1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter"

Transkript

1 1-11 Å r g a n g Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT

2 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen I REDAKSJONEN: Anders Artmark Aanensen GRAFISK FORM: Ravnbö design [www.ravnbo.com] ADRESSE: Misjonsforbundet Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf: Fax: ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Frivillig abonnement kan betales. ANNONSER: Per spalte-mm: kr 12,- Fire utgivelser i året. TRYKK: Wera, Porsgrunn REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk og er underlagt Redaktørplakaten FORSIDEfoto: Misjonsforbundet avd. Colombia Stiftet 1884 VISJON: Guds barns enhet og menneskers frelse. NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet er et fellesskap av cirka 100 selvstendige menigheter og foreninger over hele Norge. Rundt 8500 medlemmer. INTERNASJONALT ARBEID: Kina, Kongo-Brazzaville, Hong Kong, Colombia og Sentral-Asia. BANK: Svanemerket trykkeri BIBELSKOLE OG HØGSKOLE: Ansgarskolen, Tlf: For - For oss oss som som driver driver rehabilitering med et kristent fundament, er rehabilitering det også spesielt med gledelig et og nødvendig at colombianske myndigheter kristent fundament nå legaliserer er og anerkjenner religiøse innslag i metodene det også spesielt for rehabilitering, gledelig advokat og nødvendig og president at i Det Colombianske Misjonsforbund. sier Beatriz Arguello. Hun var tidligere Nå colombianske er hun engasjert myndigheter nå legaliserer for og rehabiliteringsinstitusjoner i Colombia. i rehabilitering av narkomane, og leder nettverksbyggingen anerkjenner religiøse innslag i metodene for rehabilitering, sier Beatriz Arguello Hun var tidligere advokat og president i Det Colombianske Misjonsforbund. Nå er hun engasjert i rehabilitering av narkomane, og leder nettverksbyggingen for rehabiliteringsinstitusjoner i Colombia. Stiftet 1912 VISJON: Barn og unge for Kristus og menigheten NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet UNG jobber med ledertrening, trosopplæring og disippelgjøring knyttet til menighetenes barne- og ungdomsarbeid, og inkluderer Misjonsforbundets Speiderkorps. INTERNASJONALT ARBEID: Colombia BANK: www misjonsforbundet.no 2

3 48 Innhold Hovedsak: DET MISJONALE LIV 18 Menighetens livspuls 24 Diakoni integrert 26 Om å finne opp kirken på nytt Aktuelt: 30 Kvinner og barns rettigheter - Colombia Dedikert disippelliv, misjonalt fokus, ærlig samtale - Norge 34 Viktig voksenopplæring Kongo 46 Pulsen i provinsen - Kina 52 De fire utvalgte - Norge 54 Diakonalt nettverk i utvikling Colombia Faste poster: Kommentarer Leder Generalt - Ord&Bønn 6 Menigheten: Arna misjonsmenighet Kirke med avdeling Esperanza 12 Glimt fra små og store hendelser lokalt og nasjonalt siden siste Misjonsbladet 38 Vi møter: Magni Valen 39 KryssORDET 40 Portrettet: Carlos Diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter 59 Punktum Neste nummer av Misjonsbladet kommer rett før påske. Deadline for stoff til bladet er 28. februar. Deadline for annonser er 15. mars.

4 Sammen om... Velkommen som leser av denne spesialutgaven av Misjonsbladet! leder Misjonsforbundet er blant annet tuftet på storfellesskapets ønske om å ta ansvar og påta oss oppgaver som er så store at vi må samarbeide for å få det til. Det er bare noen få som virkelig kjenner omfanget av og dybdene i det store og flotte diakonale og menighetsbyggende arbeid vi får være med på gjennom våre søsterkirker på fire kontinenter. I dette magasinet skal vi forsøke å åpne døra på gløtt til glede og inspirasjon over det vi er sammen om i inn- og utland. Dette magasinet tar oss med til flere land, til ulike mennesker, til arbeid som drives av kvinner og menn, som lever intenst for å forbedre sine nabolag på kloden, som søker å formidle Jesus og hjelpe medmennesker til oppreiste liv. Hvis du tar deg tid, vil du kunne lese masse engasjement og kjærlighet på og mellom linjene. Ekstra hyggelig er det at vi i dette magasinet nærmest har hatt en avdeling av redaksjonen i Colombia: Både Svein Flaten, Maria og Øyvind Slåtta, Magni og Gordon Valen har skrevet tekster eller tatt bilder og gitt oss glimt fra sitt Colombia og menneskene de møter der. I dette magasinet er det ikke stilt en mengde kritiske spørsmål - vi har i større grad vektlagt informasjonen. Men vi har forsøkt å svare på de klassiske hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan i forhold til de ulike typene arbeid vi er sammen om. Vi byr på menneskemøter, de gode historiene, de spennende tankene. Bak hvert enkelt prosjekt og arbeidsområde ligger det mye refleksjon, forberedelse, erfaring, kompetanse - og det er nok ingen løgn å si at vi finner minst én - og ofte flere - helhjertede og dedikerte person som gir alt. Misjonsforbundet i Norge er ikke et veldig stort kirkesamfunn (ennå). Men det er grunn til både forundring, begeistring og stolthet over det arbeidet vi som storfellesskap får være sammen om. Det håper jeg mange ser mer av etter disse 60 sidene. God lesning! Anne Margrethe Mandt-Anfindsen Ansvarlig redaktør Alt handler om det enkelt mennesket Misjonsforbundet er engasjert internasjonalt. Dette ligger i røttene våre, og gjennom hele vår 126-årige historie har vi brukt tid, penger og ressurser på både menighetsbyggende arbeid og diakoni i andre land. Vi vil ta misjonsbefalingen på alvor! I dette magasinet skal du få lese om noe av det rike arbeidet vi er sammen om. Midt i det vi skriver om prosjekter, strategier og institusjoner må vi aldri glemme at alt vårt arbeid handler om enkeltmennesker: Barn som får mulighet til en fremtid de ellers ikke ville hatt; gjennom rehabiliteringsprogrammet Jakobs hus og skolefritidsordningen Esperanza. Mennesker som får møte Jesus Kristus og får et håp for livet sitt. Kvinner og barn som får oppleve en ny familiehverdag uten frykt og vold gjennom kirkenes rettighetsprosjekt i Colombia og Kongo. I Kongo kan vi være med å hjelpe kirken til å arbeide på en mer strukturert og effektiv måte noe som er til hjelp for både kirkens arbeidere og mennesker i menighetene. Det skaper trygghet å ha struktur, og et ryddig rom å være engasjert og delaktig i. Når det administrative fungerer godt, reduseres misnøye og frigjøres kreativitet. I Kina støtter vi utdannelse av pastorer i Shaanxiprovinsen. Enkeltmennesker som har valgt å jobbe for liten eller ingen lønn får kunnskap, trygghet og økt selvtillit gjennom pastorutdannelse og bibelskole, og kan i større grad være hyrder for menighetene. Det er enorm pastormangel i Kina, noe som forteller om en kirke i vekst. 4

5 ord & bønn Mitt hjerte er rolig e Vi står i et arbeid som vi kan få lov til å kjenne glede, engasjement og stolthet i forhold til. Suksessen handler ikke om store bygninger eller flott institusjoner men at vi faktisk kan gjøre noe for dem som trenger det mest. Jesus snakker om disse mine minste. Det er mange av disse minste blant dem vi får lov til å gjøre noe for. Når jeg har besøkt steder hvor vi driver misjon, er det menneskene jeg først og fremst tar med meg hjem i hjertet mitt. Barna, de voksne, blikkene, de forvandlede livene dette er det som gjør at jeg får lyst til å være engasjert: delta, be og gi. Mitt ønske er at dere som leser dette bladet ikke glemmer at det handler om enkeltmennesker. Vår oppgave er å være forvaltere av ressurser, tanker, hjertekraft og engasjement på en slik måte at det gjør noe for mange enkeltmennesker på en bærekraftig og langsiktig måte. Det krever at vi jobber strategisk, planlegger godt, samarbeider med våre søsterkirker som er eierne av prosjektene. Men til syvende og sist dreier det vi står sammen om at enkeltmennesker får møte Jesus og opplever en dyptgripende forvandling av sine liv. Jarle Råmunddal, generalsekretær Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg tar min tilflukt til deg. I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over. Jeg roper til Gud, Den Høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg, at han må sende meg hjelp fra himmelen, forvirre dem som vil meg til livs, og vise meg miskunn og trofasthet. Jeg må ligge midt iblant løver som vil ete mennesker. Deres tenner er som spyd og piler, deres tunge er som et kvast sverd. Vis deg høy over himmelen, Gud, vis din herlighet over hele jorden! De satte et garn for mine føtter, dypt bøyde de meg ned. De grov en fallgrav for meg, men selv falt de ned i den. Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Nå vil jeg synge og spille. Salme 57:1-8 Bibelen er full av dramatiske fortellinger. Ofte gjelder det liv eller død. For David var det også slik iblant. Kanskje satt David i ei mørk grotte da han skreiv denne salmen som en bønn til Herren. Han flyktet for livet. Var sikkert redd. Og han ber: Vær meg nådig Gud, vær meg nådig. Nesten som tolleren i templet som bare hadde en bønn på hjertet : Gud, vær meg synder nådig. Enten vi er konger, tollere, lærere eller misjonærer, trenger vi å be bønnen som David ba, vær meg nådig Gud. Iblant fordi vi innser det tolleren så, at vi er syndere, og av den enkle grunn, trenger vi Guds nåde mer enn noe annet. Eller fordi vi opplever det David opplevde, at livet blir mer enn vi klarer selv. Kanskje har vi også en Saul som er ute etter oss, kanskje er ulykken vår noe langt annet. Men det gjør livet til mer enn vi klarer alene. Som gjør at vi må be som David, vær meg nådig Gud. Og gjøre som David ta vår tilflukt hos Gud til ulykken er over. Da opplevde David - og det er min erfaring også - at Gud gjør hjertet rolig. Det er sant at Guds fred overgår all forstand. Den gjør at vi kan si Mitt hjerte er rolig, rolig er mitt hjerte. Tekst: Svein Flaten, Misjonsforbundets stedlige representant i Colombia 5

6 menigheten Misjonsmenighet med avdeling Esperanza 6

7 20 minutter utenfor Bergen ligger Arna misjonsmenighet. Men kanskje er båndene like tette fra menigheten til et barnas hjem i Colombia som til Fisketorget i byens hjerte? Med tidsforskjell på seks timer og tusenvis av mil over Atlanterhavet, virker millionbyen Bogotá fryktelig fjern fra bydelen Arna en iskald desemberdag. Likevel banker hjertene varmt i Arna misjonsmenighet for barn som trolig bare kan drømme om å ta den lange reisen. Skolefritidsordningen Esperanza har like lenge vært prosjekt for menigheten i Arna som den har vært det for Misjonsforbundet. - Vi har hatt Esperanza som prosjekt helt fra begynnelsen i 1997 og vil ta ansvar for skolefritidsordningen. Nå er det slik at vi faktisk definerer det som en del av vårt barnearbeid, sier John Karsten Livden som er misjonsprosjektansvarlig i menighetens styre. Arna misjonsmenighet profilerer Colombia i sin nærkontakt med lokalmiljøet, her på det lokale kjøpesenteret. John Karsten Livden er ansvarlig for misjonsprosjektene i menigheten. Synlig i lokalmiljøet. Han står på kjøpesenteret Øyrane Torg i Arna en søndag formiddag i desember. Ikke for å gjøre de siste innkjøpene av gaver på helligdagen, men fordi menigheten har fått mulighet til å presentere seg med stand når kjøpesenteret holder søndagsåpent. - Dette er en del av menighetens visjon: Vi vil være synlige i lokalmiljøet, og er en del av bydelen. Det å presentere menigheten i det offentlige rom trener også gaven til evangelisering, sier Livden. På et bord mellom boder med håndlagde smykker og fotballgensere får julehandlende servert gløgg og pepperkaker. Med på kjøpet får de brosjyrer om menigheten, et stearinlys med andre vers av En krybbe var vuggen samt en god samtale for dem som ønsker det. Misjonsbladet tar en rask runde blant søndagsåpne butikker og private utselgere, og så vidt vi kan se er misjonsmenigheten eneste frivillige organisasjon som har dukket opp. Senterleder Torodd Iversen forteller at menigheten var naturlig å invitere blant flere organisasjoner. - Vi åpner opp senteret et par ganger i året, og da er det viktig å ha samarbeid >> 7

8 Speidernes juleavslutning med nesten 100 barn og foreldre i fakkeltog. Gløgg,pepperkaker, brosjyrer og anledning til en god prat. En førjulssøndag ute blant folk er ukens gudstjeneste. >> med organisasjonene i bydelen. Misjonskirken med sin plass i lokalsamfunnet var naturlig å invitere, sier Iversen før han får seg en kopp gløgg. Colombia-dagen. John Karsten Livden er glad for det gode samarbeidet menigheten har med kjøpesenteret. Det gjør at de ofte får innpass. - Dette er første gangen vi er her slik før jul, men vi har vært her flere ganger spesielt i forbindelse med Colombia-dagen. Til gjengjeld har vi også hjulpet kjøpesenteret med blant annet barnepass når de har hatt arrangementer, sier Livden. Colombia-dagen ble arrangert før de var en etablert menighet. Forhistorien til kirken er nemlig et stort barnearbeid, og det var her engasjementet for arbeidet i Colombia startet. 30 år senere er det få i bydelen som ikke har hørt om arrangementet. - Colombia-dagen er blitt et begrep her. Vi samler mennesker til misjonsbasar, sier Livden. - Alle er i gang når vi har Colombiadag. Mange utenfor menigheten er også med på Colombia-dagen noen selger lodd mens andre kommer med kaker. Det er et fantastisk lavterskeltilbud, sier Edith Breivik og Ann Sofie Palmér. - Lett å gå ut. De sitter i misjonskirken Misjonsøkonomien står for seg selv slik at den ikke skal bli påvirket av menighetens økonomi. John Karsten Livden halvannen time før turen går til kjøpesenteret. Styreleder Edith og Ann Sofie, som blant annet er redaktør for menighetens blad Ut fra Huset, lager gløgg og bretter brosjyrer. - Menigheten har et fantastisk fellesskap, sier Palmér. Denne søndagen er gudstjenesten erstattet med presentasjonen på Øyrane. Men først er det bønnemøte i kirka. En gruppe på personer har bønnemøte i den relativt lille møtesalen. De ber om frimodighet og gode møter med mennesker. - I dag har vi vår gudstjeneste ute. Det er lett å gå ut, og det er det fordi vi blir så godt mottatt blant folk, sier Edith Breivik. Definerer menigheten. I inngangspartiet til kirka står noen stoler og bord. Dette er Cafe Colombia, og veggene er fylt med informasjon, bilder og kunst fra det søramerikanske landet. Her er også informasjon om de andre landene Misjonsforbundet er involvert i. Evangelisering og hjelpearbeid i utlandet er åpenbart viktig her. - Inntrykket er at folk gleder seg over engasjementet vårt i utlandet. Gud velsigner arbeidet, og det er en glede å få være med å gi. Misjonsengasjementet er hele menigheten i arbeid, og vi har en spontan iver i menigheten etter å hjelpe. I fjor hadde Esperanza ekstra behov for økonomisk hjelp, og på kort tid fikk vi samlet inn et større beløp som reddet dem fra å stenge tidlig for sommeren, forteller Terje og Edith Breivik. - Det er nok med på å definere menigheten vår som opptatt av å dele og å være utadrettet, sier de. Noe som understrekes av at det i visjonen heter: Vi vil være en menighet som etterlever misjonsbefalingen ved å plante og utvikle nye menigheter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Største bidragsyter. Terje er pastor i menigheten, og ekteparet var ett av to par som stod i spissen for plantingen av menigheten på 80-tallet. Det andre var John Karsten og Britt Livden. Misjon var viktig 8

9 FAKTA Arna misjonsmenighet Stiftet: 30. september 1984 som resultat av en menighetsplanting fra Bergen misjonsmenighet. Bygg: Deler lokaler med en barnehage i Indre Arna sentrum for bydelen Arna i Bergen kommune. Antall: Har rundt 100 medlemmer i menigheten. Speidergruppa, Arna MSK, har i overkant av 150 medlemmer. Ansatte/ledelse: Terje Breivik er pastor og Ole Petter Livden ungdomskonsulent. Edith Breivik er styreleder. Pastor Terje Breivik holder andakt for speidere og foreldre som har vandret med fakler til Eikestølen. Visjonen: Vi vil være en menighet som: - Lever for Jesus og hans rike slik at det blir synlig i og gjennom oss. - Vinner mennesker og gjør dem til disipler ved evangeliet i ord og gjerning, tegn og under. - Etterlever misjonsbefalingen ved å plante og utvikle nye menigheter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Økonomi: Menigheten budsjetterer med å gi kroner i året til Misjonsforbundets prosjekt Esperanza skolefritidsordning i Bogotá, Colombia, i tillegg til julegaver til barna. Gir også kroner til et barnehjem i Nepal. helt fra starten. - Vi reiste hit for å hjelpe til i barnearbeidet og jobbet også for å finne prosjekter å støtte. Dermed ble det naturlig å hjelpe gatebarn i Colombia gjennom Misjonsforbundet, forklarer Breivik. Nå er menigheten klart største bidragsyter til skolefritidsordningen Esperanza kroner går til dette arbeidet fra Arna, i tillegg til en mindre sum til et barnehjem i Nepal. I tillegg samler de inn julegaver til barna hvert år. Ikke verst for en menighet med rundt 100 medlemmer. - Misjonsøkonomien står for seg selv slik at den ikke skal bli påvirket av menighetens økonomi, sier John Karsten Livden. Likevel skal pengene samles inn, og Livden tror at det nære forholdet til Esperanza er viktig for misjonsengasjementet. - Vi holder jevnlig kontakt med dem, og deres engasjement smitter over på oss. Det handler også om kontinuitet, og det krever at vi står i arbeidet over tid, mener Livden. Terje og Edith Breivik er blant dem som har besøkt arbeidet i Colombia fra Arna. - Det var et veldig arrangement for oss da vi kom og vi ble ønsket velkommen med norske flagg. Det var også stort og flott å se det arbeidet de driver. Også var det morsomt å finne butikken Arna som de har hvor de selger ting de lager selv, forteller de to. Bjeffer hunder annerledes i Norge? Og det er ikke bare besøk den veien. Uka etter at Misjonsbladet besøkte Arna, fikk menigheten besøk av Gloria Alzate som leder arbeidet på Esperanza. - Jeg føler Arna misjonsmenighet som vår sterke ryggrad som gjør at vi ikke føler oss alene. De er ikke bare vår økonomiske hjelp, men også konstant støtte i omsorg og deltakelse i vårt arbeid. De viser at det vi er opptatt av, også er viktig for dem, sier hun. Hun forteller også at barna på skolefritidsordningen er bevisst menigheten i nord. - Barna vet at det er en menighet på et lite sted i Norge, og at voksne og barn ber for dem og elsker dem. Sammen ber vi for og snakker om Arna. De lurer på hvordan det er mulig å få vann inn i husene når det er så mye snø og is ute, og om hunder bjeffer annerledes i Norge og Colombia. Nå ved juletider er barna takknemlige fordi de vet at gavene og maten kommer på grunn av Arnas økonomiske julegave til Esperanza, sier hun. Drahjelp for lokal evangelisering. Tydeligvis fører gavene til Colombia med seg velsignelse for barna der og takknemlighet tilbake. Men John Karsten Livden tror det også er en drahjelp når de for eksempel er ute på kjøpesenteret og forteller om menigheten og hva de tror på. For selv om misjons- og bistandsarbeidet ikke er hovedfokus denne gang, så er Esperanza på plass. - Når vi er ute og møter mennesker, er det mange som sier: Åja, det er dere som har Colombia-dagen. Det er med på å gi et godt bilde av menigheten blant folk. Dessuten tror jeg at fordi vi er utadrettet og engasjert blant annet i sosialt arbeid, så våger folk å komme til menigheten det gjelder ikke minst de eldre, sier Livden. Fakkeltog. Det samme inntrykket får vi senere samme dag. Misjonsbladet deltar på speiderens juleavslutning. I underkant av 100 barn, foreldre og ledere går i fakkeltog >> 9

10 Johannes Dencker var i 1986 med på å starte det som nå er Arna MSK, Hordalands største speidergruppe. Arna Misjonsmenighet er utadrettede i visjon og handling. >> opp til Eikestølen en grunnmur som er bygget om til et tilholdssted for speiderne. Mens faklene lyser opp en kald vinterkveld, spør vi noen av deltakerne om deres inntrykk av Arna misjonsmenighet. - Jeg synes menigheten virker inkluderende og det er positivt at de engasjerer seg i Colombia. Min sønn begynte på speideren i høst og trives veldig godt med mange forskjellige aktiviteter. Dessuten har jeg deltatt på Colombia-dagen, sier Grethe Totland. - De er veldig engasjert utad og promoterer seg mye. Colombiadagen er veldig innarbeidet. Som menighet så ville de scoret høyt hos meg, sier Kristine Stang som er der med datteren. De to er blant flere deltakere som ikke går fast i misjonsmenigheten, men som har sin kontakt via speiderarbeidet. - Gruppen utenfor kjernemenigheten er stor hos oss. Blant annet har vi 13 konfirmanter som til dels kommer utenfra. Den gruppen består også av mange foreldre og besteforeldre som har vært med eller har barn på speideren. Folk kjenner til menigheten, og det skaper trygghet, sier John Karsten Livden. 150 speidere. I spissen for speiderarbeidet står nå Johannes Dencker som gruppeleder for Arna MSK. Han var også en av grunnleggerne i 1986 av speidergruppa som nå er blant Norges ti største, og størst i Hordaland. - Vi har i overkant av 150 medlemmer. I tillegg står det noen på venteliste delvis fordi vi ikke tar inn nye i løpet av et semester, og delvis fordi vi mangler kapasitet i form av lokaler. Akkurat nå har vi ikke gode nok lokaler til å utvide, sier Dencker. Blant annet derfor har det vært en bevisst strategi bak at speidergruppen har ligget på rundt speidere de ti siste årene. - Vi er opptatt av kvalitet, og da er det viktig å ikke ha så mye utskiftninger. Vi vil også ha så mange voksne ledere at en gruppe kan tåle forfall og at ingen skal gå på felgen, forklarer han. - Hvordan rekrutterer dere alle lederne? - Vi har ingen krav i forhold til å ta inn ledere bortsett fra at de skal akseptere at vi driver kristent arbeid og at de må levere politiattest. Det er faktisk slik at hvis et barn melder seg på og kan ta med en leder så går de foran i køen. Etter hvert blir det et naturlig frafall av ledere som ikke engasjerer seg på samme måte for menighetens arbeid, og det gjør ikke noe fordi vi i grupper med eldre barn ikke trenger like mange ledere, forklarer Dencker. Menighet og speider. Og forholdet til menigheten er essensielt for speidergruppen. Den er en naturlig del av menighetens arbeid, og har sin rettmessige plass på menighetens hjemmesider. - Vi får formidabel støtte fra menigheten, og vi har et nært og godt samarbeid. Jeg tror både speideren og menigheten får godvilje av dette. Menigheten skaper tiltro til det vi driver med ved å være åpen og inkluderende, mens menigheten nyter godt av at foreldrene blir kjent med menigheten gjennom speideren, sier han. Da blir det også naturlig at speiderne engasjerer seg i menighetens misjonsprosjekter. - Vi har en tilhørighet og et engasjement for Colombia. Tidligere hadde vi en vennskapsgruppe av speidere der. Vi støtter også opp om Colombia-dagen og samler inn til UNGs arbeid i Colombia. Det er bare å innse at ikke alle forstår hva misjon betyr i begynnelsen, men vi ser ofte at de blir mer engasjert etter hvert. Å hjelpe andre, og spesielt barn, er en viktig del av speidertanken, forteller Dencker. Samarbeidet mellom speideren og menigheten ellers vises også ved at pastor Terje Breivik har andakt på juleavslutningen ved Eikestølen: - Hva venter du på nå i advent? Hva søker du? Som pastor i menigheten er jeg 10

11 Menighetsgründerne John Karsten og Brit Livden, Edith og Terje Breivik er her sammen med gode venner fra Colombia. (Foran t.h Gloria Alzate, som leder Esperanza.) For barn i skolefritidsordningen Esperanza er en liten menighet i Norge, kjære venner og gode støttespillere. Colombianske barn vet at neon på andre siden av kloden ber for og elsker dem. tilgjengelig for dere, sier han. Deretter venter det gløgg og pepperkaker for andre gang denne dagen. Menighet av ledere. På vei ned tar vi turen innom ekteparet Breivik for å finne ut hva mer enn misjonsengasjement og speiderarbeid som kjennetegner menigheten. - Det er en menighet av ledere mange har lederengasjement og er villige til å tjene. Jeg tror vi gir plass for at folk kan utvikle seg, og vi har fokus på disippelgjøring, sier Terje. Både aktivitetene og medlemsmassen viser at menigheten er for alle generasjoner. - Vi har stor spredning i alder, og skal ta alle på alvor. Alle skal føres videre i troen fra sitt utgangspunkt, sier de to. De finner sine plasser i blant annet husgrupper, konfirmantarbeid, tenåringsklubben Casa Felice, lekedam (0-3 år), popcornkirken (3-11 år) og Elvis pluss (11år+) under prekenen og After søn for ungdommer med gruppesamling etter gudstjenesten. Flere menighetsplantingsprosjekter. Arna misjonsmenighet ble stiftet i 1984 på grunnlag av et eksisterende barnearbeid. Menighetsplanting er fremdeles en viktig del av identiteten i menigheten. Plantinger er i gang både på Espeland, også det i Arna, og på Voss. - Det er noe hver menighet må bestemme seg for, men vi tror det er mest vekst i å plante nytt, sier Terje. - Vi planter for å vinne nye mennesker. Vi er ikke en menighet som kan sende fra oss store grupper, så vi merker godt at noen er borte, sier John Karsten Livden. Og da er det ikke bare i Norge at Arna har vært involvert i menighetsplanting. - Vi støtter en ny kirke som er blitt etablert i Nepal. Det gir også inspirasjon for oss å se hvordan de våger, sier Livden. De utelukker ikke å bidra til flere menighetsplantinger visjonen understreker en målsetning om å plante menigheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men de innser at akkurat nå er det tid for å arbeide for egen vekst. - Samtidig som vi erfarer at lokalene blir små og arbeider med utvidelse, kjenner vi på at vi trenger å vokse før vi går i gang med flere menighetsplantingsprosjekter. Vi har sendt en gruppe til Espeland og støttet opp om en gruppe på Voss cirka en times kjøring fra Arna, sier Terje og Edith Breivik. Ekteparet var med og plantet, og leder nå en bydelsmenighet hvor misjon både lokalt og internasjonalt står sentralt. Tekst & foto: Anders A. Aanensen FAKTA Esperanza skolefritidsordning Startet: I 1997 på initiativ av direktør Gloria Alzate og misjonær Anne-Brith Vegge Arlt for Misjonsforbundet. Sted: Hovedstaden Bogotá i Colombia. Antall: 250 barn mellom syv og tolv år besøker senteret regelmessig. Det er også tatt inn en gruppe barn mellom tolv og 16 år. Økonomi: Var tidligere NORAD-støttet, men prosjektet får ikke lenger støtte derfra. Menigheter støtter prosjektet gjennom Misjonsforbundet med kroner årlig. Arna misjonsmenighet bidrar med av disse! Konsept: Barna får kjærlighet og omsorg, hjelp til lekselesing, plass til å leke sammen, voksne som har tid til å høre på dem, undervisning i etikk og kristen tro i tillegg et godt måltid mat daglig. Drift: Drives av en egen stiftelse i FIPEC (Det Colombianske Misjonsforbund). Superevaluering: Ble i 2008 kåret til beste institusjon av sitt slag i Bogotá i en evaluering gjort av det statlige barnevernet i landet. Prosjektnummer: Les mer på www. misjonsforbundet.no. (Internasjonalt/ prosjekter/ prosjekter i Colombia). 11

12 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Vekst 2020 på plantestadiet Tre menighetsplantinger i gang i Misjonsforbundet. Målet er 20 innen Vekst 2020 innebærer fem målsetninger som skal vise dobling av Misjonsforbundet i løpet av ti år. Ingen liten utfordring for en organisasjon som har stått på stedet hvil siden 80-tallet. En av målsetningene er 20 nye menigheter, og per dags dato er tre menighetsplantinger godt i gang i Misjonsforbundet: På Ytre Randesund og Justnes i Kristiansand, samt på Jåsund i Sola utenfor Stavanger. Les hele artikkelen på Alle tre menighetene er prosjektmenigheter i Misjonsforbundet, og du kan lese mer om hva det vil si på side 52 i dette magasinet. Reddet fra rusen Nelson Gomez er sikker på at han hadde vært død nå om det ikke hadde vært for hjelpen fra Misjonsforbundet i Norge og Colombia. For 16 år siden kjente Nelson Gomez bare ett liv: Narkotika og kriminalitet. Denne høsten besøkte han menigheter i Norge for å fortelle sin historie. Om hvordan Misjonsforbundets rehabiliteringsprogram fikk ham til å leve et rusfritt liv. I dag er han pastor i Bogotá. - Jeg er en frukt av det misjonsengasjementet dere har vist, sa colombianeren, da Pastor Nelson Gomez er takknemlig for misjonsengasjerte personer som Anbjørg Glenna fra Gjerpen. Foto: Jan Bjørn Taranrød. han besøkte Gjerpen misjonskirke i januar. Han ble tatt opp på rehabilitering på det samme senteret hvor han i dag er pastor. Der tar de seg av 200 menn hvert år. - Jeg er helt sikker på at hvis jeg ikke hadde kommet til Misjonsforbundet, og hvis ikke Gud ved sin nåde hadde reddet meg, så ville jeg i dag vært død, sier Gomez. Les historien her: Misjonsforbundet har flere rehabiliteringsprosjekter i Colombia. Noen av de aktive i menighetsplantingen i Ytre Randesund. Fra venstre: Øyvind Haugland, Kristin Haugland, Stein Bjørkholt med Juli Bjørkholt i armene, Marianne Bjørkholt, Kjetil Finnestad med Marius Finnestad på armen, Aslaug Finnestad, Kristian Råmunddal og Solfrid Råmunddal. Foto: Anders A. Aanensen. Ny general for Liv & Vekst Jon-Arne Hoppestad utelukker ikke flere colombianske innslag på Liv & Vekst. Foto: Anders A. Aanensen Det er stor sjanse for colombianske innslag på Misjonsforbundets sommerstevne med ny prosjektleder. Øyvind Haraldseid gir seg som prosjektleder for Liv & Vekst, og inn kommer nok en tidligere misjonær. Jon-Arne Hoppestad har vært misjonær i Colombia for Misjonsforbundet i til sammen ti år, og skal nå overta sjefsrollen på Misjonsforbundets sommerstevne. Les mer om den nye generalen på no/tekst/872.aspx og om Liv & Vekst på våre nettsider. 12

13 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Historisk arkivåpning på Ansgarskolen Misjonsforbundet har nå fått et eget historisk arkiv, lokalisert på Ansgarskolen i Kristiansand. Endelig har bøker, musikk, bilder og gjenstander fra en rik misjonshistorie fått et hjem hvor de vil bli bevart for ettertiden beskyttet fra både fuktighet og glemsel. - Dette er historisk, og viktig for både nåtiden og framtiden, sa Ingunn Rui etter at snora til Misjonsforbundets nye arkiv ble klippet. Jeg er hoppende glad! Leder i Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv, Jarle Abelson, ønsket velkommet til snorklippingen mandag 17. januar og understreket at dette var en stor begivenhet som ville bidra til at fortiden kan få betydning inn i framtiden. med hoppende glad arkivar! Misjonsekretær Eilif Tveit i Misjonsforbundet og rektor Harald Nygaard ved Ansgarskolen fikk æren av å klippe den røde snora. Foto: Hildegunn M. T. Schuff. Les mer om åpningen her Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv er prosjekt i Misjonsforbundet, og mottar støtte fra storfellesskapet. 11 år med kunst - Jeg får ikke med meg andre og har liten lyst til å gå på utstillinger alene. Derfor er jeg med i Misjonskirkens kunstgruppe, sier Bjørg Pedersen. Skien misjonskirkes kunstgruppe har eksistert i 11 år. Gruppa møtes én lørdag i måneden for å gå i gallerier og dernest på kafé. Over kaffekoppen deler deltakerne inntrykkene. - I kunstgruppa ser vi både med egne og andres øyne. To mennesker ser ikke en blomst på samme måte. Slik er det også med kunst, påpeker Zainab Abdul Karim, billedkunstner fra Porsgrunn. Nå ønsker de flere medlemmer - og gjerne menn. Les hele artikkelen på Førsteamanuensis Ingunn Folkestad Breistein ved Ansgar teologiske høgskole (t.v.) og administrativ leder Ingunn Rui i Misjonsforbundets historiske selskap og arkiv står sentralt i arbeidet med det nye arkivet. Foto: Hildegunn M. T. Schuff. Juletanker etter Alpha-kurs Ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand er blitt en gjenganger i Randesund misjonsmenighet. Høsten i fjor begynte ordfører Per Sigurd Sørensen sammen med kona på Alphakurs i Randesund. Nå er han stadig vekk å se på menighetens arrangementer. - Det sier nok det meste om hvordan vi opplevde menigheten. Vi ble godt tatt imot av mange hyggelige mennesker. Nå er vi titt og ofte på både kveldsarrangementer og gudstjenesten søndag formiddag, sier han. Før Alpha-kurset kjente de lite til menigheten bortsett fra at den hadde tilknytning til Salem misjonsmenighet. - Vi fikk anbefalinger av gode venner, og begynte kanskje mest av nysgjerrighet, forteller Sørensen. Les mer om hva Alpha-kurset har gjort for ordføreren på no/tekst/864.aspx. 13

14 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Slik skal nye Haugesund misjonskirke se ut. Gir bort penger fra julemarked Etter jordskredet i Colombia gir menigheter i landet bort markedspenger som skulle gått til eget arbeid. Misjonsforbundsmenigheten Shalom i Medellin nordvest i Colombia hadde lenge planlagt julemarked for å samle inn penger til arbeidet i menigheten. Men da enorme jordmasser krevde 123 menneskeliv og begravet 46 hus i Bello like nord for byen, ble det en endring i prioriteringene. - Det ble bestemt at alle pengene skulle gå til å hjelpe de rammede av jordskredet i stedet for til menigheten. Det skal gå til nødvendig toalettutstyr, husholdningsartikler og noe klær. Både klær og sko ble også samlet inn, skriver misjonær Gordon Valen. Det er en misjonsforbundsmenighet i Bello, men ingen av medlemmene her skal være rammet av skredet. Men det er via deres kontakter at pengene skal brukes for hjelpe husløse etter skredet. Misjonsforbundet støtter flere prosjekter i Colombia. Les hele artikkelen her: misjonsforbundet.no/tekst/868.aspx. Arv gir storkirke Misjonskirken Haugesund bygger stort og SV-representant sier Halleluja. Hva gjør du hvis du får tomt fra kommunen, men mangler penger til å bygge kirke? Slik var det for Haugesund misjonsmenighet før den en halvtime etter fikk beskjed om en arv i gave. Nesten ti millioner kroner gjør at man kan bygge kirke til Da vi begynte å planlegge hadde vi Ordfører Petter Steen jr. i Haugesund (t.v.) og styreleder Sigurd Larsen i misjonsmenigheten da første spadetak for den nye kirken ble tatt. Ordføreren har vært en god samarbeidspartner i prosessen. god plass i kirka, og ikke økonomi til å bygge en slik kirke. Det å få tilbud om tomt samtidig som det ikke akkurat lå til rette for å bygge, var litt frustrerende, sier styreleder Sigurd Larsen i misjonsmenigheten. Men så ringte altså telefonen, og beskjeden kom om storarven. Første spadetak ble tatt 14. desember, og menigheten håper å åpne kirka til jul Storsalen kan potensielt ha plass til 950 mennesker. Les hele historien her Slik ser det ut nå på tomta hvor misjonskirken skal få plass. Vintersport på Innpust Pastor Carlos Diaz i misjonsforbundsmenigheten Shalom er blant initiativtakerne til å skaffe hjelp til skredofrene i Bello. Menigheten gir bort inntektene fra sitt julemarked. (Les mer om Diaz på side 40.) Foto: Gordon Valen Innpust for barne- og ungdomsarbeidere fikk en frisk start. - Det er mange som savner en arena for et større fellesskap av barne- og ungdomsarbeidere som ofte arbeider i mindre stillinger. Vi visste det fra før, og fikk oppleve det igjen på Innpust, sier ungdomskonsulent Tore Mersland januar arrangerte Misjonsforbundet UNG og Misjonsforbundet en samling for pustepause og inspirasjon på Grosås gård. Les mer på tekst/874.aspx. Lek og moro var en viktig ingrediens på Innpust. Foto: Tore Mersland 14

15 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Ansgar fikk godkjennelse og ros Ansgarskolen kom over det klart tøffeste hinderet på vei til å bli akkreditert høyskole. Rapporten roser skolen i sin anbefaling. Kirken i Kongo holdt nylig ekstraordinært synodemøte for at vedtektene skal åpne for bedre utvikling i kirka. Etter flere års arbeid, fikk Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) den julegaven de ønsket. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent skolen som akkreditert høyskole. Det er kunnskapsdepartementet og kongen i statsråd som gjør det endelige vedtaket, og derfor slipper ikke rektor Harald Nygaard jubelen løs ennå. - Gaven er ikke levert ennå, men den ligger inne til bestilling. Klart NOKUTs vedtak er viktig, og det ser lyst ut nå. Men vi spretter ikke den alkoholfrie champagnen ennå, sier Nygaard. Til tross for en noe reservert rektor, skal det mye til for at skolen ikke skal få sin akkreditering. - Departementet bestemmer dette, men de har aldri så langt latt være å følge våre anbefalinger, sier avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen i NOKUTs Tilsynsavdeling. Les hva rapporten sier om skolen her Neste nummer av Misjonsbladet vil ha hovedartikkel om utviklingen på Ansgarskolen. La grunnlag for en bedre kirke President Patrice Nsouami i Kongos Evangeliske Kirke deltar i debatten. Alle foto: Peter Wärnelid, Svenska Missionskyrkan januar holdt Kongos Evangeliske Kirke ekstraordinær synode. På dagsorden sto endring i vedtektene slik at kirken kan utvikle seg til å bli en enda viktigere aktør i det kongolesiske samfunnet og nå ut med sitt budskap. Det ble et eksempel på hvordan kirken som en av landets største frivillige organisasjoner også er et eksempel til etterfølgelse som demokratisk organ. Rapportene er gode for gjennomføringen, og spesialrådgiver for bistand og misjon i Misjonsforbundet, Viggo Koch, skriver blant annet: Det siste året har en gått gjennom alle lover og statutter og forsøkt å formulere seg slik at alle forandringene de ønsket, ble mulig. Men ville kirkens representanter godkjenne dette? Etter grundige og saklige diskusjoner, ledet av dyktige ordstyrere, ble de fleste utsendte forslag vedtatt. Dermed har kirken fått de rammer den trenger for å arbeide med noen av de utfordringene den ser den har. Både Eilif Tveit og Viggo Koch har vært i Kongo etter synoden for å følge opp de prosessene som det nå er åpnet for. Fra avslutningsgudstjenesten som markerte slutten på en vellykket ekstraordinær synode. Familien Totland står klar til avreise på Gardermoen. Fra venstre Marcus (2,5), Magnar, Synelle og Elias (1). Foran står Neisse (8). Foto: Anders A. Aanensen. Tilbake til Kongo med tillit Misjonær Magnar Totland begynner sin andre periode i Kongo. Denne gang med familie og tillit i bagasjen. I begynnelsen av januar dro Magnar Totland med kongolesisk kone og tre barn tilbake til Kongo-Brazzaville. En stor kontrast til da han for fem år siden sto alene på Gardermoen uten kjennskap til folket eller kulturen han skulle arbeide i. - Første gang visste jeg jo ingenting. Jeg hadde vært der en gang, men nå vet jeg mye mer om folk og kultur. Også har vi jo en familie der nede, sier han. Sammen med kona Synelle og barna Neisse, Marcus og Elias står han klar til avreise med planer om tre nye år i Brazzaville. En ny periode var hele tiden planen for Totland. - Nå har vi flere venner, og jeg kommer mye fortere inn i ting enn sist. Det er lettere å se hva som foregår og gi innputt, forklarer Totland. Han skal arbeide for og følge opp prosjektene som Misjonsforbundet støtter i Kongo. Les mer om Totland og hans oppgaver i Kongo her tekst/875.aspx. Du kan også lese mer om Misjonsforbundets prosjekter i Kongo på nettsidene våre. 15

16 Innehaver: Kirsti Kaasa Skagerak Arena Skien: Hammondgården Porsgrunn: Kreative løsninger, Commissoning, Service, Programmering Robot / PLS Tel: Nieblok Invest AS 5443 Bømlo Disippelkorset - et felleskristent symbol Disippelkorset er til salgs både som sølv og gullsmykker og pins. Betongsaging Kjerneboring Betongsaging Meisling Betongsaging Kjerneboring Kjerneboring Riving Meisling Meisling Riving Meisling Riving Riving Steinsprutskade ordnes EFFEKTIVT Steinsprutskade og ordnes KOSTNADSFRITT for deg *, uansett bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du betale egenandel. Effektivt og kostnadsfritt for deg*...og uansett du: bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du trenger du bil mens du venter, Steinsprutskade får du betale låne en egenandel. av oss! ordnes EFFEKTIVT og KOSTNADSFRITT for deg *, uansett...og bilmerke du: trenger og modell. du Venter låne bil du mens til ruta du sprekker, venter, får må du låne betale en egenandel. av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse...og*v/kasko du: eller delkasko trenger du bil mens du venter, får du låne en av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse Glassmester Ekra & Voie AS, tlf Frolandsveien 6, 4847 Arendal Ring tlf eller skriv ditt navn, din adresse, antall kors, størrelse og kjedelengde til Les mer om Disippelkorset på våre hjemmesider! 16 Misjonsbladet

17 Et av Norges største utvalg av campingbiler og bobiler! - Når møtet gir mersmak -N Velkommen til retreat! Drøbak tlf PANTONE 281C GULL Vesterled 71, 4887 Grimstad Tlf: Når møtet gir mersmak -N Velkommen til retreat! Klikk inn for en hyggelig handel! Besøk oss på eller ring oss på tlf Misjonsbladet 17

18 hovedsaken MISJONAL MENIGHET 18

19 Å være misjonal er blitt et moteuttrykk blant fagfolk både på menighetsutvikling og misjon. Men hva innebærer det egentlig, og hvilke konsekvenser vil det få for en menighet å være misjonal? I hovedsaken skal vi prøve å belyse den problemstillingen og hva som hindrer menigheter i å være og virke som misjonale. I de følgende artiklene vil kanskje hver enkelt bli utfordet til å dele troen og gudslivet med menneskene rundt oss. I en sekulær verden er det mange kirkefremmede - og mange som ikke kjenner Jesus - rett utenfor kirkedøra vår. Vi trenger menigheter som åpner dørene for dem. Men betyr dette fokuset at vi skal nedprioritere misjon internasjonalt og sette alle våre krefter inn på lokalmiljøet? I dette magasinets hovedsak møter vi først synspunkter og refleksjoner omkring misjon som aktivitet eller identitet, fra misjonsengasjerte her hjemme i Norge. Så tar vi turen til Colombia, hvor FIPECs (Det Colombianske Misjonsforbund) kirkepresident, Alvaro Escallon, reflekterer rundt vår søsterkirkes misjonsengasjement. Til sist gir Knud Jørgensen, en av misjons-norges dyktige tenkere, oss en innføring i endringen som er skjedd i vårt samfunn og hvordan det tvinger menighetene til å bli misjonale. God lesning! Redaksjonen 19

20 hovedsaken Misjon har i mange sammenhenger vært et anliggende for egne organisasjoner, komiteer og personer med et spesielt kall. Spørsmålet er om dagens sekulære Norge gjør at hver enkelt kristen og menighet må drive misjon? Betyr dette i så fall at kreftene skal brukes i nabolaget eller ute i den store verden? Menighetens livspuls Missiolog Knud Jørgensen har i fagartikkelen skrevet om hvordan kirken i Norge og andre vestlige land er blitt tvunget til å bli misjonal i sin natur. Hvorfor? Fordi kristendom ikke nødvendigvis er førstevalg som livssyn. Da kan ikke misjon og evangelisering lenger være en aktivitet for de spesielt interesserte. Misjon - i betydningen av å gå ut og spre evangeliet utenfor kirkens vegger - må være en del av hele menighetens kall. En kristens åndedrett. - Hvis ikke menigheten driver misjon, blir den i tilfelle bare til for den generasjonen som er her nå. På mange måter klipper man navlestrengen til et videre liv og stenger mulighetene for Guds rike, sier misjonssekretær Eilif Tveit i Misjonsforbundet. - Dersom misjon, i forståelsen av å gi evangeliet videre, ikke lever og vibrerer i menighetens daglige liv, mangler det noe grunnleggende i det å være sann menighet, sier leder Rolf Ekenes i Norsk Råd for Misjon og evangelisering (NORME). - En kristens åndedrett er inn til Kristus og ut til verden. Det er den enkelte sitt ansvar, men samtidig også fellesskapets ansvar som et fellesskap av utkalte, sier førsteamanuensis Ingrid Eskilt ved Ansgar Teologiske Høgskole. Nå er frikirkene, også menighetene i Misjonsforbundet, godt trent i å være en del av en minoritet. Men også menigheter utenfor Den norske kirke må tenke annerledes når den kristne tro får reell konkurranse fra et mylder av religioner, filosofier og livssyn som svar på våre eksistensielle spørsmål. Samtidig er det mange som sjelden tenker religion i det daglige liv. - Fordi samfunnet generelt blir mer sekulært og flere nordmenn ikke regner seg som kristne, øker forståelsen for at vi må fortelle om Jesus også her hjemme. 20

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer