Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E _002 Bedienungsanleitung 6-11 Operating Instructions Mode d emploi Instrucciones de servicio Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Driftsvejledning Bruksanvisning Instruções de uso Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi Kezelési utasítás Ïäçãßá ëåéôïõñãßáò Festool GmbH Wertstr. 20 D Wendlingen ( 07024/804-0

2

3

4

5

6

7

8 Innhold 1 Tekniske data 2 Formålstjenlig bruk 3 Sikkerhetshenvisninger 4 Installasjon av sagen 5 Prinsipielt til arbeidsteknikken 6 Elektrisk tilkopling og igangsetting 7 Elektronikk 8 Innstilling av sagen 9 Vinkelenhet 10 Støvavsuging 11 Skjulte snitt 12 Utskifting av sagblad 13 Vedlikehold og stell 14 Tilbehørprogram 15 Annet (garanti) De bildene det vises til finner du foran i brukerveiledningen. 1 Tekniske data Skjærehøyde ved 90 -posisjon 0-70 mm Skjærehøyde ved 45 -posisjon 0-48 mm Skråstilling -2 til 47 Maks. trekklengde 330 mm Sagblad 225 x 30 x 2,5 mm Tomgangsturtall: CS 70 EB, regulerbart min -1 CS 70 E min -1 Inngangseffekt (nominell effekt) W Nominell spenning 230 V~ Frekvens Hz Nominell strøm 10,5 A Beskyttelsesklasse ifølge EN for motor (kun CS 70 EB) og bryter IP5X Borddimensjoner l x b mm Bordhøyde med sammenleggbare bein 900 mm Bordhøyde uten sammenleggbare bein 375 mm Vekt med sammenleggbare bein 34 kg 2 Formålstjenlig bruk PRECISIO er som transportabelt elektro-verktøy bestemt for å sage tre, kunststoffer, platematerialer av tre og trelignende materialer. Hvis sagen utstyres med Festool sagbladet kan den også benyttes for å sage aluminium. Det må bare bearbeides materialer som kan legges på og styres sikkert. For støvemisjonen gjelder punkt 10. i denne bruksanvisningen. Det er ikke tillatt å bearbeide asbestholdige materialer fordi det her må tas hensyn til spesielle krav for avsugingen. Enhver annen bruk av maskinen utover dette gjelder som ikke formålstjenlig og er derfor ikke tillatt Sikkerhetshenvisninger Ÿ Les bruksanvisningen oppmerksomt og fullstendig før du setter maskinen i gang. Ÿ Når sagen benyttes yrkesmessig må brukeren bli instruert av en kvalifisert person før den tas i bruk for første gang. Ÿ Før du setter maskinen i gang, kontrollér at sagbladet sitter fast, og at det kjører feilfritt. Ÿ Sagblader med riss i eller slike som har forandret formen sin må ikke benyttes. Ÿ Det er ikke tillatt å benytte sagblad av høylegert hurtigarbeidsstål (HSS-sirkelsagblad). Ÿ Sagbladene må ikke bremses ved å trykke mot bladet fra siden etter at sagen er slått av. Ÿ Rundtømmer må være sikret mot vridning når det kappes på begge sider av sagbladet. Ÿ For å sage ved må man benytte en tilførselsinnretning. Ÿ Støpslet må alltid trekkes ut av stikkontakten før verktøyet skiftes ut og når det fjernes feil som f.eks. når fastklemte fliser fjernes. Ÿ Det er ikke tillatt å benytte maskiner med skadet kabel. Ÿ Det må bare benyttes verktøy som tilsvarer EN Ÿ Et skadet bordinnlegg (1.4) må skiftes ut med et nytt (bestillings-nr ). Ÿ Maskinen og spesielt filteroverflaten (3.2) må rengjøres regelmessig. Ÿ Styringene for de bevegelige delene må holdes rene. Ÿ Slik at arbeidsstykkene ikke må holdes med hånden i nærheten av sagbladet må man benytte en skyvestokk ved disse arbeidene (6.1) Ÿ Når en annen person arbeider på PRECISIO for å fjerne kappede arbeidsstykker må maskinen være utstyrt med en plateforlengelse, og den andre personen må ikke stå på en annen plass enn direkte ved plateforlengelsen. Ÿ Med PRECISIO må man ikke utføre innsettingssnitt. Ÿ OBS: Den øvre beskyttelseshetten må ikke benyttes som håndtak for transport! Ÿ Still beskyttelseshetten inn slik at den ligger opp på arbeidsstykket og klem den fast med dreieknappen (1.11) i denne stillingen. 3.1 Informasjon om støy Støymålingene ble utført etter angivelsene i EN Angivelsene gjelder både for drift som underbordtrekksag (punkt 5.1) og for drift som bordsirkelsag (punkt 5.2) Lydtrykknivå Lydeffekt - tomgang 91 db(a) Lydeffekt - bearbeidelse 103 db(a) Tillegg for usikkerhet ved måling K = 4 db

9 3.1.2 Arbeidsplassrelaterte emisjonsverdier AP-emisjon - tomgang 77 db(a) AP-emisjon - bearbeidelse 90 db(a) Ÿ Lydtrykknivået på arbeidsplassen kan overskride 85 db(a), i dette tilfellet er det nødvendig med lyddempende tiltak (hørselvern) for brukeren. Ÿ De angitte verdiene er emisjonsverdier og må ikke samtidig være sikre arbeidsplassverdier. Selv om det fins en korrelasjon mellom emisjonsog immisjonsnivåer kan man ikke konkludere om det er nødvendig med ekstra forsiktighetsforanstaltninger eller ikke. Faktorer som kan påvirke immisjonsnivået på arbeidsplassen omfatter påvirkningenes varighet, arbeidsrommets særegenheter, andre støykilder osv., f.eks. antall maskiner og andre prosesser i nærheten. Denne informasjonen skal imidlertid hjelpe brukeren for bedre å kunne bedømme farer og risiko. 3.2 Resterende risikoer Selv om alle relevante byggeforskrifter overholdes kan det oppstå farer når PRECISIO benyttes, f.eks. på grunn av Ÿ at deler av arbeidsstykket slenges bort Ÿ at deler av arbeidsstykket slenges bort ved skadde verktøy Ÿ trestøvemisjon Ÿ støyemisjon 4 Installasjon av sagen Ÿ Etter at maskinen er tatt ut av transportemballasjen slås de sammenleggbare bein (1.1) opp og skrus fast med grepknappene på leddene. Sett nå maskinen på et plant, fast gulv. Ÿ Med en venstredreining dreies grepknappen (2.6) som er løst vedlagt leveranseprogrammet inn i trekkstangen. OBS! Venstregjenge. Ÿ Ved leveringen er sagen låst i hvilesstilling. Ved å dreie knappen (2.6) mot venstre løsnes forriglingen og sagen kan trekkes fremover. Ÿ Ved å trykke ned på låsearmen (1.7) låses sagen fast i fremste posisjon (innrettingsposisjon) og stilles på maksimal skjærehøyde med veiv (1.8) ved å dreie mot høyre. Ÿ Den innebygde spaltekilen (1.6) er innstilllbar i høyden og har henholdsvis en posisjon oppe og en nede hvor den kan låses fast. Ÿ Posisjonen nede (leveringstilstand) er nødvendig for skjulte snitt. Ved alle andre sagarbeider må spaltekilen være i posisjonen oppe. Spaltekilen må derfor trekkes kraftig oppover (7.2) for å få den i posisjonen oppe. I denne posisjonen skrus den medleverte øvre bladbeskytteren med skruen fast på spaltekilen. 62 Ÿ Ved å dreie mot venstre på knapp (2.6) løsnes sagforriglingen, sagen glir nå automatisk i hvilestillingen. Ÿ Ved å forandre dempingen på stillskruen (3.5) kan tilbakeløpshastigheten forandres. Ÿ Ved å dreie dekkappen (1.9) kan fothøyden foran til høyre forandres for å oppnå at sagen står støtt og sikkert. 5 Prinsipielt til arbeidsteknikken Med sagen kan det arbeides på to forskjellige måter: Ÿ Drift som underbordtrekksag (punkt 5.1), derved er arbeidsstykket ubevegelig mens sagen beveges under sagprosessen. Ÿ Drift som bordsirkelsag (punkt 5.2), derved er sagen fast og arbeidsstykket beveges. 5.1 Drift som underbordtrekksag Ÿ Med en venstredreining på knappen (2.6) løsnes sagens forrigling, og sagen kan trekkes fremover på denne knappen. Sagen kan låses fast i fremre posisjon ved å trykke ned på låsearmen (1.7) slik at betjeningselementene for innstillinger på sagen (skjærehøyde, skråstilling, turtall) er lett tilgjengelig. Ved å dreie mot venstre på knappen (2.6) løsnes forriglingen igjen. Ÿ Tverranlegget (punkt 9) må monteres tilsvarende (bilde 1) på bordet slik at arbeidsstykket kan holdes sikkert på sagbordet. 5.2 Drift som bordsirkelsag Sagen trekkes først helt fremover. La den nå langsomt gli bakover. Allerede etter noen få mm kan låsearmen (1.7) trykkes nedover. Mens den glir videre bakover låses låsearmen fast i trekkstangen og fikserer sagen i bordmidten (bordsagposisjon). 6 Elektrisk tilkopling og igangsetting PRECISIO er en maskin i beskyttelsesklasse II. Nettspenningen må stemme overens med spenningen som er angitt på navneplaten. Vi anbefaler å benytte en 16 A sikring fordi motoren kan overbelastes sterkt. Når maskinen ikke benyttes eller når den transporteres kan forbindelseskabelen vikles opp på holdeklammerne (1.3) slik at den er sikkert oppbevart. Ved å trykke den grønne knappen (1.2) slås maskinen på. Den rød knappen er AV~knappen. Bryteren er utstyrt med et nullspenningsrelé. Etter et strømbrudd starter maskinen ikke automatisk når strømmen kommer tilbake.

10 Den grønne PÅ-knappen må trykkes en gang til. For å forhindre at uvedkommende kopler inn maskinen tilbys i tilbehørprogrammet en låsbar innkoplingssperre (bestillings-nr ). 7 Elektronikk Sagen er utstyrt med en elektronikk med følgende funksjoner: 7.1 Myk start Den elektronisk regulerte myke starten sørger for at maskinen starter opp uten rykk - ingen startstrømstøt. 7.2 Turtallsregulering (kun CS 70 EB) På stillehjulet (2.1) kan sagbladturtallet innstilles trinnløst mellom 2000 min -1 (stilling 1) og 4200 min -1 (stilling 6). Det fins følgende sagbladturtall: Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min -1 Stilling min Overlastsikring (strømovervåking) Ekstrem overbelastning (lengdesnitt, sløvt sagblad...) kan forårsake et strømforbruk som ikke er tillatt. I dette tilfellet utkoples motoren ved en «elektronisk sikkerhetskopling. Etter avlasting starter motoren opp igjen med en gang. 7.4 Overlastsikring - temperaturovervåking Kontinuerlig overbelastning av sagen fører til en sterk motoroppvarming. For å beskytte motoren mot overheting (gjennombrenning) er en elektronisk temperaturovervåking innebygd. Sikkerhetselektronikken slår av motoren før den kritiske motortemperaturen er nådd. Etter en avkjølingstid på ca. 3-5 minutter er maskinen igjen driftsklar og kan belastes fullt. Blir maskinen avlastet (tomgang) kjører den videre med lavere turtall (hvileturtall). Avkjølingstiden reduseres derved vesentlig. 7.5 Hurtigbremse (kun CS 70 EB) Når AV~knappen trykkes innleder elektronikken en bremseprosess. Sagbladet stanses innen 3 sekunder. 8 Innstilling 8.1 Innstilling av skjærehøyden Som allerede beskrevet under punkt 3 og 4.1 forrigles sagen i fremste posisjon (innrettingsstilling). Ved å dreie veiven (1.8) kan skjærehøyden innstilles trinnløst fra 0-70 mm. Det oppnås et rent sagsnitt når den innstilte skjærehøyden er 2-5 mm større enn arbeidsstykkets tykkelse Innstilling av skråsnitt Ÿ Sagen forrigles i innrettingsstilling (fremste posisjon). Etter at fastspenningen (2.4) er løsnet kan sagen svinges på dreiehåndtaket (2.3) med 0-45 tilsvarende indikering på skalaen. Ÿ Ved nøyaktige tilpasningsarbeider må spesielt kantene støte eksakt mot hverandre. For å oppnå dette må støtflatene underskjæres lett. Dertil trykkes knapp (2.2) ned, derved oppheves anleggene ved 0 og 45 - posisjonene og sagen kan dreies videre med 2. Ÿ Når knappen (2.2) slippes settes 0 hhv anleggene i funksjon igjen. Ÿ Etter at den ønskede skråposisjonen er innstilt skrus dreiehåndtaket (2.4) fast igjen. 9 Vinkelenhet Et riktig innstilt anlegg er en viktig forutsetning for et sikkert arbeid på maskinen. Vinkelenheten som leveres med kan monteres på et hvilket som helst sted på sagbordets klemkant og kan på grunn av de mange mulige innstillinger benyttes for alle sagarbeider som tverr- og lengdeanlegg. Før anlegget monteres må en passe på at monteringsflatene ikke er tilsmusset fordi vinkelen ellers ikke blir nøyaktig. Anvendelse som tverranlegg (bilde 1). Anvendelse som lengdeanlegg (bilde 6). På vinkelanlegget er følgende omstillinger mulig: 9.1 Fastgjøring på sagbordet På håndtakknappen (4.4) åpnes klembakkene via et vektarmsystem. Anlegg med styrelist (4.5) legges ovenfra på den omløpende klemlisten. Klemsegmentet klemmes fast med håndtakknappen. 9.2 Anlegg på klemsegmentet forskyves Dreieknapp (1.5) løsnes, anlegg på klemsegment forskyves og klemmes fast. 9.3 Anleggslinjal forskyves Dreieknapp (4.1) løsnes, anleggslinjal forskyves tilsvarende og klemmes fast igjen. 9.4 Vinkelomstilling Styreflaten kan dreies med maks Ÿ Dreieknapp (4.2) løsnes og fikseringsstift (4.3) løftes opp. De vanlige vinkelinnstillingene kan låses med fikseringstift (4.3). Dreieknapp (4.2) skrus fast igjen etter ny innstilt vinkelposisjon. 9.5 Omsetting av anleggsprofilen Ÿ Anlegget må ifølge forskriftene, alt etter arbeidsstykke, ha en høy eller en lav styreflate for arbeidsstykket.

11 Ÿ Ved å løsne dreieknappen (4.1) kan styrelinjalen tas av og monteres i igjen i styrenoten (bilde 4) vridd med 90. Aluminium-profilens mål er valgt slik at det fins både en høy styreflate såvel som en lav styreflate som kreves for flate arbeidsstykker. 9.6 Anleggslinjalen Anleggslinjalen er på en side 8 mm. Med denne styrelisten kan tverranlegget for å understøtte arbeidsstykket føres inn til sagsnittet uten at den øvre bladbeskytteren må tas av. 9.7 Lengdeanlegg For lengdesnitt stilles anleggslinjalen parallelt til sagsnittet. For å skyve gjennom smale arbeidsstyker må derved skyvestokken (6.1) benyttes. Slik at anlegget derved kan inntilles etter anleggslinjalen på bordkanten er de to skalaene på sagbladets høyre hhv. venstre skjærekant innstilt på null fra fabrikkens side (7.1). 10 Støvavsuging PRECISIO med innebygd sugesett (bestillingsnr ; ved CS 70 EB med i leveringen) er støvkontrollert i.hht. EN I nærheten av maskinen overholdes permanent sikkert en trestøvkonsentrasjon på 2 mg/m 3 dersom et sugeapparat med følgende karakteristikk er tilkoplet: Ÿ Sugeapparat tilsvarende EN , støvklasse M; Ÿ Tilkoplingsstuss Ø 50 mm; Ÿ Volumstrøm minst 142 m 3 /h; Ÿ Undertrykk ca Pa. Anmerkning: Festool-sugeapparater CTM 22 E CTM 55 E oppfyller disse kravene Montering av sugesettet Ÿ Sugeslange Ø 27 mm (3.7) tilkoples øvre beskyttelseshette. For føring av sugeslangen må slangeholderen (3.6) stikkes på sagbordes klemlist. Ÿ Sugeslange Ø 36 mm (3.3) tilkoples nedre beskyttelseshette. Ÿ Begge sugeslangene føres sammen på Y- forbindelsesstykket (3.4), og tilkoples et sugeapparat med tilkoplingsstuss Ø 50 mm Generelle henvisninger Når trefliser som faller ned stopper til avsugningskanalen på den nedre bladbeskytteren kan tilstoppingen fjernes ved å åpne klaffen (5.6) med en spalte på ca. 8 mm ved å løsne dreieknappen (5.8). 64 Ved sterk tilstopping eller hvis sagsegmentene klemmes fast kan låsene (5.7) løsnes med den medleverte sekskanthakenøkkelen slik at klaffen (5.6) kan åpnes helt. Sekskanthakenøkkelen er festet på sagbladbeskytteren direkte ovenfor klaffen (5.6). OBS: Trekk støpslet ut av stikkontakten før låsene skrus opp. Etter at tilstoppingen er fjernet må klaffen lukkes riktig igjen med låsene. 11 Skjulte snitt Ÿ Som allerede beskrevet under punkt 4 er spaltekilen innstillbar i høyden uten verktøy i to låsestillingen. For å utføre skjulte snitt må den øvre bladbeskytteren tas av og spaltekilen føres i den nedre låsestillingen ved å trykke den kraftig (7.1). Når det utføres skjulte snitt må det passes spesielt på at arbeidsstykket føres godt, derved må arbeidsstykket presses fast mot bordet. Snittenes rekkefølge må velges slik at den siden av arbeidsstykket som er skåret ut ikke er anleggssiden. Ÿ Etter at de skjulte snittene er utført må spaltekilen føres i den øvre posisjonen igjen (7.2) og bladbeskytteren monteres. 12 Utskifting av sagblad Før sagbladet skiftes ut må støpslet trekkes ut av stikkontakten. Sett bare inn sagblad med følgende dimensjoner: Utvendig diameter mm Borddiameter 30 mm Tykkelse stamblad 1,8 mm Skjærebredde 2-2,5 mm Sagen låses i fremste posisjon (innrettingsposisjon) og innstilles på største skråstilling og maks. skjærehøyde. Med dreieknapp (5.1) løsnes innleggets fastklemming, klo skyves fremover, bordinnlegg (1.4) løftes ved å gripe under det bak og tas av fra bordet bakover. Fjern beskyttelseshetten og sving dekselet (5.10) bakover. Sekskanthakenøkkel (5.3) tas ut av holdeinnretningen og stikkes i sagblad-festeskruen. Spindelstopp (5.2 - bak sagbladet) trykkes og sagakselen dreies så langt med sekskanthakenøkkelen til knapp (5.2) låses og blokkerer sagakselen. OBS: Sagblad-festeskruen har venstregjenge. Spennskruen løsnes ved å dreie den kraftig mot høyre (med urviseren) og spennflens og sagblad tas av. Legg inn nytt sagblad. OBS! Pass på dreieretningen (sagtennenes skjærekant i dreieretning (5.4))!

12 Sagblad og flens skrus fast på sagakselen med spennskrue. Lukk dekselet (5.10) og øvre beskyttelseshette monteres igjen. OBS: Sikre at dekselet (5.10) griper inn i brakettene (5.9) mens det lukkes. Sekskanthakenøkkel. legges i holdeinnretningen igjen og bordinnlegget legges inn i bordet igjen. Derved stikkes innlegget først inn i bordrammen foran med fjærplaten som står ut (5.5). Innlegget settes inn og skrus fast med klo og dreieknapp. 13 Vedlikehold og pleie 13.1 Fjerning av støvbelegg Vanlige støvbelegg må av og til suges vekk. Spesielt anbefales: a) Rengjøring av tannhjulene bak dreiehåndtaket (2.3) b) Rengjøring av begge styrestengene etter at sagen er vippet over på siden Filterrengjøring (kun CS 70 EB) Når temperaturovervåkingens utkoplingssykluser ifølge punkt 6.4 uten ekstrem overbelastning blir kortere må luftinnsugingsfilteret (3.2) rengjøres. Dertil løsnes dreieknapp (3.1), filterinnsatsen trekkes ut og støvet bankes av ved å støte mot frontsiden eller filteroverflaten avsuges. Filteret settes inn igjen. Et skadd filter erstattes med en ny filterpatron (best. nr ) 13.3 Inspeksjon og vedlikehold Apparatet er utstyrt med spesialkull som koples ut automatisk. Når disse er slitt opp skjer det et automatisk strømbrudd, og apparatet stopper. Når dette skjer bør apparatet gis til et Festoolserviceverksted eller til et fagverksted for å skifte ut kullene og for en generell inspeksjon. Fagverkstedet kan få tilsendt en reparasjonsveiledning fra Festool under bestillingsnr for å utføre følgende enkle reparasjoner: skifting av kull, skifting av remmer, utskifting av elektronikken, rengjøring av avstrykerne på føringen, skifting av tilkoplingskabelen, utskifting av motoren, utskifting av bryteren. Alle vedlikeholds- og reparasjons-arbeider som krever at drevenheten og det elektriske anlegget åpnes må kun gjennomføres av et Festoolserviceverksted eller et fagverksted. 14 Program for tilbehørdeler 14.1 Bordutvidelse For en sikker og nøyaktig saging i bredden (med anlegg) kan Bordutvidelsen CS 70 VB (best.-nr ) for en skjærebredde på 680 mm monteres på standardbordet PRECISIO Bordforlengelse For en sikker saging av lange arbeidsstykker tilbys Bordforlengelsen CS 70 VL (best.-nr ) for montering på standardboret Lengdeanlegg For at lengdeskjæringen skal kunne utføres sikkert og nøyaktig er lengdeanlegget CS 70 LA (best.-nr ) uunnværlig Bryterdeksel Ved å montere Bryterdekselet CS 70 SA (best.nr ) kan det med et hengelås forhindres at uvedkommende innkopler maskinen Transportruller For en enkel og komfortabel transport av PRECISIO kan Transportrullene CS 70 TR (best.-nr ) monteres på sagens sammenleggbare bein Skyvebord For saging av plater opp til en skjærelengde på 920 mm kan Skyvebordet CS 70 ST (best.-nr ) monteres på PRECISIO. For saging av plater opp til en skjærelengde på 650 mm kan Skyvebordet CS 70 ST 650 (best.-nr ) monteres på PRECISIO Sagblad HM Ø 225 x 2,5 x Ø 30 Universal HW / 32 Best.-nr Feinzahn HW / 48 Best.-nr Panther PHW / 18 Best.-nr Spezial HTF / 68 Best.-nr Montering flisvern Flisvernet SP-CS 70 (bestillingsnr , ved CS 70 EB med i leveringen) forhindrer ved loddrette snitt (sagblad i 0 -stilling) utrivninger på arbeidsstykkets nedre skjærekant. OBS: Skråsnitt med flisvern er ikke mulig! Flisvernet bør derfor demonteres igjen med en gang etter bruk. 65

13 Ÿ Trekk støpslet ut av stikkontakten! Ÿ Med dreieknapp (5.1) løsnes innleggets fastklemming, klo skyves fremover. Ÿ Løft bordinnlegget (1.4) bak og ta det av. Ÿ Still sagbladet inn på minimal skjærehøyde. Ÿ Skyv flisvernet (8.1) inn til anslaget til siden på holdeinnretningen (8.2). Ÿ Monter bordinnlegget igjen og sett i støpslet. Ÿ Kople inn maskinen og beveg sagbladet langsomt oppover til maksimal skjærehøyde derved blir flisvernet saget inn. For optimal funksjon bør flisvernets forhøyede del (8.4) stikke litt (ca. 0,3 mm) frem over bordoverflaten. Holdeinnretningen (8.3) kan dertil justeres i høyden ved å åpne de to skruene (8.1) Skrutvinge plasseres Skrutvingen (bestillingsnummer ) kan føres inn i sporet (1.10). Med skrutvingen kan man klemme fast arbeidsstykker. 15 Annet Ansvar for mangler For våre apparater er vi ansvarlig for material- eller produksjonsfeil i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser, i minst 12 måneder. Denne tiden 24 måneder innenfor EU-stater (bevises med regning eller følgeseddel). Skader som spesielt skyldes slitasje, overbelastning, ufagmessig håndtering, eller skader forårsaket av brukeren eller annen bruk i strid med bruksanvisningen, eller skader som var kjent ved kjøp av apparatet omfattes ikke av dette ansvaret. Reklamasjoner kan bare godtas hvis apparatet ikke ble demontert og returneres til leverandøren eller et autorisert Festool-serviceverksted. Ta godt vare på bruksanvisningen, sikkerhetsforskrifter, reservedelsliste og kvittering. Dessuten gjelder produsentens aktuelle betingelser for ansvar ved mangler. Anmerkning På grunn av kontinuerlige forsknings- og utviklingsarbeid tas det forbehold om endringer av de tekniske spesifikasjonene i dette dokumentet. 66

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

RO 150 FEQ RO 150 FE

RO 150 FEQ RO 150 FE Originalbetriebsanleitung 6 Original operating manual 10 Notice d utilisation d origine 14 Manual de instrucciones original 18 Istruzioni per l uso originali 22 Originele gebruiksaanwijzing 26 Originalbruksanvisning

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

TRION 468045_005 PS 300 Q PS 300 EQ PSB 300 Q PSB 300 EQ

TRION 468045_005 PS 300 Q PS 300 EQ PSB 300 Q PSB 300 EQ Originalbruksanvisning/Reservedelsliste TRION 468045_005 PS 300 Q PS 300 EQ PSB 300 Q PSB 300 EQ 1-1 1-2 1 1-5 1-4 1-3 2-1 2-2 2-3 2 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4 2a 3-1 3-2 3-3 3-4 3 4-1 4-2 4-3 4 5 5-3 5-2 5-1

Detaljer

OF 1010 Q OF 1010 EQ OF 1010 EBQ

OF 1010 Q OF 1010 EQ OF 1010 EBQ Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com OF 1010 Q OF 1010 EQ OF 1010 EBQ 468 039_002 Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-7 Operating

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ALLTID RENT SNITT. TREBEARBEIDINGSTEKNIKK

ALLTID RENT SNITT. TREBEARBEIDINGSTEKNIKK TREBEARBEIDINGSTEKNIKK ALLTID RENT SNITT. Metabo-maskiner for bearbeiding av tre er laget for profesjonelle brukere. Det beviser kvaliteten på bearbeidingen og teknikken som alltid ligger et skritt foran

Detaljer

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER

UNDERLIGGENDE TREKKSIRKELSAGER INGEN UTELIGGER - IKKE TIL BRYDERI. Prinsippet er trekk i stedet for skyv. Den som har prøvd å sage lange, uhåndterlige eller svært harde arbeidsstykker, vet at det går lettere og blir renere på denne

Detaljer

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6-14. Original operating manual/spare parts list 15-22

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6-14. Original operating manual/spare parts list 15-22 Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6-14 Original operating manual/spare parts list 15-22 Notice d utilisation d origine/liste de pièces de rechange 23-31 Manual de instrucciones original/lista

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E

CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E CTM 22 E SG CTM 33 E SG/CTM 33 LE SG CTM 44 E/CTM 44 LE CTM 55 E Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 53-57 477102_003 1.11 1.12 1.10 M M 1.1 1.9 1.8 1.7 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.13 1.14 1 2.1 2.2 2.3

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung Receiver REC D Bedienungsanleitung CZ Návod k použití GB Operating instructions PL Instrukcja obsæugi F Mode d'emploi SLO Navodila za uporabo I Istruzioni per l'uso H Használati utasitás E Instrucciones

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Nøyaktige snitt i svært ulike materialer

Nøyaktige snitt i svært ulike materialer Blandet materiale Unikat Nøyaktige snitt i svært ulike materialer Make it your home. Skap hjemmet ditt akkurat slik du vil ha det med PKS 16 Multi. Med den allsidige, lille håndsirkelsagen kan du gjennomføre

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STEB 70 Quick STEB 80 Quick

STEB 70 Quick STEB 80 Quick STEB 70 Quick STEB 80 Quick no Original bruksanvisning 40 www.metabo.com 15 16 17 14 13 12 11 10 30 mm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 13. STEB 70 Quick STEB 80 Quick M Nm (inlbs) 6 (53.1) 6 (53.1) T 1 mm (in) 70

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

KAPP- OG GJÆRINGSSAGER. work. don t play. SAGER ALT.

KAPP- OG GJÆRINGSSAGER. work. don t play. SAGER ALT. KAPP- OG GJÆRINGSSAGER work. don t play. SAGER ALT. NÅ FÅR TREET ET ORDENTLIG KUTT. Sagene for alle og enhver. De nye kapp- og gjæringssagene fra Metabo er veldig robuste og allsidige. De egner seg til

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer