INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015"

Transkript

1 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget Dato: kl. 13: Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen må ha en tydeligere rolle i utvikling og forbedring av skolehelsetjenesten 44/14 Spørsmål til fylkesordføreren fra Randi Reese (SV) - Kvinner utsatt for vold er et helseproblem. Hvordan vil fylkeskommunen bidra til at kvinnene får beskyttelse, et sted å bo og helhetlig oppfølging? side 1 av 5

2 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen må ha en tydeligere rolle i utvikling og forbedring av skolehelsetjenesten Arkivsak-dok Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget /14 Klikk her for å skrive inn tekst. Skriv inn forslag til vedtak Det er en kjent problemstilling at mange unge sliter med psykiske utfordringer. Dette bekreftes senest gjennom ungdomsundersøkelsen som er gjennomført i Trondheim Kommune og som omfatter elever i ungdomsskolen og videregående skole. Mange ungdommer svarer her at de sliter med sin psykiske helse og mellom 20 og 40 % av elevene svarer at de har vært mye plaget med bl.a. å bekymre seg for mye om ting, søvnproblemer, følt seg ulykkelig/trist/deprimert og følt seg ensom. For ungdom i videregående skole kan psykiske problemer føre til frafall som er et økende problem i våre skoler, noe tilstandsrapporten for videregående opplæring viser. Det gjennomføres mange tiltak for å sikre at elevene har et helsefremmende læringsmiljø, og hovedansvaret for et godt fysisk og psykisk miljø er det lærere og elever på den enkelte skole som har. Skolehelsetjenesten er imidlertid et viktig lavterskeltilbud for mange unge. Og helsesøster er i mange tilfeller den første personen ungdom snakker med om sine problemer. Tidligere oppsøkte elever helsesøster med spørsmål om fysiske belastninger og prevensjon. Nå opplever helsesøster at flere elever har utfordringer knyttet til psykisk helse. En nylig avlagt doktoravhandling har tatt for seg psykisk helse og bruk av medisiner blant åringer, samt helsesøsters oppfatning av sine roller knyttet til dette. Denne viser en økning i bruk av medisiner mot psykiske problemer og lidelser. Videre pekes det på at få helsesøstre har kunnskap om psykiske lidelser og mangler kompetanse til å håndtere ungdom med psykiske problemer, til tross for at flere har tatt videreutdanning innenfor feltet. Helsesøstre i Trondheim bekrefter også i Adresseavisen at man har utfordringer både med kapasitet og kompetanse i skolehelsetjenesten. Det er helseforetakene og kommunene som er ansvarlige for skolehelsetjenesten i våre videregående skoler. Det er likevel viktig at Fylkeskommunen som skoleeier og med ansvar for elever i videregående opplæring er i tett dialog med kommunene når det gjelder kvaliteten i helsetjenesten som tilbys vår elever. side 2 av 5

3 Forslag til vedtak: Fylkestinget ber rådmannen i samarbeid med Fylkesmannen og kommunene kartlegge kompetansenivå og kapasitet/tilgjengelighet i skolehelsetjenesten med et særlig fokus på videregående nivå. Videre ber Fylkestinget Rådmannen både i utfordringsdokumentet og strategiplanen som skal behandles senere i år belyse situasjonen i skolehelsetjenesten både når det gjelder kapasitet/tilgjengelighet og kompetanse, samt foreslå mulige tiltak til forbedringer som Sør-Trøndelag Fylkeskommune sammen med kommunene kan gjennomføre. side 3 av 5

4 44/14 Spørsmål til fylkesordføreren fra Randi Reese (SV) - Kvinner utsatt for vold er et helseproblem. Hvordan vil fylkeskommunen bidra til at kvinnene får beskyttelse, et sted å bo og helhetlig oppfølging? Arkivsak-dok Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget /14 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Skriv inn forslag til vedtak Vold og trusler om vold er et folkehelseproblem. I stortingsmelding "Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner" står det innledningsvis at "Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Basert på ulike spørreundersøkelser fra det siste tiåret anslås det at mellom mennesker i Norge årlig utsettes for vold i en nær relasjon. Hvert år oppsøker anslagsvis til mennesker krisesentertilbudene og/eller anmelder forholdet til politiet" Fylkeskommunen har et ansvar for å samordne og koordinere folkehelsearbeidet i fylket. Sikre kvalitet, kunnskap og samordning og styrke analyse- og statistikkarbeidet i det regionale utviklingsarbeidet. Kommunene har et selvstendig ansvar for iverksetting i egen kommune. Nylig ble resultatet av den store volds- og voldtektsundersøkelsen i Norge lagt fram. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress la den fram på oppdrag av Justisog beredskapsdepartementet. Undersøkelsen viser bla at 9,4% av kvinner har opplevd å bli voldtatt, mot 1,1% av mennene. Halvparten (49%) av kvinnene som rapporterte om voldtekt, hadde opplevd det før fylte 18 år. Seksuelle overgrep mot kvinner og menn blir stort sett utført av menn. De aller fleste kjente overgriperen. Nesten en tredel har aldri fortalt om voldtekten til andre. Undersøkelsen konkluderer bla med at alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge, og starter for mange i tidlig barnealder. Kvinner er langt mer utsatt for seksuelle overgrep enn menn. Kvinner har også en større totalbelastning av vold og overgrep. Barn opplever ofte flere typer overgrep. Personer som var utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep i barndommen er i mye større grad utsatt for vold og overgrep også som voksen. Kvinner utsatt for vold eller trusler om vold har behov for beskyttelse, et sted å bo og helhetlig oppfølging, likeså mindreårige barn i familien (også menn utsatt for vold). Hvordan vil fylkesordføreren sikre at fylkeskommunen bidrar til at kommunene arbeider mer aktivt for å sikre at voldsutsatte i en akuttsituasjon har et sted å henvende seg til i kommunen som er kjent og lett tilgjengelig. Eventuelt at kommunen bla har ordnet det slik at det er avklart at kvinnene kan få dekket side 4 av 5

5 drosjeutgifter til krisesenteret eller annet kontor mv som utsatte kvinner kan henvende seg til kommunene legger til rette på en god måte når den voldsutsatte kvinnen og eventuelle barn kommer tilbake etter opphold på et krisesenter Hvordan vil fylkesordføreren sikre at fylkeskommunen bidrar til at det kommer fram kunnskap om dagens struktur med to Krisesenter "Trondheim" og "Orkdal og omegn" er tilstrekkelig til at utsatte kvinner får hjelp i en akutt situasjon? side 5 av 5

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Et eksempel til etterfølgelse?

Et eksempel til etterfølgelse? Et eksempel til etterfølgelse? Frode Fredriksen, prosjektleder Seksuell helse og trakassering, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag.

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre Driftskomiteen, 09.04.14 Innhold Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre. Hvordan skal vi innrette det

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer