NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE"

Transkript

1 INVITASJON TIL: NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE Storefjell Resort Hotel, Gol, mars 2015

2 Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme tid og sted arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. INNHOLD Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer: Fysisk barnemishandling. Skademekanikk hos barn. Kengurumottak og kengurupleie av premature nyfødte barn. Gleder og utfordringer når ikke alt er A-4. Dødfødsel historie og erfaringer. Psykisk sårbarhet og depresjon i svangerskapet og perinatalperioden. Tidlig hjemreise for premature med avansert sykehus. Tegn på fødsel og fremmedkulturelle kvinner og fødsel. I tillegg får konferansen også i år besøk av Pelle Sandstrak, som presenterer del to av sitt foredrag Mr. Tourette og jeg MÅLGRUPPE Barnepleiere og jordmødre. KONFERANSEAVGIFT Medlemmer i Fagforbundet: Kr ,- Full pensjon med 2 overnattinger (onsdag 11. fredag 13. mars) Ikke medlemmer: Kr ,- Full pensjon med 2 overnattinger (onsdag 11. fredag 13. mars) De som ønsker ekstra overnatting fra mars må selv kontakte hotellet, pris kr. 940,- PÅMELDING Innen 9. januar 2015 Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, meld deg helst på elektronisk. Husk også å krysse av for hvilket deltakeralternativ du ønsker, og evt. behov for transport fra Gol Jernbanestasjon til hotellet om formiddagen den 11. mars. (NB! NSB kan endre togtidene for 2015). Det settes også opp buss fra Gardermoen 11.mars kl. 09:45 med retur 13.mars kl. 13:30, til kr. 400,- pr. pers. (Bussen bruker ca. 3 timer) Kryss av for dette ved påmelding. KONTAKTINFORMASJON Henvendelser vedr. spørsmål om Konferansen til : Odd Mandal tlf Rune Ramsli, tlf Roger Frostad tlf Eller via e-post: Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har anledning til å søke Fagforbundet sin stipendordning.

3 PROGRAM ONSDAG : Hele dag 1 er felleskonferanse med Ambulanse og AMK Kl. 12:00 13:00 Kl. 13:00 14:00 Kl. 14:00 14:15 Kl. 14:15 14:30 Kl. 14: Kl. 15:30 16:00 Kl. 16:00 16:30 Registrering Lunsj Åpning og velkommen Kulturinnslag v/ Gol kulturskole Fysisk barnemishandling - hvordan avdekke og forebygge? v/ Jens Grøgaard, seniorrådgiver og barnelege, sykehusavdelingen, Helsedirektoratet Kaffepause og samsnakk Sikring av barn og voksne i bil v/ Trond Boye Hansen, tidligere paramedic og trafikkulykkesforsker ved OUS,, Ullevål Kl. 16:30 17:00 Skademekanikk hos barn hva skjer i kroppen ved traumer? v/ Trond Boye Hansen Kl Middag TORSDAG : Kl. 09:00 10:00 Kengurumottak og kengurupleie av premature nyfødte barn. v/katrin Vernang, spesialsykepleier, Sykehuset Østfold HF, og Mona Homstvedt, spesialsykepleier, Sykehuset Østfold HF. Kl. 10:00 10:15 Pause Kl. 10:15 11:15 Kl. 11:15 11:30 Kl. 11:30 13:00 KL.13:00 14:30 Kl. 14:30 15:30 Kl. 15:30 16:00 Kl. 16:00 17:00 Kl FREDAG : Kl. 09:00 10:30 Kl. 10: Kl. 10: Kl. 12:15 12:30 Kl. 12:30 Gleder og utfordringer når ikke alt er A-4. v/lena Karlsen, barnepleier Fødeavdelingen, Stavanger Universitetssykehus Pause Dødfødsel en mamma og jordmors historie og erfaring. v/ Helene Tennefoss-Tørnqvist, jordmor Fødeavdelingen i Skien, Sykehuset Telemark HF Lunsj Noen ganger er`e ikke all-right. - Psykisk sårbarhet og depresjon i svangerskapet og perinatalperioden. v/hege Kaspersen, jordmor og familieterapeut Kaffepause og samsnakk Gevinst og utfordring ved tidlig hjemreise for premature med Avansert hjemmesykehus. - refleksjoner fra en leders synsvinkel. v/vigdis Margrethe Ziener, enhetsleder, Avansert hjemmesykehus, Barnemedisinsk avdeling, OUS Festmiddag Tegn på fødsel, og fremmedkulturelle kvinner og fødsel v/ Weronika Roksvåg, jordmor, Ulllevål sykehus, Oslo Universitetssykehus HF Pause og utsjekk. Felles avslutning med Ambulansepersonell og AMK. Mr. Tourette og jeg 2.0 v/ Pelle Sandstrak Avslutning Lunsj og avreise

4 Nærmere presentasjon av innlederne: Jens Grøgaard er tidligere klinikksjef ved barneklinikken, Ullevål sykehus og arbeider nå som seniorrådgiver og lege i sykehusavdelingen, Helsedirektoratet. Han er utdannet barnelege i Sverige der han disputerte i 1984 på kontroll av pustefunksjonen hos nyfødte og for tidlig fødte. Han jobbet 6-7 år i USA med intensiv behandling av for tidlig fødte og nyfødte. Siste 20 år har han jobbet med skader på barn, både pasientskader NPE og som sakkyndig i rettsystemet og harrundt 100 rettssaker de siste årene. Helene Tennefoss-Tørnqvist er utdannet hjelpepleier i 1996, sykepleier i 2003 og jordmor i Hun jobbet som jordmor ved fødeavdelingen og Fødeloftet i Stavange frem til juli 2014, og hun har etter det jobbet som jordmor ved fødeavdelingen i Skien. Hun er mamma til 4 barn, de mistet sitt 3.barn dødfødsel i Hun er medlem i "Foreningen et barn for lite" og har vært styremedlem og styreleder lokalt i Rogaland noen år. Hun har vært på diverse kurs ift sorgstøtte via foreningen og er kontaktperson sentralt for etterlatte foreldre. Hun har flere foredrag om dødfødsel. Vigdis Margrethe Ziener er utdannet sykepleier, diakon og leder. Hun har jobbet med barn på sykehus fra 1981, avbrutt av to egne barn og et år som helsesøster på Nordmøre. Hun var avdelingssykepleier på sengepost for barn siden 1992 fram til oppstart av forprosjektering av Avansert hjemmesykehus (AHS) i Fram til da er erfaringen mest knyttet til med barn med kreft, hjertesykdom og andre alvorlige sykdommer. Fra 2007 har hun vært engasjert i planlegging, oppstart og ledelse av AHS, som har vært i drift siden september I AHS har de pasienter innenfor flere kategorier, men mest premature, barn med kreft og barn med behov for palliasjon og terminal pleie. Pelle Sandstrak var en stor suksess i fjor med Mr. Tourette og jeg 1.0. I år kommer fortsettelsen Mr. Tourette og jeg 2.0. Han er en svært populær foredragsholder som reiser rundt i Skandinavia, Europa og Nord-Amerika med foredragene sine. Overalt hvor han kommer, får han helt fantastisk mottakelse. Han har vokst opp med Tourettes syndrom. Mr. Tourette og jeg 2.0 er en frittstående oppfølger. Fokus denne gangen er på motivasjon og på å hjelpe. Foredraget har flere direkte fra livet eksempler. Treffende assosiasjoner og unike insider-tips! Han skisserer et liv styrt av impulser, tics og tvang samtidig som han viser at det er mulig å kompensere for symptomene. Først og fremst får vi høre det håpefulle budskapet om hvordan vi kan styrke sjelen vår og oppnå holdningen; Så frisk som jeg kan være.. Hege Kaspersen har utdanning som sykepleier med en videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie. Hun ble deretter utdannet jordmor i 1996, og har senere en toårig deltidsutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmet høgskole (2010). Hun har siden 1996 jobbet ved føde-/barselavdelinger på Ullevål US (fram til høsten 2014), fra år 2000 i kombinasjon med jobb som kommunejordmor i Oppegård kommune. Hun var fagansvarlig for et prosjekt i Oppegård kommune i Prosjektet tok sikte på å oppdage og gi et tilbud til de som strever med vanskelige psykiske reaksjoner i perinatalperioden. Nå jobber hun 70% som kommunejordmor i Oppegård kommune og 20% med tilrettelegging for gravide som er ansatt i Oppegård kommune og tar i tillegg en videreutdanning i r-bup s regi ("Psykoterapi med gravide").hun har i mange år hatt et spesielt fokus på og jobbet med kvinner med fødselsangst, både i sykehuset og som kommunejordmor.

5 Weronica Roksvåg ble ferdigutdannet jordmor i 1998.Hun er også utdannet i klinisk sexologi, Göteborgs universitet, psykologisk fakultet. Hun jobbet på store fødeklinikker i Sverige frem til 2001, da hun flyttet til Norge. Hun har jobbet mest som forløsningsjordmor, men har også jobbet på Olafiaklinikken i 4 år, som er Norges største klinikk for seksuell opplysning og screening. Hun jobber nå som jordmor i 50% stilling ved føde avdelingen, Ullevål sykehus. I tillegg er har hun 50% frikjøp som Foretakstillitsvalgt i Den norske jordmorforeningen, ved Oslo universitetssykehus HF. Hun brenner for kvinnehelse. Hun var for øvrig foreleser på denne konferansen i 2014, og fikk gode tilbakemeldinger. Lena Karlsen har jobbet i helsevesenet siden 1999, og som barnepleier ved Kvinneklinikken Stavanger Universitetssykehus (SUS) siden Hun har videreutdanning i pasientsikkerhet og kurs som fasilitator. Trond Boye Hansen var tidligere Paramedic og trafikkulykkesforsker ved OUS, Ullevål. Han er nå pensjonist, men er fortsatt levende opptatt av temaet, og forsker på dødsfall etter trafikkulykker ved Statens havarikommisjon for transport. Katrin Vernang er utdannet spesialsykepleier.hun har jobbet på Nyfødtintensiv siden 1996, men hadde et vikariat på helsestasjon Ammeveileder, Nasjonalt kompetansesenter for amming (2004). Hun har siden 2010 vært spesialsykepleier for nyfødte. Hun er også med i samspillsgruppen på avdelingen. Mona Homstvedt er utdannet spesialsykepleier. Hun har jobbet på Nyfødtintensiv siden 1997, først som student, siden som ferdig spesialsykepleier (1998). Hun har vært spesialsykepleier for nyfødte siden Hun jobber med familiefokusert arbeid i avdelingen.

6 PÅMELDINGSSKJEMA Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Storefjell Resort Hotel, Gol, onsdag 11. fredag 13. mars PÅMELDINGSFRIST: 9. JANUAR 2015 NB! Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn. Det vil bli gitt skriftlig melding etter hvert som deltakerne registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter påmeldingsfristens utløp. Deltagerne vil i etterkant av gjennomføringen motta faktura på konferanseavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse konferansen ved lav påmelding. For elektronisk påmelding: Ved skriftlig påmelding (Kun én påmelding pr. skjema) Navn Klikk her Stilling / tittel E-postadresse Arbeidssted/adresse/postnr. Fakturaadresse (hvis annen enn over) Evt. bestiller/referansenr. Mobiltelefon (evt. arbeid) Kryss av for ønsket deltakeralternativ: Medlemmer: Full pensjon med 2 overnattinger ( ) Ikke-medlemmer: Full pensjon med 2 overnattinger ( ) Behov for transport fra jernbanestasjon til hotellet mandag formiddag: Fra Oslo med ankomst kl. 10:51 Fra Bergen med ankomst kl. 11:33 Skal være med buss Gardermoen - Storefjell tur/retur Fagakademiet region øst, Postboks 8798 Youngstorget, 0028 OSLO Tlf E-post :

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer

VI eller JEG i arbeidslivet? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015.

VI eller JEG i arbeidslivet? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015. Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015. VI eller JEG i arbeidslivet? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen pust Oktober 2011 I Lungekreftforeningen s.4 passering av polarsirkelen Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust lungekreftforeningen

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

Velkommen til regionalt Perinatalkurs i Tromsø 18. og 19. april 2013

Velkommen til regionalt Perinatalkurs i Tromsø 18. og 19. april 2013 Velkommen til regionalt Perinatalkurs i Tromsø 18. og 19. april 2013 Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt andre felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp eller nyfødtmedisin

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer