Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag. D Utgave 1995/01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag. D108 0003 - Utgave 1995/01"

Transkript

1 Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag D Utgave 1995/01

2 CAUTION This machine may only be operated, serviced and maintained by personnel being familiar with the Operating Instructions and applicable safety and accident prevention regulations! Austria POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Phone (+43) 3452/82954 Fax (+43) 3452/ Germany POSCH Gesellschaft m.b.h. Preysingallee 19 D Velden/Vils Phone (+49) 8742/2081 Fax (+49) 8742/

3 Innholdsfortegnelse Generelt...2 Produsent...2 Gyldighet...2 Bruksområder... 2 Maskinens viktigste bestanddeler... 3 Klistremerker og deres betydning... 4 Arbeid ved sirkelsagen...5 Sikkerhetstekniske henvisninger... 5 Igangsetting... 6 Vedsaging med vippen... 7 Ombygging fra vippe-stilling til bord-stilling... 8 Bytte av sagblad... 9 Transport Vedlikehold...12 Sikkerhetstekniske henvisninger Smøring Kvessing av sagbladet Vikking av sagbaldet Bytte og spenning av drivremmen Utbedring av feil...16 Tekniske data...17 Konformitetserklæring...20 Side 1

4 Generelt Generelt Produsent Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz Telefon: (0043) 03452/82954 Telefax: (0043) 03452/73389 Gyldighet Denne bruksanvisningen gjelder for følgende maskiner: Artikkelnummer Maskintype M1230E, EB, ES, EW TWE M1211E, EB, ES, EW TWKE M1212E, EB, ES, EW TWKE 5,5-700 M1207E, EB, ES, EW TWK M1215E, EB, ES, EW TWZ -700 M1219E, EB, ES, EW TWZE M1700 E, EB, ES, EW CTWE M1361E, EB, ES, EW WE M1356E, EB, ES, EW WKE M1349E, EB, ES, EW WKE 5,5-700 M1353E, EB, ES, EW WK M1365E, EB, ES, EW WZ -700 M1370E, EB, ES, EW WZE M1800 E, EB, ES, EW CWE Tabell 1: Maskintyper EB...Modell med vedspalter ES...Modell med avbarkningsbladtilbygg EW...Modell med sagblad besatt med hardmetall Bruksområder Sirkelsagen er en maskin med en vippe til saging av ved og et stasjonært bord til saging av byggmaterial. Legg merke til følgende ved saging: Mininum diameter på treet: 2 cm Maksimal diameter på treet: 20,5 cm i bordstilling 24 cm i vippestilling Minste snittlengde: 10 cm Maksimal lengde på treet: 2 m Legg kun en og en vedski i vippen! Side 2

5 Generelt Maskinens viktigste bestanddeler Sagbladbeskyttelse Fikserspak Bryter/Stikkontakt Transporthåndtak Typeskilt Fikserskrue Håndtak Bord Transporthåndtak Sagbladbeskyttelse E-motor Typeskilt E-motor Håndtak Vippestang Vippe Bryter/Stikkontakt Vippeholder Gliderstokk Sirkelsagnøkkel Vippe Vippestang Låsevinkel Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag Side 3

6 Generelt Klistremerker og deres betydning! Gehörschutz tragen Schiebestock benutzen use ear defenders use the pushstick Brennholzschneiden ohne Zuführeinrichtung verboten use the log gripper provided Nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb nehmen use only with guards fitted Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk! Maximale Zapfwellendrehzahl U/min maximum pto-rotation rpm Régime de p.d.f. maxi t/min 540 Kun ved kamakseldrivkraft Porter une protection d`ouïe. Utiliser la coulisse Défense de couper du bois sans dispositif d`amenée. Ne mettre en service qu`avec tous les dispositifs de sécurité. max. Sägeblatt ø 700mm max. sawblade ø 700mm ø maxi de la lame de scie: 700mm Kamakselens rotasjonsretning Vorsicht! Werkzeug läuft nach! Danger! Blade continous to turn after machine is stopped Attention! L`arrêt de l`outil n`est pas immédiat! Kun ved kamakseldrivkraft max. Sägeblatt ø 700mm max. sawblade ø 700mm ø maxi de la lame de scie: 700mm Sagbladets rotasjonsretning Bruk beskyttelsesbriller og ørebeskyttere! Mit Phasenwender With phase changer Avec inverseur de phase Am Schalter Bruk beskyttelsesbriller og ørebeskyttere! Wiedereinschalten erst nach mindestens 20 sec.! Bei Defekt Sicherung im Schalter austauschen Turn on again after at least 20 seconds! On failure replace fuse in switch Attendre au moins 20 sec. avant la remise en marche! En cas de défectuosité, remplacer la fusible dans le commutateur Sagbladets rotasjonsretning Illustrasjon 2 - Klistremerkeposisjoner Side 4

7 Arbeid ved sirkelsagen Arbeid ved sirkelsagen Sikkerhetstekniske henvisninger Plasser sirkelsagen kun på jevne gulvunderlag. Bruk beskyttelsesko ved arbeid ved maskinen. Benytt ørebeskyttere og beskyttelsesbrille. Ikke bruk løstsittende klær. Bruk aldri defekte forbindelsesledninger. Det er viktig at det er godt lys på arbeidsplassen, da faren for skader stiger ved dårlig belysning! Maskiner med elektrisk drivkraft må ikke tas i bruk i regnvær, da det ellers kan oppstå skader på bryteren eller elektro-motoren. Arbeid forsiktig! Ved uforsiktig håndtering kan det roterende sagbladet forårsake store skader. Skulle det oppstå en farlig situasjon; trykk straks inn NØDSTOPP-knappen! Arbeid aldri uten beskyttelsesinnretninger. Bruk aldri ødelagte, sprukne eller deformerte sagblad! Under omstillingsarbeider på sirkelsagen må sagen alltid slås av og kobles fra strømnettet. Bruk gliderstokken ved skjæring på langs. Sirkelsagen må ikke brukes i lukkede rom. Arbeid ved det elektriske anlegget må kun utføres av elektrikerutdannet personell. Foreskrevet sagbladdiameter: for skjæring på langs for vedskjæring med vippesag Sagbladdiameter Transporter sagen kun når bordet er slått ned og skrudd fast til vippen. Bruk kun original POSCH-reservedeler. La aldri maskinen stå på uten oppsyn. Personer som bruker maskinen må være minst 18 år. Opplysninger om støy cm 70 cm Tabell 2: tillatte sagbladstørrelser I praktisk bruk ved skjæring av ved eller byggmaterialer må det regnes med et lydnivå på db (A), målt ved den arbeidendes øre. Av den grunn anbefales bruk av ørebeskyttelse på det sterkeste. Side 5

8 Arbeid ved sirkelsagen Igangsetting Før De starter maskinen må De montere vippehåndtaket på vippen. Sekskantskrue M8x20 Kontroller at NØDSTOPP-bryteren fungerer. NØDSTOPP Skive M8 Vippehåndtak Ved E-drivkraft Selvsikrende sekskantmutter M8 Illustrasjon 3 - Vippehåndtak-montasje Still sagen opp på et jevnt gulvunderlag. Kontroller at sirkelsagbladet er ordentlig festet og trekk om nødvendig til sekskantmuttrene (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). Bryter 4 kw Illustrasjon 4 - NØDSTOPP Bryter 4kW: Trykk straks inn NØD- STOPP-bryteren om en farlig situasjon skulle oppstå! Ved maskiner med elektronisk bremsebryter og stjernetrekantstarter må nullederen være forhånden. Merk! Dersom bremsebryteren skulle være defekt, må sirkelsagen ikke under noen omstendighet settes i drift. Merk! Dersom maskinen slås av pga. overbelastning, må man vente 60 sekunder med å slå på bryteren igjen. Bryteren må ikke slås på mer enn 5 ganger i løpet av 10 minutter! Koble sirkelsagen til strømnettet Nettspenning 400V (bruk 16 A- sikringer). Side 6

9 Arbeid ved sirkelsagen Ved strømtilførsel må ledningen ha et tverrsnitt på minst 2,5 mm 2. Legg merke til E-motorens rotasjonsretning (se pil på motoren). Dersom motoren roterer i gal retning: I bryterens stikkontakt befinner det seg en fasevender. Med denne kan De snu motorens rotasjonsretning. (Trykk inn platen i stikkontakten med en skrutrekker og vri 180 ). Slå på kamakselen ved sleperen og koble langsomt ut. Kamakselens anbefalte turtall ligger på 500 omdr/min. Legg merke til henholdsvis kamakselens og sagbladets rotasjonsretning. Kamakselens maksimale turtall ligger på 540 omdr/min. Illustrasjon 6 - Slepekamakselens rotasjonsretning Illustrasjon 5 - Fasevender Dersom motoren har en stjernetrekant-bryter: La bryteren stå i stjernestilling når motoren startes og slå så over i trekantstilling. Merk! Arbeid ved det elektristke anlegget må kun utføres av elektrikerutdannet personell. Ved slepedrivkraft Monter kamakselsirkelsagen på sleperens trepunktsopphenging. Når sagen er i drift må den være festet på sleperens to underføringer. Sett på kardangakselen og monter sikkerhetslenken. Vedsaging med vippen Bord-vippe-sirkelsag 1. Løsne fikserskruen. 2. Sving sagbordet så langt at fikserspaken raster inn i stativbolten på bordets bakside. Skru fast fikserskruen på vippen igjen (se Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag). Merk! Ikke sving bordet i stillingen for bytte av sagblad (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad)! 3. Kontroller at sagbladet er ordentlig festet og skru sekskantmuttrene til om Side 7

10 Arbeid ved sirkelsagen nødvendig (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). 4. Dra vippen oppover til holdebøylen raster inn over svingrøret og vippen stopper i denne arbeidsstillingen. Dersom det er montert en korttrespalter på sirkelsagen, må spaltekjeglen dekkes av beskyttelseshetten. Vippe-sirkelsag 1. Kontroller at sagbladet er ordentlig festet og skru sekskantmuttrene til om nødvendig (se Illustrasjon 10 - Bytte av sagblad). Dersom det er montert en korttrespalter på sirkelsagen, må spaltekjeglen dekkes av beskyttelseshetten. Saging Legg treet inn i vippen. Før vippen med holdegrepet til sagen og sag trestykket. Henvisning: Ikke trykk så kraftig at sagbladet roterer langsommere. Dette fører til at motoren overbelastes og at motorbeskytteren slår av motoren. Dersom motorbeskytteren slår av motoren, må motoren ikke slås på med en gang. Først når overflatetemperaturen er sunket til ca. 30 C, kan den slås på igjen. Merk! Etter endt sagearbeid må vippen svinges tilbake i utgangsposisjonen! Ombygging fra vippestilling til bord-stilling Merk! Koble maskinen fra strømnettet før De begynner med ombyggingsarbeidet! 1. Løfte vippeholderen oppover, og sving vippen nedover til vippeholderen raster inn. 2. Løsne fikserskruen. 3. Løsne fikserskruen på bordets høyre side og sving bordet langsomt nedover (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). 4. Skru vippen fast til bordet med fikserskruen. Merk! Ved skjæring på langs bør De bruke lengdeanlegg og gliderstokk. Side 8

11 Arbeid ved sirkelsagen Bytte av sagblad Merk! Før De bytter sagblad må sirkelsagen kobles fra strømnettet. Ved kamakseldrivkraft må sleperen slås av! Bord-vippe-sirkelsag Sagbord Fikserspak Spennflens Sekskantmutter 5. Bytt sagblad. Vi anbefaler følgende sagblad: Artikkelnummer Betegnelse for vedsaging Sagblad Ø70 cm, borehull Ø30 mm, grovt tannhjul Z kromlegert Z krom-vanadium Z besatt med hardmetall Tabell 3: egnede sagbladtyper - vedsaging Artikkelnummer Betegnelse for skjæring på langs Spaltekile Vippestang Sagblad Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad 1. Sving sagbordet så langt tilbake at det ligger på maskinstativet. 2. Løfte vippestangen og legg vippen bakover. 3. Løsne sekskantmutteren fra drivakselen. Trykk samtidig et trestykke mot sagbladet for å forhindre at det vrir seg. 4. Dra av spennflensen. Sagblad Ø50 cm, borehull Ø30 mm, fint tannhjul Z kromlegert Z krom-vanadium Z besatt med hardmetall Tabell 4: egnede sagbladtyper - skjæring på langs 6. Kontroller riktig størrelse på spaltekilen: Sagbladdiameter Spaltekile etter DIN cm 50 x cm 70 x 4 Tabell 5: riktig spaltekile Henvisning: Hver spaltekile har en egen føring! Side 9

12 Arbeid ved sirkelsagen 7. Monter en annen spaltekile dersom det er nødvendig. 9. Sving sagbordet forover igjen. Vippe-sirkelsag sagbladbeskyttelsen Sekskantmutter Spennflens Sagblad Illustrasjon 8 - Spaltekilemontasje 8. Kontroller at spaltekilen er riktig innstilt. For å gjøre dette må De stille om maskinen til bordstilling 1-2mm 5mm Illustrasjon 9 - Innstilling av spaltekilen Henvisning: Avstand mellom spaltekil og sagblad minimum 3mm maksimalt 8mm Vippestang Illustrasjon 10 - Bytte av sagblad 1. Ta av sagbladbeskyttelsen. 2. Løft vippestangen oppover og legg vippen bakover. 3. Løsne sekskantmutteren fra drivakselen. Trykk samtidig et trestykke mot sagbladet for å forhindre at det vrir seg. 4. Dra av spennflensen. 5. Bytt sagblad. Egnede sagbladtyper se Tabell 3: på side Sett sagbladbeskyttelsen på igjen. Side 10

13 Arbeid ved sirkelsagen Transport Slå av sirkelsagen og koble den fra strømnettet. Transporthåndtaket befinner seg på baksiden av maskinen (se Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag). Trekk ut håndtaket og løft maskinen. Ved kamakseldrifkraft Slå av kamakseldrivkraften. Monter sirkelsagen på trepunktsopphegningen. Slå sagbordet ned og skru fast vippen til sagbordet med fikserskruen. Vippe-sirkelsag: Vippens låsevinkel må hektes fast på stativet og fikseres med vingemutteren (se Illustrasjon 1 - Bordvippe og vippe-sirkelsag). Løft sirkelsagen ved hjelp av slepehydraulikk. Følg trafikkreglene ved transport på offentlige veier. Heng en apparatlykt på baksiden av maskinen. Maksimal transporthastighet er 25 km/t! Side 11

14 Vedlikehold Vedlikehold Sikkerhetstekniske henvisninger Slå alltid av maskinen og koble den fra strømnettet før vedlikeholdsarbeidet begynner. Arbeid aldri uten sikkerhetsinnretninger. Monter alle sikkerhetsinnretninger etter endt vedlikeholdsarbeid. Bruk kun original POSCH-reservedeler. La aldri maskinen stå på uten oppsyn. Arbeid ved det elektriske anlegget må kun utføres av elektikerutdannet personell. endres). Altså må også tanngrunnen slipes til. Merk! Sløve sagblad kan bli overhete! Følgene er riss i sagbladet. T Vikking av sagbaldet Illustrasjon 11 - Kvessing (se Illustrasjon 12 - Vikking) Merk! Sagblad som er galt vikket kan overopphetes! Følgene er riss i sagbladet. Smøring Fra tid til annen må vippens lagerrør smøres inn med fett. For å forhindre rustdannelse må sagbladene oljes regelmessig. min. 1/4 bladtykkelse til maks. 1/2 bladtykkelse Kvessing av sagbladet (se Illustrasjon 11 - Kvessing) Ved kvessing av sagbladet er det viktig at den opprinnelige dybde "T" ikke bladtykkelse Illustrasjon 12 - Vikking Side 12

15 Vedlikehold Smøring av vinkeldrevet Det må brukes EP-oljer av viskositetsklasse SAE 90. MP 85-W90 Type TransGearX-18 Tabell 6: egnede hydraulikkoljer Det første oljeskift må gjennomføres etter 100 driftstimer, deretter etter hver driftstime eller en gang i året. Merk! Den gamle oljen må deponeres riktig. Skaff Dem opplysninger om de gjeldende miljøvernsbestemmelser. Oljestand hhv. oljeuttakskrue Bytte og spenning av drivremmen Merk! Før spenning og bytte av drivremmen må maskinen kobles fra strømnettet. Bytte og spenning ved E-drivkraft Illustrasjon 13 - Vinkeldrev Vinkeldrevets samlede fyllmengde: 0,35l Den maksimale arbeidstemperaturen ved permanent drift er 80 C. Illustrasjon 14 - Bytte og spenning 1. Løsne skruen (1) på drivrembeskyttelsen. Ta av drivrembeskyttelsen. 2. Løsne motorvippen Til dette må De løsne skruen (2) og skru mutteren (3) fast. Dermed heves motoren oppover. 3. Ta av de gamle drivremmene og legg på de nye. Side 13

16 Vedlikehold Merk! Drivremmene må legges løst på. Dersom de "tvinges på" drivremskiven er det fare for at de kan ødelegges og ryke etter kort tid. Bytte og spenning ved kamakseldrivkraft Effekt Stk. Rem Artikkel.nr. 4kW 2 5,5kW 3 SPZ 1037lw DIN7753 Z SPZ 1087lw Z DIN7753 Tabell 7: egnede drivremtyper 4. Løsne mutteren (3). Motoren synker nedover og spenner drivremmene: Drivremmene må spennes sånn at de med tommelen lar seg trykke inn 7 mm på midten. 5. Skru deretter fast skruen (2) og dra mutteren (3) til så hardt at motorvippen henger rett igjen og ikke er forvridd kw drivkraft: Sett på drivrembeskyttelsen igjen og skru den på stativet sammen med den indre beskyttelsesplaten. 5,5kW drivkraft: Skru drivrembeskyttelsen på stativet igjen Illustrasjon 15 - Bytte og spenning 1. Løsne skruene (1) på drivrembeskyttelsen og ta denne av. 2. Løsne muttrene (2) på maskineriplaten. 3. Løsne distansemutteren (3) på spenningsskruen (4). Deretter må spenningsmutteren (5) løsnes. 4. Ta av de gamle drivremmene og legg på de nye. Merk! Drivremmene må legges løst på. Dersom de "tvinges på" drivremskiven er 1 Side 14

17 Vedlikehold det fare for at de kan ødelegges og ryke etter kort tid. Effekt Stk. Rem Artikkel.nr. Z 3 SPZ 1800lw Z DIN7753 XPZ 1762lw DIN7753 Z (ab 9714) Tabell 8: egnet drivremtype 5. Skru distansemuttrene (3) tilbake i den opprinnelige posisjon. 6. Skru spennmuttrene (5) likt til. Drivremmene spennes: Drivremmene må spennes sånn at de med tommelen lar seg trykke inn 7 mm på midten. 7. Skru til muttrene (2) igjen. 8. Sett på drivrembeskyttelsen og fest den til den indre beskyttelsesplaten. Side 15

18 Utbedring av feil Utbedring av feil Feil Årsak Utbedring E-motor starter ikke Dårlig snitt For svak strømtilførsel Tilførselskabelen er for tynn Se side 6 Motorbeskytteren har trådt i funktion La motoren avkjøles Defekte sikringer på bremseplatinen i bremsebryteren med Kontroller sikringene og skift dem ut om nødvendig elektrisk bremse Sagbladet har gal rotasjonsretning Se side 7 Sløvt sagblad Se side 12 Sagbladet er ikke tilstrekkelig vikket Se side 12 Sagbladet er løst Skru fast sekskantmuttrene på drivakselen Drivremmen er slitt Se side 13 Sirkelsagbladet belagt med harpiks. Sirkelsagbladet må rengjøres med harpiksfjernemiddel (f.eks. nitrofortynning) hver 8-10 time. Tabell 9: feil -årsak-utbedring Side 16

19 Tekniske data Tekniske data Drivkraftvarianter Drivkraft E, KE, ZE Z Effekt kw (HK) 4 (5,5) 5,5 (7,5) - Turtall omdr/min Spenning V Kamaksel-turtall U/min Sagblad Diameter cm 70 Tabell 10: Drivkraftvarianter Mål Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt ca. (kg) Type TWE TWKE ,5 TWKE 5, TWK a 143 TWZ TWZE Tabell 11: Mål a... Modell uten E-motor Side 17

20 Tekniske data Mål Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt ca. (kg) Type WE WKE WKE 5, WK a 100 WZ WZE Tabell 12: Mål a... Modell uten E-motor Side 18

21 Tekniske data Notater Side 19

22 EU Konformitetserklæring fra Konformitetserklæring Bord-vippe- og vippe-sirkelsag Dette produkt er underkastet fremgangsmåten for EU-byggmønsterprøven som er fastlagt i EUs-retningslinje 89/392/EWG. Nedenforstående anmeldte kontor Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik Weissensteinstraße 70/72 D Kassel som er notifisert under registreringsnummer 0363 a) er gitt i oppdrag å oppbevare dokumentene iflg. tillegg VI. b) har attestert at dokumentene iflg. tillegg VI tilsvarer forskriftene. c) har gjennomført byggmønsterprøven. Produktet er identisk med den byggmønsterprøvede modell som har fått EU-byggmønsterattest med numrene B-EG-020 for bord-vippe-sirkelsag B-EG-021 for vippe-sirkelsag Leibnitz, 15. desember 1994 Peter H. Posch Geschäftsführer Posch Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Technik für unsere Umwelt

23 Ihre LEIBNITZ Maschine Maschinentype Machine model/ Modèle de machine/ Machinetype/ Modelli macchine/ Maskintyp Artikelnummer Item no./ Référence/ Numero articolo/ Varenummer Seriennummer Serial number/ N de série/ Numero di série/ Tillverkningsnummer Kaufdatum Date of purchase/ Date d'achat/ Datum van aankoop/ Data d'acquisto Österreich POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Telefon 03452/82954 Telefax-Verkauf 03452/ Deutschland POSCH Gesellschaft m.b.h. Preysingallee 19 D Velden/Vils Postfach Telefon 08742/2081 Telefax 08742/2083 Technik für unsere Umwelt

24 Ihr Posch-Fachhändler LEIBNITZ

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 517658.

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 517658. INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruks...3 2. Generelle anvisninger/støv og støy...4 3. Montering/Transport/Strømtilkobling...5 4. Funksjoner...10 5. Anvendelse... 11 6. Vedlikehold...14 7. Reparasjon/Feilsøking...16

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 525053. Side

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 525053. Side INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruks 3 2. Generelle anvisninger/støv og støy 4 3. Montering/Strømtilkobling/Transport 5 4. Funksjoner 9 5. Anvendelse 11 6. Vedlikehold/Reparasjon 13 7. Feilsøking 15 8. Garanti

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0 Håndbok for HTC 420 HTC Sweden AB v 1.0 1 Innledning Denne håndboken gir deg viktig informasjon når det gjelder å kontrollere leveransen, samt hvordan du skal starte og ta i bruk HTC 420. Ta kontakt med

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420. Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box 69 614 22 Söderköping Produktet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen -

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Utgitt august 2010 ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Alle brukere av vinsjen skal lese denne håndboken nøye og signere skjemaet på baksiden

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 545904.

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 545904. INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruks 3 2. Generelle anvisninger/støv og støy 4 3. Strømtilkobling/Montering 5 4. Funksjoner/Transport 9 5. Anvendelse 10 6. Vedlikehold/Reparasjon 11 7. Feilsøking 12 8. Garanti

Detaljer

Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin

Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin Elektrisk bärbar armeringsklipp/ armeringsbock Transportable betonjernsklipper/bukker Kutte-/bøyemaskin for armeringsjern Teräksen leikkuri/taivutin Portable Rebr Cutter/bender VB 16Y Läs bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer