Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010

2 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad (Nr. 1843) Nov. 25. Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen (Nr. 1894) Nov. 25. Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen (Nr. 1895) Des. 15. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn (Nr. 1897) Feb. 15. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal (Nr. 684) Feb. 24. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane (Nr. 685) Mars 15. Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold (Nr. 686) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for planbehandling, Ski (Nr. 687) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Ski (Nr. 688) April 14. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, Ski (Nr. 689) April 20. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lesja (Nr. 690) Mai 10. Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Gloppen (Nr. 691) Mai 10. Forskrift om opningstider for serveringsstader, Gloppen (Nr. 692) Mars 2. Forskrift om bruk av og orden i havner, Alstahaug (Nr. 715) April 21. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evenes (Nr. 716) Mai 5. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Sør-Trøndelag), Sør-Trøndelag (Nr. 717) Mai 11. Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål, Oslo (Nr. 718) Mai 20. Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvam (Nr. 719) Mai 25. Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Flekkefjord (Nr. 720) Mai 25. Forskrift om opning av jakt etter elg, hjort og rådyr, Gjemnes (Nr. 721) Mai 19. Forskrift om unntak fra forbudet mot bruk av vannscooter og liknende, Ørland (Nr. 736) Mai 20. Forskrift om tillate vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Møre og Romsdal), Møre og Romsdal (Nr. 737) Mai 20. Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Vennesla (Nr. 738) Mai 20. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tjeldsund (Nr. 739) Mai 25. Forskrift om sperring av begrenset område på Dvergsøya, gnr. 52, bnr. 1 3, Kristiansand (Nr. 740) Mai 26. Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i et område med særlig stor fare for brannspredning, asyl- og flyktningemottak samt omsorgsboliger, Tromsø (Nr. 741) Mai 26. Forskrift om arrangement i byggverk og byrom, Tromsø (Nr. 742) Mai 27. Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Snåsa Nord-Trøndelag (Nr. 743) Mai 27. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Snåsa (Nr. 744) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Hordaland), Hordaland (Nr. 745) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Sogn og Fjordane), Sogn og Fjordane (Nr. 746) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar (vegliste for Rogaland), Rogaland (Nr. 747) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Buskerud), Buskerud (Nr. 748) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vestfold), Vestfold (Nr. 749)

3 Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Telemark), Telemark (Nr. 750) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Aust-Agder), Aust-Agder (Nr. 751) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vest-Agder), Vest-Agder (Nr. 752) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold (Nr. 774) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland (Nr. 775) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Hedmark), Hedmark (Nr. 776) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Akershus), Akershus (Nr. 777) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oslo (Nr. 778) Mai 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger, Oslo (Nr. 779) Juni 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 780) Juni 3. Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven 7, Hol (Nr. 781) Feb. 25. Forskrift om renovasjon, Lenvik (Nr. 803) Mai 26. Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland (Nr. 804) Juni 9. Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Finnøy (Nr. 806) Juni 14. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna og Herøy (Nr. 809) Juni 15. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket, Buskerud (Nr. 811) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Grip naturreservat, Kristiansund (Nr. 847) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vegsundholmane Veibustholmen naturreservat, Ålesund og Sula (Nr. 848) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmane Lisjeholmen naturreservat, Sande (Nr. 849) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Riste naturreservat, Sande (Nr. 850). 408 Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Nupafjellet naturreservat, Sande (Nr. 851) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svinøya naturreservat, Herøy (Nr. 852) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Muleneset naturreservat, Herøy (Nr. 853) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sandøya Vattøya naturreservat, Ulstein (Nr. 854) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmen naturreservat, Ulstein (Nr. 855) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Flørauden naturreservat, Ulstein (Nr. 856) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vindfarholmen naturreservat, Volda (Nr. 857) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Erkna naturreservat, Giske (Nr. 858) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Langholmen naturreservat, Giske (Nr. 859) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Storholmen naturreservat, Giske (Nr. 860) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sætredalen naturreservat, Giske (Nr. 861) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Gjøsundholmen naturreservat, Haram (Nr. 862) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Måsehamrane naturreservat, Haram (Nr. 863)

4 Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Haramsøya vestside naturreservat, Haram (Nr. 864) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Kjepina naturreservat, Haram (Nr. 865) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Husfjellet naturreservat, Haram (Nr. 866) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svetlingane naturreservat, Haram (Nr. 867) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Rødholmen naturreservat, Haram (Nr. 868) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Feøya naturreservat, Vestnes (Nr. 869) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vistdalsholmen naturreservat, Nesset (Nr. 870) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Prestholmen naturreservat, Nesset (Nr. 871) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tautra vest naturreservat, Midsund (Nr. 872) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sveltingen naturreservat, Sandøy (Nr. 873) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Røssholmen Skjela Oterholmen naturreservat, Sandøy (Nr. 874) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Saltstein Kløvningen naturreservat, Sandøy og Aukra (Nr. 875) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orholmen Grøningen naturreservat, Aukra (Nr. 876) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tromskjera Mannskjera naturreservat, Averøy og Eide (Nr. 877) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orskjera naturreservat, Averøy og Eide (Nr. 878) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Fugløya naturreservat, Kristiansund (Nr. 879) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Bøfjordholmane naturreservat, Surnadal (Nr. 880) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eidsholmen naturreservat, Aure (Nr. 881) Mai 28. Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Skalmen naturreservat, Smøla (Nr. 882) April 26. Forskrift for områder med særlig stor fare for brannsmitte, gjeldende for hele Vågan, om adgang til å føre tilsyn, Vågan (Nr. 899) Mai 18. Forskrift om jakttid på bever, Sør-Odal (Nr. 900) Juni 1. Forskrift om miljøkrav i Leiravassdraget, Akershus og Oppland (Nr. 901) Juni 1. Forskrift om miljøkrav i Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersøvassdraget (PURA), Oslo og Akershus (Nr. 902) Juni 9. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Kongsberg (Nr. 903) Juni 9. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Bjugn (Nr. 904) Juni 10. Forskrift om jakt etter hjort, Sogndal (Nr. 905) Juni 10. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven, Hemnes (Nr. 906) Juni 10. Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling- og byggesak, Målselv (Nr. 907) Juni 14. Forskrift om gebyr til kommunen for behandling av byggesøknader m.m. Marnardal (Nr. 908) Juni 15. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kviteseid (Nr. 909) Juni 16. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal (Nr. 910) Juni 16. Forskrift om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort, Oslo (Nr. 911) Juni 16. Forskrift om bandtvang, Fitjar (Nr. 912) Juni 16. Forskrift om minsteareal for elg, Vevelstad (Nr. 913) Juni 16. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Hjelmeland (Nr. 914) Juni 16. Forskrift om betalingsregulativ for plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum (Nr. 915) Juni 17. Forskrift om tilskot til miljøtiltak for landbruket, Sogn og Fjordane (Nr. 916)

5 Juni 17. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter planog bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Froland (Nr. 917) Juni 17. Forskrift om gebyr etter lov om planlegging og byggesaksbehandling, Luster (Nr. 918) Juni 17. Forskrift om hundehold, Kragerø (Nr. 919) Juni 21. Forskrift om politivedtekt, Kragerø (Nr. 922) Juni 21. Forskrift om politivedtekt, Øyer (Nr. 923) Juni 21. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, Knappensundet, Dolviken og Kviturspollen, Bergen (Nr. 924) Juni 21. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes (Nr. 925) Mars 22. Forskrift for vann og avløpsgebyrer, Klepp (Nr. 990) Mars 25. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tinn (Nr. 991) Mai 25. Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Frosta (Nr. 992) Juni 10. Forskrift om hundehald, Vestre Slidre (Nr. 993) Juni 15. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Tysvær (Nr. 994) Juni 15. Forskrift om boligsoneparkering, Drammen (Nr. 995) Juni 15. Forskrift om gebyr i medhald av plan- og bygningsloven, Suldal (Nr. 996) Juni 15. Forskrift om båndtvang og hundehold, Frosta (Nr. 997) Juni 16. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og bygningsetaten, Oslo (Nr. 998) Juni 17. Forskrift for håndtering av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Rygge (Nr. 999) Juni 17. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden (Nr. 1000) Juni 17. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Lunner (Nr. 1001) Juni 17. Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Ulstein (Nr. 1002) Juni 21. Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Dyrøy (Nr. 1003) Juni 21. Forskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal (Nr. 1004) Juni 21. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp (Nr. 1005) Juni 22. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lierne (Nr. 1006) Juni 22. Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Lierne (Nr. 1007) Juni 22. Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Sandnes (Nr. 1008) Juni 23. Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling, planbehandling mv., Løten (Nr. 1009) Juni 23. Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Åmot (Nr. 1010) Juni 24. Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla (Nr. 1012) Juni 24. Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Notodden (Nr. 1013) Juni 24. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Mandal (Nr. 1014) Juni 25. Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med Norwegian Grand Prix juli 2010, Arendal (Nr. 1015) Juni 28. Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven 7, Sirdal (Nr. 1017) Juni 28. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker og refusjon, Tromsø (Nr. 1018) Juni 29. Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, Møre og Romsdal (Nr. 1019) Juni 30. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker, Røst (Nr. 1020) Juni 30. Forskrift om politivedtekt, Grimstad (Nr. 1021) Mai 6. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hammerfest (Nr. 1095) Mai 11. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Mosvik (Nr. 1096) Mai 12. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Åfjord (Nr. 1097) Mai 18. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Roan (Nr. 1098) Mai 20. Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Narvik (Nr. 1099) Mai 26. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Osen (Nr. 1100) Mai 27. Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde, Namsos (Nr. 1101) Juni 15. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Bjugn (Nr. 1102) Juni 17. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Rissa (Nr. 1103) Juni 17. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Leksvik (Nr. 1104) Juni 17. Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ulstein (Nr. 1105) Juni 18. Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Lyngen (Nr. 1106) Juni 19. Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Ørland (Nr. 1107) Juni 23. Forskrift om gebyr for tenester etter plan- og bygningslova, Ål (Nr. 1108)

6 Juni 24. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og 527 bygge- og delingssaker, Nordreisa (Nr. 1109)... Juni 24. Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver og om tidsfrister etter matrikkelloven, Røyrvik (Nr. 1111) Juni 24. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Røyrvik (Nr. 1112) Juni 24. Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Røyrvik (Nr. 1113) Juni 24. Forskrift om gebyr for behandling etter plan- og bygningslova, Stranda (Nr. 1114) Juni 30. Forskrift om utvida jakttid for hjort, Sogn og Fjordane (Nr. 1115) Juni 30. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hattfjelldal (Nr. 1116) Juli 1. Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i hele og grågås i deler av Telemark fylke, Telemark (Nr. 1117) Juli 7. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden i nærmere angitte områder, Vega (Nr. 1121) Juli 13. Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2010 og 2011 i nærmere angitte områder, Hamarøy, Steigen og Tysfjord (Nr. 1122) Juli 14. Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne (Nr. 1123) Juli 15. Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås for kommunane Haram, April Rauma, Vestnes, Sandøy, Aukra, Halsa og Smøla (Nr. 1124) Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Nord-Fron (Nr. 1151) Mai 19. Forskrift om graving (graveforskrift), Tønsberg (Nr. 1153) Juni 9. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Skedsmo (Nr. 1154) Juni 17. Forskrift om byggesaksgebyr, Rømskog (Nr. 1155) Juni 17. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sortland (Nr. 1156) Juni 22. Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana (Nr. 1157) Juni 24. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Snåsa (Nr. 1158) Juli 1. Forskrift om tilskot frå regionalt miljøprogram, Hordaland (Nr. 1159) Juli Aug. 21. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Langfjord, Alta (Nr. 1161) Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Skjervøy og Nordreisa (Nr. 1162) Endringsforskrifter 2010 Mai 11. Endr. i forskrift om husleietvistutvalg for Oslo og Akershus (Nr. 693) Mai 12. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke (Nr. 694) Juni 1. Endr. i forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest- Agder (Nr. 753) Juni 9. Endr. i forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy (Nr. 805) Juni 11. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øksnes (Nr. 807) Juni 14. Endr. i forskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Sør-Trøndelag (Nr. 808) Juni 14. Endr. i forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy (Nr. 810) Mai 28. Endr. i forskrift om vern av Flø fuglefredingsområde med tilgrensande dyrelivsfreding, Ulstein (Nr. 883) Mai 28. Endr. i forskrift om fredning av enkelte fuglearter på fyrstasjoner, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark (Nr. 884) Juni 18. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger, Oslo (Nr. 920) Juni 18. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Akershus), Akershus (Nr. 921)

7 Juni 24. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bjugn (Nr. 1011) Juni 25. Endr. i forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde med plantelivsfreding, Suldal (Nr. 1016) April 16. Endr. i forskrift om vern for Søndre Jeløy landskapsvernområde, Moss (Nr. 1094) Juni 24. Endr. i forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Gildeskål (Nr. 1110) Juli 1. Endr. i forskrift om politivedtekt, Trondheim (Nr. 1118) Juli 1. Endr. i forskrift om politivedtekt, Asker (Nr. 1119) Juli 7. Endr. i forskrift om politivedtekt, Bærum (Nr. 1120) Mars 26. Endr. i forskrift om verneplan for skog, vedlegg 2, Øverengmoen naturreservat, Hemnes (Nr. 1150) April 29. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sømna (Nr. 1152) Juli 8. Endr. i forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 6. Fredning av Màze naturreservat, Kautokeino (Nr. 1160) Aug. 5. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Grimstad (Nr. 1163) Aug. 6. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke (Nr. 1164) Aug. 6. Endr. i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes (Nr. 1165) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

8 18. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 2. september 2010 Nr juni Nr Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 18. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Kunngjort 17. juni 2010 kl Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg og den skal sette krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas. 2. Virkeområde Forskriften gjelder innenfor hele Nannestad kommune, og gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse som har innlagt vann, og hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe). Unntatt fra forskriftens virkeområde: Bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven 66 nr. 2 og nye boligområder (boligfelt) avsatt i kommuneplanens arealdel , vedtatt 12. februar Definisjoner Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord. Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres. Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. Kjørbar vei: Gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil, 26 tonn totalvekt, for septikktømming. Langs veien må det ikke være grener eller annet som kan hindre fremkommeligheten for tankbil for septikktømming. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvor vidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende. Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.

9 18. juni Nr Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 4 til 15 i denne forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften 12 7 til Avløpsnett Avløpsnettet skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til, a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer. 5. Oppmalt matavfall (matavfallskvern) Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg. 6. Avløp i driftsbygninger Det er ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann fra WC og dusj til gjødselkjeller/gjødsellager. Bestemmelsen gjelder ved nyetablering av driftsbygninger eller ved innlegging av vann og avløp i eksisterende driftsbygninger. 7. Krav til renseeffekt Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier: Parameter Maksimum utløpskonsentrasjon Tilsvarende prosent rensegrad Total fosfor (Tot P) <1,0 mg/l 90 % Organisk stoff (BOF 5) <20 mg/l 90 % Termotolerante koloforme bakterier (TKB) <1000 antall /100 ml 99,9 % 8. Dokumentasjon av renseeffekt For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres et prøvetakingssted der prøver av avløpsvannet fra avløpsanlegget kan tas. Unntatt er infiltrasjonsanlegg, der kravet om prøvetaking avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndigheten. Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredstiller kravene i 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Vannprøvene som tas skal være representative for de aktuelle parametre på prøvetakingstidspunktet. Prøvene skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN ISO 6878 og analysemetoden for BOF 5 skal følge NS-EN eller NS-EN Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking. 9. Krav til renseløsninger Krav til renseløsninger nedenunder er kun angitt for de renseløsninger som er vanligst i Nannestad kommune. Andre anleggstyper vil bli vurdert med utgangspunkt i krav i denne forskrift. Infiltrasjon i grunn: Slamavskillere skal benyttes ved renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunn. Vasket pukk eller tilsvarende skal benyttes i fordelingslaget. Minirenseanlegg: Minirenseanlegg skal ha etterpoleringsløsning med hensyn på bakteriefjerning. Det er ikke tillatt å tilsette klor i etterpoleringsløsninger. Tett tank: Tett tank tillates ikke som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Det skal benyttes lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. Tanken skal ha alarm for høy vannstand. Nye anleggstyper: Kommunen vil også vurdere søknader om nye anleggstyper. Kommunen kan stille krav om særlig oppfølging, herunder jevnlig prøvetaking. 10. Krav til prosjektering og utførelse Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VAteknisk kompetanse. Den som prosjekterer må kunne dokumentere kompetanse som tilfredsstiller godkjenningsforskriftens krav i aktuell tiltaksklasse, og den som utfører, skal minst ha ADK1-kurs eller tilsvarende.

10 18. juni Nr Dersom stedlige løsmasser er egnet for rensing av avløpsvann, vil infiltrasjon i grunnen vurderes som beste renseløsning. Kommunen kan stille krav om at mulighet for infiltrasjon vurderes før andre avløpsløsninger tillates. Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn, skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert. Den som foretar grunnundersøkelser skal ha hydrogeologisk/jordfaglig kompetanse. Slamavskillere skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Avstanden fra kjørbar vei til slamavskillere skal maksimalt være 40 m. Øvrige forhold vedrørende slamtømming er regulert i forskrift 17. mars 2010 nr. 417 for tømming av slamavskillere og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus. 11. Krav til dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse Generelt: Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. I avløpsvannet skal det ikke finnes forhøyede verdier av tungmetaller eller andre produkter som akkumuleres i levende organismer, og som har alvorlige langtidsvirkninger for helse eller er giftige for miljøet. Svært sårbart grunnvannsområde: Ved utslippssøknad i sårbart grunnvannsområde skal det særlig dokumenteres at utslippet ikke vil medføre forurensning av grunnvannet. Områder som er vernet etter lov om naturvern: Ved utslippssøknad i områder som er vernet etter lov om naturvern, skal det særlig dokumenteres at etablering av avløpsanlegget ikke vil være i konflikt med verneformålet. Infiltrasjon i grunn: Rapport fra grunnundersøkelser inneholdende tegning av jordprofil skal vedlegges søknaden. Minirenseanlegg: Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Dokumentasjonen skal inkludere prøvetaking for fosfor jf. NS-EN vedlegg B. Ved etterpolering med tilsats av kjemikalier skal det dokumenteres at risikoen for miljøet/vannlevende organismer er neglisjerbar. Nye anleggstyper: Nye anleggstyper skal ha utførlig dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon. 12. Utslippssted Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer: a) utslipp til innsjø minst 2 m under laveste vannstand, b) utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring, c) utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring, d) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser, e) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium. Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 13. Lukt Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 14. Drift av avløpsanlegg Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges. Minirenseanlegg og våtmarksfilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Service- og driftsavtalen er en skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen. Følgende punkter skal være regulert i avtalen for minirenseanlegg: Leverandøren/foretaket forplikter seg å utføre minimum 2 servicebesøk per år på anlegget og at disse gjennomføres av kvalifisert personell. Servicebesøkene skal legges til ulik tid på året, slik at årstidsvariasjoner kan fanges opp. Kommunen kan stille krav om tidsperiode for servicebesøkene. Oppgaver som skal utføres ved servicebesøk, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam (hvis det ikke skal utføres av kommunens renovatør), kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.

11 15. des. Nr En forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. Hvis anlegget produserer våtslam må kommunens regler om tømming følges, jf. forskrift 17. mars 2010 nr. 417 for tømming av slamavskillere og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus. Det skal føres driftsjournal for anlegget. Driftsjournalen skal danne grunnlaget for leverandørens/foretakets årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal sendes til kommunen innen 1. februar etterfølgende år. Årsrapporten skal inneholde en vurdering av renseanleggets funksjon. Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. Leveranse av deler. Andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. 15. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift følges. 16. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks den er vedtatt. Fra samme tid oppheves forskrift 20. juni 2005 nr. 761 om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Nannestad kommune, Akershus. 25. nov. Nr Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 25. november 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr Kunngjort 17. juni 2010 kl Osen kommunestyre har 25. november 2009 fastsatt forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside Forskriften gjelder fra 1. juli nov. Nr Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 25. november 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 16. Kunngjort 17. juni 2010 kl Osen kommunestyre har 25. november 2009 fastsatt forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside Forskriften gjelder fra 1. januar des. Nr Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 15. desember 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16. Kunngjort 12. august 2010 kl I. Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av til enhver tid gjeldende vedtatte lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor. Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16. Forskrift 15. desember 2009 nr om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Bjugn kommune, Sør- Trøndelag. Andre dokumenter: Sanitærreglementet. Gebyrregulativ. Ev. andre deklarasjoner. 1. Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrene abonnentene skal betale for de vannog avløpstjenestene kommunen leverer. 2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3.

12 15. des. Nr Definisjoner Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) og som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomtene plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at andre enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Bruksareal(BRA) etter NS 3940 (forenklet): Forenklet kan man si at arealet omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel i fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer, se NS Bruksendring: Med bruksendring menes endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, lager, industri, næring, offentlig virksomhet etc. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent/benyttet til fritidsbolig. Gebyrregulativ: Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativ oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Alle former for næring, inklusiv gårdsbruk. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet/eid av stat, fylkeskommune eller kommune. Privat avløpsanlegg: Regnes fra grenrør på kommunal ledning. Privat drikkevannsanlegg: Fra anboringsklave på kommunal ledning. Stipulert forbruk: Forventet eller antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bygningens areal. Årsgebyr Gebyr som betales årlig av abonnenter for tjenester, ytelser og varer fra kommunens vann- og avløpstjenester. II. Vann- og avløpsgebyrer 4. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for midlertidig tilknytning Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning. 5. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr (tilknytningsgebyr) betales for bebygd eiendom eller ved nybygg på eiendom som blir tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Størrelsen på engangsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 6. Årsgebyr Årsgebyr for vann- og avløpstjenester fra kommunen betales av alle abonnentene. Årsgebyret skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene. Årsgebyret skal beregnes fra og med bygget tas i bruk eller brukstillatelse kan gis.

13 15. des. Nr Årsgebyret er todelt med en fast og en variabel del. Den faste delen kan variere for de enkelte abonnementskategorier. Størrelsen på årsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Næringseiendommer, gårdsbruk, offentlige og private virksomheter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt i m 3 ) vannforbruk. Forbruk måles med installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk. Boligabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk. Øvrige abonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk pr. m 3. For alle abonnenter gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 11. Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte abonnent må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning. 7. Vannmåler For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens sanitærreglement. Kostnader med installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. 8. Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Eksempel på slike bygg er anleggsbrakker etc. Det betales minsteavgift for tilknytning. Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Midlertidig tilknytning gjelder for opptil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 9. Gebyr for plombering/avstengning og gjenåpning Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen mottar melding om at anboringen er plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilkobling/gjenåpning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Dersom årsavgiften ikke blir betalt kan kommunen stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale tilleggsavgift. Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning fremgår av Gebyrregulativet. 10. Innbetaling av gebyr Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr når melding om tilknytning mottas. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Avlesning av vannmåler foretas en gang pr år og årsgebyret betales a konto tilsvarende fjorårets forbruk. Avregning skjer ved 1. termin året etter. 11. Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert avløpsmengde. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til årsgebyret basert på de forventede ekstrakostnadene/besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 12. Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg ved feil eller mangler ved anlegget. Det kan være feil med vannmåler, feil som fører til lekkasjer etc. Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg dersom det er feil eller mangler ved anlegget, jf. forurensningsloven. III. Avsluttende bestemmelser 13. Innkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant 6 1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 14. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen etter delegert myndighet.

14 15. feb. Nr klage Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret. Jf. forvaltningslovens kap. VII. 16. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme dato oppheves tidligere forskrift. 1 1 Ikke kunngjort i. 15. feb. Nr Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 15. februar 2010 med heimel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr Kunngjort 20. mai 2010 kl Fisketider (f.o.m. t.o.m.) I følgjande vassdrag i Møre og Romsdal er det tillate å fiske anadrome laksefisk i tidsrommet: 1. juni 15. september Elv Litledalselva Rauma Kommune Sunndal Rauma 1. juni 31. august Elv Stordalselva Korsbrekkelva Velledalselva Moaelva Eira/Eikesdalsvatnet/Aura Innfjordelva Henselva (Isa/Glutra) Driva Usma Batnfjordelva Surna Kommune Stordal Stranda Sykkylven Fræna Nesset Rauma Rauma Sunndal Sunndal Gjemnes Surnadal 1. juni 15. august Elv Todalselva Søya Bævra Todalselva Vågsbøelva/Nåsvatnet Istadelva Måna Vaksvikelva Ørskogelva Solnørelva Hildreelva Valldøla Eidsdalselva Nordalselva Strandaelva Aurelva Vikelva Vikelva (Bjørke) Bondalselva Ørstaelva Øyraelva Kommune Aure Surnadal Surnadal Surnadal Eide Molde Rauma Ørskog Ørskog Skodje Haram Norddal Norddal Norddal Stranda Sykkylven Sykkylven Ørsta Ørsta Ørsta Volda

15 15. feb. Nr Elv Austefjord Åheimselva Kommune Volda Vanylven 1. juni 31. juli Elv Storelva (Hanemsv.) Ulsetelva Ulvåa Skeisdalelva Flemelva Baelva Bådalselva Lyngstadelva Vassgårdselva Hustadelva Farstadelva Malmeelva Rugelva Oselva Oppdølselva Røaelva Årøelva Mittetelva Visa Tressa Fiksdalselva Skorgeelva Tennfjordelva Vatneelva Tafjordelva Ramstaddalselva Riksheimselva Spjelkavikelva Hareidselva Haddalselva Norangdalselva Barstadvikelva Storelva (S. Vart) Storelva (N. Vart.) Kilselva Vågselva Fiskåelva Norddalselva Oselva (Syvde) Kommune Tingvoll Tingvoll Sunndal Gjemnes Gjemnes Averøya Averøya Eide Eide Fræna Fræna Fræna Fræna Molde Molde Molde Molde Nesset Nesset Vestnes Vestnes Vestnes Haram Haram Norddal Sykkylven Sykkylven Ålesund Hareid Hareid Ørsta Ørsta Ørsta Ørsta Volda Sande Vanylven Vanylven Vanylven 15. desember 15. september Alle vassdrag på Smøla. 1. juni 15. juli Alle andre vassdrag med anadrome laksefisk i Møre og Romsdal. 2. Reiskapsbruk Som agn er det berre tillate å bruke fluge, sluk, spinnar, wobblar og mark. Ved fiske frå land er det tillate å nytte ei stong eller eitt handsnøre pr. person. Det er berre tillate med inntil to agn pr. stong eller handsnøre. Ved fiske frå båt er det tillate å nytte to reiskapar (stong eller handsnøre) pr. båt. Det er berre tillate med eitt agn pr. stong eller handsnøre. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikkje vere større enn 13 mm, for enkeltkrok ikkje større enn 15 mm. Stong og handsnøre skal ikkje forlatast under fiske. Det er forbode å bruke stong eller handsnøre på ein slik måte at fisken sannsynlegvis vil krøkast. 3. Fangstavgrensing Det er berre tillate å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter.

16 24. feb. Nr I vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Rauma/Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra), Driva, Litledalselva, Usma, Batnfjordelva) er fiske freda frå kl. 24 til kl. 06 neste dag. I vassdrag med lakseparasitten G. salaris er fiske med mark forbode i Rauma/Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra), Usma og Batnfjordelva heile sesongen, i Driva i august og elles i sesongen i sone 1, 2 og 3, i Litledalselva nedstrøms bru over Riksveg 62 i august og ut sesongen. I Surna er markfiske forbode i august. I Rauma, Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra) gjeld døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. I Rauma gjeld fisket i september frå og med Rygghølen til stopp lakseførande strekning. I denne perioden er sjøaure freda og det er utsettingsplikt på sjøaure. I Driva i Sunndal kommune gjeld døgnkvote på 2 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. Når 2 sjøaure er tekne, skal alt fiske ta slutt. I Surna i Surnadal kommune gjeld kvote på 1 laks pr. døgn, 2 pr. veke og 4 pr. sesong og døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. Holaks er freda i august og fanga fisk gjenutsettes. I vassdrag utan kvote fastsett av elveeigarlag/grunneigarlag eller liknande fora etter fleirtalsvedtak, gjeld ein døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaure pr. fiskar gjennom heile sesongen. Det gjeld inga døgnkvote for laks i vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Heller ikkje for fiske etter rømt oppdrettsfisk, sjå Fiske etter rømt oppdrettsfisk I vassdrag med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillate fiske ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen avgjer kva for elvestrekningar fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og kva for reiskap som skal nyttast. 5. Gytebestandsmål I vassdrag med fastsette gytebestandsmål, spesielt nasjonale laksevassdrag utan lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Surna, Ørstaelva), skal den lokale forvaltninga innan utgangen av juli foreta ei bestandsvurdering med sikte på å setje inn ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikkje blir nådd. 6. Desinfeksjonsrutinar I vassdrag infisert av lakseparasitten G. Salaris, kan fisket stoppast på kort varsel dersom desinfeksjonsrutinar pålagt av Mattilsynet ikkje blir følgde. 7. Dispensasjoner Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan i spesielle tilfelle avvike frå denne forskrifta. Dette gjeld fisketider, reiskapsbruk, fangstkvoter og anna dersom det oppstår forhold som tilseier at beskatninga er uforsvarleg ut frå gytebestandsmålet. 8. Straff Brot på desse forskriftene er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v Iverksetjing Forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes blir forskrift 15. februar 2008 nr om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag , Møre og Romsdal oppheva. 24. feb. Nr Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 24. februar 2010 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 og 16, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15 og 33, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr Kunngjort 20. mai 2010 kl Fiskesesong (hovudregel) I vassdrag som fører laks og sjøaure, men som ikkje er nemnd særskild i denne forskrifta (jf. 2), er det tillate å fiske i tidsrommet (frå og med til og med) 15. juni 31. august. 2. Fiskesesong (særreglar) For vassdraga nemnd nedanfor gjeld følgjande særreglar (oppgitte tidsrom frå og med til og med): Kommune Vassdrag Laks Sjøaure Askvoll Rivedalselva Forbode Aurland Aurlandsvassdraget Forbode Aurland Flåmselvi Forbode Forbode Aurland Nærøydalselvi Balestrand Vetlefjordelvi Bremanger Indrehusvassdraget opp t.o.m. vatnet Bremanger Indrehusvassdraget ovafor vatnet Forbode Forbode Eid Eidselva (Hornindalsvassdraget)

17 24. feb. Nr Kommune Vassdrag Laks Sjøaure Fjaler Flekkeelva Flora Osenelva Flora Norddalselva Førde Jølstra * Forbode Gaular Gaula Gaular Kvamselva Forbode Forbode Gloppen Åelva/Ommedalselva Gloppen Gloppenelva Høyanger Ytredalselva (Vadheim) Forbode Forbode Høyanger Ortnevikselvi Luster Mørkriselvi Forbode Luster Fortunselvi Forbode Luster Jostedøla Lærdal Lærdalselvi Forbode Naustdal Nausta Naustdal Redalselva Forbod Sogndal Årøyelva Sogndal Sogndalselvi Sogndal Storelvi (Fjærland) Stryn Oldenelva Fosshølen (øvste hølen) Forbode Forbode Stryn Oldenelva frå sjøen og opp til Fosshølen Stryn Loelva Stryn Stryneelva (Strynevassdraget) Årdal Årdalsvassdraget (Hæreidselvi-Utla) * Fisket etter sjøaure i Jølstra er avgrensa til kl Fangstkvotar For Daleelva i Høyanger, Gaula, Nausta og Osenvassdraget er det vedtatt kvotar som ein del av eit lokalt regelverk. Fisketida er vurdert med bakgrunn i at kvotane blir haldne. Fisket må stoppast det døgnet kvoten blir nådd og dette må forankrast i dei lokale reglane om kvotar. 4. Særreglar for fiske etter innlandsfisk I tillegg til oppgitt tid for fiske etter laks og/eller sjøaure, er det på spesifiserte område i følgjande vassdrag tillate å fiske etter innlandsfisk i dei oppgitte tidsromma (frå og med til og med): Gaula (ovanfor Alværfossen): 1. mai 31. mai. Loelva (frå hengebrua ved Haugen til Lovatnet): 20. juni 30. juni. 5. Fredingssoner ved fisketrapper For fisketrapper som ikkje er oppført med særreglar nedanfor, er alt fiske forbode på ei strekning frå 50 m nedanfor til 50 m ovafor trappa (jf. 15 i lov om laksefisk og innlandsfisk). For fisketrappene opplista nedanfor er alt fiske forbode innanfor dei definerte områda: Sjurhaugfossen i Lærdalselvi, Lærdal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 m nedanfor nedste kant av utløpstunnelen. Avgrensa oppstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 meter ovanfor trappeinntaket. Husumfossen i Lærdalselvi, Lærdal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 10 m nedanfor utløpet av trappa. Avgrensa oppstraums av ei rett line mellom jordfaste merke på begge sider av elva ca. 25 meter ovanfor trappeinntaket. Fossfossen i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line over elva frå nedsida av Rundeknubben på nordsida av elva og tvers over elva til eit merke nedanfor nedre trappa på sørsida av elva. Avgrensa oppstraums av ei rett line trekt over elva frå ein stein framom trappeinntaket på nordsida av elva og tvers over elva til merke på motsatt side. Ingafossen (Skjellestadfossen) i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums frå eit merke 5 m nedanfor nedste trappa og tvers over elva til ei fjellhylle på motsatt side. Avgrensa oppstraums av ei rett line frå eit merke 5 meter ovanfor den øvste trappa til merke på skjær midt i elva.

18 24. feb. Nr Flugheimfossen i Sogndalselvi, Sogndal kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line trekt frå merke på fjellnabb nr. 2, 20 meter nedanfor trappa og tvers over elva til merke på fjellnabb på motsatt side. Avgrensa oppstraums frå merke på fjellnabb 10 m ovanfor trappa og på skrå over dammen til ein stein på motsatt side. Osfossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line frå merke på søndre elvebreidd ca. 60 m nedanfor trappeutløpet, til den mest synbare knaus midt i nedre del av fossen og vidare til eit merke på lite nes på nordre elvebreidd nedanfor gamal kraftstasjon. Avgrensa oppstraums av ei rett line over elva mellom to brukar. Rekvikfossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line frå merke på nordre elvebreidd ca. 60 m nedanfor trappeutløpet til merke i fjellet på søndre elvebreidd. Avgrensa oppstraums av ei skrå line frå nes på søndre elvebreidd, via øvre kant av holme, til merke på nordre elvebreidd. Alværfossen i Gaula, Gaular kommune: Frå nordleg elvebreidd til midtstrømslina innafor eit område avgrensa nedstraums av merke (bolt) på lite nes nedanfor nedste laksetrapp og til merke (bolt) oppstraums midt mellom laksetrapp og bru. Retninga på øvre og nedre sonegrense er gitt med tilsvarande boltar på søndre breidd. Sandefossen i Gaula, Gaular kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line, vinkelrett på straumen, frå merke på framskote berg på nordre elvebreidd til merke på søndre elvebreidd. Avgrensa oppstraums av ei rett line over elva ved utløpet av øvre Sandefoss. Hovefossen i Nausta, Naustdal kommune: Den delen av elva som ligg vestafor ei rett line trekt frå ein jernbolt i fjellet nedanfor (sønnafor) fossen (ca. 20 m frå trappeutløpet) i nordleg retning gjennom austre brukar til ein liknande bolt på neset i merket i eigedomsgrensa mellom Karl og Peder Hove. Elektrisitetsverkets inntaksdam blir unnateke frå fredinga. Evebøfossen i Gloppenelva, Gloppen kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line trekt frå eit innhogd kryss i ein fjellskrent på høgre (nordre) elvebreidd, omtrent 50 m nedanfor trappeutløpet, til eit kryss på venstre (søndre) side av fossen innhogd i ein framspringande fjellknaus mellom hovudlaupet og ei vik som går forbi kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av Evebøfoss bru. Eidsfossen i Gloppenelva, Gloppen, kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line på tvers av elva trekt i forlenginga av vestveggen på den nye kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av ei rett line på tvers av elva trekt over den gamle demninga ca. 100 meter ovanfor trappa. Trysilfossen i Gloppenelva, Gloppen, kommune: Avgrensa nedstraums av ein sirkelsektor med radius 25 meter trekt frå vestre hjørne av trappa til midtstraumslina i Trysilfossen. Avgrensa oppstraums av ei rett line på tvers av elva mellom to boltar i fjellet 103 m ovanfor austre kant av brua over Trysilfossen. Maurstadelva, Vågsøy kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line mellom to nedsette jernstenger på kvar side av elva 41 m nedanfor nedre trappeutløp. Avgrensa oppstraums av ei line mellom to nedsette boltar på kvar side av elva 22 meter ovanfor øvre trappeinntak. Kviafossen i Eidselva, Eid kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line ca. 40 m frå nedste kulpen i trappa, som er trekt frå ein bolt i øvste enden av den nedste kvernmuren på sørsida av elva til eit punkt merkt med ein raud kross midt på fjerde karet i jernrøyrgata på nordsida av elva rekna frå kraftstasjonen. Avgrensa oppstraums av ei rett line tvers over elva, ca. 70 m ovafor demningsmuren, frå vestre kanten av bustadshuset på gnr. 4, bnr. 12 på sørsida til ei kraftleidningsmast på nordsida av elva. Laksetrappa v/rv 15 i Hjalma (Naustdalselva), Eid kommune: Avgrensa nedstraums av ei rett line på tvers over elva i sørleg retning frå austre kant av midtre brukar, og oppstraums av ei rett line tvers over elva 30 m ovanfor øvste punkt på trappa. Fisketrappa i Svardalsfossen i Osenvassdraget, Flora kommune, har ikkje fredingssone. 6. Dispensasjon Fylkesmannen kan i spesielle tilfelle dispensere frå reglane i denne forskrifta. 7. Straff Brot på denne forskrifta er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 49.

19 15. mars Nr Ikrafttreden Forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 19. februar 2008 nr. 181 om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane oppheva. 15. mars Nr Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold 15. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 og 16 og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og 40, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk 2 og 4. Kunngjort 20. mai 2010 kl Kapittel I. Fiske med stang og håndsnøre 1. Fisketider I følgende vassdrag er det tillatt å fiske både laks og sjøørret i angitte tidsrom. Numedalslågen (fra utløpet i sjø til Larvik kommune 15. mai 20. august og med Holmsfoss) Numedalslågen (oppstrøms Larvik og Lardal kommuner 10. juni 31. august Holmsfoss) Hagenesvassdraget Larvik, Sandefjord og Andebu kommuner 15. august 10. oktober I følgende vassdrag er det tillatt å fiske sjøørret i angitte tidsrom. Laks som fanges må straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. Bergselva Larvik kommune 1. juni 15. september Aulivassdraget (Dalselva, Storelva Tønsberg, Re, Andebu, Stokke og 1. juni 30. september og Merkedamselva) Holmestrand kommuner Sandevassdraget Sande kommune 1. juni 30. september Selvikvassdraget Sande kommune 1. juni 30. september Fiske etter innlandsfisk følger fisketidene for anadrom fisk, jf. 34 i lakse- og innlandsfiskeloven. I følgende vassdrag åpnes det i tillegg for fiske etter innlandsfisk i angitte tidsrom. Laks og ørret som fanges i denne perioden må straks settes ut igjen, død eller levende. Aulivassdraget (Dalselva, Storelva Tønsberg, Re, Andebu, Stokke og 1. april 31. mai og Merkedamselva) Holmestrand kommuner Sandevassdraget Sande kommune 1. april 31. mai 2. Andre vassdrag I de vassdrag som fører anadrome laksefisk (laks, sjøørret), men som ikke er nevnt i denne forskriften, er det tillatt å fiske fra og med 1. juni til og med 17. august. I disse vassdragene må laks som fanges straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks. 3. Forbud mot bruk av redskap som kan fylles med vann Fiske med redskap (søkke, dupp og lignende) som kan fylles med vann er forbudt. 4. Særregler om agn i Numedalslågen I Numedalslågen er det tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue. Kapittel II. Fiske med andre redskaper i Numedalslågen 5. Tillatelse til fiske med andre redskaper I Numedalslågen er det tillatt å fiske etter anadrome laksefisk med følgende redskaper i angitt tidsrom: a. Redskaper Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket.

20 15. mars Nr Gip: Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Samlet oppfisket kvantum med hver av gipene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Samlet oppfisket kvantum med hver av teinene begrenses oppad til 400 kg i sesongen. Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Samlet oppfisket kvantum med hvert av drivgarna begrenses oppad til 160 kg i sesongen. b. Tidsrom Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 33, fra mandag kl til torsdag kl Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl til torsdag kl (6 timer). Kapittel III. Fredningssoner 6. Fredningssoner enkelte steder i Numedalslågen Alt fiske er forbudt følgende steder i Numedalslågen, Lardal kommune: I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. I Gåserudhølen ved Vestfossen. 7. Fredningssoner ved fisketrapper For fisketrappene i Hoggtveita i Numedalslågen, Bakkenefossen i Svartåa, Lensbergdammen i Merkedamselva og fisketrapp i Ramnesbekken gjelder følgende særregler: Hoggtveita i Numedalslågen, Lardal kommune Alt fiske er forbudt innenfor et område begrenset av en rett linje tvers over elven 5 meter nedenfor trappen og en rett linje tvers over elven 12 meter ovenfor trappen. Fiskeforbudet gjelder ikke for utøvelse av eksisterende fiske med Grinigipen og Mælkastet under fossen, eller stangfiske i fossen når det ikke er rennende vann i fisketrappen. Lensbergdammen i Merkedamselva, Tønsberg kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappa og til 25 meter nedenfor fisketrappen. Bakkenefossen i Svartåas vestre løp, Larvik kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning fra 40 meter ovenfor fisketrappen og til 25 meter nedenfor fisketrappen. Fisketrapp i Ramnesbekken, Aulivassdraget, Re kommune Alt fiske er forbudt innenfor en strekning på 25 meter nedenfor fisketrappen. 8. Fredningssoner ved utløp av vassdrag Munningsfredning ved utløpet av Åsrumvannet, Larvik kommune Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område ved Åsrumvannets utløp i Numedalslågen, som nedover begrenses av utløpet i Lågen, med et punkt på østre side av utløpet (UTM Sone 32: ) og et punkt på vestre side av utløpet (UTM Sone 32: ). Oppover begrenses fredningsområdet av ei rett linje fra oppsatt merke (UTM Sone 32: ) på vannets sydøstre side 400 meter ovenfor den nye Sundet bro, målt langs stranden. Derfra rett over vannet til ett oppsatt merke på nordvestsiden, videre derfra mot oppsatt merke (UTM Sone 32: ) 200 meter opp fra Sundet bro på den vestre bredden av elva. Dette dog slik at det danner ett fritt belte på 30 meter ut fra stranden på gnr. 74 bnr. 15 på nordvestsiden av vannet. Munningsfredning ved utløpet av Hageneselva, Åsrumvannet, Larvik kommune Alt fiske med bundne og faststående redskaper er forbudt på et område fra Hageneselvas utløp i Åsrumvannet i Larvik kommune, som begrenses av ei rett linje fra oppsatt merke ca. 140 meter øst for elveutløpet, videre av over til ett merke (UTM Sone 32: ) oppsatt på fjell 135 meter derfra på sydspissen av Åsrumbukta, derfra i rett linje til ett merke (UTM Sone 32: ) oppsatt på fjell på vestsiden av vannet, 335 meter fra elveutløpet målt langs nordre strandbredd.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2001 Side 45-92 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 5. juni 2001 Innhold Side Forskrifter 1999 April 21. Forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd, Oslo

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer