Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn"

Transkript

1 Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune. Opplæringskatalog 2010

2 2

3 Forord Kompetansehjulet i Follo har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse gjennom organisering og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring og som aktiviserer taus kunnskap. Det samarbeides om utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere, samt om etter- og videreutdanninger. Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape svært rimelige tilbud av høy kvalitet og opprettholde dem. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer på egenhånd. Målgrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene er hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, samt personell uten helsefaglig utdanning. Alle kan melde seg på åpne forelesninger, men pleie- og omsorgspersonell har førsteprioritet. Ledelsesutdanningen er også åpen for alle ansatte med lederfunksjoner. Follo, Anne Lundgård Koordinator av Kompetansehjulet i Follo Ski kommune Lillan Eide Oppegård kommune Turid Helen Bugten Ellen Skaar Hege Holmen Ås kommune Enebakk kommune Frogn kommune 3

4 Innhold FORNYET DEMENSOMSORG ALDERSPSYKIATRI I PRAKSIS...5 FAGSKOLE I PSYKISK HELSE...7 FAGSKOLE ÅPNE FORELESNINGER OM PSYKISK HELSE...7 FAGSKOLE I ELDREOMSORG... 9 FAGSKOLE I REHABILITERING LEDELSEUTDANNING...12 DEMENSFORUM I FOLLO...15 PÅRØRENDESKOLEN I FOLLO...17 VÅRSEMINAR FOR DELTAKERE I STUDIEGRUPPENE ELDREOMSORGENS ABC OG DEMENSOMSORGENS ABC.17 HØSTSEMINAR FOR DELTAKERE I STUDIEGRUPPENE ELDREOMSORGENS ABC OG DEMENSOMSORGENS ABC.18 GRUNNUTDANNING HELSEFAGARBEIDER...19 NORSKOPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE

5 VIDEREUTDANNING: FORNYET DEMENSOMSORG ALDERSPSYKIATRI I PRAKSIS Arrangør: Hensikt: Målgruppe: Målsetning: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Høgskolen i Akershus Bedre livskvalitet for personer med demens som benytter kommunale pleie- og omsorgstjenester Helse- og sosialpersonell som arbeider med personer med demenssykdom og deres pårørende Utvidet handlingskompetanse, faglig forståelse og refleksjon Oppstart: September Undervisningen avsluttes november 2010 (Opptak er foretatt) Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadveien 34, 1406 Ski Tid: Se spesifiserte datoer nedenfor, kl Pris drop-in: Det er mulig å delta på enkeltforelesninger. Pris kr. 350,-. Påmelding til koordinator en uke før forelesning. Koordinator/ faglig ansvarlig: Heidi Borgen Larsen, mobil , Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Lillan Eide, , Forelesninger modul 2 Tirsdag Jus og etikk i forhold til personer med demens Bruk av tvang. Foreleser: Høgskolelektor Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole Torsdag Famileperspektiver Foreleser: Høgskolelektor psykiatrisk sykepleier, dr. polit Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud Onsdag Utredning i praksis Metoder Modeller, kartleggingsarbeid, rollespill i bruk av ulike skjemaer Foreleser: Personale v/alderspsyk. pol. klinikk på Gaustad, Oslo universitetssykehus, Aker 5

6 Torsdag Yngre personer med demens Foreleser: Psykolog Per Kristian Haugen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Tirsdag Dokumentasjon Hva hvordan - hvorfor Kvalitetsforskriften og personer med demens Individuelle planer, tiltaksplaner Foreleser: Psykiatrisk sykepleier Frøydis Berman Johansen, Ski kommune Onsdag IPLOS registrering ved demens og psykiske lidelser Registrering og synliggjøring av hjelpebehov, funksjonsvariablene, samtaler med pårørende, rapportering, statistikk, grunnlag for viktige beslutninger, holdninger, kunnskaper og måter å stille spørsmål på, aktiv omsorg, Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene Foreleser: Spesialsykepleier Elin Lillehovde, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud Onsdag Frontallappsdemens Miljøbehandling Ivaretakelse av personalet når atferd blir vanskelig å takle Forleser: MPH/psykiatrisk sykepleier Birger Lillesveen, Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse Onsdag Personer med demens og somatiske sykdommer Foreleser: Lege Astrid Nylenna, Ski kommune AVSLUTTENDE HELDAGSFORELESNING: Kl Onsdag Helhetlig behandlingskjede gjennom samarbeid på alle nivåer Panel med deltakere fra den kommunale tiltakskjeden og spesialisthelsetjenesten, Demensforeningen i Follo, fylkesmannen og høgskole: Spesialhjelpepleier, psykiater, sykepleier/vernepleier, lege, spesialsykepleier, ergoterapeut, omsorgsarbeider, psykiatrisk sykepleier, sosionom, pårørende og brukerlærere 6

7 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I PSYKISK HELSE Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger som et supplement for deltakerne. Arrangør: Hensikt: Målgruppe: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Bedre livskvalitet for personer med psykiske lidelser som benytter kommunale pleie- og omsorgstjenester Helsepersonell som arbeider med personer med psykiske lidelser. Målsetning: Styrke fagkompetansen til helsepersonell i forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser. Oppstart/ påmelding: Varighet: Innhold: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på 15 måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Grunnlagstenkning og lovverk i psykisk helsearbeid Teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid Kommunikasjon og relasjonskompetanse innen psykisk helsearbeid Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. 4 forelesninger koster kr. 1400,- for virksomheten. Se neste side. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE ÅPNE FORELESNINGER OM PSYKISK HELSE 7

8 Hensikt: Målgruppe: Målsetning: Innhold: Sted: Opplæringen skal bidra til økt åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser. Den skal gi kunnskap om de mest utbredte formene for psykiske lidelser og bidra til økt bevissthet og trygghet i møte med mennesker med psykiske lidelser. Opplæringen skal gi en oversikt over historisk utvikling og organisering av helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser. Medarbeidere som trenger grunnleggende kunnskap om psykiske lidelser. Økt livskvalitet for innbyggere med psykiske lidelser. Gjennomgangstema alle dager er dine ferdigheter i møte med brukeren, hvordan etablere god kontakt og kommunikasjon/samtaleferdigheter. Nedenfor ses øvrig innhold. Tårnåsen aktivitetsenter, Valhallvn 62A, 1413 Tårnåsen Varighet: 5 dager fra kl Program: Fredag Statens satsning på psykisk helse, historikk Satsningen i Follo, pleie og omsorgstjenestenes satsning på psykisk helsearbeid, organisering og strategi Samarbeid på de ulike tjenestenivåer, hjelpeapparatet og 1. og 2. linjetjenestene Pasientrettigheter og individuelle planer Angst og depresjon Fredag Psykose og schizofreni Bipolar lidelse Familiemedlemmers situasjon Fredag Personlighetsforstyrrelser Rusmiddelavhengighet Selvmordsnærhet Fredag Eldres psykiske helse Foredragsholder: Psykolog Rolv Moen/brukerlærere fra psykisk helsetjeneste Påmeldingsfrist: 9. mars 2010 Betingelser: Forelesningene settes opp for ansatte som tar fagskoleutdannig, men de er åpne for alle Pris: For alle forelesningene kr. 1400,- 8

9 Drop-in: Det er mulig å delta på enkeltforelesninger. Pris kr. 350,- påmelding til eikeansvarlig en uke før forelesning. Kontaktpersoner: Kjersti Grydeland Ek og Unni Letnes Nergård tlf /76 Påmelding/ Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Ellen Skaar, , Vær rask ute med påmeldingen. Først til mølla prinsippet gjelder! 9

10 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I ELDREOMSORG Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger i demens i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, samt i samarbeid med AOF ved tilstrekkelig antall deltakere. Disse forelesningene er kun et supplement for deltakerne. Arrangør: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Hensikt: Målgruppe: Bedre livskvalitet for eldre personer som mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenestene Pleie- og omsorgspersonell som arbeider med eldre personer. Målsetning: Reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Oppstart/ påmelding: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på Varighet: Innhold: måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Denne grunnmodulen er felles for alle fagskolene. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Aldring og sykdommer Forebygging, rehabilitering og omsorg Organisering og yrkesutøvelse Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt supplerende forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. 5 forelesninger koster kr. 3500,- for virksomheten. Se neste side. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf

11 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I REHABILITERING Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger i samarbeid med AOF ved tilstrekkelig antall deltakere. Disse forelesningene er kun et supplement for deltakerne. Arrangør: Hensikt: Målgruppe: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Bedre livskvalitet for eldre personer som mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenestene Pleie- og omsorgspersonell som arbeider med eldre personer. Målsetning: Reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Oppstart/ påmelding: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på Varighet: Innhold: måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Denne grunnmodulen er felles for alle fagskolene. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Målgruppen for rehabilitering Rehabilitering som virksomhet Rehabiliteringsprosess og individuell plan Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt supplerende forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf , 11

12 VIDEREUTDANNING: LEDELSE Arrangør: AOF og Høgskolen i Oslo (HiO) Du kan starte når du vil, ta den modulen du vil når det passer deg best. Studiet gir deg 30 studiepoeng ved bestått eksamen. AOF's lederprogram skal være en leder/mellomlederopplæring, som gir dagens ledere den handlingskompetanse de trenger for å kunne utføre sine oppgaver på en god og hensiktmessig måte Lederprogrammet består av 6 ulike temaer/områder, hver med en varighet på 4 undervisningsdager (2+2 dager) og er utviklet i samarbeid med HiO. Modulene kan tas uavhengig av hverandre, og gir 5 studiepoeng pr. modul. Det er lagt opp til en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales å ta studiet over 15 måneder med to moduler pr. semester. Målgruppe: Målsetning: Varighet: Lederprogram er i prinsippet åpent for alle, men har et innhold og et tematisk hovedfokus på ledere/mellomledere som ikke har formell lederutdanning fra tidligere *Innsikt i ulike teorier om ledelse og organisasjoner *Innsikt i teori om prosjektledelse og strategisk kompetanseutvikling * Kunnskap og praktiske ferdigheter i coaching, veiledning og rådgiving * Innsikt i ulike motivasjonsteorier, teori om selvoppfatning/selvbilde og kunnskap om stressmestring * Utvidet kunnskap om kommunikasjon og konfliktløsing * Innsikt i de generelle økonomiske prinsippene, som regnskap i privat sektor bygger på, og å kunne foreta enkle årsavslutninger. * Lederne skal også kunne lese regnskapsrapporter og foreta enkle analyser av et regnskap. 15 måneder. Moduler: Tid Våren 2010 Høsten 2010 Modul og tema Modul 1 Veiledning, coaching og rådgivning Modul 2: Prosjektledelse og strategisk kompetanseutvikling Modul 5: Kommunikasjon og Konfliktløsning Modul 6: Bedriftsøkonomi Modul 3: Ledelse og Organisasjonsteori Modul 4: Motivasjon, Selvoppfatning og Stressmestring For nærmere informasjon se neste side. 12

13 Modul 1: Veiledning, Coaching og Rådgivning: 30. sept.-1. okt. og okt kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 7. des Modul 2: Prosjektledelse og Strategisk Kompetanseutvikling (personalledelse): mars og mars 2010 kl (4 dager) Veileder 1. del: Malena Bakkevold, 2. del: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 8. juni 2010 Modul 3: Ledelse og Organisasjonsteori: sept. og okt kl (4 dager) Veileder: Sigurd Ohrem Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 23. nov Modul 4: Motivasjon, Selvoppfatning og Stressmestring: okt. og nov kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 6. des Modul 5: Kommunikasjon og Konfliktløsning: april og april 2010 kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 7. juni 2010 Modul 6: Bedriftsøkonomi: april og mai 2010, kl (5 dager) Veileder: Børre Solstad Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 31. mai 2010 Pris: Opptak: Den opplyste prisen gjelder ved 1og 2 deltakere fra kommunene i Kompetansehjulet i Follo. 3-5 påmeldte til en modul: kr pr. person 6-8 påmeldte til en modul: kr pr. person Ved 9 eller flere påmeldte til 1 modul: kr pr. person Det søkes opptak til AOF etter godkjenning fra virksomhetsleder. Det må opplyses om arbeidssted og arbeidsgiver. 13

14 Opptakskrav: Studiet er åpent for alle, men for de som ønsker å melde seg opp til en avsluttende formell eksamen, kreves det enten generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Gjeldende kriterier for å kunne bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse * er at søkeren må være 25 år eller eldre i søkeråret, * kunne dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis (inntil to av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) * dokumentere (ha) tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) Eksamen: Det finnes to alternative eksamensformer. Enten kan du ta moduleksamen etter hver modul eller du kan ta en slutt-eksamen for hele studiet. Moduleksamen Etter hver modul kan du gjennomføre en 4-timers skriftlig eksamen. Hver bestått eksamen gir deg 5 studiepoeng. Slutteksamen Dersom du gjennomfører hele programmet, kan du gjennomføre en 14-dagers hjemmeeksamen, under forutsetning at du har skrevet en oppgave etter hver modul. Bestått gir deg 30 studiepoeng. En samleeksamen for alle modulene koster kr Kontaktperson/ Påmelding: Etter godkjenning av virksomhetsleder kontaktes Thor Wollner i AOF på tlf / Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Lillan Eide, tlf , 14

15 ETTERUTDANNING: DEMENSFORUM I FOLLO 7. juni 2010 Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Utvikle nettverk mellom personer og virksomheter som arbeider med personer med demens og deres pårørende. Sosialt og faglig møtested for alle som driver med utvikling av demensomsorgen og tidligere deltakere på etter- og videreutdanning i demens. Målgruppe: Pleie- og omsorgspersonell, kommunale planleggere, ledere, politikere og pårørende til personer med demens. Målsetning: Spre kunnskap om hva som særpreger god demensomsorg Dato: 7. juni Registrering fra kl , siste forelesning er ferdig kl Sted: Dagforelesningene er i Ski rådhusteater, Idrettsveien 8, Ski Innhold: Fokuset er på hovedsatsningsområdene i Demensplan 2015; Dagaktivitetstilbud, Bedre tilpasset botilbud og Økt kunnskap og kompetanse Program: Se neste side. Opplæringens form: Forelesninger og utviklingsverksted. Det er mulig å velge mellom å være tilstede hele dagen eller enkeltforelesninger. Pris: Pris: kr. 200,- Kontaktperson: Heidi Borgen Larsen, , Påmelding: Finstadtunet, administrasjonen , Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Geir Løchsen, / Påmeldingsfrist:

16 PROGRAM DEMENSFORUM I FOLLO Plenum: Den gode dagen Møteledere: Ski kommune Registrering, kaffe/te og produktstander fra Åpning Ordfører Ski kommune og kommunalsjef Kompetansutviklingsetilbudet i Follo Atferdsforandringer ved demenssykdommene Pause Når kommunikasjon skjærer seg Lunsj Enkel lunsj Symposium 1: Kommunikasjon fortsetter Møteleder: Ås kommune Kommunikasjon Pause Kommunikasjon Pause Kommunikasjon Symposium 2: Aktiv omsorg Møteleder: Enebakk kommune Medisinsk forskning om demensssykdommene Pause Miljøterapi, kultur og aktiviteter Pause Sansestimulering og sanserom Symposium 3: Utviklingsverksted for god demensomsorg Møteleder: Oppegård kommune Gruppearbeid Pause Plenumsdiskusjon Pause Oppsummering Kveldsseminar Utfordrende atferd i hverdagen, Solborg bo- og aktiviseringssenter, Eikjolveien 1, Ski Omvisning på sanseromene, Dagtilbud for personer med funksjonshemning, Moerveien 10, Ås 16

17 ETTERUTDANNING: ARBEIDSGRUPPE PÅRØRENDESKOLEN I FOLLO 2010 Arrangør: Hensikt: Oppstart: Innhold: o o o Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Ansatte lærer å arrangere Pårørendeskole gjennom å delta i arbeidsgruppen som planlegger og gjennomfører Pårørendeskolen i Follo 2010, samt tilegner seg kunnskap om situasjonen til pårørende til personer med demens gjennom å være co-veiledere i samtalegrupper. Pårørende til personer med demens opparbeider seg økt kunnskap om demens og økt mestringsfølelse Spredning av kunnskap om pårørendes erfaringer Nye co-veiledere deltar på planleggingsmøte i august/september og skal være co-veileder sammen med erfaren veileder på årets Pårørendeskole i Follo som går over seks samlinger for pårørende høsten 2010: 15.sept, 22.sep. 29.sep, 13.okt. 20.okt. og 27.okt Planlegging og gjennomføring av forelesninger og samtalegrupper for pårørende. Målgruppe: Ansatte i demensomsorgen Opplæringens form: Handlingskompetanse opparbeides gjennom praktisk trening Betingelser: Arbeidsgruppens medlemmer får honorar for sitt arbeid etter avtale Opptak: Det er kun to opplæringsplasser hvert år. Opptaket foretas av leder av arbeidsgruppen. Kontaktperson/ Påmelding: Påmelding til Heidi Borgen Larsen, tlf Påmeldingsfrist: Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , 17

18 Vårlig fagseminar for deltakere fra Ski kommune og Oppegård kommune i studiegrupper Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Sted: Høyås bo- og rehabiliteringssenter, kapellet, Oppegård kommune Tidspunkt: kl Program v/ Kirsten Langåsdalen prosjektmedarbeider, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC, og er for alle som deltar i dette studieopplegget. Programmet sendes ut senere. Påmelding: Til eikeansvarlig innen Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , 18

19 Høstlig fagseminar for deltakere fra Ski kommune og Oppegård kommune i studiegrupper Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Sted: Langhuset, Ski kommune Tidspunkt: 24. November kl Program ved Kirsten Langåsdalen (prosjektmedarbeider, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse) Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC og er for alle som deltar i dette studieopplegget. Programmet sendes ut senere. Påmelding: Til eikeansvarlig innen Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , KVALIFISERINGSTILTAK: GRUNNUTDANNING HELSEFAGARBEIDER 19

20 Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Ås videregående skole og Servicesenteret i Follo God kvalitet. Fagutdannet og kvalifisert personale. Målgruppe: Ufaglærte vikarer, pleieassistenter eller hjemmehjelpere i pleie- og omsorgstjenestene Målsetning: Rekruttering av fagutdannet personell Oppstart: Varighet: Undervisningen starter i august 2010 på Ås videregående skole. Det gis opplæring som leder fram til den teoretiske eksamen Helsefagarbeider VG2. Bestått eksamen dekker teorikravet til fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års variert praksis i faget. I særskilte tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Servicesenteret på Ås kan gi deg mer informasjon. 1-2 skoleår og 2 år læretid i bedrift, eller 3-5 år praksis. Varighet er avhengig av arbeidserfaring. Innhold i opplæringen: Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Faget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår. Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår. Yrkesutøvelse Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Faget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Opptak: Det søkes opptak til samordnet opptak videregående opplæring etter avtale med virksomhetsleder Kontaktperson: Servicesenter Follo, Grethe Mørk, Tlf /79, Faks: , Epost: Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf , 20

21 KVALIFISERINGSTILTAK: NORSKOPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Høgskolen Diakonova Sikre at alle som arbeider med pleie og omsorg har gode norskkunnskaper som gjør det mulig å fullføre utdannelse og kommunisere godt med pasienter, kollegaer og pårørende. Målgruppe: Ufaglærte som er under utdannelse eller andre som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper. Oppstart: Januar/februar 2010, undervisningen starter etter 15. mars d.å. Innhold i opplæringen: Muntlig og skriftlig norsk, fagnorsk og norsk samfunnsfag og kultur, samt digitale verktøy. Utdanningens form: Undervisningen gis lokalt i Follo, på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, i Ski og Ås. Det skal etableres grupper slik at språkopplæringen kan skje ut fra individuelle forkunnskaper og premisser. Det skal etableres veiledning. Undervisningen gis i klasserom, på øvelsesrom, men også hos pasienter. Betingelser: Det søkes om permisjon med lønn til leder. Undervisningen er gratis. Undervisning på dagtid. Undervisningen er obligatorisk. Den enkeltes norskkunnskaper testes ved oppstart for at opplæringen kan tilpasses i løpet av undervisningstiden. Obligatorisk avsluttende prøve. Kommunen kan ilegge bindingstid. Kontaktperson: Nyansatt prosjektleder i Diakonova. Nærmere informasjon følger Påmeldingsfrist: 8. Januar 2010 Påmelding/: eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Samlet og prioritert påmelding fra kommunen via leder til Anne Lundgård tlf, , 21

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Nesodden

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Kommunal Kompetanse inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Gården som ressurs. Grunn- og fagspesifikke moduler. Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (5 studiepoeng)

Gården som ressurs. Grunn- og fagspesifikke moduler. Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (5 studiepoeng) Gården som ressurs Grunn- og fagspesifikke moduler Gården som ressurs (5 studiepoeng) Høst 2012 Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Høst 2012 Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole VG2 HELSEARBEIDERFAG Helsefagarbeideren En yrkesrettet utdanning Erstatter det som før var utdanningene «Hjelpepleier» og «Omsorgsarbeider»

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Solhaugen vgs og fagskole

Solhaugen vgs og fagskole Solhaugen vgs og fagskole Kort tilbakeblikk Hvor er vi i dag? Fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus Desentralisert fagskoleutdanning i miljøarbeid innen

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Behovet for å ta i bruk miljøtiltak med musikk som del av behandlingen i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern, har vært økende. Nyere studier viser at

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon Velkommen til introduksjon BETTY SANDVIK DØBLE 2014 Introduksjon til ABC modellen Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014 19 fylker 428 kommuner Befolkning i Norge April 2014 5 124 383 ca 4,5

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører NY Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Psykisk helse og utviklingshemming

Psykisk helse og utviklingshemming Regional Fagkonferanse 27.november 2015 Psykiske lidelser og utfordrende atferd «Mitt livs ABC» Psykisk helse og utviklingshemming Lise Øverland, Psykiatrisksykepleier, MSc, Prosjektleder Aldring og helse

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie I samarbeid med : Fagskolen Breivika Tromsø Mål for utdanningen Videreutdanningen

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer