DnB NOR om den økonomiske utviklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR om den økonomiske utviklingen"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater i Conectos omdømmemåling side 3 Adm. dir. i Conecto AS, Sverre Olav Helsem New York siste om omdømme... side 2 Inkasso mot mindreårige... side 7

2 Leder De ansatte avgjør bedriftens Omdømme! ved Sverre O. Helsem Den årlige konferansen i Reputation Management fant sted i New York mai. Conectos utsendte mann, Andreas Engell fra Martin Fidem AS, dro dit for å finne ut hva som rører seg innenfor omdømmearbeidet internasjonalt. Trenden er klar: De ansatte og deres atferd blir stadig viktigere for å bygge et godt omdømme. Kjære leser, Når vi til stadighet setter omdømme på agendaen, er dette for å belyse viktigheten av en klart kommunisert omdømmestrategi og betydningen omdømmet har for virksomhetenes verdiskapning. Å velge inkassopartner er et omdømmevalg i seg selv. Som samarbeidspartner forvalter vi våre kunders omdømme, ofte i en konfliktfylt situasjon mellom virksomhetene og deres kunder. Derfor har vi et sterkt fokus på vår egen omdømmestrategi. Det viktigste hjelpemiddelet for å forvalte vårt eget omdømme på en god måte, er våre årlige omdømmemålinger. Vi er strålende fornøyde med resultatene av vårens målinger, og ser samtidig spennende forbedringsmuligheter. Turbulens på Oslo Børs bidro til at vi ønsket å gi dere en temperaturmåling av norsk økonomi også i denne utgaven av Connected, denne gangen ved konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. Han gir norsk økonomi de beste karakterer og forteller oss at vi skal ta det hele med knusende ro. Han spår riktignok en gradvis renteøkning, men ikke raskere enn at de fleste av oss får tid til å venne oss til det. Men en renteøkning kan føre til økt mislighold. Vi er godt forberedt til å håndtere de volumøkninger dette måtte gi i inkassomarkedet. Med ønske om en god sommer! Sverre O. Helsem Administrerende direktør Omdømme er et begrep som har vært på alles lepper denne våren. Norske bedrifter med lang historie og et godt omdømme har fra å ligge på Norges-toppen falt nederst på listen etter å ha brutt tilliten til sine viktigste interessenter. Vi reiste til New York for å høre på verdens fremste forskere innenfor omdømme og branding. De ansatte som ambassadører for brandet Flere av de store, internasjonale selskapene gjør hva de kan for å få sine ansatte til å bli ambassadører for brandet. Klarer de ikke dette vil alle andre midler som investeres i kommunikasjon ha mindre virkning og effekt i det langsiktige perspektiv. Markedsføringsbudsjetter blir i større og større grad overført til relasjons- og tillitskapende aktiviteter istedenfor reklame og PR. Et dilemma for ledere og mellomledere er presset til å levere kvartalsmessige gode resultater samtidig som den langsiktige investeringen i selskapets relasjoner og omdømme blir ivaretatt. Vi er i en verden der vi blir utsatt for kommunikasjonsimpulser fra selskaper som ønsker vår oppmerksomhet ved å fortelle hvor unike og annerledes akkurat denne bedriften eller dette produktet er alt annet. De aller fleste av oss har blitt skuffet over brutte løfter, og dette er noe som selskaper og bedriftsledere er bekymret over nemlig synkende tillit. Med andre ord er omdømmet noe som er komplekst og krevende å kontrollere. Interessenters erfaring med brandet skaper omdømmet. Vi kan kontrollere brandet vårt, men ikke vårt omdømme i samme grad. Erfaring og opplevelse er kjernen i omdømmet, det er dette som skiller det fra brandingen. Det er hvordan en medarbeider eller kunde gjennom personlig kontakt eller erfaring opplever selskapet, som det til slutt dømmes ut ifra. Ettersom man ser at omdømme er noe som bygger på erfaring med selskapet blir medarbeideren satt mer og mer i fokus. Det blir vanskeligere og vanskeligere å skille seg ut på produkter og tjenester, og derfor benyttes bedriftskultur i større grad for å skille seg ut atferden til medarbeiderne. Omdømmearbeidet er for viktig til kun å tilhøre markedsavdelingen, fordi det er atferden til hver enkelt medarbeider som til slutt er avgjørende. Dette gjør at selskaper med godt omdømme er særdeles flinke til å skape godt samarbeide blant de ulike grupper og avdelinger i en organisasjon. Det handler om å skape forståelse og eierskap til tydelige verdier som alle medarbeidere forstår og handler ut ifra i det daglige arbeidet. Hva man sier om seg selv og hva man gjør i handling må samsvare. Andreas Engell fra Martin Fidem AS Selskapene eier brandet (merkenavnet), men interessentene (medarbeidere, kunder, investorer, general public) eier omdømmet, sies det. 2 Connected 1/2006

3 omdømme Tillit er en avgjørende faktor for å bygge et godt omdømme. Tillit er noe vi blir gitt gjennom erfaringer vi får med selskapet. Alle ulike grupper (medarbeidere, kunder, investorer osv) har forskjellige drivere for hva som bygger tillit. Dette er noe det er viktig å ha oversikt over, fordi det gjør kommunikasjon og branding til komplekse prosesser der ulike ønsker og behov skal balanseres for å bygge tillitsforholdet og relasjonen. Vi er alle interessert i at lojalitet skal bli resultatet. Det handler om å gå i dialog med sine interessenter, særlig for å finne ut hva som driver omdømmet blant de ulike gruppene. Hva gjør selskapet relevant i forhold til sine grupper? Hva ønsker de at selskapet kan bidra med for dem? Dialogen er en læreprosess. Over 90% av amerikanske finansanalytikere er enige i at selskaper som ikke er oppmerksomme på omdømmeaspekter omkring deres performance vil lide finansielt. Rykende fersk omdømmemåling: Conecto har svært fornøyde kunder og entusiastiske medarbeidere En strålende fornøyd Sverre Olav Helsem i Conecto AS. Vårens omdømmemålinger viser at tilfredsheten er høy blant Conecto sine kunder. En vesentlig årsak til dette finner vi hos Conecto sine medarbeidere som trives svært godt på jobben. Glade og stolte medarbeidere yter god service. Årlig gjennomfører Conecto omdømmemålinger ved hjelp av omdømmeverktøyet Reputation Link, utviklet av Martin Fidem AS med BI-forsker Peggy Brønn som rådgiver. Reputation Link viser hvor gode relasjonene er til de grupper man måler. Målingene gjennomføres hos Conectos viktigste interessenter; kunder, skyldnere og medarbeidere. Resultatene fra omdømmemålingene brukes til å videreutvikle meglerrollen slik at vi blir enda dyktigere i å løse konflikten mellom oppdragsgiver og skyldner, det vil si betalingsmisligholdet. Årets omdømmemålinger er akkurat gjennomført, men foreløpig foreligger kun resultatene fra kunder og medarbeidere ikke fra skyldnerne. Først når også disse er klare vil målingene bli analysert av et analyseteam som ledes av førsteamanuensis ved BI, Carl Brønn. Når disse analysene foreligger vil vi komme med en grundigere artikkel, men allerede nå er det mulig å se noen klare tendenser. Svært bra totalinntrykk Både kunder og medarbeidere har en meget positiv helhetsoppfatning av Conecto. Særlig høyt scorer selskapet når det gjelder å være til å stole på og til å gjennomføre det man lover. Disse områdene er viktige drivere for Conecto sitt omdømme, og det er således ekstra hyggelig at kunder og medarbeidere her er ubetinget positive. Tilsvarende positiv respons finner vi også innenfor viktige områder som rettferdig behandling, faglig kompetanse, kundeservice, gjenvinning og evnen til å levere gode resultater over tid. Conecto blir verdsatt høyt i forhold til sine konkurrenter, og kundelojaliteten er meget sterk. Videre viser målingen at det er svært viktig for våre kunder å ha et godt omdømme blant skyldnerne. Dette samsvarer med inntrykket fra tidligere målinger og bekrefter viktigheten av å drive inkasso på en måte som tar vare på og styrker oppdragsgivers omdømme. Det er ikke uten grunn at gjenvinning hos Conecto handler om verdier som ikke bare er penger, men også kunder og omdømme. Forbedring innenfor innovasjon Tidligere omdømmemålinger har vist at Conecto ikke har blitt oppfattet som et særlig innovativt selskap. Ettersom Conecto ønsker å ligge i forkant hva angår morgendagens inkassoløsninger, bestemte vi oss for å gjøre noe med dette. Utvikling av nye webløsninger for både kunder og skyldnere var grep som ble gjort for å styrke løsningene våre. Når en overvekt av våre kunder og ansatte denne gangen gir oss positiv respons på utsagnet Conecto er innovativ i utviklingen av sine produkter og tjenester, er det en tilbakemelding vi er meget fornøyde med. Flere forbedringsmuligheter Når det gjelder rapporter og analyser er både våre kunder og medarbeidere av den oppfatning at her kan Conecto bli bedre. Det signalet ble fanget opp allerede i fjorårets omdømmemålinger som foranlediget utviklingen av en helt ny datavarehusløsning. Dette er et omfattende og krevende prosjekt som nå nærmer seg slutten. Når denne løsningen blir implementert i løpet av sommeren vil våre kunder glede seg over helt nye rapporter og analyser. Forhåpentligvis vil neste omdømmemåling vise at prosjektet har vært vellykket. Connected 1/2006 3

4 Norge har en bunnsterk økonomi så vi ser ingen dramatikk verken på kort eller lang sikt, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR om rikets tilstand. Veksttakten i økonomien vil imidlertid etter hvert dempes noe, mens den flytende renten går opp. Ingen grunn til dramatikk Vi er inne i en høykonjunktur med sterk produksjonsvekst og et arbeidsmarked i stadig bedring. Statistikken over bedriftenes ansettelsesplaner tyder på stor optimisme i næringslivet det nærmeste året. Hoveddrivkreftene er oljeinvesteringene og investeringene i tjenesteyting og boliger, lav rente, vekst i sysselsettingen og husholdningenes inntekter og god fart i internasjonal økonomi. Betydelig økning i prisene på det vi eksporterer samtidig som prisene på det vi importerer har gått ned, er særs fordelaktig for Norge. Det er stor etterspørsel i verden etter vår olje, gass, fisk og våre metaller. Vi har lite igjen av arbeidsintensiv vareproduksjon i Norge. Det blir for dyrt. I stedet importerer vi slike varer billig, særlig fra Kina og andre land i Asia. Sjelden har et land vært så godt tilpasset verdensøkonomien som Norge i dag, sier Furunes. Mange bedrifter opplever nå svært gode tider. Det gjelder ikke bare dem som direkte eller indirekte er tilknyttet ressursbaserte næringer, men også innen bygg og anlegg, varehandel, hotell og restaurant går det godt. Norges næringssammensetning er så spesiell at jeg tror denne gunstige situasjonen kan vare lenge. Men vi må også være forberedt på nedturer, bl.a. fordi oljeprisen og andre råvarepriser kan svinge mye, mener Furunes. BNP-veksten går ned Fremover mot 2009 ventes veksttakten i vårt fastlandsbaserte BNP gradvis å dempes ned mot noe over to prosents årlig vekst. Sysselsettingen vil fortsatt øke og arbeidsledigheten vil synke, men mindre enn sysselsettingen vil øke. De siste tiårene har vi hatt stor økning i sysselsettingen i Norge, særlig som følge av sterk økning i kvinnenes yrkes- deltagelse. I den nåværende oppgangsperioden har vi redusert flaskehalsene i arbeidsmarkedet ved å lokke til oss arbeidsvillige svensker, polakker og andre utlendinger til bygg og anlegg, hotell og restaurant, jordbruk, transport og varehandel. Det har bidratt til at veksten i lønnskostnadene har gått ned. Det er noe vi aldri har sett før i en oppgangskonjunktur, forteller konsernøkonomen. Selv om veksttakten i økonomien går ned må videre vekst i økende grad skje ved ytterligere ansettelser, spesielt ved import av kvalifisert arbeidskraft. Det skyldes særlig at vi har kommet så langt ut i konjunkturfasen at vi har tatt ut mye av den skjulte reserven blant dem som er sysselsatt. Vi har hatt en markert nedgang i sykefraværet, og mange deltidsansatte jobber nærmere fulltid enn tidligere. Furunes legger vekt på det økonomene enes om er en hovedutfordring frem- 4 Connected 1/2006

5 over: Tilgang på arbeidskraft sett i forhold til nasjonens demografiske utvikling. Eldrebølgen slår snart innover oss, og det er det store arbeidskraftbehovet innenfor helse- og omsorgssektoren vi vil slite mest med. Rente på 6,5 prosent Norges befolkning er svært opptatt av renten, som nå skal opp. I motsetning til i mange andre land eier vi heller enn å leie bolig. Om lag 76,7 prosent av norske husholdninger eier egen bolig, og de fleste av dem har eller har hatt lån. Nesten alle har valgt flytende rente, ettersom den tradisjonelt har vært billigere enn fastrente, forklarer Furunes. Norges Banks styringsrente ligger nå på 2,5 prosent, mens bankenes beste utlånsrente, eller boliglånsrenten som den gjerne kalles på folkemunne, ligger rundt ett prosentpoeng over dette. Sentralbanken har offentliggjort prognoser som innebærer at renten skal opp med ytterligere 0,75 prosent i år, en kvart prosentenhet til frem til våren neste år, og deretter to prosentenheter frem til Slik skal en overoppheting av økonomien forhindres. Vellykket oppgradering av Conecto KundeWeb I februar 2005 lanserte Conecto en helt ny webløsning for kundene. Denne ble godt tatt i mot av brukerne, som særlig applauderte løsningens høye hastighet og brukervennlighet. Etter hvert mottok vi flere forbedringsønsker fra engasjerte brukere, og disse ble behandlet av web-rådet som jobber med videreutvikling av løsningen. Den teknologiske utviklingen skaper hele tiden nye muligheter og målet er at Conecto KundeWeb alltid skal være markedets råeste og mest brukervennlige webløsning. Derfor kom vi med en oppgradering av Conecto KundeWeb i begynnelsen av april i år. De viktigste nyhetene her var: - sorteringsmulighet på sakslistene - hjelpetekster for alle vesentlige funksjoner de nærmeste tre årene. Det private forbruket vil fortsatt vokse markert, men han forventer uansett en nedgang i boliginvesteringene fremover. - flere søkekriterier - forenklet registreringsfunksjon - navn på saksbehandler på saken - oversikt over samlet utestående vises både med og uten renter Implementeringen av den oppgraderte versjonen gikk helt etter planen og tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive. Vi ønsker imidlertid flere tilbakemeldinger og oppfordrer herved alle brukere til å si fra om positive og negative erfaringer med Conecto KundeWeb til sin saksbehandler. Denne informasjonen vil vi bruke i den videre utviklingen av løsningen til glede for alle parter. Den høye igangsettingstakten i byggingen av nye boliger er neppe opprettholdbar. Veksten i bruktboligprisene har nådd store høyder og vil antakelig flate ut det nærmeste året, spår Furunes. En tosifret boliglånsrente i løpet av de nærmeste årene, slik noen har spådd, anser Furunes som svært lite sannsynlig. Jeg tror boliglånsrenten maksimalt skal opp i den takt Norges Bank antyder, fordi jeg tror sentralbanken vil få problemer med å heve sine renter så mye. Rentehevingene vil nemlig styrke kronekursen, særlig om Den Europeiske Sentralbanken (EBS) går langsommere frem. Og det er det mye som tyder på at de vil, den moderate veksttakten i Eurosonen tatt i betraktning. Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR ser optimistisk på alle sider av Norges økonomi. Hovedutfordringen er og blir tilgangen på arbeidskraft. Utflating av boligprisene En av virkningene av renteoppgangen er at prisstigningen dempes. Konsernøkonomen mener den generelle prisstigningen i Norge vil holde seg under målet om 2,5 prosents årlig vekst Connected 1/2006 5

6 Conecto med egen elektronisk betalingsløsning: Kortbetaling for raskere saksgang Som første inkassobyrå i Norge har Conecto lansert en kortbasert betalingsløsning i SkyldnerWeb. Det vil føre til raskere inndrivelse og høyere gjenvinning av utestående fordringer, sier salgsog kommunikasjonssjef i Conecto, Richard Riekeles. Den elektroniske betalingsløsningen er en videreutvikling av SkyldnerWeb som Conecto lanserte i januar Også her var Conecto en pionér. På Skyldner- Web kan skyldner selv administrere sin gjeld. Nå kan vedkommende også gjøre opp for seg direkte herfra, noe Conecto er sikker på vil komme oppdragsgiverne deres til gode. Med den nye betalingsløsningen vil vi få en raskere saksgang. Mange forlegger regninger. Så synes de det er ubehagelig, eller de glemmer, å ta kontakt med inkassobyrået, og så ruller saken bare videre. Nå kan skyldner enkelt og greit betale det de har utestående uten egentlig å være i kontakt med inkassobyrået, sier Riekeles. Utarbeidelsen av SkyldnerWeb i sin helhet bygger på erkjennelsen av at kommunikasjon, medmenneskelighet og dialog er viktig for å få løst flest mulig saker. En nettbasert løsning hvor man selv kan bestemme antall avdrag og ha dialog med inkassobyrået bidrar også til å senke terskelen for kontakt mellom skyldner og inkassobyrå. Conectos Richard Riekeles mener at den nye betalingsløsningen på nett vil føre til raskere inndrivelse og høyere gjenvinning av utestående fordringer. Like enkelt som å kjøpe kinobilletter på nettet Den nye betalingsmuligheten har vært påtenkt helt siden SkyldnerWeb kom til. Tidligere har det kun ligget lenker Conecto utvider de juridiske tjenestene Glosimot & Co Advokatfirma, Conectos samarbeidende in-house advokatfirma, har tatt inn en ny partner; Søren Olsen. Dette utvider det juridiske tilbudet Conecto tilbyr, og gir våre kunder tilgang til et nær sagt komplett spekter av juridiske tjenester. Conecto Legal, Conectos advokattjeneste, er blitt et populært tilbud til våre kunder, og for å møte økt etterspørsel har vårt samarbeidende advokatfirma utvidet med en ny advokat. Dette har blitt nødvendig både av kapasitetsog kompetansehensyn. Søren Olsens formelle bakgrunn og erfaring kompletterer den juridiske ekspertisen som allerede finnes i Glosimot & Co Advokatfirma. - Mine arbeidsområder her i firmaet vil primært være innenfor skatt, avgift, arv og skifte, men jeg har også betydelig erfaring fra tvangsinndrivelse og arbeidsrett, sier Søren, som på fritiden er en habil golfspiller med 13 i handikap. - Golf er en utrolig frustrerende sport, og en fantastisk avkobling fra intense arbeidsdager, sier han med et glimt i øyet. Wiersholm Søren kommer fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, der han de siste 7 årene hovedsakelig har praktisert innen arbeids- og skatterett. - Wiersholm er et svært kompetent advokatfirma, og jeg tilegnet meg mye god kompetanse der. Dette tar jeg med meg inn i Glosimot & Co som en forsterkning av organisasjonens kompetanse, sier han. Før dette var Søren tilknyttet Bærum ligningskontor i 5 år, hvor han blant annet var sjef for juridisk avdeling. - Jeg ser at min kompetanse vil bidra til å kunne løse kompliserte saker for Conecto og Conectos oppdragsgivere, fortsetter han. - Det er ikke sjelden at saker løses ved at skyldners situasjon bedres slik at han eller hun kommer i posisjon til å gjøre opp for seg overfor kreditor. Privat bistand I tillegg til områdene nevnt ovenfor, har Søren Olsen styrket advokatfirmaet med erfaring både fra familierett og 6 Connected 1/2006

7 til de største nettbankene på Conectos websider, mens man nå kan betale direkte derfra. Betalingsløsningen er utviklet i samarbeid med det norske teknologiselskapet Cardia AS. På samme måte som ved kjøp av kinobilletter eller andre varer eller tjenester over internett, kan skyldner betale med kort. Det er en enkel, men genial løsning. Likevel har vi ikke sett at noen andre inkassobyråer har dette tilbudet, påpeker Riekeles. Conectos betalingsløsning har vært i drift siden 8. mai. Folk er etter hvert blitt godt vant med nettbanker og andre selvbetjeningsløsninger, og inkassoselskapet ser ingen grunn til at den nye betalingsmuligheten ikke skal bli en like stor suksess som de andre funksjonene i SkyldnerWeb, for både oppdragsgivere og skyldnere. For mer informasjon, se Søren Olsen, partner i Glosimot & Co Advokatfirma. erstatningssaker. Glosimot tilbyr også juridisk bistand til privatpersoner hos oppdragsgiverne. - Dette skjer selvsagt helt diskret og avskjermet fra firmaet den enkelte arbeider i. Her kan det nok også hende at vi går litt ned på timeprisen, avslutter han med et smil. Barn slipper inkassosalær I følge lovavdelingen i Justisdepartementet er det anledning til å inndrive krav mot mindreårige. Men purregebyr eller inkassosalær kan ikke belastes barnet. Dermed er det dårlig business å inndrive gjeld mot mindreårige. Etter oppfordring har Justisdepartementet svart på hvordan man kan utføre inkasso mot mindreårige. Svaret er overraskende, skriver NA 24 imarkedet i en artikkel på sine nettsider. Mindreårige har som kjent ikke anledning til å stifte gjeld, men det skjer likevel. Et typisk tilfelle er at mindreårige har fått et lånekort på biblioteket, låner en bok, men leverer den ikke tilbake. Da kommer ofte biblioteket med et krav til barnet om å enten levere boken, eller at boken erstattes i form av et pengebeløp. Det andre eksempelet som trekkes frem, er at barn ved legekonsultasjoner får en faktura for egenandelen ved de utførte helsetjenestene. Men om disse kravene ikke blir betalt, kan kreditor da gå til inkasso? Og i så fall, hvordan skal dette skje? Dette spørsmålet har nå lovavdelingen i Justisdepartementet svart på. Vanlig praksis i inkassobransjen har vært å rette krav til umyndiges foresatte, med salær på toppen. Det blir ikke lenger mulig. Kan kreve inn, men I følge Justisdepartementet kan man inndrive krav fra mindreårige. Men det er en rekke forbehold. Barn har ikke anledning til å stifte gjeld, men barn plikter likevel å dekke for eksempel tap av en bibliotekbok, eller betale tilbake den verdi som har kommet dem til gode, slår Justisdepartementet fast. Dermed kan man inndrive slike krav, mener Justisdepartementet. Men det er en rekke forhold som gjør denne type inndrivelse svært vanskelig og tilsvarende fullstendig ulønnsom. Kan ikke påløpe ekstra kostnader Når en regning må purres eller går til inkasso påløper normalt gebyr eller salær. Men skal man minne et barn på at en må betale, kan man ikke belaste barnet med dette. - Det sentrale er at en purring, et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring bare er en påminnelse om en eksisterende forpliktelse. Den mindreårige blir ikke påført ytterligere forpliktelser, skriver lovavdelingen i Justisdepartementet i sitt svar. Dermed er det lite lønnsomt for et inkassoselskap å inndrive gjeld mot mindreårige. Må være varsomme Men velger den som har et barn som skylder dem penger, å inndrive dette likevel, mener Justisdepartementet at de må vise ekstra aktsomhet. - Betalingspåminnelser i brevs form må som utgangspunkt aksepteres, men forutsetningen er at brevene ikke har et innhold som utsetter den mindreårige for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, skriver departementet. Det vil, mener departementet, være i strid med god inkassoskikk for kreditor eller inkassoselskap å ta direkte kontakt med den mindreårige, enten ved personlig fremmøte eller via telefon. Justisdepartementet mener også at man må ta hensyn til barnets alder. - Jo yngre barnet er, dess mer varsomt bør inndrivingen skje, og dess større grunn er det til å involvere vergen på et tidlig tidspunkt, skriver Justisdepartementet. Connected 1/2006 7

8 Tvistehåndteringen må bli bedre Inkassoklagenemnda mottar stadig flere klager over at omtvistede fordringer er sendt til inkasso. Kreditor må bli flinkere til å håndtere innsigelser, sier advokat Tone Thomassen i Inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda er klageinstans for skyldnere som har gjeld i egenskap av forbrukere/privatpersoner. Nemnda, som ble etablert i 2003, tar stilling til klager over saksbehandling i inkassobyråene, og/eller påløpte inkassokostnader. Nemnda tar ikke stilling til kravets eksistens og/eller rettmessighet. Advokat Tone Thomassen er sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda. Hun kan fortelle at nemnda ser en økende tendens når det gjelder klager over at omtvistede fordringer er sendt til inkasso. Det klages også over at henvendelser fra skyldner til fordringshaver ikke besvares. I den senere tid har det vært fokusert mye i pressen på at slik praksis er uheldig, og denne kunnskapen er i ferd med å etablere seg blant folk flest. Advokat Thomassen presiserer at fordringshaver har plikt både til å svare på henvendelser og å vurdere tvister før krav sendes til inkasso. Conecto mottar fra tid til annen omtvistede fordringer til inkasso. Tvisten kan være kjent eller ukjent for fordringshaver, men siden omtvistede krav pr. definisjon ikke er inkassosaker, kan vi heller ikke behandle oppdraget som en ordinær inkassosak. Conecto har en meglerrolle når det oppstår uenighet mellom fordringshaver og skyldner. Vi kan imidlertid ikke ta stilling til hvem som har rett, med mindre det kan vises til åpenbare forhold i avtalevilkår eller lignende. Tvister om kravets eksistens, rettmessighet eller andre saklige innsigelser må altså avklares før inkasso kan iverksettes. Også tvister som oppstår etter at saken er sendt til inkasso må avklares før byrået kan iverksette tvangsinndrivelse. Slik avklaring skjer vanligvis i forliksrådet der skyldner har bosted, eller der den næringsdrivende har sin forretningsadresse. Conecto kan fremme en forliksklage på vegne av fordringshaveren, men vi kan ikke kreve skyldner for omkostninger ved forliksrådsbehandlingen. Hvis du som fordringshaver har bopel eller forretningsadresse i samme kommune som skyldner, plikter du selv å møte til mekling dersom skyldner krever mekling i forliksrådet. Hvis advokat skal benyttes under meklingen skal motpart og forliks- Advokat Tone Thomassen, sekretariatsleder i Inkassoklagenemnda. råd varsles minst en uke før meklingsmøtet. Først når det foreligger en rettskraftig avgjørelse kan kravet tvangsinndrives. Conecto er i liten grad representert på klagestatistikken til Inkassoklagenemnda. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Vi henstiller derfor til alle våre kunder om å ta innsigelser på alvor. La ikke henvendelser fra skyldnere ligge ubesvart. Vi bistår gjerne med råd om hvordan du skal håndtere denne type utfordringer. Ta eventuelt kontakt med din saksbehandler i Conecto hvis du har spørsmål. Conectos fagseminar Conectos årlige fagseminar ble avholdt på Hotell Opera 28.mars. Det var tydelig at programmet i år appellerte til mange, for seminaret var fulltegnet. I løpet av dagen ga namsfogd Jonny Nauste deltakerne et innblikk i namsfogdens hverdag, og Creditinform v/jan Gunnar Olbergsveen ga en grundig innføring i virkningen av, og vilkår for, registrering og oppbevaring av betalingsanmerkninger. Advokat Tom H. Glosimot ga nyttige råd for fordringshavere som ønsker å unngå store tap. Conectos skyldner og kunde WEB er har blitt svært godt mottatt, og kursdeltakerne fikk presentert både hva de selv kan se på WEB, og hva skyldnerne møter når de logger seg inn. Her kan fordringshaver overvåke sin inkassoportefølje, følge saksbehandlingen og holde kontakt med saksbehandler. Skyldner kan kommunisere med saksbehandler, betale kravet elektronisk og inngå avdragsordninger. Vi tar gjerne i mot temaønsker for neste seminar kontakt i så fall Marit Wiger på mail eller ring Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 1/2006

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2

Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2006 CONNECTED Direkte tvangsinndrivelse de første erfaringene side 6 Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen side 4 Conecto Legal... side 2 Kroppsspråket...

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Økonomisk vekst, konjunkturer, arbeidsledighet, inflasjon, renter, utenriksøkonomi

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4. HØST 24 CONNECTED Blå himmel med mørk horisont Solen vil fortsatt skinne på norsk økonomi i årene som kommer. Men direktør Alf A. Hageler i

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Dato: 25. mai 2011 Byrådssak 1297/11 Byrådet Høringsuttalelse til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. BJOL SARK-03-201103312-6

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Konfliktundersøkelsen 2016

Konfliktundersøkelsen 2016 Konfliktundersøkelsen 2016 Profil - undersøkelse Oktober 2016 630 Respondenter Alder 50/50 31-50 år og over 50 år 96 % Privat sektor Størrelse virksomheten 86 % av besvarelsene kommer fra virksomheter

Detaljer