nr 40/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/06-2006.10.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...45 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROUTE 47 Peak Telecom AS, Strandvejen 186F, 2920 CHARLOTTENLUND, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Telekommunikasjonsapparater og instrumenter (inklusiv modemer), nettverk, programvare og strømkretser; telefonapparater; tilbehør for telefoner; adaptere til bruk med telefoner; batteriladere til bruk med telefoner; mobiltelefoner; enheter montert på pult eller i bil bestående av en høytaler som tillater bruk av telefon "hands-free"; telefonetuier; datakommunikasjonsapparater og instrumenter; radiokommunikasjonsapparater og instrumenter; kort (ikke opptatt i andre klasser) inklusiv betalingskort, kredittkort, debetkort, telefonkort, transaksjonskort, kort som inkorporerer elektromagnetisk opptaksmedia, optisk opptaksmedia, databrikker og/eller integrerte kretser, og andre oppdaterbare minnekort; elektronisk apparater og instrumenter for administrasjon, overvåking og analyse av yteevne til telekommunikasjons- og datakommunikasjonsnettverk og -kretser; optisk og elektrooptisk apparater og utstyr for sending, overføring og/eller mottakelse av data, informasjon, bilder eller lyd; satellittsendere og - mottagere; apparater, instrumenter og programvare for kommunikasjon med, eller via, datanettverk (f.eks. verdensveven); nedlastbar digitalmusikk ordnet via en database eller internet; apparater for kryptering og dekryptering av signaler eller data; databasert personlige dagplanleggere; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk kommunikasjonsvirksomhet; telefon-, mobiltelefon-, trådløs telefon-, facsimile-, telex-, talelagring og fordelings-, personsøkings-, tale- og dataoverføringsvirksomhet; lokale, langdistanse, tilbakeringing, internasjonal og mobil telefonvirksomhet; satellittkommunikasjonsvirksomhet; internettilgangsvirksomhet; overvåking, behandling, kringkasting og mottak av signaler og data behandlet av datamaskiner eller av telekommunikasjonsapparater og instrumenter; videomeldingsformidlingsvirksomhet; videokonferansevirksomhet; videotelefonvirksomhet; telekommunikasjonsadministrasjon; assistanse i operasjon og overvåking av telekommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet i området telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsapparater og installasjoner; levering av digitalmusikk via telekommunikasjon; telekommunikasjon av informasjon (inklusiv hjemmesider), dataprogrammer og annet data; overføring av informasjon vedrørende nyheter og aktuelt; telekommunikasjonsportalvirksomhet; nettverksvirksomhet; tilveiebringelse av fasiliteter for elektronisk eller on-line interaktive diskusjoner og samtaler; informasjon og teknisk råd i området telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Geneva Laboratories Ltd, Beaufort House, Box 438, Road Town, tortola BRITISKE JOMFRUØYER, VG Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 9 CD, video/dvd, CD-rom spill, dataspill, refleks, refleksvest. 16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter, klistremerker. 21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp, skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikk/stål, termos i stål. 24 Sengesett, ullpledd. 25 Klær, lue, votter, genser, sokker, strømpebukse, såler, nikkers, pologenser, skisko. 28 Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger, staver, skismøring, spark, kjelke. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISION COMPLETED Vision Completed NUF, Brugata 50, 2321 HAMAR, NO 41 Fototjenester, nemlig det å tilby visuelle opplevelser for ulike bransjer, basert på unik kompetanse innen fjernstyrte kamerasystemer, fototekniske løsninger og digitale presentasjonsverktøy, herunder visuelle presentasjoner på Internett og fotodokumentasjon av anlegg og bygninger. 42 Utvikling av nye produkter, nemlig utvikling av visuelle opplevelser for ulike bransjer, basert på unik kompetanse innen fjernstyrte kamerasystemer, fototekniske løsninger og digitale presentasjonsverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESSURE Conceptus Inc, 331 East Evelyn Avenue, CA94041 MOUNTAIN VIEW, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, befruktningshindrende midler (ikke kjemiske), fødselsregulerende innretninger, herunder en permanent fødselsregulerende innretning for kvinner i form av et myk og fleksibel mikroinnsats for plassering i hver eggleder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet MY MACBOOK Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computere, bærbare computere (notebook computere), computer hardware, computer software, computer periferiutstyr. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: S-MAX INDIVIDUAL Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til landkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CASTROL GARDEN Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smøreoljer og smørefett; brensel og drivstoff; ikkekjemiske tilsetninger for brensel, drivstoff, smøremidler og fett; støvbindemidler; belysningsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SILMERIA Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare lyd- og musikkopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsakelig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker, samlekort; byttekort; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMAGINE BY SCA SCA Packaging Marketing, Culliganlaan 1D, 1831 DIEGEM, BE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 42 Produktdesigntjenester, designtjenester relatert til emballasje, grafisk design for emballasje. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAN YOU HANDLE THE TASTE Cadbury Ireland Ltd, Malahide Road COOLOCK, DUBLIN 5, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STILLA Pipelife Norge AS, 6650 SURNADAL, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 17 Fleksible rør, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall. 19 Rør og rørdeler av plast, spesielt for avløpssystem i bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LENNETH Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare lyd- og musikkopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsakelig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker, samlekort; byttekort; fotografier. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUST A FLING Jørgen Keiserud, Schøningsgate 34, 0362 OSLO, NO 14 Amuletter, etuier, fyrstikkholdere av edelmetall, halskjeder, kjedepynt, klokker, medaljonger, nøkkelringer, smykker, snusdåser av edelmetall, øreringer, pins. 16 Brikker for ølglass, bøker, kalendere, kulepenner, kontorrekvisita, plakater, stempler, trykkerityper, trykksaker, ølbrikker, klistremerker. 25 Badebukser, bandanas, belter, bukser, fottøy, gensere, hansker, hetter, hodebånd, hodeplagg, jakker, luer, lueskygger, pullover, skjorter, sokker, truser, t- skjorter, undertrøyer, undertøy, svettearmbånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRO-AGE Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; rengjøringsmidler; parfymevarer, velduftene toalettvann; etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapiprodukter; massage-produkter; deodoranter; antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hår-stylingprodukter; tannpasta; munnskyllemidler; preparater for munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade og dusj-preparater; hudpleie-produkter; oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; produkter til bruk før og etter barbering; hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende produkter; kosmetikk; make-up og make-upfjerningsprodukter; vaselin; leppe-pleiende-produkter; talkum pudder; bomull; bomullspinner; våtservietter og andre puter (pads) og engangsservietter inneholdende sminkefjerningsmidler eller rensekrem; kosmetiske ansiktsbehandlingspreparater solgt i pakninger med gjenlukkbart lokk. Hypnosesenteret Kari Skjelstad, Ildervegen 4, 2406 ELVERUM, NO 41 Kurs og undervisning. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARINE STRIP Dilumelt, 6 Rue Charles de Gaulle, BONDOUFLE, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, preparater og midler for herding og lodding, bindemidler til industrielle formål, oppløsningsmidler for ferniss. 2 Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, fortynningsmidler for maling og fernisser, aluminiumsmålinger og aluminiumspulver for maling, fikseringsmidler for akvareller, stivelse (kjemiske preparater), rusthemmende preparater (til konservering), antikorrosjonsmaling, bakteriedrepende maling, belegningsmidler for tre (maling), oljer for konservering av tre, trebeis, treimpregneringsmidler, trefarger, fargetre, blyhvitt, fargestoffer, bindemidler for maling, bindemidler for fargestoffer, tykningsmidler for fargestoffer, forgyldningsmidler, emaljer, fiksativer, glasur, maling, brannsikringspreparater, kitt, mønje, midler for fjerning av tapeter, harpiks, fargestoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNISORB-BETTER SAFE THAN SORRY Unisorb Miljöteknik AB, Box 50, VÄNERSBORG, SE Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 35 Markedsføring av produkter og tjenester for miljøteknikk; kundeinformasjon ved salg av miljøteknikkutstyr; detaljhandelstjenester knyttet til miljøteknikkutstyr. 42 Miljøteknikkonsultasjoner; miljøteknisk forskning; informasjon om miljøteknikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, rensemidler, rengjøringsoljer, midler for fjerning av maling og fernisser, alle disse varer til annen bruk enn kroppspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Everyday-Hero, Løkebergveien 127, 1344 HASLUM, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialene, vesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, boksershorts, belter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. Lena Malinovsky Finnanger, Gamle Bygdevei 150, 1284 OSLO, NO Lucie Fossum Ihlen, Dalsveien 78, 0775 OSLO, NO 9 Cd. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, klebemerker, kontorrekvisita, skrivesaker, papirvarer, fotografier. 28 Spill og leketøy. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sigmund Lyngøy, Leiknes, 5915 HJELMÅS, NO 30 Konfekt, sjokolade. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEMIFAM Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN-BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN-BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. Arne Blystad AS, Postboks 1468, Vika, 0116 OSLO, NO Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807, Vika, 0123 OSLO, NO 36 Investering og forvaltning av verdipapirer, aksjer og andre finansielle instrumenter, forretninger med fast eiendom. 39 Rederivirksomhet, inkludert utleie av skip samt skipsmeglervirksomhet. Transport av alle typer varer. 42 Utleie og drift av oljerigger og oljeboringsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SONGA Arne Blystad AS, Postboks 1468, Vika, 0116 OSLO, NO Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807, Vika, 0123 OSLO, NO 36 Investering og forvaltning av verdipapirer, aksjer og andre finansielle instrumenter, forretninger med fast eiendom. 39 Rederivirksomhet, inkludert utleie av skip samt skipsmeglervirksomhet. Transport av alle typer varer. 42 Utleie og drift av oljerigger og oljeboringsutstyr. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/790,336 HR Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, DE19711 NEWARK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 6 Metallblindnagler for industrielle konstruksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,478 FINESTOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOTBALL GULL Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Snacksprodukter og potetchips. 30 Snacksprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIGANT Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter. Assa Abloy AB, Box 70340, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Låser og nøkler; låssylindere; deler til forannevnte varer 9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser og låssylindere, elektroniske nøkler; enheter for programmering av forannevnte låser, sylindere og nøkler; deler til de forannevnte varer 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,476 CORIENTA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,486 FUSINTRA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/712,901 PLIANACT Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/714,482 FUSINACT Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/712,856 LIBRANTOS Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske og/eller kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GEVALIA Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kaffedrikker, kakaodrikker og sjokoladedrikker og preparater for slike drikker, te. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A-B FLYTTEBYRÅ Odd Magne Lie, Smibakken 3, 7750 NAMDALSEID, NO 39 Transportviksomhet, lagring og innpakning av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERNISSAGE Oenoforos AB, Kungsholms Strand 135 B, 9 tr, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Uniconcept Asia Ltd, Flat/Room 2, 11/F, Fullerton Centre, 19 Hung To Road HONG KONG, CN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Bagger, harde og myke etuier/esker tilpasset elektroniske forbrukerprodukter, herunder personlige digitalhjelpere (PDA), digitalkameraer og mobiltelefoner og datamaskiner; elektriske omformere, datakabler, elektriske kabler tilpasset kobling av datamaskiner, personlige digitalhjelpere (PDA) og mobiltelefoner; skjermbeskyttende belegg for elektroniske forbrukerprodukter, herunder for personlige digitalhjelpere (PDA), digitalkameraer, mobiltelefoner, dataskjermer og monitorer. 18 Poser og etuier/esker; sekker; sammenleggbare dokumentmapper; skuldervesker; håndkofferter og bagger; håndvesker, ryggsekker; kortbeholdere; nøkkelbeholdere; lommebøker, ikke av edel metall; visittkortmapper; toalettvesker, ikke spesielt tilpasset. 28 Bagger, harde og myke etuier tilpasset bærbare spill, elektriske omformere, kabler, elektriske kabler tilpasset bærbare spill, skjermbeskyttende belegg for bærbare spill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FR VAPTIMUM sanofi-aventis, 174, avenue de France, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US SCOOBA Irobot Corp, 63 South Avenue, MA BURLINGTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 7 Automatiske maskiner til bruk ved innvendig husholdningsvedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; batteriladere; uinnspilte optiske disker; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-videoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; digitale stillbildekameraer; nedlastbare elektroniske publikasjoner; displayer; elektroniske tagger for elektronisk intelligens (discernment); optiske skannere; FM-sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; storskala integrerte kretser for bildebearbeidelse; halvledermikrochips; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; engangskameraer med ueksponert film; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestrisk digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for CDspillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker med lydopptak; magnetiske kort, ark og tape med lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker med videoopptak; optiske magnetiske disker med videoopptak. 14 Vekkerur; bilur; slukkeinnretninger for stearinlys og lysestaker av edelt metall; ur- og klokkevisere; minneplaketter; urskiver og klokkeskiver; øreringer; slipsnåler; hengende ornamenter; brosjer; juvelervarer; kjedepynt (smykker, ringer); armbånd; blomstervarer og boller av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; nøkkelringer; nåleesker av edelmetall; nøtteknekkere av edelmetall; pepperbøsser av edelmetall; sukkerskåler av edelmetall; saltkar av edelmetall; eggbeger av edelmetall; håndkleholdere av edelmetall; serviettringer av edelmetall; brett av edelmetall; tannpirkerholdere av edelmetall; andre deler og tilbehør til ur og klokker; pendler; lommeur; pudderdåser av edelmetall; edle metaller og deres legeringer; punger og lommebøker av edelmetall; skoornamenter av edelmetall; artikler for røkere av edelmetall; stoppeklokker; bordur; troféer; ubearbeidet og halvt bearbeidede edle steiner og deres imitasjoner; veggur; klokkekasser og urkasser; fjærer for 13

14 registrerte varemerker /06 ur og klokker; klokkebånd og - stropper; klokkekjeder; klokkeglass; armbåndsur; drikkekopper, asjetter, tekanner, mugger av edelmetall. 16 Adressemaskiner; klebebånd for husholdningsbruk eller for papirvarer; album; frimerkepåføringsmaskiner; bleier av papir for babyer; bagasjetagger; kulepenner; bannere av papir; blåkopieringsmaskiner; bokmarkører; bøker; kalendere; kort (papirvarer); kataloger; fettstifter; malerkoster for dekoratører; dagbøker; tegnebord, artikler for malere; tegneinstrumenter; elektriske blyantspissere; elektriske stiftemaskiner for kontorbruk; forseglingsmaskiner for konvolutter for kontorbruk; konvolutter; filtpenner; flagg av papir; plastfilm for innpakking av mat for husholdningsbruk; frankeringsmaskiner; søppelposer av papir for husholdningsbruk; søppelposer av plast for husholdningsbruk; geografiske kart; glassboller for levende gullfisker; innendørs akvarier; håndtørklær av papir; håndklær av papir; sanitærpapir; fargebånd; instruksjonsmanualer; magasiner; markeringssjablonger; mekaniske blyanter; memorandumblokker med klebemiddel på en side av arket for festing til overflater; stensilmaskiner; flygeblader; aviser; notatbøker; malerier og deres reproduksjoner; graveringer; pamfletter; papirmønstre; papirmakuleringsmaskiner for kontorbruk; pappesker for industriell innpakking; pennaler; blyanter; fotografiholdere; fotografier; postkort med bilder; avtalebøker i lommeformat; trykte lotteribilletter annet enn leker; trykte tidstabeller; regletter; trykkepapir; toalettpapir; filterpapir; papir til postkort; trykktyper; relieffduplikatorer; roterende duplikatorer; viskelær; linjaler for hjemme- og kontorbruk; forseglende voks; forseglinger for papirvarer; noter på ark; skissebøker; sangbøker; spesifikasjonsmanualer for videospillprogrammer; maskiner til å fjerne frimerker; stativer for penner og blyanter; ikke-elektriske stiftemaskiner; klistremerker (papirvarer); strategiske manualer for videospill; bordduker av papir; bordservietter av papir; tagger med klebemiddel på en side av arket for festing til overflater; skredderkritt; håndklær av papir; skrivemaskiner; underlag for skrivepapir; skriveblokker; klebemidler for kontorbruk eller husholdningsformål. 18 Ryggsekker; Bostonhåndvesker; futteraler til visittkort; stokker; visittkortmapper; håndvesker; bekledning for husdyr; små ryggsekker; foldbare dokumentmapper; håndbagger; håndtak til stokker og spaserstokker; industrielle pakkebeholdere av lær; nøkkelskrin; metallbeslag for bagger; metalldeler til stokker og spaserstokker; poser og esker for kosmetikk; spenner for portemoneer, ridesaler; saldekken for hester; sveper; skulderbagger; kofferter; paraplyer; ubearbeidet eller delvis bearbeidet lær, nemlig lærstropper, ugarvet lær, ubearbeidet hud og farget lær; toalettvesker (tomme); spaserstokker; lommebøker ikke av edelmetall. 25 Anorakker; forklær; baseballsko; basketballsko; belter (bekledning); ermebeskyttere; sportsskjorter; bluser; pologensere; dresskjorter; strømpebånd; hansker og halvhansker; golfsko; hodebånd; hodeplagg, jakker; dresser; skjorter; bukser; kjoler, tradisjonell japansk bekledning; maskeradekostymer; mufler; halstørklær; slips; nattluer; annet spesielt fottøy; pyjamaser; badekåper; regnstøvler; treningssko; sandaler; sko; støvler; kvinnesko; barnesko; regnfrakker; overfrakker; skjerf; sjal; skistøvler; sko for amerikansk fotball; sokker og strømper; overtrekkstøy til sportsbruk; strømpeholdere; bukseseler; sweatere; gensere; vester; badehetter; badetøy; T-skjorter; tennissko; undertrøyer; underkjoler; underbukser; shortser; truser; bysteholdere; bukselinninger; vindjakker; håndlinninger. 28 Underholdningsmaskiner for bruk i fornøyelsesparker andre enn videospillmaskiner; utstoppede leker; brettspill; sjakkspill; spillkort; billiardkøller; billiardballer; billiardbord; baseballhansker; elektrisk dreven leker; fiskestenger; fiskesneller; sommerfuglnett; golfballer; golfhansker; golfteer; håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; ski. 35 Annonsering med ballonger; tekstforfattervirksomhet for annonser; annonsering på oppslagstavler; byråer for annonsering på innsiden og/eller utsiden av kjøretøyer; byråer for kontorarbeidsapplikasjoner for internett domenenavn; byråer for kontorarbeid vedrørende utstedelse og sending av regninger for bruk i databaser og/eller tilgang til internett; byråer for kontorarbeid vedrørende postordre via fjernsyn, kataloger, post, computere, kabel eller nettverk; byråer for kontorarbeid vedrørende ordrer, mottak og levering av postordre via internett og/eller fjernsyn; byråer for generelt kontorarbeid; byråer for postordre via internett; byråer eller meglerfirmaer for kontrakter om salg på internett handlesteder; analyser og rettledning vedrørende forretningsdrift; arrangering av avisabonnementer; auksjonsvirksomhet; opphenging av plakater; ledelse av hotelldrift; demonstrasjon av varer; postordreannonsering; duplisering av dokumenter; innlevering av dokumenter eller magnetbånd; importeksport klareringsbyråer og fremskaffelse av informasjon om dem; informasjonsbygging og informasjonsredigering på computerdatabaser; internettannonsering; undersøkelser av konsumentholdninger og forbrukstrender ved å samle inn og analysere nøkkelord til internett søkemotorer; utstedelse av poengforbedringskort brukt på internett; utstedelse av rabattmerker; annonseringsbyråer for tidsskrifter; markedsundersøkelser; annonseringsbyråer for aviser; driftstjenester vedrørende computere, skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre lignende kontormaskiner; organisering, ledelse eller arrangering av auksjoner via internett; organisering, ledelse eller arrangering av displayer med utstillinger vedrørende salg av bøker, fremskaffelse av informasjon om innspilte videodisker og innspilte videotaper via internett; forberedelse av finansielle redegjørelser; fremskaffelse av arbeidsinformasjon; fremskaffelse av informasjon vedrørende annonsering; fremskaffelse av informasjon om varesalg; fremskaffelse av informasjon vedrørende varesalg på internetthandlesteder; fremskaffelse av informasjon om varesalg via kommunikasjon med mobiltelefonterminaler eller computerterminaler; fremskaffelse av informasjon om forberedelse, redigering eller sertifisering av finansielle redegjørelser; fremskaffelse av informasjon om henvisningstjenester; fremskaffelse av informasjon om salg av nye produkter; fremskaffelse av informasjon om salg av innspilte CD-er, magnetbånd; innspilte videodisker og innspilte videotape via internett; utleie av offentlig materiell; radioannonseringsbyråer; informasjonsformidlingstjenester; utleie av annonseplass på internett; utleie av salgsautomater; utleie eller leasing av skrivemaskiner, kopimaskiner og tekstbehandlingsmaskiner; dekorering av butikkvinduer; stenografitjenester; gate og butikkfront spredning av annonsemateriell; fjernsynannonseringsbyårer. 37 Byggekonstruksjonsarbeider; installasjon av maskiner; strekking av ledningsnett for telekommunikasjon; elektriske arbeider; reparasjon og vedlikehold av ur og klokker; reparasjon av klær; konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med oppføring av byggverk; desinfisering av håndsett til telefoner; gulvpolering; restaurering eller vedlikehold av møbler; tøyvasking; drift, kontroll eller vedlikehold av bygningsutstyr; pressing av klær; reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -apparater; utleie av bilvaskemaskiner; utleie av elektriske vaskemaskiner; utleie av gulvvaskemaskiner; utleie av tøytørkemaskiner; utleie av mopper; utleie av romkjøleapparater for husholdningsformål; reparasjon av bagger og vesker; reparasjon av sykler; reparasjon av billiardutstyr; reparasjon av kikkerter; reparasjon av kameralinser; reparasjon av kameraer; reparasjon av 14

15 registrerte varemerker /06 faksimilemaskiner; reparasjon fiskestenger; reparasjon av spillmaskiner og -apparater; reparasjon av vedlikehold av laste- lossemaskiner og -apparater; reparasjon av personlige ornamenter; reparasjon av radio eller fjernsynsapparater; reparasjon av sko eller støvler; reparasjon av briller; reparasjon av sportsutstyr; reparasjon av videospillmaskiner og elektroniske spill; reparasjon av videospill med fjernsyn for personlig bruk eller deres tilbehør; reparasjon eller vedlikehold av underholdningsmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av automobiler; reparasjon eller vedlikehold av kinematografiske maskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av computere; reparasjon eller vedlikehold av elektriske innretninger for forbrukere; reparasjon eller vedlikehold av matgryter og panner; reparasjon eller vedlikehold av digitale audiospillere, digitale visuelle spillere, audiovisuelle spillere; reparasjon eller vedlikehold av dykkemaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av elektrisk lysarmatur; reparasjon eller vedlikehold brannalarmer; reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av produksjonsmaskiner og -systemer med integrerte kretser; reparasjon eller vedlikehold av laboratorieapparater og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; reparasjon eller vedlikehold av måle- og testemaskiner og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av mobiltelefoner; reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; reparasjon eller vedlikehold av musikkinstrumenter; reparasjon eller vedlikehold kontormaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold optiske maskiner og instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av andre elektroniske maskiner, nemlig tekstbehandlingsmaskiner, optiske skannere; reparasjon eller vedlikehold av overheadprojektorer; reparasjon eller vedlikehold av pakke- eller emballeringsmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av fotografiske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av kraftdistribusjonsmaskiner og -apparater eller kraftkontrollmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og - apparater; reparasjon eller vedlikehold av symaskiner; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og instrumenter for fremstilling av sko; reparasjon eller vedlikehold av tekstilmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; reparasjon eller vedlikehold av båter; reparasjon eller vedlikehold av videofrekvensmaskiner, nemlig videokameraer, videobåndopptakere, videodiskspillere; vedlikehold eller reparasjon av safer; montering eller reparasjon av låser; kvessing av sakser og kjøkkenkniver; reparasjon av telefoner; reparasjon av paraplyer. 38 Kringkasting av bilder, stemmer og lyd via internett eller computernettverk; radiokringkasting via kabel; kabelfjernsynskringkasting; kommunikasjon via computerterminaler; kommunikasjon via mobile kommunikasjonsterminaler; kommunikasjon via satellitter; elektroniske oppslagstavletjenester; telekommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester; faksimileoverføringstjenester; informasjon om fjernsynskringkasting, radiokringkasting via kabel og radiokringkasting; informasjon om fjernsynsprogrammer via computerterminalkommunikasjon; mobiltelefonkommunikasjonstjenester; nyhetsbyråer for kommunikasjonsmedia; personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon); fremskaffelse av informasjon om kommunikasjon via computerterminaler som bruker computerdatabaser andre enn kringkasting; fremskaffelse av informasjon om datakommunikasjon; fremskaffelse av informasjon om lister i telefonkatalogen, fremskaffelse av informasjon om telekommunikasjon annet enn kringkasting; fremskaffelse av brukertilgang til et globalt computernettverk, servicetilbydere; radiokringkasting; utleie av kringkastingsmaskiner og -apparater andre enn fjernsynsmottakere og radiomottakere; utleie av modemer; utleie av telekommunikasjonsutstyr herunder telefoner og faksimileapparater; satellittfjernsynsknngkasting; fjernsynskonferansekommunikasjon; telekommunikasjon via videospill med fjernsyn for personlig bruk; telekommunikasjon via håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; telekommunikasjon via computerterminaler; telegraftjenester; telefontjenester; fjernsynskringkasting; telekstjenester; overføring av bildeog lyddata; overføringstjenester av lyd og bilder på anfordringssystemer. 41 Byråer for forvaltningssalg av operative lotterier; dyreutstillinger; dyretrening; kunstutstillinger; bokutleie; reservasjon av seter for ulike typer forestillinger; drift av grotter med adgang for allmennheten; digital bildebehandling; iscenesettelse eller presentasjon av spill, ledelse av produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; duplisering av innspilte media; duplisering eller redigering av innspilte magnetiske bånd og optiske disker; duplisering eller redigering av innspilte videobånd; undervisnings- og instruksjonstjenester vedrørende kunst, håndverk, sport eller kunnskap; elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av spill som kommuniserer via computernettverk eller internett; fremskaffelse av spill som bruker kommunikasjon via videospill med fjernsyn for personlig bruk og/eller personlige computere; drift av hager for publikum; språkoversettelse; fremvisning av film, filmproduksjon eller spillefilmdistribusjon; online undervisning og instruksjon vedrørende kunst, håndverk, sport eller kunnskap; drift av videoutstyr eller audioutstyr for produksjon av radio eller fjernsynsprogrammer; organisering, drift av seminararrangementer; organisering, drift av sportskonkurransearrangementer; organisering, drift eller arrangering av hesteløp; organisering, drift eller arrangering av minibilrace; fotografering; planlegging av arrangementer som filmfremvisning, show, skuespill eller musikalske fremvisninger; planteutstillinger; presentasjon av levende show; presentasjon av musikalske fremvisninger; produksjon av radio- eller fjernsynsprogrammer; produksjon av videotapefilm på området undervisning, kultur, sportsunderholdning ikke for film, radio eller fjernsynsprogrammer og ikke for annonsering eller offentlighet; fremskaffelse av underholdningsparker; fremskaffelse av lyd- eller videostudioer; fremskaffelse av billiardrom; fremskaffelse av danselokaler; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av fasiliteter for film, show, skuespill, musikalsk trening eller undervisning; fremskaffelse av spilltjenester via internett eller computernettverk; fremskaffelse av bilder og lyd for karaoke ved bruk av kommunikasjon via computerterminaler; fremskaffelse av bilder og lyd for spill som bruker kommunikasjon via computerterminaler; fremskaffelse av mahjong salonger; fremskaffelse av musikk via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av filmer via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av bilder via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplay; fremskaffelse av spilleautomathaller; utgivelse av bøker; referansebiblioteker for litteratur og dokumentarisk opptegninger; utleie av karaoke fasiliteter; utleie av underholdningsmaskiner og -apparater; utleie av kinofilm; utleie av elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optiske magnetiske disker, CD-ROM og magnetisk tape med programmer for videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av spillmaskiner og - apparater; utleie av magnetisk tape med bildeopptak; utleie av filmprojektorer og tilbehør; utleie av musikkinstrumenter; utleie av negativ film; utleie av optiske maskiner og apparater; utleie av andre kinematografiske; utleie av overheadprojektorer; utleie av fotografiske kameraer; utleie av positiv film; utleie av programmer for videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av radioapparater; utleie av grammofonplater 15

16 registrerte varemerker /06 eller magnetisk tape med lydopptak; utleie av sportsutstyr; utleie av sportsfasililteter; utleie av fjernsynsapparater; utleie av leker; utleie av videospill med fjernsyn for personlig bruk; tilretteleggelse for publikum slik at de kan spille spill som er installert på videomaskiner; utleie av tegneinstrumenter. 42 Sosialtrygdkontorer; meglervirksomhet for opphavsrettlisensiering; arkitektvirksomhet; utleie av computere; computersoftwaredesign; computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware; computersoftware design, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for underholdningsapparater bare for bruk med fjernsynsmottakere; utarbeidelse eller vedlikehold av websider for andre; datakonvertering fra fysiske til elektroniske media; datakonvertering av computerprogrammer; databehandling via computere; maskindesign; maskindesign, apparatdesign, instrumentdesign (herunder deres deler) eller -systemer som består av slike maskiner, apparater eller instrumenter; design av videospill med fjernsyn for personlig bruk; duplisering av computerprogrammer; geologisk kartlegging eller undersøkelser, informasjon om byråer for juridisk registrering eller depositum; informasjon om byråer for juridiske fremgangsmåter vedrørende søksmål eller andre juridiske temaer; informasjon om byråer for prosedyrer vedrørende industriell eiendomsrett, forberedelse av ekspertuttalelser eller andre profesjonelle tjenester; installasjon av computersoftware; meteorologiske informasjonstjenester; online autentifisering av bruker i elektronisk handel; fremskaffelse av computerprogrammer; fremskaffelse av informasjon om computersoftwaredesign, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for å forsvare systemer fra ulovlig computertilgang og for å beskytte sikkerheten i computernettverk; utleie av computerprogrammer; utleie av laboratorieapparater og -instrumenter; utleie av magnetisk tape, CD-ROM og DVD-ROM med programmer for computersystemer for å ivareta sikkerheten i computere og videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av måleapparater; utleie av minne til servere; landmåling; testing eller undersøkelser av byggeteknikk; testing eller undersøkelser vedrørende elektrisitet; testing eller undersøkelser vedrørende maskiner, apparater og instrumenter, testing, inspeksjon eller undersøkelse vedrørende landbruk, avl av buskap eller fiskerier. 43 Innkvarteringsbyråer (meglerforretning vedrørende reservasjoner for hoteller, pensjonater og lignende); dyrepensjonater; eldreomsorg; førskole- og barneomsorg i daginstitusjoner; fremskaffelse av alkoholholdige drikkevarer; fremskaffelse av Beijing stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av fransk kjøkken; fremskaffelse av indisk kjøkken; fremskaffelse av italiensk kjøkken; fremskaffelse av Kwantung stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av russisk kjøkken; fremskaffelse av Shanghai stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av Sichuan stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av spansk kjøkken; fremskaffelse av fasiliteter for utstillinger; fremskaffelse av mat og drikke; fremskaffelse av mat og drikke på restauranter med internettutstsyr; fremskaffelse av svinekoteletter; fremskaffelse av sushi; fremskaffelse av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikker og/eller fruktjuice; fremskaffelse av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikker og fruktjuice, tilretteleggelse for publikum slik at de kan spille spill som er installert på videospillmaskiner; fremskaffelse av midlertidig husvære; fremskaffelse av tempura; utleie av gardiner; utleie av gulvbelegg; utleie av møbler; utleie av benkeplater på kjøkken; utleie av møterom; utleie av oppvaskkummer; utleie av håndklær; utleie av veggtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; batteriladere; uinnspilte optiske disker; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-videoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; digitale stillbildekameraer; nedlastbare elektroniske publikasjoner; displayer; elektroniske tagger for elektronisk intelligens (discernment); optiske skannere; FM-sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; storskala integrerte kretser for bildebearbeidelse; halvledermikrochips; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; engangskameraer med ueksponert film; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestrisk digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for CDspillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker med lydopptak; magnetiske kort, ark og tape med lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker med videoopptak; optiske magnetiske disker med videoopptak. 14 Vekkerur; bilur; slukkeinnretninger for stearinlys og lysestaker av edelt metall; ur- og klokkevisere; minneplaketter; urskiver og klokkeskiver; øreringer; slipsnåler; hengende ornamenter; brosjer; juvelervarer; kjedepynt (smykker, ringer); armbånd; blomstervarer og boller av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; nøkkelringer; nåleesker av edelmetall; nøtteknekkere av edelmetall; pepperbøsser av edelmetall; sukkerskåler av edelmetall; saltkar av edelmetall; eggbeger av edelmetall; håndkleholdere av edelmetall; serviettringer av edelmetall; brett av edelmetall; tannpirkerholdere av edelmetall; andre deler og tilbehør til ur og klokker; pendler; lommeur; pudderdåser av edelmetall; edle metaller og deres legeringer; punger og lommebøker av edelmetall; skoornamenter av edelmetall; artikler for røkere av edelmetall; stoppeklokker; bordur; troféer; ubearbeidet og halvt bearbeidede edle steiner og deres imitasjoner; veggur; klokkekasser og urkasser; fjærer for ur og klokker; klokkebånd og - stropper; klokkekjeder; 16

17 registrerte varemerker /06 klokkeglass; armbåndsur; drikkekopper, asjetter, tekanner, mugger av edelmetall. 16 Adressemaskiner; klebebånd for husholdningsbruk eller for papirvarer; album; frimerkepåføringsmaskiner; bleier av papir for babyer; bagasjetagger; kulepenner; bannere av papir; blåkopieringsmaskiner; bokmarkører; bøker; kalendere; kort (papirvarer); kataloger; fettstifter; malerkoster for dekoratører; dagbøker; tegnebord, artikler for malere; tegneinstrumenter; elektriske blyantspissere; elektriske stiftemaskiner for kontorbruk; forseglingsmaskiner for konvolutter for kontorbruk; konvolutter; filtpenner; flagg av papir; plastfilm for innpakking av mat for husholdningsbruk; frankeringsmaskiner; søppelposer av papir for husholdningsbruk; søppelposer av plast for husholdningsbruk; geografiske kart; glassboller for levende gullfisker; innendørs akvarier; håndtørklær av papir; håndklær av papir; sanitærpapir; fargebånd; instruksjonsmanualer; magasiner; markeringssjablonger; mekaniske blyanter; memorandumblokker med klebemiddel på en side av arket for festing til overflater; stensilmaskiner; flygeblader; aviser; notatbøker; malerier og deres reproduksjoner; graveringer; pamfletter; papirmønstre; papirmakuleringsmaskiner for kontorbruk; pappesker for industriell innpakking; pennaler; blyanter; fotografiholdere; fotografier; postkort med bilder; avtalebøker i lommeformat; trykte lotteribilletter annet enn leker; trykte tidstabeller; regletter; trykkepapir; toalettpapir; filterpapir; papir til postkort; trykktyper; relieffduplikatorer; roterende duplikatorer; viskelær; linjaler for hjemme- og kontorbruk; forseglende voks; forseglinger for papirvarer; noter på ark; skissebøker; sangbøker; spesifikasjonsmanualer for videospillprogrammer; maskiner til å fjerne frimerker; stativer for penner og blyanter; ikke-elektriske stiftemaskiner; klistremerker (papirvarer); strategiske manualer for videospill; bordduker av papir; bordservietter av papir; tagger med klebemiddel på en side av arket for festing til overflater; skredderkritt; håndklær av papir; skrivemaskiner; underlag for skrivepapir; skriveblokker; klebemidler for kontorbruk eller husholdningsformål. 18 Ryggsekker; Bostonhåndvesker; futteraler til visittkort; stokker; visittkortmapper; håndvesker; bekledning for husdyr; små ryggsekker; foldbare dokumentmapper; håndbagger; håndtak til stokker og spaserstokker; industrielle pakkebeholdere av lær; nøkkelskrin; metallbeslag for bagger; metalldeler til stokker og spaserstokker; poser og esker for kosmetikk; spenner for portemoneer, ridesaler; saldekken for hester; sveper; skulderbagger; kofferter; paraplyer; ubearbeidet eller delvis bearbeidet lær, nemlig lærstropper, ugarvet lær, ubearbeidet hud og farget lær; toalettvesker (tomme); spaserstokker; lommebøker ikke av edelmetall. 25 Anorakker; forklær; baseballsko; basketballsko; belter (bekledning); ermebeskyttere; sportsskjorter; bluser; pologensere; dresskjorter; strømpebånd; hansker og halvhansker; golfsko; hodebånd; hodeplagg, jakker; dresser; skjorter; bukser; kjoler, tradisjonell japansk bekledning; maskeradekostymer; mufler; halstørklær; slips; nattluer; annet spesielt fottøy; pyjamaser; badekåper; regnstøvler; treningssko; sandaler; sko; støvler; kvinnesko; barnesko; regnfrakker; overfrakker; skjerf; sjal; skistøvler; sko for amerikansk fotball; sokker og strømper; overtrekkstøy til sportsbruk; strømpeholdere; bukseseler; sweatere; gensere; vester; badehetter; badetøy; T-skjorter; tennissko; undertrøyer; underkjoler; underbukser; shortser; truser; bysteholdere; bukselinninger; vindjakker; håndlinninger. 28 Underholdningsmaskiner for bruk i fornøyelsesparker andre enn videospillmaskiner; utstoppede leker; brettspill; sjakkspill; spillkort; billiardkøller; billiardballer; billiardbord; baseballhansker; elektrisk dreven leker; fiskestenger; fiskesneller; sommerfuglnett; golfballer; golfhansker; golfteer; håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; ski. 35 Annonsering med ballonger; tekstforfattervirksomhet for annonser; annonsering på oppslagstavler; byråer for annonsering på innsiden og/eller utsiden av kjøretøyer; byråer for kontorarbeidsapplikasjoner for internett domenenavn; byråer for kontorarbeid vedrørende utstedelse og sending av regninger for bruk i databaser og/eller tilgang til internett; byråer for kontorarbeid vedrørende postordre via fjernsyn, kataloger, post, computere, kabel eller nettverk; byråer for kontorarbeid vedrørende ordrer, mottak og levering av postordre via internett og/eller fjernsyn; byråer for generelt kontorarbeid; byråer for postordre via internett; byråer eller meglerfirmaer for kontrakter om salg på internett handlesteder; analyser og rettledning vedrørende forretningsdrift; arrangering av avisabonnementer; auksjonsvirksomhet; opphenging av plakater; ledelse av hotelldrift; demonstrasjon av varer; postordreannonsering; duplisering av dokumenter; innlevering av dokumenter eller magnetbånd; importeksport klareringsbyråer og fremskaffelse av informasjon om dem; informasjonsbygging og informasjonsredigering på computerdatabaser; internettannonsering; undersøkelser av konsumentholdninger og forbrukstrender ved å samle inn og analysere nøkkelord til internett søkemotorer; utstedelse av poengforbedringskort brukt på internett; utstedelse av rabattmerker; annonseringsbyråer for tidsskrifter; markedsundersøkelser; annonseringsbyråer for aviser; driftstjenester vedrørende computere, skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre lignende kontormaskiner; organisering, ledelse eller arrangering av auksjoner via internett; organisering, ledelse eller arrangering av displayer med utstillinger vedrørende salg av bøker, fremskaffelse av informasjon om innspilte videodisker og innspilte videotaper via internett; forberedelse av finansielle redegjørelser; fremskaffelse av arbeidsinformasjon; fremskaffelse av informasjon vedrørende annonsering; fremskaffelse av informasjon om varesalg; fremskaffelse av informasjon vedrørende varesalg på internetthandlesteder; fremskaffelse av informasjon om varesalg via kommunikasjon med mobiltelefonterminaler eller computerterminaler; fremskaffelse av informasjon om forberedelse, redigering eller sertifisering av finansielle redegjørelser; fremskaffelse av informasjon om henvisningstjenester; fremskaffelse av informasjon om salg av nye produkter; fremskaffelse av informasjon om salg av innspilte CD-er, magnetbånd; innspilte videodisker og innspilte videotape via internett; utleie av offentlig materiell; radioannonseringsbyråer; informasjonsformidlingstjenester; utleie av annonseplass på internett; utleie av salgsautomater; utleie eller leasing av skrivemaskiner, kopimaskiner og tekstbehandlingsmaskiner; dekorering av butikkvinduer; stenografitjenester; gate og butikkfront spredning av annonsemateriell; fjernsynannonseringsbyårer. 37 Byggekonstruksjonsarbeider; installasjon av maskiner; strekking av ledningsnett for telekommunikasjon; elektriske arbeider; reparasjon og vedlikehold av ur og klokker; reparasjon av klær; konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med oppføring av byggverk; desinfisering av håndsett til telefoner; gulvpolering; restaurering eller vedlikehold av møbler; tøyvasking; drift, kontroll eller vedlikehold av bygningsutstyr; pressing av klær; reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -apparater; utleie av bilvaskemaskiner; utleie av elektriske vaskemaskiner; utleie av gulvvaskemaskiner; utleie av tøytørkemaskiner; utleie av mopper; utleie av romkjøleapparater for husholdningsformål; reparasjon av bagger og vesker; reparasjon av sykler; reparasjon av billiardutstyr; reparasjon av kikkerter; reparasjon av kameralinser; reparasjon av kameraer; reparasjon av faksimilemaskiner; reparasjon fiskestenger; reparasjon av 17

18 registrerte varemerker /06 spillmaskiner og -apparater; reparasjon av vedlikehold av laste- lossemaskiner og -apparater; reparasjon av personlige ornamenter; reparasjon av radio eller fjernsynsapparater; reparasjon av sko eller støvler; reparasjon av briller; reparasjon av sportsutstyr; reparasjon av videospillmaskiner og elektroniske spill; reparasjon av videospill med fjernsyn for personlig bruk eller deres tilbehør; reparasjon eller vedlikehold av underholdningsmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av automobiler; reparasjon eller vedlikehold av kinematografiske maskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av computere; reparasjon eller vedlikehold av elektriske innretninger for forbrukere; reparasjon eller vedlikehold av matgryter og panner; reparasjon eller vedlikehold av digitale audiospillere, digitale visuelle spillere, audiovisuelle spillere; reparasjon eller vedlikehold av dykkemaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av elektrisk lysarmatur; reparasjon eller vedlikehold brannalarmer; reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av produksjonsmaskiner og -systemer med integrerte kretser; reparasjon eller vedlikehold av laboratorieapparater og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; reparasjon eller vedlikehold av måle- og testemaskiner og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av mobiltelefoner; reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; reparasjon eller vedlikehold av musikkinstrumenter; reparasjon eller vedlikehold kontormaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold optiske maskiner og instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av andre elektroniske maskiner, nemlig tekstbehandlingsmaskiner, optiske skannere; reparasjon eller vedlikehold av overheadprojektorer; reparasjon eller vedlikehold av pakke- eller emballeringsmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av fotografiske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av kraftdistribusjonsmaskiner og -apparater eller kraftkontrollmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og - apparater; reparasjon eller vedlikehold av symaskiner; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og instrumenter for fremstilling av sko; reparasjon eller vedlikehold av tekstilmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; reparasjon eller vedlikehold av båter; reparasjon eller vedlikehold av videofrekvensmaskiner, nemlig videokameraer, videobåndopptakere, videodiskspillere; vedlikehold eller reparasjon av safer; montering eller reparasjon av låser; kvessing av sakser og kjøkkenkniver; reparasjon av telefoner; reparasjon av paraplyer. 38 Kringkasting av bilder, stemmer og lyd via internett eller computernettverk; radiokringkasting via kabel; kabelfjernsynskringkasting; kommunikasjon via computerterminaler; kommunikasjon via mobile kommunikasjonsterminaler; kommunikasjon via satellitter; elektroniske oppslagstavletjenester; telekommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester; faksimileoverføringstjenester; informasjon om fjernsynskringkasting, radiokringkasting via kabel og radiokringkasting; informasjon om fjernsynsprogrammer via computerterminalkommunikasjon; mobiltelefonkommunikasjonstjenester; nyhetsbyråer for kommunikasjonsmedia; personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon); fremskaffelse av informasjon om kommunikasjon via computerterminaler som bruker computerdatabaser andre enn kringkasting; fremskaffelse av informasjon om datakommunikasjon; fremskaffelse av informasjon om lister i telefonkatalogen, fremskaffelse av informasjon om telekommunikasjon annet enn kringkasting; fremskaffelse av brukertilgang til et globalt computernettverk, servicetilbydere; radiokringkasting; utleie av kringkastingsmaskiner og -apparater andre enn fjernsynsmottakere og radiomottakere; utleie av modemer; utleie av telekommunikasjonsutstyr herunder telefoner og faksimileapparater; satellittfjernsynsknngkasting; fjernsynskonferansekommunikasjon; telekommunikasjon via videospill med fjernsyn for personlig bruk; telekommunikasjon via håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; telekommunikasjon via computerterminaler; telegraftjenester; telefontjenester; fjernsynskringkasting; telekstjenester; overføring av bildeog lyddata; overføringstjenester av lyd og bilder på anfordringssystemer. 41 Byråer for forvaltningssalg av operative lotterier; dyreutstillinger; dyretrening; kunstutstillinger; bokutleie; reservasjon av seter for ulike typer forestillinger; drift av grotter med adgang for allmennheten; digital bildebehandling; iscenesettelse eller presentasjon av spill, ledelse av produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; duplisering av innspilte media; duplisering eller redigering av innspilte magnetiske bånd og optiske disker; duplisering eller redigering av innspilte videobånd; undervisnings- og instruksjonstjenester vedrørende kunst, håndverk, sport eller kunnskap; elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av spill som kommuniserer via computernettverk eller internett; fremskaffelse av spill som bruker kommunikasjon via videospill med fjernsyn for personlig bruk og/eller personlige computere; drift av hager for publikum; språkoversettelse; fremvisning av film, filmproduksjon eller spillefilmdistribusjon; online undervisning og instruksjon vedrørende kunst, håndverk, sport eller kunnskap; drift av videoutstyr eller audioutstyr for produksjon av radio eller fjernsynsprogrammer; organisering, drift av seminararrangementer; organisering, drift av sportskonkurransearrangementer; organisering, drift eller arrangering av hesteløp; organisering, drift eller arrangering av minibilrace; fotografering; planlegging av arrangementer som filmfremvisning, show, skuespill eller musikalske fremvisninger; planteutstillinger; presentasjon av levende show; presentasjon av musikalske fremvisninger; produksjon av radio- eller fjernsynsprogrammer; produksjon av videotapefilm på området undervisning, kultur, sportsunderholdning ikke for film, radio eller fjernsynsprogrammer og ikke for annonsering eller offentlighet; fremskaffelse av underholdningsparker; fremskaffelse av lyd- eller videostudioer; fremskaffelse av billiardrom; fremskaffelse av danselokaler; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av fasiliteter for film, show, skuespill, musikalsk trening eller undervisning; fremskaffelse av spilltjenester via internett eller computernettverk; fremskaffelse av bilder og lyd for karaoke ved bruk av kommunikasjon via computerterminaler; fremskaffelse av bilder og lyd for spill som bruker kommunikasjon via computerterminaler; fremskaffelse av mahjong salonger; fremskaffelse av musikk via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av filmer via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av bilder via internett med computernettverk ikke for nedlasting; fremskaffelse av programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplay; fremskaffelse av spilleautomathaller; utgivelse av bøker; referansebiblioteker for litteratur og dokumentarisk opptegninger; utleie av karaoke fasiliteter; utleie av underholdningsmaskiner og -apparater; utleie av kinofilm; utleie av elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optiske magnetiske disker, CD-ROM og magnetisk tape med programmer for videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av spillmaskiner og - apparater; utleie av magnetisk tape med bildeopptak; utleie av filmprojektorer og tilbehør; utleie av musikkinstrumenter; utleie av negativ film; utleie av optiske maskiner og apparater; utleie av andre kinematografiske; utleie av overheadprojektorer; utleie av fotografiske kameraer; utleie av positiv film; utleie av programmer for videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av radioapparater; utleie av grammofonplater eller magnetisk tape med lydopptak; utleie av 18

19 registrerte varemerker /06 sportsutstyr; utleie av sportsfasililteter; utleie av fjernsynsapparater; utleie av leker; utleie av videospill med fjernsyn for personlig bruk; tilretteleggelse for publikum slik at de kan spille spill som er installert på videomaskiner; utleie av tegneinstrumenter. 42 Sosialtrygdkontorer; meglervirksomhet for opphavsrettlisensiering; arkitektvirksomhet; utleie av computere; computersoftwaredesign; computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware; computersoftware design, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for underholdningsapparater bare for bruk med fjernsynsmottakere; utarbeidelse eller vedlikehold av websider for andre; datakonvertering fra fysiske til elektroniske media; datakonvertering av computerprogrammer; databehandling via computere; maskindesign; maskindesign, apparatdesign, instrumentdesign (herunder deres deler) eller -systemer som består av slike maskiner, apparater eller instrumenter; design av videospill med fjernsyn for personlig bruk; duplisering av computerprogrammer; geologisk kartlegging eller undersøkelser, informasjon om byråer for juridisk registrering eller depositum; informasjon om byråer for juridiske fremgangsmåter vedrørende søksmål eller andre juridiske temaer; informasjon om byråer for prosedyrer vedrørende industriell eiendomsrett, forberedelse av ekspertuttalelser eller andre profesjonelle tjenester; installasjon av computersoftware; meteorologiske informasjonstjenester; online autentifisering av bruker i elektronisk handel; fremskaffelse av computerprogrammer; fremskaffelse av informasjon om computersoftwaredesign, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for å forsvare systemer fra ulovlig computertilgang og for å beskytte sikkerheten i computernettverk; utleie av computerprogrammer; utleie av laboratorieapparater og -instrumenter; utleie av magnetisk tape, CD-ROM og DVD-ROM med programmer for computersystemer for å ivareta sikkerheten i computere og videospill med fjernsyn for personlig bruk; utleie av måleapparater; utleie av minne til servere; landmåling; testing eller undersøkelser av byggeteknikk; testing eller undersøkelser vedrørende elektrisitet; testing eller undersøkelser vedrørende maskiner, apparater og instrumenter, testing, inspeksjon eller undersøkelse vedrørende landbruk, avl av buskap eller fiskerier. 43 Innkvarteringsbyråer (meglerforretning vedrørende reservasjoner for hoteller, pensjonater og lignende); dyrepensjonater; eldreomsorg; førskole- og barneomsorg i daginstitusjoner; fremskaffelse av alkoholholdige drikkevarer; fremskaffelse av Beijing stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av fransk kjøkken; fremskaffelse av indisk kjøkken; fremskaffelse av italiensk kjøkken; fremskaffelse av Kwantung stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av russisk kjøkken; fremskaffelse av Shanghai stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av Sichuan stil kinesisk kjøkken; fremskaffelse av spansk kjøkken; fremskaffelse av fasiliteter for utstillinger; fremskaffelse av mat og drikke; fremskaffelse av mat og drikke på restauranter med internettutstsyr; fremskaffelse av svinekoteletter; fremskaffelse av sushi; fremskaffelse av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikker og/eller fruktjuice; fremskaffelse av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikker og fruktjuice, tilretteleggelse for publikum slik at de kan spille spill som er installert på videospillmaskiner; fremskaffelse av midlertidig husvære; fremskaffelse av tempura; utleie av gardiner; utleie av gulvbelegg; utleie av møbler; utleie av benkeplater på kjøkken; utleie av møterom; utleie av oppvaskkummer; utleie av håndklær; utleie av veggtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CMS Legal Services EEIG, B-1050 Brüssel, BE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 36 Finansielle og økonomiske rådgivningstjenester, finansiell virksomhet, skatterådgivning. 42 Juridiske tjenester; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til juridiske tjenester og bistand. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GROUP DaimlerChrysler AG, Eppelstrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 28 Modellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA PRIZE Forth & Towne (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANSISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør til klær. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GET A BIT MORE Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL GLENVIEW, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 7 Maskinverktøy, herunder motordrevet håndholdt maskinverktøy og deler herfor; sugeutstyr for maskinverktøy; verktøy, deler for verktøy og verktøyholdere for maskinverktøy, herunder driller, drillhoder, borekroner, drillverktøy for underkutting, boreverktøy, fresere, senterbor, bryner, dreiebenkmeisler, boremaskiner med sirkelhoder, sirkelsager, adaptere, spennbakker, drillforlengelsesdeler, borechucker, rissebor. 8 Hånddrevne verktøy og deler herfor, særlig drillverktøy, meiselverktøy og forsenkningsverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MUREX ESAB Group (UK) Ltd, 50 Curzon Street, W1J7UW LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 1 Sveisepulver; loddepulver; sveisegasser; beskyttelsesgasser for sveiseformål; ikke-metalliske pulver for sveising og lodding; kjemikalier til bruk i sveising og lodding; anti-sprut spray. 6 Sveisemetaller; kabler, bånd og stenger av metall for sveising; sveisekabler med flussmiddelkjerne; flussmiddeldekkede stenger for sveising; metallpulver for sveising. 7 Sveise- og loddemaskiner; elektriske sveisemaskiner; energidrevne sveisemaskiner; motstandssveisemaskiner; skinnesveisemaskiner; kjedesveisemaskiner; gassveisemaskiner og apparater; gasspulversveisemaskiner og skjæreapparat; plasmasveisemaskiner og apparater; plassmasveise- og skjæreapparater; skjære og høvlemaskin; gasskjæremaskiner; plasmaskjæremaskiner; oksygenskjæremaskiner; laserskjæremaskiner; vannstråleskjæremaskiner; robotiserte sveise- og skjæremaskiner; kabelmatemaskiner for sveiseformål; maskiner for uttrekking av gasser; deler, tilbehør og utstyr til forannevnte maskiner og sveisebrennere inkludert i kl Apparater for elektrisk sveising; apparater for elektrosveising/buesveising; elektriske sveise og skjærebrenneapparater; elektriske apparater for kontrollering av sveise og skjæreprosesser; deler, tilbehør og utstyr til alle forannevnte apparater inkludert i kl. 9; strømkilder for sveiseapparater; elektroder for sveising; sveisemasker og verneskjold for sveisere; beskyttelsesklær, beskyttelseshansker og hjelmer; vernebriller, hørselsvern; pusteapparater til bruk ved sveising. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLK-CLASS DaimlerChrysler AG, Eppelstrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 12 Motorkjøretøyer samt deler dertil. 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

! "!"# # $ %!! "#!! $%& & '

! !# # $ %!! #!! $%& & ' ! " #$!"# # $ %!! "#!! $%& & ' ii iii iv v vi vii Vekst i kulturnæringene i Funn i de enkelte bransjekategoriene for perioden 2009-2013: viii 1 2 1 Statistikken tar utgangspunkt i data per 1.januar hvert

Detaljer

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

2014.08.21 Registrert 2014.08.21 Etter forutgående uttalelse

2014.08.21 Registrert 2014.08.21 Etter forutgående uttalelse Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.05.21 16:09:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus Søknadsnummer 201401821 Inngitt 2014.02.12 Prioritet

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Åpen dag med hittegodsauksjon. Auksjonsliste 2012 Auks

Åpen dag med hittegodsauksjon. Auksjonsliste 2012 Auks Åpen dag med hittegodsauksjon Auksjonsliste 2012 Auks Lørdag 5. mai inviterer vi til ÅPEN DAG MED HITTEGODSAUKSJON. Bodø politihus, Glassgården Vi åpner dørene kl 10.00. Dagen vil inneholde Pelle politibil

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008. Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008. Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7785 Søknad nr. 2004 11575 Søker: Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 45/06-2006.11.06 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/00027 Klager: Natur DA Representert ved: Bryn Aarflot AS Innklaget: Norsk Rikskringkasting AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 44/06-2006.10.30 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 51/05-2005.12.19 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 01-2003.12.29 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 01-2003.12.29 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 01-2003.12.29 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 51/09-2009.12.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7913 Søknad. nr. 2004 07755 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holding Co., Ltd.), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer