tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Fellesmerker...» 37 Internasjonale registreringer...» 38 Rettelser...» 63 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 64 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 77 Fornyelser...» 80 Slettelser...» 81 Resultat i innsigelsessaker...» 95 INID-koder...» 96

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRYPHON THERAPEUTICS (730) Innehaver: Gryphon Therapeutics Inc, 600 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; reagensmidler for vitenskapelig bruk og laboratoriebruk. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske preparater; reagensmidler til medisinske formål. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; forskning og utvikling av biofarmasøytiske produkter for andre. US, , 78/140,030 (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Opplev Norsk Fotball AS, Sognsveien 75 J, 0840 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Anders Dahl - Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 16: Kontorrekvisita unntatt møbler, almanakker, bilder, fotografier, kalendere, postkort. KL. 18: Sekker, vesker, kofferter, lommebøker, mapper (dokument-), nøkkelpunger [lærvarer], paraplyer, parasoller, pengepung, ryggsekker, seddelbøker, spaserstokker, etuier for nøkler [lærvarer]. KL. 21: Barberkoster, drikkebeholdere, drikkeglass, flaskeåpnere, horn (sko-), kammer, kanner ikke av edelt metall, kjølebokser (bærbare-) ikke elektriske, krus ikke av edelmetall, plastkopper, termosflasker. KL. 25: Klær, fotballsko, sportssko. KL. 28: Lekeballer, baller for spill, beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], bord for fotballspill, leketøy, spill, spillkort. KL. 35: Reklamevirksomhet, annonser (spredning av reklame-), fjernsynsreklame, public relation [PRvirksomhet], publisering av reklametekster, radioreklame og -annonsering, reklameannonser (utsendelse av-), reklamemateriell (utleie av-), reklameplass (utleie av-). KL. 41: Organisering av sportskonkurranser, treningsleirtjenester, utgivelse av bøker, utleie av idrettsplasser og stadium, utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTFRAME SMART-SAFETY (730) Innehaver: SmartPly Europe Ltd, Waterford, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bord, panel og bjelker for bygningsformål; bord, panel og bjelker laget av eller fra tre; deler og utstyr til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTFLOOR (730) Innehaver: SmartPly Europe Ltd, Waterford, IE (730) Innehaver: S Reg AB, Box 774, S Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Sammenstilling og innmating av informasjon i databaser, systematisering av informasjon i databaser, lokalisering av stjålne eiendeler via datamaskin. KL. 42: Leasing av adkomsttid til databaser, utforming av dataprogramvare, oppdatering av dataprogramvare, vedlikehold av dataprogramvare, gjenfinning av datainformasjon, utleie av dataprogramvare. KL. 45: Tjenester for tilbakelevering av stjålne eller bortkomne eiendeler, konsultasjoner/rådgivning angående tyveribeskyttelse, tjenester for registrering og merking av løsøre, informasjonstjenester til allmennheten samt til forsikringsselskaper og politiet vedrørende tyveriutsatte og stjålne eiendeler. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bord, panel og bjelker for bygningsformål; bord, panel og bjelker laget av eller fra tre; deler og utstyr til de forannevnte varer. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIRONET (730) Innehaver: Pironet AG, Im Mediapark 5, Köln, DE KL. 42: Programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, analysering av datasystemer. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket eller til å gjengi emballasjens form (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig femstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser. (730) Innehaver: Proceedo Solutions AB, Box 24142, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer og websider, computersystemanalyse, tilveiebringelse av brukerrettigheter til databaser og elektroniske oppslagstavler, computerisert kontakt- og informasjonsformidling. SE, ,

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Samlerhuset AS, Postboks 523, 1411 Kolbotn, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, kjøp og salg av mynter, medaljer, frimerker, sedler, bøker, klokker, smykker, modeller, billedkunst, filmer og CD er som samlerobjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KK Phenix, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (730) Innehaver: CGI Group Inc, 1130 Sherbrooke Street West, 5th Floor, Montreal, QC H3A 2M8, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare for forsikringsadministrasjon til bruk bare for forsikringsselskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SICINA (730) Innehaver: Agilent Technologies Inc, 395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94306, US KL. 1: Kromatografikjemikalier og -kolonner, reagenser; enzymer; kjemiske preparater for vitenskapelig, forsknings- og laboratoriebruk. KL. 9: Kromatografipakningsmaterialer, -filtre og - utstyrsett; rense- og ekstraksjonskolonner og kromatografikolonner. US, , 78/090,898 KL. 25: Klær, dresser, skjorter, T-skjorter, poloskjorter, fritidsbukser, bukser, skjørt, vester, frakker, regnfrakker, gensere, nattøy, undertøy, vanter, hetter [klær], hatter, luer, belter, halstørklær, skjerf, badedrakter, badehetter samt sports- og gymnastikkantrekk. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENTIREX COMMUNICATOR HOPE (730) Innehaver: Hope Lise Jensen, Torgny Segerstedsvei 59, 5143 Fyllingsdalen, NO (730) Innehaver: Software AG, D Darmstadt, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Computer programvare, computer program. KL. 42: Ajourføring, vedlikehold og utarbeidelse av computer programvare, computer rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOMM MURSTAD SKISKOLE KL. 45: Tarot-tjenester, clairvoyantbistand i form av kanalisering, spåtjenester, spåtjenester pr. telefon og ansikt til ansikt; rådgivning til/for andre innen og utenfor bransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Anne Katrine Lunde, c/o One Communication AS, Postboks 3412 Bjølsen, 0406 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Jacob Solheim - Torkildsen, Tennøe & Co, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Rosaline Developments Ltd, Atlantic Chambers (Romasco Harbour House), Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær; klær av skinn og lær; fottøy, hodeplagg. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OENOBIOL (730) Innehaver: Laboratoire Oenobiol, 59 Boulevard Exelmans, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ernæringssupplementer som inneholder proteiner, karbohydrater, lipider, peptider og/ eller fibre, eller mikroernæringssupplementer som vitaminer og/eller mineraler, aminosyrer og/eller fettsyrer eller grønnsaksyrer med det formål å øke inntaket av næringsmidler til en vanlig diett, slått sammen som enheter (som kapsler, piller, tabletter, pulver, gel, væsker) brukt som mat. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ernæringssupplementer som inneholder proteiner, karbohydrater, lipider, peptider og/eller fibre, eller mikroernæringssupplementer som vitaminer og/eller mineraler, aminosyrer og/eller fettsyrer eller grønnsaksyrer med det formål å øke inntaket av næringsmidler til en vanlig diett, slått sammen som enheter (som kapsler, piller, tabletter, pulver, gel, væsker) brukt som mat. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker eller preparater til fremstilling av drikker som inneholder proteiner, karbohydrater, lipider, peptider og/eller fibre, eller mikroernæringssupplementer som vitaminer og/eller mineraler, aminosyrer og/eller fettsyrer eller grønnsaksyrer med det formål å øke inntaket av næringsmidler til en vanlig diett, slått sammen som enheter (som pulver, væsker) brukt som mat. (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 44: Tilveiebringelse av medisinsk informasjon og informasjon om helseomsorg. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEYOND (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIND YOUR GROOVE DENIM TECHNIC (730) Innehaver: Skechers USA Inc II, 228 Manhattan Beach Boulevard, Manhattan Beach, CA 90266, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Kofferter og reisevesker; bager, sportsbager, vesker, ryggsekker, vadsekker, håndbagasje, jaktvesker, skolesekker, tursekker og garderobeposer for klær (for reiseformål). US, , 78/155,967 (730) Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Industrivej 2, DK-7330 Brande, DK (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 9: Briller og solbriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Synergi Inc, 16 East 34th Street, New York, NY 10016, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Aquaservice AS, Straumsheimøyra, 6220 Straumgjerde, NO KL. 39: Reiseledelsesvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Johs Lundal & Sønner AS, Teigland, 5590 Etne, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Origo Process AS, Fabrikkvn 9, 4033 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Teknologiske tjenester herunder teknologisk konsulentvirksomhet; industriell analyse; ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: SKAMMELOP (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fritz Murbræch, Støbakken 19, 4640 Søgne, NO KL. 20: Møbler og møbeldeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KRAKKOP (730) Innehaver: Hallingdal Bergboring AS, 3570 Ål, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring. (730) Innehaver: Fritz Murbræch, Støbakken 19, 4640 Søgne, NO KL. 20: Møbler og møbeldeler. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Rosaline Developments Ltd, Atlantic Chambers (Romasco Harbour House), Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, skjørt, kjoler, bukser, jeans, jakker, skjorter, strømpevarer, ytterjakker, regnjakker, kåper, vester, tørklær, gensere, t-skjorter, hansker, belter, slips, skjerf og halstørklær; klær av skinn og lær; fottøy, støvler, sandaler, sko; hatter. KL. 16: Lim for papirvarer og husholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 31: Næringsmidler til dyr. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELEBRITY DEATHMATCH (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 9: Håndholdte videospill, videospillemaskiner brukt sammen med fjernsyn, spillemaskiner med utsignal for lyd brukt sammen med fjernsyn, videospillekassetter, videospill innspilt på CD-ROM til bruk ved frittstående videospillemaskiner; computerprodukter, nemlig spillekassetter til computer videospill og spillemaskiner med utsignal for video brukt sammen med fjernsyn, computerspillekassetter, computerspillebånd; interaktive compaktdisker og CD-ROMs; teater- og musikkvideoopptak, laserdisker og digitale videodisker, nemlig digitale bevegelige disker og DVD er; forhåndsinnspilte videobånd. KL. 28: Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker; plysjfigurer, actionfigurer og tilbehør derav; videospillmaskiner som benytter CD ROM som kan brukes alene, videospillmaskiner som kan brukes alene, spillemaskiner med lyd som kan brukes alene, brettspill, sportsartikler, nemlig køller, baller for baseball, fotballer, baller (paddle balls), balltre, juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPONSORBAROMETER (730) Innehaver: Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser. KL. 36: Sponsorvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPONSTRACK (730) Innehaver: Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser. KL. 36: Sponsorvirksomhet. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPONSTEST (730) Innehaver: Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser. KL. 36: Sponsorvirksomhet. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VK VODKA KICK (730) Innehaver: GBL International Ltd, Furnace Hill, Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire S45 9NF, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner; brennevin; likører; cocktailer; alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker inneholdende fruktekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VK (730) Innehaver: GBL International Ltd, Furnace Hill, Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire S45 9NF, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Øl; fruktjuicer og fruktsafter; drikker av fruktjuicer og fruktsafter; mineralvann; kullsyreholdig vann; ikke-alkoholholdige drikker. KL. 33: Viner; brennevin; likører; cocktailer; alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker inneholdende fruktekstrakter. (730) Innehaver: GBL International Ltd, Furnace Hill, Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire S45 9NF, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner; brennevin; likører; cocktailer; alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker inneholdende fruktekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAUTICAT (730) Innehaver: Siltala Yachts OY, Lallintie 92, SF , Riihikoski, FI (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, Scott Valley, CA 95066, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computer periferiutstyr, nemlig diskettstasjoner og bånddrev for datalagring; programvare for bruk i forbindelse med datalagring, dataadministrasjon samt sammenkopling, administrasjon og drift av datalagringsenheter; kalkulatorer; musematter; termometre; lagringssystemer egnet for nettverk eller computer kommunikasjon, nemlig en prosessor, minne, operasjons-programvare og datalagringsenhet, solgt som en enhet. US, , 78/157,285 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FROSTIES (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAPP (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo, NO (730) Innehaver: Ses Astra SA, Château de Betzdorf, LU-6832 Betzdorf, LU (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk post; tjenester vedrørende elektroniske informasjonstavler; dataassistert overføring av data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUINT (730) Innehaver: Quint AS, Postboks 9269 Grønland, 0134 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; artistopptredener; organisering av kulturelle arrangement (impresariotjenester); utgivelse av tekster andre enn reklametekster. KL. 42: Juridiske tjenester; rådgivning, lisensiering og overvåking av immateriell eiendomsrett herunder opphavsrettigheter. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MONSTER MEDIA (730) Innehaver: Monster Media AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 Jar, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; produksjon og utvikling av reklamefilmer, fjernsynsfilmer og spillefilmer. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELEMENTSIX (730) Innehaver: Element Six, Shannon Airport Estate, Country Clare, IE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Slipemidler og preparater for bruk i slipings-, polerings- og raspingsinstallasjoner, inkludert diamantsand, metallovertrukket diamantsand, diamantstøv eller -pulver og andre diamantsammensetninger. KL. 7: Maskiner og maskinverktøy for skjæring, sliping, polering, saging, boring og lepping; maskin- og maskinverktøy-deler som er besatt med diamant eller diamantsammensetninger eller som er dekt av diamanter inkludert skjærekniver eller utbyttbare blader, borekroner og -bits, slipeskiver og sliperundeller, sliteplugger, skjæretenner, metalltråd og trådtrekkedyser. KL. 9: Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering og kontroll; apparater og instrumenter for leding, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; mikro-elektroniske og mikro-elektro mekaniske komponenter til de forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, inkludert kniver, skalpeller og mikroskjæreblader; kunstige lemmer, ledd og implantater; intraokulære linser; ortopediske artikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SENSUAL & LIVEABLE FOR THE CURVACEOUS WOMAN (730) Innehaver: Vanity Fair Inc, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE, US KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; dameundertøy, nattøy, trikotasje, klær for alminnelig bruk, korsetter, badetøy, kåper, frakker, jakker, lange gamasjer, sokker, shorts, bukser, jeans, skjørt, skjorter, gensere, vester, belter, kjoler, trikoter, trikoter med ermer og ben, joggedresser, leggvarmere, hansker, votter, regntøy og skjerf. US, , 78/206,950 US, , 78/206,974 IE, , 2002/01704 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE WHITE KING S (730) Innehaver: Arild Kristiansen, Løvdal, 9470 Gratangen, NO KL. 32: Øl. KL. 33: Alkoholholdige drikker. KL. 43: Restaurant, servering. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SanDisk Corp, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Halvlederlagerelementer, nemlig integrerte kretser, elektroniske kretskort og magnetbåndkassetter, og flashminnekort, magnetbåndkassetter, adaptere, konvertere, kontroller, spillere, leseenheter, lagermoduler og computer periferiutstyr; bærbare digitale opptaks- og datalagringsenheter; og computer software for kontroll og drift av halvlederlagerelementer og bærbart digitalt utstyr. US, , 78/179,043 (730) Innehaver: Åge R Sørsveen AS c/o Norges Idrettsforbund, Sognsvn. 75 L, 0855 Oslo, NO og Ingeborg Baustad AS, Grytebekkvn. 13, 0496 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Bistand vedrørende styring, ledelse og administrasjon av bedrifter og virksomheter, herunder bistand til gjennomføring av utviklings- og endringsprosesser samt bistand til organisasjons- og ledelsesutvikling; forretningsevaluering; bedrifts-/ virksomhetsundersøkelser; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvier, symposier, seminarer og konferanser; tekstforfattervirksomhet; utgivelse og publisering av tekster, hefter, bøker og tidsskrifter (også elektronisk); informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. 17

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer