Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen"

Transkript

1 Folkeliv over alle rekordar På Sjå bilete frå Fjordsteam Sjå bilete frå Kysthelga Sjå bilete frå revy Trivsel og mykje folk. Ros opp til skyene. Truleg sette Fjordsteam rekord med å trekside ke folk ute i Florø-gatene. Pakkeløysing saman gjer vi kvardagen din enklare! TYSDAG 10. August 2010 Nr. 91 Veke årgang Kr 15,- Tek grep om flagget Fjord 1 sikrar kontroll over forkasta merkevare Gjelder Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane - uke 32 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Ti dagar etter at t-skjorteaksjonen for Fylkesbaatane blei starta, sende Fjord 1 søknad om varemerkevern til det norske patentstyret. Søknaden blei sendt 152 år etter at Fylkesbaatane sitt flagg såg dagens lys, og etter at dei sjølve har slutta å bruke det. - Ei feig handling, meiner aksjonsleiar Henning Rivedal, som slett ikkje er sikker på om han vil tone flagg i saka. Side 4-5 ag og tirsd ker g a d n a en rek lder m Pris gje ngt beholdning så la uke 32 19,PR KURV BRINGEBÆR Norske, 30 0 g kur v, 63, 33 pr. k g Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen Rådmann Terje Heggheim meiner fylkesmannen tek på seg noko han ikkje har noko med, når han no krev fleire opplysningar og kontroll av bystyretvedtaket om konfirmasjonsundervisning i skuletida skal få halde fram i Side 5 Flora. Brølet blir høyrt Nye aktørar melder seg på i kampen for å behalde den vakre bronsehjorten i Florø. Side 7

2 4 nytt Dømd for å kjøpe marihuana Ein mann frå Indre Sunnfjord må i fengsel for å ha kjøpt marihuana i Bergen. Det skjedde i april i år. Mannen, som er i 40-åra, vart også dømd i Fjordane tingrett for å ha køyrt bil i alkoholpåverka tilstand og å ha brukt narkotika. Det siste skjedde i Førde, før mannen vart tatt for kjøp i Bergen. Straffa vart på 25 dagar betinga fengsel med prøvetid på to år og bot på 3000 kr. I tillegg må han gjennomføre eit promilleprogram på eit år. Han mista dessutan førarkortet. Mannen er tidlegare dømd for brot på lov om narkotika. Fjord 1 tek grep om varem FLORØ: Fjord 1-konsernet har varemerkebeskytta det gamle Fylkesbaatane-flagget. Søknaden sende dei ti dagar etter at folkeaksjonen for gjeninnføring av Fylkesbaataneflagget lanserte kampanjen sin med sal av t-skjorter i fjor haust. SVEND ARNE VEE Fjord 1-konsernet har sikra seg det gamle Fylkesbaatane-flagget som nasjonalt varemerke. Det skjedde 152 år etter at flagget blei heist i masta på den første båten «Fjalir», men lenge etter at dei sjølve slutta å bruke flagget. Søknaden frå Fjord 1 blei send berre ti dagar etter at Henning Rivedal og resten av aksjonsgruppa for gjeninnføring av Fylkesbaatane-flagget starta kampanjen i fjor haust. Stort medietrykk Aksjonistane fekk TV-dekning då aksjonen blei dregen igang 13. november i fjor. Då reagerte Fjord 1-leiinga. Ti dagar seinare sende Fjord 1 krav om varemerkevern av flagget til det norske patentstyret, ein søknad som blei innvilga 13. april I mellomtida tok aksjonen av. Vel tre veker etter oppstarten av aksjonen sat rikskjendis og humorist Knut Nærum i Nytt på Nytt med den mykje omdiskuterte t-skjorta på seg i beste sendetid. Og seinast i helga blei det selt eit hundretals protestskjorter i Florø under Fjordsteam-festen. Styreleiar Jarle Skartun i Fjord 1 er informert om grepet konsernleiinga no har gjort, og har følgjande forklaring på kvifor dei søkjer varemerkevern på eit 152 år gammalt flagg dei sjølve har slutta å bruke: - Vi er også opptekne av historia til Fylkesbaatane. Flagget er eit viktig historisk element som også vi har planar og strategiar for å nytte i framtida. VAREMERKE Den som sit på eit patent eller ei varmerke, kan søkje patenstyret om å få registrert og beskytta varemerka si. Målet er å unngå at andre tener pengar på produkt ein sjølv har utvikla. Patentvern eller varemerkeregistrering blir gitt for eit avgrensa tidsrom. 13. november i fjor sende NRK eit innslag der ei lauseleg samansett protestgruppe starta arbeidet med å få gjeninnført det gamle Fylkesbaatane-flagget, mellom anna gjennom å selje t- skjorter med flagget på brystet. 23. november sende Fjord 1 søknad om nasjonal varemerkeregistrering av det same flagget. 13. april 2010 fekk dei gjennomslag for kravet hos patentstyret, og Fjord 1 sit no på alle rettar til å produsere kle, sko, hovudplagg, glas, keramikk, vesker/sekkar og møblar dekorert med Fylkesbaatane-flagget. Eineretten ligg fast fram til Ingen reaksjon - førebels - Kjem de til å bruke varemerkevernet til aktivt å stogge t- skjorteaksjonen? - Det har vi ingen konkrete planar om. Aksjonistane har eit mål som uansett er heilt uaktuelt for oss, nemleg å byte ut dagens Fjord-1 logo og flagg med det gamle. Generelt synest eg aksjonistane godt kunne vist litt meir forståing for våre argument i saka, seier Fjord 1-styreleiaren. Han opplever det som akseptabelt at aksjonistane har signalisert at overskotet frå t-skjortesalet skal gå til det vidare restaureringsarbeidet av legendariske «Stavenes», sjølv om dei formelt no sel ei vare dei ikkje har opphavsretten til. - Fjord 1 har også gitt ei mindre løyving til dette arbeidet. Vi har også vist omsut for «Atløy» og engasjementet rundt drifta av dette fartøyet, påpeikar Skartun. Direktør Stig Kristoffersen i Fjord 1 Fylkesbaatane opplyser at veteranforeiningane til Atløy og Stavenes har fått løyve til å bruke FSF-merket i 10 år. Opplever grepet som feigt ENTUSIAST: Henning Rivedal. Flagg-aksjonist Henning Rivedal var ikkje klar over at dei for tida sel t- skjorter som er ulovlege. Men han vil ikkje love å slutte med det heller. - Eg visste ikkje om dette. Men eg er heller ikkje overraska. Personleg opplever eg eit slikt grep som rein feigskap frå Fjord 1 si side, seier Rivedal. Om få dagar vil aksjonsgruppa samlast og overrekkje det førebelse overskotet av t-skjortesalet til ei god sak. - Vi har kroner i pluss på salet så langt, og dei pengane skal vi gje som gåve til den vidare restaureringa av «Stavenes», seier Rivedal. - Betyr Fjord 1 sitt grep slutten på aksjonen? - Det får vi ta opp i gruppa når vi samlast til veka. Men det er slett ikkje sikkert, seier aksjonisten, som tydeleg er provosert over saka. - Vi gjer strengt tatt den jobben Fjord 1 burde gjort sjølve, nemleg å ta vare på, utvikle og bruke ei av dei sterkaste varemerkene som finst i fylket. Eg veit vi har stor støtte blant mange tilsette i Fjord 1-konsernet for jobben vi gjer. Det er berre så synd at denne støtten ikkje går heilt til topps i systemet, seier Rivedal. - Aldri opplev Stein Kvalsund i Sunnfjord Foto: Dag Frøyen

3 Slegen ned i Florø Litt etter kl. halv fire natt til laurdag fekk politiet melding om at ein mann i slutten av tenåra vart slegen ned i Florø sentrum. Ei politipatrulje som var i nærleiken fekk den skadde til legevakt. Det er truleg ikkje tale om alvorlege skader. Politiet i Florø vil etterforske saka. Litt før kl natt til laurdag kom ei melding inn til politiet melding om ein del bråk i sentrumsområdet. Men alt var roleg då ein politipatrulje kom til staden nokre minutt seinare. Mista buksa i sikkerheitskontrollen Jan Tore Glenjen fortel om ei munter hending i sikkerheitskontrollen på flyplassen i Florø torsdag kveld. Han og nokre andre skulle ta Oslo-flyet, då den kvinnelege Securitas-kontrolløren bestemte seg for ein grundig sjekk av ein mannleg passasjer. Under kroppsvisiteringa då passasjeren stod med armane ute, så datt buksa ned på anklane sidan han hadde levert beltet til gjennomlysing. Kven som blei meste paralysert av kontrolløren eller passasjeren er uvisst, men mange sleit med å kontrollere lattermusklane. Det som er sikkert er at Florø styrkar sitt rykte for å ha ein svært grundig og sikker kontroll. 5 erket Ber fylkesmannen halde seg unna FLORØ: Flora rådmann Terje Heggheim meiner at fylkesmannen bør halde fingrane unna vedtaket om konfirmansjonsundervisninga i skuletida i Flora. OLAV HATLEMARK Fylkesmannen har ingen rett til å drive lovlegkontroll av ei slik sak. Det meiner vi og det grunngjev vi i eit brev vi har skrive til fylkesmannen, seier Flora-rådmann Terje Heggheim til Firdaposten. maken Interessa for t-skjorter med Fylkesbaatane sitt gamle flaggmerke på var rett og slett ekstrem under Fjordsteam. OLAV HATLEMARK Olav Det seier Stein Kvalsund. Han stod på Torget i Florø det meste av laurdagen og selde Fjordsteam-effektar. 200 t- skjorter med Fylkesbaatane-merket på, var utselde på ein augneblink. - Hadde vi hatt fleire på lager og fleire storleikar kunne vi ha selt unna det doble. Heile skjortelageret var borte før klokka eitt, fortel Kvalsund. - Langt ut på dagen kom der folk og spurde om vi hadde fleire slike skjorter, fortel Kvalsund, som stod på standen heilt fram til klokka Her kom kundar og kjøpte fire stykke i slengen. Ei skulle dei ha til kvardags, ei anna til fest. Eit slikt engasjement for eit symbol har Kvalsund aldri opplevd før. Det var rett og slett kjempegøy å stå på standen og høyre på historiene folk hadde å fortelje. For dei meir yngre er flaggmerket nesten vorte eit moteplagg og eit kultobjekt, trur Kvalsund. Det er tydeleg at symbolet har skapt stort engasjement. og sjeldan har vel nokon før sett så mange gått rundt i byen med same t-skjorta på. Er du sikker på at du selde ei vare som var lovleg? Det går eg ut frå har vore sjekka ut med dei som har rettane til merket, svarer Kvalsund. KAMP OM FLAGGET: Den folkelege Fylkesbaataneaksjonen har ført til at Fjord 1 formelt har sikra seg eineretten til å bruke dette flagget Foto: David Antonsen. Nesten samrøystes I juni vedtok bystyret i Flora å halde fram praksisen med å la kyrkja få halde konfirmasjonsundervisning i skuletida. Bystyret meiner kyrkjelova opnar for dette, fordi Flora har ein så vidfemnande geografi, med mange øyar som vil gjere det ekstra utfordrande å få samla og skyssa konfirmantane til andre tidspunkt. I bystyret flagga særleg SV sterk motstand, men fekk lite støtte frå andre parti. I etterkant har fylkesmannen bede Flora kommune om å gjere grundigare greie for vedtaket, og bede kommunen om å få tilsendt alle dokument i saka. Dette kjem fram i eit brev frå Fylkesmannen som er underteikna av utdanningsdirektør Aslaug Krogsæter og førstekonsulent Hilde Heggheim Det kjem heller ikkje fram i kravet frå fylkesmannen om nokon annan har klaga på vedtaket. Det kan sjå ut som om Fylkesmannen her sjølv har teke initiativet om lovlegkontroll. Det syns eg er noko spesielt i ei slik sak, seier Flora-rådmannen til Firdaposten. Vanlegvis plar slike krav komme frå bystyrets representantar. Der er regelen at minst tre bystyremedlemmer må stå bak eit krav om kontroll av om eit vedtak er lovleg. Det skal vere MEST KJØPT SPESIELT: Flora-rådmann Terje Heggheim spør kva motiv fylkesmannen har for å krevje slik kontroll. strengare krav til at fylkesmannen sjølv skal reise spørsmålet, meiner Heggheim. Varsemd I svaret til Fylkesmannen viser rådmannen til eit statleg rundskriv som oppmodar til varsemd når det gjeld kontrollar av kommunale avgjerder. Departementet framhevar «at Fylkesmannen legg vekta på informasjon og rettleiing over for kommunar i staden for kontroll.». heiter det i rundskrivet. I høve til den mediedekninga denne saka har fått, hadde Heggheim venta seg at Fylkesmannen sjølv hadde sagt meir om grunnane til at han no ønskjer å gjennomføre ein lovlegkontroll. Saksbehandlar Hilde Heggheim hos fylkesmannen seier ho ikkje kan uttale seg om saka før ho har fått brevet frå Florø. Vare, båt, hest, skap, bil, maskin, uni og tipphengere. 52 modeller m/totalvekt fra kg Florø, Janco Bilrep

4 6 vår meining Firdaposten tar gjerne imot brev frå lesarane. Redaksjonen kan forkorte innlegg som er for lange. Alle innlegg skal vere underteikna med fullt namn. Vi ser helst at du sender innlegg via e-post til Redaktør Svend Arne Vee Firdaposten er ei partipolitisk uavhengig avis som kjem ut på kysten av fylket tysdag, torsdag og laurdag. Firdaposten arbeider etter «Vær Varsomplakaten». Den som meiner seg råka av urettmessig avisomtale, blir oppmoda om å kontakte redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU har medlemer frå presseorgani-sasjonane og frå ålmenta, og handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Prinsensgt. 1, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon: Fax: Helga då alt klaffa Florø har lagt bak seg ei helg som kjem til å bli omsnakka i år framover. Den påstanden vågar vi, både ut frå eigne opplevingar av Fjordsteam, men også fordi redaksjonen har fått svært mange positive tilbakemeldingar på veteranbåtmønstringa. Skrytet kjem frå florøværingar, men også frå tilreisande, som er imponert både over arrangørane og byen vår. Med eit totalbudsjett på smålåtne kroner for heile Fjordsteam, provar dette at god merkevarebygging slett ikkje treng å koste millionar, om gode krefter spelar på same lag og ikkje rir kjepphestar. I fire dagar har det myldra av folk i Florø, og fellesnemnaren har vore smilande ansikt og folk som har senka skuldrene og berre gått rundt og kosa seg. Årsaka trur vi ligg i at arrangørane ikkje gjekk i den fella mange andre gjer, nemleg å leggje aktivitets- og prisnivået skyhøgt, slik «Fjordsteam-helga provar at god merkevarebygging ikkje treng å koste millionar.» at publikum må stresse frå ei hending til den neste - utan å få nyte opplevingane. Tilstrøyminga av folk frå nabokommunane, inkludert Førde, viser også at den maritime historia i fjordfylket framleis står sterkt i folk sitt medvit. Det var spesielt å oppleve godt vaksne og hardbarka karar i sin beste alder, med tårer trillande nedover kjaken då «Stavenes» la til kai på Florevika torsdag ettermiddag. Store suksessar skal ein vere varsam med å kopiere - i alle fall for tidleg. Men vi kryssar fingrane for at Atløys Venner alt no legg seg i selen for at Fjordsteam ein gong i framtida tek turen tilbake til Florø. Det bør ikkje skje om eitt, to eller tre år - men kanskje om fem eller ti? Om så skjer håpar vi også at andre maritime aktørar melder seg på og brukar den flotte arenaen. Det verkar smått underleg at i Fjord 1 sin heimby er kystens store samferdsleaktør totalt usynleg på ei helg som denne. Ikkje så mykje som ein stand eller eit Fjord 1-banner var å sjå i byen. I staden gjekk salsbodene tomme for «protestskjortene» som ønskjer det gamle Fylkesbaatane-flagget tilbake i mastene. No er ikkje flaggdebatten det som opptek oss mest. Men når ein får servert eit ferdig opplegg som Fjordsteam nærast på sin eigen kaikant, verkar det merkeleg å vere så totalt fråverande som Fjord 1 var denne helga.! SEI DI MEINING PÅ di meining Flott Fjordsteamhelg i Florø DAG STRAY BREISTEIN Skipper og mannskap på M/Y«Sporen» Vil i all beskjedenhet takke for at vi fikk være med på arrangementet. For alle oss om bord på M/Y «Sporen» ble dette en stor opplevelse. Vi virkelig koste oss. Pleiet vårt sosiale behov ved å samtale med gamle og nye kjenninger, og vi deltok på arrangementene til glede og inspirasjon. Opplevelsene stod i kø og gav «livet» en vitamininnsprøyting. På kalde og mørke vinterdager vil det varme å tenke tilbake på dagene i Florø. Stor takk til arrangementkomiteen, til Atløys Venner og Florø by. Etter min erfaring ble arrangementet gjennomført til alles tilfredshet og bar preg av at impliserte krefter i Florø hadde lagt ned et kjempearbeid for nettopp det at deltakere og skuelysne skulle bli tilbudt det aller beste. Hurra for Florø. Plaketten som i seg selv var et lite kunstverk, og som jeg var kry av å få, vil alltid gi meg assosiasjoner til de fine dagene i Florø Mitt ærbødige kompliment gies til alle venner av Fjordsteam Flora Høgre bommar stygt EVEN EIDE ONSTAD Nestleiar Flora SU Bakgrunnen for dette lesarinnlegget er eit lesarinnlegg i Firdaposten 5. august der SV, SU og Human-Etisk forbund får krass kritikk for deira visjon om ein skule for alle. Kritikken kjem frå talspersonar i Flora Høgre. Nesten overalt i Noreg har vi ei ordning der ALL konfirmasjonsundervisning foregår utanfor skuletida. Dette gagnar alle. Det gagnar dei kristne, for dei vil få ei betre undervisning med meir engasjerte ungdommar. Elevar vil ikkje velge kristen konfirmasjon berre på grunn av at dei slepp å ta undervisning på fritida, men fordi dei vil konfirmere si kristne tru. Det gagnar human-etikarane for dei vil få eit godt tilbod på skulen dei fem skuledagane dei i praksis mistar under dagens ordning. For same grunn gagnar det også dei som vel å ikkje konfirmere seg i det heile teke. «Slik eg ser det er det særs urettferdig at kristne får ta si konfirmasjonsundervisning i skuletida, medan humanetikarane må gjere dette på fritida.» Dette meiner eg er viktig, noko Flora Høgre ikkje er einig i. Elevane har nemleg ingenting dei skulle sagt om ordninga når dei begynner med konfirmasjonsundervisning i niande klasse. Ingenting. Men alikavel er det elevane som får konsekvensane. Dagens ordning splittar klassemiljø og viser liten respekt for dei som ikkje har same livssyn som Flora Høgre. Fleirtalet av Florø si befolkning er kristne, men skal vi alltid følgje fleirtalet? Er det eit godt demokrati? Eller er eit godt demokrati å respektere og ta omsyn til andre religionar og minoritetar på lik linje med sitt eige livssyn? Sveits er rekna som eit demokratisk land då dei ofte har folkeavstemmingar. For ei tid tilbake sida stemte dei over om muslimane skulle få bygge tårn på sine gudshus på lik linje med dei kristne. Fleirtalet sa nei. Eg vil også informere om at fleirtalet av sveitsarane er kristne. HERB: LEKKASJE Eg vil avslutte med å spørje Flora sine innbyggarar; vil vi ha ein skule på elevane sine premisser eller på den norske kulturarv sine premisser? Vil vi splitte klassemiljø, øydeleggje fem undervisningsdagar og favorisere ein religion på denne måten? Flora Høgre bommar og dei bommar stygt. Barnehagar - likebehandling? SOLVEIG NOREVIK DAGUNN AAMOT Fagforbundet Sogn og Fjordane «Kva slags moralsk ansvar har regjeringa for alle dei som har hjelpt dei med å få til full barnehagedekning», spør Private Barnehagers Landsforbund (NRK, 3. august). Vi spør tilbake: Kva moralsk ansvar har leiinga i private barnehagar, som har fått betalt renter og avdrag på byggelån i tillegg til driftsstøtte? Skal det være lov å gjere om barnehagebygget til bustader og selge vidare med stor fortjeneste? Er det moralsk ansvarleg overfor skattebetalarane? Kvifor ikkje bruke overskotet på å betre kvaliteten i barnehagen med videreutdanning, utstyr, meir tid per barn og andre tiltak som kjem både barn og tilsette til gode? Det er nettopp dette som ligg i forslaget som kunnskapsdepartementet presenterte tidligare denne veka. Heller det enn at investeringsselskap tjener seg rike på omsorg, skal dei offentlege tilskota og foreldrebetalinga i barnehagen komme borna til gode. Fagforbundet støttar den raudgrønne regjeringa sitt forslag om å begrense muligheita til å ta ut profitt på barnehagevirksomhet. At PLB kallar inn til ekstraordinært styremøte og truar med aksjon dersom ikkje regjeringa snur, tyder det på at dei ikkje fyrst og fremst er opptatt av å levere gode omsorgstjenester. For medan kommunale barnehagar vert ramma av nedskjæringar og nærmest umulege innsparingsutfordringar, sutrar dei private om utbytte. Er det likebehandling?

5 12 NYTT FJordsteam 2010: Stor og særs bill ARTIST: Sigrid Moldestad heldt flott konsert i Haavebua. Magisk Moldestad på Haavebua Det musikalske høgdepunktet under Fjordsteam var utvilsamt Sigrid Moldestad, som med fullt band i ryggen sjarmerte rundt 300 svært så lydhøyre gjester laurdagskvelden. Sidan det kritikarroste albumet «Sandkorn» kom ut i mars i år, har Sigrid Moldestad hatt det travelt. Anten det har vore i trioformat og kyrkjekonsertar, som på Balejazz i år, eller med fullt band bak seg, har breimingen spelt for fulle hus og levert konsertar folk snakkar lenge om i etterkant. Ho svikta heller ikkje på Haavebua. Med materiale frå den siste plata som basis, godt ispedd låtar frå «TAUS - feleforteljingar», vov ho folk inn i det musikalske universet sitt, som pendlar mellom det heilt sakrale der vokalisten Moldestad bergtek deg, og til feleduellar med svenske Anders Hall som det slår gneistar av. Allereie som andre låt fekk publikum den vesle klassikaren «Samuline Seljeset», historia om den kvinnelege spelemannen frå Hornindal som Sigrid har fortalt og spelt inn på TAUS-plata. Derfrå og ut var det rein parademarsj. Haavebua var omgjort til stemningsfull kafé, med bord, stolar og levande lys. Eit publikum med godt vaksen snittalder stortrivdes og blei jamvel lokka med på allsong i lag med ein svært spelevillig gjeng. Tangentkunstnar Sibjørn Apeland, for kvelden på Florø rockeklubb sitt antikvariske Fender Rhodespiano, heldt det heile saman på ein framifrå måte, og med strengekrydder frå Real Onesgitarist Jørgen Sandvik, blei det enkelt og greit to timars magi på Haavebua. Freista sjarmere ordføraren Thor Jansen tok med seg gåver til både ordføraren og bystyret, då han besøkte Florø under Fjordsteam IRIS KVELLESTAD Jansen er skibsmaner frå Stavanger. Han var på visit i Florø under Fjordsteam, for å halde kurs i sjømannsarbeid og selje varene sine på Torget. Då Jansen fekk høyre at Kystbyen har ein kvinneleg ordførar i rett alder, fann han ut han måtte lage ein personleg gåve til ho. Eit par handlaga øyreringar av tau vart gåva han freista å sjarmere ho med. Dessverre var ho ikkje til stades sjølv, men rådmannen tok i mot gåva på hennar vegner. Det kom ei dame bort til meg etterpå og sa ho lovde og forsikre seg om at ordføraren ville ta i bruk øyredobbane, ler stavangermannen. BRUKSTING: Thor Jansen tykkjer det er kjekt å leike seg med å lage pyntegjenstandar, som øyredobbane han laga til ordføraren. Foto: Iris Kvellestad Jansen gav også bystyret gåver han hadde laga sjølv. Byen har no fått seg ny ordførarlenkje som passar perfekt til ordføraren sine øyreringar. For å toppe det heile lagde Jansen ein såkalla apeneve til å hengje bynøkkelen i. Jansen er nøgd med torgdagane i Florø. Det kom eit stadig sig av folk, og eg har seld ut mykje av varene mine, opplyser siddisen. FLORØ: Ikkje underskot, eit lite overskot. Kor mykje får du ikkje vite, men det er ikkje stort, opplyste økonomisjefen for Fjordsteam arrangementet Rolf Grønnevik i Atløys Venner. OLAV HATLEMARK Han var på farvel runde til Børøysundmannskapa på Fugleskjærskaia, som jobba hardt med å losse kol for turen heim til Oslo. Mykje folk Om det ikkje kom så mykje pengar til Atløys venner, kom laget ut med langt meir sosial kapital. Fleire har hevda at dei aldri før har sett så mykje folk ute i Florø og at arrangementa samla endå fleire enn dei største sildeborda. Alle turane med veteranbåtane laurdag var tidleg utselde. På bondens marknad på torget gjekk det unna. Og folket kosa seg rundt veteranbilane og brannbilopptrinna ved rådhuset laurdag. Vi har berre fått skryt. Eg trur vi greidde å glede folk. Det gjekk betre enn vi hadde håpa på. Under mannskapsmiddagen var det og berre ros å høyre. oppsummerer Sander Ødelien, i Atløys Venner og lokal sjef for Fjordsteam. Han kan ikkje heilt dy seg frå å minne om at alt dette har dei fått til for eit budsjett på mindre enn kroner, godt under ein prosent av det underskotet til «Tall Ships Races» kosta nabobyen lenger nord. Rosa mest Ein av dei som rosar aller mest er medarrangør Øyvin Konglevoll, brannsjef frå Åsane som sjølv stod bak forgjengaren Nordsteam sitt stemne i Bergen for eit nokre år sida. På ein skala frå 0 10 vil eg seie 11. Florø har vist seg som ein ypparleg arrangør, seier Konglevoll. Han framhevar dei kort avstandane den intime atmosfæren og det at heile byen var med på festen. Det vert noko heilt spesielt «På ein skala frå 0 10 vil eg seie 11. Florø har vist seg som ein ypparleg arranøyvin Konglevoll. gør». FRÅ LUFTA: Flyfoto av Fjordsteam 2010 i Florø sentrum. å komme til ein by der alle veit om arrangementet, noko heilt anna enn det vi hadde i Göteborg for ei tid sia der få visste om oss. Båtane som gjekk rutene var fulle av folk. Det gjev inntekter og viser at dei blir sette pris på, seier brannmann Konglevoll som også var med og køyrde brannbilveteranar gjennom Florøs gater. Kasta loss Ikkje mange av byens innbyggjarar kom seg opp til å sjå dei første båtane kaste loss og legge i veg sørover mot Hyllestad og Sogn i ni-tida søndag. Men ei og anna sjel stod på kaiene og vinka til folka om bord i båtane som forlet hamna. Litt over ti stod brannbåten Nøkk (1939) for underhaldinga ute på Florevika. Her sette dei full trøkk på brannslangane og båten låg som ei vakker fontene og sende sine vasstrålar i Gode båtkom FLORØ: Historia til ein båt kan fort lage gode vennskap. Augelege Morten Neset frå Arnafjord har brukte fleire millionar på å restaurere agentbåten «M/B Arnefjord» som bestefaren fekk bygt i Under Fjordsteam møtte han att, Svein Lind Hansen frå Florø, som var førstereisgut på agentbåten, i 1947, 15 år gammal. Den gongen var Matias Kristiansen også frå Florø kaptein om bord. Lind Hansen er med i Atløy gjengen. Så det er ikkje

6 NYTT 13 leg suksess STOR HANDLELYST: Magni Nygård frå Kandal kjøt på Breim hadde det så tavelt at ho knapt fekk tid til å sjå opp. Mange smakte grilla kje for første gong. Foto: Olav Hatlemark. Sette salsrekord for kjekjøt Aldri før har Kandal Kjøtt selt så mykje kjeprodukt i løpet av ein dag som under laurdagens utgåve av Bondens marknad i Florø. Foto: Dag Nesbø Frøyen. alle retningar. Først i tre tida forlet siste veteranbåten hamna i Florø. Det vart ikkje noko av kappkøyringa på fjorden eller fellesfarten sørover. Etter ei fin helg i Florø var det mange mannskap som nok heller ville sove litt ekstra. mpisar første gongen dei to har møtast. Vi er etter kvart blitt gode venner seier Lind Hansen og ausar ut gode historier frå året som førstereisgut i fart i Bergensområdet og Hardanger. Båten har elles vore både post og passasjerbåt, drive sjuketransport og gjekk i teneste på Shetland under 2. verdskrigen. Båten har og vore i rute i Askvollområdet for Fylkesbaatane. Fartøyet har ein einsylindra semidiesel. Dette er den same som fartøyet vart levert med som ny i Dette er truleg den eldste Wichmann i båt i landet i dag. GODE KOMPISAR: Eigar av «Arnafjord», augelege Morten Neset frå Arnafjord møtte igjen Lind Hansen frå Florø som var førstereisgut på agentbåten, 15 år gammal. - Det var heilt fantastisk. Vi gjekk langt på veg tom for alle typar produkt vi hadde med oss, og vi kunne selt endå meir. Det var eit utruleg triveleg opplegg i Florø, der folk fekk tida til å gå rundt, prate, handle og kose seg, konkluderer Bjørn Nygård frå Kandal Kjøtt på Sandane. Han har delteke på dei aller fleste utgåvene av Bondens Marknad, inkludert stormønstringane i Bergen. - Men vi selde faktisk meir av produkta våre i Florø enn kva vi gjorde i Bergen, og det er nesten oppsiktsvekkjande. I løpet av nokre laurdagstimar tømde folk nesten heile varelageret hans, som bestod av ferskt kjekjøt til grillmat, ulike variantar av pølser - og ikkje minst spekemat. - Det einaste eg kan kome på som kan matche liknande sal, er dei hektiske helgene oppunder jul. Så vi kjem gjerne tilbake, seier nisjematprodusenten. SALG INNSPURT Alle våre sommervarer 100,200,300,400,500,-

7 14 NYTT FJordsteam 2010: NESTEN ENDELAUS: Prosesjonen som ingen ende ville ta. Det tok si tid å få plassert 150 veteranvogner i Strandgata. Dei måtte langt ned i Fugleskjærsgata for å kunne gje alle parkeringsplass. Alle foto: Olav Hatlemark. Overveldande bilparade SJÅFØRLUKSUS: Johnny Sætre frå Bergen med sin Mercedes 300 C 1956 modell, den største i sin klasse og bil for dei rike som helst kravde privatsjåfør. Sætre eig bilen sjøl og kledde seg som sjåfør for høvet. Han er pensjonist med bakgrunn i forsvaret. Heilt topp, seier han om Fjordsteam-arrangementet i Florø. FLORØ: Strandgata viste seg snart å verte for kort, då kortesjen med velhaldne og glinsande veteranbilar, kom glidande laurdag føremiddag. OLAV HATLEMARK I følgje Sander Ødelien, lokal leiar for Fjordsteamarrangementet, talde dei opp nærare 140 køyrety under oppstillinga på Evja, før dei sette kurs mot paradegata i halv elleve tida laurdag. Bobler og amerikanarar SOV GODT: Børge Einevoll med somen Bjørn, Gunnar Naustdal med Ole Robin og Olav Naustdal frå Naustdal hadde med seg tre av desse gamle gode campingvognene i mahogni av merke Widerøe av modellen Lillebror frå dei uskyldige sekstitalet. Trekkbilen er ein Morris frå same tidsrom. Her var alt frå folkelege bobler, til breie kromskinande amerikanarar til dei eldre Fordane og luksusbilar for sine årgangar. Endå fleire veteranar kom til seinare. Arrangørane måtte improvisere for å løyse parkeringsutfordringa, og stille eit tjuetals veteranar opp langs Fugleskjærsgata for å få plass til alle. Nesten alle kom seg vel gjennom gata. Men ein vakker Jaguar måtte ha skubbehjelp for å komme seg over den vesle motbakken yst i Strandgata. Og så kom florøfolket sigande til for å sjå. Alle let vel Dette har vore ei fantastisk fin oppleving, sa Sissel GOD HJELP: Det er ikkje nok å heite Jaguar. Denne staselege vogna måtte ha litt ekstra hjelp opp kneika før runding av gatehjørnet og nedover på kaia. Margrethe Rømslo frå Bergen veteranklubb, sjølv sekretær for laget og redaktør for medlemsbladet som har vore med på det meste i veteranbilmiljøet. Ho lova å skrive ei god skrytehistorie om opphaldet i Florø, så var ho også av dei som vart berga ned frå 4. etasje i rådhuset. Bergen Veteranbilklubb kom med 25 bilar. Dei budde standsmessing om bord i veteranskipet Stavanger. Dei aller fleste bilane kom frå Sunnfjord., Men også Austlandet og Sogn var representerte.

8 ANNONSE ATLØYS VENNER TAKKAR alle frivillege og alle gjestande båtar, grendalag og arrangørar i Flora og Bremanger, Dampskipslaget Stavenes, Svanhilds Venner, Kinn Kystlag, Bergen Brannhistoriske Stiftelse, Bergen Brandkorps Historielag, Bergen Veteranvognklubb, Sunnfjord Veteranvognklubb, Vestenfjeldske Veteranvogn Union VVVU, Rutehistorisk Forening, Røde Kors, Bondens Marked og alle andre som var med å bidrog til å gjere Fjordsteam til ein folkefest. Forutan værgudane hadde vi ikkje fått til desse jubeldagane utan støtte frå desse viktige medspelarane: ANDERS HAAVE AS F A HAMN OR K FL w w FLORA HAMN FLORA KOMMUNE.n w.f l o ro h a m n o 20 FLORAVIKA GJESTEBRYGGE HIPPHIPP FLORØ SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

9 Tilskyande og etter kvart nokre regnbyer. Florø +14 Førde Torsdag 1-4 m/s I morgon Tlf Opp Ned I morgon Dagen er 3 tim. og 9 min. kortere enn ved sommersolverv. Førde Sogndal Iris Kvellestad Florø +14 KVELDS-/HELGEVAKT I dag Stryn +16 Sogndal Månen I dag Opp Ned Torsdag godt sagt Skiftande skydekke med lokale regnbyer Natt Inkje så godt som godt dei seier, er øl for manneætt. Håvamål I morgon Varsel for oljeinstallasjoner i dag Statfjord Frigg Sleipner m/s m/s 4-7 m/s Flo Fjære I dag I morgon I dag I morgon 11:52 --:-- 00:06 12:38 TIPSTELEFON SMS-TIPS send med kodeord fptips til :38 17:50 06:22 18:32 HAR DU IKKJE FÅTT AVISA? Måndag fredag: (kl. 8 15) Laurdag: (kl. 8 11) SOMMARPRATEN Veteranbåtentusiast og initiativmakar SANDER ØDELIEN Alder: 44 Familie: Gift med Inger, tre søner: Viljar, Iver og Jardar Kjent frå: Fjordsteam Først ein liten statusrapport. Kva skjer i livet ditt akkurat no? Eg pustar letta ut etter Fjordsteam. Snart er det ferie og då reiser eg og yngsteguten min på gutetur. Vi skal ein tur med Atløy, og i neste veke reiser vi på segltur. Er du nøgd Fjordsteam-helga? Eg tykkjer festivalen vart heilt fantastisk, oppslutninga var overveldande. Vi kosa oss alle saman. Eg tykkjer dette er eit perfekt arrangement for Florø, noko som luktar litt salt av, som går føre seg i eit roleg tempo og er litt avslappa. Har du fått mykje merksemd på grunn av Fjordsteam? Ja, eg har fått høyre mykje positivt. I helga vart eg fleire gongar stoppa av folk eg ikkje hadde peiling på kven var, som skrytte. Det er kjekt. HAR DU KANDIDATAR ELLER SPØRSMÅL? Har du forslag til personar vi kan intervjue i sommarpraten, eller synest du det er spørsmål som manglar? Send dei til oss på e-post: eller SMS; kode Fptips til Kva tykkjer du var det beste med heile helga? Då båtane kom og gjekk og for ut på turar. All aktiviteten og det yrande livet. Det var jammen meg nesten som å vere i ein ordentleg by. Korleis gjekk det med økonomien etter helga? Vi har ikkje heilt oversikt endå. Eg trur vi går ein i overskot. Vi har heile vegen lagt oss på eit nøytralt budsjett. Kor lenge har Fjordsteam vore under planlegging? Vi har planlagt i to år. Vi begynte i august Kunne du tenkt deg å arrangere Fjordsteam igjen? Ja, det kan eg godt. Men det blir ikkje neste år. Vi har ikkje sjanse til å få båtane hit kvart år. Akkurat no driver Stavanger og Bergen og konkurrerer om kven som skal arrangere neste gang. Er du ein Florøpatriot? Absolutt. Eg tykkjer patriotisme er bra. Men eg tykkjer det må skje noko. Vi må innsjå at vi ikkje kan bu i eit museum. Kva meiner du er Florøsjela? Det er eit vanskeleg spørsmål. Eg er litt ueinige med dei som kallar seg Florøsjela. Eg tykkjer dei er litt steile og tverre. Vi trenge å finne den gylne middelvegen. Florøsjela for meg er ikkje gamle bygningar, men heller folket i Florø. Florøværingar er opne, inkluderande, sosiale og likar å gå ut. Eg er eigentleg frå Førde, og kan sjå stor forskjell på dei to folkeslaga. Når det kjem til dei gamle bygningane så må eg innrømme at eg saknar Kakebua. Men eg tykkjer kommunen må gå inn og betale visst ein vil bevare bygget. Ein kan ikkje forlange at private huseigarar skal ta på seg det. Vil du avsløre noko nesten ingen veit om deg? Nei! Kva har du dårleg samvit for? Siste månaden har eg hatt dårleg samvit ovanfor familien. Eg har vore mykje oppteken og ikkje hatt nok tid med dei. Kva tykkjer du manglar i Florø? Liv i Strandgata, og Kakebua. Men eg trur nok det kjem tilbake. Kva bør ein turist som berre har ein dag i Florø få med seg? Båttur til Batalden og ut i Rognaldsvågen for å kjøpe is. Ein tur på Brandsøyåsen. Og eit besøk på Flåten på kveldstid med nachspiel i Kinnkjellaren som avslutning. Kva er det mest undervurderte du veit om? Årdølar og kjekjøt Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 617 Stryn I morgon Dag Tidene for sol/måne og flo/fjære gjeld for Florø Solen

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer