Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1"

Transkript

1 Kurskatalog NAV Østfold Arbeidslivssenter Side 1

2 Sammen om et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold Velkommen til en ny utgave av kurskatalogen for NAV Østfold Arbeidslivssenter! Katalogen er tematisk inndelt etter fargekoder. Disse er inkluderende arbeidsliv generelt, forebyggende og helsefremmende arbeid, IA-ledelse, inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet (delmål 2), seniorpolitikk (delmål 3) og systemrettet sykefraværsoppfølging. I tillegg finner du oversikt over oss som jobber på arbeidslivssenteret med bilde og kontaktinformasjon bakerst i katalogen. Vi har et godt samarbeid med IA-rådet i Østfold - et partssammensatt råd som inspirerer, utfordrer og koordinerer aktiviteter mot IA-avtalens parter i fylket. Vi ber deg også følge med på våre nyhetsbrev og Idébanken (www.idebanken.org), en del av NAV, er et nettsted med et oppkomme av gode idéer og historier om vellykket inkludering og helsefremming på arbeidsplassen. Vel verdt et besøk! Har du spørsmål til kursene, kan du kontakte IA-rådgiveren din eller kursholder direkte. Du finner oversikt over alle rådgiverne våre med kontaktinfo bakerst i katalogen. Vi hjelper deg gjerne! NAV Østfold Arbeidslivssenter Side 2

3 Inkluderende Arbeidsliv Temabasert innholdsfortegnelse HMS konferanse 2015 side 4 Grunnkurs i IA-arbeid Side 5 Forebyggende og helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeidsplasser - workshop side 6 Relasjonskompetansen gir trivsel og glede! side 7 Snarvei til økt trivsel side 7 Sees-i-morgen! side 8-9 IA-ledelse Kommunikasjon vårt viktigste verktøy side 10 Relasjonell ledelse side 10 Tillitsvalgte og verneombudets rolle i IA arbeidet side 11 Inspirasjonsledelse side 11 Inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet Inkludering en kilde til god arbeidskraft side 12 Seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv Seniorpolitikk i IA-virksomheter og fremtidige pensjoner side 13 Seniorpolitikk i praksis: hva, hvordan, hvorfor? side 13 Systemrettet sykefraværsoppfølging Grunnkurs i sykefraværsoppfølging side 14 Rettigheter og plikter ja takk begge deler! side 14 Oversikt over rådgivere side Side 3

4 Inkluderende Arbeidsliv HMS-konferansen oktober Konferansens hovedtema Inkludering og Samhandling HMS konferansen er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid med IA-rådet i Østfold. I år er det direktøren for Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen som åpner konferansen. På programmet har vi blant andre arbeidsforsker Nina Amble som vil sette fokus på kvinnearbeidsplasser, sykefravær og deltid og seniorforsker i SINTEF, Solveig Ose. Gullrute vinner, Truls Svendsen, vil fortelle om sin livs største utfordring; Truls over Grønnland om å våge og si ja. Med humor forteller Truls om hva han har lært av turen over Grønnland, om gleden av å si ja når han egentlig har lyst til si nei. Sosiolog Anne Grethe Solberg med sterkt engasjement og bred kunnskap utfordrer tradisjonelle tankemønstre om kvinner og menn på arbeidsplassen. Hun gir kvinner og menn arbeidskodene de må knekke for å få større ansvar på jobben og inspirere deg og andre til å prestere mer. Sykehusdirektør Just Ebbesen vil markere åpningen av Sykehuset Østfold. Hvem vinner årets IA pris 2015? Fjorårets vinner AS Rockwool forteller om sine erfaringer. Fra 15. juni er det påmelding og detaljert info på TID OG STED Onsdag 21. oktober 2015 kl på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg. MÅLGRUPPE Ledere, tillitsvalgte, IA kontaktpersoner, verneombud, bedriftshelsetjenester og andre som jobber med IA og HMS. Konferansen er åpen for både IA-virksomheter og andre interesserte. VELKOMMEN! Side 4

5 Inkluderende Arbeidsliv Grunnkurs i Inkluderende arbeidsliv - med endringene i den nye IA-avtalen Kursbeskrivelse: Målet er å få kjennskap til inkluderende arbeidsliv. Hva innebærer det å være IAvirksomhet - for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Temaer: rettigheter og plikter, fordeler og virkemidler, rutiner for sykefraværsoppfølging. Ledere, tillitsvalgte og verneombud. Tid: Varighet 2 3 timer. Sted: Kurset gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholder. Kursholder: Per Erling Olsen Side 5

6 Forebyggende og helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid mer enn en fruktkurv! Helsefremmende arbeid handler om forhold som forebygger, opprettholder og fremmer helse gjennom økt mestring, motstandskraft og overskudd. Hvordan kan arbeidsplassen bidra til dette? Dette påvirkes i samspill mellom individ og omgivelser, som for eksempel relasjoner til leder og kolleger, mulighet til innflytelse over arbeidet, belønning, balansen mellom krav og kontroll i arbeidet, sosial støtte og det fysiske arbeidsmiljøet. Involvering er sentralt. I praksis handler forebyggende og helsefremmende arbeid om å skape gode prosesser der ledelse og ansatte samarbeider om hva en god arbeidsplass er for dem. Trivsel, friskfaktorer, langtidsfrisk, jobbengasjement og arbeidsglede er prosesser vi tilbyr praktisk bistand til å jobbe med, gjennom de ulike leveransene under. Helsefremmende arbeidsplasser - workshop Hvilke faktorer fremmer og vedlikeholder helse? Vi tilbyr en introduksjon til helsefremmende tenkning, kort historikk og begreper knyttet til det helsefremmende perspektivet på HMS arbeid. Målet er å skape en felles plattform for videre helsefremmende prosesser i virksomheten. Vi gir eksempler på ulike verktøy, metoder og tiltak for å gå fra ord til handling! Ledere, tillitsvalgte og verneombud. Tid: kl Sted: NAV Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker. Påmeldingen er bindende. Enkel lunsj serveres. Ann-Margreth Adler-Nilsen, Gro Momrak og Karianne Nyheim Stray Side 6

7 Forebyggende og helsefremmende arbeid Relasjonskompetansen gir trivsel og arbeidsglede! Hvordan kan økt bevissthet rundt gode relasjoner på arbeidsplassen føre til et arbeidsmiljø hvor dere trives, er hverandres støttespillere og gjør hverandre gode? Kurset er en prosess med fokus på samspill mellom kolleger. Teori og refleksjon underbygges gjennom gode, praktiske øvelser. Etter kursets slutt skal dere ha en forståelse av hvor viktig gode relasjoner er for et godt arbeidsmiljø og gode resultater. Kurset er for hele personalgrupper (leder sammen med sine ansatte). Tid: Sted: avtales med dere Camilla Sævareid og Frank Stensland Snarvei til økt trivsel Bli bevisst på hvordan du kommuniserer, hvordan du kan takle stress for å skape en helsefremmende arbeidsplass og hva kjennetegner en arbeidsplass med god trivsel. Hvordan vi lettere kan forstå hverandre. Hvordan du raskt kan oppnå tillit, forståelse og respekt. Kurset vil gi deg større bevissthet og forståelse for hva som skjer når du kommuniserer. Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, og verneombud. Tid: Sted: Varighet 3 timer Kurset gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholder Elise Johannessen og Hilde M. Liverud Side 7

8 Forebyggende og helsefremmende arbeid SEES I MORGEN fra jobbnerver til jobbnærvær! Grunnkurs i arbeid og psykisk helse Innhold: Har du ansatte eller kolleger du opplever «sliter», har «møtt veggen», er «deppa», det har «klikka for», eller har «vondt i vilja?» Kjente beskrivelser, men stemmer de med virkeligheten? Eller er det myter vi kan avlive gjennom kunnskap om psykiske helseplager, konsekvenser for jobbfungering og ressursfokus? Vi tror det og inviterer til påfyll og refleksjon rundt dette, samt den nødvendige og gode samtalen, roller og ansvar for ledere, tillitsvalgte og verneombud, og NAV s virkemidler. Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Kurset er åpent for alle også virksomheter uten IA-avtale. Tid: & , kl begge dager Sted: NAV Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker Påmeldingen er bindende. Enkel lunsj serveres. Gunnar Samuelsen, Karianne Nyheim Stray, Aud Måleng og Mette Eriksen Arbeid og psykisk helse - bedriftsinterne kurs Sees i morgen kan også tilbys som bedriftsinterne kurs. Dette gjelder både grunnkurset og fordypningskursene. Etter nærmere avtale kan det også være aktuelt å levere skreddersydde løsninger til bedrifter som har, eller ønsker å ha, Arbeid og psykisk helse som en del av sin IAmål- og handlingsplan. Målgruppen vil være alle ansatte i IA-virksomheter, minimum 15 deltakere. Ta kontakt med bedriftens IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret for nærmere informasjon. Gunnar Samuelsen, Karianne Nyheim Stray, Aud Måleng, Camilla Ø. Sævareid, Frank Stensland, Line Hilt Jørgensen og Mette Eriksen. Side 8

9 Forebyggende og helsefremmende arbeid Krise- og stressmestring i et psykisk helseperspektiv Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse til å identifisere og håndtere kriser og stressrelaterte situasjoner. Temaer: Hva er en krise og hva er det som gjør at vi kan reagere følelsesmessig forskjellig? Symptomer og kjennetegn på en krisesituasjon. Hva er stress og hvordan reagerer kroppen når den blir utsatt for stress? Hvorfor er det viktig for meg å vite noe om stress og hva kan vi gjøre for å redusere stress? Øvelser og tiltak for å mestre stress. Tid: kl Sted: NAV Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker Deltakelse forutsetter gjennomført grunnkurs. Påmeldingen er bindende. Enkel lunsj serveres. Camilla Ø. Sævareid og Frank Stensland Konflikt forebygging og håndtering i et psykisk helseperspektiv Målet med kurset er å gi deltakerne økt kompetanse og trygghet i hvordan jobbe systematisk for å forebygge og håndtere konflikter for å ivareta de ansattes psykiske helse. Hva er en konflikt, kommunikasjon og samspill, samt hvordan forebygge og håndtere konflikter. Tid: , kl Sted: NAV Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker Deltakelse forutsetter gjennomført grunnkurs. Påmeldingen er bindende. Enkel lunsj serveres. Mette Eriksen, Gunnar Samuelsen og Aud Måleng Side 9

10 IA - ledelse Kommunikasjon - vårt viktigste verktøy Målet er å gi deg som kursdeltaker bevissthet om egen kommunikasjon for å bedre samhandlingen med personer du til enhver tid omgås, både på og utenfor jobben. Temaer: den gode samtalen, relasjonelle ferdigheter, kommunikasjonsteori, virkemidler for god kommunikasjon, verbal vs. non-verbal kommunikasjon, aktiv lytting. Nyttige øvelser. Ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte som vil øke sin bevissthet om egen kommunikasjon. Kurset skreddersys etter bestilling, og arrangeres bedriftsinternt. Tid: Camilla Ø. Sævareid og Frank Stensland Relasjonell ledelse Hvordan kan du som leder bli mer bevisst på dine ferdigheter, evner og holdninger for å etablere og utvikle gode relasjoner mellom deg og ansatte? Teori og refleksjon. Praktiske øvelser. Etter kursets slutt skal du ha en forståelse for sammenhengen mellom en leders relasjonelle kompetanse og resultatoppnåelse. Ledere, mellomledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte. Kurset skreddersys på bestilling etter virksomhetens behov. Kurset er en prosess og kan legges opp som dagskurs og/eller timebaserte kurs. Påfølgende prosess og veiledning avtales med den enkelte deltaker. Sted avtales med dere. Ta kontakt med en av kursholderne under. Frank Stensland og Camilla Ø. Sævareid, eller Gro Momrak og Ingvar Ramstad, eller Steinar Friberg. Side 10

11 IA - ledelse Tillitsvalgtes og verneombudets rolle i IA-arbeidet Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv er en partsavtale mellom arbeidsgiver, representanter for arbeidstakere og myndighetene ved NAV. Hovedmålsettingene med IA-avtalen er å redusere sykefraværet og forhindre utstøting fra arbeidslivet. Samarbeid mellom de involverte partene er en forutsetning for oppnå målsetningen. Kurset gir en grunnleggende innføring i IA-avtalens idé og intensjon, og hvilken viktig rolle tillitsvalgte og verneombud har i dette arbeidet. Tid: Varighet 2 3 timer. Sted: Kurset gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholdere. Ingen deltakeravgift. Steinar Friberg, Morten Sørfjordmo, Per Erling Olsen, Dzabic Mili Inspirasjonsledelse ( NYHET!) Forskning viser at blant annet humor og arbeidsglede er helt sentralt for motivasjon, prestasjon, omdømme og lavt sykefravær i enhver virksomhets-kultur. Humør er et av fem elementer som skaper begeistring hos medarbeiderne ved siden av annerkjennelse, mestring, inspirerende mål og VI-følelsen. Følelser er spesielt viktig i relasjonen mellom leder og medarbeider. Avgjørende for engasjementet og gløden er om lederen egentlig skjønner hvem medarbeideren er - ikke bare hvilke kunnskaper og ferdigheter som tas med inn i jobben, men hva som driver den enkelte og motiverer til innsats. Vi viser til en del forskning på området, gjennomgår teori og lærer deg noen praktiske teknikker du raskt kan ta i bruk. Kurset går over to dager og det er en forutsetning at du kan delta på begge dagene. Tid: og , klokka , begge dager Sted: NAV Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker. Møterom Borgarsyssel 2 Marianne Myhren og Eva Mølmen Side 11 «Lær å trykke på de rette knappene for å få motiverte medarbeidere»

12 Inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet Inkludering en kilde til god arbeidskraft Hvordan kan godt inkluderingsarbeid gi gevinst for virksomheten? Hva skal til for å lykkes? Hva er egentlig nedsatt funksjonsevne - og har det noen sammenheng med arbeidsevne? Hvordan kan godt inkluderingsarbeid gi gevinst for virksomheten? Få informasjon og veiledning om NAVs aktuelle virkemidler og strategier. Kurset kan bestilles og gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholdere. Marie Jørgenvåg og Anne Nordahl Berntzen Side 12

13 Seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv Seniorpolitikk i IA-virksomheter Fremtidige pensjoner muligheter og utfordringer Hvordan virksomheter kan etablere og utvikle en seniorpolitikk for sine ansatte som en del av livsfaseorientert personalpolitikk. Kurset holdes i samarbeid med pensjonsekspert Hilde Nordstoga fagsjef i advokatfirmaet Steenbergh og Plathe AS. Hun gir et innblikk i de nye pensjonsreglene. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte. Tid: kl Sted: Nav Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker Åpent kurs, maks 45 deltakere. Påmelding er bindende. Det serveres enkel lunsj Gro Momrak, Aud Irene Måleng og Mili Dzabic Seniorpolitikk i praksis: «Hva, hvordan, hvorfor?» Fakta om seniorer i arbeidslivet. Når skal man starte med seniorpolitikk? Hvordan jobber vi med seniorpolitikk? Målet er å gi bevissthet om, og måloppnåelse på delmål 3 i IA-avtalen. Gode eksempler fra ulike bransjer og bedrifter. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte i virksomheten. Kurset gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholder. Varighet 1-2 timer. Maks antall pr. kurs 25 personer. Kursholder: Mili Dzabic, Gro Momrak og Aud I. Måleng Side 13

14 Systemrettet sykefraværsoppfølging Grunnkurs i sykefraværsoppfølging Kursdeltakerne skal få grunnleggende kunnskap om lover og regler som omhandler oppfølging av sykmeldte i virksomheten. Fokus på arbeidsplassen som hovedarena for oppfølging Viktige tidspunkter i sykefraværsoppfølgingen Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt? Gradert sykemelding Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud Dato: kl Sted: Nav Østfold, Gamle Tindlundvei 3, Greåker Påmelding er bindende. Åpent kurs, maks 20 deltakere. Det serveres enkel lunsj. Mili Dzabic og Per Erling Olsen Rettigheter og plikter ja takk begge deler! «Fra ord til praktisk handling på min arbeidsplass». Prosesser ute i den enkelte virksomhet med leder, ansatte og tillitsvalgt rundt tilretteleggings- og medvirkningsplikten. Vi jobber med temaet ved bruk av aktiv involvering fra alle i form av dialog, samspill og gruppearbeid. Tid: Sted: Varighet 2 3 timer. Kurset gjennomføres på arbeidsplassen, ta direkte kontakt med kursholder. Gro Momrak, Ingvar Ramstad, Karianne Nyheim Stray og Ann-Margreth Adler-Nilsen Side 14

15 Adler-Nilsen, Ann-Margreth Våre medarbeidere e Josefsson, Björn Bergheim, Helge Seniorrådgiver Jørgensen, Line Hilt Dzabic, Mili Seniorrådgiver Jørgenvåg, Marie Ekker, Cecilie Kjeldsen Larsen, Jørgen Quist Eriksen, Mette Liverud, Hilde Marianne Friberg, Steinar Momrak, Gro Johannessen, Elise Motzfeldt, Line Lervik Side 15

16 Myhren, Marianne Våre medarbeidere Samuelsen, Gunnar Seniorrådgiver Mølmen, Eva Stensland, Frank Måleng, Aud Irene Stray, Karianne Nyheim Olsen, Per Erling Sørfjordmo, Morten Ramstad, Ingvar Hagberg, Hanne Administrasjonskonsulent / Coward, Leif Avdelingsleder Administrasjon Sævareid, Camilla Ø Clementsen, Per Ivar Avdelingsdirektør Kielland, Erik Avdelingsleder Side 16

Kurskatalog høst 2012

Kurskatalog høst 2012 NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog høst 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn 1 NAV Arbeidslivssenter Nordland ønsker velkommen til en ny sesong med nyttige og inspirerende

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv Våren 2010 Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter NAV Arbeidslivssenter Rogaland Postboks 133 Sentrum 4001 Stavanger Tlf.: 52 04 83 76 Kurs om inkluderende arbeidsliv

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer