Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen"

Transkript

1 Folkeliv over alle rekordar På Sjå bilete frå Fjordsteam Sjå bilete frå Kysthelga Sjå bilete frå revy Trivsel og mykje folk. Ros opp til skyene. Truleg sette Fjordsteam rekord med å trekside ke folk ute i Florø-gatene. Pakkeløysing saman gjer vi kvardagen din enklare! TYSDAG 10. August 2010 Nr. 91 Veke årgang Kr 15,- Tek grep om flagget Fjord 1 sikrar kontroll over forkasta merkevare Gjelder Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane - uke 32 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Ti dagar etter at t-skjorteaksjonen for Fylkesbaatane blei starta, sende Fjord 1 søknad om varemerkevern til det norske patentstyret. Søknaden blei sendt 152 år etter at Fylkesbaatane sitt flagg såg dagens lys, og etter at dei sjølve har slutta å bruke det. - Ei feig handling, meiner aksjonsleiar Henning Rivedal, som slett ikkje er sikker på om han vil tone flagg i saka. Side 4-5 ag og tirsd ker g a d n a en rek lder m Pris gje ngt beholdning så la uke 32 19,PR KURV BRINGEBÆR Norske, 30 0 g kur v, 63, 33 pr. k g Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen Rådmann Terje Heggheim meiner fylkesmannen tek på seg noko han ikkje har noko med, når han no krev fleire opplysningar og kontroll av bystyretvedtaket om konfirmasjonsundervisning i skuletida skal få halde fram i Side 5 Flora. Brølet blir høyrt Nye aktørar melder seg på i kampen for å behalde den vakre bronsehjorten i Florø. Side 7

2 4 nytt Dømd for å kjøpe marihuana Ein mann frå Indre Sunnfjord må i fengsel for å ha kjøpt marihuana i Bergen. Det skjedde i april i år. Mannen, som er i 40-åra, vart også dømd i Fjordane tingrett for å ha køyrt bil i alkoholpåverka tilstand og å ha brukt narkotika. Det siste skjedde i Førde, før mannen vart tatt for kjøp i Bergen. Straffa vart på 25 dagar betinga fengsel med prøvetid på to år og bot på 3000 kr. I tillegg må han gjennomføre eit promilleprogram på eit år. Han mista dessutan førarkortet. Mannen er tidlegare dømd for brot på lov om narkotika. Fjord 1 tek grep om varem FLORØ: Fjord 1-konsernet har varemerkebeskytta det gamle Fylkesbaatane-flagget. Søknaden sende dei ti dagar etter at folkeaksjonen for gjeninnføring av Fylkesbaataneflagget lanserte kampanjen sin med sal av t-skjorter i fjor haust. SVEND ARNE VEE Fjord 1-konsernet har sikra seg det gamle Fylkesbaatane-flagget som nasjonalt varemerke. Det skjedde 152 år etter at flagget blei heist i masta på den første båten «Fjalir», men lenge etter at dei sjølve slutta å bruke flagget. Søknaden frå Fjord 1 blei send berre ti dagar etter at Henning Rivedal og resten av aksjonsgruppa for gjeninnføring av Fylkesbaatane-flagget starta kampanjen i fjor haust. Stort medietrykk Aksjonistane fekk TV-dekning då aksjonen blei dregen igang 13. november i fjor. Då reagerte Fjord 1-leiinga. Ti dagar seinare sende Fjord 1 krav om varemerkevern av flagget til det norske patentstyret, ein søknad som blei innvilga 13. april I mellomtida tok aksjonen av. Vel tre veker etter oppstarten av aksjonen sat rikskjendis og humorist Knut Nærum i Nytt på Nytt med den mykje omdiskuterte t-skjorta på seg i beste sendetid. Og seinast i helga blei det selt eit hundretals protestskjorter i Florø under Fjordsteam-festen. Styreleiar Jarle Skartun i Fjord 1 er informert om grepet konsernleiinga no har gjort, og har følgjande forklaring på kvifor dei søkjer varemerkevern på eit 152 år gammalt flagg dei sjølve har slutta å bruke: - Vi er også opptekne av historia til Fylkesbaatane. Flagget er eit viktig historisk element som også vi har planar og strategiar for å nytte i framtida. VAREMERKE Den som sit på eit patent eller ei varmerke, kan søkje patenstyret om å få registrert og beskytta varemerka si. Målet er å unngå at andre tener pengar på produkt ein sjølv har utvikla. Patentvern eller varemerkeregistrering blir gitt for eit avgrensa tidsrom. 13. november i fjor sende NRK eit innslag der ei lauseleg samansett protestgruppe starta arbeidet med å få gjeninnført det gamle Fylkesbaatane-flagget, mellom anna gjennom å selje t- skjorter med flagget på brystet. 23. november sende Fjord 1 søknad om nasjonal varemerkeregistrering av det same flagget. 13. april 2010 fekk dei gjennomslag for kravet hos patentstyret, og Fjord 1 sit no på alle rettar til å produsere kle, sko, hovudplagg, glas, keramikk, vesker/sekkar og møblar dekorert med Fylkesbaatane-flagget. Eineretten ligg fast fram til Ingen reaksjon - førebels - Kjem de til å bruke varemerkevernet til aktivt å stogge t- skjorteaksjonen? - Det har vi ingen konkrete planar om. Aksjonistane har eit mål som uansett er heilt uaktuelt for oss, nemleg å byte ut dagens Fjord-1 logo og flagg med det gamle. Generelt synest eg aksjonistane godt kunne vist litt meir forståing for våre argument i saka, seier Fjord 1-styreleiaren. Han opplever det som akseptabelt at aksjonistane har signalisert at overskotet frå t-skjortesalet skal gå til det vidare restaureringsarbeidet av legendariske «Stavenes», sjølv om dei formelt no sel ei vare dei ikkje har opphavsretten til. - Fjord 1 har også gitt ei mindre løyving til dette arbeidet. Vi har også vist omsut for «Atløy» og engasjementet rundt drifta av dette fartøyet, påpeikar Skartun. Direktør Stig Kristoffersen i Fjord 1 Fylkesbaatane opplyser at veteranforeiningane til Atløy og Stavenes har fått løyve til å bruke FSF-merket i 10 år. Opplever grepet som feigt ENTUSIAST: Henning Rivedal. Flagg-aksjonist Henning Rivedal var ikkje klar over at dei for tida sel t- skjorter som er ulovlege. Men han vil ikkje love å slutte med det heller. - Eg visste ikkje om dette. Men eg er heller ikkje overraska. Personleg opplever eg eit slikt grep som rein feigskap frå Fjord 1 si side, seier Rivedal. Om få dagar vil aksjonsgruppa samlast og overrekkje det førebelse overskotet av t-skjortesalet til ei god sak. - Vi har kroner i pluss på salet så langt, og dei pengane skal vi gje som gåve til den vidare restaureringa av «Stavenes», seier Rivedal. - Betyr Fjord 1 sitt grep slutten på aksjonen? - Det får vi ta opp i gruppa når vi samlast til veka. Men det er slett ikkje sikkert, seier aksjonisten, som tydeleg er provosert over saka. - Vi gjer strengt tatt den jobben Fjord 1 burde gjort sjølve, nemleg å ta vare på, utvikle og bruke ei av dei sterkaste varemerkene som finst i fylket. Eg veit vi har stor støtte blant mange tilsette i Fjord 1-konsernet for jobben vi gjer. Det er berre så synd at denne støtten ikkje går heilt til topps i systemet, seier Rivedal. - Aldri opplev Stein Kvalsund i Sunnfjord Foto: Dag Frøyen

3 Slegen ned i Florø Litt etter kl. halv fire natt til laurdag fekk politiet melding om at ein mann i slutten av tenåra vart slegen ned i Florø sentrum. Ei politipatrulje som var i nærleiken fekk den skadde til legevakt. Det er truleg ikkje tale om alvorlege skader. Politiet i Florø vil etterforske saka. Litt før kl natt til laurdag kom ei melding inn til politiet melding om ein del bråk i sentrumsområdet. Men alt var roleg då ein politipatrulje kom til staden nokre minutt seinare. Mista buksa i sikkerheitskontrollen Jan Tore Glenjen fortel om ei munter hending i sikkerheitskontrollen på flyplassen i Florø torsdag kveld. Han og nokre andre skulle ta Oslo-flyet, då den kvinnelege Securitas-kontrolløren bestemte seg for ein grundig sjekk av ein mannleg passasjer. Under kroppsvisiteringa då passasjeren stod med armane ute, så datt buksa ned på anklane sidan han hadde levert beltet til gjennomlysing. Kven som blei meste paralysert av kontrolløren eller passasjeren er uvisst, men mange sleit med å kontrollere lattermusklane. Det som er sikkert er at Florø styrkar sitt rykte for å ha ein svært grundig og sikker kontroll. 5 erket Ber fylkesmannen halde seg unna FLORØ: Flora rådmann Terje Heggheim meiner at fylkesmannen bør halde fingrane unna vedtaket om konfirmansjonsundervisninga i skuletida i Flora. OLAV HATLEMARK Fylkesmannen har ingen rett til å drive lovlegkontroll av ei slik sak. Det meiner vi og det grunngjev vi i eit brev vi har skrive til fylkesmannen, seier Flora-rådmann Terje Heggheim til Firdaposten. maken Interessa for t-skjorter med Fylkesbaatane sitt gamle flaggmerke på var rett og slett ekstrem under Fjordsteam. OLAV HATLEMARK Olav Det seier Stein Kvalsund. Han stod på Torget i Florø det meste av laurdagen og selde Fjordsteam-effektar. 200 t- skjorter med Fylkesbaatane-merket på, var utselde på ein augneblink. - Hadde vi hatt fleire på lager og fleire storleikar kunne vi ha selt unna det doble. Heile skjortelageret var borte før klokka eitt, fortel Kvalsund. - Langt ut på dagen kom der folk og spurde om vi hadde fleire slike skjorter, fortel Kvalsund, som stod på standen heilt fram til klokka Her kom kundar og kjøpte fire stykke i slengen. Ei skulle dei ha til kvardags, ei anna til fest. Eit slikt engasjement for eit symbol har Kvalsund aldri opplevd før. Det var rett og slett kjempegøy å stå på standen og høyre på historiene folk hadde å fortelje. For dei meir yngre er flaggmerket nesten vorte eit moteplagg og eit kultobjekt, trur Kvalsund. Det er tydeleg at symbolet har skapt stort engasjement. og sjeldan har vel nokon før sett så mange gått rundt i byen med same t-skjorta på. Er du sikker på at du selde ei vare som var lovleg? Det går eg ut frå har vore sjekka ut med dei som har rettane til merket, svarer Kvalsund. KAMP OM FLAGGET: Den folkelege Fylkesbaataneaksjonen har ført til at Fjord 1 formelt har sikra seg eineretten til å bruke dette flagget Foto: David Antonsen. Nesten samrøystes I juni vedtok bystyret i Flora å halde fram praksisen med å la kyrkja få halde konfirmasjonsundervisning i skuletida. Bystyret meiner kyrkjelova opnar for dette, fordi Flora har ein så vidfemnande geografi, med mange øyar som vil gjere det ekstra utfordrande å få samla og skyssa konfirmantane til andre tidspunkt. I bystyret flagga særleg SV sterk motstand, men fekk lite støtte frå andre parti. I etterkant har fylkesmannen bede Flora kommune om å gjere grundigare greie for vedtaket, og bede kommunen om å få tilsendt alle dokument i saka. Dette kjem fram i eit brev frå Fylkesmannen som er underteikna av utdanningsdirektør Aslaug Krogsæter og førstekonsulent Hilde Heggheim Det kjem heller ikkje fram i kravet frå fylkesmannen om nokon annan har klaga på vedtaket. Det kan sjå ut som om Fylkesmannen her sjølv har teke initiativet om lovlegkontroll. Det syns eg er noko spesielt i ei slik sak, seier Flora-rådmannen til Firdaposten. Vanlegvis plar slike krav komme frå bystyrets representantar. Der er regelen at minst tre bystyremedlemmer må stå bak eit krav om kontroll av om eit vedtak er lovleg. Det skal vere MEST KJØPT SPESIELT: Flora-rådmann Terje Heggheim spør kva motiv fylkesmannen har for å krevje slik kontroll. strengare krav til at fylkesmannen sjølv skal reise spørsmålet, meiner Heggheim. Varsemd I svaret til Fylkesmannen viser rådmannen til eit statleg rundskriv som oppmodar til varsemd når det gjeld kontrollar av kommunale avgjerder. Departementet framhevar «at Fylkesmannen legg vekta på informasjon og rettleiing over for kommunar i staden for kontroll.». heiter det i rundskrivet. I høve til den mediedekninga denne saka har fått, hadde Heggheim venta seg at Fylkesmannen sjølv hadde sagt meir om grunnane til at han no ønskjer å gjennomføre ein lovlegkontroll. Saksbehandlar Hilde Heggheim hos fylkesmannen seier ho ikkje kan uttale seg om saka før ho har fått brevet frå Florø. Vare, båt, hest, skap, bil, maskin, uni og tipphengere. 52 modeller m/totalvekt fra kg Florø, Janco Bilrep

4 6 vår meining Firdaposten tar gjerne imot brev frå lesarane. Redaksjonen kan forkorte innlegg som er for lange. Alle innlegg skal vere underteikna med fullt namn. Vi ser helst at du sender innlegg via e-post til Redaktør Svend Arne Vee Firdaposten er ei partipolitisk uavhengig avis som kjem ut på kysten av fylket tysdag, torsdag og laurdag. Firdaposten arbeider etter «Vær Varsomplakaten». Den som meiner seg råka av urettmessig avisomtale, blir oppmoda om å kontakte redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU har medlemer frå presseorgani-sasjonane og frå ålmenta, og handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Prinsensgt. 1, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon: Fax: Helga då alt klaffa Florø har lagt bak seg ei helg som kjem til å bli omsnakka i år framover. Den påstanden vågar vi, både ut frå eigne opplevingar av Fjordsteam, men også fordi redaksjonen har fått svært mange positive tilbakemeldingar på veteranbåtmønstringa. Skrytet kjem frå florøværingar, men også frå tilreisande, som er imponert både over arrangørane og byen vår. Med eit totalbudsjett på smålåtne kroner for heile Fjordsteam, provar dette at god merkevarebygging slett ikkje treng å koste millionar, om gode krefter spelar på same lag og ikkje rir kjepphestar. I fire dagar har det myldra av folk i Florø, og fellesnemnaren har vore smilande ansikt og folk som har senka skuldrene og berre gått rundt og kosa seg. Årsaka trur vi ligg i at arrangørane ikkje gjekk i den fella mange andre gjer, nemleg å leggje aktivitets- og prisnivået skyhøgt, slik «Fjordsteam-helga provar at god merkevarebygging ikkje treng å koste millionar.» at publikum må stresse frå ei hending til den neste - utan å få nyte opplevingane. Tilstrøyminga av folk frå nabokommunane, inkludert Førde, viser også at den maritime historia i fjordfylket framleis står sterkt i folk sitt medvit. Det var spesielt å oppleve godt vaksne og hardbarka karar i sin beste alder, med tårer trillande nedover kjaken då «Stavenes» la til kai på Florevika torsdag ettermiddag. Store suksessar skal ein vere varsam med å kopiere - i alle fall for tidleg. Men vi kryssar fingrane for at Atløys Venner alt no legg seg i selen for at Fjordsteam ein gong i framtida tek turen tilbake til Florø. Det bør ikkje skje om eitt, to eller tre år - men kanskje om fem eller ti? Om så skjer håpar vi også at andre maritime aktørar melder seg på og brukar den flotte arenaen. Det verkar smått underleg at i Fjord 1 sin heimby er kystens store samferdsleaktør totalt usynleg på ei helg som denne. Ikkje så mykje som ein stand eller eit Fjord 1-banner var å sjå i byen. I staden gjekk salsbodene tomme for «protestskjortene» som ønskjer det gamle Fylkesbaatane-flagget tilbake i mastene. No er ikkje flaggdebatten det som opptek oss mest. Men når ein får servert eit ferdig opplegg som Fjordsteam nærast på sin eigen kaikant, verkar det merkeleg å vere så totalt fråverande som Fjord 1 var denne helga.! SEI DI MEINING PÅ di meining Flott Fjordsteamhelg i Florø DAG STRAY BREISTEIN Skipper og mannskap på M/Y«Sporen» Vil i all beskjedenhet takke for at vi fikk være med på arrangementet. For alle oss om bord på M/Y «Sporen» ble dette en stor opplevelse. Vi virkelig koste oss. Pleiet vårt sosiale behov ved å samtale med gamle og nye kjenninger, og vi deltok på arrangementene til glede og inspirasjon. Opplevelsene stod i kø og gav «livet» en vitamininnsprøyting. På kalde og mørke vinterdager vil det varme å tenke tilbake på dagene i Florø. Stor takk til arrangementkomiteen, til Atløys Venner og Florø by. Etter min erfaring ble arrangementet gjennomført til alles tilfredshet og bar preg av at impliserte krefter i Florø hadde lagt ned et kjempearbeid for nettopp det at deltakere og skuelysne skulle bli tilbudt det aller beste. Hurra for Florø. Plaketten som i seg selv var et lite kunstverk, og som jeg var kry av å få, vil alltid gi meg assosiasjoner til de fine dagene i Florø Mitt ærbødige kompliment gies til alle venner av Fjordsteam Flora Høgre bommar stygt EVEN EIDE ONSTAD Nestleiar Flora SU Bakgrunnen for dette lesarinnlegget er eit lesarinnlegg i Firdaposten 5. august der SV, SU og Human-Etisk forbund får krass kritikk for deira visjon om ein skule for alle. Kritikken kjem frå talspersonar i Flora Høgre. Nesten overalt i Noreg har vi ei ordning der ALL konfirmasjonsundervisning foregår utanfor skuletida. Dette gagnar alle. Det gagnar dei kristne, for dei vil få ei betre undervisning med meir engasjerte ungdommar. Elevar vil ikkje velge kristen konfirmasjon berre på grunn av at dei slepp å ta undervisning på fritida, men fordi dei vil konfirmere si kristne tru. Det gagnar human-etikarane for dei vil få eit godt tilbod på skulen dei fem skuledagane dei i praksis mistar under dagens ordning. For same grunn gagnar det også dei som vel å ikkje konfirmere seg i det heile teke. «Slik eg ser det er det særs urettferdig at kristne får ta si konfirmasjonsundervisning i skuletida, medan humanetikarane må gjere dette på fritida.» Dette meiner eg er viktig, noko Flora Høgre ikkje er einig i. Elevane har nemleg ingenting dei skulle sagt om ordninga når dei begynner med konfirmasjonsundervisning i niande klasse. Ingenting. Men alikavel er det elevane som får konsekvensane. Dagens ordning splittar klassemiljø og viser liten respekt for dei som ikkje har same livssyn som Flora Høgre. Fleirtalet av Florø si befolkning er kristne, men skal vi alltid følgje fleirtalet? Er det eit godt demokrati? Eller er eit godt demokrati å respektere og ta omsyn til andre religionar og minoritetar på lik linje med sitt eige livssyn? Sveits er rekna som eit demokratisk land då dei ofte har folkeavstemmingar. For ei tid tilbake sida stemte dei over om muslimane skulle få bygge tårn på sine gudshus på lik linje med dei kristne. Fleirtalet sa nei. Eg vil også informere om at fleirtalet av sveitsarane er kristne. HERB: LEKKASJE Eg vil avslutte med å spørje Flora sine innbyggarar; vil vi ha ein skule på elevane sine premisser eller på den norske kulturarv sine premisser? Vil vi splitte klassemiljø, øydeleggje fem undervisningsdagar og favorisere ein religion på denne måten? Flora Høgre bommar og dei bommar stygt. Barnehagar - likebehandling? SOLVEIG NOREVIK DAGUNN AAMOT Fagforbundet Sogn og Fjordane «Kva slags moralsk ansvar har regjeringa for alle dei som har hjelpt dei med å få til full barnehagedekning», spør Private Barnehagers Landsforbund (NRK, 3. august). Vi spør tilbake: Kva moralsk ansvar har leiinga i private barnehagar, som har fått betalt renter og avdrag på byggelån i tillegg til driftsstøtte? Skal det være lov å gjere om barnehagebygget til bustader og selge vidare med stor fortjeneste? Er det moralsk ansvarleg overfor skattebetalarane? Kvifor ikkje bruke overskotet på å betre kvaliteten i barnehagen med videreutdanning, utstyr, meir tid per barn og andre tiltak som kjem både barn og tilsette til gode? Det er nettopp dette som ligg i forslaget som kunnskapsdepartementet presenterte tidligare denne veka. Heller det enn at investeringsselskap tjener seg rike på omsorg, skal dei offentlege tilskota og foreldrebetalinga i barnehagen komme borna til gode. Fagforbundet støttar den raudgrønne regjeringa sitt forslag om å begrense muligheita til å ta ut profitt på barnehagevirksomhet. At PLB kallar inn til ekstraordinært styremøte og truar med aksjon dersom ikkje regjeringa snur, tyder det på at dei ikkje fyrst og fremst er opptatt av å levere gode omsorgstjenester. For medan kommunale barnehagar vert ramma av nedskjæringar og nærmest umulege innsparingsutfordringar, sutrar dei private om utbytte. Er det likebehandling?

5 12 NYTT FJordsteam 2010: Stor og særs bill ARTIST: Sigrid Moldestad heldt flott konsert i Haavebua. Magisk Moldestad på Haavebua Det musikalske høgdepunktet under Fjordsteam var utvilsamt Sigrid Moldestad, som med fullt band i ryggen sjarmerte rundt 300 svært så lydhøyre gjester laurdagskvelden. Sidan det kritikarroste albumet «Sandkorn» kom ut i mars i år, har Sigrid Moldestad hatt det travelt. Anten det har vore i trioformat og kyrkjekonsertar, som på Balejazz i år, eller med fullt band bak seg, har breimingen spelt for fulle hus og levert konsertar folk snakkar lenge om i etterkant. Ho svikta heller ikkje på Haavebua. Med materiale frå den siste plata som basis, godt ispedd låtar frå «TAUS - feleforteljingar», vov ho folk inn i det musikalske universet sitt, som pendlar mellom det heilt sakrale der vokalisten Moldestad bergtek deg, og til feleduellar med svenske Anders Hall som det slår gneistar av. Allereie som andre låt fekk publikum den vesle klassikaren «Samuline Seljeset», historia om den kvinnelege spelemannen frå Hornindal som Sigrid har fortalt og spelt inn på TAUS-plata. Derfrå og ut var det rein parademarsj. Haavebua var omgjort til stemningsfull kafé, med bord, stolar og levande lys. Eit publikum med godt vaksen snittalder stortrivdes og blei jamvel lokka med på allsong i lag med ein svært spelevillig gjeng. Tangentkunstnar Sibjørn Apeland, for kvelden på Florø rockeklubb sitt antikvariske Fender Rhodespiano, heldt det heile saman på ein framifrå måte, og med strengekrydder frå Real Onesgitarist Jørgen Sandvik, blei det enkelt og greit to timars magi på Haavebua. Freista sjarmere ordføraren Thor Jansen tok med seg gåver til både ordføraren og bystyret, då han besøkte Florø under Fjordsteam IRIS KVELLESTAD Jansen er skibsmaner frå Stavanger. Han var på visit i Florø under Fjordsteam, for å halde kurs i sjømannsarbeid og selje varene sine på Torget. Då Jansen fekk høyre at Kystbyen har ein kvinneleg ordførar i rett alder, fann han ut han måtte lage ein personleg gåve til ho. Eit par handlaga øyreringar av tau vart gåva han freista å sjarmere ho med. Dessverre var ho ikkje til stades sjølv, men rådmannen tok i mot gåva på hennar vegner. Det kom ei dame bort til meg etterpå og sa ho lovde og forsikre seg om at ordføraren ville ta i bruk øyredobbane, ler stavangermannen. BRUKSTING: Thor Jansen tykkjer det er kjekt å leike seg med å lage pyntegjenstandar, som øyredobbane han laga til ordføraren. Foto: Iris Kvellestad Jansen gav også bystyret gåver han hadde laga sjølv. Byen har no fått seg ny ordførarlenkje som passar perfekt til ordføraren sine øyreringar. For å toppe det heile lagde Jansen ein såkalla apeneve til å hengje bynøkkelen i. Jansen er nøgd med torgdagane i Florø. Det kom eit stadig sig av folk, og eg har seld ut mykje av varene mine, opplyser siddisen. FLORØ: Ikkje underskot, eit lite overskot. Kor mykje får du ikkje vite, men det er ikkje stort, opplyste økonomisjefen for Fjordsteam arrangementet Rolf Grønnevik i Atløys Venner. OLAV HATLEMARK Han var på farvel runde til Børøysundmannskapa på Fugleskjærskaia, som jobba hardt med å losse kol for turen heim til Oslo. Mykje folk Om det ikkje kom så mykje pengar til Atløys venner, kom laget ut med langt meir sosial kapital. Fleire har hevda at dei aldri før har sett så mykje folk ute i Florø og at arrangementa samla endå fleire enn dei største sildeborda. Alle turane med veteranbåtane laurdag var tidleg utselde. På bondens marknad på torget gjekk det unna. Og folket kosa seg rundt veteranbilane og brannbilopptrinna ved rådhuset laurdag. Vi har berre fått skryt. Eg trur vi greidde å glede folk. Det gjekk betre enn vi hadde håpa på. Under mannskapsmiddagen var det og berre ros å høyre. oppsummerer Sander Ødelien, i Atløys Venner og lokal sjef for Fjordsteam. Han kan ikkje heilt dy seg frå å minne om at alt dette har dei fått til for eit budsjett på mindre enn kroner, godt under ein prosent av det underskotet til «Tall Ships Races» kosta nabobyen lenger nord. Rosa mest Ein av dei som rosar aller mest er medarrangør Øyvin Konglevoll, brannsjef frå Åsane som sjølv stod bak forgjengaren Nordsteam sitt stemne i Bergen for eit nokre år sida. På ein skala frå 0 10 vil eg seie 11. Florø har vist seg som ein ypparleg arrangør, seier Konglevoll. Han framhevar dei kort avstandane den intime atmosfæren og det at heile byen var med på festen. Det vert noko heilt spesielt «På ein skala frå 0 10 vil eg seie 11. Florø har vist seg som ein ypparleg arranøyvin Konglevoll. gør». FRÅ LUFTA: Flyfoto av Fjordsteam 2010 i Florø sentrum. å komme til ein by der alle veit om arrangementet, noko heilt anna enn det vi hadde i Göteborg for ei tid sia der få visste om oss. Båtane som gjekk rutene var fulle av folk. Det gjev inntekter og viser at dei blir sette pris på, seier brannmann Konglevoll som også var med og køyrde brannbilveteranar gjennom Florøs gater. Kasta loss Ikkje mange av byens innbyggjarar kom seg opp til å sjå dei første båtane kaste loss og legge i veg sørover mot Hyllestad og Sogn i ni-tida søndag. Men ei og anna sjel stod på kaiene og vinka til folka om bord i båtane som forlet hamna. Litt over ti stod brannbåten Nøkk (1939) for underhaldinga ute på Florevika. Her sette dei full trøkk på brannslangane og båten låg som ei vakker fontene og sende sine vasstrålar i Gode båtkom FLORØ: Historia til ein båt kan fort lage gode vennskap. Augelege Morten Neset frå Arnafjord har brukte fleire millionar på å restaurere agentbåten «M/B Arnefjord» som bestefaren fekk bygt i Under Fjordsteam møtte han att, Svein Lind Hansen frå Florø, som var førstereisgut på agentbåten, i 1947, 15 år gammal. Den gongen var Matias Kristiansen også frå Florø kaptein om bord. Lind Hansen er med i Atløy gjengen. Så det er ikkje

6 NYTT 13 leg suksess STOR HANDLELYST: Magni Nygård frå Kandal kjøt på Breim hadde det så tavelt at ho knapt fekk tid til å sjå opp. Mange smakte grilla kje for første gong. Foto: Olav Hatlemark. Sette salsrekord for kjekjøt Aldri før har Kandal Kjøtt selt så mykje kjeprodukt i løpet av ein dag som under laurdagens utgåve av Bondens marknad i Florø. Foto: Dag Nesbø Frøyen. alle retningar. Først i tre tida forlet siste veteranbåten hamna i Florø. Det vart ikkje noko av kappkøyringa på fjorden eller fellesfarten sørover. Etter ei fin helg i Florø var det mange mannskap som nok heller ville sove litt ekstra. mpisar første gongen dei to har møtast. Vi er etter kvart blitt gode venner seier Lind Hansen og ausar ut gode historier frå året som førstereisgut i fart i Bergensområdet og Hardanger. Båten har elles vore både post og passasjerbåt, drive sjuketransport og gjekk i teneste på Shetland under 2. verdskrigen. Båten har og vore i rute i Askvollområdet for Fylkesbaatane. Fartøyet har ein einsylindra semidiesel. Dette er den same som fartøyet vart levert med som ny i Dette er truleg den eldste Wichmann i båt i landet i dag. GODE KOMPISAR: Eigar av «Arnafjord», augelege Morten Neset frå Arnafjord møtte igjen Lind Hansen frå Florø som var førstereisgut på agentbåten, 15 år gammal. - Det var heilt fantastisk. Vi gjekk langt på veg tom for alle typar produkt vi hadde med oss, og vi kunne selt endå meir. Det var eit utruleg triveleg opplegg i Florø, der folk fekk tida til å gå rundt, prate, handle og kose seg, konkluderer Bjørn Nygård frå Kandal Kjøtt på Sandane. Han har delteke på dei aller fleste utgåvene av Bondens Marknad, inkludert stormønstringane i Bergen. - Men vi selde faktisk meir av produkta våre i Florø enn kva vi gjorde i Bergen, og det er nesten oppsiktsvekkjande. I løpet av nokre laurdagstimar tømde folk nesten heile varelageret hans, som bestod av ferskt kjekjøt til grillmat, ulike variantar av pølser - og ikkje minst spekemat. - Det einaste eg kan kome på som kan matche liknande sal, er dei hektiske helgene oppunder jul. Så vi kjem gjerne tilbake, seier nisjematprodusenten. SALG INNSPURT Alle våre sommervarer 100,200,300,400,500,-

7 14 NYTT FJordsteam 2010: NESTEN ENDELAUS: Prosesjonen som ingen ende ville ta. Det tok si tid å få plassert 150 veteranvogner i Strandgata. Dei måtte langt ned i Fugleskjærsgata for å kunne gje alle parkeringsplass. Alle foto: Olav Hatlemark. Overveldande bilparade SJÅFØRLUKSUS: Johnny Sætre frå Bergen med sin Mercedes 300 C 1956 modell, den største i sin klasse og bil for dei rike som helst kravde privatsjåfør. Sætre eig bilen sjøl og kledde seg som sjåfør for høvet. Han er pensjonist med bakgrunn i forsvaret. Heilt topp, seier han om Fjordsteam-arrangementet i Florø. FLORØ: Strandgata viste seg snart å verte for kort, då kortesjen med velhaldne og glinsande veteranbilar, kom glidande laurdag føremiddag. OLAV HATLEMARK I følgje Sander Ødelien, lokal leiar for Fjordsteamarrangementet, talde dei opp nærare 140 køyrety under oppstillinga på Evja, før dei sette kurs mot paradegata i halv elleve tida laurdag. Bobler og amerikanarar SOV GODT: Børge Einevoll med somen Bjørn, Gunnar Naustdal med Ole Robin og Olav Naustdal frå Naustdal hadde med seg tre av desse gamle gode campingvognene i mahogni av merke Widerøe av modellen Lillebror frå dei uskyldige sekstitalet. Trekkbilen er ein Morris frå same tidsrom. Her var alt frå folkelege bobler, til breie kromskinande amerikanarar til dei eldre Fordane og luksusbilar for sine årgangar. Endå fleire veteranar kom til seinare. Arrangørane måtte improvisere for å løyse parkeringsutfordringa, og stille eit tjuetals veteranar opp langs Fugleskjærsgata for å få plass til alle. Nesten alle kom seg vel gjennom gata. Men ein vakker Jaguar måtte ha skubbehjelp for å komme seg over den vesle motbakken yst i Strandgata. Og så kom florøfolket sigande til for å sjå. Alle let vel Dette har vore ei fantastisk fin oppleving, sa Sissel GOD HJELP: Det er ikkje nok å heite Jaguar. Denne staselege vogna måtte ha litt ekstra hjelp opp kneika før runding av gatehjørnet og nedover på kaia. Margrethe Rømslo frå Bergen veteranklubb, sjølv sekretær for laget og redaktør for medlemsbladet som har vore med på det meste i veteranbilmiljøet. Ho lova å skrive ei god skrytehistorie om opphaldet i Florø, så var ho også av dei som vart berga ned frå 4. etasje i rådhuset. Bergen Veteranbilklubb kom med 25 bilar. Dei budde standsmessing om bord i veteranskipet Stavanger. Dei aller fleste bilane kom frå Sunnfjord., Men også Austlandet og Sogn var representerte.

8 ANNONSE ATLØYS VENNER TAKKAR alle frivillege og alle gjestande båtar, grendalag og arrangørar i Flora og Bremanger, Dampskipslaget Stavenes, Svanhilds Venner, Kinn Kystlag, Bergen Brannhistoriske Stiftelse, Bergen Brandkorps Historielag, Bergen Veteranvognklubb, Sunnfjord Veteranvognklubb, Vestenfjeldske Veteranvogn Union VVVU, Rutehistorisk Forening, Røde Kors, Bondens Marked og alle andre som var med å bidrog til å gjere Fjordsteam til ein folkefest. Forutan værgudane hadde vi ikkje fått til desse jubeldagane utan støtte frå desse viktige medspelarane: ANDERS HAAVE AS F A HAMN OR K FL w w FLORA HAMN FLORA KOMMUNE.n w.f l o ro h a m n o 20 FLORAVIKA GJESTEBRYGGE HIPPHIPP FLORØ SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,-

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Økonomi og grenser blir viktige tema også i det nye året. Les dagens leiar Har mista evna til å kjede seg TIL SIST Størst i Nordfjord Nr. 1, 105. årgang fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Sette

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer