ANALYSE HORDALAND 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANALYSE HORDALAND 2014"

Transkript

1

2 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen. Varehandelsrapporten tar for seg utvikling i varehandel i handelssentra, men inneholder også nasjonale tall og en overordnet analyse av utviklingstrekk. I år har vi sett nærmere på netthandel og utvikling i konkurranseforhold. I de regionale analysene er det også lagt inn tall for sysselsetting i servering og overnatting. Varehandelsrapporten har vært utarbeidet årlig siden 2003, og årets rapport er den 11. i rekken. Rapporten utarbeides i fire deler, som kan leses hver for seg eller samlet. Del 1 Omhandler nasjonal utvikling. Del 1 inneholder videre en oversikt over datagrunnlag, og forklaringer på begrepsbruk og metode. Vi anbefaler å ha disse tilgjengelig ved lesing av analysene. Del 2 er Analyse for Rogaland Del 3 er Analyse for Hordaland Del 4 er Analyse for Agderfylkene Anne Solheim har vært Asplan Viaks oppdragsleder. Paal Grini står for tallmateriale og grafer. Thomas Mortensen har bistått med presentasjoner. Kvalitetssikrer for overordnet analyse og Rogalandsanalyse er Kjerlaug Kuløy. I Hordaland er rapporten kvalitetssikret av Steinar Onarheim, og i Agder er det Hans Munksgaard som har hatt den oppgaven. Varehandelsanalyse Hordaland

3 Innhold Innledning HORDALAND Netthandel Handel med motorvogner og drivstoff høyere vekst enn landet under ett BERGENSREGIONEN Handelsbalanse Kjøpesentrenes utvikling Bergen sentrum fortsatt størst innenfor klær og sko Servering og overnatting i Bergensregionen Pen økning i handel med motorvogner og drivstoff Bergen sentrum Åsane Fana/Rådal Arna Fyllingsdalen Loddefjord Nesttun Søndre bydel Laksevåg Kleppestø Straume SUNNHORDALAND Handelsbalanse Handel med motorvogner og drivstoff i Sunnhordaland Kjøpesenterutvikling i Sunnhordaland Leirvik Heiane Bremnes Husnes VEDLEGG Omsetningstall for Bergensregionen utvalgte varegrupper Omsetningstall for Sunnhordaland...30 Varehandelsanalyse Hordaland

4 1 HORDALAND Totalt ble det omsatt detaljvarer i Hordaland 1 for 36,9 milliarder kroner 2 i Dette tilsvarer en vekst på 1,8 prosent og er noe lavere enn året før. Dermed ligger veksten i Hordaland litt under landsgjennomsnittet (2,2 prosent). Dagligvarer er den klart største varegruppen, og med en omsetning på 17 milliarder hadde denne varegruppen en vekst på 3,1 prosent i året som gikk, hvilket tilsvarer landsgjennomsnittet. Mens omsetningen innen byggevare kunne vise til en kraftig vekst på i 2012, var den på mer beskjedne 2 prosent i Omsetningen innen klær og sko viser en nedgang på 2,4 prosent og endte på 4 milliarder i Hordaland Vekst 2013 Nasjonal vekst Detaljvaregruppe % 2.2 % Dagligvarer % 3.1 % Klær, tekstiler og skotøy % 0.1 % Annen utvalgshandel % 2.1 % % 2.2 % sportsutstyr, spill og leker Interiør m.m % 2.2 % Jernvarer, fargevarer og % 1.7 % andre byggevarer Møbler og elektro % 0.0 % Tabell 1:Omsetning (1000 kr.) innenfor et utvalg av varegrupper. Kilde SSB 1 Hordaland basert på total omsetning for alle kommuner 2 SSB inkluderer også omsetningstall for drivstoff til motorvogner og detaljvarehandel med fritidsbåter i sin definisjon av total detaljvarehandel. I varehandelsrapporten er disse varegruppene trukket ut. Varehandelsanalyse Hordaland

5 1.1 Netthandel Internetthandelen har hatt en relativt god vekst i Hordaland og omsatte for 534 mill. kroner i Oversikten viser omsetning over netthandel fra bedrifter lokalisert i Hordaland. Det er likevel svingninger mellom varegruppene. Omsetningen innen gruppen «bredt vareutvalg» gikk ned med 8 prosent i 2013 og endre på vel 16 millioner kroner. Netthandel med klær og sko er den største varegruppen innen netthandel i Hordaland, og her var det en nedgang på nesten 6 prosent, omsetningen endte på 193,7 millioner kroner. Den nest største varegruppen er «Annen spesialisert», her var det en økning i omsetning på 18 prosent, og omsetningen endte på til sammen 182 millioner kroner. Omsetningen innen helsekost og elektro kan vise til økninger mellom 6 og 11 prosent. Øvrige varegrupper omsetter for under 20 millioner kroner eller har færre enn tre aktører og er derfor ikke med i datagrunnlaget. Hordaland Vekst 2013 Nasjonal vekst Handel via internett % 8.4 % Netthandel - Bredt vareutvalg % -7.8 % Netthandel - Klær og sko % -5.9 % Netthandel - Møbler og belysning % 88.7 % Netthandel - Elektro % 11.9 % Netthandel - Bøker og papir % Netthandel - IKT - utstyr % Netthandel - Helsekost % 6.7 % Netthandel - Annen spesialisert % 18.5 % Tabell 2: Omsetningstall for foretak med internetthandel i Hordaland (1000 kr) fordelt på varegrupper. Kilde SSB 1.2 Handel med motorvogner og drivstoff høyere vekst enn landet under ett Varegruppen handel med motorvogner og drivstoff inneholder også handel med bil og fritidsbåter. Hordaland har en noe høyere vekst enn på landsbasis. Det gjelder både siste år og siste 5 år. Region Vekst Vekst 2013 Hele landet ,7 % 2,6 % Hordaland ,0 % 5,4 % Tabell 3 Omsetningstall (i hele 1000). Kilde: SSB Varehandelsanalyse Hordaland

6 2 BERGENSREGIONEN Bergensregionen omfatter Bergen og de største nabokommunene Os, Lindås, Fjell og Askøy. Her ble det omsatt detaljvarer for 28,8 mrd. kroner i Dette utgjør en vekst på 1,8 prosent fra Bergen har alene 80 prosent av omsetningen i disse fem kommunene og 62 prosent av hele Hordaland sin omsetning. Utviklingen i varehandel i bydelene varierer, og veksttakten endres fra år til år. Varehandel er en lokal næring, og endringene i omsetning forteller om hvordan den lokale konkurransen utvikler seg. I 2013 var det handelen i Loddefjord som vokste mest, her steg omsetningen med hele 13 prosent, til 998 millioner kroner. Bergen sentrum er den største handelsregionen, her sank omsetningen ørlite, en årsomsetning på 5,45 milliarder kroner representerer en nedgang på 0,3 prosent. Åsane er den nest største handelsregionen utenom Bergen sentrum, her steg omsetningen med 2,8 prosent, og årsomsetningen ble på 4,3 milliarder kroner. Kleppestø og Laksevåg er to handelsområder som ikke har klart seg like bra, her falt omsetningen med henholdsvis 7,6 prosent og 4,8 prosent. Kleppestø endre dermed med en omsetning på 211 millioner, og Laksevåg på 685 millioner kroner. Loddefjord er handelsregionen med størst vekst i omsetning, og kan vise til en økning på hele 14 prosent av en samlet omsetning på litt under en milliard kroner. Hordaland Vekst Vekst Arna % 2.2 % Bergen sentrum % -0.3 % Fana / Rådal % -1.7 % Fyllingsdalen % 1.6 % Kleppestø % -7.6 % Laksevåg % -4.8 % Loddefjord % 14.1 % Nestun % 0.0 % Sandviken % -0.7 % Søndre bydel (Bergen) % 5.2 % Åsane % 2.8 % Andre områder i Bergensregionen % 2.9 % Tabell 4:Omsetningstall for Bergensregionen (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

7 2.1 Handelsbalanse I år har vi sett på utviklingen over en lengre periode i handelsbalansene. Dette er gjort for å få et bilde av de langsiktige trendene. Dekningsgrad består av den faktiske omsetningen i kommunen vurdert mot den mulige omsetningen basert på forbruk til detaljhandel fra innbyggere, og arbeidsplasser i kommunen. En dekningsgrad på over 100 prosent betyr at kommunen har en faktisk større detaljhandel enn forventet ut fra mulig omsetning, altså et handelsoverskudd. En dekningsgrad på under 100 prosent betegnes som handelslekkasje, og viser at innbyggere, og arbeidsplasser handler betydelig utenfor kommunen. Er dekningsgraden på 100 prosent, er det balanse mellom detaljhandel og innbyggeres, næringslivs og husholdningers handel i kommunen. Dekningsgraden er som i 2012 fortsatt god i Bergensregionen. Askøy har den laveste dekningsgraden på rundt 70 prosent. Bergen kommune ligger stabilt på en dekningsgrad på ca 120 prosent, hvilket betyr at Bergen trekker til seg betydelig handel fra nærområdene. Dekningsgraden innen handel i Fjell har hatt et betydelig fall fra 2012 til 2013, men er likevel på ca 110 prosent. Fjell har fortsatt et handelsoverskudd. Det samme gjelder Lindås, der dekningsgraden ligger på ca 117 prosent. I Os har dekningsgraden gått litt ned i de seinere år, og ligger nå på vel 90 prosent. Figur 1:Kommunenes dekningsgrad Kilde Asplan Viak. Varehandelsanalyse Hordaland

8 2.2 Kjøpesentrenes utvikling Kjøpesentrene fortsetter å svekke seg mot annen detaljvarehandel i Bergensregionen. Fra en andel rundt 48 prosent toppåret i 2010, har kjøpesentrenes andel krøpet ned mot 44 prosent. Figur 2 Kjøpesentrenes andel av detaljvarehandelen i Bergensregionen. Kilde: Kvarud analyse Målt i omsetning er Lagunen det største kjøpesenteret. Kjøpesenteret Lagunen fikk eget bybanestopp sommeren 2013, og dermed økt tilgjengelighet for kollektivreiser. Lagunen har ønske om utvidelse og har lagt fram planer for dette. Åsane storsenter har den nest høyeste omsetningen innen detaljvarer. Sartor senter har den tredje høyeste omsetningen innen detaljvarer. Sartor senter er i ferd med å bygge ut og har åpnet noe av de planlagte nye arealene. Vestkanten kjøpesenter er det fjerde største og rundet et milliard kroner i omsetning på detaljvarer i Flere av kjøpesentrene arbeider for å øke sitt handelsareale, men er avhengige av godkjenning før byggestart. Varehandelsanalyse Hordaland

9 2.3 Bergen sentrum fortsatt størst innenfor klær og sko Bergen sentrum står for 32 prosent av omsetningen av klær og sko i Bergensregionen, omsetningen falt med 4,8 prosent i I 2012 så omsetningen ut til å stagnere litt med en vekst på beskjedne 1,7 prosent, så ser vi en tydelig nedgang for 2013, med et fall i omsetning på 4,8 prosent. Omsetningen av klær og sko i Bergen sentrum endte likevel på 1,32 milliarder kroner. Omsetningen i Fana/Rådal sto omtrent stille, med et ubetydelig fall på 0,3 prosent, og en samlet omsetning på 497 millioner kroner. Åsane hadde et fall i omsetning på 3 prosent, hvilket gav en omsetning av klær og sko på 446 millioner kroner. Av de mindre handelsregionene kan Loddefjord vise til en positiv utvikling, med en økning i omsetningen på 12 prosent, og en omsetning på 194 millioner. Arna, Laksevåg, Nestun og Søndre bydel hadde alle mindre økninger i omsetning i Klær og sko Vekst Vekst Arna % 2.2 % Bergen sentrum % -4.8 % Fana / Rådal % -0.3 % Fyllingsdalen ,2 % -0,7 % Kleppestø % % Laksevåg % 4.3 % Loddefjord % 12.3 % Nestun % 9.5 % Sandviken Søndre bydel (Bergen) % 0.6 % Åsane % -3.0 % Tabell 5: Omsetning innenfor varegruppen klær og sko i Bergensregionen (1000 kr.) Kilde:SSB Varehandelsanalyse Hordaland

10 2.5 Servering og overnatting i Bergensregionen I årets varehandelsanalyse har vi også sett nærmere på servering og overnatting. I takt med et økende fokus på shoppingopplevelser, blir nærværet av god servering, og andre tjenesteytende næringer tillagt økende vekt. Servering og overnatting er to næringer som blir forbundet med hverandre. Mange overnattingssteder har også servering. Statistisk er det utfordrende å skille omsetningen knyttet til servering fra overnatting. Vi har derfor valgt å se på sysselsettingen innen disse næringene fordi den viser seg å være mer pålitelig og samtidig mer stabil over tid enn omsetningstallene. Cateringvirksomhet inngår i serveringsvirksomhet, men er tatt ut, da en meget stor andel av denne sysselsettingen er hos aktører som leverer til kantiner I Bergensregionen er servering og overnatting mer sentralisert enn i andre regioner, og domineres av Bergen sentrum. Overnattingsnæringen er fullstendig dominert av Bergen sentrum, mens det finnes sysselsatte innen servering i alle handelssentrene. Sysselsatte servering Overnatting Detaljvarehandel Figur 3 Sysselsetting i servering, overnatting og detaljvarehandel i Bergensregionen. I Bergen er det om lag 1150 sysselsatte i overnatting. Det er 572 i øvrige områder, 14 i Nesttun, 6 i Sandviken og 5 i Laksevåg. Når det gjelder servering er det vel 2600 ansatte i Bergen sentrum, mens øvrige områder har vel 450. Av de øvrige områdene er det vel 160 i søndrebydel, 115 i Fana, 104 i Sandviken og 99 i Loddefjord. I de øvrige områdene er det registrert under 50 ansatte i serveringsnæringen. Når det gjelder utvikling over tid ser vi at antall sysselsatte i serveringstjenester i Bergen sentrum er økende, mens det er små endringer i de øvrige handelssentrene. (Figur neste side) Varehandelsanalyse Hordaland

11 Figur 4 Utvikling i sysselsetting i servering over tid. Bergensregionen. Varehandelsanalyse Hordaland

12 2.6 Pen økning i handel med motorvogner og drivstoff Handel med motorvogner og drivstoff har en sterkere utvikling i Bergensregionen enn i Hordaland under ett, og vokste nesten tre ganger så raskt som snittet for landet i Region Vekst Vekst 2013 Hele landet ,7 % 2,6 % Hordaland ,0 % 5,4 % Bergens-regionen ,8 % 6,2 % Tabell 6 Omsetningstall (i hele 1000). Kilde: SSB Den sterkeste veksten i omsetning innen motorvogner og drivstoff de siste årene finner vi i Åsane, men også søndre bydel har hatt en viss vekst I tusen kr eks MVA Figur 5 Utvikling i omsetning motorvogner og drivstoff Varehandelsanalyse Hordaland

13 2.7 Bergen sentrum I Bergen sentrum ble det omsatt for over 5,4 mrd. kroner i detaljvarer i Dette utgjør en nedgang på 0,3 prosent. Klær og sko er en viktig varegruppe og utgjør omtrent en tredjedel av omsetningen. I Bergen sentrum var det en økning i omsetningen av møbler og elektro på 9 prosent i 2013, til sammen utgjorde omsetningen i denne varegruppen 358 millioner kroner. Omsetningen av dagligvarer økte med 3 prosent. Dette er om lag som andre handelsregioner. Samtlige av de øvrige varegruppene hadde fall i omsetningen i 2013, fra sportsutstyr og leker med et fall på 1 prosent, til interiør som hadde en nedgang på hele 8 prosent. Bergen sentrum Vekst Vekst 2013 Detaljvaregruppe % -0.3 % Dagligvarer % 3.1 % Klær, tekstiler og skotøy % -4.8 % Annen utvalgshandel % -1.9 % sportsutstyr, spill og leker % -1.0 % Interiør m.m % -8.0 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % -2.1 % Møbler og elektro % 9.0 % Tabell 7: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

14 2.8 Åsane I Åsane ble det omsatt varer for 4,3 mrd. Kroner i 2013 og bydelen har nest største omsetning etter sentrum. Veksten var på 2,8 prosent og dermed noe svakere enn året før. Møbler og elektro er varegruppen med størst omsetning i Åsane, og kan vise til en pen vekst på 4,2 prosent og omsetningen endte på 1,55 milliarder kroner. Det er fortsatt en kraftig omsetningsvekst i byggevare, på 25,7 prosent som er den viktigste årsak til økningen. Etablering av Coop Obs Bygg bidrar nok til en del av denne veksten. Dagligvarer kan vise til en vekst på 0,8 prosent, hvilket er noe lavere enn i andre handelsregioner. Omsetningen innen dagligvarer var på 808 millioner kroner. Omsetningen av klær falt med 3 prosent og endte på 446 millioner kroner. Enda mer dramatisk var det for interiør, her falt omsetningen med 9,6 prosent og endte på 244 millioner kroner. Åsane Vekst Vekst Detaljvaregruppe % 2.8 % Dagligvarer % 0.7 % Klær, tekstiler og skotøy % -3.0 % Annen utvalgshandel % -1.8 % sportsutstyr, spill og leker % 1.4 % Interiør m.m % -9.6 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % 25.7 % Møbler og elektro % 4.1 % Tabell 8: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

15 2.9 Fana/Rådal I Fana/Rådal har omsetningen gått ned med 1,7 prosent i 2013 og stagnasjonen fra foregående år ser ut til å fortsette, med et par hederlige unntak. Omsetningen i Lagunen og Laguneparken innen detaljvaregrupper utgjør om lag 2,2 milliarder av omsetningen i denne handelsregionen. Handel med sportsutstyr og leker kan vise til en økning på hele 7 prosent og viser sannsynligvis en god utvikling for tre store sportsvarehus i Laguneparken. Som i 2012 har nedgangen vært størst innenfor byggevarer, der falt omsetningen med 11,5 prosent og endte på 129 millioner kroner. Omsetningen av klær og sko er omtrent en tredjedel av omsetningen i Bergen sentrum og hadde en nedgang på 0,3 prosent i Det tilsvarer en omsetning på 497 millioner kroner. Innen dagligvarer falt omsetningen med 4,9 prosent, og endte på 527 millioner kroner. Fana/Rådal er en av få handelsregioner som har nedgang i omsetning av dagligvarer. Annen utvalgshandel og interiør kan vise til ubetydelige økninger, begge på mindre enn en prosent av omsetningen. Omsetningen av møbler og elektro endte på 294 millioner kroner, hvilket tilsvarer et fall på 6,4 prosent i omsetning. Fana/Rådal Vekst Vekst 2013 Detaljvaregruppe % -1.7 % Dagligvarer % -4.9 % Klær, tekstiler og skotøy % -0.3 % Annen utvalgshandel % 0.3 % sportsutstyr, spill og leker % 7.0 % Interiør m.m % 0.7 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % % Møbler og elektro % -6.4 % Tabell 9: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

16 2.10 Arna I Arna ble det omsatt for 564 mill. kroner i Dette tilsvarer en vekst på 2,2 prosent. I underkant av 60 prosent av denne omsetningen hører hjemme på Øyrane torg. Dagligvarer står for over 60 prosent av omsetningen i Arna, og kan vise til en omsetning på 346 millioner kroner, hvilket tilsvarer en økning på 2,5 prosent. Andre varegrupper kan også vise til økning, omsetningen av klær og sko økte med 2,2 prosent, og interiør med 1,5 prosent. Den største økningen finner vi innen annen utvalgshandel, her økte handelen med 7,2 prosent og en omsetning på i underkant av 92 millioner kroner. Det er ikke oppgitt omsetningstall for varegrupper med færre enn tre aktører. Arna Vekst Vekst Detaljvaregruppe % 2.2 % Dagligvarer % 2.5 % Klær, tekstiler og skotøy % 2.2 % Annen utvalgshandel % 7.2 % sportsutstyr, spill og leker Interiør m.m % 1.5 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Møbler og elektro Tabell 10: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

17 2.11 Fyllingsdalen Fyllingsdalen omsatte for i overkant av 1 milliard i I likhet med de øvrige bydelene i Bergen har også Fyllingsdalen hatt en solid omsetningsvekst siden 2008, med 25 prosent. I 2013 var imidlertid veksten noe mer moderat med om lag 3,3 prosent. Veksten er imidlertid ujevnt for delt og for enkelte varegrupper har den vært særlig sterk i Interiør hadde en vekst på om lag 12,6 prosent, byggvare om lag 50 prosent, mens sport, spill og leker økte med 7 prosent. Svakest var veksten for møbler og elektro med en tilbakegang på om lag 9 prosent. Gruppenavn Vekst Vekst 2013 Detaljvaregruppe ,2 % 3,3 % Dagligvarer ,7 % 3,7 % Klær, tekstiler og skotøy ,2 % -0,7 % Interiør m.m ,4 % 12,6 % Annen utvalgshandel ,8 % 1,4 % ,5 % 7,1 % sportsutstyr, spill og leker Jernvarer, fargevarer og ,2 % 50,0 % andre byggevarer Møbler og elektro ,8 % Tabell 11:Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB 2.12 Loddefjord Loddefjord er den handelsregionen i Bergensområdet som hadde kraftigst økning i omsetning i Omtrent hele omsetningen innen detaljvarer er å finne på Vestkanten kjøpesenter. Omsetningen varehandelen i Loddefjord økte med hele 14 prosent i 2013, og endte i underkant av en milliard kroner. Det var dagligvarer som økte mest, med hele 23 prosent oppgang. Dette tilsvarer en omsetning på 389 millioner kroner. Omsetningen av interiør økte med 18 prosent, til 33 millioner kroner. Innen klær og sko var det også en pen utvikling, her økte omsetningen med 12 prosent og endte på 194 millioner kroner. Loddefjord Vekst Vekst Detaljvaregruppe % 14.1 % Dagligvarer % 22.9 % Klær, tekstiler og skotøy % 12.3 % Annen utvalgshandel % 2.1 % sportsutstyr, spill og leker % 3.1 % Interiør m.m % 18.7 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Varehandelsanalyse Hordaland

18 Møbler og elektro % - Tabell 12: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB 2.13 Nesttun Nesttun hadde en omsetning på 766 millioner kroner i 2013, hvilket tilsvarer nullvekst. Det er store interne variasjoner i utviklingen mellom varegrupper, som tidligere år. Dagligvarer står for litt over halvparten av omsetningen og har økt med 5,9 prosent, og til 388 millioner kroner. Omsetningen av klær og sko økte med 9,5 prosent, til 63 millioner kroner. Varegrupper som annen utvalgshandel, sportsutstyr og interiør hadde alle fall i omsetningen. Både sportsutstyr og interiør hadde kraftige fall i omsetningen på prosent. Omsetningen av byggevarer hadde en svært positiv økning, med en vekst på 26,7 prosent og en omsetning på 52 millioner kroner. Nestun Vekst Vekst Detaljvaregruppe % 0.0 % Dagligvarer % 5.9 % Klær, tekstiler og skotøy % 9.5 % Annen utvalgshandel % -8.3 % sportsutstyr, spill og leker % % Interiør m.m % % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % 26.7 % Møbler og elektro % -1.5 % Tabell 13: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

19 2.14 Søndre bydel Med en samlet vekst i omsetning på 5,2 prosent er søndre bydel bydelen med nest sterkest vekst i bergensregionen i Omsetningen var på 1,8 milliarder kroner, og dagligvarer utgjør over halvparten av dette. Dagligvarer hadde en fin utvikling i 2013, med en økning på 6,4 prosent og litt over en milliard i omsetning. Det er sportsutstyr og byggevarer som har den sterkeste veksten i Søndre bydel, begge kan vise til en vekst på prosent av omsetningen. Med en omsetning i underkant av 15 millioner kroner utgjør sportsutstyr utgjør en liten del av omsetningen i søndre bydel. Til sammenlikning står byggevarer for 134 millioner kroner. Omsetningen av klær og sko står omtrent stille, det samme gjelder annen utvalgshandel. Søndre bydel Vekst Vekst Detaljvaregruppe % 5.2 % Dagligvarer % 6.4 % Klær, tekstiler og skotøy % 0.6 % Annen utvalgshandel % -0.4 % sportsutstyr, spill og leker % 11.0 % Interiør m.m % 3.7 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % 11.9 % Møbler og elektro % 1.7 % Tabell 14: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

20 2.15 Laksevåg I 2013 var det som i tidligere år nedgang i omsetningen på Laksevåg, omsetningen av detaljvarer endte på 396 millioner, hvilket er en nedgang på 4,8 prosent. Om lag 70 prosent av detaljvarehandelen i Laksevåg hører hjemme i Laksevåg senter. Dagligvarer er den største varegruppen og står for to tredjedeler av detaljvarehandelen i Laksevåg. Omsetningen av dagligvarer falt med 4,2 prosent i 2013 og endte på 263 millioner kroner. Omsetningen av klær og sko økte med 4,3 prosent, til 18 millioner kroner. Annen utvalgshandel hadde også en fin utvikling, med en økning i omsetning på 6,5 prosent, og en omsetning på 33 millioner kroner. Omsetningen innen interiør falt med 6,4 prosent og omsetning av møbler og elektro falt med hele 29 prosent for andre år på rad, til 22,4 millioner. Laksevåg Vekst Vekst Detaljvaregruppe % -4.8 % Dagligvarer % -4.2 % Klær, tekstiler og skotøy % 4.3 % Annen utvalgshandel % 6.5 % sportsutstyr, spill og leker Interiør m.m % -6.4 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Møbler og elektro % % Tabell 15: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

21 2.16 Kleppestø Kleppestø hadde klart sterkest nedgang i bergensregionen i 2013 som året før, og endte på en omsetning på 685 millioner kroner. Omsetningen går ned i alle varegrupper, men er sterkest innen klær og sko og sportsutstyr. Innen begge disse gruppene har omsetningen gått ned med vel 20 prosent. Klær og sko omsatte for 43 millioner og sportsutstyr for 22 millioner kroner. Dagligvarer utgjør 57 prosent av handelen på Kleppestø, og her falt omsetningen med 6,1 prosent, til om lag 392 millioner kroner. Omsetningen innen interiør falt med 11,6 prosent, til 20,7 millioner kroner. Kleppestø Vekst Vekst Detaljvaregruppe % -7.6 % Dagligvarer % -6.1 % Klær, tekstiler og skotøy % % Annen utvalgshandel % -7.6 % sportsutstyr, spill og leker % % Interiør m.m % % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Møbler og elektro % -0.5 % Tabell 16: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

22 2.17 Straume I Straume falt omsetningen av detaljvarer med 10 prosent i 2013, og endte på 1,3 milliarder kroner. Vel 90 prosent av omsetningen av omsetningen er knyttet til Sartor Senter. Sartor senteret bygges nå kraftig ut/om og noe åpnes i sommer, noe i november i I ombyggingsperioden slår nok dette negativt ut på omsetningen. Dagligvarer står for omtrent 35 prosent av handelen, og hadde et fall på vel 9 prosent i Omsetningen her endte på 456 millioner kroner. Omsetningen av klær og sko falt med nesten 25 prosent til 191 millioner kroner. Annen utvalgshandel er den eneste varegruppen som har klart å øke sin omsetning, med 7,6 prosent og handel for 160 millioner kroner. Sportsutstyr hadde en nedgang på 20 prosent, til 51,8 millioner kroner. Interiør falt med 6,4 prosent, til 68,5 millioner kroner. Omsetningen av byggevarer falt med 4 prosent, til 173 millioner. Møbler og elektro falt med 9 prosent, til 167 millioner kroner. Straume Vekst Vekst 2013 Detaljvaregruppe % % Dagligvarer % -9.3 % Klær, tekstiler og skotøy % % Annen utvalgshandel % 7.6 % sportsutstyr, spill og leker % % Interiør m.m % -6.4 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer % -4.0 % Møbler og elektro % -9.1 % Tabell 17:Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte varegrupper. Kilde SSB Varehandelsanalyse Hordaland

23 3 SUNNHORDALAND Av de fire største handelsområdene i Sunnhordland hadde tre en samlet omsetningsvekst i 2013, mens Bremnes hadde en liten nedgang. Husnes hadde størst økning i omsetning, på 3,5 prosent og en omsetning på nesten 417 millioner kroner. Heiane er det største handelsområdet, med en omsetning på i underkant av 700 millioner kroner og 0,5 prosent vekst. Sunnhordland Vekst Vekst 2013 Bremnes % -0.3 % Heiane % 0.5 % Husnes % 3.5 % Leirvik % 2.0 % Andre områder % 2.5 % Tabell 18: Omsetningstall (i 1000 kroner) for utvalgte handelsområder. Kilde SSB I analysen vises ikke data samlet for regionen, i og med at det enkelte av kommunene er for få aktører til å utgi tall. 3.1 Handelsbalanse I år har vi sett på utviklingen i handelsbalanse over årene Dette er gjort for å få et bilde av de langsiktige trendene. Dekningsgrad består av den faktiske omsetningen i kommunen vurdert mot den mulige omsetningen basert på forbruk til detaljhandel fra innbyggere, og arbeidsplasser i kommunen. En dekningsgrad på over 100 prosent betyr at kommunen har en faktisk større detaljhandel enn forventet ut fra mulig omsetning, altså et handelsoverskudd. En dekningsgrad på under 100 prosent betegnes som handelslekkasje, og viser at innbyggere, og arbeidsplasser handler betydelig utenfor kommunen. Er dekningsgraden på 100 prosent, er det balanse mellom detaljhandel og innbyggeres, næringslivs og husholdningers handel i kommunen. Varehandelsanalyse Hordaland

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2014

ANALYSE ROGALAND 2014 ANALYSE ROGALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked

16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked 16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked Varehandelsrapporten 2016 Utvikling, trender og framtid - agenda 01 02 03 04 05 Varehandelsrapporten 2015 Hva var det vi sa? Hva ser vi nå?

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Varehandelsrapporten 2016

Varehandelsrapporten 2016 Varehandelsrapporten 2016 Tirsdag 14. juni 2016 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Agenda 1. Varehandelsrapporten 2016 hovedtrekk 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft 3. Forhold som påvirker

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Sentrumsanalyse Nordfjoreid. Fase 1 Kvantitativ analyse

Sentrumsanalyse Nordfjoreid. Fase 1 Kvantitativ analyse Sentrumsanalyse Nordfjoreid Fase 1 Kvantitativ analyse UTDRAG FRA VIKTIGE DOKUMENTER Fra kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Å bu i Eid Å vekse opp i Eid Å ha sitt helse- og omsorgstilbod i Eid Å arbeide

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Utgave: 2 Dato: 2014-11-28 Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Handel og kjøpesenter i Hordaland

Handel og kjøpesenter i Hordaland Handel og kjøpesenter i Hordaland Nr. 7-13 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Handel og kjøpesenter

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver

8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver IKT-barometer 2001 IKT-sektoren. Regionale perspektiver 8. IKT-sektoren. Regionale perspektiver Dette avsnittet belyser sysselsetting og omsetning i IKT-sektoren fordelt på fylker. Sysselsettingen i IKT-sektoren

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser 30. november 2009 Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser Kari Skogstad Norddal Lokalisering av handel Vegtransport: om lag ½-parten av klimagassutslippene i våre storbyer. Arealbruk og lokalisering av

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) SSB varegruppe 47 / Detaljhandel / Eks. mva -: % andel av varehandelsomsetning

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2011 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer