Fred Olsen Energy. Traus riggeksponering potensielt utbyttecase. Sentrale faktorer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fred Olsen Energy. Traus riggeksponering potensielt utbyttecase. Sentrale faktorer:"

Transkript

1 Fred Olsen Energy SELG Traus riggeksponering potensielt utbyttecase Sentrale faktorer: Utbytte på NOK 10 for 2009, betydelig lavere enn konsensus på NOK 23. Kostnadsoverskridelser på CRSer for Byford og Borgny med tot. USD 35 mill. Utilization for midwater globalt har falt fra 87% i Juli-09 til 80% nå, et nivå som historisk sett har vært assosiert med fall dagrater Økt konkurranse fra dypvannsrigger på MW-anbud MW-markedet i Norge vil bli stramt på tilbudssiden, men ergo også etterspørselssiden grunnet lavere aktivitet fra hovedaktøren Statoil 2 rigger går av kontrakt i 2010 og 2 går av i av 9 rigger er bygget i perioden Visibiliteten er relativt sterk i forhold til bransjesnittet, med flestepartene av riggene på langsiktige kontrakter. Henholdsvis 97% av estimert EBITDA for 2010 er sikret og 73% for Analytiker Bjørnar Misund Hernes - (+47) Aksjekurs NOK 215 Kursmål 12 mnd. NOK 200 Forventet kursavkastning 12 mnd. -6,90% Forventet div.avkasning ,31% Yield (e) -2,59% Enterprise value NOKm 19,537 Net int. bearing debt NOKm 4,531 Market cap NOKm 15,006 Shares outst. m 66,7 EPS NOK 41,2 P/E 5,2 P/BV 2,5 EV/EBITDA 4,8

2 Selskapsstruktur og kapitalstruktur Fred Olsen Energy ASA tilbyr tjenester til offshoreindustrien innen leting og utvikling av olje og gass samt ingeniør- og fabrikasjonstjenester. Selskapets offshore enheter er operert av datterselskapet Dolphin AS og Dolphin Drilling Lld. Riggporteføljen består henholdsvis av 9 rigger; 1 boreskip, 1 dypvanns borerigg, 6 halvt-nedsenkbare borerigger og 1 boligrigg. Hovedfokus er Nordsjøen, hvor 6 av riggere for tiden opererer, selv om de også har rigger i USA, Brasil og Vest- Afrika. FOEs balanse er på drøyt NOK 13mrd. hvor gjeldsgraden er på 60%, noe som likevel ikke er avskrekkende da kontantbeholdningen er på drøye NOK 2 milliarder og selskapet forventer å generere respektable kontantstrømmer fremover. FOE er finansiert gjennom et flåtelån på USD (1.500), hvorav 2/3 er flytende og basert på LIBOR (1M, 3M, 6M) pluss en margin basert «i henhold til forhåndsdefinerte gjeldsgrader», mens 1/3 er på fastrente med en gjennomsnittsrente på 3,61%. Med dagens lave globale renter og risikopåslag utgjør dette en billig finansiering, som sammen med en god likviditetssituasjon gjør at sannsynligheten for mislighold på gjeldene covenants er minimalistisk. Utbytte på NOK 23 NOK 10 Dividendekapasitet og operasjonell risiko FOE fører en aksjonærvennlig dividende policy med en strategi om årlig utbytte på NOK 10 pr. aksje. En EPS på 31,4 i 2008 samt ekstraordinært utbytte på NOK 15 pr. aksje og EPS på 41,5 i 2009, bekrefter den underliggende utbyttekapasiteten. Utbytte på NOK 10 pr. aksje for 2009 lå milevis unna konsensus på NOK 23. FOE skyldte på store investeringer i 2009 og i Likevel er det dratisk å kutte yielden fra 11,5% til 4,6% og dermed redusere payout ratio fra 70,6% til 24%. Et så drastisk kutt bekrefter at FOE implisitt signaliserer en genuin bekymring angående markedsutsiktene, hvilket er delvis rettmessig da gjennomsnittlig ordrereserve ligger på 23mnd. mot 32mnd. i Feb-09. I tillegg er også de kortsiktige likviditetsmessige konsekvensene åpenbare. Stille før stormen? Fra et rasjonelt synspunkt, kan man likevel stille seg utforstående til den svake dividendeutbetalingen på NOK 10. FOE har en total gjeld tilsvarende 43% av forventet EBITDA fra nåværende kontrakter. Seadrill og Songa har henholdsvis 94% og 142%. Her kan de lett belåne seg med opptil kr. pr. aksje uten av dette skulle true likviditetssituasjonen nevneverdig. En dividendeutbetaling på NOK 10 kontra NOK 25, som også var konsensus tilsvarer en drøy mrd. I ekstra kontanter 25kr*67mill 1.675mill. - 10kr*67mill 670mill. = Ekstra kontanter 1.005mill. Neste CRS vil ikke være før i 2012, hvilket betyr bortfall av en sentral kostnadspost Av operasjonell risiko så er 7 av 9 rigger bygget i perioden , og dette slår naturligvis inn som et fremtidig risikimoment. Selv om riggene har gjennomgått flere oppgraderinger gjør alderen at de stiller svakere i anbudskamp mot nyere rigger, samtidig som de fører med seg økte potensielle vedlikeholdskostnader som vil spise av den frie

3 kontantstrømmen. Både Byford og Borgny melder om kontnadsoverskridelser på deres CRS på USD 35mill. Som videre symboliserer den korresponderende risikoen for høyere fremtidige CRSkostnader og dermed en høyere løpende CAPEX på riggene. Jeg tror at prosessen med å fornye flåten er høyst aktuell allerede i 2010, og at denne faktoren kan tilskrives størsteparten av utbyttekuttet. En fornying av flåten vil naturligvis kreve store mengder kapital, ergo - aksjonærene vil følgelig lide da investeringer går på bekostning av fri kontantstrøm. Makro Viktige indikatorer som TED-spread og LIBOR/OIS er lave takket være rekordlave renter samt normale risikopåslag, og bekrefter en klar bedring i de globale kredittmarkedene. FOE, som har mesteparten av gjelden eksponert mot USD LIBOR nyter godt av dette direkte ved at de får en lavere løpende finansieringskostand og indirekte ved at mindre oljeselskaper lettere får finansiering, som er en essensiell faktor for et velfungerende marked - særlig i UK-området, hvor mindre oljeselskaper utgjør majoriteten av etterspørselssiden. Seneste MW-slutninger gjort i Norge og UK. Riggmarkedet I det korte og lange bildet Siden FOE har 6 av sine 8 borerigger i midwater-segmentet vil dette markedet være svært viktig med tanke på fremtidige dagrater. Antall slutninger i MW så langt i 2010 er 13, mot 9 samme periode i fjor, dvs. en økning på drøye 40%. Dette er på bakgrunn av oljeselskaper som igjen viser initiativ, men som samtidig sitter med betydelig forhandlingsmakt - som videre trekker både dagrater og varigheten på slutningene ned. I MW er global utnyttelsesgrad på 80%, et nivå som historisk sett har vært assosiert med fall dagrater noe som vil holde tilbake et allerede rekordlavt gjennomsnittlig ratenivå globalt.

4 I tillegg er det flere sentrale faktorer som taler for svakere dagrater i MW-segmentet: 32% av den dagens operative flåte vil bli ledig i løpet av Dvs. at nærmere 50% av den totale MWflåten må ha nye kontrakter i løpet av 2010 I 2010 YE, vil det potensielt være 53 rigger som kjemper om foreløpig annonsert 8 anbud og 15 pre-anbud, eller med andre ord, nærmere 40 år med tilbud skal møte 15 år med etterspørsel. Pride Int. har estimeret dagrater mellom avhengig av region og kontraktslengde, på bakgrunn av at nær 40% av de over 80 riggene i Nordsjøen må ha nye kontrakter i 2010 samtidig som den globale utnyttelsesgraden ligger på 80%. Et svakt dypvannsmarked, hvor flere av de siste slutningene er gjort til knappe 300' pr. dag. Flere ledige dypvannsrigger i 2010 vil føre til at de tar oppdrag i MW-dybde og dermed legger ytterlige press på ratene. Eks. Ocean Star (5.500 ft.) tar MW-oppdrag til 260' pr. dag og Statoil bruker UDW-riggen «Deepsea Atlantic» til MW arbeid i Norge. Samtidig har oljeselskaper allerede forpliktet seg til leveringen av 25 nybygg i DW-segmentet i Bedre blir det heller ikke av at størrelsen på det totale floatersegmentet vil øke med ca. 50% fra i dag til 2012 grunnet en massiv kontraheringsbølge. Norge: Statoil, den klart største aktøren på norsk sokkel, har annonsert en lavere drilling-aktivitet fremover og videre uttalt at de vil utsette drilling-prosjekter dersom de ikke oppnår ønskede rater. Skrøt også hemningsløst av at de sikret seg 3 rigger i November til 2006-ratenivåer, etter flere terminerte anbudsrunder grunnet før høye rateforventninger Prognoser fra bl.a. Oljedirektoratet og OLF viser en forventet halvering av oljeinvesteringer i 2013 kontra 2009 Man kan naturligvis argumentere for at markedet i Norge for MW-rigger er stramt på tilbudssiden, men hva hjelper det når etterspørselen ergo vil bli like lav

5 UK: Fra et kortsiktig synspunkt har ratene blitt kunstig opprettholdt grunnet bortfall av kapasitet Transoceans coldstacking samt flere CRSer. Transocean ligger inne med en utnyttelsesgrad på sine MW-rigger på 79%, hvorav alle de ledige riggene er cold-stacket en disiplin som bygger på å fjerne mesteparten av mannskap og dermed holde OPEX så lav som mulig, gjerne rundt. USD pr. dag. Spørsmålet er hvor lenge Transocean gidder å være disiplinerte og dermed la gratispassasjerer utnytte de kunstig «høye» ratene Samtidig vil en svak utnyttelsesgrad og seneste slutninger gjort til svake rater og særdeles kort varighet virke negativt inn på rateforventningene fremover. Fremtidige rateforventninger Dagratene flere av FOEs rigger opererer under, stammer fra svært gode tider i riggmarkedet - og denne superprofitten vil ikke være noen god indikator på rateforventninger videre. Siden 2 av FOEs rigger går av kontrakt i 2010, og 2 i 2011, samtidig som boligriggen Borgholm for tiden går ledig betyr dette en reell eksponering mot riggmarkedet i det korte bildet som videre er innbakt i rateforventningene. Konklusjon FOE har en potensiell nedside på 6,9% ihht. DCF og 5,1% ihht. NAV (se vedlegg 1 og 2) FOE priset med en P/E på 5,2 og EV/EBITDA på 4,8. Dette er 20-30% høyere enn Songa, som er det mest nærliggende selskapet å sammenligne med SELG På bakgrunn av denne analysen konkluderer jeg i en SELG-anbefaling på Fred Olsen Energy. På plussiden finner vi en solid balanse, sterk visibilitet samt potensiell dividendekapasitet. Nevnte faktorer er trolig diskontert i aksjekursen for lenge siden, og fungerer trolig som en befestelse av FOE som et lavrisikoalternativ i en diversifisert portefølje, fremfor som en potensiell kurstrigger. Særlig dividendeutbetalinger vil trolig heller overraske på nedsiden kontra oppsiden. På minussiden finner vi utsikter for et svakt midwater-marked både på kort og mellomlang sikt, operasjonell risiko samt fundamentalanalyse som tilsier en aksjekurs på dagens nivåer. Kursmål settes til 200 kr.

6 Vedlegg 1: DCF Verdsettelse Navn Terminal år NV estimert Cash Flow NV rigger terminal år NV flåte 2010 YE diskontert i WACC Belford Blackford Bideford Borgland Bredford Borgsten Borgny Byford Sum rigger Andre eiendeler (Borgholm) 45 Total verdi eiendeler Netto gjeld 2010 YE Div. vedlikeholdskost YE 320 EK-verdi 2240 Antall aksjer 66,3 EK-verdi pr. Aksje USD 33,79 USD/NOK 5,76 EK-verdi pr. Aksje NOK 194,61 Kurs Nedside i prosent 6,89 Vedlegg 2: NAV Navn Levering ekvivalent nybygg Nåverdi kostnad nybygg, Fordel Cash Flow Verdi rigger 2010 YE justert for alder i forhold til nybygg Belford Tidlig Blackford Tidlig Bideford Tidlig Borgland Tidlig Bredford Tidlig Borgsten Tidlig Borgny Tidlig Byford Tidlig Sum rigger Andre eiendeler (Borgholm) 45 Total verdi eiendeler Netto gjeld 2010 YE 900 EK-verdi 2283 Antall aksjer 66,3 EK-verdi pr. Aksje USD 34,43 USD/NOK 5,76 EK-verdi pr. Aksje NOK 198,34 Kurs Nedside i prosent 5,1

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Investeringscaset BW LPG. Et trygt seilas

Investeringscaset BW LPG. Et trygt seilas Investeringscaset BW LPG Et trygt seilas Forfatter: Heidar Engebret 29.03.2015 Hva er LPG-frakt? BW LPG frakter liquified petroleum gas (LPG/NGL). Tidligere var markedet primært eksport fra Midtøsten til

Detaljer

Porteføljeoppdatering okober 2013

Porteføljeoppdatering okober 2013 Indeksert avkast Porteføljeoppdatering okober 2013 I del 1 av oppdateringen som kom på fredag ble det tatt for seg makrohendelser i oktober. Vi vil i denne delen se mer på vår portefølje, samt diverse

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Verdivurdering av Aker Solutions ASA

Verdivurdering av Aker Solutions ASA HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Aker Solutions ASA Christina With Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Juni 2012 Forord Denne masteroppgaven representerer

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising]

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] [Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger 15. 06. 2011 Universitetet i Stavanger Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA Av Lene Blix Søvik og Tore Kastrup Sømme Veileder: Førsteamanuensis Bård Misund Selvstendig

Detaljer