Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på vandring. Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta. Skattejakt på havbunnen."

Transkript

1 21. årgang nr. 2/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Bli med på vandring historiske bygg Side 3 Skattejakt på havbunnen MIDTSIDENE Etiske utfordringer Hva gjør man om en person med et åpenbart hjelpebehov nekter å ta imot hjelp? SIDE 19 Tofte tar farvel Side 11

2 2 3 ROPERTEN historiske bygg På solsiden av året Etter en lang vinter har naturen avsluttet en syklus og beveget seg inni en ny, utadvendt og varm periode. Våren byr på nye eventyr og oppdagelsesreiser. Ta et dykk sammen med oss og ivrige arkeologer i Vågen og se hvilke skatter som skjuler seg på havbunnen. I dette nummeret tar Fiin gammel avskjed med vår mangeårige skribent av Den gang da vi var unge-spalten, Rolf Tofte. I sitt siste innlegg vekker han glade minner fra frigjøringsdagen 8. mai Nyt våren og husk å snu ansiktet mot solen. Foto: Vibeke Vik Nordang Lujza H. Olsen Journalist MILJØMERKET Nr årg. Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Robert Rastad Redaktør: Vibeke Vik Nordang redaksjonen: Ellen Økland Ann-Kristin Loodtz Lujza H. Olsen Elisabeth Farstad Kristin Hauge Klemsdal Redaksjon og utgiver: Seksjon informasjon, Bergen kommune Boks 7700, 5020 Bergen E-post: Web: fiingammel Annonser: Cox Bergen AS Alice Ringkjøb og Knut Stien Teknisk utgiver, Layout og montasje: Cox Bergen AS Opplag: Cirka Fiin gammel er Bergen kommunes senioravis. Den kommer ut fire ganger årlig og sendes til alle over 65 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Redaksjonen avsluttet 6. mai Forside: Fengselsceller i Det gamle Rådhus Foto: Vibeke Vik Nordang GOD STEMNING: Instruktør Yngve Seterås (oppe til venstre) prøvar å vere streng med skodespelarane i Åsane seniorteater, men det blir tid til litt tant og fjas innimellom. Glade amatørar Det sprudlar av kreativitet, glede og overskot på øvinga til det einaste seniorteateret i Bergen. F iin gammel skal vere fluge på veggen under øvinga til Åsane seniorteater, og det er ingen tvil om at vi har kome til rett bydel når dei set i gong med fyrste song. Den heiter nemleg Ode til Ikea. Rutinert instruktør Seniorteateret har sitt utspring i senioruniversitetet i Åsane, og i samarbeid med kulturkontoret har dei kome i gong for fullt denne våren. - Vi sette i gong ei aktivitetsgruppe for to år sidan, som no har blitt til ei litteraturgruppe og ei teatergruppe, seier bakmann Severin Overaa. Han har fått den rutinerte instruktøren Yngve Seterås med på laget. Seterås har lang erfaring som skodespelar og har myndigheita ein treng for å halde styr på ein gjeng ivrige amatørar. KONTAKT Vil du vere med på seniorteateret? Kontakt Arna og Åsane kulturkontor på tlf Eg høyrer på kva dei seier, og så gjer eg som eg vil, spøkar han. Treng fleire Både helsevesenet og automatiske telefonsvararar får gjennomgå i neste sketsj, der Severin Overaa hamnar i telefonkøar på ulike språk medan han prøvar å få svar på eit enkelt spørsmål. - Hugs at det skal vere leikent og greitt. Her ligg alvoret langt bak, instruerer Seterås. Førebels har teateret jobba med sjølvlaga songar og sketsjar, som mellom anna har blitt framført på senioruniversitetet. Til hausten håpar dei å få til ei større framsyning, men dei understrekar at dette er eit amatørteater. - Dette er hyggeleg og sosialt. Vi stiller ingen krav; hit kan kven som helst kome så lenge dei er interesserte i teater og har godt humør. Eg er i alle høve ikkje redd for å dumme meg ut, seier seniorskodespelar Eldbjørg Olsen med eit smil. Tekst OG FOTO: Vibeke vik nordang STIG PÅ: Det største rommet i rådhusruinen under Nikolaikirkeallmenningen har vore skjenkjestove. Velkomen inn Ruinar, fornøgde fangar, dårekiste og ein danske som mista kongeriket over ei bergensjente. Bli med på ei historisk vandring i styre- og rettslokala i Bergen. B ergen er snart 1000 år gamal og har ein spanande historie. Mykje sit i veggane til bygg frå ulike epokar, og vi er så heldige at mange av dei er bevart. Eldst i Noreg Under Nikolaikirkeallmenningen på Bryggen finn vi noko ganske spesielt: det eldste bevarte rådhuset i Noreg. Heming Hagen, rådgjevar ved Byantikvaren, tek oss med på ei omvising i ruinen. - Rådstova vart bygd på slutten av 1200-talet, som eit resultat av bylova til kong Magnus Lagabøte. Den stadfesta rådmannsembetet som ein offisiell institusjon, og vart bygd i stein, eit sjeldan og dyrt byggjemateriale i middelalderen. Det signaliserte makt og prestisje, fortel Hagen. Skjenkjestove Han viser oss det største rommet i ruinen, som vart brukt til heilt andre ting enn det som skjer på rådhuset i dag. - Her var det skjenkjestove. Vinen måtte importerast på den tida, og det var rådmennene som hadde monopol på salet. Det var ei god inntektskjelde. På den tida var Bryggen midt i sentrum, og rådmennene hadde full oversikt over båtane som kom inn. Utanfor rådstova låg torget, og Nikolaikyrkja var óg rett i nærleiken, forklarar Hagen. Rådstova romma også rettslokale og fengselsceller. Dei to små cellene finn vi på kortsida av ruinen. - Det var inga dør til cellene, så dei slapp fangane ned gjennom eit hol i golvet. Det var rett og slett eit fangehol, seier Hagen. Under jorda Rådmennene hadde etter kvart lite pengar, og hadde ikkje råd til å ordne rådstova når den vart sett i brann under eit piratangrep på 1400-talet. Det enda difor med at den vart leigd ut til tyskarane, som dominerte bryggesida. Etter kvart forsvann rådstova bokstaveleg talt under jorda. - Den vart grave fram igjen på starten av 1900-talet, for så å forsvinne igjen til det skulle byggast forretningsbygg på tomta på 1970-talet. Riksantikvaren vart kopla inn, og ruinen vart teken vare på inne i parkeringshuset som vart bygd. Som resultat av ei stor nasjonal satsing på konservering av ruinar i 2006, har vi jobba med å setje ruinen av rådstova i god stand, seier Hagen. I samarbeid med den kommunale avdelinga Byggvedlikehold, Riksantikvaren og huseigar Vital Eigedom, har Byantikvaren gjort seg ferdige med konserveringsarbeidet. Dei vil no nytte ruinen til omvisingar og andre arrangement.

3 4 5 historiske bygg historiske bygg Dyveke Dersom du kjenner til skjenkjestaden Dyvekes vinkjeller, og lurer på kvar namnet kjem frå, har ruinen svar på dette óg. Historia om Dyveke, den bergenske jenta som vart elskarinna til kong Christian 2 av Danmark, Noreg og Sverige, starta nemleg her i rådstova. - Etter å ha møtt Dyveke her på slutten av 1500-talet, tok prins Christian med seg Dyveke til Oslo og så Danmark. Han hadde henne som elskarinne også etter at han hadde blitt konge og gifta seg, og då Dyveke døydde under mistenksame omstende vart han rasande. Kort fortalt fekk han ein av dei mistenkte drepen, vart meir og meir valdeleg og ekstrem, mista Sverige og vart til slutt avsett som konge. Sidan det heile starta med ein dans på dette golvet, kan vi seie at det var her at kong Christian dansa frå seg kongeriket, seier Hagen med eit smil. Det gamle Rådhus På 1500-talet var mange bergensarar misnøgde med den store makta tyskarane hadde i byen, og meinte at det var på tide å trekkje merksemda vekk frå Bryggen. Vi tek turen til Det gamle Rådhus, som ligg saman med ei rekkje andre historiske bygningar i rådhuskvartalet. Sivilarkitekt Lill Barbro Bødtker frå Bergen kommunale bygg blir med oss inn i det over 450 år gamle bygget. - Huset vart oppført i 1558, som privat bustad for adelsmannen Christoffer Valkendorff. Han brukte det i eit par år før han overlet det til byen, som ei motvekt til den tyske maktkonsentrasjonen på Bryggen. På den tida var dette i utkanten av sentrum. Huset romma byadministrasjonen, rettssal, politikammer og arrest, seier Bødtker. Fangekjellaren I tillegg til bystyresalen, møterom og andre rom som er i bruk i dag, finn vi bakarst i det Det gamle Rådhus ein korridor med fire små rom med massive tredører: cellene. Fangane sat i varetekt på Det gamle Rådhus til dei fekk dommen, som kunne vere slaveri, bot eller avretting. - Her i kjellaren var også Dårekisten, der sinnslidande vart plassert. Huset vart brukt som fengsel fram til 1867, då det nye fengselet sto ferdig, seier Bødtker. UNIKT: Luftegarden i det gamle fengselet har ei unik vifteform, slik at fangane kunne luftast utan å ha kontakt med kvarandre. Fengselet er bygd etter den amerikanske Philadelphia-modellen med celler på begge langsidene (sjå oppe til høgre). Nedst til høgre ser vi trappa mellom gamle tinghus og fengselet. Gamle tinghus Vi vandrar vidare til gamle tinghus, som var ferdig i 1864 og ligg rett bak Det gamle Rådhus. Her finn vi gamaldagse lufteluker og spesielle utskjeringar, og i mange av vindauga sit det ein liten mannsfigur i kvart hjørne og kikar ut. - Her var det rettslokale og politikammer. Vi ser at det er høgt under taket og ei sjenerøs trapp sentralt i bygget. Ein var nok meir opptekne av å lage rom som viste makt og status, enn effektiv utnytting av plassen, forklarar Bødtker. Tinghuset og det gamle fengselet vart teikna av same arkitekt, Franz W. Schiertz. - Dei to husa vart bygde med tanke på ein heilskapleg plan og logistikk, og dei heng saman med ei gangbru på utsida av bygget, seier Bødtker. Inne i fengselet Døra knirkar, det er lite lys, og rundt om finst øydelagde trommesett og attgløymde språkbøker som vitnar om dei som ein gong heldt til her. Sjølv om det har stått tomt i 20 år, er det ein spesiell atmosfære i det gamle fengselet. Bødtker fortel at hovudgrunnen til at det vart bygd i 1867, var ei ny lov om soning og førebyggande tiltak. - Den nye tanken var at moralsk endring og forbetring av eit kriminelt sinn berre kunne skje utan negativ påverknad frå andre fangar. Alle skulle ha eineceller, og då trengde ein meir plass. Fengselet har 57 celler plasserte på langsidene i dei tre etasjane. Fengselet har også ein spesiell, vifteforma luftegard der fangane kunne opphalde seg utan å sjå dei andre. - Bergen hadde rykte på seg for å vere ein god stad å sone. Under ein av dei store bybrannane måtte fengselet evakuerast. Då fekk fangane rett og slett beskjed om å kome tilbake neste dag. Og med unntak av ein, møtte alle opp, seier Bødtker smilande. Nytt kapittel Det er på tide å avslutte den vesle vandringa. Medan bystyret framleis brukar dei historiske lokala i Det gamle Rådhus, held byrådet til i det nye rådhuset som sto klart i Passande nok vart ein del av det gamle fengselet rive i fjor, for å gi plass til eit nytt kapittel i boka om bergenske rettslokale: Gulating lagmannsrett, som skal stå ferdig i Men det er ei anna historie Tekst og foto: vibeke vik nordang SNART PÅ SKANSEN: Vibeke Nilsen målar byvåpenet som skal henge på Skansen brannstasjon. I bakgrunnen står det gamle våpenet. Lyttar til historia Kommunen har mange historiske bygg i sitt eige. For å ta vare på dei, må ein ha både fortid og framtid i tankane. B ergen kommunale bygg (BKB) er kommunen sitt eigedomsselskap. Dei forvaltar ein stor bygningsmasse der mange av bygga har historisk sus over seg, mellom anna dei vi har sett på dei føregåande sidene. Eldre bygningar gir lokale med unik atmosfære, men fører også med seg mange utfordringar. Samarbeid om tiltak - Det er vanskeleg å definere kva som er eit historisk bygg, men vi kan vel kalle dei bygg med antikvarisk interesse, seier direktør i BKB, Kjell Aga. - Dette er bygg vi i kommunen har ei plikt til og eit ynskje om å ta vare på, men det kostar, og det tek tid. Til saman har BKB ein million kvadratmeter å vedlikehalde, og i snitt 115 kroner å bruke på vedlikehald per kvadratmeter. Det gjer at vi må prioritere. I tillegg til bygga i rådhuskvartalet, forvaltar BKB bygg som Christi krybbe skoler, hovudbiblioteket, Lysverkbygget og musikkpaviljongen. Sjølv om bygga er gamle, må dei følgje moderne reglar om inneklima, brannsikring og liknande. - Vi må lytte til historia til bygget, slik at det vi gjer passar inn. Vi har eit tett samarbeid med Byantikvaren og må melde inn tiltaka vi ynskjer. Det fører til mange gode diskusjonar om kva som er den beste løysinga, og saman finn vi ut kva som er best og mest praktisk, seier Aga. Byvåpen til Skansen BKB utfører ikkje arbeidet sjølv, men lyser det ut. Mange av oppdraga i dei historiske bygga blir gjort av den kommunale avdelinga Byggvedlikehold, som held til i den gamle brannstasjonen i Åsane. Der finn vi målar Vibeke Nilsen, som står bøygd over eit stort byvåpen i tre. Konsentrert legg ho på raud farge. - Byvåpenet skal opp på Skansen brannstasjon til 17. mai, fortel ho. - Det skal erstatte det gamle, som etter mange års rehabilitering no er for øydelagt til å bli ordna på fleire gongar. Akkurat no er det nye våpenet blankt og fint, men når Nilsen er ferdig, skal det sjå ut som om det har hengt på brannstasjonen i mange år. - Målet er at det ikkje skal vise at vi har vore innom, seier Robert Kvamme, leiar for snikkarog tømraravdelinga til Byggevedlikehold. - Mange av oppdraga våre kjem frå BKB, og ofte er det vindauge, dører, lister og andre ting som skal bytast ut. Nokon av oppdraga kan vere utfordrande, men vi klarer å kopiere alt, seier han med eit smil. Unik kompetanse Byggvedlikehold har vore i sving i ulike formar sidan krigen, og dei har opparbeida seg ein heilt unik kompetanse på å ta vare på interiøret og eksteriøret til gamle bygningar. Murarane har mellom anna vore med på pusse opp Selje kloster og å konservere rådhusruinen på Bryggen. Snikkarar, tømrarar og målarar jobbar no med å reparere balkongen på Skansen brannstasjon, å kopiere ei dør i gamle tinghus, å måle Kystkultursenteret, og å kopiere gamle vindauge på Minde skole. Våren er oppussingstid, og det merkast. - No er det høgsesong. Det er mykje som skal bytast ut og reparerast, så vi har meir enn nok å henge fingrane i, avsluttar Kvamme. Tekst og foto: VIBEKE VIK NORDANG FAKTA Bergen kommunale bygg - skal dekkje kommunen sitt behov for lokale, gjennom bygging, forvalting og leige. Byantikvaren - kommunen sin antikvariske faginstans. Skal bidra til at det historiske kulturlandskapet og eigenarten til Bergen vert teke vare på. Byggvedlikehold - leverer drifts- og vedlikehaldstenester til kommunen og andre. Har spisskompetanse innan mur, måling, snikring og rør til historiske bygg.

4 6 7 Trenger du litt hjelp i hverdagen? Da kan CityMaid være noe for deg! Vi tar vårvasken for deg! Fredag 6. til fredag 13. august: Det skal merkes at vi lever! Det er sommer i Vestfold og vi inviterer til sommeropphold med spennende innhold, deilig mat og rike muligheter for å bade. Bl.a. mange andre kommer professor Janne Haaland Matlary. Noen av våre andre spennende kurs: Langs kyststiene i Vestfold med lokale guider juni Jotunheimen med base Besstrond august Malekurs velg mellom flere teknikker august Foto og bildebehandling og andre data kurs fra aug. LitteraTUR Sørlandet 27. aug. 2. sept. Kunsthistoriske perler sept. India Nepal okt nov. Vi sender deg mer informasjon: Tlf Melsomvik Det kan være vanskelig å slippe noen inn i sitt eget hjem. Det er vi vant til, og vi er opptatt av trygghet og stabilitet i tjenesten. Vi kan hjelpe deg med: Faste hjemmeservice - husvask Hjemmehjelpstjenester Storrengjøring og vindusvask Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i Bergen. Alle som ønsker hjemmehjelp kan benytte oss. Uten vedtak betaler du firmaets priser. CityMaid er Norges største selskap innen hjemmeservice og omsorgstjenester. Vi har over 150 dyktige medarbeidere totalt. Vi er opptatt av stabilitet og kvalitet. Tlf.: / SKAL DU SELGE BOLIG? eiendomsmegling Billettpriser Foto: Vibeke Vik Nordang Kommunen har et hjelpetilbud for innbyggere som opplever akutte kriser, for eksempel samlivsbrudd eller ulykker, brå død og selvmord i sine nære omgivelser. Tilbudet består av Livskrisehjelpen på Bergen legevakt som gir akutthjelp i enkeltsaker og kriseteamene i bydelene som gir mer omfattende hjelp både på smitt og smau Ny inngangsport for krisehjelp I 2008 starta Hanne Jones og Eli Lea i Flimmer film opp prosjektet Mine dager. Med støtte frå Den kulturelle spaserstokken, samla dei inn forteljingar og bilete frå bebuarane på Margit Tanners Minne. Dette vart grunnlaget for ei rekkje digitale biletforteljingar. Prosjektet vart svært vellukka og i 2008 fekk det ein amerikansk filmpris. Det siste året har Jones og Lea gjennomført ei ny runde med digitale forteljingar, denne gongen med ti bebuarar på Stiftelsen St. Johanneshjemmet på Møhlenpris som forteljarar. Personlege bilete frå gamle fotoalbum illustrerer forteljingane, som handlar om kort og lang sikt. Kriseteamene består av psykiatrisk sykepleier, psykolog, helsesøster, lege, prest og representanter fra de psykiske helsetjenestene og sosialtjenesten. Alle henvendelser om kriser kan nå gjøres til Livskrisehjelpen, som så vurderer hvilken hjelp som bør gis og hvem som skal gi hjelpen. Livskrisehjelpen kan nås på telefon hverdager klokken og helger og helligdager klokken Herborg Heie fortalde om korleis det var å få ein ny kjæraste i vaksen alder. Hjartevarme historier Gjennom andre runde av prosjektet Mine dager har ti av bebuarane på St. Johanneshjemmet fått fortelje ei spesiell historie frå livet sitt. alt frå kjærleik og familie til travhestar, stafettar og bombinga av Holen skole. Både produsentar og filmobjekt er nøgde med prosessen og resultatet. - Det er noko med stemma deira, seier produsent Eli Lea om filmsnuttane. - I andre dokumentarar er det gjerne voice-over der nokon andre fortel historia, men her er det dei sjølve som får kome til. I denne runda ynskjer produsentane å gjere forteljingane tilgjengelege for flest mogleg. Historiene kan sjåast på internett-sida Få eller gi hjelp Eldre hjelper eldre er akkurat det det høres ut som: eldre som hjelper andre eldre med forskjellige ting. Det kan være følge til tannlege og lege, handling eller småreparasjoner. - Vi vil gjerne ha kontakt med flere, både de som trenger hjelp og de som vil hjelpe. Vi ønsker oss spesielt flere menn, forteller Alfhild Johannessen i Eldre hjelper eldre, som holder til på Danckert Krohn seniorsenter. - De som får hjelp, betaler 50 kroner i timen og eventuell transport. De som stiller opp som hjelpere, får pengene. Dersom du vil bli hjelper, eller trenger hjelp til noe, kontakt Eldre hjelper eldre på telefon Telefonen er åpen mandag, tirsdag og fredag kl Alfhild Johannessen i Eldre hjelper eldre søker flere hjelpere og hjelpetrengende. Illustrasjonsfoto: Kristin Hauge Klemsdal Foto: Vibeke Vik Nordang VI GJØR DET ENKELT FOR DEG! Knudsen fikk sølv Telefon Telefax: Besøksadresse: Nygårdsgaten Tlf: Foto: Harald Misje - Det var på tide kongen oppdaget deg, mor, sa Inger Johanne Knudsens datter da Knudsen fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv i februar. Knudsen, som er leder i eldrerådet, fikk medaljen overlevert fra ordfører Gunnar Bakke. Medaljen fikk hun for årelang innsats i helsesektor og eldreomsorg, både som yrkesaktiv og pensjonist. Knudsen var en av pionerkvinnene innenfor eldreomsorgen. Hun tok hjelpepleierutdanning på gamle Lyngbøtunet og begynte ferdigutdannet i hjemmesykepleien da denne var i startfasen. Hun fulgte på med lederutdanning, og ble landets første institusjonsleder med denne utdanningspakken. Engasjementet for helse, trygghet og omsorg i jobbsammenheng fulgte hun opp i fagforening og politikk; hun satt i Hordaland fylkesting for Arbeiderpartiet fra 1980 til 1992 og var en av pådriverne for Sunniva hospice på Haraldsplass. Som pensjonist ble Knudsen leder for Bergen eldreråd og medlem i Statens seniorråd, med sentrale tillitsverv i Norsk Pensjonistforbund. Under utdelingen fremhevet ordfører Bakke hennes evne til å formidle et positivt budskap om eldres ressurser og kvaliteter, og titulerte henne en fullverdig eldregeneral.

5 SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompe- 8 tanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. 9 Annonse ANNONSE SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. SeniorStøtten AS (www.seniorstotten.no) er blant de eldste selskapene i Norge innen privat omsorg. Vi har virksomhet i Oslo, Bærum, Drammen, Tønsberg, samt i Bergen. Vi yter omsorg gjennom helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp i hjemmet. Kunden får besøk av den samme pleieren hver gang. Med helsekompetanse, medmenneskelig varme og gode samtaler hjelper vi kundene våre med å bo hjemme lengst mulig. Varm omsorg i hjemmet EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN ÅPENT ALLE DAGER SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp. Fra 7. juni august: Avlastning når du trenger det. Faste 1/2 times lunchkonserter kl alle dager unntatt lørdager pleiere til faste tider. Vi har tid til de Billetter eldre. kun kr. 100 (inkludert adgang til villa og museum) Varm omsorg i hjemmet SeniorStøtten samarbeider med Bergen kommune. Vi yter hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) uten at det koster deg noe ekstra. SeniorStøtten tilbyr faste pleiere til faste tider. Varm omsorg i hjemmet Ring til bydelen din for å bytte SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, til SeniorStøtten helt gratis. sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste SeniorStøtten tilbyr også private tilleggstjenester pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. dersom du ønsker ekstra hjelp og omsorg. Ring Alle oss pleierne for et uforpliktende våre har hjemmebesøk! helseutdannelse og autorisasjon. Vi har tid til de eldre! Telefon: Velkommen til SeniorStøtten! Telefon: Varm omsorg -Jeg er veldig glad for at dere har overtatt, sier Grethe Lund. Siw Østensen i Orange Helse er veldig glad for hyggelige tilbakemeldinger. Tusen takk for tilliten! Siden 1. mars har Orange Helse levert private hjemmesykepleietjenester i Sandviken og Åsane i regi av Bergen kommune. Responsen fra våre kunder har vært udelt positive, sier Siw Østensen, prosjektleder og sykepleier i Orange Helse. -Mitt hjerte er fylt av takknemlighet Det sier Grethe Lund, som er pårørende. -Jeg er veldig glad for at dere har overtatt. Mor har fått hyggelige og flinke sykepleiere som hun trives sammen med. Dere gjør en god jobb. Etter fem år kan eg endelig slappe av og føle meg trygg på mors vegne. -Dette er en av mange flotte tilbakemeldinger som gjør oss stolte av å jobbe i Orange Helse, sier Siw Østensen og fortsetter. -Vi har tett og god dialog med de pårørende. For dem er trygghet alfa omega. At de enkelt kan komme i direkte kontakt med oss er viktig i så henseende. Kommer til avtalt tid Orange Helse er en privat leverandør av hjemmesykepleietjenester, og er på lik linje med Bergen kommune, gratis.orange Helse driver aktivt rekruttering av kvalifiserte medarbeidere og hånd-plukker sitt helsepersonell. Vårt helsepersonell er faglig dyktige og topp motiverte til å yte den service våre kunder fortjener og har krav på. Vi setter vår ære på å komme til avtalt tid, sier Siw Østensen. Få hjelp av en du kjenner En av utfordringene i hjemmesykepleien er at kundene ofte må forholde seg til mange hjemmesykepleiere. Orange Helse har fokus på å kunne tilby faste hjemmesykepleiere. Vi vet de fleste ønsker å få hjelp av en de kjenner. Et vennlig ansikt som kjenner deg, dine behov og vaner, sier Siw Østensen. Vedtak En representant fra forvaltningsenheten i bydelen har i samråd med den hjelpetrengende avgjort tjenestebehovet. Denne tjenesten blir registrert som et vedtak. Med utgangspunkt i dette vedtaket, utfører Orange Helse sine tjenester i samarbeid med Bergen kommune, fastleger, fysioterapeuter og andre kundene allerede har et forhold til. Vi gir selvsagt våre kunder alt de har krav på i henhold til avtalen de allerede har med kommunen, sier Siw Østensen. Ta kontakt Du kan velge selv om du vil ha privat eller kommunal hjemmesykepleier. Begge alternativene er gratis. Ønsker du privat hjemmesykepleier fra Orange Helse, tar du direkte kontakt med Orange Helse på telefon , og hyggelige mennesker vil veilede deg. Du kan også kontakte forvaltningen i kommunen direkte. Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: tlf: ! For andre sesong tilbys bestselgeren! Konsertserien tar for seg noen av de største og viktigste symfoniene som er skrevet. Hver konsert er en enkelt symfoni med introduksjon fra scenen av kunstprofessor eller sjefdirigent / 1000 / 800 Bestilles på i hjemmet TROLDHAUGVEIEN 65 SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO PARADIS SeniorStøtten tilbyr helsetjenester, Internett: sosialt samvær og praktisk hjelp. Avlastning når du trenger det. Faste pleiere til faste tider. Vi har tid til de eldre. brevark.indd :56:54 FiinGammel001.indd :33:16 Ring oss for et uforpliktende hjemmebesøk! Telefon: SeniorStøtten AS Tlf: Org. nr: NO

6 10 11 TIBE KJUAGUTTEN ap ø Langlo er en komplett leverandør av skyvedørsgarderober og WalkIN løsninger. Fokuset for utvikling hos Langlo er detaljer i møbelinnredningen og lekre og tidsløse frontdesign. Å velge en komplett garderobeleverandør betyr at du får et gjennomtenkt oppbevaringssystem med funksjonelle detaljer som overgår alle forventninger. Med Langlo har du mulighet til å skape en praktisk og funksjonell garderobe, designet etter din smak og stil. I butikken kan du få tegnet og få pris på din drømmeløsning, direkte i tegneprogrammet Langlo Designer mens du venter. Telefon Fax Askøy Medikal er en av Hordalands bandagister. Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen stomi, inkontinens, ernæring, diabetes og tracheostomi. Vi har egne sykepleiere med spesialkompetanse innen disse områdene. Gratis utkjøring av varer på blå resept. Levering hjem på døren i Bergen og omegnskommuner Kort leveringstid Vi kommer hjem til deg for tilpasning og veiledning av produkt Stor diskresjon og taushetsplikt Vakttelefon, betjenes av sykepleier. Askøy Medikal AS, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø Tlf: e-post: - enklere hverdag når du trenger det Fadderen sier farvel Etter 20 år og i overkant av 100 innlegg tar Rolf Tofte avskjed med Fiin gammel. Når et så langvarig forhold avsluttes, blir det litt vemodig. R olf Tofte er nysgjerrig på verden i dag og reflekterende om verden slik den var da han var ung. På tross av hans 86 år sitter journalistikken fortsatt dypt i ryggmargen, og skrivekløen har aldri sluppet taket. Når noe gammelt avsluttes, begynner noe nytt, og slik var det også for Rolf Tofte da han for 20 år siden byttet ut arbeidspulten sin i Bergens Tidende med et skrivebord hjemme. Ny Fiin gammel Året er 1990, og Fiin gammel er bare en nyfødt baby. Da er det greit å få en erfaren fadder med på reisen. - Min tidligere kollega fra Bergens Tidende, Ragnhild Arnesen, jobbet i kommunen og lurte på om jeg kunne tenke meg å skrive for Fiin gammel, minnes Tofte om starten på sitt lange forhold til en kommunal avis. De som har fulgt med Fiin gammel helt fra begynnelsen, kan huske Toftes første artikkel hvor han utfordret de fritenkende menigheter til å la det bli dannet en Pensjonistenes Ungdomsklubb!. Siden da har artikkelbunken vokst. Tofte har samlet på dem alle, men den første mangler han. Kanskje han ikke trodde på at et bekjentskap mellom en pensjonist og en fersk avis skulle vare i mange år? Salmer og viser Innleggene som fulgte ble viet til salmer og sanger. I sitt lange yrkesliv jobbet han mye med saker som angikk kirken og kristenlivet, og for sitt banebrytende arbeid innen feltet kirkelig journalistikk fikk han i fjor Kongens fortjenestmedalje. - Jeg skrev mye om kirken, men jeg liker også å utrykke meg på mer poetisk vis. Hjemme har jeg en samling med bortimot 3000 vers, sier han med en stolthet som i dag finnes bare hos gamle håndverkere. Rolf Tofte er av den gamle skolen og har yrkesstoltheten i god behold. Datakyndig veteran På 90-tallet begynte avishusene å I 20 ÅR: Rolf Tofte har skrevet i Fiin gammel siden Nå takker avisen for et langt og berikende samarbeid. innføre dataverktøy, og Tofte lærte å bruke en datamaskin før han gikk av med pensjon. - Jeg hadde ikke klart å levere så mange bidrag uten å beherske teknologien. Jeg bruker PC til skriving og innhenting av informasjon. Det er en gullgruve, sier han, fortsatt litt forundret over utviklingen og de mulighetene som finnes for dagens journalister. Detaljrike minner Krigsårene preget oppveksten til mange av dages eldre. Toftes artikkelserier Gutteår på Verftet og Den gang da vi var unge er rike på hverdagslige og historiske detaljer. Gutteår på Verftet ble det bok av. I begge seriene tar han et dypdykk i byens avisarkiver og gir oss et innblikk i hverdagen til vanlige mennesker. Han forteller om damene som måtte stå i strømpekø og om rasjoneringen av barberblader under den tyske okkupasjonen. - Det er kjekt å kunne skrive om noe både jeg og leserne mine kan kjenne seg igjen i. Å skrive om historiske hendelser for jevnaldrende handler om å friske opp gamle minner. Når man blir gammel, forsvinner ofte detaljene fra hukommelsen, sier han fortrolig. Blikket hans følger våkent med, men hørselen har begynt å svikte. For Rolf Tofte er det naturlig at eldre er mer opptatt av fortiden enn fremtiden. - De er glade i å møte fortiden, som de kjenner seg i. Men mange er også interesserte i dagens samfunn. Det er viktig å lytte til eldre mennesker, understreker han. Søker ro Rolf Tofte tar livet som det kommer, og han har ingen store planer for de kommende årene. Han lever i nuet, men skrivingen blir det allikevel ikke slutt på. - Det er mentalhygiene for meg. Jeg føler meg opplagt når jeg kan sette meg foran dataen og sette ord på tankene mine, sier han. Han er en mann med tro på Gud, kirken og ekteskapet, og det er til dette han har tenkt å vie tiden sin. - Jeg setter mer og mer pris på en rolig tid. Gjerne med min kone eller i kirken på en søndag. Rolf Tofte og hans kone hører til de sjeldne svaner som holder sammen livet ut. Konfirmasjonskjærligheten har vist seg til å være en livsskjærlighet, men det kommer ikke som noen overraskelse. Tofte er en trofast partner, og det har han også vært for Fiin gammel. Nå har avisen nådd tyveårene og har blitt til en trygg voksen, også takket være Rolf Tofte. - Det føles litt vemodig å avslutte, innrømmer journalistveteranen. - Men jeg er glad at jeg kan gjøre det med en artikkel om 8. mai - da brøt friheten løs, smiler han. Tekst og foto: LUJZA H. OLSEN Les Toftes siste artikkel på side 15.

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen

Eit aktivt liv. Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i høst. Graver i skolearkiv. Jakten på postvegen 20. årgang nr. 3/09 Kommunal informasjon for seniorbergensere Eit aktivt liv Side 3 Jakten på postvegen midtsidene Høstens aktiviteter Napp ut stor oversikt over møtesteder og aktiviteter i bydelene i

Detaljer

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere

nye liv side 3 Satser på seniorene En æra er forbi Stor aktivitetsguide Kommunal informasjon for seniorbergensere 18. årgang nr. 3/07 Kommunal informasjon for seniorbergensere Dagnys nye liv side 3 AktiViteteR FOR SeniOReR HøSten 2007 En æra er forbi Satser på seniorene Bergen kommune vil beholde flere seniorer i

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 4-2003 Raspeballer er topp for de fleste Side 5 Skriver seg inn i minnet Side 8 Lille Svend og Store Lungegårdsvann Side 12 og 13 Demente skal få bedre hjelp Side 15 Helse i hvert øre Side 24 Foto:

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 2.2004 15.06.04 14:24 Side 1 Nr. 2-2004 Modig dame med rødvin Side 6-7 Ludvig Holberg fra en annen synsvinkel Side 9 Barnas egne stemmer Side 12 Eldrebølgen på bergensk Side 17 Historiens sus

Detaljer

Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22

Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22 Norske Kvinners Sanitetsforening nr. 3 juni 2008 93. årgang Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28 Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16 side 22 Nye Fredrikke Nytt papir,

Detaljer

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Nr. 1 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Bergen Teller ned til 150-årsjubileet Tema: Antall

Detaljer

«Eg drøymde om å bli lærar»

«Eg drøymde om å bli lærar» NUMMER 1 FEBRUAR 2014 / 64. ÅRGANG Norges største eldremagasin Tema: VELFERDS- TEKNOLOGI Møt beboerne på det moderne Kampen Omsorg+ Norges seigeste skiveteran Nam-nam: SUNT OG GODT TIL MIDDAG Reise: EVIG

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 Nr. 1-2005 30 år for de eldre Side 3 En halv million for ett år Side 4-5 90 år og på cruise til Egypt Side 7 Bergens store billedhugger Side 14-15 Slik forebygger de sykdom Side 21 Kunsten å eldes Side

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul!

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul! Rom for alle s. 2 3 Tillit Denne høsten har vi opplevd utrolige forandringer. Finanskrisen som har rast kloden rundt har vært like overveldende som uforutsett. Også i dette uværet er vi nokså skjermet

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 1/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 1.2004 23.03.04 10:40 Side 1 Nr. 1-2004 Hva er egentlig god mat? Side 3 Tinnitus hva er det? Side 9 Synger nykomponert Grieg Side 15 Pensjonistene imponerer igjen Side 17 Den farlige jøden

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om:

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om: kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 3 2011 Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen Erfaringer ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tromsø og Sandefjord fengsel side 4-9 Les blant annet om: Ble hardt

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer