Filter, syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 248 m 3 /min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kaeser.com Filter, syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 248 m 3 /min"

Transkript

1 syklonutskiller Volumstrøm 0,58 til 8 m /min

2 Hvorfor trykkluftfilter? I hver kubikkmeter luft som suges inn av en kompressor, vil det være opptil 90 millioner smusspartikler, hydrokarbon, virus og bakterier. I selve kompressoren kan bare større smusspartikler filtreres ut av den luften som skal komprimeres. Størstedelen av de skadelige stoffene vil være igjen i trykkluften. Grundig trykkluftrensing er derfor nødvending i de fleste tilfeller. Ren trykkluft sørger for sikker drift av pneumatiske maskiner og styringer samt lang levetid pneumatiske verktøy. I tillegg holdes ledninger og ventiler fri for forurensninger. Ren trykkluft reduserer dermed vedlikeholdskostnader og reparasjonskostnader og til dels også anskaffelseskostandene. -filtre sørger for ren trykkluft til en gunstig pris Trykkluftfiltre fra er perfekt avstemt til våre kompressorer og bearbeidingsanlegg for trykkluft. Dette garanterer en ytterst effektiv og litelig trykkluftrensing til enhver tid. Trykkluftfilter sikkert og økonomisk Trykkluftfilter Det store spekteret omfatter filter for alle anvendelser. Lavt differensialtrykk og dermed energisparende drift er fellesnevner for disse filtrene for utskilling av olje, vann og støv fra trykkluften. For utskilling av flytende kondensat. enyttes som oftest etter kompressoren. Resultatet er nesten 00 % relativ fuktighet, og er dermed ideelt for videre tørkeanlegg. Filtre inntil 8 eller 6 bar For høytrykksanvendelser, som for eksempel produksjon av PETbeholdere, har vi spesielle filtre i programmet. Filtrene som kan brukes inntil 8 eller 6 bar, holder tilbake olje, vann og støv. Høytrykksfilter 5 Trykkluftinngang Trykkluftutgang hus element Elektronisk styrt kondensatavleder ECO DRAIN Innovasjon: ehovstilpasset trykkluftbehandling Alle -filtre og behandlingskomponenter for trykkluft er tilpasset hverandre og kan kombineres avhengig av bruken. Trykkluftfilter Hvis det som i næringsmiddelog fremfor alt innen medisinområdet er bruk for aseptisk trykkluft, er det bruk for disse sterilfiltrene. 5 Renhetsgraden spenner fra bruk som generell arbeidsluft til bruk for næringsmiddel- og medisinteknikk. -trykkluftfiltre finnes i tillegg også for høytrykksanvendelser inntil 6 bar(g). Sertifisert ren trykkluft Dette gir vi deg skriftlig: Med trykkluftstasjoner fra kan den nødvendige renhetsgraden for enhver anvendelse oppnås helt frem til teknisk oljefri trykkluft, som er flere ganger renere enn luften i atmosfæren. Testet og sertifisert av TÜV.

3 Trykkluftfilter Det brede og differensierte filterprogrammet fra er perfekt tilpasset kompressorer og etterbehandlingsanlegg, og garanterer at alle trykkluftkvalitetsklasser kan overholdes en trygg og varig måte. Filtreringsgrader for et hvert behov Innsatsområder: for faste partikler og høyere kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og også som utskiller for større mengder kondens. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 5 g/m³ F-forfilter μm Innsatsområder: for faste partikler og små kondensmengder. Vedlikeholdsindikator for filterskifte monitoren... (Opsjon) rukes som forfilter for faste partikler og for å skille ut små mengder kondens. Ved installasjonen må det monteres en syklonutskiller eller en trykkluftbeholder foran for å skille ut kondens forhånd....gir beskjed når det er tid for å skifte filter. Mikroprosesstyrt LCD-display Optimal overvåkning av filterelementer etter kriteriene: - Driftstid - Differensialtrykk - Økonomisk fornuftig driftsmåte: Det utføres en sammenligning mellom det økte energibehovet grunn av tilsmussingen av filterelementet og den maksimale nominelle verdien beregnet av filtermonitoren grunnlag av driftsforholdende - dette gir store energisparing Vedlikeholdsvarsel Skift filter med rød LED-lampe samt med alarmkontakt er mulig Konstante differensialtrykkmålinger med nøyaktig trykkmåleomformer (målenøyaktighet 0,05 bar) Programmering av data direkte filtermonitoren, ikke nødvendig med separat programmeringsverktøy Høykapasitetsfilterelementer sikrer en litelig filtrering med minimalt trykktap. Koalescensfilter med ny tverrbundet fiberfilterstruktur Optimal filtereffekt selv ved en gjennomstrømming bare 5 % av nominell volumstrøm Sikker tetting fra filterelementet til filterhuset Støttekappe i rustfritt stål, hylser og endestykker med olje- og syrefast overflate FC-forfilter μm FD-støvfilter Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ Innsatsområder: for faste partikler rukes som støvfilter for faste partikler, ofte foran adsorpsjonstørkere eller adsorbere med aktivt karbon. Gjennomstrømningsretningen er utenfra og inn, og det er derfor meget driftssikkert, selv ved store støvbelastninger. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr Innsatsområder: for fine faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler. rukes som finfilter for høyere trykkluftkvaliteter. Faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler blir skilt ut. huset... Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³... overbeviser med sine særlige fordeler: Lang levetid, grunn av det innvendige og utvendige epoksyharpiksbelegget (vist levetid i testserier med over 000 timer i saltholdig miljø), Lett å skifte filterelement grunn av et tetningssystem med O-ringer elementkappen Lavt trykktap grunn av strømningstekniske optimeringen, Konisk utforming og turbulensfri nedre filtersone forhindrer at kondensat trekkes med, Akustisk alarmsignal ved lekkasjer. Stengekranen gjør det mulig å utføre vedlikehold kondensatavlederen uten å avbryte trykkluftforsyningen. Den elektroniske kondensatavlederen ECO DRAIN......styres elektronisk nivåavhengig og fungerer automatisk, noe som betyr: Null trykklufttap Høyest mulige driftssikkerhet D-Pack versjon: med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN, inkludert spenningsfri feilmeldingskontakt D-Pack basic versjon: med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN 0, for filterstørrelse F6 til F FFG-mikrofilterkombinasjon, bestående av: FF-mikrofilter og FG-aktivt karbonfilter. Kan valgfritt leveres uten elektronisk kondensatavleder ("basisversjon") FE-mikrofilter FF-mikro-finfilter FG = aktivt karbonfilter Maks. driftstrykk 6 bar Maks. driftstemperatur +66 C Innsatsområder: for de minste faste partiklene, minste kondensdråpene og oljeaerosoler. Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må om mulig bare benyttes for trykkluft med lite kondens. Ved installasjon må du passe at et FE-filter eller en kjøletørke er montert foran. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 0, g/m³ Innsatsområder: For utskilling av spor av olje og adsorberbare hydrokarboner, spesielt for fjerning av lukt. Det aktive karbonfilteret for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må bare benyttes for tørr og allerede filtrert trykkluft. Ved installasjon må du derfor passe at et FE/FF-filter og en kjøletørke er montert foran. Konstruert for ca. 000 driftstimer ved referansebetingelsene. Hvis det er nødvendig med vesentlig lengre levetid, må det brukes en adsorber med aktivt karbon (serie ACT). Utskillbar partikkelstørrelse: Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr

4 Syklon- utskiller Funksjon en fjerner store mengder kondensat fra trykkluften. Den optimerte konstruksjonen og dimensjoneringen bidrar til å forsterke rotasjonsvirkningen. Dette gjør at utskillingsgraden er tilnærmet konstant over store volumstrømområder. Partikler helt ned til 5 µm skilles ut. ruksområde I brukstilfeller hvor kjøletørkeren skal installeres umiddelbart etter skruekompressoren anbefales det at man bruker en syklonutskiller. en installeres mellom kompressoren og kjøletørkeren og fjerner det «flytende kondensatet» fra trykkluften, og gir dermed den etterkoblede kjøletørkeren ekstra kapasitetsreserver til trykklufttørkingen. Dette er særlig viktig ved høye omgivelsestemperaturer, for å overholde det nødvendige trykkduggpunktet. syklonutskillere er vedlikeholdsfrie. Tips ruk alltid en elektronisk kondensatavleder av typen ECO DRAIN sammen med syklonutskilleren (fås som komplett sett med alle monteringsdeler). For aseptisk luft et FST er laget av rustfritt stål av høyeste kvalitet.0 (0). Dette korrosjonsfrie materialet gir ikke noe næringssubstrat for mikroorganismer. SP-gjengetilkoblinger og blindplugger er plassert filterhusets over-og underdel. Alle filterelementene kontrolleres og testes gjentatte ganger fabrikken for å sikre en maksimal driftssikkerhet. Alle komponenter samsvarer med kravene i FDA-forskriften for kontakt med næringsmidler iht. CFR (Code of Federal Regulations.) Forfilteret og mikrofiberduken består av bindemiddelfritt borsilikat. Hele filtervolumet brukes til å skille ut bakterier og partikler. Vanligvis er det mulig med mer enn 00 steriliseringssykluser (ved C med mettet damp). Maks. tillatt driftstemperatur -0 til +00 C. Typiske bruksområder for FST-sterilfiltre Næringsmiddelindustri, kjemisk industri Emballasjeindustri Farmasøytisk industri, medisinteknikk, sykehus Tips ruken av sterilfiltre krever egnede steriliseringstiltak, som må gjentas jevnlig (in-line-sterilisering eller autoklavering). ZK 06 til ZK 0 Konstant kondensutskillingsgrad 00 syklonutskiller FST sterilfilter for aseptisk trykkluft Effektivitet for vannutskillingen i % Elektronisk styrt kondensavleder (anbefalt) Komplett sett med monteringsdeler Sterilisasjonsgrad i % % aseptisk trykkluft Gjennomstrømning (% av nominell ytelse) Gjennomstrømning (% av nominell ytelse)

5 Filtre for 8 eller 6 bar For særlige krav i høytrykksområdet eksempelvis i produksjon av PET-flasker fås s høytrykkfilter for 8/6 bar, som monteres ved utgangen boosteren. Også denne sikrer sertifisert trykkluftkvalitet. 8/6 bar - filtre for et hver behov Innsatsområder: for faste partikler og høyere kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og som utskiller for større mengder kondens. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 5 g/m³ hus Trykkfast konstruert, robust stålhus element For trykk opp til 6 bar fås i fem ulike filtre, fra forfilter til aktivt karbonfilter Spesiell elektronisk kondensavleder (opsjon) Høytrykksfiltrene fra kan også utstyres med den elektronisk nivåavhengige styrte kondensavlederen ECO DRAIN (PN 6) F-filter FC-filter Innsatsområder: for faste partikler og mindre kondensmengder. rukes som forfilter for faste partikler og for å skille ut små mengder kondens. Ved installasjonen må det monteres en syklonutskiller eller en trykkluftbeholder foran for å skille ut kondens forhånd. Utskillbar partikkelstørrelse: > µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ Innsatsområder: for de minste faste partiklene, kondensdråper og oljeaerosoler. rukes som finfilter for høyere trykkluftkvaliteter. Faste partikler, små kondensdråper og oljeaerosoler blir skilt ut. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: g/m³ FE-filter Innsatsområder: for de minste faste partiklene, minste kondensdråpene og oljeaerosoler. Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må om mulig bare gjennomstrømmes med trykkluft med lite kondens. Ved installasjonen må du passe at et FE-filter eller en kaldtørke er montert foran. Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: 0, g/m³ FF-filter Trykkluftsystem med booster Skjematisk fremstilling Innsatsområder: For utskilling av spor av olje og adsorberbare hydrokarboner, spesielt for fjerning av lukt. Lavtrykknett opp til bar Forfilter Høytrykksmikrofilter Trykkluftnett med 5 bar Et høyytelsesfilter for de største krav til trykkluftkvalitet innen farmakologisk-, elektronikk- og næringsmiddelindustri. Må bare gjennomstrømmes med tørr og allerede filtrert trykkluft. Ved installasjonen må du derfor passe at et FE/FF-filter og en tørke er montert foran. Skruekompressor Trykkluftbeholder Trykkluftverktøy ooster "Høytrykks"- trykkluftbeholder "Høytrykks"-kjøletørker FG-filter maks. driftstrykk 8 eller 6 bar Konstruert for ca. 000 driftstimer ved referansebetingelsene. Hvis det er nødvendig med vesentlig lengre levetid, må det brukes en adsorber med aktivt karbon (serie ACT). Utskillbar partikkelstørrelse: > 0, µm Maks. væskeinnhold ved inngang: Trykkluften må være tørr

6 Tekniske data serier: F, FC, FD, FE, FF, FG, FFG r: 6, 0, 8, 8, 8, 7, 07, 8, 77,, 85, 8, 5, 56, 708, 885, 0, 950, 80 Utførelser: "normal" med flottørstyrt avleder "D" med elektronisk nivåavhengig styrt kondensavleder ECO DRAIN Aluminiumshus for filterstørrelser fra 6 til, Stålhus for filterstørrelser fra 85 til 80 Trykkluftfilter for maks. 6 bar, maks. driftstemperatur +66 C etegnelsesnøkkel: serie FE D Utførelse Serie E-E- Reserve filterelement A Volumstrøm *) m³/min F FFG Trykklufttilkobling F FFG Vekt kg (normal utførelse) Mål A,, C i mm (normal utførelse) F FC FD FE FF FG FFG F FC FD FE FF FG FFG (for vedlikehold) mm Antall F FC FD FE FF FG 0,58 6 R /8,6,5,6, 7, 05,, 6 05, 06, 05, 06, 05, 8, 6 0, 06, 76 6 E--6 E-C-6 E-D-6 E-E-6 E-F-6 E-G-6,0 0 R /,7,6,7,5 7, 05, 06, 05, 06, 05, 06, 05, 55, 0, 06, 76 0 E--0 E-C-0 E-D-0 E-E-0 E-F-0 E-G-0,75 8 R /,9,8,9,7 7,7 05, 67, 85 05, 67, 85 05, 67, 85 05, 6, 85 0, 67, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8,8 8 R /,,,, 8,7, 89, 98, 89, 98, 89, 98, 8, 98 66, 89, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 C,8 8 R,8,7,8,6 9,5, 97, 06, 97, 06, 97, 06, 6, 06 66, 97, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 7, 7 R /,6,5,6, 9, 6, 579, 8 6, 579, 8 6, 579, 8 6, 58, 8 8, 579, E--8 E-C-7 E-D-7 E-E-7 E-F-7 E-G-7 0,7 07 R / 5, 5,0 5,,9 0, 6, 69, 596 6, 69, 596 6, 69, 596 6, 6, 596 8, 69, E--07 E-C-07 E-D-07 E-E-07 E-F-07 E-G-07,8 8 R,7,6,7,5 5, 9, 789, 68 9, 789, 68 9, 789, 68 9, 79, 68 88, 789, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 7,7 77 R / 5,9 5,8 9,9 9, 95, 87 9, 95, 87 9, 95, 87 9, 885, 87 88, 95, E--77 E-C-77 E-D-77 E-E-77 E-F-77 E-G-77, R / 7, 7, 7, 7, 9, 09, 98 9, 09, 98 9, 09, 98 9, 00, 98 88, 09, 98 0 E--8 E-C- E-D- E-E- E-F- E-G- A 8,5 85 DN 80 9,9 8, 9, 8,6 58,6 50, 0, , 05, 85 50, 0, , 05, , 0, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 8, 8 DN 80, 7,0 0, 7, 78 00, 05, 0 00, 05, 85 00, 05, 0 00, 05, , 05, E--8 E-C-8 E-D-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 5, 5 DN 80,8 7, 0,5 8, 79, 00, 0, 0 00, 05, 85 00, 05, 0 00, 05, , 05, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 5,6 56 DN 00 5, 8, 5,5 9,7 0,9 0, 0, 0 0, 085, 868 0, 0, 0 0, 085, , 0, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 70,8 708 DN , 66,7 66,,6 55, 55, 0 55, 05, 87 55, 55, 0 55, 05, , 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 C 88,5 885 DN 00 7,7 65, 67,7 67,8 6, 55, 55, 0 55, 05, 87 55, 55, 0 55, 05, , 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 0 DN 50 6,5 8,,5,,6 600, 55, 0 600, 5, , 55, 0 600, 5, 90 00, 55, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G DN 50 8,8 7, 75,9 77, 5,7 70, 50, 8 70, 5, , 50, 8 70, 5, 908 0, 50, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G DN 50 7,7, 8,9,7 6, 750, 50, 9 750, 65, , 50, 9 750, 65, , 50, E--85 E-C-85 E-D-85 E-E-85 E-F-85 E-G-85 Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm ,8 0,5 0,6 0,75 0,88,,6,8,5,65 5 6,76,87, A etegnelsesnøkkel: Høytrykksfilter serie "High Pressure" serie "High Pressure" Trykkluftiltre for 8 eller 6 bar Volumstrøm *) m³/min Trykklufttilkobling Vekt kg Mål A, mm F 8 HP 6 F FC FE FF FG F FC FE FF FG mm maks. trykk maks. driftstrykk bar Antall E-E-8/8 HP 6 Reservefilterelement maks. trykk for høytrykksfilterserie F FC FD FE FF,75 8 R / 9 7 x E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8,8 8 R 9 7 x E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 E--8/8 7, 7 R 59 x E--7 E-C-7 E-E-7 E-F-7 E-G-7, DN x Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm E--8 E-C-8 E-E-8 E-F-8 E-G-8 *) Gjennomstrømningsytelse ved 7 bar overtrykk i forhold til bar abs. trykk og 0 C

7 C Tekniske data etegnelsesnøkkel: "Steril" Volumstrøm *) m³/min Trykklufttilkobling 6 R /,7 5; 08; 55 90,5 9 R /8,9 5; 08; 55 0 R /,9 5; 08; R / 70; 5; Vekt kg Mål A,, C mm F 6 P-ST "Steril" (for vedlikehold) (oppover) mm Antall 0/0 P-ST Reservefilterelement for sterilfilter 6 0/0 P-ST 9 0/0 P-ST 0/0 P-ST 8 05/0 P-ST,5 7 R,6 00; 5; R / 50; 0; /5 P-ST 6 07/5 P-ST A 8 8 R /, 80; 70; R,8 55; 70; R 5, 580; 70; 9 50 R / 9 765; 6; R 0,8 05; 6; R 6, 05; 0; /0 P-ST 7 0/0 P-ST 08 5/0 P-ST 0/0 P-ST 9 0/0 P-ST 88 0/50 P-ST Korreksjonsfaktorer Driftsovertrykk bar Omregningsfaktor for volumstrøm 0,6 0,5 0,6 0,75 0,9,,,,5,6,75,9, for maks. 6 bar Volumstrøm *) m³/min 7 bar 0 bar Modell Trykklufttilkobling Volum,0, ZK 0 G / 0,8, 9 x 89 x, 5,0 ZK 0 G,8, 9,5 x 09 x l Vekt kg Mål H x x Ø mm 6 7, ZK 0 G /,8, 9,5 x 09 x 9,, ZK 0 G /,8, 9,5 x 09 x H H 5, 8,0 ZK 05 G 5,, 575 x 50 x 6, 9, ZK 06 DN 65,0,0 65 x 70 x 68, 6,, ZK 07 DN 65 7,5 8,0 7 x 00 x 9,7 6,, ZK 07 DN 80 8,0 0,0 7 x 00 x 9,7 6, 55, ZK 08 DN 5 5,5 50,0 865 x 50 x,5 0,6 6,7 ZK 08 DN 80,0,0 89 x 60 x,5 6,8,6 ZK 09 DN 80 7,0 5,0 98 x 550 x 7 7,7 56,9 ZK 09 DN 5 50,0 60,0 98 x 550 x ,8 ZK 0 DN 50 76,0 7,5 08 x 570 x *) Gjennomstrømningsytelse ved 7 bar overtrykk i forhold til bar abs. trykk og 0 C ZK 0 til ZK 05 Ø

8 Tilbehør og opsjoner for trykkluftfiltre monitor Den bestemmer det riktige tidspunktet for å skifte filter. Visning av tildspunktet for å skifte filterelementet etter definerte driftsdata Intelligent elektronikk for kontinuerlig måling Godt lesbart LCD-display, Alarm-LED Digital visning av differensialtrykk Kondensavleder ECO DRAIN Slitasjefrie elektroniske målefølere uten bevegelige deler Pålitelig funksjon, ingen fastklebing eller tilsmussing Ingen trykklufttap Tast for testfunksjon Selvovervåkende elektronikk med automatiske alarmfunksjoner Spenningsfri alarmkontakt (ikke ECO DRAIN 0) LED-indikatorer for spenningsforsyning og alarmmelding (ikke ECO DRAIN 0) Like- og vekselstrømutførelse (50 til 60 Hz) kan leveres Alle betjeningselementer samt hele styringen er sprutsikker i følge IP 65 (IP 5 ved ECO DRAIN 0 og ) Monitorboks monitorboksen gjør det mulig å fjernovervåke filteret. Den tolker signalene fra en filtermonitor og en ECO DRAIN-kondensatavleder, og har to alarmkontakter for videreføring til et fjerntilsynsanlegg. Samlefeil (spenningsfri kontakt) Visning av (tidsstyrte) serviceintervaller for filterskifte Visning av det optimale tidspunktet for filterskifte ved mikroprosessorstøttet bearbeiding av måleverdier Overskridelse av det maksimale differensialtrykket (tidsforsinkelse to minutter) Kondensavlederfeil Sikkerhetsalarm (spenningsfri kontakt er bare aktiv i sikkerhetsmodus) Overskridelse av maksimalt differensialtrykk (tidsforsinkelse fem sekunder) Forsyning av spenning til filtermonitor og ECO DRAIN skjer via filtermonitorboksen. Veggfeste Enkel montering: Fjern differensialtrykkindikatoren, skru ut festeskruene Fest vinkelen veggen Skru filterhuset monteringsholderen Monter differensialtrykkindikatoren igjen Moduloppbygning Takket være det spesielle filterhuset, kan forskjellige filtre kobles plassbesparende og kostnadseffektivt til filterkombinasjonene uten ekstra røropplegg. Sertifisert og sikker trykkluftkvalitet Restinnholdet av olje- og faste partikler blir holdt litelig under grenseverdiene for klasse / ISO Trykkluften som står til disposisjon etter den valgte behandlingskjeden tilsvarer til og med kravene til teknisk oljefri trykkluft. Kvaliteten til den trykkluften som er produsert med trykkluftsystemer, er testet og sertifisert av TÜV. Henvisning: Vær også oppmerksom trykkholdesystemer (P-77). Innsparingspotensialet bevist originalkvalitet Kun originale -reservefilterelementer garanterer litelig filtrering med lite trykktap. Koalescensfilter med ny tverrbundet fiberfilterstruktur Optimal filtereffekt selv ved en gjennomstrømming bare fem prosent av nominell volumstrøm Sikker tetting fra filterelementet til filterhuset Støttekappe i rustfritt stål, hylser og ende stykker med olje- og syrefast overflate -reservefilterelementer kan også leveres for andre husversjoner. ytte av filterelement til rett tid gir stor energibesparelse Ved å forhindre en potensiell økning av trykktapet over filterelementet 00 mbar, kan bytte i rett tid spare opp til 509 NOK i energibesparelse for en 5 kw kompressor NOK 9000 NOK 7500 NOK 6000 NOK 500 NOK 000 NOK 500 NOK 0 NOK 00 mbar 00 mbar 00 mbar 0 kw 0 kw 60 kw 80 kw 00 kw 0 kw Kompressor eregningsgrunnlag: Know-how i planleggingen s energisparesystem (KESS) beregner den optimale trykkluftforsyningen for din bedrift ved hjelp av moderne datateknologi. Trykkluftsystemer som er planlagt av Kaeser er meget økonomiske med 95 til 98% utnyttelsesgrad av kompressorene. De sørger for behovsriktig trykkluftkvalitet med lave kostnader og høy driftssikkerhet. Gjør bruk av denne know-how. La Kaeser planlegge din trykkluftforsyning driftstimer per år Energikostnad 0,60 NOK/kWh. 8 % økt energiforbruk grunn av økt trykktap. Kompressorens spesifikke effekt 6,55 kw/m³/min Investeringskostnader Kostnader filterelement Trykktap Kostnader filterelement 0,7 bar = 00 % 0,6 bar = 70 % 0,5 bar = 5 % 0, bar = 5 % 0,5 bar = 00 % 0, bar = 85 % 0, bar = 60 % 0, bar = 5 % rukstid

9 Velg etterbehandlingsgrad etter behov og bruksområde: Trykkluftetterbehandling med kjøletørker (trykkduggpunkt + C) rukseksempler: Valg av etterbehandlingsgrad ISO 857- ) Optimal luftrenhet og renromsteknikk Meierier, bryggerier Produksjon av nærings- og nytelsesmidler Særlig ren transportluft, kjemiske anlegg Optimal luftrenhet og renromsteknikk Farmasøytisk industri Vevemaskiner, fotolaboratorier Sprøytemaling, pulvermaling Emballasjeteknikk, styre- og instrumentluft Vanlig arbeidsluft, sandblåsing med kvalitetskrav Kuleblåsing Kuleblåsing uten kvalitetskrav Transportluft for avløpssystemer Ingen kvalitetsspesifikasjoner 8 For ikke-frostsikre trykkluftnett: Trykkluftetterbehandling med adsorpsjonstørker (trykkduggpunkt ned til -70 C) Farmasøytisk industri, meierier, bryggerier Produksjon av mikrochips, optikk, produksjon av nærings- og nytelsesmidler Lakkeringsanlegg Optimal luftrenhet og renromsteknikk Prosessluft, farmasøytisk industri Fotolaboratorier Særlig tørr transportluft, sprøytemaling, fintrykkregulator Støv Vann Olje Mikro organismer Optimal luftrenhet og renromsteknikk Mikro Støv Vann Olje organismer FST FE FST ACT FE skruekompressorer Andre merker FD FST FST FE FG FD FFG ACT Kompressorer AS FD * * FF FF F * * FC T ECD Kompressor THNF AT FE ECD Aquamat Trykkluftbeholder AT Montering ved meget varierende trykkluftbehov *i kjøletørkere, serien TG til TI kan FE-mikrofilter monteres som opsjon. Trykkluftbeholder T ZK Montering ved meget varierende trykkluftbehov Kompressor FE ZK THNF Aquamat Verpetveien 8 50 Vestby Tlf Faks E-post: Forklaringer: THNF = Lommefilter for rengjøring av støvholdig og meget forurenset innsugningsluft ZK = for utskilling av kondensat ECD = ECO-DRAIN elektronisk nivåstyrt kondensatavleder F = Forfilter FC = Forfilter FD = Etterfilter (slitasjepartikler) FE = Mikrofilterfor utskilling av oljetåke og faststoffpartikler FF = Mikrofilter for utskilling av oljeaerosoler og faststoffpartikler FG = Aktivkullfilter for absorbering av oljedamp FFG = Mikrofilter/aktivkull-kombinasjon T = Kjøletørker til trykklufttørking, trykkduggpunkt ned til + C AT = adsorpsjonstørker til trykklufttørking, trykkduggpunkt ned til -70 C ACT = Aktivkulladsorber for absorbering av oljedamp FST = for trykkluft uten mikroorganismer Aquamat = Kondensatetterbehandlingssystem = Trykkholdesystem Urenheter i trykkluften: + Støv + Vann/kondensat + Olje + Mikroorganismer Filtreringsgrad: Klasse ISO 857- Faststoffer/støv ) Fukt ) Maks. partikkelstørrelse µm Maks. partikkeltetthet mg/m³ Trykkduggpunkt (x=vannandel i g/m³ flytende form) Samlet oljeinnhold ) mg/m³ 0 F. eks for optimal luftrenhet og renromsteknikk, tilgjengelig etter avtale med 0, 0, ,0-0 0, x 0,5 8 0,5 < x < x 0 ) iht. ISO 857-:99 (Spesifikasjonene for partikkelinhold følger ikke ISO 857-:00, da grenseverdiene som er definert her gjelder klasse renrom). ) iht. ISO 857-:00 P-75NOR.5/09 med forbehold om tekniske endringer!

Trykkluftkjøletørker Serien TG TI

Trykkluftkjøletørker Serien TG TI www.kaeser.com Trykkluftkjøletørker Serien TG TI Kapasitet 0, til 0,0 m³/min Hvorfor tørke trykkluften? Den luften som kompressoren suger til seg fra atmosfæren er en gassblanding som også inneholder vanndamp.

Detaljer

SECOTEC Trykkluftkjøletørker Kapasitet 0,6 til 25 m 3 /min. www.kaeser.com

SECOTEC Trykkluftkjøletørker Kapasitet 0,6 til 25 m 3 /min. www.kaeser.com SECOEC rykkluftkjøletørker Kapasitet 0,6 til m /min www.kaeser.com vorfor trykklufttørking? Den luften som kompressoren suger til seg fra atmosfæren er som kjent en gassblanding som også inneholder vanndamp.

Detaljer

www.kaeser.com Skruekompressorer serie CSD / CSDX Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 1,07 til 16,16 m³/min, trykk 5,5 til 15 bar

www.kaeser.com Skruekompressorer serie CSD / CSDX Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 1,07 til 16,16 m³/min, trykk 5,5 til 15 bar Skruekompressorer serie CSD / CSD Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde,07 til 6,6 m³/min, trykk 5,5 til 5 bar CSD()-serien CSD/CSD den nye standarden Med den nyeste utgaven i seriene CSD

Detaljer

TG TI Kapasitet. 24,2 til 90 m³/min. Trykkluftkjøletørke

TG TI Kapasitet. 24,2 til 90 m³/min. Trykkluftkjøletørke TG TI Kapasitet, til 90 m³/min Trykkluftkjøletørke Hvorfor tørke trykkluften? Den luften som kompressoren suger til seg fra atmosfæren er en gassblanding som også inneholder vanndamp. Men luftens opptaksevne

Detaljer

Skruekompressorer Serie SXC compact

Skruekompressorer Serie SXC compact Skruekompressorer Serie SXC compact Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,6 til 0,0 m 3 /min, trykk 1 bar Serie SXC Den komplette trykkluftstasjonen SXC serien fra KAESER er komplette trykkluftstasjoner

Detaljer

www.kaeser.com Membrantørke KMM-serien Volum ved inngang opp til 4,4 m 3 /min

www.kaeser.com Membrantørke KMM-serien Volum ved inngang opp til 4,4 m 3 /min www.kaeser.com Membrantørke KMM-serien Volum ved inngang opp til, m /min Hvorfor trykklufttørking? Den luften som kompressoren suger inn fra atmosfæren er en gassblanding som også inneholder vanndamp.

Detaljer

TRYKKLUFTFILTER. Filter. 0,58 til 248 m³/min til 16 bar

TRYKKLUFTFILTER. Filter. 0,58 til 248 m³/min til 16 bar TRYKKLUFTFILTER Filter 0, til m³/min til 6 bar Hvorfor trykkluft etterbehandling? I hver kubikkmeter luft som suges inn av en kompressor, vil det i gjennomsnitt være opptil 90 millioner smusspartikler,

Detaljer

Skruekompressorer i ASK-serien med den verdenskjente SIGMA PROFIL

Skruekompressorer i ASK-serien med den verdenskjente SIGMA PROFIL www.kaeser.com Skruekompressorer i ASK-serien med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0, til,0 m /min, trykk / / Hva forventer du av en kompressor? Som bruker forventer du fremfor alt at trykkluftforsyningen

Detaljer

www.kaeser.com Skruekompressorer SM-serien med den anerkjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,47 til 1,50 m 3 /min, trykk 8 11 15 bar

www.kaeser.com Skruekompressorer SM-serien med den anerkjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,47 til 1,50 m 3 /min, trykk 8 11 15 bar www.kaeser.com Skruekompressorer SM-serien med den anerkjente SIGM PROFIL Leveringsmengde 0, til,0 m /min, trykk 8 Hva forventer brukeren av en kompressor? Svaret er: fremfor alt høy kostnadseff ektivitet

Detaljer

Skruekompressorer Serie SK

Skruekompressorer Serie SK Skruekompressorer Serie SK Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde,0 til,50 m³/min. Trykk - - 5 bar. Serie Serie SK SK SK langsiktig sparing Brukere forventer i dag høy tilgjengelighet og effektivitet,

Detaljer

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTA-serien everingsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar vorfor dentalkompressorer fra KAESER? Som bruker forventer du at din dentalkompressor skal kunne håndtere

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M100

Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M100 www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M80 / M0 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilairserien blir produsert i Coburg med en effektiv

Detaljer

Adsorpsjonstørker Serie DC (Kaldregenererende) volumstrøm 0,15 til 154,53 m³/min. www.kaeser.com

Adsorpsjonstørker Serie DC (Kaldregenererende) volumstrøm 0,15 til 154,53 m³/min. www.kaeser.com Adsorpsjonstørker Serie DC (Kaldregenererende) volumstrøm,5 til 54,53 m³/min Hva er trykklufttørking? Luften kompressoren suger til seg fra atmosfæren er en gassblanding som også inneholder vanndamp. Luftens

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare KUNNSKAP OG KVALITET TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅ MARK MSA skruekompressor, leveres i fem versjoner: Skruekompressor Basic

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M170 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 11,5 til 17,0 m³/min Made in Germany Kommpressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg

Detaljer

SKRUEKOMPRESSORER. Serie ESD. Leveringsmengde 20,5 til 42 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar

SKRUEKOMPRESSORER. Serie ESD. Leveringsmengde 20,5 til 42 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar SKRUEKOMPRESSORER Serie ESD Leveringsmengde 0, til m³/min Trykk, til bar Hva venter du av en kompressor? ESD et kvantesprang når det gjelder økonomi Tre skritt i retning av mer effektivitet: Som trykkluftbruker

Detaljer

Luftfilterering. Innovasjon Pålitelighet Effektivitet

Luftfilterering. Innovasjon Pålitelighet Effektivitet Luftfilterering Innovasjon Pålitelighet Effektivitet Du, selskapet ditt og vårt miljø Ingersoll Rand Ingersoll Rand neste generasjon med trykkluftfiltere inneholder vår nye Element Replacement Indicator

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M200 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 14,5 til 21,2 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg med

Detaljer

TRYKKLUFT FILTER ULTRA-FILTER. UltraPleat Teknologi

TRYKKLUFT FILTER ULTRA-FILTER. UltraPleat Teknologi TRYKKLUFT FILTER ULTRA-FILTER UltraPleat Teknologi The Ultra-Filter: Enestående Allsidig Allsidig filtrerings løsninger for trykkluft applikasjoner Trykkluft er, saen med elektrisitet, den mest brukte

Detaljer

Seriene TAH / TBH / TCH

Seriene TAH / TBH / TCH -kjøletørkere Seriene TAH / TBH / TCH Volumstrøm 0,35 til 4,50 m³/min Kompakt oppbygging. Svært pålitelig og meget kompakt -kjøletørkere imponerer med sin høye industrikvalitet "Made in Germany". De gir

Detaljer

KAESERs leveringsprogram

KAESERs leveringsprogram KAESERs leveringsprogram Mer trykkluft med mindre energi! w.ka er.c.com Produktoversikt Håndverks- og verkstedskompressorer Skruekompressorer Serie CLASSIC Håndverkskompressorer i kjent KAESER kvalitet.

Detaljer

SECOTEC TRYKKLUFTKJØLETØRKE Kapasitet

SECOTEC TRYKKLUFTKJØLETØRKE Kapasitet rykkluftkjøletørke SECOEC RYKKLUFKJØLEØRKE Kapasitet 0,6 til 0, m /min vorfor tørke trykkluften? Den luften som kompressoren suger til seg fra atmosfæren er som kjent en gassblanding som også inneholder

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Skruekompressorer Serie SX

Skruekompressorer Serie SX Skruekompressorer Serie SX Med den anerkjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,26 til 0,80 m³/min, trykk 8 11 15 bar Serie SX SX liten og sterk I dag forventer brukere høy effektivitet og driftssikkerhet

Detaljer

SKRUEKOMPRESSOR MSM maxi 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare

SKRUEKOMPRESSOR MSM maxi 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare SKRUEKOMPRESSOR MSM maxi 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare KUNNSKAP OG KVALITET TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅ MARK MSM maxi skruekompressor, leveres i syv versjoner: Skruekompressor

Detaljer

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min

www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min www.kaeser.com Transportable kompressorer MOBILAIR M135 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 10,5 til 13,0 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobilair-serien blir produsert i Coburg med

Detaljer

ETTERBEHANDLING. www.fiacnorge.no

ETTERBEHANDLING. www.fiacnorge.no ETTERBEHANDLING KJØLETØRKE - TRYKKLUFTTANK - ADSORPSJONSTØRKE PUSTELUFTSYSTEM - TRYKKLUFTFILTER KONDENSATAVLEDER - KONDENSATOPPSAMLERSYSTEM SERVICE OG VEDLIKEHOLDSDELER ISO 8573:1 Fordeler Alle fordeler

Detaljer

Trykkholdesystemer DHS-serien

Trykkholdesystemer DHS-serien Trykkholdesystemer -serien Tilkobling opp til DN 400 -serien Beskytter trykkluftkvaliteten e er Komponentene for trykkluftbehandling i et trykkluftsystem er konstruert for de gjennomstrømningshastigheter

Detaljer

Stempelkompressorer EUROCOMP serien

Stempelkompressorer EUROCOMP serien www.kaeser.com Stempelkompressorer EUROCOMP serien Leveringsmengde 112 til 15. Trykk 1 og 15 bar. Hva venter du deg av din verkstedskompressor? Kvaliteten og kostnadseffektiviteten på håndverksarbeid er

Detaljer

Håndverkskompressorer CLASSIC

Håndverkskompressorer CLASSIC www.kaeser.com Håndverkskompressorer CLASSIC Innsugsvolum: 210 til 40 l/min trykk: 10 bar Hva forventer du av en CLASSIChåndverkskompressor? For å kunne levere kvalitet, trenger alle håndverkere egnet

Detaljer

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM www.kaeser.com Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 3,18 til 57,8 m³/min. Arbeidstrykk 9 bar. Hva forventer du av ditt trykkluftanlegg? Som driftsansvarlig

Detaljer

Trykkluftfilter KAESER FILTER Kapasitet fra 0,60 til 14,20 m³/min.

Trykkluftfilter KAESER FILTER Kapasitet fra 0,60 til 14,20 m³/min. Trykkluftfilter Kapasitet fra 0,60 til,0 m³/min. Ren trykkluft til lave kostnader Med lavt differensialtrykk sørger for å overholde kravene for ren trykkluft iht. ISO 857-. Den vedlikeholdsvennlige oppbyggingen

Detaljer

www.kaeser.com Trykkluftteknikk Grunnlag, tips og forslag

www.kaeser.com Trykkluftteknikk Grunnlag, tips og forslag www.kaeser.com Trykkluftteknikk Grunnlag, tips og forslag Vet du hvor mye du betaler for trykkluften? Hvis du vil være helt sikker, så be oss om en trykkluftbehovsanalyse (ADA). Nærmere informasjon finner

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

Skruekompressorer Serie ASD

Skruekompressorer Serie ASD Skruekompressorer Serie ASD Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 0,87 til 6,6 m³/min. Trykk 5,5 5 bar. ASD-serien ASD langsiktig sparing Med de nyeste utgavene i ASD-serien setter KAESER

Detaljer

Skruekompressor Serie SM

Skruekompressor Serie SM Skruekompressor Serie SM Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 0,0 til,50 m³/min, trykk 5 bar SM-serien SM langsiktig sparing I dag forventer brukere effektivitet og driftssikkerhet også fra

Detaljer

Skruekompressorer. Serie ASD. Leveringsmengde 2,09 til 4,57 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar

Skruekompressorer. Serie ASD. Leveringsmengde 2,09 til 4,57 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar Skruekompressorer Serie SD Leveringsmengde,09 til, m³/min Trykk, til bar Hva venter du av en kompressor? SD musestille og energibesparende Tre skritt i retning av mer effektivitet Som trykkluftbruker forventer

Detaljer

Skruekompressorer Serie SX HSD. Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 0,26 til 86 m 3 /min. Trykk 5,5 til 15 bar.

Skruekompressorer Serie SX HSD. Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 0,26 til 86 m 3 /min. Trykk 5,5 til 15 bar. Skruekompressorer Serie SX HSD Med den verdenskjente SIGMA PROFILEN Leveringsmengde 0,6 til 6 m /min. Trykk 5,5 til bar. KAESER KOMPRESSOREN Verdenskjent systemtilbyder for trykkluft Innhold KAESER KOMPRESSOREN

Detaljer

Generell trykkluftteori / luftkvalitet

Generell trykkluftteori / luftkvalitet Generell trykkluftteori / luftkvalitet Kompressoren Atmosfæreluft (1) blir sugd inn gjennom innsugingsventilen (2) idet stempelet (3) beveger seg nedover i sylinderen, Når stempelet går oppover, blir lufta

Detaljer

ESM 7 22. Skruekompressorer

ESM 7 22. Skruekompressorer ESM 7 22 Skruekompressorer Kvalitet du kan stole på Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer pålitelige, økonomiske, allsidige og mindre plasskrevende kompressorer.

Detaljer

2-trinns oljefri skrukompressorer serie DSG-2/DSG-2 SFC FSG-2/FSG-2 SFC

2-trinns oljefri skrukompressorer serie DSG-2/DSG-2 SFC FSG-2/FSG-2 SFC www.kaeser.com 2-trinns oljefri skrukompressorer serie DSG-2/DSG-2 FSG-2/FSG-2 13,5 til 50 m 3 /min, trykk 3 til 11 bar,, til 51, m³/min Hva forventer du av en oljefri kompressor? Først og fremst en langtidsholdbar,

Detaljer

Serie DSD Leveringsmengde 8,4 til 26,6 m3 /min

Serie DSD Leveringsmengde 8,4 til 26,6 m3 /min SKRUEKOMPRESSORER Serie DSD Leveringsmengde 8, til 6,6 m3 /min Trykk, til bar Hva venter du av en kompressor? DSD et kvantesprang når det gjelder rasjonalitet Tre skritt i retning av mer effektivitet Som

Detaljer

Din partner for trykkluftsystemløsninger

Din partner for trykkluftsystemløsninger www.kaeser.com Din partner for trykkluftsystemløsninger KAESER KOMPRESSOREN GmbH Basert på 90 års erfaring er KAESER KOMPRESSOREN GmbH i dag blitt en verdensledende produsent av kompressorer og leverandør

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min

Serie CSDX Leveringsmengde 9,8 til 16,1 m3 /min Skruekompressorer Serie CSDX Leveringsmengde 9, til 6, m /min Trykk, til bar Hva forventer du av en kompressor? Som bruker forventer du fremfor alt at trykkluftforsyningen skal arbeide lønnsomt og pålitelig.

Detaljer

Skruekompressorer. Serie SX - HS. Kapasiteter fra 0,233 til 79,2 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar

Skruekompressorer. Serie SX - HS. Kapasiteter fra 0,233 til 79,2 m³/min Trykk 5,5 til 15 bar Skruekompressorer Serie SX - HS Kapasiteter fra 0,2 til 79,2 m³/min Trykk 5,5 til kompressorprodusenten med verdensberømmelse Firmaet ble grunnlagt i 99 som et verksted for maskinkonstruksjoner. Grunnlaget

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

Nederman Næravsugsett

Nederman Næravsugsett Nederman Næravsugsett Nedermans næravsugssystemer kan brukes i de fleste miljøer - fra montringsstasjoner med fjerning av lodderøyk, til laboratorier hvor beskyttelse mot svært korroderende eller skadelige

Detaljer

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014

Katalog RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Katalog SERVICE OG SLITEDELER SETT 2014 Originale RAVO reservedeler, riktig kvalitet, riktig tilpasset Utgivelses dato: 01-02-2014 RIKTIG PRISET, ENKELT Å BRUKE ORIGINALE RAVO RESERVEDELER Originale RAVO

Detaljer

www.kaeser.com Transportable byggekompressorer MOBILAIR M13 M270 Med SIGMA PROFIL anerkjent over hele verden Leveringsmengde 1,2 til 26,9 m³/min

www.kaeser.com Transportable byggekompressorer MOBILAIR M13 M270 Med SIGMA PROFIL anerkjent over hele verden Leveringsmengde 1,2 til 26,9 m³/min www.kaeser.com Transportable byggekompressorer MOBILAIR M13M270 Med SIGMA PROFIL anerkjent over hele verden Leveringsmengde 1,2 til 26,9 Made in Germany Kompressorene i MOBILAIR-serien blir produsert i

Detaljer

L-PAK 250. En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet

L-PAK 250. En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet Nederman L-PAK tilbyr den ideelle løsningen for å fjerne støv og røyk i alle typer industrier. Typiske bruksområder

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Pilotoperert Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Pilotoperert Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Beskrivelse Dimensjon Trykk Temperatur Tilsatsbelastede sikkerhetsventiler for systemer som krever egenskaper som ikke kan oppfylles ved direktevirkende fjærbelastede utførelser. Bedre utnyttelse av det

Detaljer

Anvendelsesområder. Elektronikkindustri / lodding Museer / konservering Laboratorier Odontologiske laboratorier Operasjonssaler

Anvendelsesområder. Elektronikkindustri / lodding Museer / konservering Laboratorier Odontologiske laboratorier Operasjonssaler Næravsugsystemer Nedermans næravsugssystemer kan brukes i de fleste miljøer - fra monteringsstasjoner med fjerning av lodderøyk, til laboratorier hvor beskyttelse mot svært korroderende eller skadelige

Detaljer

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon 10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon Forbedret effektivitet og redusert energiforbruk Effektiv anvendelse av trykluft er et område hvor mange produserende virksomheter kan oppnå betydelige

Detaljer

CHEMAT. To-delte Kuleventiler Serie CAPRO type 328 syrefast stål, type 628 (karbonstål), DIN 3202 (F5)(F18)

CHEMAT. To-delte Kuleventiler Serie CAPRO type 328 syrefast stål, type 628 (karbonstål), DIN 3202 (F5)(F18) type 328 syrefast stål, type 628 (karbonstål), DIN 3202 (F5)(F18) CHEMAT De høye kvalitetskrav og tekniske standarder i kjemisk industri har blitt brukt som grunnleggende konstruksjonsparametre for disse

Detaljer

Håndverkskompressorer. Serie CLASSIC. Sylindervolum: 210 til 460 l/min trykk: 10 bar

Håndverkskompressorer. Serie CLASSIC. Sylindervolum: 210 til 460 l/min trykk: 10 bar Håndverkskompressorer Serie CLASSIC Sylindervolum: 2 til 40 l/min trykk: bar CLASSIC Håndverkskompressorer Hva forventer du av en Classic-håndverkskompressor? For å kunne levere kvalitet, trenger hver

Detaljer

Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV. Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1

Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV. Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1 Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1 Kostnadsfordeling Energiandeler for industrielt benyttede elektriske motorer (EU) energiforbruk 2000: 80 mrd

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

SKRUEKOMPRESSOR. IVR (Inverter) - Frekvensstyrt. 7,5 kw - 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw 30 kw 37 kw 45 kw 55 kw 75 kw 90 kw 110 kw 132 kw 160 kw

SKRUEKOMPRESSOR. IVR (Inverter) - Frekvensstyrt. 7,5 kw - 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw 30 kw 37 kw 45 kw 55 kw 75 kw 90 kw 110 kw 132 kw 160 kw SKRUEKOMPRESSOR IVR (Inverter) - Frekvensstyrt 7,5 kw - 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw 30 kw 37 kw 45 kw 55 kw 75 kw 90 kw 110 kw 132 kw 160 kw stasjonære luftkjølte driftsklare Vacon og ABB Inverter (modell

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

- ny modell! Kraner & Drypprenner. Drikkevannskjølere

- ny modell! Kraner & Drypprenner. Drikkevannskjølere - ny modell! Kraner & Drypprenner 9 Drikkevannskjølere 9 DRIKKEVANNSKJØLERE Hvilken drikkevannskjøler skal vi velge? 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 100-180 180-300 OVER 300 RIVER 20 IB RIVER 20

Detaljer

Sammendrag av fordelene med en AMA kompressor:

Sammendrag av fordelene med en AMA kompressor: Et komplett trykkluftsystem av høy kvalitet innenfor budsjett AMA AR-serie er designet for å gjøre livet til brukeren mest mulig behagelig. Kompressoren føres av et bredt forhandlernett med produsenten

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver.

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver. ESM 30 132 Skruekompressorer Think Smarter. Think Gardner Denver. Det perfekte redskap for maksimal produktivitet Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE

VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE REN LUFT MED ADSORPSJON TØRKE Betydningen av tørr og ren trykkluft I alle typer industri er trykkluft en av de mest uunnværlige mediene. Trykkluft brukes blant annet til

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Raskt, sikkert og monteringsvennlig! Lekkasjefrie, solide rørforbindelser trengs i alle rørinstallasjoner - enten det dreier seg om skipsbygging, eller

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-40 (TC 1" - TC 1 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil til trykksikring av anlegg med medium størrelse, kapasiteter

Detaljer

Serie BSD/CSD TSFC Leveringsmengde 0,93 til 12,28 m3 /min

Serie BSD/CSD TSFC Leveringsmengde 0,93 til 12,28 m3 /min Skruekompressorer med frekvensstyrt drift og kjøletørke Serie SD/SD TSF Leveringsmengde 0,9 til, m /min Trykk 5,5 til 5 T SF behovsriktige moduler SD og SD det lønnsomme grunnlaget Hva venter du av en

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET METALL FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET Det nye innovative FEIN ErgoGrip for mindre belastende sliping. Bedre grep betyr mer sikkerhet, bedre kontroll og høyere

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-100 (TC 1 1/2" - TC 4 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil med stor avblåsningskapasitet,

Detaljer

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Condair CP3 Hvorfor Condair CP3? Skreddersydd teknologi Med CP3 kortet kan du programmere inn dine spesifikasjoner helt ned til kilogrammet.

Detaljer

RMA IVR kw. Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

RMA IVR kw. Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft TECHNOLOGY YOU CAN TRUST RMA IVR 7.5-15 kw Fleksibel, effektiv, smart: Avansert pålitelig trykkluft Brukerfordeler Enkel installasjon - Kompakt, alt-i-ett-system Installert på trykklufttanken Standard tilgjengelige tørkere med

Detaljer

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI

Alle tekniske data kan bli endret FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI PACIFIC E - EG PUSTELUFT i henhold til DIN EN 12021 Kapasitet l/min 160-230 - 270-300 - -350 m 3 t 9,6-13,8-16,2-18 - 21 Trykk Kvalitet Ytelse Økonomisk TRYKK BAR 225 / 330 PSI 3250 / 4800 Kvalitetssystem

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet NOTAT OPPDRAG Ny legevakt i Bergen OPPDRAGSNUMMER 99434001 OPPDRAGSLEDER Bjørn Martin Holo OPPRETTET AV Bjørn Martin Holo DATO NOTAT NR RIV-05 Innendørs luftkvalitet Innhold Innledning 2 Luftkvaliteten

Detaljer

Generelt Modellene MR 10 og MR 40 fra Suchy er små rimelige manometre med plastikk kasse i ABS eller stål og kobber legert måle system Tekniske data

Generelt Modellene MR 10 og MR 40 fra Suchy er små rimelige manometre med plastikk kasse i ABS eller stål og kobber legert måle system Tekniske data Trykk Manometre Suchy MR 10, MR14, Trykk manometer med, standard versjon Suchy MR 10, MR14, Trykk manometer med, standard versjon Suchy MR 20, MR 24, MR 25, Trykk manometer med, med eller uten glyserin

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi)

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Utviklet for større lavtemperatur oppvarmingssystemer og kjølesystemer for å beskytte viktige komponenter fra magnetiske og ikke-magnetiske partikler og innfanget luft i systemvannet. Den

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Fordeler! Prisgunstig pga lav vekt, kort total lengde og integrert grov filter Enheten for differensial trykk kontroll sikring består en del, dette gjør

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse Mobil syntetiske smøremidler for industrien Utviklet for ytelse En utmerket løsning for smøring som gir full tilfredshet og ro i sjelen Nyskapning innen teknologi Mobil syntetiske smøremidler er laget

Detaljer