NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM:"

Transkript

1 NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM: Vår nye styreleder presenterer seg Ny forebyggingsplattform i Actis Altakonferansen Skikøyrar med pappaperm Vinterkurs 2015

2 REDAKSJONEN: Erling Vevatne og Tone Teppen E-POST: ADRESSE: Rusfri Oppvekst Pb.12, 2101 Skarnes WEB: MEDLEMSKONTINGENTER: Medlemskontingent 100 kr. Studenter 50 kr. Betales til bankkontonr Videre kommer jeg til å jobbe målrettet inn mot høyskoler og universiteter for å øke bevissthet og kunnskap om forebygging og rusproblematikk. En av våre hovedsaker er å få inn «Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rus» som tema i utdannelsen til spesielt lærere og barnehagelærere. Jeg har tro på at vi har mye å tjene på å alliere oss med studentorganisasjonene når vi jobber mot dette målet. I september hadde jeg en stand på Høgskolen i Bergen, og jeg var forbauset over antallet studenter som kom bort og ytret ønske om å få dette inn som tema i sin utdannelse. Det er helt tydelig at dette er noe studentene selv innser at de lærer alt for lite om, og at det er et viktig emne der de trenger økt kunnskap. Jeg vil oppfordre alle til å være stolte over holdningene og meningene vi har på dette feltet, og tørre å ta dette opp i forskjellige fora, for eksempel foreldremøte, personalrom eller i omgangskretsen. Og skulle folk si «dette skulle jeg visst mer om», da sier du «vel du det, det kan vi fikse!» Vi går en spennende tid i møte, og sammen er vi sterke. Jeg ser frem til to flotte år i organisasjonen, og gleder meg stort over å få være leder for en organisasjon som jobber med et så viktig tema! FORSIDEFOTO: Sigmund Teppen LAY-OUT: Asgeir Pedersen TRYKK: Oslo Digitaltrykk 2 Fra venstre: Jostein Kringlebotten, Etne, Iver Silli, Gudbrandsdalen, Møyfrid F. Birkeland, Karmøy, Marit Barene, Bergen, Tone Teppen, Odalen, Jon Kåre Mork, Søre Sunnmøre, John Almendingen, Alstahaug liker ikke Holdningsspillet snx er et brettspill som hjelper og veileder ungdom, foreldre og voksne som arbeider med ungdom. liker like tid og relasjoner MålgrUppe: snx er et spill som: Medlemmar av Rusfri Oppvekst på Osterøy vart kalla saman til møte 3. april 2014 for å skipa eit lokallag. Der vart det vedteke at dei ville ha eit lokallag med eit styre på tre medlemmar. Det var optimisme knytt til at Rusfri Oppvekst kan ha potensiale til å verva ungdomar og skapa større forståing om kva rusfri livsstil kan bety for mange. Laget har hatt stand på torgdag i Lonevåg og i samband med Jesusfestivalen i juli/august. Dei var og med som arrangør av dagskonferansen på Åsane. Norvald Vedå er vald som leiar av styret, og Øyvind Vevle og Torunn Fossmark er styremedlemmar. Rusfri Oppvekst Osterøy dekkjer Osterøy kommune og vil samarbeida nært med Osterøy fråhaldslag av DNT. Mønstervedtektene som Landslaget for Rusfri Oppvekst har vedtatt, skal gjelde for RO Osterøy. MÅL start Elever i ungdomsskole, videregående skole og folkehøgskole Rusfri Oppvekst Osterøy SNX e r like r SNX liker ikk Pris: 300 kr pr spill. Klassesett, 5 spill i en boks 1100 kr. Frakt kommer i tillegg. Medlemmer av Rusfri Oppvekst får spillet tilsendt uten tillegg for porto. like ANSVARLIG REDAKTØR: Erling Vevatne Nå er endelig SNX-spillet på lager. Fortell gjerne om spillet på skoler og i ungdomsgrupper der dere bor. Ønsker noen litt mer informasjon om spillet, ta kontakt med daglig leder på e-post eller mobil. Spillet bestilles på e-post til eller brev til Rusfri Oppvekst, Pb. 12, 2101 Skarnes. liker ikke Noe som faller naturlig er at jeg kommer til å prøve å fokusere mitt arbeid der jeg føler jeg har mest å bidra med. Jeg syns at Rusfri Oppvekst som den fantastiske (mulig jeg er litt inhabil her) organisasjonen den er, står for meninger og saker som jeg tror veldig mange, om ikke de fleste kan stille seg bak. Med det som baktanke er et av mine hovedmål for perioden og prøve å spre og dele kunnskap om organisasjonen og budskapet vårt ut til flere. Første grepet vi har gjort i denne sammenheng er å prøve å holde facebooksiden til Rusfri Oppvekst mer oppdatert, da dette er en arena der vi har mulighet for å spre budskap og kunnskap raskt, og med relativt lite innsats. Vi ser alt en effekt med mer enn dobling av antallet «likes» på facebook, og jeg håper at enda flere av dere kan gå inn og like «Rusfri Oppveksts Side» på facebook. Hvis dere medlemmer er aktive med å «like» og «dele» våre statuser kan vi fort nå ut til veldig mange flere med budskapet vårt. Planen er og at vi skal oppdatere nettsiden og gjøre denne mer aktiv og innbydende, og jeg håper å kunne få skrevet noen aktuelle saker her. Håpet er at vi kan bli mer synlig, noe som kan bidra til, ikke bare med spredning av sakene vi bryr oss om, men også å bringe flere medlemmer og støttespillere til saken vår. Det trenger vi, fordi sakene vi jobber med er viktige for så mange. Alle lokallaga hadde med representantar på konferansen og landsmøte i Alta i sommar. Mange reiste med same fly sørover, så i ventetida på flyplassen nytta vi høvet til å ta bilete. Berre nykommaren RO Osterøy manglar, for dei hadde dratt før med eigen bil. liker l i RUSFRI OPPVEKST: DATO: NOVEMBER 2014 NR: 1 - ÅRGANG: 7 OPPLAG: 1000 ISSN X God deltaking frå lokal- SNX-spillet klar til laga på Altakonferansen utsending! r I sommer var det landsmøte i Alta sammen med vår svenske søsterorganisasjon SLN. Her ble jeg valgt til ny leder for Rusfri Oppvekst. Jeg vil benytte anledningen til å takke Marit for den flotte og viktige jobben hun har gjort for saken og organisasjonen de siste 10 årene. Du har vært en strålende leder, som med stor faglig tyngde og lang erfaring fra feltet har ledet organisasjonen fremover. Jeg er beæret over å få lov å være den som tar over etter deg og er ydmyk overfor oppgaven. Jeg har ikke din tyngde og din erfaring fra feltet, men jeg håper at med godt samarbeid i styret og god kommunikasjon så kan vi få gjort mye bra sammen. liker ikke Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Barns rett og voksnes plikt...6 Alta-konferansen...8 Og se og å handel...10 Forebyggingsstudieemnet...11 Skikøyrar med pappaperm...12 Vinterkurs Vinterkurs LOKALLAGSNYTT SNX Erling Vevatne r li k e r ke LEDEREN HAR ORDET INNHOLD: - legger til rette for å kunne snakke om emner som sex, relasjoner, kropp, kosthold og helse - bevisstgjør ungdom på tema som forurensing, miljø, samfunn, alkohol og andre rusmidler - setter fokus på viktigheten av ros, sosial kompetanse, selvtillit, selvbilde og mobbing mobbing og selvtillitt Ungdom under 18 år klarer lett å få voksne til å kjøpe alkohol til seg SNX hjelper til å få i gang samtaler om og ta opp emner som ofte er tabubelagt eller vanskelige å snakke om. temaer: mobbing, empati, selvtillit, ros, ensomhet, rasisme, kropp, sex, kosthold, alkohol, røyking, grensesetting, mobilbruk, pengeforbruk, media, internett, miljø, reklame, sosiale medier.. pris: 300,- for 1 spill. 1100,- for klassesett på 5 spill Utgiver av spillet: Landslaget for Rusfri Oppvekst med støtte fra Helsedirektoratet - Pb. 12, 2101 Skarnes - Rusfri Oppvekst Åsane er nå Rusfri Oppvekst Bergen På årsmøtet i sitt i mars gjorde Rusfri Oppvekst Åsane vedtak om å utvide sitt område. Det er ikkje blitt fleire lokallag i Bergen, så nå inviterer lokallaget alle i bykommunen til å bli med i same lokallag. Nytt namn er Rusfri Oppvekst Bergen. 3

3 NYTT FRA LANDSSTYRET Vår nye styreleder presenterer seg Jeg er 25 år, født å oppvokst i byen i mitt hjerte, Bergen. Jeg jobber nå på Rothaugem ungdomskole og ved Bergensklinikkene. På Rothaugen har jeg i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver nå mye av ansvaret for å arrangere rusforebyggende kurs for våre 550 elever. Ved siden av tidligere jobb som butikksjef har jeg jobbet 4 år i barnehage, og det er herfra en del av mitt engasjement stammer. Dette sammen med jobben på skolen har gitt meg verdifull innsikt som er god å ha når vi jobber opp mot nettopp skoler og barnehager. Arbeid med mennesker er min lidenskap, jeg er fostret opp på det. Den dag i dag når jeg reiser hjem til ho mor så er det rett i arbeid på inn på tunet - gården, alltid en god dag når man får møte barn som har det vanskelig, som nå får boltre seg i så gode og trygge omgivelser. Av organisasjonserfaring så begynte jeg som medlem av Juvente som 14 åring. Jeg var veldig aktiv i det sosiale arbeidet til Juvente og endte etterhvert som leder på kurs og medlem av styrer. Når jeg nærmet meg 18 forandret mitt engasjemang seg, og jeg gikk fra de mer sosiale aktivitetene til å jobbe mer forebyggende. Jeg startet ett lokallag for å skape aktivitet og engasjerte meg i forebyggingsprosjektet Fristil. Nå mange år og hundre foredrag seinere er det dette engasjementet som har farget fremtiden og arbeidet mitt. Nå har jeg i tillegg til mitt vante arbeid fått min nye rolle som leder av Rusfri Oppvekst. Det er fortsatt mye nytt og spennende. Gleder meg og til jeg blir enda bedre kjent med organisasjonen og dets medlemmer. Når det kommet til mine tanker fremmover så tror jeg det viktigste blir å videreføre det flotte arbeidet som foregår i Rusfri Oppvekst. Noe nytt skal vi og få til, og en av mine store målsettinger er å nå inn til studenter, om vi kan tenne en forebyggingsflamme i hjertet til en kommende pedagog kan det være av betydning for mange av fremtidens elever. Min andre kampsak er at Rusfri Oppvekst skal nå lenger. Kanskje ikke vi kommer til å vokse så mye i størrelse, men med det gode og viktige budskapet vi har, så kan vi nå lengre ut, ikke bare til potensielle medlemmer og forebyggere, men også til de andre organisasjonene. Jeg har troen på at samarbeid mot felles mål ofte kommer alle til gode. Spesielt mållgruppen! Nytt landsstyre og nye utfordringer Leder: Erling Vevatne, Bergen Nestleder: Mildrid Nesheim, Løkken Verk Styremedlemmer: Jan Arnstein Liknes, Åkrehamn Gunvor Berge, Bergen Jostein Kringlebotten. Etne Marit Fosså, Otta Marit Barene, Isdalstø Landsstyret har allerede hatt to møter i Bergen. Med nytt styre og ny leder kommer det også nye ideer. Landsmøtet vedtok en ganske ambisiøs arbeidsplan, og nå er det opp til styret å følge opp målene best mulig. Sosiale medier er mer i fokus enn det har vært tidligere, spesielt Facebooksida har fått flere relevante oppslag og er blitt mer kjent. Styret er ikke kommet i mål når det gjelder utseende på logo. Det er ikke ønskelig at den skal skille seg for mye fra den gamle. Samtidig ser landsstyret på innhold og målgruppe for nye brosjyrer. Fortsatt brukes det mye tid på arbeid med dagskonferanser. Med en ung leder med litt andre kontakter enn landstyret tidligere har 4 hatt, ser det nå ut til at Rusfri Oppvekst har fått innpass blant studentene ved Høgskolen i Bergen og andre studentmiljøer. Erling er invitert til å ha kurs for dem i slutten av november, og noen studenter var med på dagskonferansen på Åsane. For vår nye leder er det å spre ideene våre om betydningen av rusfri oppvekst viktig. I den forbindelse er arbeidet med retningslinjer for eventuelle støttemedlemskap i gang. Det vil si at de som støtter saken, kan melde seg inn som støttemedlemmer uten å forplikte seg på totalavhold for egen del. Også for forebyggingsstudiet er det nye tanker. Direktoratet vil ikke lenger gi tilskudd til studiet i sin nåværende form. En ny mulighet er å legge studiet til rette som nettstudium. Det vil da kunne nå ut til flere. Forelesningene vil bli profesjonelt spilt inn slik at studentene fortsatt vil kunne få høre gode foredrag av Arne Klyve, Henning Mohaupt og alle de andre gode foreleserne vi har brukt. Tanken er å legge inn en til to samlinger slik at studentene fysisk kan møtes og at det blir muligheter til dialog om vanskelige tema. Ny forebyggingsplattform i Actis Actis er paraplyorganisasjon for de fleste ruspolitiske organisasjonene, og Rusfri Oppvekst er også medlem der. Kongressen i Actis har tidligere fått på plass alkoholpolitisk og narkotikapolitisk plattform og plattform for samarbeid med medlemsorganisasjonene. På kongressen i september fikk vi også plattform for forebygging av alkohol- og narkotikaproblemer. Plattformen presenterer hovedstrategier i forebygging og hvilke roller ulike aktører kan spille. Overordnet mål i forebyggingsplattformen er et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Dokumentet presenterer teori og strategi for å nå disse målene, og den grundige gjennomgangen av dette gjør at plattformen er et godt verktøy for medlemsorganisasjonene. To modeller ligger til grunn for plattformens forebyggingsstrategier og for den politiske innsatsen Actis gjør på forebyggingsområdet: Tilgjengelighetsfirkanten fysisk, økonomisk, psykologisk og sosial tilgjengelighet - viser hvilke faktorer som forklarer utbredelsen av rusmiddelbruk. Forebyggingstriangelet informere, regulere og moderere - viser hvordan ulike typer Alle skoleelever skal få faktabasert informasjon om både legale og illegale rusmidler tiltak kan virke sammen for å gi bedre resultater enn om forebygging bare er en tilfeldig serie av enkeltstående tiltak. Noen andre saker som blir godt belyst er totalforbruksmodellen, forebyggingsparadokset og folkehelseperspektivet. Dette er elementer som ligger til grunn for prinsippene i plattformen. Til slutt i plattformen er det listet opp noen krav til god rusforebygging. Blant punktene er det noen saker som er spesielt viktige for Rusfri Oppvekst. Det ene er punktet som handler om aktiviteter og samlingssteder som tilbyr et godt miljø og trygge oppvekstsvilkår. Det offentlige rom bør være et rom for alle og ikke preges av alkoholkonsum eller alkoholsponsorer. Det andre er punktet om skolen. Alle skoleelever skal få faktabasert informasjon om både legale og illegale rusmidler, og i tillegg til vanlig klasseromsundervisning må skolenes rusmiddelundervisning også omfatte handlingsbaserte programmer for foreldre og elever. Frivillige organisasjoner skal ha en naturlig og viktig plass i skolens rusforebyggende arbeid, og skolene skal legge til rette for samhandling med frivillige organisasjoner og lokalmiljøet. Dette må forankres i læreplanene. Nok et interessant punkt handler om at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet bør gjennomføre et tiårig forebyggingsprogram i samarbeid med skoler, høgskoler, universiteter, student- og elevorganisasjoner, rettet mot to av de viktigste risikosituasjonene for utvikling av skadelige rusvaner: russetida og introduksjonsukene på de høyere lærestedene. Dessuten må alle relevante yrkesgrupper (for eksempel helsesektor, politi og pedagoger) sikres en grunnleggende opplæring i hvordan de skal håndtere rusforebygging og rusproblemer i yrkeshverdagen. Helsedirektoratet må ta en gjennomgang av alle opplæringsplaner for disse yrkene for å avdekke mangler og foreslå forbedringer. Stortinget må sette av midler til å gjennomføre nødvendige opplæringstiltak. Verving! Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave. Det er medlemmene som gjør organisasjonen aktiv og levende. Hva hver enkelt gjør lokalt, er det som kan få betydning for og være med på å skape gode og trygge oppvekstvilkår. Og ikke minst er det medlemmene som er grunnlag for tilskuddet vi får fra Helsedirektoratet. Gavekort på 3000kr VERVEPREMIEN KAN BLI DIN!!! Alle som verver minst 3 nye medlemmer fra Altaikonferansen 22. juni 2014 til strategikonferanse i september 2015 er med i trekningen av et gavekort på 3000kr. Og alle nyvervede er selvsagt også med i trekningen av et tilsvarende gavekort. Utfordringene blir ikke mindre, og jo flere vi er, jo mer kan vi gjøre! Kanskje vil naboen bli medlem? Eller en kollega? En i vennekretsen? Du taper ingenting på å spørre! Og du er nærmere vinnersjansen for hver gang du spør! Så verv i vei! Neste trekning blir i september Vervevinnere 2014: Vervevinnere i 2014 ble trukket på Altaonferansen 22.juni Vinneren av gavekort på 3000 kr til ververe ble Marit Barene. Det ble også trukket et gavekort på 3000 kr blant alle de nye medlemmene som var blitt vervet. Vinner ble Britt-Jorun Sæthre fra Rong som ble vervet av Marit Barene. Vi gratulerer begge vinnerne! Marit og Gunvor på vervestand 5

4 Hvor mange glass tåler barnet ditt? Blå Kors har lansert en ny kampanje i år som har som mål å få oss alle til å bry oss og handle når vi har en mistanke om at barn ikke har det bra. Kampanjen har det enkle navnet Jeg ser. Den er utviklet av Borgestadklinikken i samarbeid med rådgivningstjenesten Kompasset og Barn av Rusmisbrukere. Kampanjen bruker først og fremst sosiale medier på internett, men det er også laget en liten hendig brosjyre. Av-og-til har i lengre tid hatt en kampanje gående med det interessante navnet Hvor mange glass tåler barnet ditt? Kampanjen oppfordrer voksne til å tenke over hvordan man forholder seg til alkohol i samvær med barn og unge. Målsetningen er å få folk til å drikke mindre i sammenhenger hvor barn er til stede. Kampanjen har en enkel brosjyre som kan deles ut på stand, men det viktigste arbeidet skjer opp mot media. Det presenteres artikler og kronikker om emnet spesielt om sommeren og i forbindelse med jula. Kampanjen er spesielt aktiv på Facebook med mange innlegg og åpne spørsmål som prøver å få folk til å tenke seg om. For å spre kampanjen er det viktig at hver enkelt av oss forsøker å formidle det samme budskapet, ta med brosjyrer på stand og skrive leserinnlegg. Vi kan også bruke artikler laget av kampanjen, lage en lokal vri og forsøke å få lokale media til å ta tak i saken. Et viktig produkt er en veiledning som gir oss råd om hva vi kan gjøre når vi er bekymret for et barn. Dette har vi klippet fra veilederen: Hvis du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe. Det er lett å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er ofte ikke tilfelle. Det er bedre at flere gjør noe for et barn, enn at ingen gjør noe. Hvit jul Hvit jul er en kampanje som ønsker å sette fokus på rus i jula, særlig av hensyn til barn. Kampanjen drives i fellesskap av de tre organisasjonene Juba, Juvente og IOGT og Rusfri Oppvekst er støttespiller. 6 Kampanjen består av to element: 1. Kontrakten, som voksne skriver under og som er moralsk bindende. I kontrakten gir man et løfte om å ikke drikke alkohol i samvær med barn i perioden desember. Kontrakten kan man enten skrive under på nett eller man kan oppsøke de som i førjulstida vil stå på stand. 2. Aktivitet, som er et aktivitetstilbud til barn og unge i jula som er garantert rusfritt. Dette er arrangementer som Juba, Juvente og IOGT har og åpner for andre, og tilbud som blir arrangert spesielt i forbindelse med Hvit jul. Slagordet til kampanjen er Alle barn har rett til en Hvit jul. Vi håper mange i Rusfri Oppvekst vil støtte opp om stands og aktiviteter, og kanskje også selv organisere stands. Og skriv under på kontrakten. Underskriften vil være en støtteerklæring til barns rett til en fin og hvit jul. Du kan lese mer om kampanjen og bestille materiell på Tenk deg et trafikklys På rødt lys finner du de barna som du vet blir fulgt opp av barnevern/andre hjelpeinstanser, og som du vet får hjelp. På gult lys finner du barna du er usikker på hvordan har det, og som du er bekymret for. Havner et barn du kjenner i denne kategorien, må du gjøre noe. På grønt lys finner du de barna som du vet har det bra. Du kan se hele kampanjen på nettstedet Om du vil ha mer informasjon kan du kontakte Blå Kors Norge via e-post: Adresse: 4. etasje - Storgata 38, 0182 Oslo 7

5 ALTA-KONFERANSEN Marit Barene holder festtale ALTA-KONFERANSEN Bak skyene er himmelen alltid blåtekst: Jan Arnstein Liknes Foto: Marit Barene og Magne I. Teppen...sies det, og de par tre gangene det ble femøres hull i skydekket under vårt opphold i Alta kunne vi absolutt konstatere det ved selvsyn. Ellers var et av nordmenns viktigste samtaletema ganske monotont: gjennomgående grått -, tidvis kombinert med vått, vær, men med imponerende positiv omtale av situasjonen, og med smil om munnen. Og ingen av våre deltagende svenske venner la heller inn klager til meteorologene. Det ble en minneverdig god konferanse i Alta fra 20. til 24. juni Kombinasjonen konferanse og landsmøte fungerte bra, og for å ta landsmøtet først og for seg, så ble resultat av det, både ny leder og nytt navn. Erling Vevatne ble enstemmig valgt som vår nye leder, en ung mann fra Bergen, som i etterkant har vist seg tilliten verdig. Navnet ble også, etter relativt få motforestillinger, endret. På ingen måte radikalt nytt vi heter nå kort og godt: RUSFRI OPPVEKST. Resten av saklista ble ryddig og greit gjennomarbeidet, rutinert og dyktig ledet av Harriet Garlid og Jon Kåre Mork. Godkjenninger av årsmeldinger og regnskaper, arbeidsplan og budsjett. Valget fulgte opp forslagene fra valgkomitéen uten endringer. At Marit Barane nå takket for seg som leder var ikke noe ønske fra organisasjonen, men med takknemlighet for hva hun har lagt ned av arbeid ble hun respektert for dette, og også valgt inn som styremedlem i fortsettelsen. Dermed var landsmøtet, som ble gjennomført på søndagen til ende, og vi kunne igjen konsentrere oss om fellesskapet med alle av konferansedeltakerne. Og det fellesskapet var flott å oppleve. Trass i forskjeller i både nasjonalitet og lynne, utseende og meninger, var det en gjennomgående tone av omsorg og respekt for hverandre. Mange var gamle kjenninger, men også nykommere i fellesskapet opplevde inkluderende varme, helt fra starten som var fredag ettermiddag. Da kom folk rekende fra alle kanter med biler og i fly. Øytun var parat og tok imot med trivelige lokaliteter og en herlig beliggenhet, og en servering som ingen fant grunn til å klage på. Lørdagen fikk vi oppleve Finnmark fra buss. Masi og Kautokeino fikk besøk, og vi fikk nye inntrykk og ny kunnskap om mangt og mye. Kanskje var fru Juhls omvisning i sin sølvsmiebedrift det som blir sittende lengst, et møte med en engasjert og kunnskapsrik kvinne, som formidlet kunst i mange varianter. Tilbake på Øytun fikk vi en flott kveld med Ottar Grimstad som gav oss fersk lokalkunnskap, og Hans Erik Aarek som tok oss med bakover i tid og Inger og Lene fra Alta underholdt med sang og musikk fortalte om tildragelser i Troms og Finnmark midt på 18-hundretallet. Etter landsmøtet søndag var det på nytt djupdykk i historien. Alta Museum med mange spennende epoker beskrevet, men lengst bakover tok de imponerende helleristningsfeltene oss. Tilbake på Øytun ventet oss fest og festmiddag med festtale av Marit og sang og spill av Inger og Lene, to unge talentfulle jenter fra Alta. Joda det var midtsommer og midnattsol, selv om sola lekte gjemsel. Lyse natta var det lell. Mandag var det St.Hans feiring på kvelden med grilling og bål i duskregn. St.Hansfeiring med grilling på bålet Lite mygg viste oss interesse, ikke en gang da vi svettet oss gjennom folkeviseleik og dans. Men før vi kom til den delen hadde vi allerede fått med oss både Tirpitzmuseet og Nordlyskatedralen, samt gjort helhjertede forsøk på å øke medlemstallet ved å invitere folk til vår stand på Alta Amfi. Tilstrømmingen var IKKE stor. Vi visste jo før vi kom at vi måtte dra fra hverandre igjen, men det var vemodig å ta farvel etter så mange gode fellesopplevelser. Likevel tirsdagen var alt over, og Øytun lå tilbake alene uten alle glade smil og gode samtaler mellom deltakerne på Altakonferansen og Rusfri Oppveksts landsmøte Regine Juhl var en engasjerende omviser i Sølvsmia Sprekinger på toppen av Skoddavarre 8 Alle deltakerne på Altakonferansen 9

6 Å se og å handle rusforebygging i barnehage og skole Denne høsten har det vært flere dags- og halvdagskonferanser om forebygging. Ottakonferansen På Otta hadde lokallaget i Gudbrandsdalen lagt godt til rette for en fin ettermiddag med Karen Hafslund og Torhild Kielland fra KoRus Øst som foredragsholdere. Det var 21 deltakere som kom fra barnevern, helsestasjoner, skoler og fra lokallaget. Tema for konferansen var Fra bekymring til handling. Etter en gjennomgang av dagens situasjon fikk deltakerne informasjon om resultatene fra Ungdata-undersøkelsene i regionen. De viser at det er viktig å ha gode forebyggingsstrategier. Både skole, helsestasjon og barnevern må bli involvert. Rusproblemer må ses i et familieperspektiv, og det er viktig å huske at det ikke er selve drikkingen som er et problem, men de konsekvensene drikkingen har for familiemedlemmene. For å kunne jobbe godt med denne problematikken, er det viktig å arbeide med egne holdninger. Det kan være både kulturelle, moralske og praktiske barrierer som gjør emnet vanskelig. En viktig del av kurset handlet om den vanskelige samtalen, hvordan man kan snakke med barn og foreldre når det er mistanke om rusproblemer i familien. Noen viktige huskeregler i samtale med barn er å ta barnet på alvor, observere ikke være detektiv, notere ikke konkludere, anerkjenne barnet og barnets handlinger og ikke snakke negativt om foreldre. Åsanekonferansen I Bergen har det vært en dagskonferanse og deltakelse på planleggingsdager i to barnehager. Hovedforedragsholder er Gerd Helene Irgens fra Bergensklinikkene. 10 En viktig del av kurset handlet om den vanskelige samtalen Dagskonferansen var på Åsane kultursenter, og i år var Marius Sjømæling fra organisasjonen Barn av Rusmisbrukere medforedragsholder. De fleste deltakerne var ansatte i barnehager, men det var også med noen studenter fra Høgskolen i Bergen. Gerd Helene Irgens snakket om hva avhengighet er og hvordan rus virker for å gjøre det lettere å forstå foreldre som ruser seg. Hun refererte til Eva Axelsens definisjon på forskjellen mellom psykisk sykdom og rusmisbruk: Psykisk sykdom er en reaksjon for å beskytte seg mot ytre omgivelser og indre følelser, rusmiddelmisbruk er en atferd for å beskytte seg mot ytre omgivelser og indre følelser. Hoveddelen av foredraget handlet om hvilke faktorer som påvirker barn i positiv og negativ retning og hva som er god forebyggingsstrategi. Eksempler på god forebygging er at man starter tidlig. Helsestasjoner og barnehager er viktige her. Foreldrene må få veiledning og der dette er vanskelig må en finne andre muligheter til å hjelpe barna. Det er svært viktig at barnevernet får melding om bekymringer. Skolen må ikke bli en arena for krenkelser og utenforskap. For barn i siste del av barnetrinnet og på ungdomstrinnet kan det fungere godt at elever underviser elever. Det er også viktig at politiet kan bygge gode relasjoner til ungdom generelt og til risikoungdom spesielt. Barn av rusmisbrukere er en organisasjon som deler sin erfaring og kunnskap med de som arbeider med barn og unge, slik at flere kan bli de som ser og gjør noe for barn som vokser opp under vanskelige forhold. Marius Sjømæling brukte sin egen historie som utgangspunkt, og han hadde spesielt fokus på alle tabuer, å ikke kunne snakke om det som er vanskelig, ikke ha lov til å føle noe og ikke stole på noen. Disse barna har bruk for at noen tåler å høre historien deres, at noen vil lytte og ta seg tid, og at de viser at de bryr seg. Foredrag på planleggingsdagi En barnehage som ikke hadde anledning til å sende deltakere på konferansen, kontaktet oss med forespørsel om vi heller kunne komme på planleggingsdagen deres. Heldigvis kunne Gerd helene Irgens stille opp på dette. Barnehagen var så fornøyd at de anbefalte samme foredrag for en annen barnehage. Dermed er det blitt foredrag for hele personalet på to barnehager i høst. Dette er også noe som vi gjerne vil ha mer av. Så lenge dette er i Bergensområdet er Gerd Helene Irgens villig til å stille opp sammen med lokallagskontakter. Om det blir aktuelt har vi også kontakter andre steder i landet. Forebygging for studenter I slutten av november skal Erling Vevatne ha foredrag om forebygging for studenter på Høgskolen i Bergen. Han er invitert dit av studentparlamentet fordi de ønsker å få vite mer om dette emnet. Dette er en spennende ny arena, og det bør være et signal til de som styrer innholdet i pedagogutdanningen på forskjellige linjer at dette er et tema som bør inn i grunnutdanningen. Evaluering Deltakerne på konferansene fyller ut et enkelt evalueringsskjema, og tilbakemeldingene på skjemaene er svært gode. I samtale med deltakerne får vi også trygghet på at det er viktig at vi fortsatt kan tilby slike kurs. Den store innsatsen lokallagene legger inn, er også viktig for gjennomføringen. Forebyggingsstudieemnet I vår deltok 22 studenter, og 19 av disse tok eksamen med godt resultat. Det var bra oppmøte på alle samlingene. De fikk med seg forelesninger med Thomas Solgård Svendsen, Nicolay Gausel, Henning Mohaupt, Lise Rasmussen og Jorunn Bøe, Magne Raundalen, Arne Klyve, Olav Levin Johansen og Hans Eirik Aarek. De fleste studentene arbeider i skole og barnehage, men det er også noen som er på helsestasjon, i barnevern eller som arbeider med barn og unge i andre sammenhenger. I høst har vi med 17 studenter. De kan etter hvert få med seg de samme forelesningene som vi har hatt de siste årene. I tillegg er professor Edvard Befring med denne gangen med forelesning om den forløsende pedagogikken. Vi har etter hvert fått med et godt knippe fagfolk som gir studieemnet høy kvalitet. Evalueringene viser også at studentene er godt fornøyd. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger og Den sosialpedagogiske høgskolen fortsetter, så vi holder fortsatt til i Vågsgaten 40 i Sandnes. Mange av forelesningene er åpne om noen har lyst til å komme. Oversikt over forelesninger høst 2014 og vår 2015 Tirsdag 21. oktober: Arne Klyve, KoRus Vest: Forebyggingsteori og forebyggingsstrategi. Hva er god forebygging? Tirsdag 4. november: Psykolog Henning Mohaupt, Alternativ til vold: Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk - risikofaktorer, konsekvenser og beskyttelsesfaktorer. Tirsdag 18. november: Professor Edvard Befring, UiS: Den forløsende pedagogikken 2015: Tirsdag 20. januar: Forskningsmedarbeider Thomas Solgård Svendsen, KORFOR: Trender og utviklingstrekk på rusfeltet: Alkohol, illegale rusmidler og medikamenter Tirsdag 10. februar: Familieterapeut Lise Rasmussen, Pårørende senteret og barnehageleder Jorunn Bøe, Rogaland A-Senter: Mer om barn som vokser opp i rusfamilier. Kvellometoden i barnehagen og barnevernet. Unge og rus Forelesninger som kommer i tillegg Førsteamanuensis Nicolay Gause:Stigmatisering Psykolog Magne Raundalen: Hjelp til barn i krise. Bedre beskyttelse av barns utvikling Psykolog Henning Mohaupt, Alternativ til vold: Tilknytning og tidlig intervensjon Cand.polit.ped Olav Levin Johansen: Profesjonelle møter Tidl. universitetslektor Hans Eirik Aarek: Oppgaveskriving SLN-kongress i Köping april 2014 Tekst: John Almendingen, utsending fra Landslaget for Rusfri Oppvekst Svenska Lärares Nykterhetsförbund, SLN, er vår svenske søsteroganisasjon. Kongressen deres ble holdt i Köping i Godtemplarborgen, som er et gammelt IOGT-hus som nå er totalrenovert og et moderne kongress-senter, der alt var godt tilrettelagt. Kongressen deres ble holdt i Köping i Godtemplarborgen, som er et gammelt IOGT-hus som nå er totalrenovert og et moderne kongress-senter, der alt var godt tilrettelagt. Før selve kongressen møttes de fleste av deltakerne fredagskvelden til musikk-kveld i Cafe Frid i Gisslarbo ordenshus, som er det eldste IOGT-huset i Sverige - fra 1800-tallet. Det er et populært utfartssted i landlige omgivelser der det nå drives musikk-kafe. Der var et variert musikkprogram og gav en minnerik opplevelse. På kongressen lørdag og søndag var det forhandlinger, informasjon, faglige foredrag og underholdning. SLN får ikke statlig støtte i Socialstyrelsen har avslått søknaden med begrunnelse at SLN ikke oppfyller kriteriene for tilskudd, som gis til organisasjoner som arbeider for mennesker som er i eller risikerer å befinne seg i en utsatt livssituasjon. Det ser ut til at myndighetene er mer opptatt av å reparere enn å forebygge alkoholskader. Det ble vedtatt en uttalelse om nødvendigheten av å satse på forbyggende arbeid i skolen. Det ble foreslått å endre navnet Sveriges Lärares Nykterhetsförbund til Rusfri Oppvekst. Saken ble utsatt, blant anna fordi det er på tale sammenslåing med andre organisasjoner og da nødvendig navnendring. Leder av internasjonal IOGT, Sven Olof Carlsson informerte om aktuell edruskapspolitikk i EU og snakka om hvilke muligheter edruskapsorganisasjonene har for å påvirke utviklingen. Lørdagskvelden var det i teatersalen i kongresssenteret direkte digital overføring av operaforestilling fra Metropolitian i New York. Vi fikk se Puccinis Operan La Bohème. Det opplevdes nesten som om vi var i teatersalen. Ali Jerremalm ble gjenvalgt som leder for SLN. Det var et vellykket og interessant møte som nok gav inspirasjon og ny giv til god innsats i arbeidet for et rusfritt miljø for barn og ungdom. 11

7 Andreas Håtveit har åtte medaljar i den internasjonale konkurransen X-games, og han blei nummer fire i slopestyle i OL i Sotsji. Nå er skikøyringa bytta ut med husarbeid, og all verdas fjell er bytta ut med naturen i Sudndalen. Slopestyle er ei konkurransegrein innan snøbrett og ski. Sporten består av eit lengre løp i ein spesialkonstruert bakke. Løpet involverer avanserte triks, og dei blir ofte utført på gelender, hopp, kassar eller tønner. Slopestyle var med i OL for første gongi Sotsji i X-Games er ein årleg konkurranse for dei største ekstremsportane i verda. Ski, snowboard og snøscooter står på programmet, og sidan 2002 har arrangementet vore i Aspen, Colorado. Innen X-Games har slopestyle blitt ei av dei meir populære øvingane. X Games har hatt over tilskodarar og er vist på fjernsyn i 198 land. - Eg kjenner nokon som ikkje har hatt det like trygt heime, og då ser ein sin eigen oppvekst i perspektiv Andreas er den einaste norske skikøyraren med medaljar frå X Games, men nå har han ikkje lenger tid til å stå på ski. Jibbaren som har vore profesjonell skikøyrar i 10 år har pappaperm. Ski og stavar er bytta ut med vaskekost og kjøkkenutstyr. Han har endeleg blitt godt kjent med Sivert på 2 ½ år som han tidlegare har vore vekke frå i opptil to månader i strekk. Han seier at forholdet mellom far og sønn er blitt veldig annerledes. Andreas er ikkje lenger mannen som kom og gjekk. Nå er han ein viktig pappa som til og med kan bli prioritert foran mamma Tekst: Birgitte Torbjørnsen - Foto: Jon Håtveit Oppveksten Sjølv budde Andreas i Sudndalen i oppveksten. Her dreiv foreldra Hermon Høyfjellsenter, kor Rusfri Oppvekst hadde vinterkurset sitt tidlegare i år. Her var det berre nokre få leikekameratar, og foreldra til Andreas jobba mykje. Han følte seg likevel ikkje forsømt, for foreldra var alltid i nærleiken. Om det var noko visste han alltid kor han kunne finna dei. Foreldra til Andreas er avholdsfolk, og dei er opptatt av at høyfjellssenteret skal vera alkoholfritt. Andreas føler seg veldig heldig som har foreldre som aldri drikk, og for at han alltid har kunna vera trygg på dei. Andreas har tatt opp denne arva frå foreldra. Han drikk cola - eller allerhelst ein skikkeleg god eplemost. Det blei aldri naturleg for han å drikka alkohol. I ungdomstida tenkte han berre på ski, medan klassekameratane var opptatt av bilar og gjekk på fest. - Eg kjenner nokon som ikkje har hatt det like trygt heime, og då ser ein sin eigen oppvekst i perspektiv. Ungar opplever mykje kjipt med sånne ting og får dermed ikkje den tryggleiken som barn treng. Ungar burde kunne stola på mor og far! 12 Andreas sitt beste barndomsminne er frå han var 5-6 år gammal. Han huskar godt at faren tok han og broderen med på kanotur. Dei padla nedover elva, åt lunsj og laga barkebåtar. - Pappa var mykje ute og reiste, og hadde ikkje så god tid. Det var mamma som var mest heime. Derfor var det nok ekstra kjekt med ein skikkeleg tur saman med berre oss gutta. Ellers var ein mann ved navn Per Moen ein viktig vaksen for Andreas i oppveksten. Per budde på Hermon og hjalp til med vaktmesterarbeid. Samtidig var han ein liksom-onkel for Andreas. Per syns det var koseleg å ta Andreas med på skiturar i pulk og på småarbeid. Andreas huskar mykje leking og hopping. I tillegg var Per eit levande leksikon som var interessert i alt fra blomster til fjell. Per var på Hermon frå Andreas var eit år og fram til han var i 9-års alderen, og dei to har framleis kontakt. Motivert pappa Andreas er tydeleg på at han gjerne vil vera ein god ektemann og far. Og så vil han bli god til å vaska badet. Han smiler og seier at han fortsatt har ein del å læra på heimefronten. Han verkar ikkje til å vera den som har lett for å skryta over seg sjølv, men me får lirka ut or han at kona har vore svært fornøgd med å komma heim til ferdig middag medan han har vore i pappapermisjon. Ellers er han ein stolt far. Han syns at Sivert er ein kul gutt som er morsom og gjer mykje fett. Dei to har ei felles interesse i Ole Brum. Andreas syns den gamle versjonen, før Disney, har veldig bra humor. Som personleg kristen les han også bibelen, og han er opptatt av dei ekistensielle spørsmåla i livet. Framtida Andreas er utdanna tømrar, og framover vil han jobba som snekkar på Hermon Høyfjellssenter. Det er faren som er sjef, og han har alltid utbyggingsplanar. Det blir derfor mykje vedlikehald, og Andreas syns det er viktig å ta vare på dei mange bygningane dei allereie har. På Hermon jobbar også kona, mora og broren. Kona står i resepsjonen og broren er vaktmester. Andreas har ein del kontakt med skikøyrarane i skiklubben Hallingtoget, og han planlegg å ta på seg nokre trenarjobbar lokalt. Så heilt ferdig med ski er han nok ikkje. Heilt ferdig med media er han heller ikkje. Han har eigentleg ikkje noko ynskje om å vera kjendis, men det er framleis journalistar som ringer. Då rådfører han seg med kona og kameratar, og dei har råda han til å vera med på ulike TV-program. I haust er Andreas ein av deltakarane på MasterChef på TV3. I september starta også innspelinga av kjendisversjonen av 71 grader nord, og til våren kan me sjå korleis det går der. Ei bok om skikøyraren frå Hallingdalen er også på veg, så denne pappaen vil me nok få høyra meir om. 13

8 Vinterkurs2014Tekst: Tone Teppen Hermon høyfjellssenter var stedet for årets vinterkurs. Senteret ligger midt mellom Oslo og Bergen ved Rv km fra Hovet - 35 km fra Geilo - 35 km fra Ål. 20 voksne og 11 barn og unge var med denne gangen. Hermon hadde flotte muligheter for aktiviteter av forskjellig slag. Ut på ski hører med på vinterkursene og her var det både flotte langrennsløyper og bratte bakker for de fartsglade. I tillegg var det mange som benyttet seg av hotellets badeland. Det faglige programmet denne gangen var det Marius Sørensen Sjømælling og Birgitte Torbjørnsen som sto for. Marius er leder for BAR - Barn Av Rusmisbrukere, og han fortalte sin historie om det å vokse opp med en rusavhengig mor. Historien og rådene hans berørte deltakerne sterkt. Birgitte fulgte opp dette med foredrag om Dei gløymde barna, barna som har det vondt, og som vi ikke ser. Mange av disse får store problemer som ungdom og voksne, problemer som kanskje kunne vært unngått om noen hadde reagert tidligere. Om kveldene var det leker, quiz, kos og kaker. Deltakerne er flinke til å bidra og til å skape god stemning. Turen over fjellet både til og fra Hermon ble litt mer strabasiøs enn planlagt. På grunn av uvær og stengte fjelloverganger var det kolonnekjøring, og noen fikk vel mange timer i bilen. Men alle kom seg både fram og tilbake i god behold. Marius hadde foredrag om å ha mor som var rusmisbruker Klare for tur! Foto: Marit Barene Utfordringer i alkoholpolitikken Dette året er det en del alkoholpolitiske tiltak som er utfordret. Det har vært mange oppslag om taxfreeordningen. Det begynte med at det ble bestemt at de som ikke kjøpte tobakkskvoten sin kunne få ta med seg litt ekstra vin. Det gode med denne saken er at det er stadig flere som tar til orde for at hele taxfreeordningen bør avvikles. Om vi fortsatt skal ha den, bør salg av alkohol overlates til vinmonopolet, Nå er det et privat selskap som tar det meste av inntektene. Ingenting er avklart om dette ennå. Neste sak var forslag om utvidelse av Vinmonopolets åpningstider. På jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften har Vinmonopolet vært stengt, og også på valgdager og dager for folkeavstemning. I et høringsnotat sendt fra helse- og omsorgsdepartementet åpnes det for at Vinmonopolet bør ha åpent på disse dagene. Det har vært stort engasjement mot utvidelse av åpningstidene. Rusfri Oppvekst la vekt på at dette er en uønsket liberalisering og at forslaget vil forsterke problemet for mange barn og unge som hvert år får øydelagt høytidsdagene på grunn av er foreldrenes alkoholkonsum. Etter hvert ser det ut som at det ikke vil være åpent på Vinmonopolet på julaften, mens de andre forslagene om utvidet åpningstid sannsynligvis blir vedtatt. Mens denne diskusjonen var på sitt høyeste kom så forslag om endring av alkoholforskriftens reklamebestemmelser. Argumentet for endringene har vært at det skal være lettere å følge opp reklameforbudet. I sitt høringssvar peker Rusfri Oppvekst på en rekke uheldige virkninger. Vinterkurs 2015 Velkommen til vinterkurs på Guriset høyfjellshotell Guriset høyfjellshotell ved Golsfjellet mars 2015 Vinterkurset byr på en blanding av faglig, sosialt, kulturelt og sportslig innhold. Det vil tradisjonen tro bli foredrag lørdag og søndag formiddag, og god tid til å gå i skiløyper eller stå i alpinløypene etter lunsj begge dagene. Hotellet ligger sentralt plassert på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres, med en nydelig utsikt utover Tisleiafjorden og et mektig landskap med Jotunheimen i nord og Nystølsfjellet i sør. Det er grei adkomst, ved at en kan følge gode hovedveier nærmest fram til hotellet. Kjør mot Gol, og derfra er det grei merking. Kommer du med tog, stopper Bergensbanen på Gol, og det kan ordnes med henting på stasjonen. Det faglige innholdet under årets vinterkurs er ikke bestemt ennå, men som vanlig satser vi på innhold med høy kvalitet. Under foredragene tilbyr vi barnepass og lekeaktiviteter for de minste barna. Pris: kr.500,- for de over 18 år. Om du verver minst tre personer mellom to vinterkurs som har betalt kontingent før kurset, får du dekket egenandelen. Barn under 18 år er gratis. Påmeldingsfrist: 15. februar 2015 I påmeldingen må det informeres om hvor mange dere er, alder på evt. barn og om det er behov for vegetarmat, spesiell diett på grunn av allergi e.l. NB! Oppgi postadresse, telefon og e-postadresse. Påmelding til eller ved å sende post til Rusfri Oppvekst, pb.12, 2101 Skarnes. Evt ring tlf Spennende med quiz Vi peker blant annet på at flere av endringene åpner for enda mer bruk av skjønn enn tilfelle er i dag, og det blir vanskeligere å avdekke og reagere på brudd. De nye unntakene som er foreslått vil ikke fungere som styrking av regelverket, men vil tvert imot skape enda flere gråsoner, der aktørene kan utøve stor oppfinnsomhet i å tøye regelverket. Ut fra hensynet til folkehelse generelt og barn og unges oppvekstvilkår spesielt, ba vi om at departementet revurderer de foreslåtte oppmykningene av reklameforbudet, og heller gir råd til kommunene om hvordan de kan følge opp alkoholreklameforbudet lokalt bedre. Navn på voksne: Navn og alder på barn: Adresse: Evt. diett/allergi: E-post: Kommentarer: Tlf: 15

9 Avsender: Landslaget for Rusfri Oppvekst, Postboks 12, 2101 Skarnes Snø og granskog Tale om heimsleg - snø og granskog er heimsleg. Frå første stund er det vårt. Før nokon har fortalt det, at det er snø og granskog, har det plass i oss - og sidan er det der heile heile tida. Meterdjup fonn kring mørke tre - det er for oss! Innblanda i vår eigen ande. Heile heile tida, om ingen ser det, har vi snø og granskog med. Ja lia med snøen, og tre ved tre så langt ein ser, kvar vi er vender vi mot det. Og har i oss ein lovnad om å koma heim. Koma heim, gå borti der, bøye greiner, - og kjenne så det fer i ein kva det er å vera der ein høyrer til. Heile heile tida, til det er sløkt i våre innlandshjarte. Tarjei Vesaas frå Dikt i samling 2007

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen Utgangspunkt Få elevar til å skrive forklaringar etter å ha gjort eit praktisk arbeid. Kom

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Oppsummering av rapporten fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ DOBLET FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ Til deg som jobber med barn Bevisste foreldre en god start er et forebyggingsprogram fra Blå Kors i fire faser rettet mot foreldre

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2 Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Norsk 2 Eksamensdato: 24. mai 2011 Studium/klasse: Norsk 2 Emnekode: NOR200 Eksamensform: Skriftlig skoleeksamen Antall sider: 4 (inkludert forside)

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer