Innhold i foredraget. Hva er Aktivitetsskolen (2) Hva er aktivitetsskolen? Loddtrekning til 2 ulike behandlingstilbud. Kommunesamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold i foredraget. Hva er Aktivitetsskolen (2) Hva er aktivitetsskolen? Loddtrekning til 2 ulike behandlingstilbud. Kommunesamarbeid 17.11."

Transkript

1 Innhold i foredraget Aktivitetsskolen i Finnmark Erfaringer med behandlingsopplegget og samarbeidet ykepleier ristin Hansen ør Varanger og overlege/ PhD student Ane okkvoll Helse Finnmark oktober ort om Aktivitetsskolen Erfaringer med opplegget fra ør Varanger v ristin Hansen Tilbakemeldinger fra andre kommuner hvilke utfordringer går igjen- forslag til løsning? amarbeidet- erfaringer, utfordringer Ingen forskningsdata enda- likevel tanker om framtida.. Hva er aktivitetsskolen? Forskning amhandling Behandling Forebygging Hva er Aktivitetsskolen (2) Nytt behandlingsopplegg for barn med fedme/overvekt og deres foreldre Basert på gjensidig forpliktende samarbeidsavtale mellom Helse Finnmark og 6 kommuner i Finnmark ( Vadsø, autokeino, Lebesby,ør Varanger, Alta og Hammerfest) + Tromsø kommune. 97 familier,105 barn inkludert. ommunesamarbeid Tok tid å få underskrift- politisk behandling lar fortgang i prosessen da vi fikk bevilgning fra Helsedirektoratet til prosjektet til bruk i kommunene Loddtrekning til 2 ulike behandlingstilbud Gruppe/Intervensjon: Dagpasienter ved barneavdelingen 3 dager, praktisk og teoretisk veiledning kost og aktivitet ; Oppfølging treningstilbud x 2 timer i uka, møter hos helsesøster, friluftsskole, alt gruppevis Individuelt/ontroll: Poliklinisk konsultasjon hos barnelege,klinisk ernæringsfysiolog ; Oppfølging hos helsesøster, hver familie for seg. 1

2 omplisert intervensjon-flere tiltak Grupper av barn og familier Dagpasient i 3 dager Flerfaglig team Organisert fysisk aktivitet 2 ggr ukentlig 4 dagers friluftskole ettter 3-6 mnd Løsningsfokusert veiledning ykehusteam linisk ernæringsfysiolog Barnelege ykepleiere videreutdanning barn, psykiatri, helsesøster, helsepedagogikk. Fysioterapeut linisk pedagog fra BUP Aktivitetsleder/ turntrener /anestesisykepleier ommuneteam Behandlingsopplegg 1.år 1 m 2m 3m 5m 7m 10m 12m Helsesøster/ykepleier Aktivitet:Fysioterapeut, aktivitetsleder, ressursperson fra barneidrett. 97 familier Gruppe 48 barn Intervensjon Fysisk aktivitet x 2 / uke. Friluftskole 4 dag Individ 49 barn ontroll Hva skal vi evaluere? Primært endepunkt Høyde og vekt. BMI = vekt/ høyde² ekundære endepunkt Midjemål.Hudfold. roppsammensetning målt ved bioimpedans Fysisk aktivitet målt ved accellerometer,ondisjon (Andersens test) Psykologisk helse, livskvalitet, selvfølelse. Metabolske endringer (BT, insulin nivå, lipider) Erfaringer fra ør Varanger Hvem er jeg og min rolle som sykepleier i kommunen: 20 % stilling på helsestasjonen som prosjektsykepleier i aktivitetsskolen Innkalling til avtalte kontroller ca hver 3 mnd. Være en motivator! Gi råd og veiledning. 2

3 De VITIGE foreldrene Foreldrene må ville det. Familien som helhet må jobbe sammen for å nå målene Endringene må skje hos hele familien. Foreldrene kan legge forholdene til rette for mestring. De VITIGE foreldrene forts. Finn på aktiviteter sammen! Barn med 2 hjem IE et slankeprosjekt. Utfordringer underveis i prosjektet- løsninger. Vanskelig å få en fast aktivitetsleder. Liten gruppe Foreldrestyrt aktivitet ammensatte problemstillinger amarbeidet Planlagt telefonmøter med Prosjektsykepleier i Hammerfest Godt å kunne snakke med noen som har kjennskap til prosjektet og deltakerne Råd og veiledning lett tilgjengelig Føler meg ikke så alene Hvordan lage et slikt opplegg for framtiden? Hyppigere møter i starten for å bli bedre kjent. Bedre for familiene om alle kontrollene kunne vært gjennomført i kommunen. Lettere å komme i gjennom med henvisninger til ulike samarbeidspartnere. Generelle erfaringer- Ane Årsaks forklaringer- hos foreldre og helsepersonell NB % av variasjonen i BMI kan forklares ut i fra genetiske faktorer Foreldres motivasjon- hele familien Ulike forhold i ulike familier- mange andre ting i livet 3

4 BMI grenser barn og unge Rådgivning Hvordan kan foreldrene vite om de er på rett vei? Alle gjør noe som er bra Obs pubertet, fysiologi hos barn i vekst Motivasjon til kostendring Ofte stort fokus til å begynne med Mindre etter hvert- tross alt lettere å gjøre noe med? Eks vann som tørstedrikk, frokost, hyppigere måltider, mer frukt og grønt, porsjonsstørrelse, sunnere alternativ. Mer fysisk aktivitet Tilstrekkelig nok fysisk aktivitet ofte det vanskeligste å få til Foreldredrevet aktivitet i prosjektet har vært en utfordring i nesten alle kommuner Aktivitetsledere stabilitet - ulike forhold i kommunene Noen aktivitetsledere savnet en oppskrift Gruppestørrelse og alder sammensetning Mer fysisk aktivitet (2) Gir mestring og bedre selvfølelse ikke lenger noe problem med gymmen Ulike former for lek har slått godt an i alle aldre En del som tidligere ikke var med på noe organisert har nå startet eks håndball, Tae won Do, ridning. 4

5 Mer fysisk aktivitet (3) Hvordan gjøre voksne trygge på å hjelpe barn å bli mer fysisk aktive? Først og fremst foreldre men også andre Tips og råd til gode aktiviteter, leker. Idrettskretsens treningskontakt kurs Litteratur? amtalegrupper Fungerer ulikt i ulike kommuner an være en utfordring å lede Mange foreldre synes de har utbytte Gruppestørrelse- for stor/ for liten- hva er passe? Andre ting-- Ordvalg- problem/ utfordring frustrasjon/ lete etter løsning anskje er relasjon til behandler/veileder det viktigste om helsepersonell må man være bevist sin rolle som motivator uten å ta over problemet. amarbeidet - Helsepersonell tryggere i samtaler om temaet overvekt Føler seg bedre rustet til å møte problemstillingen Lett å ta kontakt Utfordringer mht utveksling av skriftlig info Noen kommuner savnet oppstart kurs - begynte etter de 5 første kommuner hadde startet opp. Oppstart kurs mars 2009 amarbeid- kurs- møtepunkt Nytt kurs avholdt nov 09 for sykehus + kommuneteam + annet interessert personell i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark Av 18 deltakere fra kommune ved første kurs var 8 antall sluttet/ ute i permisjon. 5

6 Erfaringer med samarbeidet Helt nødvendig å samarbeide med andre, kompliserte problemstillinger som krever flere ulike faglige tilnærminger. Erfaring av høy turnover av helsepersonell i dette fagfeltet Felles kurs gir felles faglig plattform- ikke nok med ett kurs.. Vi ønsker å forebygge faglig ensomhet Erfaring ulike kommuner tore /versus små kommuner Tilgang til fag personell Formelle / uformelle system amarbeid innad og utad ultur i organisasjonen- evne til faglig selvstendighet, improvisasjon, løsnings fokus Vi har den fordel at alt personell er godt motivert og positive til å jobbe med dette Rådgivning av overvektige barn og deres foreldre Er nok enklere enn vi tror Vi trenger noen verktøy og det å ha tro på at vi får det til. Ta utgangspunkt i familiens egne ressurser Evne til å lytte og være ivaretagende kanskje det aller viktigste. Veileder for kommunehelsetjenesten Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten nasjonale_faglige_retningslinjer/forebygging utredning_og_behandling_av_overvekt_og_f edme_hos_barn_og_unge nasjonale_faglige _retningslinjer_for_prim_rhelsetjenesten Delprosjekter Anita Hermansen: Fire foreldres erfaringer med Aktivitetsskolen. Master i helsefag UiT juni 2010 tine Trondsen:Fellesfaktorer hos foreldre som oppnår livsstilsendring Master i helsefag UiT Ellen Margrete Iveland Ersfjord: osial antropologisk studie av barn med overvekt Ph D studentntnu. Anne Grete andaunet: Aktivitetsskolenorganisering og implementering Forsker, institutt for sosiologi UiT -? amarbeid Helsesøstrene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Finnmark fylkeskommune linisk forskningssenter UNN Landsforeningen for overvektige (LFO) Fagpersoner ved Norges Idrettshøgskole Representanter for brukerfamilier Finnmark idrettskrets 6

7 Finansiering: Hva kan konkret komme ut av dette prosjektet? amle erfaringer, observasjoner og kunnskap på tvers av fag grupper både i kommune og spesialist helsetjeneste På denne måten komme videre / forbedre oss og kunne gi familiene som sliter med dette et godt evidens basert behandlings tilbud. Framtida pørsmål- kommentarer Bør vi ha et aktivitetstilbud i kommunene for barn med fedme og overvekt? Hvordan kan kommunene bli bedre rustet til å ta seg oppfølgingen av barn med overvekt og fedme? Hva ønsker kommunene at spesialisthelsetjenesten skal bidra med? 7

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Verktøy, pasient historier Ane Kokkvoll overlege barn Finnmarks sykehuset oktober 2013 Innhold- verktøy 1.Samtalen som verktøy- ulike

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Sosial ulikhet i helse få fram den «skjulte» kunnskapen Undersøkelsen «Vi har mengder av data, men vi ser

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

DOKUMENTAR. KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun.

DOKUMENTAR. KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun. DOKUMENTAR KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun. 18 VEKTVOKTERNE VEKTVOKTERNE Ingen barn er like. Men det

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Nasjonalt diabetesforum 9.-10.juni 2011 Livsstilsprosjekt i Finnøy Hvordan påvirke til en varig livsstilsendring? Tilbud og erfaringer fra Finnøy kommune. Pilotprosjekt- Vital Rural

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006 Spiseutvikling hos barn med spisevegring Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus Kvinne-Barneklinikken Barnehabilitering Østerlide Torunn Sundgot Sissel

Detaljer