Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømstatistikk for Lofotenområdet 1"

Transkript

1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed with properly enabled software.

2 Contents List of Figures Contents 1 Innledning og oppsummering 2 2 Resultater Midlere strøm Vest av Lofoten Figurer 4 List of Figures 1 Området utenfor Lofoten-Vesterålen av interesse for Hydra as Middelstrøm for Lofoten-Vesterålen over perioden basert på strømsimuleringer hentet fra strømarkivet. Rød markering viser de syv utvalgte posisjoner. Figur (a) viser for dypet 0 m og (b) for dypet 30 m Bildene viser middelstrømmen for Moskenstraumområdet fra henholdsvis strømarkivet (panel a) og varslingsmodellen (panelb). Varslingsmodellen dekker kun perioden kl. 06UTC kl. 18UTC (84 timer) svarende til dagens varsel. Rød markering viser det utvalgte punktet i Moskenstraumen Strømstatistikk for posisjon 1 (se Fig. 2) basert på strømarkivet. Panel a) og b) viser strømroser fra henholdsvis 0m og 30m, med en inndeling på 15 grader. Panel c) og d) viser hyppighetsfordelingen av strømretning for de samme dyp, mens panel e) og f) viser hyppighetsfordelingen for strømfart for henholdsvis 0m og 30m Som Fig. 4 men for posisjon 2 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon 3 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon 4 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon 5 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon 6 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon 7 (se Fig. 2) Som Fig. 4 men for posisjon Moskenstraumen (se Fig. 3) Strømstatistikk ved posisjon 1 i Moskenstraumen, basert på modellresultater fra en modell med 500 m mellom gitterpunktene. Resultatene dekker kun en periode på 84 timer svarende til varselet beregnet 24. april kl. 00UTC. Strømroser for dypet 3 m, med en inndeling på 15 grader, er vist i panel a). Panel b) viser hyppighetsfordelingen for strømretning, mens panel c) viser hyppighets- og overskridelsesfordelingen av strømfarten ved det samme dyp

3 2 RESULTATER 1 Innledning og oppsummering Forsidebildet viser strømmen i 3m dybde fra dagens varsel generert med en modell med 4 km mellom gitterpunktene. Dette er underlaget for de dataene som vises daglig på de nye Hav og kyst sidene på yr.no (http://www.yr.no/hav_og_kyst/). Rapporten er skrevet på oppdrag for Hydra as i henhold til e-post datert 17. april 2009 (3). Hensikten med oppdraget er å bruke Meteorologisk institutts havstrømarkiver for å avdekke om det på enkelte plasser i Lofoten-Vesterålområdet (Fig. 1) kan være en strøm av styrke og hyppighet som er brukbar for de formål som Hydra as måtte ha. For dette formål har vi brukt et 10 års strømarkiv som dekker perioden Dette arkivet inneholder strømverdier for annehver time simulert med en modell med 4km mellom gitterpunktene (heretter referert til som strømarkivet). I tillegg er det brukt verdier fra en havvarslingsmodell med 500 m mellom gitterpunktene (heretter referert til som varslingsmodellen). Varslingsmodellen kjøres i varslingsmode og resultatene fra denne dekker derfor bare varslingsperioden, dvs. en periode på 84 timer rundt den 24. april En generell kommentar er at selv med den relativt høye oppløsningen som 4km modellen gir er det grunn til å tro at hastighetene er underestimert i forhold til virkeligheten. En sammenlikning av resultatene fra 500m modellen og 4km modellen for Moskenstraumen gir grunn til å tro at verdiene i 4km modellen kan ganges med en faktor på så mye som 10-15%. Middelstrømmen utenfor Lofoten har en klar jetliknende struktur og strømmer i middel nordøstover (Fig. 2). De sterkeste strømmene finner vi i området vest og nord for Andøya hvor middelstrømmen i jeten er rundt 0.6 m/s (eller 1.2 knop). Her viser overskridelses-plottene for posisjon 7 at i 50% av tilfellene overskrider strømmen denne middelfarten. Strømmen i Moskenstraumen domineres av halvdaglig tidevann (Fig. 3). Det betyr at strømmen skifter retning hver sjette time og er på topp hver sjette time. I posisjonen vi har valgt, er strømmen maksimalt 1.5 m/s og sterkest ved innovergående (inn i Vestfjorden) strømretninger. 2 Resultater Strømstatistikk fra utvalgte posisjoner (Fig. 2) i Lofoten-Vesterålen (L-V) området er presentert. Først er beregnet statistikk for syv posisjoner hentet fra strømarkivet. Perioden for strømarkivet er Arkivet inneholder verdier for strøm i flere dyp for hver annen time. Simulert strøm inneholder tidevann, vindpåvirkning, lufttrykk, ferskvannsavrenning og påvirkningen av de generelle storstilte strømmene sørfra som f.eks Den norske atlanterhavstrømmen (eller Golfstrømmen på folkemunne) og Den norske kyststrøm. Dernest er statistikk fra en posisjon relatert til Moskenstraumen mellom Lofotodden og Mosken presentert. I tillegg til strømstatistikk fra strømarkivet, er også statistikk fra en varslingsmodell (00UTC 24. april 2009) tatt med. Varselet baserer seg på en modell med 500 m mellom gitterpunktene. Sammenlikning av strømarkivet og varslingsmodellen indikerer noe av underestimeringen i strømarkivet pga. forskjell i gitteroppløsningen. 2

4 2.1 Midlere strøm 2 RESULTATER 2.1 Midlere strøm Figur 2 viser middelstrøm fra strømarkivet i L-V området for dypene 0m og 30m (strøarkivet). Figuren viser også posisjonene til de syv utvalgte punktene. Posisjonene er vist med røde markeringer. Middelstrømmen er en 10 års middelstrøm. Figur 3 viser middelstrømmen både fra 4km modellen (øverste panel) og 500 m modellen. Den siste er hentet fra dagens varsel og dekker derfor kun en periode på 84 timer (24. april 2009 kl. 06 UTC til 26. april 2009 kl. 18 UTC). Som vi ser har middelstrømmen utenfor Lofoten en klar jetliknende struktur og strømmer i middel nordøstover. De sterkeste strømmene finner vi i området vest og nord av Andøya hvor middelstrømmen i jeten er rundt 0.6 m/s (eller 1.2 knop). Her viser overskridelses- plottene for posisjon 7 at i 50% av tilfellene overskrider strømmen denne middelfarten. 2.2 Strømroser, overskridelses- og hyppighetsfordeling for syv utvalgte posisjoner i L-V området Vi har valgt ut syv posisjoner som vist i Figur 2 og en fra en posisjon i Moskenstraumen (Fig. 3). For disse posisjonene har vi hentet ut data for 0 m og 30 m dybde fra strømarkivet. I tillegg har vi hentet ut verdier i 3 m dyp for hver time fra varslingsmodellen i Moskenstraumen-posisjonen. For hver av de syv første posisjonene har vi beregnet strømroser og hyppighetsfordelinger (pdf er) av retning og fart som vist i Figur I noen av posisjonene (posisjon 5-7) har vi også beregnet og vist overskridelsesfordelingen. Tilsvarende viser Figurene 11 og 12 strømroser, hyppighets- og overskridelsesfordelinger for en posisjon i Moskenstraumen (Fig. 3) fra henholdvis strømarkivet og varslingsmodellen. Merk at strømretningen er definert som: Strøm fra syd: 0/360 grader Strøm fra vest: 90 grader Strøm fra nord: 180 grader Strøm fra øst: 270 grader I figur 2 er det vist hvordan middelstrømmen utenfor Lofoten har en retning mellom 0 og 90 grader, som vil si en strøm mot nordøst. Dette bekreftes av hyppighetsfordelingene vist i Figurene For strømfarten viser Figurene 4-10 at det er få forekomster av strømstyrker over 1 m/s. Den største farten forekommer i posisjon 7 hvor det er hyppiheter av strøm med en fart som overskrider 1.25 m/s (2.5 knop). Men dette er bare i 2-3% av tilfellene. Derimot legger vi merke til at for denne posisjonen viser overskridelsesfordelingen at 50% av tilfellene er over middelfarten på 0.65 m/s (1.2 knop) Som følge av manglende validering av strømfeltene, er det vanskelig å si noe om kvaliteten på simuleringene, særlig for strømfarten, men generelt er det grunn til å tro at den simulerte strømmen er et understimat med 10-15%. 3

5 3 Figurer Figure 1: Området utenfor Lofoten-Vesterålen av interesse for Hydra as 4

6 Figure 2: Middelstrøm for Lofoten-Vesterålen over perioden basert på strømsimuleringer hentet fra strømarkivet. Rød markering viser de syv utvalgte posisjoner. Figur (a) viser for dypet 0 m og (b) for dypet 30 m. 5

7 a) Figure 3: Bildene viser middelstrømmen for Moskenstraumområdet fra henholdsvis strømarkivet (panel a) og varslingsmodellen (panelb). Varslingsmodellen dekker kun perioden kl. 06UTC kl. 18UTC (84 timer) svarende til dagens varsel. Rød markering viser det utvalgte punktet i Moskenstraumen. b) 6

8 c) d) e) f) Figure 4: Strømstatistikk for posisjon 1 (se Fig. 2) basert på strømarkivet. Panel a) og b) viser strømroser fra henholdsvis 0m og 30m, med en inndeling på 15 grader. Panel c) og d) viser hyppighetsfordelingen av strømretning for de samme dyp, mens panel e) og f) viser hyppighetsfordelingen for strømfart for henholdsvis 0m og 30m. 7

9 c) d) e) f) Figure 5: Som Fig. 4 men for posisjon 2 (se Fig. 2). 8

10 c) d) e) f) Figure 6: Som Fig. 4 men for posisjon 3 (se Fig. 2). 9

11 c) d) e) f) Figure 7: Som Fig. 4 men for posisjon 4 (se Fig. 2). Vedlegg 10

12 c) d) e) f) Figure 8: Som Fig. 4 men for posisjon 5 (se Fig. 2). 11

13 c) d) e) f) Figure 9: Som Fig. 4 men for posisjon 6 (se Fig. 2). 12

14 c) d) e) f) Figure 10: Som Fig. 4 men for posisjon 7 (se Fig. 2). 13

15 c) d) e) f) Figure 11: Som Fig. 4 men for posisjon Moskenstraumen (se Fig. 3). 14

16 a) b) c) Figure 12: Strømstatistikk ved posisjon 1 i Moskenstraumen, basert på modellresultater fra en modell med 500 m mellom gitterpunktene. Resultatene dekker kun en periode på 84 timer svarende til varselet beregnet 24. april kl. 00UTC. Strømroser for dypet 3 m, med en inndeling på 15 grader, er vist i panel a). Panel b) viser hyppighetsfordelingen for strømretning, mens panel c) viser hyppighets- og overskridelsesfordelingen av strømfarten ved det samme dyp. 15

17 16 3 FIGURER

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden 4 21 senorge.no D O K U M E N T Evaluering av senorge data versjon 1.1 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 1 Dokument nr 4/21 Evaluering

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Prosjekt/Sak met.no Årsrapport 2011 Ansvarlig divisjon Dirstab Dato/versjon Versjon 20120206 Filnavn Arsberetning_3 Status Godkjent av direktøren Meteorologisk institutt Årsrapport m/regnskap 2011 Godkjent

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Nils Melsom Kristensen Først værsituasjonen... 2 Situasjonen i dag 06UTC (08:00) 3 Varsel 12.05.2015 12UTC (14:00) 4 Varsel 13.05.2015 00UTC (02:00) 5 Varsel 13.05.2015

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX Administrator veiledning ABAX Kjørebok www.abax.no Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX Innhold Administrasjon av ABAX kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 3 Kjøretøy 3 Wizard - Endre fører 5 Vis turer 7

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen Oppdragsrapport nr. 11-2005 Elling Borgeraas en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 11-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer