USLÅELIGE PRESTASJONER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USLÅELIGE PRESTASJONER."

Transkript

1 lf Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FMJ 14. september 2011 Dalevindu Vindu etter dine mål utan pristilegg Kvite toppsvingvindu på lager! Fagkunnskap i nærmiljøet! D VDU & D Ø VDU & Ø var asengt. 18 mibakken 3 3, Breivika 6150 Ø ÅUD 6018 ÅUD Køyrerute: Hareid Øyane Ulstein Vanylven Herøy ande ordfjord Vanylven ordfjord pjelkavik Ålesund Frå ballett til film ide Kampanjepris fra Kr , ,- Kampanjepris fra Kr , ,- og P U og P U UÅG PJ.. UÅG P. UÅG PJ. l Utviklet i yskland. Bygget for deg. C UÅG 2 utslipp 99 g/km, 4,91 l/100 km gjelder drivstofforbruk P blandet kjøring. uro 5. Frakt og lev. omkost. inkl. lev. Ørsta. vbildede biler har ekstrautstyr. mportør pel orge. nten du velger en 5-dørs pel stra eller en pel stra ports ourer det handler om kjøreglede. Begge modellene er et dynamisk design-mesterverk med komfortable og innovative løsninger som er unike for sin klasse. daptive Bi-xenon frontlys pel ye Flex ide Bil & Gummiservice Ø. elefon: , lør

2 2 nsdag 14. september 2011 egionavisa Dei vandrar med freidig mot ndeleg framme! Gro har fast grunn under beina. kkje fœr var dei komne eit stykke, så måtte dei klive opp til nok eit fjell. gså her er kjettingen den store trœysta. o er dei komne så langt at dei har utsikt til det meste av Œre. Dei vel å gå ned på baksida av ipa. Det er ingen kunst å gå opp på iadalsnipa, seier dei fleste av fjellfolket. Det kan ha sine utfordringar å kome seg ned derifrå, dersom ein vel å fylgje råsa som går på baksida av ipa, legg nokre av dei til. kribenten er oppvaksen ved foten av dette fjellet, men har aldri vore på ipa. Har aldri hatt det i tankane heller. Grunnen? Hugsar diverre godt den haustkvelden for lenge, lenge sidan då ein ung gut fall utfor fjellet og vart drepen. Hugsar ropet om hjelp ifrå kameraten, hugsa tårene og sorga. ipa skremde meg. tter denne hendinga trur eg dette flotte, ruvande fjellet låg utan nemnande besøk i lange tider. iste åra har fjellfolket vorte stadig meir talrike, og iadalsnipa har vorte eit ynda turmål. Frå tidleg vår til seinhaustes kan ein no møte trimmarar som skal ha seg ein rask nipetur etter arbeidstid. Kor mange gonger har du vore til topps på ipa? like spørsmål kan ein driste seg til å kome med, og svara kan vere imponerande. Dette er fjerde turen min i år, i alle fall. Å, det er vel ein sytti- åtti gonger no,vil eg tru. ei, eg har ikkje tal på kor mange gonger eg har vore der, men det er ikkje over hundre, i alle fall! in vert mest forskrekka over slike opplysningar, og likevel kjem det folk til som fortel at den og den har vore der framimot 200 gonger. Flinke, sporty karar! ala kan ikkje lyge, for oppe på fjelltoppen skal finnast ei bok (som vert trygt oppbevart) der turgåarane noterer namn og frammøtedato i. Denne boka verkar vel som ein magnet på nokre, då Grunnen til at iadalsnipa dreg til seg folk på denne måten? Fjellfolket svarar ofte at der er så fint og ein ser så langt. i imponerande utsikt! Derifrå har du full oversikt over heile øre unnmøre, dersom veret er bra! Det høyrest flott ut å få kike på heile øre ovanfrå, men den som vert svimmel når ein klatrar opp på kjøkkenbordet, har nok ingen ting der oppe å gjere. ngen av dei hyppige nipegjestane nemner noko om at det er vanskeleg å kome seg til topps, og ikkje får vi vite noko om korleis det virkar å kome seg ned att frå fjellet,heller. Merkelege saker! Vi som bur i nærleiken av ipa og ikkje har vore til topps på dette fjellet,- og heller aldri kjem dit- grundar likevel på korleis ein slik tur går føre seg. r der like bratt som det ser ut til? r det enno verre? r utsikta verd ein slik tur? Då vi møtte nokre ungdommar som skulle syne utsikta ifrå iadalsnipa til ein kamerat ifrå ustralia, drista eg meg til å tinge bilete ifrå turen. Bileta kan då ikkje lyge oger ifrå Melbourne var ein røynd fjellklatrar, så dei såg ikkje svart på å ta han med dit. Dei andre i flokken hadde vore på ipa før, men høyrer ikkje til dei som går dit så ofte. Då dei kom attende, fortalde dei at dei hadde gått ned att på baksida av ipa. Dei hadde altså valt vegen som kunne ha sine utfordringar. om ei festleg avslutning hadde gutane fått seg ein herleg symjetur i ykkjavatnet. Bileta deler dei med lesarane. kribenten har sett grundig på fotoa, og er så indarleg samd med ein kar som innprenta oss at alle fjelltoppar skal ein berre beundre nedanfrå. F: H JØG Æ K: VG H MYVD Herifrå kan dei kike ned på voldingane, både i Dalsfjorden og i ustefjorden. Vegen til Det beste i livet er G! - - ay ut/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund pplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon Deskmedarbeider Guttorm snes lf.: algssjef ine Urke lf.: Markedskonsulent Kari H. Berge lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: Journalist oger ldeide lf: Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Deskmedarbeider une arhus lf.: Journalist selin evstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: Kontor og adm. Hildegunn. Haugen lf.: ye egionavisa Gratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

3 egionavisa nsdag 14. september pp- og nedtur på tunellopninga - iksundsambandet - ser ein berre som ei stripe langs Œrestranda. Vi er i Hareid/Ulsteinvik HV DG! * v/kasko eller delkasko teinsprutskade ordnes FFKV og KDF for deg *, uansett bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du betale egenandel. o er det berre fine spaserturen nedover fjellsida att. oger er klar for eit forfriskande bad i ykkjavatnet. FjellfŒraren er alt komen på kjœling. amarbeidspartner med...og du: trenger du bil mens du venter, får du låne en av oss! kriv Fremmerholen inn adresse

4 4 nsdag 14. september 2011 egionavisa FJ: n egyptisk rett har avgjort at Mubaraks namn, symbol og bilde skal fjernes fra hundrevis av offentlege fasiliteter, bygninger og institusjoner. Kva gjer egyptiske forfattarar no? Den egyptiske revolusjonen er omme, hæren utøvar si makt, den nye regjeringa i landet er mildt sagt i uorden, spenninga mellom kristne og muslimar på brestepunktet, medan landets elite reiser utanlands i hopetal berre for å etterlate seg dei ideologisk uvitande massane i djup krise. yder dette kjent? Dette er ikkje berre likt eit gypt anno 2011; det er også ein egyptisk romanklassikar tidsett til den egyptiske revolusjon i Denne danningsromanen artikulerte, då den kom ut, identitetskrisa for ein heil generasjon egyptarar. Kort sagt handlar den om ei gruppe yngre, bråmodne, kosmopolitiske menneske som finn seg sjølve i ein noko uoversiktleg, for ikkje å seie uhaldbar, situasjon etter at hæren har kuppa statsmakta frå den vare barnekongen Farouk. Karakterane i boka fortset å leve som før, slik dei gjorde under det tidlegare regimet, med utstrakt gambling i pengespel, jakt på enda yngre jenter og monalege dosar alkohol, samstundes som dei hånar både det falne regimets brutalitet og det nye regimets manglande handlekraft og evne til å skape struktur og orden i landet. "Vi har no fått det verste frå begge systema", seier ein av karakterane i boka. Forfattaren Waguih Ghali, som for øvrig tok sitt eige liv i badekaret til redaktøren sin, berre fem år etter at han publiserte romanen i 1964, hadde monarkiets uvesen som sin store antagonist. ikevel er altså parallellane til dagens situasjon, der yngre menneske har styrta den militære Hosni Mubarak, og prøvar å forme ein ny kulturell republikk, slåande. Under Mubarak blomstra tidleg den egyptiske litterære scena og var lenge eit slags episenter for den arabiske kulturen.denne blomstringa var nok likevel av det betinga slaget å ha staten som velgjerar fordra etter kvart også ein viss sensur eller "samarbeidsvilje", noko som ganske raskt førte til ei publiseringslekkasje for egyptiske forfattarar, til det meir liberale og tolerante ibanon. tter kvart kom også den enorme framveksten i dei velståande Gulflanda, som gjennom litterære organisasjonar med gode økonomiske vilkår og høgthengande prisar, lokka til seg også egyptiske forfattarar. ikevel fann ein fortsatt litterære celler i gypt. Mellom anna grunnla ein tidlegare journalist på slutten av 1990-talet forlaget Merit, som i all hovudsak publiserte modernistisk og avantgardistisk egyptisk litteratur. ju månader etter Mubaraks fall, held ein skeivt kjederøykande figur hus berre 500 meter unna ahrir-plassen. Han heiter Hashem og er leiar for ein improvisert litterær salong i dei same støvete og uryddige kontorlokala som under den nylege revolusjonen husa aktivistar mot Mubarak-regimet. o er desse lokala folka av den litterære egyptiske eliten; mellom andre Hamdi bu Golail, ein forfattar som ofte problematiserer sitt beduinske opphav, dette arabiske nomadefolket med ein streng arkaisk struktur i eit tydeleg mannleg familieoverhovud, hans ofte fleirfaldige koner og deira felles barn samt forfattaren Magdy el-hafei, som i 2008 skreiv romanen "Metro". Denne handlar om to unge menn, som drevne av desperasjon over si samfunnsstilling, ranar ein bank. omanen vart under Mubarak bannlyst som uanstendig, medan både arabiske og engelskspråklege forlag no flokkar seg rundt forfattaren for å publisere han. Hasham har etter Mubaraks fall travle dagar i sin litterære salong. Mellom anna arbeidar han i desse dagar med ein litterær antologi (ei samling tekstar) som alle skal krinse om inntrykk av og etter revolusjonen. Dei fleste av dei litterære stemmene vil vere "alminnelege" menneske, i denne samanheng folk som ikkje har publisert litteratur tidlegare. For som han seier: "Vi har millionar av vitne til revolusjonen. Kvar og ein av desse er ein potensiell forfattar. Det er klart at dette har endra oss og gjort inntrykk på oss, særskilt dei unge". Hasham er ikkje åleine om å dyrke dei unge sine stemmer etter revolusjonen. mange år haldt landet sine intellektuelle dommedag over ungdommen; der dei fylte dei offentlege fora med klager over ungdommen sin facsinasjon for den vestlege populærkulturen motebilete, musikkvideoane og framdyrkinga av kommersielle merkenamn. Mykje av det same som radikale islamistar åtvarar mot og skuldar sine unge for. Den egyptiske forfattaren Mansoura zzedine var halvvegs i ein roman om ein 20 år gammal antihelt då revolusjonen braut ut. Denne skulle omhandle ein livstrøtt, blasert nihilist som keia seg like mykje over politikk som alt anna som innebar sosialt engasjement og ansvar. o seier ho: "g måtte slutte å skrive romanen. g såg på ungdommen og deira kultur som blasert og overflatisk, med eit likegyldig verdigrunnlag. o innser eg at eg ikkje forstod deira generasjon. g er i ferd med å skriv om heile romanen". DDMUD FDK JCB VGHM Haddal / ikesund FDDM Håheim Prisant.: ,- + omk. ppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 53/62/56 kvm omt: Ca. 355 kvm, eiet Byggeår: 1990 Fritidsbolig ved sjøen i naturskjønne omgivelser ved Håheim mellom Haddal og iksund i Ulstein kommune. Boligen inneholder vindfang, bod, bad/wc, 3 soverom, hovedsaklig belagt med furupanel og standard på bad og kjøkken fra byggeår. tor sydvendt terrasse med utgang fra stue. Flott utsikt mot holmer og skjær. Visning: nsdag kl.16:30-17:30 Kontakt: irik Digernes elefon:

5 egionavisa nsdag 14. september Happy day! DC - UC - D - J PU GU orsdag 15. september kjem ina Hamre fra olis og tilbyr hudanalyse, quick make-up og manikyr n Chri potek 1 Ulstein Best Fashion Kjøp ans oucis dagkrem 445,- Bianco Bjørklund Coop Mega lkjøp Føhnix Frisør Få øyekrem på kjøpet! Verdi kr 345,- Glass & ammesenteret BÅHU - lf Gode makeup-tilbud! yeshadow base ord. kr 110,- 79,- Glitter ntersport Mester Grønn ille otabene Parfymelle ingo øyset sko YH! Burberry Body Fragrance Kjøp Jean Paul Gaultier edt. 445,- unkost unt & am ilbords Valaker Bakeri Vinmonopolet Få deostick på kjøpet! verdi kr 205,- Minilakk 59, aurdag: Coop Mega 9-21 aurdag 9-20 potek 1 Ulstein 9-17 aurdag Blåhuset, Ulsteinvik Vågsgata 24, Fosnavåg lf BÅHU - Ulsteinvik lf: Vinmonopolet Fredag aurdag 10-14

6 6 nsdag 14. september 2011 egionavisa DB: Ulikhetens pris har skapt debatt Bedre med likere fordeling ikere fordeling av inntekt skaper ett bedre samfunn. Det er konklusjonen i boken Ulikhetens pris. likt blir det selvsagt debatt av. De britiske forskerne ichard Wilkinson og Kate Pickett sin bok fra 2009 har nå kommet ut på norsk under tittelen "Ulikhetens pris". Utgiver av boka i orge er es Publica, en radikal tankesmie og forlag som arbeider for å skape økt forståelse og oppslutning om "den norske modellen". g boka Ulikhetens pris" inneholder en lang rekke argumenter for at vi bør ta vare på "den norske modellen". Wilkinson og Pickett tok for seg 23 av de rikeste landene i verden og mener å påvise at det er en sammenheng mellom inntektsforskjeller og graden av helsemessige og sosiale problemer. tor ulikhet fører til høyere barnedødelighet, flere mentale lidelser, lavere levealder, mindre sosial mobilitet, dårligere skoleprestasjoner, flere tenåringsfødsler, lavere status for kvinner, dårligere tillit mellom folk, flere drap, mer fedme og rus. ikere i kandinavia De fire skandinaviske landene og Japan er de med minst inntektsforskjeller og gjør det bra på alle de nevnte områdene. U, torbritannia og Portugal er landene med de største inntektsforskjellene, og kommer ditto dårligere ut. Figuren under viser en oppsummering av Wilkinson og Pickett sine funn. De helsemessige og sosiale problemer er mer utbredt i land som har stor ulikhet i inntekt. om eksempel; graden av mental sykdom Utfordringen (i hele befolkningen, ikke bare de fattige!) er fem ganger høyere i samfunn med stor ulikhet. jansen for å bli kastet i fengsel er fem ganger større og sjansen for å lide av klinisk fedme er seks ganger større. g så videre. F GJD er å finne den rette balansen mellom frihet og likhet. Kritikk Wilkinson og Pickett har fått mye kritikk for sin forskning. Flere hevder at det er for lettvint å påstå at det er en sammenheng mellom likhet og de problemområdene som er analysert. kke vet jeg, men etter å ha tilbrakt ganske mye tid i både U og torbritannia, er det for meg ingen tvil om at kandinavia er et langt bedre sted å leve for folk flest, ja trolig for de rikeste av oss også. De rikeste i U og torbritannia er så rike at de ikke lengre er en del av samfunnet. De lever i sin egen, til dels lukkede verden bak gjerder og sikkerhetsvakter. akke seg til. ikhet og frihet Kristin Clement i den konservative tankesmia Civita sier også at økonomisk likhet har positive ringvirkninger og er et relevant politisk mål, men hevder at økonomisk likhet må avveies mot andre viktige verdier som likebehandling, belønning etter innsats, eiendomsrett og ikke minst frihet og økonomisk vekst. g Clement har etter min mening mye rett. tor grad av frihet er en forutsetning for vekst. m gründere, innovatører, industribyggere og andre ikke fikk sin rettmessige del av verdiskapningen, ville mye vært annerledes i orge. Det som for meg synes som en vesentlig forskjell mellom orge og U, er at rikdom i seg selv ikke gir sosial status i orge i motsetning til i U. Det er hvordan rikdommen brukes som bestemmer om du får sosial status eller ikke. Heldigvis er det på våre kanter tradisjon for å bruke rikdom til ny verdiskaping. Finne balansen Frihet og likhet står ikke i motsetning til hverandre. De er innbyrdes avhengig av hverandre. For stor grad av frihet lå bak finanskrisen i For stor grad av likhet havarerte i Øst-uropa på 1980-tallet. Den politiske utfordringen blir å finne den rette balansen mellom frihet og likhet. andene i kandinavia har tilsynelatende lykkes langt bedre enn U og torbritannia i å finne denne balansen.

7 egionavisa nsdag 14. september F G G r e k k a j s r æ llv JKK P! 50% a / d i t i r f v a r Mengde n r a b g o e r r e h, e m a d til l i t r e k k a j over 100 JKK P! BG MYU JK Ullfleece jakke perfekt for kjølige haustdager. Fargane svart, dusty blue og plum. 599,- 299,- 249,- Veil. pris 1199,- enior Junior JKK P! ØY DVD UUD 999,- UMB F BUK 30% FP PÅD VVU. For 6-8 personer. Veil. pris 3999,-. GG! GG! % i sykkelavdelingen KMU CU 24 Passar frå 8-12 år. Veil pris 2799,-. JKK P! i fje0lla-vd7el0inge% n CP BGG JKK P! estvinnar. 999,- 1499,UM F: ,GG PÅ BÅHU Ø F:

8 8 nsdag 14. september 2011 egionavisa VMDG: Det er vemodig å selje etter 23 år, men eg er ingen ungdom lenger, seier ddvar Homberset (70) Vemodig sal av eiga bedrift Gründer, eigar og drivar av un Vent i Furene har no selt firmaet sitt etter 23 år med drift. Vemodig, men riktig, seier gründeren som no har nådd pensjonsalder. g kjenner meg trygg på at firmaet no er i gode hender, seier ddvar Homberset (70) som førre veke selte firmaet sitt un Vent med seks årsverk til sykkylvsbaserte Plato. rass i nye eigarar vil un Vent, som driv med beslag og ventilasjon, framleis ha tilhald i Furene og dei tilsette vil halde fram i bedrifta. Det kjennes riktig at det vart Plato som kjøpte firmaet. Vi har hatt eit visst samarbeid med dei og kjenner dei som seriøse og dyktige folk. Det var også viktig for oss at våre tilsette fekk vere med vidare, fortel Homberset som sjølv skal trappe ned arbeidet. overgangsperioden vil eg trå til der det trengs, elles vil det vere ei naturlig nedtrapping i tida framover. g er jo ingen ungdom lenger, seier han. Vemodig Homberset vil ikkje ut med kva bedrifta, som omset for rundt seks millionar kronar årleg, vart selt for; Begge partar var nøgd med handelen. Det er ikkje ei synkande skute eg har selt, ordretilgangen er god, seier ddvar som ikkje legg skjul på at det er med eit visst vemod at KG: Vi har hatt 23 fine år i bedrifta, seier ddvar og kona HildebjŒrg som saman har drevet un Vent i 23 år. o er firmaet selt. han no gir drifta vidare til andre etter 23 år. Homberset starta opp firmaet i den gamle Handelsskulen i Volda i april 1988 med kontor i eit gamalt lærarrom og lager i eit fengselslokale opna un Vent i Furene der det ligg i dag. Det har skjedd mykje på desse åra og oppdraga har vore mange. lt frå ventilasjonssystem på skular, barnehagar og omsorgssenter til beslag til paddegjerde, fortel han. Vi har til og med laga gryte til Frelsesarmeen, seier kona Hildebjørg som har vore med som kontordame frå dag ein i den vesle bedrifta. Både eg og kona har hatt 23 fine år i bedrifta, men alt har sin ende. g vil takke samarbeidspartnerar og kundar for mange gode år, avsluttar han. K G F: G DD HD FM: Det er ein overgang med alt, seier blikkenslager une undberg og montœr lav Humberset som begge skal halde fram i bedrifta som no er eigd av Plato i ykkylven.

9 egionavisa nsdag 14. september Her er medlem av MŒre og omsdal Fuglehundklubb ute på rypetelling ved isjevatnet i Ulsteindalen. F.v. tle torvik, une Urke, vein elvåg, kjalg Pedersen, Johannes Kristiansen, enè Meinertsen, vein oppen og rond oppen. Ute på rypetelling Fuglehunden Bajas er gjerne med på rypetelling. om dei andre fuglehundane som er med har også han dokumentasjon på at han ikkje kan skade sau Her er fuglehunden Bajas på utkikk etter ryper. Fuglehundane er med på rypetellinga som MŒre og omsdal Fuglehundklubb utfœrer i Ulstein og Hareid. Dei siste fem åra har Møre og omsdal Fuglehundklubb uført såkalla rypetelling på fjella i Ulstein og Hareid. Formålet med dette er å kartlegge variasjonane i rypebestanden. esultatet av teljinga er sendt til grunneigarlaget i Ulstein og Hareid som disponerer utmarka, og som eventuelt opnar for rypejakt, seier medlem av Møre og omsdal Fuglehundklubb, une Urke som også er formann i Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining. gså i år var det medlemar i fuglehundklubben, assistert av sine respektive fuglehundar, som føretok rypeteljinga her. Vi føretek teljing for å betre oversikta over bestanden og slik unngå eit krakk slik vi hadde frå 2005 til gså på 90-talet måtte rypa fredast over fleire år for å få talet av ryper opp på eit fornuftig nivå. Vi ønskjer å hauste av overskotet som naturen gir, og ikkje meir enn det, seier Urke som meiner det skal vere grunnlag for rypejakt i år. Fangstkvote per jeger er enno ikkje bestemt av grunneigarlaget. Formålet med rypetakseringa er å kartlegge variasjonane i rypebestanden og slik unngå krakk slik det var frå 2005 til 2008, seier medlem av MŒre og omsdal Fuglehundklubb, une Urke som også er formann i Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining. Dårlig rapportering i oversikt over rypebestanden og rypetettleik er vanskeleg å gi utan å gå ut i marka og telle fuglane. akseringa er basert på at hundar og folk går i ei strak linje mellom to gitte GP-punkt på same tid og same stad kvart år. På den måten får ein samanliknbare tal frå år til år. - akseringa blir meir som ei stikkprøve av det aktuelle området, men typisk for jaktområda i både Ulstein og Hareid er at det er lett tilkomst, og avgrensa og oversiktlig terreng, forklarar Urke som vil oppmode alle småviltjegerar om å bli flinkare med rapportering av jaktutbytta sine. Basert på tidlegare selde jaktkort, er det berre rundt 25% av jegerane som rapporterer fangsten. Manglande rapportering gjer det vanskelegare å forklare variasjonane i bestanden, forklarar han. Brukar fuglehund tillegg til utmarka i Ulstein og Hareid føretok gruppa frå Møre og omsdal Fuglehundklubb også rypetaksering i urnadal, unndal, auma, Gjemnes og i esset i år. eljinga skjer mellom 5. og 20 august. Dette er i ein periode med bandtvang, men klubben har dispensasjon for nettopp dette oppdraget. Dette er også verdifull trening for hundane. lle aktuelle hundar som er med på rypetaksering har dokumentasjon på at dei ikkje skadar sau, forklarar Urke som på vegne av fuglehundklubben gjerne vil halde fram med å utføre rypetaksering for grunneigarar og utmarkslaga og (norsk institutt for naturforsking). ypetaksering er ein del av det nasjonale rypeforvaltningsprosjektet, starta av medlemsorganisasjonen for skogeigarar (orskog) i Prosjektet skal altså kunne berekne grunnlag for om rypebestanden er haustbar i eit gitt område. K: G DD F: UK

10 10 nsdag 14. september 2011 egionavisa egionavisa tok turen innom Barnas Vel barnehage i Ørsta for å snakke om venskap og at gode vener ikkje veks på tre. bk G F: VD ØVD H, 5 Å år ein har vener så kan ein leike saman. Dei som ikkje har vener må leike aleine. lle kan ikkje vere vener heile tida, men det går an å bytte på kven ein skal vere saman med. g likar best å leike saman med Pernille. g det kjekkaste eg veit er å leike med barbiedokker. g har tjue stykke heime. ÅD, 5 Å g har ei storesœster som eg er ven med. Det går an å vere ven med både mamma og pappa. kkje berre dei i barnehagen. For å få nye vener så må ein vente ei stund slik at det kjem nye i barnehagen. g då må ein vere snill. For det er ingen som vil vere ven med dei som ikkje er snille. Venskap har eg aldri hœyrt om. Det var vanskeleg. GUD, 4 Å g er ven med Kajsa. Vi kan leike kafé saman med dei andre. Venskap betyr å ha det gœy saman. Vener skal eigentleg ikkje krangle, men det hender seg av og til. Heldigvis kan vi verte gode vener igjen etterpå. For dersom ikkje vi vert det så får vi skjenn med dei vaksne. D, 5 Å g brukar ikkje å seie unnskyld om vi vert uvener i barnehagen. Berre dersom vi slår eller sparkar kvarandre. Det er ikkje lov då, men vi gutane gjer det av og til for det. Vener er dei i barnehagen som ein kan planleggje å gjere ting saman med. om at vi skal klatre i klatrestativet. t gode vener ikkje veks på tre er heilt sant. Det er nemleg berre plommer og tyttebõr som kan vekse på tre. kkje menneske då sjœlvsagt. Du må ikkje fortelje oss slike tulleting i barnehagen. H, 4 Å g har mange vener. atalie, Pernille, hea, Malin og fleire. Men eg kan ikkje vere saman med alle heile tida. år vi er sinte på kvarandre så ventar vi ei stund og seier unnskyld. Då er vi vener igjen og kan leike vidare. Venskap er eit tulleord. Det går ikkje an å ha vener i skap. Venskap er eit tulleord. Det går ikkje an å ha vener i skap.

11 egionavisa nsdag 14. september å er det Y-DG hos unnmøres største bilmerke! everingsklare biler vensis aviech Pluss Verdi kr ,- inkludert i prisen 16 alu.felger vinter 3 år/ km fri service inkludert vensis aviech Pluss fra ,- * Privateie fra 2 956,- ** pr mnd inkl mva og metallic lakk. Kampanjerente 3,95% Garantert kvalitet 5 Å/ km Y 5G lle våre modeller leveres med komplette vinterhjul på lettmetallfelger, metallic lakk og 3 Å G VC/VDKHD *nkl frakt- lev. og reg.omk ,-. Årsavgift kommer i tillegg. **illegg for tingl./etabl.gebyr 3 738,- Gjelder modell: vensis avi ech Pluss 2,0D4D t.v. tartleie: ,- Periode/kjørelengde: 36 mnd/ km.

12 12 nsdag 14. september 2011 egionavisa 3 Busserulls - it annleis vekkelsesmøte aman vil Gunnar ndersen, Jostein Hveding og Kurt M. Johansen presentere Halleluja alle sammen et annerledes vekkelsesmøte. Det skjer på osenlund på andsøy, midt under Krabbefestivalen, laurdag 24. september. 3 Busserulls sine songar og historier er til saman humor, frodige viser og ramsalt samtidskommentar, om det handlar om kystkultur eller dobbeltmoral. Politisk korrekt har dei aldri vore, og her får du alt frå vakre ballader til jodling om horer og negrar og øl og brennevin i polkatakt. Her får du høyre t. Pauli Blues, Øl, øl og mere øl, Dei saliges kvarter, Plukka plommer i Hardanger og mange fleire, ispedd stand-up og revynummer. samband med at plateselskapet Universal Music ga ut ein dobbel CD med tittel: kan du huska 3 Busserulls 47 beste, skreiv dei i ein medfølgande biografi: Det er noe uimotståelig smittende ved platene til 3 Busserulls. oe befriende uhøytidelig som gjør at alle selv den verste surpomp eller fanatiske avholdsmann er nødt til å komme i godt humør. Hver tilhenger har sin egen teori om hva grunnen kan være, og her er min: 3 Busserulls visste at hele poenget er å glede folk. id: 24. september tad: osenlund, andsøy Kjem til Gursken: Factor-Marthe Marthe Valle (28), kjend frå X Factor på V2, har ikkje noko imot å verte kalla X Factor-Marthe, men sjølv har ho ikkje lenger noko forhold til den rolla. Harstadjenta som for tida bur i Bergen der ho arbeider med ny plate, kjem til Gursken i ande for halde konsert i kyrkja laurdag kveld. Kyrkjekonsertar er ei type framføringsform ho har lært å setje stor pris på. Denne helga vitjar ho øre unnmøre for første gong. g gler meg veldig mykje. g har aldri vore på øre unnmøre før, men eg kjenner fleire derifrå. å helga skal eg bruke på gode vener og tur i fjellet. år eg spelar kyrkjekonsertar brukar eg å spele halvt om halvt. Både songar som eg sjølv har laga, og mine favorittsalmar. Det er noko som er så spesielt med kyrkjekonsertar. Det er liksom berre meg, pianoet og alle menneska som sit der og lyttar. g tykkjer det er noko høgtideleg over det, forklarar Marthe Valle tankefullt. Mangel på identifikasjon fjor såg nok mange henne på fjernsynsskjermen i undershaldningsprogrammet X Factor på V2. Ho vart stemt heim i sjette finalerunde med ein sjuandeplass. i erfaring ho er glad for å ha med seg vidare. in må stå for dei vala ein gjer. Derfor gjer det meg ingenting at folk kallar meg X Factor-Marthe. ikevel er det ikkje ein identitet eg knyt meg spesielt til. g er meg sjølv og musikken speglar kven eg er. X Factor var ei spesiell oppleving der eg fekk sjå korleis det verkeleg fungerer i den kommeriselle musikkverda. Mange av deltakarane som har vore med i slike underhaldningsprogram har mista seg sjølv på vegen mot plateutgivinga. Kanskje visste dei ikkje kven dei var eller kva uttrykk dei hadde før dei vart med i konkurransen heller. Då gir dei ut ei plate basert på kva bransjen trur slår an. Dei får ikkje vere seg sjølve som artistar. Gjennom X Factor har eg forstått at eg ikkje har eit behov for å vere ein del av den kjendisverda. jølv har eg brukt veldig mange år på å finne mitt eige uttrykk. Det har vore mykje fomling, men ein for prøve ting å stå for det ein har gjort, fortel Marthe Valle openhjarta. orsk platesatsing Planen er at Marthe Valle skal gi ut ny plate til neste sommar. lle låtane er med norsk tekst. Plata vert produsert i Bergen av ein svært dyktig gjeng. g har aldri greidd å karakterisere musikken min, og eg likar dårleg å verte plassert innanfor berre ein sjanger. Den nye plata vert nok litt meir pop/elektronisk-orientert enn dei andre eg har gitt ut tidlegare. g kjende også at tida var inne for å tore å gjere noko anna. år eg syng på engelsk så må mange ofte konsentrere seg nøye om teksten for å forstå kva eg syng. m eg då syng på mitt eige morsmål kan eg bruke mine eigne ord. lt vert så mykje meir personleg, fortel ho. Dessutan trur eg det har vorte meir akseptert i artist-oreg å synge på sitt eige morsmål no enn tidlegare, legg Marthe Valle til. Med mor på konsert Det er ikkje første gong Marthe gir ut plate, og musikken har ho heldt på med sida ho var lita jente kom hennar første CD, t s Bag of Candy, som ho vann pellemannprisen som beste nykomar for i tillegg var ho same året også nominert i klassa beste kvinnelege artist. Året før gav ho ut P-en Four teps Closer, og i 2008 kom plata Forever Candid ut. Marthe Valle flytta til Bergen då ho var sambuar med basketballspelar Marco lsafadi. aman har dei vesle arah Matea på 2,5 år. Ho har vore med mora på utallege konsertar allereie. lik ho også skal til helga. tter at eg vart mor har eg som låtskrivar fått eit mykje større kjensleregister. g føler vel også at eg har fått eit mykje større perspektiv på ting. om artist kan ein raskt verte veldig sjølvsentrert. o er arah viktigast i alle avgjersler eg tek, og ho gjer at eg står med begge beina godt planta på jorda, ler Marthe. Kva drøymer du om å oppnå som artist då? g drøymer framleis om å kunne leve av musikken, men eg har også innsett det at det er godt å ha noko i bakhand. Derfor er eg også sjukepleiarstudent no. Å kjenne tryggleik økonomisk har vorte mykje viktigare for meg etter at eg fekk arah. Den ustabile musikarløna ein får som artist er ikkje nok for meg akkurat no. t eg har byrja å studere betyr ikkje at eg har gitt opp artistkarrieren min, men eg har roa meg ned på mange måtar og gjort ei nyttig investering for min eigen del. idlegare burde liksom alt allereie skjedd i går, medan no kan eg bruke tida godt på å produsere ei plate. m det tek eit heilt år, ja, så gjer det meg ingenting. g storkosar meg i studio, påpeikar Marthe. g hadde eg ikkje hatt musikken, nei, så veit ikkje eg. Det skal ikkje lange tida til før eg vert rastlaus, ler ho. ek standpunkt Marthe Valle er kjend for å vere ein artist med eigne meiningar. Det høyrer ein også på låtane hennar. På den nye plata vert det ei god blanding av tema som opptek henne og dei personelge erfaringane hennar. Musikken er som eit eige språk som vekkjer liv i kjenslene våre. Den nye plata vil innehalde alt frå dei små historiene til det som opptek meg i verda. g så er det ikkje til å kome vekk ifrå at kjærleiken vert eit viktig tema, fortel Marthe Valle. Flaue minner Kva er di beste og verste konsertoppleving? Den beste er ikkje lett å svare på. Det har vore så mange. ikevel trur eg at eg må trekkje fram den første kyrkjekonserten min. penninga var stor før konserten i rondenes kyrkje utanfor Harstad. i vakker, gamal kyrkje ute ved havet. Her heldt eg ein heil konsert heilt aleine, og eg hadde ein god dialog med publikum. tter denne konserten kjende eg at det opna seg nye mulegheiter for meg og eg fekk meir sjølvtillit, fortel Marthe Valle. Den verste opplevinga er ikkje så vanskeleg å trekkje fram. g var på turné med band i ord oreg. Vi skulle spele på ein kul utestad i volvær i ofoten. Det dukka berre opp tre personar i det store lokalet. Det var tjue meter bak til dei tre personane, og ikkje nok med det: Dei var svært fulle. Det var vanskeleg å halde fram konserten når vi fekk tilrop som «et dokke ned og hald kjæft. pel no heller noko skikkeleg musikk som C/DC». Det var ikkje kult i det heile. Vi fullførte konserten, men vi enda opp med å berre spele for dei som jobba der. i heilt forferdeleg oppleving, men ein vert i det minste tøffare av det som artist, ler Marthe Valle. K: VD ØVD tter at eg vart mor har eg som låtskrivar fått eit mykje større kjensleregister. KJ Y: Mathe Valle går for norske tekstar på si nye plate som er planlagt utgitt neste år. Foto: Kim ygård

13 egionavisa nsdag 14. september GUK: Marthe Valle som er kjend frå fjorårets X-faktor på V2 skal halde konsert i kyrkja i Gursken laurdag 17. september F: KJ UB ±M

14 14 nsdag 14. september 2011 egionavisa Boney M til Førde tter konserten i Volda 16. september tek 70-talsbandet Boney M turen til Førde og unnfjordsalen. aurdag 17.september entrar dei scena i unnfjordsalen til eit heidundrande 70- og 80 tals-party. Førde-bandet Hit Company spelar etter showet til Boney M. i unnfjordsalen. Barthold Bar spelar partybandet ViMenn til dans på denne store 80-tals partyfesten, presentert av Fjordane Musikkforum. id: 17. september tad: unnfjordsalen, Førde Boney M Ulstein D GD B: Pianoentertainar og diskotek laurdag KFFK: Quiz torsdag Volda UDHU KK: Konsert med Montèe torsdag. Konsert med sjølvaste Boney M fredag D GØ : ight of the DJs laurdag Ørsta H V : Bjørns orkester spelar laurdag U CUB & C: DJ Mounir står for diskomusikken laurdag nimation Volda este neste veke blir filmfestivalen nimationvolda arrangert for 5. gong. fjor starta arrangøren ei satsing på industrianimasjon for å stimulere til samarbeid mellom industrien i regionen og animasjonsmiljøet i Volda. o er dei første konrete resultata klare. Under seminaret om industrianimasjon på festivalen nimationvolda i neste veke vil Magne Gurskevik (Kleven) og Dave King (ain Dog tudios) presentere filmane dei har laga for HM (helse-miljø-sikkerheit)-arbeidet ved Kleven Maritime. Dette er første gongen næringslivet på unnmøre og animasjonsmiljøet i Volda samarbeider om eit så stort industrianimasjonsprosjekt. Gurskevik og King vil diskutere korleis dei har samarbeidt om prosjektet, korleis industrien sine krav har blitt tatt til følgje av animatørane og kva animasjonen har tilført HM-arbeidet hos Kleven Maritime. HM-animasjonane for Kleven er del av eit seminar om korleis industrien kan nytte animasjon i marknadsføring, informasjon og intern opplæring. Why nimated Communication? er tittelen på seminaret Høgskulen i Volda arrangerer saman med V Møre og omsdal og Vestnorsk Filmsenter på Volda uristhotell torsdag 15.september. På seminaret vil også animatør/regissør ars Hegdal frå Duka for ktoberfest i tryn tryn Ping Pong Club arrangerer to dagars ktoberfest i tryn i helga. helga går den fjerde ktoberfesten i tryn av stabelen og arrangør tryn Ping Pong Club reknar med at over 2000 personar vil ta del i ktoberfesten i år. Dei siste åra har vi hatt ei veldig publikumsauke og i fjor ble det så stort at det var fleire hundre personar som ikkje fekk plass. Derfor har vi i år flytta arrangementet til Per Bolstad Plass i tryn sentrum. Med det utvida arealet blir vi i år truleg landets største ktoberfest, seier festgeneral orstein Breivik. ktoberfesten vil som vanleg vere spekka med ompamusikk, allsong, pølser, kåring av beste bart og frøken ktoberfest. Det blir også parade i gatene på dagtid. id: september tad: Per Bolstad Plass i tryn veke vert filmane til HM-arbeidet ved Kleven Maritime presentert under nimation Volda Klipp&im i rondheim syne industrianimasjonsfilmar og fortelje korleis dei samarbeider med næringslivet. Førsteamanuensis Gunnar trøm frå Høgskulen i Volda vil adressere hovudspørsmålet seminaret ønskjer å ta opp: Kvifor animert kommunikasjon? ational Film Board of Canada har vore den leiande produsenten av dokumentarfilm og animasjonsfilm i verda sidan andre verdskrigen. Dei er eigd av den canadiske staten og har gjennom alle år vore ein stor produsent av informasjonsfilmar for det offentlege. Produsenten Marcy Page vil presentere og vise fleire av FBCs beste oppdragsfilmar. Kvelden før vil industrianimasjonsfilmar frå orden og Baltikum produsert i løpet av det siste året, bli vist på Volda uristhotell. in jury med representantar frå både filmbransjen og næringslivet vil kåre dei beste filmane og dele ut pengeprisar. Prisane er sponsa av Ulstein Group og Kleven Maritime. juryen sit: ntonia Guigova (Forumsleder for omdømme og internasjonalisering ved C Maritime), Jan ade (Designsjef kornes) og orgeir anders (leiar av filmselskapet Gimpville). Gimpville vann for beste film i fjor med 'Crossing nergy Frontiers' for tatoil. id: 15. september tad: Høgskulen i Volda

15 egionavisa nsdag 14. september lf. nr Visjon orge Har du lyst til å høyre/sjå på ein kristen V-kanal? Fine talar, sang og musikk i 24 timar. iksv, kanal 51 (også parabol og kabel, spør din leverandør) Bestill time på nett! Ulsteinvik tlf Volda tlf Blandakoret Fjordafolk held konsert på Folkestad kulturhus i haust. Fjordafolk på Folkestad Blandakoret Fjordafolk (tilhøyrande på Folkestad) er no i full gang med øving til haustens kabaret. 1. oktober bør du difor finne vegen til Folkestad Kulturhus for ei god konsertoppleving. Med iver, glede og songlyst, har koret leita fram ei rekke norske songar dei fleste kjenner til. Kabareten "ypisk norsk" vil servere publikum norske songar i ulike sjangrar. Det er også fare for at publikum vil bli så ivrig at ein tek seg i å synge med! "Fjordafolk" er eit blandakor med songfuglar frå fleire av dei eksotiske bygdene på vestsida av eo Feng hui-kurs på Hareid Hotel På grunnkurset blir du introdusert til eo Feng hui, livsenergien Chi, De Fem lementer og Baguakortet. Det vert vist eksempel på øvingar og gjennomgang av teori. Undervisarar er Christina as og Gabriella Chow, sertifiserte kursholdarar og rådgivarar i eo Feng hui. Feng hui er viten om hvordan omgivelsene påvirker oss. Feng hui er et praktisk verktøy som kan bidra til positive forandringer og hjelpe oss til å nå våre mål står på eo Feng hui sine nettsider. På 1-dags grunnkurset får ein innføring i dei grunnleggande prinsippa i eo Feng hui. Kurset vil gi deg ei god forståing for korleis du kan bruke eo Feng hui i kvardagen, og du vil få gode verktøy til å forstå samanhengen mellom dei fysiske omgivnadane og det som skjer i ditt liv. id: 24. september tad: Hareid Hotel Voldsfjorden. For å krydre det heile har dei den dyktige og motiverande dirigenten Morten Bollerud. Med seg har dei også band som består av dyktige lokale musikarar, som alltid er villige til å stille opp og gjer konsertopplevinga komplett. år konserten er over og stemninga er på topp, stiller trubaduren Åge ybø opp med flott dansemusikk. id: 1. oktober tad: Folkestad kulturhus Kursleiarane Gabrielle Chow (over) og Christina as (til hœgre). Program for dagen Åheimsbygdaflaggar kl Gratis frukost i ungdomshuset Framheim kl. 09 Butikkane og fabrikkutsalet opnar kl. 10 alsutstilling av brukskunst i Åheimfestteltet kl. 11 ÅKU har kafé i Åheimfest-teltet kl. 11 Valborgsamlinga opnar. al av bygdebøker, utstilling av skulebilete kl Misjonshuset - Vanylven Husflidslag markerer Husflidsdagen på Misjonshuset på Åheim med utstilling. ema for 2011 er: KK og kl. 12 orsk livinsenter - Utstilling av truleg orgesstørste peridot kl. 12 al av fiskesuppe på hue skule kl H-aktivitetar: volleyball og mat på bål, på julegranplassen kl. 14 Guiding i t. Jetmund kl. 13 Vassend-rittet til Vaulen kl Underholdning frå scene og danseplatting i teltet kl. 14 Palleløp ved brua kl. 15 Guida geologitur til audehaugen i lmklovdalen Kr 100/ u.12 år gratis kl. 15 Fotballkamp: -laget mot jørvåg, på øvold kl Konsert med inn Kathrin og Janiei på ungdomshuset kl. 18 pen pub i Åheimfest-teltet m/trubadur Bjørn ngelbrektsson kl pe på Kvilehytta (lenger ope ved behov) kl Klypa i livinhallen kl. 22 Dans i Åheimfest-teltet med WP Vassendrittet Klypa Bjørn ngelbrektsson ndelig gode speleforhold! Åheim WP Greenfee 300,- uansett antall hull

16 16 nsdag 14. september 2011 egionavisa Karl rne ustnes kjem til Ulsteinvik Krinsleiar i unnmøre ndremisjon, Karl rne ustnes, er i Ulsteinvik denne veka og held møter på Ulsteinvik bedehus. Fredag kveld blir det også song og musikk med besøk av gruppa donani frå Valderøya. Det vil også bli servering etter møtet fredag. øndag blir det øndag 11 på Ulsteinvik bedehus, med ddbjørn Brunstad som talar, og songar. Då blir det også barnemøte og enkel servering, melder Ulsteinvik ndremisjon. id: veke 37 tad: Ulsteinvik bedehus Karl rne ustnes eptember 14. nspirasjonsdag, Herøy Frikyrkje 14. Klubb Mittwoch m/dj ngrymouth & Mulders + gjeste-dj, Det Grøne redet, Volda 15. vartehavets Don Kossak Kor, Ålesund kyrkje 15. Konsert m/montée, okken, Volda 15. tandup, Kaffebaren, Ulsteinvik nimation Volda idamessa, ordfjordeid entrum 16. Konsert m/boney M, okken, Volda 16. ong og musikkmøte m/musikkgruppa donai, Ulsteinvik bedehus Blest i Gymmen cene & tudio, ordfjord Fotokurs m/ Magnar Fjørtoft, perahuset ordfjord/id vgs. 17. Konsert m/boney M, unnfjordsalen, Førde 17. Åheimfest 2011, Åheim 17. ktoberfest, tryn 17. Klypa-show i livinhallen 17. Disco/ndres oó, okken, Volda 17. Konsert m/marte Valle, Gursken kyrkje, ande 17. Misjonsfest, Fredtun, yvde 18. vartehavets Don Kossak Kor m/herøy og Ulstein mannskor, Herøy kyrkje 18. Motbakkeløp Høgåsen ett pp, Dimna, Ulsteinvik 18. rippelkonsert m/ Musikklaget Ulf, resfjord Janitsjar og Ørskog Brass, eitensalen, Ulsteinvik 18. ivun Pen fortel frå livet i Kambodsja, Herøy Frikyrkje 19. Konsert m/xzibit, okken, Volda 21. Klubb Mittwoch m/dj ngrymouth & Mulders + gjeste-dj, Det Grøne redet, Volda 23. Dansehelg med Gunnar GP og igfrid iksund, Best Western aftevolds Hotel, Hornindal 23. Konsert m/rik & Kriss, okken, Volda 24. Dansehelg på Den Gode abo 24. kalldyrfestival i Måløy, Måløy sentrum 24. Konsert m/garness, Herøy frikyrkje 24. eo Fen hui-kurs, Hareid Hotel 24. Gospel night, ndre Herøy kyrkje 24. it annleis vekkelsesmøte m/3 Busseruls, osenlund, andsøy Bendit-cup, Volda 25. øndag 11 m/vein ve tarheimseter m.fl., Møre barne- og ungdomsskule 26. Konsert m/la Kvernberg iarbird, Ørsta kulturhus 28. Få meg på for faen, eater, ordfjordhallen 28. Klubb Mittwoch m/dj ngrymouth & Mulders + gjeste-dj, Det Grøne redet, Volda okt Matfestival i Gloppen, andane 29. tand Up m/marit Voldsæter, tryn Kulturhus 30. bba the show, tribute to bba, jøborg kulturhus ktober 1. bba the show, tribute to bba, jøborg kulturhus 1. Fiskarkona, forteljarframsyning av Guri asen, Herøy kulturhus 1. Cabaret ypisk norsk m/blandakoret Fjordafolk, Folkestad kulturhus ryllefløyten, perahuset ordfjord 2. Handballcup, ordfjordhallen 2. Jazzkonsert m/ District ine, Herøyhallen 3. Få meg på for faen, eater, tryn Kulturhus Hilde ouise sbjørnsen til Ørsta Jazz-chanteuse, improvisatør og fjorårets suverene Maestro -vinnar er ute med si nye plate: Divin t he ceansound, som har fått yatzy i 5 arar: sbjørnsen har i 10 år arbeidd som kabaret-artist, låtskrivar og jazzsongarinne. Ho har gitt ut 6 kritikar-roste album, spelt utallege framsyningar i duoen sbjørnsen & Joh., og no sist gjort rolla som Ulla i musikal-suksessen he Producers på slo ye eater, og for det fekk ho no i haust Komiprisen som Beste Kvinnelige skuespiller. il Ørsta kjem ho med sin H QU som består av nders arum på piano, Jens Fossum på bass og vein rik Martinsen på gitar. id: 7. oktober tad: Ørsta kulturhus la Kvernberg til Ørsta Fiolinisten la Kvernberg er kjend for å skape grensesprengande musikk ved å hente impulsar frå alle sjangrar. å også i iarbird, som var eit felles bestillingsverk til Jazzfest i rondheim og Moldejazz i nsemblet er bygt opp med grunnlag i to hovudprinsipp: symmetrisk instrumentering og utøvarar som representerer to ulike estetiske tilnærmingsmåtar. Det betyr at iarbird har to trommeslagerar, to strykarar, tre blåsarar og to bassistar. Musikarar som vanlegvis sit åleine i si rolle i ensemblet blir utfordra til å bruke instrumentet på nye måtar. il iarbird har la Kvernberg valt sine absolutte favorittar blant norske friimprovisatørar og melodikarar: Bergmund kaslien, fiolinar, Håkon Kornstad, saksofon, irik Hegdal, saksofon, Mathias ick, trompet, ngebrigt Håker Flaten, bass/el-bass/elektronikk, le Morten Vågan, bass/el-bass/ elektronikk, orstein ofthus, trommer, rik ylander, trommer/perkusjon. id: 26. oktober tad: Ørsta kulturhus Kilde: Kulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement? a kontakt på eller Datatreff i Ulsteinvik i høstferien

17 egionavisa nsdag 14. september på kulturfronten! Herøy Kulturhus Ørsta Kulturhus Mykje godt på programmet i haust! BB H HW - he Ultimate ribute o bba Fredag 30. sept. kl UG aurdag 1. okt. kl K aurdag 1. okt. kl UG J BHF - olidarity Breaks nsdag 12. okt. kl UG -M-X aurdag 29. oktober kl BDPJ eatret Vårt orsdag 17. november kl BJØ DVÅG nsdag 30. november kl ktober: 1. oktober kl Fiskarkona 8. oktober kl Dansekonsert - Vestlandsfanden ovember: 19. november kl Blues Brothers Desember: 8. desember kl slo Gospel Choir - Julekonsert ktober: 07. okt. Hilde ouise sbjørnsen 21. okt. - -M-X 26. okt. - la Kvernberg - BD 04. nov. - scar og den rosa damen 13. nov. - Pippi feirer jul 17. nov. tenhing med ine hing Helset 18. nov. - Blindpassasjer 23. nov. - Brazz Brothers & Møremusikarane Konsertprogram haust 2011 eptember: orsdag 15/9 - Montée Fredag 16/9 - Boney M aurdag 17/9 - Disco/ndres oó øndag 18/9 - Jambo Mandag 19/9 - Xzibit og DJ Quik Fredag 23/9 - rik og Kriss ktober: orsdag 6/10 Fri Flyt Film our / DJ B Fredag 7/10 Mezzoforte nsdag 12/10 - Casa Murilo Fredag 21/10 - tudentbandkveld Fredag 28/10 - B på okken aurdag 29/10 Haloweenparty - oadkill + B ovember: orsdag 10/11 - Datarock For fullstendig program og billettsal, sjå ervicetorget tlf (mån-fre 08-16)og kinokiosken (45 min. før kvart arrangement). Billettelefon: Billetter kan kjøpast på eller hos.h. ied Billettsal: Billetter kan kjøpast på nline kjøp av billettar Billettar kan kjøpast på

18 18 nsdag 14. september 2011 egionavisa tandup på Kaffebaren Kjellen til Åheimfest Kjell "Kjellen" Det er igjen klart for Klypashow i livinhallen på Åheim. showet får du møte dei faste Klypakarakterane: Den karismatiske bussjåføren Kjell "Kjellen" Bigset, rånaren Palle og trila- Petter. Kjellen som har vorte kjendis i valsendingane til V2 denne hausten er sjølvutnemnd talsperson for dei andre to. Palle gjer sitt beste for å få tilbake sertifikatet han har mista og trila-petter har byrja som krabbefiskar. radisjonen tru går ikkje dette smertefritt for seg. om vanlig er livet og kvardagen ei stor utfordring for karakterane i Klypa. Klypa har fått ein stor tilhengarskare rundt om i heile landet, noko som gjenspeglar seg med heile fem millionar nedlastingar på Youube. Kampanje 13. september til 24. september 2011 Bergenskomikar: Christoffer ÿdoffeduttenÿ chjelderup er ein av komikarane som vert å sjå på Kaffebaren på torsdag. F: Vegard Fimland Vidar Hodnekvam er ein komikar som brenner for sitt fag. F: homas nthun ielsen. Kampanjetilbud DGBUD 15/9 FDGBUD 16/9 ØDGBUD 17/9 GV J 50 MM XM 35,90 Pr.m2 Byggeriet G.G. Bygg yvde, 6140 YVD - lf: Bigset Det skal bli meeeget oppegåanda å kome til Åheim igjen!, seier Kjellen i ein kommentar! id: 17. september tad: Åheim DØ Hvit, slett modell. ks. karm og vrider Gjelder str: 90/20, 90/21, 100/20 og 100/21 rdinær kampanjepris: kr 43,50 rdinær kampanjepris: kr 499,- rdinær kampanjepris: kr 119,- UPBUD 179,-P.m2 copal Decra Classic ød ntikk og Kullsort. 30 års garanti. Pr.stk 369,- - ØMMÅ Få kontroll over strømbruket Pr.stk 85,- Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil. morgon, torsdag 15. september, er det klart for ny tandup-kveld på Kaffebaren. Denne gongen kjem mellom anna bergenskomikarane Christoffer chjelderup og Vidar Hodnekvam på scena. Det er nett Wingsternes som er konferansier denne kvelden, og ho trur og håpar på stinn brakke på Kaffebaren. in av komikarane som skal på scena denne kvelden er Christoffer «Doffedutten» chjelderup, ein kompromisslaus og svært vittig mann frå Bergen, og som er ein av berebjelkane i miljøet i vestlandsbyen. «Doffedutten» kan snakke om politikk i den eine augeblinken og om popkorn i den andre - alt med like stort engasjement. Vidar Hodnekvam kjem også på besøk. Vidar er ein hardtarbeidande ung komikar som brenn for sitt fag. Hadde sin debut i 2007, og har sidan den gong reist land og strand rundt og fått publikum til å gapskratte med si sylskarpe tter at det på seinsommaren vart klart at Funkarlaget vart bedne om å spele på ktoberfesten i tryn, har funkarane hatt ein del private og særs personlege ting å ordne opp i. ivert har fått eit forklaringsproblem for kona, ho Pomfrid: koberfest? september? Du vil berre dit fordi det er jenter der, med lyse fletter og store muggar! Krus, rettar ivert nøkternt, ikkje muggar. Hallstein har vorte oppglødd av suksessen med ldenvatn, og starta difor si eiga vassvogn i Honndalen. å langt har det gått med tap, men driftsutgiftene er heldigvis moderate. Vatnet tappar han fritt, og til å trekke vogna har han dyret med det sjølvforklarande namnet Hestor (son til stor, gamlehesten). lljing slit med å skaffe avløysar, etter at han i høge ordelag har fortalt alle han veit om kor elendig han synest garden, mjølkeanlegget, og ektefølte innleving. Vidar har stått på scena vår før - i tillegg har han delteke på kjemtegaukfestivalen dei siste tre åra - der han har vunne prisen som årets skjemtegauk i 2009 og Dei andre komikarane som skal på scena denne kvelden er Fredrik teen, Jon-nders ordhaug og Håvard Urkedal. Fredrik var med å starte opp tandup-klubben på Kaffebaren, våren 2010, men har no overlatt ansvaret for klubben til meg for ei periode framover, seier nett Wingsternes. Men han var ikkje tung og be når eg spurte han om å vere ein av komikarane på torsdag. Fredrik er kjent for sin leikne og svært observante stil, og ikkje minst har han eit bodskap bak humoren sin. Han er også ein dyktig improvisator - og trivst best med tærne utanfor scenekanten. nett skal sørge for at dette blir ein komplett samansett tandupkveld, og håpar at akkurat du kjem! id: 15. september tad: Kaffebaren, Ulsteinvik Honndalen oul & Funkarlag potetopptakaren og siloen er. Difor er han no i ferd med å steike 2000 sveler som ein eventuell avløysar skal få vederlags- og momsfritt for å stille opp den tida gamle lljing treng til å bu seg til konserten. - tillegg til det musikalske har eg tenkt å lære meg ein del nye ord også, fortel han stolt. lljing reknar med å bruke omlag ein time om dagen på øving, og åtte timar til ordstudiar. Jugdis fekk i mai påvist ein svært uheldig bjørkeallergi, og må difor skrinlegge planane om eit nasjonalt lursenter, med arbeidstittelen everneverland. -g hovna opp på leppene etter å ha øvd ein sju-åtte timar, og såg ut som ein gullfisk i to veker, fortel ho med skrekkblanda fryd. Ho kjem til å konsentrere seg om felespel framover, men håpar ho også kan få tid til å øve inn trinna til Fugledansen. asmes har sett seg nøydd til å tørke støv av instrumentet, han Basse, som har fått ligge i fred på øvste hylla i lang tid. - g innsåg at eg måtte starte oppkøyringa til ktoberfesten med litt husarbeid, for ikkje å nyse så mykje når eg skulle spele, seier han med eit skeivt smil. asmes vil i tillegg til å øve på han Basse, også øve på å smile beint. lle funkarane gler seg storleg til å spele for folk igjen, (sjølv om det berre er tre år sidan sist), og ønskjer alle hjarteleg velkomne til tryn sin eigen ktoberfest! id: 17. september tad: tryn

19 egionavisa nsdag 14. september tals bandet Boney M er fœrste internasjonale artist ut på okken scene i haust. Den norske popgruppa Montée fekk spelemannsprisen i 2009 for albumet ÿendition f YouŸ. 15,. september står dei på okken scene Verdsstjerner tudentveka er flytta frå hausten til på okken i haust februar neste år, men det betyr ikkje at dei store trekkplastera ikkje vert å programleiarrolla i den populære MV-serien «Pimp my ide». tillegg har han vorte kjend som skodespelar i fjernsynsserien X-files og filmen 8 Mile. finne på studenthuset okken i Volda. aman med seg til øre unnmøre har Vi går for ei miniveke i staden vi, han fått med seg produsent og rapparen DJ Quik. DJ Quik har samarbeidd humrar dagleg leiar ved okken, Ulf Kristiansen. med tidlegare legender som azy- På scena på okken i haust står og 2pac, men vert oftast samanlikna verdskjende artistar som Boney M med den kjende Dr. Dre. og Xzibit. år Xzibit kjem til Volda er det på sjølvaste fødselsdagen hans. Det skal vi sjølvsagt markere her på okken, seier Ulf Kristiansen. oregsaktuelle Montée Først ut i haust er popgruppa Montée torsdag 15. september. Dei har for alvor etablert seg som ei solid popgruppe med andrealbumet «endition f You». Bandet mottok pellemann-prisen i kategori beste popgruppe for debutalbumet «sle f ow» i 2009, dei har gjort ei rekkje tv opptredenar, spelt på Øyafestivalen, er midt i ein hektisk noregsturné og har nyleg heldt konsertar i Kina. «Daddy Cool» på scena Fredagen, den 16. september, står den verdskjende gruppa Boney M på scena. Boney M skulle eigentleg berre vere eit gruppenamn på papiret. Musikken og songane skulle framførast av ysklands beste studiomusikarar og songarar. Men etter den første singelen, «Baby Do You Wanne Bump» kom ut, skjønte produsent og komponist Frank Farian at det måtte skikkelege artistar til for å gjere den verklege store suksessen. Han knytte til seg iz Mitchell, Bobbie Farrell, Maizie Williams og Marcia Barrett. Første utgivinga vart «Daddy Cool», og iz Mitchell vart raskt frontfigur og røysta bak alle hitlåtane. apkongen til Volda Xzibit som har samarbeidd med mange kjende stjerner i hiphop-miljøet i U, som minem, noop Dogg, 50 Cent og Method Man, kjem til Volda for å halde konsert måndag 19. september. Xzibit platedebuterte allereie i 1996 med albumet «t the speed of life», som inneheldt låta han slo igjennom med, «Paparazzi». Xzibit er kanskje aller mest kjend for Xzibit har med seg produsent og rappar DJ Quik. Med ølbriller på Fredag 23. september er det duka for fleire kjende artistar når rik og Kriss står på scena. Dei er kjende for si humoristiske og lite sjølvhøgtidlege haldning, morosame tekstar og fengjande refreng. in heilt unik ting med bandet er at dei to gjer absolutt alt sjølve. lle beats er produsert av Kriss. Produksjonar, sluttmiks, arrangement, innspelingar, visuelle løysingar, tekstar og også i stor grad musikkvideoane er det rik og Kriss sjølve som står bak. rik og Kriss er kjende for hitlåtar som blant anna «Dra tilbake», «Det e kke meg det er deg» og «Ølbriller». Fleire hendingar på plakaten løpet av hausten kan ein også vente seg fleire godbitar. oktober vert det konsert med det islandske instrumental funk og jazz-fusion-bandet Mezzoforte. Det vert dessutan konsert med Casa Murilo, studentbandkveld, halloweenparty, konsert med Datarock og mykje meir. Det ligg an til ein spanande og innhaldsrik haust. Dessutan nærmar det seg også jul og julebordssesong raskare enn vi anar. Det gler vi oss også veldig til. Følg med på nettsidene våre der nyheiter og informasjon vert lagt ut fortløpande, understrekar dagleg leiar, Ulf Kristiansen engasjert. Her er noko for alle, og litt til, avsluttar han. K: VD ØVD apartisten Xzibit feirar fœdselsdagen sin på okken 19. september 23. september held rapduoen rik & Kriss konsert på okken

20 20 nsdag 14. september 2011 egionavisa ØF: Det er ei tœff lœype deltakarane må igjennom i konkurransen. Kan nokon slå bestetida frå i fjor skal tru? Høgåsen ett pp øndag 18. september er det klart for motbakkeløpet Høgåsen ett pp for fjerde gong. Det er rimgruppa i Dimna som arrangerer løpet som har samla mange deltakarar frå kommunane på øre unnmøre dei siste fire åra. Men vi ønskjer oss sjølvsagt fleire deltakarar, så det er berre å møte opp, fortel teffen Frøystad som er leiar i trimgruppa. Høgåsen er det vesle fjellet som ligg på Dimna midt Ulstein kommune med utsikt til alle nabokommunane. øypa er kort men hard, der er alt i frå bratte motbakkar til glatte og sleipe nedfartar, fortel Frøystad som opplyser at øde Kors vil vere tilgjengelege i løypa og hjelpe til med eventuelle skader. g veit ikkje om det finst andre motbakkeløp i Ulstein, Hareid, eller Herøy, men vi køyrer på, tradisjonen tru. g kva er vel ein friidrettsklubb som er oregs femte mestvinnande utan sitt eige lokale motbakkeløp. Det går ikkje an, det, humrar teffen Frøystad. Kan nokon slå vinnartida i år? Beste tid i fjor hadde rve indal frå id på 15 minutt og 55 sekund. kvinneklassa vann Maria ingstad frå Dimna med tida 21 minutt og seks sekund. fjor var det over femti deltakarar med i løpet. Det vert spanande å sjå om nokon for fjerde gong greier å slå fjorårets bestetid i år. Motbakkeløpet er vel om lag 2 kilometer utan at eg har målt det nøyaktig. Men det er bratt og mjølkesyra kjem raskt, seier teffen Frøystad som sjølv var med på løpet i fjor. Fleire klasser For dei som ikkje vil konkurrere, men berre vil gjennomføre for mosjonen sin del går startskotet klokka 12. Her er det også ei eiga klasse for barn til og med 14 år. For dei som er med i konkurransen startar løpet klokka konkurranseklassa er den inndelt i kvinner frå 15 år og menn frå 15 år. Det er berre å møte opp ved Dimna Grendahus litt før konkurransen startar for å få utdelt startnummer. Mosjonistane vert oppmoda om å heie fram deltakarane i konkurranseklassa mot toppen. tter løpet er det kafé og premiering i alle klassene. mosjonsklassa vert det trekt premiar på startnummera. g dei beste i konkurranseklassene vert sjølvsagt også premierte. tter løpet, er det også Dimnadagen med ulike aktivitetar ved Dimna Grendahus for store og små. å det er berre å møte opp, men også bli igjen etter løpet for kjekke aktivitetar, oppmodar arrangørane. id: 18. september tad: Dimna, Ulsteinvik K: VD ØVD F GJMFØ: in heil gjeng med flinke, unge deltakarar. Kanskje ser du dei mot toppen i konkurranseklassa om nokre år. FU FPG: Maria ingstad i god fart oppover HŒgåsen. Ho fekk bestetid i kvinneklassa i fjor. ØYP: lik ser lœypa ut i motbakkelœpet HŒgåsen ett pp.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Jon Fosse. Lilla. Skodespel

Jon Fosse. Lilla. Skodespel Jon Fosse Lilla Skodespel Personar BASSISTEN 2 Ei uvanleg brei jerndør opnar seg og Guten kjem inn, held døra open, og Jenta kjem inn etter han, og han let døra att, det er ein lysbrytar til høgre for

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

2016 Det Norske Samlaget

2016 Det Norske Samlaget 2016 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Trine + Kim designstudio Skrift: Questa Epub-produksjon: Specialtrykkeriet Viborg A/S Isbn: 978-82-521-9388-6 Forfatta ren har mottatt støtte frå Det faglitterære

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Dikt og andre tekstar

Dikt og andre tekstar MARIA TRYTI VENNERØD SKREDFARE Dikt og andre tekstar Dei største spørsmåla i vår tid er altfor store. Få av oss klarer å ta inn over seg konsekvensane av endringane som er på gang, geopolitisk, digitalt,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

1982 Det Norske Samlaget Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2010 ISBN

1982 Det Norske Samlaget  Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2010 ISBN 1982 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2010 ISBN 978-82-521-7686-5 Om denne boka Du som er slik ein språkekspert, sa eg. Det er noko eg har lurt på.

Detaljer