Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012"

Transkript

1 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi falt 0,3% i 4.kv 2011 årets mål om vekst og budsjettkutt virker utopiske Tysk inflasjon faller videre Amerikanske husholdninger økte sparingen og konsumet stagnerte i desember Vi får desembertall for norsk detaljomsetning og kredittvekst i dag Internasjonalt 25 av 27 EU-land kom i går til enighet om innholdet i den nye budsjettraktaten foreslått av Tyskland. Tsjekkia valgte å stå utenfor avtalen sammen med Storbritannia. I henhold til de nye reglene i budsjettraktaten må hvert av landene skrive inn i sine grunnlover regler som begrenser budsjettunderskuddet til 0,5% av BNP. Land som eventuelt likevel bryter budsjettavtalen, blir utsatt for semi-automatiske sanksjoner. Etter planen skal budsjettraktaten signeres i mars, men Frankrike sådde i går tvil om når avtalen kan settes ut i live da Sarkozy sa at han ikke ville be det franske parlamentet stemme over budsjettraktaten før etter det franske parlamentsvalget i april, som meningsmålinger viser han vil tape. Opposisjonen i Frankrike har allerede lovet at de vil reforhandle budsjettraktaten. I Irland kreves det nå at det holdes folkeavstemming over budsjettraktaten, noe som i så fall kan ta tid og i verste fall lede til et nei. Men Tyskland rettet en pekefinger mot Irland i går og minnet om at bare de landene som har underskrevet budsjettraktaten kan motta pengestøtte fra EFSF og ESM. EU-politikerne ble i går formelt enige om å fase inn det permanente redningsfondet, ESM, 1. juli i år, ett år tidligere enn den opprinnelige planen. Størrelsen på ESM skal igjen diskuteres på EU-toppmøtet mars, og Tyskland har foreløpig motsatt seg å heve utlånsgrensen for ESM over 500 mrd euro inntil budsjettraktaten er signert. Hellas sa på toppmøtet i går at de antar å ha en avtale med de private kreditorene i havn innen utgangen av denne uken. Noe støy ble det også rundt Portugal i går, etter spekulasjoner i markedene om at det kommer en restrukturering av gjelden liknende den i Hellas også for portugisisk statsgjeld. Men Portugals statsminister gikk ut og avviste at så er tilfelle, og påsto hardnakket at Portugal ikke trenger ytterligere pengestøtte. Portugal må etter planen ut i markedene og hente inn penger til neste år. Det økonomiske sentimentet i eurosonen steg svakt i januar fra nedreviderte desembertall. Hovedindeksen for økonomisk sentiment steg mindre enn ventet til 93,4, svakt opp fra 93,3 i desember. Indeksen for industrisentiment lå flatt i januar på -7,2, uendret fra det nedreviderte desembertallet. Den flate utviklingen i industrisentiment står i kontrast til PMI-målingene for industrien i januar, som viste en klar forbedring. Konsumenttilliten steg også mindre enn ventet til -20,7, svakt opp fra -21,3 i desember. Den svake utviklingen i økonomisk sentiment er forenlig med negativ firekvartalersvekst i BNP. Foreløpige tall fra Spanias nasjonale statistikkbyrå viste at spansk BNP som ventet falt med 0,3% i 4.kvartal i fjor, ned fra nullvekst i 3.kvartal. Dette er det første fallet i økonomisk vekst i Spania siden slutten av Samtidig sa Spanias statsminister, Mariano Rajoy, i går at landet ikke vil nå sitt vekstmål for Vekstmålet for 2012 er på 2,3% for inneværende år, noe som virker utopisk nå. Spania har også mål om å kutte sitt budsjettunderskudd fra rundt 8% i 2011 til 4,4% ved utgangen av Men dette målet virker heller ikke realistisk gitt den negative vekstutviklingen. Spanias nasjonalbank forventer et fall i BNP-veksten i år på 1,5%. Tysk prisstigning falt som ventet for fjerde måned på rad i januar. Årsveksten i konsumprisene ble på 2,0% i følge foreløpige tall, ned fra 2,1% i desember. Dermed er tysk inflasjon nå på linje med ESBs inflasjonsmål etter å ha ligget over inflasjonsmålet i store deler av Tysk økonomisk vekst falt i 4.kvartal i fjor, og det antas at man så vidt unngår resesjon. Gitt den svake økonomiske veksten, antas det at inflasjonen kan komme noe videre ned i første kvartal. Amerikanske private inntekter steg med 0,5% i desember, opp fra 0,1% vekst i november og litt høyere enn konsensusestimatet på 0,4%. Veksten i privat forbruk ble derimot lavere enn ventet i desember. Etter å ha steget For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 tre måneder på rad falt realveksten i forbruket med 0,1% i desember, ned fra en vekst på 0,2% i november. Nominelt ble det målt nullvekst i forbruket i desember, ned fra en vekst på 0,1% i november og lavere enn konsensusestimatet på 0,1%. Målt ved 12-månedersvekst falt veksten litt videre både i privat inntekt og privat konsum (se figur). I følge det amerikanske handelsdepartementet er dette den svakeste utviklingen i privat forbruk siden juni i fjor. Men dette er ikke bare negativt. Det at inntekten stiger mer enn forbruket i desember tyder på at amerikanerne igjen øker sparingen, noe de sårt trenger for å bedre sine balanser slik at oppgangen i den amerikanske økonomien kan bli mer bærekraftig og varig. Spareraten er nå på 4,0% og er den høyeste siden august i fjor. Norge Vi får i dag desembertall for kredittvekst (K2) og detaljomsetning. Vi venter at kredittveksten fortsatte å ta seg ned i desember grunnet avtakende vekst i låneetterspørselen fra bedrifter og grunnet strammere kredittpraksis i bankene både overfor bedrifter og husholdninger. Vi venter 12- måneders kredittvekst i desember på 6,4%, ned fra 6,6% i november. En liten økning i forbruk av kraft har antakelig trukket varekonsumet noe opp i desember. Bilregistreringen falt svakt i desember, men så lite at det antas ikke å trekke varekonsumet mye ned. Julehandelen kom tregt i gang i år, men tok seg godt opp mot slutten. Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, Virke, anslår at detaljomsetningen i desember steg ujustert med ca 3% i 2011 i forhold til 2010, trukket opp av matvarer og ikkealkoholholdige drikkevarer. Alt i alt venter vi at månedsveksten i detaljomsetningen i desember vil være på 0,2%, uendret fra november. Dersom forventningen slår til, er dette i tråd med vårt anslag på 0,4% konsumvekst i 4. kvartal i fjor, og en årsvekst i privat konsum på 2,2% i Ansvarlig for dagens morgenrapport: Kari Due-Andresen Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 31. januar

4 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK 7,6662 EUR/USD 1,3180 2,50 2,26 2,69 2,95 3,29 USD/NOK 5,8155 USD/JPY 76,29 SEK/NOK 0,8644 EUR/JPY 100,53 Indikative swap-renter DKK/NOK 1,0309 EUR/GBP 0, ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK 9,1466 GBP/USD 1,5734 2,69 2,73 3,02 3,30 3,56 CHF/NOK 6,3593 EUR/CHF 1,2055 JPY/NOK 7,6203 EUR/SEK 8,8686 Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK 6,1846 EUR/DKK 7,4345 Foliorente 1,50 1,25 1,25 SGD/NOK 4,6300 USD/KRW 1123,0 EUR/NOK 7,70 7,80 7,80 CAD/NOK 5,8113 USD/RUB 30,3400 Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk Tyskland KPI foreløpig Januar Prosent år/år 2,1 2, :00 Eurosonen Næringslivsklima Januar Indeks -0,32-0,21-0,21 11:00 Eurosonen Konsumenttillit, foreløpig Januar Indeks -21,3-20,6-20,7 11:00 Eurosonen Industritillit Januar Indeks -7,2-6,8-7,2 11:00 Eurosonen Tjenestetillit Januar Indeks -2,6-1,0-0,6 11:00 Italia Obligasjonsauksjon 14:30 USA Personlig inntekt Desember Prosent m/m 0,1 0,4 0,5 14:30 USA Personlig forbruk Desember Prosent m/m 0,1 0,1 0,0 15:00 EU Toppmøte i Brussel 16:30 USA Dallas Fed industriindeks Januar Netto balanse -3, ,3 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 00:15 Japan PMI industri Januar Indeks 50,2 -- Faktisk 50,7 01:01 Storbritannia Konsumenttillit (Gfk) Januar Balanse Faktisk :00 Norge Kredittvekst (K2) Desember Prosent å/å 6,6 6,5 6,4 10:00 Norge Detaljomsetning Desember Prosent m/m 0,2 0,2 0,2 10:30 Storbritannia Innvilgede huslån Desember Antall tusen 52,9 54, :00 Eurosonen Arbeidsledighet Desember Prosent 10,3 10, :00 USA Case/Shiller comp. November Prosent m/m -0,62-0, :45 USA Chicago PMI Januar Indeks 62,5 63, :00 USA Konsumenttillit Januar Indeks 68,0 64, januar

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer