Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veståsenkalenderen 2013 / 2014"

Transkript

1 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn:

2 Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole. Jeg ser frem til å bli kjent med både store og små i organisasjonen vår, og håper at vi sammen skal legge grunnlaget for et godt samarbeid til beste for våre elever. En rekke studier har de siste årene dokumentert hvilken betydning læringsmiljøet har for elevenes faglige og sosiale utvikling. Fellesskapet er viktig og har stor betydning for individuell utvikling. Tryggmodellen, eller Brit Neumann modellen som den også kan kalles, er et godt fundament som fremmer læring for livet. De profesjonelle voksne, enten de er foreldre eller ansatte i skole, må være bevisste sine roller, og aktivt jobbe for å fremme en skolehverdag som oppleves som meningsfull for alle! Alle trenger å bli sett. Alle trenger å føle seg verdsatt! Alle har et ansvar! Når elevene går inn skoleporten på Veståsen skole har vi alle et ansvar for at de skal møte trygge voksne som er deres støttespillere! Godfotteorien er en god ledestjerne: Vi skal gjøre hverandre gode! Veståsen skoles visjon er også en god ledestjerne: Vekst og utvikling for hele mennesket! Prosjekt Bedre læringsmiljø på Veståsen skole skaper engasjement og utvikling! I kommende skoleår vil klasseledelse og forventningsavklaringer få størst oppmerksomhet. Alle skolene i Gjerdrum kommune skal delta i den nasjonale satsingen på prosjekt Vurdering for Læring. Målet er å videreutvikle og forbedre skolenes vurderingspraksis. For Veståsen skole vil det være av betydning å se dette i sammenheng med prosjekt bedre læringsmiljø. Å være i utvikling er spennende: Å søke å bli bedre på praksis i skole er en kontinuerlig og nødvendig prosess! Vi ser frem til et spennende og utviklende skoleår med høy trivsel og høyt læringstrykk. Vi håper prosjektene våre vil gi synlige resultater i vår skolehverdag både faglig og sosialt. Jeg ser med glede fremover, og ønsker oss alle lykke til i arbeidet med å skape en god skole for våre elever. Det krever samarbeid og det krever engasjement fra alle de som bidrar rundt hver enkelt elev. Lykke til med skoleåret! /sign/ Anne Soltveit Rektor Veståsens logo Vårt symbol er ei furukongle. Det har sin bakgrunn i at vi ligger så hyggelig plassert blant furu trær i skogkanten. Furukongla har mange oppgaver. Den verner nytt liv, tetter mot nordavind og vinterkulde for det lille frøet som ligger gjemt i kongle-armene. Men den slipper opp litt etter hvert og spriker med armene sine for at frøet skal få kjenne litt av både kulde og sol, regn og skodde. Til slutt slippes frøet helt ut på egenhånd - ut til nye utfordringer og videre vekst. Veståsen skole vil være som kongla. Verne og beskytte, forberede og gi næring til vekst og utvikling. Være et trygt og godt sted der det blir lagt et godt grunnlag i hvert individ før det slippes videre til neste utfordring. Hver enkelt må få minst to bein å stå på: Faglig og sosial kunnskap og erfaring. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG KONTAKTINFORMASJON...4 Administrasjon og stab...4 Ansatte...4 Telefoner Veståsen skole:...4 Lærere / assistenter...5 Assistenter - Furua...5 Elevråd 2013 / Kontaktinformasjon ansatte skole SAMARBEID SKOLE/HJEM...7 FAU representanter 2013/ Trinnkontakter 2013 / PEDAGOGISK PLATTFORM...9 Visjon...9 Plattform...9 Læringsplakaten HANDLINGSPLAN Prosjekt Bedre læringsmiljø «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Tryggmodellen Felles ledelse Trivselslederprogrammet Klasseledelse på Veståsen, fokusområde Lese- og skriveopplæring på Veståsen skole Vurdering for læring på Veståsen It s Learning Skolebiblioteket Konferanser på Veståsen Foreldremøter på Veståsen Elevrådet på Veståsen Målekart Veståsen TIMER OG TIDER Fag og timefordeling Skoleårets inndeling Skoledagen NYTTIG INFORMASJON Eleven hjemmet skolen Godt skolemiljø gode råd fra foreldre til foreldre Foreldrevettregler Bekymringer i forhold til elevens utvikling Kjøring av elever Når elever søkes fri fra undervisning. Nytt fra høsten 2013! Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg Skolens formelle ansvar for barnas sikkerhet Samarbeid med foresatte Fadderordningen SOL-time (Tidligere RAG-time) Tverrfaglige møter Ansvarsgruppemøter Kultur Nasjonale prøver Gjenglemte klær og andre saker Kirkebesøk Informasjon om RLE-faget og reglene for fritak REGLER OG BEREDSKAPSPLANER Slik vil vi ha det på Veståsen Handlingsplan mot mobbing og uakseptabel adferd Rektor avslutter saken VESTÅSENKALENDEREN VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

4 1. NAVN OG KONTAKTINFORMASJON Administrasjon og stab Post til skolen: Veståsen skole, postboks 10, 2024 Gjerdrum Besøksadresse: Fjellvegen 40, 2022 Gjerdrum Telefonnr. Adm.: Utenfra kan man ringe direkte inn ved å sette 6610 foran intern-nr. Intern-nr. / Mobil E-post adresse Kontorfullmektig skole Karin Søiland Eriksen 6200 / Rektor Anne Soltveit 6201 / Undervisningsinspektør/ Oddbjørn Kinden 6202 / Avd.leder trinn Avd.leder trinn Spes.ped.ansvarlig Torild Myhre Sørensen 6203 / SFO-leder Wenche Lauten 6205 / Kontor SFO og skole Sonja Elisabeth Middelhuis 6200 / Verneombud Turid Bølstad 6225 / turid.martinsen Vara: Sonja Elisabeth 6205 / sonja.elisabeth.middelhuis Vaktmester med ansvar på Veståsen Egil Kogstad 6206 / Ansatte Totalt antall ansatte: 46 1 kontorfullmektig 26 pedagoger 12 skoleassistenter (5 felles med SFO) 12 ansatte på Furua (SFO) (5 felles med skole) Telefoner Veståsen skole: Firesifrede nr. brukes internt. Utenfra kan man ringe direkte inn ved å sette 6610 foran intennr. Man må alltid slå 0 først for å komme ut Miljøverksted 6209 Elevtelefon 6210 Møterom Furua 6211 Møterom Helsesøster / Møterom Furuastua (base 1) 6207 Personalrom 6221 Arbeidsrom trinn Arbeidsrom trinn Arbeidsrom trinn Arbeidsrom trinn Arbeidsrom trinn Rom 5 (base 2) 6226 Arbeidsrom trinn Mediatek (base 3) 6227 Arbeidsrom trinn 7 VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

5 Lærere / assistenter Trinn Lærere og assistenter skole 1 Kontaktlærere: Hanne Kjærstad, Reidun Flugstad Rygg Timelærere: Camilla Lyngsmo Nilsen Assistenter: Ellen Hege Moengen, Unni Gulliksrud 2 Kontaktlærere: Rannveig Sellevoll, Lise Hansen, Anne Grethe Rustad Timelærere: Marit Guii-Larsen, Torild M. Sørensen Assistent: Kjersti Borgaard 3 Kontaktlærere: Aud-Margaret V. Kogstad, Ellen Lundahl Timelærere: Camilla Lyngsmo Nilsen, Line Daae Løvstad Assistenter: Mona Lillebråten, Ingunn Bjørge 4 Kontaktlærere: Norunn Furuseth, Anita Fløitmoen Søderlind Timelærere: Anne Berit Moe, Line Daae Løvstad, Marit Guii- Larsen Assistenter: Unni Gulliksrud, Unni Ødemark, Lill Pedersen 5 Kontaktlærere: Kristin Haug, Hilde Wang-Erlandsen Timelærere: Tone Svendsen, Anne Berit Moe, Line Daae Løvstad, Rannveig Sellevold Assistenter: Ellen Hege Moengen, Andrè Svee 6 Kontaktlærere: Åshild Løvbrøtte, Kjersti Torp Timelærere: Andrè Skar, Oddrun Skjold, Tone Svendsen, Assistenter: Turid B. Martinsen, Anne Lise Vestlund, Ingunn Bjørge 7 Kontaktlærere: Kristin Borgaard, Jon Ketil Nilsen Timelærere: Tone Svendsen, Ingun B. Bogetvedt, André Skar, Oddbjørn Kinden Assistenter: Elisabeth Rammen Pedersen, Arne Tollander, Unni Ødemark Antall elever (pr Antall Rom (a + b + c) pav Base Assistenter - Furua Antall Rom 1 Lill Pedersen, Jeanette Erlandsen, Terese Nurmi 35 Furuastua, rom 1 og 2 2 Sissel Rohn, Aiche Brekkli, Bente Sørum, Tove Arvesen 44 Tekstilrom/ Base 2 + klasserommene 3 (trinn 3+4) Anne Lise Vestlund, André Svee, Arne Tollander, Mona Lillebråten Antall barn (pr ) Mediatek + klasserommene Elevråd 2013 / 2014 Elevrådskontakt Oddrun skjold Styret i elevråd 6a:Fredrik Jahr, Kamilla Hansen 6b: Kristine Rapp, Bendik Anderse VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

6 Kontaktinformasjon ansatte skole Navn E-post Tlf. arb. Rom Andre Skar Anne Soltveit Andre Svee Anita Fløitmoen Søderlind Anne Berit Moe Anne G Rustad Anne-Lise Vestlund Arne Tollander Åshild Løvbrøtte Aud-Margret V Kogstad Camilla Lyngsmo Nilsen Elisabeth Rammen Pedersen Ellen Hege Moengen Ellen Lundahl Guri Sumstad Hanne Kjærstad Hilde Wang-Erlandsen Ingunn Bjørge Ingunn Bogetvedt Jon Ketil Nilsen Karin H Søiland Larsen Kjersti Borgaard Kjersti Torp Kristin Borgaard Kristin Haug Line Daae Løvstad Lise Hansen Marit Guii-larsen Mona Lillebråten Norunn Furuseth Oddbjørn Kinden Oddrun H Skjold Rannveig Sellevoll Reidun Flugstad Rygg Sonja E.Middelhuis /-6200 Tone Svendsen Torild Myhre Sørensen Turid Martinsen Unni Gulliksrud Unni Ødemark Wenche Lauten VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

7 2. SAMARBEID SKOLE/HJEM Grunnskolens nye formålsparagraf av 5. desember 2008 uttrykker det slik: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Grunnskolens formålsparagraf understreker at opplæringen skal skje i samarbeid med hjemmet. Det forutsetter et nært og godt samarbeid mellom skole og hjem. FAU har nedfelte retningslinjer og er viktige samarbeidspartnere FAU-leder har faste møter med rektor og ledergruppa Trinnkontaktene har faste samlinger med FAU Trinnkontaktene og kontaktlærerne har fellesmøter for planlegging av klassemiljøarbeid. FAU representanter 2013/2014 Trinn Navn Oppgave / verv E-post Mob 1A Hege Fagerheim hege.soreideotmail.com B Helene Bergan helenebergan20otmail.com A Ann Kristin Isaksson B Sverre Olstad Leder C Jørn Teksum A Elsa Thora Eggertsdottir B Torild Thaysen 4A Magnus Glomnes B Helene Lykke Audensen A Gry Flingtorp B Erik Brede A Vibeke Nøst Ryggvik B Wenche Lillehagen A Hilde Uthaug B Ole Kristian Bergsgjerdet VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

8 Trinnkontakter 2013 / 2014 Trinn NAVN GRUPPE ADRESSE TELEFON 1. trinn Fay-Nina Hauge Mjøen A Tiurvegen Eli Solvang A Tiurvegen Vibeke Nøst Ryggvik B Åmotshagan Ingunn Bergedal B Åmotshagan Jani Budilski A vara Teiefjellet May Brith Haugan A vara Kokstadhagan Birthe Pihl B vara Åmotshagan Kristin Elizabeth Hessen B vara Bekkebergvegen trinn Anders Bjerke A Fjellkroken 49B Kristin Bergsholm A Teiefjellet Inger Lise Løvåsen B Fjellkroken Nina Bjerknes Vester B Måltrostvegen 2C Bente Mobråthen C Årfuglvegen Elisabeth Hynne C Lerkesvingen Nina Oserud Bentzen A vara Vestbyvegen Astri Hodne A vara Teiefjellet 8A Kim Beate Snellingen B vara Åmotshagan Helena Arnesen B vara Bekkebergvegen Anja Merhof Donatello C vara Røyskattvegen Lill Sæther C vara Hubrosvingen trinn Knut Ulland A Skeismoen Elin Sjaastad A Skogvegen Jo Minken B Himfjellvegen Svein Erik Dokken B Bekkebergvegen Lillian Jahr Oterholt A vara Måltrostvegen Hege Fagerheim A vara Grevlingstien Hege Rosenlund B vara Teiefjellet 4A Marianne Tahayi Melby B vara Spenningen trinn Anne-Marit Kobbersletten A Kokstad Lene Arvesen Dahl Enger A Grevlingstien Monica Hvideberg Moer B Mellomfjellet 32A Siri-Ann Hansen B Åmotshagan Per Lennart Eklund A vara Furuvegen Veronika Annie Eilertsen A vara Vestbyvegen Bodil Aglen B vara Fjellvegen Kristin Elizabeth Hessen B vara Bekkebergvegen trinn Lars Tvedt A Kokstad Kasper Nordmelan A Mellomfjellet Kirsten Fiskum B Grevlingstien Siri Fjeldal B Åmotshagan Hanne Leister Jødahl A vara Rustadvegen Mette Ulsaker Nygård A vara Mellomfjellet Hrønn Egilsdottir B vara Myrullvegen 2F Kristen Elstad B vara 6. trinn Ståle Sønsterudbråten A Myrullvegen 2E Terje Brattbakk A Spenningen Line Heimstad B Fjellkroken Kari Thori Kogstad B Grevlingstien Anne Berit Skymoen A vara Himfjellvegen Morten Skaug A vara Teiefjellet 7F Anne Beate Sundstu B vara Fjellvegen Rønnaug Evang Sveen B vara Åmotshagan trinn Hanne Langerud A Rådyrbakken Janniche Hammer A Tiurvegen Kristin Håheim B Spenningen Linda Huser B Himfjellvegen VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

9 3. PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Plattform Vekst og utvikling for hele mennesket Veståsens pedagogiske plattform viser hvordan ansatte skal arbeide for å realisere skolens visjon og mål. Plattformen beskriver verdigrunnlaget skolen jobber ut fra. Den forteller hvordan vi vil arbeide for å sikre vekst og utvikling for hele mennesket, både faglig og sosialt. Trivsel og trygghet påvirker evnen og muligheten til læring og utvikling. Alle har samme verdi og skal møtes med respekt. Alle skal oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø. Alle voksne skal være tydelige og gode rollemodeller som elevene kan ha tillit til. Alle voksne skal utøve en klasseledelse som gir arbeidslyst og arbeidsro. Elevene skal oppleve alle voksne som samstemte og konsekvente i måten skolens regler håndheves på. Elevene lærer best når de opplever trivsel og trygghet tar utgangspunkt i egne interesser, evner og ferdigheter for å løse oppgaver får tillit til egne evner og ressurser gjennom både opplevelse av mestring og evne til å tåle motgang. (Selvverd begrepet, se lenger ned). blir stilt overfor krav ut fra eget ståsted både faglig og sosialt gis mulighet for varierte arbeidsmåter, individuelt og i grupper er aktive i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læringssituasjon har faglig engasjerte lærere med god relasjonskompetanse har lærere som følger opp, veileder og ser den enkelte har foreldre som tar ansvar og ser at de har betydning for egne barns motivasjon og læringsutbytte Elevene skal trene på økende ansvar og oppleve at de duger gjennom bl.a: Tryggmodellen, Trivselslederprogrammet, elevrådsarbeid, melk og frukt ansvar, kulturverter, skolepatrulje, sykkelpatrulje, fadderansvar og gjennom ulike opptredener i klassen og i større fellessamlinger. Læringsplakaten Vi er forpliktet på læringsplakaten i Kunnskapsløftet (L 06) Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

10 Foresatte Profesjonalitet i læringsmiljøet på Veståsen skole. Elev Ansatte Skolens visjon Vekst og utvikling for hele mennesket, skal gjennomsyre alle relasjoner. Sentrale verktøy er tydelig ledelse, god klasseledelse og Tryggmodellen. Personalet i skole og SFO, elevråd, Trivselslederne og FAU er med på å skape et godt elevmiljø. Elevene skal hjelpes til å mestre skolehverdagen og utvikle seg faglig og sosialt. Selvverd er et sentralt begrep og selve grunnfjellet i Tryggmodellen: Grensesetting egne og andres. Tørre å si ja og nei. Respektere andres ja og nei. Gjøre lykkes og mislykkes (selvtillit) Glede over å få til ting, til å duge. Tåle å gjøre feil, mot til å prøve igjen. Være svakhet og styrke (selvfølelse) Kunsten å like seg selv sånn som man er. Tørre å vise svakhet og styrke. Jeg er verdifull for jeg er meg. Ledelse Rektor er skolens øverste leder og har det totale ansvar. Alle ansatte er også ledere på sine nivå. Våre prestasjoner er grunnlaget for skolens prestasjoner Engasjert og motivert ledelse er avgjørende for fremgang Sammen har vi ansvar for å skape et trygt læringsmiljø. Alle skal oppleve å bli sett, hørt og verdsatt. Alle tar ansvar ved å være tydelige voksenpersoner, stiller krav, støtter og motiverer. All adferd har en årsak. Vi leter etter løsninger Ansatte, elever og foresatte trekkes med i miljøarbeidet Kommunikasjon og samarbeid Vi gjør hverandre gode ved å være støttespillere, dele erfaringer, gi ros og tørre å stille kritiske spørsmål. Alle har ansvar for å si i fra om praksis som oppleves uheldig for elever eller ansatte. Vi vurderer egen praksis og viser endringsvilje. Vi støtter hverandre når noe er vanskelig og snakker med og ikke om. Det skal være god informasjonsflyt ut fra need to know -prinsippet. Alle overholder taushetsplikten innad og utad. Vi er lojale overfor beslutninger som er tatt. Vi snakker positivt om skolen, elever, ansatte og foresatte. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

11 4. HANDLINGSPLAN Prosjekt Bedre læringsmiljø «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Utdannningsdirektoratet startet høsten 2010 det store nasjonale satsingsområdet Bedre Læringsmiljø. Skoleåret er siste år av prosjektet Prosjektplanen med mål og tiltak ligger ute på ITL. FAU har utarbeidet Gode råd fra foreldre til foreldre Dette er også et viktig bidrag til et godt læringsmiljø på skolen. Læringsutbytte Gode verktøy skal læres og brukes av elever og ansatte på skolen. Vi vil gjennom prosjektet utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø. Et godt læringsmiljø krever et godt samarbeid mellom lærere, elever og foresatte. I tillegg er det avgjørende med en aktiv og tydelig skoleledelse. Skoleåret vil hovedfokuset ligge på klasseledelse og lærers forventninger til elevene. Vi vil ved hjelp av ekstern veileder ha observasjon av lærere i klasserommet med påfølgende veiledningssamtaler. Klasseledelse skal styrke læreren som leder og elevenes holdning til læreren som klassens leder. God klasseledelse skal gi elevene trygge rammer og forutsigbarhet. Tryggmodellen vil være en del av arbeidet med god og tydelig klasseledelse. Se mer på neste side om klasseledelse. Tryggmodellen Vi startet arbeidet i prosjektet med å arbeide med tryggmodellen. Trygghet er basisen for å kunne formidle og utvikle elevene. Vi erfarte at dette arbeidet gav gode resultater i forhold til elevenes trygghet og trivsel i klassen. Læreren som leder tryggringen får god kontakt med hver enkelt elev. I ringen kan ingen hjemme seg bort,- den er derfor et godt utgangspunkt for god klasseledelse og relasjonsbygging mellom lærer og elev og elevene imellom. Begrepet selvverd er sentralt fordi det handler om å vektlegge det gode, det positive og det at alle er verdifulle. La alle oppleve å bli hørt, sett og verdsatt. Tydelige tilbakemeldinger på ting som kan eller må endres, hører også med og er viktig for at utvikling skal skje. Felles ledelse Felles ledelse handler om å sikre samstemt ledelse og praksis i alle elevgrupper. Vi har i samarbeid med Paul Viktor Wiker hatt fokus på standarder og rutiner i klasserommet og i friminuttene. Selv om vi har hatt mye på plass fra før vil det alltid være rom for ulik praksis. Dette har vi fått strammet inn på med stort hell. Elevsamtalen har også blitt brukt som et viktig redskap for å kartlegge elevmiljøet. Vi har da brukt informasjonen til å lede enkeltelever inn på nye veier som skjermer både dem og andre for konflikter. Trivselslederprogrammet Trivselsleder TL er ikke en del av prosjekt bedre læringsmiljø, men kjøres paralelt. Det er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er utviklet av de to antimobberne Kjetil Tveit Hasselberg og Kjartan Eide (Kjent fra Kjetil og Kjartan show) Kjartan Eide er i dag daglig leder for Trivselsprogrammet. Trivselsleder er ikke i seg selv et antimobbeprogram, men er anbefalt i atfersprogrammene Olweus, PALS og Zero fordi ca 60% av all mobbing skjer i skolegården. Når flere kommer i aktivitet vil mobbingen reduseres. Det velges trivselsledere i alle klasser fra trinn. Det viktigste kriteriet for å bli valgt er at man er grei mot alle og selv ikke plager andre. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i skolegården. Les mer på I friminuttene har vi 6 voksne tilsynsvakter med gule vester. Trivselslederne kan melde ifra til disse om de ser noe som bør tas tak i. I tillegg har vi TL-ansvarlige: Oddrun Skjold og André Skar Med mottoet 17. mai hver dag er målet til Trivselsleder at skoleelever opplever økt trivsel på skolen gjennom aktivitet og samarbeid. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

12 Klasseledelse på Veståsen, fokusområde Tydelig leder Det er læreren som bestemmer i klasserommet. Læreren skal være en god rollemodell for elevene. Læreren må være forutsigbar og rettferdig slik at elevene føler seg trygge. Regler og konsekvenser må være godt innarbeidet hos alle og synlige i klasserommet. Læreren må håndheve reglene og være konsekvent ved regelbrudd. Læreren skal stille krav og ha høye forventninger til elevenes innsats og ytelse på sitt nivå. Læreren må være tydelig på hva som er målet for undervisningen. Omsorg Læreren skal vise respekt for alle elevene. Elevene skal oppleve seg sett og hørt av læreren. Læreren skal skape samhold og trivsel gjennom trivselstiltak og humor. Ved god balanse mellom tydelighet (kontroll) og omsorg (varme) vil en oppnå et godt samspill med elevene: Forberedelse Læreren skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å undervise på trinnets nivå. Læreren skal være godt forberedt til timen. Materiell skal være på plass og teknisk utstyr sjekket før timen. Læreren skal komme presis, og kreve det samme av elevene. Motivasjon Undervisningen må bestå av varierte undervisningsmetoder. Lærer må være raus med oppmuntring og ros. Lærer må vise engasjement for elevene og undervisningen. Eleven må få hyppige tilbakemeldinger på arbeidet både muntlig og skriftlig. Organisering Elevene skal organiseres slik at alle blir aktivisert Det skal være faste rutiner for start og avslutning av dagen. Oppstilling ute / i garderobe og hilsing inn til klasserommet er fast for alle. Dagen skal ha en god struktur, men lærer må være fleksibel dersom det er nødvendig. Tilpasset opplæring Alle elever yter best når de får utfordringer som står til ferdighetene sine. Kontaktlærerens oppgaver 1. Følge de nasjonale-, kommunale- og skolens lover og regler 2. Samarbeide med ansatte på trinnet 3. Samarbeide med eleven 4. Samarbeide med hjemmet 5. Samarbeide med ledelsen og alle ansatte 6. Samarbeide med SFO/Furua 7. Samarbeide med andre faginstanser Flytsonen er et godt bilde på tilpasset opplæring Et av fokusområdene i prosjektet Bedre læringsmiljø er klasseledelse. All atferd skjer i kontekst og relasjon. Det betyr at elevene ikke er upåvirket av de rammene de befinner seg innenfor. For at alle elvene skal lykkes, er systematisk innsats fra lærernes side avgjørende. Hvis alle lærere, assistenter, skolens ledelse og foresatte kommuniserer de samme forventningene og yter den samme støtten til elevene, vil også handlingsrommet for negativ atferd innskrenkes. I dette arbeidet støtter vi oss til Inger Bergkaste, som i samarbeid med Heidi Amundsen og Synne Bertnes Skjæret har skrevet boka Uro i skolen. Hun jobber som veileder i Majorstueteamet og var foreleser på Veståsen skole i august Først må lærere og ledelse samarbeide om å utvikle forutsigbare kjøreregler for elevadferd. Deretter må det utarbeides en felles praksis for å støtte og lede elevene gjennom skoledagen. Alle ansatte må forplikte seg til å benytte en positiv og støttende kommunikasjon mot elevgruppa. For å lykkes er det også avgjørende med et forpliktende samarbeid med foresatte. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

13 Lese- og skriveopplæring på Veståsen skole På Veståsen skole har vi følgende modell som utgangspunkt for begynneropplæringen i lesing og skriving: Fase: SPRÅK- BEVISSTHET SKRIVE SEG TIL LESING VEILEDET LESING FORMELL BOKSTAV- INNLÆRING Oppstart aug.. Oppstart sept. Oppstart okt.. Oppstart okt.. Metoder: Opp Språklek. Språkverkstedet. Ukas regle. Arbeidsmodell utarbeidet av Arne Trageton. Loggbøker. Damms leseunivers og bøker fra ulike forlag. Bokstavbok. (Artikulering av lyd) Kartlegging: Dynamisk test i september Egen bokstavbok og bruk av PC Damms kartleggings verktøy. Nasjonal kartleggingsp røve. (april) Litt om veiledet lesing for 1. klasse: Veiledet lesing er en metode som legger vekt på elevenes individuelle leseutvikling. Elevene lærer tidlig gode strategier for leseforståelse. I tillegg til innøving av nøyaktig lyderingsstrategi blir elevene bevisst bokas innhold ved å før-lese. Det vil si at de blir kjent med bokas innhold i forkant av egen lesing gjennom samtaler om bilder og overskrift. Elevene kartlegges kontinuerlig slik at de har bøker tilpasset sitt nivå. Litteratur og faglig bakgrunnsstoff: Språkleker, Jørgen Frost og Anette Lønnegaard Prinsipper for god leseopplæring, Jørgen Frost Skriv på PC-lær å lese! Arne Trageton Lærerveiledning veiledet lesing. Ressursperm fra Damms leseunivers, samt video om veiledet lesing. Lundberg, Ingvar og Herlin, Katarina: God leseutvikling Lundberg, Ingvar: God skriveutvikling Hedenfalck, Agnetha m.fl.: God leseutvikling i praksis Anmarkrud, Øystein og Refsahl, Vigdis: Gode lesestrategier VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

14 Vurdering for læring på Veståsen Den nasjonale satsingen «Vurdering for læring» har som målsetting å videreutvikle læreres og instruktørers vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Satsingen bygger på forskning og erfaringer fra flere land og på erfaringer fra prosjektet Bedre vurderingspraksis ( ). Alle skolene i Gjerdrum er med i dette prosjektet. Det er viktig at vi som jobber i skolen har en felles praksis og forståelse av hva vurdering er, og består i. Arbeidet vil foregå på planleggingsdager og i lærernes tid avsatt til pedagogisk utviklingsarbeid. Vurdering foregår blant annet på følgende måter: (Siden vil bli revidert dette skoleåret) Veståsen Elevsamtaler Vurdering av læringsmål IOP Halvårsrapporter spesialundervisning Loggskriving Konferanser It s Learning. Når Gjennom året i den grad en får det til For den enkelte elev i elevsamtalen og gjennom kontinuerlig tilbakemeldinger i undervisningen Det lages ny IOP for hvert skoleår. Foreldre og lærere samarbeider om mål. Kortsiktige mål vurderes jevnlig hele året. Er målet nådd settes det opp nye. Lærer i spes. underv. og k-lærer vurderer mål oppsatt i IOP. Kopi sendes foresatte. Legges også i elevens mappe. Gjennom året av k-lærer Med foresatte høst og vår Læringsplattformen It s Learning (ITL) er et verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever. ITL er spesielt tilpasset skoler, og gjør det mulig å legge ut ukeplaner, oppgaver og prøver til enkeltelever eller grupper. Det kan også brukes til å legge ut lærestoff fra bøker eller nett, sende meldinger til enkeltpersoner eller en gruppe, og man kan planlegge ved hjelp av kalenderen med frister og påminnelser. Elever og lærere kan lagre sine dokumenter her og har dermed tilgang til dem overalt hvor det er nettilgang. ITL får stadig ny funksjonalitet og noe av det viktigste som har kommet det siste året er It s Learning Apps. Her kan andre tilbydere av læringsstoff integrere sine programmer i ITL På Veståsen skal alle elever og foresatte ha tilgang til ukeplaner og annen viktig informasjon på ITL. Skolens kalender og virksomhetsplan ligger her, og FAU legger ut referater og annen info. Personalet kurses i den mer avanserte bruken i undervisningen og det vil bli tatt i bruk i økende grad. Mer om hva som finnes hvor på ITL på side 30. Skolebiblioteket Skolebiblioteket ble gjenåpnet vinteren Alle bøker er registrert i datasystemet bibliofil, som også er systemet folkebiblioteket bruker. Dette gir mulighet for søk etter bøker internt på skolen og i kommunen. Utlån og innlevering gjøres enkelt med skanning av bok og elevens lånekort. Biblioteket er viktig for inspirasjon og leseglede i lese og skriveopplæringen. Camilla Lyngsmo Nilsen har dette skoleåret avsatt tre uketimer som bibliotekansvarlig. Som en ekstra motivasjon får mange av våre elever lesehest diplomer. Den edleste er på sider. De som klarer den får også en gavesjekk på 250 kr på bokhandelen på Romerikssenteret. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

15 Konferanser på Veståsen (Fra forskrift til opplæringslova 2-3) 3-1. Rett til vurdering.det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane med sikte på å fremje læring og utvikling. Det skal også leggjast til rette for at elevane kan gjere god eigenvurdering Skolen og kontakten med heimen Skolen skal halde god kontakt med foreldra. Kontaktlæraren skal minst to gonger om året ha ein planlagd og strukturert samtale med dei. I samtalen skal kontaktlæraren mellom anna gjere greie for korleis eleven står i høve til dei måla som er sette i læreplanverket og korleis eleven arbeider til dagleg. Samtalen skal munne ut i ei oppsummering, mellom anna med sikte på å bli einige om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet. Etter fylte 12 år har eleven rett til å vere med. I tillegg til samtale kan ein nytte skriftleg melding når skolen og/eller heimen finn det formålstenleg. Skriftleg melding skal alltid sendast når foreldra ikkje møter til samtale. Alle elevar i grunnskolen skal ha ei meldingsbok som blir brukt av foreldra og av kontaktlæraren til meldingar om fråvær, søknader om å få fri osv. Melding til heimen om eventuell misferd skal ein gi i eige brev. På Veståsen skole gjør vi det slik: Det skal holdes konferanser minst to ganger i året. Som hovedregel gjennomføres en av konferansene uten eleven tilstede. Konferansen skal vare minimum 30 minutter. Konferansen skal være forberedt av begge parter. Det kan brukes spørsmål til samtale eller egenvurderingsskjema som leveres ut på forhånd. Trinnlærerne skal samarbeide, dele erfaring, dokumentasjon og inntrykk på forhånd. Trivsel, sosial fungering og eventuell mobbing skal tas opp på konferansen. Når sosial IUP foreligger skal denne gjennomgås for å gi et bilde av hvordan eleven fungerer i samspill med andre. Eleven skal vurderes opp imot fagplaner, kartleggingsprøver eller nasjonale prøver på minst en av konferansetimene. Elevens sterke sider skal komme tydelig fram. Det skal gis rom for spørsmål og synspunkter fra foresatte. Det skal skrives en avtale ved konferansens slutt om det eleven skal arbeide videre med og hva lærer og foreldre skal hjelpe eleven med. På 1.trinn er det viktig med en konferanse tidlig slik at foresatte kan informere lærerne om eget barn. Alle forhold som foresatte tar opp som har med andre lærere eller ledelsen å gjøre bringes videre. Revidert juni 2013 VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

16 Foreldremøter på Veståsen Opplæringslova 1-2 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndelig og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom skole og heim. Læringsplakaten Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldrenes/foresattes medansvar i skolen På Veståsen skole gjør vi det slik: Det skal være minst to foreldremøter i året. Det avholdes et møte med trinnkontaktene tidlig på høsten for å planlegge foreldremøter og hvor det lages en plan for aktiviteter, avslutninger jul/sommer og eventuelle andre møter gjennom året. Innholdet i foreldremøtet skal komme fram i innkallingen. Læringsmiljø og trivsel skal drøftes. Årsplan og andre planer som skal tas opp på foreldremøtet legges ut på ITL før foreldremøtet. Det skrives referat som også sendes rektor. På minst ett av foreldremøtene skal det være samtale i grupper rundt et tema med oppsummering i plenum Det er utarbeidet eget opplegg for foreldremøtet på 1. trinn, våren før de starter og på høsten etter skolestart. Innhold: 1 Presentasjon av evt. Nye foreldre/lærere 2 Orientering om: - slik vil vi ha det på Veståsen (kalender) - kontrakt om mobbefri skole (kalender) - læringsmiljø på trinnet - kort orientering om planer (arbeidsplan, ukeplan.) - orientering om undervisningen arbeidsmåter/metode - helsesøster 3 Drøfte forventninger rundt oppfølging av lekser/kontaktbok/meldingsbok/telefontid/ konferanser 4 Samarbeide om tiltak for et godt læringsmiljø gjennom skoleåret 5 Avtale jul- og sommeravslutning 6 Leirskole 7 Eventuelt Spesielt for våren: - Elevundersøkelsen (5 7) trivselsundersøkelsen (1 4) og foreldreundersøkelsen - 7. trinn orienterer om elevmapper (se rutiner ved konferanse) - Valg av en trinnkontakt med en vararepresentant for hver klasse + FAU repr. Fra hver klasse med navn leveres til kontoret. Revidert 11. april 2012 etter gjennomgang i PU-tid VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

17 Elevrådet på Veståsen 11-2 i Opplæringslova. Elevrådet skal bestå av representanter fra 5-7 klasse på barnetrinnet og 8-10 klasse på ungdomstrinnet. Det er også mulig for den enkelte skole å ha med elever fra småskoletrinnet i elevrådet. Et medlem av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet med arbeidet. Rådets hovedoppgave er å fremme elevenes fellesinteresser og å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø. Aktuelle saker for elevrådet er elevenes trivsel og arbeidsmiljø på skolen. Elevrådet har ikke beslutningsmyndighet i skolesamfunnet, men kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. På Veståsen gjør vi det slik Elevrådet består av representanter for trinn. En kontaktlærer for elevrådet er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Første skoleuke i august velges en jente og en gutt fra hver klasse med to vara (en gutt og ei jente) til elevrådet. 6. trinn velger nye representanter til påske som sitter ut 7. trinn slik at de kan få opplæring til styrearbeidet iden siste tiden på 6. trinn. Det avholdes ett elevrådsmøte i måneden eller etter behov. Elevrådsmøtene har et fast møtested. Elevrådsleder leder møtene. Sekretær skriver referat. Elevrådsstyret: Elevrådsstyret består av 2 representanter fra hver av syvendeklassene. Etter påske blir nyvalgte representanter fra 6. trinn med i styret. Det avholdes møter hver uke. (Unntak: Når det er elevråd) Styret velger leder, nestleder, sekretær og kasserer. Alle som sitter i styret skal vite hvilke oppgaver den enkelte har. (Om ønskelig rulleres oppgavene gjennom året) Styret har ansvar for å lage en plan over styremøter og elevrådsmøter. Kontaktlærerne og rektor får kopi. Styret lager saksliste til elevrådsmøtet og sender den ut senest en uke før møtet. Referat fra elevrådsmøtene sendes ut til trinnene senest en uke etter møtet. Det sendes kopi til rektor. To representanter fra elevrådsstyret møter i SU/SMU. Styret i elevrådet går igjennom tidligere instrukser og evaluerer disse. Frist 1. oktober. Evalueringene tas opp i ledergruppa og i SU/SMU i løpet av oktober. Klassemøte/klasseråd Etter at saksliste til elevråd er sendt ut, avholdes klasseråd/klassemøte. Elevrådsrepresentantene gjennomgår sakslista med klassen og tar med innspill til elevråd. Alle kan komme med saker til elevråd, gjennom klassemøte eller lapp i elevrådets postkasse. Nye saker sendes elevrådsstyret senest en uke før neste møte. (Legges i posthylla til e-rådslærer) Elevrådsrepresentantene har ansvar for at referatet blir gjennomgått i klassen. Revidert 11. april 2012 etter gjennomgang i PU-tid VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

18 Målekart Veståsen Utfordring Tiltak Ansvar 1. Lærere Gode læringsresultater 2. Redusere spes.-pedundervisningen 3. Fravær av mobbing 4. Elevtrivsel og elevmedvirkning 5. Mindre gruppestørrelse 6. Alle rollemodeller skal ha tilstrekkelig kompetanse og verdier 7. Medarbeidernes trivsel 8. Tilfredshet med ledelsen 9. Beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse 1. Trene elevene systematisk i ulike arbeidsmåter og læringsstrategier 2. Øke lærernes kompetanse i matematikk og innen leseskriveopplæringen 3. Systematisk kartlegging for å kunne sette i gang tiltak 4. Satsing på vurdering for læring 1. Oppfølgingsrutiner etter kartleggingsprøver følges 2. Samarbeide med foresatte om tiltak /oppfølging 3. Samarb. m/ PPT for testing og tiltak 4. «Tidlig innsats» 5. Lesekurs for elever i gråsonen 1. Tiltakene i ny handlingsplan mot mobbing og uakseptabel adferd følges tett opp. 2. Slik vil vi ha det på Veståsen tas jevnlig opp i alle klasser. 3. Kontrakter og avtaler følges opp i alle ledd. 4. Prosjekt Bedre læringsmiljø fortsetter. 5. Trivselslederprogrammet fortsetter 6. Trygg modellen brukes i alle klasser. 7. Trygg-modellen brukes på foreldremøter 8. Sosial IUP følges opp i alle klasser 9. Elevsamtaler på alle trinn 10. Trivselstiltak drøftes på avd.møter /trinn 1. Regelmessige klassemøter 2. Synliggjøre elevrådets arbeid på ITL 3. Elevdrevet kantine 4. Gjennomføre løypene i arbeidsplanen. (fordypning, arbeidsmåter, læringsstrategier) 5. Elevsamtaler 1. Først og fremst gjennom tiltakene for å redusere spes.-ped.- undervisningen 1. Intern kursing og utviklingsarbeid 2. Ekstern kursing og videreutdanning 3. Eksterne foredragsholdere 4. Arbeid med Bedre Læringsmiljø internt og med ekstern veileder Videreføre gode tiltak som vi har for å bevare høy skår på MBU 1. Videreføre gode tiltak 2. Tett oppfølging av nytilsatte /- fadderordning 3. Tydelige tilbakemeldinger (ros og ris) 4. Adm er synlige i hverdagen med elever og ansatte. 5. Veilede lærere som sliter med uro og faglige vansker 1. Beholde a. Satsing på medarbeidernes trivsel (punkt 3) b. Bevisst bruk av de lokale lønnsforhandlingene 2. Kompetanseutvikling med trykk på a. Helhetlesing b. Spesped, IOP c. Vurdering for læring d. IKT i undervisningen e. Klasseledelse 3. Rekruttere a. Gode rutiner for markedsføring gjennom hjemmeside / annonsering m.m. b. Rekruttering gjennoms skolens store nettverk av ansatte og foresatte Rektor Lærere Lærere K. lærere Lærere Lærere og spespedteam spespedteam Alle K. lærer Alle BLM-gruppa TL-lærere Lærere K.lærere K.lærere Adm./lærere Adm/lærere K.lærere E.rådslærer E.rådslærer Lærere Adm./lærere Alle Rektor Rektor Rektor BLM.-gruppa Alle Adm Avd. ledere Alle Adm Avd. ledere Alle Rektor lesegruppa spespedteam spespedteam Lederteam Lederteam Lederteam Alle VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

19 SFO på Veståsen FURUA, SKOLEFRITIDSORDNINGEN PÅ VESTÅSEN Mål: Miljøet på SFO skal være trygt og positivt for alle barna. Det skal være et nært samarbeid mellom Furua og hjemmet Barna skal få: møte ansvarsbevisste og omsorgsfulle voksne utvikle sosiale ferdigheter gjennom lek og samvær med andre barn hjelp til mestring i ulike aktiviteter. bruke og utvikle sine kreative evner gjennom ulike formingsaktiviteter. gode minner fra tida i Furua. Åpningstider: Furua har morgenåpning fra kl og holder åpent fra skoleslutt til kl Furua holder åpent i ferier og fridager i følge skoleruta dersom det er flere enn 10 påmeldte. Furua er stengt i jule- og påskeferien og i juli + 3 planleggingsdager(før skolestart i august). Regler ved henting/bringing: Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette gis beskjed om skriftlig eller pr. tlf. Hvis andre enn barnets foreldre/søsken skal hente, må vi underrettes på forhånd. Dette av hensyn til barnets sikkerhet. De samme reglene som gjelder i skolen, gjelder også i Furua. Faste rutiner Ferieåpningene: Høstferien blir hvert år avviklet på Veståsen skole. Vinterferien blir hvert år avviklet på Gjerdrum barneskole. Planleggingsdager/inneklemte dager avvikles felles for begge. Sted avtales i god tid. Sommeråpningene avvikles på hver enkelt skole. Påmeldinger sendes de foresatte i god tid før hver ferie der sted er presisert. Organiserer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper ukentlig. Organiserte aktiviteter (eks. barnemassasje, formingsakt., matgrupper o.l.) gjennomføres ukentlig. Gjennomfører brukerundersøkelse minst èn gang i året. Pedagogisk veilederforum minst 6 ganger i året. De ansatte på SFO og lærerne i skolen har samarbeidsmøter. SFO-ansatte er med på 2 personalmøter for alle ansatte. Barn med spesielle behov er ivaretatt på en god måte. Kontakt med ulike frivillige organisasjoner og bedrifter i bygda. Siden revideres etter at ny sektorplan er utarbeidet høsten 2013 VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

20 5. Timer og tider Fag og timefordeling Fag Trinn 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn sum trinn 6.trinn 7.trinn Sum 5-7 sum 1-7 Timer a/ 45 min. 45 min. t 45 min. 45 min. 60 min. 45 min. 45 min. 45 min. 60 min. 60 min. RLE , ,50 427,50 No ,50 5, , ,25 Matte , ,00 912,00 Naturfag ,50 2, ,25 327,75 Eng 0,5 1 1, , ,00 370,50 Samf , , ,50 384,75 K&H , ,00 484,50 Mus , ,50 285,00 Mat&helse 1 28, ,50 114,00 Kr.øv 3, , ,50 470,25 Fysak 1,33 1,33 76,00 76,00 Uketimer 23,00 24,00 26,00 27, ,00 27,00 28,33 28, , ,50 Leksehjelp 60 min. t Skoleårets inndeling Et viktig prinsipp i L 06 er at tidsbruken skal tilpasses de ulike aktivitetene i skolen og skape helhet, sammenheng og progresjon, både innenfor fagene og på tvers av fagene. Særlig i temaorganisert opplæring og prosjektarbeid er det naturlig å dele inn arbeidet i lengre økter. Perioder Timene til hvert fag er delt inn i årstimer. For å møte denne utfordringen har vi også i år delt året inn i perioder. Periodene er på 6-10 uker med påfølgende mellomuker. Dette er likt for alle trinnene, men den faglige vektleggingen, innholdet og timetallet for det enkelte fag blir fastlagt for det enkelte trinn for hver periode. For eksempel skal 5.trinn ha 2,5 t med naturfag i uka eller 95 årstimer. Da kan det bli lagt opp til mer N&M i enkelte perioder enn andre, alt etter tema og årstid. Med et større timetall vår og høst vil mer av undervisningen kunne foregå ute. Det samme med for eksempel RLE, der det kan være naturlig med flere timer rundt høytider enn ellers i året. Dette vil periodeplanene kunne fange opp. Mellom hver periode har vi lagt inn mellomuker. Der kan vi ha aktivitetsdager, temauker og tid til å vurdere resultatene i foregående periode. På bakgrunn av dette kan vi fastsette mål, innhold og arbeidsmåter for neste periode. Det er viktig at elevene gradvis blir trukket med i planlegging og vurdering av trinnets og sitt eget arbeid. Vi mener denne organiseringen vil legge forholdene bedre til rette for det. VESTÅSEN SKOLE VESTÅSENKALENDEREN 2013 /

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer