OVERSIKT OVER VERNEOMRÅDER, VERNEANSVARLIGE OG VERNEOMBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER VERNEOMRÅDER, VERNEANSVARLIGE OG VERNEOMBUD"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE Tilhører Internkontroll Helse- miljø og sikkerhet OVERSIKT OVER VERNEOMRÅDER, VERNEANSVARLIGE OG VERNEOMBUD Henvisning: Arbeidsmiljølovens kap. 7, 6-1 Prinsipper: Verneområder: Arbeidsmiljøutvalget oppretter og nedlegger verneområder, etter innstilling fra rådmannen. Verneområdene er ofte lokalisert/avgrenset til bygg. Noen enhetsledere/verneansvarlige har verneansvar i flere bygg dersom man har ansatte spredt i flere bygg i kommunen (eks. helsestasjonen). I bygg der flere avdelinger/enheter er lokalisert, er det en som har et koordineringsansvar for fastsetting av dag/timeplan etc for gjennomføring av vernerunden. Verneansvarlig: Etatsjef/enhetsledere er verneansvarlig for egen etat/enhet Verneansvarlig skal ha opplæring i verne-/hms-arbeid, i tråd med lover og retningslinjer gitt av kommunen. Det er verneansvarlig som er ansvarlig for å gjennomføre vernerunder og å skrive rapport fra denne, samt å koordinere med andre ledere som skal delta på vernerunder for hele eller deler av bygget. Det kan for enkelte bygg/områder avtales at en av de verneansvarlige utarbeider rapport for deler av eller samtlige i bygget/etasjen eller lignende, for eksempel den som har koordineringsansvaret. Verneombud: Rutine for valg av verneombud Hovedverneombud: o Ås kommune har et hovedverneombud. o Hovedverneombudet er frikjøpt i 50 % stilling. o Hovedverneombudet velges av arbeidstakerorganisasjonene (ATO). o Hovedverneombudet koordinerer vernearbeidet med de lokale verneombudene. o Hovedverneombudet velges i september av ATO. o Den som velges som hovedverneombud bør ha erfaring som verneombud og bør ha arbeidet i virksomheten de siste to år. o ATO melder til arbeidsgiver hvem som er valgt som hovedverneombud. Lokale verneombud: o Det er arbeidstakerne alene som skal avgjøre hvem som skal være verneombud, Enhetsleder, eller dennes stedfortreder, kan ikke velges. Andre arbeidsledere er valgbare, men det anbefales likevel at disse ikke velges som verneombud, da det lett kan oppstå konflikt mellom rollen som verneombud og rollen som arbeidsleder. o Alle enheter skal være tilsluttet et verneområde. o Alle verneområder skal ha valgt eget lokalt verneombud. o Dersom det er formålstjenelig nedsettes det et valgstyre. o Verneombudet velges for to år av gangen. o Verneombud skal velges i desember, før ny periode starter i januar. o Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold. o Verneombudet bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to år. organisasjons- og personalrådgiver Hanne Dølheim Versjon: 7 Arbeidsmiljøutvalget AMU sak x/xx, Oppdatert 11. april 2012

2 ÅS KOMMUNE Verneområde Verneansvarlig Verneansvarlig Verneombud 1. Rådhusets sydfløy 1.1. Rådmannen Trine Christensen Anders Birkenes Teknisk sjef koordinerer vernerunde Teknisk sjef Arnt Øybekk 1.3. Helse- og sosialsjef m/stab Marit R. Leinhardt 1.4. Oppvekst- og kultursjef m/stab Ellen Benestad 1.5. Service- og kom.avd. m/stab Andreas Brodahl 1.6. Bygnings-, regulering- og Ivar Gudmundsen oppmålingsavd Kommunalteknisk avdeling. Arnt Øybekk 2. Rådhusplassen Økonomiavdelingen Emil Schmidt Charlotte Barbulla 2.2. Forebyggende helsetjenester Ellen K. Larsen Solveig Borud 2.3. Org. og personalavdelingen Wenche Vedhugnes Charlotte Barbulla 2.4. PPS-tjenesten Helga Tilley Wenche M. Johnsen 2.5. Follo interkommunale kontroll (Fiks) Jan Løkken Charlotte Barbulla 3. Skoleveien Landbrukskontoret Ole Eide Sjur Vogt 3.2. Oppvekst- og kulturetaten Alexander Plur Sjur Vogt 3.3. Eiendomsavdelingen Terje Smestad Sjur Vogt 3.4. Tillitsvalgtes kontorer Wenche Vedhugnes Sjur Vogt 3.5. Frivilligsentralen Bente Sperlin Sjur Vogt Skoleveien 3: Terje Smestad koordinerer alle organisasjons- og personalrådgiver Hanne Dølheim Versjon: 7 Arbeidsmiljøutvalget AMU sak x/xx, Oppdatert 11. april 2012

3 4. Eiendomsavdelingen 4.1. Renhold Terje Smedstad Svein Åge Svendsen Renhold koordinerer vernerunder med byggeiere Bjørnebekk base drift og Terje Smedstad Geir F. Låche vedlikehold 4.3. Åshallen m/ garderobe Rektor Ås vgs. Ås vgs. Vernerunde koordineres med rektor Ås vgs. og Terje Smedstad 4.4. Nordbyhallen m/ badeanlegg Terje Smestad Verneombud Nordbytun u.sk. Vernerunde koordineres med rektor Nordbytun u.skole. 5. Kulturhuset 5.1. Biblioteket/lokalhistorisk arkiv Marianne Selvik Elin Solberg Selvik koordinerer brukere av huset Møtelokaler (2. etg.) 5.3. Kjøkken (2. etg.) 5.4. Kantine 5.5. Kino 5.6. Eldresenter 6. Kulturskolen 6.1. Bankveien 1 Alexander Plur Mona Grønstad 6.2. Gamle Åsgård Alexander Plur Mona Grønstad 6.3. Midtgard Ken-Børre Langås Elisabeth Nergård 6.4. Rudolf Ken-Børre Langås Elisabeth Nergård 6.5. Mediaverkstedet Alexander Plur Mona Grønstad

4 7. Moer 7.1. Moer sykehjem Gro Magnussen Bodil Tønnesen AB Gro Magnussen Bodil Tønnesen AB Gro Magnussen Bodil Tønnesen CD Gro Magnussen Bodil Tønnesen CD Gro Magnussen Bodil Tønnesen 7.2. Forvaltningsenheten Gry Mathisen Mette Stensrud 7.3. Driftsavdelingen Ståle Martinsen Kåre Arne Slettum 7.4. Enhet Folkehelse- og Frivillighet Bente Sperlin Bodil Tønnesen Fysio/ergoterapitjenesten Bente Sperlin Bodil Tønnesen Frisklivsentralen Bente Sperlin Bodil Tønnesen Frivilligsentralen Bente Sperlin Bodil Tønnesen Aktivitetssenteret Bente Sperlin Bodil Tønnesen 8. Hjemmetjenesten 8.1. Sør Ingeborg Siggerud Grethe Arnesen 8.2. Nord Torill Tuft Grethe Arnesen 9. Bokollektivet Moer 9.1. Bokollektivet Lise Ek Anna Martha Elgesma 9.2. Moer - 1E Lise Ek Anna Martha Elgesma 10. Moerveien Moer - 1E Olav Holstad Heidi Andreassen Leder barnevernet har koordineringsansvar for vernerunde på fellesområder Moer - 1E Anne-Karin G Bjerke Kristin Treekrem Vara: Petra Saxebøl Dagtilbudet Turid Helen Bugten Ann Kristin Heggeli

5 11. NAV Ås NAV Ås Torill Skage Sørli Jarl Olaf Thorsen 12. Boliger helse-/sos Kajaveien Wenche Kristiseter Per Henrik Strand Dr. Sødringsvei 10, 1. etg. Vigdis Petterson Nina Nøstvik Solfallsveien 27 Helge Seeser-Hoff Kristin M. Fjær Ljungbyveien Marit Lillejordet Anne Rysstad Tunveien 1, Tunveien 2, Dagsenter, Skoleveien 4 og Fjellveien. Anette Simensen Christina Odenmarck 13. Barnehager Søråsteigen Ulrika Oterholm Lene Øye Svendby Frydenhaug Randi Johannessen Lotte Marthinsen Sagaskogen Jeanette Schou Avd. Sagalund Jeanette Schou Vibeke Malmberg Avd. Rustadskogen Jeanette Schou Ingeborg Frank Togrenda Annelin Nybø Sissel Kirstihagen Vinterbro Kristin Tjernshaugen Inger Lise S. Nybo Tunveien Lene Simonsen Monia Holm Solbergtunet Cecilie Kolstad Gro Sander Marthinsen 14. Skoler Åsgård skol e/ SFO Laila Bakken Anne Mari H. Borge Brønnerud skole / SFO Torbjørt R. Astri Engevold Jørgensen Kroer skole / SFO Kristin Johnsrud Evang Geir Bjerkreim

6 14.4. Rustad skole / SFO Gro Lundgård Vigdis Pilskog Nordby skole / SFO Hanne Heum Hilde Eik Svendsen Verneansv. For helsestasjonen deltar på skolen Sjøskogen skole / SFO Per Øvergaard Anne Lislerud Solberg skole / SFO Kirsten Gustavsen Jeanette Berg- Hansen Ås ungdomsskole Steinar Roti Lise Værdal Eiendomssjefen deltar på skolen på badeanlegget Nordbytun ungdomsskole Trine Heir Magne Nordland Eiendomssjefen deltar på skolen på badeanlegget. 15. Komnmunalteknisk Uteseksjonen Olaug Talleraas Bjørn Skjønhaug Ås stadion Olaug Talleraas Bjørn Skjønhaug Asylmottaket Elisabeth Tveter Frank Norseth Hovedverneombud: Anne Mari Hojem Borge. Valgt: Valgene foretas for en periode på 2 år. Neste gang i Endringer skal meldes på fastsatt skjema, som ligger på Intranettet, til organisasjons- og personalavdelingen.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 25.8.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 Fra F-sak: 48/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 50/11 Til kl.: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Org.- og pers.avd. 06.12.2011 Fra AMU-sak: 7/11 Fra kl.: 12.00 Til AMU-sak: 12/11 Til kl.: 13.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 14.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 14.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

HVO / VO. HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar

HVO / VO. HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar HVO / VO HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar Verneombudets oppgaver Som verneombud har du en særdeles viktig oppgave i dagens arbeidsliv; Som brobygger Som «overvåker» Som pådriver FHVO 2014 26.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom. 28.04.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannens møterom 28.04.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer