Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr mai 20. august årgang. NORDBY KROER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER"

Transkript

1 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr mai 20. august årgang

2 Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For mange prosjekter og for liten tid. Det er ikke noe uvanlig ved det. Jeg vil anta at de fleste kan kjenne seg igjen. Hver generasjon har sine ting å bale med. Det er heller ikke noe uvanlig i at man i slike hektiske perioder har en tendens til å bekymre seg mer. Man blir sliten, tærer på overskuddet og det er lett å fokusere negativt. Da hoper bekymringene seg opp. G.K. Chesterton har sagt at bekymringer er som spedbarn de vokser bare når de pleies. Noen mennesker gir sine bekymringer svømmeundervisning i stedet for å drukne dem, sier Mark Twain. Jeg har gitt både pleie og svømmeundervisning. Men ikke i det siste. Jesus sier: Vær ikke bekymret (Matt 6,25 34). Dette er ikke et velmenende råd, men en formaning. Bekymringer er ikke bra for oss. De gjør mer ondt enn godt. De forstyrrer fokuset på det som er viktig i livet, og de tar gleden ifra oss. Man mister evnen til å skille vesentlig fra uvesentlig. Og visste du at over 90 % av alle bekymringene våre aldri blir noe av? Så hvordan rive seg løs fra dette nettet av bekymringer som kan snøre seg rundt en? Biskop Martin Lönnebo viser til Salme 23, Han lar meg ligge i grønne enger, han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft, og sier at hemmeligheten ligger i bønnen. Det er gjennom bønnen vi finner hvile fra alt som bekymrer oss, og i den kan vi hente ny kraft. Kanskje ikke rent fysisk nye krefter, men mot til å møte livet med glede og takk. Det er fascinerende å se hvordan barn møter livet uten bekymringer. Hvorfor bekymrer de seg sjeldent? Ikke fordi livet er bare godt og det aldri skjer noe vondt, men fordi de erfarer at noen har omsorg for dem. Den siste tiden har jeg erfart mye av Guds omsorg. Bekymringene er lagt over på Gud, og takknemligheten og gleden har fylt opp plassen etter dem. Lönnebo er kanskje mest kjent for Kristuskransen, en liten perlekrans som et armbånd. Kransen er ment å gi hjelp til å stanse opp litt, og la viktige sannheter få komme på plass i livet. En av perlene i kransen (den blå) kaller han Gledesperlen, men den har også et annet navn, Bekymringsløshetsperlen. Den symboliserer den hellige likegyldighet, og minner oss på Jesu ord: Vær ikke bekymret. Hos Gud finnes hvile og ny kraft. Christoffer de Presno Kateket i Ås menighet Foto: Arve Skutlaberg Christoffer de Presno blir kateket i Tromøy menighet Når siste konfirmasjonsgudstjenesten i Ås er ferdig 7. juni, er kateket Christoffer de Presno alt over i ny jobb som kateket i Tromøy menighet. Jeg begynner i ny stilling 1. juni, men gjør ferdig konfirmasjonsgudstjeneste i Ås. Han har vært kateket i Ås i 11 år. Under gudstjenesten i Ås kirke søndag 14. juni, og ved kirkekaffen etterpå i Arbeidskirken, vil Ås menighet markere at Christoffer nå slutter. Menighetsbladet takker for utmerket samarbeid, og ønsker Christoffer, Hanna og barna lykke til på solkysten! Redaksjonen Forsidefoto: E. Fløistad 2 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

3 Kveldsmessen et steg til siden Det er lett å løpe fra seg selv. Og det er lett å miste Gud av syne, enda Han er nær. For de fleste av oss er dagene fylte av aktiviteter og små og store valg vi må ta. Da blir perspektivet på livet gjerne trangere og mer innadvendt. For andre er dagene akkurat nå preget av tunge byrder som sykdom, sorg, savn og tretthet. Vi blir opptatt av å holde oss selv oppe. Nettopp da er det godt å ta et steg til siden og stoppe opp litt. For meg oppleves kveldsmessene slik som en anledning til å ta et steg ut av hverdagsløypa. Å ta seg en tur til den vakkert beliggende Ås kirke på kvelden kjennes godt. Her får jeg komme inn i Guds hus og søke ro i Hans åpne favn, som når et barn kommer hjem om kvelden. Her får jeg lov til å bare være og å legge til side alt jeg har av viktige og mindre viktige gjøremål. Her kan jeg skru av media- og informasjonsstrømmen. I en messe som legger vekt på stillhet, bønn, nattverd, sang, symbolhandlinger og gode synsinntrykk, får jeg hjelp til å fokusere på det som er større enn det synlige og som like fullt er en realitet. Jeg blir minnet om Han som alltid venter på meg. Han som elsker meg og som holder mitt liv oppe. Her får jeg tenke over dagene mine, relasjonene mine, veivalgene mine og kanskje får jeg mulighet til å se på prioriteringene mine fra utsiden. Her kan jeg takke for det gode jeg opplever. Her kan jeg legge fram det som tynger meg, bli bedt for eller bli lyst velsignelsen over. Og Guds hus og Guds hjerte rommer alle. Særlig når det føles tungt å be eller vrient å tro. Biskop Martin Lönnebo skriver i boken Kristuskransen: at Gör dig som bedjare inga onodiga bekymmer. Gud er störra än ditt hjärta och förstår allt. Hans barmhärtighet er som en ocean utan stränder. Dess djup rymmer även den ordlösa och den tvivlande. I kveldsmessen er jeg del av et fellesskap som går på tvers av alder, livssituasjon og hverdagsliv. For vi er sammen om å dele Guds gode gaver og sammen om å puste ut hos Ham og puste inn Livet. Du får legge fra deg det som tynger, og ta imot Guds velsignelse, og du kan bli utfordret til tjeneste for andre. Etter kveldmessen er det mulighet til å stoppe opp med en bolle eller en kopp suppe. Vel møtt til en annerledes time i kirken! Siste kveldsmesse i vårsemesteret er 28. mai, kl i Ås kirke. Velkommen! Datoer for høsten: Torsdag 27. august kl , Ås kirke Torsdag 24. september kl , Ås kirke Torsdag 29. oktober. OBS! Ås arbeidskirke! kl Torsdag 26. november kl , Ås kirke Interessert i å være med i arbeidet med kveldsmessene? Ta kontakt med prostiprest/studentprest Elise Bjerkreim-Bentzen, mob , e-post: Av Elin F. Sæverås Foto: Odd Henning Unhjem Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

4 Et historisk kirkevalg i 2009 For svært mange, også for oss i våre tre sogn i Ås, er vår lokale kirke og menighet viktig. Det er her vi kan møte hverandre med våre gleder og sorger, drømmer og behov. Det er her barn og ungdom vokser opp og skal finne fotfeste og retning i livet, oppleve livsgleden og mulighetene, utvikle framtidstro og håp. Det er her det kan skapes trygge og utviklende fellesskap. Imidlertid: Det er ikke en selvfølge at situasjonen er slik i kirken svært mye avhenger av om vi som kirkemedlemmer aktivt bidrar til dette eller ei. Et ledd i dette er at medlemmene hvert 4. år velger et styrings- og strategiorgan, menighetsrådet, som kan lede menighetens mangfoldige virksomhet. Hva er nytt ved årets kirkevalg? Noen av de viktigste endringene er: Kirkevalg samtidig som stortingsvalget: Den 13. og 14. september kan du stemme ved 3 valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Valgperiode på bare 2 år: I en overgangsfase skal nytt menighetsråd bare sitte i 2 år, fram til Da skal de kirkelige valgene avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Tidligere nominasjonsprosess: Samordningen med de øvrige valgene betinger at nominasjonen og kandidatlistene må være klare før sommeren, dvs. innen 15. mai. Alle får valgkort: Alle som er døpt og er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten med informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Antallet stemmeberettigede er: 5195 i Ås, 3409 i Nordby og 681 i Kroer. Stemmerett for 15-åringer: Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2009, har stemmerett. Utvidet periode for forhåndsstemming, allerede fra 10. august. Delvis direktevalg til Borg bispedømmeråd: Representativiteten i bispedømmerådet bedres ved at antallet leke medlemmer økes fra 4 til 7 og at 4 av disse velges direkte på valgdagen. De resterende 3 velges indirekte, dvs. av de nye menighetsrådene innen 1. desember. Hele den nye valgordningen har bakgrunn i det politiske forliket som ble inngått i Stortinget i april 2008 angående forholdet mellom staten og Den norske kirke. Gjennomføring av en demokratireform var en sentral del av forliket. Slik vi i Ås har samtalt om saken, framstår ikke reformen som noe forlik, men som noe vi ønsker velkommen. Alle, alle vil vi ha med synger vi på søndagsskolen, og for de litt mer voksne lyder salmen: Gjør døren høy, gjør porten vid. Kirken er for alle mennesker som ønsker å være en del av den. I tillegg til de faste tjenestene ønsker vi at kirkene i Ås skal være steder for aktiviteter og fellesskap, et møtested for tro, tvil, kultur og hverdagsspørsmål. Lokal organisering i Ås: Valgteam: Ås menighet har ordnet seg med et valgteam med ansvar for å lede forberedelsene til og gjennomføring av valget. Teamet består av leder for menighetsrådet Kristin Moen Saxegaard, leder av valgstyret Torger Gillebo, leder av nominasjonskomiteen Lars Johan Syrstad, og sekretær Hanne- Marit Pettersen. Menighetsrådet er valgstyre. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars, og har bestått av: Lars Johan Syrstad (leder), Elsie Ørstavik, Bjarne Gjerde, Grete Gry Steinsvik og Knut Halvor Skiaker Aschjem i tillegg til sekretær Hanne-Marit Pettersen. Deres hovedoppgave er å motta forslag til kandidater, og selv fremme sitt forslag til prioritert kandidatliste. 4 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

5 Lokal organisering i Nordby: Valgteam: Valgteamet i Nordby menighet består av leder av menighetsrådet Morten Grøtvedt, nominasjonskomiteens leder Lars Saastad, Gerd Halås og Bente Weydahl. Menighetsrådet er valgstyre. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars og har bestått av Lars Saastad (leder), Gerd Halås og Bente Weydahl. Hovedoppgaven er å motta forslag til kandidater, og selv fremme sitt forslag til prioritert kandidatliste. Lokal organisering i Kroer: Valgteam: Valgteamet i Kroer menighet består av leder av menighetsrådet Svend-Kristian Martinsen, valgstyrets leder Olav Høibø, nominasjonskomiteens leder Ragnar Larsen og sekretær Hanne-Marit Pettersen. Menighetsrådet er valgstyre, med Olav Høibø som leder. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars og har bestått av: Ragnar Larsen (leder), Reidun Aalerud, Øistein Larsen og Asbjørn Rønning. Nominasjonskomiteen leverte en prioritert kandidatliste, underskrevet av 10 forslagsstillere, innen utgangen av april. Valglokaler: Ås kommune tilrettelegger valglokaler i umiddelbar nærhet til valglokalene for stortingsvalget. Mer informasjon gis i neste nummer av Menighetsbladet. Menighetsrådene i Ås, Nordby og Kroer Bønn for Den norske kirke er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske kirke. Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi ønsker å be for biskopene og bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. De kirkelige valg til høsten vil bety mye for Den norske kirkes fremtid, både med henblikk på hvem som blir valgt, og med tanke på at kirken fra 2012 skal få en mer fri rolle i forhold til staten, slik at den bl.a. kan utnevne sine egne biskoper. Derfor er det viktig å be om at Den norske kirke i fremtiden må være en kirke som har Den treenige Gud som sin faktiske Herre. Bønn for Den norske kirke ønsker å se en kirke som frimodig følger sin Herre, slik det står på vår hjemmeside På denne hjemmesiden kan du også enkelt melde deg inn i bønnenettverket. Vi sender ut informasjon og bønneemner i forbindelse med kirkens nominasjoner og valg, bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på e-post. Til dem som ikke har e-post, vil vi også sende ut noe på SMS. Vi ønsker også fra denne høsten å sende ut bønnebrev i posten, selv om dette koster en del penger. Ønsker du dette, kan du melde deg inn i nettverket med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker, eller på SMS til tlf Det kan virke komplisert å skaffe seg informasjon om den enkelte kandidat til kirkevalget som nå skal avholdes september. Ved dette valget er det lagt opp til direkte valg av medlemmer til bispedømmerådene, som igjen utgjør Kirkemøtet. Kirkemøtet har mandat til å forandre kirkens lære ved å endre kirkens liturgier. Vi håper flest mulig vil være med oss, ved å melde seg inn i vårt bønnenettverk for å be for kirken vår, slik at vi sammen kan glede oss over de gode gaver som Gud vil gi oss som svar på våre felles bønner. Les mer på Jo Hedberg, leder Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

6 Det skjer i Nordby menighet Behovet for ny kirke på Sjøskogen På bakgrunn av høringsutkast til ny kommunedelplan for Sjøskogen-området, og muligheten for videre utbygging av Steen & Strøm på Vinterbro, ble Nordby menighetsråd utfordret til å se nærmere på behovet for ny kirke på Sjøskogen. Menigheten ønsker å øke aktiviteten rettet mot dem som bor i Vinterbro-Sjøskogen-området. Et slikt tiltak har til nå vært å bruke gymnastikksalen på Sjøskogen skole til gudstjenester. Utviklingen fremover krever en mer permanent løsning. På kort sikt er det snakk om å utvide kirkens engasjement ved en senterprest, som er tilstede på Vinterbrosenteret en fast dag i uka. Kommunen bør legge forholdene til rette for et godt lokalmiljø ved å sette opp et egnet flerbrukshus hvor det kan holdes gudstjenester, og gi tilbud til barn og ungdom. Menighetsrådet foreslår at detaljert prosjektering av nytt kirkebygg utsettes til man ser resultatet av dagens planlagte utbygging på Vinterbro. Dette må sees i et perspektiv på flere tiår. Fra Årsmeldingen til Nordby menighet Lovsangkvelden på Nordby menighetssenter 10. mai Søndag 10. mai arrangerte Nordby menighet Hele menigheten synger. Mange møtte opp, og det ble en fin kveld. Nordby Tensing deltok. Anneli Sollie sang akkompagnert av Tor Einar Wiik (bass) og Erik Nilsson (piano). Datteren Nora var forsanger på en av sangene. Hilde N. Veidahl Wang og ungdomsgruppe deltok også. Marius Grøtvedt (tekst og foto) Tårnreparasjon i Nordby i sommer Det er bevilget penger til reparasjon av råteskadene i tårnet på Nordby kirke denne sommeren/høsten. Fellesrådet har spart kr pr. år siden 2004, og kommunestyret bevilget i desember kr , altså har vi kr til disposisjon. Vi håper at dette vil holde, og kommunens tekniske etat er i ferd med å planlegge prosjektet. Vi håper på oppstart rett etter sommerferien. Det blir bygd stillas rundt hele tårnet, råteskader utbedres, og til sist legges det ny kopperbekledning på hele tårnet. Det arbeides også med å fylle opp terrenget foran kirketrappa slik at det blir adkomst for bevegelseshemmede. Her venter vi fremdeles på biskopens godkjennelse. Gerhard Winge 6 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

7 Velkommen til Pinsefest på Oscarsborg festning 2. pinsedag kl. 12 Pinse har aldri blitt en stor høytid slik som jul og påske i vår kirke. Kanskje skyldes det tiden på året? Kanskje skyldes det at Den Hellige Ånd, som er pinsens hovedperson, ikke er så konkret og tydelig som Jesus. Pinsen er mer diffus, liksom. Dette har vi i Follo prosti gjort noe med ved å invitere alle til pinsefest. En fest for å feire Den Hellige Ånds komme, han som gir oss troen og gjør slik at vi kan tro at Jesus er Guds sønn og vår frelser. Pinse er også kirkens fødselsdag, for kirken ble født den dagen mennesker fikk Den Hellige Ånd og ble i stand til å tro på Jesus. For fellesskapet av oss som tror er kirken. Dette er det all grunn til å feire. I år som i fjor samles vi 2. pinsedag (1. juni) til festgudstjeneste i borggården på festningen. Borggården er et fantastisk rom med høye murvegger på alle sider og åpent mot himmelen, og med en fenomenal akustikk. Her er det plass til mer enn tusen mennesker, og når vi synger, sammen med kor og musikere, så løftes vi virkelig av sangen. Biskop Helga Haugland Byfuglien blir med oss i år som predikant og liturg. Prost Knut Lein vil også være der i spissen for mange prester fra hele prostiet. Etter festgudstjenesten spiser vi lunsj. Enten fra egen medbrakt matkurv eller fra ett av flere gode serveringssteder som finnes på de to øyene som utgjør Oscarsborg festning. I forlengelsen av lunsjen kan tre forskjellige museer besøkes, eller du kan delta på en guidet tur rund på festningen. Oscarsborg har også vakre turveier rundt begge øyene. Noen foretrekker helt sikkert å sitte rolig på en solfylt plass og ikke gjøre noen ting som helst. Gudstjenesten begynner kl Fergen vil gå i skytteltrafikk mellom 11. og 12 fra Sundbrygga, og sørge for at alle kommer over før gudstjenesten begynner. Hjem igjen går fergen hver time til langt på kveld. Georg Børresen, sokneprest i Ås og leder for arrangementskomitéen. Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

8 Les historien om den bortkomne sønn! Det er Jesus som forteller historien, så den står i Det nye testamentet, i Luk 15, Finn ni ord som er gjemt i dette ordkrysset. Alle har med denne fortellingen å gjøre. Du kan lete vannrett og loddrett, forlengs og baklengs. «Og så begynte festen og gleden.» Luk 15,24 Illustrasjonen og ordkrysset er hentet fra «Aktivitetsbibelen, NT», IKO-forlaget, notene fra «Rop det ut», Lunde forlag. 8 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

9 Du inviteres til SØNDAGSSKOLENs bursdagsfest Lørdag 5. september! Meld deg på til din lokale søndagsskole! Super søndagsskole på Tusenfryd 5. september Søndagsskolen feirer 120-årsjubileum i Derfor inviterer vi alle søndagsskolebarn, foreldre, søsken, venner og ledere til bursdagsfest på Tusenfryd (og i Kongeparken), lørdag 5. september Det blir konserter med kjente artister! o Anita Nymoen Gjerlaug o Oslo Soul Children o Christian Ingebrigtsen o Overraskelser Kjør så mye karusell du orker! Kan vi lage Norges største søndagsskole? Gratis inngang for alle søndagsskolebarn! Barnet må melde seg på til hos sin lokale søndagsskole, være innmeldt i en av våre søndagsskoler, og ha betalt medlemskontingenten. For andre som er påmeldt. koster det kr 100. Meld deg på på søndagsskolen i Ås, eller ring Frøydis Westvik Yri ( ) innen 24.mai. Mer informasjon på Givertjenesten i Ås Givertjenesten er godt i gang for Det hadde kome inn i alt kr pr. 30. april. Vi takkar for alle gåver og ser fram til å klare budsjettet i år og. Søndag 6. september under gudstenesta i Arbeidskirka vil vi minne spesielt om denne viktige tenesta i menigheten. Nils Standal Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

10 Konfirmasjon i Kroer og Ås 2009 Det er i alt 80 konfirmantar i Kroer og Ås i vår, fordelt på 13 i Kroer og 67 i Ås. I Kroer er konfirmasjonsgudstenesta lagt til 1. pinsedag. I Ås må vi også nytta laurdag og søndag første helga i juni for å få alle ungdomane over i vaksen alder. Sjå gudstenestelista på baksida av bladet for detaljar om gudstenestene. Menighetsbladet gratulerer! Her er konfirmantane: Kroer kirke, søndag 31. mai kl. 11: Stian Hansen Fornes Oliver Istad Funch Maren Høibø Georg Kaxrud Helga Wærstad Norum Caroline Kaxrud Olsen Christoffer Kaxrud Olsen Julie Derås Pettersen Ine Carin Preus-Olsen Silje Sollund Åshild Øksnevad Solvin Andreas Stensrud Sindre Oliver Svendsen Ås kirke, søndag 31. mai kl. 13: Cassandra Johansen Andersen Vegard Antonsen Jonas Aune Martin Andre Bakkan Marie-Madelen Selberg Bekken Ole-Petter Bårdli Jon Anders Fløistad Gunnstein Høj Garmo Are Gjengedal Nan-Elise Glosli Heidi Ilseng Groth Fredrik Heistad Gaute Arvid Kandal Hoel Kamilla Lindset Mathilde Oftedal Negård Erlend Sørlie Rimer Therese Akerø Stavik Maria Helen Sørum Therese Aas Ås kirke, lørdag 6. juni kl. 11: Theodor Fossum Malin Grønsberg Nora Shikoswe Hougsnæs David Sebastian Lange Torgeir Hvamstad Petersen Christina Sleipnes Camilla Glosli Stensrud Eirik Hissingby Trandem Sara Eunice Yeboah Christine Øvstedal Ås kirke, lørdag 6. juni kl. 13: Mikkel Andresen Anna Skiaker Aschjem Stein Inge Benjaminsen Susanne Distad Danielsen Emily Tyvand Ebbesen Andrea Engøy Ida Louise Jensen Charlotte Løken Silje Svendstad Magnussen Susann Røkholt Maria Saxegaard Maren Karoline Skuterud Susanne Blem Sørensen Nora Johansen Øverby Teltmakarkurs i Ås til hausten Ås kirke, søndag 7. juni kl. 11: Herman Ofstad Brynildsen Marlen Suzanne Signebøen Fjeldstad Michelle Fossum Tobias Galland Bjørnar Løvli Harstad Mathias Johansen Sigrid Lier-Lundgren Jenny Andreassen Moe Kristin Elizabeth Risøy Myrvang Ole-Kristian Sverre Vanja Helene Angell Wetterlin Marthe Elisabeth Aastveit Ås kirke, søndag 7. juni kl. 13: Mats Takeid Endrerud Eirin Marie Evjen Anne Hedda Fossdal Kamilla Louise Myhrer Hagen Karoline Huseby Richard Westereng Larsen Helene Uhlen Maurset Espen Kjærsrud Myhrer Andrea Kristine Nesfeldt Nora Agnete Njaa Sopp Marianne Thorstad Adrian Dolmen Veland Ås Teltmakermisjon planlegg kurs for teltmakarar, i samarbeid med Fjellhaug Misjonshøgskole. Kurset startar opp og varer eit studieår. Interesserte kan venda seg til følgjande e-postadresse: Kristoffer Øpstad 10 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

11 Konfirmasjon i Nordby 2009 Konfirmanttiden for Nordykonfirmantene begynner å nærme seg slutten. Søndag 26. april var det samtalegudstjeneste på Sjøskogen skole, der konfirmantene bidro med sang, preken og bønn. Lørdagsseminarene er over, og konfirmantene kan også se tilbake på fasteforestillingen de sto for i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, inkludert en knakende god innsats på selve aksjonsdagen. I år klarte Nordby å samle inn over kroner til Kirkens Nødhjelp. Nå gjenstår bare konfirmantleiren. Også i år reiser Nordbykonfirmantene til Tjellholmen på Hvaler utenfor Fredrikstad august håper de på pent vær og varmt vann. Så helgen september er det klart for fire konfirmasjonsgudstjenester i Nordby kirke. Da skal årets 43 konfirmanter i hvite kapper, og sammen med familie og venner, feire konfirmasjon. Her er konfirmantene: Nordby kirke, lørdag 5. september kl. 11: Anja Gram Andersen Lisa Linnéa Aune Christopher Bakkelid Øystein Breland Mari Holt Engebakken Kristine Fledsberg Fredrik Halvorsen Flølo Ane Eline Halvorsen Kristin Emilie Haraldsen Cassandra Mikalsen-Wollum Karen Askevold Sandbakken Julie Lundblad Sjoner Line Norevik Solberg Nordby kirke, lørdag 5. september kl. 13: Ole Rikard Hansen Camilla Smestad Kristiansen Thomas Vincent Langaard Sindre Larsen Sondre Larsen Elisabeth Nedregård Christine Egilsdatter Ohnstad Betina Olafsen Ingeborg Sverdrup Rønningen Vilde Sofie Sagen Daniel Le Febvre Sogge Mina Myriam Solberg Audun Bugge Tollefsrød Nordby kirke, søndag 6. september kl. 11: Sander Aron Aronsen Ingeborg Fjeld Martin Fredriksen Patrik Ramsøy Håvard Middagsmo Roald Christian Skogseth Vebjørn Sundnes Marius Tennes-Shah Nordby kirke, søndag 6. september kl. 13: Cammilla Beate Østerud Borgersen Andreas Haugberg Pauline Svendsen Hegna Aksel Martin Olsen Heien Aleksander Holte Vanja Holter Silje Christine Karlstad Marianne Leversund Silje Bjørk Nielsen Alternativ til kyrkjekaffi Kyrkjekaffi er ikkje eit like spanande tilbod for alle. Martin og Johannes Almås klatra like godt opp i kyrkjetårnet medan dei venta på at foreldra skulle prata seg ferdige etter gudstenesta 19. april. Gutane driv litt med klatring, både i klatreveggar og ute i det fri. Arve Skutlaberg (tekst og foto) Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

12 Trosopplæringsplan for Ås menighet I møtet 14. april godkjente Ås menighetsråd Trosopplæringsplanen for Den er resultat av et omfattende arbeid ledet av kateket Christoffer de Presno, i samarbeid med Trosopplæringsutvalget (TrU). Dokumentet trekker opp rammene for TRObarn (trosopplæring for barn) og TROungdom (trosopplæring ungdom). Planen tar utgangspunkt i de tingene som kjennetegner vår menighet: miljø, solidaritet (fasteaksjon), aktivt gudstjenesteliv, og formidling av bibelkunnskap. Når vi døper barn, sier vi at foreldrene og fadderne har et ansvar når det gjelder opplæring i den kristne tro, sammen med menigheten: Vi skal be for barna, lære dem selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds Ord og Herrens nattverd. Trosopplæringsplanen vil gjennom innhold og tiltak møte denne forpliktelsen. Planen bygger på det eksisterende arbeidet i menigheten. Vi skal ikke sette i gang nye tiltak som går ut over det arbeidet som fungerer bra. Arbeidet med trosopplæring må utvikles bærekraftig og naturlig. Vi skal kun sette i gang nye tiltak som vi har kapasitet til, både økonomisk og når det gjelder menneskelige ressurser. Vi skal først og fremst sette i gang tiltak som passer inn i en helhet i trosopplæringsarbeidet. Menigheten må ta vare på både ansatte og frivillige medarbeidere. Arbeidet skal organiseres slik at ingen trenger å gjøre alt. Vi vil forsøke å legge til rette for både en meningsfull tjeneste, og tid til familie og hvile. Planen er tilgjengelig i kirkene, og ved Ås kirkekontor. Bilde: Astri Tønnessen Berg Frivillig abonnement eller gave Hvert år sender redaksjonen for Menighetsbladet ut en giro og ber om en frivillig gave for å finansiere drifta av bladet. Gavene fra leserne er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får ingen tilskudd fra kommunen eller kirken. All distribusjon skjer ved innsats av en stor gjeng frivillige. Nå øker vi opplaget til eksemplarer. Bladet deles ut til alle husstander i Ås, og opplaget må holde tritt med befolkningsøkningen i kommunen. Hvis DU synes Menighetsbladet er en kjærkommen gjest i postkassa, håper vi du vil støtte bladet med en gave i 2009! Ås kirke åpen i juli Ås kirke åpen hver dag i juli måned. Utvalget for ÅPEN KIRKE er ikke helt ferdig med opplegget ennå, men håper at mange stiller opp som verter år også. Åpningstiden er klokken 12 til 18 hver dag i juli. Kan du tenke deg å ta ei kirkevakt, ta kontakt med: Ragnhild Skiaker tel , eller Gerda Røed tel Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Postboks ÅS Konto nr Nils Standal Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

13 TRIPP TRAPP Dåpsklubb fyller 10 år Jenny Marie Aagedal ny kateket i Ås Fra august av heter den nye kateketen i Ås menighet Jenny Marie Ågedal. Jenny Marie er 25 år gammel, født og oppvokst i Ålesund. Hun er gift med Paul-Roar Ågedal, og de har en sønn som heter Noah Leander. Han er snart 11 måneder gammel, og er en skikkelig godgutt, sier Jenny Marie til Menighetsbladet. Jeg gikk ett år på Bibelskolen i Grimstad på linjen Tro og formidling, og det var vel der jeg fikk lyst til å få meg en utdanning som kunne brukes i kirkelig sammenheng. De seks siste årene har Jenny Marie bodd i Oslo. Her har hun tatt bachelor-grad i Kultur og samfunnsfag, studieretningen Ungdom, kultur og tro, og mastergrad i Kirkelig undervisning (kateket-masteren), begge deler ved Det teologiske menighetsfakultet. Mastergraden blir jeg ferdig med først til sommeren, så jeg er helt fersk kateket på alle måter når jeg kommer til dere, sier Jenny Marie. Dermed er jeg nok litt ekstra spent på den nye jobbhverdagen som venter. Men hun har opparbeidet seg en god del erfaring innen barneog ungdomsarbeid gjennom studier, deltidsjobb og frivillig arbeid. Nå synes jeg det skal bli deilig å avslutte studiene slik at jeg kan jobbe med det jeg brenner for at barn og unge skal få bli kjent med Jesus! Jenny Marie vet at det er mange oppgaver å gå inn i i den nye jobben. Det gleder meg å høre at det er så mye aktivitet i menighetene i Ås, Kroer og Nordby. Det blir nok en del å sette seg inn i til å begynne med, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet. Arve Skutlaberg Foto: Paul-Roar Ågedal Jubilanten har det veldig bra, smiler daglig leder, Cecilie Holdø. Hun forteller at TRIPP TRAPPklubben ved nyttår skrev 7759 medlemmer. I det tallet ligger det en årlig stigning siden vi startet opp, smiler Holdø. Hva slags mål og visjoner har du for TRIPP TRAPP? Klubben tilbyr produkter til hjemmet som barn og foreldre kan bruke sammen. De kan lese, lære og undre seg over innholdet i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i fellesskap. Vi ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterære fortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. Hvilken betydning har foreldrene i dåpsopplæringen? Foreldrenes rolle er unik. Troen er avhengig av kunnskap, livserfaring og et språk for å utvikle seg. Derfor er samtalen mellom foreldre og barn så viktig. Jeg tror dessuten at foreldre som lar barna sine døpes, ønsker at barna skal ha kjennskap til den kristne tro. Og det er ingen som kan gjøre denne jobben bedre enn foreldrene. De kan gjøre det i rammen av nærhet og kjærlighet. Hvordan skal TRIPP TRAPP-jubileet feires? Først og fremst ved en stor hagefest 9. juni. Her blir det sceneprogram med kjente artister, barn, foreldre og representanter fra våre samarbeidspartnere. Vi vil vise fram klubben vår, slik at flere foreldre oppdager den, og ser at et medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Se for mer informasjon om klubben. Av Ingvild Drolsum Sandnes og Lena Skattum Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

14 Loppemarkedet 2009 Be there! Fredag 28. og lørdag 29. august arrangeres høstens store loppemarked i Ås arbeidskirke. Hver kveld hele uka før er det full fart med mottak, transport, sortering og utlegging av lopper. Her trengs det mange frivillige i arbeidet som er helt avgjørende for at loppemarkedet skal bli en suksess. Under selve markedet trengs også flere selgere, sjauere, parkeringsvakter, kjøkken- og kafépersonale m.m. særlig fra åpningen fredag kl , når besøket er på topp. Velg mellom ti avdelinger, 15 økter og 8 dager Nytt av året er at arbeidet organiseres avdelingsvis. Avdelingsledere for hver av de ti avdelingene (bøker, kunst, elektrisk, kjøkken/ting og tang, sko/ vesker/leker, klær, møbler, sport/hage/fritid, kafé og grill) har ansvar for å skaffe medarbeidere og sette opp bemanningsplaner. Totalt er det 15 økter à tre timer fordelt over åtte dager før, under og etter loppemarkedet. Det er tre gode grunner for å svare ja når avdelingslederne kontakter deg og spør om du vil stille opp ei økt eller flere: 1. Avgjørende inntekter Inntektene fra loppemarkedet deles mellom Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke, som eier og driver arbeidskirka. I fjor var netto resultat på over kroner, hvorav ca kroner gikk til Ås menighet og resten til stiftelsen. Inntektene fra loppemarkedet er helt avgjørende for driften av Ås arbeidskirke. Et godt sted å samles Kafeen i kirkerommet med vafler, kaker, kaffe, pølser og brus er på mange måter hjertet i virksomheten. Der samles folk til mat og prat. Auksjonen og sanginnslagene midt på dagen på lørdag har også blitt en god tradisjon. Ungdommenes nye suksess i fjor, hamburgergrill med uteservering, blir utvidet og oppgradert i år. Gutta på tur Selv om det har vært solskinn fire år på rad under loppemarkedet, har loppemarkedskomiteen innsett at det ikke nødvendigvis alltid er sånn. Medlemmene Georg Børresen, Nils Thyge Nielsen og Olav Aardalsbakke dro derfor på telttur til Vestfold og kom hjem med to store telthaller, som skal settes opp på parkeringsplassen i god tid før loppemottaket starter 24. august. Mottak av lopper Hver kveld i uka før loppemarkedet blir det mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke. Har du ikke muligheter for å levere lopper selv, kan du kontakte Olav Aardalbakke, mobil: , e-post: eller Nils Thyge Nielsen, mobil: , e-post: yahoo.no. De to har allerede vært rundt og hentet lopper i flere måneder. Lagrene fylles opp, men det er fortsatt plass til mye, mye mer. Husk på det før turen går til Bølstad. 2. Miljøvennlig gjenbruk I stedet for bare å kaste det en ikke lenger har bruk for, gir loppemarkedet muligheter for at andre kan nytte det. Dermed bidrar loppemarkedet til energiog ressursbevarende gjenbruk til nytte for miljøet og kommende generasjoner. 3. Sosialt fellesskap Loppemarkedet er en unik mulighet for å gjøre noe sosialt og meningsfylt sammen med andre i Ås menighet. Du blir kjent med folk på en helt annen måte på tvers av alder og aktiviteter når du står og sorterer klær en kveld eller sjauer møbler sammen. Teambuilding kalles dette i andre sammenhenger. 14 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Om tilgivelse! Jeg er bestefar til tvillingene Hedda og Henrik. De er

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Konfirmant 2015 Tanum menighet

Konfirmant 2015 Tanum menighet 1010 Konfirmant 2015 Tanum menighet Denne boken tilhører: Kalender // Undervisningen Januar Leir: Uke 27 Man Tirsdag Onsdag Tors Fre Lør Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 19.00: Kick-Off 12 13 16.00:Matteus 18.30:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Utarbeidet av Elsa Jensvold i Mål Formålet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i menighetens

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer