3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket :"

Transkript

1 3-12 Å r g a n g Tilbakeblikket : Jarle Råmunddal Hovedtema: Evangelisering på dagsorden Liv, vekst og moro i Nord

2 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen I REDAKSJONEN: Jorunn Sørlie Larsen Øyvind Slåtta GRAFISK FORM: Ravnbö design [www.ravnbo.com] ADRESSE: Misjonsforbundet Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf: Fax: ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Frivillig abonnement kan betales. ANNONSER: Per spalte-mm: kr 12,- Fire utgivelser i året. TRYKK: Wera, Porsgrunn REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk og er underlagt Redaktørplakaten FORSIDE: Karl Inge Punsvik Svanemerket trykkeri Grete Jarlesdatter Vangstad og Ingrid Lindberg er pastorer sammen i Narvik misjonskirke. Etter 15 år i denne byen setter Grete og ektemannen Mangfred kursen mot Bodø. Ingrid blir værende på post i en livskraftig menighet som vokser. Stiftet 1884 VISJON: Guds barns enhet og menneskers frelse. NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet er et fellesskap av nesten 100 selvstendige menigheter og foreninger over hele Norge. INTERNASJONALT ARBEID: Kina, Kongo-Brazzaville, Hong Kong, Colombia, Sentral-Asia, Romania og Polen. BANK: BIBELSKOLE OG HØGSKOLE: Ansgarskolen, Tlf: Stiftet 1912 VISJON: Barn og unge for Kristus og menigheten NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet UNG jobber med ledertrening, trosopplæring og disippelgjøring knyttet til menighetenes barne- og ungdomsarbeid, og inkluderer Misjonsforbundets Speiderkorps. INTERNASJONALT ARBEID: Colombia BANK: www misjonsforbundet.no 2

3 14 Innhold 3-12 Hovedsak: EVANGELISERING på dagsorden 22 Evangelisering på dagsorden 31 En livsstil Faste poster: 4 Kommentarer Leder Generalt Ord&Bønn 6 Menigheten: Justnes misjonskirke Ei kyrkje veks opp Glimt fra små og store hendelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden siste Misjonsbladet 38 Vi møter: Torbjørg Oline Oustorp KryssORDET 40 Portrettet: Jarle Råmunddal Tilbakeblikket 56 FOLK 59 Skråblikk og Punktum Aktuelt: 14 Generalforsamlingen 18 Celebert besøk 34 Liv og Vekst i nord 46 Vekstakademiet 51 Lever i Salme Bursdagsfeiring! 46 Neste nummer av Misjonsbladet kommer i begynnelsen av oktober. Deadline for stoff til bladet er 1. september.

4 generalt Det mest sanne......som kan sies om ethvert menneske, er at det er elsket av Gud. Her ligger utgangspunktet for det som er dette magasinets hovedsak: en samtale om evangelisering begrep og innhold. Vi gjorde en rekke av intervjuene til hovedsaken mens vi var til stede på Vekstakademiet, som ble arrangert av nasjonal avdeling og var lokalisert på Ansgarskolen i Kristiansand. Et av temaene der var evangelisering. leder Disse dagene ble noe tydeligere for meg. Noe som har ulmet i månedsvis, og som handler om hvordan jeg ser på eget og andres liv: Det finnes en rekke sannheter som kan sies om hver enkelt. Vi er foreldre/ barn/ besteforeldre/ enslig mamma eller pappa/ enslige/ i forhold/ gift/ enebarn/ del av en søskenflokk. Vi er studenter, i fast arbeid, pensjonister, arbeidssøkende, trygdede, hjemmearbeidende, frilansere eller kanskje selvstendig næringsdrivende? Vi har ulike måter å beskrive oss selv på etter vær, føreforhold, stemning, tid og dagsform: Håpløs, tilfreds, mestrende, full av nederlag, glad, trist, på plass her i livet, underveis... Det er mange sannheter som kan sies samtidig om et hvert menneske. Vi er mye, sammensatte og mangfoldige. Vi er skapt, vi er syndere, vi har muligheten til både det gode og det onde. Vi er invitert til tidenes relasjon: med skaperen. Midt i alt dette, som en grunntone i tilværelsen, som fjellet under alle sannheter, som det innerste i tilværelsen finnes kjærligheten: Det mest sanne som kan sies om ethvert menneske, er at han eller hun er elsket av Gud. Dette mest sanne er grunnlaget for vår egen Jesusrelasjon, for menighetens eksistens, for misjonsbefalingen og vår sendelse til hverandre og til verden. Det er dette som er den gode nyheten. Og kanskje er det slik at vårt arbeid, våre ord, vår omsorg, vår kunst og vår gjestfrihet får en annen tone, hvis vår grunnleggende bevissthet og egenerfaring er dette: Det mest sanne som kan sies om meg midt i alt mitt strev, min styrke, min suksess og mine nederlag er at jeg er elsket av Gud. KOMMUNIKASJONSLEDER En etappe er Etter sommeren er en etappe i livet definitivt over. På Generalforsamlingen ble jeg takket av og fikk så mange gode ord med meg på veien at jeg kjente jeg rødmet. Jeg har hatt fem og et halvt gode år som Misjonsforbundets generalsekretær og har hatt så mange ting å glede meg over. Jeg har fått arbeide sammen med en enestående, hardt arbeidende og dypt engasjert stab. Jeg har møtt svært mange interessante mennesker i inn- og utland som jeg har lært svært mye av, og ikke minst har jeg blitt kjent med menigheter og menighetsledere i hele Misjonsforbundet. Når jeg nå ser tilbake på disse årene, kjenner jeg på dyp takknemlighet. Først og fremst til Gud, som har vært så uendelig trofast mot meg og vår familie. Men også en takknemlighet til menighetene i Misjonsforbundet og alle misjonsvennene. Takk for all forbønn! Jeg vet og har erfart at mange har bedt for meg og for oss som familie. Flere har kommet og sagt at de ber for oss hver dag. Det har betydd enormt å kjenne på den bønnestøtten dere har gitt oss. Takk for alle gode og oppmuntrende ord! Senest i går fikk jeg en støttende og oppmuntrende sms fra en av våre pastorer. Jeg har ikke tall på alle de støttende tilbakemeldingene jeg har fått disse årene. Også en generalsekretær trenger det. Takk for lojalitet og trofasthet. Min erfaring er at Misjonsforbundets menigheter, ledere og medlemmer utviser stor grad av lojalitet og trofasthet mot Misjonsforbundets verdier, vedtak og prosjekter. Det har vært utrolig inspirerende for eksempel å se hvordan Vekst 2020 er forankret i organisasjonen. 4

5 ord & bønn Et nyskapt folk skal prise Herren! Salme 102 er en klagesalme for den hjelpeløse og kraftløse. Den vekker gjenkjenning, for det finnes tider da livskreftene ikke kommer til sin rett, også i våre liv. Og sannelig finnes det tider for den dype klagen til Gud. Det spesielle er at midt i alle våre livsfaser avslører Gud sin nåde. Salmisten utbryter: Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion, det er tid for å vise henne nåde, timen er kommet. Det finnes noen hellige spor mellom nederlag og nåde, mellom kraftløshet og nye krefter. Korset ble reist for at mennesket til alle tider kunne møte Guds blikk. over Takk for konstruktive tilbakemeldinger. Jeg gleder meg over det myndige lekfolk som vi møter på generalforsamlinger, i brev eller i samtaler. Flere hoder tenker klokere sammen enn ett. Når forslag fra administrasjon eller Hovedstyret noen ganger har vært nødt til ytterligere bearbeidelse, har ofte sluttresultatet blitt mye bedre. 1. november vender jeg tilbake til pastortjeneste og starter opp i Randesund misjonsmenighet. Det opplever vi som familie er rett, og det skal bli godt å kunne være mer hjemme. Samtidig kjenner jeg også på et vemod ved å ikke lenger skulle jobbe daglig sammen med staben i Misjonsforbundet og stå i den spennende tjenesten det er å være generalsekretær i Misjonsforbundet. Jeg er også takknemlig over at det er Øyvind Haraldseid som skal ta over. Med de kvaliteter han har, og slik jeg kjenner ham, er jeg trygg på at han er den rette til å lede Misjonsforbundet de neste årene. De mest forunderlige tidene i livet mitt, er når jeg innser at Gud ser alt, også mine nederlag. Og han forakter meg ikke. Jeg er avkledd og elsket! Som Peter ved strandbredden, får jeg utbryte: Herre, du vet alt... Jeg skimter de nådefulle sporene til ham som kler oss i frelsens kappe. Når lag på lag av vårt forsvar skrelles bort, aner vi hvor dypt vi er elsket. Det ligger i Skaperens vesen å gjenopprette og skape liv! Midt i klagen utbryter salmisten: Dette skal skrives for den kommende slekt, et nyskapt folk skal prise Herren. Salmen avsluttes med et blikk inn i framtiden, der slektene skal slå seg til ro for Guds ansikt. Jeg gledet meg over den forventning som preget vår Generalforsamling i vår. Mange røpte undring og glede over det som skjer i Misjonsforbundet. Ikke minst gleder jeg meg over UNGs plan for opplæring, Levende tro. Undervisning og trygge troserfaringer setter varige spor. Et nyskapt folk skal prise Herren! Herre, la din kjærlighet gi næring til mine dager og din tilgivelse være dogg for min sjel. (Frank Topping) Åshild Skogrand Lindtveit Jarle Råmunddal, generalsekretær Foto: Staffan Lager 5

6 menigheten Ei kyrkje veks opp Justnes misjonskyrkje er inne i sitt andre år i kyrkjeplantingsprosessen. Misjonsbladet har vore på besøk for å finne ut korleis kyrkja vart planta, og korleis ho har vekse. Justnes bydel i Kristiansand er under utbygging, og mange av dei som bur der, er nyinnflytta og nyetablerte. Roy Elling Foss og familien hans er av dei som har flytta dit. Fleire av venane til familien havna på same stad. Me samla gjengen og snakka om å starte ei kyrkje her. Det heile starta med andre ord med ei flytting, fortel Roy Elling, som er pastor i kyrkja. Justnes misjonskyrkje leiger lokale på Havlimyra ungdomsskule. Roy Elling røper at dei allereie no er på utkikk etter ei tomt å byggje ei kyrkje på. Det er ikkje fordi dei absolutt må ha noko eige, men fordi han trur dei kjem til å vekse ut av lokalet som dei har no. Mobil kyrkje. Då Misjonsbladet kjem til skulen klokka halv ti søndag morgon, er folk allereie i full sving. Lovsongsteam, teknikarar og vaktmeister møter opp kvart på ni for å gjere alt klart til møtet klokka elleve. Utanfor inngangsdøra står tilhengaren som dei har utstyret sitt i, ei mobil kyrkje. Roy Elling og eg slår oss ned i skulekantina som vert nytta til kyrkjekaffi. Han fortel at han har hatt ei travel veke, då han mellom anna har delteke på Misjonsforbundet sitt Vekstakademi på 6

7 Ansgarskulen, ei samling som skal motivere kyrkjer til vekst. Misjonsforbundet ønskjer at tjue nye kyrkjer skal vere planta innan Justnes er ein av tre nyplanta misjonskyrkjer i Kristiansand. Planteprosessen. Me var fem familiar som hadde bestemt oss for å jobbe med dette, og me starta med cellegrupper, fortel Roy Elling. Dette heldt me på med i eitt år. Så hadde me prøvegudstenester fire gonger i løpet av eit halvt år for å bli vane med bygget. Me spurde Salem om dei ville vere morkyrkje, og me tok kontakt med Misjonsforbundet sentralt for å bli eit nasjonalt prosjekt. No har me hatt møte i nesten eitt år. Me har vore kring 100 på alle møtene, med ein topp på nærare 140. Då me arrangerte forsamlingsweekend, var me 94 stykk som reiste, eit høgt tal, særleg sidan fleire måtte melde avbod på grunn av sjuke barn. Korleis har prosessen vore? Det har stort sett vore ein sigersdans. Eg trur det går unormalt lett. Me har to lovsangsteam, teknikarar, tre faste talarar og ein god gjeng som tek seg av søndagsskulen. Eg er enormt stolt over både styret og dei frivillige. Folk er dyktige og tek ansvar. Den største utfordringa vår framover >> 7

8 Justnes misjonskirke feirer gudstjeneste på Havlimyra skole. >> er søndagsskulen, der mange av dei som bidreg anten nett har fått eller snart skal få barn. Ein seier at barnearbeid og lovsong er dei vanskelegaste postane å fylle i ei kyrkjeplanting, seier Roy Elling. Ein av årsakane til at ting går så greit, trur eg er at mange av oss er vane med å vere aktive. Fleire har dessutan vore involverte i studentarbeidet til Salem, Quellsmøte. Derfrå har me med ein kultur som gjer at me ikkje treng bruke så mykje tid på å finne Roy Elling Foss ut kva kultur denne plantinga skal ha. Denne kulturen er basert på smågrupper og møter, og at me søker kvalitet i det me gjer og yt vårt beste. Men det handlar også om praktiske ting som til dømes kva som vert forventa av den einskilde, og kva ein teknikar eller møteleiar gjer og ikkje gjer. Indre og ytre fokus. Korleis er relasjonen dykkar til morkyrkja? Sjølv har eg kontoret mitt der, og eg gjev jamnleg skriftleg rapport til dei. Salem støttar oss med kroner i året. Dessutan er pastorar og andre der gode å ha som sparring-partnarar. Dei har også vore rause mot oss og lånt oss utstyr. Så Salem er ei god mor, smiler Roy Elling. Kva kan gå gale når ein plantar ei kyrkje? Me kunne fort ha blitt sjølvtilfredse, særleg sidan me starta med så mange folk. Det kan vere lett å tenkje mest på behova til oss som går her allereie, men me må klare å halde både det indre og det ytre fokuset sterkt. Ei sunn planting må koma i kontakt med nye familiar som ikkje går nokon annan stad. Erfaringa vår er at nesten halvparten av dei som blir med, er ei form for overføringsvekst, dei er aktive kristne som blir med fordi dei har flytta hit. Den andre store halvparten er folk som kallar seg kristne, men som ikkje har vore aktive på ein del år, fortel Roy Elling medan dagens vaktmeister, Jahn Egil Osestad, kostar golvet i kantina. Ein annan ting er at ein er nøydd til å ha fart. Forskinga viser at dei plantingane som har godt tid og tek det med ro, ofte blir verande små og har større sjanse for å døy. For kvart halvår må ein gira opp eit eller anna. Ein kan til dømes gå frå eitt til to møte i månaden, eller ein kan starta ungdomsarbeid, som me gjer no, seier pastoren. Mottakar og gjevar. Økonomisk har det hatt utruleg mykje å seia for oss at 8

9 Linnea og Benjamin Thu Kro, saman med faren Ole Martin Thu Kro prøver å kasta ein ball i ei bøtte. Me treng ikkje ha så mange aktivitetar i kyrkja dersom mange frå kyrkja er med i andre aktivitetar ein finn lokalt. Roy Elling Foss Salem og Misjonsforbundet støtter oss. Frå starten av hadde eg ei stilling på 30 prosent, og no er eg oppe i 50. Me har dessutan ein ungdomsarbeidar i 40 prosent. Me investerer i ungdomsarbeidar for å få med ungdomane og foreldra deira, slik at me vert ei heil kyrkje. Me får økonomisk støtte i tre år, og så skal me klare oss heilt sjølve. Det er bra, for elles skapar me ein evig klient. Me er så heldige å ha ein del medlemmar som gjev tiande, og kvar månad har me hatt ei positiv utvikling i gjevartenesta. Nokon har spara opp tianden sin og gjeve oss kroner som eingongssummar. Dette er vanlege folk som er unge og nyetablerte, og som har nok av gjeld, men som likevel er medvitne om at tianden høyrer til Herren, fortel Roy Elling. Ei lokal kyrkje. På ein måte er oppgåva vår å forme det lokale samfunnet her, fordi alt er nytt. Me ønskjer å vera ei levande forsamling som er ein naturleg del av totalbiletet. Me treng ikkje ha så mange aktivitetar i kyrkja dersom mange frå kyrkja er med i andre aktivitetar ein finn lokalt. Så kan me heller tilby noko som ikkje er her frå før av, seier Roy Elling Foss. Korleis er de blitt tekne imot av folk som bur her? Me er blitt veldig godt mottekne. Me er midt mellom to bydelar som heiter Justvik og Fagerholt. Folk frå Fagerholt har ikkje hatt for vane å reisa til Justvik då Fagerholt ligg nærare byen. Men når kyrkja er plassert midt mellom, så gjer det at folk frå begge bydelane kjem hit. Me håper me kan vere med på å byggje ned gamle skilje. Dessutan er kyrkja med på å gjeve eit relasjonelt nettverk til dei som bur i den nye bydelen Justnes. Raus og inkluerande. Kva verdiar er viktige for dykk? Me skal vera inkluderande, noko som inneber at det skal vera plass til nye i forsamlinga og plass til nye i liva våre. Me vil investere i folk sine liv og invitere dei med til møter og cellegrupper. Me ønskjer også å vere rause og generøse. Me har gjeve vidare rundt 15 prosent fra vår eiga gjevarteneste til andre nyplanta kyrkjer og til misjon i andre land. Dette gjer me fordi me ønskjer å vere ei misjonskyrkje frå dag éin. Me har også lånt utstyret vårt gratis til andre kyrkjer, og me har bidrege på andre måtar. Kva visjonar har de vidare? Visjonen er å vere ei god, lokal kyrkje. Oppgåvene våre vil vere å vinne nye, grunnfeste dei i trua, disippelgjere dei og sende dei ut. Me ønskjer også å vere ein ressursplass for andre, slik at dei tinga me jobbar kvalitetsmessig med, skal kome andre til gode, avsluttar Roy Elling. God prat kring bordet. Når Misjonsbladet er på besøk, er det siste møtet før sommmaren. I barnekyrkja vert det servert popkorn, og dei oppmøtte får prøve seg på både Kims leik, bowling med brusflaskar og fleire andre aktivitetar med premiar til >> 9

10 Lovsongsteamet under gudstjenesta. >> alle som deltek. Etter møtet er det klart for grilling, sjokoladekake og kaffi. Det vrimlar av barn i kantina, og praten går livleg kring borda og i grillkøen. Øyvind Buestad er ein av dei som er på møtet i dag. Han er ein av dei faste vaktmeistrane, og han er med i tweensopplegget. Tweens er dei som går i klasse. Me starta med fire-fem, og så har desse teke med venane sine. På sommaravslutninga var me kring fjorten. Det veks litt seint, men me kjenner til gjengjeld alle veldig godt. Ei typisk samling inneheld ein konkurranse, ein andakt og kveldsmat. Det blir veldig mykje god prat kring bordet. Me snakkar både om andakten og om det som har skjedd i veka, og me får god kontakt, seier Øyvind med eit smil. Ei kyrkje for alle. Ingunn Øien Frøytland sit i leiargruppa og er med i barnearbeidet. Me har klart å stable på beina ganske mange søndagsskuleleiarar, og me har valt å nytte Søndagsskuleforbundet sitt opplegg Sprell levende. Me synest det er ein god måte å gjere det på sidan mange av dei som er blitt med, ikkje har så mykje erfaring med å drive søndagsskule frå før. Kva drøymer du om at kyrkja skal bli? Mine draumar er at me i større grad skal nå ut til dei som har ei meir privat tru, og som ikkje er vane med å gå i ei forsamling. For at dette skal skje, trur eg me må vera engasjerte i det som skjer i lokalmiljøet, og byggje opp gode smågrupper som er opne og gode for folk med ulike bakgrunnar og oppfatningar. Eg håper at me skal kunne vere ei kyrkje for alle, seier Ingunn. Å starta eit ungdomsarbeid. Jakob Berglund er nyleg blitt tilsett for å jobbe med tweens og ungdom i kyrkja. Eg gler meg og trur det blir spanande. Det er eit utruleg potensial her ute, for det er mange ungdomar som ikkje har eit tilbod. Me har opplevd at familiar med litt eldre barn kjem hit og snur i døra fordi dei ikkje finn eit opplegg for heile familien. Utan eit ungdomsarbeid, er det ei stor gruppe i samfunnet me ikkje treff, seier Jakob. Korleis vil du gå fram for å starta opp? Det er jo litt vanskeleg, for lova er slik at eg ikkje kan kome på ungdomsskulen og invitere dei med i eit kristent arbeid. Men eg kan henge opp ein plakat, og elles må eg bruke dei ungdomane som allereie er med i kyrkja. I går var eg på ein lokal festival og prata ein del med ungdomar der, for det er prating som må til, meiner Jakob Berglund. Me skal ha ungdomsmøte og lovsangsteam, og så ønskjer me å få i gang cellegrupper. Eg håper at me i løpet av eitt år kan ha to jentegrupper og to guttegrupper, seier han. Ei levande kyrkje. Ingvild Thu Kro var med på å leie lovsongen under møtet. Ho er her saman med mannen sin og dei to små barna deira. Familien har vore med i kyrkja heilt frå starten av. Då me flytta hit og fekk barn, vart det vanskeleg å vere ein del av den kyrkja me då gjekk i. Der skjedde alt på kveldstid, og folk var i ein annan livssituasjon. Det endte med at me gjekk eitt år utan å vere ein del av ei kyrkje. Då Roy Elling presenterte planane sine om å starte ei kyrkje her, var det perfekt for oss. Ungane treff dei same i barnehagen og i nabolaget som dei treff i kyrkja, og det er ein god plass for oss vaksne, fortel Ingvild. Eg veit om fleire som tek med seg nabo-ungane, sjølv om dei vaksne naboane ikkje finn det naturleg å koma hit. Mange snakkar om barnetrua si, og sjølv om dei ikkje har ei aktiv tru, har dei lyst til at ungane skal få presentert den same bodskapen som dei sjølve fekk då dei var små. Så mange av foreldra er veldig positive til det. Me håper jo at trua vaknar hjå foreldra også. 10

11 Fakta justnes misjonskirke Justnes misjonskyrkje er planta ut frå Salem misjonskyrkje i Kristiansand. Plantinga er inne i sitt andre år. Verdiar: Kyrkja ønskjer å vere inkluderande og raus. Visjonen er: å vere ei god, lokal kyrkje. Lokalisering og program: Dei har gudstenester med søndagsskule på Havlimyra ungdomsskule samt smågrupper for vaksne, friluftsgruppe for barn og tweens-arbeid. Om justnes Justnes er ein bydel i Kristiansand som er under utbygging, med mange nyetablerte, særleg småbarnsfamiliar. Kyrkja rettar seg også særskild mot bydelane Justvik og Fagerholt. Justnes misjonskyrkje har mange småbornfamiliar. No kjem også fleire unge par utan barn og fleire frå foreldregenerasjonen. Korleis har det vore å vere med i kyrkjeplantingsprosessen, og kva har vore utfordrande? Det einaste eg kan koma på som har vore ei utfordring, er at det var ei relativt lita startgruppe. Då må ein vurdere om ein skal gjere lite og ikkje bruke opp dei kreftene som er, eller om ein skal gi jernet og satse på at det kjem nok folk etter kvart. No føler eg at det faktisk fungerer, og forhåpentlegvis er ingen i ferd med å slite seg ut. Det kan hende at nokon opplev det som ei utfordring at det er så mange barnefamiliar her. Men eg ser også at der er ein del unge par som er utan barn, og at det kjem fleire frå foreldregenerasjonen vår. Det synest eg er veldig bra, for det har eg tenkt er det neste steget. Me treng generasjonane, seier Ingvild Thu Kro. Ting er framleis ikkje heilt satt her, så eg opplev at det er veldig inkluderande og opent. Sidan det er nytt, er alle veldig kontaktsøkande. Det kjennest veldig levande, seier Ingvild og får med desse orda avslutta innblikket i Justnes misjonskyrkje ei nyplanta kyrkje som har vakse seg stor allereie, og som ønskjer å vekse vidare. Tilhengaren med utstyret til kyrkja. Mange barn på søndagsskulen! Tekst: Kristine Monstad Stensland Foto: Torstein Øen/ Kristine Monstad Stensland >> Utsikt frå skulen. 11

12 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Aktivt i Romania I sin menighetsplante i Onesti i Romania jobber Dorthe og Cornel Pascu for Guds barns enhet og menneskers frelse. Menighetsplanten i Onesti får stadig bedre fotfeste. Gjennom sitt nettverk av naboer, familie og venner, når misjonærene Dorthe og Cornel Pascu stadig flere mennesker som blir med i den fine gruppa som samles hver lørdag kveld. Alle invitasjoner gjøres personlig, møtene annonseres ikke og utenfor kafélokalet hvor de samles finnes ingen skilt som minner om at her møtes en gryende menighet. Spesiell lørdag Første helgen i mai var Misjonsforbundet på besøk i Romania. Før forkynnelsen var ferdig var det en voksen mann som avbrøt gjestepredikanten fra Norge. Jeg er så lei av det gamle livet, jeg trenger et nytt liv med Jesus, sa mannen. Fem andre bestemte seg for det samme. At seks personer tar et standpunkt for Jesus er ganske uvanlig for gruppa som samler ca 40 mennesker. Nyoppstartet barnegruppe I tillegg til lørdagssamlingene er det blitt startet ei barnegruppe på fredager. I løpet av en liten time har barna sitt møte med sang og undervisning. Vi ble vitne til en spontan dramatisering av historien om Noas ark, barnas innsats var kjempebra, og historien sitter godt etter den fantasifulle dramatiseringen. Les hele saken på: Torbjørg Oline Oustorp (t.v.) og Anne Margrethe Ree Sunde. UNG-vikar på plass Torbjørg Oline Oustorp (30) skal vikariere for UNGs daglige leder det neste året. Mens Anne Margrethe Ree Sunde er i fødselspermisjon skal Oustorp styre UNG-skuta. Nå er det tid for opplæring for Torbjørg Oline som hadde sin første UNG-dag 30. april. En rekke av Misjonsforbundets medlemmer hørte Torbjørg Oline tale under fjorårets Liv & Vekst, andre har møtt henne på Ansgarskolen hvor hun tar en master i praktisk teologi på deltid. Dette har hun gjort ved siden av lærerstillingen ved pinsemenigheten Filadelfias bibelskole i Oslo. Torbjørg har en økumenisk livserfaring: Hun er oppvokst som misjonærbarn i Misjonssambandet avdeling Tanzania, hadde konfirmasjonstida i Frikirken, misjonstreningen i Ungdom i Oppdrag og sin nåværende tilhørighet hos pinsevennene. Med denne ballasten passer det godt å entre Misjonsforbundet. Nyansettelser Mai har vært en intens måned for både daglig leder Ree Sunde og vikar Oustorp. UNG er en organisasjon med mange jern i ilden og flere nyansettelser på gang. Så det har vært mye å lære bort, mye å lære før Torbjørg Oline Oustorp fikk hovedansvaret den 24. april. Anne Margrethe Ree Sunde er tilbake fra permisjonen i slutten av april Det er startet ei barnegruppe i Onesti. Les mer på: 12

13 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Arlège Louzolo ble ordinert til pastor i Kongos evangeliske kirke søndag 29. april. Foto: Viggo Koch Pastorinnvielse i Kongo Arlège Louzolo ble søndag 29. april ordinert som pastor i Kongos Evangeliske Kirke. Søsknene Joachim, Thomas og Ingrid Annette Aas Pedersen var også i år med som ledere på Stagedive. Søndag 29. april ble 17 pastorer ordinert i Kongos Evangeliske Kirke. Fem av dem er kvinner, og aldri har kvinneandelen vært så høy. En god balanse mellom kjønn i kirkelig tjeneste er viktig over alt i verden. I land der kvinner utsettes for mer undertrykkelse og vold enn i vårt land, der de ikke har samme rettigheter som menn reelt sett, er det desto viktigere å ha gode rollemodeller. De nye kvinnelige pastorene vil bli slike modeller og gjøre det lettere for kvinner å ta ansvar i hjem, menighet og samfunn. Pastor i Plateau-menigheten Arlège Louzolo har arbeidet som pastor i Plateau-menigheten det siste året. Jeg fikk oppleve at hun ledet gudstjenesten med stor trygghet og samtidig fasthet da jeg (Viggo Koch) var der i februar i år. Hun vil bli en god pastor for Kongo-kirken i årene som kommer. Like mye trenger kirken de tolv mannlige pastorene som ble ordinert, for kirken vokser, og antall annekskirker som godkjennes som menigheter med rett til pastor øker. Les mer på: Engasjert familie Familien Aas Pedersen stilte mannsterke opp på påskens Stagedive. Familien Aas Pedersen fra Gjerpen var godt representert på årets påske-stagedive på Vegårshei og i Etne. Rune og Inger Lisbeth Pedersen har i en årrekke hjulpet til på kjøkkenet, og de tre barna, Joachim, Thomas og Ingrid Annette, har tidligere vært med som deltakere og har de siste årene vært ledere på Stagedive. Leif og Kari Aas, onkel og tante til de tre barna, er også med, sammen med sønnen, Ole Einar. Betydningsfulle ledere Ingrid Annette Aas Pedersen studerer folk ehelsearbeid i Kristiansand og er ferdig med en bachelorgrad til sommeren. Hun var på Stagedive i Etne denne påsken, og har stort sett vært på Stagedive hver påske siden hun var 12 år. - Jeg har prøvd å få med meg de fleste leirene. Jeg var deltaker fra jeg var 12 år og ble leder etterhvert. 22-åringen forteller at hun veldig gjerne ville være med på leir da hun var yngre. - Jeg så veldig opp til lederne den gangen. Jeg har mange gode minner som gjør at jeg ønsker å fortsette å være leder. Jeg så hva Stagedive gjorde med meg, og lederne var veldig viktige, forteller hun. - Vi ønsker at ungdommen skal ta med seg Jesus inn i hverdagen. Det er målet vårt: At flere skal blir kristne på leir. Flere sa ja til Jesus på årets leir, og det var fint å oppleve det, sier Ingrid Annette Aas Pedersen. Les hele saken på: Nye nettsider Vi har oppgradert nettsidene våre og de vil en tid framover være under utvikling. Nettsidene våre har fått en ansiktsløftning. Sidene er nå mer tilgjengelige og det er lettere å finne fram. Trykker du på UNG-knappen, kommer du direkte til UNGs hovedside. Vi har oppdatert informasjon fra de ulike avdelingene til Misjonsforbundet, og vi håper dere liker vår nye layout og at dere finner fram på sidene våre! 13

14 aktuelt GENERALFORSAMLINGEN 2012 TAKKNEMLIGHET OG FREMDRIFT Det ble trukket linjer inn i fremtiden, mennesker ble takket, viktige beslutninger ble fattet. Generalforsamlingen 2012 i Arendal var smittet av den optimisme som preger Misjonsforbundet om dagen. Blant forhandlingenes hovedsaker var definitivt valg av ny generalsekretær, Øyvind Haraldseid, som tiltrer 13. august og overtar roret 1. september. Vekst 2020-statusrapport sto på agendaen, og føringer ble lagt for de neste årene. Forsamlingen vedtok også viktige lovendringssaker. Norges mest spennende lederjobb. Et godt stykke ut i forhandlingene ble Øyvind Haraldseid valgt, med 140 stemmer for, og en blank. I et av forhandlingenes høydepunkter ble den nye lederen tatt imot med stående applaus, og en dypt beveget Øyvind Haraldseid hilste Misjonsforbundets generalforsamling, takknemlig over den spontane, varme responsen han mottok og tilliten han er blitt vist. Som tidligere Japanmisjonær vet jeg noe om å krysse grenser. Også nå skal jeg gjøre noe nytt, krysse nye grenser, sa den nyvalgte lederen. Haraldseid går inn i stillingen med følgende holdning: arbeide hardt, gjøre sitt beste og ha tillit til Guds nåde. Selv om det satt langt inne å delta i prosessen mot topplederstillingen, har Øyvind Haraldseid den siste tiden opplevd å glede seg veldig til sin neste jobb: - Jeg gleder meg veldig til å jobbe med den utrolige staben. De kan mye og er 14

15 Misjonsforbundets nye generalsekretær, Øyvind Haraldseid ser fram mot jobben. mye. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med staben til UNG. Jeg gleder meg veldig til å komme rundt i menighetene og bli kjent med flere av dere. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med søstersamfunnene våre i IFFEC. Jeg gleder meg til å lede det aller mest spennende kirkesamfunnet i Norge i dag, sa Øyvind Haraldseid og la til: - Dere har betrodd meg den mest spennende jobben i kirke- Norge i dag. Jeg vil være åpen for innspill og ha store ører. Øyvind Haraldseid går direkte fra pastorstilling i Misjonskirken Drammen, som han har hatt siden Før det var han, sammen med sin kone Hilde, i 12 år misjonær i Japan for Orientmisjonen. Det nye styret består av denne flotte gjengen: Foran f.v. Turid Wærstad (Sømna i Nordland, Berg misjonsmenighet) og Bente Elisabeth Næser Nome (vara, Kristiansand, Salem misjonsmenighet) har begge sittet i styret i to år, og står følgelig for noe av kontinuiteten. Jorunn Hummelsund (Bergen) og Ingvild Sæther (Oslo misjonskirke Betlehem) er nykommere med mye erfaring fra sine respektive menigheter. I bakerste rekke ser vi Erling Hellum (Arendal misjonskirke, skolestyrets leder) sammen med flere nykommere: Sjur Brændeland (vara, Grimstad misjonsmenighet), Jan Åge Gabrielsen (Fevik misjonsmenighet), Øyvind Gryting (Grimstad misjonsmenighet) og Kristin Rakli Andersen (Kråkstad misjonsmenighet). Helt til høyre ser vi påtroppende generalsekretær Øyvind Haraldseid sammen med nyvalgte leder Ove Gundersen. Både Øyvind, hans kone Hilde og de to døtrene ble varmt hilst velkommen av Generalforsamlingen. Takk av Anne Wenche Hellem Lederskifter. Øyvind Haraldseid ble valgt, Jarle Råmunddal ble takket for sine år som en dynamisk generalsekretær med endringsvilje og blikk for den enkelte. Under konferansefesten deltok alle tilstedeværende i staben, samt hovedstyrets leder Anne Wenche Hellem med takknemlige kommentarer til en overveldet Råmunddal. Selv ble Hovedstyrets leder gjennom de siste seks årene, Anne Wenche Hellem, også takket for sitt fremoverlente lederskap, sin varme, ærlighet, Jesussentrerthet og sitt guts i forhold til å anerkjenne Vekst Styrets nye leder, Ove Gundersen, ble valgt med 130 stemmer. Han har vært styrets nestleder i to år, har betydelig erfaring fra både politisk liv og menighetsliv i hjemkommunen Froland. Sammen med to personer fra det gamle styret og fem nykommere skal han lede Hovedstyrets arbeid de neste to årene. Øyvind Haraldseid ble tatt imot som ny leder med stående applaus Takk av Jarle Råmunddal Tekst og foto: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 15

16 Anne Margrethe Ree Sunde (daglig leder i UNG, pt i permisjon), misjonssekretær Eilif Tveit, generalsekretær Jarle Råmunddal og Torben Joswig, leder nasjonal avdeling. STOR NOK FREMGANG: Bra Status for Vekst 2020 For å øke i takt med målsetningen må gudstjenestebesøket økes med 7,2 prosent hvert år. Fra 2010 til 2011 var økningen på 9,4 prosent når man regner med de nyplantede menighetene. I november 2010 hadde vi gudstjenestebesøkende i våre menigheter. I november 2011 hadde vi Dette er en økning på 4,6 prosent. Da er ikke tallene fra pågående menighetsplantingsprosjekter regnet inn, og de har et gudstjenestebesøk på rundt 250 totalt. Alle inkludert gir det gode resultatet på 9,8 prosent. Hvordan står det til i forhold til antall medarbeidere? Menighetene (minus nyplantingene) meldte om i november 2010 og i november 2011, altså opp 4,7 prosent. Antall personer i smågrupper har gått ned fra i 2010 til i 2011, noe som betyr en nedgang på 4,7 prosent. Vi har også som mål å doble antall barn og unge i våre menigheter. Tallene fra UNG er gode: I november 2010 var det medlemmer i barne- og ungdomsgruppene i menighetene. Tilsvarende tall for 2011 var 6 003, altså en økning på 11,9 prosent. For å holde progresjonen om 20 menigheter, bør det plantes fem pr 2,5 år. Her er Misjonsforbundet helt i rute. Etter det første halvannet året var både Ytre Randesund, Justnes og Torridal misjonskirker etablert. Alle holder til i Kristiansandsområdet. Ytterligere to menigheter er under oppseiling: En i områdene rundt Sørlandsbyen hvor startteam og pastor er så godt som klart og en i Oslo-området. STOR GLEDE: Vekst 2020 utvides Generalforsamlingen har besluttet å innføre Levende tro som Misjonsforbundets trosopplæringsplattform. Dessuten skal det utvikles en Vekst 2020-strategi for det internasjonale arbeidet. Med dette utvides Vekst 2020-visjonen til enda tydeligere å omfatte både Misjonsforbundet UNG og Misjonsforbundets internasjonale arbeid. Hovedstyrets forslag om å utvikle en vekst 2020-strategi for det internasjonale arbeidet, ble godt tatt imot av menighetene. Flere ga uttrykk for et ønske om styrket internasjonalt engasjement i menighetene. Levende tro-glede. Både generalsekretær Jarle Råmunddal i Misjonsforbundet og UNGs daglige leder, Anne Margrethe Ree Sunde, er fornøyde med dette skrittet. - Jeg er veldig glad for måten Levende tro er blitt så tydelig innlemmet i vår satsing. Vekst 2020 fremstår nå mye mer helhetlig, sier Jarle Råmunddal. - For oss som jobber med Levende tro betyr dette mye, understreker en fornøyd Ree Sunde. Når vi jobber godt sammen nasjonalt, vil det påvirke hvordan vi lager gode rammer for menigheten. Det som er skjedd er en naturlig utvikling av praksisen vi har hatt. Tekst og foto: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 16

17 GENERALFORSAMLINGEN 2012 STOR DEBATT: Styrker trossamfunnet Størst debatt vakte Hovedstyrets lovendringsforslag om å normalisere medlemskap i trossamfunnet Misjonsforbundet. Lovendringsforslaget som er tilknyttet menighetsprinsippene - var oppe til debatt allerede under Generalforsamlingen i Da lød lovendringsforslaget slik: Innen menigheten skal det råde full samvittighetsfrihet, med hensyn til dåp, nattverd og medlemskap i Den norske kirke (Her innebar forslaget å fjerne medlemskap i annet evangelisk trossamfunn, og kun åpne for medlemskap i trossamfunnet Den norske kirke. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har i en toårsperiode jobbet med et nytt lovforslag. De har vurdert bruken av begrepet samvittighetsfrihet, og har sett på blant annet hva slags ordning Misjonsforbundet trenger for å bygge de menighetene og det trossamfunnet som er ønskelig. Gruppa så også på betydningen av å være trossamfunn og styrke trossamfunnet. STORT ALVOR: Høytidelig ordinasjon Fem pastorer ble ordinert under Generalforsamlingens flotte avslutningsgudstjeneste. Et av Generalforsamlingens høydepunkter er ordinasjon av fellesskapets pastorer. Så også dette året. På bildet ser du i fremste rekke (f.v.) Jim Lynwood Foss, som i flere år har vært pastor i Bryne misjonsmenighet. Deretter kommer Maria og Martin Morfjord, som er pastorpar i Farsund misjonskirke. Gordon Valen kommer direkte fra misjonærtilværelse i Colombia til barndomsbyen Haugesund og den nye, flotte misjonskirken. Elisabeth Heggheim Thorsen er nettopp startet i Haugesund misjonskirke. Hun kommer fra Kristiansand hvor hun i mange år har vært pastor i Salem misjonsmenighet. Ville normalisere medlemsskap. Slik situasjonen er i dag kan man tilhøre en misjonskirke, og samtidig ha trossamfunnstilhørighet i et annet kirkesamfunn. Arbeidsgruppas forslag og Hovedstyrets ønske var å i større grad normalisere medlemskap i trossamfunnet Misjonsforbundet med sitt lovendringsforslag. To lovsaker var på dagsorden i den anledning under Generalforsamlingen Hovedstyret ønsket å fjerne samvittighetsfrihet med hensyn til eventuelt medlemskap i annet evangelisk trossamfunn. De ville heller ha inn følgende: Medlemskap i menigheten er normalt knyttet til medlemskap i trossamfunnet. Personer som likevel ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent trossamfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår. Mot normalt. Særlig bruken av begrepet normalt vakte debatt. Delegatene fra Oslo misjonskirke Betlehem, ønsket at man langt på vei skulle følge den gamle formuleringen, og kun erstatte ordet evangelisk med kristen. Da ville formuleringen lyde: Innen menigheten skal det råde full samvittighetsfrihet, med hensyn til dåp, nattverd og eventuelt juridisk medlemskap i annet kristent trossamfunn. Etter en samtale omkring adekvat begrepsbruk, kongregasjonalisme og hvorvidt menigheten skal anbefale nye medlemmer også å bli medlemmer av trossamfunnet, ble justert forslag vedtatt mot 3 og 4 (i de to lovsakene) stemmer. Det vedtatte lovforslaget lyder nå: Medlemskap i menigheten er vanligvis knyttet til medlemskap i trossamfunnet. Personer som ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent trossamfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår. Pastorene ble ordinert av generalsekretær Jarle Råmunddal (t.h.) og bedt for av herrene i bakre rekke i bildet (Ove Gundersen, Geir Johannesen, Roy Elling Foss, Torben M. Joswig og Bjørn Øyvind Fjeld.) 17

18 aktuelt STORVEIS BESØK Tre celebre gjester fra Kongokirken besøkte Generalforsamlingen i Arendal. De kan fortelle om en kirke som hvert år etablerer nye menigheter, som har doblet gaveinntektene i løpet av fem år og som fortsatt ønsker tett samarbeid med sin norske søsterkirke. I år hadde vi storveis besøk fra Kongos Evangeliske Kirke til Generalforsamlingen vår! President Patrice Nsouami, pastor med doktorgrad i økologi og teologi, administrasjonsleder Joseph Mandzoungou som tidligere hadde en av de viktigste posisjonene i landets nasjonalbank og pastor Caroline Marie Mbama som er hovedstyremedlem og har ansvar for en menighet med over medlemmer i Brazzaville, eller et halvt Misjonsforbund! Inntrykk. Reisens hovedformål var å delta ved Misjonsforbundets generalforsamling i Arendal. I tillegg besøkte de Ansgarskolen i Kristiansand og Digni tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd og de deltok på en stor økumenisk gudstjeneste i Oslo. Litt turisme ble det tid til også. Tilbaketuren fra Arendal som gikk gjennom indre Telemark til Oslo, syntes de var fantastisk. Slik natur hadde de ikke sett før. Både Operataket, Holmenkollen og Vigelandsparken i Oslo vakte begeistring og kanskje litt undring. Men de hadde liten forståelse for oppstyret rundt tenåringsidolet Justin Biebers besøk i Oslo, vi ramlet tilfeldigvis oppi en horde unge jenter som hylte og skrek da vi passerte Sentralbanestasjonen til fots. Et par timer før de skal reise tilbake til Kongo får vi tid til en samtale. Inntrykk fordøyes og sorteres, hva har de egentlig vært med på under Norgesoppholdet? Og hva syntes de om Generalforsamlingen vår? De var til stede under nesten alle forhandlingene. De var der for å få nye inntrykk, for å se om det var noe de kunne ta med seg tilbake til Kongo. Tidspress. Nsouami lar pastor Caroline Mbama svare først. Hun har aldri vært utenfor Afrika før. Hovedinntrykket er positivt. Men hun opplevde likevel at vi i alle sammenhenger var presset på tid. At omtrent ingen tok ordet under forhandlingene, var uvant for henne, en gikk liksom over til neste sak uten at noen fikk summet seg. I deres kirke er det vanlig at opptelling av stemmer foregår i full offentlighet. Så for henne var det merkelig at noen tok med seg stemmesedlene ut av rommet og kom og leste et ferdig resultat. En søndagsgudstjeneste med ordinasjon av pastorer, innvielse av generalsekretær, nattverd og mye sang og musikk gjort unna på to timer! Er ikke søndagen den dagen vi skal ha god tid til å være i Guds hus? Vi forklarer at mange skal reise langt etterpå. Men da vi etter en god stund reiste derfra, konstaterte hun at det fremdeles satt mange mennesker igjen i kafeteriaen. Når de mottar gjester i Kongo gis de tid og plass, og hun satte stor pris på alle som kom og hilste på dem, selv om hun ikke kunne snakke med dem. Annerledes forberedelse. De to andre supplerer henne. De synes det er flott at alle menigheter har fått sakspapir en måned i forveien, de regner med at alle representanter og menigheter har hatt mulighet til å lese alt og forberedt seg godt. Kanskje har de fått avklart noe på forhånd også, og da er det ikke nødvendig å si noe under forhandlingene. De understreker at vi er disiplinerte. De konstaterer ganske enkelt at foreløpig er ikke dette mulig hos dem med en infrastruktur som har sine mangler, og med mange flere deltakere. Der får delegatene utdelt sakspapirer ved ankomst, og da må rapporter og regnskaper etc leses høyt i selve generalforsamlingen. Det tar tid. De trivdes under de offentlige møtene; sang og musikk var av høy kvalitet, men for noen ble det riktignok litt kraftig lyd. Prekenene lignet litt på det de var vant til både i utforming og lengde. Hva med Vekst 2020? Vi hadde forklart grundig Misjonsforbundets store prosjekt for tiden, Vekst 2020, med de ulike målsetningene. Og de fulgte med under forhandlingene. Men når vi spurte dem om inntrykkene deres fra Generalforsamlingen i etterkant, kommenterte de ikke Vekst Kanskje opplevde de at det ikke var like aktuelt for dem? De vokser jo hele tiden, både i antall menigheter og antall medlemmer i kirken. Utfordringene for dem er å ta hånd om alle de som kommer til tro kontinuerlig, men de oppfattet kanskje ikke at det var en del av Vekst Mest kunne de kanskje hatt å hente i forhold til ledertrening. Det er en stor utfordring. Misjonsforbundets hjerte. Mandzoungou følte han hadde kommet i kontakt med Misjonsforbundets hjerte under dette besøket og ville gjerne uttrykke hvor takknemlig han er for det misjonsarbeidet vi har stått bak i Kongo gjennom mange år. Det har resultert i at mange har tatt imot Jesus som sin frelser. Han syntes det er fantastisk at vi har bidratt med så mye, selv om vi er et så lite kirkesamfunn sammenlignet med dem. Han understreket samtidig at vi ikke må misforstå når han sier vi er et lite kirkesamfunn. Her skal ingen tær tråkkes på! medlemmer og misjonsarbeid i Kongo, Kina, Colombia og Sentral-Asia, det er fantastisk! Vi har så mange, mange flere medlemmer, men hva gjør vi? undret han. Samtidig ønsket han at Misjonsforbundet i Norge skal vokse. Det utfordret ham til å be for oss. 18

19 Kongokirkens president Patrice Nsouami, pastor Caroline Mbama og administrasjonsleder Joseph Mandzoungou gjestet Generalforsamlingen. Gleder og utfordringer. Nsouami understreker det samme som i sin hilsen til Generalforsamlingen: Han synes den protestantiske identitet i kirken i Kongo er for svak. Dette sier han ikke for å markere en avstand til andre kirker som de har et godt samarbeid med. Han er opptatt av at alt kirken gjør, er basert på Bibelen, og at hvert enkelt menighetsmedlem er rotfestet i Den Hellige Skrift for å bruke hans uttrykk. Gleden er at flere og flere er på vei dit, men fremdeles er det et stykke frem før målet er nådd. Pastor Mbama gleder seg over at det hvert år kommer nye menigheter i kirken i Kongo. Nye grupper startes hele tiden. Hun gleder seg også over at lønnsutbetaling til kirkens ansatte nå er mye mer regelmessig enn før, etter at de opprettet en felleskasse for utbetaling av lønn. Mandzoungou ser også verdien av organisasjonsutviklingsprosjektet støttet av misjonsforbundene i Sverige og Norge de siste fem årene. Det har skapt bedre rutiner, høyere kompetanse og mer teamfølelse blant kirkens ansatte, noe som igjen har resultert i at tilliten til administrasjonen er økt. Det viser seg blant annet gjennom en nesten dobling av gaveinntektene i løpet av en fem-årsperiode. Felles fremtid. Nsouami understreker igjen at de ser for seg en fretid sammen med oss. Det sa han i sin hilsen til Generalforsamlingen også: Vi trenger hverandre, vi trenger dere. Vi har felles historie, og en felles tro og lære binder oss sammen. Ikke glem oss. Så går ferden til Gardermoen, og neste dag er de tilbake til mengder av problemer og utfordringer i sin egen kirke. I begynnelsen av august venter Synoden med hundrevis av delegater, med mange sterke meninger, med valg og med massevis av forberedelse. Tiden i Norge ble samtidig en mulighet til rekreasjon, både å se noe nytt og trekke seg tilbake til påfyll. De takker for at vi inviterte dem og tok imot dem, vi takker for alt de gav oss. Hver gang etter et slikt besøk, kjenner jeg at jeg er blitt rikere, jeg håper andre kan kjenne det samme også! Tekst: Viggo Koch Foto: Jorunn Sørlie Hagen 19

20 Kreative løsninger, Commissioning, Service, Programmering Robot / PLS Tel: Nieblok Invest AS 5443 Bømlo Disippelkorset et felleskristent symbol Betongsaging Kjerneboring Betongsaging Meisling Betongsaging Kjerneboring Kjerneboring Riving Meisling Meisling Riving Meisling Riving Riving Disippelkorset er til salgs både som sølv og gullsmykker og pins. God formgiving for både organisasjoner og bedrifter. Steinsprutskade ordnes EFFEKTIVT Steinsprutskade og ordnes KOSTNADSFRITT for deg *, uansett bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du betale egenandel. Effektivt og kostnadsfritt for deg*...og uansett du: bilmerke og modell. Venter du til ruta sprekker, må du trenger du bil mens du venter, Steinsprutskade får du betale låne en egenandel. av oss! ordnes EFFEKTIVT og KOSTNADSFRITT for deg *, uansett...og bilmerke du: trenger og modell. du Venter låne bil du mens til ruta du sprekker, venter, får må du låne betale en egenandel. av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse...og*v/kasko du: eller delkasko trenger du bil mens du venter, får du låne en av oss! * v/kasko eller delkasko Skriv inn adresse Glassmester Ekra & Voie AS, tlf Frolandsveien 6, 4847 Arendal Ring tlf eller skriv ditt navn, din adresse, antall kors, størrelse og kjedelengde til Les mer om Disippelkorset på våre hjemmesider! 20 Misjonsbladet

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet:

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet: 3-2014 Årgang 111 Menigheten: Tromsø tør å tro Portrettet: Professoren i andre etasje Hovedsak: Fordypning åndelig liv Innsamling: Det spirer fram nye menigheter Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen.

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 7 august 2010 Årgang 106 DFEF har grunn til å være stolte over ungdommene i bevegelsen. Her er glimt av lovsangere fra gruppen Evig Arv. LES MER SIDE 22-23

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

aktuelt om misjon og kirke

aktuelt om misjon og kirke april 2009 4 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Nytt liv! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024 Stavanger Telefon

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer