Årsberettning Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 10/ februar Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberettning 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 10/ februar 2013. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam."

Transkript

1 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 10/ februar 2013 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen

2 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Åpning. Konstituering. Valg av møteleder. Valg av sekretær. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll. Årsberettningen. Regnskap. Sak 5 Budsjett for Sak 6 Planer for 2013 Visjon. Mål o Idrettslig o Organisatorisk o Sosialt Sak 7 Sak 8 Sak 9 Innkomne forslag. Valg. Avsluttning. 1

3 2 STYRET OG KOMITÉER 2011 Styret Leder Nestleder Kasserer Vara 1 Vara 2 Ansvarlig - Politiattest Revisor Valgkomité Konkurranse kontakt Werner Lindgård Sølvi Marie Fjeldstad Fredrik O. Moe Heidi Brattsti Nassima Chambi Heidi Brattsti Siv Grøtness Sigrun Hope Sven Arnestad Sølvi Marie Fjeldstad Instruktører Hovedinstruktør Werner Lindgård Team-kaptein Kine Solvang Tellnes Instruktører - Assistenter Kine Solvang Tellnes Ingrid Walseth Frøyen Kim Atle Nilsen 2

4 3 LEDERS BETRAKTNING Nok et er å er gått i Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Antallet medlemmer i klubben har holdt seg relativt stabilt i løpet av året, selv om det har vært en del utskiftninger internt på de ulike partiene. I skrivende stund er vi ca. 80 aktive utøvere i klubben. Vi har i løpet av året roet konkurranseaktiviteten noe ned. Spesielt med tanke på internasjonale konkurranser, så er deltakelsen betraktlig redusert. Dette ser vi også veldig godt på klubbens økonomi. Årets overskudd er det største noensinne i klubbens historie. Vi har i løpet av året som har vært hatt en høyere prioritet på å heve nivået og trivsel på alle partier. På dette området har det vært en del utfordringer. Det har i perioder vært ganske store tidstyver og en del ufin holdning både på trening og utenfor. Dette har vi merket på unormalt mange tilbakemeldinger fra foreldre og utøvere på dårlig stemning på ulike partier. Dette har det blitt tatt tak i og jobbet iherdig med. Det har vært både spennende og utfordrende, og vi oppfordrer her alle, både utøvere, foreldre og instruktører å jobbe sammen mot en god stemning og gode vaner på trening. Vi ser nå at en omorgansiering av partiene og timeplanen har vært nødvendig, samt bruke mye tid på gode vaner. Dette begynner tilsynelatende å gi en effekt. For å få en sosial setting på treningen har vi i år også hatt vår årlige halloweentrening. Denne ser ut til å være svært så ettertraktet. Det må også nevnes i denne sammenheng at noen foreldre, spesielt Nassima Chambi, er helt eksepsjonelt flinke til å stille opp å være med å ordne med servering til utøverne i disse sosiale arrangementene. I år har vi også økt stammen av sortbelter betraktlig. I mai prøvde Ingrid, Leon, Håkon og Tuva seg opp til 1.dan. Alle 4 besto testen med glans. Kine var med og prøvde seg opp til 2.dan. Hun besto også testen med glans, og er klubbens andre utøver som noensinne har gradert så høyt. Vi har også i år kvalifisert enda 3 nye til sortbeltekandidater, så det blir spennende å se resultatet av dette i løpet av året! Da vil jeg avslutte med å gi en stor takk til alle aktive utøvere og foreldre som møter opp, viser innsats og er ivrige. Det er dere utøvere som ER klubben! Og jeg kan med stolthet si at jeg sitter som leder og hovedinstruktør for dere alle! Lykke til videre med treningen og utviklingen i Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Werner Lindgård 3

5 4 MØTEVIRKSOMHET Møtevirksomheten i løpet av året har vært på et minimum. 2 av styremedlemmene har en veldig krevende utdannelse (lege og politi), som gjør at de ikke alltid er like lett tilgjengelig. Det resterende styret har med hjelp av andre frivillige foreldre i klubben tatt tak og fått gjort arbeidet uten noen offisielle møter. Dette håper vi på å rette kraftig på i løpet av året som kommer. På instruktørsiden har vi klubbens hovedinstruktør; Werner Lindgård. I løpet av året har også Kine Solvang Tellnes, Ingrid Walseth Frøyen og Kim Atle Nilsen vist interesse for å hjelpe til med instruksjon. Denne utviklingen er veldig positiv for klubben! Det har vært avholdt 3 allmøter for utøvere og foresatte. Det har vært avholdt 1 eksternt instruktørkurs (Halden), og 3 interne møter for instruktørene. Det har vært avholdt 2 kick-off møter for utøvere og foresatte til konkurranselaget. 5 KURS, SEMINAR, OPPVISNING OG GRADERING Klubben har i løpet av det siste året avholdt 2 graderingsseminarer med Master Karl Erik Haarstad. På juleseminaret ble det satt ekstra fokus på intensitet og oppførsel på treningen. Dette var nok for en del en liten oppvekker i forhold til gode vaner og det å få fremgang på trening. På grunn av nedgang i interessen og deltakelsen på internasjonalt konkurransenivå, har vi også roet ned ekstern deltakelse på seminarer og samlinger med Olympiatoppen og landslaget. Vi jobber videre med samarbeidet og holder kontakten med miljøet. Vi opprettholder også vårt samarbeid med eksterne klubber. Da spesielt Keum Gang Nesttun, men også lokalt med Grorud TKD klubb, Hwa Rang Drammen og Tøyen Taekwondo klubb. På oppvisningssiden har vi deltatt 1 ganger på Ila skole og 1 gang på Bolteløkka skole i forbindelse med oppstart av nytt semester. I tillegg har vi hatt oppvisning på bakhaugen på 17.mai. I løpet av året har vi hatt 3 ordinære graderinger. Påskegraderingen og julegraderingen ble avholdet her i Oslo. Sommerleiren ble avholdt i Slåtthaughallen sammen med resten av Keum Gang Taekwondo Norge. 4

6 6 KONKURRANSE På konkurransesiden har det vært en del frafall av de eldre og mer erfarne utøverne. Som i mange andre idretter i Norge, så merkes dette frafallet når utøverne kommer i tenårene, og er i overgangen til videregående skole. Vi har i tillegg hatt en del utfordringer med treningsoppmøte, gode vaner og innsats på partiene. Dette har dessverre tatt en del tid og energi bort fra hovedmålet vårt; å bli gode. Mye av fokuset den siste tiden har vært å få opp igjen den gode stemningen på trening og ikke minst innsatsen. Dette ser nå ut til å bære frukter, og antallet utøvere på treninger, samt intensiteten er absolutt på tur til å forbedre seg! Som et resultat av frafall og andre utfordringer, så har deltakelsen på mesterskap, spesielt internasjonalt, sunket drastisk. I år har vi kun deltatt i 5 mesterskap totalt. 1 internasjonalt. Konkurransesatsning krever i tillegg til et godt treningsmiljø, villige utøvere og foreldre, villige trenere, en ganske god økonomi. Tidligere har klubben sponset rundthåndet for å få frem utøvere. På grunn av diverse utfordringer og frafall av utøvere har mye av denne sponsingen falt bort. I tilegg har klubben satt opp nye rettningslinjer for hva som kreves for å sponses. Ut fra mottoet Å FÅ = Å GI, så sier klubben at skal utøvere forvente å få økonomisk sponsing, så må de gi i oppmøte, innsats, fremgang, være forbilder for å få gode vaner og godt miljø til å fungere. Dette merkes svært godt i årets regnskap. Klubben har aldri hatt et større økonomisk overskudd! Nytt av året har vært Nasjonalt teknikkstevne. Her ble det konkurrert i individuelt, par og team mønster, Hanbon Kyorugi, show- og speedbreak. I den siste tiden har det vært en del omveltninger i forhold til krav for å få delta, krav om utvikling, oppførsel etc. I tilegg så vi rundt juletider at det var på tide med noen endringer i timeplanen for konkurranseutøverne. Som klubb ønsker vi fortsatt å sikte mot å bringe frem utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Måten vi skal oppnå dette på har derimot endret seg. Det er ikke lenger bare fokus på rene resultater og medaljer. Fokuset har blitt et mer langsiktig utviklingsfokus, der utøverne på sikt skal mestre en del gitte egenskaper før vi går videre til neste nivå. Internt på kamp- og poomsepartiet ser det ut som dette allerede begynner å medføre positive endringer. Innsatsen har økt betraktlig! En del nye utøvere har også kommet til de ulike partiene og er med på å legge grunnlaget for fremtiden. Dette lover godt for fremtiden! 5

7 I løpet av året har vi hatt med utøvere i følgende mesterskap; NMK I Nannestad februar. Belgisk Open Gent. 31.mars / 01.april. Nasjonalt Teknikkstevne Bjølsenhallen. 28.april. NMK IV Drammen oktober. NM Grorud. Resultatmessig fikk vi fordelt på disse mesterskapene 5 gull, 4 sølv og 13 bronse. Av disse ble det et par overraskende og gledelige gull i Team-Poomse. Vi fikk også en ny Norgesmester, med Kine Solvang Tellnes i Poomse; Junior Dan. Nytt av året, er at vi også har fått en Team- Kaptein; Kine Solvang Tellnes. Dette gjør at vi nå får et trenerteam som kan jobbe både med den fysiske, tekniske, taktiske, mental og sosiale utviklingen til utøverne. Vi går en spennende fremtid i møte med de utøverne som er på partiene om dagen. Jeg er overbevist om at vi går i riktig rettning. Det er også viktig at alle utøvere, foreldre, trenere og andre masjerer mer og mer i takt mot samme mål. Å bli gode sammen! Får vi til dette er jeg også overbevist om at vi kan nå målet vårt om å bli en av de beste konkurranseklubbene i hele Norge. Både i kamp og poomse! 7 SOSIALT Vi jobber kontinuerlig for at alle utøvere skal trives både i og utenfor klubben. Som alle vet så har vi ingen toleranse for mobbing, utfrysning, sjikanering eller annen form for dårlig oppførsel. Gode vaner og holdninger er veldig viktig for alle, både utøvere, foreldre og trenere. Derfor oppfordrer vi alle til å fortsette å bidra positivt for vårt felles miljø i klubben. Dessverre har vi i løpet av året opplevd ganske mange tilbakemeldinger på at dette ikke alltid fungerer. Hvert eneste tilfelle har blitt fulgt opp, og vi oppfordrer fortsatt alle til å si ifra om de oppdager episoder som går på tvers av våre rettningslinjer. Vi ber også folk om å faktisk følge de rettningslinjene som er gitt for god oppførsel og trivsel! 6

8 På årets sommerleir hadde vi med ca. 35 deltakere og 10 foreldre. Både bussturen, selve leiren, den sosiale turen til Bergen Sentrum gikk bra. Det var flott å se samholdet og iveren hos utøverne og foreldrene under leiren. Tilbakemeldingen var at alle trivdes veldig godt på leiren. Det er også veldig fint å se at bånd knyttes på tvers av våre klubber i Keum Gang Taekwondo Norge. Gjensynsgleden mellom en god del av utøverne var veldig stor Av andre sosiale arrangement har vi arrangert en Halloweentrening. Det ser ut til at utøverne setter stor pris på denne treningen. I alle fall er det moro å se så mange nisser, troll, hekser, spøkelser og vampyrer. Som avsluttning på året, ble det servert pepperkaker til alle sammen på siste trening. Konkurranselaget hadde sin egen lille juleavsluttning med pepperkaker, pizza og burs. 7

9 8 REGNSKAPET Klubben hadde i regnskapsåret 2012 et overskudd på ,09 kroner. Som nevnt under konkurransekapitlet, så har klubben fått et frafall av sine utøvere på internasjonalt nivå. I tillegg har det kommet nye rettningslinjer for hvem og hva som settes til krav for å få økonomisk sponsing av klubben. På grunn av dette har sponsingen blitt drastisk redusert, noe som er en av de største medvirkende årsakene til det enorme overskuddet. Dette er faktisk det største økonomiske overskuddet klubben har hatt siden vi startet i Klubben har hatt en del utgifter i forbindelse med sommerleiren. Det kommer ikke klart frem i regnskapet, men klubben ønsker at foreldre skal være med i foreldregrupper. Denne gruppen får sponset både reisen og oppholdet til sommerleiren, som da blir en ren utgiftspost for klubben. I år sponset klubben utøvere og foreldre med en tur på akvariet i Bergen. Jeg vil også her få benytte anledningen til å takke foreldre som velvillig stiller opp og hjelper til på sommerleiren. Vi har også som et resultat av dette overskuddet valgt å arrangere et par ekstra sosiale kvelder med sponsing av pizza og pepperkaker for våre utøvere. Dette er noe vi ønsker å fortsette med, blant annet for å bedre det sosiale miljøet i klubben. 8

10 Årsberettning

11 10

12 Kommentarer til regnskapet for På grunn av at startpakken nå inkluderes i det nye betalingssystemet er utsalgsprisen for drakter til nybegynnere gått ned en del En del nye utøvere på konkurranselaget har kjøpt masse kamputstyr Fikk mer offentlig støtte i form av Grasrotandel og momskompensasjon Fikk mer tilskudd for aktivitetsmiddler, og hodestøtte Internasjonal konkurransedeltakelse har blitt mye mindre aktuelt, og derav veldig mye lavere inntekter enn budsjettert. Dette er tilsvarende liter utgifter På grunn av færre konkurranser internasjonalt er det også mindre inntekt på overnatting for utøvere og foresatte Klubben investerte i et stort lager av hvite treningsdrakter. Lang færre nybegynnere enn forventet. Vi har stort restlager igjen av drakter Motpost 3202; flere til konkurranselaget medførte mer salg av kamputstyr Det er kjøpt inn mye overtrekksdresser, sko og klubbprofileringsutstyr. Vi har solgt svært lite av dette og har igjen et stort restlager Lei av hall var noe lavere enn budsjettert. Har tatt flere friuker i ferier Ingen deltakelse på eksterne kurs som har kostet noe for klubben Klubben har brukt noe mer penger på innkjøp av bøker for å utvide øvelsebankene og inspirasjon til videre kvalitet i treningen Ved seminarer betaler klubben reise for innleide instruktører. Klubben betaler også for coach/lagleder ved mesterskap og seminarer. Det har vært få reiser, men de gangene det har vært reiser, har klubben sponset mye av dette. I tillegg er det mye utgifter i forbindelse med sommerleiren Utøvere, coacher og oppmenn har i langt større grad blitt sponset med mat på reiser. I tillegg er det mye utgifter i forbindelse med sommerleiren Langt mindre utenlandsdeltakelse gjør at utgifter til overnatting gikk drastisk ned Det har i løpet av året vært flere sortbeltegraderinger. Klubben sponser registrering til Kukkiwon i Korea, men ikke fått regning fra NKF enda Vi har kjøpt flere sparkeputer, skjold og ulike aparater for å forbedre treningene Vi har deltatt på svært få kurser og seminar i løpet av året. De kursene som vi har deltatt på har stort sett vært gratis, men har kostet i reise og opphold. Overskuddet i år er det største overskuddet i klubben noensinne. Dette skyldes at internasjonal konkurranseaktivitet har gått drastisk ned, samt at klubben ikke i så stor grad sponser utøvere lenger. Vi har valgt å bruke noe mer penger på utstyr og sosialt til glede for alle i klubben, ikke bare noen få utøvere. 11

13 12

14 13

15 Budsjett Driftsinntekter 3201 Hvit- og sortbelte treningsdrakter , , Treningsutstyr (vester, hjelmer) 8 700, , Ekstrautstyr (jakker, gensere etc.) , , Andre tilskudd (Aktivitetmiddler) 7 500, , Treningsavgift , , Meldlemskontigent 9 200, , Lisenser , , Reiser (ikke oppgavepliktig) , , Bespisning (ikke oppgavepliktig) , , Overnatting ved reise (ikke oppgavepliktig) , , Påmeldingsavgifter , ,0 Sum driftsinntekter , ,0 Driftskostnader 4301 Innkjøp videresalg, hvite drakter , , Innkjøp videresalg, treningsutstyr , , Innkjøp videresalg, ekstrautstyr , , Frakt, toll, spedisjon på innkjøp 4 000, , Leie av lokaler , , Idrettsfaglig bistand 8 000, , Kontorrekvisita 3 200, , Trykking, kopiering, brosjyrer 2 000, , Litteratur og tidsskrifter 2 500, , Data/IT kostnader 7 150, , Porto 4 000, , Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) , , Bespisning ved reise (ikke oppgavepliktig) , , Overnatting ved reise (ikke oppgavepliktig) , , Reklame og annonser , , Servering/Representasjon 6 000, , Gaver og premier 1 800, , Forbundskontigenter , , Kukkiwon-sertifikater 2 200, , Styremøter 2 400, , Årsmøte 1 000, , Instruktørmøter 3 000, , Sosial arrangement , , Idrettsutstyr og materiell , , Utdanning/eksterne kurs , , Deltakelse seminar/mesterskap , ,0 Sum driftskonstnader , ,0 Driftsresultat , ,0 14

16 9 PLANER FOR 2013 Klubbens hovedmålsetting: Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen skal tilby trening til alle over 7 år som ønsker å lære taekwondo. Alle utøverne skal gjennom treningen få et høyt teknisk nivå, samt stor forståelse og kunnskap om taekwondo og alle dets aspekter. Klubben skal ha et trivelig og hyggelig miljø for alle medlemmer og andre involverte. Vi har også som mål å være en konkurranseklubb med et konkurranselag som presterer på nasjonale og internasjonale mesterskap. For konkurranselaget har vi følgende motto: Vi vil vinne! Med dette mener vi at vi ønsker å gi de utøverne som ønsker det, en mulighet til å lære det som trengs innen kamp og/eller poomse til å prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Mens vi trener for å bli så gode, ønsker vi også å ha det MORO på trening! Dette medfører mange utfordringer, både organisatorisk, økonomisk og sosialt innad i klubben. Vi har slik sett 3 nivåer av utøvere i klubben: Hobby / mosjonist utøvere Konkurranseutøvere Elite / landslagsutøvere Hver av disse har sine krav og forventninger til prestasjoner, selv om utøvere på tvers av disse grupperingene har samme belte. Ut fra disse kriteriene har styret, instruktører og de øvrige komitéene satt seg følgende mål og planer for året som kommer: 15

17 Oragnisatorisk Styret skal fordele oppgaver seg i mellom ut fra evner og interesser. Rutiner og oppgaver skal innarbeides hos alle i styret. Styret skal holde øyne og ører åpne for muligheter til å søke eksterne middler. Styret skal sørge for å holde en god økonomisk styring, slik at klubben går etter budsjett og i overskudd. Styret skal til envher tid ha oversikt over, samt gi informasjon til elevene om arrangementer, kurser og seminarer som avholdes. Skal jobbe for å få 100 aktive utøvere i desember Klubben skal være dugnadsfri. Foruten opphenging av plakater og deltakelse på stands/oppvisning skal det ikke være noen form for dugnader i klubben. Styret har det overordnede ansvaret for markedsføring. o Holde kontakt med lokalavis, bystyre og skolen. Sørge for gjevn kontakt med alle. o Jungeltelegrafen og vervekampanjer. o Plakater og løpeseddler. o Stands og oppvisninger. Sportslig Bredde Klubben skal tilby trening som fremmer utøvernes fysiske form. Klubben skal tilby trening som fremmer utøvernes sosiale evner og egenskaper. Med dette mener vi oppførsel som punktlighet, tålmodighet, høflighet, respekt, disiplin, hyggelig opptreden etc. Skal gi utøverne større praktisk og teoretisk forståelse av taekwondo. Det skal jobbes mot å ha et høyt teknisk nivå på alle utøvere. Jobbe for at utøverne og foresatte er inneforstått med klubbens Gode Vaner! Sportslig Konkurranse o Høyere kvalitet på treningene. Bedre initiativ fra ALLE! o Ha aktive utøvere på laget o Få inn 4-6 nye utøvere på laget o 4-6 nye barn / ungdom skal prøve seg i 1-2 mesterskap. o Forbedre B-utøvere opp til A-nivå. o Forbedre A-utøvere til å ha gjevnere bra resultat. o Ha med 3-4 junior/senior A utøvere i NM o 1-2 junior/senior A utøvere skal være med i 1-2 internasjonale mesterskap o Ta 10 medaljer i nasjonale mesterskap (Region og NC) o Ta 2 medaljer i NM o Ha prestasjoner og erfaring fra internasjonale mesterskap. 16

18 Sosialt Alle skal føle seg velkommen til trening, uansett alder, nivå, ambisjoner, hudfarge og religion. Vi skal ikke godta mobbing, diskriminering og annen type utrivlig oppførsel. Klubben skal avholde ulike sosiale arrangementer for junior og seniorgruppen, samt noen felles arrangementer. Grilling 1.mai. Minst 40 deltakere ved sommerleieren Akedag/skidag. Halloweentrening. Jobbe aktivt for å skape et trygt og trivelig miljø i klubben. Timeplan Timeplanen er endret kraftig. Vi har valgt å kutte en del av kamptreningen (konkurranse) på grunn av lite oppmøte. I tillegg har vi valgt å splitte opp en del av barnepartiene for å få bedre tid til den enkelte utøver. 17

19 Priser Det er ingen endringer i prisene for å trene i Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Betalingssystemet for treningsavgift og årskontigent er nå automatisert via Norges Kampsportforbunds betalingssystem. Alle giroer for treningsavgift blir sendt ut via . Det er 3 muligheter for betaling via dette systemet: AvtaleGiro Automatisk trekk fra konto hver måned. Ved bruk av denne muligheten, husk følgende: Det kan ta 4-6 uker fra dere godkjenner AvtaleGiro til det blir trukket fra konto første gangen. Betal manuelt første måned ved inngåelse av AvtaleGiro. Husk å skrive KID korrekt, slik at betalingen blir registrert korrekt. Hvert månedsbeløp har et gebyr på 5,- som går til Norges Kampsportforbund for bruken av web-løsningen og AvtaleGiro. Treningsavgift OG kontigent blir trekt samtidig i april måned hvert år. Sørg derfor at minimumsbeløpet er minst summen av månedsavgift og kontigent. Manuell månedlig betaling En del utøvere/foreldre ønsker ikke AvtaleGiro, men vil ha manuell betaling. Dette gjøres enkelt ved å betale giro hver måned når denne kommer via mail. Husk å skrive KID korrekt, slik at betalingen blir registrert korrekt. Forhåndsbetaling Det er mulig å forhåndsbetale for treningen, slik at man slipper mail hver måned. Betal inn totalsum: (månedsbeløp + 5,-) * (antall måneder). Husk å skrive KID korrekt, slik at betalingen blir registrert korrekt. AvtaleGiro 6.mnd kontrakt (månedspris) 12.mnd kontrakt (månedspris) Kontigenter (1.gang pr. år) Barn (6 13 år) 350,- 300,- 300,- Ungdom/Voksen (over 13 år) 350,- 300,- 350,- Familierabatter: 2 utøvere fra samme familie - Begge 25% rabatt på treningsprisen. Tredje person fra samme familie - 50% rabatt. Fjerdemann (eller flere) fra samme familie vil trene gratis. Familierabatt gjelder ikke for startpakke, gradering, årskontigent og treningsutstyr. 18

20 10 10 INNKOMNE FORSLAG 19

21 11 VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2013 Styret Leder Werner Lindgård Nestleder Heidi Brattsti Kasserer Fredrik O. Moe Vara 1 Nassima Chambi Vara 2 (?) Ansvarlig - Politiattest Revisor Heidi Brattsti Siv Grøtness Valgkomité Konkurranse kontakt Ikke til valg. Kun for informasjon. Instruktører Hovedinstruktør Team-kaptein Instruktør Assistent(er) Werner Lindgård Kine Solvang Tellnes Kine Solvang Tellnes Ingrid Walseth Frøyen Kim Atle Nilsen 20

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb!

Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb! Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb Denne mappen er en informasjon til deg som er ny i klubben slik at du er godt orientert om hva Taekwon-Do er, og hva vår klubb kan tilby deg, når du kan trene,

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer