Filter, syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 248 m 3 /min

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kaeser.com Filter, syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 248 m 3 /min"

Transkript

1 syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 8 m /min

2 Hvorfor trykkluftfilter? I hver kubikkmeter luft som suges inn av en kompressor, vil det være opptil 90 millioner smusspartikler, hydrokarbon, virus og bakterier. I selve kompressoren kan bare større smusspartikler filtreres ut av den luften som skal komprimeres. Størstedelen av de skadelige stoffene vil være igjen i trykkluften. Grundig trykkluftrensing er derfor nødvending i de fleste tilfeller. Ren trykkluft sørger for sikker drift av pneumatiske maskiner og styringer samt lang levetid pneumatiske verktøy. I tillegg holdes ledninger og ventiler fri for forurensninger. Ren trykkluft reduserer dermed vedlikeholdskostnader og reparasjonskostnader og til dels også anskaffelseskostandene. -filtre sørger for ren trykkluft til en gunstig pris Trykkluftfiltre fra er perfekt avstemt til våre kompressorer og bearbeidingsanlegg for trykkluft. Dette garanterer en ytterst effektiv og litelig trykkluftrensing til enhver tid. Trykkluftfilter sikkert og økonomisk Trykkluftfilter Det store spekteret omfatter filter for alle anvendelser. Lavt differensialtrykk og dermed energisparende drift er fellesnevner for disse filtrene for utskilling av olje, vann og støv fra trykkluften. For utskilling av flytende kondensat. enyttes som oftest etter kompressoren. Resultatet er nesten 00 % relativ fuktighet, og er dermed ideelt for videre tørkeanlegg. Filtre inntil 8 eller 6 bar For høytrykksanvendelser, som for eksempel produksjon av PETbeholdere, har vi spesielle filtre i programmet. Filtrene som kan brukes inntil 8 eller 6 bar, holder tilbake olje, vann og støv. Høytrykksfilter 5 Trykkluftinngang Trykkluftutgang hus element Elektronisk styrt kondensatavleder ECO DRAIN Innovasjon: ehovstilpasset trykkluftbehandling Alle -filtre og behandlingskomponenter for trykkluft er tilpasset hverandre og kan kombineres avhengig av bruken. Trykkluftfilter Hvis det som i næringsmiddelog fremfor alt innen medisinområdet er bruk for aseptisk trykkluft, er det bruk for disse sterilfiltrene. 5 Renhetsgraden spenner fra bruk som generell arbeidsluft til bruk for næringsmiddel- og medisinteknikk. -trykkluftfiltre finnes i tillegg også for høytrykksanvendelser inntil 6 bar(g). Sertifisert ren trykkluft Dette gir vi deg skriftlig: Med trykkluftstasjoner fra kan den nødvendige renhetsgraden for enhver anvendelse oppnås helt frem til teknisk oljefri trykkluft, som er flere ganger renere enn luften i atmosfæren. Testet og sertifisert av TÜV.

3 Trykkluftfilter Det brede og differensierte filterprogrammet fra er perfekt tilpasset kompressorer og etterbehandlingsanlegg, og garanterer at alle trykkluftkvalitetsklasser kan overholdes en trygg og varig måte. Filtreringsgrader for et hvert behov Innsatsområder: for faste partikler og høyere kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og også som utskiller for større mengder kondens. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 5 g/m³ F-forfilter μm Innsatsområder: for faste partikler og små kondensmengder. Vedlikeholdsindikator for filterskifte monitoren... (Opsjon) rukes som forfilter for faste partikler og for å skille ut små mengder kondens. Ved installasjonen må det monteres en syklonutskiller eller en trykkluftbeholder foran for å skille ut kondens forhånd....gir beskjed når det er tid for å skifte filter. Mikroprosesstyrt LCD-display Optimal overvåkning av filterelementer etter kriteriene: - Driftstid - Differensialtrykk - Økonomisk fornuftig driftsmåte: Det utføres en sammenligning mellom det økte energibehovet grunn av tilsmussingen av filterelementet og den maksimale nominelle verdien beregnet av filtermonitoren grunnlag av driftsforholdende - dette gir store energisparing Vedlikeholdsvarsel Skift filter med rød LED-lampe samt med alarmkontakt er mulig Konstante differensialtrykkmålinger med nøyaktig trykkmåleomformer (målenøyaktighet 0,05 bar) Programmering av data direkte filtermonitoren, ikke nødvendig med separat programmeringsverktøy Høykapasitetsfilterelementer sikrer en litelig filtrering med minimalt trykktap. Koalescensfilter med ny tverrbundet fiberfilterstruktur Optimal filtereffekt selv ved en gjennomstrømming bare 5 % av nominell volumstrøm Sikker tetting fra filterelementet til filterhuset Støttekappe i rustfritt stål, hylser og endestykker med olje- og syrefast overflate FC-forfilter μm FD-støvfilter Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ Innsatsområder: for faste partikler rukes som støvfilter for faste partikler, ofte foran adsorpsjonstørkere eller adsorbere med aktivt karbon. Gjennomstrømningsretningen er utenfra og inn, og det er derfor meget driftssikkert, selv ved store støvbelastninger. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr Innsatsområder: for fine faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler. rukes som finfilter for høyere trykkluftkvaliteter. Faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler blir skilt ut. huset... Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³... overbeviser med sine særlige fordeler: Lang levetid, grunn av det innvendige og utvendige epoksyharpiksbelegget (vist levetid i testserier med over 000 timer i saltholdig miljø), Lett å skifte filterelement grunn av et tetningssystem med O-ringer elementkappen Lavt trykktap grunn av strømningstekniske optimeringen, Konisk utforming og turbulensfri nedre filtersone forhindrer at kondensat trekkes med, Akustisk alarmsignal ved lekkasjer. Stengekranen gjør det mulig å utføre vedlikehold kondensatavlederen uten å avbryte trykkluftforsyningen. Den elektroniske kondensatavlederen ECO DRAIN......styres elektronisk nivåavhengig og fungerer automatisk, noe som betyr: Null trykklufttap Høyest mulige driftssikkerhet D-Pack versjon: med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN, inkludert spenningsfri feilmeldingskontakt D-Pack basic versjon: med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN 0, for filterstørrelse F6 til F FFG-mikrofilterkombinasjon, bestående av: FF-mikrofilter og FG-aktivt karbonfilter. Kan valgfritt leveres uten elektronisk kondensatavleder ("basisversjon") FE-mikrofilter FF-mikro-finfilter FG = aktivt karbonfilter Maks. driftstrykk 6 bar Maks. driftstemperatur +66 C Innsatsområder: for de minste faste partiklene, minste kondensdråpene og oljeaerosoler. Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må om mulig bare benyttes for trykkluft med lite kondens. Ved installasjon må du passe at et FE-filter eller en kjøletørke er montert foran. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 0, g/m³ Innsatsområder: For utskilling av spor av olje og adsorberbare hydrokarboner, spesielt for fjerning av lukt. Det aktive karbonfilteret for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må bare benyttes for tørr og allerede filtrert trykkluft. Ved installasjon må du derfor passe at et FE/FF-filter og en kjøletørke er montert foran. Konstruert for ca. 000 driftstimer ved referansebetingelsene. Hvis det er nødvendig med vesentlig lengre levetid, må det brukes en adsorber med aktivt karbon (serie ACT). Utskillbar partikkelstørrelse: Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr

4 Syklon- utskiller Funksjon en fjerner store mengder kondensat fra trykkluften. Den optimerte konstruksjonen og dimensjoneringen bidrar til å forsterke rotasjonsvirkningen. Dette gjør at utskillingsgraden er tilnærmet konstant over store volumstrømområder. Partikler helt ned til 5 µm skilles ut. ruksområde I brukstilfeller hvor kjøletørkeren skal installeres umiddelbart etter skruekompressoren anbefales det at man bruker en syklonutskiller. en installeres mellom kompressoren og kjøletørkeren og fjerner det «flytende kondensatet» fra trykkluften, og gir dermed den etterkoblede kjøletørkeren ekstra kapasitetsreserver til trykklufttørkingen. Dette er særlig viktig ved høye omgivelsestemperaturer, for å overholde det nødvendige trykkduggpunktet. syklonutskillere er vedlikeholdsfrie. Tips ruk alltid en elektronisk kondensatavleder av typen ECO DRAIN sammen med syklonutskilleren (fås som komplett sett med alle monteringsdeler). For aseptisk luft et FST er laget av rustfritt stål av høyeste kvalitet.0 (0). Dette korrosjonsfrie materialet gir ikke noe næringssubstrat for mikroorganismer. SP-gjengetilkoblinger og blindplugger er plassert filterhusets over-og underdel. Alle filterelementene kontrolleres og testes gjentatte ganger fabrikken for å sikre en maksimal driftssikkerhet. Alle komponenter samsvarer med kravene i FDA-forskriften for kontakt med næringsmidler iht. CFR (Code of Federal Regulations.) Forfilteret og mikrofiberduken består av bindemiddelfritt borsilikat. Hele filtervolumet brukes til å skille ut bakterier og partikler. Vanligvis er det mulig med mer enn 00 steriliseringssykluser (ved C med mettet damp). Maks. tillatt driftstemperatur -0 til +00 C. Typiske bruksområder for FST-sterilfiltre Næringsmiddelindustri, kjemisk industri Emballasjeindustri Farmasøytisk industri, medisinteknikk, sykehus Tips ruken av sterilfiltre krever egnede steriliseringstiltak, som må gjentas jevnlig (in-line-sterilisering eller autoklavering). ZK 06 til ZK 0 Konstant kondensutskillingsgrad 00 syklonutskiller FST sterilfilter for aseptisk trykkluft Effektivitet for vannutskillingen i % Elektronisk styrt kondensavleder (anbefalt) Komplett sett med monteringsdeler Sterilisasjonsgrad i % % aseptisk trykkluft Gjennomstrømning (% av nominell ytelse) Gjennomstrømning (% av nominell ytelse)

5 Filtre for 8 eller 6 bar For særlige krav i høytrykksområdet eksempelvis i produksjon av PET-flasker fås s høytrykkfilter for 8/6 bar, som monteres ved utgangen boosteren. Også denne sikrer sertifisert trykkluftkvalitet. 8/6 bar - filtre for et hver behov Innsatsområder: for faste partikler og høyere kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og som utskiller for større mengder kondens. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 5 g/m³ hus Trykkfast konstruert, robust stålhus element For trykk opp til 6 bar fås i fem ulike filtre, fra forfilter til aktivt karbonfilter Spesiell elektronisk kondensavleder (opsjon) Høytrykksfiltrene fra kan også utstyres med den elektronisk nivåavhengige styrte kondensavlederen ECO DRAIN (PN 6) F-filter FC-filter Innsatsområder: for faste partikler og mindre kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og for å skille ut små mengder kondens. Ved installasjonen må det monteres en syklonutskiller eller en trykkluftbeholder foran for å skille ut kondens forhånd. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ Innsatsområder: for de minste faste partiklene, kondensdråper og oljeaerosoler. rukes som finfilter for høyere trykkluftkvaliteter. Faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler blir skilt ut. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ FE-filter Innsatsområder: for de minste faste partiklene, minste kondensdråpene og oljeaerosoler. Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må om mulig bare gjennomstrømmes med trykkluft med lite kondens. Ved installasjonen må du passe at et FE-filter eller en kaldtørke er montert foran. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 0, g/m³ FF-filter Trykkluftsystem med booster Skjematisk fremstilling Innsatsområder: For utskilling av spor av olje og adsorberbare hydrokarboner, spesielt for fjerning av lukt. Lavtrykknett opp til bar Forfilter Høytrykksmikrofilter Trykkluftnett med 5 bar Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må bare gjennomstrømmes med tørr og allerede filtrert trykkluft. Ved installasjonen må du derfor passe at et FE/FF-filter og en tørke er montert foran. Skruekompressor Trykkluftbeholder Trykkluftverktøy ooster "Høytrykks"- trykkluftbeholder "Høytrykks"-kjøletørker FG-filter maks. driftstrykk 8 eller 6 bar Konstruert for ca. 000 driftstimer ved referansebetingelsene. Hvis det er nødvendig med vesentlig lengre levetid, må det brukes en adsorber med aktivt karbon (serie ACT). Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr

6 Tekniske data serier: F, FC, FD, FE, FF, FG, FFG r: 6, 0, 8, 8, 8, 7, 07, 8, 77,, 85, 8, 5, 56, 708, 885, 0, 950, 80 Utførelser: "normal" med flottørstyrt avleder "D" med elektronisk nivåavhengig styrt kondensavleder ECO DRAIN Aluminiumshus for filterstørrelser fra 6 til, Stålhus for filterstørrelser fra 85 til 80 Trykkluftfilter for maks. 6 bar, maks. driftstemperatur +66 C etegnelsesnøkkel: serie FE D Utførelse Serie E-E- Reserve filterelement A Volumstrøm *) m³/min F FFG Trykklufttilkobling F FFG Vekt kg (normal utførelse) Mål A,, C i mm (normal utførelse) F FC FD FE FF FG FFG F FC FD FE FF FG FFG (for vedlikehold) mm Antall F FC FD FE FF FG 0,58 6 R /8,6,5,6, 7, 05,, 6 05, 06, 05, 06, 05, 8, 6 0, 06, 76 6 E--6 E-C-6 E-D-6 E-E-6 E-F-6 E-G-6,0 0 R /,7,6,7,5 7, 05, 06, 05, 06, 05, 06, 05, 55, 0, 06, 76 0 E--0 E-C-0 E-D-0 E-E-0 E-F-0 E-G-0,75 8 R /,9,8,9,7 7,7 05, 67, 85 05, 67, 85 05, 67, 85 05, 6, 85 0, 67, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8,8 8 R /,,,, 8,7, 89, 98, 89, 98, 89, 98, 8, 98 66, 89, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 C,8 8 R,8,7,8,6 9,5, 97, 06, 97, 06, 97, 06, 6, 06 66, 97, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 7, 7 R /,6,5,6, 9, 6, 579, 8 6, 579, 8 6, 579, 8 6, 58, 8 8, 579, E--8 E-C-7 E-D-7 E-E-7 E-F-7 E-G-7 0,7 07 R / 5, 5,0 5,,9 0, 6, 69, 596 6, 69, 596 6, 69, 596 6, 6, 596 8, 69, E--07 E-C-07 E-D-07 E-E-07 E-F-07 E-G-07,8 8 R,7,6,7,5 5, 9, 789, 68 9, 789, 68 9, 789, 68 9, 79, 68 88, 789, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 7,7 77 R / 5,9 5,8 9,9 9, 95, 87 9, 95, 87 9, 95, 87 9, 885, 87 88, 95, E--77 E-C-77 E-D-77 E-E-77 E-F-77 E-G-77, R / 7, 7, 7, 7, 9, 09, 98 9, 09, 98 9, 09, 98 9, 00, 98 88, 09, 98 0 E--8 E-C- E-D- E-E- E-F- E-G- A 8,5 85 DN 80 9,9 8, 9, 8,6 58,6 50, 0, , 05, 85 50, 0, , 05, , 0, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 8, 8 DN 80, 7,0 0, 7, 78 00, 05, 0 00, 05, 85 00, 05, 0 00, 05, , 05, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 5, 5 DN 80,8 7, 0,5 8, 79, 00, 0, 0 00, 05, 85 00, 05, 0 00, 05, , 05, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 5,6 56 DN 00 5, 8, 5,5 9,7 0,9 0, 0, 0 0, 085, 868 0, 0, 0 0, 085, , 0, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 70,8 708 DN , 66,7 66,,6 55, 55, 0 55, 05, 87 55, 55, 0 55, 05, , 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 C 88,5 885 DN 00 7,7 65, 67,7 67,8 6, 55, 55, 0 55, 05, 87 55, 55, 0 55, 05, , 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 0 DN 50 6,5 8,,5,,6 600, 55, 0 600, 5, , 55, 0 600, 5, 90 00, 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G DN 50 8,8 7, 75,9 77, 5,7 70, 50, 8 70, 5, , 50, 8 70, 5, 908 0, 50, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G DN 50 7,7, 8,9,7 6, 750, 50, 9 750, 65, , 50, 9 750, 65, , 50, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm ,8 0,5 0,6 0,75 0,88,,6,8,5,65 5 6,76,87, A etegnelsesnøkkel: Høytrykksfilter serie "High Pressure" serie "High Pressure" Trykkluftiltre for 8 eller 6 bar Volumstrøm *) m³/min Trykklufttilkobling Vekt kg Mål A, mm F 8 HP 6 F FC FE FF FG F FC FE FF FG mm maks. trykk maks. driftstrykk bar Antall E-E-8/8 HP 6 Reservefilterelement maks. trykk for høytrykksfilterserie F FC FD FE FF,75 8 R / 9 7 x E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8,8 8 R 9 7 x E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 7, 7 R 59 x E--7 E-C-7 E-E-7 E-F-7 E-G-7, DN x Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm E--8 E-C-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 *) Gjennomstrømningsytelse ved 7 bar overtrykk i forhold til bar abs. trykk og 0 C

7 C Tekniske data etegnelsesnøkkel: "Steril" Volumstrøm *) m³/min Trykklufttilkobling 6 R /,7 5; 08; 55 90,5 9 R /8,9 5; 08; 55 0 R /,9 5; 08; R / 70; 5; Vekt kg Mål A,, C mm F 6 P-ST "Steril" (for vedlikehold) (oppover) mm Antall 0/0 P-ST Reservefilterelement for sterilfilter 6 0/0 P-ST 9 0/0 P-ST 0/0 P-ST 8 05/0 P-ST,5 7 R,6 00; 5; R / 50; 0; /5 P-ST 6 07/5 P-ST A 8 8 R /, 80; 70; R,8 55; 70; R 5, 580; 70; 9 50 R / 9 765; 6; R 0,8 05; 6; R 6, 05; 0; /0 P-ST 7 0/0 P-ST 08 5/0 P-ST 0/0 P-ST 9 0/0 P-ST 88 0/50 P-ST Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm 0,6 0,5 0,6 0,75 0,9,,,,5,6,75,9, for maks. 6 bar Volumstrøm *) m³/min 7 bar 0 bar Modell Trykklufttilkobling Volum,0, ZK 0 G / 0,8, 9 x 89 x, 5,0 ZK 0 G,8, 9,5 x 09 x l Vekt kg Mål H x x Ø mm 6 7, ZK 0 G /,8, 9,5 x 09 x 9,, ZK 0 G /,8, 9,5 x 09 x H H 5, 8,0 ZK 05 G 5,, 575 x 50 x 6, 9, ZK 06 DN 65,0,0 65 x 70 x 68, 6,, ZK 07 DN 65 7,5 8,0 7 x 00 x 9,7 6,, ZK 07 DN 80 8,0 0,0 7 x 00 x 9,7 6, 55, ZK 08 DN 5 5,5 50,0 865 x 50 x,5 0,6 6,7 ZK 08 DN 80,0,0 89 x 60 x,5 6,8,6 ZK 09 DN 80 7,0 5,0 98 x 550 x 7 7,7 56,9 ZK 09 DN 5 50,0 60,0 98 x 550 x ,8 ZK 0 DN 50 76,0 7,5 08 x 570 x *) Gjennomstrømningsytelse ved 7 bar overtrykk i forhold til bar abs. trykk og 0 C ZK 0 til ZK 05 Ø

8 Tilbehør og opsjoner for trykkluftfiltre monitor Den bestemmer det riktige tidspunktet for å skifte filter. Visning av tildspunktet for å skifte filterelementet etter definerte driftsdata Intelligent elektronikk for kontinuerlig måling Godt lesbart LCD-display, Alarm-LED Digital visning av differensialtrykk Kondensavleder ECO DRAIN Slitasjefrie elektroniske målefølere uten bevegelige deler Pålitelig funksjon, ingen fastklebing eller tilsmussing Ingen trykklufttap Tast for testfunksjon Selvovervåkende elektronikk med automatiske alarmfunksjoner Spenningsfri alarmkontakt (ikke ECO DRAIN 0) LED-indikatorer for spenningsforsyning og alarmmelding (ikke ECO DRAIN 0) Like- og vekselstrømutførelse (50 til 60 Hz) kan leveres Alle betjeningselementer samt hele styringen er sprutsikker i følge IP 65 (IP 5 ved ECO DRAIN 0 og ) Monitorboks monitorboksen gjør det mulig å fjernovervåke filteret. Den tolker signalene fra en filtermonitor og en ECO DRAIN-kondensatavleder, og har to alarmkontakter for videreføring til et fjerntilsynsanlegg. Samlefeil (spenningsfri kontakt) Visning av (tidsstyrte) serviceintervaller for filterskifte Visning av det optimale tidspunktet for filterskifte ved mikroprosessorstøttet bearbeiding av måleverdier Overskridelse av det maksimale differensialtrykket (tidsforsinkelse to minutter) Kondensavlederfeil Sikkerhetsalarm (spenningsfri kontakt er bare aktiv i sikkerhetsmodus) Overskridelse av maksimalt differensialtrykk (tidsforsinkelse fem sekunder) Forsyning av spenning til filtermonitor og ECO DRAIN skjer via filtermonitorboksen. Veggfeste Enkel montering: Fjern differensialtrykkindikatoren, skru ut festeskruene Fest vinkelen veggen Skru filterhuset monteringsholderen Monter differensialtrykkindikatoren igjen Moduloppbygning Takket være det spesielle filterhuset, kan forskjellige filtre kobles plassbesparende og kostnadseffektivt til filterkombinasjonene uten ekstra røropplegg. Sertifisert og sikker trykkluftkvalitet Restinnholdet av olje- og faste partikler blir holdt litelig under grenseverdiene for klasse / ISO Trykkluften som står til disposisjon etter den valgte behandlingskjeden tilsvarer til og med kravene til teknisk oljefri trykkluft. Kvaliteten til den trykkluften som er produsert med trykkluftsystemer, er testet og sertifisert av TÜV. Henvisning: Vær også oppmerksom trykkholdesystemer (P-77). Innsparingspotensialet bevist originalkvalitet Kun originale -reservefilterelementer garanterer litelig filtrering med lite trykktap. Koalescensfilter med ny tverrbundet fiberfilterstruktur Optimal filtereffekt selv ved en gjennomstrømming bare fem prosent av nominell volumstrøm Sikker tetting fra filterelementet til filterhuset Støttekappe i rustfritt stål, hylser og ende stykker med olje- og syrefast overflate -reservefilterelementer kan også leveres for andre husversjoner. ytte av filterelement til rett tid gir stor energibesparelse Ved å forhindre en potensiell økning av trykktapet over filterelementet 00 mbar, kan bytte i rett tid spare opp til 509 NOK i energibesparelse for en 5 kw kompressor NOK 9000 NOK 7500 NOK 6000 NOK 500 NOK 000 NOK 500 NOK 0 NOK 00 mbar 00 mbar 00 mbar 0 kw 0 kw 60 kw 80 kw 00 kw 0 kw Kompressor eregningsgrunnlag: Know-how i planleggingen s energisparesystem (KESS) beregner den optimale trykkluftforsyningen for din bedrift ved hjelp av moderne datateknologi. Trykkluftsystemer som er planlagt av Kaeser er meget økonomiske med 95 til 98% utnyttelsesgrad av kompressorene. De sørger for behovsriktig trykkluftkvalitet med lave kostnader og høy driftssikkerhet. Gjør bruk av denne know-how. La Kaeser planlegge din trykkluftforsyning driftstimer per år Energikostnad 0,60 NOK/kWh. 8 % økt energiforbruk grunn av økt trykktap. Kompressorens spesifikke effekt 6,55 kw/m³/min Investeringskostnader Kostnader filterelement Trykktap Kostnader filterelement 0,7 bar = 00 % 0,6 bar = 70 % 0,5 bar = 5 % 0, bar = 5 % 0,5 bar = 00 % 0, bar = 85 % 0, bar = 60 % 0, bar = 5 % rukstid

9 Velg etterbehandlingsgrad etter behov og bruksområde: Trykkluftetterbehandling med kjøletørker (trykkduggpunkt + C) rukseksempler: Valg av etterbehandlingsgrad ISO 857- ) Optimal luftrenhet og renromsteknikk Meierier, bryggerier Produksjon av nærings- og nytelsesmidler Særlig ren transportluft, kjemiske anlegg Optimal luftrenhet og renromsteknikk Farmasøytisk industri Vevemaskiner, fotolaboratorier Sprøytemaling, pulvermaling Emballasjeteknikk, styre- og instrumentluft Vanlig arbeidsluft, sandblåsing med kvalitetskrav Kuleblåsing Kuleblåsing uten kvalitetskrav Transportluft for avløpssystemer Ingen kvalitetsspesifikasjoner 8 For ikke-frostsikre trykkluftnett: Trykkluftetterbehandling med adsorpsjonstørker (trykkduggpunkt ned til -70 C) Farmasøytisk industri, meierier, bryggerier Produksjon av mikrochips, optikk, produksjon av nærings- og nytelsesmidler Lakkeringsanlegg Optimal luftrenhet og renromsteknikk Prosessluft, farmasøytisk industri Fotolaboratorier Særlig tørr transportluft, sprøytemaling, fintrykkregulator Støv Vann Olje Mikro organismer Optimal luftrenhet og renromsteknikk Mikro Støv Vann Olje organismer FST FE FST ACT FE skruekompressorer Andre merker FD FST FST FE FG FD FFG ACT Kompressorer AS FD * * FF FF F * * FC T ECD Kompressor THNF AT FE ECD Aquamat Trykkluftbeholder AT Montering ved meget varierende trykkluftbehov *i kjøletørkere, serien TG til TI kan FE-mikrofilter monteres som opsjon. Trykkluftbeholder T ZK Montering ved meget varierende trykkluftbehov Kompressor FE ZK THNF Aquamat Verpetveien 8 50 Vestby Tlf Faks E-post: Forklaringer: THNF = Lommefilter for rengjøring av støvholdig og meget forurenset innsugningsluft ZK = for utskilling av kondensat ECD = ECO-DRAIN elektronisk nivåstyrt kondensatavleder F = Forfilter FC = Forfilter FD = Etterfilter (slitasjepartikler) FE = Mikrofilterfor utskilling av oljetåke og faststoffpartikler FF = Mikrofilter for utskilling av oljeaerosoler og faststoffpartikler FG = Aktivkullfilter for absorbering av oljedamp FFG = Mikrofilter/aktivkull-kombinasjon T = Kjøletørker til trykklufttørking, trykkduggpunkt ned til + C AT = adsorpsjonstørker til trykklufttørking, trykkduggpunkt ned til -70 C ACT = Aktivkulladsorber for absorbering av oljedamp FST = for trykkluft uten mikroorganismer Aquamat = Kondensatetterbehandlingssystem = Trykkholdesystem Urenheter i trykkluften: + Støv + Vann/kondensat + Olje + Mikroorganismer Filtreringsgrad: Klasse ISO 857- Faststoffer/støv ) Fukt ) Maks. partikkelstørrelse µm Maks. partikkeltetthet mg/m³ Trykkduggpunkt (x=vannandel i g/m³ flytende form) Samlet oljeinnhold ) mg/m³ 0 F. eks for optimal luftrenhet og renromsteknikk, tilgjengelig etter avtale med 0, 0, ,0-0 0, x 0,5 8 0,5 < x < x 0 ) iht. ISO 857-:99 (Spesifikasjonene for partikkelinhold følger ikke ISO 857-:00, da grenseverdiene som er definert her gjelder klasse renrom). ) iht. ISO 857-:00 P-75NOR.5/09 med forbehold om tekniske endringer!

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min Skruekompressorer Serie CSDX Leveringsmengde 9, til 6, m /min Trykk, til bar Hva forventer du av en kompressor? Som bruker forventer du fremfor alt at trykkluftforsyningen skal arbeide lønnsomt og pålitelig.

Detaljer

OMPRESSOR OG TR YKKLUFT

OMPRESSOR OG TR YKKLUFT FIAC N KOMPR E ORGE SSOR O - Energi besparen de - Bruker vennlig - Service vennlig - Kvalitet G TRYK KLUFT www.fiacnorge.no Stempelkompressor Direkte drift - oljefri Innkapslet kompaktenhet med direkte

Detaljer

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM www.kaeser.com Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 3,18 til 57,8 m³/min. Arbeidstrykk 9 bar. Hva forventer du av ditt trykkluftanlegg? Som driftsansvarlig

Detaljer

Den Nye Trykkluft Guiden

Den Nye Trykkluft Guiden Guiden 2 INSTRUKSJON Den Nye Trykkluft Guiden Norsk Trykkluft AS er idag en ekspanderende bedrift som selger til det norske markedet. Vårt mål er å ta hånd om det viktigste vi har, nemlig kundene. Vi på

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg med

Detaljer

2007 / 2008. www.nederman.com

2007 / 2008. www.nederman.com Product Catalogue Produktkatalog Каталог продукции компании Catalogue des produits Termékkatalógus Catalog de produse Katalog výrobků Catálogo de productos Katalog produktów Catálogo de Produtos Productcatalogus

Detaljer

report Industry 4.0 Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen

report Industry 4.0 Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen report Fagblad for produksjonsbedrifter 1/15 Industry 4.0 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Skann QR-koden

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Systemløsning for sikker og effektiv instrumentbehandling Miele tilbyr et komplett system for sikkert og effektivt arbeid

Detaljer

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Gode forhold på arbeidsplassen og i miljøet I mer enn 60 år har Nederman utviklet produkter og løsninger for å redusere belastningen

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE VARMEPUMPE INNEKLIMA TIL Å STOLE PÅ Anbefalt av: VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system G 7831 og G 7862 Erfaring gir sikkerhet I mer enn 3 tiår har Miele vært en innovativ og ledende produsent av desinfeksjonsautomater

Detaljer

KAESERs leveringsprogram

KAESERs leveringsprogram KAESERs leveringsprogram Mer trykkluft med mindre energi! w.ka er.c.com Produktoversikt Håndverks- og verkstedskompressorer Skruekompressorer Serie CLASSIC Håndverkskompressorer i kjent KAESER kvalitet.

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Mer enn parat for oppgaven

Mer enn parat for oppgaven Mer enn parat for oppgaven MANN+HUMMEL GMBH Automotive Aftermarket 71631 Ludwigsburg Germany www.mann-filter.com MH_210x297_PGBr_NFZ_no_RZ.indd 16-1 W9 939 14 201 0214 Printed in Germany MANN+HUMMEL GMBH

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Anbefalt av: NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Automasjon og Instrumentering

Automasjon og Instrumentering Automasjon og Instrumentering Spesialtilpassede løsninger for styring og regulering av pumpedrift Flygt is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Forord Innhold Inhalt Impregnering av viklingshodene

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter er svært stillegående, miljøvennlige og

Detaljer

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Vannbåren gulvvarme Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brugman Quickroll isolasjon 4 Brugman

Detaljer

EN NY SESONG ALLTID KLAR FOR EN FANTASTISK BÅTSESONG TAR ALDRI HELT SLUTT

EN NY SESONG ALLTID KLAR FOR EN FANTASTISK BÅTSESONG TAR ALDRI HELT SLUTT ALLTID KLAR FOR EN NY SESONG TIPS FRA VOLVO PENTA-FORHANDLEREN HØSTEN 2014 EN FANTASTISK BÅTSESONG TAR ALDRI HELT SLUTT Hvem har påstått at båtsesongen er slutt bare fordi båten er tatt opp? For mange

Detaljer

SERVICE SIGMA AIR UTILITY

SERVICE SIGMA AIR UTILITY SERVICE SIGMA AIR UTILITY kjøp bare trykluft Hvorfor kjøpe en kompressor? Det finnes jo SIGMA AIR UTILITY! I et skjerpet konkurransemarked, kan en bedrift bare overleve hvis den konsentrerer seg om sin

Detaljer

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner report Fagblad for produksjonsbedrifter 1/12 Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner BASF-Coatings, Münster Top of Europe Energistyring

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer