Løsninger for elektriske kraft- og jordingsforbindelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsninger for elektriske kraft- og jordingsforbindelser"

Transkript

1 Løsninger for elektriske kraft- og jordingsforbindelser Isolatorer Skinneholdere Tilkoblingskleer Jordingsprodukter Kabelbeskyttelse Skinner og kleer i kobber

2 ADVARSEL ERICO-produkter skal kun installeres og brukes som indikert i ERICOs produktinformasjonsark og opplæringsmateriale. Informasjonsark er tilgjengelig på og fra din ERICO kundeservicerepresentant. Uriktig installasjon, galt bruk eller annen svikt i å totalt følge ERICOs instruksjoner og advarsler kan forårsake funksjonsfeil på produktet, skade på eiendom og alvorlig legemlig skade og dødsfall. GARANTI Produkter fra ERICO garanteres å være uten skader i materiale og utførelse på tidspunktet for forsendelse. INGEN ANNEN GARANTI, HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT (INKLUDERT ENHVER GARANTI OM OMSETTELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL), SKAL FORELIGGE I FORBINDELSE MED SALGET ELLER BRUKEN AV NOEN ERICO-PRODUKTER. Reklamasjoner vedrørende feil, mangler, defekter eller manglende overenssteelse som konstanteres ved inspeksjon, må gjøres skriftlig innen 5 dager etter kjøpers mottagelse av produkter. Alle andre reklamasjoner må gjøres skriftlig til ERICO innen måneder fra datoen for forsendelse eller transport. Produkter som hevdes å være defekte eller ikke i overenssteelse må, etter ERICOs skriftlige godkjennelse i samsvar med gjeldende standardvilkår og prosedyrer for returnering, returneres omgående til ERICO for inspeksjon. Reklamasjoner som ikke foretas som beskrevet over, og innen den gjeldende tidsperioden, vil bli avvist. ERICO skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig hvis produktene ikke har blitt lagret eller brukt i samsvar med deres spesifikasjoner og anbefalte prosedyrer. ERICO vil for produkter de er ansvarlige for, etter eget valg, enten reparere eller erstatte produkter som er defekte eller ikke i overenssteelse, eller tilbakebetale kjøpesuen til kjøperen. DET FOREGÅENDE ERKLÆRER KJØPERS EKSKLUSIVE RETTIGHET FOR ETHVERT BRUDD PÅ ERICOs GARANTI OG FOR ENHVER REKLAMASJON, ENTEN UTTALT I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER SKJØDESLØSHET, FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV SALGET ELLER BRUK AV NOE PRODUKT. ANSVARSBEGRENSNING ERICO frasier seg alt ansvar bortsett fra ansvar som direkte skyldes forsettelig eller grov uaktsomhet fra ansatte i ERICO. Hvis ERICO skulle bli holdt ansvarlig skal deres ansvar ikke i noe tilfelle overskride den totale kjøpesuen i kontrakten. ERICO SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR NOE TAP AV OMSETNING ELLER FORTJENESTE, DØDTID ELLER FORSINKELSE, ARBEIDS-, REPARASJONS- ELLER MATERIALKOSTNADER ELLER NOE LIGNENDE, ELLER ULIKE DERAV FØLGENDE TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV KJØPER.

3 Oppsuering ERIFLEX Fordeler og Marked Sertifikater og programvare Produktoversikt Kobber Samleskinner og kleer Skinner og kleer i kobber Universal tilkoblings skinne Jordingsdeler Skinneholdere Isolatorer, avstandsstykker og tilbehør Kabelbeskyttelse Profiler Referanseliste

4 Fordeler og marked ERICO-fordelene Leverer løsninger med sterk ekspertise på en rekke markeder verden rundt Et verdensomspennende ekspertteam innen elektriske strømtilkoblinger Erfaren produsent og global leverandør Full serie med pålitelige og sertifiserte produkter av høy kvalitet Innovative og kompatible produktdesign Enkle og bruke sparer tid og plass Maksimer strømtetthet ENERGI Elektriske effektgeneratorer og distribusjon - Transformatorer - Generatorer Fornybar energi - Vindmøller - Solcelle anlegg - Vannkraft Olje, gass og petroleum Telekounikasjon Kraftstasjoner Transport Sjø Luft Tog Bil 2

5 INDUSTRI og BYGNINGER Bygninger og handelssenter Ventilasjonsanlegg Heiser, rulletrapp og automatiske dører BRYTER TAVLE / FORDELINGSSKAP Effekt Kontroll og styring Anvendelse: - Forsyningstavler - Distribusjonspanel - UPS - Effektfaktor korrigering Maskiner Tunnelgraving Steinknuse anlegg Trykkeri Sveising Pakkeanlegg Trebearbeiding 3

6 Sertifikater og ERIFLEX -programvare Tester og sertifikater ERIFLEX-komponenter har mottatt konformitetssertifikater fra flere byråer/standarder. Verdensomspennende sertifisering UL CE IEC GOST Byrå/Standard godkjenning IEC Standard IEC Standard Underskriveres laboratorier UL godkjent Fil NO E140 UL godkjent Fil NO E3841 International Electrotechnical Association I samsvar med GOST-sertifikat for russisk territorier I samsvar med RoHS Interaktiv ERIFLEX-programvare tilgjengelig på nettet fra ERICO ERICO gjør det enkelt å opprette et teknisk panelsideoppsett med alle nødvendige komponenter. Den interaktive programvaren er tilgjengelig på og veileder brukeren gjennom opprettelsen av et prosjekt med enkle instruksjoner. Programvaren har oppdaterte prislister, informative produktdataark og en prosjektinstallasjonskalkulator. Uansett om du er interessert i å lage et komplett lavspenning-samleskinnesystem eller hvis du trenger å bestee en fleksibel tilkobling med ERIFLEX FLEXIBAR, kan du stole på at ERIFLEX-programvaren hjelper deg med å forenkle prosessen. Faktisk vil programvaren gi deg alle tekniske og koersielle dataark du trenger til prosjektet ditt. For mer informasjon eller for å be om dine personlige påloggingsdetaljer, må du kontakte din lokale ERICOrepresentant eller gå til Tidlig involvering av ERICO-eksperter resulterer i optimale løsninger: Kompakt løsning Kvalitetsmiljø Samsvar Kostnadseffektiv 4

7 Produktoversikt Produktutvalg Typiske bruksområder Typisk marked Skinner og kleer i kobber Tilkoblingskleer Høyeffekts koblinger Hurtigsikring, generator og prefabrikert strømnettverksleder Alternativ til store og flere kabler Jording / jordingsforbindelser Effektdistribusjon Høyeffektskoblinger Koblinger mellom skinner / fleksible skinner / kabler Effekt distribusjon På stedet installasjon / modifikasjon Kraftdistribusjon koblingsanlegg Marin transport Maskinproduksjon Skinnekanal Strømgenerering Kraftdistribusjon koblingsanlegg Kraftproduksjon Telekounikasjon Maskinproduksjon Skinnekanal Universal tilkoblings skinne 450A kraftdistribusjonsskinne Enpolet distribusjon fra samleskinne til kabel På stedet installasjon / modifikasjon Kraftdistribusjon koblingsanlegg Telekounikasjon Maskinproduksjon Industri og bygninger Jordingsmaterielldeler Strøm, jording og potensialutligningenes tilkoblinger Mange tilkoblinger Elektriske utjevningsforbindelser Apparatanlegg & kontroll utstyr Elektriske utstyrsprodusenter Strømgenerering (vind, solar) Datasenter Skinneholdere Heavy-duty strømtilkobling støtte Flat, på kanten, tilbøyelig samleskinne støtte Universal allsidig støtte Fast eller justerbar samleskinne støtte Kraftdistribusjon koblingsanlegg Maritim transport Maskinproduksjon Skinnekanaler Strømgenerering Distanser og tilbehør Isolert eller uisolert avstandsstykke Tilbehør for enkel distribusjons blokk montering Kraftdistribusjon koblingsanlegg Maskinproduksjon Isolatorer Heavy-duty strømtilkoblingsisolator Flat, på kanten, samleskinne isolator Universal allsidig isolator Kraftdistribusjon koblingsanlegg Maritim transport Maskinproduksjon Kabelbeskyttelse se Utvidbart kablingsstykke Mekanisk kabelbeskyttelse Temperatur kabelbeskyttelse Apparatanlegg & kontroll utstyr Transport Maskinproduksjon Profiler Symetriske / asymetriske profiler Perforerte eller ikke-perforerte profiler Rask montering av alle typer raer Apparatanlegg & kontroll utstyr Transport Maskinproduksjon 5

8 Skinner og kleer i kobber Gjengede kobberskinner TCB 15x5x1000 TCB 20x10x1000 Elektrolytisk kobber Avrundende hjørner Tykkelse: fra 2 til 10 Lengde: fra 1000 till 2000 TCBW TCB 12x4x1000 XM5 TCB..x 5 x 1000 Gjengede Kobberskinner Tykkelse 5 med mer Gjenget M5, M Lengde 1000 med mer TCB..x 2/4 x 1000 Gjengede Kobberskinner Tykkelse 2, 4 med mer Gjenget M5, M, M8 Lengde 1000 med mer TCBW Gjengede Kobberskinner 32 x 5W Koblingspunkter 40 % mer Tykkelse 5 med mer Gjenget M Lengde 2000 med mer A E P ØD 540 TCB 12 x M5 4 0, TCB 15 x x 12 M 4 0, TCB 20 x x 14 M 4 0, TCB 32 x x 1 M 4 1,35 TCB..x 5 x 2000 Gjengede Kobberskinner Tykkelse 5 med mer Gjenget M Lengde 2000 med mer A E P ØD ØM ØM TCBS 15 x ,5 8 x 12 M 4 1, TCB 20 x x 14 M 4 1, TCB 30 x x 1 M 4 2,50 A E P 540 TCB 12 x 2 x M5 10 0, TCB 12 x 4 x M5 10 0, TCB 18 x 4 x M8 4 0, TCB x 4 x M 4 0,800 TCB 12 x 4 x 2000 Gjengede Kobberskinner 12 x 4 Tykkelse 4 med mer Gjenget M5 Lengde 2000 med mer A E P TCB 12 x 4 x M5 10 0,850 Kontakt XM5 For 12 X 4 Gjengede Kobberskinner ØM ØM 5500 Kontakt XM ,010 A E P ØD TCBW 32 x 5 x ,5 12 x 1 M 4 2,5 TCB..x 10 x 1000/2000 Gjengede Kobberskinner Tykkelse 10 med mer Gjenget M8 Lengde 1000 og 2000 med mer ØM A E P ØD ØM TCB 20 x 10 x M8 4 1, TCB 30 x 10 x M8 4 2,50 A E P ØD ØM TCB 30 x 10 x M8 2 5,4 ANDRE GJENGEDE SKINNER PA FORESPORSEL

9 Stansede og massive kobberskinner Skinner og kleer i kobber DPCB Tidsbesparende ved konstruksjon og montering Opp til 400 A Tykkelse fra 4 til 10 Lengde fra 1000 til 4000 PCB DPCB Perforerte kobberskinner Tykkelse 5 Lengde 150 Bredde til 1 A C a e ØD DPCB x 5 12,5 10,5 2 1, DPCB 50 x ,5 10,5 2 3, DPCB 3 x ,5 10,5 2 4, DPCB 80 x ,5 10,5 2 5, DPCB 100 x ,5 10,5 2, DPCB 1 x ,5 10,5 2,20 Tykkelse 10 Lengde 150 Bredde 50 til 120 A C a e ØD DPCB 50 x ,5 10,5 2, DPCB 0 x ,5 10,5 2 8, DPCB 80 x ,5 10,5 2 11, DPCB 100 x ,5 10,5 2 14, DPCB 120 x ,5 10,5 2 18,4 PCB Solide kobberskinner Tykkelse 4 eller 5 Lengde og L A E PCB 12 X 4 X , PCB 12 X 4 X , PCB 12 X 5 X ,02 Tykkelse 5 Lengde Bredde 20 til 1 L A E 5400 PCB 2 m x , PCB 2 m 50 x , PCB 2 m 3 x , PCB 2 m 80 x , PCB 2 m 100 x , PCB 2 m 1 x , PCB 4 m 20 x , PCB 4 m x , PCB 4 m 30 x , PCB 4 m 40 x , PCB 4 m 50 x , PCB 4 m 0 x , PCB 4 m 80 x , PCB 4 m 100 x , PCB 4 m 1 x ,24 Tykkelse 10 Lengde Bredde 30 til 200 L A E 5400 PCB 2 m 30 x , PCB 2 m 40 x , PCB 2 m 50 x , PCB 2 m 0 x , PCB 2 m 80 x , PCB 2 m 100 x , PCB 2 m 120 x , PCB 4 m 30 x , PCB 4 m 40 x , PCB 4 m 50 x , PCB 4 m 0 x , PCB 4 m 80 x , PCB 4 m 100 x , PCB 4 m 120 x , PCB 4 m 10 x , PCB 4 m 200 x ,00

10 Skinner og kleer i kobber BC HCBC Tilkoblingskleer Gir utmerket elektrisk kontakt Kompakt: sparer plass Rask installasjon Ideelt for på plassmodifieringer FC FC ERIFLEX FLEXIBAR - Tilkobling Maksimal total skinnetykkelse: 20 2 sinkbelagte stalplater, komplett med M8-skruer klasse 8.8 BC Skinnekleer Maksimal total skinnetykkelse: 20 2 plater i flenset sinkbelagte herdet stal hvor en plate er gjenget. Komplett med skruer Maksimal skinnetykkelse er 50 ved bruk av lengre skruer, klass 8.8 UL -godkjent HCBC Høystrømsskinneklee Maksimal skinnetykkelse: 40 Modulær skinneklee i ikke magnetisk rustfritt stål for høystrømstilkobling mellom ERIFLEX FLEXIBAR og massiv skinne som f.eks. Trafotilkoblinger Dens mekaniske design garanterer varig og god tilkobling Bruk 2 kleer for å garantere tilkoblingstrykket A B C D E F Torque N.m FC 50 x , FC 50 x , FC 50 x , FC 80 x , FC 80 x , FC 80 x , FC 100 x , FC 120 x ,42 A B C Ø Torque N.m BC M 8 0, BC M 8 0, BC M , BC M , BC M , BC M ,2 A B Torque N.m HSBC , HSBC , HSBC ,00 8

11 Skinner og kleer i kobber FBC BMS QCC CONT KIT FBC Tilkoblingskleer for tilkobling uten hulltagning Meget kompakt tilkoblingsklee for tilkobling uten hulltagning på en 5 eller 10 tykk skinne: Kabler fra 1 ² opp till 185 ² eller ERIFLEX FLEXIBAR, med bredde til 20 Tilkoblingskleen er selvstøttende under monteringen IEC 0 ERIFLEX FLEXIBAR Type Tilkoblingsklee for 5 tykke skinner ERIFLEX A B C FLEXIBAR Kabelstørrelse type N.m FBC 5 x , FBC 5 x , , FBC 5 x , FBC 5 x 15, , , FBC 5 x ,132 Tilkoblingsklee for 10 tykke skinner A B C ERIFLEX Torque Kabelstørrelse FLEXIBAR N.m type FBC 10 x , FBC 10 x , , FBC 10 x , FBC 10 x 15, , , FBC 10 x ,138 BMS Bimetallplate For kontakt av høy kvalitet mellom aluminiumskinne og Kobberskinne 0 % aluminium - 30 % kopper STØRRELSE BMS x 100 x , BMS x 500 x 1 2 1,45 QCC ERIFLEX FLEXIBAR kleer For ERIFLEX FLEXIBAR 5 = 1 klee For ERIFLEX FLEXIBAR > 5 = 2 klees ERIFLEX FLEXIBAR bredde L F min. max QCC / , QCC 15,5/32 15, , QCC 40/ ,158 Koblingssett Skruer og muttere Kontaktsett For god elektrisk kontakt: 100 skruer muttere 200 skiver 200 kontaktskiver (klasse 8/8 ZN8C) Torque Størrelse N.m CONT KIT M x 1 HM x , CONT KIT M 8 x 30 HM 8 x , CONT KIT M 10 x 30 HM 10 x , CONT KIT M 10 x 50 HM 10 x , CONT KIT M 12 x 30 HM 12 x , CONT KIT M 12 x 40 HM 12 x , CONT KIT M 12 x 50 HM 12 x , CONT KIT M 12 x 0 HM 12 x , CONT KIT M 12 x 80 HM 12 x ,150 Festebolt Kraftmoment Kalkulering Med en 8.8 sinkbelagt bolt, bruker kontakt skive straet med momentnøkkel uten smøring. Kontaktskive Kontaktskive Skive Skive Ø M M8 M10 M12 M14 M1 F (dan) Festebolt Kraftmoment Nm

12 Universal tilkoblings skinne Universal tilkoblings skinner CB x A Opptil 450 Amp Umbraco skruer Tillater visuell inspeksjon av leder og bekreftelse av tilkobling For bruk på hullet og massiv kobberskinne Tverrsnitt fra 1,5 til 1 2 Tilkobling kan gjøres med eller uten endehylser Har høy ledningsevne. Laget i messing M5 x 18 M x 1,5 M x M8 x 20 M8 x M10 x Diameter Metrisk Toer Ґ Torque 2 AWG (N.m) inch/lbs CB x , /0 x 3,5 31 Med endehylse Uten terminal med flertrådet kabel Tilkoblingsskinnen er en 450 Amp. Koblingsskinne for tilkobling til hullet eller massiv kobber eller fortinnet aluminiumsskinne. En del av ERIFLEX fra ERICO. Denne kompakte skinnen er bare 8 lang og tillater tilkobling av opptil syv 1,5 til 1 2 utgående ledere. Tilkoblingsskinnen har høy ledningsevne,laget i messing og er rask å montere. Innfesting kan gjøres med bolter M5 til M bolter. Umbraco skruer gjør tilkobling enklere og terminalene tillater visuell inspeksjon for bekreftelse av terminering. Tilkobling kan gøres med eller uten endehylser. 10

13 Jordingsdeler EB 0 EB 20 EB 44 EBB KP EBB KDR Universal fastspenning Mange tilkoblinger Enkel tilkobling på grunn av fase Fast skinne Høy ledningsevne messing egenskap Kobber braketter for enkel montering Montering på kobberskinner <12 Ø EB20 EB44 EB0 Direkte montering Montering på avstandsstykker - Forlengelse 2 skinner, Nm x 1 x 1 x 1, , Nm x 3 x x 1 5,3 2,5-2 1,5-2 1,5 Nm x x 21 4,5 1, , ,5 Nm x x 1 x 58 L 580 EARTH BAR EB , EARTH BAR EB , EARTH BAR EB ,13 2X 1X EB 20 EB 44 EB X 2X L 2 x Ø,2 x 5 13 x2 x2 x ,3 5,1 L 4 x Ø,2 x Montering på DIN skinner Ved å bruke EBB KDR Sett 585 Montering 2 skinner Ved å bruke EBB KP Sett 58 5Nm 5Nm Ø,2 x 2 x Ø,4 CL x x Ø,4 Ø,2 x 4 x2 585 EBB KDR SETT DIN SKINNE 1 0,04 58 EBB KP KIT PLATE 1 0,

14 Jordingsdeler EC 1 EC 35 EB 3 Rask og lett tilkobling Mange bruksområder Kontakter: fra 2,5 til 35 ² EB 12 CLIP M EB 18 EC 450 EC Tilkoblingskleer FOR HULLEDE SKINNER 12 x 4 og 12 x 5 med avrundede kanter Lederen tilkobles med trykkplate Kleene vil gli på skinnen inntil kabel er tilkoblet En skrue fester kleen og tilkobler kabelen Ytterligere kleer kan tilkobles etter at skinnen er montert EB Jordskinner EB 12: Jordskinne av messing 13 x for 10 tilkoblinger 1 ² Og 2 tilkoblinger 35 ² EB 3: Jordskinne av kobber 15 x 4 utrustet med 3 st EB 12 EB 18: Jordskinne av messing 8 x 8 for 18 tilkoblinger, maks. 10 ² EB 3 KIT EC 450 Jordskinnesats Massiv skinne 12 x 4 x ² klee 20 1 ² kleer + 2 monteringsklips EC1 EC flexibel leder 35 2 solid leder L l H EC , EC , EC 35 11, ,0 EB 12 EB EB , EB , EB , EB , KIT EC ,32 KLIP M Monteringsklips FOR SOLIDE KOBBERSKINNER 12 X 4 OG 12 X 5 L l H CLIP M , CLIP M ,010 H CLIP MBJ Art Stromstyrke Tykkelse Tverrsnitt L Ø J T A MBJ , , MBJ , , MBJ , ,02 MBJ BJ Tverrsnitt L Ø D Stromstyrke 2 A 5510 BJ -200 S 200, ,015 Runde fletter med påkrympede kabelsko Tverrsnitt 2 Lengde Ø hull 12

15 Liggende skinneholdere FBS A UCOV 0TN UCFBS 0TN Skinneholdere Universell mangesidig holder Krever minimalt med plass Arbeidstemperatur: -40 C opp till +130 C Selvslukkende UL 4 VO FBSS 400A UCOV 0T UCFBS 0T COV 100T CFBS 100T CLIP 100 FBS A For gjengede skinner x 5, 3 faser + nøytral Posisjonering for skinnene Avdekning festes ved hjelp av distanser Jord kan tilkobles på høyre eller venstre side Halogenfri UCFBS 0 T-TN 10 30A Skinnetykkelse 5 og 10 Allsidig støtte for skinner 15, 20, og 30 UL 4 VO Maks. temp.: 130 C Endedeksel 5210 og 50 for a tildekke samleskinne ender CFBS 100 T A Skinnetykkelse 10 Mangesidig holder for 30, 40, 50 og 0 brede skinner ved bruk av klipsen UL 4 VO Maks. temp.: 130 C Enden på skinnene beskyttes med endekappe UCFBS 0T 10 Skinne bredde Skinnetykkelse med mer FBS 400A ,30 FBSS 400A For skinner, 32 x 5 uten hulltagning Enkel tilkobling (vinklede skinner) Justerbare infestinger for rask og enkel montering og M-skruv medfølger i forpakningen. Direkte montering av avdekning med selvborrende skruer Halogenfri Fixing: Fixing: 200 Fixing: 1 5 UCFBS 0TN 5200 UCFBS 0 T x x , UCOV 0 T 10 0, UCFBS 0 TN x x ,2 50 UCOV 0 TN 10 0,034 Antall klips per fase CFBS 100T 0 x , COV 100T 10 0, CLIP x x , CLIP x x , CLIP x x , FBSS 32 x 5 2 0,31 13

16 Skinneholdere Justerbare liggende skinneholdere AFBS-B 00 ALP 2000 SI ALP-B Justerbar avstand mellom fasene Rask justering mellom skinnetykkelsene 5 og 10 Meget høy motstand mot kortslutningskrefter Meget høyt sikkerhetsnivå Universal montering Arbeidstemperatur: -40 C opp til +130 C Selvslukkende UL 4 VO AFBS-B 00 OPP TIL 100A Mangesidig holder for 30 til 80 brede skinner Skinnetykkelse: 5 eller 10 3 fas + nøytral Halogenfri Se under for eksempel på bruksområder AFBS 00 AFBS OPP TIL 00A Mangesidig holder for 30 til 1, montert på: ALP 2000 aluminiumskinne, lang + SI ALP-B isolatorblokk - 3 fas + nøytral - Skinnetykkelse: 5 eller 10 - Halogenfri SI ALP-B ALP AFBS-B , ALP , SI ALP-B 12 0,8 5 & Glir og justeres etter skinnetykkelse (5 eller 10 ) Ved å rotere isolatoren 2 isolatorer per skinne. Avstanden mellom fasene kan lett justeres med de glidende isolatorene. Se ERIFLEX Software. 1 isolator kan støtte 2 skinner. Fast avstand mellom skinnene: 34. De to modellene kan også kombineres. 14

17 Skinneholdere Kompakte og forsterkede skinneholdere CBS-B 2/5TN CBS-B 1/10TN RCBS 1/TN Kompakt design Rask og enkel montering Kan monteres i 400 dype skap Skjerminfesting medfølger Halogenfri Arbeidstemperatur: -40 C opp til +130 C Selvslukkende UL 4 VO CBS-B 2/5TN 0-100A For 5 skinnetykkelse CBS-B 1/10TN 0-100A For 10 skinnetykkelse RCBS 1/TN-1/10TN Mekanisk Forsterket Avstand mellom kobberskinner og skap: 24 RCBS 1/TN A For Skinnetykkelse :,35-80 Skinnetykkelse Skinner per fas CBS-B 2/5 TN ,200 Skinnetykkelse Skinner per fas CBS-B 1/10 TN ,0 Skinnetykkelse Antall skinner per fase RCBS 1/ TN* 1 1 0,50 RCBS 1/10TN A for bar thickness : Skinnetykkelse Antall skinner per fase RCBS 1/10 TN* ,20 15

18 Skinneholdere Kompakte og justerbare skinneholdere CABS 00 CABS 400 Universelle fester Enkel å montere Justerbar avstand mellom hver fase (12,5 steg) Standardstøtte eller tilpasset støtte Kostnadseffektiv For alle typer av skinneholdere og ERIFLEX ERILINK Halogenfri Arbeidstemperatur: -40 C opp til +130 C Selvslukkende UL 4 VO Tekniske Data Skap: 300 Til 800 MM Skinner: 30 Til 1 MM Tykkelse: 5 Eller 10 MM Fra 400 a Opp Til A Aluminium Profil stivhet Hvordan forbedre bøyemotstand, i hend hold til din konfigurasjon: Kobberskinne hoyde + 40 Enkel Dobbel versjon 1 Dobbel versjon 2 For kalkulerings formål: Se ERIFLEX programvare 1

19 Kompakte og justerbare skinneholdere Skinneholdere Standardskap Støtter Følgende CABS400 CABS00 A B 3 5 C D /5TN /10TN L CABS 4/5 TN , CABS 2/10 TN , CABS 4/5 TN , CABS 2/10 TN , Tilpasset Støtte: Kun 3 Deler Færre Deler... Flere Konfigurasjoner Aluminiumprofil 2M (Skap) CABS APP 2 0,0 2 Skapmoduler: CABS 4/5 T MODUL 1 til 4 skinner 30 -> 1 x 5 CABS 2/10 T MODUL 1 til 2 skinner 30 -> 120 x 10 T = 3 faser L 5430 CABS 4/5 T MOD 1 0, CABS 2/10 T MOD 1 0, CABS 3/10 T MOD 1 0, CABS 3/10 T MODUL 1 til 3 skinner 30 -> 120 x 10 CABS 4/5 TN MODUL 1 til 4 skinner 30 -> 1 x 5 CABS 2/10 TN MODUL 1 til 2 skinner 30 -> 120 x 10 TN = 3 faser + noytral L CABS 4/5 TN MOD 1 0, CABS 2/10 TN MOD 1 0, CABS 3/10 TN MOD 1 0, CABS 3/10 TN MODUL 1 til 3 skinner 30 -> 120 x 10 3 Tilbehør: Konsoll For Støtte Oppsetting HOLDERE FOR SKAP M HOLDERE FOR SKAP, T KIT HOLDERE FOR SKAP, E HOLDERE FOR SKAP, TH KIT HOLDERE FOR SKAP, TH KIT 5 0, HOLDERE FOR SKAP, BT 10 0, HOLDERE FOR SKAP, SV 10 0, HOLDERE FOR SKAP, RV 10 0, CABS T SET 5 0, CABS E 10 0, CABS M 10 0, ADD. SETT CABS fastgjoring 1 0,310 HOLDERE FOR SKAP, BT HOLDERE FOR SKAP, SV HOLDERE FOR SKAP, RV ADD. SETT CABS fastgjoring 1

20 Skinneholdere Kompakte og justerbare skinneholdere Holdere For Skap, TH KIT Holdere For Skap, T KIT Holdere For Skap M Direkte Montering Holdere For Skap, RV Holdere For Skap, SV Holdere For Skap M Holdere For Skap M Holdere For Skap, BT Holdere For Skap M 18

21 Universelle skinneholdere Skinneholdere UBS 4/5T UBS 1/5TN UBS 1/10 TN 10 Komplett sortiment med 15 UBS Meget robust konstruksjon Universelt festesystem Rask og enkel montering Halogenfrie isolatorer Arbeidstemperatur: -40 C opp til +130 C Selvslukkende UL 4 VO Tekniske Data 1) 2,5 forsterket og formet sink Belagt stål plate 2) Isolatorer i halogenfri, glasfiberarmert polyamid 3) Skinnene festes med glasfiberarmerte M10-polyamidskruer (rustfrie skruer for skinner 10 og 200 ) 4) Justerbar avstand mellom innfestningspunktene 5) Avstand mellom hullene for sidemontering: ) Integrert innfestning for berøringsbeskyttelse med 2 st innfelte M10-muttere UBS 1/5TN 100A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 5 Skinnebredde: 30 til 1 Antall skinner per fase UBS 1/5 TN 1 1 1,8 UBS 1/10TN 50A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 30 til 120 T = 3 faser TN = 3 faser + nøytral UBS 4/5T & 4/5TN Antall skinner 3500A per fase 3 faser (4/5 T) 3 faser + nøytral (4/5 TN) UBS 1/10 TN* 1 1 1,8 Skinnetykkelse: 5 Skinnebredde: 30 til 1 UBS 1/10TN 10 & 200 4/5 TN 3500A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 10 til 200 Montering uten justering 4/5 T Ø 2 x, ,5 38 Antall skinner per fase UBS 4/5 TN , UBS 4/5 T , Antall skinner per fase UBS 1/10 TN , UBS 1/10 TN ,40 1

22 Skinneholdere Universelle skinneholdere UBS 2/10TN 200 UBS 2/10TN UBS 2/10T UBS 2/10T 300A 3 faser Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 30 til 120 UBS 2/10TN 300A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 30 til 120 UBS 3/10TN 4500A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 30 til 120 Antall skinner per fase UBS 2/10 T ,18 Antall skinner per fase UBS 2/10 TN ,8 Antall skinner per fase UBS 3/10 TN ,0 UBS 2/10T 10 & A 3 faser Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 10 til 200 Montering uten justering UBS 2/10TN 10 & A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 10 til 200 Montering uten justering UBS 3/10TN 10 & A 3 faser + nøytral Skinnetykkelse: 10 Skinnebredde: 10 til 200 Montering uten justering Antall skinner per fase UBS 2/10 T , UBS 2/10 T ,0 Antall skinner per fase 5180 UBS 2/10 TN , UBS 2/10 TN ,50 Antall skinner per fase UBS 3/10 TN , UBS 3/10 TN ,50 20

23 Justerbare skinneholdere Skinneholdere ABS 1/10 ABS 4/5 KIT 200X10 ABS APS ABS AP ABS 3/10 ABS AP Mulighet til å tilpasse skinneavstanden Ekstremt robust utførelse Universelle fester Rask og enkel montering Arbeidstemperatur: -40 C opp til +130 C Halogenfrie Selvslukkende UL 4 VO ABS-EA ABS Enkle Løsninger Med Bare 2 Komponenter: 1 Aluminiumsprofiler 2 m 2 Singel sett muliggjør enfase montasje OPP TIL 400 A Skap: 300 til 00 Skinner: 50 til 200 Tykkelse: 5 eller 10 Skinneholdere IP 00 / ERIFLEX ERILINK BETEGNELSE L 5030 ABS AP ABS perfo alu profil 2 1, ABS AP ABS perfo alu profil 2 1, ABS 1/5 ABS modul 1/5 1 0, ABS 4/5 ABS modul 4/5 1 0, ABS 1/10 ABS modul 1/10 1 0, ABS 2/10 ABS modul 2/10 1 0, ABS 3/10 ABS modul 3/10 1 0, ABS 10 x 10 ABS sett 10 x , ABS 200 x 10 ABS sett 200 x , ABS APS ABS profil FORSTERKNINGS SETT 1 0, ABS-EA ABS ERIFLEX ERILINK adapter 1 0,10 Frihet Til Å Velge Følgende: Ønsket avstand mellom hver fase Ønsket konfigurasjon: bipolar, tripolar eller tetrapolar 1 Aluminiumsprofiler 2M. 2 ulike utførelser: 2 Ferdig stansede hull med avstand Uten hull Aluminium Profil stivhet Hvordan forbedre bøyemotstand, i hendhold til din konfigurasjon: Enkel Dobbel versjon 1 Dobbel versjon 2 Kobberskinne høyde + 8 Singel Sett Forpakning Muliggjør Enfase Montasje. 5 ulike moduler: 1/5: 1 skinne 50-1 x 5 per fas 4/5: 2,3,4 skinne 50-1 x 5 per fase 1/10: 1 skinne x 10 per fas* 2/10: 2 skinnes x 10 per fas* 3/10: 3 skinnes x 10 per fas* For kalkulerings formal: Se ERIFLEX programvare Tilbehør *Som Tillegg Til Ovenstaende Moduler Sett 10 x 10 (passer 10 x 10 kobberskinne) Sett 200 x 10 (passer 200 x 10 kobberskinne) Som Tillegg Til Aluminiumsprofilen Forsterkningssett (ABS APS kombinert forsterket profil Skapfeste for aluminiumprofilen 21

24 Distanser og tilbehør CAPN CAPB CAPN 1. Et komplett sortiment av tilbehør for enkel montering av distribusjonsblokk PS DMH M4-M5-M DH M5-M DMH M4-M5-M Metalldistanser Sekskantet metalldistanser Galvanisert stål For å feste berøringsbeskyttelse eller profiler Han-hun muliggjør stabil montering Se tegning under DH L Ø A B 5150 DMH 10M4 10 M , DMH 15M4 15 M , DMH 20M4 20 M , DMH M4 M , DMH 30M4 30 M , DMH 35M4 35 M , DMH 40M4 40 M , DMH 50M4 50 M , DMH 0M4 0 M , DMH 15M5 15 M , DMH 20M5 20 M , DMH M5 M , DMH 30M5 30 M , DMH 35M5 35 M , DMH 40M5 40 M , DMH 50M5 50 M , DMH 0M5 0 M , DMH 0M5 0 M , DMH 80M5 80 M , DMH 15M 15 M , DMH 20M 20 M , DMH 30M 30 M , DMH 40M 40 M , DMH 50M 50 M , DMH 0M 0 M , DMH 0M 0 M , DMH 80M 80 M , DMH 0M 0 M , DMH 100M 100 M ,04 DH M5-M Distanser Han-hun Elektrotekniske applikasjoner Isolering av polystyrol Gjengede ender forkroet galvanisert stål Arbeidstemperatur opp til 80 C Isoleringsspenning V L Ø A B 500 DH 15M5 15 M , DH 20M5 20 M , DH 30M5 30 M , DH 45M5 45 M , DH 55M5 55 M , DH 0M5 0 M , DH 85M5 85 M , DH 120M5 120 M , DH 15M 15 M , DH 20M 20 M , DH 30M 30 M , DH 45M 45 M , DH 0M 0 M , DH 120M 120 M ,035 CAPN-CAPB Kapselmuttere CAPN5 & CAPN CAPB5 & CAPB A CAPN5 M , CAPN M 100 0, CAPN15 M , CAPN1 M 100 0, CAPB5 M , CAPB M 100 0,004 PS Beskyttelsesskjerm (PVC) CAPN15 & CAPN1 med messing gjenger S = Side T = Topp L A Ø Monteres på PS1000 x 0 x BSC 1A/S 10 0, PS500 x 120 x BSC 1A/T 10 0, PS500 x 1 x BS 1A/T 10 0, PS1000 x x BS 1A/S 10 0, PS1000 x 0 x BS 400/T 1 1, PS1000 x 2000 x ,4

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter ERITECH SYSTEM 3000 Lynvern produkter Central Plaza, Hong Kong, P.R. Kina Centrepoint Tower, Sydney, Australia Skytower, Aukland, New Zealand Lyn kan være svært ødeleggende. I tillegg til livsfare for

Detaljer

MULIGHET TIL Å VELGE. Skap til ethvert behov

MULIGHET TIL Å VELGE. Skap til ethvert behov MULIGHET TIL Å VELGE Skap til ethvert behov Velkommen til Stansefabrikken Products AS Stansefabrikken Products AS er et selskap, som både eier, utvikler og selger produkter i det skandinaviske markedet.

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual 1ZSC000563-AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

FORORD. Kjære kunde! Besøk oss på www.casu.no! www.casu.no 1. Det er vår glede og stolthet at du nå sitter med vår katalog i dine hender!

FORORD. Kjære kunde! Besøk oss på www.casu.no! www.casu.no 1. Det er vår glede og stolthet at du nå sitter med vår katalog i dine hender! 2014 FORORD Kjære kunde! Det er vår glede og stolthet at du nå sitter med vår katalog i dine hender! Caravan Supply AS er en grossist som leverer utstyr og reservedeler til landets forhandlere av camping,

Detaljer

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Copyright Modul-System Version no. 10-01 1001 14360 Modul-System Alt er mulig. Modul-System er i dag verdensledende på innredningssystemer til servicebiler.

Detaljer

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR INFO SIVILINGENIØR Ny leverandør - signalutstyr Werma - side 6 Gunn-Rita Dahle Flesjå Ny BLZP konnektor i 5.00 og 5.08 rasteravstand - side 16 TermOpto optokobler - side 18 Kan Du Merke Det - side 26 X20

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Eldon MultiMount lakkert stål, veggskap

Eldon MultiMount lakkert stål, veggskap 14 VEGG MONTERTE SKAP MAS stålplate 18 IP 66; NEMA 4, 12, 13 IK 10 H: 200-1200 : 200-800 D: 155-400 MAD stålplate 22 IP 55; NEMA 12,13 IK 10 H: 600-1400 : 800-1200 D: 300 MAP stålplate 24 IP 66; NEMA 4,

Detaljer

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27 INFO SIVILINGENIØR AEG Boligskap - side 6 Kjetil André Aamodt FieldPower - side 8 KATKO TERMINALS KL 2x150/1H/R Kutteverktøy - side 14 KL 2x240/1H/R ifm Nyheter - side 24 SER FREMOVER KL 1 x 95 / 1H Koblingsstykker

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2014

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2014 2014 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2014 Gjeteren AS har i 75 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2015

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2015 2015 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2015 Gjeteren AS har i over 75 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med

Detaljer

- når service teller. Engbo Produktkatalog

- når service teller. Engbo Produktkatalog - når service teller Engbo Produktkatalog Engbo nyskapende i mer enn 30 år! Etablert i 1975. Startet med produksjon av ankervinsjer på midten av 1980-tallet og baugpropeller ved inngangen av 1990-tallet.

Detaljer

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm JFK INFO Nr. 02 / 2013 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex Side 6 Nipler for Ex-områder Side 19 Velg riktig merkemaskin Side 24 Atex nyheter

Detaljer

Kabelverktøy 1000V verktøy Standard verktøy Skruer. Katalog 2012/13....overbevisende løsninger

Kabelverktøy 1000V verktøy Standard verktøy Skruer. Katalog 2012/13....overbevisende løsninger NO Kabelverktøy 1000V verktøy Standard verktøy Skruer Katalog 2012/13...overbevisende løsninger Point of sales Kabelkutter Saks Den nye allround soft-grip saksen med det rellatift korte bladet og spesial

Detaljer

KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo

KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo KAPSLINGSKATALOG Ensto Cubo 2 Ensto til tjeneste Vi er spesialister på området kapslinger og kundespesifikke kapslingsløsninger. Vårt standard produktutvalg omfatter kapslinger i termoplast, polyester,

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

FORORD. Kjære kunde! Innholdsfortegnelse: Besøk oss på www.casu.no!

FORORD. Kjære kunde! Innholdsfortegnelse: Besøk oss på www.casu.no! FORORD Kjære kunde! Innholdsfortegnelse: Det er vår glede og stolthet at du nå sitter med vår katalog i dine hender! Caravan Supply AS er en grossist som leverer utstyr og reservedeler til landets forhandlere

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INFO. Omnimate Signal SLF 5,08 kraftig plugg. Verktøy og komponenter. Nyheter Merking. Nyheter Automasjon. Cecilia Brækhus: The first lady

INFO. Omnimate Signal SLF 5,08 kraftig plugg. Verktøy og komponenter. Nyheter Merking. Nyheter Automasjon. Cecilia Brækhus: The first lady JFK INFO Nr. 01 / 2013 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Omnimate Signal SLF 5,08 kraftig plugg Side 6 Verktøy og komponenter Side 18 Nyheter Merking Side 32 Nyheter Automasjon

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Gode forhold på arbeidsplassen og i miljøet I mer enn 60 år har Nederman utviklet produkter og løsninger for å redusere belastningen

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21 INFO SIVILINGENIØR Fail-safe induktive givere - side 10 Autofile Jan Erik Larsen Vanntett kobling for IE - side 12 Nyheter - side 14 Valg av overspenningsvern - side 21 Skipsgodkjente løsninger - side

Detaljer