Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen"

Transkript

1 Svein Erling Hansen

2 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

3 Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC og videre til NS ,7 Krav om Akkreditering av sertifiserings og inspeksjonsorgan 8 Krav til akkreditering Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

4 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

5 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

6 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

7 Antall firma som er besøkt : 8 Antall besøk som er foretatt: 20 Antall avvik som er registrert og fulgt opp: 45 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

8 En generell diskusjon omkring strøm og hva som kan ventes å påvirke strøm ved lokalitet mangler slik foreskriver. Mangelfull dokumentasjon som grunnlag for is-vurderinger Det er ikke gitt en tilstrekkelig begrunnelse for å utlukke langperiodiske bølger ved lokaliteter Den mangler detaljert informasjon om instrumenter, datakvalitetskontroll etc. som standarden foreskriver Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

9 Det savnes en detaljert beskrivelse av bunntopografi slik som 5.6 legger opp til Det er ikke gitt en vurdering av vinddata fra værstasjoner for aktuell lokalitet slik som foreskriver. Mangelfull diskusjon om andre bølgeforhold ved lokalitet Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

10 Det er ikke gjennomført intern revisjon av arbeider med lokalitetsundersøkelser Prosedyren for bestemmelse av strømhastighet er mangelfull for å oppfylle standarden Man referer til data som i utgangspunktet definert bort p.g.a. feil ved strømmåleren i 5 m dyp Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

11 For fastsettelse av strømhastighetenes skal enten 5.2.2,5.2.3 eller brukes Tidsserie på et år, bruk av harmonisk analyse, sammensetning av fragmenterte tidsserier Måling av strøm i 1. mnd. Bruk av multiplikatorer Bruk av tidligere strømmålinger Det skal vurderes og dokumenteres hvilke kritiske faktorer som bidrar til det totale strømbildet: Kyststrømmen Tidevannsstrøm Vinddrevet strøm Vårflom pga. snø og is-smelting Kvalitetsvurdering av måledata skal omfatte Troverdighet Faktorer i måleperioden som kan ha påvirket målingene Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

12 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

13 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

14 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

15 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

16 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

17 Lista målestasjon Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

18 Saltholdighet psu Temperatur (C) Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

19 For fastsettelse av havdønninger Vurderes og dokumenteres hvorvidt havdønninger opptrer på lokaliteten. I tlfelle: Diffraksjon og refraksjonsanalyse Målinger Andre metoder Kombinert sjøtilstand Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

20 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

21 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

22 Strøklengde metoden Diskusjon om åpningsvinkel Bruk av numeriskemetoder Fiskeridirektoratet gav dispensasjon fra NS (Brev 11/12/2013) STWave og SWAN kan benyttes Strøklengde beregning gir anledning til å fravike ±12grader Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

23 5.5.1 Nedising, særlig i kombinasjon med dårlig vær og redusert tilgjengelighet Vurderes og dokumenteres. Skal gjøres med bakgrunn av følgende meteorologiske data for lokaliteten Lufttemperatur Vind og vindeksponering Bølger og bølgeeksponering Sjøtemperatur Fastsettelse av is og isingspotensiale skal gjøres ut fra anerkjente metoder Drivis Innfrysning Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

24 5.4.1 Generelt For å bestemme vindhastighet til å beregne vind genererte Bølger skal NS- EN benyttes Bruk av vinddata fra meteorologiske stasjoner Målinger fra nærmeste eller de to nærmeste værstasjonene skal benyttes. Bruk av vinddata fra værstasjoner skal ledsages av en dokumentert vurdering av den aktuelle lokaliteten i forhold til værstasjonen. Kommentar: Ref Beregning av bølger ut fra effektiv strøklengde vs Generelt er i uklar. Bør klargjøres og forbedres i ny versjon av standarden Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

25 Kilder for å hente data: eklima.no: Meteorologiske data (vind, temperatur) nve.no: Hydrologiske data fra vassdrag sehavnivå.no: vannstandsdata imr.no: hydrografiske stasjoner Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

26 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

27 Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

28 Instrumenter Instrument beskrivelse, modifikasjoner, nøyaktighet, kalibrering, konverteringskonstanter, oppløsning og logg Datainnsamling og databehandling Type måling, registreringsavbrudd, momentanverdi, gjennomsnittsverdi Måleintervall Måleperiode Filtrering og støyreduksjon Dataredigering og kvalitetskontroll Prosedyrer for redigering og kontroll Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

29 Beskrivelse av vanndybde, bunntype og topografi Areal tilstrekkelig til å dekke anlegget samt eksponert areal for fortøyninger. Oppløsning 10x10m Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

30 Sivilingeniør- Marinteknikk Ingeniør Fiskerifag Marin biologi Oseanografi- Fysisk oseanografi Sammenheng mellom kompetanse og kvalitet av rapportene? Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

31 NS Moden for revisjon? Kvalitet av rapportene gjennomgående bedre med enkelte unntak. Kvalitetsikring og krav til interne revisjoner må bli bedre Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

32 Takk for oppmerksomheten Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

_ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36

_ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36 4. Kvalitetssikring og databaser _ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36 4.2. Standard metoder og prøvetaking... 36 4.3. Kriterier for valg av metode... 37 4.4. Databaser...

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett 6.3. Kystvann Hvilke vanntyper skal overvåkes? Kystvann ble opprinnelig inndelt (typifisert) i 23 vanntyper (figur 6-4 fra Moy m. fl. 2003). De viktigste faktorene som typologien er basert på er: eksponeringsgrad,

Detaljer

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007.

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007. Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april Sted: Hell Hotell, Stjørdal Tidspunkt: 16.-17. april 2007 Tilstede: Kommisjonen: Lars André Dahle Ellen Kjos-Kendall Aud Alming

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Versjon: 0.1.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 5 Formål Å kjenne status i anlegget mht. forekomst av lakselus fordelt på stadiene fastsittende lus, bevegelige lus og voksne

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer