Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn"

Transkript

1 Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune. Opplæringskatalog 2010

2 2

3 Forord Kompetansehjulet i Follo har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse gjennom organisering og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring og som aktiviserer taus kunnskap. Det samarbeides om utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere, samt om etter- og videreutdanninger. Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape svært rimelige tilbud av høy kvalitet og opprettholde dem. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer på egenhånd. Målgrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene er hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, samt personell uten helsefaglig utdanning. Alle kan melde seg på åpne forelesninger, men pleie- og omsorgspersonell har førsteprioritet. Ledelsesutdanningen er også åpen for alle ansatte med lederfunksjoner. Follo, Anne Lundgård Koordinator av Kompetansehjulet i Follo Ski kommune Lillan Eide Oppegård kommune Turid Helen Bugten Ellen Skaar Hege Holmen Ås kommune Enebakk kommune Frogn kommune 3

4 Innhold FORNYET DEMENSOMSORG ALDERSPSYKIATRI I PRAKSIS...5 FAGSKOLE I PSYKISK HELSE...7 FAGSKOLE ÅPNE FORELESNINGER OM PSYKISK HELSE...7 FAGSKOLE I ELDREOMSORG... 9 FAGSKOLE I REHABILITERING LEDELSEUTDANNING...12 DEMENSFORUM I FOLLO...15 PÅRØRENDESKOLEN I FOLLO...17 VÅRSEMINAR FOR DELTAKERE I STUDIEGRUPPENE ELDREOMSORGENS ABC OG DEMENSOMSORGENS ABC.17 HØSTSEMINAR FOR DELTAKERE I STUDIEGRUPPENE ELDREOMSORGENS ABC OG DEMENSOMSORGENS ABC.18 GRUNNUTDANNING HELSEFAGARBEIDER...19 NORSKOPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE

5 VIDEREUTDANNING: FORNYET DEMENSOMSORG ALDERSPSYKIATRI I PRAKSIS Arrangør: Hensikt: Målgruppe: Målsetning: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Høgskolen i Akershus Bedre livskvalitet for personer med demens som benytter kommunale pleie- og omsorgstjenester Helse- og sosialpersonell som arbeider med personer med demenssykdom og deres pårørende Utvidet handlingskompetanse, faglig forståelse og refleksjon Oppstart: September Undervisningen avsluttes november 2010 (Opptak er foretatt) Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadveien 34, 1406 Ski Tid: Se spesifiserte datoer nedenfor, kl Pris drop-in: Det er mulig å delta på enkeltforelesninger. Pris kr. 350,-. Påmelding til koordinator en uke før forelesning. Koordinator/ faglig ansvarlig: Heidi Borgen Larsen, mobil , Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Lillan Eide, , Forelesninger modul 2 Tirsdag Jus og etikk i forhold til personer med demens Bruk av tvang. Foreleser: Høgskolelektor Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole Torsdag Famileperspektiver Foreleser: Høgskolelektor psykiatrisk sykepleier, dr. polit Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud Onsdag Utredning i praksis Metoder Modeller, kartleggingsarbeid, rollespill i bruk av ulike skjemaer Foreleser: Personale v/alderspsyk. pol. klinikk på Gaustad, Oslo universitetssykehus, Aker 5

6 Torsdag Yngre personer med demens Foreleser: Psykolog Per Kristian Haugen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Tirsdag Dokumentasjon Hva hvordan - hvorfor Kvalitetsforskriften og personer med demens Individuelle planer, tiltaksplaner Foreleser: Psykiatrisk sykepleier Frøydis Berman Johansen, Ski kommune Onsdag IPLOS registrering ved demens og psykiske lidelser Registrering og synliggjøring av hjelpebehov, funksjonsvariablene, samtaler med pårørende, rapportering, statistikk, grunnlag for viktige beslutninger, holdninger, kunnskaper og måter å stille spørsmål på, aktiv omsorg, Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenester i kommunene Foreleser: Spesialsykepleier Elin Lillehovde, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud Onsdag Frontallappsdemens Miljøbehandling Ivaretakelse av personalet når atferd blir vanskelig å takle Forleser: MPH/psykiatrisk sykepleier Birger Lillesveen, Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse Onsdag Personer med demens og somatiske sykdommer Foreleser: Lege Astrid Nylenna, Ski kommune AVSLUTTENDE HELDAGSFORELESNING: Kl Onsdag Helhetlig behandlingskjede gjennom samarbeid på alle nivåer Panel med deltakere fra den kommunale tiltakskjeden og spesialisthelsetjenesten, Demensforeningen i Follo, fylkesmannen og høgskole: Spesialhjelpepleier, psykiater, sykepleier/vernepleier, lege, spesialsykepleier, ergoterapeut, omsorgsarbeider, psykiatrisk sykepleier, sosionom, pårørende og brukerlærere 6

7 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I PSYKISK HELSE Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger som et supplement for deltakerne. Arrangør: Hensikt: Målgruppe: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Bedre livskvalitet for personer med psykiske lidelser som benytter kommunale pleie- og omsorgstjenester Helsepersonell som arbeider med personer med psykiske lidelser. Målsetning: Styrke fagkompetansen til helsepersonell i forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser. Oppstart/ påmelding: Varighet: Innhold: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på 15 måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Grunnlagstenkning og lovverk i psykisk helsearbeid Teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid Kommunikasjon og relasjonskompetanse innen psykisk helsearbeid Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. 4 forelesninger koster kr. 1400,- for virksomheten. Se neste side. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE ÅPNE FORELESNINGER OM PSYKISK HELSE 7

8 Hensikt: Målgruppe: Målsetning: Innhold: Sted: Opplæringen skal bidra til økt åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser. Den skal gi kunnskap om de mest utbredte formene for psykiske lidelser og bidra til økt bevissthet og trygghet i møte med mennesker med psykiske lidelser. Opplæringen skal gi en oversikt over historisk utvikling og organisering av helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser. Medarbeidere som trenger grunnleggende kunnskap om psykiske lidelser. Økt livskvalitet for innbyggere med psykiske lidelser. Gjennomgangstema alle dager er dine ferdigheter i møte med brukeren, hvordan etablere god kontakt og kommunikasjon/samtaleferdigheter. Nedenfor ses øvrig innhold. Tårnåsen aktivitetsenter, Valhallvn 62A, 1413 Tårnåsen Varighet: 5 dager fra kl Program: Fredag Statens satsning på psykisk helse, historikk Satsningen i Follo, pleie og omsorgstjenestenes satsning på psykisk helsearbeid, organisering og strategi Samarbeid på de ulike tjenestenivåer, hjelpeapparatet og 1. og 2. linjetjenestene Pasientrettigheter og individuelle planer Angst og depresjon Fredag Psykose og schizofreni Bipolar lidelse Familiemedlemmers situasjon Fredag Personlighetsforstyrrelser Rusmiddelavhengighet Selvmordsnærhet Fredag Eldres psykiske helse Foredragsholder: Psykolog Rolv Moen/brukerlærere fra psykisk helsetjeneste Påmeldingsfrist: 9. mars 2010 Betingelser: Forelesningene settes opp for ansatte som tar fagskoleutdannig, men de er åpne for alle Pris: For alle forelesningene kr. 1400,- 8

9 Drop-in: Det er mulig å delta på enkeltforelesninger. Pris kr. 350,- påmelding til eikeansvarlig en uke før forelesning. Kontaktpersoner: Kjersti Grydeland Ek og Unni Letnes Nergård tlf /76 Påmelding/ Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Ellen Skaar, , Vær rask ute med påmeldingen. Først til mølla prinsippet gjelder! 9

10 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I ELDREOMSORG Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger i demens i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, samt i samarbeid med AOF ved tilstrekkelig antall deltakere. Disse forelesningene er kun et supplement for deltakerne. Arrangør: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Hensikt: Målgruppe: Bedre livskvalitet for eldre personer som mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenestene Pleie- og omsorgspersonell som arbeider med eldre personer. Målsetning: Reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Oppstart/ påmelding: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på Varighet: Innhold: måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Denne grunnmodulen er felles for alle fagskolene. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Aldring og sykdommer Forebygging, rehabilitering og omsorg Organisering og yrkesutøvelse Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt supplerende forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. 5 forelesninger koster kr. 3500,- for virksomheten. Se neste side. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf

11 VIDEREUTDANNING: FAGSKOLE I REHABILITERING Fagskoleutdanningen er en videreutdanning for personell med utdanning på videregående skoles nivå. Tilbudet er nettbasert og gjennomføres individuelt. Kompetansehjulet i Follo setter opp åpne forelesninger i samarbeid med AOF ved tilstrekkelig antall deltakere. Disse forelesningene er kun et supplement for deltakerne. Arrangør: Hensikt: Målgruppe: NKS nettstudier. Det er også mulig å melde seg på til andre arrangører. Bedre livskvalitet for eldre personer som mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenestene Pleie- og omsorgspersonell som arbeider med eldre personer. Målsetning: Reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Oppstart/ påmelding: Fortløpende påmelding etter avtale med virksomhetsleder. Gå inn på Varighet: Innhold: måneder. Studiet består av en grunnmodul og flere fordypningsmoduler. Grunnmodulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og samfunnsfaglige emner. Denne grunnmodulen er felles for alle fagskolene. Den faglige fordypningen omfatter disse emnene: Målgruppen for rehabilitering Rehabilitering som virksomhet Rehabiliteringsprosess og individuell plan Fagskoleutdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave. Utdanningens form: Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av svar på obligatoriske oppgaver, samt supplerende forelesninger og obligatorisk 10 ukers praksis. Pris og betingelser: Videreutdanningen tilsvarer et halvt års studietid på fulltid og er gratis. Det kan evt. søkes virksomhetsleder om dekning av utgifter til bøker. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til å arrangere forelesninger. Deltakere må ha e-post adresse og tilgang til Internett. Opptak: Det søkes opptak til virksomhetsleder. Søker må være offentlig godkjent hjelpepleier og ha minst et års relevant praksis. Kontaktperson: NKS ved Leif Vistven, Seniorrådgiver, tlf Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf , 11

12 VIDEREUTDANNING: LEDELSE Arrangør: AOF og Høgskolen i Oslo (HiO) Du kan starte når du vil, ta den modulen du vil når det passer deg best. Studiet gir deg 30 studiepoeng ved bestått eksamen. AOF's lederprogram skal være en leder/mellomlederopplæring, som gir dagens ledere den handlingskompetanse de trenger for å kunne utføre sine oppgaver på en god og hensiktmessig måte Lederprogrammet består av 6 ulike temaer/områder, hver med en varighet på 4 undervisningsdager (2+2 dager) og er utviklet i samarbeid med HiO. Modulene kan tas uavhengig av hverandre, og gir 5 studiepoeng pr. modul. Det er lagt opp til en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales å ta studiet over 15 måneder med to moduler pr. semester. Målgruppe: Målsetning: Varighet: Lederprogram er i prinsippet åpent for alle, men har et innhold og et tematisk hovedfokus på ledere/mellomledere som ikke har formell lederutdanning fra tidligere *Innsikt i ulike teorier om ledelse og organisasjoner *Innsikt i teori om prosjektledelse og strategisk kompetanseutvikling * Kunnskap og praktiske ferdigheter i coaching, veiledning og rådgiving * Innsikt i ulike motivasjonsteorier, teori om selvoppfatning/selvbilde og kunnskap om stressmestring * Utvidet kunnskap om kommunikasjon og konfliktløsing * Innsikt i de generelle økonomiske prinsippene, som regnskap i privat sektor bygger på, og å kunne foreta enkle årsavslutninger. * Lederne skal også kunne lese regnskapsrapporter og foreta enkle analyser av et regnskap. 15 måneder. Moduler: Tid Våren 2010 Høsten 2010 Modul og tema Modul 1 Veiledning, coaching og rådgivning Modul 2: Prosjektledelse og strategisk kompetanseutvikling Modul 5: Kommunikasjon og Konfliktløsning Modul 6: Bedriftsøkonomi Modul 3: Ledelse og Organisasjonsteori Modul 4: Motivasjon, Selvoppfatning og Stressmestring For nærmere informasjon se neste side. 12

13 Modul 1: Veiledning, Coaching og Rådgivning: 30. sept.-1. okt. og okt kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 7. des Modul 2: Prosjektledelse og Strategisk Kompetanseutvikling (personalledelse): mars og mars 2010 kl (4 dager) Veileder 1. del: Malena Bakkevold, 2. del: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 8. juni 2010 Modul 3: Ledelse og Organisasjonsteori: sept. og okt kl (4 dager) Veileder: Sigurd Ohrem Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 23. nov Modul 4: Motivasjon, Selvoppfatning og Stressmestring: okt. og nov kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 6. des Modul 5: Kommunikasjon og Konfliktløsning: april og april 2010 kl (4 dager) Veileder: Kristin Hippe Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 7. juni 2010 Modul 6: Bedriftsøkonomi: april og mai 2010, kl (5 dager) Veileder: Børre Solstad Pris kr bøker (ca ) og eksamensavgift (ca ) Eksamensdato: 31. mai 2010 Pris: Opptak: Den opplyste prisen gjelder ved 1og 2 deltakere fra kommunene i Kompetansehjulet i Follo. 3-5 påmeldte til en modul: kr pr. person 6-8 påmeldte til en modul: kr pr. person Ved 9 eller flere påmeldte til 1 modul: kr pr. person Det søkes opptak til AOF etter godkjenning fra virksomhetsleder. Det må opplyses om arbeidssted og arbeidsgiver. 13

14 Opptakskrav: Studiet er åpent for alle, men for de som ønsker å melde seg opp til en avsluttende formell eksamen, kreves det enten generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Gjeldende kriterier for å kunne bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse * er at søkeren må være 25 år eller eldre i søkeråret, * kunne dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis (inntil to av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) * dokumentere (ha) tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) Eksamen: Det finnes to alternative eksamensformer. Enten kan du ta moduleksamen etter hver modul eller du kan ta en slutt-eksamen for hele studiet. Moduleksamen Etter hver modul kan du gjennomføre en 4-timers skriftlig eksamen. Hver bestått eksamen gir deg 5 studiepoeng. Slutteksamen Dersom du gjennomfører hele programmet, kan du gjennomføre en 14-dagers hjemmeeksamen, under forutsetning at du har skrevet en oppgave etter hver modul. Bestått gir deg 30 studiepoeng. En samleeksamen for alle modulene koster kr Kontaktperson/ Påmelding: Etter godkjenning av virksomhetsleder kontaktes Thor Wollner i AOF på tlf / Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Lillan Eide, tlf , 14

15 ETTERUTDANNING: DEMENSFORUM I FOLLO 7. juni 2010 Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Utvikle nettverk mellom personer og virksomheter som arbeider med personer med demens og deres pårørende. Sosialt og faglig møtested for alle som driver med utvikling av demensomsorgen og tidligere deltakere på etter- og videreutdanning i demens. Målgruppe: Pleie- og omsorgspersonell, kommunale planleggere, ledere, politikere og pårørende til personer med demens. Målsetning: Spre kunnskap om hva som særpreger god demensomsorg Dato: 7. juni Registrering fra kl , siste forelesning er ferdig kl Sted: Dagforelesningene er i Ski rådhusteater, Idrettsveien 8, Ski Innhold: Fokuset er på hovedsatsningsområdene i Demensplan 2015; Dagaktivitetstilbud, Bedre tilpasset botilbud og Økt kunnskap og kompetanse Program: Se neste side. Opplæringens form: Forelesninger og utviklingsverksted. Det er mulig å velge mellom å være tilstede hele dagen eller enkeltforelesninger. Pris: Pris: kr. 200,- Kontaktperson: Heidi Borgen Larsen, , Påmelding: Finstadtunet, administrasjonen , Eikeansvarlig i kompetansehjulet: Geir Løchsen, / Påmeldingsfrist:

16 PROGRAM DEMENSFORUM I FOLLO Plenum: Den gode dagen Møteledere: Ski kommune Registrering, kaffe/te og produktstander fra Åpning Ordfører Ski kommune og kommunalsjef Kompetansutviklingsetilbudet i Follo Atferdsforandringer ved demenssykdommene Pause Når kommunikasjon skjærer seg Lunsj Enkel lunsj Symposium 1: Kommunikasjon fortsetter Møteleder: Ås kommune Kommunikasjon Pause Kommunikasjon Pause Kommunikasjon Symposium 2: Aktiv omsorg Møteleder: Enebakk kommune Medisinsk forskning om demensssykdommene Pause Miljøterapi, kultur og aktiviteter Pause Sansestimulering og sanserom Symposium 3: Utviklingsverksted for god demensomsorg Møteleder: Oppegård kommune Gruppearbeid Pause Plenumsdiskusjon Pause Oppsummering Kveldsseminar Utfordrende atferd i hverdagen, Solborg bo- og aktiviseringssenter, Eikjolveien 1, Ski Omvisning på sanseromene, Dagtilbud for personer med funksjonshemning, Moerveien 10, Ås 16

17 ETTERUTDANNING: ARBEIDSGRUPPE PÅRØRENDESKOLEN I FOLLO 2010 Arrangør: Hensikt: Oppstart: Innhold: o o o Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Ansatte lærer å arrangere Pårørendeskole gjennom å delta i arbeidsgruppen som planlegger og gjennomfører Pårørendeskolen i Follo 2010, samt tilegner seg kunnskap om situasjonen til pårørende til personer med demens gjennom å være co-veiledere i samtalegrupper. Pårørende til personer med demens opparbeider seg økt kunnskap om demens og økt mestringsfølelse Spredning av kunnskap om pårørendes erfaringer Nye co-veiledere deltar på planleggingsmøte i august/september og skal være co-veileder sammen med erfaren veileder på årets Pårørendeskole i Follo som går over seks samlinger for pårørende høsten 2010: 15.sept, 22.sep. 29.sep, 13.okt. 20.okt. og 27.okt Planlegging og gjennomføring av forelesninger og samtalegrupper for pårørende. Målgruppe: Ansatte i demensomsorgen Opplæringens form: Handlingskompetanse opparbeides gjennom praktisk trening Betingelser: Arbeidsgruppens medlemmer får honorar for sitt arbeid etter avtale Opptak: Det er kun to opplæringsplasser hvert år. Opptaket foretas av leder av arbeidsgruppen. Kontaktperson/ Påmelding: Påmelding til Heidi Borgen Larsen, tlf Påmeldingsfrist: Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , 17

18 Vårlig fagseminar for deltakere fra Ski kommune og Oppegård kommune i studiegrupper Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Sted: Høyås bo- og rehabiliteringssenter, kapellet, Oppegård kommune Tidspunkt: kl Program v/ Kirsten Langåsdalen prosjektmedarbeider, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC, og er for alle som deltar i dette studieopplegget. Programmet sendes ut senere. Påmelding: Til eikeansvarlig innen Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , 18

19 Høstlig fagseminar for deltakere fra Ski kommune og Oppegård kommune i studiegrupper Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Sted: Langhuset, Ski kommune Tidspunkt: 24. November kl Program ved Kirsten Langåsdalen (prosjektmedarbeider, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse) Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC og er for alle som deltar i dette studieopplegget. Programmet sendes ut senere. Påmelding: Til eikeansvarlig innen Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Geir Løchsen, tlf , , KVALIFISERINGSTILTAK: GRUNNUTDANNING HELSEFAGARBEIDER 19

20 Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Ås videregående skole og Servicesenteret i Follo God kvalitet. Fagutdannet og kvalifisert personale. Målgruppe: Ufaglærte vikarer, pleieassistenter eller hjemmehjelpere i pleie- og omsorgstjenestene Målsetning: Rekruttering av fagutdannet personell Oppstart: Varighet: Undervisningen starter i august 2010 på Ås videregående skole. Det gis opplæring som leder fram til den teoretiske eksamen Helsefagarbeider VG2. Bestått eksamen dekker teorikravet til fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års variert praksis i faget. I særskilte tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Servicesenteret på Ås kan gi deg mer informasjon. 1-2 skoleår og 2 år læretid i bedrift, eller 3-5 år praksis. Varighet er avhengig av arbeidserfaring. Innhold i opplæringen: Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Faget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår. Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår. Yrkesutøvelse Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Faget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Opptak: Det søkes opptak til samordnet opptak videregående opplæring etter avtale med virksomhetsleder Kontaktperson: Servicesenter Follo, Grethe Mørk, Tlf /79, Faks: , Epost: Eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Hege Holmen, Tlf , 20

21 KVALIFISERINGSTILTAK: NORSKOPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Høgskolen Diakonova Sikre at alle som arbeider med pleie og omsorg har gode norskkunnskaper som gjør det mulig å fullføre utdannelse og kommunisere godt med pasienter, kollegaer og pårørende. Målgruppe: Ufaglærte som er under utdannelse eller andre som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper. Oppstart: Januar/februar 2010, undervisningen starter etter 15. mars d.å. Innhold i opplæringen: Muntlig og skriftlig norsk, fagnorsk og norsk samfunnsfag og kultur, samt digitale verktøy. Utdanningens form: Undervisningen gis lokalt i Follo, på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, i Ski og Ås. Det skal etableres grupper slik at språkopplæringen kan skje ut fra individuelle forkunnskaper og premisser. Det skal etableres veiledning. Undervisningen gis i klasserom, på øvelsesrom, men også hos pasienter. Betingelser: Det søkes om permisjon med lønn til leder. Undervisningen er gratis. Undervisning på dagtid. Undervisningen er obligatorisk. Den enkeltes norskkunnskaper testes ved oppstart for at opplæringen kan tilpasses i løpet av undervisningstiden. Obligatorisk avsluttende prøve. Kommunen kan ilegge bindingstid. Kontaktperson: Nyansatt prosjektleder i Diakonova. Nærmere informasjon følger Påmeldingsfrist: 8. Januar 2010 Påmelding/: eikeansvarlig i Kompetansehjulet: Samlet og prioritert påmelding fra kommunen via leder til Anne Lundgård tlf, , 21

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer