Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen. innen energi og IT."

Transkript

1

2 Den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT.

3 VÅRT MÅL Målsettingen er å bli et kompetansesenter i verdensklasse som utvikler smarte og bærekraftige energi- og miljøløsninger gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Dette oppnås gjennom økt tilgang på kompetanse og satsing på mangfold, økt FoU-virksomhet med relevans for klyngens bedrifter og tettere samarbeid mellom industri og akademia.

4 VÅR STRATEGI World class Energy and Climate solutions for a green Future Creating smart markets solutions through innovation and business development Research Networking Competence development Trust, Passion and Community

5 VÅRE ROLLER

6 VÅRT FOKUS

7 VÅR HISTORIE IFEs energirelaterte forskningsmiljø har vært katalysatoren for energibransjen i Østfoldregionen. IFE har internasjonal anerkjennelse innen sikkerhet og kontrollrom for kjernekraft og har også utviklet applikasjoner for andre relaterte bransjer. Deregulering av elkraftmarkedet tidlig på nittitallet skapte behov for nye produkter som børs-, markedog kundestøttesystemer. Norge og Norden var foregangsland og ble modell for andre land slik at bedrifter fikk muligheter til en global utrulling av nordiske systemer. Energi og IT miljø i Halden fikk NCE status i 2009 etter å ha kjørt et Arena prosjekt i flere år.

8 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE NCE-programmet skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene. Hensikten er å bidra til nyskaping og økt internasjonal vekst i klyngebedriftene. NCE Smart Energy Markets er en av i alt 12 Norwegian Centres of Expertise som er etablert i Norge. Disse 12 er utpekt i hard konkurranse mellom ledende næringsmiljøer. Programmet støttes av og organiseres i et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet har en tidshorisont på 10 år med 3,5 års kontrakt. NCE finansierer NOK 50 millioner for hele perioden og det forventes tilsvarende privat finansiering.

9 VÅRE MULIGHETER Utviklingen av energimarkedet sammen med regulerings-, energiog klimapolitikk gir nye muligheter innen forskning og utvikling. Endringene vil føre til behov for nye produkter og tjenester vi ennå ikke kan se omfanget av eller forestille oss. Dette skaper et enormt vekstpotensiale for innovative selskaper med relevant kompetanse. 9

10 Nettverk for smarte hoder

11 VÅRT NETTVERK

12 EN AV VÅRE INDUSTRIPARTNERE Les mer om vårt samarbeid med klyngebedrifter og partnere på nett.

13 EN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE NCE Smart samarbeider med HiØ med næringsrettede studietilbud. Vi tilrettelegger hovedoppgaver opp til doktorgradsnivå som bedriftene i NCE Smart klyngen har nytte av. Vi bidrar i rekruteringsaktiviteter og samarbeider spesielt med Avdeling for informasjonsteknologi Vi veileder også hovedoppgavestudent i Master i organisasjon og ledelse og jobber tett mot Ingeniørstudiene. HiØ er i NCE Smarts styringsgruppe og deltar på NCE klyngeaktiviteter. Les mer om samarbeid med Akademia på nett.

14 NCE SMART FOKUSERER PÅ MANGFOLD OG SMART PEOPLE NCE SMART Women NCE SMART Globals NCE SMART Young Entrepreneurs NCE SMART Seniors Vi har startet her

15 NCE SMART ENERGY SCIENCE PARK

16 NETTVERKSAKTIVITETER Workshop med klyngebedriftene og partnerne er en viktig aktivitet. Foresightprosessen har vært basisen for vår strategi og har lagt grunnlaget for workshopene. Mellom workshopene jobbes det i klyngen med forretningsmuligheter initiert på workshopen. Temadager som «FoU som virkemiddel for samhandling i Østfold» 6. februar Styreseminar av og for Smart Women Årlig workshop om SmartGrids Neste workshop er 5-6. juni i Strømstad med tema: «Etablering av kommersialiseringsportefølje» Fakta Neste workshops: «Etablering av kommersialiseringsportefølje» juni Tidligere workshops «Vekst gjennom ny business og kompetanse» januar 2012 «Vekst gjennom ny business» Hankø 13.- og 14. april 2011 Holmestrand des 2010 Holmestrand mai 2010 Jeløya februar 2010 Strømstad des 2009 «Scenario» okt 2009 Holmestrand jun 2009

17 Forskningog utviklingsprosjekter

18 PÅGÅENDE FOU PROSJEKTER MARS 2012 Energy and Environment 2020 Manage Smart in SmartGrids IMPROSUME Global drivers and local solutions: Economic analysis of small scale producers, prosumers and grid operators in the future energy system DeViD: Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett VRI Smart City

19 DeVID - Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett Forskningsprosjekt til NOK 38,5 millioner. Hvaler er i forkant etter gjennomføringen av AMS målerbytte. Nå blir pilotområdet en viktig testarena for utviklingen av løsninger og tjenester innen smarte nett. Gjennom prosjektet «Smart Energi Hvaler» har Fredrikstad Energi AS startet arbeidet med å bygge ut til «smart strøm» vha automatiserte måle- og styringssystemer (AMS). Sammen med Smartgridsenteret i Trondheim og Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk har FEAS nå fått midler fra Forskningsrådet for å igangsette storskala uttesting av tjenester, produkter og løsninger som vil prege norske strømkunder i fremtiden, gjennom prosjektet DeVID. Prosjektet omfatter «Demo Steinkjer» og «Smart Energi Hvaler» og inngår i «Demo Norge» Fakta RENERGI, innovasjonsprosjekt i næringslivet (eget program) Tidsplan: Budsjett: 38,5 MNOK 14,2 RENERGI Partnere: Prosjektansvarlig og prosjektleder: NTE Hovedpartnere: FEAS, Smartgridsenteret, Sintef Energi AS, NCE Smart Energy Markets Ytterligere prosjektpartnere: ABB, Morecom, Navita, Embriq, Tieto, Siemens, Powel, IBM, Tiny Mesh, Energi Norge, Lyse Energi, Arena SmartGrid Services, Troms Kraft Nett, Hafslund Nett, BKK Nett AS, Agder Energi Nett, TrønderEnergi Nett, NTE Nett AS, Nordlandsnett, Helgelandskaft, Istad Nett, Statnett, Eidsiva Nett, Skagerak Nett, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune

20 EKSEMPEL på et FoU prosjekt som er en del av DeVID Utvalgt område for å teste AMS og lokal energi produksjon Fem øyer, 86 km2, 4000 hytter, 2700 fastboende og noen mindre industribedrifter Ytre Hvaler en del av området er nasjonalpark Full støtte fra lokale myndigheter

21 NCE SMART ER COFOUNDER AV SMARTGRID CENTRE Arbeidspakker ledet av FoU:

22 Green Electricity Value Chain and ICT Innovation for a more sustainable energy sector in Europe FoU søknad for å videreføre Energihandel og miljø 2020 Energihandel & Miljø 2020 utvikler retningslinjer for best practice innenfor eksisterende lovreguleringer for strøm og opprinnelsesmerking for å: Hjelpe forbrukerne å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte. Hjelpe kraftleverandører å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse. Hjelpe produsenter å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Prosjektet dokumenterer miljøeffekter (hovedsakelig klimagassutslipp) ved ulike typer elektrisitetsproduksjon og vurdere hvordan denne informasjonen kan implementeres i handelssystemer for strøm. Fakta RENERGI, innovasjonsprosjekt i næringslivet (eget program) Tidsplan: Budsjett: 33,3 MNOK 13,3 RENERGI Partnere: Prosjekteier: Navita Industri: Bergen Energi, Agder Energi Produksjon, Vattenfall AB, Østfold Energi AS, Statsbygg, EB Kraftproduksjon, Landvirkjun, Statkraft AS, Skanska Norge AS Akademia: Østfoldforskning, Inkubator Halden, IFE Halden, UMB Som del av prosjektet gjennomføres PhD med tittel: Environmental Documentation of Energy in Trading Systems.

23 Inkubator Forretningsutvikling fra NCE Gjennom våre forsknings- og innovasjons prosjekter skal vi sikre foretningsutvikling Produktutvikling Tjenesteutvikling Spin-offs Fakta Noen av våre inkubatorbedrifter Smart Energy AS Nettsider Tiny Mesh AS Nettsider NCE Smart fasiliteter i forretningsutviklingsprosessen og tilbyr inkubatortjenester Rådgivning ifhm etablering av selskap Veiledning i utvikling av forretningsideen Støtteordninger og hjelp til å søke finansiering Tilgang på nettverket i klyngen Kontorlokaler med tilgang på fellesarealer Les mer om Inkubator Halden på nettsidene våre.

24 24

25

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Bernt A. Bremdal NCE Smart F&U rundt smarte energiløsninger På 30 måneder har NCE SMART bistått i etableringen av F&U prosjekter med et totalbudsjett på til sammen

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN. Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse. Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com)

Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN. Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse. Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com) Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com) 1 Tidslinje NCE SMART Women prosjektet Oppstart April 2011 VÅR 2011 HØST 2011

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets 8. - 9. nov. 2012 "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser

Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser 1. Organisasjon 1.1 Styret Styret i Bedriftsnettverket har bestått av følgende personer: Anders Løvik Styreleder Svinøya Rorbuer Johnny Storvik

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer