Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 10. mai 2005 kl i Holmlia kirke. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme per andel. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan andelseier i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andel. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag avholdes tirsdag kl i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 A) Årsregnskapet for 2004 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Forslag fra styret om salg av kirketomta B) Forslag fra styret om inntektsføring av depositum for garasjenøkler. Forslag er tatt inn på s 32 i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Oppnevnelse av miljø-, velferd-, og dugnadsutvalg for 1 år G) Oppnevnelse av dyreutvalg for 1 år H) Oppnevnelse av trafikkutvalg for 1 år Oslo, I styret for Storfjellet Borettslag Anne Meyer /s/ Karsten Nordstrand /s/ Bjørn Moltu /s/ Michael Riis Jacobsen /s/ Jon Tangen Hestnes /s/ Karianne Ottesen /s/ Karen Sofie Sars /s/

3 3 STORFJELLET BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder Anne Meyer Ravnkroken 6 B Nestleder Karsten Nordstrand Ravnkroken 26 A Styremedlem Bjørn Egil Moltu Ravnkroken 64 E Styremedlem Michael Riis Jacobsen Ravnkroken 28 B Styremedlem Jon Tangen Hestnes Ravnkroken 2 B VARAMEDLEMMER TIL STYRET Karianne Ottesen Karen Sofie Sars Jorge Soria Irma Kremers Ravnkroken 6 A Ravnkroken 4 A Ravnkroken 70 A Ravnkroken 12 B Irma Kremers har i perioden fratrådt sitt verv som varamedlem grunnet flytting fra borettslaget. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Anne Meyer som delegert Karsten Nordstrand som vara VALGKOMITÉEN Lars Englund Cato Scharning Tove Nossum Rune Ven Säfvenbom Ravnkroken 38 A Ravnkroken 56 C Ravnkroken 46 D Ravnkroken 6 A Cato Scharning har fraflyttet borettslaget i perioden og er derfor ikke lenger med i valgkomiteen. MILJØ-, VELFERDS- OG DUGNADSUTVALG Berit Berg-Rolnes Joe Andrade Geir Amsjø Astrid Blindheim Wenche Hansen Egil Lyder Ravnkroken 16 C Ravnkroken 16 E Ravnkroken 68 C Ravnkroken 70 C Ravnkroken 74 A Ravnkroken 64 F

4 4 STORFJELLET BORETTSLAG DYRE- OG TRAFIKKUTVALG Stig Løvold Storm Krogh Ravnkroken 4 A Ravnkroken 68 B 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo og har adresse: Ravnkroken 2-74 Borettslaget består av 194 andelsleiligheter, fordelt på 37 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 185, bruksnummer 57 og er på ca m 2. Første innflytting skjedde i Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 9 styremedlemmer er 4 kvinner. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med HVS AS som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, kan bomiljøvekter kontaktes på telefon

5 5 STORFJELLET BORETTSLAG STYRET Styret har kontor i Ravnkroken 2 B (på gavlen). RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse, er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TV, RADIO, BREDBÅND OG TELEFONI Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Per i dag har vi avtale med UPC på TV-grunnpakke på 25 kanaler. I tillegg tilbyr UPC både betal-tv, NVOD (Near Video On Demand), DAB (Digital Radio, primært musikkanaler), telefoni og Internett bredbånd. Dette leveres gjennom kabel-tv nettet. For nærmere informasjon om UPCs tilbud, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til UPC har telefonnummer Multinett har også inngått avtale med Smartcall om levering av telefoni og bredbånd gjennom telefoninettet. Telefoninettet eies av Multinett. Bredbåndstjenesten fra Smartcall er basert på teknologien ADSL2+, noe som gir svært god kapasitet. For ytterligere informasjon om disse tjenestene, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Smartcall har telefonnummer Multinett har egen butikk og servicesenter, hvor du kan få utført alle tjenester knyttet til ovennevnte leveranser. Butikken og servicesenteret ligger på Holmlia Senter. Epost til butikken er og telefonnummeret er Se også Multinetts hjemmeside De kabelnettede tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Du unngår dette ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt UPC for kabel-tv nettet og Smartcall for telefoninettet. Du kan også kontakte Multinetts butikk. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser og garasjeplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret.

6 6 STORFJELLET BORETTSLAG NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fåes ved henvendelse til OBOS Holmlia. Gebyr for dette er kr 100,-. Nøklene blir sendt i oppkrav. Nøkler til garasjen fås kjøpt hos OBOS Holmlia. Pris kr 100,- pluss gebyr tll OBOS på kr 60,-. Portåpner til garasjeport kan kjøpes hos styret. Skilt til ringeklokke i blokkene bestilles hos styret. Skilt til postkasse kan bestilles hos Holmlia Interiør og Farge AS på Holmlia Senter (skiltstørrelse 75 mm x 30 mm). FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS Holmlia på telefon Det er pr registrert 2 framleide andelsleiligheter i borettslaget. RENHOLD Borettslaget har fra avtale med Sigma Renhold om vask av trappeoppganger/fellesarealer. TEORETISK LEIE Borettslaget har avtale om teoretisk leie. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Borettslaget har en løpende avtale med Låsmester1 om årlig kontroll av røykvarslere og brannslokkingsapparater. TELEFONI Selskapet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for beboerne.

7 7 STORFJELLET BORETTSLAG Rabattene er som følger: 20 % rabatt på trafikk til andre fasttelefoner, til mobiltelefoner og til utland. (25 % rabatt hvis kunden ringer for mer enn kr 333,33 pr mnd). Fri bruk hver lørdag (kunden betaler kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Opptil 40% rabatt på internettabonnement. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med UPC eller Smartcall. INDIVIDUELL MÅLING AV VARME OG VARMT VANN Borettslaget har individuell måling av varme og varmtvann. Andelseierne betaler a-konto for fjernvarmen via husleieblanketten, og det foretas oppgjør en gang pr år etter avlesning. Avregning skjer pr I forbindelse med flytting må Ista AS (tidligere Viterra Energy Services AS) lese av målerne for varme/varmt vann. Ista kan kontaktes på telefon Ved fraflytting skal det holdes tilbake et depositum på kr 2.000,- fram til første avregning. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Hafslund om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen: Prisgrensen (maksimumspris): 34,70 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 40,90 kwh (inkl. gjeldende avgifter) OBOS har også inngått avtale med Elkem og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalen gjelder frem til Rabatten kommet i tillegg til resultatet av kraftforvaltningsavtalen. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2003 Utbedring av det katodiske beskyttelsesanlegget i garasjedekket i Ravnkroken 4, øvre plan. Det ble montert individuelle målere for varme og varmtvann Nye tak på resten av rekkehusene. Gjennomført våtromskontroll i rekkehusene Gjennomført våtromskontroll i blokkene. Lagt nytt tak på en del av rekkehusene.

8 8 STORFJELLET BORETTSLAG Nye skilt og oversiktskart ble montert og satt opp ved adkomstsonene til borettslaget Nytt tak på nr 68. Oppgangene ble pusset opp. Opprusting av lekeplasser og adkomstsoner ble sluttført Samtlige inngangsdører til oppgangene i blokkene ble skiftet. Skiftet ut slitt og flisete rekkverk mellom Ravnkroken 4 og 6, samt satt opp nytt rekkverk ved enden av Ravnkroken 6. Oppgradering av kabelnettet med tanke på internett og fremtidige tjenester over kabelnettet. Asfaltert parkeringsplassen mellom Ravnkroken 2 og 4 og parkeringsplassen ved innkjøringen til Ravnkroken 60 og 64. Oppstart av arbeider med utbedring av lekeplasser Tetting av lekkasjer i kulvert mellom Ravnkroken 4 og 6. Viken Energinett AS overtok eiendomsretten og drift- og vedlikehold av sekundærnettet for fjernvarmen helt frem til oppstikket 0,5 m over gulv i rekkehusleilighetene og til fellesoppstikk i hver blokk. En del beisearbeide ble utført. Tak og renner i rekkehusene ble reparert. En oppgang ble pusset opp Beising av blokker og rekkehus ble utført på dugnad i Ny runde med beising ble startet opp i Det ble gjennomført fargeskifte på kontrastfargene der alle i samme blokk/rekke var enige. Ytterligere fargeskifte må vente til neste beiserunde. Takfolien på blokkene ble reparert (reklamasjon). Parkeringsdekket mellom øvre og nedre parkeringsnivå under Ravnkroken 4 ble utbedret. Strupeventiler i rekkehus og blokker ble byttet ut. Radiatorventiler i rekkehus ble også byttet. Gangveien ned til kirken ble utbedret og asfaltert Vaktmesterleiligheten ble pusset opp Takfolien på alle 3 blokkene ble skiftet. Ballplassen sto ferdig. I 1994/95 og 96 ble badene som hadde fuktskade på grunn av feil i forbindelse med rørgjennomføring utbedret. Reparasjonen ble bekostet av borettslaget da skaden oppsto som følge av mangelfullt utført arbeid under byggeperioden. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø

9 9 STORFJELLET BORETTSLAG Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. Reglene for dette er distribuert i eget rundskriv og finnes også å lese på borettslagets hjemmesider. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg på telefon

10 10 STORFJELLET BORETTSLAG For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer 6. STYRETS ARBEID MØTER, BEFARINGER OG KURS/SEMINAR Styremøter: Det har i perioden vært avholdt 14 styremøter. Øvrige møter: individuell energiavregning, installering av varme- og varmtvannsmålere generalforsamling HVS Multinett, generalforsamling og aksjonærmøter flere møter vedrørende Privat Nett flere møter vedrørende betongrehabilitering underutvalg vedrørende dugnadsarbeid, dyrehold og trafikk Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, informasjonsmøte og møte om Holmlia Senter Befaringer vedrørende: søppelordning / oppsett av søppelskap flere runder med Renovasjonsetaten om fremkommelighet i borettslaget beising / maling vedlikehold av lekeplasser og grøntanlegg rehabilitering av betong, terrasser, dekker og garasjer vernerunder renhold/trappevask trepleie / trefelling anleggsarbeider i borettslaget (murer, fjernvarme, utebelysning)

11 11 STORFJELLET BORETTSLAG diverse befaringer hos beboere garantibefaring, reklamasjonsarbeider rekkehustak Kurs/seminar og temakvelder: kurs i konflikthåndtering styrelederkonferanse Multinett, seminar om Privat Nett og ny grunnpakke (kanalvalg) STYRETS ARBEID Styrets arbeid i 2004/2005 har vært preget av flere saker som har medført mye arbeid: Oppfølging av individuell energimåling Alminnelig vedlikehold av bygningsmassen Betongrehabilitering Gjennomgang av utebelysning i borettslaget Forsikringsskader Trepleie / Trefelling Borettslagets nettside Styret har hatt en praksis med åpent styrerom vår og høst Styremøtene finner sted ca hver 3. uke på mandager. Styret vil invitere beboerne videre til åpne styrerom gjennom rundskriv og Ryktebørs. Styret har benyttet en arbeidsform med oppfølgingsliste på åpne eller uavsluttede saker slik at disse blir fulgt opp. Mange saker har ført til stort arbeidspress på sentrale styremedlemmer. Dette har styret forsøkt å kompensere med løpende telefonisk kontakt, bruk av elektronisk post og uformelle møter. Styret har gått over til elektronisk fakturabehandling. Dette muliggjør en tettere oppfølging av borettslagets økonomi med et ryddig fakturaarkiv. Selve fakturabehandlingen blir også bedre kvalitetssikret. Styret har utgitt Ryktebørsen og mange rundskriv for å informere beboerne om aktuelle saker og gi nyttige opplysninger. Styret oppfordrer beboerne til å gi innspill til Ryktebørsen samt til våre nettsider gjerne via epost Alle rundskriv fra styret til beboerne er preget med vår logo for gjenkjennelse blant reklamen i postkassen. Vedlikehold og reparasjoner Styret har i år oppfordret en del beboere til å male. Mange har vært flinke til å male sine yttervegger etter å ha fått utdelt beis. Disse boligene er følgelig i god stand. Dessverre er fortsatt mange boliger i så dårlig forfatning at det nå er

12 12 STORFJELLET BORETTSLAG sterkt behov å få disse malt. Styret finner det fortvilende at de leiligheter som har størst behov for å bli malt, blir stående umalt. Styret oppfordrer fortsatt beboerne i blokkene til å vaske bort grønske og eventuelt beise rekkverket på balkongen som vender mot Ravnåsveien. Styret håper at beboerne tar seg tid til å følge opp dette til sommeren. Fasaden ser ikke pen ut! Det har også i år vært reparasjoner på garasjeportene, spesielt gjelder dette i Ravnkroken 64. Som et forsøk på å holde kostnadene med portene nede, blir de normalt ikke reparert utenom ordinær arbeidstid. Det er montert fotoceller på alle garasjeportene for å sikre at portene ikke lukkes i utide. Arbeidene med å skifte ut styringssystemene er igangsatt. Styret har hatt en større gjennomgang av vår gangveibelysning. Anlegget begynner å bli gammelt, noe som resulterte i store jordfeilverdier. Deler av borettslaget var i høst periodevis mørklagt. Nytt lyspunkt ble montert ved barneparken. I tillegg er det montert flere nye lamper (med fotoceller) ved inngangsdører til garasjene. Spillvannsledningene i blokkene er inspisert med TV-kamera. Resultat: Mye fettavleiringer i spillvannsledninger. Ledningene ble høytrykksspylt i februar Våtromskontroll Flere andelseiere i rekkehusene fikk etter våtromskontroll i 2001 pålegg om å rehabilitere bad. Oppfølgingene er nå endelig ferdige. Tiltakene har resultert i en betraktelig reduksjon i antall våtromsskader. Styret vil innstendig henstille til andelseiere som skal pusse opp våtrom at de benytter firmaer som er godkjent til å utføre slike arbeider etter Våtromsnormen. Forsikringsskader Omfanget av forsikringsskader har dessverre økt. Vårt arbeid med våtromskontrollene har forebygget vannskader, men vi har hatt utbetalinger knyttet til brann, kloakkstopp, lekkasje fra varmeanlegg og rørbrudd i vegg. Styret har funnet det nødvendig å innskjerpe aktsomhetskravet overfor beboere knyttet til forsikringsskader. Beboer må nå i økt grad selv dekke egenandel med kr ,-. Rekkehustak Reklamasjonsarbeider etter siste garantibefaring er ferdig utbedret.

13 13 STORFJELLET BORETTSLAG Valg av takbelegg samt farge på tak, takrenner og nedløpsrør ble som kjent vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Meningen er at vi skal ha et enhetlig preg på samtlige rekkehus. Takrenner og nedløpsrør skal ikke overmales. Overmalte takrenner, vannbrett og nedløpsrør flasser som regel etter kort tid og gir et lurvete helhetsinntrykk. Overmalte takrenner, vannbrett eller nedløpsrør vil bli skiftet for andelseiers regning. Betongrehabilitering Vårt borettslag er 23 år og betongkonstruksjonene bærer preg av tidens tann og trenger utbedringer. I 2003 ble det katodiske beskyttelsesanlegget i garasjedekket i Ravnkroken 4, øvre plan, utbedret. Anlegget ble kontrollmålt sommeren 2004, med et tilfredsstillende resultat. Styret engasjerte Hjellnes Cowi AS til å bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering av entreprenør for utbedring av betongflater i blokkene (stueside) og rekkene 60 og 64. PA Entreprenør ble valgt til å utføre de nevnte utberinger. Arbeidene ble igangsatt 14. februar 2005, og forventes avsluttet innen 15. september Betongflater vil bli sandblåst, pusset og malt. Dekker vil bli påført en membran i form av et epoxybelegg. Balkongkasser vil bli sandblåst, utbedret og malt. Enkelte kasser vil bli skiftet ut. Arbeider med bærekonstruksjoner i garasjene og kulvert mellom Ravnkroken 4 og 6, vurderes utført i Felles uteområder I perioden er det foretatt utskifting av enkelte skadede busker i tillegg til vedlikehold av grøntanlegget. Det er utført en omfattende runde med trepleie og trefelling. Lekeapparatene er kontrollert. Trapp mot gangvei v/ Ravnkroken 6 B utbedres i løpet av våren. For å verne om beplantningen som er utført, og for at borettslaget skal bli pent til vår og sommer, håper styret at små og store beboere tar vare på de beplantede områdene ved å unngå ferdsel på disse stedene. Etter at arbeidene med betongrehabilitering er avsluttet, vil lekeområdet foran Ravnkroken 2 bli opprustet og utbedret. Det har heldigvis vært lite hærverk på borettslagets område.

14 14 STORFJELLET BORETTSLAG Styret har innført praksis om kun å flagge på høytidsdager. Styret vil likevel informere om at flagging kan foretas på initiativ fra beboerne, f.eks i forbindelse med bursdager, konfirmasjoner, bryllup og lignende. Ta kontakt med styret dersom dette er ønskelig. Søppelordning for blokker og rekkene 50 til 58 Det ble høsten 2004 innført en ordning med søppelskap med innkast for husholdningsavfall og papir. Styret har fått mange positive tilbakemeldinger på denne nye ordningen. Samme ordning vil bli innført for resten av borettslaget høsten Papircontainer ved Ravnkroken 2 Ordningen ser ut til å fungere godt uten vesentlig papirsøl etter at styret opprettholder en ordning med noe hyppigere tømming. Etter at vi har fått søppelskap med innkast for papir i hele borettslaget, vil papircontaineren bli fjernet. Komprimatorbil Borettslaget leier komprimatorbil hver vår og høst. Utvendige/innvendige endringer i leilighetene Vi minner om at alle endringer av bygningsmassen (innsetting av vinduer, flytting av vegger og lignende) utvendig og innvendig skal søkes styret før arbeidene igangsettes. Kjøring og parkering på borettslagets område I denne perioden har det vært enkelte klager på kjøring på borettslagets område. Vi vil henstille til beboere som må benytte bilen i forbindelse med varetransport eller annen nødvendig kjøring, om å kjøre bilen ut igjen straks etter at oppdraget er utført. Ved parkering på borettslagets område vil styret håndheve de husordensregler som er vedtatt, selv om dette vil medføre borttauing av biler for eiers regning. Vi vil minne om at gjesteparkeringene i utgangspunktet er beregnet for besøkende, ikke som et sted der man plasserer firmabil, drosje eller familiens bil nr 2. Bommen ved innkjøringen til borettslaget kan åpnes med garasjenøkkel. Bommen må lukkes for å få tilbake garasjenøkkelen. Alle oppfordres til å lukke bommen etter passering! Vi har beredskapsavtale med Flexi Trans om borttauing av biler. Borttauing skjer etter bestilling fra styret.

15 15 STORFJELLET BORETTSLAG Energi/fjernvarme Installasjon av varmtvannsmålere og montering av varmemålere ble gjennomført høsten/vinteren Første avlesing av målerne var i juni Styret har ikke justert husleie for beboerne etter denne første avlesingen, men vil se forbruket over en hel fyringssesong før vi eventuelt justerer akontobeløpet for energi. For avlesning ved flytting, må avlesningen bestilles hos Ista, (tidligere Viterra). telefon , mandag fredag senest 14 dager på forhånd. Multinett Multinett eies av borettslagene på Holmlia og forestår i dag våre leveranser av kabel-tv-tjenester. Multinett har som hovedoppgave å forhandle seg fram til gode priser på signalleveranse for radio/tv, telefoni- samt Internett tilgang. Selskapet har kjøpt Telenors kabler i bakken på Holmlia. Dette kjøpet medfører etablering av et Privat Nett på Holmlia. Multinett eier nå all kabelbasert infrastruktur på Holmlia. TV-leveranser Multinett har nylig inngått avtale med UPC som leverandør av kabel-tvsignaler. Fra omfatter kabel TV tilbudet 25 kanaler, en økning fra tidligere 21. Prisen for å leie digital dekoder gjennom Multinett er ca 50% av normal pris hos UPC. Det er ytterligere ca kanaler tilgjengelig via dekoderen, noe som skal kunne tilfredsstille de aller fleste behov uten at man skal være nødt til å vurdere montering av parabolantenne. Det er i borettslaget et generelt forbud mot oppsetting av parabolantenner. Midlertidige unntak gjøres likevel der beboer søker om å få tilgang til morsmål som ikke dekkes gjennom Multinetts tilbud. Bredbånd/telefonitjenester Etableringen av Privat Nett på Holmlia er i full gang. Borettslagene i sør (Åsbråten) er allerede tilknyttet Privat Nett. Multinett kan melde at denne overgangen har gått relativt smertefritt. Storfjellet er planlagt tilknyttet Privat Nett i løpet av Multinett har valgt Smartcall som drifter av Privat Nett. Selskapet er også leverandør av telefoni- og internettjenester i konkurranse med UPC. Andre leverandører har også signalisert at de vil inngå avtaler med Multinett for leveranse av tjenester. Gjennom Multinetts eierskap av kabelnettet for telefoni, samt etableringen av Privat Nett, må alle leverandører som ønsker å tilby sine tjenester og produkter gjennom telefon og/eller antenne -kabel nettet, betale en aksessavgift.

16 16 STORFJELLET BORETTSLAG Alle beboere som ønsker nettleveranser fra leverandører som ikke har inngått en aksessavtale med Multinett må selv dekke aksessavgiften på kr 94,- pr måned (inkl mva). Dette faktureres direkte fra Multinett. Ta gjerne kontakt med Multinett AS på tlf for å få oppdatert informasjon. Telenor Telenor har til nå ikke inngått en aksessavtale med Multinett. Telenors kundeservice har tlf nr Smartcall Smartcall har gunstige priser på telefoni og internett tjenester, inkl pakkepriser. Se deres nettside for nærmere informasjon om priser og betingelser, eller ring deres kundesenter, tlf UPC UPC leverer telefonitjenester via kabel-tv anlegget og har tegnet egen aksessavtale med Multinett. Se deres nettside for informasjon om priser og betingelser eller ring deres kundesenter, tlf NextGenTel / BlueCom / Catch / Tele2 mfl Disse leverandørene har enten tegnet aksessavtale med Multinett, eller signalisert interesse for å gjøre det I nærmeste fremtid. Ta kontakt med Multinett for oppdatert informasjon, tlf Borettslagets nettsider Styret har flyttet våre nettsider, over på en ny plattform. Styret vil utvikle sidene til å bli en sentral informasjonskanal for våre nåværende og fremtidige beboere. Ta gjerne kontakt med styret via epost HMS Styret har avtale med Låsmester1 om årlig kontroll (hver vår) av brannslukningsapparater og utskifting av batterier i røykvarslere. Tilbakemeldinger fra Låsmester1 tilsier at mange beboere ikke er hjemme når denne kontrollen foregår. Vi vil innstendig oppfordre alle om å benytte seg av dette tilbudet for vår felles sikkerhet. Styret har implementert et system for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

17 17 STORFJELLET BORETTSLAG Borettslagets økonomi Styret er forpliktet til å budsjettere ansvarlig. Det betyr at inntektene må tilpasses eventuelle økte driftskostnader. Dette krever streng oppfølging på kostnadssiden. Siden 1993 har vi arbeidet med korte og langsiktige budsjetter. Vi er nå inne i en periode der tunge vedlikeholdsoppgaver skal gjennomføres, samtidig med at vi ligger på maksimale avdrag på samtlige husbanklån. Våre lån har hatt flytende rente fra Dette har medført lavere renteutgifter på våre lån enn om vi hadde bundet lånerenta i denne perioden. Vi vurderer våre lån fortløpende med tanke på å eventuelt binde renta i framtiden. Styret har avtale om kraftforvaltning for perioden Styret har forsikringsavtale med IF Skadeforsikring. Premien for 2005 er uforandret fra i fjor. Borettslagets finansielle situasjon muliggjør de pågående arbeider med betongrehabilitering uten låneopptak. Vi har som et ledd i finansieringen av rehabiliteringsarbeidene fått innvilget avdragsfritak for våre husbanklån for Dette medfører at løpetiden for lånene forlenges med ett år. Styret ser det, på det nåværende tidspunkt, ikke som sannsynlig med noen husleieøkning. UNDERUTVALGENES ARBEID Miljø- velferds- og dugnadsutvalget Miljø, velferds og dugnadsutvalget har det siste året arrangert en vår- og høstdugnad, i tillegg til julegranstenning første søndag i advent. Oppmøte på dugnadene var bra. Takk for innsatsen til alle som har deltatt på dugnadene; spesielt til barna som er særdeles ivrige deltakere! Første søndag i advent var det tradisjonen tro julegranstenning på den store lekeplassen. Alle ble ønsket velkommen av Holmliaskolenes nisseorkester som spilte for oss. Gløgg og pepperkaker stod på menyen før gang rundt juletreet. Nissen ble etter hvert ropt fram av alle barna. Han delte som alltid ut godteposer til de minste før han måtte videre på nye oppdrag. Trafikkutvalget Trafikkutvalgets hovedoppgave er å håndheve borettslagets parkerings- og trafikkregler.

18 18 STORFJELLET BORETTSLAG Trafikkutvalget har inntrykk av at beboerne i borettslaget stort sett retter seg etter reglene for kjøring i borettslaget, og da kun til nødvendig kjøring. Trafikkutvalget gjør en god innsats med registrering og håndhevelse av våre parkeringsbestemmelser. Dyreutvalget Dyreutvalget behandler henvendelser angående dyrehold og reglene for dette. Vi vil minne om at det i borettslaget er et generelt forbud mot utekatter. Katter skal enten holdes inne eller luftes i bånd. Det har kommet klager på at noen hundeeiere ikke plukker opp sine firbentes etterlatenskaper. Etterlatenskaper SKAL plukkes opp, også når det er barn som lufter hundene! 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 RESULTAT Driftsoversikten for 2004 viser en økning av de disponible midler med kr ,-. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at disponible midler overføres driften for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad INNTEKTER Inntektene var i 2004 kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak et budsjettert ENØK-tilskudd som ennå ikke var mottatt ved årsskiftet. Andre inntekter består i hovedsak av et skadeoppgjør samt refusjoner fra beboere for utlegg forskuttert av borettslaget. UTGIFTER Utgiftene var i 2004 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak: Generalforsamlingen i 2004 vedtok et høyere styrehonorar enn det styret opprinnelig hadde budsjettert med.

19 19 STORFJELLET BORETTSLAG Det ble behov for langt mindre konsulentbistand i 04 enn det som var forutsatt i budsjettet. På posten for drift og vedlikehold er det et overforbruk på ca kr ,- i forhold til budsjettet. Ser vi på note 6, er det posten reparasjon av utelys som utgjør den største andelen av kostnader som i utgangspunktet ikke var budsjettert. Kostnadene til energi/fyring ble høyere enn antatt. Borettslaget startet ved årsskiftet 2003/2004 opp med individuell avregning av varme og varmtvann, og har nå et eget brenselregnskap for dette. Det ble imidlertid vedtatt at avregning av fjernvarmen for 2003 ikke skulle medtas i brenselregnskapet en regning som i hht note 8 ble på kr ,-. Under finansielle inn- og utbetalinger vil det framgå at borettslagets avdrag på lån i 2004 ble langt lavere enn budsjettert. Dette skyldes tidligere omtalte avdragsutsettelse for lånene i Husbanken i forbindelse med betongrehabilitering i For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). [sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning] Kostnadsdiagram Rep.vedlh./invest. 20 % Andre driftskostn. 12 % Avdrag 24 % Pers.kost./styreh. 3 % Div. honorarer 4 % Kom.avg./forsikr. 21 % Energi og brensel 6 % Finanskostnader 10 %

20 20 STORFJELLET BORETTSLAG Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsning sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. REGNSKAP FOR BORETTSLAG Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. En annen forskjell er at avdrag på lån, investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført, samt at anleggsmidler ikke avskrives. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget har disponibelt i driften i regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2005 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 %. Det er ikke meldt om økning i verken i renovasjons- eller feieavgiften. LÅN Borettslaget har 8 lån i Husbanken til rentesats 2,40 % pr I tillegg har borettslaget 2 lån i OBOS til rentesats 2,55 % pr Samtlige lån har flytende rente. Det vises til note 17 i regnskapet når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,10 % pr Renter på sparekonto i OBOS var 2,00 % pr

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Åsgården Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer