Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr mai 20. august årgang. NORDBY KROER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER"

Transkript

1 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr mai 20. august årgang

2 Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For mange prosjekter og for liten tid. Det er ikke noe uvanlig ved det. Jeg vil anta at de fleste kan kjenne seg igjen. Hver generasjon har sine ting å bale med. Det er heller ikke noe uvanlig i at man i slike hektiske perioder har en tendens til å bekymre seg mer. Man blir sliten, tærer på overskuddet og det er lett å fokusere negativt. Da hoper bekymringene seg opp. G.K. Chesterton har sagt at bekymringer er som spedbarn de vokser bare når de pleies. Noen mennesker gir sine bekymringer svømmeundervisning i stedet for å drukne dem, sier Mark Twain. Jeg har gitt både pleie og svømmeundervisning. Men ikke i det siste. Jesus sier: Vær ikke bekymret (Matt 6,25 34). Dette er ikke et velmenende råd, men en formaning. Bekymringer er ikke bra for oss. De gjør mer ondt enn godt. De forstyrrer fokuset på det som er viktig i livet, og de tar gleden ifra oss. Man mister evnen til å skille vesentlig fra uvesentlig. Og visste du at over 90 % av alle bekymringene våre aldri blir noe av? Så hvordan rive seg løs fra dette nettet av bekymringer som kan snøre seg rundt en? Biskop Martin Lönnebo viser til Salme 23, Han lar meg ligge i grønne enger, han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft, og sier at hemmeligheten ligger i bønnen. Det er gjennom bønnen vi finner hvile fra alt som bekymrer oss, og i den kan vi hente ny kraft. Kanskje ikke rent fysisk nye krefter, men mot til å møte livet med glede og takk. Det er fascinerende å se hvordan barn møter livet uten bekymringer. Hvorfor bekymrer de seg sjeldent? Ikke fordi livet er bare godt og det aldri skjer noe vondt, men fordi de erfarer at noen har omsorg for dem. Den siste tiden har jeg erfart mye av Guds omsorg. Bekymringene er lagt over på Gud, og takknemligheten og gleden har fylt opp plassen etter dem. Lönnebo er kanskje mest kjent for Kristuskransen, en liten perlekrans som et armbånd. Kransen er ment å gi hjelp til å stanse opp litt, og la viktige sannheter få komme på plass i livet. En av perlene i kransen (den blå) kaller han Gledesperlen, men den har også et annet navn, Bekymringsløshetsperlen. Den symboliserer den hellige likegyldighet, og minner oss på Jesu ord: Vær ikke bekymret. Hos Gud finnes hvile og ny kraft. Christoffer de Presno Kateket i Ås menighet Foto: Arve Skutlaberg Christoffer de Presno blir kateket i Tromøy menighet Når siste konfirmasjonsgudstjenesten i Ås er ferdig 7. juni, er kateket Christoffer de Presno alt over i ny jobb som kateket i Tromøy menighet. Jeg begynner i ny stilling 1. juni, men gjør ferdig konfirmasjonsgudstjeneste i Ås. Han har vært kateket i Ås i 11 år. Under gudstjenesten i Ås kirke søndag 14. juni, og ved kirkekaffen etterpå i Arbeidskirken, vil Ås menighet markere at Christoffer nå slutter. Menighetsbladet takker for utmerket samarbeid, og ønsker Christoffer, Hanna og barna lykke til på solkysten! Redaksjonen Forsidefoto: E. Fløistad 2 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

3 Kveldsmessen et steg til siden Det er lett å løpe fra seg selv. Og det er lett å miste Gud av syne, enda Han er nær. For de fleste av oss er dagene fylte av aktiviteter og små og store valg vi må ta. Da blir perspektivet på livet gjerne trangere og mer innadvendt. For andre er dagene akkurat nå preget av tunge byrder som sykdom, sorg, savn og tretthet. Vi blir opptatt av å holde oss selv oppe. Nettopp da er det godt å ta et steg til siden og stoppe opp litt. For meg oppleves kveldsmessene slik som en anledning til å ta et steg ut av hverdagsløypa. Å ta seg en tur til den vakkert beliggende Ås kirke på kvelden kjennes godt. Her får jeg komme inn i Guds hus og søke ro i Hans åpne favn, som når et barn kommer hjem om kvelden. Her får jeg lov til å bare være og å legge til side alt jeg har av viktige og mindre viktige gjøremål. Her kan jeg skru av media- og informasjonsstrømmen. I en messe som legger vekt på stillhet, bønn, nattverd, sang, symbolhandlinger og gode synsinntrykk, får jeg hjelp til å fokusere på det som er større enn det synlige og som like fullt er en realitet. Jeg blir minnet om Han som alltid venter på meg. Han som elsker meg og som holder mitt liv oppe. Her får jeg tenke over dagene mine, relasjonene mine, veivalgene mine og kanskje får jeg mulighet til å se på prioriteringene mine fra utsiden. Her kan jeg takke for det gode jeg opplever. Her kan jeg legge fram det som tynger meg, bli bedt for eller bli lyst velsignelsen over. Og Guds hus og Guds hjerte rommer alle. Særlig når det føles tungt å be eller vrient å tro. Biskop Martin Lönnebo skriver i boken Kristuskransen: at Gör dig som bedjare inga onodiga bekymmer. Gud er störra än ditt hjärta och förstår allt. Hans barmhärtighet er som en ocean utan stränder. Dess djup rymmer även den ordlösa och den tvivlande. I kveldsmessen er jeg del av et fellesskap som går på tvers av alder, livssituasjon og hverdagsliv. For vi er sammen om å dele Guds gode gaver og sammen om å puste ut hos Ham og puste inn Livet. Du får legge fra deg det som tynger, og ta imot Guds velsignelse, og du kan bli utfordret til tjeneste for andre. Etter kveldmessen er det mulighet til å stoppe opp med en bolle eller en kopp suppe. Vel møtt til en annerledes time i kirken! Siste kveldsmesse i vårsemesteret er 28. mai, kl i Ås kirke. Velkommen! Datoer for høsten: Torsdag 27. august kl , Ås kirke Torsdag 24. september kl , Ås kirke Torsdag 29. oktober. OBS! Ås arbeidskirke! kl Torsdag 26. november kl , Ås kirke Interessert i å være med i arbeidet med kveldsmessene? Ta kontakt med prostiprest/studentprest Elise Bjerkreim-Bentzen, mob , e-post: Av Elin F. Sæverås Foto: Odd Henning Unhjem Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

4 Et historisk kirkevalg i 2009 For svært mange, også for oss i våre tre sogn i Ås, er vår lokale kirke og menighet viktig. Det er her vi kan møte hverandre med våre gleder og sorger, drømmer og behov. Det er her barn og ungdom vokser opp og skal finne fotfeste og retning i livet, oppleve livsgleden og mulighetene, utvikle framtidstro og håp. Det er her det kan skapes trygge og utviklende fellesskap. Imidlertid: Det er ikke en selvfølge at situasjonen er slik i kirken svært mye avhenger av om vi som kirkemedlemmer aktivt bidrar til dette eller ei. Et ledd i dette er at medlemmene hvert 4. år velger et styrings- og strategiorgan, menighetsrådet, som kan lede menighetens mangfoldige virksomhet. Hva er nytt ved årets kirkevalg? Noen av de viktigste endringene er: Kirkevalg samtidig som stortingsvalget: Den 13. og 14. september kan du stemme ved 3 valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Valgperiode på bare 2 år: I en overgangsfase skal nytt menighetsråd bare sitte i 2 år, fram til Da skal de kirkelige valgene avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Tidligere nominasjonsprosess: Samordningen med de øvrige valgene betinger at nominasjonen og kandidatlistene må være klare før sommeren, dvs. innen 15. mai. Alle får valgkort: Alle som er døpt og er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten med informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Antallet stemmeberettigede er: 5195 i Ås, 3409 i Nordby og 681 i Kroer. Stemmerett for 15-åringer: Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2009, har stemmerett. Utvidet periode for forhåndsstemming, allerede fra 10. august. Delvis direktevalg til Borg bispedømmeråd: Representativiteten i bispedømmerådet bedres ved at antallet leke medlemmer økes fra 4 til 7 og at 4 av disse velges direkte på valgdagen. De resterende 3 velges indirekte, dvs. av de nye menighetsrådene innen 1. desember. Hele den nye valgordningen har bakgrunn i det politiske forliket som ble inngått i Stortinget i april 2008 angående forholdet mellom staten og Den norske kirke. Gjennomføring av en demokratireform var en sentral del av forliket. Slik vi i Ås har samtalt om saken, framstår ikke reformen som noe forlik, men som noe vi ønsker velkommen. Alle, alle vil vi ha med synger vi på søndagsskolen, og for de litt mer voksne lyder salmen: Gjør døren høy, gjør porten vid. Kirken er for alle mennesker som ønsker å være en del av den. I tillegg til de faste tjenestene ønsker vi at kirkene i Ås skal være steder for aktiviteter og fellesskap, et møtested for tro, tvil, kultur og hverdagsspørsmål. Lokal organisering i Ås: Valgteam: Ås menighet har ordnet seg med et valgteam med ansvar for å lede forberedelsene til og gjennomføring av valget. Teamet består av leder for menighetsrådet Kristin Moen Saxegaard, leder av valgstyret Torger Gillebo, leder av nominasjonskomiteen Lars Johan Syrstad, og sekretær Hanne- Marit Pettersen. Menighetsrådet er valgstyre. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars, og har bestått av: Lars Johan Syrstad (leder), Elsie Ørstavik, Bjarne Gjerde, Grete Gry Steinsvik og Knut Halvor Skiaker Aschjem i tillegg til sekretær Hanne-Marit Pettersen. Deres hovedoppgave er å motta forslag til kandidater, og selv fremme sitt forslag til prioritert kandidatliste. 4 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

5 Lokal organisering i Nordby: Valgteam: Valgteamet i Nordby menighet består av leder av menighetsrådet Morten Grøtvedt, nominasjonskomiteens leder Lars Saastad, Gerd Halås og Bente Weydahl. Menighetsrådet er valgstyre. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars og har bestått av Lars Saastad (leder), Gerd Halås og Bente Weydahl. Hovedoppgaven er å motta forslag til kandidater, og selv fremme sitt forslag til prioritert kandidatliste. Lokal organisering i Kroer: Valgteam: Valgteamet i Kroer menighet består av leder av menighetsrådet Svend-Kristian Martinsen, valgstyrets leder Olav Høibø, nominasjonskomiteens leder Ragnar Larsen og sekretær Hanne-Marit Pettersen. Menighetsrådet er valgstyre, med Olav Høibø som leder. Det oppnevner stemmestyrer på minst 3 personer i hver valgkrets tilknyttet valglokalene. Nominasjonskomiteen ble oppnevnt i mars og har bestått av: Ragnar Larsen (leder), Reidun Aalerud, Øistein Larsen og Asbjørn Rønning. Nominasjonskomiteen leverte en prioritert kandidatliste, underskrevet av 10 forslagsstillere, innen utgangen av april. Valglokaler: Ås kommune tilrettelegger valglokaler i umiddelbar nærhet til valglokalene for stortingsvalget. Mer informasjon gis i neste nummer av Menighetsbladet. Menighetsrådene i Ås, Nordby og Kroer Bønn for Den norske kirke er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske kirke. Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi ønsker å be for biskopene og bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. De kirkelige valg til høsten vil bety mye for Den norske kirkes fremtid, både med henblikk på hvem som blir valgt, og med tanke på at kirken fra 2012 skal få en mer fri rolle i forhold til staten, slik at den bl.a. kan utnevne sine egne biskoper. Derfor er det viktig å be om at Den norske kirke i fremtiden må være en kirke som har Den treenige Gud som sin faktiske Herre. Bønn for Den norske kirke ønsker å se en kirke som frimodig følger sin Herre, slik det står på vår hjemmeside På denne hjemmesiden kan du også enkelt melde deg inn i bønnenettverket. Vi sender ut informasjon og bønneemner i forbindelse med kirkens nominasjoner og valg, bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på e-post. Til dem som ikke har e-post, vil vi også sende ut noe på SMS. Vi ønsker også fra denne høsten å sende ut bønnebrev i posten, selv om dette koster en del penger. Ønsker du dette, kan du melde deg inn i nettverket med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker, eller på SMS til tlf Det kan virke komplisert å skaffe seg informasjon om den enkelte kandidat til kirkevalget som nå skal avholdes september. Ved dette valget er det lagt opp til direkte valg av medlemmer til bispedømmerådene, som igjen utgjør Kirkemøtet. Kirkemøtet har mandat til å forandre kirkens lære ved å endre kirkens liturgier. Vi håper flest mulig vil være med oss, ved å melde seg inn i vårt bønnenettverk for å be for kirken vår, slik at vi sammen kan glede oss over de gode gaver som Gud vil gi oss som svar på våre felles bønner. Les mer på Jo Hedberg, leder Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

6 Det skjer i Nordby menighet Behovet for ny kirke på Sjøskogen På bakgrunn av høringsutkast til ny kommunedelplan for Sjøskogen-området, og muligheten for videre utbygging av Steen & Strøm på Vinterbro, ble Nordby menighetsråd utfordret til å se nærmere på behovet for ny kirke på Sjøskogen. Menigheten ønsker å øke aktiviteten rettet mot dem som bor i Vinterbro-Sjøskogen-området. Et slikt tiltak har til nå vært å bruke gymnastikksalen på Sjøskogen skole til gudstjenester. Utviklingen fremover krever en mer permanent løsning. På kort sikt er det snakk om å utvide kirkens engasjement ved en senterprest, som er tilstede på Vinterbrosenteret en fast dag i uka. Kommunen bør legge forholdene til rette for et godt lokalmiljø ved å sette opp et egnet flerbrukshus hvor det kan holdes gudstjenester, og gi tilbud til barn og ungdom. Menighetsrådet foreslår at detaljert prosjektering av nytt kirkebygg utsettes til man ser resultatet av dagens planlagte utbygging på Vinterbro. Dette må sees i et perspektiv på flere tiår. Fra Årsmeldingen til Nordby menighet Lovsangkvelden på Nordby menighetssenter 10. mai Søndag 10. mai arrangerte Nordby menighet Hele menigheten synger. Mange møtte opp, og det ble en fin kveld. Nordby Tensing deltok. Anneli Sollie sang akkompagnert av Tor Einar Wiik (bass) og Erik Nilsson (piano). Datteren Nora var forsanger på en av sangene. Hilde N. Veidahl Wang og ungdomsgruppe deltok også. Marius Grøtvedt (tekst og foto) Tårnreparasjon i Nordby i sommer Det er bevilget penger til reparasjon av råteskadene i tårnet på Nordby kirke denne sommeren/høsten. Fellesrådet har spart kr pr. år siden 2004, og kommunestyret bevilget i desember kr , altså har vi kr til disposisjon. Vi håper at dette vil holde, og kommunens tekniske etat er i ferd med å planlegge prosjektet. Vi håper på oppstart rett etter sommerferien. Det blir bygd stillas rundt hele tårnet, råteskader utbedres, og til sist legges det ny kopperbekledning på hele tårnet. Det arbeides også med å fylle opp terrenget foran kirketrappa slik at det blir adkomst for bevegelseshemmede. Her venter vi fremdeles på biskopens godkjennelse. Gerhard Winge 6 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

7 Velkommen til Pinsefest på Oscarsborg festning 2. pinsedag kl. 12 Pinse har aldri blitt en stor høytid slik som jul og påske i vår kirke. Kanskje skyldes det tiden på året? Kanskje skyldes det at Den Hellige Ånd, som er pinsens hovedperson, ikke er så konkret og tydelig som Jesus. Pinsen er mer diffus, liksom. Dette har vi i Follo prosti gjort noe med ved å invitere alle til pinsefest. En fest for å feire Den Hellige Ånds komme, han som gir oss troen og gjør slik at vi kan tro at Jesus er Guds sønn og vår frelser. Pinse er også kirkens fødselsdag, for kirken ble født den dagen mennesker fikk Den Hellige Ånd og ble i stand til å tro på Jesus. For fellesskapet av oss som tror er kirken. Dette er det all grunn til å feire. I år som i fjor samles vi 2. pinsedag (1. juni) til festgudstjeneste i borggården på festningen. Borggården er et fantastisk rom med høye murvegger på alle sider og åpent mot himmelen, og med en fenomenal akustikk. Her er det plass til mer enn tusen mennesker, og når vi synger, sammen med kor og musikere, så løftes vi virkelig av sangen. Biskop Helga Haugland Byfuglien blir med oss i år som predikant og liturg. Prost Knut Lein vil også være der i spissen for mange prester fra hele prostiet. Etter festgudstjenesten spiser vi lunsj. Enten fra egen medbrakt matkurv eller fra ett av flere gode serveringssteder som finnes på de to øyene som utgjør Oscarsborg festning. I forlengelsen av lunsjen kan tre forskjellige museer besøkes, eller du kan delta på en guidet tur rund på festningen. Oscarsborg har også vakre turveier rundt begge øyene. Noen foretrekker helt sikkert å sitte rolig på en solfylt plass og ikke gjøre noen ting som helst. Gudstjenesten begynner kl Fergen vil gå i skytteltrafikk mellom 11. og 12 fra Sundbrygga, og sørge for at alle kommer over før gudstjenesten begynner. Hjem igjen går fergen hver time til langt på kveld. Georg Børresen, sokneprest i Ås og leder for arrangementskomitéen. Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

8 Les historien om den bortkomne sønn! Det er Jesus som forteller historien, så den står i Det nye testamentet, i Luk 15, Finn ni ord som er gjemt i dette ordkrysset. Alle har med denne fortellingen å gjøre. Du kan lete vannrett og loddrett, forlengs og baklengs. «Og så begynte festen og gleden.» Luk 15,24 Illustrasjonen og ordkrysset er hentet fra «Aktivitetsbibelen, NT», IKO-forlaget, notene fra «Rop det ut», Lunde forlag. 8 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

9 Du inviteres til SØNDAGSSKOLENs bursdagsfest Lørdag 5. september! Meld deg på til din lokale søndagsskole! Super søndagsskole på Tusenfryd 5. september Søndagsskolen feirer 120-årsjubileum i Derfor inviterer vi alle søndagsskolebarn, foreldre, søsken, venner og ledere til bursdagsfest på Tusenfryd (og i Kongeparken), lørdag 5. september Det blir konserter med kjente artister! o Anita Nymoen Gjerlaug o Oslo Soul Children o Christian Ingebrigtsen o Overraskelser Kjør så mye karusell du orker! Kan vi lage Norges største søndagsskole? Gratis inngang for alle søndagsskolebarn! Barnet må melde seg på til hos sin lokale søndagsskole, være innmeldt i en av våre søndagsskoler, og ha betalt medlemskontingenten. For andre som er påmeldt. koster det kr 100. Meld deg på på søndagsskolen i Ås, eller ring Frøydis Westvik Yri ( ) innen 24.mai. Mer informasjon på Givertjenesten i Ås Givertjenesten er godt i gang for Det hadde kome inn i alt kr pr. 30. april. Vi takkar for alle gåver og ser fram til å klare budsjettet i år og. Søndag 6. september under gudstenesta i Arbeidskirka vil vi minne spesielt om denne viktige tenesta i menigheten. Nils Standal Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

10 Konfirmasjon i Kroer og Ås 2009 Det er i alt 80 konfirmantar i Kroer og Ås i vår, fordelt på 13 i Kroer og 67 i Ås. I Kroer er konfirmasjonsgudstenesta lagt til 1. pinsedag. I Ås må vi også nytta laurdag og søndag første helga i juni for å få alle ungdomane over i vaksen alder. Sjå gudstenestelista på baksida av bladet for detaljar om gudstenestene. Menighetsbladet gratulerer! Her er konfirmantane: Kroer kirke, søndag 31. mai kl. 11: Stian Hansen Fornes Oliver Istad Funch Maren Høibø Georg Kaxrud Helga Wærstad Norum Caroline Kaxrud Olsen Christoffer Kaxrud Olsen Julie Derås Pettersen Ine Carin Preus-Olsen Silje Sollund Åshild Øksnevad Solvin Andreas Stensrud Sindre Oliver Svendsen Ås kirke, søndag 31. mai kl. 13: Cassandra Johansen Andersen Vegard Antonsen Jonas Aune Martin Andre Bakkan Marie-Madelen Selberg Bekken Ole-Petter Bårdli Jon Anders Fløistad Gunnstein Høj Garmo Are Gjengedal Nan-Elise Glosli Heidi Ilseng Groth Fredrik Heistad Gaute Arvid Kandal Hoel Kamilla Lindset Mathilde Oftedal Negård Erlend Sørlie Rimer Therese Akerø Stavik Maria Helen Sørum Therese Aas Ås kirke, lørdag 6. juni kl. 11: Theodor Fossum Malin Grønsberg Nora Shikoswe Hougsnæs David Sebastian Lange Torgeir Hvamstad Petersen Christina Sleipnes Camilla Glosli Stensrud Eirik Hissingby Trandem Sara Eunice Yeboah Christine Øvstedal Ås kirke, lørdag 6. juni kl. 13: Mikkel Andresen Anna Skiaker Aschjem Stein Inge Benjaminsen Susanne Distad Danielsen Emily Tyvand Ebbesen Andrea Engøy Ida Louise Jensen Charlotte Løken Silje Svendstad Magnussen Susann Røkholt Maria Saxegaard Maren Karoline Skuterud Susanne Blem Sørensen Nora Johansen Øverby Teltmakarkurs i Ås til hausten Ås kirke, søndag 7. juni kl. 11: Herman Ofstad Brynildsen Marlen Suzanne Signebøen Fjeldstad Michelle Fossum Tobias Galland Bjørnar Løvli Harstad Mathias Johansen Sigrid Lier-Lundgren Jenny Andreassen Moe Kristin Elizabeth Risøy Myrvang Ole-Kristian Sverre Vanja Helene Angell Wetterlin Marthe Elisabeth Aastveit Ås kirke, søndag 7. juni kl. 13: Mats Takeid Endrerud Eirin Marie Evjen Anne Hedda Fossdal Kamilla Louise Myhrer Hagen Karoline Huseby Richard Westereng Larsen Helene Uhlen Maurset Espen Kjærsrud Myhrer Andrea Kristine Nesfeldt Nora Agnete Njaa Sopp Marianne Thorstad Adrian Dolmen Veland Ås Teltmakermisjon planlegg kurs for teltmakarar, i samarbeid med Fjellhaug Misjonshøgskole. Kurset startar opp og varer eit studieår. Interesserte kan venda seg til følgjande e-postadresse: Kristoffer Øpstad 10 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

11 Konfirmasjon i Nordby 2009 Konfirmanttiden for Nordykonfirmantene begynner å nærme seg slutten. Søndag 26. april var det samtalegudstjeneste på Sjøskogen skole, der konfirmantene bidro med sang, preken og bønn. Lørdagsseminarene er over, og konfirmantene kan også se tilbake på fasteforestillingen de sto for i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, inkludert en knakende god innsats på selve aksjonsdagen. I år klarte Nordby å samle inn over kroner til Kirkens Nødhjelp. Nå gjenstår bare konfirmantleiren. Også i år reiser Nordbykonfirmantene til Tjellholmen på Hvaler utenfor Fredrikstad august håper de på pent vær og varmt vann. Så helgen september er det klart for fire konfirmasjonsgudstjenester i Nordby kirke. Da skal årets 43 konfirmanter i hvite kapper, og sammen med familie og venner, feire konfirmasjon. Her er konfirmantene: Nordby kirke, lørdag 5. september kl. 11: Anja Gram Andersen Lisa Linnéa Aune Christopher Bakkelid Øystein Breland Mari Holt Engebakken Kristine Fledsberg Fredrik Halvorsen Flølo Ane Eline Halvorsen Kristin Emilie Haraldsen Cassandra Mikalsen-Wollum Karen Askevold Sandbakken Julie Lundblad Sjoner Line Norevik Solberg Nordby kirke, lørdag 5. september kl. 13: Ole Rikard Hansen Camilla Smestad Kristiansen Thomas Vincent Langaard Sindre Larsen Sondre Larsen Elisabeth Nedregård Christine Egilsdatter Ohnstad Betina Olafsen Ingeborg Sverdrup Rønningen Vilde Sofie Sagen Daniel Le Febvre Sogge Mina Myriam Solberg Audun Bugge Tollefsrød Nordby kirke, søndag 6. september kl. 11: Sander Aron Aronsen Ingeborg Fjeld Martin Fredriksen Patrik Ramsøy Håvard Middagsmo Roald Christian Skogseth Vebjørn Sundnes Marius Tennes-Shah Nordby kirke, søndag 6. september kl. 13: Cammilla Beate Østerud Borgersen Andreas Haugberg Pauline Svendsen Hegna Aksel Martin Olsen Heien Aleksander Holte Vanja Holter Silje Christine Karlstad Marianne Leversund Silje Bjørk Nielsen Alternativ til kyrkjekaffi Kyrkjekaffi er ikkje eit like spanande tilbod for alle. Martin og Johannes Almås klatra like godt opp i kyrkjetårnet medan dei venta på at foreldra skulle prata seg ferdige etter gudstenesta 19. april. Gutane driv litt med klatring, både i klatreveggar og ute i det fri. Arve Skutlaberg (tekst og foto) Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

12 Trosopplæringsplan for Ås menighet I møtet 14. april godkjente Ås menighetsråd Trosopplæringsplanen for Den er resultat av et omfattende arbeid ledet av kateket Christoffer de Presno, i samarbeid med Trosopplæringsutvalget (TrU). Dokumentet trekker opp rammene for TRObarn (trosopplæring for barn) og TROungdom (trosopplæring ungdom). Planen tar utgangspunkt i de tingene som kjennetegner vår menighet: miljø, solidaritet (fasteaksjon), aktivt gudstjenesteliv, og formidling av bibelkunnskap. Når vi døper barn, sier vi at foreldrene og fadderne har et ansvar når det gjelder opplæring i den kristne tro, sammen med menigheten: Vi skal be for barna, lære dem selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds Ord og Herrens nattverd. Trosopplæringsplanen vil gjennom innhold og tiltak møte denne forpliktelsen. Planen bygger på det eksisterende arbeidet i menigheten. Vi skal ikke sette i gang nye tiltak som går ut over det arbeidet som fungerer bra. Arbeidet med trosopplæring må utvikles bærekraftig og naturlig. Vi skal kun sette i gang nye tiltak som vi har kapasitet til, både økonomisk og når det gjelder menneskelige ressurser. Vi skal først og fremst sette i gang tiltak som passer inn i en helhet i trosopplæringsarbeidet. Menigheten må ta vare på både ansatte og frivillige medarbeidere. Arbeidet skal organiseres slik at ingen trenger å gjøre alt. Vi vil forsøke å legge til rette for både en meningsfull tjeneste, og tid til familie og hvile. Planen er tilgjengelig i kirkene, og ved Ås kirkekontor. Bilde: Astri Tønnessen Berg Frivillig abonnement eller gave Hvert år sender redaksjonen for Menighetsbladet ut en giro og ber om en frivillig gave for å finansiere drifta av bladet. Gavene fra leserne er en forutsetning for å holde bladet i gang. Vi får ingen tilskudd fra kommunen eller kirken. All distribusjon skjer ved innsats av en stor gjeng frivillige. Nå øker vi opplaget til eksemplarer. Bladet deles ut til alle husstander i Ås, og opplaget må holde tritt med befolkningsøkningen i kommunen. Hvis DU synes Menighetsbladet er en kjærkommen gjest i postkassa, håper vi du vil støtte bladet med en gave i 2009! Ås kirke åpen i juli Ås kirke åpen hver dag i juli måned. Utvalget for ÅPEN KIRKE er ikke helt ferdig med opplegget ennå, men håper at mange stiller opp som verter år også. Åpningstiden er klokken 12 til 18 hver dag i juli. Kan du tenke deg å ta ei kirkevakt, ta kontakt med: Ragnhild Skiaker tel , eller Gerda Røed tel Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Postboks ÅS Konto nr Nils Standal Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

13 TRIPP TRAPP Dåpsklubb fyller 10 år Jenny Marie Aagedal ny kateket i Ås Fra august av heter den nye kateketen i Ås menighet Jenny Marie Ågedal. Jenny Marie er 25 år gammel, født og oppvokst i Ålesund. Hun er gift med Paul-Roar Ågedal, og de har en sønn som heter Noah Leander. Han er snart 11 måneder gammel, og er en skikkelig godgutt, sier Jenny Marie til Menighetsbladet. Jeg gikk ett år på Bibelskolen i Grimstad på linjen Tro og formidling, og det var vel der jeg fikk lyst til å få meg en utdanning som kunne brukes i kirkelig sammenheng. De seks siste årene har Jenny Marie bodd i Oslo. Her har hun tatt bachelor-grad i Kultur og samfunnsfag, studieretningen Ungdom, kultur og tro, og mastergrad i Kirkelig undervisning (kateket-masteren), begge deler ved Det teologiske menighetsfakultet. Mastergraden blir jeg ferdig med først til sommeren, så jeg er helt fersk kateket på alle måter når jeg kommer til dere, sier Jenny Marie. Dermed er jeg nok litt ekstra spent på den nye jobbhverdagen som venter. Men hun har opparbeidet seg en god del erfaring innen barneog ungdomsarbeid gjennom studier, deltidsjobb og frivillig arbeid. Nå synes jeg det skal bli deilig å avslutte studiene slik at jeg kan jobbe med det jeg brenner for at barn og unge skal få bli kjent med Jesus! Jenny Marie vet at det er mange oppgaver å gå inn i i den nye jobben. Det gleder meg å høre at det er så mye aktivitet i menighetene i Ås, Kroer og Nordby. Det blir nok en del å sette seg inn i til å begynne med, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet. Arve Skutlaberg Foto: Paul-Roar Ågedal Jubilanten har det veldig bra, smiler daglig leder, Cecilie Holdø. Hun forteller at TRIPP TRAPPklubben ved nyttår skrev 7759 medlemmer. I det tallet ligger det en årlig stigning siden vi startet opp, smiler Holdø. Hva slags mål og visjoner har du for TRIPP TRAPP? Klubben tilbyr produkter til hjemmet som barn og foreldre kan bruke sammen. De kan lese, lære og undre seg over innholdet i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i fellesskap. Vi ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterære fortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. Hvilken betydning har foreldrene i dåpsopplæringen? Foreldrenes rolle er unik. Troen er avhengig av kunnskap, livserfaring og et språk for å utvikle seg. Derfor er samtalen mellom foreldre og barn så viktig. Jeg tror dessuten at foreldre som lar barna sine døpes, ønsker at barna skal ha kjennskap til den kristne tro. Og det er ingen som kan gjøre denne jobben bedre enn foreldrene. De kan gjøre det i rammen av nærhet og kjærlighet. Hvordan skal TRIPP TRAPP-jubileet feires? Først og fremst ved en stor hagefest 9. juni. Her blir det sceneprogram med kjente artister, barn, foreldre og representanter fra våre samarbeidspartnere. Vi vil vise fram klubben vår, slik at flere foreldre oppdager den, og ser at et medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Se for mer informasjon om klubben. Av Ingvild Drolsum Sandnes og Lena Skattum Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

14 Loppemarkedet 2009 Be there! Fredag 28. og lørdag 29. august arrangeres høstens store loppemarked i Ås arbeidskirke. Hver kveld hele uka før er det full fart med mottak, transport, sortering og utlegging av lopper. Her trengs det mange frivillige i arbeidet som er helt avgjørende for at loppemarkedet skal bli en suksess. Under selve markedet trengs også flere selgere, sjauere, parkeringsvakter, kjøkken- og kafépersonale m.m. særlig fra åpningen fredag kl , når besøket er på topp. Velg mellom ti avdelinger, 15 økter og 8 dager Nytt av året er at arbeidet organiseres avdelingsvis. Avdelingsledere for hver av de ti avdelingene (bøker, kunst, elektrisk, kjøkken/ting og tang, sko/ vesker/leker, klær, møbler, sport/hage/fritid, kafé og grill) har ansvar for å skaffe medarbeidere og sette opp bemanningsplaner. Totalt er det 15 økter à tre timer fordelt over åtte dager før, under og etter loppemarkedet. Det er tre gode grunner for å svare ja når avdelingslederne kontakter deg og spør om du vil stille opp ei økt eller flere: 1. Avgjørende inntekter Inntektene fra loppemarkedet deles mellom Ås menighet og Stiftelsen Ås arbeidskirke, som eier og driver arbeidskirka. I fjor var netto resultat på over kroner, hvorav ca kroner gikk til Ås menighet og resten til stiftelsen. Inntektene fra loppemarkedet er helt avgjørende for driften av Ås arbeidskirke. Et godt sted å samles Kafeen i kirkerommet med vafler, kaker, kaffe, pølser og brus er på mange måter hjertet i virksomheten. Der samles folk til mat og prat. Auksjonen og sanginnslagene midt på dagen på lørdag har også blitt en god tradisjon. Ungdommenes nye suksess i fjor, hamburgergrill med uteservering, blir utvidet og oppgradert i år. Gutta på tur Selv om det har vært solskinn fire år på rad under loppemarkedet, har loppemarkedskomiteen innsett at det ikke nødvendigvis alltid er sånn. Medlemmene Georg Børresen, Nils Thyge Nielsen og Olav Aardalsbakke dro derfor på telttur til Vestfold og kom hjem med to store telthaller, som skal settes opp på parkeringsplassen i god tid før loppemottaket starter 24. august. Mottak av lopper Hver kveld i uka før loppemarkedet blir det mottak av sorterte lopper ved Ås arbeidskirke. Har du ikke muligheter for å levere lopper selv, kan du kontakte Olav Aardalbakke, mobil: , e-post: eller Nils Thyge Nielsen, mobil: , e-post: yahoo.no. De to har allerede vært rundt og hentet lopper i flere måneder. Lagrene fylles opp, men det er fortsatt plass til mye, mye mer. Husk på det før turen går til Bølstad. 2. Miljøvennlig gjenbruk I stedet for bare å kaste det en ikke lenger har bruk for, gir loppemarkedet muligheter for at andre kan nytte det. Dermed bidrar loppemarkedet til energiog ressursbevarende gjenbruk til nytte for miljøet og kommende generasjoner. 3. Sosialt fellesskap Loppemarkedet er en unik mulighet for å gjøre noe sosialt og meningsfylt sammen med andre i Ås menighet. Du blir kjent med folk på en helt annen måte på tvers av alder og aktiviteter når du står og sorterer klær en kveld eller sjauer møbler sammen. Teambuilding kalles dette i andre sammenhenger. 14 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Om tilgivelse! Jeg er bestefar til tvillingene Hedda og Henrik. De er

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25. august kl. 10 15

Loppemarked i Ås arbeidskirke. Drottveien 41, ved Rustad skole. Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25. august kl. 10 15 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 19. august 12. oktober 2012 67. årgang Loppemarked i Ås arbeidskirke Drottveien 41, ved Rustad skole Fredag 24. august kl. 15 19 Lørdag 25.

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 1 2014 Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona Foto: Aldona Pivoriene Frogn kirke i vakker vintersol ANDAKT

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer