Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11"

Transkript

1 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i over 50 land i verden, og temaet er som i 2009 "fattige i møte med klimaendringene". Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 side 19 Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Hver 5.klassing - sin bibel! side 7 Konfirmasjonsforberedelser anno 2010 side 21 Vinterferie i Middagsåsen! Foto: Ivar J. Hauge

2 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, Kirkekontoret,1592 Våler Tlf. sentralbord: Fax Mobil: Internettadresse: SOGNEPREST Svein Thorleif Kasin. Tlf.: Kontortid tirsdager kl og onsdager kl For øvrig etter avtale. Tlf. priv.: mobil: KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER Eva Marie Pedersen. Tlf.: mobil: MENIGHETSFULLMEKTIG OG KIRKETJENER VÅLER Ingrid Hermansen. Tlf.: Kontortid: Tirsdager kl , onsdager kl og fredager kl Tlf. priv.: mobil: KANTOR Tatiana Grushina. Tlf.: Mobil: TROSOPPLÆRINGSKONSULENT Eileen Beate Mingeødegård Tlf.: Mobil jobb: Tlf. priv.: KIRKETJENER SVINNDAL Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: Mobil: LEDER VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Odd Einar Kjærnsrød Mobil: LEDER VÅLER MENIGHETSRÅD Trond Gustavsen Mobil: LEDER SVINNDAL MENIGHETSRÅD Odd Einar Kjærnsrød Mobil: Gaver motatt for perioden : TAKK SÅ MYE! Totalt mottatt kr 925,- i gaver! GIRO Ragnar F. Nilsen 125,- Henny Willumstad 150,- Anne og Jan Flesjø 250,- Magna Havold 200,- Olav og Eva Belgen 200,- ÅRSMØTE Velkommen til felles årsfest for Våler menighetsråd og Svinndal menighetsråd! Sett av dag og tid allerede nå: Fredheim tirsdag 27.april kl 19:00 Vi vil blant annet gjennomgå menighetenes årsrapporter, Inger-Helene Ellefsæter vil vise bilder fra tur til Etiopia, det vil bli utlodning, bevertning og allsang. Trenger du skyss til Fredheim denne kvelden så ring kirkekontoret, tlf , så ordner det seg. VELKOMMEN til alle innbyggere i Våler og Svinndal! Med hilsen menighetsrådene 2

3 Årgang 70 mars april Utgis av Våler og Svinndal menighetsråd. Utkommer 6 ganger i året. Opplag: 1900 Trykk: Stens Trykkeri Redaktør: Sissel Madsø Granvang Midtveien Våler i Østfold Tlf. mob.: e-post: Distributør: Laila Guthus Tlf.: Mobil: Kasserer: Kirkeverge Eva Marie Pedersen Tlf. arb Gaver til bladet: Bankgiro: Redaktøren har ordet Vinteren er lang i år, lengre enn vi kan huske den har vært på mange, mange år. OL og masse snø, vinterdresser, strømpebukser, luer, hauger av snø i gangen -det er litt ekstra pes å bo i Norge i disse dager. Det gledelige er at unger som knapt har visst hva et par ski var, har hatt rikelig anledning til å prøve det ut. Våler har gode forhold både i lysløyper og i bakkene. Dessuten blir det lysere av all snøen, og det er ikke å forakte! Vi nærmer oss påsken med stormskritt, og før vi vet ordet av det, så skal 17.mai-programmet inn i Menighetsbladet -og vips, så er det noen uker med etterlengtet sommer igjen. Er det ikke herlig dere? I dette nummeret av Menighetsbladet får vi sett litt fra land som ikke har slike vintre som vi har. Vi har også mange artikler fra vår egen kommune. Vi ønsker oss nok flere sider i bladet etterhvert, for pågangen med artikler til bladet vårt er stort! Ikke alt får plass, dessverre, -men vi prøver å plukke ut ulike artikler som kan interessere flest mulig lesere. Selv har jeg lyst til å forsøke det kristen/jødiske påskemåltidet som finner sted i Våler Kirke på skjærtorsdag, se annonse inne i bladet. Jeg vil ønske dere alle en riktig God Påske! Sissel Madsø Granvang Foto: Bjørn Christian Torp ØNSKER DU Å ANNONSERE? Vi legger fra 2010 om til helfargede annonser, -kontakt oss, så priser vi din annonse. Send inn ferdig annonse - eller så lager jeg den for deg. Kunngjøringer av møter og arrangementer er gratis. Send teksten inn på mail: Utgivelser og innleveringsfrister for Våler og Svinndal menighetsblad 2010 Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en annonse på det. Vi minner om at stoff til bladet må være OSS I HENDE - SENEST den angitte dato. Bladet kommer ut i midten av den førstnevnte måneden i utgaven. Utgave Innleveringsfrist Utgave Innleveringsfrist januar/februar 1. januar juli/august 1.juli mars/april 1.mars september/oktober 1.september mai/juni 15.april november/desember 1.november 3

4 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg.

5 Fòr ned til dødsriket Av: Svein Th. Kasin, Sogneprest Vi nærmer oss påske. Den underligste tiden i påsken er tiden fra da Jesus ble tatt ned fra korset på langfredag og lagt i graven og fram til påskemorgen. Tiden da Guds sønn var død. - død og begravet, fòr ned til dødsriket, - sier vi i trosbekjennelsen. Dette har med kamp og seier å gjøre. Og har bakgrunn i tanken i det gamle testamentet om at Messias er kongen som skal forløse folket og knuse dets fiender. I det nye testamentet videreføres dette motivet for å tolke Jesu død og oppstandelse og forstå Jesu frelsesverk. Han er Messias som befrir menneskene gjennom å beseire fiendene, ikke romerne eller andre ytre politiske fiender, men onde makter, synd og død, som holder mennesket i fangenskap. Kristus går ned i dødsriket for å befri de som er i døden. Han går inn i fengselets innerste krok for å befri dem som er der, for å føre dem fra fangenskap til frihet. Han går inn i Egypt for å befri folket, for å bruke et viktig bilde fra Israels historie. I natt ble det banket på helvedes port, - sier Grundtvig. Slik beseirer Kristus døden og djevelen ved først å la dem sluke seg. Han sprenger døden og dødsriket innenfra. Døden har forspist seg. Den slukte det den aldri skulle prøvd å sluke. C. S. Lewis beskriver dette som at Kristus kommer under døden. Som å få spettet skikkelig innunder steinen og bryte den opp. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Se, herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger, Kristus Herre er! Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Slik henger Jesu død og oppstandelse nøye sammen som de frelsende begivenhetene. Med oppstandelsen snudde Gud det som så ut som forferdelig nederlag, til seier. Jesus triumferer over alle fiender, menneskelige og overmenneskelige. Døden blir ikke et nederlag, men en gjennomgang til den store triumfen. Gjennom død og oppstandelse, himmelfart og intronisasjon ved Faderens høyre hånd blir Jesus innsatt som Messias. Han ble dømt til døden og korsfestet for gudsbespottelse, fordi han sa han var Guds sønn og Messias. Oppstandelsen viser at han er Messias. 5

6 FOLKESTIER - KIRKEBYGDEN NÆRMILJØUTVALG Aase Junker vil på vegne av nærmiljøutvalget takke for flott aktivitet og stor interesse for konkurransen på folkestiene. Dette er en stor spore til å fortsette, sier hun. Hun bemerker også at folk i år har vært flinke til å notere navn og antall kilometer i bøkene, men oppfordrer fortsatt skoleklasser og barnehagegrupper til å gå eller løpe på stier og i lysløype og notere i boken ved herredshuset. Jeg har telt personer som har notert seg, sier Aase, og til sammen har disse gått 1650 kilometer! For egen regning nevner vi at dette er ikke langt fra avstand i luftlinje mellom Lindesnes og Nordkapp (ca kilometer). Gratulerer! Og ikke minst vil vi gratulere vinnerne av konkurransen - nåværende 4. klasse ved Kirkebygden skole samt Lisbeth Bjorlund. Hipp hurra for dere! Foto: Gardisten H M Kongens Garde Lørdag 10. januar hadde Våler besøk av H M Kongens Gardes drill- og signalkorps. Det var vårt eget korps Ljom som sto for arrangementet i Vålerhallen, Våler kommune og Sparebank1 var en god økonomisk hånd å holde i når et så stort arrangement skulle gjennomføres. Omkring 800 mennesker hadde trosset 20 kuldegrader og benket seg i en varm Hall. Et kjempearrangement og storslagen musikk og drilloppvisning. En stor aften! Tekst og foto: Ivar J.Hauge Menighetsbladet vil også føye til et hipp hurra for Aase og Tage Junker, som stadig involverer seg aktivt i folkestier og friluftsliv, og som håper på minst like stor aktivitet i Toshiba varmepumper - intelligent oppvarming Nå lønner det seg å investere i komfort Best i test Toshiba Daiseikai Polar 13 utmerker seg med særdeles gode resultat i Energimyndighetens test gjennomført av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Pumpen er spesialdesignet for nordiske forhold! Bedre innemiljø Daiseikai-pumpene har et aktivt elektrostatisk filter som effektivt renser luften for pollen, bakterier, virus og luktpartikler. Ta kontakt for pristilbud og befaring! Best i test 2007! Tlf: Fax:

7 Utdeling av Bibler til alle 5. klassinger i Våler Såmannssøndagen var det 5. klassingene i Våler som var i fokus i kirken. Dette var den årlige utdelingen av Bibler til denne aldersgruppa. Tidligere har menigheten delt ut tradisjonelle Bibler, men nå har det kommet en aktivitetsbibel som er tilpasset 5.kl. med oppgaver og fortellinger fra det nye testamentet. Tanken er at de skal bli godt kjent med de mest sentrale fortellingene, og dermed også bli bedre kjent med den kristne tro. Videre er planen at når disse 5. klassingene om noen år kommer som konfirmanter, får de utdelt den tradisjonelle Bibelen. Da er den grunnlaget for konfirmantundervisningen, og på den måten kommer hver konfirmant til å få sin egen Bibel å jobbe med. Trosopplæringskonsulent Eileen Beate Mingeødegård Ulike utfordringer krever ulike løsninger

8 Babysang med lunsj på Våk misjonshus I Våler er det et fantastisk tilbud til alle dere som har babyer; det er babysang annenhver mandag kl Her kommer babyen i fokus sammen med våre mest kjente og kjære barnesanger, noen rim og regler og noen kristne barnesanger. Inga May Naustvik har holdt på med dette en stund og er en veldig flink leder. Jeg ble med på et av treffene og tenkte at dette må jo flere få vite om for her er det så trivelig. Vi startet med å sette oss på et teppe med babyene på fanget. Etter en velkomstsang ble barna lagt på teppet og fikk høre fine, rolige sanger og det lyste lang vei at de koste seg der de lå. Etter hvert var de også ute på gulvet og danset elefantsamba med mammaene sine. Dette var også veldig stas, og det var mye gurgling og latter underveis. Etter en liten time sang vi avslutningssangen, og dermed var det klart for lunsj; brød for de store melk til små! Jeg må si at dette var et lyspunkt på en mandag. Her var det god musikals stemning og ungene syntes helt klart det var stas både å høre musikk, se (og smake!) på hverandre og riste på rytmeegg. Her er det plass til mange flere barn og deres foreldre (pappaer er også hjertelig velkomne) benytt dere av et bra tilbud til de aller minste og bli med på babysang! Eileen B. Mingeødegård Trosopplæringskonsulent I KRISE? Snakk med noen! Døgnåpent Fra kan du også sende SOS-meldinger. Krisesenteret i Moss Tlf Alltid åpent! Ta kontakt før det blir alvor: FAMILIEVERN- KONTORET Løkkegata 15, 1532 Moss Tlf Mental Helse HJELPETELEFON for Mossedistriktet Dronningensgt.12 8

9 Troen på en bedre fremtid Etiopiatur Som mange kanskje allerede har fått med seg var vi en gruppe på 19 unge mennesker som dro nedover til en verden vi ikke var kjent med. Noen av oss kjente hverandre fra før mens andre møttes på Gardermoen en tidlig morgen den 28.desember 2009 som totalt fremmede. Reisa var lang og vi måtte tilbringe noen timer både på Heathrow i London og i Amman i Jordan før vi endelig landet på flyplassen i Addis Abeba. Der ble vi møtt av flere fra WSG (Win souls for God) som tok oss med til gjestehuset som skulle være vår base de neste dagene. Turen hadde sine absolutte høydepunkter. Noen av disse var: - En natt på et feriested 3 timer utenfor Addis hvor vi fikk massasje. - Kvelden hvor vi fikk feire den etiopiske julen sammen med 900 skolebarn - Møte med de elskede fadderbarna våre. Møte med Addis var tøft. Det var mange sterke inntrykk og opplevelser som vi sent vil glemme. Bare lukten sa mye om hvilke omgivelser vi befant oss i. Uansett hvor vi snudde oss var det et eller annet menneske som ikke hadde noe annet enn seg selv og troen på en bedre fremtid. For noen av disse menneskene hadde til og med håpet begynt å forsvinne. Det å gå gjennom de verste slumstrøkene gjør noe med deg. Det gir deg en følelse av sorg, urettferdighet, lengsel, tro og håp og til slutt, tro det eller ei, GLEDE. Det å møte den livsgleden disse gatebarna utstråler, får deg virkelig til å tenke etter hva man selv setter pris på i hverdagen her hjemme i Norge. Vi hadde med oss små gaver da vi gikk rundt. Vi delte ut ballonger og godteri til gatebarna vi møtte. Den gleden som lyser ut av øynene deres når de får en liten, blå ballong i hånda gir deg en følelse av at du faktisk kan gjøre en liten forskjell. Kanskje ikke for alle, men for det lille barnet som fikk den lille blå ballongen i hånda var dette en liten forskjell. De følte at mennesker rundt dem brydde seg. Det var som om vi la en ny kubbe på bålet til disse barna, et bål for håp og tro. Vi fikk også oppleve Addis Abeba på sitt verste. Vi var med WSG lederne ut på gata på kvelden. Her fikk vi se mye som ville gjøre selv den barskeste og tøffeste mann til en bløt og følsom person. Vi gikk blant annet gjennom horestrøket hvor jenter helt ned i 9-10 års alderen sto og solgte seg selv for en billig penge. Også det å se jenter på min egen alder stå gatelangs med minimalt med klær og ble hentet av menn i årene gjør meg kvalm, trist og sint. Jeg blir trist fordi jeg vet at det finnes håp et eller annet sted og sint fordi disse menneskene ikke får nok hjelp og omsorg til å komme seg videre. Dette er hverdagen til disse stakkars jentene. Det er slik de får noen Birr (myntenheten i Etiopia) til mat. Vi var som sagt 19 unge gutter og jenter som dro nedover. Vi startet som fremmede med endte opp som veldig gode venner. Det å leve så tett på hverandre og dele de sterke opplevelsene samme gjorde at ting ble ti ganger sterkere. Dette førte til at følelsene fløt over for noen nå og da. Vi fant glede og trøst i hverandre. Særlig under disse samtalene med Gizachew og de andre i WSG hvor vi delte følelser og inntrykk fra det vi hadde vært med på var det flere som måtte tørke noen tårer som rant nedover de hvite kinnene våre. Disse hvite kinnene var kontrasten. Vi møtte et folkeslag som er undertrykt mange steder i verden og det at vi som hvite viste at vi brydde oss om de som hadde det verst var ikke en vanlig opplevelse for den etiopiske befolkningen. Vi var en super gjeng som hadde det kjempemorsomt sammen. Vi fikk blant annet oppleve en annerledes nyttårsaften der nede. Den startet med at vi fikk møte våre herligste fadderbarna våre. Dette ble et sterkt møte for mange. Vi fikk høre historiene deres og vi fikk møte det mennesket som har blitt vårt hjertebarn vår lille engel. På kvelden ble vi tatt med ut til en kulturrestaurant hvor vi fikk se og høre på etiopisk dans og musikk. Vi ble også servert den etiopiske nasjonalretten Injherra Vått. Det ble en annerledes men minnerik nyttårsfeiring. Det å være med på en tur som dette gjør at man får et helt annet perspektiv på livet. Man lærer å sette pris på de små tingene i hverdagene. Vi lærte også at små ting for noen er store ting for andre. Det er to helt forskjellige verdener under en og samme himmel. Inger-Helene Ellefsæter 9

10 Kirkeofferet i 2009 SVINNDAL MENIGHET 4. januar: Kateketfondet januar: Menighetsarbeidet februar: Kateketfondet februar: Det Norske Misjonsselskap mars: Evangeliesenteret mars: Normisjon mars: KFUK/KFUM april: Den Norske Israelsmisjon april: Kirkens Nødhjelp 1.412, april: Menighetsarbeidet 1.539, april: IKO mai: Fredheim søndagsskole 3.396, mai: Gatebarnprosjektet mai: Kateketfondet mai: Menighetsarbeidet juni: Svinndal skolekorps juni: Kateketfondet juli: Kateketfondet august: Orgelfondet august: Menighetsarbeidet august: Gatebarnprosjektet august: Kateketfondet september: Godt Nytt 2.373, september: Menighetsarbeidet oktober: Orgelfondet 1.906, oktober: Menighetsarbeidet oktober: Kateketfondet november: Menighetsarbeidet 1.425,50 8. november: Menighetsarbeidet 1.645, november: Menighetsarbeidet desember: Svinndal skolekorps desember: Gatebarnprosjektet desember: Kateketfondet Til sammen kr ,50 VÅLER MENIGHET 11. januar: Kateketfondet januar: Menighetsarbeidet: februar: Diakonalt arbeid i Våler februar: Det Norske Bibelselskap februar: Kirkens SOS i Borg mars: Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep mars: Våler Kirkes Barnekor 2.881, mars: Kirkens Nødhjelp april: Kirkens Nødhjelp 4.239,50 5. april: Kateketfondet april: Menighetsarbeidet 2.551, april: Kirkens SOS i Borg mai: Kateketfondet mai: Kateketfondet juni: Kateketfondet juni: Kirkens Nødhjelp juni: Menighetsarbeidet juli: Kateketfondet juli: Menighetsarbeidet august: Gatebarnprosjektet 2.807, august: Menighetsarbeidet september: Kateketfondet september: Kateketfondet september: Søndagsskolen i Våler 2.176,50 4. oktober: Kateketfondet oktober: Våler Kirkes Barnekor november: Menighetsarbeidet november: Menighetsarbeidet november: Speiderne 2.485, desember: Menighetsarbeidet desember: Etiopiaprosjektet desember: Kateketfondet Til sammen kr Takk Orgelkomiteen i Svinndal takker så mye for gaven på kr 5.000,- gitt til Orgelfondet i Svinndal fra Betsy M. Onsaker sitt dødsbo. Takstmann/ Byggmester: John Egil Måleng Folkestadhøgda 12, 1592 Våler Telefon: E-post: Sertifisert for: Kan også bistå med: Verditakst Prosjektering Boligsalgsrapport Byggesøknader Tilstandsrapport Byggoppfølging Skadetakster Idésenter for utemiljø - Belegningsstein - Kantstein - Skifer - Heller - Støttemur Folkestad Industrifelt, Våler Tel ØISTEINS GATE 1, 1511 MOSS Telefon: Faks: E-post:

11 PÅSKEMÅLTID i Våler kirke på skjærtorsdag Universell Utforming Fint for alle, nødvendig for noen... Menighetsbladet ble invitert av Rådet For Funksjonshemmede (RFF) i Våler til å være med på en befaring på Herredshuset. Vi skulle se de nye NAV-kontorene og ikke minst den gamle delen av Herredshuset, for å se om det tilfredsstiller kravene til å ha besøk av, eller ansette folk med en funksj-onshemming. At de nye NAV-kontorene var bra, burde ikke komme som noen overraskelse, -der var alt i sin skjønneste orden. Ledefarger i gulvene, kontraster for svaksynte, - disk i ulike høyder, teleslynger og dørautomatikk. Verre stod det til i resten av huset. Skal man f. eks jobbe i teknisk etat, kan man ikke være avhengig av rullestol, da kommer man rett og slett ikke opp til kontorene. Skulle man også være så uheldig å trenge et toalett om man er på fest i festsalen - da må man skli på rekkverket ned i kjelleren, og bare håpe og be om at noen bærer en opp igjen. RFF skal jobbe for å følge opp og rapportere om slike ting i kommunen vår. Her er de som er medlemmer i RFF pr i dag : 1. Roger Brennvall leder 2. Jorun Vestad nest leder 3. Elisabeth Kjelaas 4. Ledig 5. Kjerstin Funderud (Kommunestyre) Vara medlemmer : 1. Eva Belgen 2. Reino Trolltun 3. Tove Olsen 4. ledig 5. Espen Wold (Kommunestyre) Som du ser mangler de både et fast medlem og en vara, så kanskje du kunne tenke deg å være med i rådet? Kontakt Roger Brennvall: På skjærtorsdag ønsker vi alle velkommen til påskemåltid i Våler kirke, kl. 18, hvor det er dekket langbord i midtgangen. I fjor hadde vi dette i Svinndal kirke. Det var første gang vi har hatt dette i våre menigheter. Det var en stor opplevelse. Påskemåltidet er et av verdens eldste og mest kjente bordfellesskap. Vi skal feire kristent påskemåltid i bibelsk/ jødisk tradisjon, hvor vi minner hverandre om frelsesverket. Vi skal høre lesning fra Bibelen, synge, drikke og spise diverse symbolske retter. Gjennom ord og handling, smak, lukt, hørsel og syn vil vi oppleve historien om vår frelse. Kristent påskemåltid har med deler av det jødiske påskemåltidet til minne om Israelfolkets slaveri i Egypt og utfrielsen, og fra det som skjedde med Jesus og hans innstiftelse av nattverden. Vi ser sammenhengen her og får en rekke ahaopplevelser underveis. Måltidet er en fellesskapsopplevelse hvor vi får gripe de lange linjene i frelseshistorien. AUTORISERT FOTTERAPEUT Fotkremer ENGERDAL Birgith Breivik tlf Jeg kommer hjem til deg! Gavekort Gjerlaug s Tel / Hytteferie web: //p-gjerla.home.online.no 11

12 Påskevandring Fredag 9. april arrangerer menigheten igjen påskevandring. Dette er et tilbud til hele menigheten og det er en fin opplevelse å få med seg. Vi møtes ved Fergeleiet i Våler og går gruppevis innover i skogen, der vi underveis stopper ved ulike poster. Her kan vi blant annet oppleve tekstlesning, sang, nattverd og drama. Påskevandringen kalles en stille vandring - det betyr at vi ikke snakker så mye underveis, men likevel er sammen om opplevelsene som kommer underveis. Vi avslutter vandringen ved Brønnerødtjern, sammen med speiderne. Alle konfirmantene blir med, og foreldrene er oppfordret til å følge dem. Hjertelig velkommen til en vandring med fokus på påskebudskapet! Dugnad på kirkegårdene i Våler og Svinndal Menighetsrådene i Våler og Svinndal innbyr med dette alle som har lyst og mulighet til dugnad ved : Våler kirke og kirkegård lørdag 8. mai fra kl 10:00 Svinndal kirke og kirkegård fredag 7. mai fra kl 17:00 og lørdag 8. mai fra kl 10:00 Håper akkurat du og kanskje lag og foreninger vil komme og hjelpe til med å gjøre kirkegården og områdene rundt kirkene ekstra pene til 17. mai i år! Fint om de som kommer tar med litt hageredskap. Kontakt gjerne leder for Våler; Trond Gustavsen på mobil: eller leder for Svinndal; Odd E. Kjærnsrød på mobil: om du lurer på noe. Velkommen til en felles innsats for kirkegårdene før 17.mai! hilsen Menighetsrådene Din Interiør-leverandør Tlf.: Fax: Våler i Østfold Leverandør av ekte håndknyttede tepper ENGROSSALG AV BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY Anne Kari Moslått 1593 Svinndal Tlf: , Faks: e-post: VÅLER GRAVESERVICE AS GRAVING - SPRENGNING TRANSPORT Sentralgodkjent firma Mobil Fax E-post: Vi har godkjenning for montering av renseanlegg 12 Utleie av Fredheim Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim for arrangementer. Vi har følgende priser: Storesal - kr. 400,- Lillesal - kr. 150,- Kjøkken - kr. 250,- Leie av hele huset kr. 800,- Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf SALONG KLIPPY Solarium Svinndal Tlf.: BØNDENES HUS, SVINNDAL - Et godt alternativ ved store og små arrangementer. Bordsetning opp til 200 personer. Ring for bestilling

13 SKATTEFRITAK FOR GAVER! Informasjon om skattefrie gaver til Den norske kirke. Det er mulighet for å få skattefritak for gaver du gir til kirken din. Gavebeløp gitt til Den norske kirke kan nemlig føres opp til fradrag i inntekten før skatten blir beregnet. Det er imidlertid en forutsetning at for å få skattefradrag må gaven(e) til sammen utgjøre mellom kr 500,- og kr ,- i løpet av et år og vi må ha dine personalia i forbindelse med gaven(e) du gir. Ordningen med skattefritak for gaver til Den norske kirke forutsetter nemlig at opplysninger om giver og gavebeløp blir rapportert til skattemyndighetene. Dette gjelder navn, adresse og fødselsnummer samt samlet gavebeløp gitt til menigheten og kirken i løpet av inntektsåret. Det betyr at gavemottaker må registrere disse opplysningene og rapportere dem videre til skattemyndighetene for at du som gir gaven skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk og opplysningene vil kun bli brukt av skattemyndighetene for å beregne riktig skatt. Den norske kirke er organisert slik at lokalt er det menighetsråd og kirkelig fellesråd som representerer menigheten. Ordningen med skattefritak for gaver til Den norske kirke er organisert slik at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse som har fått myndighet fra menighetsrådet/fellesrådet til å motta slike gaver. Ikke alle som gir en gave til Den norske kirke ønsker skattefritak. En velger selvfølgelig derfor selv om gaven skal rapporters inn eller ikke. I praksis betyr det at dersom en oppgir fødselsnummer når en gir sin gave, vil gaven bli rapportert videre. Dersom en derimot ikke oppgir fødselsnummer, vil gaven heller ikke blir rapportert til skattemyndighetene. Vår oppfordring blir derfor at benytt gjerne denne muligheten til å få skattefradrag på gaven du gir til din kirke og din menighet! Følgende bankkontoer kan benyttes for gaver til Våler og Svinndal sokn: Kateketfondet (felles for begge menigheter): Våler og Svinndal Menighetsblad: Orgelfond Svinndal (innsamling til nytt orgel): Blomsterfond Svinndal (til forskjønnelse av kirkegård og blomster til alteret): Givertjenesten i Våler (til Våler menighetsråd): Blomsterfond Våler (til forskjønnelse av kirkegård): Som et forsøk vil Våler bibliotek fra 1. mars 2010 tilby et utvidet bibliotektilbud ved skolebibliotekene: Svinndal skole: torsdager kl.: Våk skole: mandager kl.: Her kan du låne eller bestille bøker og andre medier. Vi tlbyr brukeropplæring i informasjonssøking. Velkommen til et lokalt tilbud! Diakoniutvalget i Svinndal ønsker flere medlemmer! Som kjent, var det valg til nytt menighetsråd høsten I den forbindelse skulle det også velges nye medlemmer til de forskjellige utvalg, deriblant diakoniutvalget. Utvalgets medlemmer fra forrige periode, som har gjort en fin innsats, ønsket avløsning. Resultatet ble, at pr. i dag er det kun to medlemmer som har sagt ja til å sitte i utvalget, det er ønskelig med flere. Det forrige utvalget arrangerte hyggemøter på Klokkergården den siste tirsdagen i måneden med bevertning, utlodning og ofte besøk utenfra. Dessuten fikk 80-og 85 års jubilanter en blomsterhilsen. Det er opp til det nye diakoniutvalget å finne ut hva de ønsker å satse på. Er det noen som kan tenke seg å gjøre en innsats her så ikke nøl med å ta kontakt med kirkekontoret, tlf UTVIDET BIBLIOTEK- TILBUD VED VÅK OG SVINNDAL V/S I.L. avviklet årsmøtet på Grendehuset, Kirkebygda torsdag 4 februar. Idrettslaget kunne glede seg over en pen økning på antall medlemmer. Spesielt, alpin, fotball og friidrettsgruppene gav i årsrapportene melding om god utvikling. Følgende medlemmer ble valgt til Hovedstyret: Leder Nestleder, Styremedl. Styremedl. Styremedl. Egil Holm Erik Listerud Mari Rognlien Steinar H Myre Leif Odd Feragen Personlige varamenn er Bjørn Ramsli. Odd Korslund, Ole Petter Gjerlaug, Rune Listerud og Gro Haugmo Revisorer ble også valg, samt utsending til kretstinget.

14 TOMTER TIL SALGS PÅ FOLKESTAD Prisantydning: fra kr Tomtestørrelse: ca. 1 mål Prospekt over tomtene kan fåes ved henvendelse til: Kontor tlf kl 9-15 Ved interesse så ta kontakt for visning på Mobil tlf / Knut Bjerke Entrepenør A.s Postboks 3, 1592 Våler Telefon: Telefaks: Mobil: Epost: til: Hjemmeside: Hageselskapet Våler og Svinndal Telefon: KIRKEBYGDEN GRENDEHUS Et trivelig lokale for utleie alle dager. Grendesal, grupperom m.v. Ring barnehagen for bestilling og opplysning om priser på tlf BYGGMESTER FRITS BLOMQVIST Byggeoppdrag utføres på nytt og gammelt Holmen - Tlf FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Våler Vannverk BA Du treffer oss på Folkestad, i det nye bankbygget i 2. etg. Tlf.: E-post: 14 Medlemsskap gir kunnskap og glede Kontakt Winnie, tlf: e-post: Etabl Byggmester Ulf Johannessen KVALITETSBYGG TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE Bjerkeli 1591 Sperrebotn Vi freser bedre enn din katt! Fresemasse / oppmalt asfalt selges. Ypperlig til bruk på gårdsveier o.l. Vadbakken 6, 1592 Våler Tlf Mob Tel./Fax Mobil

15 Konfirmantseminar Lørdag 13.mars, kl deltar konfirmantene på konfirmantseminar på Våk misjonshus. Vi forbereder Ung Messe denne lørdagen. Lunsj blir servert. UNG i Våler Vinterferien Det var ordentlig vinter i vinterferien - uke 8. Kanskje litt kaldt og det sved litt i kinnene. Men i Middagsåsen skisenter var det stor aktivitet. Mottoet var kanskje: Ut i bakken - inn og varme seg og ut igjen. Ja slik gikk nesten hver dag for mange. Det er ikke hvert år at de som har vinterferie har slike muligheter til finne på ting. Det er imponerende å se den store ferdigheten som de fleste har i bakken. Det må da være et resultat av alle kursene som har blitt holdt i bakken i vinter. En honnør til alpingruppa i V/S. Barnekoret Godt Nytt Denne høsten har barnkoret vårt fått mange nye medlemmer og det er ca. 35 barn som er med og synger. Den yngste er 2 år og de eldste jentene våre er blitt 11 år. Vi øver hver torsdag, men tar fri den siste i hver måned, har noen sangoppdrag gjerne på basarer og noen familiegudstjenester. Her gir vi alt, og det er mye trøkk i koret når vi er ute på oppdrag. I november hadde vi en øvelseslørdag, der vi først øvde på julespillet vi skal bruke til julegudstjenesten og senere fikk alle sammen lære en ny dans. Hildur Marie Angell hadde på oppdrag laget bevegelser til en av sangene våre. Hun kom derfor og instruerte oss i denne dansen dette var noe som ble godt mottatt av barna Innimellom slaga hadde vi pølsefest og feiret et par bursdagsbarn med sjokoladekake. Vi er et barnekor som blomstrer og trives i Svinndal, og vi tar vel i mot nye medlemmer. Hilsen Maren Hovland, Anne Kari Moslått ( ) og Eileen Mingeødegård ( ) 15

16 Møteplassen Godt Nytt Vi har øvelse på Fredheim hver torsdag kl Annenhver torsdag har vi kveldsmat på øvelsene. Vi ønsker alle barn som har lyst til å komme og se om de vil begynne å synge med oss, velkommen på øvelser! Vi er i alderen ca 3 år- 4. klasse. Vi har ingen aldersgrense! Ta kontakt med Eileen Mingeødegård, Miriam Westin eller Anne Kari Moslått tlf.: hvis du lurer på noe! Våler kirkes barnekor Velkommen til øvelser hver onsdag på Våk skole. Cecilie Sandal dirigerer. Spørsmål? Kontakt leder Sissel Vinje på tlf.: Svinndal barne- og ungdomskantori for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Øvelse i Svinndal kirke tirsdager kl Kontakt vår leder: Arnfinn Hovland, tlf.: , eller organisten. Våler Sangkor Koret ønsker velkommen til øvelse på Kirkebygden skole hver torsdag kl Vi ønsker flere medlemmer, både damer og herrer. Har DU lyst å synge i kor så møt opp på neste øvelse, eller ta kontakt med leder Ruth Else Villadsen, Dillingøy gård, 1591 Sperrebotn. Tlf e-post: Friidrettsguppa tar gjerne i mot flere barn på treningene. Vålerhallen: Torsdager Alle over 6 år velkomne. Spørsmål kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: , eller Mari Rognlien, tlf.: Er det noen som ønsker friidrett lagt inn i treningen, ta kontakt. Trim for de minste! Våler Turn og Lek. Hver mandag kan gutter og jenter i aldreren 1-4 år møtes i Vålerhallen. En time med sang og lek fra kl ! Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Wenche P. Johansen tlf.: , eller Anna Gjerlaug tlf.: Ellers ønsker vi barn og foreldre hjertelig velkomne! Våler skolemusikkkorps Våler skolemusikkorps kan tilby undervisning for musikanter og drillelever. Øvelsene foregår på Våkhuset hver onsdag: - Individuell - eller gruppeinstruksjon (30 minutter) mellom kl og Instruksjon i drill kl Fellesøvelser: aspiranter kl hovedkorps kl Drill instruktør: Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren Eventuelle spørsmål kan stilles til: Audun, tlf:: eller Anne Louise Fastsatte møtedato for felles menighetsrådsmøter for både Våler menighetsråd og Svinndal menighetsråd: Onsdag den på kantina på helse- og sosialsenteret Felles årsmøte for både Våler og Svinndal menighetsråd tirsdag den på Fredheim kl Menighetsrådsmøtene er åpne for alle og starter kl 19:00. Ledige sommerjobber! for stell av graver på Våler og Svinndal kirkegårder. DAG S UTEMILJØ Utfører arbeid innen : Trefelling, beskjæring, gressklipping og diverse hagearbeid. Utfører også maling av hus utvendig og stenlegging. Godt utført arbeid til overkommelige og hyggelige priser! Adresse: Dags utemiljø / Dag Åsheim. Onsaker 1593 Svinndal. Tlf : Skal du stort sett være hjemme i sommer og kan tenke deg en ekstra sommerjobb? Våler kirkelige fellesråd trenger hjelp til stell av graver på både kirkegården i Våler og i Svinndal. Arbeidet består i innkjøp av blomster, planting, vanning og luking gjennom sesongen. Lønn kr. 500,- pr. grav. Er dette noe du kan tenke deg så ta kontakt med kirkevergen på telefon

17 BygdeCafeen har åpent mandag, tirsdag og onsdag fra kl Dagens rett hver tirsdag på Bygde- Cafèen fra Bingogruppen Vi møtes på Frivilligsentralen mandager i like uker kl Enkelt bevertning. Lekse-kafè Leksehjelp for 5-7 klassetrinn hver mandag fra kl på Frivilligsentralen. Våler bibliotek kommer på Frivilligsentralen onsdag 4.november og onsdag 2. desember. Du kan bestille og hente boken hos oss - biblioteket har et utvalg av bøker - lydbøker - tidskrifter med. Boken kommer... Er et tilbud til alle i Våler kommune som ikke er i stand til å besøke biblioteket selv. Du kan nå ringe tlf eller sende mail til biblioteket for å bestille de bøker/lydbøker og andre media du ønsker å låne. Frivillige vil bringe ut bøker den første torsdag i hver måned. Frivilligsentralen og biblioteket i samarbeid. Reidun Andreassen ønsker på denne måte å få takke både foreninger og andre kjente og kjære for all oppmerksomhet som ble vist meg henne, med både blomsterhilsninger og telefonsamtaler i anledning hennes 85 årsdag. Hilsen Reidun. Våler Røde Kors Besøkstjeneste - 1. halvår 2010: Sted: Våler Helse- og Sosialsenter Onsdag 24. mars: Hyggekveld + medlemsmøte kl Påske: Vi deler ut blomster til beboerne Onsdag 21. april: Hyggekveld + medlemsmøte kl Nye medlemmer er svært velkommen! Det er bare å møte opp / ta kontakt. I tillegg til medlemsmøter arrangerer vi hyggekvelder for beboere ca. en gang per måned (med sang og musikk og hjemmebakst), deler ut blomster til påske og arrangerer busstur i juli. Våler og Svinndal Pensjonistforening Alle møtene er normalt på Våler Herredshus fra kl til kl Vi har underholdning på alle samlingene våre. Det er sang, musikk og kaffekos og alle tar med litt hver til matbordet vårt. Vi har også foredrag over aktuelle temaer. Er du innflytter og ny i bygda? Kom og besøk oss, dere skal bli godt mottatt! Ingen skal behøve å være ensomme så lenge det er en pensjonistforening i bygda! Kontakt gjerne leder Gerd Engebretsen på tlf.: eller mobil: VELKOMMEN! 17 Mandagsklubb Dette er en klubb for barn fra 1.-4.klasse. Vi samles annenhver mandag på Våk Misjonshus kl til Vi synger, hører om Jesus og gjør morsomme aktiviteter sammen! Åpen barnehage! Er et gratis tilbud til foreldre, besteforeldre, dagmammaer o.l. som er hjemme med førskolebarn 0-6 år og som ønsker å møte andre i samme situasjon til lek og fellesskap. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Helsestasjon på Våler Helse- og Sosialsenter. Ingen påmelding, bare møt opp og bli så lenge det passer dere; tirsdag og torsdag fra kl (stengt i skoleferier) Ta med matpakke, kaffe og te får du kjøpt. Hjertelig velkommen! For spørsmål: Ring pedagogisk leder Eli Sannem TLF.: eller kontakt Helsestasjonen. Neste møter: 12.mars Svinndal Musikklag underholder 16.april Underholdning 14.mai Moss Pensjonistsangkor underholder

18 MØTER VINTER/VÅR 2010 Våler og Svinndal Misjonssamband og Svinndal Normisjon Første torsdag i måneden er det BØNNEMØTER på Våk misjonshus kl Vi ønsker gamle og nye bedehusgjengere velkommen på møter og til middagssamvær og ser med forventning fram mot et utvidet samarbeid mellom våre to foreninger! Dato Tidspunkt Sted Type arr. Taler/sangkrefter Fredag 5.mars 17:00 Fredheim Åpent hus Godt Nytt med middag 1.basardag Fredag 12.mars 18:00 Fredheim 2.basardag m/hovedtrekning Svinndal Musikklag Torsdag 18.mars 19:00 Våk Noreamøte med besøk fra Råde, Vestby og Dilling inviteres Voi Kenya Onsdag 24.mars 19:00 Fredheim Misjonsmøte Gunnar Navestad Mandag 5.april 2.påskedag 18:00 Våk Misjonsmøte Fredag 16.april 19:00 Våk Åpent hus med middag Onsdag 21.april 19:00 Fredheim Misjonsmøte Rektor Hans Aage Gravaas Søndag 9.mai 18:00 Våk Misjonsmøte Olav Pedersen Greåker Mannsmusikk Misjonssambandet Våler og Svinndal Leder: Kay Armann Ellefsæter Tlf. priv.: , arb.: Mobil: e-post: Svinndal Normisjon Kontaktperson: Anne Kari Moslått Stuttingen 6, 1593 Svinndal Tlf. priv.: arb.: Mobil: e-post: ANNONSESPONSOR: Hjertelig takk for din gave til menighetsarbeidet: 18

19 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne fra Våler og Svinndal menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer. - Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy. Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av naboen. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren. Trygg hems I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen. Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer. Hyppigere og mer flom? De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp. - Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever kanskje vannstanden med cm. I 2007 kom én meter med vann som ble liggende i to måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung. Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner selv landet som ett av de mest sårbare når det gjelder klimaendringer. Familien Tran må trolig forberede seg på flere og hyppigere flommer i fremtiden. Ta godt imot bøssebærerne fra Våler og Svinndal menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (200 kroner) eller via kontonummer FAKTABOKS Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Om fremtiden: FNs klimapanel (IPCC) regner med at havnivået i gjennomsnitt vil stige med mellom 9 og 88 cm frem til Dersom beregningene treffer, vil dette skape store utfordringer for mennesker som bor i spesielt sårbare områder. Familien Tran er en av mange familier som må forberede seg på flere flommer og mer ekstremvær. Flommen i Vietnam: Mellom oktober og november i 2007 ble Thua Thien Hue provinsen i sentral-vietnam rammet av fire flommer. Nesten mennesker ble evakuert fra hjemmene sine, hus ble oversvømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22 mennesker døde. Familien Tran var en av familiene som måtte flykte. I slutten av september 2009 herjet tyfonen Ketsana deler av Sørøst-Asia og satte store områder under vann. Mange måtte på ny flykte fra hjemmene sine. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tran bygget nytt, flomsikkert hus etter storflommen i 2007 og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengte innover landet. Familien kunne bli boende i hjemmet sitt og skadene forårsaket av flommen var minimale.

20 Hjelpen når fram til Haiti Kirkens Nødhjelp var kort tid etter katastrofen i full gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt i Haiti. Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang behovet for nødhjelp er akutt. Kirkens Nødhjelps lokale partner Viva Rio har vært i gang med nødhjelp siden dag én. Kirkens Nødhjelps vanneksperter Manfred Arlt og Luke Dokter er i full gang med å sette opp vannrenseanlegg sammen med lokale partnere. Når alle Kirkens Nødhjelps vannrenseanlegg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot mennesker. - Mange må ty til ikke-behandlet vann, noe som lett kan medføre vannbårne sykdommer som for eksempel bloddiarè en sykdom som for små barn kan være dødelig. Det var derfor en stor lettelse å få teltene og vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt, leder for Kirkens Nødhjelps katastrofeteam på Haiti. Trenger omfattende hjelp - Så altfor mange lever uten å få dekket sine helt primære behov. Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den hjelp de kan få, sier Arlt. I den fattige bydelen Bel Air i Port-au-Prince har flere tusen mennesker samlet seg i en teltleir på gata, blant annet under solide familietelt fra Kirkens Nødhjelp. Noen telt vil også fungere som en lenge etterlengtet sykestue i flyktningleiren som drives av Viva Rio. Nødhjelp og langsiktig bistand Generalsekretær Atle Sommerfeldt besøkte området rett etter katastrofen. - Befolkningen på Haiti er rammet av en nærmest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfattende hjelp i mange år fremover, sier en sterkt berørt generalsekretær Sommerfeldt. Kirkens Nødhjelp har jobbet i Haiti i over 20 år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og støtte gjennom våre seks lokale partnerorganisasjoner også etter at den første katastrofetiden er over. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er viktig Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Folks innsats gjennom Kirkens Nødhjelp fasteaksjon kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Pengene som samles inn under aksjonen er ikke øremerket, noe som gir Kirkens Nødhjelp fleksibilitet til å sette inn nødhjelp raskt når katastrofen rammer, slik som for eksempel i Haiti. Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER STEINAR ENDERØD A/S MASKINENTREPENØR MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING 1591 SPERREBOTN - tlf Mobil

Det er vår! Kjør forsiktig!

Det er vår! Kjør forsiktig! Årgang 70 Mai/Juni 2010 Våler kommune Kom mai du kostbare... side 5 Det er vår! Kjør forsiktig! Forandringer ved legekontoret side 6 Vellykket Ung Messe side 15 Barn gir til barn i fattige land side 20

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

En lang vei. 2 KirkeNytt FOR TROMSØ. Har du tenkt på det?

En lang vei. 2 KirkeNytt FOR TROMSØ. Har du tenkt på det? Nr. 1-2010 En lang vei Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Foto: Yngve Olsen Sæbbe Han: Nesten skallet isse. Det håret han har igjen som omkranser hodet, bølger grått og fyldig ned mot nakken

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

gang L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter i n n h o l d Pusterom... 2 På gang... 3 I speilet:. Elin Dammyr...

gang L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter i n n h o l d Pusterom... 2 På gang... 3 I speilet:. Elin Dammyr... kirkespeilet gang L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Nr 1 2010 mars 41. årgang Utgitt første gang juni 1969 i n n h o l d Pusterom... 2 På gang... 3 I speilet:. Elin

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 1 2014 Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona Foto: Aldona Pivoriene Frogn kirke i vakker vintersol ANDAKT

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer