Tove Randi Olsen (sign) leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tove Randi Olsen (sign) leder"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo-og aktivitetssenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte PS 14/14 Orientering fra avdelingsleder og verneombud ved Hjemmetjenester avdeling sentrum (Levanger Bo-og Aktivitetssenter) PS 15/14 Levanger ungdomsskole - godkjenning av planer PS 16/14 Orientering fa kommunalsjef Helse - Videreføring av OU - prosessen og lederavtaler PS 17/14 Orientering om Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune PS 18/14 Orientering om elektroniske kjørebøker PS 19/14 Orientering om Lokal særavtale arbeidstøy PS 20/14 Orientering om personforsikring/skademeldinger PS 21/14 Orientering fra HMS-og kvalitetskoordinator HMS Årsplaner 2014 og IA Fagdag (AMU Levanger) Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign) leder

2 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Innhold PS 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste... 2 PS 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte... 2 Orientering fra avdelingsleder og verneombud ved Hjemmetjenester avdeling sentrum (Levanger Bo-og Aktivitetssenter)... 3 Levanger ungdomsskole - godkjenning av planer... 4 Orientering fra kommunalsjef Helse - Videreføring av OU - prosessen og lederavtaler... 6 Orientering om Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune... 7 Orientering om elektroniske kjørebøker... 8 Orientering om Lokal særavtale arbeidstøy... 9 Orientering om personforsikring/skademeldinger Orientering fra HMS-og kvalitetskoordinator HMS Årsplaner 2014 og IA Fagdag (AMU Levanger) PS 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 2 av 11

3 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering fra avdelingsleder og verneombud ved Hjemmetjenester avdeling sentrum (Levanger Bo-og Aktivitetssenter) Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Avdelingsleder Monica Fjerdingen og verneombud Iselin Peters ved Hjemmetjenester avdeling sentrum orienterer om status, gleder og utfordringer i sitt HMS arbeid 3 av 11

4 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Levanger ungdomsskole - godkjenning av planer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Svein Roger Troset Arkivref: 2013/ /1719/274/16 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner de foreliggende planer for bygging av Levanger ungdomsskole. Hjemmel/bakgrunn for saken: Uttalelse fra AMU for søknad om godkjenning hos arbeidstilsynet. Vedlegg: 1 Levanger ungdomsskole - HVO 2 Levanger ungdomsskole - Rektors uttalelse 3 Levanger ungdomsskole - Oversiktsplan utvendig 4 Levanger ungdomsskole - P-plass 5 Levanger ungdomsskole - Uteområde 6 Levanger ungdomsskole - Plan 1. og 2. etg 7 Levanger ungdomsskole - Snitt 8 Levanger ungdomsskole - Fasader 9 Levanger ungdomsskole - Uthus Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Levanger ungdomsskole skal bygges på Røstad med tilhørende P-plass, adkomstvei og uteområde. Hovedverneombudet og rektor har gitt sine uttalelser i forhold til involvering og godkjenning av planene. Disse ligger vedlagt saken i tillegg til tegninger av bygg, uteområde, P-plass og vei. Brukergruppa i prosjektet har bestått av rektor, 3 ansatte fra Frol ungdomsskole og 3 fra Nesset ungdomsskole. I tillegg har vi hatt møte med rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger samt avtalt ett oppfølgingsmøte i mai. AMU sin behandling vil bli en del av søknaden til Arbeidstilsynet om godkjenning av 4 av 11

5 prosjektet og videre byggesaksbehandling. Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Vurdering: Involvering av brukergruppen med rektor og lærere startet våren 2013 og har vært jevnlig i hele prosessen sammen med arkitekt, prosjekterende og prosjektledelse. Sammenfallende interesse av å skape ett godt arbeids- og læremiljø i den nye ungdomsskolen har gitt gode diskusjoner omkring valg av løsninger. 5 av 11

6

7

8 TEGNFORKLARING Eksisterende tre/ tre fjernet Fremtidig alleè trær Ap Høystammet tre m. oppstøtting Acer platanoides (so 18-20) Betula pendula 'Dalecarlica' (so 18-20) Buskfelt -Aronia melanocarpa 'Hugin' Asfaltdekke m. kantstein Gressdekke Benk & søppelkasse Sykkelstativ Eksisterende belysning Ny veibelysning (ca. 5m stolpe) PÅ-/ AVSTI GN ING NYTT P-AREAL 60 STK UTKJØ R SEL B USS PUMPEHUS 1: m

9 TEGNFORKLARING Eksisterende tre/ tre fjernet Fremtidig alleè trær Ap Høystammet tre m. oppstøtting Acer platanoides (so 18-20) Betula pendula 'Dalecarlica' (so 18-20) Buskfelt -Aronia melanocarpa 'Hugin' Asfaltdekke m. kantstein Gressdekke Benk & søppelkasse Sykkelstativ Eksisterende belysning Ny veibelysning (ca. 5m stolpe) 1: m

10

11 X10.0 X17.4 X19.8 X21.8 X30.2 X38.6 X47.0 X55.4 X63.8 X72.2 X80.6 X82.6 X85.0 X92.4 a Y50.0 kontor 13 kontor 9 IKT kontor 13 mat & helse 1 75 mat & helse 2 75 storkjøkken 60 lager 13 kjøkken 13 verksted 60 garderobe 23 kjøl m/oljeutskiller lærer gard 5 renne forrom 17 kjøl 5 betong vegger betong vegger skyvevindu rist rist dusj 12 håndvask håndvask Y42.6 hvile 7 lager 8 skyvevindu skyvevindu frys m/oljeutskiller dusj 12 renne renne Y39.6 garderobe 73 tørkerom 11 keramikk 5 møterom 13 vask 5 spisesal 112 vakt 9 gruppe 9 lærer gard 5 renne garderobe 23 Y37.2 lager 16 lakk 5 serverom 19 grupperom 9 hovedtavle 8 storsal 357 Y34.2 bk 5 lager øverom 2 12 (rom i rom konstruksjon) øverom 3 13 (rom i rom konstruksjon) varmesentral 20 sponavsuk Y30.0 maling/keramikk 51 tegning/tekstil 51 b Y25.8 sløyd 62 sponavsug pers.gard 28 stort auditorium 118 stollager 31 scene 67 1,6x2,1 heisstol musikk tek. 10 (rom i rom konstruksjon) hovedrom 73 drama/dans 59 b Y22.8 maskin 22 øverom 1 20 (rom i rom konstruksjon) musikk lager 20 Y20.4 lager 16 spisesal 56 lager 16 Y17.4 garderobe 73 garderobe 73 forbredelsesrom 12 pers.gard 13 lager 8 ekspedisjon 16 kopi 5 møterom 14 renholdsentral 18 skyvevindu vf Y10.0 naturfag 77 laboratorium 41 personalrom 106 rektor 15 kontor 10 kontor 10 kontor 10 kontor 10 kontor 10 rist rist rist a 1 ETASJE PLAN PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:250 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A PL

12 X10.0 X17.4 X19.8 X21.8 X30.2 X38.6 X47.0 X55.4 X63.8 X72.2 X80.6 X82.6 X85.0 X92.4 a Y50.0 klasserom 69 klasserom 70 møterom 20 lærerkontor 20 lærerkontor 20 lærerkontor 21 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 69 Y42.6 klasserom 71 lager 8 skriver 5 grupperom 10 samtale 3 forrom 26 møterom 13 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 lærerkontor 20 Y39.6 bk 5 lager 5 skrive 4 Y37.2 rekkverk lærerkontor 20 Y34.2 lærerkontor 21 møterom 13 tekniskrom 81 boklager lærerkontor 20 gruppe/møterom 26 Y30.0 lærerkontor 20 åpent ned stiger trapp adkomst til tak forrom 26 lærerkontor 21 b Y25.8 lærerkontor 20 data tekniskrom 13 tekniskrom 140 bk 5 gruppe/møterom 26 møterom 13 klasserom 71 b data 63 1,6x2,1 heisstol Y22.8 forrom 26 bibliotek 80 rekkverk gruppe/møterom 26 Y20.4 møterom 20 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 grupperom 10 skrive 4 lager 5 Y17.4 Y10.0 klasserom 69 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 70 klasserom 69 a 2 ETASJE PLAN PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:250 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A PL

13 X10.0 X17.4 X19.8 X21.8 X30.2 X38.6 X47.0 X55.4 X63.8 X72.2 X80.6 X82.6 X85.0 X92.4 data 63 forrom 26 bibliotek 80 tekniskrom 81 tekniskrom 140 gruppe/møterom 26 forrom 26 lærerkontor 20 lærerkontor 21 storsal 357 scene 67 tegning/tekstil 51 sløyd 62 hovedrom 73 stort auditorium 118 drama/dans 59 Y50.0 Y42.6 Y39.6 Y37.2 Y34.2 Y30.0 Y25.8 Y22.8 Y20.4 Y17.4 Y10.0 klasserom 70 grupperom 10 grupperom 10 klasserom spisesal 112 storsal 357 vf SNITT a-a / b-b PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:250 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A SN

14 Y50.0 Y42.6 Y39.6 Y37.2 Y34.2 Y30.0 Y25.8 Y22.8 Y20.4 Y17.4 Y10.0 Tett felt Fasade vest X10.0 X17.4 X19.8 X21.8 X30.3 X38.6 X47.0 X55.4 X63.8 X72.2 X80.6 X82.6 X85.0 X92.4 a Avvikende bredde 2670mm Avvikende bredde 2670mm Avvikende bredde 1320mm Avvikende bredde 1320mm Tett felt Tett felt OBS! Bredde tilpasses vindfang a OBS! Bredde tilpasses vindfang Fasade syd FASADE SYD/VEST PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:250 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A FA

15 Y10.0 Y17.4 Y20.4 Y22.8 Y25.8 Y30.0 Y34.2 Y37.2 Y39.6 Y42.6 Y50.0 Fasade øst X92.4 X85.0 X82.6 X80.6 X72.2 X63.8 a X55.4 X47.0 X38.6 X30.2 X21.8 X19.8 X17.4 X10.0 Avvikende bredde 2670mm Avvikende bredde 2670mm Avvikende bredde 1320mm Avvikende bredde 1320mm fast felt a Fasade nord FASADE NORD / ØST PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:250 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A FA

16 2800 a b lav terrengmur 3m høy mur søppel plass til trafo isolert vaktmester bod 24m2 uisolert aktivitetsutstyr bod 35m2 uisolert gymsutstyr bod 26m m høy mur plan 1:100 a b stål brem m/ integrert belysning stål brem m/ integrert belysning stål brem m/ integrert belysning m høy mur trafo bak oppriss vest 1:100 renne m/ nedløp renne m/ nedløp renne m/ nedløp renne m/ nedløp 3m høy mur trafo bak oppriss øst 1:100 stål brem m/ integrert belysning 3000 fall mot renne stål brem m/ integrert belysning 3000 fall mot renne Betong bygget uthus m/ 3 rom. 3 stk tett robust 2-fløyet ståldører. Fall på tak mot øst fasade med 4 stk renne m/ nødløp. Forpatinert titansink beslag på gesims og i dørutsparing. Vaktmester boden klees m/ 25mm hvit malt trekledning på innsiden. Overflater behandling av betong skal være likt øvrige landskaps elementer. snitt a-a snitt b-b oppriss syd 1:100 oppriss nord 1:100 UTHUS PROSJEKT. LEVANGER_UNGDOMSSKOLE BYGGHERRE. MÅLESTOKK. LEVANGER KOMMUNE 1:100 REV: TEKST: TEGN: KONT: GODK: DATO: A R K div.a arkitekter AS, Industrigaten 52, 0357 Oslo, Tel , Faks , FDV: L: O: E: NR: LNR: REV. DATO: REV: 198 A UT

17 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering fra kommunalsjef Helse - Videreføring av OU - prosessen og lederavtaler Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar sakene til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven orienterer om følgende: 1. Orientering om videreføring av OU prosessen innenfor helse og omsorg i Levanger kommune. 2. Orientering om lederavtaler for avdelingsledere i helse og omsorg i Levanger kommune 6 av 11

18 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering om Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Vedlegg: 1 Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmann Ola Stene orienterer om Retningslinjer for turer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune. 7 av 11

19 Retningslinjer for fagturer i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Generelle bestemmelser: Vedtatte etiske retningslinjer ligger som grunnlagsdokument for denne retningslinjen som gjelder for turer/reiser/tiltak. Fagturer er en mulighet som enhetene kan benytte seg av, men det er ikke en rettighet som ansatte har. Disse retningslinjer skal ikke være til hinder for arbeidsmiljøtiltak /HMS tiltak på enheten, hvor dette er forankret i HMS-plan. Fagturer: Faglig program skal godkjennes av leder. Deltar leder selv skal overordnet leder orienteres. Faglig innhold skal tilsvare den arbeidstid som medgår. Utgifter til fagturer dekkes av enheten. Andre finansieringsmåter skal avklares med Rådmann. Fagturer registreres som tjeneste (kode OP) i fleksitidssystem for de som er omfattet av dette, ikke permisjon. Fagturer kombinert med fritid/helg: Utvides en fagtur med fritid/ferie belastes ekstra utgifter den enkelte. Brukes arbeidstid til dette, skal det registreres som ferie eller avspasering. HMS tiltak: Alle HMS tiltak skal være målrettet og godkjennes av leder. HMS tiltak skal som hovedregel være forankret i enhetens HMS plan. HMS tiltak kan kombineres med f.eks faglige arrangement. Egne turer som karakteriseres som «HMS-turer» skal ikke benyttes, uten at de er et ledd i et målrettet tiltak. Kurs og tjenestereiser: Disse skal alltid føres som tjeneste (kode OP) i fleksitidssystem for de som er omfattet av dette. Skal være godkjent av leder, og kommunen dekker alle utgifter i henhold til gjeldende regulativ.

20 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering om elektroniske kjørebøker Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Økonomienheten ved enhetsleder Arnstein Kjeldsen orienterer om ordningen med elektroniske kjørebøker. 8 av 11

21 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering om Lokal særavtale arbeidstøy Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Vedlegg: 1 Underskrevet forhandlingsprotokoll - lokal særavtale - arbeidstøy Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Organisasjonsenheten v/personalrådgiver Bjørn Engelin orienterer om Lokal særavtale arbeidstøy for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. 9 av 11

22 CQON/{oxtu INNHERRED SAMKOMMUNE Organisasjonsenheten.j,_ 7 :,._ 3:-1,. FORHANDLINGSPROTOKOLL Lokal særavtale Arbeidstøy Sted: Levanger Dato: Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet Verdal og Levanger Utdanningsforbundet Verdal og Levanger representert ved: Arbeidsgiver: representert ved: Lise Heggdal, Tove R Olsen Geir Sandholm, Jens S Løvli Verdal kommune Levanger kommune Bjørn Engelin Hjemmel for forhandlingene: Hovedavtalens del A, 4-5 Referanse: SGS 1002, arbeidstøy og musikkinstrumenter Avtale om behov for arbeidstøy og klesgodtgiøring for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred Samkommune. Prinsipiell enighet mellom partene: -private klær (inkl. fottøy)som arbeidstaker ordinært kan bruke i arbeidssituasjonen, faller utenfor nærværende bestemmelser om arbeidstøy. Utgangspunktet for dette er at arbeidstaker som er ansatt for å arbeide innendørs og/ eller utendørs, selv må sørge for sin bekledning uavhengig av årstid, vær og temperaturforhold. Med arbeidstøy, herunder uniform og yrkesbekledning, mener partene tøy til å trekke utenpå undertøy i stedet for personlig arbeidstøy. Sko defineres som arbeidstøy kun i de tilfeller arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å bruke et spesifikt fottøy i tjenesten. Vemeutstyr/beskyttelsesutstyr for spesielle oppgaver er regulert gjennom Arbeidsmiljølovens bestemmelser, og faller derfor ikke inn under denne avtale om arbeidstøy.

23 Grunnlaget for at arbeidsgiver tilstår arbeidstøy, er enten forekomsten av en eller flere definerte faktorer ved løsning av arbeidsoppgavene som fordrer særskilt bekledning/ hyppig utskifting av klær eller at det er hjemlet av arbeidsgivers styringsrett/avgjørelse. Eksempler på slike faktorer/avgjørelser 0 Ekstraordinær slitasje er: 0 Tilsmussing av klær som ikke er av tilfeldig karakter 0 Hygieniske forhold, smittefare 0 Arbeide som ikke kan utføres i de klær arbeidstaker reiser til og ifra arbeidet í. Ser her bort fra variasjoner som skyldes årstid, temperatur og /eller nedbør. 0 Behov for å bli sett/identifisert 0 Arbeidsgivers avgjørelse om profilering/markedsføríng 0 Arbeidsgivers avgjørelse om uniform. Arbeidstøy skal kun nyttes i arbeidstiden, og arbeidstaker er forpliktet til å bruke arbeidstøyet i tjenesten der dette er bestemt av arbeidsgiver. Arbeidstøy er arbeidsgivers eiendom. I de tilfeller det er behov for arbeidstøy jf. Ovenfor, men partene er enige om at det er mest praktisk og hensiktsmessig at arbeidstaker selv anskaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiske utgifter. Renhold/utskifting: Arbeidsgiver har ansvar og sørger for at arbeidstøy blir rengjort eller vasket i henhold til krav og behov. Altemativt skal arbeidstaker selv sørge for at arbeidstøy blir vasket og rengjort i vaskemaskin som stilles til disposisjon av arbeidsgiver. Fornyelse/utskifting av arbeidstøy avgjøres av enhetsleder, eller den det er delegert denne oppgave/ ansvar. Klesgodtgjøring: I de tilfeller der det ikke er hensiktsmessig, praktisk eller pålagt å bruke arbeidstøy, men omfattes av en eller flere fastsatte faktorer, kan det tilstâs en klesgodtgjøring som kompensasjon for bruk av personlig arbeidstøy. Forutsetting og vilkår for klesgodtgiøring: -fast ansatt eller med en arbeidsavtale med varighet på minst 6 måneders sammenhengende arbeidsforhold i samme type stilling. -godtgjøring settes til kr 2000,- pr. år for ansatte i mer enn 50 % stilling. Ansatte med stilling opp til 50 %, godtgjøres med kr 1000,- pr. år. - utbetalingen av klesgodtgjøringen skjer i desember måned. Behov og ordninger organiseres og avgjøres ute ved den enkelte enhet etter drøftinger. Ved uenighet om behov, drøftes saken mellom rådmann og hovedtillitsvalgt. Likhet om ordningene skal tilstrebes mellom sammenlignbare enheter, stillinger og oppgaver, og være førende ved en eventuell uenighet.

24 Revisjon og evaluering av avtalen: Denne avtale kan revideres til enhver tid ved enighet mellom partene. Avtalen behandles en gang årlig i Arbeidsmiljøutvalget. Avtalen evalueres av partene før Avtalens varighet og oppsigelse: Denne avtale øres gjeldendeforperioden Denne avtale kan sies opp av hver av partene i avtalen. Avtalen kan sies opp med minst 3(tIe) måneders skriftlig varsel før Dersom avtalen ikke er sagt opp skriftlig av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for 1(ett) kalenderår med de samme oppsigelsesbestemmelser. i UNDERSKRIFTER: Foréarbeidstakerorganisasjonene: For ISK/ Leva er/ Vy mune' i ~~ - f, i l _ // u 2 K Ö 'g (LIL:f\6:'IC\Mlt, -" * / //FL Á C f ä. Hiffidyal at; 541

25 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering om personforsikring/skademeldinger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Organisasjonsenheten v/personalrådgiver Bjørn Engelin orienterer om personforsikring / skademeldinger for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. 10 av 11

26 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering fra HMS-og kvalitetskoordinator HMS Årsplaner 2014 og IA Fagdag (AMU Levanger) Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /14 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Rapport over HMS Årsplaner 2014 presenteres på møte Saksopplysninger: 1. HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold viser en samlet oversikt over HMS Årsrapporter fra enheter i Levanger kommune og Innherred samkommune for En kort evaluering av kommunal IA fagdag som ble gjennomført den 25.mars av 11

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER 1 Partsforhold og definisjoner 1-1 Hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.03.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Byggeplassen Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Nidaros, Stiklestad

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer