LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR ÅRGANG Nytt fra Boukhou Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 Hvorfor frykter vi ikke islam? Erke-bispekandidatene i Sverige klarte ikke å svare klart på spørsmål om Jesus gir et mer sant bilde av Gud enn Muhammed. Antje Jackelén, som vant valget, sier for eksempel at jomfrufødselen er av metaforisk betydning. I Norge har den påtroppende lederen i KrFU, Emil André Erstad, invitert muslimer inn i KrF. Det har blitt stadig vanligere å normalisere islam, men få stiller spørsmål ved hvorfor det har blitt slik. Kan det være at det er mangel på kunnskap om kristendommen som gjør at vi ikke frykter islam? Ville kristne, trygt forankret i den nikenske trosbekjennelsen, i det hele tatt sett på Muhammed som relevant med tanke på det kristne gudsbildet, eller invitert muslimer inn i KrF? Svarene på disse spørsmålene ligger i hvordan vi vurderer religionens gudsbilde som utgangspunkt for menneskets forståelse av seg selv og sine medmennesker. Dersom vi går tilbake til antikken, var kampen om gudsbildet utgangspunktet for mange konflikter, og på kirkemøtet i Nikea i år 325 var denne kampen sentral, man visste at dersom man endret gudsbildet, endret man også mennesket. I Nikea var det arianismen man først og fremst kjempet mot. Arianismen er navnet på en bevegelse som førte til kirkesplittelse på begynnelsen av 300-tallet. Bevegelsens utgangspunkt, presten Arius i Alexandria, hevdet at om Gud er Gud, kan han verken være skapt eller født. Derav følger at Guds sønn ikke kan være Gud i virkelig betydning, og derfor heller ikke bør kalles Gud. Jesus er jo født, og den som er født må ha en begynnelse. En årsak til den sterke motstanden mot denne læren, var at den rørte ved troens innerste liv; menneskets mulighet til fellesskap med Gud. Hvem annen, enn Gud, kunne forene mennesket med Gud? Striden om Jesu natur viser til fulle hvor avgjørende Treenigheten er for menneskets relasjon til Gud, en relasjon islam avviser. Men like viktig er det at denne kampen viser oss at man forstod at bildet av Gud former samfunnet, også dem som ikke tror. For kristne har gudsbildet alltid vært av avgjørende betydning. Troen på Treenigheten og inkarnasjonen var ideologisk sprengstoff i en tid hvor kvinner ble vurdert etter Aristoteles målestokk, og hvor slaveriet var allment akseptert. For det er ikke tekstanalyse som avgjør den troendes beveggrunner, det er forståelsen av hvem Gud er, og hvilken relasjon du står i overfor guddommen som er utgangspunktet. Og; kristne har alltid forstått at gudsbildet ikke trenger å være sant for å gi disse konsekvensene. At vi mener at Treenigheten gir en sann forståelse av Gud er slik sett irrelevant. Muslimer har et galt bilde av Gud, men det har like fullt en destruktiv kraft. Når mennesket forstår Treenigheten, vil frykten for islam vende tilbake, man vil forstå at den kulturen som kjennetegner muslimske samfunn er en konsekvens av troen på en allmektig amoralsk vilje, en vilje som ikke inviterer til en guddommelig relasjon, men til slaveri og underkastelse. Treenigheten inviterer derimot mennesket inn til en evig kjærlig relasjon, gjort mulig gjennom Sønnens sonoffer. Av Kjell Skartveit statsviter 2

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Sekretær: Knut Pedersen Mobiltelefon: Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 La trua si lampe lyse LEDER Hugsar du bibelteksten frå Matteus om dei ti brudepiker som tok lampene sine og gjekk ut for å møte brudgommen (Matt 25, 1-13)? Det var fem som var kloke og dei tok med olje på kannene sine saman med lampene. Seinare kom dei andre brudepikene og sa: Herre, herre, lat opp for oss! Men han svara: Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje. Våk derfor, for De veit ikkje dagen eller timen. Det hjelper ikkje med lampe og veke. Når elden ikkje får brennstoff, døyr flammen ut. Dette er ord som Guds Ande legg inn over oss i dag. Blant medarbeidarar i Kristen Muslimmisjon brenn det bluss i mange lamper. Vi ventar på brudgommen, på Kongesonen, på Jesus Kristus. Vi lyfter våre lamper for å helse han velkommen! Men spørsmålet som møter oss alle er dette: Er det olje i lampene våre, eller døyr flammen ut før han har teke våre hender og ført oss inn til sin gledesfest? Teksten frå Matteus handlar om Gud sin overstrøymande rike sin godleik som Han tilbyr alle. Det er dei mange som er innboden, på den eine sida, og dei som ikkje får oppleva himmelriket sin herlegdom på den andre sida. Det er både frelsa og dommen sin mogelegheit. Himmelriket er likt den Gud som ikkje sparar noko for å nå menneske med si frelse. Men det er eit rike som for alvor vert synleg mot kontrasten i det avslåtte tilbodet. Den forspelte sjanse, den stengte døra. Jesus teiknar himmelen sitt rike som noko ein kan vera innanfor, og noko ein kan stå utanfor. Han trekkjer ei grense, som det på eit visst tidspunkt ikkje er mogeleg å stige over. Heile vegen er himmelriket likt ein Gud som går framfor og opnar mogelegheiter, og dommen er lik menneske som kjem etter og let seg sjølv ute frå Gud sine mogelegheiter. Slik er Bibelen si tale om det evige livet. Slik er det med himmelriket. Vi har ein uendeleg rik Gud. Likevel er det nokon menneske som synest dei har råd til å stenge Gud ute. Dommen er at dei så til sist vert stengt ute av sin eigen stengsel, som dei møter att i Guds dør. Himmelen sitt rike kjem til oss i møte i dag òg. Det kjem til oss no, som den gongen, gjennom Jesus Kristus. Hans bryllaupsfest har ikkje teke slutt. Innbydinga går ut enno. Av og til vert døra opna, og dei som er ferdige slepp inn. Når vi ber syndsvedkjenninga vert døra opna på gløtt. Det er likesom lysglansen frå opninga spring som ei eldstråle over på våre slokne lamper. Våre utbrente veiker, vår syndige og kalde hjarto. Synda sin forlating lyser oss inn til bryllaupsgleda. Ei ærleg bøn om tilgjeving for syndene vert alltid høyrt av Gud. Når lovsongen tonar frå ein syngande kyrkjelyd då vert døra opna, og englane blandar sine røyster med vår song til brudgommen sin pris. Då er vi alt ein del av bryllaupsskaren, sjølv om vi enno ikkje er gått over den siste terskelen til festsalen i Guds rike. Kjære medarbeidarar i Kristen Muslimmisjon: Vi vert kalla til bøn. Vi ber om at Den Heilage Ande sin olje aldri må mangle på våre lamper, så Guds flamme ikkje må døy ut. Vi ber òg om forbøn, så ikkje vår misjonsorganisasjon skal verta ei rykande veike, ein stivna struktur. Når vi går ut i vår teneste er det Guds vilje og heile organisasjonen sitt beste vi ynskjer å søkje. Brudgommen kjem! Gå han i møte. Det er ropet som lyder til oss i dag. La oss gripe nåden sin mogelegheit og svara: «Ja, Jesus, vi kjem! Vi lyfter våre små og store lamper for deg i dag. La oss tena deg, Herre med våre brennande ljos!» I Kristus Tore Arnegard 3

4 Nytt fra Senegal Av Jorunn og Hillebrand Dijkstra Hillebrand fortel frå dagleglivet i Boukhou Det er mykje på gong i «Kahan Tubaabi» ( Dei kvite sitt hus ) i Boukhou. Vår sønn, Johannes, hadde ein kort ferie. Landsby-venene hans hadde òg fri. For dei var det den siste veka av sommar- (eller regntids-) ferien. Deira skuleår er ein god del kortare enn Johannes sitt. I tilegg var to gutar som alltid høyrde med til vennekretsen før kome heim til den store Tabaski-festen (sauefesten). Det siste året hadde dei vore langt vekke på ei koranskule, så gjensynsgleda var stor og vennekretsen komplett. Dei er alle mellom tolv og fjorten år nå, og dei feier inn og ut av huset som eit stormver. Heile gjengen har etter kvart begynt å læra å bruka datamaskin og Nintendo og lignande, og dei kan sitja i timevis i romet til Johannes og kosa seg med elektronikken gjerne fram til dess vi må seia ifrå at det nå snart er slutt på straumen i solcelle-anlegget! Romet til Johannes har meir eller mindre blitt «klubbhuset» for gjengen. Når Johannes innimellom gjer litt lekse i stova, eller utviklar kokke-talentet sitt på kjøkkenet, sit gjengen like godt på romet hans og ser på ein film. Så foreldra sitt valg om å ha eit «opent hus» blir vidareført av neste generasjon... Vi hadde forutsett at det kunne bli litt trafikk ut og inn av Johannes sitt rom, derfor hadde vi sørgd for eigen veranda og 4 inngang for han. Det vi ikkje fullt ut hadde forutsett var at det av og til kunne bli så stor tilgang av interesserte gutar frå andre husklynger at vi måtte låsa døra til Johannes sin veranda for å halda gruppa litt under kontroll. Det som då skjer er at gjengen trampar inn og ut av «klubbhuset» gjennom foreldra sitt soverom og kjøkkenet. Ikkje ideelt akkurat! Så Jorunn hadde sin fulle hyre med gutane denne veka. For det hadde seg slik at faren i huset (eg altså) ikkje var heime! Det passa jo dårleg, men akkurata denne veka var eit kurs i omsetjingsteknikk blitt planlagd der eg var ein av dei hovudansvarlege. Sidan dette var i hovudstaden Dakar, var eg langt frå familielivet. Utfordringa for meg var at dette var eit heilt nytt kurs, der vi ikkje berre måtte undervisa, men òg laga opplegget sjølve. Det hadde ennå vore greitt om eg kunne ha gjort mykje av dette på førehand, men eit virus hadde slått meg ut litt veka før, og slått Johannes ut veka før det, sånn at det ikkje var blitt tid til det. Så resultatet var at det humpa meir enn det gjekk, men deltakarane var likevel fornøgde, og det var det viktigaste. Men eg var gedigent trøytt mot slutten. Det hjelpte ikkje at ein heil gjeng med mygg sørgde for ei dårleg natt mot slutten av kurset. Det viste seg at dei var flinkare enn meg til å finna hola i myggnettet rundt senga, ein god del flinkare til og med. Ein gledeleg ting som hende, var at andre opplag av Jonas-boka blei ferdig denne veka, så då eg til slutt sat og venta på drosjen heim, hadde eg ein kasse med bøker i tillegg til koffert og kjøleboks. Vi hadde nett fått ny vaktmann på SIL senteret, så eg tenkte eg skulle visa han litt av det vi dreiv med her. Då han fann ut at dette var på Saafi-Saafi, peikte han på nokre arbeidarar som hadde fiksa ein vasslekkasje på taket, og som nå sat litt lenger vekk, og sa: «Dei der er Saafi.» Dermed gjekk eg bort til dei. Etter å ha helsa, viste eg dei boka som dei lika så godt at eg enda opp med å lesa heile forteljinga for dei. Og som de veit er forteljinga god. Dei lurde på korleis dei kunne få tak i boka, så eg gav dei eit eksemplar, men dei fann ut dei ville ha kvar si, så dei betalte for tre bøker til! Ei av deltakarane på kurset var Saafi sjølv, og ho hadde hatt kopi av audio-versjonen vi hadde laga for ei stund sidan sånn eit bitte lite micro-sd kort på rundt ein kvadrat-centimeter som skal setjast inn i telefonen. Ho hadde høyrt på historien ho òg, og så fortalde ho meg at kortet hadde blitt lånt ut så ofte at det til slutt hadde forsvunne. Det var jo litt dumt med den forsvinninga då, men ellers var det jo eit ypperleg system for å spre budskapet, så eg lovte ho nytt kort! Turen heim gjekk glimrande. Det gjer han for det meste nå til dags, for ein ny motor-

5 xx En av de mange moskeene i Senegal veg har akkurat blitt ferdig, og det som før tok minst halvannan time, og titt godt over to timar òg, går nå unna på tre kvarter. Det som tok vekk litt av gleda og den velfortjente avslapninga var at det plutseleg gjekk opp for meg at eg hadde klart å sørgja for dobbelt program for laurdagen! Veka før hadde eg lovt ADLAS gruppa (dei som driv med Saafi lese- og skriveopplæring) at eg skulle vera med på eit møte der dei skulle velgja saafi-ord for mange begrep som skuleelevane nå skal læra på morsmålet sitt. Det var både matte, språkkunskapar og andre fag. Og så i løpet av veka som gjekk hadde Johannes, i telefonen, fått meg til å lova han ein tur til ein pannekake-restaurant med badebasseng saman med dei to koranskulevenene. Heile gjengen hadde alt vore med på sånne turar ein for ein men for desse to var det første, og siste, sjansen før dei måtte reisa att. Så det blei ein lang laurdag med to vidt forskjellige aktivitetar. Skulebok-ordvalg-møte og badetur! Medan eg var med ADLAS tok Jorunn støyten med tenåringsbanden, men ho fekk ho litt meir tid aleine på ettermiddagen då vi andre gjekk for å bada og ho trong jammen det! Ho heldt nemleg på med ei oppgåve til universitetsstudiane sine som skulle vera ferdig måndagskveld, og ho var ikkje komen så langt som ho hadde håpa. Det hadde komen svært mange ekstra ting den veka gutane sjølvsagt, men òg spørsmål om hjelp frå mange til og med frå folk som hadde reist dei tjue mila frå Nioro og måtte overnatta. Det er alltid ekstra behov denne tida, for borna skal på skulen, og då trengst det plutseleg pengar til innskrivning, bøker, pennar osb. Pluss at det er tida rett før innhaustinga, så økonomien er på sitt lågaste. Jorunn studerar for tida ved Wollongong universitetet i Australia. Heldigvis treng ho aldri å reisa dit, alt er nettbasert. Det er veldig mykje arbeid med dei forskjellige oppgåvene, og leveringsfristane er strenge, så når det skjer uforutsettza ting i sånn ei periode, jobbar ho til seinare og seinare på natta av og til heilt til klokka fem... Ho er som kona i Ordtøka 31, hennar lampe sloknar ikkje om natta. Ho gjer det forresten veldig godt i studiane. I fjor var ho litt uheldig med dei som skulle retta oppgåvene hennar. Det verka som om dei ikkje heilt makta å forstå kor forskjellig situasjonen Jorunn arbeider i er, samanlikna med det dei er vande med, men for det siste kurset fekk ho ein kontaktperson som verkeleg ser at det er store ting som blir planlagt og utført her for heile studiet er direktea på eit stort prosjekt som Jorunn samtidig er med i. Det ho skriv om i oppgåvene sine blir vanlegvis sett ut i livet nokså fort etterpå. Oppgåva blei levert til slutt denne gonga òg, og sjølv om solcelle-anlegget blinka xx raudt av protest mot så mykje straumbruk midt på natta blei eposten sendt av garde til Australia. Som «sjefen i familien» har eg pålagt Jorunn ein obligatorisk fridag i morgon, saman med meg sjølv, på ein restaurant ved stranda. Johannes og eg er veldig stolte av Jorunn som får så mykje til, men av og til brukar ho vel mykje av kreftene sine, og det gjer vi oss rett og slett litt «sut» for. Men vi skal jo ikkje gjera oss sut for noko, det er bedre å be! Kan de vera med å leggja desse studiane til Jorunn «fram for Gud i bøn og påkalling» og så står det «med takkseiing», og det er det så absolutt òg all grunn til. Elles tek vi gjerne imot forbøn for Johannes si helse òg. Han har regelmessige mageproblem, som legane seier kan vera medfødt. Det er ingen direkte sjukdom, og det er håp om at han kan veksa seg av det. Be òg for studiane hans. Han har gode evner, men har vanskeleg for å konsentrera seg. Han vil verkeleg få bukt med det problemet, men det er ikkje lett. Kan de òg vera med i bøn for dei ulike bøkene og audio-produksjonane vi prøver å få publisert? Og ikkje minst, etter publikasjonen: å få dei spreidd over heile Saafiområdet. Dette siste er ei ny utfordring nå når vi endeleg er i ferd med å produsera ting korleis får vi dei ut til folket, der dei skal vera? Ver med i bøn, og må Gud signa dykk alle. 5

6 I tjeneste for Kristen Muslimmisjon i 67 år Av Eivind Flå, forkynner og informasjonssekretær I misjonen finnes det ingen pensjonsalder. Her er vi med så lenge vi har helse og krefter. Som kristne er vårt kall å være varme medmennesker, og Magnhild Eriksen forteller at et smil kan være inngangen til kontakt. Et vennlig smil og litt blikk-kontakt har vi alle råd til, og det kan være med å løfte dagen til et annet menneske. Det gir impulsivt en opplevelse og erfaring av ikke å være hatet. På Randaberg utenfor Stavanger bor og virker Magnhild Eriksen, som nå har rukket å fylle 81 år. Her er hun født og oppvokst og her har hun bodd sammen med sin kjære Einar, frem til han gikk hjem til Jesus den 9. august Jeg fikk sitte en formiddagsstund sammen med Magnhild hjemme i hennes stue og se tilbake på glimt fra et liv i trofast tjeneste for misjonen. Magnhild og Einar fikk to barn, og Magnhild har nå også fem barnebarn og fem oldebarn. Da barna var små drev de begge to barnearbeid i sitt eget hjem. Einar hadde gutteklubb i peisestua og Magnhild hadde barneforening. Hun tok også flere ganger med seg noen av ungene på leir i håp om at de skulle få smaken på leirlivet. Einar Eriksen døde den dagen da Kristen Muslimmisjon skulle starte sin Generalforsamling på Ognatun leirsted på sørlige Jæren, og mange var det der som savnet både Magnhild og Einar. For Magnhild er savnet etter Einar selvfølgelig veldig stort, men hun vitner om at hun hver dag får hvile i Guds løfter. «Han har lovet å være med hver dag», sier Magnhild og minner om Salme 4,9: «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, lar meg bo for meg selv i trygghet.» Magnhild kan se tilbake på en lang og trofast tjeneste i misjonen. Bare 14 år gammel ble hun med i misjonsforeningen som var blitt startet for Kristen Muslimmisjon (da Muhammedanermisjonen) på Viste på Randaberg i 1945, og hun forteller at det har xxvært godt å få være med i alle disse årene og kaste garnet ut for å sanke menneskesjeler. Den første basaren hadde foreningen i 1954, og da kom det inn kr 1085 til misjonen. I 1960 startet Magnhild sammen med to andre opp Sentrum kvinneforening i Randaberg, og fra den tid gikk de to foreningene sammen om å avholde basar. Den siste hadde de i 2009 og da 6 kom det inn kr ,-. Fremdeles samles Sentrum-foreningen, som nå består av 7 trofaste sjeler, i hjemmene en gang i måneden. Magnhild forteller at når alle er kommet, samles de til et enkelt kveldsmåltid og bønn for kvelden og for arbeidet ute og hjemme. Andakten har de litt senere på kvelden. Det hender også at noen har noe godt å dele fra misjonsblader osv. «Vi er fire som har hatt 80 års dag, og de andre nærmer seg. Men det er ingen aldersgrense i misjonen. Vi står på så lenge vi klarer det. Vi har fått et kall fra vår Frelser om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Vi kan ikke gjøre som vi vil med kallet. Jesus har bruk for oss!», sier Magnhild. I 26 år har Magnhild vært kontaktperson for Kristen Muslimmisjon på Randaberg. Hun og Einar sto sammen om arbeidet i den forstand at når det ble avholdt møte var det ofte Einar som ledet møtet og hadde en innledning, men før man kom så langt skulle det mye planlegging til. Denne tjeneste har Magnhild utført med stor trofasthet i alle disse årene. Hun har bidradd og bidrar fremdeles sterkt som bønnestøtte for Kristen Muslimmisjon sitt arbeid både her hjemme i Norge og for arbeidet ute i våre misjonsland. INNVANDRINGSARBEID Noe som kjennetegner Magnhild er hennes engasjement og brennende hjerte for innvandrere i Norge. Hun beskriver sine tanker omkring dette på denne måten: Nå har vi fått misjonsmarken like utenfor våre stuedører. Hvordan møter vi mennesker fra andre land? Mange av dem har grusomme historier med seg og har gjennomgått store lidelser. De har måttet flykte til et tryggere sted, og de er i den verden som Jesus elsker. Må vi alle være med og be om at de må finne den rette veg. De kjenner bare en gjerningsreligion. De satser på å gjøre gode gjerninger og passe på at de gjør mere godt enn ondt for at Allah skal godta dem. De kjenner ikke den sikkerheten som Efeserne 2, 8-9 forteller om: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» Magnhild er en aktiv 81 åring som brenner etter å komme i kontakt med våre nye landsmenn. Hun oppfordrer oss alle sterkt til å ha en vennlig innstilling til dem som er kommet hit. Hun opplever at det finnes mange harde og uforsonlige holdninger. Dette gjør henne full av sorg i hjertet. Vårt kall er å være varme medmennesker, og Magnhild forteller at et smil kan være inngangen til kontakt. Uansett kan et smil være med å løfte dagen til et annet menneske, det gir impulsivt en opplevelse og erfaring av ikke å være hatet. Innvandrerne kjenner seg ofte veldig utenfor. En mann fra Iran fortalte at han ikke torde å gå på den lokale butikken og handle fordi han kjente på vonde blikk og et kroppsspråk som tydelig fortalte: «Huff, du skulle ikke vært her.» På denne bakgrunn er Magnhild ofte med på Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF) i Stavanger søndag ettermiddag kl sammen med Bulos Odeh. Her har misjonsmannen David Svendsen også vært mye med. For Magnhild begynte det hele på en internasjonal gudstjeneste i Randaberg kirke for en del år tilbake. Et av medlemmene i komitéen kom bort til henne sammen med ei kvinne fra Bosnia og sa: «Magnhild, henne skal du ta deg av!» Etter dette har det blitt mye kontakt med mennesker fra Iran, Bosnia og Tsjetsjenia. Noen har reist videre til andre steder i verden og noen har Magnhild kontakt med fremdeles. Hun vitner om Jesus og er et medmenneske i hverdagen. «Man trenger ikke å kunne verken eksotiske språk eller engelsk for å søke kontakt med innvandrere.» Vi ønsker å takke Magnhild Eriksen for hennes trofaste tjeneste for Kristen Muslimmisjon og for hennes trofasthet mot kallet fra himmelen. Måtte hennes eksempel inspirere andre unge og eldre til å la sitt hjerte tennes i brann for misjonens sak! Magnhild Eriksen

7 Kjære Misjonsvenner! Ja, nå har det gått over 3 år siden (november 2010) jeg fikk begynne å reise som forkynner i KMM. Som mange av dere vet så er jeg i dag ansatt i 50 % stilling i NLM i region sørvest og 50% i KMM i Stavanger og Agder-krets. Det er jeg svært takknemlig for til Gud, NLM og KMM. Å være forkynner er på mange måter et underlig yrke. Man ser ikke resultater i synlige produserte ting eller verk som i mange andre yrker. Det er klart at vi av og til kan se synlige forandringer i menneskers liv etter at de har vært på møter. Men det er på et annet plan enn rent materielle ting, der man kan se store synlige resultater av produserte ting. For en tid tilbake var jeg ute i skogen. Mens jeg gikk kom det for meg et ord i bibelen fra Luk. 1. Der skriver Lukas at kildematerialet til evangeliet har han mottatt av de som fra begynnelsen av var øyenvitner og Ordets tjenere. Her er det da apostlene Lukas har i tanken, de som hadde vært øyenvitner. Vi kan ikke uten videre sammenligne oss med dem. De står i en særstilling. Likevel så var det dette som ble så levende for meg der i skogen. Det var uttrykket «Ordets tjenere». Det er det som det innebærer å være en forkynner, man er en Ordets tjener. Man tjener andre mennesker ved å forkynne Guds ord for dem, samtidig som man er Jesu tjener, han som er det innkarnerte Ordet. Dermed tjener man Jesus ved å tjene andre mennesker med hans ord. Her er det ikke noe fysisk, ikke synlige gjenstander man produserer, men man jobber med ord og er en Ordets tjener. For meg personlig er det et stort privilegium. Kunne ikke tenkt meg å ha gjort noe annet her på jorden. Jeg kan for egen del godt stemme i med sangstrofen: Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud. Men å vitne om Jesus er ikke bare forkynneres rett og oppgave her i livet, det er også alle kristnes privilegium, om ikke alle skal reise som forkynnere. Det ser vi klart i 1 Pet 2,9: «Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Dette er et ord som gjelder for alle kristne. Jeg har lyst til å dele et annet bibelvers med dere som har vært til glede for meg og min tjeneste. Det er verset som står i Kol 2, 14: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Her står det om et skyldbrev, hva betyr det? Det er vel ikke et ord som vi bruker i daglig tale. Men det betyr det samme som en regning. Det kjenner vi til, en regning som må betales. Så står det at denne regningen var skrevet med bud. Hva betyr det? Jo, lovens krav mot oss gjorde at det ble en regning mot oss på grunn av våre synder og lovbrudd. «For alle har syndet og står uten ære for Gud» (Rom 3, 23). Denne syndeskyld overfor Gud gikk oss imot. Men Jesus utslettet og tok bort dette skyldbrevet mot oss da han naglet det til korset. Slik som også et sangvers sier det: «Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last, Når alt tilregnet ble Guds Lam, til korset naglet fast?» Tenk at Jesus ble knust for oss, at han av bare kjærlighet blødde seg til døde for deg på korset, til soning for alle dine synder. Tenk at Jesus kom til jord, oppfylte loven for oss, bar vår synd og sonet den med sitt blod. Det står: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom» (Jes 53, 5). En ting som har blitt viktig for meg er å få leve i Kristoffer Ueland friheten i Kristus. Det har også blitt viktig for meg i min forkynnergjerning å legge stor vekt på budskapet om friheten i Kristus. Et vers som dreier seg om dette har vi i Rom 8,1: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Når et menneske kommer til tro på Jesus, ser Gud på det menneske som om det i ham, i Jesus, har fått straffen for alle sine synder og i ham har han fått oppfylt alle lovens krav. En har sagt det slik: Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Derfor er det altså ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Et annet frigjørende vers finner vi i 2 Kor 5, 21: «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Vi kan si at evangeliet er budskapet om det store byttet. Jesus tok all vår synd, forbannelse og død for at vi skulle få all hans rettferdighet, liv og salighet. Et sangvers: «Minnes hans seier, husk hva du eier, Ikke i deg, men i Frelseren kjær: Ren og rettferdig, himmelen verdig, Ikke i deg, men i Jesus du er.» Måtte vi alle som bekjenner troen på Jesus alltid få leve i denne friheten, av nåde få hvile i hans fullbrakte verk på Golgata. Beste hilsen fra Kristoffer Ikkje fornøgd med skatten dei har fått i gåve? Det gjeld drøftingane blant biskopane om innføring av kyrkjeleg vigsel av likekjønna par. Det er trist å registrere at 8 av 12 biskopar høyrer på folkemeininga og opplevingar i møte med menneske, og at dette tek Ordet sin plass som teologisk styrande i dette spørsmålet. Er dette eit ekteskap etter kristen teologi, slik fleirtalet av biskopane meiner? Som svar på spørsmålet ovanfor stiller me eit retorisk spørsmål: Er ikkje fleirtalet av biskopane nøgde med skatten dei har fått i evangeliet, og gjennom dette deira forvaltaransvar som hyrde? Forvaltaren, dei 8 biskopane, trur at dei har fått mynde til å føye noko til eller legge noko til side av evangeliet eller av Guds lov. Det er svært alvorleg! Det ser ut til at dei berre opnar nokre av evangeliet sine skattekammer, men let andre vera latne att. Men Gud gjev oss ikkje rett til å dømme om kva i evangeliet som passar best til einkvar tid! I Kristen Muslimmisjon (KMM) forheld vi oss til aktuelle saker, slik som dette spørsmålet, i lys av Bibelen og den kristne etikk. Ein rett forvaltar utnyttar heile det forråd han har fått ansvar for. Det er eit uavkorta evangelium me er sett til å gje vidare. Ikkje ein pynta og frisert bodskap, som passar til tida sin smak og som er dagens melodi. Våre misjonsvener skal vera trygge på at KMM som organisasjon vil arbeide for, og det gjeld på alle område, at Guds vilje framleis må verta forkynt og anvendt på vår konkrete samfunnssituasjon, anten folket likar det eller ikkje. Me er svært skuffa over dei 8 biskopane me har i Den Norske kyrkja i dette spørsmålet. Spørsmålet til fleirtalsbiskopane må verta: Kor langt har me kome på natt? Kjære biskopar: Vakna opp medan det enno er tid og det fram mot kyrkjemøtet. Det er ikkje for seint å snu! Tore Arnegard Generalsekretær Eivind Flå Forkynnar og informasjonssekretær 7

8 BIBEL- OG MISJONSGLIMT Bibelens urhistorie og evolusjonsteorien «Personlig mener jeg at evolusjonslæren er den viktigste enkeltårsak til at Vesten har blitt ateistisk (...) Det burde ringe en alarmklokke når kristne har samme syn på biologi som ateisten Richard Dawkins.» - Professor Kjell J. Tveter Ofte omtaler vi Bibelens 11 første kapitler som Bibelens urhistorie. I dag bortforklarer svært mange teologer historisiteten til denne delen av Skriften som beskriver tiden før Noa, ja, flere også når gjelder det som omtales før Abraham. Jeg kan minnes jeg en gang leste en artikkel av en teolog som omtalte Abraham som den trolig første historiske person omtalt i Bibelen, og det i et menighetsblad! I stor grad tror jeg de mange forsøk på å forklare Bibelens første kapitler skyldes et manglende teologisk oppgjør med Darwins evolusjonsteori. Det gjøres store anstrengelser for å forene evolusjonsteorien med Bibelens skapelsesberetning. Etter mitt syn er det umulig å bygge en slik bro. Dersom mennesket er et resultat av en evolusjonskjede med utgangspunkt i en urcelle, enten det har foregått gjennom tilfeldige prosesser, eller en mer styrt utvikling, gir det naturligvis ingen mening å omtale Adam og Eva som historiske skikkelser. Mange forsøker da også å beskrive beretningen om dem som myter, eventyr eller bare prototyper. Spørsmålet er likevel om dette stemmer med Bibelens selvvitnesbyrd. Saken er den at også Det nye testamente flere ganger omtaler personer i Bibelens 11 første kapitler som historiske. Ja, i Rom 5,12-21 forutsettes Adams eksistens når det tales om menneskehetens fall og oppreisning. «Likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker» (Rom 5,18). Å fornekte Adams historisitet innebærer derfor i virkeligheten å forkludre Romerbrevets teologi. I 1 Mos 1,1 leser vi at Gud har skapt himmel og jord. Ordet som brukes på hebraisk for «å skape», er «bara». Ordet betyr «å skape av intet». Skapelsen foregikk slik det omtales i Salme 33,6.9: «Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust ( ) For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.» Hebr 11,3 omtaler samme saken slik: «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.» Tre ganger møter vi ordet «bara» i 1 Mos 1: Da Gud skapte himmel og jord (v. 1), ved skapelsen av dyrene og alt liv (v. 21), og ved skapelsen av mennesket (v. 27). På denne måten settes det et skarpt skille mellom skapelse av dyrene og mennesket i Skriften. Vi er ikke resultat av noen tilfeldig eller styrt evolusjon. Vårt opphav er ikke en såkalt urcelle, og vi er ikke i slekt med apekattene. Nei, Gud er vår skaper, og vi er skapt i Hans bilde (1 Mos 1,27). Den Gud som er vår Frelser, er også vår Skaper! Aldri har vel vår trosbekjennelse vært viktigere: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.» Helt siden Darwin ga ut sin bok «Artenes opprinnelse» i 1859, har det blitt gjort store anstrengelser på å bevise evolusjonsteorien. Saken er likevel den at vi i vår historie ikke kjenner til et eneste tilfelle hvor en art er blitt forandret til en annen. Evolusjonsteorien er og blir en teori, og intet annet. At det foregår en «mikroevolusjon» innenfor arten, er det vel ingen som vil bestride, men en «makroevolusjon» utover arten lar seg ikke bevise, og det er min overbevisning at det er av den enkle grunn at den ikke eksisterer. Jeg tror det er rett å si at evolusjonslæren ikke bare innebærer en ny virkelighetsforståelse. Det dreier seg om en ny religion. Franskmannen, Lewis Bounoure, kalte den for «en eventyrfortelling for voksne». Profetigranskeren Thoralf Gilbrant har sagt det så treffende: «To ganger har Europa skiftet religion. Først skjedde det ved begynnelsen av vår tidsalder med overgangen fra hedenskapet til kristendom. Nå ved slutten av denne epoke er det skjedd et skifte fra kristendom til darwinistisk evolusjonisme ( ) Vantroen åpner vei for evolusjonsteorien og evolusjonsteorien skaper religiøs vantro.» Gudsfornekteren Friedrich Nietzsche talte i sint tid om behovet for en «omvurdering av alle verdier». «Mennesket er et dyr, som skaper seg en gud i sitt bilde etter hvert som det utvikler seg,» hevder darwinistene. Så slutter man å dyrke Gud, og begynner å dyrke mennesket, og moralsk sett oppføre seg som dyr. Er det denne utviklingen vi ønsker? Mister vi troen på at Gud er vår Skaper, hvem skal vi da en dag avlegge regnskap for? Hva vi enn tenker, er Bibelen klar. I Hebr 9,27 står det: «Det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.» Gud har først skapt oss, og deretter har han kjøpt oss, ved Jesu død på Golgata kors. På dette grunnlag stiller han oss spørsmålet: Vil du nå være min? Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8 Alle foto: Eivind Flå

9 Diktsamling av Tore Arnegard Av Eva Flå Kristen Muslimmisjons generalsekretær Tore Arnegard, født i 1976, kommer i disse dager ut med sin debutsamling av dikt. Arnegard er bondesønn fra Ål i Hallingdal, hvor han også nå bor sammen med kone og to barn. Den vakre boka bærer tittelen «Fyrst og sist og alltid Jesus» og den er hentet fra samlingens siste dikt. Diktene har ulike tema, og blant disse kan vi nevne overgivelse, misjon, bønn, lovprisning og omsorg på mørke dager. Gjennomgangstonen i boka er, som tittelen bærer preg av, Jesus. Målformen som dikteren i størst grad benytter er vakker nynorsk, men leseren vil også finne like vakre og innholdsrike dikt skrevet på bokmål. Den som tar seg tid til å lese Tore Arnegards nye diktbok vil oppleve dybde og fred, ettertenksomhet, undring og boblende glede. Boka er innbundet og består av 64 sider med i alt 30 dikt, og den er rikt illustrert med naturbilder. Prisen er på kr 150,- (+ portoutgifter). Det er forfatterens sterke ønske at alle midler diktboken måtte innbringe skal brukes i misjonens arbeid hjemme og ute. Jeg vil gi min varmeste anbefaling av denne boken, som er skrevet og produsert til Guds ære! Den norske forfattaren og litteraturkritikaren, Karin Moe skriv følgjande om diktsamlinga: «I ei tid med mykje interesse i kunst og litteratur for religiøsitet er det fint å lesa om det kristne livet med Jesus: I lønnkammeret, i lovprising, i klagene, i striden, i det konkrete arbeidet og åndskampane i misjon og kall. Her er det informasjon og kunnskap som mange av dei nyreligiøse vantar! Og så open er Arnegard om sine røynsler at mange i arbeid for Guds rike vil kjenna seg igjen og bli oppbygde. Ei grunnform i diktarens framstilling er: Kamp til seier. Godt er det òg at klagesongen får lyda her; redaktørar av salmebøker har etterlyst denne bibelske sjangeren.» Et godt studietilbud! Av Hans-Henrik Brix, medarbeider i Kristen Muslimmisjon Det er viktig for en kristen å ha grunnleggende kjennskap til islam, ikke minst dersom en er engasjert i misjonsarbeid blant muslimer. I fjor høst var jeg en av deltakerne på et nytt nettbasert studietilbud om islam i tilknytning til Misjonshøgskolen i Stavanger. Og det var virkelig inspirerende og lærerikt. I løpet av semesteret var det tolv dobbeltforelesninger ved dosent Jan Opsal, som i mange år har beskjeftiget seg med islam, og som også har skrevet grunnboken «Islam - lydighetens vei». Annenhver uke ble det lagt ut en dobbeltleksjon. I tillegg var det et faglig forum der vi kunne dele personlige erfaringer og drøfte ulike sider ved islam. Vi var i utgangspunktet 16 nettstudenter med svært ulik bakgrunn. Felles for oss alle var et ønske om å lære mer om islam. En kunne følge kurset uten å ta eksamen, men for å få formell kompetanse måtte en oppfylle følgende arbeidskrav: Først en selvpresentasjon på nettet for å bli kjent med hverandre, dernest måtte hver deltaker bidra med minst to innlegg på faglig forum. I tillegg måtte en få godkjent minst to av tre flervalgsprøver (med bok) og skrive en oppgave om et emne innen islam midt i semesteret. Kurset ble avsluttet med en tre dagers hjemmeeksamen i slutten av november. I vår er det et tilsvarende kurs om «Den muslimske familie» som jeg har meldt meg på, og til høsten er det planlagt et nytt kurs med temaet «Politisk islam». Hvert delemne gir 10 studiepoeng. Misjonshøgskolen vil sannsynligvis kunne tilby en ny nettbasert innføring i islam våren 2015! Kurset forutsetter en god arbeidsinnsats og generell studiekompetanse, men kan kombineres med annet arbeid og utdannelse. Studieavgift og pensumlitteratur koster til sammen mellom 3000 og 3500 kr. Jeg er overbevist om at noen av Kristen Muslimmisjons medarbeidere og venner vil kunne ha stort faglig og personlig utbytte av å følge et slikt kurs. Det kan uansett anbefales å lese Jan Opsals bok «Islam lydighetens vei» som både er lettlest og velskrevet. 9

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal No er vi i gong med eit nytt år. Over 100 møte er planlagt for denne våren. Takk til alle dykk som står på i Agder og Stavanger krets, både arbeiderar og frivillige forkynnerar. Ikkje minst vil eg takka alle kontaktane rundt om i bygd og by! De gjer ein kjempeinnsats! Det syner og rekneskapen for Inntektene i kretsen har auka med 11 prosent. Takk til kvar og ein! Eg vil gjerne minne om nokre datoar for våren: Merk deg den 26. april Då er det kretsårsmøte. Misjonsvenene i Vikeså og Bjerkreim tek ansvaret dette året. David Svensen talar over emnet «Det kristne håpet». Systrene Anna & Olene syng på festen. Elles har me i kretsen planlagt Familieleir til sommaren. Me vert på Utsyn på Finnøy frå juli. Skulle du allereie nå ønskje å melde deg på, kan du ta kontakt med Herdis på tlf: Nokre står allereie på lista Velkomen! Påmeldingsfrist: 1. mai. Me er no i gong med å samle gevinstar til det årlege kretslotteriet. Har du ein gevinst til lotteriet, ta kontakt med meg på tlf Takk for innsatsen! Så vonar eg at du vil selje nokre lodd når me har gevinstane og loddene klare. Eg vil gjerne helse dykk med Salme 23,1-3: «Herren er min hyrding, eg manglar ikkje noko. Han lèt meg liggja i grøne enger, han fører meg til vatn der eg finn kvile. Han gjev meg nytt liv. Han leier meg på rettferds stigar for sitt namn skuld.» Glimt fra Bergen Krets Av kretssekretær Herdis heimdal Denne våren har me Eivind Flå, Olav Bergene Holm og Kurt Olsen på besøk i kretsen. I tillegg kjem eg rundt til ca. 20 bedehus. Takk til både ansatte og frivillige! Takk til alle kontaktane i Bergen krets som får til møter på bedehus rundt om i kretsen. De gjer ein flott innsats! Inntektene i 2013 auka med 13 prosent samanlikna med året før. Kjempeflott! Denne våren skal vi også prøve oss på eit kretslotteri. Håper me kan få litt ekstra inntekt for misjonen på denne måten. Men då treng me gevinstar. Det hadde vore kjempefint om nokon av dykk hadde ein gevinst til lotteriet. Om du har gevinst, ta kontakt med meg på tlf Det er fint om nokon av dykk kan tenkje dykk å selje lodd også når gevinstlista og loddene er klare for sal. Ta kontakt. Minner om at kretsårsmøtet 2014 vert på Raknestunet den 31. mai-1. juni. Generalsekretær Tore Arnegard vert med. Set av denne helga allereie no! Du må gjerne ringe og melde deg på i god tid! Fristen er 1.mai. Helsar dykk alle med Gal 2,21: «Eg forkastar ikkje Guds nåde. For dersom vi kan vinna rettferd ved lova, då døydde Kristus til inga nytte.» Av kretssekretær Dagfinn Røsvik Godt nytt år til dere alle! Et nytt år 2014 har startet. La oss stå sammen i bønn om at vårt arbeid både hjemme og ute på misjonsfelta våre må bære frukt. Vi ønsker at mange mennesker blir vunnet for Jesus, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Kretslotteriet hadde trekning Vi hadde lagt opp til et bruttosalg på kr ,-, og en netto på ca kr ,-. Sluttresultatet ble en brutto på kr ,-, og en netto på kr ,-. Vi vil takke alle våre loddselgere/ kjøpere og de som har gitt gevinster for hjelpen til å få det gode resultatet. Trekningen gav følgende resultat: 1. gev.: Åse og Terje Myklebust, Glimt fra Møre og Romsdal Krets 6099 Fosnavåg 2. gev.: Olav Myrstad, 6490 Eide 3. gev.: Haldis og Odd Farstad, 6444 Farstad 4. gev.: Norunn Mulelid, 6050 Valderøy 5. gev.: Karoline Giskeødegård, 6052 Giske 6. gev.: Malvin S. Sæther, 0355 Oslo Kretsårsmøtet for KMM 2013 blir på Frænabu Misjonssenter lørdag Det blir Odd Sæther som taler på bibeltimen og kveldsmøtet. Sang av Astrid og Gunnar Holth på bibeltimen og misjonstimen. Atlanterhavskammeratene er forespurt om å synge på kveldsmøtet. Velkommen til kretsårsmøtet. Du som er kontaktperson oppfordres til å ta kontakt med kretskontoret for å avtale møte/ møter for Ring Til slutt vil jeg minne om hva det står om Jesus i Hebr 12,2: For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Hva er den gleden som ventet Jesus? Jo det er gleden av å berge deg og meg som har tatt imot Jesu frelse fra fortapelsen, og i stedet fått gitt oss en himmel for all evighet sammen med seg, jf Joh 3,16 10

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Michel Ngom, Jean Baptise Birane Diouf), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fangidadie i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Knut Pedersen, Dagfinn Røsvik, Tore Arnegard. Kristoffer Ueland, Sigmund Meland, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal, Eivind Flå, David Svensen og Gudleik Himle - Evangelisten Morsalim og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre mange frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og Guds vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Rekneskap i KMM for 2013 Det vart eit meirforbruk, det vil seie eit underskot på ,- for arbeidsåret Totale inntekter kom opp i kr ,- medan dei totale utgiftene vart på kr ,-. Inntektene har aldri tidlegare vore så høge i misjonen, men det har heller ikkje utgiftene vore. Landsstyret hadde for arbeidsåret 2013 budsjettert med eit underskot på ,-. Resultatrekneskapen vart dermed kr ,- betre enn budsjettet. Ynskjer på det varmaste å takke misjonsfolket for mange gåver på slutten av året, og til mange av dykk for trufast gjevarteneste gjennom fjoråret. Utan dykk ingen misjonsverksemd! Agder & Stavanger krets var også i 2013 den største kretsen i KMM-samanheng når det gjeld økonomisk resultat til misjonsarbeidet. Dette med eit overskot på ,-. Nest størst er Østlandet krets med eit nettoresultat på ,-. Dersom du ynskjer å gje ei gåve til KMM kan du nytte giroen i dette bladet eller sende di gåve til bankgiro: På førehand hjarteleg takk! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon. Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål. Abonnere på bladet Lys over Land (frivillig kontingent) Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon Godt sagt «Den som ikke står for noe, kan falle for alt» Ukjent avn Adresse E-post/tlf «Be om fred for Jerusalem!» Salme 122,6 11

12 Returadresse for bladet: Kristen Muslimmisjon, Steinsvikvegen 30 c/o IMF, Søre Bildøy, 5353 Straume Møte med menigheten i Nioro Søndag 12. januar fikk jeg (Herdis Heimdal) gå til gudstjeneste i menigheten i Nioro i Senegal. Da var det over 25 år siden sist. Jeg var spent på dette møtet. Hvordan var en gudstjeneste i Nioro nå? Ville jeg kjenne noen igjen? Nioro har en stor kirke med en liten menighet. Faktisk har kirken bare benker til en mann som kan romme 200 mennesker! Denne søndagen fyltes alle benkene, og noen få stoler måtte settes inn. Det er en ung menighet, de fleste er unge familier med små barn. Og jeg tenkte at «her er sannelig ikke mange kjente for meg». Gudstjenesten foregikk på fransk og wolof. En ung mann tolket presten som talte på fransk. Presten kommer fra et serer-distrikt og føler seg ikke så sterk i wolof enda. Han talte over teksten der Jesus fremhever enka som ga sine to skjerv- alt hun hadde. Menigheten feiret høsttakkefest denne søndagen, og flere kom med bl.a. sekker med peanøtter. Vi fikk også feire nattverd sammen med menigheten. Sangen er nå afrikansk. Det var herlig å merke rytmen fra trommene og en herlig sangglede fra ungdommene! Rett etter gudstjenesten ble vi norske presentert. Jeg fikk også komme med en hilsen til menigheten og jeg ble tolket fra fransk til wolof av den samme unge mannen som tolket presten. Etter gudstjeneste fikk vi hilse på mange av medlemmene. Og da kjente jeg jubelen stige inni meg. Tre unge var barn av Raymond og Marie Jeanne, altså den første familien som vi hadde i vår menighet i 1984! Foreldrene var døde for mange år siden, men barna holdt fast på sin barnelærdom! De ville tilhøre Jesus midt i et samfunn som er sterkt preget av Islam. To av disse tre var i tillegg medlemmer i menighetsrådet, en mann og en kvinne. Mannen het Jean (Johannes på norsk, og var oppkalt etter min far!). Kvinna, Fatou Elisabeth, er i tillegg med i bevegelsen «Kvinner for Kristus» og i barnearbeidet i kirken. Den unge mannen som tolket både presten og meg, var Fapi Wade. Han er sønn til Kisito som tidleg kom med i menigheten vår på 1980-tallet. Jeg hadde i sin tid dåpsopplæringen av kona til Kisito, og fikk være med å døpe henne. Så fikk jeg se at menigheten lever videre og går i generasjoner! Jeg ble så glad for å få oppleve dette! Takken gikk også til Han som tar vare på sine! La oss huske denne unge menigheten i bønn. De trenger all vår støtte! Herdis Heimdal, ansatt i KMM, tidligere misjonær i Senegal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON 9.-11. august 2013 på Ognatun Agder og Stavanger krets Velkommen til generalforsamlinga i Kristen Muslimmisjon! På vegne av landsstyret ynskjer eg dykk alle vel møtt

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer