Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag. D Utgave 1995/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag. D108 0003 - Utgave 1995/01"

Transkript

1 Bord-Vippe- og Vippe-sirkelsag D Utgave 1995/01

2 CAUTION This machine may only be operated, serviced and maintained by personnel being familiar with the Operating Instructions and applicable safety and accident prevention regulations! Austria POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Phone (+43) 3452/82954 Fax (+43) 3452/ Germany POSCH Gesellschaft m.b.h. Preysingallee 19 D Velden/Vils Phone (+49) 8742/2081 Fax (+49) 8742/

3 Innholdsfortegnelse Generelt...2 Produsent...2 Gyldighet...2 Bruksområder... 2 Maskinens viktigste bestanddeler... 3 Klistremerker og deres betydning... 4 Arbeid ved sirkelsagen...5 Sikkerhetstekniske henvisninger... 5 Igangsetting... 6 Vedsaging med vippen... 7 Ombygging fra vippe-stilling til bord-stilling... 8 Bytte av sagblad... 9 Transport Vedlikehold...12 Sikkerhetstekniske henvisninger Smøring Kvessing av sagbladet Vikking av sagbaldet Bytte og spenning av drivremmen Utbedring av feil...16 Tekniske data...17 Konformitetserklæring...20 Side 1

4 Generelt Generelt Produsent Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz Telefon: (0043) 03452/82954 Telefax: (0043) 03452/73389 Gyldighet Denne bruksanvisningen gjelder for følgende maskiner: Artikkelnummer Maskintype M1230E, EB, ES, EW TWE M1211E, EB, ES, EW TWKE M1212E, EB, ES, EW TWKE 5,5-700 M1207E, EB, ES, EW TWK M1215E, EB, ES, EW TWZ -700 M1219E, EB, ES, EW TWZE M1700 E, EB, ES, EW CTWE M1361E, EB, ES, EW WE M1356E, EB, ES, EW WKE M1349E, EB, ES, EW WKE 5,5-700 M1353E, EB, ES, EW WK M1365E, EB, ES, EW WZ -700 M1370E, EB, ES, EW WZE M1800 E, EB, ES, EW CWE Tabell 1: Maskintyper EB...Modell med vedspalter ES...Modell med avbarkningsbladtilbygg EW...Modell med sagblad besatt med hardmetall Bruksområder Sirkelsagen er en maskin med en vippe til saging av ved og et stasjonært bord til saging av byggmaterial. Legg merke til følgende ved saging: Mininum diameter på treet: 2 cm Maksimal diameter på treet: 20,5 cm i bordstilling 24 cm i vippestilling Minste snittlengde: 10 cm Maksimal lengde på treet: 2 m Legg kun en og en vedski i vippen! Side 2

5 Generelt Maskinens viktigste bestanddeler Sagbladbeskyttelse Fikserspak Bryter/Stikkontakt Transporthåndtak Typeskilt Fikserskrue Håndtak Bord Transporthåndtak Sagbladbeskyttelse E-motor Typeskilt E-motor Håndtak Vippestang Vippe Bryter/Stikkontakt Vippeholder Gliderstokk Sirkelsagnøkkel Vippe Vippestang Låsevinkel Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag Side 3

6 Generelt Klistremerker og deres betydning! Gehörschutz tragen Schiebestock benutzen use ear defenders use the pushstick Brennholzschneiden ohne Zuführeinrichtung verboten use the log gripper provided Nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb nehmen use only with guards fitted Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk! Maximale Zapfwellendrehzahl U/min maximum pto-rotation rpm Régime de p.d.f. maxi t/min 540 Kun ved kamakseldrivkraft Porter une protection d`ouïe. Utiliser la coulisse Défense de couper du bois sans dispositif d`amenée. Ne mettre en service qu`avec tous les dispositifs de sécurité. max. Sägeblatt ø 700mm max. sawblade ø 700mm ø maxi de la lame de scie: 700mm Kamakselens rotasjonsretning Vorsicht! Werkzeug läuft nach! Danger! Blade continous to turn after machine is stopped Attention! L`arrêt de l`outil n`est pas immédiat! Kun ved kamakseldrivkraft max. Sägeblatt ø 700mm max. sawblade ø 700mm ø maxi de la lame de scie: 700mm Sagbladets rotasjonsretning Bruk beskyttelsesbriller og ørebeskyttere! Mit Phasenwender With phase changer Avec inverseur de phase Am Schalter Bruk beskyttelsesbriller og ørebeskyttere! Wiedereinschalten erst nach mindestens 20 sec.! Bei Defekt Sicherung im Schalter austauschen Turn on again after at least 20 seconds! On failure replace fuse in switch Attendre au moins 20 sec. avant la remise en marche! En cas de défectuosité, remplacer la fusible dans le commutateur Sagbladets rotasjonsretning Illustrasjon 2 - Klistremerkeposisjoner Side 4

7 Arbeid ved sirkelsagen Arbeid ved sirkelsagen Sikkerhetstekniske henvisninger Plasser sirkelsagen kun på jevne gulvunderlag. Bruk beskyttelsesko ved arbeid ved maskinen. Benytt ørebeskyttere og beskyttelsesbrille. Ikke bruk løstsittende klær. Bruk aldri defekte forbindelsesledninger. Det er viktig at det er godt lys på arbeidsplassen, da faren for skader stiger ved dårlig belysning! Maskiner med elektrisk drivkraft må ikke tas i bruk i regnvær, da det ellers kan oppstå skader på bryteren eller elektro-motoren. Arbeid forsiktig! Ved uforsiktig håndtering kan det roterende sagbladet forårsake store skader. Skulle det oppstå en farlig situasjon; trykk straks inn NØDSTOPP-knappen! Arbeid aldri uten beskyttelsesinnretninger. Bruk aldri ødelagte, sprukne eller deformerte sagblad! Under omstillingsarbeider på sirkelsagen må sagen alltid slås av og kobles fra strømnettet. Bruk gliderstokken ved skjæring på langs. Sirkelsagen må ikke brukes i lukkede rom. Arbeid ved det elektriske anlegget må kun utføres av elektrikerutdannet personell. Foreskrevet sagbladdiameter: for skjæring på langs for vedskjæring med vippesag Sagbladdiameter Transporter sagen kun når bordet er slått ned og skrudd fast til vippen. Bruk kun original POSCH-reservedeler. La aldri maskinen stå på uten oppsyn. Personer som bruker maskinen må være minst 18 år. Opplysninger om støy cm 70 cm Tabell 2: tillatte sagbladstørrelser I praktisk bruk ved skjæring av ved eller byggmaterialer må det regnes med et lydnivå på db (A), målt ved den arbeidendes øre. Av den grunn anbefales bruk av ørebeskyttelse på det sterkeste. Side 5

8 Arbeid ved sirkelsagen Igangsetting Før De starter maskinen må De montere vippehåndtaket på vippen. Sekskantskrue M8x20 Kontroller at NØDSTOPP-bryteren fungerer. NØDSTOPP Skive M8 Vippehåndtak Ved E-drivkraft Selvsikrende sekskantmutter M8 Illustrasjon 3 - Vippehåndtak-montasje Still sagen opp på et jevnt gulvunderlag. Kontroller at sirkelsagbladet er ordentlig festet og trekk om nødvendig til sekskantmuttrene (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). Bryter 4 kw Illustrasjon 4 - NØDSTOPP Bryter 4kW: Trykk straks inn NØD- STOPP-bryteren om en farlig situasjon skulle oppstå! Ved maskiner med elektronisk bremsebryter og stjernetrekantstarter må nullederen være forhånden. Merk! Dersom bremsebryteren skulle være defekt, må sirkelsagen ikke under noen omstendighet settes i drift. Merk! Dersom maskinen slås av pga. overbelastning, må man vente 60 sekunder med å slå på bryteren igjen. Bryteren må ikke slås på mer enn 5 ganger i løpet av 10 minutter! Koble sirkelsagen til strømnettet Nettspenning 400V (bruk 16 A- sikringer). Side 6

9 Arbeid ved sirkelsagen Ved strømtilførsel må ledningen ha et tverrsnitt på minst 2,5 mm 2. Legg merke til E-motorens rotasjonsretning (se pil på motoren). Dersom motoren roterer i gal retning: I bryterens stikkontakt befinner det seg en fasevender. Med denne kan De snu motorens rotasjonsretning. (Trykk inn platen i stikkontakten med en skrutrekker og vri 180 ). Slå på kamakselen ved sleperen og koble langsomt ut. Kamakselens anbefalte turtall ligger på 500 omdr/min. Legg merke til henholdsvis kamakselens og sagbladets rotasjonsretning. Kamakselens maksimale turtall ligger på 540 omdr/min. Illustrasjon 6 - Slepekamakselens rotasjonsretning Illustrasjon 5 - Fasevender Dersom motoren har en stjernetrekant-bryter: La bryteren stå i stjernestilling når motoren startes og slå så over i trekantstilling. Merk! Arbeid ved det elektristke anlegget må kun utføres av elektrikerutdannet personell. Ved slepedrivkraft Monter kamakselsirkelsagen på sleperens trepunktsopphenging. Når sagen er i drift må den være festet på sleperens to underføringer. Sett på kardangakselen og monter sikkerhetslenken. Vedsaging med vippen Bord-vippe-sirkelsag 1. Løsne fikserskruen. 2. Sving sagbordet så langt at fikserspaken raster inn i stativbolten på bordets bakside. Skru fast fikserskruen på vippen igjen (se Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag). Merk! Ikke sving bordet i stillingen for bytte av sagblad (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad)! 3. Kontroller at sagbladet er ordentlig festet og skru sekskantmuttrene til om Side 7

10 Arbeid ved sirkelsagen nødvendig (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). 4. Dra vippen oppover til holdebøylen raster inn over svingrøret og vippen stopper i denne arbeidsstillingen. Dersom det er montert en korttrespalter på sirkelsagen, må spaltekjeglen dekkes av beskyttelseshetten. Vippe-sirkelsag 1. Kontroller at sagbladet er ordentlig festet og skru sekskantmuttrene til om nødvendig (se Illustrasjon 10 - Bytte av sagblad). Dersom det er montert en korttrespalter på sirkelsagen, må spaltekjeglen dekkes av beskyttelseshetten. Saging Legg treet inn i vippen. Før vippen med holdegrepet til sagen og sag trestykket. Henvisning: Ikke trykk så kraftig at sagbladet roterer langsommere. Dette fører til at motoren overbelastes og at motorbeskytteren slår av motoren. Dersom motorbeskytteren slår av motoren, må motoren ikke slås på med en gang. Først når overflatetemperaturen er sunket til ca. 30 C, kan den slås på igjen. Merk! Etter endt sagearbeid må vippen svinges tilbake i utgangsposisjonen! Ombygging fra vippestilling til bord-stilling Merk! Koble maskinen fra strømnettet før De begynner med ombyggingsarbeidet! 1. Løfte vippeholderen oppover, og sving vippen nedover til vippeholderen raster inn. 2. Løsne fikserskruen. 3. Løsne fikserskruen på bordets høyre side og sving bordet langsomt nedover (se Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad). 4. Skru vippen fast til bordet med fikserskruen. Merk! Ved skjæring på langs bør De bruke lengdeanlegg og gliderstokk. Side 8

11 Arbeid ved sirkelsagen Bytte av sagblad Merk! Før De bytter sagblad må sirkelsagen kobles fra strømnettet. Ved kamakseldrivkraft må sleperen slås av! Bord-vippe-sirkelsag Sagbord Fikserspak Spennflens Sekskantmutter 5. Bytt sagblad. Vi anbefaler følgende sagblad: Artikkelnummer Betegnelse for vedsaging Sagblad Ø70 cm, borehull Ø30 mm, grovt tannhjul Z kromlegert Z krom-vanadium Z besatt med hardmetall Tabell 3: egnede sagbladtyper - vedsaging Artikkelnummer Betegnelse for skjæring på langs Spaltekile Vippestang Sagblad Illustrasjon 7 - Bytte av sagblad 1. Sving sagbordet så langt tilbake at det ligger på maskinstativet. 2. Løfte vippestangen og legg vippen bakover. 3. Løsne sekskantmutteren fra drivakselen. Trykk samtidig et trestykke mot sagbladet for å forhindre at det vrir seg. 4. Dra av spennflensen. Sagblad Ø50 cm, borehull Ø30 mm, fint tannhjul Z kromlegert Z krom-vanadium Z besatt med hardmetall Tabell 4: egnede sagbladtyper - skjæring på langs 6. Kontroller riktig størrelse på spaltekilen: Sagbladdiameter Spaltekile etter DIN cm 50 x cm 70 x 4 Tabell 5: riktig spaltekile Henvisning: Hver spaltekile har en egen føring! Side 9

12 Arbeid ved sirkelsagen 7. Monter en annen spaltekile dersom det er nødvendig. 9. Sving sagbordet forover igjen. Vippe-sirkelsag sagbladbeskyttelsen Sekskantmutter Spennflens Sagblad Illustrasjon 8 - Spaltekilemontasje 8. Kontroller at spaltekilen er riktig innstilt. For å gjøre dette må De stille om maskinen til bordstilling 1-2mm 5mm Illustrasjon 9 - Innstilling av spaltekilen Henvisning: Avstand mellom spaltekil og sagblad minimum 3mm maksimalt 8mm Vippestang Illustrasjon 10 - Bytte av sagblad 1. Ta av sagbladbeskyttelsen. 2. Løft vippestangen oppover og legg vippen bakover. 3. Løsne sekskantmutteren fra drivakselen. Trykk samtidig et trestykke mot sagbladet for å forhindre at det vrir seg. 4. Dra av spennflensen. 5. Bytt sagblad. Egnede sagbladtyper se Tabell 3: på side Sett sagbladbeskyttelsen på igjen. Side 10

13 Arbeid ved sirkelsagen Transport Slå av sirkelsagen og koble den fra strømnettet. Transporthåndtaket befinner seg på baksiden av maskinen (se Illustrasjon 1 - Bord-vippe og vippe-sirkelsag). Trekk ut håndtaket og løft maskinen. Ved kamakseldrifkraft Slå av kamakseldrivkraften. Monter sirkelsagen på trepunktsopphegningen. Slå sagbordet ned og skru fast vippen til sagbordet med fikserskruen. Vippe-sirkelsag: Vippens låsevinkel må hektes fast på stativet og fikseres med vingemutteren (se Illustrasjon 1 - Bordvippe og vippe-sirkelsag). Løft sirkelsagen ved hjelp av slepehydraulikk. Følg trafikkreglene ved transport på offentlige veier. Heng en apparatlykt på baksiden av maskinen. Maksimal transporthastighet er 25 km/t! Side 11

14 Vedlikehold Vedlikehold Sikkerhetstekniske henvisninger Slå alltid av maskinen og koble den fra strømnettet før vedlikeholdsarbeidet begynner. Arbeid aldri uten sikkerhetsinnretninger. Monter alle sikkerhetsinnretninger etter endt vedlikeholdsarbeid. Bruk kun original POSCH-reservedeler. La aldri maskinen stå på uten oppsyn. Arbeid ved det elektriske anlegget må kun utføres av elektikerutdannet personell. endres). Altså må også tanngrunnen slipes til. Merk! Sløve sagblad kan bli overhete! Følgene er riss i sagbladet. T Vikking av sagbaldet Illustrasjon 11 - Kvessing (se Illustrasjon 12 - Vikking) Merk! Sagblad som er galt vikket kan overopphetes! Følgene er riss i sagbladet. Smøring Fra tid til annen må vippens lagerrør smøres inn med fett. For å forhindre rustdannelse må sagbladene oljes regelmessig. min. 1/4 bladtykkelse til maks. 1/2 bladtykkelse Kvessing av sagbladet (se Illustrasjon 11 - Kvessing) Ved kvessing av sagbladet er det viktig at den opprinnelige dybde "T" ikke bladtykkelse Illustrasjon 12 - Vikking Side 12

15 Vedlikehold Smøring av vinkeldrevet Det må brukes EP-oljer av viskositetsklasse SAE 90. MP 85-W90 Type TransGearX-18 Tabell 6: egnede hydraulikkoljer Det første oljeskift må gjennomføres etter 100 driftstimer, deretter etter hver driftstime eller en gang i året. Merk! Den gamle oljen må deponeres riktig. Skaff Dem opplysninger om de gjeldende miljøvernsbestemmelser. Oljestand hhv. oljeuttakskrue Bytte og spenning av drivremmen Merk! Før spenning og bytte av drivremmen må maskinen kobles fra strømnettet. Bytte og spenning ved E-drivkraft Illustrasjon 13 - Vinkeldrev Vinkeldrevets samlede fyllmengde: 0,35l Den maksimale arbeidstemperaturen ved permanent drift er 80 C. Illustrasjon 14 - Bytte og spenning 1. Løsne skruen (1) på drivrembeskyttelsen. Ta av drivrembeskyttelsen. 2. Løsne motorvippen Til dette må De løsne skruen (2) og skru mutteren (3) fast. Dermed heves motoren oppover. 3. Ta av de gamle drivremmene og legg på de nye. Side 13

16 Vedlikehold Merk! Drivremmene må legges løst på. Dersom de "tvinges på" drivremskiven er det fare for at de kan ødelegges og ryke etter kort tid. Bytte og spenning ved kamakseldrivkraft Effekt Stk. Rem Artikkel.nr. 4kW 2 5,5kW 3 SPZ 1037lw DIN7753 Z SPZ 1087lw Z DIN7753 Tabell 7: egnede drivremtyper 4. Løsne mutteren (3). Motoren synker nedover og spenner drivremmene: Drivremmene må spennes sånn at de med tommelen lar seg trykke inn 7 mm på midten. 5. Skru deretter fast skruen (2) og dra mutteren (3) til så hardt at motorvippen henger rett igjen og ikke er forvridd kw drivkraft: Sett på drivrembeskyttelsen igjen og skru den på stativet sammen med den indre beskyttelsesplaten. 5,5kW drivkraft: Skru drivrembeskyttelsen på stativet igjen Illustrasjon 15 - Bytte og spenning 1. Løsne skruene (1) på drivrembeskyttelsen og ta denne av. 2. Løsne muttrene (2) på maskineriplaten. 3. Løsne distansemutteren (3) på spenningsskruen (4). Deretter må spenningsmutteren (5) løsnes. 4. Ta av de gamle drivremmene og legg på de nye. Merk! Drivremmene må legges løst på. Dersom de "tvinges på" drivremskiven er 1 Side 14

17 Vedlikehold det fare for at de kan ødelegges og ryke etter kort tid. Effekt Stk. Rem Artikkel.nr. Z 3 SPZ 1800lw Z DIN7753 XPZ 1762lw DIN7753 Z (ab 9714) Tabell 8: egnet drivremtype 5. Skru distansemuttrene (3) tilbake i den opprinnelige posisjon. 6. Skru spennmuttrene (5) likt til. Drivremmene spennes: Drivremmene må spennes sånn at de med tommelen lar seg trykke inn 7 mm på midten. 7. Skru til muttrene (2) igjen. 8. Sett på drivrembeskyttelsen og fest den til den indre beskyttelsesplaten. Side 15

18 Utbedring av feil Utbedring av feil Feil Årsak Utbedring E-motor starter ikke Dårlig snitt For svak strømtilførsel Tilførselskabelen er for tynn Se side 6 Motorbeskytteren har trådt i funktion La motoren avkjøles Defekte sikringer på bremseplatinen i bremsebryteren med Kontroller sikringene og skift dem ut om nødvendig elektrisk bremse Sagbladet har gal rotasjonsretning Se side 7 Sløvt sagblad Se side 12 Sagbladet er ikke tilstrekkelig vikket Se side 12 Sagbladet er løst Skru fast sekskantmuttrene på drivakselen Drivremmen er slitt Se side 13 Sirkelsagbladet belagt med harpiks. Sirkelsagbladet må rengjøres med harpiksfjernemiddel (f.eks. nitrofortynning) hver 8-10 time. Tabell 9: feil -årsak-utbedring Side 16

19 Tekniske data Tekniske data Drivkraftvarianter Drivkraft E, KE, ZE Z Effekt kw (HK) 4 (5,5) 5,5 (7,5) - Turtall omdr/min Spenning V Kamaksel-turtall U/min Sagblad Diameter cm 70 Tabell 10: Drivkraftvarianter Mål Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt ca. (kg) Type TWE TWKE ,5 TWKE 5, TWK a 143 TWZ TWZE Tabell 11: Mål a... Modell uten E-motor Side 17

20 Tekniske data Mål Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt ca. (kg) Type WE WKE WKE 5, WK a 100 WZ WZE Tabell 12: Mål a... Modell uten E-motor Side 18

21 Tekniske data Notater Side 19

22 EU Konformitetserklæring fra Konformitetserklæring Bord-vippe- og vippe-sirkelsag Dette produkt er underkastet fremgangsmåten for EU-byggmønsterprøven som er fastlagt i EUs-retningslinje 89/392/EWG. Nedenforstående anmeldte kontor Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik Weissensteinstraße 70/72 D Kassel som er notifisert under registreringsnummer 0363 a) er gitt i oppdrag å oppbevare dokumentene iflg. tillegg VI. b) har attestert at dokumentene iflg. tillegg VI tilsvarer forskriftene. c) har gjennomført byggmønsterprøven. Produktet er identisk med den byggmønsterprøvede modell som har fått EU-byggmønsterattest med numrene B-EG-020 for bord-vippe-sirkelsag B-EG-021 for vippe-sirkelsag Leibnitz, 15. desember 1994 Peter H. Posch Geschäftsführer Posch Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Technik für unsere Umwelt

23 Ihre LEIBNITZ Maschine Maschinentype Machine model/ Modèle de machine/ Machinetype/ Modelli macchine/ Maskintyp Artikelnummer Item no./ Référence/ Numero articolo/ Varenummer Seriennummer Serial number/ N de série/ Numero di série/ Tillverkningsnummer Kaufdatum Date of purchase/ Date d'achat/ Datum van aankoop/ Data d'acquisto Österreich POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Kellerstraße 40 A-8430 Leibnitz/Kaindorf Telefon 03452/82954 Telefax-Verkauf 03452/ Deutschland POSCH Gesellschaft m.b.h. Preysingallee 19 D Velden/Vils Postfach Telefon 08742/2081 Telefax 08742/2083 Technik für unsere Umwelt

24 Ihr Posch-Fachhändler LEIBNITZ

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Bruksanvisning *D1080388-1001* PackFix D1080388 - - 1001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bruksanvisning PackFix D1080388 - - 1001 *D1080388-1001* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER INGEN UTELIGGER - IKKE TIL BRYDERI. Prinsippet er trekk i stedet for skyv. Den som har prøvd å sage lange, uhåndterlige eller svært harde arbeidsstykker, vet at det går lettere og blir renere på denne

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 1-kanal 2251.. 2-kanal 2252.. 4-kanal 2254.. 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Helena SystemRoMedic TM Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er en frittstående heisinstallasjon. Sammen med en traversskinne

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer