Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok"

Transkript

1 Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok

2 Fluke 43B Applikasjons-håndbok

3 Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner... 2 Tilbakestille Fluke 43B Grunnleggende målinger... 5 Innledning... 5 Måle linjespenning... 6 Måle strøm... 7 Linjespenning og strøm samtidig... 8 Måle linjespenning og strøm... 8 Registrere linjespenning og strøm... 9 Teste kontinuitet Måle resistans Måle kapasitans Teste en diode Forgreningskretser Feilsøking i elektriske fordelingssystemer Oppdage transienter (fase til nøytral) Overvåke raske spenningssvingninger Måle spenningsharmonikk Måle strømharmonikk Måle belastningen for en transformator Registrere belastningen for en transformator Måle klirrfaktor Belysning Innledning Måle strømharmonikk Måle effekten på enfaset utstyr Måle overspenningsstrøm i

4 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 4 Motorer Innledning Induksjonsmotorer Kontrollere spenningsubalanse Sjekke strøm og strømubalanse Måling AV Effekt i 3-fasede balansertesystemer Måle spiss- og startstrøm Måle effektfaktor for trefasemotorer Jordet Y-forbindelse med balansert belastning Trekantkopling eller flytende systemer Måle spenningsharmonikk Drivverk med justerbar hastighet Kontrollere strøm for faser Måle grunnfrekvensen for motorspenning Måle frekvensen for motorstrøm Scope-modus Innledning Grunnleggende en-kanals måling Oppsettalternativer Informasjon om visningssignal Utløsing av bølgeform Tilbake til Auto-modus To-kanals måling Single-modus Bruke vinduene Innledning Lagre vinduer Vise og slette vinduer Skrive ut vinduer Lage rapporter Registrere harmonikk over tid Ordliste Stikkordregister ii

5 Sikre arbeidsmetoder Sikre arbeidsmetoder Advarsel Vær forsiktig når du koplet testledninger til strømførende deler, ellers kan du få elektrisk støt og/eller utstyret kan bli skadet. Kjevene i alligatorklemmen kan forårsake kortslutning mellom strømførende deler som ligger tett inntil hverandre. Ikke foreta forbindelser til mateledere eller samleskinner ved hevede potensialer. Når det er mulig, bør du foreta tilkoplinger til utgangssiden av releer, noe som kan gi bedre kortslutningsvern. Følg alle juridiske krav. Følg alle instruksjonene i håndbøkene. Overhold instruksjoner på oppslag. Du må aldri anta at en krets er deaktivert. Kontroller den først. Du må alltid stille inn for målingen før du kopler testledningene til kretsen. Du må bare bruke testledningene og testledningadapterne som ble levert sammen med Fluke 43B (eller tilsvarende sikret utstyr som spesifisert i listen over tilleggsutstyr, se kapittel 2 av bruksanvisningen). Du må aldri bruke adaptere eller testledninger med utsatte metalldeler eller utilstrekkelig spenningsgruppering. Fjern alle testledninger som ikke er i bruk. Foreta tilkoplinger til instrumentet før du kopler ledninger til en strømførende krets. Kople jordet ledning til først, deretter spenningsledninger og strømsonden. Kople fra i omvendt rekkefølge. Plasser testledningene forsiktig. 1

6 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Slik bruker du denne håndboken Informasjonen i denne håndboken er delt inn i fem kapitler. VOLTS / AMPS / HERTZ Kapittel 1 inneholder grunnleggende målinger. Start med dette kapittelet, slik at du blir kjent med Fluke 43B og denne håndboken. Kapittel 2 handler om bruk i forbindelse med problemer med mottakerbelastninger og transformatorer. Kapittel 3 handler om funksjoner i forbindelse med belysningssystemer. Kapittel 4 fokuserer bare på motorer og drivmotorer. Side: 6, 7, 8, 38, 40, 51, 53 POWER Kapittel 5 forklarer områdefunksjonene. Hvis du vil lese om bruk i forbindelse med funksjonene i hovedmenyen, slår du opp på sidene oppgitt i figuren. Side: 24, 33, 47, 48 HARMONICS Konvensjoner G Jord N Nøytral 1 Fase 1 2 Fase 2 3 Fase 3 Side: 21, 22, 29, 32, 50, 52 2

7 Slik bruker du denne håndboken SAGS & SWELLS OHMS / CONTINUITY / CAPACITANCE Side: 9, 19 Side: 11, 12, 13, 14 TRANSIENTS RECORD Side: 16 Side: 26 INRUSH CURRENT SCOPE Side: 34, 44 Side: 55 3

8 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Tilbakestille Fluke 43B Hvis du vil ha tilbake til de opprinnelige innstillingene til Fluke 43B og gå tilbake til åpningsvinduet, tilbakestiller du Fluke 43B. Tilbakestilling påvirker ikke minnet. Først må du kontrollere at Fluke 43B er slått av. Deretter gjør du slik: 1 Trykk på og hold nede. 2 Trykk på og slipp. Testverktøyet slås på, og du hører et dobbelt pipesignal som betyr at tilbakestillingen var vellykket. Figur 1. Tilbakestille Fluke 43B (3) Slipp tasten HOLD. Åpningsvinduet med standardinnstillingene vises på skjermen. Merk Hvis du vil vite hvordan du stiller inn Fluke 43B, kan du lese kapittel 1: Introduksjon av Fluke 43B i Bruksanvisningen. 4 Fortsett. 4

9 Kapittel 1 Grunnleggende målinger Innledning I dette kapittelet finner du fremgangsmåtene for enkle målinger du kan utføre så godt som over alt. Begynn med disse eksemplene for å komme i gang med Fluke 43B. Merk Det er lurt å tilbakestille Fluke 43B før du begynner med en ny målemetode. Slik kan du alltid starte fra det samme oppsettet. 5

10 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle linjespenning Du kan finne ut om spenningsnivået, spenningsbølgeformen og frekvensen fra et uttak er riktige. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Rms-spenningen skal være i nærheten av den nominelle spenningen, for eksempel 120 V eller 230 V. Bølgeformen skal være jevn og sinusformet. Frekvensen skal være i nærheten av 50 eller 60 Hz. Crest-faktoren, CF, angir mengden forvrengning. En høy Crest-faktor vil si høy forvrengning. Merk Nominelle spenninger og frekvenser er forskjellige fra land til land. 6

11 Grunnleggende målinger Måle strøm 1 Måle strøm Du kan finne ut hvordan strømmen fra et uttak tilføres til et objekt, i dette tilfellet en hårtørker. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: 4 Slå på hårtørkeren. Når hårtørkeren blir slått på, øker strømmen fra uttaket. Legg merke til at når testledningene ikke er koplet til, måler Fluke 43B frekvensen til strømsignalet. 7

12 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Linjespenning og strøm samtidig Måle linjespenning og strøm Du kan finne ut hvordan belastningsstrømmen påvirker spenningen. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Rms-spenningen skulle holde seg innenfor rimelige grenser. Strømmen øker når kopimaskinen varmes opp eller kopierer. Merk I stedet for en kopimaskin kan du også bruke andre objekter på 1000 W eller mer. 8

13 Registrere linjespenning og strøm Grunnleggende målinger Linjespenning og strøm samtidig 1 Når du registrerer spenning og strøm, kan du finne et mulig forhold mellom de to. Bruk alltid SAGS & SWELLS når du skal registrere spenning og strøm. Funksjonen er mer eller mindre lik som for tasten RECORD, men den kan registrere raskere svingninger. Bruk tasten RECORD til alle andre kombinasjoner av avlesninger du vil registrere. Bruk kopimaskinen igjen og følg denne fremgangsmåten: 1 Åpne hovedmenyen. 2 SAGS & SWELLS Velg ønsket registreringstid: 3 RECORD TIME 4 4 minutes Merk Hvis du velger en kortere registreringstid, er det lettere å se detaljinformasjon om hendelsene på skjermen. 9

14 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 5 START Fluke 43B begynner å registrere sags and swells. Vent i 4 minutter... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. 6 Flytt markøren over en sageller en swell. I dette eksempelet forårsaket den høye spiss-spenningen fra kopimaskinen at spenningen falt (bunnsvingning). Generelt når du ser at spenningen faller, vil neste trinn være å se etter utstyr som kan forårsake dette. Dårlige forbindelser eller lange ledere øker effekten. 7 Trykk på SAVE for å lagre all informasjonen som vises på skjermen. Du kan senere bruke VIEW / DELETE SCREENS til å analysere informasjonen. 10

15 Teste kontinuitet Grunnleggende målinger Teste kontinuitet 1 Sjekk om en sikring er ødelagt eller åpen ved å sjekke kontinuiteten. Du kan vanligvis sjekke enhver krets for åpne forbindelser. 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (kontinuitet) 4 Kople til som vist nedenfor: Hvis Fluke 43B ringer og viser et ringesignal, er sikringen lukket. Hvis Fluke43B viser OL (Over Load - overbelastning), er sikringen åpen. Merk Når motstanden er høy (>30Ω), angir dette en åpen krets. Ellers anses kretsen som lukket (0-30Ω). 11

16 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle resistans Mål resistansen til en reléspole (eller en resistor). 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (ohm) 4 Kople til som vist nedenfor: Les av motstanden. En typisk avlesning i vinduet skal være mellom omtrent 150 og 500Ω. Hvis avlesningen virker for høy, tester du et objekt du vet fungerer bra og sammenligner de målte verdiene for begge objektene. 12

17 Måle kapasitans Mål kapasitansen til en kondensator ( 500 µf). 1 Åpne hovedmenyen. Grunnleggende målinger Måle kapasitans 1 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (kapasitans) 4 Kople til som vist nedenfor: Les av kapasitansen. Skjermen viser den målte verdien for kondensatoren. Sammenlign den målte verdien med verdien angitt på kondensatoren. 13

18 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Teste en diode Kontroller en diode i retning både forover og bakover. Dette er nyttig når du vil sjekke om diodene i en likeretter fremdeles er intakte. 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (diode) 4 Kople til som vist nedenfor: A B Legg merke til spenningen i retning forover (A). Den skal være omtrent 0,5V. Snu dioden i motsatt retning (B) og se på skjermen en gang til. Fluke 43B skal vise OL (Over Load - overbelastning), noe som angir svært høy resistans. Hvis ikke, er det feil ved dioden, og den bør byttes ut. 14

19 Kapittel 2 Forgreningskretser Feilsøking i elektriske fordelingssystemer Den mest effektive måten å feilsøke i elektriske systemer på, er å begynne ved belastningskilden og arbeide seg mot bygningens strøminntak. Foreta målinger flere steder langs veien for å isolere feilaktige deler eller belastningsforhold. Dette kapittelet beskriver typiske oppgaver ved feilsøking for problemer med forgreningskretser. Figur 2. Fordelingssystem: Utstyrsbelastning 15

20 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Oppdage transienter (fase til nøytral) Forstyrrelser i et fordelingssystem kan forårsake feilfunksjon i mange typer enheter, for eksempel at datamaskiner tilbakestilles eller feilaktig utløsning av brytere. Hendelsene oppstår av og til, noe som gjør det nødvendig å overvåke systemet over en periode for å finne feilene. Du kan lete etter spenningstransienter (impulser eller kortvarige spenningspulser) når for eksempel datamaskiner tilbakestilles spontant. 1 Åpne hovedmenyen. 2 3 TRANSIENTS VOLTAGE CHANGE (%rms) Transienter registreres når de krysser grensene til bølgeformen. Velg en spenningsendring på 50 %. Hvis normal rms-spenning er 120 V, registreres transienter som avviker mer enn 60 V fra den normale spenningen (50 % av 120 V = 60 V) % 16

21 Forgreningskretser Oppdage transienter (fase til nøytral) 2 5 Kople til som vist nedenfor: 6 START Fluke 43B begynner å fange opp opptil 40 transienter. 7 Trykk på HOLD for å slutte å fange opp transienter. 17

22 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Nå kan du bla gjennom vinduene som inneholder transientene: 8 Velg et vindu du vil analysere. 9 Flytt markøren til en transient. Legg merke til målt maksimal eller minimal spiss-spenning. Hvis avlesningen for spiss-spenning viser OL (Over Load - overbelastning), gjentar du målingen med en høyere verdi for VOLTAGE CHANGE. 10 Trykk på SAVE for å lagre data for opptil 20 transiente bølgeformer for senere analysering. 18

23 Forgreningskretser Overvåke raske spenningssvingninger 2 Overvåke raske spenningssvingninger Raske spenningssvingninger i et fordelingssystem kan forårsake at lyset flimrer. Avvik på bare noen få sykluser (bølgeformperioder) kan forårsake synlig demping av belysningen. Funksjonen SAGS & SWELLS måler rms-spenning over hver syklus og viser avviket. 1 Åpne hovedmenyen. 2 SAGS & SWELLS Velg ønsket registreringstid: 3 RECORD TIME 4 4 minutes (for eksempel) 5 Kople til som vist nedenfor: 19

24 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 6 START Fluke 43B begynner å registrere svingninger. Vent i 4 minutter... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. 7 Flytt markøren over en svingning opp eller ned. Legg merke til rms-spenningen til svingningen: ved fall avleser du minste spenning, ved topper avleser du høyeste spenning. Legg merke til klokkeslettet dette oppstod. Avgjør hvor svingningen kom fra: Når spenningen synker og strømmen ikke endres noe, eller bare litt, er problemkilden oppstrøms. Når spenningen synker mens strømmen øker, forårsaker en belastning at spenningen faller. Kilden til problemet er nedstrøms. Tips Hvis du finner svingninger, søker du etter utstyr som kan forårsake dem, slik som oppstart av store motorer, sveiseapparater, osv. V A V A 20

25 Måle spenningsharmonikk Forgreningskretser Måle spenningsharmonikk 2 Du kan raskt kontrollere harmonikken i et effektfordelingssystem ved å måle den totale harmoniske forvrengningen for spenningen. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg VOLTS. 4 Kople til som vist nedenfor: (5) Juster vinduet med harmonikkspekteret, slik at du ser mer eller mindre informasjon. Se på vinduet med harmonikkspekteret. Kontroller spekteret for alvorlig harmonikk. Hvis den totale harmoniske forvrengningen er lavere enn 5 %, er forvrengningsnivået for spenningen trolig akseptabelt. 21

26 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle strømharmonikk Ikkelineær belastning forårsaker strømharmonikk som kan forårsake spenningsforvrengning. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor: (5) Juster vinduet med harmonikkspekteret, slik at du ser mer eller mindre informasjon. 22

27 Forgreningskretser Måle strømharmonikk 2 Se på vinduet med harmonikkspekteret. Kontroller spekteret for alvorlig harmonikk. Avles den totale harmoniske forvrengningen. Den viser forvrengningen på strømsignalet. Vanligvis kan strømsignalet tolerere mer harmonikk enn spenningssignalet. Tips Mål harmonikkstrømmen ved punktet for felles kopling for å sjekke om total harmonisk forvrengning og individuell harmonikk overholder nasjonale standarder (som IEEE-519). Slike standarder må ikke benyttes for spesifikke belastningsforhold. Nullsekvensharmonikk (3., 9., 15.,...) legges til i nøytrale ledere eller samleskinner. Dette kan forårsake overoppheting i nøytrale ledninger. Når du måler strømharmonikk på flere steder i et fordelingssystem, kan du spore harmonikkilden. Jo nærmere du kommer til kilden, jo mer alvorlig blir den totale harmonikkforvrengningen for strømmen. Med programvaren FlukeView kan du registrere harmonikk over tid og eksportere data til en rekke regnearkprogrammer, som Excel. 23

28 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle belastningen for en transformator Mål total kva på alle de tre fasene for å kontrollere belastningen for en transformator. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor: Se på kva-avlesningen. Den viser tilsynelatende effekt på fase 1. Skriv ned verdien (kva 1 ). Symbolet for en kondensator eller induktor vises for å angi kapasitiv eller induktiv belastning. 4 Gjenta målingene på fase 2 og fase 3 (la de svarte testledningene være koplet til nøytral). Skriv ned verdiene for kva 2 og kva 3, og regn ut kva TOTALT kva 1 + kva 2 + kva 3 = kva TOTALT Sammenlign dette resultatet med kva-spesifikasjonen til transformatoren. Hvis resultatet er i nærheten av, eller over, det som er oppgitt på merkeplaten, reduserer du belastningen på transformatoren. Hvis dette er umulig, må 24

29 Forgreningskretser Måle belastningen for en transformator 2 transformatoren byttes ut med en enhet med en høyere kva (eller K-spesifikasjon hvis harmonikkstrøm er til stede). 25

30 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Registrere belastningen for en transformator Hvis du registrerer kva i flere timer, kan du finne ut om transformatoren blir overbelastet på spesielle tidspunkt hver dag. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Åpne menyen RECORD. Velg ønsket registreringstid: 4 RECORD TIME 5 8 hours Velg den første avlesningen som skal registreres: 6 FIRST READING 7 VA Gjenta trinn 6 og 7 hvis du vil velge en annen avlesning, eller gå videre fra trinn 8. 26

31 Forgreningskretser Måle belastningen for en transformator 2 Bruk strømadapteren for å forhindre automatisk stans under registrering. 8 START Fluke 43B begynner å registrere kvaavlesningen. Vent i 8 timer... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. Se etter høye kva-avlesninger i løpet av dagen. 9 Velg CURSOR 10 Plasser markøren på ønsket aktivitet for å få målingen fra aktuell tid. 27

32 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Merk Legg merke til at bare kva for 1 fase ble registrert. Registrer de andre to fasene før du trekker slutninger. Tips Trykk på SAVE for å lagre vinduet i minnet for senere dokumentering og analysering av data. 28

33 Måle klirrfaktor Forgreningskretser Måle klirrfaktor 2 Klirrfaktoren er en indikasjon på mengden harmonisk strøm. Høye harmoniske verdier påvirker klirrfaktoren mer enn lave harmoniske verdier. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor. Mål klirrfaktoren under full belastning. Legg merke til klirrfaktoren (KF). 5 Mål klirrfaktoren på fase 2 og fase 3 også, og bruk den høyeste klirrfaktoravlesningen. (fortsett på neste side) 29

34 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Hvis målt klirrfaktor er høyere enn klirrfaktoren oppgitt på transformatoren, må du enten bytte ut transformatoren med en med høyere klirrfaktorspesifikasjon eller redusere den maksimale belastningen på transformatoren. Når du velger ny transformator, bruker du en størrelse større enn den høyeste målte klirrfaktoren. En måling på 10,3 KF på en installert transformator vil for eksempel si at den skal byttes ut med en K-13-enhet. 30

35 Kapittel 3 Belysning Innledning Dette kapittelet inneholder fremgangsmåter ved problemer og fenomen som kan oppstå i et belysningssystem. Figur 3. Fordelingssystem: Belysning 31

36 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle strømharmonikk Sjekk om belysningssystemet forårsaker for mye harmonikk. Dette kan påvirke systemet. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor. Slå på alle lys. Se på harmonikkspekteret og avles verdien for total harmonisk forvrengning (THD). Hvis THD for strøm er under 20 %, er den harmoniske forvrengningen trolig akseptabel. Vurder å bytte til lamper av bede kvalitet (som produserer mindre harmonikk) eller installer et harmonisk filter for å unngå injeksjon av harmonikk i systemet. 32

37 Måle effekten på enfaset utstyr Belysning Måle effekten på enfaset utstyr 3 Induksjonsenheter, som lysrør, forårsaker en fasedreiing mellom spenningen og strømmen. Dette påvirker det reelle effektforbruket. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor: Se på W-avlesningen. Den viser det reelle effektforbruket for lysrørene. Se på avlesningen for kos. ϕ (DPF). Lav forskyvningseffektfaktor vil si at korrigerende tiltak må treffes, som å installere kondensator for å korrigere fasedreiingen mellom spenning og strøm. Merk Hvis PF og kos. ϕ (DPF) er svært forskjellige, vil dette si tilstedeværelse av harmonikk. Sjekk for harmonikk først, før du installerer kondensatorer. 33

38 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle overspenningsstrøm Se etter høye startstrømmer som kan forårsake spenningsfall i et "svakt" belysningssystem. Et system vurderes som "svakt" når det har høy impedans. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INRUSH CURRENT Still inn forventet strøm under startstrømmen: 3 MAXIMUM CURRENT 4 10 A Still inn forventet startstrømtid: 5 INRUSH TIME 6 10 seconds 34

39 Belysning Måle overspenningsstrøm 3 7 Kople til som vist nedenfor: 8 START 9 Slå på lampene. Hvis ingenting skjer: Trykk på HOLD for å stanse. Gjenta målingen ved en lavere verdi for MAXIMUM CURRENT i trinn 3 og 4. 35

40 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 10 Flytt venstre markør til begynnelsen på startstrømmen. 11 Velg cursor Flytt høyre markør til slutten av startstrømmen. Les av spiss-strømmen. Den angir maksimal strøm det øyeblikket lampene ble slått på. Tips Foreta en måling av svingninger (se kapittel 2: Overvåke raske spenningssvingninger ) mens du slår på lampene for å undersøke om spenningsfallet oppstår i andre deler av fordelingssystemet. 36

41 Kapittel 4 Motorer Innledning I dette kapittelet finner du eksempler som du kan bruke ved feilsøking i induksjonsmotorer med og uten justerbart hurtigdriv. Figur 4. Fordelingssystem: Motorer 37

42 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Induksjonsmotorer Kontrollere spenningsubalanse For trefasede induksjonsmotoren må tilførselsspenningen til alle tre faser være i balanse. Spenningsubalanse forårsaker høy ubalansert strøm i statorviklingene, noe som fører til overoppheting og forkortet levetid for motoren. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Skriv ned spenningsavlesningen for fase 1 til fase 3 (V 1-3 ). 4 Gjenta denne målingen for fase 2 til fase 3, og for fase 1 til fase 2. Skriv ned verdiene for V 2-3 og V

43 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Beregn spenningsubalansen (fyll ut med målingsresultatene): a Først beregner du gjennomsnittlig spenning: Gjennomsnittlig spenning: V V V 1-2 V = = V GJENNOMSNITT 3 3 b Så beregner du maksimalt avvik fra middelverdien. Se bort fra minustegnene: Maksimalt avvik: V V GJENNOMSNITT = V V V GJENNOMSNITT = V V V GJENNOMSNITT = V Største avvik: V AVVIK c Til slutt beregner du spenningsubalansen: Spenningsubalanse: V AVVIK x 100 % = % V GJENNOMSNITT Spenningsubalansen for trefasemotorer må ikke overstige 1 %. Spenningsubalansen kan være forårsaket av dårlige forbindelser, kontakter eller sikringer, eller av problemer ved kildetransformatoren. Eksempel a 403 V V V V = = 400 V GJENNOMSNITT 3 3 b 403 V V GJENNOMSNITT = 3 V 391 V V GJENNOMSNITT = -9 V Største avvik: 9 V AVVIK 406 V V GJENNOMSNITT = 6 V c 9 V AVVIK x 100 % = 2,25 % 400 V GJENNOMSNITT 39

44 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Sjekke strøm og strømubalanse Når du har sjekket spenningsubalansen, kontrollerer du strøm og strømubalanse. Ubalansert strøm forårsaker overoppheting og reduserer levetiden til motoren. Enfasing (fullstendig tap av effekt i en av fasene som mater motoren) kan også forårsake overoppheting i de to andre faseviklingene. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med full belastning. Hvis strøm ikke er til stede, kan du gå ut fra at det er en åpen sikring eller vikling. Skriv ned strømavlesningen (A 1 ). 4 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. Skriv ned verdiene for A 2 og A 3. 40

45 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Beregn strømubalansen. Bruk samme formel som i forrige avsnitt, men bytt ut spenning med strøm. Strømubalansen bør ikke overstige 10 % for trefasemotorer. Eksempel a 33 A A A 3 = 96 A TOTALT = 32 A GJENNOMSNITT 3 b 33 A 1-32 A GJENNOMSNITT = 1 A 29 A 2-32 A GJENNOMSNITT = - 3 A Største verdi: 3 A AVVIK 34 A 3-32 A GJENNOMSNITT = 2 A c 3 A AVVIK x 100% = 9,4 % 32 A GJENNOMSNITT Merk Når du søker etter enfasing, må du alltid sjekke strømmen for alle tre faser. Når en spenningsmåling blir utført ved motorterminalene, blir spenningsavlesningen i nærheten av normalt, da motoraktivitet induserer spenning i den åpne viklingen. 41

46 Fluke 43B Applikasjons-håndbok MÅLING AV EFFEKT I 3-FASEDE BALANSERTE SYSTEMER. Fluke 43B kan utføre effektmålinger på 3-fasede, 3-leders balanserte strømsystemer. Lasten må ha omtrent samme spenning og strøm på alle tre faser, og må være kablet med wye- eller delta-konfigurasjon. Den balanserte lasten gjør det mulig å beregne 3-faseeffekt fra én strøm- og én spenningskanal. Kun grunnleggende målinger av trefaseeffekt er mulig. 1 Åpne hovedmenyen 2 POWER 3 Velg 3-fasemåling 4 Kople til som vist i hjelpevinduet. 42

47 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Trykk på ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Spennings- og strømbølgeformene vises med en faseforskyvning på 90. Dette skyldes at spenning og strøm måles i forskjellige faser. Denne faseforskyvningen korrigeres automatisk for avlesningene. 43

48 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle spiss- og startstrøm Høy startstrøm i motorer kan forårsake at brytere blir utløst eller at sikringer blir åpnet. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INRUSH CURRENT Still inn maksimal forventet strøm under startstrømmen. Dette kan være 6 til 14 ganger den fulle belastningsstrømmen til motoren. 3 MAXIMUM CURRENT 4 50 A Still inn forventet tid for startstrømmen 5 INRUSH TIME 6 5 seconds 44

49 Motorer Induksjonsmotorer 4 7 Kople til som vist nedenfor: 8 START 9 Slå på motoren. Hvis det ikke skjer noe: Trykk på HOLD for å stanse. Gjenta målingen med en lavere verdi for MAXIMUM CURRENT i trinn 3 og 4. 45

50 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 10 Flytt venstre markør til begynnelsen på startstrømmen. 11 Velg cursor Flytt høyre markør til slutten av startstrømmen. Avles spiss-strøm ved markørene. Kan sikringer og brytere tåle denne strømmen? Har lederne riktig størrelse? Avles tiden mellom markørene. Kan sikringer og brytere tåle startstrømmen i denne perioden? Hurtigutløsende brytere og sikringer kan utløses. 13 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. 46

51 Motorer Induksjonsmotorer 4 Måle effektfaktor for trefasemotorer En effektfaktor med en verdi i nærheten av 1 vil si at nesten all tilført effekt forbrukes av motoren. En effektfaktor på under 1 forårsaker ekstra strøm, kalt reaktiv strøm. Dette krever større linjer og transformatorer. Det blir også et høyere effekttap i overføringslinjene. Jordet Y-forbindelse med balansert belastning For balanserte motorer med jordet Y-forbindelse, kan du lese av effektfaktorene direkte fra vinduet. Når du ser etter jordet Y-forbindelse, sjekker du trefase-til-jord-spenningen. Hvis spenningen er stabil og lik, er systemet koplet som en jordet Y-forbindelse. Mål effektfaktoren slik: 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med normalt full belastning (effektfaktoren reduseres ved mindre enn full belastning). Legg merke til effektfaktoren (PF). 47

52 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Trekantkopling eller flytende systemer For trekantkoplinger er fremgangsmåten mer komplisert. Bruk følgende fremgangsmåte når du skal beregne effektfaktoren for en trefaset jordet trekantkoplet motor eller for flytende kilder. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til fase 1 og 3 som vist nedenfor. Kjør motoren med normalt full belastning (effektfaktoren reduseres ved mindre enn full belastning). Skriv ned den aktive effektavlesningen (kw 1 ) fra fase 1 til 3. Skriv ned den tilsynelatende effektavlesningen (kva). 48

53 Motorer Induksjonsmotorer 4 4 Flytt den røde testledningen og strømsonden til fase 2 (den svarte testledningen skal fremdeles være koplet til fase 3). Skriv ned verdien for den aktive effektavlesningen (kw 2 ). Hvis effektfaktoren er lavere enn 1, kw 1 og kw 2 blir forskjellig selv om belastningsstrømmen er likt balansert. Legg merke til at tilsynelatende effekt (kva) tilsvarer den første målingen. 5 Beregn effektfaktoren (fyll ut med målingsresultatene): kw 1 + kw 2 3 kva kw TOTALT = = kva Eksempel Målt: kw 1 = 170 kw kw 2 = 68 kw kva = 188 kva 170 kw + 68 kw 238 kw TOTALT = = 0,73 1, kva 325,6 kva Dårlig effektfaktor kan forbedres ved å legge til kondensatorer parallelt med belastningen. Dersom harmonikk er til stede, må du kontakte en kvalifisert tekniker før du installerer kondensatorer. Ikkelineære belastninger, slik som justerbare frekvensmotordriv, forårsaker ikke-sinusformet belastningsstrøm med harmonikk. Harmonikkstrøm øker kva og reduserer dermed den totale effektfaktoren. Dårlig total effektfaktor forårsaket av harmonikk må korrigeres med filtrering. 49

54 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle spenningsharmonikk Når tilførselsspenningen blir forvrengt av harmonikk, kan motoren overopphetes. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Kople til som vist nedenfor: Les av total harmonisk forvrengning (THD). Vanligvis bør ikke THD for spenningen som tilføres til en induksjonsmotor, overstige 5 %. Se på harmonikkspekteret. Negativ sekvensharmonikk (5., 11., 17., osv.) forårsaker mest oppheting fordi den forsøker å kjøre motoren saktere enn grunnfrekvensen (den oppretter omvendt roterende magnetiske felt i motoren). Positiv sekvensharmonikk (7., 13., 19., osv.) forårsaker også oppheting fordi den forsøker å kjøre motoren raskere enn grunnfrekvensen. 50

55 Drivverk med justerbar hastighet Motorer Drivverk med justerbar hastighet 4 Kontrollere strøm for faser Når et drivverk for en motor utløses, kontrollerer du først for spenningsubalanse (se Kontrollere spenningsubalanse. Deretter kontrollerer du strømmen for alle tre faser som mater motoren. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med full belastning. Hvis strøm ikke er til stede, kan du gå ut fra en åpen sikring eller en åpen krets i kablingen. Drivverket utløses. 4 Gjenta målingen for fase 2 og fase 3. 51

56 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle grunnfrekvensen for motorspenning Sjekk tilstanden til et drivverk. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Flytt markøren over grunnfrekvensen (1 st ). 4 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren ved full hastighet og full belastning. Les av spenningen til grunnfrekvensen. Spenningen skal være noe lavere enn linjespenningen. Hvis den er betydelig lavere enn linjespenningen, antyder dette et feilaktig drivverk. For å være sikker bør du sammenligne med et drivverk du vet fungerer riktig. Avles den totale rms-spenningen. Hvis verdien i drivverkvinduet er lavere, viser vinduet trolig gjennomsnittlig spenning eller grunnfrekvens i stedet for rms-spenning. 52

57 Måle frekvensen for motorstrøm Motorer Drivverk med justerbar hastighet 4 Frekvensen for motorstrømmen samsvarer med motorhastigheten. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Varier hastigheten til motoren, og se på frekvensen og bølgeformen til strømmen. Frekvensen til strømmen skal samsvare med motorhastigheten. 4 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. Merk Fordi spenningssignal ikke er til stede, beregnes frekvensen fra strømsignalet på inngang 2. 53

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang Fluke 43B Power Quality Analyzer N Jul 2005 2001-2005 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere. Fluke 43B BESTILLE OG

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual Digitalt Auto Multimeter Norsk Brukermanual 716B Side 2 Grunnleggende spesifikasjoner 716B DC Spenning : 0 to 1000 V AC Spenning : 0 til 1000 V (40 Hz til 2 khz) minste nøyaktighet : DC spenning 0,1% AC

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer