Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen."

Transkript

1 21. årgang nr. 2/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Bli med på vandring historiske bygg Side 3 Skattejakt på havbunnen MIDTSIDENE Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta imot hjelp? SIDE 19 Tofte tar farvel Side 11

2 2 3 ROPERTEN historiske bygg På solsiden av året Etter en lang vinter har naturen avsluttet en syklus og beveget seg inni en ny, utadvendt og varm periode. Våren byr på nye eventyr og oppdagelsesreiser. Ta et dykk sammen med oss og ivrige arkeologer i Vågen og se hvilke skatter som skjuler seg på havbunnen. I dette nummeret tar Fiin gammel avskjed med vår mangeårige skribent av Den gang da vi var unge-spalten, Rolf Tofte. I sitt siste innlegg vekker han glade minner fra frigjøringsdagen 8. mai Nyt våren og husk å snu ansiktet mot solen. Foto: Vibeke Vik Nordang Lujza H. Olsen Journalist MILJØMERKET Nr årg. Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Robert Rastad Redaktør: Vibeke Vik Nordang redaksjonen: Ellen Økland Ann-Kristin Loodtz Lujza H. Olsen Elisabeth Farstad Kristin Hauge Klemsdal Redaksjon og utgiver: Seksjon informasjon, Bergen kommune Boks 7700, 5020 Bergen E-post: Web: fiingammel Annonser: Cox Bergen AS Alice Ringkjøb og Knut Stien Teknisk utgiver, Layout og montasje: Cox Bergen AS Opplag: Cirka Fiin gammel er Bergen kommunes senioravis. Den kommer ut fire ganger årlig og sendes til alle over 65 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Redaksjonen avsluttet 6. mai Forside: Fengselsceller i Det gamle Rådhus Foto: Vibeke Vik Nordang GOD STEMNING: Instruktør Yngve Seterås (oppe til venstre) prøvar å vere streng med skodespelarane i Åsane seniorteater, men det blir tid til litt tant og fjas innimellom. Glade amatørar Det sprudlar av kreativitet, glede og overskot på øvinga til det einaste seniorteateret i Bergen. F iin gammel skal vere fluge på veggen under øvinga til Åsane seniorteater, og det er ingen tvil om at vi har kome til rett bydel når dei set i gong med fyrste song. Den heiter nemleg Ode til Ikea. Rutinert instruktør Seniorteateret har sitt utspring i senioruniversitetet i Åsane, og i samarbeid med kulturkontoret har dei kome i gong for fullt denne våren. - Vi sette i gong ei aktivitetsgruppe for to år sidan, som no har blitt til ei litteraturgruppe og ei teatergruppe, seier bakmann Severin Overaa. Han har fått den rutinerte instruktøren Yngve Seterås med på laget. Seterås har lang erfaring som skodespelar og har myndigheita ein treng for å halde styr på ein gjeng ivrige amatørar. KONTAKT Vil du vere med på seniorteateret? Kontakt Arna og Åsane kulturkontor på tlf Eg høyrer på kva dei seier, og så gjer eg som eg vil, spøkar han. Treng fleire Både helsevesenet og automatiske telefonsvararar får gjennomgå i neste sketsj, der Severin Overaa hamnar i telefonkøar på ulike språk medan han prøvar å få svar på eit enkelt spørsmål. - Hugs at det skal vere leikent og greitt. Her ligg alvoret langt bak, instruerer Seterås. Førebels har teateret jobba med sjølvlaga songar og sketsjar, som mellom anna har blitt framført på senioruniversitetet. Til hausten håpar dei å få til ei større framsyning, men dei understrekar at dette er eit amatørteater. - Dette er hyggeleg og sosialt. Vi stiller ingen krav; hit kan kven som helst kome så lenge dei er interesserte i teater og har godt humør. Eg er i alle høve ikkje redd for å dumme meg ut, seier seniorskodespelar Eldbjørg Olsen med eit smil. Tekst OG FOTO: Vibeke vik nordang STIG PÅ: Det største rommet i rådhusruinen under Nikolaikirkeallmenningen har vore skjenkjestove. Velkomen inn Ruinar, fornøgde fangar, dårekiste og ein danske som mista kongeriket over ei bergensjente. Bli med på ei historisk vandring i styre- og rettslokala i Bergen. B ergen er snart 1000 år gamal og har ein spanande historie. Mykje sit i veggane til bygg frå ulike epokar, og vi er så heldige at mange av dei er bevart. Eldst i Noreg Under Nikolaikirkeallmenningen på Bryggen finn vi noko ganske spesielt: det eldste bevarte rådhuset i Noreg. Heming Hagen, rådgjevar ved Byantikvaren, tek oss med på ei omvising i ruinen. - Rådstova vart bygd på slutten av 1200-talet, som eit resultat av bylova til kong Magnus Lagabøte. Den stadfesta rådmannsembetet som ein offisiell institusjon, og vart bygd i stein, eit sjeldan og dyrt byggjemateriale i middelalderen. Det signaliserte makt og prestisje, fortel Hagen. Skjenkjestove Han viser oss det største rommet i ruinen, som vart brukt til heilt andre ting enn det som skjer på rådhuset i dag. - Her var det skjenkjestove. Vinen måtte importerast på den tida, og det var rådmennene som hadde monopol på salet. Det var ei god inntektskjelde. På den tida var Bryggen midt i sentrum, og rådmennene hadde full oversikt over båtane som kom inn. Utanfor rådstova låg torget, og Nikolaikyrkja var óg rett i nærleiken, forklarar Hagen. Rådstova romma også rettslokale og fengselsceller. Dei to små cellene finn vi på kortsida av ruinen. - Det var inga dør til cellene, så dei slapp fangane ned gjennom eit hol i golvet. Det var rett og slett eit fangehol, seier Hagen. Under jorda Rådmennene hadde etter kvart lite pengar, og hadde ikkje råd til å ordne rådstova når den vart sett i brann under eit piratangrep på 1400-talet. Det enda difor med at den vart leigd ut til tyskarane, som dominerte bryggesida. Etter kvart forsvann rådstova bokstaveleg talt under jorda. - Den vart grave fram igjen på starten av 1900-talet, for så å forsvinne igjen til det skulle byggast forretningsbygg på tomta på 1970-talet. Riksantikvaren vart kopla inn, og ruinen vart teken vare på inne i parkeringshuset som vart bygd. Som resultat av ei stor nasjonal satsing på konservering av ruinar i 2006, har vi jobba med å setje ruinen av rådstova i god stand, seier Hagen. I samarbeid med den kommunale avdelinga Byggvedlikehold, Riksantikvaren og huseigar Vital Eigedom, har Byantikvaren gjort seg ferdige med konserveringsarbeidet. Dei vil no nytte ruinen til omvisingar og andre arrangement.

3 4 5 historiske bygg historiske bygg Dyveke Dersom du kjenner til skjenkjestaden Dyvekes vinkjeller, og lurer på kvar namnet kjem frå, har ruinen svar på dette óg. Historia om Dyveke, den bergenske jenta som vart elskarinna til kong Christian 2 av Danmark, Noreg og Sverige, starta nemleg her i rådstova. - Etter å ha møtt Dyveke her på slutten av 1500-talet, tok prins Christian med seg Dyveke til Oslo og så Danmark. Han hadde henne som elskarinne også etter at han hadde blitt konge og gifta seg, og då Dyveke døydde under mistenksame omstende vart han rasande. Kort fortalt fekk han ein av dei mistenkte drepen, vart meir og meir valdeleg og ekstrem, mista Sverige og vart til slutt avsett som konge. Sidan det heile starta med ein dans på dette golvet, kan vi seie at det var her at kong Christian dansa frå seg kongeriket, seier Hagen med eit smil. Det gamle Rådhus På 1500-talet var mange bergensarar misnøgde med den store makta tyskarane hadde i byen, og meinte at det var på tide å trekkje merksemda vekk frå Bryggen. Vi tek turen til Det gamle Rådhus, som ligg saman med ei rekkje andre historiske bygningar i rådhuskvartalet. Sivilarkitekt Lill Barbro Bødtker frå Bergen kommunale bygg blir med oss inn i det over 450 år gamle bygget. - Huset vart oppført i 1558, som privat bustad for adelsmannen Christoffer Valkendorff. Han brukte det i eit par år før han overlet det til byen, som ei motvekt til den tyske maktkonsentrasjonen på Bryggen. På den tida var dette i utkanten av sentrum. Huset romma byadministrasjonen, rettssal, politikammer og arrest, seier Bødtker. Fangekjellaren I tillegg til bystyresalen, møterom og andre rom som er i bruk i dag, finn vi bakarst i det Det gamle Rådhus ein korridor med fire små rom med massive tredører: cellene. Fangane sat i varetekt på Det gamle Rådhus til dei fekk dommen, som kunne vere slaveri, bot eller avretting. - Her i kjellaren var også Dårekisten, der sinnslidande vart plassert. Huset vart brukt som fengsel fram til 1867, då det nye fengselet sto ferdig, seier Bødtker. UNIKT: Luftegarden i det gamle fengselet har ei unik vifteform, slik at fangane kunne luftast utan å ha kontakt med kvarandre. Fengselet er bygd etter den amerikanske Philadelphia-modellen med celler på begge langsidene (sjå oppe til høgre). Nedst til høgre ser vi trappa mellom gamle tinghus og fengselet. Gamle tinghus Vi vandrar vidare til gamle tinghus, som var ferdig i 1864 og ligg rett bak Det gamle Rådhus. Her finn vi gamaldagse lufteluker og spesielle utskjeringar, og i mange av vindauga sit det ein liten mannsfigur i kvart hjørne og kikar ut. - Her var det rettslokale og politikammer. Vi ser at det er høgt under taket og ei sjenerøs trapp sentralt i bygget. Ein var nok meir opptekne av å lage rom som viste makt og status, enn effektiv utnytting av plassen, forklarar Bødtker. Tinghuset og det gamle fengselet vart teikna av same arkitekt, Franz W. Schiertz. - Dei to husa vart bygde med tanke på ein heilskapleg plan og logistikk, og dei heng saman med ei gangbru på utsida av bygget, seier Bødtker. Inne i fengselet Døra knirkar, det er lite lys, og rundt om finst øydelagde trommesett og attgløymde språkbøker som vitnar om dei som ein gong heldt til her. Sjølv om det har stått tomt i 20 år, er det ein spesiell atmosfære i det gamle fengselet. Bødtker fortel at hovudgrunnen til at det vart bygd i 1867, var ei ny lov om soning og førebyggande tiltak. - Den nye tanken var at moralsk endring og forbetring av eit kriminelt sinn berre kunne skje utan negativ påverknad frå andre fangar. Alle skulle ha eineceller, og då trengde ein meir plass. Fengselet har 57 celler plasserte på langsidene i dei tre etasjane. Fengselet har også ein spesiell, vifteforma luftegard der fangane kunne opphalde seg utan å sjå dei andre. - Bergen hadde rykte på seg for å vere ein god stad å sone. Under ein av dei store bybrannane måtte fengselet evakuerast. Då fekk fangane rett og slett beskjed om å kome tilbake neste dag. Og med unntak av ein, møtte alle opp, seier Bødtker smilande. Nytt kapittel Det er på tide å avslutte den vesle vandringa. Medan bystyret framleis brukar dei historiske lokala i Det gamle Rådhus, held byrådet til i det nye rådhuset som sto klart i Passande nok vart ein del av det gamle fengselet rive i fjor, for å gi plass til eit nytt kapittel i boka om bergenske rettslokale: Gulating lagmannsrett, som skal stå ferdig i Men det er ei anna historie Tekst og foto: vibeke vik nordang SNART PÅ SKANSEN: Vibeke Nilsen målar byvåpenet som skal henge på Skansen brannstasjon. I bakgrunnen står det gamle våpenet. Lyttar til historia Kommunen har mange historiske bygg i sitt eige. For å ta vare på dei, må ein ha både fortid og framtid i tankane. B ergen kommunale bygg (BKB) er kommunen sitt eigedomsselskap. Dei forvaltar ein stor bygningsmasse der mange av bygga har historisk sus over seg, mellom anna dei vi har sett på dei føregåande sidene. Eldre bygningar gir lokale med unik atmosfære, men fører også med seg mange utfordringar. Samarbeid om tiltak - Det er vanskeleg å definere kva som er eit historisk bygg, men vi kan vel kalle dei bygg med antikvarisk interesse, seier direktør i BKB, Kjell Aga. - Dette er bygg vi i kommunen har ei plikt til og eit ynskje om å ta vare på, men det kostar, og det tek tid. Til saman har BKB ein million kvadratmeter å vedlikehalde, og i snitt 115 kroner å bruke på vedlikehald per kvadratmeter. Det gjer at vi må prioritere. I tillegg til bygga i rådhuskvartalet, forvaltar BKB bygg som Christi krybbe skoler, hovudbiblioteket, Lysverkbygget og musikkpaviljongen. Sjølv om bygga er gamle, må dei følgje moderne reglar om inneklima, brannsikring og liknande. - Vi må lytte til historia til bygget, slik at det vi gjer passar inn. Vi har eit tett samarbeid med Byantikvaren og må melde inn tiltaka vi ynskjer. Det fører til mange gode diskusjonar om kva som er den beste løysinga, og saman finn vi ut kva som er best og mest praktisk, seier Aga. Byvåpen til Skansen BKB utfører ikkje arbeidet sjølv, men lyser det ut. Mange av oppdraga i dei historiske bygga blir gjort av den kommunale avdelinga Byggvedlikehold, som held til i den gamle brannstasjonen i Åsane. Der finn vi målar Vibeke Nilsen, som står bøygd over eit stort byvåpen i tre. Konsentrert legg ho på raud farge. - Byvåpenet skal opp på Skansen brannstasjon til 17. mai, fortel ho. - Det skal erstatte det gamle, som etter mange års rehabilitering no er for øydelagt til å bli ordna på fleire gongar. Akkurat no er det nye våpenet blankt og fint, men når Nilsen er ferdig, skal det sjå ut som om det har hengt på brannstasjonen i mange år. - Målet er at det ikkje skal vise at vi har vore innom, seier Robert Kvamme, leiar for snikkarog tømraravdelinga til Byggevedlikehold. - Mange av oppdraga våre kjem frå BKB, og ofte er det vindauge, dører, lister og andre ting som skal bytast ut. Nokon av oppdraga kan vere utfordrande, men vi klarer å kopiere alt, seier han med eit smil. Unik kompetanse Byggvedlikehold har vore i sving i ulike formar sidan krigen, og dei har opparbeida seg ein heilt unik kompetanse på å ta vare på interiøret og eksteriøret til gamle bygningar. Murarane har mellom anna vore med på pusse opp Selje kloster og å konservere rådhusruinen på Bryggen. Snikkarar, tømrarar og målarar jobbar no med å reparere balkongen på Skansen brannstasjon, å kopiere ei dør i gamle tinghus, å måle Kystkultursenteret, og å kopiere gamle vindauge på Minde skole. Våren er oppussingstid, og det merkast. - No er det høgsesong. Det er mykje som skal bytast ut og reparerast, så vi har meir enn nok å henge fingrane i, avsluttar Kvamme. Tekst og foto: VIBEKE VIK NORDANG FAKTA Bergen kommunale bygg - skal dekkje kommunen sitt behov for lokale, gjennom bygging, forvalting og leige. Byantikvaren - kommunen sin antikvariske faginstans. Skal bidra til at det historiske kulturlandskapet og eigenarten til Bergen vert teke vare på. Byggvedlikehold - leverer drifts- og vedlikehaldstenester til kommunen og andre. Har spisskompetanse innan mur, måling, snikring og rør til historiske bygg.

4 6 7 Trenger du litt hjelp i hverdagen? Da kan CityMaid være noe for deg! Vi tar vårvasken for deg! Fredag 6. til fredag 13. august: Det skal merkes at vi lever! Det er sommer i Vestfold og vi inviterer til sommeropphold med spennende innhold, deilig mat og rike muligheter for å bade. Bl.a. mange andre kommer professor Janne Haaland Matlary. Noen av våre andre spennende kurs: Langs kyststiene i Vestfold med lokale guider juni Jotunheimen med base Besstrond august Malekurs velg mellom flere teknikker august Foto og bildebehandling og andre data kurs fra aug. LitteraTUR Sørlandet 27. aug. 2. sept. Kunsthistoriske perler sept. India Nepal okt nov. Vi sender deg mer informasjon: Tlf Melsomvik Det kan være vanskelig å slippe noen inn i sitt eget hjem. Det er vi vant til, og vi er opptatt av trygghet og stabilitet i tjenesten. Vi kan hjelpe deg med: Faste hjemmeservice - husvask Hjemmehjelpstjenester Storrengjøring og vindusvask Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i Bergen. Alle som ønsker hjemmehjelp kan benytte oss. Uten vedtak betaler du firmaets priser. CityMaid er Norges største selskap innen hjemmeservice og omsorgstjenester. Vi har over 150 dyktige medarbeidere totalt. Vi er opptatt av stabilitet og kvalitet. Tlf.: / SKAL DU SELGE BOLIG? eiendomsmegling Billettpriser Foto: Vibeke Vik Nordang Kommunen har et hjelpetilbud for innbyggere som opplever akutte kriser, for eksempel samlivsbrudd eller ulykker, brå død og selvmord i sine nære omgivelser. Tilbudet består av Livskrisehjelpen på Bergen legevakt som gir akutthjelp i enkeltsaker og kriseteamene i bydelene som gir mer omfattende hjelp både på smitt og smau Ny inngangsport for krisehjelp I 2008 starta Hanne Jones og Eli Lea i Flimmer film opp prosjektet Mine dager. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken, samla dei inn forteljingar og bilete frå bebuarane på Margit Tanners Minne. Dette vart grunnlaget for ei rekkje digitale biletforteljingar. Prosjektet vart svært vellukka og i 2008 fekk det ein amerikansk filmpris. Det siste året har Jones og Lea gjennomført ei ny runde med digitale forteljingar, denne gongen med ti bebuarar på Stiftelsen St. Johanneshjemmet på Møhlenpris som forteljarar. Personlege bilete frå gamle fotoalbum illustrerer forteljingane, som handlar om kort og lang sikt. Kriseteamene består av psykiatrisk sykepleier, psykolog, helsesøster, lege, prest og representanter fra de psykiske helsetjenestene og sosialtjenesten. Alle henvendelser om kriser kan nå gjøres til Livskrisehjelpen, som så vurderer hvilken hjelp som bør gis og hvem som skal gi hjelpen. Livskrisehjelpen kan nås på telefon hverdager klokken og helger og helligdager klokken Herborg Heie fortalde om korleis det var å få ein ny kjæraste i vaksen alder. Hjartevarme historier Gjennom andre runde av prosjektet Mine dager har ti av bebuarane på St. Johanneshjemmet fått fortelje ei spesiell historie frå livet sitt. alt frå kjærleik og familie til travhestar, stafettar og bombinga av Holen skole. Både produsentar og filmobjekt er nøgde med prosessen og resultatet. - Det er noko med stemma deira, seier produsent Eli Lea om filmsnuttane. - I andre dokumentarar er det gjerne voice-over der nokon andre fortel historia, men her er det dei sjølve som får kome til. I denne runda ynskjer produsentane å gjere forteljingane tilgjengelege for flest mogleg. Historiene kan sjåast på internett-sida Få eller gi hjelp Eldre hjelper eldre er akkurat det det høres ut som: eldre som hjelper andre eldre med forskjellige ting. Det kan være følge til tannlege og lege, handling eller småreparasjoner. - Vi vil gjerne ha kontakt med flere, både de som trenger hjelp og de som vil hjelpe. Vi ønsker oss spesielt flere menn, forteller Alfhild Johannessen i Eldre hjelper eldre, som holder til på Danckert Krohn seniorsenter. - De som får hjelp, betaler 50 kroner i timen og eventuell transport. De som stiller opp som hjelpere, får pengene. Dersom du vil bli hjelper, eller trenger hjelp til noe, kontakt Eldre hjelper eldre på telefon Telefonen er åpen mandag, tirsdag og fredag kl Alfhild Johannessen i Eldre hjelper eldre søker flere hjelpere og hjelpetrengende. Illustrasjonsfoto: Kristin Hauge Klemsdal Foto: Vibeke Vik Nordang VI GJØR DET ENKELT FOR DEG! Knudsen fikk sølv Telefon Telefax: Besøksadresse: Nygårdsgaten Tlf: Foto: Harald Misje - Det var på tide kongen oppdaget deg, mor, sa Inger Johanne Knudsens datter da Knudsen fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv i februar. Knudsen, som er leder i eldrerådet, fikk medaljen overlevert fra ordfører Gunnar Bakke. Medaljen fikk hun for årelang innsats i helsesektor og eldreomsorg, både som yrkesaktiv og pensjonist. Knudsen var en av pionerkvinnene innenfor eldreomsorgen. Hun tok hjelpepleierutdanning på gamle Lyngbøtunet og begynte ferdigutdannet i hjemmesykepleien da denne var i startfasen. Hun fulgte på med lederutdanning, og ble landets første institusjonsleder med denne utdanningspakken. Engasjementet for helse, trygghet og omsorg i jobbsammenheng fulgte hun opp i fagforening og politikk; hun satt i Hordaland fylkesting for Arbeiderpartiet fra 1980 til 1992 og var en av pådriverne for Sunniva hospice på Haraldsplass. Som pensjonist ble Knudsen leder for Bergen eldreråd og medlem i Statens seniorråd, med sentrale tillitsverv i Norsk Pensjonistforbund. Under utdelingen fremhevet ordfører Bakke hennes evne til å formidle et positivt budskap om eldres ressurser og kvaliteter, og titulerte henne en fullverdig eldregeneral.

5 SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompe- 8 tanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. 9 Annonse ANNONSE SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. Varm omsorg i hjemmet EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN ÅPENT ALLE DAGER SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp. Fra 7. juni august: Avlastning når du trenger det. Faste 1/2 times lunchkonserter kl alle dager unntatt lørdager pleiere til faste tider. Vi har tid til de Billetter eldre. kun kr. 100 (inkludert adgang til villa og museum) Varm omsorg i hjemmet SeniorStøtten samarbeider med Bergen kommune. Vi yter hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) uten at det koster deg noe ekstra. SeniorStøtten tilbyr faste pleiere til faste tider. Varm omsorg i hjemmet Ring til bydelen din for å bytte SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, til SeniorStøtten helt gratis. sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste SeniorStøtten tilbyr også private tilleggstjenester pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. dersom du ønsker ekstra hjelp og omsorg. Ring Alle oss pleierne for et uforpliktende våre har hjemmebesøk! helseutdannelse og autorisasjon. Vi har tid til de eldre! Telefon: Velkommen til SeniorStøtten! Telefon: Varm omsorg -Jeg er veldig glad for at dere har overtatt, sier Grethe Lund. Siw Østensen i Orange Helse er veldig glad for hyggelige tilbakemeldinger. Tusen takk for tilliten! Siden 1. mars har Orange Helse levert private hjemmesykepleietjenester i Sandviken og Åsane i regi av Bergen kommune. Responsen fra våre kunder har vært udelt positive, sier Siw Østensen, prosjektleder og sykepleier i Orange Helse. -Mitt hjerte er fylt av takknemlighet Det sier Grethe Lund, som er pårørende. -Jeg er veldig glad for at dere har overtatt. Mor har fått hyggelige og flinke sykepleiere som hun trives sammen med. Dere gjør en god jobb. Etter fem år kan eg endelig slappe av og føle meg trygg på mors vegne. -Dette er en av mange flotte tilbakemeldinger som gjør oss stolte av å jobbe i Orange Helse, sier Siw Østensen og fortsetter. -Vi har tett og god dialog med de pårørende. For dem er trygghet alfa omega. At de enkelt kan komme i direkte kontakt med oss er viktig i så henseende. Kommer til avtalt tid Orange Helse er en privat leverandør av hjemmesykepleietjenester, og er på lik linje med Bergen kommune, gratis.orange Helse driver aktivt rekruttering av kvalifiserte medarbeidere og hånd-plukker sitt helsepersonell. Vårt helsepersonell er faglig dyktige og topp motiverte til å yte den service våre kunder fortjener og har krav på. Vi setter vår ære på å komme til avtalt tid, sier Siw Østensen. Få hjelp av en du kjenner En av utfordringene i hjemmesykepleien er at kundene ofte må forholde seg til mange hjemmesykepleiere. Orange Helse har fokus på å kunne tilby faste hjemmesykepleiere. Vi vet de fleste ønsker å få hjelp av en de kjenner. Et vennlig ansikt som kjenner deg, dine behov og vaner, sier Siw Østensen. Vedtak En representant fra forvaltningsenheten i bydelen har i samråd med den hjelpetrengende avgjort tjenestebehovet. Denne tjenesten blir registrert som et vedtak. Med utgangspunkt i dette vedtaket, utfører Orange Helse sine tjenester i samarbeid med Bergen kommune, fastleger, fysioterapeuter og andre kundene allerede har et forhold til. Vi gir selvsagt våre kunder alt de har krav på i henhold til avtalen de allerede har med kommunen, sier Siw Østensen. Ta kontakt Du kan velge selv om du vil ha privat eller kommunal hjemmesykepleier. Begge alternativene er gratis. Ønsker du privat hjemmesykepleier fra Orange Helse, tar du direkte kontakt med Orange Helse på telefon , og hyggelige mennesker vil veilede deg. Du kan også kontakte forvaltningen i kommunen direkte. Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: tlf: ! For andre sesong tilbys bestselgeren! Konsertserien tar for seg noen av de største og viktigste symfoniene som er skrevet. Hver konsert er en enkelt symfoni med introduksjon fra scenen av kunstprofessor eller sjefdirigent / 1000 / 800 Bestilles på i hjemmet TROLDHAUGVEIEN 65 SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO PARADIS SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, Internett: sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. brevark.indd :56:54 FiinGammel001.indd :33:16 Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO

6 10 11 TIBE KJUAGUTTEN ap ø Langlo er en komplett leverandør av skyvedørsgarderober og WalkIN løsninger. Fokuset for utvikling hos Langlo er detaljer i møbelinnredningen og lekre og tidsløse frontdesign. Å velge en komplett garderobeleverandør betyr at du får et gjennomtenkt oppbevaringssystem med funksjonelle detaljer som overgår alle forventninger. Med Langlo har du mulighet til å skape en praktisk og funksjonell garderobe, designet etter din smak og stil. I butikken kan du få tegnet og få pris på din drømmeløsning, direkte i tegneprogrammet Langlo Designer mens du venter. Telefon Fax Askøy Medikal er en av Hordalands bandagister. Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen stomi, inkontinens, ernæring, diabetes og tracheostomi. Vi har egne sykepleiere med spesialkompetanse innen disse områdene. Gratis utkjøring av varer på blå resept. Levering hjem på døren i Bergen og omegnskommuner Kort leveringstid Vi kommer hjem til deg for tilpasning og veiledning av produkt Stor diskresjon og taushetsplikt Vakttelefon, betjenes av sykepleier. Askøy Medikal AS, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø Tlf: e-post: - enklere hverdag når du trenger det Fadderen sier farvel Etter 20 år og i overkant av 100 innlegg tar Rolf Tofte avskjed med Fiin gammel. Når et så langvarig forhold avsluttes, blir det litt vemodig. R olf Tofte er nysgjerrig på verden i dag og reflekterende om verden slik den var da han var ung. På tross av hans 86 år sitter journalistikken fortsatt dypt i ryggmargen, og skrivekløen har aldri sluppet taket. Når noe gammelt avsluttes, begynner noe nytt, og slik var det også for Rolf Tofte da han for 20 år siden byttet ut arbeidspulten sin i Bergens Tidende med et skrivebord hjemme. Ny Fiin gammel Året er 1990, og Fiin gammel er bare en nyfødt baby. Da er det greit å få en erfaren fadder med på reisen. - Min tidligere kollega fra Bergens Tidende, Ragnhild Arnesen, jobbet i kommunen og lurte på om jeg kunne tenke meg å skrive for Fiin gammel, minnes Tofte om starten på sitt lange forhold til en kommunal avis. De som har fulgt med Fiin gammel helt fra begynnelsen, kan huske Toftes første artikkel hvor han utfordret de fritenkende menigheter til å la det bli dannet en Pensjonistenes Ungdomsklubb!. Siden da har artikkelbunken vokst. Tofte har samlet på dem alle, men den første mangler han. Kanskje han ikke trodde på at et bekjentskap mellom en pensjonist og en fersk avis skulle vare i mange år? Salmer og viser Innleggene som fulgte ble viet til salmer og sanger. I sitt lange yrkesliv jobbet han mye med saker som angikk kirken og kristenlivet, og for sitt banebrytende arbeid innen feltet kirkelig journalistikk fikk han i fjor Kongens fortjenestmedalje. - Jeg skrev mye om kirken, men jeg liker også å utrykke meg på mer poetisk vis. Hjemme har jeg en samling med bortimot 3000 vers, sier han med en stolthet som i dag finnes bare hos gamle håndverkere. Rolf Tofte er av den gamle skolen og har yrkesstoltheten i god behold. Datakyndig veteran På 90-tallet begynte avishusene å I 20 ÅR: Rolf Tofte har skrevet i Fiin gammel siden Nå takker avisen for et langt og berikende samarbeid. innføre dataverktøy, og Tofte lærte å bruke en datamaskin før han gikk av med pensjon. - Jeg hadde ikke klart å levere så mange bidrag uten å beherske teknologien. Jeg bruker PC til skriving og innhenting av informasjon. Det er en gullgruve, sier han, fortsatt litt forundret over utviklingen og de mulighetene som finnes for dagens journalister. Detaljrike minner Krigsårene preget oppveksten til mange av dages eldre. Toftes artikkelserier Gutteår på Verftet og Den gang da vi var unge er rike på hverdagslige og historiske detaljer. Gutteår på Verftet ble det bok av. I begge seriene tar han et dypdykk i byens avisarkiver og gir oss et innblikk i hverdagen til vanlige mennesker. Han forteller om damene som måtte stå i strømpekø og om rasjoneringen av barberblader under den tyske okkupasjonen. - Det er kjekt å kunne skrive om noe både jeg og leserne mine kan kjenne seg igjen i. Å skrive om historiske hendelser for jevnaldrende handler om å friske opp gamle minner. Når man blir gammel, forsvinner ofte detaljene fra hukommelsen, sier han fortrolig. Blikket hans følger våkent med, men hørselen har begynt å svikte. For Rolf Tofte er det naturlig at eldre er mer opptatt av fortiden enn fremtiden. - De er glade i å møte fortiden, som de kjenner seg i. Men mange er også interesserte i dagens samfunn. Det er viktig å lytte til eldre mennesker, understreker han. Søker ro Rolf Tofte tar livet som det kommer, og han har ingen store planer for de kommende årene. Han lever i nuet, men skrivingen blir det allikevel ikke slutt på. - Det er mentalhygiene for meg. Jeg føler meg opplagt når jeg kan sette meg foran dataen og sette ord på tankene mine, sier han. Han er en mann med tro på Gud, kirken og ekteskapet, og det er til dette han har tenkt å vie tiden sin. - Jeg setter mer og mer pris på en rolig tid. Gjerne med min kone eller i kirken på en søndag. Rolf Tofte og hans kone hører til de sjeldne svaner som holder sammen livet ut. Konfirmasjonskjærligheten har vist seg til å være en livsskjærlighet, men det kommer ikke som noen overraskelse. Tofte er en trofast partner, og det har han også vært for Fiin gammel. Nå har avisen nådd tyveårene og har blitt til en trygg voksen, også takket være Rolf Tofte. - Det føles litt vemodig å avslutte, innrømmer journalistveteranen. - Men jeg er glad at jeg kan gjøre det med en artikkel om 8. mai - da brøt friheten løs, smiler han. Tekst og foto: LUJZA H. OLSEN Les Toftes siste artikkel på side 15.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer