Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010

2 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad (Nr. 1843) Nov. 25. Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen (Nr. 1894) Nov. 25. Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen (Nr. 1895) Des. 15. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn (Nr. 1897) Feb. 15. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal (Nr. 684) Feb. 24. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane (Nr. 685) Mars 15. Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold (Nr. 686) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for planbehandling, Ski (Nr. 687) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Ski (Nr. 688) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, Ski (Nr. 689) April 20. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lesja (Nr. 690) Mai 10. Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Gloppen (Nr. 691) Mai 10. Forskrift om opningstider for serveringsstader, Gloppen (Nr. 692) Mars 2. Forskrift om bruk av og orden i havner, Alstahaug (Nr. 715) April 21. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evenes (Nr. 716) Mai 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Sør-Trøndelag), Sør-Trøndelag (Nr. 717) Mai 11. Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål, Oslo (Nr. 718) Mai 20. Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvam (Nr. 719) Mai 25. Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Flekkefjord (Nr. 720) Mai 25. Forskrift om opning av jakt etter elg, hjort og rådyr, Gjemnes (Nr. 721) Mai 19. Forskrift om unntak fra forbudet mot bruk av vannscooter og liknende, Ørland (Nr. 736) Mai 20. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 737) Mai 20. Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Vennesla (Nr. 738) Mai 20. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tjeldsund (Nr. 739) Mai 25. Forskrift om sperring av begrenset område på Dvergsøya, gnr. 52, bnr. 1 3, Kristiansand (Nr. 740) Mai 26. Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i et område med særlig stor fare for brannspredning, asyl- og flyktningemottak samt omsorgsboliger, Tromsø (Nr. 741) Mai 26. Forskrift om arrangement i byggverk og byrom, Tromsø (Nr. 742) Mai 27. Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Snåsa Nord-Trøndelag (Nr. 743) Mai 27. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Snåsa (Nr. 744) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Hordaland), Hordaland (Nr. 745) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Sogn og Fjordane), Sogn og Fjordane (Nr. 746) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Rogaland), Rogaland (Nr. 747) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Buskerud), Buskerud (Nr. 748) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vestfold), Vestfold (Nr. 749)

3 Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Telemark), Telemark (Nr. 750) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Aust-Agder), Aust-Agder (Nr. 751) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vest-Agder), Vest-Agder (Nr. 752) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold (Nr. 774) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland (Nr. 775) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Hedmark), Hedmark (Nr. 776) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Akershus), Akershus (Nr. 777) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oslo (Nr. 778) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger, Oslo (Nr. 779) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 780) Juni 3. Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven 7, Hol (Nr. 781) Feb. 25. Forskrift om renovasjon, Lenvik (Nr. 803) Mai 26. Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland (Nr. 804) Juni 9. Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Finnøy (Nr. 806) Juni 14. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna og Herøy (Nr. 809) Juni 15. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Buskerud (Nr. 811) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Grip naturreservat, Kristiansund (Nr. 847) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vegsundholmane Veibustholmen naturreservat, Ålesund og Sula (Nr. 848) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmane Lisjeholmen naturreservat, Sande (Nr. 849) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Riste naturreservat, Sande (Nr. 850). 408 Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Nupafjellet naturreservat, Sande (Nr. 851) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svinøya naturreservat, Herøy (Nr. 852) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Muleneset naturreservat, Herøy (Nr. 853) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sandøya Vattøya naturreservat, Ulstein (Nr. 854) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmen naturreservat, Ulstein (Nr. 855) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Flørauden naturreservat, Ulstein (Nr. 856) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vindfarholmen naturreservat, Volda (Nr. 857) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Erkna naturreservat, Giske (Nr. 858) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Langholmen naturreservat, Giske (Nr. 859) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Storholmen naturreservat, Giske (Nr. 860) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sætredalen naturreservat, Giske (Nr. 861) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Gjøsundholmen naturreservat, Haram (Nr. 862) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Måsehamrane naturreservat, Haram (Nr. 863)

4 Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Haramsøya vestside naturreservat, Haram (Nr. 864) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Kjepina naturreservat, Haram (Nr. 865) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Husfjellet naturreservat, Haram (Nr. 866) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svetlingane naturreservat, Haram (Nr. 867) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Rødholmen naturreservat, Haram (Nr. 868) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Feøya naturreservat, Vestnes (Nr. 869) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vistdalsholmen naturreservat, Nesset (Nr. 870) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Prestholmen naturreservat, Nesset (Nr. 871) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tautra vest naturreservat, Midsund (Nr. 872) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sveltingen naturreservat, Sandøy (Nr. 873) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Røssholmen Skjela Oterholmen naturreservat, Sandøy (Nr. 874) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Saltstein Kløvningen naturreservat, Sandøy og Aukra (Nr. 875) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orholmen Grøningen naturreservat, Aukra (Nr. 876) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tromskjera Mannskjera naturreservat, Averøy og Eide (Nr. 877) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orskjera naturreservat, Averøy og Eide (Nr. 878) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Fugløya naturreservat, Kristiansund (Nr. 879) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Bøfjordholmane naturreservat, Surnadal (Nr. 880) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eidsholmen naturreservat, Aure (Nr. 881) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Skalmen naturreservat, Smøla (Nr. 882) April 26. Forskrift for områder med særlig stor fare for brannsmitte, gjeldende for hele Vågan, om adgang til å føre tilsyn, Vågan (Nr. 899) Mai 18. Forskrift om jakttid på bever, Sør-Odal (Nr. 900) Juni 1. Forskrift om miljøkrav i Leiravassdraget, Akershus og Oppland (Nr. 901) Juni 1. Forskrift om miljøkrav i Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersøvassdraget (PURA), Oslo og Akershus (Nr. 902) Juni 9. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Kongsberg (Nr. 903) Juni 9. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Bjugn (Nr. 904) Juni 10. Forskrift om jakt etter hjort, Sogndal (Nr. 905) Juni 10. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven, Hemnes (Nr. 906) Juni 10. Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv (Nr. 907) Juni 14. Forskrift om gebyr til kommunen for behandling av byggesøknader m.m. Marnardal (Nr. 908) Juni 15. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kviteseid (Nr. 909) Juni 16. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal (Nr. 910) Juni 16. Forskrift om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort, Oslo (Nr. 911) Juni 16. Forskrift om bandtvang, Fitjar (Nr. 912) Juni 16. Forskrift om minsteareal for elg, Vevelstad (Nr. 913) Juni 16. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Hjelmeland (Nr. 914) Juni 16. Forskrift om betalingsregulativ for plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum (Nr. 915) Juni 17. Forskrift om tilskot til miljøtiltak for landbruket, Sogn og Fjordane (Nr. 916)

5 Juni 17. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter planog bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Froland (Nr. 917) Juni 17. Forskrift om gebyr etter lov om planlegging og byggesaksbehandling, Luster (Nr. 918) Juni 17. Forskrift om hundehold, Kragerø (Nr. 919) Juni 21. Forskrift om politivedtekt, Kragerø (Nr. 922) Juni 21. Forskrift om politivedtekt, Øyer (Nr. 923) Juni 21. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, Knappensundet, Dolviken og Kviturspollen, Bergen (Nr. 924) Juni 21. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes (Nr. 925) Mars 22. Forskrift for vann og avløpsgebyrer, Klepp (Nr. 990) Mars 25. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tinn (Nr. 991) Mai 25. Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Frosta (Nr. 992) Juni 10. Forskrift om hundehald, Vestre Slidre (Nr. 993) Juni 15. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Tysvær (Nr. 994) Juni 15. Forskrift om boligsoneparkering, Drammen (Nr. 995) Juni 15. Forskrift om gebyr i medhald av plan- og bygningsloven, Suldal (Nr. 996) Juni 15. Forskrift om båndtvang og hundehold, Frosta (Nr. 997) Juni 16. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo (Nr. 998) Juni 17. Forskrift for håndtering av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Rygge (Nr. 999) Juni 17. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden (Nr. 1000) Juni 17. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Lunner (Nr. 1001) Juni 17. Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Ulstein (Nr. 1002) Juni 21. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Dyrøy (Nr. 1003) Juni 21. Forskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal (Nr. 1004) Juni 21. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp (Nr. 1005) Juni 22. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lierne (Nr. 1006) Juni 22. Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Lierne (Nr. 1007) Juni 22. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Sandnes (Nr. 1008) Juni 23. Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling, planbehandling mv., Løten (Nr. 1009) Juni 23. Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Åmot (Nr. 1010) Juni 24. Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla (Nr. 1012) Juni 24. Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Notodden (Nr. 1013) Juni 24. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Mandal (Nr. 1014) Juni 25. Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med Norwegian Grand Prix juli 2010, Arendal (Nr. 1015) Juni 28. Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven 7, Sirdal (Nr. 1017) Juni 28. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker og refusjon, Tromsø (Nr. 1018) Juni 29. Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, Møre og Romsdal (Nr. 1019) Juni 30. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker, Røst (Nr. 1020) Juni 30. Forskrift om politivedtekt, Grimstad (Nr. 1021) Mai 6. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hammerfest (Nr. 1095) Mai 11. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Mosvik (Nr. 1096) Mai 12. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Åfjord (Nr. 1097) Mai 18. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Roan (Nr. 1098) Mai 20. Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Narvik (Nr. 1099) Mai 26. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Osen (Nr. 1100) Mai 27. Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde, Namsos (Nr. 1101) Juni 15. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Bjugn (Nr. 1102) Juni 17. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Rissa (Nr. 1103) Juni 17. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Leksvik (Nr. 1104) Juni 17. Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ulstein (Nr. 1105) Juni 18. Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Lyngen (Nr. 1106) Juni 19. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Ørland (Nr. 1107) Juni 23. Forskrift om gebyr for tenester etter plan- og bygningslova, Ål (Nr. 1108)

6 Juni 24. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og 527 bygge- og delingssaker, Nordreisa (Nr. 1109)... Juni 24. Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver og om tidsfrister etter matrikkelloven, Røyrvik (Nr. 1111) Juni 24. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Røyrvik (Nr. 1112) Juni 24. Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Røyrvik (Nr. 1113) Juni 24. Forskrift om gebyr for behandling etter plan- og bygningslova, Stranda (Nr. 1114) Juni 30. Forskrift om utvida jakttid for hjort, Sogn og Fjordane (Nr. 1115) Juni 30. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hattfjelldal (Nr. 1116) Juli 1. Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i hele og grågås i deler av Telemark fylke, Telemark (Nr. 1117) Juli 7. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden i nærmere angitte områder, Vega (Nr. 1121) Juli 13. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2010 og 2011 i nærmere angitte områder, Hamarøy, Steigen og Tysfjord (Nr. 1122) Juli 14. Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne (Nr. 1123) Juli 15. Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås for kommunane Haram, April Rauma, Vestnes, Sandøy, Aukra, Halsa og Smøla (Nr. 1124) Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Nord-Fron (Nr. 1151) Mai 19. Forskrift om graving (graveforskrift), Tønsberg (Nr. 1153) Juni 9. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Skedsmo (Nr. 1154) Juni 17. Forskrift om byggesaksgebyr, Rømskog (Nr. 1155) Juni 17. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sortland (Nr. 1156) Juni 22. Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana (Nr. 1157) Juni 24. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Snåsa (Nr. 1158) Juli 1. Forskrift om tilskot frå regionalt miljøprogram, Hordaland (Nr. 1159) Juli Aug. 21. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Langfjord, Alta (Nr. 1161) Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Skjervøy og Nordreisa (Nr. 1162) Endringsforskrifter 2010 Mai 11. Endr. i forskrift om husleietvistutvalg for Oslo og Akershus (Nr. 693) Mai 12. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke (Nr. 694) Juni 1. Endr. i forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest- Agder (Nr. 753) Juni 9. Endr. i forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy (Nr. 805) Juni 11. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øksnes (Nr. 807) Juni 14. Endr. i forskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Sør-Trøndelag (Nr. 808) Juni 14. Endr. i forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy (Nr. 810) Mai 28. Endr. i forskrift om vern av Flø fuglefredingsområde med tilgrensande dyrelivsfreding, Ulstein (Nr. 883) Mai 28. Endr. i forskrift om fredning av enkelte fuglearter på fyrstasjoner, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark (Nr. 884) Juni 18. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger, Oslo (Nr. 920) Juni 18. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Akershus), Akershus (Nr. 921)

7 Juni 24. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bjugn (Nr. 1011) Juni 25. Endr. i forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde med plantelivsfreding, Suldal (Nr. 1016) April 16. Endr. i forskrift om vern for Søndre Jeløy landskapsvernområde, Moss (Nr. 1094) Juni 24. Endr. i forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Gildeskål (Nr. 1110) Juli 1. Endr. i forskrift om politivedtekt, Trondheim (Nr. 1118) Juli 1. Endr. i forskrift om politivedtekt, Asker (Nr. 1119) Juli 7. Endr. i forskrift om politivedtekt, Bærum (Nr. 1120) Mars 26. Endr. i forskrift om verneplan for skog, vedlegg 2, Øverengmoen naturreservat, Hemnes (Nr. 1150) April 29. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sømna (Nr. 1152) Juli 8. Endr. i forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 6. Fredning av Màze naturreservat, Kautokeino (Nr. 1160) Aug. 5. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Grimstad (Nr. 1163) Aug. 6. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke (Nr. 1164) Aug. 6. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes (Nr. 1165) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

8 18. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 2. september 2010 Nr juni Nr Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 18. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Kunngjort 17. juni 2010 kl Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg og den skal sette krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas. 2. Virkeområde Forskriften gjelder innenfor hele Nannestad kommune, og gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse som har innlagt vann, og hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe). Unntatt fra forskriftens virkeområde: Bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven 66 nr. 2 og nye boligområder (boligfelt) avsatt i kommuneplanens arealdel , vedtatt 12. februar Definisjoner Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord. Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres. Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. Kjørbar vei: Gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil, 26 tonn totalvekt, for septikktømming. Langs veien må det ikke være grener eller annet som kan hindre fremkommeligheten for tankbil for septikktømming. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.

9 18. juni Nr Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 4 til 15 i denne forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften 12 7 til Avløpsnett Avløpsnettet skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til, a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer. 5. Oppmalt matavfall (matavfallskvern) Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg. 6. Avløp i driftsbygninger Det er ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann fra WC og dusj til gjødselkjeller/gjødsellager. Bestemmelsen gjelder ved nyetablering av driftsbygninger eller ved innlegging av vann og avløp i eksisterende driftsbygninger. 7. Krav til renseeffekt Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier: Parameter Maksimum utløpskonsentrasjon Tilsvarende prosent rensegrad Total fosfor (Tot P) <1,0 mg/l 90 % Organisk stoff (BOF 5) <20 mg/l 90 % Termotolerante koloforme bakterier (TKB) <1000 antall /100 ml 99,9 % 8. Dokumentasjon av renseeffekt For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres et prøvetakingssted der prøver av avløpsvannet fra avløpsanlegget kan tas. Unntatt er infiltrasjonsanlegg, der kravet om prøvetaking avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndigheten. Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredstiller kravene i 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Vannprøvene som tas skal være representative for de aktuelle parametre på prøvetakingstidspunktet. Prøvene skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN ISO 6878 og analysemetoden for BOF 5 skal følge NS-EN eller NS-EN Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking. 9. Krav til renseløsninger Krav til renseløsninger nedenunder er kun angitt for de renseløsninger som er vanligst i Nannestad kommune. Andre anleggstyper vil bli vurdert med utgangspunkt i krav i denne forskrift. Infiltrasjon i grunn: Slamavskillere skal benyttes ved renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunn. Vasket pukk eller tilsvarende skal benyttes i fordelingslaget. Minirenseanlegg: Minirenseanlegg skal ha etterpoleringsløsning med hensyn på bakteriefjerning. Det er ikke tillatt å tilsette klor i etterpoleringsløsninger. Tett tank: Tett tank tillates ikke som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Det skal benyttes lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. Tanken skal ha alarm for høy vannstand. Nye anleggstyper: Kommunen vil også vurdere søknader om nye anleggstyper. Kommunen kan stille krav om særlig oppfølging, herunder jevnlig prøvetaking. 10. Krav til prosjektering og utførelse Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VAteknisk kompetanse. Den som prosjekterer må kunne dokumentere kompetanse som tilfredsstiller godkjenningsforskriftens krav i aktuell tiltaksklasse, og den som utfører, skal minst ha ADK1-kurs eller tilsvarende.

10 18. juni Nr Dersom stedlige løsmasser er egnet for rensing av avløpsvann, vil infiltrasjon i grunnen vurderes som beste renseløsning. Kommunen kan stille krav om at mulighet for infiltrasjon vurderes før andre avløpsløsninger tillates. Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn, skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert. Den som foretar grunnundersøkelser skal ha hydrogeologisk/jordfaglig kompetanse. Slamavskillere skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Avstanden fra kjørbar vei til slamavskillere skal maksimalt være 40 m. Øvrige forhold vedrørende slamtømming er regulert i forskrift 17. mars 2010 nr. 417 for tømming av slamavskillere og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus. 11. Krav til dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse Generelt: Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. I avløpsvannet skal det ikke finnes forhøyede verdier av tungmetaller eller andre produkter som akkumuleres i levende organismer, og som har alvorlige langtidsvirkninger for helse eller er giftige for miljøet. Svært sårbart grunnvannsområde: Ved utslippssøknad i sårbart grunnvannsområde skal det særlig dokumenteres at utslippet ikke vil medføre forurensning av grunnvannet. Områder som er vernet etter lov om naturvern: Ved utslippssøknad i områder som er vernet etter lov om naturvern, skal det særlig dokumenteres at etablering av avløpsanlegget ikke vil være i konflikt med verneformålet. Infiltrasjon i grunn: Rapport fra grunnundersøkelser inneholdende tegning av jordprofil skal vedlegges søknaden. Minirenseanlegg: Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Dokumentasjonen skal inkludere prøvetaking for fosfor jf. NS-EN vedlegg B. Ved etterpolering med tilsats av kjemikalier skal det dokumenteres at risikoen for miljøet/vannlevende organismer er neglisjerbar. Nye anleggstyper: Nye anleggstyper skal ha utførlig dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon. 12. Utslippssted Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer: a) utslipp til innsjø minst 2 m under laveste vannstand, b) utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring, c) utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring, d) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser, e) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium. Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 13. Lukt Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 14. Drift av avløpsanlegg Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges. Minirenseanlegg og våtmarksfilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Service- og driftsavtalen er en skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen. Følgende punkter skal være regulert i avtalen for minirenseanlegg: Leverandøren/foretaket forplikter seg å utføre minimum 2 servicebesøk per år på anlegget og at disse gjennomføres av kvalifisert personell. Servicebesøkene skal legges til ulik tid på året, slik at årstidsvariasjoner kan fanges opp. Kommunen kan stille krav om tidsperiode for servicebesøkene. Oppgaver som skal utføres ved servicebesøk, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam (hvis det ikke skal utføres av kommunens renovatør), kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.

11 15. des. Nr En forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. Hvis anlegget produserer våtslam må kommunens regler om tømming følges, jf. forskrift 17. mars 2010 nr. 417 for tømming av slamavskillere og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus. Det skal føres driftsjournal for anlegget. Driftsjournalen skal danne grunnlaget for leverandørens/foretakets årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal sendes til kommunen innen 1. februar etterfølgende år. Årsrapporten skal inneholde en vurdering av renseanleggets funksjon. Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. Leveranse av deler. Andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. 15. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift følges. 16. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks den er vedtatt. Fra samme tid oppheves forskrift 20. juni 2005 nr. 761 om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad kommune, Akershus. 25. nov. Nr Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 25. november 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr Kunngjort 17. juni 2010 kl Osen kommunestyre har 25. november 2009 fastsatt forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside Forskriften gjelder fra 1. juli nov. Nr Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 25. november 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 16. Kunngjort 17. juni 2010 kl Osen kommunestyre har 25. november 2009 fastsatt forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside Forskriften gjelder fra 1. januar des. Nr Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 15. desember 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16. Kunngjort 12. august 2010 kl I. Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av til enhver tid gjeldende vedtatte lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor. Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16. Forskrift 15. desember 2009 nr om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Bjugn kommune, Sør- Trøndelag. Andre dokumenter: Sanitærreglementet. Gebyrregulativ. Ev. andre deklarasjoner. 1. Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrene abonnentene skal betale for de vannog avløpstjenestene kommunen leverer. 2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3.

12 15. des. Nr Definisjoner Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) og som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomtene plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at andre enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Bruksareal(BRA) etter NS 3940 (forenklet): Forenklet kan man si at arealet omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel i fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer, se NS Bruksendring: Med bruksendring menes endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, lager, industri, næring, offentlig virksomhet etc. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent/benyttet til fritidsbolig. Gebyrregulativ: Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativ oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Alle former for næring, inklusiv gårdsbruk. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet/eid av stat, fylkeskommune eller kommune. Privat avløpsanlegg: Regnes fra grenrør på kommunal ledning. Privat drikkevannsanlegg: Fra anboringsklave på kommunal ledning. Stipulert forbruk: Forventet eller antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bygningens areal. Årsgebyr Gebyr som betales årlig av abonnenter for tjenester, ytelser og varer fra kommunens vann- og avløpstjenester. II. Vann- og avløpsgebyrer 4. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for midlertidig tilknytning Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning. 5. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr (tilknytningsgebyr) betales for bebygd eiendom eller ved nybygg på eiendom som blir tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Størrelsen på engangsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 6. Årsgebyr Årsgebyr for vann- og avløpstjenester fra kommunen betales av alle abonnentene. Årsgebyret skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene. Årsgebyret skal beregnes fra og med bygget tas i bruk eller brukstillatelse kan gis.

13 15. des. Nr Årsgebyret er todelt med en fast og en variabel del. Den faste delen kan variere for de enkelte abonnementskategorier. Størrelsen på årsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Næringseiendommer, gårdsbruk, offentlige og private virksomheter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt i m 3 ) vannforbruk. Forbruk måles med installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk. Boligabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk. Øvrige abonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk pr. m 3. For alle abonnenter gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 11. Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte abonnent må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning. 7. Vannmåler For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens sanitærreglement. Kostnader med installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. 8. Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Eksempel på slike bygg er anleggsbrakker etc. Det betales minsteavgift for tilknytning. Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Midlertidig tilknytning gjelder for opptil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 9. Gebyr for plombering/avstengning og gjenåpning Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen mottar melding om at anboringen er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilkobling/gjenåpning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Dersom årsavgiften ikke blir betalt kan kommunen stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale tilleggsavgift. Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning fremgår av Gebyrregulativet. 10. Innbetaling av gebyr Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr når melding om tilknytning mottas. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Avlesning av vannmåler foretas en gang pr år og årsgebyret betales a konto tilsvarende fjorårets forbruk. Avregning skjer ved 1. termin året etter. 11. Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert avløpsmengde. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til årsgebyret basert på de forventede ekstrakostnadene/besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 12. Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg ved feil eller mangler ved anlegget. Det kan være feil med vannmåler, feil som fører til lekkasjer etc. Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg dersom det er feil eller mangler ved anlegget, jf. forurensningsloven. III. Avsluttende bestemmelser 13. Innkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant 6 1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 14. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen etter delegert myndighet.

14 15. feb. Nr klage Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret. Jf. forvaltningslovens kap. VII. 16. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme dato oppheves tidligere forskrift. 1 1 Ikke kunngjort i. 15. feb. Nr Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 15. februar 2010 med heimel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr Kunngjort 20. mai 2010 kl Fisketider (f.o.m. t.o.m.) I følgjande vassdrag i Møre og Romsdal er det tillate å fiske anadrome laksefisk i tidsrommet: 1. juni 15. september Elv Litledalselva Rauma Kommune Sunndal Rauma 1. juni 31. august Elv Stordalselva Korsbrekkelva Velledalselva Moaelva Eira/Eikesdalsvatnet/Aura Innfjordelva Henselva (Isa/Glutra) Driva Usma Batnfjordelva Surna Kommune Stordal Stranda Sykkylven Fræna Nesset Rauma Rauma Sunndal Sunndal Gjemnes Surnadal 1. juni 15. august Elv Todalselva Søya Bævra Todalselva Vågsbøelva/Nåsvatnet Istadelva Måna Vaksvikelva Ørskogelva Solnørelva Hildreelva Valldøla Eidsdalselva Nordalselva Strandaelva Aurelva Vikelva Vikelva (Bjørke) Bondalselva Ørstaelva Øyraelva Kommune Aure Surnadal Surnadal Surnadal Eide Molde Rauma Ørskog Ørskog Skodje Haram Norddal Norddal Norddal Stranda Sykkylven Sykkylven Ørsta Ørsta Ørsta Volda

15 15. feb. Nr Elv Austefjord Åheimselva Kommune Volda Vanylven 1. juni 31. juli Elv Storelva (Hanemsv.) Ulsetelva Ulvåa Skeisdalelva Flemelva Baelva Bådalselva Lyngstadelva Vassgårdselva Hustadelva Farstadelva Malmeelva Rugelva Oselva Oppdølselva Røaelva Årøelva Mittetelva Visa Tressa Fiksdalselva Skorgeelva Tennfjordelva Vatneelva Tafjordelva Ramstaddalselva Riksheimselva Spjelkavikelva Hareidselva Haddalselva Norangdalselva Barstadvikelva Storelva (S. Vart) Storelva (N. Vart.) Kilselva Vågselva Fiskåelva Norddalselva Oselva (Syvde) Kommune Tingvoll Tingvoll Sunndal Gjemnes Gjemnes Averøya Averøya Eide Eide Fræna Fræna Fræna Fræna Molde Molde Molde Molde Nesset Nesset Vestnes Vestnes Vestnes Haram Haram Norddal Sykkylven Sykkylven Ålesund Hareid Hareid Ørsta Ørsta Ørsta Ørsta Volda Sande Vanylven Vanylven Vanylven 15. desember 15. september Alle vassdrag på Smøla. 1. juni 15. juli Alle andre vassdrag med anadrome laksefisk i Møre og Romsdal. 2. Reiskapsbruk Som agn er det berre tillate å bruke fluge, sluk, spinnar, wobblar og mark. Ved fiske frå land er det tillate å nytte ei stong eller eitt handsnøre pr. person. Det er berre tillate med inntil to agn pr. stong eller handsnøre. Ved fiske frå båt er det tillate å nytte to reiskapar (stong eller handsnøre) pr. båt. Det er berre tillate med eitt agn pr. stong eller handsnøre. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikkje vere større enn 13 mm, for enkeltkrok ikkje større enn 15 mm. Stong og handsnøre skal ikkje forlatast under fiske. Det er forbode å bruke stong eller handsnøre på ein slik måte at fisken sannsynlegvis vil krøkast. 3. Fangstavgrensing Det er berre tillate å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter.

16 24. feb. Nr I vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Rauma/Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra), Driva, Litledalselva, Usma, Batnfjordelva) er fiske freda frå kl. 24 til kl. 06 neste dag. I vassdrag med lakseparasitten G. salaris er fiske med mark forbode i Rauma/Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra), Usma og Batnfjordelva heile sesongen, i Driva i august og elles i sesongen i sone 1, 2 og 3, i Litledalselva nedstrøms bru over Riksveg 62 i august og ut sesongen. I Surna er markfiske forbode i august. I Rauma, Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra) gjeld døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. I Rauma gjeld fisket i september frå og med Rygghølen til stopp lakseførande strekning. I denne perioden er sjøaure freda og det er utsettingsplikt på sjøaure. I Driva i Sunndal kommune gjeld døgnkvote på 2 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. Når 2 sjøaure er tekne, skal alt fiske ta slutt. I Surna i Surnadal kommune gjeld kvote på 1 laks pr. døgn, 2 pr. veke og 4 pr. sesong og døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. Holaks er freda i august og fanga fisk gjenutsettes. I vassdrag utan kvote fastsett av elveeigarlag/grunneigarlag eller liknande fora etter fleirtalsvedtak, gjeld ein døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaure pr. fiskar gjennom heile sesongen. Det gjeld inga døgnkvote for laks i vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Heller ikkje for fiske etter rømt oppdrettsfisk, sjå Fiske etter rømt oppdrettsfisk I vassdrag med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillate fiske ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen avgjer kva for elvestrekningar fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og kva for reiskap som skal nyttast. 5. Gytebestandsmål I vassdrag med fastsette gytebestandsmål, spesielt nasjonale laksevassdrag utan lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Surna, Ørstaelva), skal den lokale forvaltninga innan utgangen av juli foreta ei bestandsvurdering med sikte på å setje inn ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikkje blir nådd. 6. Desinfeksjonsrutinar I vassdrag infisert av lakseparasitten G. Salaris, kan fisket stoppast på kort varsel dersom desinfeksjonsrutinar pålagt av Mattilsynet ikkje blir følgde. 7. Dispensasjoner Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan i spesielle tilfelle avvike frå denne forskrifta. Dette gjeld fisketider, reiskapsbruk, fangstkvoter og anna dersom det oppstår forhold som tilseier at beskatninga er uforsvarleg ut frå gytebestandsmålet. 8. Straff Brot på desse forskriftene er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v Iverksetjing Forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes blir forskrift 15. februar 2008 nr om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal oppheva. 24. feb. Nr Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 24. februar 2010 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 og 16, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15 og 33, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr Kunngjort 20. mai 2010 kl Fiskesesong (hovudregel) I vassdrag som fører laks og sjøaure, men som ikkje er nemnd særskild i denne forskrifta (jf. 2), er det tillate å fiske i tidsrommet (frå og med til og med) 15. juni 31. august. 2. Fiskesesong (særreglar) For vassdraga nemnd nedanfor gjeld følgjande særreglar (oppgitte tidsrom frå og med til og med): Kommune Vassdrag Laks Sjøaure Askvoll Rivedalselva Forbode Aurland Aurlandsvassdraget Forbode Aurland Flåmselvi Forbode Forbode Aurland Nærøydalselvi Balestrand Vetlefjordelvi Bremanger Indrehusvassdraget opp t.o.m. vatnet Bremanger Indrehusvassdraget ovafor vatnet Forbode Forbode Eid Eidselva (Hornindalsvassdraget)

17 24. feb. Nr Kommune Vassdrag Laks Sjøaure Fjaler Flekkeelva Flora Osenelva Flora Norddalselva Førde Jølstra * Forbode Gaular Gaula Gaular Kvamselva Forbode Forbode Gloppen Åelva/Ommedalselva Gloppen Gloppenelva Høyanger Ytredalselva (Vadheim) Forbode Forbode Høyanger Ortnevikselvi Luster Mørkriselvi Forbode Luster Fortunselvi Forbode Luster Jostedøla Lærdal Lærdalselvi Forbode Naustdal Nausta Naustdal Redalselva Forbod Sogndal Årøyelva Sogndal Sogndalselvi Sogndal Storelvi (Fjærland) Stryn Oldenelva Fosshølen (øvste hølen) Forbode Forbode Stryn Oldenelva frå sjøen og opp til Fosshølen Stryn Loelva Stryn Stryneelva (Strynevassdraget) Årdal Årdalsvassdraget (Hæreidselvi-Utla) * Fisket etter sjøaure i Jølstra er avgrensa til kl Fangstkvotar For Daleelva i Høyanger, Gaula, Nausta og Osenvassdraget er det vedtatt kvotar som ein del av eit lokalt regelverk. Fisketida er vurdert med bakgrunn i at kvotane blir haldne. Fisket må stoppast det døgnet kvoten blir nådd og dette må forankrast i dei lokale reglane om kvotar. 4. Særreglar for fiske etter innlandsfisk I tillegg til oppgitt tid for fiske etter laks og/eller sjøaure, er det på spesifiserte område i følgjande vassdrag tillate å fiske etter innlandsfisk i dei oppgitte tidsromma (frå og med til og med): Gaula (ovanfor Alværfossen): 1. mai 31. mai. Loelva (frå hengebrua ved Haugen til Lovatnet): 20. juni 30. juni. 5. Fredingssoner ved fisketrapper For fisketrapper som ikkje er oppført med særreglar nedanfor, er alt fiske forbode på ei strekning frå 50 m nedanfor til 50 m ovafor trappa (jf. 15 i lov om laksefisk og innlandsfisk). For fisketrappene opplista nedanfor er alt fiske forbode innanfor dei definerte områda: Sjurhaugfossen i Lærdalselvi, Lærdal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 m nedanfor nedste kant av utløpstunnelen. Avgrensa oppstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 meter ovanfor trappeinntaket. Husumfossen i Lærdalselvi, Lærdal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 10 m nedanfor utløpet av trappa. Avgrensa oppstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 meter ovanfor trappeinntaket. Fossfossen i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line over elva frå nedsida av Rundeknubben på nordsida av elva og tvers over elva til eit merke nedanfor nedre trappa på sørsida av elva. Avgrensa oppstraums av ei rett line trekt over elva frå ein stein framom trappeinntaket på nordsida av elva og tvers over elva til merke på motsatt side. Ingafossen (Skjellestadfossen) i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums frå eit merke 5 m nedanfor nedste trappa og tvers over elva til ei fjellhylle på motsatt side. Avgrensa oppstraums av ei rett line frå eit merke 5 meter ovanfor den øvste trappa til merke på skjær midt i elva.

18 24. feb. Nr Flugheimfossen i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line trekt frå merke på fjellnabb nr. 2, 20 meter nedanfor trappa og tvers over elva til merke på fjellnabb på motsatt side. Avgrensa oppstraums frå merke på fjellnabb 10 m ovanfor trappa og på skrå over dammen til ein stein på motsatt side. Osfossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line frå merke på søndre elvebreidd ca. 60 m nedanfor trappeutløpet, til den mest synbare knaus midt i nedre del av fossen og vidare til eit merke på lite nes på nordre elvebreidd nedanfor gamal kraftstasjon. Avgrensa oppstraums av ei rett line over elva mellom to brukar. Rekvikfossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line frå merke på nordre elvebreidd ca. 60 m nedanfor trappeutløpet til merke i fjellet på søndre elvebreidd. Avgrensa oppstraums av ei skrå line frå nes på søndre elvebreidd, via øvre kant av holme, til merke på nordre elvebreidd. Alværfossen i Gaula, Gaular kommune: Frå nordleg elvebreidd til midtstrømslina innafor eit område avgrensa nedstraums av merke (bolt) på lite nes nedanfor nedste laksetrapp og til merke (bolt) oppstraums midt mellom laksetrapp og bru. Retninga på øvre og nedre sonegrense er gitt med tilsvarande boltar på søndre breidd. Sandefossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line, vinkelrett på straumen, frå merke på framskote berg på nordre elvebreidd til merke på søndre elvebreidd. Avgrensa oppstraums av ei rett line over elva ved utløpet av øvre Sandefoss. Hovefossen i Nausta, Naustdal kommune: Den delen av elva som ligg vestafor ei rett line trekt frå ein jernbolt i fjellet nedanfor (sønnafor) fossen (ca. 20 m frå trappeutløpet) i nordleg retning gjennom austre brukar til ein liknande bolt på neset i merket i eigedomsgrensa mellom Karl og Peder Hove. Elektrisitetsverkets inntaksdam blir unnateke frå fredinga. Evebøfossen i Gloppenelva, Gloppen kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line trekt frå eit innhogd kryss i ein fjellskrent på høgre (nordre) elvebreidd, omtrent 50 m nedanfor trappeutløpet, til eit kryss på venstre (søndre) side av fossen innhogd i ein framspringande fjellknaus mellom hovudlaupet og ei vik som går forbi kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av Evebøfoss bru. Eidsfossen i Gloppenelva, Gloppen, kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line på tvers av elva trekt i forlenginga av vestveggen på den nye kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av ei rett line på tvers av elva trekt over den gamle demninga ca. 100 meter ovanfor trappa. Trysilfossen i Gloppenelva, Gloppen, kommune: Avgrensa nedstraums av ein sirkelsektor med radius 25 meter trekt frå vestre hjørne av trappa til midtstraumslina i Trysilfossen. Avgrensa oppstraums av ei rett line på tvers av elva mellom to boltar i fjellet 103 m ovanfor austre kant av brua over Trysilfossen. Maurstadelva, Vågsøy kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom to nedsette jernstenger på kvar side av elva 41 m nedanfor nedre trappeutløp. Avgrensa oppstraums av ei line mellom to nedsette boltar på kvar side av elva 22 meter ovanfor øvre trappeinntak. Kviafossen i Eidselva, Eid kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line ca. 40 m frå nedste kulpen i trappa, som er trekt frå ein bolt i øvste enden av den nedste kvernmuren på sørsida av elva til eit punkt merkt med ein raud kross midt på fjerde karet i jernrøyrgata på nordsida av elva rekna frå kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av ei rett line tvers over elva, ca. 70 m ovafor demningsmuren, frå vestre kanten av bustadshuset på gnr. 4, bnr. 12 på sørsida til ei kraftleidningsmast på nordsida av elva. Laksetrappa v/rv 15 i Hjalma (Naustdalselva), Eid kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line på tvers over elva i sørleg retning frå austre kant av midtre brukar, og oppstraums av ei rett line tvers over elva 30 m ovanfor øvste punkt på trappa. Fisketrappa i Svardalsfossen i Osenvassdraget, Flora kommune, har ikkje fredingssone. 6. Dispensasjon Fylkesmannen kan i spesielle tilfelle dispensere frå reglane i denne forskrifta. 7. Straff Brot på denne forskrifta er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 49.

19 15. mars Nr Ikrafttreden Forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 19. februar 2008 nr. 181 om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane oppheva. 15. mars Nr Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold 15. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 og 16 og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og 40, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk 2 og 4. Kunngjort 20. mai 2010 kl Kapittel I. Fiske med stang og håndsnøre 1. Fisketider I følgende vassdrag er det tillatt å fiske både laks og sjøørret i angitte tidsrom. Numedalslågen (fra utløpet i sjø til Larvik kommune 15. mai 20. august og med Holmsfoss) Numedalslågen (oppstrøms Larvik og Lardal kommuner 10. juni 31. august Holmsfoss) Hagenesvassdraget Larvik, Sandefjord og Andebu kommuner 15. august 10. oktober I følgende vassdrag er det tillatt å fiske sjøørret i angitte tidsrom. Laks som fanges må straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. Bergselva Larvik kommune 1. juni 15. september Aulivassdraget (Dalselva, Storelva Tønsberg, Re, Andebu, Stokke og 1. juni 30. september og Merkedamselva) Holmestrand kommuner Sandevassdraget Sande kommune 1. juni 30. september Selvikvassdraget Sande kommune 1. juni 30. september Fiske etter innlandsfisk følger fisketidene for anadrom fisk, jf. 34 i lakse- og innlandsfiskeloven. I følgende vassdrag åpnes det i tillegg for fiske etter innlandsfisk i angitte tidsrom. Laks og ørret som fanges i denne perioden må straks settes ut igjen, død eller levende. Aulivassdraget (Dalselva, Storelva Tønsberg, Re, Andebu, Stokke og 1. april 31. mai og Merkedamselva) Holmestrand kommuner Sandevassdraget Sande kommune 1. april 31. mai 2. Andre vassdrag I de vassdrag som fører anadrome laksefisk (laks, sjøørret), men som ikke er nevnt i denne forskriften, er det tillatt å fiske fra og med 1. juni til og med 17. august. I disse vassdragene må laks som fanges straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. 3. Forbud mot bruk av redskap som kan fylles med vann Fiske med redskap (søkke, dupp og lignende) som kan fylles med vann er forbudt. 4. Særregler om agn i Numedalslågen I Numedalslågen er det tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue. Kapittel II. Fiske med andre redskaper i Numedalslågen 5. Tillatelse til fiske med andre redskaper I Numedalslågen er det tillatt å fiske etter anadrome laksefisk med følgende redskaper i angitt tidsrom: a. Redskaper Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket.

20 15. mars Nr Gip: Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Samlet oppfisket kvantum med hver av gipene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Samlet oppfisket kvantum med hver av teinene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Samlet oppfisket kvantum med hvert av drivgarna begrenses oppad til 160 kg i sesongen. b. Tidsrom Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 33, fra mandag kl til torsdag kl Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl til torsdag kl (6 timer). Kapittel III. Fredningssoner 6. Fredningssoner enkelte steder i Numedalslågen Alt fiske er forbudt følgende steder i Numedalslågen, Lardal kommune: I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. I Gåserudhølen ved Vestfossen. 7. Fredningssoner ved fisketrapper For fisketrappene i Hoggtveita i Numedalslågen, Bakkenefossen i Svartåa, Lensbergdammen i Merkedamselva og fisketrapp i Ramnesbekken gjelder følgende særregler: Hoggtveita i Numedalslågen, Lardal kommune Alt fiske er forbudt innenfor et område begrenset av en rett linje tvers over elven 5 meter nedenfor trappen og en rett linje tvers over elven 12 meter ovenfor trappen. Fiskeforbudet gjelder ikke for utøvelse av eksisterende fiske med Grinigipen og Mælkastet under fossen, eller stangfiske i fossen når det ikke er rennende vann i fisketrappen. Lensbergdammen i Merkedamselva, Tønsberg kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappa og til 25 meter nedenfor fisketrappen. Bakkenefossen i Svartåas vestre løp, Larvik kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappen og til 25 meter nedenfor fisketrappen. Fisketrapp i Ramnesbekken, Aulivassdraget, Re kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning på 25 meter nedenfor fisketrappen. 8. Fredningssoner ved utløp av vassdrag Munningsfredning ved utløpet av Åsrumvannet, Larvik kommune Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område ved Åsrumvannets utløp i Numedalslågen, som nedover begrenses av utløpet i Lågen, med et punkt på østre side av utløpet (UTM Sone 32: ) og et punkt på vestre side av utløpet (UTM Sone 32: ). Oppover begrenses fredningsområdet av ei rett linje fra oppsatt merke (UTM Sone 32: ) på vannets sydøstre side 400 meter ovenfor den nye Sundet bro, målt langs stranden. Derfra rett over vannet til ett oppsatt merke på nordvestsiden, videre derfra mot oppsatt merke (UTM Sone 32: ) 200 meter opp fra Sundet bro på den vestre bredden av elva. Dette dog slik at det danner ett fritt belte på 30 meter ut fra stranden på gnr. 74 bnr. 15 på nordvestsiden av vannet. Munningsfredning ved utløpet av Hageneselva, Åsrumvannet, Larvik kommune Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område fra Hageneselvas utløp i Åsrumvannet i Larvik kommune, som begrenses av ei rett linje fra oppsatt merke ca. 140 meter øst for elveutløpet, videre av over til ett merke (UTM Sone 32: ) oppsatt på fjell 135 meter derfra på sydspissen av Åsrumbukta, derfra i rett linje til ett merke (UTM Sone 32: ) oppsatt på fjell på vestsiden av vannet, 335 meter fra elveutløpet målt langs nordre strandbredd.

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Alvdal kommune - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - KS 21.12.2006 1 Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Fastsatt av kommunestyret den 21.12.2006 med hjemmel i

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer datert 21.06.11 vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

I. GENERELLE BESTEMMELSER

I. GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av Tingvoll kommunestyre XX.XX.2012 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 3, og forskrift 1. juni 2004

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP

FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP Gjeldende fra 1/1-2014 Vedtatt av kommunestyret 18.12.13, sak 13/181 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Arkivsak: 08/3832 Sakstittel: K-kode: 149 Saksbehandler: Siw Jensen Saksfremlegg OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Innstilling: Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer