LOKALITETSKLASSIFISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALITETSKLASSIFISERING"

Transkript

1 Rapport nr LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009

2 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost: Internett: Lokalitet Dyrholmen Øst Kommune Fitjar kommune Oppdragsgiver Engesund Fiskeoppdrett AS Oppdragsart Lokalitetsklassifisering etter NS9415:2009 Personell feltundersøkelse Frode Berge-Haveland, Resipientanalyse Svein Eivind Gilje, Engesund Fiskeoppdrett AS Dato, rapport 08 / Dato, felt 23 / / Rapport nr Rapportsider 14 Lokalitetsklasse: B 0,82 b 0,50 Hs 50 år = Vc 50 år= Hmax = 0,82 m 0,50 m/s 1,57 m Sammendrag Den sterkaste straumen blei målt ved 30 meters djup og var 21,4 cm/s. Den sterkast straumen ved 5 meters djup var 20,6 cm/s. Dette tilsvarer ein Vc (50 års repetisjonsperiode) på 0,38 m/s. I henhold til NS914:2009 bør imidlertid straumklassa settast til 50 cm/s ved straumåling mindre enn 50 cm/s. Straumretninga er dominert av ein nordvest gåande kyststraum med ein nordvest og søraust gåande tidevasstraum (Rapport nr Straummåling Dyrholmen Øst). Lokaliteten blir klassifisert til lokalitetsklasse 2 og lokalitetskategori B 0,82 b 0,50. Dette viser at lokaliteten kan være utsatt for strøm på opptil 0,50 m/s (50 års repetisjonsperiode) og bølger på opptil 0,82 meter signifikant bølgehøgde (Hs 50 års returperiode). Dvs., bølger på opptil 1,57 meter (Hmax). Underskrift forfatter Frode Berge-Haveland Cand. Scient. Marin mikrobiolog Ansvarlig underskrift for Resipientanalyse Frode Berge-Haveland Cand. Scient. Marin mikrobiolog Side ii

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innleiing Resipientbeskrivelse 2 Figur 2.1 Utsnitt av sjøkart (1:50 000) over lokaliteten 3 Figur 2.2 Utsnitt av botnkart (1:20 000) over lokaliteten 4 Figur 2.3 Utsnitt av botnkart (1:5 000) over lokaliteten Prøveuttak og Resultat 6 Tabell 1 Klassifikasjon av lokalitet 7 Tabell 2 Lokalitetskategori 7 Tabell 3 Værstatistikk for lokaliteten og nærmaste værstasjon 8 Tabell 4 Månadsstatistikk for lokaliteten 9 Tabell 4 Måling av strøm 10 Tabell 5 Vurdering av kvalitet på strømmåling 11 Tabell 6 Vindhastighet, Bølgehøgde og Pikperioden 12 Tabell 7 Bølgetype 12 Tabell 8 Islegging 13 Tabell 9 Fastsettelse av tidevannsvariasjoner 13 Tabell 10 Beskrivelse av andre forhold og annen bruk av lokaliteten Referanser 14 Side iii

4 1.0 Innleiing Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttast i oppdrettsvirksomhet er fastsatt av Fiskeridepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 16. I denne forskriften er det fastsatt krav om lokalitetsklassifisering før dugelighetsbevis kan utstedes. Forskriften trådde i kraft 1. januar Lokalitetsklassifiseringen skal skje i henhold til det klassifiseringssystem som oppstilles i NS 9415:2009. Lokaliteter i bruk må således som hovedregel være lokalitetsklassifisert før 1. januar Kravet til lokalitetsklassifisering gjelder også nye lokaliteter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse. Side 1

5 2.0 Resipientbeskriving Lokaliteten Dyrholmen Øst ligg på austsida av Dyrholmen i Fitjar kommune. Lokaliteten ligg beskytta til mot havdønningar og sjø frå Selbjørnsfjorden vest og nord for lokaliteten. Resipientområdet til lokaliteten er avgrensa, men antatt langt betre enn ved lokaliteten som i dag blir brukt. Den i gjennomsnittlege straumen var størst ved 45 meters djup, 5 meter over botnen. Den i gjennomsnittlege straumen var sterk til middels sterk igjennom heile vassøyla. Den i gjennomsnittlege straumen ved 45 meters djup var 6,1 cm/s. Straumretninga er dominert av ein nordvest gåande kyststraum med ein nordvest og søraust gåande tidevasstraum (Rapport nr Resipientanalyse). Side 2

6 Dyrholmen Øst X

7 Dyrholmen Øst Dyrholmen Øst X

8 H 7 4 S

9 3.0 Resultat Resultat frå lokalitetsklassifiseringa er spesifisert i tabell 1 til 8. Data frå strømmålingane finn ein i rapport nr Strømmåling Brimneset Lerøy Vest AS (Resipientanalyse, 2009). Side 6

10 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 1 - Klassifikasjon av lokalitet fra signifikant bølgehøyde og strømhastighet Signifikant Strømhastighet, Vc (50 års returperiode) bølgehøyde m/s Hs a b c d e (50 års re) 0,0-0,3 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 > 1,5 A < 0,5 Aa Ab Ac Ad Ae B 0,5-1,0 Ba Bb Bc Bd Be C10-1,0 20 2,0 Ca Cb Cc Cd Ce D 2,0-3,0 Da Db Dc Dd De E > 3,0 Ea Eb Ec Ed Ee Tabell 2 - Lokalitetskategori - sammenheng mellom lokalitetskategori og lokalitetsklasse Lokalitets- Lokalitetsklasse i henhold til tabell 1 kategori Aa Ab 1 Ba Ac Ad Ae 2 Bb Bc Bd Ca Be 3 Cb Cc Cd Ce Da 4 Db Dc Dd De Ea Eb Ec Ed Ee Lokaliteten blir klassifisert til lokalitetskategori 2 Lokaliteten blir klassifisert til lokalitetsklasse B0,82 b0,50

11 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 3 - Værstatistikk for lokaliteten og nærmaste værstasjon Vêrstatistikk frå Slåtterøy fyr målestasjon Stasjonen ligg i Bømlo kommune, 25 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 9,7 km frå punktet Dyrholmen. Stasjonen vart oppretta i juli Stasjonen måler temperatur, snø og vind. Det manglar normalar for nedbør. Det kan mangle data i observasjonsperioden. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 7,6 gradar, 2,4 gradar over normalen. Høgste temperatur var 12,1 gradar (14. november), lågaste var 1,9 gradar (1. desember). Største vindstyrke var 21,4 m/s (26. november). Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 27,2 gradar (29. jun. 2009) og lågaste -2,8 gradar (11. feb. 2009). Informasjon henta frå yr.no 8 desember 2009

12 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 4 - Månadsstatistikk for lokaliteten Temperatur Vind Gjennom Gjennomsnitt snitt vind Sterkest Varmest Kaldest des.08 4,6 9,2 21.des 0,5 03.des 6,6 m/s 22,6 m/s 20.des jan.09 3,9 8,6 12.jan 2,7 05.jan 8,5 m/s 19,6 m/s 10.jan feb.09 1,7 6,2 21.feb 2,8 11.feb 4,7 m/s 13,4 m/s 25.feb mar.09 4,6 8,4 05.mar 0,4 27.mar 6,6 m/s 17,6 m/s 08.mar apr.09 7,9 17,2 25.apr 1,0 04.apr 5,1 m/s 14,2 m/s 08.apr mai.09 10,0 17,5 16.mai 5,2 11.mai 6,0 m/s 18,6 m/s 08.mai jun.09 12,4 27,2 29.jun 7,2 06.jun 6,2 m/s 16,5 m/s 03.jun jul.09 15,9 21,1 06.jul 12,3 27.jul 4,7 m/s 16,6 m/s 31.jul aug.09 15,7 26,4 20.aug 11,4 14.aug 6,5 m/s 17,0 m/s 16.aug sep.09 13,4 17,3 01.sep 75 7,5 30.sep 77 7,7 m/s 19,0 m/s 08.sep okt.09 8,5 13,4 21.okt 5,2 09.okt 6,1 m/s 21,8 m/s 04.okt nov.09 8,0 12,1 14.nov 3,2 06.nov 7,3 m/s 21,4 m/s 26.nov

13 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 5a - Strømmåling lokalitetensmidtpunkt Maks Min Middel Vc 10 år Rp Vc 50 år Rp Retning Retning cm/s cm/s cm/s m/s m/s Aust/Vest Nord/Sør 5 meter 20,6 0,0 4,9 0,34 0,38 2,8 3,4 10 meter 18,8 0,0 4,7 0,31 0,35 2,7 3,2 15 meter 19,2 0,0 4,4 0,32 0,36 2,6 3,0 20 meter 15,9 0,0 4,3 0,26 0,29 2,6 2,9 30 meter 21,4 0,0 4,4 0,35 0,40 2,5 3,0 40 meter 17,3 0,0 0 4,4 4 0, ,32 2,5 3,1 Måle 23 oktober - 25 november periode Sjå rapport nr Strømmåling Dyrholmen Øst for meir data frå strømmålingane

14 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 6 - Vurdering av kvalitet på strømmåling Vurdering av kvalitet på strømmålingane og periode på året desse er utført: Ei Aquadopp 400kHz strømmålerne frå Nortek AS blei sett ut på 50 meters djup. Strømmålaren stod på 48 meters djup. Strømmålaren blei programmert til å måle 25 celler a 2 meter. Dvs. strømmålaren blei programmert til å måle vasstaumen i heile vassøyla. Strømdata frå 5 til 45 meters djup var gode og inneheldt meir enn 4721 strømregistreringar. Dvs., strømregistrering pr. 10 minutt i over ein månad. I perioden med strømmåling blei det ved nærmaste værstasjon, Slåtterøy fyr målt ein vindstyrke på 21,4 m/s 26 november Dette var den tredjehøgste målte verdien i 2008 / Den høgste vindstyrken blei målt 20 desember 2008 og var 22,6 m/s. Vindstyrken målt 8 desember 2008 er 6 % høgare enn vindstyrken målt 26 november Dvs. den målte høgaste strømstyrken må multipliserast med faktoren 1,06 for å finne den antatt høgaste strømstyrken i løpet av året. Ved 5 meters djup blir dermed den høgaste strømstyrken i løpet av året: 0,206 m/s * 1,06 = 0,218 m/s Dette er godt under den beregna Vc (10 års repitisjonsperiode og 50 års repitisjonsperiode) ved lokaliteten. I henhold til NS9415:2009 bør derfor Vc (50 års repitisjonsperiode) settast til 0,5 m/s.

15 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 7 - Vindhastighet, Bølgehøgde og Pikperiode angitt med 50 årsreturperiode (NS-EN ) Retning frå F (m) FE U (m/s) UA Hs Tp Hmax Nord ,38 41,62 0,82 2,39 1,57 Nord /Aust ,25 25,27 0,35 1,61 0,67 Aust ,34 36,00 0,41 1,58 0,78 Sør / Aust ,38 41,62 0,48 1,66 0,90 Sør ,42 47,37 0,68 2,02 1,30 Sør / Vest ,42 47,37 0,42 1,46 0,80 Vest ,42 47,37 0,38 1,38 0,73 Nord / Vest ,42 47,37 0,54 1,73 1,03 Den største bølgehøyden på lokalitet i løpet av året: (1) Uttalelse av lokalkyndig person: Tabell 8 - Bølgetype Er lokaliteten eksponert for havbølger (H)_NEI_ eller lokalgenererte bølger frå vind (V) JA Er lokaliteten eksponert for bølger frå skipstrafikk NEI

16 Lokalitetsklassifisering av marine matfiskanlegg NS 9415:2009 Resipientanalyse Tel / Side Dortledhaugen Rådal Lokalitetsundersøkelse Firma: Engesund Fiskeoppdrett AS Dato: Lokalitet: Dyrholmen Øst Konsesjonsnr.: Ny lokalitet Tabell 9 - Islegging Temperaturdata fra nærliggende meteriologiske stasjoner skal innhentes for å vurdere fare for ned ising, drivis og innfrysing. Nærmaste målestasjon er Ytre Utsira. 50 års temperatur data for den kaldaste månaden januar ligg mellom 4,3 og 6,8 grader celsius i overflatevatnet. 50 års saliniteten er mellom 32,3 og 33,8 promille i same måleperiode. Det er ikkje påvist av kjentmann eller rapportert om at lokaliteten kan fryse til. Tabell 10 - Fastsettelse av tidevannsvariasjoner Resultat skal hentast frå tidevannskart utarbeid av Statens kartverk Ekstremverdier for lavvann og høyvann, målt frå nærmaste vannstandsmåler: Bergen: Stavanger: Middel spring høyvann er 151 cm. Middel vann er 90 cm. Middel spring lavvann er 29 cm. Middel spring høyvann er 88 cm. Middel spring lavvann er 42 cm. Middel vann er 65 cm. Alle verdier med Laveste Astronomiske Tidevann (LAT) = 0 cm som referanse. Tabell 11 - Beskrivelse av andre forhold og annen bruk av lokaliteten Det er ikkje raportert om andre forhold eller bruk av lokaliteten.

17 4.0 Referanser Den Norsk Los 3, Farvannsbeskrivelse Jærens Rev Stad. 5 utgave. Statens Kartverk Sjø. NS 9415:2009. Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. NS-EN Eurokode 1: laster på konstruksjoner Del 1-4: Allmenne laster Vindlaster. Vinddata frå nærmaste værstasjon er henta frå Sjøkart (1:50 000). Henta frå Botnkart (1:20 000). Henta frå Botnkart (1:5 000). Henta frå Resipientanalyse, Rapport nr Strømmåling Dyrholmen Øst Tidevannstabell, Den Norske Kyst med Svalbard. 72 årgang. Statens Kartverk Sjø. Side 14

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato 28.03.2014 RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044) R A P P O R Med konsekvensutredning T Rådgivende Biologer AS 1387 Rådgivende Biologer AS

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 9 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 1. Generelle krav Side: 2 / 9 Innholdsfortegnelse A.1 Generelle krav... 3 Side: 3 / 9 A.1 Generelle krav A.1.1.1

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033 R Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2033 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune

Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Fagrapport Del I Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Morten Clemetsen Ingunn B.

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden.

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Tilleggsrapport Leikanger kraftverk. Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Denne rapporten er eit tillegg til Konsekvensutredning

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Rapport nr.: 805/00 Deltakende institusjon: NILU Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland April 1999-mars 2000 TA1749/2000 Norsk

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø

Analyse av lokale vindforhold rundt Bryggeriet i Bodø Rapport 120-14 Dato: 08.05.2014 Outdoor Environment Technology AS Postboks 197, 8503 Narvik Telefon: (+47) 92 46 34 30 E-mail: pas@hin.no Foretaksregisteret Organisasjonsnr.: NO 994 941 372 MVA Tittel:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer