NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM:"

Transkript

1 NR. 1 - NOVEMBER 2014 LES MER OM: Vår nye styreleder presenterer seg Ny forebyggingsplattform i Actis Altakonferansen Skikøyrar med pappaperm Vinterkurs 2015

2 REDAKSJONEN: Erling Vevatne og Tone Teppen E-POST: ADRESSE: Rusfri Oppvekst Pb.12, 2101 Skarnes WEB: MEDLEMSKONTINGENTER: Medlemskontingent 100 kr. Studenter 50 kr. Betales til bankkontonr Videre kommer jeg til å jobbe målrettet inn mot høyskoler og universiteter for å øke bevissthet og kunnskap om forebygging og rusproblematikk. En av våre hovedsaker er å få inn «Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rus» som tema i utdannelsen til spesielt lærere og barnehagelærere. Jeg har tro på at vi har mye å tjene på å alliere oss med studentorganisasjonene når vi jobber mot dette målet. I september hadde jeg en stand på Høgskolen i Bergen, og jeg var forbauset over antallet studenter som kom bort og ytret ønske om å få dette inn som tema i sin utdannelse. Det er helt tydelig at dette er noe studentene selv innser at de lærer alt for lite om, og at det er et viktig emne der de trenger økt kunnskap. Jeg vil oppfordre alle til å være stolte over holdningene og meningene vi har på dette feltet, og tørre å ta dette opp i forskjellige fora, for eksempel foreldremøte, personalrom eller i omgangskretsen. Og skulle folk si «dette skulle jeg visst mer om», da sier du «vel du det, det kan vi fikse!» Vi går en spennende tid i møte, og sammen er vi sterke. Jeg ser frem til to flotte år i organisasjonen, og gleder meg stort over å få være leder for en organisasjon som jobber med et så viktig tema! FORSIDEFOTO: Sigmund Teppen LAY-OUT: Asgeir Pedersen TRYKK: Oslo Digitaltrykk 2 Fra venstre: Jostein Kringlebotten, Etne, Iver Silli, Gudbrandsdalen, Møyfrid F. Birkeland, Karmøy, Marit Barene, Bergen, Tone Teppen, Odalen, Jon Kåre Mork, Søre Sunnmøre, John Almendingen, Alstahaug liker ikke Holdningsspillet snx er et brettspill som hjelper og veileder ungdom, foreldre og voksne som arbeider med ungdom. liker like tid og relasjoner MålgrUppe: snx er et spill som: Medlemmar av Rusfri Oppvekst på Osterøy vart kalla saman til møte 3. april 2014 for å skipa eit lokallag. Der vart det vedteke at dei ville ha eit lokallag med eit styre på tre medlemmar. Det var optimisme knytt til at Rusfri Oppvekst kan ha potensiale til å verva ungdomar og skapa større forståing om kva rusfri livsstil kan bety for mange. Laget har hatt stand på torgdag i Lonevåg og i samband med Jesusfestivalen i juli/august. Dei var og med som arrangør av dagskonferansen på Åsane. Norvald Vedå er vald som leiar av styret, og Øyvind Vevle og Torunn Fossmark er styremedlemmar. Rusfri Oppvekst Osterøy dekkjer Osterøy kommune og vil samarbeida nært med Osterøy fråhaldslag av DNT. Mønstervedtektene som Landslaget for Rusfri Oppvekst har vedtatt, skal gjelde for RO Osterøy. MÅL start Elever i ungdomsskole, videregående skole og folkehøgskole Rusfri Oppvekst Osterøy SNX e r like r SNX liker ikk Pris: 300 kr pr spill. Klassesett, 5 spill i en boks 1100 kr. Frakt kommer i tillegg. Medlemmer av Rusfri Oppvekst får spillet tilsendt uten tillegg for porto. like ANSVARLIG REDAKTØR: Erling Vevatne Nå er endelig SNX-spillet på lager. Fortell gjerne om spillet på skoler og i ungdomsgrupper der dere bor. Ønsker noen litt mer informasjon om spillet, ta kontakt med daglig leder på e-post eller mobil. Spillet bestilles på e-post til eller brev til Rusfri Oppvekst, Pb. 12, 2101 Skarnes. liker ikke Noe som faller naturlig er at jeg kommer til å prøve å fokusere mitt arbeid der jeg føler jeg har mest å bidra med. Jeg syns at Rusfri Oppvekst som den fantastiske (mulig jeg er litt inhabil her) organisasjonen den er, står for meninger og saker som jeg tror veldig mange, om ikke de fleste kan stille seg bak. Med det som baktanke er et av mine hovedmål for perioden og prøve å spre og dele kunnskap om organisasjonen og budskapet vårt ut til flere. Første grepet vi har gjort i denne sammenheng er å prøve å holde facebooksiden til Rusfri Oppvekst mer oppdatert, da dette er en arena der vi har mulighet for å spre budskap og kunnskap raskt, og med relativt lite innsats. Vi ser alt en effekt med mer enn dobling av antallet «likes» på facebook, og jeg håper at enda flere av dere kan gå inn og like «Rusfri Oppveksts Side» på facebook. Hvis dere medlemmer er aktive med å «like» og «dele» våre statuser kan vi fort nå ut til veldig mange flere med budskapet vårt. Planen er og at vi skal oppdatere nettsiden og gjøre denne mer aktiv og innbydende, og jeg håper å kunne få skrevet noen aktuelle saker her. Håpet er at vi kan bli mer synlig, noe som kan bidra til, ikke bare med spredning av sakene vi bryr oss om, men også å bringe flere medlemmer og støttespillere til saken vår. Det trenger vi, fordi sakene vi jobber med er viktige for så mange. Alle lokallaga hadde med representantar på konferansen og landsmøte i Alta i sommar. Mange reiste med same fly sørover, så i ventetida på flyplassen nytta vi høvet til å ta bilete. Berre nykommaren RO Osterøy manglar, for dei hadde dratt før med eigen bil. liker l i RUSFRI OPPVEKST: DATO: NOVEMBER 2014 NR: 1 - ÅRGANG: 7 OPPLAG: 1000 ISSN X God deltaking frå lokal- SNX-spillet klar til laga på Altakonferansen utsending! r I sommer var det landsmøte i Alta sammen med vår svenske søsterorganisasjon SLN. Her ble jeg valgt til ny leder for Rusfri Oppvekst. Jeg vil benytte anledningen til å takke Marit for den flotte og viktige jobben hun har gjort for saken og organisasjonen de siste 10 årene. Du har vært en strålende leder, som med stor faglig tyngde og lang erfaring fra feltet har ledet organisasjonen fremover. Jeg er beæret over å få lov å være den som tar over etter deg og er ydmyk overfor oppgaven. Jeg har ikke din tyngde og din erfaring fra feltet, men jeg håper at med godt samarbeid i styret og god kommunikasjon så kan vi få gjort mye bra sammen. liker ikke Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Barns rett og voksnes plikt...6 Alta-konferansen...8 Og se og å handel...10 Forebyggingsstudieemnet...11 Skikøyrar med pappaperm...12 Vinterkurs Vinterkurs LOKALLAGSNYTT SNX Erling Vevatne r li k e r ke LEDEREN HAR ORDET INNHOLD: - legger til rette for å kunne snakke om emner som sex, relasjoner, kropp, kosthold og helse - bevisstgjør ungdom på tema som forurensing, miljø, samfunn, alkohol og andre rusmidler - setter fokus på viktigheten av ros, sosial kompetanse, selvtillit, selvbilde og mobbing mobbing og selvtillitt Ungdom under 18 år klarer lett å få voksne til å kjøpe alkohol til seg SNX hjelper til å få i gang samtaler om og ta opp emner som ofte er tabubelagt eller vanskelige å snakke om. temaer: mobbing, empati, selvtillit, ros, ensomhet, rasisme, kropp, sex, kosthold, alkohol, røyking, grensesetting, mobilbruk, pengeforbruk, media, internett, miljø, reklame, sosiale medier.. pris: 300,- for 1 spill. 1100,- for klassesett på 5 spill Utgiver av spillet: Landslaget for Rusfri Oppvekst med støtte fra Helsedirektoratet - Pb. 12, 2101 Skarnes - Rusfri Oppvekst Åsane er nå Rusfri Oppvekst Bergen På årsmøtet i sitt i mars gjorde Rusfri Oppvekst Åsane vedtak om å utvide sitt område. Det er ikkje blitt fleire lokallag i Bergen, så nå inviterer lokallaget alle i bykommunen til å bli med i same lokallag. Nytt namn er Rusfri Oppvekst Bergen. 3

3 NYTT FRA LANDSSTYRET Vår nye styreleder presenterer seg Jeg er 25 år, født å oppvokst i byen i mitt hjerte, Bergen. Jeg jobber nå på Rothaugem ungdomskole og ved Bergensklinikkene. På Rothaugen har jeg i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver nå mye av ansvaret for å arrangere rusforebyggende kurs for våre 550 elever. Ved siden av tidligere jobb som butikksjef har jeg jobbet 4 år i barnehage, og det er herfra en del av mitt engasjement stammer. Dette sammen med jobben på skolen har gitt meg verdifull innsikt som er god å ha når vi jobber opp mot nettopp skoler og barnehager. Arbeid med mennesker er min lidenskap, jeg er fostret opp på det. Den dag i dag når jeg reiser hjem til ho mor så er det rett i arbeid på inn på tunet - gården, alltid en god dag når man får møte barn som har det vanskelig, som nå får boltre seg i så gode og trygge omgivelser. Av organisasjonserfaring så begynte jeg som medlem av Juvente som 14 åring. Jeg var veldig aktiv i det sosiale arbeidet til Juvente og endte etterhvert som leder på kurs og medlem av styrer. Når jeg nærmet meg 18 forandret mitt engasjemang seg, og jeg gikk fra de mer sosiale aktivitetene til å jobbe mer forebyggende. Jeg startet ett lokallag for å skape aktivitet og engasjerte meg i forebyggingsprosjektet Fristil. Nå mange år og hundre foredrag seinere er det dette engasjementet som har farget fremtiden og arbeidet mitt. Nå har jeg i tillegg til mitt vante arbeid fått min nye rolle som leder av Rusfri Oppvekst. Det er fortsatt mye nytt og spennende. Gleder meg og til jeg blir enda bedre kjent med organisasjonen og dets medlemmer. Når det kommet til mine tanker fremmover så tror jeg det viktigste blir å videreføre det flotte arbeidet som foregår i Rusfri Oppvekst. Noe nytt skal vi og få til, og en av mine store målsettinger er å nå inn til studenter, om vi kan tenne en forebyggingsflamme i hjertet til en kommende pedagog kan det være av betydning for mange av fremtidens elever. Min andre kampsak er at Rusfri Oppvekst skal nå lenger. Kanskje ikke vi kommer til å vokse så mye i størrelse, men med det gode og viktige budskapet vi har, så kan vi nå lengre ut, ikke bare til potensielle medlemmer og forebyggere, men også til de andre organisasjonene. Jeg har troen på at samarbeid mot felles mål ofte kommer alle til gode. Spesielt mållgruppen! Nytt landsstyre og nye utfordringer Leder: Erling Vevatne, Bergen Nestleder: Mildrid Nesheim, Løkken Verk Styremedlemmer: Jan Arnstein Liknes, Åkrehamn Gunvor Berge, Bergen Jostein Kringlebotten. Etne Marit Fosså, Otta Marit Barene, Isdalstø Landsstyret har allerede hatt to møter i Bergen. Med nytt styre og ny leder kommer det også nye ideer. Landsmøtet vedtok en ganske ambisiøs arbeidsplan, og nå er det opp til styret å følge opp målene best mulig. Sosiale medier er mer i fokus enn det har vært tidligere, spesielt Facebooksida har fått flere relevante oppslag og er blitt mer kjent. Styret er ikke kommet i mål når det gjelder utseende på logo. Det er ikke ønskelig at den skal skille seg for mye fra den gamle. Samtidig ser landsstyret på innhold og målgruppe for nye brosjyrer. Fortsatt brukes det mye tid på arbeid med dagskonferanser. Med en ung leder med litt andre kontakter enn landstyret tidligere har 4 hatt, ser det nå ut til at Rusfri Oppvekst har fått innpass blant studentene ved Høgskolen i Bergen og andre studentmiljøer. Erling er invitert til å ha kurs for dem i slutten av november, og noen studenter var med på dagskonferansen på Åsane. For vår nye leder er det å spre ideene våre om betydningen av rusfri oppvekst viktig. I den forbindelse er arbeidet med retningslinjer for eventuelle støttemedlemskap i gang. Det vil si at de som støtter saken, kan melde seg inn som støttemedlemmer uten å forplikte seg på totalavhold for egen del. Også for forebyggingsstudiet er det nye tanker. Direktoratet vil ikke lenger gi tilskudd til studiet i sin nåværende form. En ny mulighet er å legge studiet til rette som nettstudium. Det vil da kunne nå ut til flere. Forelesningene vil bli profesjonelt spilt inn slik at studentene fortsatt vil kunne få høre gode foredrag av Arne Klyve, Henning Mohaupt og alle de andre gode foreleserne vi har brukt. Tanken er å legge inn en til to samlinger slik at studentene fysisk kan møtes og at det blir muligheter til dialog om vanskelige tema. Ny forebyggingsplattform i Actis Actis er paraplyorganisasjon for de fleste ruspolitiske organisasjonene, og Rusfri Oppvekst er også medlem der. Kongressen i Actis har tidligere fått på plass alkoholpolitisk og narkotikapolitisk plattform og plattform for samarbeid med medlemsorganisasjonene. På kongressen i september fikk vi også plattform for forebygging av alkohol- og narkotikaproblemer. Plattformen presenterer hovedstrategier i forebygging og hvilke roller ulike aktører kan spille. Overordnet mål i forebyggingsplattformen er et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Dokumentet presenterer teori og strategi for å nå disse målene, og den grundige gjennomgangen av dette gjør at plattformen er et godt verktøy for medlemsorganisasjonene. To modeller ligger til grunn for plattformens forebyggingsstrategier og for den politiske innsatsen Actis gjør på forebyggingsområdet: Tilgjengelighetsfirkanten fysisk, økonomisk, psykologisk og sosial tilgjengelighet - viser hvilke faktorer som forklarer utbredelsen av rusmiddelbruk. Forebyggingstriangelet informere, regulere og moderere - viser hvordan ulike typer Alle skoleelever skal få faktabasert informasjon om både legale og illegale rusmidler tiltak kan virke sammen for å gi bedre resultater enn om forebygging bare er en tilfeldig serie av enkeltstående tiltak. Noen andre saker som blir godt belyst er totalforbruksmodellen, forebyggingsparadokset og folkehelseperspektivet. Dette er elementer som ligger til grunn for prinsippene i plattformen. Til slutt i plattformen er det listet opp noen krav til god rusforebygging. Blant punktene er det noen saker som er spesielt viktige for Rusfri Oppvekst. Det ene er punktet som handler om aktiviteter og samlingssteder som tilbyr et godt miljø og trygge oppvekstsvilkår. Det offentlige rom bør være et rom for alle og ikke preges av alkoholkonsum eller alkoholsponsorer. Det andre er punktet om skolen. Alle skoleelever skal få faktabasert informasjon om både legale og illegale rusmidler, og i tillegg til vanlig klasseromsundervisning må skolenes rusmiddelundervisning også omfatte handlingsbaserte programmer for foreldre og elever. Frivillige organisasjoner skal ha en naturlig og viktig plass i skolens rusforebyggende arbeid, og skolene skal legge til rette for samhandling med frivillige organisasjoner og lokalmiljøet. Dette må forankres i læreplanene. Nok et interessant punkt handler om at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet bør gjennomføre et tiårig forebyggingsprogram i samarbeid med skoler, høgskoler, universiteter, student- og elevorganisasjoner, rettet mot to av de viktigste risikosituasjonene for utvikling av skadelige rusvaner: russetida og introduksjonsukene på de høyere lærestedene. Dessuten må alle relevante yrkesgrupper (for eksempel helsesektor, politi og pedagoger) sikres en grunnleggende opplæring i hvordan de skal håndtere rusforebygging og rusproblemer i yrkeshverdagen. Helsedirektoratet må ta en gjennomgang av alle opplæringsplaner for disse yrkene for å avdekke mangler og foreslå forbedringer. Stortinget må sette av midler til å gjennomføre nødvendige opplæringstiltak. Verving! Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave. Det er medlemmene som gjør organisasjonen aktiv og levende. Hva hver enkelt gjør lokalt, er det som kan få betydning for og være med på å skape gode og trygge oppvekstvilkår. Og ikke minst er det medlemmene som er grunnlag for tilskuddet vi får fra Helsedirektoratet. Gavekort på 3000kr VERVEPREMIEN KAN BLI DIN!!! Alle som verver minst 3 nye medlemmer fra Altaikonferansen 22. juni 2014 til strategikonferanse i september 2015 er med i trekningen av et gavekort på 3000kr. Og alle nyvervede er selvsagt også med i trekningen av et tilsvarende gavekort. Utfordringene blir ikke mindre, og jo flere vi er, jo mer kan vi gjøre! Kanskje vil naboen bli medlem? Eller en kollega? En i vennekretsen? Du taper ingenting på å spørre! Og du er nærmere vinnersjansen for hver gang du spør! Så verv i vei! Neste trekning blir i september Vervevinnere 2014: Vervevinnere i 2014 ble trukket på Altaonferansen 22.juni Vinneren av gavekort på 3000 kr til ververe ble Marit Barene. Det ble også trukket et gavekort på 3000 kr blant alle de nye medlemmene som var blitt vervet. Vinner ble Britt-Jorun Sæthre fra Rong som ble vervet av Marit Barene. Vi gratulerer begge vinnerne! Marit og Gunvor på vervestand 5

4 Hvor mange glass tåler barnet ditt? Blå Kors har lansert en ny kampanje i år som har som mål å få oss alle til å bry oss og handle når vi har en mistanke om at barn ikke har det bra. Kampanjen har det enkle navnet Jeg ser. Den er utviklet av Borgestadklinikken i samarbeid med rådgivningstjenesten Kompasset og Barn av Rusmisbrukere. Kampanjen bruker først og fremst sosiale medier på internett, men det er også laget en liten hendig brosjyre. Av-og-til har i lengre tid hatt en kampanje gående med det interessante navnet Hvor mange glass tåler barnet ditt? Kampanjen oppfordrer voksne til å tenke over hvordan man forholder seg til alkohol i samvær med barn og unge. Målsetningen er å få folk til å drikke mindre i sammenhenger hvor barn er til stede. Kampanjen har en enkel brosjyre som kan deles ut på stand, men det viktigste arbeidet skjer opp mot media. Det presenteres artikler og kronikker om emnet spesielt om sommeren og i forbindelse med jula. Kampanjen er spesielt aktiv på Facebook med mange innlegg og åpne spørsmål som prøver å få folk til å tenke seg om. For å spre kampanjen er det viktig at hver enkelt av oss forsøker å formidle det samme budskapet, ta med brosjyrer på stand og skrive leserinnlegg. Vi kan også bruke artikler laget av kampanjen, lage en lokal vri og forsøke å få lokale media til å ta tak i saken. Et viktig produkt er en veiledning som gir oss råd om hva vi kan gjøre når vi er bekymret for et barn. Dette har vi klippet fra veilederen: Hvis du er bekymret for et barn, er det viktig at du gjør noe. Det er lett å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er ofte ikke tilfelle. Det er bedre at flere gjør noe for et barn, enn at ingen gjør noe. Hvit jul Hvit jul er en kampanje som ønsker å sette fokus på rus i jula, særlig av hensyn til barn. Kampanjen drives i fellesskap av de tre organisasjonene Juba, Juvente og IOGT og Rusfri Oppvekst er støttespiller. 6 Kampanjen består av to element: 1. Kontrakten, som voksne skriver under og som er moralsk bindende. I kontrakten gir man et løfte om å ikke drikke alkohol i samvær med barn i perioden desember. Kontrakten kan man enten skrive under på nett eller man kan oppsøke de som i førjulstida vil stå på stand. 2. Aktivitet, som er et aktivitetstilbud til barn og unge i jula som er garantert rusfritt. Dette er arrangementer som Juba, Juvente og IOGT har og åpner for andre, og tilbud som blir arrangert spesielt i forbindelse med Hvit jul. Slagordet til kampanjen er Alle barn har rett til en Hvit jul. Vi håper mange i Rusfri Oppvekst vil støtte opp om stands og aktiviteter, og kanskje også selv organisere stands. Og skriv under på kontrakten. Underskriften vil være en støtteerklæring til barns rett til en fin og hvit jul. Du kan lese mer om kampanjen og bestille materiell på Tenk deg et trafikklys På rødt lys finner du de barna som du vet blir fulgt opp av barnevern/andre hjelpeinstanser, og som du vet får hjelp. På gult lys finner du barna du er usikker på hvordan har det, og som du er bekymret for. Havner et barn du kjenner i denne kategorien, må du gjøre noe. På grønt lys finner du de barna som du vet har det bra. Du kan se hele kampanjen på nettstedet Om du vil ha mer informasjon kan du kontakte Blå Kors Norge via e-post: Adresse: 4. etasje - Storgata 38, 0182 Oslo 7

5 ALTA-KONFERANSEN Marit Barene holder festtale ALTA-KONFERANSEN Bak skyene er himmelen alltid blåtekst: Jan Arnstein Liknes Foto: Marit Barene og Magne I. Teppen...sies det, og de par tre gangene det ble femøres hull i skydekket under vårt opphold i Alta kunne vi absolutt konstatere det ved selvsyn. Ellers var et av nordmenns viktigste samtaletema ganske monotont: gjennomgående grått -, tidvis kombinert med vått, vær, men med imponerende positiv omtale av situasjonen, og med smil om munnen. Og ingen av våre deltagende svenske venner la heller inn klager til meteorologene. Det ble en minneverdig god konferanse i Alta fra 20. til 24. juni Kombinasjonen konferanse og landsmøte fungerte bra, og for å ta landsmøtet først og for seg, så ble resultat av det, både ny leder og nytt navn. Erling Vevatne ble enstemmig valgt som vår nye leder, en ung mann fra Bergen, som i etterkant har vist seg tilliten verdig. Navnet ble også, etter relativt få motforestillinger, endret. På ingen måte radikalt nytt vi heter nå kort og godt: RUSFRI OPPVEKST. Resten av saklista ble ryddig og greit gjennomarbeidet, rutinert og dyktig ledet av Harriet Garlid og Jon Kåre Mork. Godkjenninger av årsmeldinger og regnskaper, arbeidsplan og budsjett. Valget fulgte opp forslagene fra valgkomitéen uten endringer. At Marit Barane nå takket for seg som leder var ikke noe ønske fra organisasjonen, men med takknemlighet for hva hun har lagt ned av arbeid ble hun respektert for dette, og også valgt inn som styremedlem i fortsettelsen. Dermed var landsmøtet, som ble gjennomført på søndagen til ende, og vi kunne igjen konsentrere oss om fellesskapet med alle av konferansedeltakerne. Og det fellesskapet var flott å oppleve. Trass i forskjeller i både nasjonalitet og lynne, utseende og meninger, var det en gjennomgående tone av omsorg og respekt for hverandre. Mange var gamle kjenninger, men også nykommere i fellesskapet opplevde inkluderende varme, helt fra starten som var fredag ettermiddag. Da kom folk rekende fra alle kanter med biler og i fly. Øytun var parat og tok imot med trivelige lokaliteter og en herlig beliggenhet, og en servering som ingen fant grunn til å klage på. Lørdagen fikk vi oppleve Finnmark fra buss. Masi og Kautokeino fikk besøk, og vi fikk nye inntrykk og ny kunnskap om mangt og mye. Kanskje var fru Juhls omvisning i sin sølvsmiebedrift det som blir sittende lengst, et møte med en engasjert og kunnskapsrik kvinne, som formidlet kunst i mange varianter. Tilbake på Øytun fikk vi en flott kveld med Ottar Grimstad som gav oss fersk lokalkunnskap, og Hans Erik Aarek som tok oss med bakover i tid og Inger og Lene fra Alta underholdt med sang og musikk fortalte om tildragelser i Troms og Finnmark midt på 18-hundretallet. Etter landsmøtet søndag var det på nytt djupdykk i historien. Alta Museum med mange spennende epoker beskrevet, men lengst bakover tok de imponerende helleristningsfeltene oss. Tilbake på Øytun ventet oss fest og festmiddag med festtale av Marit og sang og spill av Inger og Lene, to unge talentfulle jenter fra Alta. Joda det var midtsommer og midnattsol, selv om sola lekte gjemsel. Lyse natta var det lell. Mandag var det St.Hans feiring på kvelden med grilling og bål i duskregn. St.Hansfeiring med grilling på bålet Lite mygg viste oss interesse, ikke en gang da vi svettet oss gjennom folkeviseleik og dans. Men før vi kom til den delen hadde vi allerede fått med oss både Tirpitzmuseet og Nordlyskatedralen, samt gjort helhjertede forsøk på å øke medlemstallet ved å invitere folk til vår stand på Alta Amfi. Tilstrømmingen var IKKE stor. Vi visste jo før vi kom at vi måtte dra fra hverandre igjen, men det var vemodig å ta farvel etter så mange gode fellesopplevelser. Likevel tirsdagen var alt over, og Øytun lå tilbake alene uten alle glade smil og gode samtaler mellom deltakerne på Altakonferansen og Rusfri Oppveksts landsmøte Regine Juhl var en engasjerende omviser i Sølvsmia Sprekinger på toppen av Skoddavarre 8 Alle deltakerne på Altakonferansen 9

6 Å se og å handle rusforebygging i barnehage og skole Denne høsten har det vært flere dags- og halvdagskonferanser om forebygging. Ottakonferansen På Otta hadde lokallaget i Gudbrandsdalen lagt godt til rette for en fin ettermiddag med Karen Hafslund og Torhild Kielland fra KoRus Øst som foredragsholdere. Det var 21 deltakere som kom fra barnevern, helsestasjoner, skoler og fra lokallaget. Tema for konferansen var Fra bekymring til handling. Etter en gjennomgang av dagens situasjon fikk deltakerne informasjon om resultatene fra Ungdata-undersøkelsene i regionen. De viser at det er viktig å ha gode forebyggingsstrategier. Både skole, helsestasjon og barnevern må bli involvert. Rusproblemer må ses i et familieperspektiv, og det er viktig å huske at det ikke er selve drikkingen som er et problem, men de konsekvensene drikkingen har for familiemedlemmene. For å kunne jobbe godt med denne problematikken, er det viktig å arbeide med egne holdninger. Det kan være både kulturelle, moralske og praktiske barrierer som gjør emnet vanskelig. En viktig del av kurset handlet om den vanskelige samtalen, hvordan man kan snakke med barn og foreldre når det er mistanke om rusproblemer i familien. Noen viktige huskeregler i samtale med barn er å ta barnet på alvor, observere ikke være detektiv, notere ikke konkludere, anerkjenne barnet og barnets handlinger og ikke snakke negativt om foreldre. Åsanekonferansen I Bergen har det vært en dagskonferanse og deltakelse på planleggingsdager i to barnehager. Hovedforedragsholder er Gerd Helene Irgens fra Bergensklinikkene. 10 En viktig del av kurset handlet om den vanskelige samtalen Dagskonferansen var på Åsane kultursenter, og i år var Marius Sjømæling fra organisasjonen Barn av Rusmisbrukere medforedragsholder. De fleste deltakerne var ansatte i barnehager, men det var også med noen studenter fra Høgskolen i Bergen. Gerd Helene Irgens snakket om hva avhengighet er og hvordan rus virker for å gjøre det lettere å forstå foreldre som ruser seg. Hun refererte til Eva Axelsens definisjon på forskjellen mellom psykisk sykdom og rusmisbruk: Psykisk sykdom er en reaksjon for å beskytte seg mot ytre omgivelser og indre følelser, rusmiddelmisbruk er en atferd for å beskytte seg mot ytre omgivelser og indre følelser. Hoveddelen av foredraget handlet om hvilke faktorer som påvirker barn i positiv og negativ retning og hva som er god forebyggingsstrategi. Eksempler på god forebygging er at man starter tidlig. Helsestasjoner og barnehager er viktige her. Foreldrene må få veiledning og der dette er vanskelig må en finne andre muligheter til å hjelpe barna. Det er svært viktig at barnevernet får melding om bekymringer. Skolen må ikke bli en arena for krenkelser og utenforskap. For barn i siste del av barnetrinnet og på ungdomstrinnet kan det fungere godt at elever underviser elever. Det er også viktig at politiet kan bygge gode relasjoner til ungdom generelt og til risikoungdom spesielt. Barn av rusmisbrukere er en organisasjon som deler sin erfaring og kunnskap med de som arbeider med barn og unge, slik at flere kan bli de som ser og gjør noe for barn som vokser opp under vanskelige forhold. Marius Sjømæling brukte sin egen historie som utgangspunkt, og han hadde spesielt fokus på alle tabuer, å ikke kunne snakke om det som er vanskelig, ikke ha lov til å føle noe og ikke stole på noen. Disse barna har bruk for at noen tåler å høre historien deres, at noen vil lytte og ta seg tid, og at de viser at de bryr seg. Foredrag på planleggingsdagi En barnehage som ikke hadde anledning til å sende deltakere på konferansen, kontaktet oss med forespørsel om vi heller kunne komme på planleggingsdagen deres. Heldigvis kunne Gerd helene Irgens stille opp på dette. Barnehagen var så fornøyd at de anbefalte samme foredrag for en annen barnehage. Dermed er det blitt foredrag for hele personalet på to barnehager i høst. Dette er også noe som vi gjerne vil ha mer av. Så lenge dette er i Bergensområdet er Gerd Helene Irgens villig til å stille opp sammen med lokallagskontakter. Om det blir aktuelt har vi også kontakter andre steder i landet. Forebygging for studenter I slutten av november skal Erling Vevatne ha foredrag om forebygging for studenter på Høgskolen i Bergen. Han er invitert dit av studentparlamentet fordi de ønsker å få vite mer om dette emnet. Dette er en spennende ny arena, og det bør være et signal til de som styrer innholdet i pedagogutdanningen på forskjellige linjer at dette er et tema som bør inn i grunnutdanningen. Evaluering Deltakerne på konferansene fyller ut et enkelt evalueringsskjema, og tilbakemeldingene på skjemaene er svært gode. I samtale med deltakerne får vi også trygghet på at det er viktig at vi fortsatt kan tilby slike kurs. Den store innsatsen lokallagene legger inn, er også viktig for gjennomføringen. Forebyggingsstudieemnet I vår deltok 22 studenter, og 19 av disse tok eksamen med godt resultat. Det var bra oppmøte på alle samlingene. De fikk med seg forelesninger med Thomas Solgård Svendsen, Nicolay Gausel, Henning Mohaupt, Lise Rasmussen og Jorunn Bøe, Magne Raundalen, Arne Klyve, Olav Levin Johansen og Hans Eirik Aarek. De fleste studentene arbeider i skole og barnehage, men det er også noen som er på helsestasjon, i barnevern eller som arbeider med barn og unge i andre sammenhenger. I høst har vi med 17 studenter. De kan etter hvert få med seg de samme forelesningene som vi har hatt de siste årene. I tillegg er professor Edvard Befring med denne gangen med forelesning om den forløsende pedagogikken. Vi har etter hvert fått med et godt knippe fagfolk som gir studieemnet høy kvalitet. Evalueringene viser også at studentene er godt fornøyd. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger og Den sosialpedagogiske høgskolen fortsetter, så vi holder fortsatt til i Vågsgaten 40 i Sandnes. Mange av forelesningene er åpne om noen har lyst til å komme. Oversikt over forelesninger høst 2014 og vår 2015 Tirsdag 21. oktober: Arne Klyve, KoRus Vest: Forebyggingsteori og forebyggingsstrategi. Hva er god forebygging? Tirsdag 4. november: Psykolog Henning Mohaupt, Alternativ til vold: Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk - risikofaktorer, konsekvenser og beskyttelsesfaktorer. Tirsdag 18. november: Professor Edvard Befring, UiS: Den forløsende pedagogikken 2015: Tirsdag 20. januar: Forskningsmedarbeider Thomas Solgård Svendsen, KORFOR: Trender og utviklingstrekk på rusfeltet: Alkohol, illegale rusmidler og medikamenter Tirsdag 10. februar: Familieterapeut Lise Rasmussen, Pårørende senteret og barnehageleder Jorunn Bøe, Rogaland A-Senter: Mer om barn som vokser opp i rusfamilier. Kvellometoden i barnehagen og barnevernet. Unge og rus Forelesninger som kommer i tillegg Førsteamanuensis Nicolay Gause:Stigmatisering Psykolog Magne Raundalen: Hjelp til barn i krise. Bedre beskyttelse av barns utvikling Psykolog Henning Mohaupt, Alternativ til vold: Tilknytning og tidlig intervensjon Cand.polit.ped Olav Levin Johansen: Profesjonelle møter Tidl. universitetslektor Hans Eirik Aarek: Oppgaveskriving SLN-kongress i Köping april 2014 Tekst: John Almendingen, utsending fra Landslaget for Rusfri Oppvekst Svenska Lärares Nykterhetsförbund, SLN, er vår svenske søsteroganisasjon. Kongressen deres ble holdt i Köping i Godtemplarborgen, som er et gammelt IOGT-hus som nå er totalrenovert og et moderne kongress-senter, der alt var godt tilrettelagt. Kongressen deres ble holdt i Köping i Godtemplarborgen, som er et gammelt IOGT-hus som nå er totalrenovert og et moderne kongress-senter, der alt var godt tilrettelagt. Før selve kongressen møttes de fleste av deltakerne fredagskvelden til musikk-kveld i Cafe Frid i Gisslarbo ordenshus, som er det eldste IOGT-huset i Sverige - fra 1800-tallet. Det er et populært utfartssted i landlige omgivelser der det nå drives musikk-kafe. Der var et variert musikkprogram og gav en minnerik opplevelse. På kongressen lørdag og søndag var det forhandlinger, informasjon, faglige foredrag og underholdning. SLN får ikke statlig støtte i Socialstyrelsen har avslått søknaden med begrunnelse at SLN ikke oppfyller kriteriene for tilskudd, som gis til organisasjoner som arbeider for mennesker som er i eller risikerer å befinne seg i en utsatt livssituasjon. Det ser ut til at myndighetene er mer opptatt av å reparere enn å forebygge alkoholskader. Det ble vedtatt en uttalelse om nødvendigheten av å satse på forbyggende arbeid i skolen. Det ble foreslått å endre navnet Sveriges Lärares Nykterhetsförbund til Rusfri Oppvekst. Saken ble utsatt, blant anna fordi det er på tale sammenslåing med andre organisasjoner og da nødvendig navnendring. Leder av internasjonal IOGT, Sven Olof Carlsson informerte om aktuell edruskapspolitikk i EU og snakka om hvilke muligheter edruskapsorganisasjonene har for å påvirke utviklingen. Lørdagskvelden var det i teatersalen i kongresssenteret direkte digital overføring av operaforestilling fra Metropolitian i New York. Vi fikk se Puccinis Operan La Bohème. Det opplevdes nesten som om vi var i teatersalen. Ali Jerremalm ble gjenvalgt som leder for SLN. Det var et vellykket og interessant møte som nok gav inspirasjon og ny giv til god innsats i arbeidet for et rusfritt miljø for barn og ungdom. 11

7 Andreas Håtveit har åtte medaljar i den internasjonale konkurransen X-games, og han blei nummer fire i slopestyle i OL i Sotsji. Nå er skikøyringa bytta ut med husarbeid, og all verdas fjell er bytta ut med naturen i Sudndalen. Slopestyle er ei konkurransegrein innan snøbrett og ski. Sporten består av eit lengre løp i ein spesialkonstruert bakke. Løpet involverer avanserte triks, og dei blir ofte utført på gelender, hopp, kassar eller tønner. Slopestyle var med i OL for første gongi Sotsji i X-Games er ein årleg konkurranse for dei største ekstremsportane i verda. Ski, snowboard og snøscooter står på programmet, og sidan 2002 har arrangementet vore i Aspen, Colorado. Innen X-Games har slopestyle blitt ei av dei meir populære øvingane. X Games har hatt over tilskodarar og er vist på fjernsyn i 198 land. - Eg kjenner nokon som ikkje har hatt det like trygt heime, og då ser ein sin eigen oppvekst i perspektiv Andreas er den einaste norske skikøyraren med medaljar frå X Games, men nå har han ikkje lenger tid til å stå på ski. Jibbaren som har vore profesjonell skikøyrar i 10 år har pappaperm. Ski og stavar er bytta ut med vaskekost og kjøkkenutstyr. Han har endeleg blitt godt kjent med Sivert på 2 ½ år som han tidlegare har vore vekke frå i opptil to månader i strekk. Han seier at forholdet mellom far og sønn er blitt veldig annerledes. Andreas er ikkje lenger mannen som kom og gjekk. Nå er han ein viktig pappa som til og med kan bli prioritert foran mamma Tekst: Birgitte Torbjørnsen - Foto: Jon Håtveit Oppveksten Sjølv budde Andreas i Sudndalen i oppveksten. Her dreiv foreldra Hermon Høyfjellsenter, kor Rusfri Oppvekst hadde vinterkurset sitt tidlegare i år. Her var det berre nokre få leikekameratar, og foreldra til Andreas jobba mykje. Han følte seg likevel ikkje forsømt, for foreldra var alltid i nærleiken. Om det var noko visste han alltid kor han kunne finna dei. Foreldra til Andreas er avholdsfolk, og dei er opptatt av at høyfjellssenteret skal vera alkoholfritt. Andreas føler seg veldig heldig som har foreldre som aldri drikk, og for at han alltid har kunna vera trygg på dei. Andreas har tatt opp denne arva frå foreldra. Han drikk cola - eller allerhelst ein skikkeleg god eplemost. Det blei aldri naturleg for han å drikka alkohol. I ungdomstida tenkte han berre på ski, medan klassekameratane var opptatt av bilar og gjekk på fest. - Eg kjenner nokon som ikkje har hatt det like trygt heime, og då ser ein sin eigen oppvekst i perspektiv. Ungar opplever mykje kjipt med sånne ting og får dermed ikkje den tryggleiken som barn treng. Ungar burde kunne stola på mor og far! 12 Andreas sitt beste barndomsminne er frå han var 5-6 år gammal. Han huskar godt at faren tok han og broderen med på kanotur. Dei padla nedover elva, åt lunsj og laga barkebåtar. - Pappa var mykje ute og reiste, og hadde ikkje så god tid. Det var mamma som var mest heime. Derfor var det nok ekstra kjekt med ein skikkeleg tur saman med berre oss gutta. Ellers var ein mann ved navn Per Moen ein viktig vaksen for Andreas i oppveksten. Per budde på Hermon og hjalp til med vaktmesterarbeid. Samtidig var han ein liksom-onkel for Andreas. Per syns det var koseleg å ta Andreas med på skiturar i pulk og på småarbeid. Andreas huskar mykje leking og hopping. I tillegg var Per eit levande leksikon som var interessert i alt fra blomster til fjell. Per var på Hermon frå Andreas var eit år og fram til han var i 9-års alderen, og dei to har framleis kontakt. Motivert pappa Andreas er tydeleg på at han gjerne vil vera ein god ektemann og far. Og så vil han bli god til å vaska badet. Han smiler og seier at han fortsatt har ein del å læra på heimefronten. Han verkar ikkje til å vera den som har lett for å skryta over seg sjølv, men me får lirka ut or han at kona har vore svært fornøgd med å komma heim til ferdig middag medan han har vore i pappapermisjon. Ellers er han ein stolt far. Han syns at Sivert er ein kul gutt som er morsom og gjer mykje fett. Dei to har ei felles interesse i Ole Brum. Andreas syns den gamle versjonen, før Disney, har veldig bra humor. Som personleg kristen les han også bibelen, og han er opptatt av dei ekistensielle spørsmåla i livet. Framtida Andreas er utdanna tømrar, og framover vil han jobba som snekkar på Hermon Høyfjellssenter. Det er faren som er sjef, og han har alltid utbyggingsplanar. Det blir derfor mykje vedlikehald, og Andreas syns det er viktig å ta vare på dei mange bygningane dei allereie har. På Hermon jobbar også kona, mora og broren. Kona står i resepsjonen og broren er vaktmester. Andreas har ein del kontakt med skikøyrarane i skiklubben Hallingtoget, og han planlegg å ta på seg nokre trenarjobbar lokalt. Så heilt ferdig med ski er han nok ikkje. Heilt ferdig med media er han heller ikkje. Han har eigentleg ikkje noko ynskje om å vera kjendis, men det er framleis journalistar som ringer. Då rådfører han seg med kona og kameratar, og dei har råda han til å vera med på ulike TV-program. I haust er Andreas ein av deltakarane på MasterChef på TV3. I september starta også innspelinga av kjendisversjonen av 71 grader nord, og til våren kan me sjå korleis det går der. Ei bok om skikøyraren frå Hallingdalen er også på veg, så denne pappaen vil me nok få høyra meir om. 13

8 Vinterkurs2014Tekst: Tone Teppen Hermon høyfjellssenter var stedet for årets vinterkurs. Senteret ligger midt mellom Oslo og Bergen ved Rv km fra Hovet - 35 km fra Geilo - 35 km fra Ål. 20 voksne og 11 barn og unge var med denne gangen. Hermon hadde flotte muligheter for aktiviteter av forskjellig slag. Ut på ski hører med på vinterkursene og her var det både flotte langrennsløyper og bratte bakker for de fartsglade. I tillegg var det mange som benyttet seg av hotellets badeland. Det faglige programmet denne gangen var det Marius Sørensen Sjømælling og Birgitte Torbjørnsen som sto for. Marius er leder for BAR - Barn Av Rusmisbrukere, og han fortalte sin historie om det å vokse opp med en rusavhengig mor. Historien og rådene hans berørte deltakerne sterkt. Birgitte fulgte opp dette med foredrag om Dei gløymde barna, barna som har det vondt, og som vi ikke ser. Mange av disse får store problemer som ungdom og voksne, problemer som kanskje kunne vært unngått om noen hadde reagert tidligere. Om kveldene var det leker, quiz, kos og kaker. Deltakerne er flinke til å bidra og til å skape god stemning. Turen over fjellet både til og fra Hermon ble litt mer strabasiøs enn planlagt. På grunn av uvær og stengte fjelloverganger var det kolonnekjøring, og noen fikk vel mange timer i bilen. Men alle kom seg både fram og tilbake i god behold. Marius hadde foredrag om å ha mor som var rusmisbruker Klare for tur! Foto: Marit Barene Utfordringer i alkoholpolitikken Dette året er det en del alkoholpolitiske tiltak som er utfordret. Det har vært mange oppslag om taxfreeordningen. Det begynte med at det ble bestemt at de som ikke kjøpte tobakkskvoten sin kunne få ta med seg litt ekstra vin. Det gode med denne saken er at det er stadig flere som tar til orde for at hele taxfreeordningen bør avvikles. Om vi fortsatt skal ha den, bør salg av alkohol overlates til vinmonopolet, Nå er det et privat selskap som tar det meste av inntektene. Ingenting er avklart om dette ennå. Neste sak var forslag om utvidelse av Vinmonopolets åpningstider. På jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften har Vinmonopolet vært stengt, og også på valgdager og dager for folkeavstemning. I et høringsnotat sendt fra helse- og omsorgsdepartementet åpnes det for at Vinmonopolet bør ha åpent på disse dagene. Det har vært stort engasjement mot utvidelse av åpningstidene. Rusfri Oppvekst la vekt på at dette er en uønsket liberalisering og at forslaget vil forsterke problemet for mange barn og unge som hvert år får øydelagt høytidsdagene på grunn av er foreldrenes alkoholkonsum. Etter hvert ser det ut som at det ikke vil være åpent på Vinmonopolet på julaften, mens de andre forslagene om utvidet åpningstid sannsynligvis blir vedtatt. Mens denne diskusjonen var på sitt høyeste kom så forslag om endring av alkoholforskriftens reklamebestemmelser. Argumentet for endringene har vært at det skal være lettere å følge opp reklameforbudet. I sitt høringssvar peker Rusfri Oppvekst på en rekke uheldige virkninger. Vinterkurs 2015 Velkommen til vinterkurs på Guriset høyfjellshotell Guriset høyfjellshotell ved Golsfjellet mars 2015 Vinterkurset byr på en blanding av faglig, sosialt, kulturelt og sportslig innhold. Det vil tradisjonen tro bli foredrag lørdag og søndag formiddag, og god tid til å gå i skiløyper eller stå i alpinløypene etter lunsj begge dagene. Hotellet ligger sentralt plassert på Golsfjellet mellom Hallingdal og Valdres, med en nydelig utsikt utover Tisleiafjorden og et mektig landskap med Jotunheimen i nord og Nystølsfjellet i sør. Det er grei adkomst, ved at en kan følge gode hovedveier nærmest fram til hotellet. Kjør mot Gol, og derfra er det grei merking. Kommer du med tog, stopper Bergensbanen på Gol, og det kan ordnes med henting på stasjonen. Det faglige innholdet under årets vinterkurs er ikke bestemt ennå, men som vanlig satser vi på innhold med høy kvalitet. Under foredragene tilbyr vi barnepass og lekeaktiviteter for de minste barna. Pris: kr.500,- for de over 18 år. Om du verver minst tre personer mellom to vinterkurs som har betalt kontingent før kurset, får du dekket egenandelen. Barn under 18 år er gratis. Påmeldingsfrist: 15. februar 2015 I påmeldingen må det informeres om hvor mange dere er, alder på evt. barn og om det er behov for vegetarmat, spesiell diett på grunn av allergi e.l. NB! Oppgi postadresse, telefon og e-postadresse. Påmelding til eller ved å sende post til Rusfri Oppvekst, pb.12, 2101 Skarnes. Evt ring tlf Spennende med quiz Vi peker blant annet på at flere av endringene åpner for enda mer bruk av skjønn enn tilfelle er i dag, og det blir vanskeligere å avdekke og reagere på brudd. De nye unntakene som er foreslått vil ikke fungere som styrking av regelverket, men vil tvert imot skape enda flere gråsoner, der aktørene kan utøve stor oppfinnsomhet i å tøye regelverket. Ut fra hensynet til folkehelse generelt og barn og unges oppvekstvilkår spesielt, ba vi om at departementet revurderer de foreslåtte oppmykningene av reklameforbudet, og heller gir råd til kommunene om hvordan de kan følge opp alkoholreklameforbudet lokalt bedre. Navn på voksne: Navn og alder på barn: Adresse: Evt. diett/allergi: E-post: Kommentarer: Tlf: 15

9 Avsender: Landslaget for Rusfri Oppvekst, Postboks 12, 2101 Skarnes Snø og granskog Tale om heimsleg - snø og granskog er heimsleg. Frå første stund er det vårt. Før nokon har fortalt det, at det er snø og granskog, har det plass i oss - og sidan er det der heile heile tida. Meterdjup fonn kring mørke tre - det er for oss! Innblanda i vår eigen ande. Heile heile tida, om ingen ser det, har vi snø og granskog med. Ja lia med snøen, og tre ved tre så langt ein ser, kvar vi er vender vi mot det. Og har i oss ein lovnad om å koma heim. Koma heim, gå borti der, bøye greiner, - og kjenne så det fer i ein kva det er å vera der ein høyrer til. Heile heile tida, til det er sløkt i våre innlandshjarte. Tarjei Vesaas frå Dikt i samling 2007

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Nr. 4-2013 77. årgang Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Side 11 Vellykket kurs for kjøkkensjefer og kokker Side 14 Folkehøgskolene i partiprogrammene Side 17 Et sommermøte med Erna

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Stamposten. Nytt styre på årsmøtet. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015

Stamposten. Nytt styre på årsmøtet. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015 Styreleder går av: Bjørn Erik Sættem Trekker seg fra styret: Are Albrigtsen Trekker seg fra styret: Elisabeth Frydenlund

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013. Kaldt øl til folket. Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013. Kaldt øl til folket. Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 3-2013 Kaldt øl til folket Snart vin i butikk Travle dager i Bergen Time-out til forargelse ISSN 1890-2553 0 3 9 771890 255009? accent Medlemsblad for IOGT i Norge

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-11. årgang 2012 Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet s. 4-5 Forbundet vant i Høyesterett s. 7 Travel høst

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer