FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013"

Transkript

1 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK Kjell-Magne Rystad, 6. juni

2 Ideene bak Statens Pensjonsfond Utland Generasjonsperspektiv: Bevare oljeformuen for fremtidige generasjoner Målsetning om å skape realavkastning på 4% som lagt til grunn for handlingsregelen for finanspolitikken Holde oljepengene unna norsk økonomi. Redsel for press og inflasjon i Norge dersom pengene brukes innenlands Akademisk korrekt investeringsfilosofi: Det lønner seg ikke å forvalte aktivt 1

3 Et finansdepartementalsk mandat Lite makt til politikerne - fondet er lagt under Norges Bank for å skape avstand til politikerne og unngå at fondet må bøye seg for politisk innblanding i forvaltningen Lite frihet til forvalterne - fondet driver i realiteten indeksforvaltning gjennom stramme grenser for vekting i aktivaklasser, enkeltselskaper og ikke minst risikoavvik - dette gjør det vanskelig for forvalterne å utnytte muligheter i markedet All makt til byråkratiet - det er Finansdepartementet, og til dels Norges Banks hovedstyre, som er de sentrale premissleverandørene for utforming av mandatet og som gjennom stramme rammer beholder kontrollen. 2

4 Risiko og eksponering for fondet (Kilde: NBIM) Risiko Grenser Faktisk Grenser fastsatt av Finansdepartementet Eksponering Aksjer % Eiendom 0-5 % 62,5 0,9 Markedsrisiko Kredittrisiko Høyeste eierandel 1 prosentpoeng forventet relativ volatilitet på fondets aksje- og renteinvesteringer Inntil 5% av renteinvesteringene kan ha lavere kredittvurdering enn kategori BBB- Maksimalt 10% av stemmeberettigede aksjer i et børsnotert selskap 9,5 0,5 0,6 3

5 Indeksforvaltning Hva er indeksforvaltning: Indeksforvaltning blir ofte sett på som det motsatte av aktiv forvaltning. Indeksforvaltning kalles også passiv forvaltning. Indeksforvaltning går ut på å replikere en referanseindeks. Det kan gjøres ved enten å kjøpe alle verdipapirene i en indeks for å få lik sammensetning, eller, ved å bruke finansielle derivater, eller ved å investere i de verdipapirene som har størst påvirkning på referanseindeksen. Kilde: Morningstar Indeksforvaltning innebærer at: - man stoler på at noen andre har sørget for at man betaler riktig pris - man stoler på at noen andre holder selskapsledelsen i ørene MEN: - man stoler ikke på at noen andre har sørget for at selskapene oppfører seg etisk 4

6 Resultatene så langt 3,25% realavkastning 5

7 Eierskapsutøvelsen NBIM legger til grunn følgende seks strategiske satsningsområder: - likebehandling av aksjonærer - aksjonærenes rett til innflytelse og styrets ansvar overfor aksjonærene - velfungerende, legitime og effektive markeder - barns rettigheter - klimaendringer - vannforvaltning Investeringene er spredd på selskaper NBIM hevder å utøve aktivt eierskap - dialog med selskaper - utøvelse av aksjonærrettigheter 6

8 Mandatet er det sammenheng mellom utforming og uttrykte ambisjoner? Strategiske satsningsområder er en blanding av interessebasert utøvelse av aksjonærrettigheter og samfunnsansvar Ambisjonene uttrykker aktiv forvaltning men mandatet har så trange risikorammer at det reelt sett er indeksforvaltning Mandatet i dag gir ikke den frihet til å handle som uttrykte ambisjoner signaliserer fordi: - eierandelene er for små til at innflytelsen blir særlig merkbar i det enkelte selskap - hensynet til risikospredning innebærer at det er vanskelig for fondet å selge seg ut Mandatet tvinger i praksis fondet til å investere i for eksempel risikabel statsgjeld i Syd-Europa 7

9 Nærmere om samfunnsansvar Samfunnsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) er en megatrend i forvaltningsindustrien Hvilke standarder bør legges til grunn? - FN s Global Compact? - bør Norge være i forkant eller på linje med utviklingen? Best mulig avkastning på mrd kroner som tilhører det norske folk er et viktig samfunnsansvar Det er behov for klarhet og konsekvens mht. hva samfunnsansvaret innebærer. Dette kan ikke styres ut fra enkeltsaker avhengig av opinionspress 8

10 Fare for politisering av forvaltningen Kan det skjule seg en politisering av forvaltningen bak dekke av samfunnsansvar? Noen ønsker at petroleumsfondet skal bli et utenrikspolitisk virkemiddel: - interessepolitikk - engasjementspolitikk Uheldige erfaringer med statlig eierskapsutøvelse innenlands: - Aker-saken - press mot Telenor-styret i TV2-saken - næringsministre til høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Politisk innblanding i enkeltinvesteringer kan potensielt ødelegge store verdier og gi staten et dårlig omdømme som investor 9

11 Hvordan legge til rette for bedre avkastning? Vanskelig å time markedet men vi kan si noe om prisingen av aksjer og rentepapirer SPU har siden oppstart gitt svakere realavkastning enn handlingsregelens 4%-krav fordi: - aksjer var dyrt priset da investeringene startet ved årtusenskiftet pga. dotcomboblen - rentenivået har jevnt over vært lavt og synkende Større fleksibilitet i forvaltningen gjennom større avvik fra indeks gir bedre mulighet til å kjøpe billig og selge dyrt - dagens 1% grense for relativ volatilitet for renter og aksjer bør økes til 5% - økning i relativ risikoramme gir større mulighet til å velge bort selskaper og låntakere man ikke finner attraktive - velfungerende effektive markeder krever investorer som er reelt aktive 10

12 Prising av amerikanske aksjer siden 1998 P/E for SP 500 indeksen (Aksjeverdi / forventet selskapsresultat neste 12 måneder) 35 Kilde: Bloomberg

13 Renteutvikling siden 1998 Kilde: Bloomberg 7 6 Japan 10 år stat Tyskland 10 år stat USA 10 år stat

14 Fondet kan splittes opp Den svenske organiseringen av AP-fondene med flere fond som konkurrerer mot hverandre er vellykket Konkurranse vil motivere og gjøre det mulig å måle fondene opp mot hverandre Er man bekymret for stor maktkonsentrasjon ved mer aktivt forvaltningsmandat kan oppsplitting motvirke dette Fondet er så stort at også etter en eventuell oppsplitting vil kostnadene ved drift være på lave nivåer. 13

15 Vær kapitalist i en kapitalistisk verden Ikke gi ved dørene - i dag tilbyr Norge billig kapital til internasjonale bedrifter og stater gjennom petroleumsfondet Nødvendig å investere mer i Norge - samtidig skviser formuesskatten privat eierskap i Norge - det underinvesteres i infrastruktur og overforbrukes hjemme Invester strategisk - Andre land, for eksempel Kina, investerer strategisk internasjonalt for å skaffe seg både ressurser og kompetanse - Norge har behov for å skaffe seg en bærekraftig økonomi etter oljen, og det krever fremtidsrettede investeringer - Da norsk oljeindustri ble bygget opp i og 80-årene sikret vi oss kompetanseoverføring fra internasjonale oljeselskaper. Det er behov for å sikre kompetanse for fremtiden på tilsvarende måte. 14

16 Oppsummering Driv butikk - det sentrale hensynet må være å skape god avkastning for fondet - gi forvalterne større muligheter ved å gi videre risikorammer - vurder oppsplitting av fondet for å skape konkurranse og sammenligningsgrunnlag - se på muligheter for å investere strategisk på en måte som gir Norge verdifull kompetanse for fremtiden i tillegg til god finansiell avkastning Bevisst på etikk - må holde seg til en fast standard som er solid forankret slik at man unngår press mot fondet i enkeltsaker - unngå politisering av samfunnsansvaret Avstand fra politikken - ikke la fondet bli et virkemiddel for utenrikspolitikken - politikerne skal ikke mene noe om enkeltinvesteringer eller fondets tilpasning innenfor det fastsatte mandatet 15

17 Sissener AS Haakon P.O. BOX VIIs 1849 gate Vika 1, 0161 Oslo P.O. N-0123 Box Oslo 1849 Vika, N-0123 Oslo Norway

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2 30... Ikke-statsgaranterte i Petroleumsfondet Statens petroleumsfond plasserer fra og med 2002 en større andel av porteføljen i utstedt av andre enn stater. Fra kun å inneholde stats, vil referanseindeksen

Detaljer

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Reidun Grue Nerheim Finansdepartementet, Avdeling for formuesforvaltning September 2012 Centre for Monetary Economics BI

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen Marius Nordkvelde

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge?

1. Gir økende statlig sparing som plasseres i utlandet, lavere realinvesteringer i Norge? Arne Jon Isachsen Kapittel 10: Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital? Norge er nå inne i høstingsfasen i oljeeventyret. Statens inntekter fra salg av olje og gass var på over 200 milliarder

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 3. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Unoterte investeringer i SPN

Unoterte investeringer i SPN 1 Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo U.off. 5 Deres ref: 14/3093 Vår ref: TE Dato: 13.11.2014 Unoterte investeringer i SPN Sammendrag Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland Egil Matsen Institutt for samfunnsøkonomi NTNU 1 CME 21.04.09 Utgangspunkt Mange land har tråkket feil i forvaltningen av naturressurser. Norge framstår som

Detaljer