Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr Foto: Kai Slettum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum"

Transkript

1 Nr. 1 Mars årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr Foto: Kai Slettum

2 KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Ta kontakt på tlf for avtale. Sokneprestkontoret, tlf Kontordager: tirsdag og torsdag. Kontortid etter avtale. Sokneprest i Nordre Land: Berit Rinde Ta kontakt på tlf for avtale. Tlf. Aust-Torpa: E-post: Mandag og lørdag er vanligvis fridager for prestene. Kirkeverge: Grethe S. Rundhaug Kontortid: Tlf E-post: Sekretær: Anita Roen Kontortid: Tlf.: priv E-post: Ny prestepraktikant til Nordre Land Stian Helland skal være i stiftspraksis i uke og skal ha selvstendige presteoppgaver, både gudstjenester, begravelser, andakter m.m. Vi har fått Stian til å skrive noen ord om seg selv: Jeg heter Stian Helland, er 41 år og kommer fra Fitjar på Stord. Jeg er gift og har tre barn på 10, 12 og 14 år. Grunnen til at jeg begynte å studere i voksen alder henger sammen med at vi hadde et opphold i sjømannskirken i New Orleans. Da vi var der fikk jeg interesse for presteyrket og jeg fikk lyst til å studere teologien. Dermed ble det flytting til Harestua hvor vi bor nå og studier fra høsten Nå nærmer studiene seg slutten og tiden for praksis er her. Jeg må si at det gleder meg at jeg fikk praksisplass her i Nordre land. Jeg syns det ligger så fint til med sine fjell i enden av Randsfjorden, med sitt sentrum og sine bygder. Jeg gleder meg til å bli mere kjent med dere Kantor: Eva Engman, Tlf Organist: Henning Andersen Tlf E-post: Kirkegårdsarbeidere Østsinni og Vølstad: Svein Bjeglerud, tlf Nordsinni, Haugner og Åsli: Arne Dokkesveen mob Åmot, Kinn og Lunde: Hans Kristian Engeseth, tlf Østsinni menighet: Klokker: Karin Elton Haug, tlf Mgh.rådsleder: Wenche Eimann, tlf Nordsinni menighet: Klokker: Roger Jøranli, tlf Mgh.rådsleder: Torild Slåttsveen, tlf Torpa menighet: Klokker: Roger Jøranli, tlf Mgh.rådsleder: Aase Marie Rød, tlf Lunde menighet: Klokker: Marit Rønningen, tlf Mgh.rådsleder: Roger Jøranli, tlf Utgiver: Redaktør: Kasserer: Menighetsblad for Nordre Land Layout / Grafisk formgivning Torpa, Lunde, Nordsinni og Østsinni menighetsråd. Aase Marie Rød Jan-Erik Holmen Hans Olav Smedsrud Bladpenger: kr 150,- pr. år. Utenbygds boende 200, - pr. år. Til utlandet: kr. 250,- pr. år. Bankgiro: Redaksjonen har ordet: Østsinni menighet hadde spesielt ansvar for dette nummeret og har bidratt med mye av stoffet mange takk! Vi skulle gjerne ha innspill til barnesider er det noen som kan hjelpe oss barn kanskje har dere tegninger historier vitser??? Asbjørn Sollien har bidratt med historien om bladets Ansikt hvordan bladets velkjente logo ble til. Morsomt! Grunnlovsjubileet har fått stor plass det skal jo feires hele året! Vi må bare håpe at torpinger slutter opp om feiringen 17. mai med avduking av nytt minnesmerke! Bare bra om dere sender inn eget stoff eller noe dere synes vi bør skrive om eller foto som bør vises! Frist for innlevering til neste utgave er : 1. juni Takk til Hans Olav Smedsrud som har gjort et flott arbeid med grafisk utforming av bladet! Hygg dere med bladet god påske! Aase Marie Rød Påskequiz (Svarene finner du på side 7) 1. Hva betyr påske? 2. Hva betyr fastelaven og hvordan feires den! 3. Hvor lenge varer fasten? 4. Karneval er før fasten.hva betyr ordet? 5. Hva skjedde i Jesu følge skjærtorsdag og hvorfor fikk torsdagen det navnet? 6. Hvilke kirker fantes i Land i 1814? 7. Når ble det bestemt at Danmark skulle gi Norge til Sverige? 8. Hva er kirkens fasteaksjon? 9. Hva er påskeegget et symbol på? 10. Når feirer den kristne kirke Jesu oppstandelse? 2 Menighetsbladet for nordre land nr

3 Leder til menighetsbladets påskeutgave fra Østsinni menighetsråd Etter 2 1/2 år i menighetsrådet har vi mange tanker om arbeidet vårt. Vi har ansvaret for en ganske stor menighet med over 3000 medlemmer som sokner til Østsinni. Vi har mange besøkende i kirkene våre i glede og sorg. I 2013 var det 3496 besøkende i gudstjenestene i Østsinni, Vølstad og Landmo kapell, noe som er en gjennomsnitt på 116 besøkende. Vi har ansvaret for menighetsarbeidet i en tid med endringer: Ny liturgi Ny kirkeordning Ny salmebok Trosopplæringsreform Vi tenker mye på hvordan dette oppleves for menigheten og ønsker oss gjerne tilbakemeldinger : Hva føles bra? Hva ønsker du deg annerledes? Investeringer til glede for menigheten har vi foretatt; puter til benkene på Vølstad, offerposer både til Østsinni og Vølstad, nye alterbibler og oppslagstavle ved Østsinni med postkasse for telegrammer og minnekort. Den store investeringen vi nå står foran er innkjøp av nye salmebøker. Vi er optimister på grunn av mye: Flinke ansatte; prester, organister, klokkere Ny salmebok som gir større variasjon Vi er stolte av kirkegårdene; flinke kirkegårdsarbeidere og fint gravstell av den enkelte Dugnadsånden som gjør at det er lett å samle folk til vårarbeid og annet Flotte konfirmanter som gir håp for framtida Vi har godt samarbeid og føler arbeidet vårt som interessant Vi ønsker oss: At menigheten styrkes med ressurser til trosopplæring At vi kan styrke det det kirkemusikalske forsangere/kor At vi kunne arrangere en kirkekonsert Dette er da noen tanker fra Østsinni menighetsrådet før vi går inn i fastetiden. Vi ønsker alle en fin tid med forberedelse og en riktig god påske! Vi benytter også anledningen til å ønske konfirmantene med familier en flott tid med forberedelse og en konfirmasjonsdag den enkelte vil se tilbake på med glede. Dokka, Menighetsrådet består av: Wenche Eimann, leder Mette Bergene Kolstad, kasserer Grethe Bjørke, sekretær Lillian Rønningen, nestleder Annie Voldhaug, medlem Solveig Fredlund, medlem Knut Ellefsrud, sokneprest Bjørn Bjørneng, vara Eva Siristuen, vara Aud Solberg, vara Arne Terje Holter, vara Menighetsbladet for nordre land nr

4 Påskehilsen fra Hamar biskop: Kristus er oppstanden, og livet er levende I det Jesus døde på korset revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet. Slik understreker evangelisten at i dette dramatiske øyeblikket ble tilgangen til det hellige åpnet for alle mennesker. Fra korset og den tomme graven strømmer livet ut, nåde over nåde, uendelig. «Kristus er oppstanden, og livet er levende» Det er patriarken Johannes Krysostomos som sier dette i en påskepreken på 300 tallet. Han ble kalt Krysostomos, som betyr gullmunn, på grunn av sine gode talegaver. Livet er levende! Så meningsmettet kan oppstandelsen beskrives: Alt liv, og hele livet, omfattes av oppstandelsen. Det var ikke bare Jesu død som hadde kosmiske konsekvenser. Hans oppstandelse fra de døde forandret for all tid livets mulighet. De begrensninger som vi erfarer; livets forgjengelighet, krenkbarhet og skyld, skal for all tid ha en ende som står i håpets tegn. Når vi ser stengte dører og endeløst mørke, holdes vi oppe av den oppstandne Kristus, som gjør livet levende. Professor i bibelvitenskap, Jacob Jervell, døde nylig. Også han var en «gullmunn», en høyt skattet predikant. For en tid tilbake ble han intervjuet på NRK. Der sier Jervell at arbeidet med å studere hvordan Bibelen ble til og hva som er viktig og mindre viktig av det som står der, har vært med å bevare hans tro. «Alle under Jesus gjorde handler om at han tar mennesker ut av håpløshet», sa Jervell. «Når tanken om det evige liv forsvinner, får mennesker et veldig presset liv». Og han sa også: «Gud er jo selve livet, og livet kan ikke dø». Livet er levende. Livet kan ikke dø! Det er den gaven Kristus ga sitt liv for å gi til oss. Virkningen varer ved. Jesus er ikke fjern fra verdens og menneskenes lidelse og smerte. Nei, han var i alt dette og gikk inn i det ytterste rommet. Men på forunderlig vis var og er denne kjærligheten sterkere enn døden. Kristus er oppstanden og livet er levende! God påske! Salmestafetten Deg være ære Nå som det nærmer seg påske er det naturlig å velge ut en salme blant de mange fine salmene som synges i Påsken. Valget mitt falt på salme nr. 197 "Deg være ære". Denne salmen er mye brukt ellers også og jeg tror det er ei salme mange kjenner. I Lunde kirke brukes den ofte på konfirmasjonssøndagen. 1. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være, Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Kristi grav er tom. Omkved: Deg være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt. 2. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Omkved: Deg være ære Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, Evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Omkved: Deg være ære... Med hilsen Solveig Fiske Hamar biskop Jeg kunne også valgt salme nr 817 "Fager kveldssol smiler" kjent og kjær salme fra barndommens lærdom. Marit Midthaugen Rønningen Stafetten går videre til Geir Olav Nordrum 4 Menighetsbladet for nordre land nr

5 Hilsen fra Frelsesarmeen Nå er året 2013 avsluttet og vi har vel alle mer eller mindre gjort opp vår status for året. Det ble sikkert både pluss og minus i de fleste sammenheng, for oss i Armeen var det et godt år mange ting å gledes over. Vi er ikke den store skaren men jeg er frimodig nok til å bruke en tidligere politikers ord, «vi er ikke mange men sammen er vi sterke» ved Guds hjelp. barna, tusen takk til dere alle sammen. Vi i Armeen er glade for å kunne gi vårt bidrag i form av det som er vårt slagord, Soap Soup Salvation det beste vi kan gi tilbake for det du gir oss, er å be at Gud skal velsigne deg. Anna Voldhaug Major Vår virksomhet omfatter faste bønnemøter i Odnes, vanlige søndagsmøter i Odnes og Dokka, høst og vårfester, og annenhver onsdag sosialt Treff på Dokka bedehus, det siste er et lavterskeltilbud som du burde gjøre bruk av, ta deg en tur innom tenk om du trives! Vi har også et godt diakonalt tilbud i gang hele året med matutdeling og tilbud som går mer på personlig kontakt, loppemarkedet er et viktig ledd i den sammenheng, gjennom mange år har det hatt stor betydning for arbeidet. Også denne gangen var det stor pågang i forbindelse med juleutdelingen, vi bruker rekvisisjoner slik at brukere kan kjøpe sin egen julemat, når det kommer ca 60 søknader så representerer det mellom 100 og 200 mennesker fordelt på Nordre og Søndre Land, alle søknader innvilges, men behovene vurderes. Dette er mulig takket være alle dere som trofast sørger for at «Gryta koker», og lag og foreninger som gir sine gaver, uten deres støtte ble det ingen utdeling, da vi ikke har offentlig støtte av noe slag, hjertelig takk for DIN innsats. Jeg hadde en fin opplevelse da jeg før jul var på besøk i barnehagen i Torpa «Korsvold», en stor flokk barn mellom 3 5 år ville gi gaver til noen som ikke hadde noe, helst i et fattig land. Nå kan jeg fortelle at gavene har begynt på sin lange ferd til Major Ruth Bang Hansen i Latvia. Hun har vært der i 20 år i Frelsesarmeens tjeneste og var overlykkelig for å få gaver til Anna Voldhaug fikk nylig Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i Frelsesarmeen spesielt for innsatsen i Land kommunene. Bilde fra overrekkelsen med ass. Fylkesmann og Major Anna. (Se også den fine sangen om Anna Voldhaug på side 9) Menighetsbladet for nordre land nr

6 Arne Helgerud Mangt er sagt om ham før, men han har betydd så mye for kirkene våre i en årrekke, og fortjener å bli nevnt igjen med noen ord. Arne bor nå på Landmo fordi helsa ikke er så god lenger. Torsdag den 20/11 13 var det andakt på Landmo, og dagen før fylte han 87 år. Vi i Østsinni menighetsråd ville benytte anledningen til å gratulere Arne med dagen og hedre han for arbeidet han har gjort for kirkene. Menighetsrådsleder Wenche Eimann overrakte kalender, den nye salmeboka og blomster sammen med rosende ord. Etterpå fikk vi en liten prat med ham. Arne var med i Østsinni menighetsråd i en årrekke. Han var bibelkontakt, Kirkens nødhjelps kontakt og menighetens internasjonale kontakt. Han deltok gjerne ved dugnader og ga en hjelpende hånd der det trengtes. Ville bli prest Det var egentlig prest Arne ville bli, men det var ikke så lett å få slik skolegang i den tida han vokste opp. Men han kjenner bibelen bedre enn de aller fleste! En av de tingene Arne ser tilbake på med størst glede, er høytidsringing med kirkeklokkene. I I tillegg var han en flott tekstleser med en klar og sterk røst. Arne har en utrolig hukommelse. Det kunne lett fylles opp en hel bok med minner og lokal historie. Han minnes at det første "menighetsbladet" kom ut i 1935, det var ett ark pr. måned og kostet kr 1, pr. år, det var skolebarna som samlet inn pengene. Han synes det har blitt så mye nytt i kirken med den nye gudstjenesteordningen som har blitt innført, og er litt betenkt over det, men håper folk finner veien dit også i fremtiden. Vi takker Arne for en koselig prat før han finner veien til rommet sitt. Solveig og Annie Påskekonsert i Nordsinni kirke søndag kl Noe å glede seg til i påsken vakker sang v/gaute Ormåsen (kjent fra Idol) og Lewi Bergrud Kristin Sevaldsen på saxofon og Morten Reppesgård, piano Billetter ved inngangen: kr. 270, /150, (barn) 6 Menighetsbladet for nordre land nr

7 Historien om hvordan snøen fikk farge Denne historien er fra tidenes morgen, da alle trær, fugler, fisker, dyr, blomster og busker hadde blitt skapt og skulle få fargene sine. Bladene stod først i kø, og fikk både grønn, gul, rød og orange farge. Deretter kom haren og fikk både brun og hvit. Blomstene kranglet om fargefordelingen, og alle ville ha flest mulig farger. Det samme ville fuglene. Til slutt hadde alle fått farger, og alle var fornøyd. Det gikk noen måneder, og det ble vinter. Bladene hadde for lengst skiftet fra grønt til rødt, og lå nå brune på bakken. Snøen listet seg forsiktig fram til et eneste blad som hang igjen på treet og sa: Unnskyld, men jeg kunne vel ikke få en farge av deg? Du skjønner, jeg fikk ingen farge, og nå er det ikke fler igjen! Men bladet sukket bare oppgitt, og falt ned på bakken. Da spurte snøen en dompap som satt i treet, men dompapen bare fløy sin vei. Jaja, tenkte snøen. Jeg kan vel ikke være så kresen i fargevalget. Jeg spør steinene om jeg kan få litt av gråfargen deres! Men steinene lå der tause og svarte ikke. Snøen ble lei seg, og kjente seg helt falleferdig. Hvor skal jeg få en farge? gråt den. Ingen av bladene eller fuglene med så mange farger er villig til å gi meg en eneste én! Da hørte den en svak stemme under haugen med løv: Du kan få litt av fargen min! Snøen kikket under bladene for å se hvor stemmen kom fra. Og der under haugen med vissent, brunt løv stod den en liten snøklokke. Du kan få litt av fargen min, gjentok den, hvis det går bra med hvitt? Snøen ble så glad for at noen endelig ville gi den farge at den utbrøt: Tusen, tusen takk, lille snøklokke! Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er for at jeg får litt av fargen din! Fra nå av skal du og dine søstre og brødre alltid være den første blomsten som spirer om våren! Og slik ble det. Og enn i dag, kan man se en grønn flekk på snøklokken, midt i det hvite. Svar på PåskeQuiz fra side 2 1. Ordet er hebraisk «pesach» og betyr «forbigang» For at Farao skulle la jødene reise fra Egypt lot Gud alle førstefødt dø men ikke der de hadde malt dørstolpen med blod som et tegn på at de tilhørte Israels folk. 2. Ordet kommer fra det tyske ordet «fasteabend» kvelden før fasten vi feirer det søndag med boller med krem og fastelavensris dager fordi Jesus var 40 dager i ørkenen 4. Karneval betyr farvel til kjøttet i fastetiden skulle en ikke spise kjøtt. Dette ble holdt strengt i katolsk tid i Norge. Karneval ble festen før fastetiden begynte 5. Før Jesus spiste med disiplene sine vasket han føttene deres. Skjær betyr ren. 6. I Torpa Kinn og Lunde, På Østsinni Gaarder, på Nordsinni Haugner som var Nordsinni kirke, i Søndre Land Hov og Fluberg som var hovedkirke. 7. I Kiel freden etter Napoleonskrigen var Danmark Norge på Frankrikes side og som tapere av krigen måtte Danmark avgi Norge til Sverige. 8. Fasteaksjonen er Kirkens nødhjelps aksjon konfirmantene går med bøsser. 9. Symboliserer livet nytt liv! påskedag, men også hver søndag! Menighetsbladet for nordre land nr

8 Skolekameratene bak Menighetsbladets ansikt av Asbjørn Sollien Mikael Gladhaug Sigurd Sørflaten Stor takk til dem som har gitt menighetsbladet nytt format og ny layout! Så flott! Samtidig setter jeg stor pris på at ansiktet er beholdt. Det var ingen selvfølge. Ansiktet ble til ved et vellykket samarbeid mellom prost Mikael Gladhaug og møbelsnekker Sigurd Sørflaten. Om dette skrev Sørflaten følgende brev til far: Anders Sollien 2884 Aust-Torpa Det var hyggelig at du ville ha meg til å skrive litt om hvordan Menighetsbladets nye ansikt ble skapt! Det var prost Mikael Gladhaug som fikk ideen og bad meg gjøre et utkast.- Vi var skolekamerater fra Valdres Folkehøgskule for ca 63 år siden. Det var prestlærte Ola Brekkun som var styrar ved skolen den tiden. Han ordna det slik at de elever som kom fra same kommune, fekk bu i lag. Det var ei ordning alle likte godt.- Mikael og underskrivne var som ungdom flest. Vi likte å more oss, men skolearbeidet tok vi svært alvorlig -.Det er et lite minne som jeg vil nevne: - Lærer Knut Hermundstad hadde helselære. Han var en energisk kar som prekte helselære med iver og glød. Dere må ut i frisk luft, elever, sa han. Sitt ikke inne og pugg! Ut i Guds frie natur og få frisk luft!! Opp med vinduet, selv om det nu er vinter! Vi gjorde som han sa, men det ble så kaldt at vi la oss i samme seng. Da vi våknet om morgenen, var det rim på hodeputa -. Men vi hadde ikke glasset på vid vegg senere! Av norsklæreren fikk vi i oppgave å holde heimbygd foredrag. Da tok Mikael hele sjovet. Han åpnet med en vits: -Ja, nå må dere høre godt etter, for dette er en stor taler! Han hadde allerede bestemt seg for å bli prest og likte seg godt på talerstolen! Neste gang jeg hørte ham var i Bagn kirke. Han studerte ved Menighetsfakultetet og emnet var: Ungdom og tru. Han var en født taler og likte seg som sagt der oppe på prekestolen -. Våre veger skiltes, men med brev og tilfeldige møter, holdt vi kontakten. Da han i 1946 kom til Nordre Land som prost, tok vi opp att kontakten. Gladhaug sa da at han gjerne ville ha et Menighetsblad med et nytt ansikt, som han uttrykte det. Han visste at jeg hadde lært å tegne og bad meg være behjelpelig med det nye ansiktet. Ja, men hvordan? Her skal du høre! Det skal være en kirke, men ingen av sognets! Kirken skal symbolisere Guds rike på jorden. Et stort tre og folk på kirkeveg, skal symbolisere Livet! Ei elv som renner i havet skal symbolisere Evigheten. Som en regnbue over det hele skal stå Jer : Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Gjør et utkast! Han var så god til å ordlegge seg at også jeg ble begeistret for hans ide og symboler! Etter det jeg her har fortalt, må alle være enige i at det er Mikael Gladhaug, og ingen annen, som har skapt det nye Menighetsbladet! Det lille jeg har gjort, er å utforme hans tanker og symboler.. Så vil jeg til slutt takke Min Skaper for at han har gitt meg høve til å gjøre litt for Hans Rike på jorden. Med vennlig hilsen Sigurd Sørflaten 8 Menighetsbladet for nordre land nr

9 Torpepresten mot resten av Asbjørn Sollien Jeg har nå lest gjennom samtlige menighetsblad siden 1948, og det er ikke noe som tyder på misnøye med Ansiktet. Mot den bakgrunn kommer et overraskende innlegg fra kallskapellan Lars Flatø i november 1964: «Det er ingen grunn til at et menighetsblad skal være en dårlig og gammelmodig trykksak!» Hva som så har skjedd på kammerset mellom de to prestene i Nordre Land kan vel ingen bevitne i dag, men sikkert er det at Flatø i første omgang må ha tatt innsvingen på både soknepresten og fotfolket. De tre første numrene i 1965 hadde nemlig en helt ny logo! Da slo Olav Finni til i mars nummeret: «Bladet vårt har plutselig forandret ansikt eller rettere: Mistet ansikt! Hvem har gjort det? Iallfall er ikke noe menighetsråd tatt med på råd. Nei, her er vi ikke enige i det som er foretatt! [...] Den nye ansiktsløftingen har ikke noe evighetsperspektiv over seg. Det ligner et hefte fra et varemagasin eller et annonseblad.» I dag er det lett å tenke at alt skal fornyes og radikaliseres. Men parallelt går det også en vei tilbake til røttene, til det stabile, uforanderlige. Derfor tror jeg mange vil bidra til at et fargerikt Menighetsblad beholder sitt særegne og innholdsfylte ansikt! Lars Flatø var kallskapellan I Torpa Trygve Aandstad erstattet Mikael Gladhaug som sokneprest i Forside fra nr med nytt ansikt Sang til Anna (mel: Lille vackre Anna..) Restaurering / Nytt stakittgjerde rundt Østsinni kirke Av Lillian Rønningen Dokka bedehus var klart til fest. Major Anna, du var hedersgjest. Godord fikk du, mange, blomst på blomst i fanget. Men så kommer det som huskes best. Varafylkesmannen reiste seg. En medalje festet han på deg. Holdt en vakker tale, unngikk det banale. Snart til Slottet kan du dra i vei! 78 år, men fortsatt sprek! Har ditt liv vært bare fest og lek? Nei, for den som strever kjemper du og lever, øser av et himmelsk apotek. Mange, mange år langt vekk fra Land. Kom tilbake, fortsatt uten mann. Fri som tjenerinne, Livsglad, sjelden kvinne. Har bestandig klar ei hjelpsom hand! Kanskje er det lurt å trappe ned? Nyte vår og sommer på kafe. Dele gode minner, se at sola skinner. La din Herre gi deg ro og fred! GRATULERER og klem fra Asbjørn! Pådriverklubben på Dokka ved Jan Andersgård, Tom Lund, Arthur Barlund, Ove Øverhaugen, Nils Lillejordet, Harald Slåttsveen og Wiggo Sømoen (ikke på bildet) i samarbeid med Torger Rønningen har i løpet av vinteren påbegynt arbeidet med å lage ny stakitt i tillegg til å restaurere deler av stakittgjerdet rundt Østsinni kirke. Etter en befaring i høst så de at her var det behov for vedlikehold. En del stakitt må skiftes ut mens noe kan pusses ned, rengjøres og males på nytt. To dager i uken gjennom vinteren har denne gjengen møttes hos Torger Rønningen som har stilt lokaler til disposisjon. Her har de jobbet jevnt og trutt i riktig dugnadsånd. I skrivende stund har de brukt 150 timer. Materialer, malingkoster og maling, har de fått kjøpt til meget gunstig pris hos Byggmakker Skattum på Dokka. I tillegg til dette er de sponset med 20 liter grunningsmaling. Det er fortsatt behov for mer materiell, noe de håper lokale bedrifter vil være behjelpelige med. Østsinni menighetsråd setter stor pris på jobben som blir gjort. Dette ville vi vise ved at Eva Siristuen og Lillian Rønningen tok med seg kaffe, og kake som Wenche Eimann hadde bakt, reiste på overraskende besøk på verkstedet. Vi ble tatt veldig godt imot. Karene satte stor pris på denne oppmerksomheten. Målet er at jobben skal være ferdig utført innen 10. mai Mange dugnadstimer står fortsatt igjen. Er det noen der ute som kunne tenke seg å bidra med noen dugnadstimer fra etter påske til rundt 10.mai, med å sette opp igjen gjerdet, så ta kontakt med en av karene i gjengen. Menighetsbladet for nordre land nr

10 Velkommen til Guds hus MARS Stua i 2. etg. Landmo - andakt kl. 12: Maria Budskapsdag Lunde kl. 11:00 høymesse o Berit Rinde o offer til Kirkens familievern søndag i fastetiden Nordsinni kl. 11:00 høymesse o Berit Rinde o småbarnsgudstjeneste o offer til Redd Barna Østsinni kl. 11:00 høymesse o Stian Helland APRIL onsdag etter 3 søndag i fastetiden Åmot kl. 19:00 fastegudstjeneste og Berit Rinde søndag i fastetiden Landmo kapell kl. 11:00 høymesse onsdag etter 4 søndag i fastetiden Vølstadkl barnehagegudstjeneste fredag etter 4 søndag i fastetiden Østsinni kl. 09:00 skolegudstjeneste palmesøndag Åmot kl. 11:00 høymesse o Berit Rinde skjærtorsdag Korsvold kl. 17:00 høymesse Lunde kl. 19:00 høymesse o offer til Kirkens nødhjelp Langfredag Østsinni kl. 11:00 Langfredagsgudstjeneste påskedag Lunde kl. 11:00 høytidsgudstjeneste o Stian Helland o offer til Bibelselskapet påskedag Nordsinni kl. 11:00 høytidsgudstjeneste o Stian Helland o offer til Menighetsfakultetet Stua i 2. etg. Landmo - andakt kl. 12: torsdag etter påskedag Åmot kl. 19:00 samtalegudstjeneste o Berit Rinde o organist Eva Engman søndag i påsketiden Valatunkl. 11:00 høymesse o Berit Rinde MAI onsdag etter 3 søndag i påsketiden Østsinni kl. 19:00 vårkveld søndag i påsketiden Østsinni kl. 10:30 konfirmasjonsgudstjeneste Østsinni kl. 12:30 konfirmasjonsgudstjeneste onsdag etter 4 søndag i påsketiden Nordsinni kl. 19:00 samtalegudstjeneste o Berit Rinde Stua i 2. etg. Landmo - andakt kl. 12: mai Nordsinni kl. 10:00 høymesse o offer til Normisjonen Åmot kl. 10:00 høymesse o Berit Rinde 10 Menighetsbladet for nordre land nr

11 søndag i påsketiden Nordsinni kl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste o Berit Rinde o offer til menighetsarbeidet torsdag etter 5 søndag i påsketiden Landmo 2. etg. kl. 12:000- høymesse o organist Henning Andersen søndag i påsketiden Haugnerkl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste o offer til menighetsarbeidet Lunde kl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste o Berit Rinde o offer til menighetsbladet mandag etter 2 søndag i treenighetstiden Vølstad kl. 19:00 St. Hansaften søndag i treenighetstiden Østsinni kl. 11:00 høymesse Følg med i dagspressen, endringer kan forekomme! Vårdugnad ved kirkene: JUNI søndag før pinse Vølstadkl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste Åmot kl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste o Berit Rinde fredag etter søndag før pinse Kinn kl. 11:00 barnehagegudstjeneste o Berit Rinde pinsaften Haugner kl. 16:00 konsert o Henning Andersen Østsinni: mandag 5. mai kl Vølstad: mandag 12. mai kl Nordsinni: onsdag 7. mai kl Haugner: onsdag 14. mai kl pinsdag Kinn kl. 11:00 konfirmasjonsgudstjeneste o Berit Rinde pinsdag Østsinni kl. 11:00 høymesse o Hans Erik Raustøl Treenighetssøndag Nordsinni kl. 11:00 høymesse o offer til Det Norske Bibelselskap søndag i treenighetstiden Lunde kl. 11:00 høymesse o vikar o offer til Sjømannskirken Kinn: onsdag 7. mai kl Lunde: mandag 12. mai kl Åmot: torsdag 15. mai kl Ta med rive og kopp Menighetsrådene sørger for kaffe og biteti! Velkommen! Menighetsbladet for nordre land nr

12 Slekters gang DØPTE: Østsinni kirke: Jens Kolbjørnshus Are Andersson Granvang Melissa Adele Skogstad Oliver Opdal Herman Finstuen Åmot kirke: Tuva Nygård-Motrøen Hilma Otilie Sveum Nereng Lunde kirke: Andrea Lundhaug Stubbene Hedda Sørbønsveen Eskil Myrvang Haugner kirke: VelineVangsjordet VIGSEL: Åmot kirke: Karoline Løvsletten og Robert Smith DØDE: Østsinni kirke: Karoline Ødegård f Hildur Alvilde Korslund f Liv Tranum f Erik Rylander f Trygve Nygård Frode Odnesveen f Rigmor Granheim f Hans Petter Korskog f Berte Barlund f Ella Sagstuen f Alf Georg Hovelsrud f Olga Moen f Vølstad kirke: Hans Anderas Elton f Gerd Sofie Røbergseter f Fluberg kirke: Solveig Evensen f Nykirke Snertingdal: Gerd Harstad f Nordsinni kirke: Ethel Marie Kompen f Thor Lium f Astrid Thomlevold Gustad f Bodil Ninni Goplen f Bjarne Monsebakken f Aslaug Hansesveen f Ågot Svea f Arne Lie f Odd Pedersen f Wenche Elisabeth Sirirud f Haugner kirke: Gunn Loeng f Åge Hilmen f Hans Stensrud f.1945 Åmot kirke: Ole Kristian Brenden f Jørgen Nørstelien f Karen Marie Øistad f Anna Haugen f Marie Lier f Edrun Rognholt f Harald Granseth f Bjørg Olava Randen f Lunde kirke: Gullborg Mildrid Frøyslid f Johan Kjeldsrud f Reidun Gaarder f Anna Kjelbergsengen f Aslaug Lauvli f Tora Frøseng f Knut Wold f Østsinni menighetsråd takker hjerteligst for minnegaven mottatt i anledning Karoline Ødegårds begravelse. Torpa menighet takker for gaven til menighetsarbeidet i Torpa ved Karen Øistads begravelse. Torpa menighetsråd takker for gaven til Åmot kirke ved Edrun Rognholts begravelse. 12 Menighetsbladet for nordre land nr

13 Bøker, musikk og film rett hjem! barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året. Av Turid K. Vevatne Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste undringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CD er, DVD er, tøyprodukter og andre produkter som passer for barnets alder og utviklingsnivå. Bibler til tiåringer og til Cuba Et av trosopplæringstiltakene er undervisning om bibelen på skolene og utdeling av bibler i kirkene i Torpa var det fem tiåringer og på Dokka hele tyve tiåringer som møtte på messe og fikk boka : "Bibelen en vandring gjennom den store fortellingen". Bibelselskapets leder har besøkt Cuba og funnet ut at de mangler Bibler de har en målsetting om å sende 1 million bibler til Cuba. Kirken der er i rask vekst! Tro i hverdagen Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier hun. Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sammen med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Leve livet IKO Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser. Se klubben.no for mer informasjon. Hjertelig takk for minnegaven på kr. 6400, i forbindelse med Marie Kompen`s begravelse. Støtt opp om fasteaksjonen Hvert år har Kirkens Nødhjelp en stor innsamlingsaksjon i fastetiden. Kirkens Nødhjelp er tilstede i mange land. I år er det fokus på Syria der borgerkrigen har herjet i 3 år og millioner av mennesker er på flukt. 8. april vil bygdas konfirmanter gå fra dør til dør å samle inn penger så da gjelder det å åpne hjerter og pengepunger for verdens hardest rammede. Nasjonalforeningen Nordre Land Demensforening Menighetsbladet for nordre land nr

14 Festgudstjeneste i Fluberg kirke TEKST: AASE MARIE RØD FOTO: TROND LØNSTAD I 1814 var Fluberg hovedkirke og valgkirke i Land Gaarder på Østsinni, Haugner, Kinn, Lunde og Hov var annekskirker. Den 4. mars 1814 skrev 19 av bygdens menn under på troskap til Prins Kristian Fredrik det var følgende: Harald Berg, Lars Berg, Niels Brager, O.Brager, Hans Frøslie, Christopher Gaarder, Niels Hougner, Peder Landaasen, H.Lie, Hans Lien, A.C. Nimb, Michael Nimb, Peder Næs, Østen Røen, Lars Schude, Søren Walhovd, O. Wiger, pastor Niels Heyerdahl og Gunder Gulbrandsen Halmrast. Her tenner konfirmantene lys til globen! Inngangsprosesjon til trompet og orgel, med konfirmanter, dåpsfølge og hele fire prester. De siste to ble valgt til å representere Land på Hunn gård i Vardal der Christians Amt valgte representanter til Eidsvollforsamlingen: Sogneprest Hans Jacob Stabel fra Søndre Aurdal og Sorenskriver Lauritz Weidemann fra Toten. Den norske kirke hadde bestemt at 23. februar var dagen som grunnlovens 200 å skulle feires i kirken. Alle valgkirker har fått et skilt som sier at her var det valg i Det ble fest med inngangsprosesjon til trompet og orgel Ole Kristian Nyhagen og Gudbrand Tandberg konfirmanter og dåpsfølge og hele 4 prester, hvor gamlepresten Ole Kirsebom var iført gammel messehaggel! Søndre Land kirkekor under ledelse av Gerd Wang festkledde i bunader og med vakker og jublende sang «Dere synger som engler dere» utbrøt gamlepresten. Teksten var «Forklarelsen på berget» og ble lest av Dag Magne Staurheim med stor innlevelse. Gitte Bergstuen prest i Fluberg startet prekenen på prekestolen med å fortelle om en topptur hvor flott det er å nå toppen. Øystein Wang så Grunnloven som en del av Guds handling i historien selv om Eidsvollsmennene var like feilbarlige som vi er, så vet vi at de begynte på en demokratiutvikling men det tok tid før alle fikk like rettigheter. Berit Rinde var nær menigheten og nede på gulvet for å illustrere at utfordringene våre er i hverdagen. Etter gudstjenesten sto Gunder Gulbrandsen Halmrast fram i skik 14 Menighetsbladet for nordre land nr

15 Også kakene var historiske bakt av menighetsrådene etter gamle oppskrifter her var honningkake, pikekyss, vannbakkels, bronellkage, eplepai, sitronpai osv. Søndre Land kirkekor under ledelse av Gerd Wang sto for vakker sang. Stor takk til alle som gjorde dette til en festdag! En spennende og flott opptakt til 2014 årets markering av 200 års selvstendighet og demokratiseringsprosess. kelse av Trygve Ramnefjell og informerte om at han var valgt til forsamlingen på Hunn gård i Vardal der representantene til riksforsamlingen på Eidsvoll skulle velges. Med hans språk ble vi satt tilbake til 1814 en fin avslutning på gudstjenesten. Under kirkekaffen førte Kari Nordal oss videre inn i historien om Gunder Gulbrandsen Halmrast ble spilt av Trygve Ramnefjell Historiske kaker Foto: Wenche Eimann Menighetsbladet for nordre land nr

16 Bautaen ved Åmot kirke Av Arnfinn Eng Åmot kirke, 17. mai 1914 Den 17. mai 1914, på 100 årsdagen for Grunnloven, ble det avduket en bauta ved Åmot kirke Nord Torpa. Bautaen ble reist til minne om de torpingene som var ute i krigstjeneste Avdukingstalen ble holdt av lærer Anton Skinnerud. Dette monumentet ble reist i regi av den nye Torpa kommune, eller Torpa herred som betegnelsen den gang var. Torpa var nemlig fra 1. januar 1914 blitt utskilt fra Nordre Land som egen kommune. Monumentet var et typisk uttrykk for de politiske og kulturelle strømninger som var fremherskende på denne tiden. Vi befant oss fortsatt i nasjonsbyggingsfasen etter unionsoppløsningen i 1905 nasjonalromantiske strømninger var fremtredende, og bevisstheten om historien som identitetsskapende faktor var sterk. Bautaen sto på sin plass nedenfor kirkegårdsmuren helt fram til en gang på 1970 tallet. Da ble den tatt ned og fjernet, fordi det var fare for at den skulle velte. Dessverre var det ingen den gang som vurderte alternativet med sikring og restaurering, og Torpa mistet derfor sitt eneste større monument. Det er mange år siden vi i Framstegungdomslaglanserte tanken om å få gjenreist bautaen. Men først i 2012 ble det tatt konkrete skritt i denne retning ved at vi nedsatte et eget bautautvalg. Dette utvalget kan nå presentere et utkast til utforming av en helt ny bauta. Vår kongstanke er selvsagt at den nye bautaen skal avdukes 17.mai i år, på 200 årsdagen for Grunnloven og 100 årsdagen for avdukingen av den opprinnelige bautaen. «Bautaen ble tatt ned og fjernet fordi det var fare for at den skulle velte. Dessverre var det ingen den gang som vurderte alternativet med sikring og restaurering...» Den nye bautaen vil bli støpt i betong med noenlunde samme form og størrelse som den opprinnelige. På framsiden vil det bli påsatt to minneplater, en hugget i stein, med korslagte flagg og den opprinnelige inskripsjonen «Til minne om dei gilde gutane som var ute og varde landet vårt i » I tillegg vil det bli en plate støpt i bronse, med navn og militær tittel på de 45 mennene som var ute i tjeneste. Denne navneplaten vil være interessant lesning for mange. De fleste av etternavnene er kjente gardsnavn fra Torpa, og her vil nok en del kunne finne sine forfedre. Våre største utfordring når det gjelder gjenreisningen av bautaen, er å skaffe tilstrekkelig ekstern medfinansiering. Prosjektet har ifølge våre overslag en prislapp på ca. kr , og dette er et litt for stort løft til at vi kan bære det alene. Vi har søkt kommunalt tilskudd, sendt forespørsel om sponsorstøtte til lokale bedrifter og invitert andre lag og foreninger i Torpa til å bidra. I tillegg vil det bli lagt skriv i postkassene til folk i bygda, slik at enkeltpersoner som ønsker å gi et bidrag skal få anledning til det. I skrivende stund (i.e. 3. mars ) kjenner vi ikke resultatet av disse henvendelsene, men vi velger å være optimister. Vi er tross alt kommet så langt med prosjektet nå at vi må kjøre det til «the bitter end». Så får det bære eller briste. Det er få monumenter over torpinger som har deltatt i slike nasjonale begivenheter. Derfor bør bautaen gjenreises. Den vil bidra til økt kunnskap og bevissthet om denne epoken i vår lokalhistorie, gi følelse av stolthet over egen fortid og dermed styrke vår lokale identitet. Og historiens identitetsskapende funksjoner er viktig for ethvert lokalsamfunn, like meget som den er det for en nasjon! 16 Menighetsbladet for nordre land nr

17 Det er en stund siden det var framhaldsskole på Solheim Karen Emilie Dillerud hadde et langt liv som lærer i Torpa og hun husket alle elevene hun hadde hatt hun hadde også tatt vare på foto og undervisningsmateriale. Karen Emilie døde kort tid etter at jeg hadde denne samtalen med henne! Tropisk aroma gikk som en farsott i Torpa lurer du på hva det er? En mørk og lys lagdelt kake med fyll imellom! Elevene tok opp bestilling og vi bakte fortalte Karen Emilie Dillerud hun kom til Torpa i 1959 og hadde praktiske fag på framhaldsskolen på Solheim dvs. husstell og håndarbeid. Karen Emilie hadde tatt vare på boka med prisliste som viser ett 20 talls kaker som elvene leverte i bygda etter bestilling : Hveteboller og kringler, brune pinner til kr. 1,75 Havrekjeks kr. 1,10 Ett eggskake kr Smulteringer kr. 1,75 Prostesnipper kr. 3,90 I prostesnippene aner det oss at her var det mer enn ett egg. De bakte også kaker med litt mer spesielle navn for eksempel nansengutter. jenter guttene hadde sløyd det var 23 ukers skole og halvparten var husstell og den andre halvparten var håndarbeid. Der lagde de babyskjorte med hullfall og de sydde garderobe til seg selv. Alt de sydde betalte de selv stoffet var kjøpt på butikkene i Torpa og klær skulle de jo ha. Karen Emilie viste fram en hel perm full av prøvelapper og mønstre i svartsøm og tellesøm. Det vitner om en lærer med stor interesse for faget ikke noe var overlatt til tilfeldighetene. Da sentralskolen i Torpa sto ferdig var det tid for opplæring av gutta på skolekjøkkenet! Se bilde og finn ut hvem som står der Karen Emilie mente at det var Henry Vestrum som står midt på gulvet litt morsomt syntes hun, siden han er medlem av menighetsrådet! Kakene ble bakt på skolekjøkkenet og solgt til selvkost! Karen Emilie husket spesielt at en kone skulle ha rosettbakkels ikke visste hun hva det var men det fant hun jo ut og kakene ble bakt og solgt. Kona klaget på at kakene var gått i stykker ikke så greit kanskje når elevene humpet hjem på skolebussen på dårlige veier. De lagde ellers vanlig middagsmat i boka er oppskrifter på tomatsuppe og kålrulletter. Karen Emilie hadde den praktiske gruppa for Tekst: Aase Marie Rød Foto fra Karen Emilie Dilleruds fotosamling. Menighetsbladet for nordre land nr

18 Søndag 27. oktober var det igjen festgudstjeneste i Østsinni kirke, denne gang med to dåpsbarn og 4 åringer som skulle ha kirkeboka i fokus. Vi inviterer 4 åringene sammen med Nordsinni menighetsråd og de hadde besøk av 15 helga forut. Onsdag 23. oktober var 4 åringer med familie invitert til kirka for å bli kjent med kirkehuset, organisten og presten. 16 flotte, spente unger kom sammen med foresatte. Bok til 4-åringer i Østsinni kirke Knut prest ønsket velkommen og fortalte om kirka og ungene fikk se og høre orgelet og besøke tårnet før det ble sang. Menighetsrådet serverte boller, saft og kaffe og hadde en koselig stund med unger som ble fortrolig med kirkerommet. Søndagen ankom enda flere, hele 28 unger, som sang for menigheten og fikk boka som mange bladde opp i liggende på kirkegulvet. Vi gratulerer dåpsfamiliene med en stor dag og 4 åringene med boka. På veg ut kunne alle ta med frukt eller jordbær som menighetsrådet hadde satt fram sammen med seigmenn til ungene. Denne søndagen hadde vi hjelp til sang av Mari Frøslid som var solist/forsanger tusen takk for flott sang! Vi takker Knut prest, organist Henning, klokker Karin og flinke konfirmanter for en strålende gudstjeneste med en nesten fullsatt kirke. Det er slik vi ønsker; at små og store finner vegen til kirken. Velkommen tilbake! PS: Er det noen som ikke hadde anledning til å komme på gudstjenesten, men likevel ønsker å få boka, kan dere ta kontakt med kirkekontoret. Hilsen fra Grethe, Lillian og Wenche fra menighetsrådet Utdeling av 4-års bok i Nordsinni kirke På gudstjenesten møtte totalt 15 spente 4 åringer opp for å få Min kirkebok. Før selve utdelingen av boka, sang de Hvem har skapt alle blomstene og Guds kjærlighet sammen med innøvde bevegelser. Alle barna kom frem for å motta 4 årsboka fra representanter for menighetsrådet. Vi håper at denne boka kan komme til glede og nytte for både liten og stor. Menighetsrådet har planer om å bruke denne boken sammen med 4 åringene utpå nyåret, der vi tar en sangkveld i forkant av en gudstjeneste. Vi sees da! Foto: Knut Wold Søndag 20. oktober var det utdeling av 4 årsbok i Nordsinni kirke. På forhånd hadde mange av barna vært på besøk i kirken for å øve på det som skulle skje på gudstjenesten, og for å få en omvisning i kirka. Prest Berit Rinde viste og fortalte blant annet om døpefonten, alteret og prekestolen. Det ble også mulighet for ungene til å spille litt på orgelet. Til slutt gikk både voksne og barn helt opp i toppen av kirketårnet for å se på kirkeklokkene, det var spennende! Etter omvisningen ble det servert boller og saft. 18 Menighetsbladet for nordre land nr

19 Barnas side Påske Kryssord Løsning Påskekryssord: 1. Paraply, 2. Ål, 3. Ski, 4. Kakao, 5. Eske, 6. Tull, 7. Ugle, 8. Ri Løsningsordet er altså: Påsketur! I kryssordet til høyre skal du fylle ut de vannrette linjene. Om du har gjort det riktig vil det gule loddrette feltet danne et ord som har med påske å gjøre! 1. Når det regner bruker man en Lang fisk. 3. På bena om vinteren. 4. Påskedrikk. 5. Boks 6. Tøys 7. Fugl som synger om natten. 8. På hest. Tegning: Rikke Fjeld Jansen Det er Påskemorgen, kvinnene har nettopp oppdaget at Jesus grav er tom, at Jesus er oppstanden. Kan du fargelegge tegningen til venstre? Menighetsbladet for nordre land nr

20 Oversikt over konfirmanter våren 2014 Østsinni kirke 11. mai kl Sindre Andersen Anette Bjørnstad Bakken Sandra Sleperud Bergene Bjørn Atle Bergheim Joakim Brattrud Hanne Bergum Eriksen Malin Jøranli Mathilde Klokkersveen Thomle Martin Andre Rendal Lorgen Ronja Myrvang Sander Viken Parthaugen Krister Stensrud Vestland Mari Øversveen Madeleine Sollin Øvrum kl Celina Lundgård Bergmann Ann Kristin Engeseth Andrea Marie Frydenlund Åsmund Jakobsen Ingvild Korpberget Robin Nicolay Thoreplass Kristoffersen Tiril Flagstad Kvarberg Eira Solstad Ørjan Stensvold Stine Ungersnæss Einar Øyhus Nordsinni kirke 18. mai kl Thea Bratlien Berget Gry Brosveet Sondre Ringstad Dahlen Elisabeth Granseth Anniken Kile Hannah Eleen Nome Øivind Espeliødegård Sandberg Marte Slåttsveen Lunde kirke 25. mai kl Adrian Qvam Bjørnstad Almira Shien Garcis Cathrine Jøranli Løkken Andrea Kjeldsrud Stig Henning Gjerdbakken Nereng Eirik Ulsakerhaugen Emil Frøseng Øverby Martin Åsheim Vølstad kirke 1. juni kl Stine Brattsveen Sivert Mathisen Lunn Ingeborg Røbergshagen Heidi Solberg Simen BrattseenUlleland Åmot kirke 1. juni kl Liv Marit Bakken Sindre JøranliBratlien Espen Opsahl Engeseth Rune Opsahl Engeseth Lars Martin Slettum Fakstad Øyvind Finstuen Framnes Thea Haavi Kristian Hovdelien Hagen Heidi Strømsjordet Nordrum Marthe Sveen Tuva Wien Kinn kirke 8. juni kl Daniel Vestrum Bekkelund Martin Haugen Haugner kirke 25. mai kl Elisabeth Nystuen Ola Schjørlien Ingunn Tønderum 20 Menighetsbladet for nordre land nr

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! mghblad:nlmgh-blad 13.11.2009 12:32 Side 1 Nr. 6 Desember 2009 74. årgang Østsinni kirke GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! mghblad:nlmgh-blad 13.11.2009 12:32 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt.

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

enighetsblad for Søndre Land God påske! Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang Stammeskolen på Halmrast

enighetsblad for Søndre Land God påske! Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang Stammeskolen på Halmrast M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang God påske! Å stå den av... Bispevisitas Stammeskolen på Halmrast 2 Påske-egget På egget er det malt et Kristus-ikon. Fra den russisk-ortodokse

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 SOMMER 2013 Sankt Hans «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 1 - JANUAR/FEBRUAR 2014-41. ÅRGANG Fra Lys våken-arrangementet Foto: Arne Torkild Aasen Hvordan nå toppen? Tekst: Svein Filtvedt Elgvin Vinteren kom sent, men godt! De olympiske

Detaljer