Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok"

Transkript

1 Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok

2 Fluke 43B Applikasjons-håndbok

3 Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner... 2 Tilbakestille Fluke 43B Grunnleggende målinger... 5 Innledning... 5 Måle linjespenning... 6 Måle strøm... 7 Linjespenning og strøm samtidig... 8 Måle linjespenning og strøm... 8 Registrere linjespenning og strøm... 9 Teste kontinuitet Måle resistans Måle kapasitans Teste en diode Forgreningskretser Feilsøking i elektriske fordelingssystemer Oppdage transienter (fase til nøytral) Overvåke raske spenningssvingninger Måle spenningsharmonikk Måle strømharmonikk Måle belastningen for en transformator Registrere belastningen for en transformator Måle klirrfaktor Belysning Innledning Måle strømharmonikk Måle effekten på enfaset utstyr Måle overspenningsstrøm i

4 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 4 Motorer Innledning Induksjonsmotorer Kontrollere spenningsubalanse Sjekke strøm og strømubalanse Måling AV Effekt i 3-fasede balansertesystemer Måle spiss- og startstrøm Måle effektfaktor for trefasemotorer Jordet Y-forbindelse med balansert belastning Trekantkopling eller flytende systemer Måle spenningsharmonikk Drivverk med justerbar hastighet Kontrollere strøm for faser Måle grunnfrekvensen for motorspenning Måle frekvensen for motorstrøm Scope-modus Innledning Grunnleggende en-kanals måling Oppsettalternativer Informasjon om visningssignal Utløsing av bølgeform Tilbake til Auto-modus To-kanals måling Single-modus Bruke vinduene Innledning Lagre vinduer Vise og slette vinduer Skrive ut vinduer Lage rapporter Registrere harmonikk over tid Ordliste Stikkordregister ii

5 Sikre arbeidsmetoder Sikre arbeidsmetoder Advarsel Vær forsiktig når du koplet testledninger til strømførende deler, ellers kan du få elektrisk støt og/eller utstyret kan bli skadet. Kjevene i alligatorklemmen kan forårsake kortslutning mellom strømførende deler som ligger tett inntil hverandre. Ikke foreta forbindelser til mateledere eller samleskinner ved hevede potensialer. Når det er mulig, bør du foreta tilkoplinger til utgangssiden av releer, noe som kan gi bedre kortslutningsvern. Følg alle juridiske krav. Følg alle instruksjonene i håndbøkene. Overhold instruksjoner på oppslag. Du må aldri anta at en krets er deaktivert. Kontroller den først. Du må alltid stille inn for målingen før du kopler testledningene til kretsen. Du må bare bruke testledningene og testledningadapterne som ble levert sammen med Fluke 43B (eller tilsvarende sikret utstyr som spesifisert i listen over tilleggsutstyr, se kapittel 2 av bruksanvisningen). Du må aldri bruke adaptere eller testledninger med utsatte metalldeler eller utilstrekkelig spenningsgruppering. Fjern alle testledninger som ikke er i bruk. Foreta tilkoplinger til instrumentet før du kopler ledninger til en strømførende krets. Kople jordet ledning til først, deretter spenningsledninger og strømsonden. Kople fra i omvendt rekkefølge. Plasser testledningene forsiktig. 1

6 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Slik bruker du denne håndboken Informasjonen i denne håndboken er delt inn i fem kapitler. VOLTS / AMPS / HERTZ Kapittel 1 inneholder grunnleggende målinger. Start med dette kapittelet, slik at du blir kjent med Fluke 43B og denne håndboken. Kapittel 2 handler om bruk i forbindelse med problemer med mottakerbelastninger og transformatorer. Kapittel 3 handler om funksjoner i forbindelse med belysningssystemer. Kapittel 4 fokuserer bare på motorer og drivmotorer. Side: 6, 7, 8, 38, 40, 51, 53 POWER Kapittel 5 forklarer områdefunksjonene. Hvis du vil lese om bruk i forbindelse med funksjonene i hovedmenyen, slår du opp på sidene oppgitt i figuren. Side: 24, 33, 47, 48 HARMONICS Konvensjoner G Jord N Nøytral 1 Fase 1 2 Fase 2 3 Fase 3 Side: 21, 22, 29, 32, 50, 52 2

7 Slik bruker du denne håndboken SAGS & SWELLS OHMS / CONTINUITY / CAPACITANCE Side: 9, 19 Side: 11, 12, 13, 14 TRANSIENTS RECORD Side: 16 Side: 26 INRUSH CURRENT SCOPE Side: 34, 44 Side: 55 3

8 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Tilbakestille Fluke 43B Hvis du vil ha tilbake til de opprinnelige innstillingene til Fluke 43B og gå tilbake til åpningsvinduet, tilbakestiller du Fluke 43B. Tilbakestilling påvirker ikke minnet. Først må du kontrollere at Fluke 43B er slått av. Deretter gjør du slik: 1 Trykk på og hold nede. 2 Trykk på og slipp. Testverktøyet slås på, og du hører et dobbelt pipesignal som betyr at tilbakestillingen var vellykket. Figur 1. Tilbakestille Fluke 43B (3) Slipp tasten HOLD. Åpningsvinduet med standardinnstillingene vises på skjermen. Merk Hvis du vil vite hvordan du stiller inn Fluke 43B, kan du lese kapittel 1: Introduksjon av Fluke 43B i Bruksanvisningen. 4 Fortsett. 4

9 Kapittel 1 Grunnleggende målinger Innledning I dette kapittelet finner du fremgangsmåtene for enkle målinger du kan utføre så godt som over alt. Begynn med disse eksemplene for å komme i gang med Fluke 43B. Merk Det er lurt å tilbakestille Fluke 43B før du begynner med en ny målemetode. Slik kan du alltid starte fra det samme oppsettet. 5

10 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle linjespenning Du kan finne ut om spenningsnivået, spenningsbølgeformen og frekvensen fra et uttak er riktige. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Rms-spenningen skal være i nærheten av den nominelle spenningen, for eksempel 120 V eller 230 V. Bølgeformen skal være jevn og sinusformet. Frekvensen skal være i nærheten av 50 eller 60 Hz. Crest-faktoren, CF, angir mengden forvrengning. En høy Crest-faktor vil si høy forvrengning. Merk Nominelle spenninger og frekvenser er forskjellige fra land til land. 6

11 Grunnleggende målinger Måle strøm 1 Måle strøm Du kan finne ut hvordan strømmen fra et uttak tilføres til et objekt, i dette tilfellet en hårtørker. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: 4 Slå på hårtørkeren. Når hårtørkeren blir slått på, øker strømmen fra uttaket. Legg merke til at når testledningene ikke er koplet til, måler Fluke 43B frekvensen til strømsignalet. 7

12 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Linjespenning og strøm samtidig Måle linjespenning og strøm Du kan finne ut hvordan belastningsstrømmen påvirker spenningen. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Rms-spenningen skulle holde seg innenfor rimelige grenser. Strømmen øker når kopimaskinen varmes opp eller kopierer. Merk I stedet for en kopimaskin kan du også bruke andre objekter på 1000 W eller mer. 8

13 Registrere linjespenning og strøm Grunnleggende målinger Linjespenning og strøm samtidig 1 Når du registrerer spenning og strøm, kan du finne et mulig forhold mellom de to. Bruk alltid SAGS & SWELLS når du skal registrere spenning og strøm. Funksjonen er mer eller mindre lik som for tasten RECORD, men den kan registrere raskere svingninger. Bruk tasten RECORD til alle andre kombinasjoner av avlesninger du vil registrere. Bruk kopimaskinen igjen og følg denne fremgangsmåten: 1 Åpne hovedmenyen. 2 SAGS & SWELLS Velg ønsket registreringstid: 3 RECORD TIME 4 4 minutes Merk Hvis du velger en kortere registreringstid, er det lettere å se detaljinformasjon om hendelsene på skjermen. 9

14 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 5 START Fluke 43B begynner å registrere sags and swells. Vent i 4 minutter... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. 6 Flytt markøren over en sageller en swell. I dette eksempelet forårsaket den høye spiss-spenningen fra kopimaskinen at spenningen falt (bunnsvingning). Generelt når du ser at spenningen faller, vil neste trinn være å se etter utstyr som kan forårsake dette. Dårlige forbindelser eller lange ledere øker effekten. 7 Trykk på SAVE for å lagre all informasjonen som vises på skjermen. Du kan senere bruke VIEW / DELETE SCREENS til å analysere informasjonen. 10

15 Teste kontinuitet Grunnleggende målinger Teste kontinuitet 1 Sjekk om en sikring er ødelagt eller åpen ved å sjekke kontinuiteten. Du kan vanligvis sjekke enhver krets for åpne forbindelser. 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (kontinuitet) 4 Kople til som vist nedenfor: Hvis Fluke 43B ringer og viser et ringesignal, er sikringen lukket. Hvis Fluke43B viser OL (Over Load - overbelastning), er sikringen åpen. Merk Når motstanden er høy (>30Ω), angir dette en åpen krets. Ellers anses kretsen som lukket (0-30Ω). 11

16 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle resistans Mål resistansen til en reléspole (eller en resistor). 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (ohm) 4 Kople til som vist nedenfor: Les av motstanden. En typisk avlesning i vinduet skal være mellom omtrent 150 og 500Ω. Hvis avlesningen virker for høy, tester du et objekt du vet fungerer bra og sammenligner de målte verdiene for begge objektene. 12

17 Måle kapasitans Mål kapasitansen til en kondensator ( 500 µf). 1 Åpne hovedmenyen. Grunnleggende målinger Måle kapasitans 1 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (kapasitans) 4 Kople til som vist nedenfor: Les av kapasitansen. Skjermen viser den målte verdien for kondensatoren. Sammenlign den målte verdien med verdien angitt på kondensatoren. 13

18 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Teste en diode Kontroller en diode i retning både forover og bakover. Dette er nyttig når du vil sjekke om diodene i en likeretter fremdeles er intakte. 1 Åpne hovedmenyen. 2 OHMS/CONTINUITY/CAPACITANCE 3 Velg (diode) 4 Kople til som vist nedenfor: A B Legg merke til spenningen i retning forover (A). Den skal være omtrent 0,5V. Snu dioden i motsatt retning (B) og se på skjermen en gang til. Fluke 43B skal vise OL (Over Load - overbelastning), noe som angir svært høy resistans. Hvis ikke, er det feil ved dioden, og den bør byttes ut. 14

19 Kapittel 2 Forgreningskretser Feilsøking i elektriske fordelingssystemer Den mest effektive måten å feilsøke i elektriske systemer på, er å begynne ved belastningskilden og arbeide seg mot bygningens strøminntak. Foreta målinger flere steder langs veien for å isolere feilaktige deler eller belastningsforhold. Dette kapittelet beskriver typiske oppgaver ved feilsøking for problemer med forgreningskretser. Figur 2. Fordelingssystem: Utstyrsbelastning 15

20 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Oppdage transienter (fase til nøytral) Forstyrrelser i et fordelingssystem kan forårsake feilfunksjon i mange typer enheter, for eksempel at datamaskiner tilbakestilles eller feilaktig utløsning av brytere. Hendelsene oppstår av og til, noe som gjør det nødvendig å overvåke systemet over en periode for å finne feilene. Du kan lete etter spenningstransienter (impulser eller kortvarige spenningspulser) når for eksempel datamaskiner tilbakestilles spontant. 1 Åpne hovedmenyen. 2 3 TRANSIENTS VOLTAGE CHANGE (%rms) Transienter registreres når de krysser grensene til bølgeformen. Velg en spenningsendring på 50 %. Hvis normal rms-spenning er 120 V, registreres transienter som avviker mer enn 60 V fra den normale spenningen (50 % av 120 V = 60 V) % 16

21 Forgreningskretser Oppdage transienter (fase til nøytral) 2 5 Kople til som vist nedenfor: 6 START Fluke 43B begynner å fange opp opptil 40 transienter. 7 Trykk på HOLD for å slutte å fange opp transienter. 17

22 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Nå kan du bla gjennom vinduene som inneholder transientene: 8 Velg et vindu du vil analysere. 9 Flytt markøren til en transient. Legg merke til målt maksimal eller minimal spiss-spenning. Hvis avlesningen for spiss-spenning viser OL (Over Load - overbelastning), gjentar du målingen med en høyere verdi for VOLTAGE CHANGE. 10 Trykk på SAVE for å lagre data for opptil 20 transiente bølgeformer for senere analysering. 18

23 Forgreningskretser Overvåke raske spenningssvingninger 2 Overvåke raske spenningssvingninger Raske spenningssvingninger i et fordelingssystem kan forårsake at lyset flimrer. Avvik på bare noen få sykluser (bølgeformperioder) kan forårsake synlig demping av belysningen. Funksjonen SAGS & SWELLS måler rms-spenning over hver syklus og viser avviket. 1 Åpne hovedmenyen. 2 SAGS & SWELLS Velg ønsket registreringstid: 3 RECORD TIME 4 4 minutes (for eksempel) 5 Kople til som vist nedenfor: 19

24 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 6 START Fluke 43B begynner å registrere svingninger. Vent i 4 minutter... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. 7 Flytt markøren over en svingning opp eller ned. Legg merke til rms-spenningen til svingningen: ved fall avleser du minste spenning, ved topper avleser du høyeste spenning. Legg merke til klokkeslettet dette oppstod. Avgjør hvor svingningen kom fra: Når spenningen synker og strømmen ikke endres noe, eller bare litt, er problemkilden oppstrøms. Når spenningen synker mens strømmen øker, forårsaker en belastning at spenningen faller. Kilden til problemet er nedstrøms. Tips Hvis du finner svingninger, søker du etter utstyr som kan forårsake dem, slik som oppstart av store motorer, sveiseapparater, osv. V A V A 20

25 Måle spenningsharmonikk Forgreningskretser Måle spenningsharmonikk 2 Du kan raskt kontrollere harmonikken i et effektfordelingssystem ved å måle den totale harmoniske forvrengningen for spenningen. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg VOLTS. 4 Kople til som vist nedenfor: (5) Juster vinduet med harmonikkspekteret, slik at du ser mer eller mindre informasjon. Se på vinduet med harmonikkspekteret. Kontroller spekteret for alvorlig harmonikk. Hvis den totale harmoniske forvrengningen er lavere enn 5 %, er forvrengningsnivået for spenningen trolig akseptabelt. 21

26 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle strømharmonikk Ikkelineær belastning forårsaker strømharmonikk som kan forårsake spenningsforvrengning. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor: (5) Juster vinduet med harmonikkspekteret, slik at du ser mer eller mindre informasjon. 22

27 Forgreningskretser Måle strømharmonikk 2 Se på vinduet med harmonikkspekteret. Kontroller spekteret for alvorlig harmonikk. Avles den totale harmoniske forvrengningen. Den viser forvrengningen på strømsignalet. Vanligvis kan strømsignalet tolerere mer harmonikk enn spenningssignalet. Tips Mål harmonikkstrømmen ved punktet for felles kopling for å sjekke om total harmonisk forvrengning og individuell harmonikk overholder nasjonale standarder (som IEEE-519). Slike standarder må ikke benyttes for spesifikke belastningsforhold. Nullsekvensharmonikk (3., 9., 15.,...) legges til i nøytrale ledere eller samleskinner. Dette kan forårsake overoppheting i nøytrale ledninger. Når du måler strømharmonikk på flere steder i et fordelingssystem, kan du spore harmonikkilden. Jo nærmere du kommer til kilden, jo mer alvorlig blir den totale harmonikkforvrengningen for strømmen. Med programvaren FlukeView kan du registrere harmonikk over tid og eksportere data til en rekke regnearkprogrammer, som Excel. 23

28 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle belastningen for en transformator Mål total kva på alle de tre fasene for å kontrollere belastningen for en transformator. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor: Se på kva-avlesningen. Den viser tilsynelatende effekt på fase 1. Skriv ned verdien (kva 1 ). Symbolet for en kondensator eller induktor vises for å angi kapasitiv eller induktiv belastning. 4 Gjenta målingene på fase 2 og fase 3 (la de svarte testledningene være koplet til nøytral). Skriv ned verdiene for kva 2 og kva 3, og regn ut kva TOTALT kva 1 + kva 2 + kva 3 = kva TOTALT Sammenlign dette resultatet med kva-spesifikasjonen til transformatoren. Hvis resultatet er i nærheten av, eller over, det som er oppgitt på merkeplaten, reduserer du belastningen på transformatoren. Hvis dette er umulig, må 24

29 Forgreningskretser Måle belastningen for en transformator 2 transformatoren byttes ut med en enhet med en høyere kva (eller K-spesifikasjon hvis harmonikkstrøm er til stede). 25

30 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Registrere belastningen for en transformator Hvis du registrerer kva i flere timer, kan du finne ut om transformatoren blir overbelastet på spesielle tidspunkt hver dag. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Åpne menyen RECORD. Velg ønsket registreringstid: 4 RECORD TIME 5 8 hours Velg den første avlesningen som skal registreres: 6 FIRST READING 7 VA Gjenta trinn 6 og 7 hvis du vil velge en annen avlesning, eller gå videre fra trinn 8. 26

31 Forgreningskretser Måle belastningen for en transformator 2 Bruk strømadapteren for å forhindre automatisk stans under registrering. 8 START Fluke 43B begynner å registrere kvaavlesningen. Vent i 8 timer... eller trykk på HOLD for å stanse registreringen. Se etter høye kva-avlesninger i løpet av dagen. 9 Velg CURSOR 10 Plasser markøren på ønsket aktivitet for å få målingen fra aktuell tid. 27

32 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Merk Legg merke til at bare kva for 1 fase ble registrert. Registrer de andre to fasene før du trekker slutninger. Tips Trykk på SAVE for å lagre vinduet i minnet for senere dokumentering og analysering av data. 28

33 Måle klirrfaktor Forgreningskretser Måle klirrfaktor 2 Klirrfaktoren er en indikasjon på mengden harmonisk strøm. Høye harmoniske verdier påvirker klirrfaktoren mer enn lave harmoniske verdier. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor. Mål klirrfaktoren under full belastning. Legg merke til klirrfaktoren (KF). 5 Mål klirrfaktoren på fase 2 og fase 3 også, og bruk den høyeste klirrfaktoravlesningen. (fortsett på neste side) 29

34 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Hvis målt klirrfaktor er høyere enn klirrfaktoren oppgitt på transformatoren, må du enten bytte ut transformatoren med en med høyere klirrfaktorspesifikasjon eller redusere den maksimale belastningen på transformatoren. Når du velger ny transformator, bruker du en størrelse større enn den høyeste målte klirrfaktoren. En måling på 10,3 KF på en installert transformator vil for eksempel si at den skal byttes ut med en K-13-enhet. 30

35 Kapittel 3 Belysning Innledning Dette kapittelet inneholder fremgangsmåter ved problemer og fenomen som kan oppstå i et belysningssystem. Figur 3. Fordelingssystem: Belysning 31

36 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle strømharmonikk Sjekk om belysningssystemet forårsaker for mye harmonikk. Dette kan påvirke systemet. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Velg AMPS. 4 Kople til som vist nedenfor. Slå på alle lys. Se på harmonikkspekteret og avles verdien for total harmonisk forvrengning (THD). Hvis THD for strøm er under 20 %, er den harmoniske forvrengningen trolig akseptabel. Vurder å bytte til lamper av bede kvalitet (som produserer mindre harmonikk) eller installer et harmonisk filter for å unngå injeksjon av harmonikk i systemet. 32

37 Måle effekten på enfaset utstyr Belysning Måle effekten på enfaset utstyr 3 Induksjonsenheter, som lysrør, forårsaker en fasedreiing mellom spenningen og strømmen. Dette påvirker det reelle effektforbruket. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor: Se på W-avlesningen. Den viser det reelle effektforbruket for lysrørene. Se på avlesningen for kos. ϕ (DPF). Lav forskyvningseffektfaktor vil si at korrigerende tiltak må treffes, som å installere kondensator for å korrigere fasedreiingen mellom spenning og strøm. Merk Hvis PF og kos. ϕ (DPF) er svært forskjellige, vil dette si tilstedeværelse av harmonikk. Sjekk for harmonikk først, før du installerer kondensatorer. 33

38 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle overspenningsstrøm Se etter høye startstrømmer som kan forårsake spenningsfall i et "svakt" belysningssystem. Et system vurderes som "svakt" når det har høy impedans. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INRUSH CURRENT Still inn forventet strøm under startstrømmen: 3 MAXIMUM CURRENT 4 10 A Still inn forventet startstrømtid: 5 INRUSH TIME 6 10 seconds 34

39 Belysning Måle overspenningsstrøm 3 7 Kople til som vist nedenfor: 8 START 9 Slå på lampene. Hvis ingenting skjer: Trykk på HOLD for å stanse. Gjenta målingen ved en lavere verdi for MAXIMUM CURRENT i trinn 3 og 4. 35

40 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 10 Flytt venstre markør til begynnelsen på startstrømmen. 11 Velg cursor Flytt høyre markør til slutten av startstrømmen. Les av spiss-strømmen. Den angir maksimal strøm det øyeblikket lampene ble slått på. Tips Foreta en måling av svingninger (se kapittel 2: Overvåke raske spenningssvingninger ) mens du slår på lampene for å undersøke om spenningsfallet oppstår i andre deler av fordelingssystemet. 36

41 Kapittel 4 Motorer Innledning I dette kapittelet finner du eksempler som du kan bruke ved feilsøking i induksjonsmotorer med og uten justerbart hurtigdriv. Figur 4. Fordelingssystem: Motorer 37

42 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Induksjonsmotorer Kontrollere spenningsubalanse For trefasede induksjonsmotoren må tilførselsspenningen til alle tre faser være i balanse. Spenningsubalanse forårsaker høy ubalansert strøm i statorviklingene, noe som fører til overoppheting og forkortet levetid for motoren. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Skriv ned spenningsavlesningen for fase 1 til fase 3 (V 1-3 ). 4 Gjenta denne målingen for fase 2 til fase 3, og for fase 1 til fase 2. Skriv ned verdiene for V 2-3 og V

43 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Beregn spenningsubalansen (fyll ut med målingsresultatene): a Først beregner du gjennomsnittlig spenning: Gjennomsnittlig spenning: V V V 1-2 V = = V GJENNOMSNITT 3 3 b Så beregner du maksimalt avvik fra middelverdien. Se bort fra minustegnene: Maksimalt avvik: V V GJENNOMSNITT = V V V GJENNOMSNITT = V V V GJENNOMSNITT = V Største avvik: V AVVIK c Til slutt beregner du spenningsubalansen: Spenningsubalanse: V AVVIK x 100 % = % V GJENNOMSNITT Spenningsubalansen for trefasemotorer må ikke overstige 1 %. Spenningsubalansen kan være forårsaket av dårlige forbindelser, kontakter eller sikringer, eller av problemer ved kildetransformatoren. Eksempel a 403 V V V V = = 400 V GJENNOMSNITT 3 3 b 403 V V GJENNOMSNITT = 3 V 391 V V GJENNOMSNITT = -9 V Største avvik: 9 V AVVIK 406 V V GJENNOMSNITT = 6 V c 9 V AVVIK x 100 % = 2,25 % 400 V GJENNOMSNITT 39

44 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Sjekke strøm og strømubalanse Når du har sjekket spenningsubalansen, kontrollerer du strøm og strømubalanse. Ubalansert strøm forårsaker overoppheting og reduserer levetiden til motoren. Enfasing (fullstendig tap av effekt i en av fasene som mater motoren) kan også forårsake overoppheting i de to andre faseviklingene. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med full belastning. Hvis strøm ikke er til stede, kan du gå ut fra at det er en åpen sikring eller vikling. Skriv ned strømavlesningen (A 1 ). 4 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. Skriv ned verdiene for A 2 og A 3. 40

45 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Beregn strømubalansen. Bruk samme formel som i forrige avsnitt, men bytt ut spenning med strøm. Strømubalansen bør ikke overstige 10 % for trefasemotorer. Eksempel a 33 A A A 3 = 96 A TOTALT = 32 A GJENNOMSNITT 3 b 33 A 1-32 A GJENNOMSNITT = 1 A 29 A 2-32 A GJENNOMSNITT = - 3 A Største verdi: 3 A AVVIK 34 A 3-32 A GJENNOMSNITT = 2 A c 3 A AVVIK x 100% = 9,4 % 32 A GJENNOMSNITT Merk Når du søker etter enfasing, må du alltid sjekke strømmen for alle tre faser. Når en spenningsmåling blir utført ved motorterminalene, blir spenningsavlesningen i nærheten av normalt, da motoraktivitet induserer spenning i den åpne viklingen. 41

46 Fluke 43B Applikasjons-håndbok MÅLING AV EFFEKT I 3-FASEDE BALANSERTE SYSTEMER. Fluke 43B kan utføre effektmålinger på 3-fasede, 3-leders balanserte strømsystemer. Lasten må ha omtrent samme spenning og strøm på alle tre faser, og må være kablet med wye- eller delta-konfigurasjon. Den balanserte lasten gjør det mulig å beregne 3-faseeffekt fra én strøm- og én spenningskanal. Kun grunnleggende målinger av trefaseeffekt er mulig. 1 Åpne hovedmenyen 2 POWER 3 Velg 3-fasemåling 4 Kople til som vist i hjelpevinduet. 42

47 Motorer Induksjonsmotorer 4 5 Trykk på ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Spennings- og strømbølgeformene vises med en faseforskyvning på 90. Dette skyldes at spenning og strøm måles i forskjellige faser. Denne faseforskyvningen korrigeres automatisk for avlesningene. 43

48 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle spiss- og startstrøm Høy startstrøm i motorer kan forårsake at brytere blir utløst eller at sikringer blir åpnet. 1 Åpne hovedmenyen. 2 INRUSH CURRENT Still inn maksimal forventet strøm under startstrømmen. Dette kan være 6 til 14 ganger den fulle belastningsstrømmen til motoren. 3 MAXIMUM CURRENT 4 50 A Still inn forventet tid for startstrømmen 5 INRUSH TIME 6 5 seconds 44

49 Motorer Induksjonsmotorer 4 7 Kople til som vist nedenfor: 8 START 9 Slå på motoren. Hvis det ikke skjer noe: Trykk på HOLD for å stanse. Gjenta målingen med en lavere verdi for MAXIMUM CURRENT i trinn 3 og 4. 45

50 Fluke 43B Applikasjons-håndbok 10 Flytt venstre markør til begynnelsen på startstrømmen. 11 Velg cursor Flytt høyre markør til slutten av startstrømmen. Avles spiss-strøm ved markørene. Kan sikringer og brytere tåle denne strømmen? Har lederne riktig størrelse? Avles tiden mellom markørene. Kan sikringer og brytere tåle startstrømmen i denne perioden? Hurtigutløsende brytere og sikringer kan utløses. 13 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. 46

51 Motorer Induksjonsmotorer 4 Måle effektfaktor for trefasemotorer En effektfaktor med en verdi i nærheten av 1 vil si at nesten all tilført effekt forbrukes av motoren. En effektfaktor på under 1 forårsaker ekstra strøm, kalt reaktiv strøm. Dette krever større linjer og transformatorer. Det blir også et høyere effekttap i overføringslinjene. Jordet Y-forbindelse med balansert belastning For balanserte motorer med jordet Y-forbindelse, kan du lese av effektfaktorene direkte fra vinduet. Når du ser etter jordet Y-forbindelse, sjekker du trefase-til-jord-spenningen. Hvis spenningen er stabil og lik, er systemet koplet som en jordet Y-forbindelse. Mål effektfaktoren slik: 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med normalt full belastning (effektfaktoren reduseres ved mindre enn full belastning). Legg merke til effektfaktoren (PF). 47

52 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Trekantkopling eller flytende systemer For trekantkoplinger er fremgangsmåten mer komplisert. Bruk følgende fremgangsmåte når du skal beregne effektfaktoren for en trefaset jordet trekantkoplet motor eller for flytende kilder. 1 Åpne hovedmenyen. 2 POWER 3 Kople til fase 1 og 3 som vist nedenfor. Kjør motoren med normalt full belastning (effektfaktoren reduseres ved mindre enn full belastning). Skriv ned den aktive effektavlesningen (kw 1 ) fra fase 1 til 3. Skriv ned den tilsynelatende effektavlesningen (kva). 48

53 Motorer Induksjonsmotorer 4 4 Flytt den røde testledningen og strømsonden til fase 2 (den svarte testledningen skal fremdeles være koplet til fase 3). Skriv ned verdien for den aktive effektavlesningen (kw 2 ). Hvis effektfaktoren er lavere enn 1, kw 1 og kw 2 blir forskjellig selv om belastningsstrømmen er likt balansert. Legg merke til at tilsynelatende effekt (kva) tilsvarer den første målingen. 5 Beregn effektfaktoren (fyll ut med målingsresultatene): kw 1 + kw 2 3 kva kw TOTALT = = kva Eksempel Målt: kw 1 = 170 kw kw 2 = 68 kw kva = 188 kva 170 kw + 68 kw 238 kw TOTALT = = 0,73 1, kva 325,6 kva Dårlig effektfaktor kan forbedres ved å legge til kondensatorer parallelt med belastningen. Dersom harmonikk er til stede, må du kontakte en kvalifisert tekniker før du installerer kondensatorer. Ikkelineære belastninger, slik som justerbare frekvensmotordriv, forårsaker ikke-sinusformet belastningsstrøm med harmonikk. Harmonikkstrøm øker kva og reduserer dermed den totale effektfaktoren. Dårlig total effektfaktor forårsaket av harmonikk må korrigeres med filtrering. 49

54 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle spenningsharmonikk Når tilførselsspenningen blir forvrengt av harmonikk, kan motoren overopphetes. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Kople til som vist nedenfor: Les av total harmonisk forvrengning (THD). Vanligvis bør ikke THD for spenningen som tilføres til en induksjonsmotor, overstige 5 %. Se på harmonikkspekteret. Negativ sekvensharmonikk (5., 11., 17., osv.) forårsaker mest oppheting fordi den forsøker å kjøre motoren saktere enn grunnfrekvensen (den oppretter omvendt roterende magnetiske felt i motoren). Positiv sekvensharmonikk (7., 13., 19., osv.) forårsaker også oppheting fordi den forsøker å kjøre motoren raskere enn grunnfrekvensen. 50

55 Drivverk med justerbar hastighet Motorer Drivverk med justerbar hastighet 4 Kontrollere strøm for faser Når et drivverk for en motor utløses, kontrollerer du først for spenningsubalanse (se Kontrollere spenningsubalanse. Deretter kontrollerer du strømmen for alle tre faser som mater motoren. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren med full belastning. Hvis strøm ikke er til stede, kan du gå ut fra en åpen sikring eller en åpen krets i kablingen. Drivverket utløses. 4 Gjenta målingen for fase 2 og fase 3. 51

56 Fluke 43B Applikasjons-håndbok Måle grunnfrekvensen for motorspenning Sjekk tilstanden til et drivverk. 1 Åpne hovedmenyen. 2 HARMONICS 3 Flytt markøren over grunnfrekvensen (1 st ). 4 Kople til som vist nedenfor. Kjør motoren ved full hastighet og full belastning. Les av spenningen til grunnfrekvensen. Spenningen skal være noe lavere enn linjespenningen. Hvis den er betydelig lavere enn linjespenningen, antyder dette et feilaktig drivverk. For å være sikker bør du sammenligne med et drivverk du vet fungerer riktig. Avles den totale rms-spenningen. Hvis verdien i drivverkvinduet er lavere, viser vinduet trolig gjennomsnittlig spenning eller grunnfrekvens i stedet for rms-spenning. 52

57 Måle frekvensen for motorstrøm Motorer Drivverk med justerbar hastighet 4 Frekvensen for motorstrømmen samsvarer med motorhastigheten. 1 Åpne hovedmenyen. 2 VOLTS/AMPS/HERTZ 3 Kople til som vist nedenfor: Varier hastigheten til motoren, og se på frekvensen og bølgeformen til strømmen. Frekvensen til strømmen skal samsvare med motorhastigheten. 4 Gjenta denne målingen for fase 2 og fase 3. Merk Fordi spenningssignal ikke er til stede, beregnes frekvensen fra strømsignalet på inngang 2. 53

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang Fluke 43B Power Quality Analyzer N Jul 2005 2001-2005 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere. Fluke 43B BESTILLE OG

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Mer om ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Instruksjonsmanual til lab-utstyr

Instruksjonsmanual til lab-utstyr M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v01-10-13.docx 1 Instruksjonsmanual til lab-utstyr Innholdsfortegnelse 1 Multimeter... 2 2 Strømforsyning (power)...

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer 1 Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondesator Oppbygging,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 1 Dagens temaer Bruk av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel til serielle RL-kretser

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og fasevinkler Serielle

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

«OPERASJONSFORSTERKERE»

«OPERASJONSFORSTERKERE» Kurs: FYS 1210 Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 7 Revidert utgave 18. mars 2013 (Lindem) Omhandler: «OPERASJONSFORSTERKERE» FORSTERKER MED TILBAKEKOBLING AVVIKSPENNING OG HVILESTRØM STRØM-TIL-SPENNING

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.5 INF 4 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike Kondensatorer typer impedans og konduktans i serie og parallell Bruk R-kretser av kondensator Temaene Impedans og fasevinkler

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM 1 7. EFFEK YER OG ARBED VEKSELSRØM AKV EFFEK OG ARBED EN DEELL RESSANS En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme. Det er bare

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

LAB 7: Operasjonsforsterkere

LAB 7: Operasjonsforsterkere LAB 7: Operasjonsforsterkere I denne oppgaven er målet at dere skal bli kjent med praktisk bruk av operasjonsforsterkere. Dette gjøres gjennom oppgaver knyttet til operasjonsforsterkeren LM358. Dere skal

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 2 - Veiledning

INF1411 Oblig nr. 2 - Veiledning INF1411 Oblig nr. 2 - Veiledning Informasjon Instrumentene som behøves i denne obligen er markert over: DMM det digitale multimeteret er du kjent med fra foregående oppgave. Scope er et oscilloskop som

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Generelle ac-signaler og sinussignaler Filtre Bruk av RC-kretser Induktorer (spoler) Sinusrespons

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 3

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 3 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 3 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): 1 2 3 Informasjon og orientering I denne oppgaven skal du lære litt om operasjonsforsterkere

Detaljer

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012 UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 RC kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 Spoler, kap. 10, s. 289-304 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

«OPERASJONSFORSTERKERE»

«OPERASJONSFORSTERKERE» Kurs: FYS 1210 Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 7 Revidert utgave, desember 2014 (T. Lindem, K.Ø. Spildrejorde, M. Elvegård) Omhandler: «OPERASJONSFORSTERKERE» FORSTERKER MED TILBAKEKOBLING

Detaljer

Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop

Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop Denne oppgaven består av to deler. Del 1 omhandler motstandsnettverk for digital til analog omsetning. Del 2 omhandler

Detaljer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser Dagens temaer Regneeksempel på RC-krets Bruk av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel

Detaljer

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 Informasjon og orientering Alle obligatoriske oppgaver ved IFI skal følge instituttets reglement for slike oppgaver. Det forutsettes at du gjør deg kjent med innholdet i reglementet

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger 1 Div. utstyr/måleutstyr BNC: Plugg (kontakt) 50Ω sørger for at både midtleder og kappe blir koplet til koaksialkabelen.

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 Mandag 19.03.07 Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Likespenningskilde

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Elektriske kretser. Innledning

Elektriske kretser. Innledning Laboratorieøvelse 3 Fys1000 Elektriske kretser Innledning I denne oppgaven skal du måle elektriske størrelser som strøm, spenning og resistans. Du vil få trening i å bruke de sentrale begrepene, samtidig

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER 78,977 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET T VEKETØM KOMBNAJONE EEKOPNG AV ETAN - POE - KONDENATO Tre komponenter er koplet i serie: ren resistans, spole med resistans-

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005 Ole-Morten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning tirsdag 27. september og tirsdag 11. oktober. Oppgave 1 Figuren nedenfor viser

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser Forelesning nr.5 INF 4 Elektroniske systemer R-kretser Dagens temaer Ulike typer respons Ulike typer impedans og konduktans Kondensatorer i serie og parallell Bruk av kondensator R-kretser Impedans og

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator

Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Kurs: FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 2 Omhandler: Praktiske målinger med oscilloskop og signalgenerator Vi ser på likerettere og frekvensfilter

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Prototyping med Arduino del 2

Prototyping med Arduino del 2 Prototyping med Arduino del 2 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF1510 30.01.2017 Arduinoundervisningen Forelesninger Mandag 30.01 & 06.02 Gjennomgang av grunnleggende temaer Teknisk verksted Mandag 30.01, 06.02,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET ENKELTVS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET VEKSELSTØM ENKELTVS DEELL ESSTANS TLKOPLET VEKSELSTØM Når en motstandstråd blir brettet i to og de to delene av

Detaljer

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag Prøveeksamen 1 Elektronikk 8.feb. 2010 Løsningsforslag OPPGAVE 1 a) I koplingen til venstre ovenfor er u I et sinusformet signal med moderat frekvens og effektivverdi på 6,3V. Kretsen er en negativ toppverdikrets,

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: 3. juni 2010 Side 2 av 16 Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene: Reduser motstandsnettverket til én enkelt resistans og angi størrelsen

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer