Personlig trener, årsstudium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personlig trener, årsstudium"

Transkript

1 NO EN Personlig trener, årsstudium Gjennom studiet vil du lære hvordan kroppen fungerer og hvordan fysisk belastning/trening påvirker kroppen. Du vil få innføring i hvordan man gjennom trening både kan prestere innen idrett og hvordan man kan bidra til bedret helse. Studiet vil lære deg om planlegging av trening og gjenomføring av tester. PERSONLIG TRENER, ÅRSSTUDIUM Studiepoeng 60,0 Type studium Årsstudium Startsemester Høst 2015 Språk Norsk Fakultet Studiested Profesjonshøgskole n Bodø Søknadsfrist Studieprogramansvarlig Studieveileder YRKESMULIGHETER Studiet gir deg mulgihet til å være personlig trener og veileder innen idrett og folkehelse. VIDERE UTDANNING Utdanningen vil kunne inngå som en del av en bachelorgrad. OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Side 1 av 20

2 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2015 Anatomi, fysiologi og biomekanikk (1/2) KR154L 15 SP Obligatoriske emner 60 Studiepoeng Coaching og idrettspsykologi 1 KR155L 10 SP Coaching og idrettspsykologi 2 KR211L 5 SP Dans 1 KR161L 5 SP Vår 2016 Anatomi, fysiologi og biomekanikk (2/2) KR154L 15 SP Treningslære 1 KR158L 10 SP Treningslære 2 KR216L 10 SP Trening og ernæring KR163L 5 SP Side 2 av 20

3 Studieplan PERSONLIG TRENER, ÅRSSTUDIUM Studiet som Personlig Trener er beregning på studenter som ønsker å skaffe seg et innblikk i hvordan ulike treningsformer virker. I tillegg gir studiet et innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Man lærer seg å gi tilbakemeldinger på utført trening, og man kan belegge faglig de valg man anbefaler når det gjelder trening, fysisk aktivitet og ernæring. OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse. BESKRIVELSE AV STUDIET et som Personlig Trener gir kompetanse til de som ønsker å jobbe med trening og fysisk aktivitet og se dette i sammenheng med pedagogiske virkemidler og kosthold. Man lærer seg grunnleggende kunnskap i forhold til anatomi og fysiologi. Videre får man innføring i biomekanikk slik at man kan analysere bevegelser mekanisk. Videre lærer man seg gjennom innføring i pedagogikk hvordan man kan planlegge økter pedagogisk/psykologisk for å skape motivasjon, og man lærer seg å gi tilbakemeldinger til utøvere og kunder som man jobber med. Gjennom treningslære får man kunnskap om hvordan ulike treningsformer virker og hvordan man kan planlegge trening slik at den passer med kundens/utøverens behov. Man lærer også om bevisst bruk av ernæring i forhold til fysisk aktivitet. Detaljert studieplan er publisert med forbehold om godkjenning av rektor. Side 3 av 20

4 LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap: Studenten skal: - ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen trening og folkehelse - kunne identifisere ulike teorier og metoder - kunne redegjøre for sentrale begreper, teorier og utviklingsarbeid om trening og fysisk aktivitet. - kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen trening og folkehelse - kunne oppdatere sin kunnskap innen trening og fysisk aktivitet - ha kunnskap om trening og fysisk aktivitet i et historisk perspektiv, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. - forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis. Ferdigheter: Kandidaten skal: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg kunne reflektere over egen aktivitet som personlig trener og justere denne under veiledning kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette kunne praktisere som personlig trener evne å analysere tekstlige materiale fra et bredt spekter av kilder om trening og fysisk aktivitet. Generell kompetanse: Studenten skal: ha innsikt i relevante problemstillinger til det å fungere som personlig trener kunne planlegge og gjennomføre aktivitet som personlig trener både på kort sikt og for lengre treningsperioder. kunne formidle sentralt fagstoff om trening og treningsledelse både muntlig og skriftlig kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre som jobber som personlig trener og gjennom dette utvikle yrket videre kjenne til nye teorier omkring trening og fysisk aktivitet vise forståelse for sentrale områder knyttet til forskning innen trening og fysisk aktivitet redegjøre for begreper, teorier og metoder innen trening/fysisk aktivitet. EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Studiet har skriftlig eksamener og praktisk eksamen. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER 'Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/loverforskrifter-retningslinjer/ KOSTNADER Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Side 4 av 20

5 UTENLANDSOPPHOLD Studiet inneholder ikke utenlandsopphold. REALKOMPETANSE Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. PROGRAMEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Side 5 av 20

6 Emnebeskrivelser (7) Anatomi, fysiologi og biomekanikk KR154L A. Anatomi og fysiologi Knokler og ledd Muskulaturen og dens funksjon Sentralnervesystemet Sanseintegrasjon og motorikk Fysisk og motorisk utvikling Respirasjon og gasstransport Kretsløpet og sirkulasjonssystemet Ernæring, fordøyelse og energiomsetning Temperaturregulering B. Bevegelseslære Grunnleggende mekanikk- biomekanikk Observasjon og analyse av stillinger og bevegelse Bruk av grunnlegge mekanikk og biomekanikk i forhold til å analyse ulike bevegelser Anvende kunnskap fra anatomi og fysiologi mot biomekanikk Ingen spesielle kostnader utover litteratur. ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOMEKANIKK KR154L Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk Høst 2015/vår 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n Norsk Søknadsfrist :00:00 PETUR SIGURDSSON Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om generell anatomi, fysiologi og biomekanikk inneha den nødvendige faktakunnskap knokler, muskulatur, organer og hvor disse spiller sammen kunne identifisere sammenheng mellom emnet og ulike idretter kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i anatomi, fysiologi og biomekanikk Ferdigheter: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktisk idrett evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap innen anatomi, fysiologi og biomekanikk kunne forklare idrett og bevegelser med bakgrunn i anatomi, fysiologi og biomekanikk kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i forhold til fysisk aktivitet og idrett kunne beherske relevante utstyr i analyse av emnet kunne praktisere faget mot idrettsutøvere og andre som gjennomfører fysisk aktivitet Generell kompetanse: ha innsikt i relevant kunnskap om emnet kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter hvor anatomi, fysiologi og biomekanikk inngår kunne formidle sentralt fagstoff om anatomi, fysiologi og biomekanikk kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til personlig kompetanse kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser om anatomi, fysiologi og biomekanikk Side 6 av 20

7 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Bevegelseslære: Blazevich, Anthony J. Sports Biomechanics. The Basics: Optimising Human Performance 2nd edition. A&C Black Publishers, Holand, Aasmund: Bevegelsens årsak. Cappelen Damm AS, Fysiologi: Kenney, Wilmore, Costill. Physiology of Sport and Exercise 6th edition. Human Kinetics, Anatomi: Dahl/Rinvik: Menneskets funksjonelle anatomi, Cappelen, 2010 UNDERVISNINGSFORM Det meste av undervisningen vil være forelesninger, men med innslag av praktiske aktiviteter for å belyse teorien. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det meste av undervisningen vil være forelesninger, men med innslag av praktiske aktiviteter for å belyse teorien. VURDERINGSORDNING Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst). Oppgave - individuell, teller 40/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst). OVERLAPPENDE EMNER KR108L Anatomi, fysiologi og bevegelseslære - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Side 7 av 20

8 Coaching og idrettspsykologi 1 KR155L Hovedfokuset i dette kurset er en introduksjon til lærerens/coachens/instruktørens rolle og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter. Dette må være basert på kunnskap om læringsprosesser individuelt og i grupper, og betydningen av sosiale og kulturelle forhold knyttet til læring. Å lære tiltak for å veilede, oppmuntre og motivere elevene/deltakerne slik at de er engasjert i læringsprosessene som skaper mening, er sentralt. Like viktig er å utvikle evnen til å reflektere over valg og begrunnelser og være åpen for kritisk refleksjon i forhold til de valgene som er gjort. Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. COACHING OG IDRETTSPSYKOLOGI 1 KR155L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n Norsk PETUR SIGURDSSON Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen coaching og idrettspsykologi kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og metoder om coaching og idrettspsykologi kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid om coaching og idrettspsykologi ha kunnskap om emnets plass i samfunnet og samfunnsutviklingen forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis Ferdigheter: kunne anvende coaching og idrettspsykologi på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger ha evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser Generell kompetanse: ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i forhold til kroppsøving og idrett Side 8 av 20

9 FORKUNNSKAPSKRAV Nei ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Haugen, Rolf (2014) Personlig trener, hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching Oslo Akilles forlag 260 sider Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2007).Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. 2.utg. Kristiansand: Høgskoleforlaget 200 sider Sigmundsson, H., & Ingebretsen, J.E (2006) Idrettspedagogikk., Oslo, Universitetsforlaget 180 sider UNDERVISNINGSFORM Forelesning, heltid. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisning ansikt til ansikt. VURDERINGSORDNING Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer (første gang 2015 høst). OVERLAPPENDE EMNER KR205L Idrettspsykologi og barns utvikling - 5 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis-evaluering og slutt-evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 9 av 20

10 Coaching og idrettspsykologi 2 KR211L Området omfatter kunnskap om psykologi og coaching i forhold til idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter både hvilket psykologisk utbytte man kan ha av fysisk aktivitet og hvordan en ved hjelp av psykologi kan planlegge og gjennomføre fysisk trening. Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. COACHING OG IDRETTSPSYKOLOGI 2 KR211L Studiepoeng 5,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n ARNE MARTIN JAKOBSEN Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: utvikle dypere kunnskap om coaching og idrettspsykologi inneha den nødvendige faktakunnskap og ha både faglig bredde og dybde kunne identifisere og grundig drøfte ulike av de vanligste teorier og metoder innen emnet kjenne til flere siderforsknings- og utviklingsarbeid i emnet forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis Ferdigheter: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger og kunne drøfte dette med medstudenter evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap vise evne til å treffe begrunnede valg kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling vurdere sammenhengen mellom teori innen emnet og praksis som kroppøvingslærer/trener Generell kompetanse: ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet, spesielt i sammenheng med praksis beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer og praktisere disse i tråde med gjeldende planer for ulike deler av skoleverket kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis FORKUNNSKAPSKRAV Nei Side 10 av 20

11 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Coaching og idrettspsykologi 1 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Gill, Diane & Lavon Williams, (2008) Psychological Dynamics of Sport and Exercise. 3.rd. ed. Champaign, IL. Human Kinetics 300 sider Hollingen, Even, & Pensgård, Anne Marte (2006) Idrettens mentale treningslære. Oslo,Gyldendal 180 sider UNDERVISNINGSFORM Forelesning, heltid. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisning ansikt til ansikt. VURDERINGSORDNING Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2015 høst). EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 11 av 20

12 Dans 1 KR161L Kreative prosesser Skapende dans Koreografi Analyse Bruk av musikk som virkemiddel Didaktiske og metodiske problemstillinger i dans Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. DANS 1 KR161L Studiepoeng 5,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk Høst 2015 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n Norsk Søknadsfrist :00:00 ARNE MARTIN JAKOBSEN Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som inngår i emnet inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området til å kunne bruke dans som hjelpemiddel i undervisning og fysisk aktivitet ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet og skole. Ferdigheter: kunne anvende dans i kroppsøving og fysisk aktivitet evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om dans kunne reflektere over egen danseutøvelse og justere denne under veiledning kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innen dans kunne praktisere faget og de mest sentrale dansene Generell kompetanse: ha innsikt i ulike danser kunne planlegge og gjennomføre ulike danser beherske de arbeidsformer innen dans kjenne til eventuell sentrale utviklingstendenser innen dans FORKUNNSKAPSKRAV Nei ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Torvik, Eli,. Haraldsen, Heidi M., Fiskvik, Anne Margrete, Mæland, Siri, & Eeg-Tverbakk, Camilla (2011) Dans, estetikk og samfunn: 1, Oslo, Tell forlag Side 12 av 20

13 UNDERVISNINGSFORM Praktisk aktivitet, heltid. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisning ansikt til ansikt. VURDERINGSORDNING Praktisk oppgave (første gang 2015 høst). Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 13 av 20

14 Treningslære 1 KR158L Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan trening og testing kan planlegges, gjennomføres og evalueres. Emnet omfatter teori i emnene utholdenhet styrke spenst(power) hurtighet treningsplanlegging treningsmetoder. Det vil bli lagt vekt på kobling mellom teori og praktiske aktiviteter. Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. TRENINGSLÆRE 1 KR158L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Lavere grad Obligatorisk for Idrett Årsstudium, Bachelor idrett, Personlig Trener og Faglærer Bachelor Idrett og kroppsøving. Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n STEIN EDGAR RODAHL Emneansvarlig Førstelektor Tlf: E-post: Undervisningsseme ster Vår 2016 LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om treningslære inneha den grunnleggende faktakunnskap kunne bruke teori om treningslære i praktisk trening og fysisk aktivitet Ferdigheter: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske idrett evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om trening vise evne til å treffe begrunnede valg i forhold til trening se sammenhenger mellom treningslære og andre områder innen idrett og trening kunne beherske relevant treningsutstyr kunne praktisere treningslære i kroppsøving og fysisk aktivitet kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser innen trening Generell kompetanse: kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innen trening kunne formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis om trening kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Anatomi/fysiologi kan være en fordel for å få maksimalt utbytte faglig. Side 14 av 20

15 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Asbjørn Gjerset (red): Idrettens Treningslære. Universitetsforslag (2014) UNDERVISNINGSFORM Forelesning LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisning ansikt til ansikt. VURDERINGSORDNING Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer (første gang 2016 vår). PRAKSIS Ingen OVERLAPPENDE EMNER KR109L Treningslære - 5 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 15 av 20

16 Treningslære 2 KR216L Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan trening og testing kan planlegges, gjennomføres og evalueres. Arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse gjennomgås. Studentene får innføring i vitenskapelig gjennomføring av ulike fysiologiske tester, og evalueres i dette i form av en skriftlig labrapport. Treningslære 2 omfatter teori i emnene utholdenhet, styrke/ spenst(power)/ hurtighet, treningsplanlegging og treningsmetoder. Det vil bli lagt vekt på kobling mellom teori og praktiske aktiviteter, og praktisk utprøving inngår i naturlige sammenhenger. Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. TRENINGSLÆRE 2 KR216L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk Vår 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n STEIN EDGAR RODAHL Emneansvarlig Førstelektor Tlf: E-post: Side 16 av 20

17 LÆRINGSUTBYTTE Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i forhold til trening og fysisk aktivitet inneha den nødvendige faktakunnskap om trening fra ulike kilder beskrive ulike teorier om trening og se disse i sammenheng og kunne gjøre en begrunnet faglig vurdering av ulike teorier ha bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen treningslære ha kunnskap om betydningen av treningslære i forhold til folkehelse og idrett forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis Ferdigheter: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra treningslære på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap i forhold til trening vise evne til å treffe begrunnede valg når det gjelder treningsprogram kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om treningslære og framstille dette slik at det belyser en problemstilling kunne beherske relevante utstyr i forhold til trening vurdere etiske utfordringer i forhold til trening og justere egen praksis i forhold til dette kunne praktisere treningslære på sentrale arenaer hvor faget er viktig evne å analysere tekstlige materiale om treningslære kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser i prosjekter i forhold til trening Generell kompetanse: kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til trening og fysisk aktivitet kunne planlegge og gjennomføre prosjekter om trening kunne formidle sentralt fagstoff om treningslære både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer om trening og fysisk aktivitet med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenne til nyere forskning og utvikling av treningslære FORKUNNSKAPSKRAV Emnet er åpent for alle kvalifiserte studenter, og er obligatorisk for studenter på bachelor idrett og faglærerutdanningen i kroppsøving. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen spesielle. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Tudor Bompa: Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics 2003 Raastad/Paulsen/Refsnes/Rønnestad/Wisnes: Styrketrening - i teori og praksis. Gyldendal undervisning. Frøyd/Madsen/Sæterdal/Tønnesen/Wisnes/Aasen(red): Utholdenhet - trening som gir resultater. Akilles forlag 2005 Det tas forbehold om endringer i pensumlisten pga nyutgitt faglitteratur. UNDERVISNINGSFORM Studiet er samlings- og nettbasert. Universitetet i Nordland benyttes classfronter som verktøy og det forutsettes at studentene har adgang til dette. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Teoriforelesninger i klasserom og praktiske demonstrasjoner. VURDERINGSORDNING Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer (første gang 2016 vår). Obligatorisk arbeid - labrapport, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår). Side 17 av 20

18 PRAKSIS Ingen, men i forbindelse med enkelte samlinger kan det bli noen praktiske aktiviteter. OVERLAPPENDE EMNER KR206L Treningslære 2-10 studiepoeng. KR206L Treningslære - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Side 18 av 20

19 Trening og ernæring KR163L Emnet Trening og ernæring inngår som en obligatorisk del av årsstudiet som Personlig Trener og Bachelorstudiet i idrett. Studentene vil gjennom emnet få en generell innføring når det gjelder ernæring og sammenhenger mellom ernæring og energiomsetning. Studiet vil spesielt ta for seg ernæring sett i sammenheng med ulike treningsformer, og det vil fokuseres på hvordan ernæring kan bedre effekten av de ulike treningsformene. Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. TRENING OG ERNÆRING KR163L Studiepoeng 5,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk i Personlig Trener og Bachelor idrett, valgbart for andre. Vår 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Bodø Profesjonshøgskole n Norsk DAGMAR GERDA MARTHA DAHL Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Kandidaten vil få en grunnleggende innføring i forhold til ulike sider ved energiomsetningen hos mennesker, og studiet vil også fokusere spesielt på betydningen som ernæring har når det gjelder trening og konkurranser. Etter fullført kurs skal studenten: Kunnskap: ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som inngår i emnet inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder trening og ernæring kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og metoder omkring kosthold og ernæring kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i forhold til trening og ernæring forstå etiske utfordringer involvert i kosthold og helse Ferdigheter: kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger, spesielt i forhold til fysisk aktivitet evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om ernæring vise evne til å treffe begrunnede valg om ernæring og fysisk aktivitet kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling omkring fysisk aktivitet og ernæring Generell kompetanse: ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger om ernæring og fysisk aktivitet kunne formidle sentralt fagstoff om fysisk aktivitet og trening som problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser Side 19 av 20

20 FORKUNNSKAPSKRAV Nei ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen, men grunnleggende kunnskap rundt human fysiologi kan gjøre innlæring enklere. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Helle/Garthe: Idrettsernæring, Gyldendal (2011) UNDERVISNINGSFORM Forelesning LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Undervisning ansikt til ansikt. VURDERINGSORDNING Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer (første gang 2016 vår). EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 20 av 20

Personlig trener. Side 1 av 17 ÅRSSTUDIUM PERSONLIG TRENER

Personlig trener. Side 1 av 17 ÅRSSTUDIUM PERSONLIG TRENER NO EN Personlig trener Gjennom studiet vil du lære hvordan kroppen fungerer og hvordan fysisk belastning/trening påvirker kroppen. Du vil få innføring i hvordan man gjennom trening både kan prestere innen

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Idrett Liker du å drive med fysisk aktivitet og idrett? Ønsker du å arbeide med idrett og fysisk aktivitet? Årsstudiet i idrett er en grunnleggende idrettsfaglig utdanning der undervisningen er en

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Idrett Liker du å drive med fysisk aktivitet og idrett? Ønsker du å arbeide med idrett og fysisk aktivitet? Årsstudiet i idrett er en grunnleggende idrettsfaglig utdanning der undervisningen er en

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Idrett Liker du å drive med fysisk aktivitet og idrett? Ønsker du å arbeide med idrett og fysisk aktivitet? Årsstudiet i idrett er en grunnleggende idrettsfaglig utdanning der undervisningen er en

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Veilederutdanning for profesjonsutøvere

Veilederutdanning for profesjonsutøvere NO EN Veilederutdanning for profesjonsutøvere Studiet retter seg mot fagpersoner som i sitt arbeid veileder studenter og/eller andre fagpersoner. Studiet er en samlings- og nettbasert videreutdanning på

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Idrett Har du lyst til å bli en dyktig trener med bred og god kompetanse for topp- og breddeidrett? Liker du å arbeide med aktive mennesker i idrett og fritid? Bachelorutdanningen i idrett vil gi

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Friluftsliv Friluftsliv årsstudium er for deg som ønsker å utvikle bedre kunnskaper og ferdigheter innenfor friluftsliv og friluftslivsaktiviteter som f.eks, bre, kajakk- og kanopadling, klatring

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 1 Studiet er vinklet mot didaktisk arbeid med barn i uteaktivitet og friluftsliv i barnehage, skole og SFO. Studiet bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på de mulighetene

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Idrett, bachelor Har du lyst til å bli en dyktig trener med bred og god kompetanse for topp- og breddeidrett? Liker du å arbeide med aktive mennesker i idrett og fritid? Bachelorutdanningen i idrett

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen NO EN Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen Kurset retter seg mot assistentgruppen i barnehagen og skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søknadsfrist Bodø YRKESMULIGHETER

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Adventure Knowledge Liker du opplevelser? Er du glad i utfordringer? Har du lyst til å lære om Nordlands natur, kunst, kultur og litteratur gjennom første hånds opplevelser i fylket? Vil du lære

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Offentlig rett-årsstudium, Helgeland

Offentlig rett-årsstudium, Helgeland NO EN Offentlig rett-årsstudium, Helgeland Vil du skaffe deg kunnskap om de juridiske spilleregler i offentlig sektor? Årsstudium i offentlig rett gir en grunnleggende innsikt i juridisk metode, forvaltningsrett

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 2 Friluftsliv ved Nord universitet Nesna bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på dagens friluftsliv i den unike Helgelandsnaturen. Studiet er praktisk rettet og fokuserer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Offentlig rett-årsstudium

Offentlig rett-årsstudium NO EN Offentlig rett-årsstudium Vil du skaffe deg kunnskap om de juridiske spilleregler i offentlig sektor? Årsstudium i offentlig rett gir en grunnleggende innsikt i juridisk metode, forvaltningsrett,

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN IKT og læring 2 IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Emnene kan studeres uavhengig av hverandre. Studiet

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk.

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk. NO EN Engelsk 1 Studiet omfatter språk og metodikk, og videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-10. trinn; og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen NO EN Barnehagebarn på stranda Pedagogisk ledelse i barnehagen Studiet tar for seg barnehagen som en lærende organisasjon, pedagogisk lederskap, personalfaglig lederskap, samt arbeidsmiljø, tilrettelegging

Detaljer