ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp til tro og utrustes til tjeneste. Fra

2 2 INNHOLD 1. FORORD MENIGHETSRÅDET Møter og saker Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet Menighetens årsmøte INFORMASJONSARBEID BØNNETJENESTEN GUDSTJENESTELIV DIAKONI Målsetting og rammevilkår Seniorarbeidet Andre diakonale tiltak i Østenstad Utfordringer for 2015 i Østenstad menighet Fellestiltak for Asker og Bærum prosti Andre typer fellestilbud i regionen KIRKEMUSIKK OG KULTUR Østenstad sangeri Kulturvår og kulturhøst TROSOPPLÆRING Barneutvalg Barnegudstjenesteutvalg Søndagsskole Dåpssamtaler og tro i hjemmet Babysang Småbarnssang Minigospel Østenstad kirkes barnekor Tirsdagsmiddag Fortellerstund, Skattekiste samling årsfase med Kirkebok årsfase med Kirkebok Kirkerottene Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) Dig Deeper - Klubb for åringer Cafédralen KRIK (Kristen idrettskontakt) Konfirmasjon Lederkurs InTro Minilederkurs Lederkurs LIV Medarbeiderweekend Østenstad Ten Sing Pappas Barn Hybelkurs Blakstadspeiderne ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE ØSTENSTAD MISJONSUTVALG JULEMARKED Y S MEN INTERNATIONAL - ØSTENSTAD ØSTENSTAD MANNLIGE TURLAG PERSONAL, BYGG OG REGNSKAP Personal... 24

3 Bygg Årsrapport regnskap ÅRSSTATISTIKK FOR ØSTENSTAD SOKN Forklaring til årsstatistikken FORORD I dette året har vi tilsatt og ønsket velkommen ny daglig leder. Lenge ønskede nye møbler ble bestilt i slutten av året og kom på plass januar 2015 både for kirketorget og peisestuen. Vi er glade for at vår diakon endelig er kommet i full stilling (mot tidligere 46 % stilling). Vi har ryddet i rutiner for økonomien slik at regnskapene nå er raskere à jour. En påpakning fra revisjonen satte fart i dette arbeidet. Drifting av vår infrastruktur på informasjonsteknologi er overtatt av kommunen og vi forventer at dette både gir en innsparing for menigheten og etter hvert en bedret kvalitet og opplevelse. Kirken står fortsatt svært sterkt i vårt sokn. I 2014 har en "normal" gudstjeneste vært besøkt av 130 personer. I snitt for gudstjenester inkludert jul og konfirmasjoner så er besøket på 184. I tillegg har vi kveldsgudstjenester. Jan Erik Wilhelmsen leder av Østenstad Menighetsråd 2. MENIGHETSRÅDET Sammensetning i 2014 Jan Erik Wilhelmsen (leder) (*) Signe Margrethe Stensholt Jørgensen, (nestleder)(*) Ingrid Raustøl Tellsgård (*) Per Trygve Normann Anne Grete Handeland Westly Per Johannes Helgebostad Anne Elisabeth (Betten) Møgedal Nina Samuelsen Solveig Aarsland Bruun Sidsel Gaukstad Baardsen Linn Kristin Gimmestad (permisjon) Astrid Sætrang Morvik (sokneprest) (*) Varamedlemmer: Oskar Erlandsen Ola Holst Klara Bondevik Olav Valen-Sendstad (personlig vara for sokneprest) (*) Representant i Arbeidsutvalget. I tillegg har daglig leder møtt i AU. Daglig leder Astrid Sætrang Morvik/Jacob Jacobsen fra 1. aug. er sekretær for Menighetsrådet.

4 Møter og saker Menighetsrådet i 2014 har hatt 9 møter og har etter møteprotokollene behandlet 96 saker. I samme periode har Arbeidsutvalget hatt 9 møter. Av viktige saker behandlet i 2014, kan nevnes: Møblering av kirketorg/kirkestue og belysning har vært aktuell hele året Blending av kirkerommet kom på plass i løpet av sommeren. I løpet av sommeren ble også hele kirkerommet, kirketorget og kirkestuen vasket ned fra tak til gulv. Kostnadene er tatt av FR og delvis av MR. Fellesmøtet med staben og MR i september. Ny plan for diakonitjenesten utarbeidet som et resultat at diakonens stilling ble endret fra 46 til 50 %, og ny 50 % stilling som prostidiakon for psykisk utviklingshemmede opprettet etter bevilgning fra Aker kommune i desember Fornyet diskusjon om frivillighetsarbeidet (Marsmøtet, og novembermøtet) som et resultat av at Asker kommune har gitt menigheten kr som ekstrabidrag til frivillighet (desember 2013) Forberedelsene av kirkevalget (novembermøtet og fellesmøtet med de andre MR) 2.2. Utvalg og representanter oppnevnt av menighetsrådet Utvalg Medlemmer Økonomiutvalget: Eiendomsutvalget Offerutvalget: Jan Erik Wilhelmsen (leder) Ove Vestersjø Per Helgebostad (fra 26. februar 2014) Jacob Jacobsen (daglig leder) Oskar Erlandsen (leder) Knut Møgedal Bengt Gustafsson Kristen Grønfæt (kirketjener) Jacob Jacobsen (daglig leder) Eldbjørg Nåheim Eien Solveig Aarsland Bruun Anne Grete Westly Klara Bondevik Diakoniutvalget: Marianne Rønneberg (leder) Jarle Klungerhaug (diakon) Sidsel G. Baardsen Signe Jørgensen Solveig Bruun Misjonsutvalget: Eldbjørg Nåheim Eien (leder) Karin Normann Nina Samuelsen Barneutvalget: Eli Grønås (avgått i løpet av 2014) Elisabeth Bjørgo (avgått i løpet av 2014) Karianne Pettersen (kateket) Anne Kristi Jønland Barnegudstjenesteutvalget: Anne Kristi Jønland Karianne Pettersen (kateket) Anne Kristine Merkesvik + medvirkende prest

5 Finansieringsutvalget: Kulturutvalget: (Sovende utvalg) 5 Ove Vestersjø Jan Erik Wilhelmsen Olav Valen-Sendstad (kapellan) (daglig leder) Frode Onarheim (konsultativt medlem) Ola Holst (konsultativt medlem) Max Eien Tove Solbu Tormod Wien Kristin Hesselberg Meland (kantor og leder) 2.3. Andre oppnevnelser fra Menighetsrådet Verv Representant i Asker Kirkelige Fellesråd Representant i bygningsutvalget til Asker Kirkelige Fellesråd Kasserer for menighetens givertjeneste Representant til samarbeidsutvalget for Østenstad barnehage Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kontakt for Lørdagsklubben (arbeidet rettet mot psykisk utviklingshemmede i Asker prosti) Navn Ingrid Raustøl Tellsgård Jan Erik Wilhelmsen (vara) Knut Møgedal og Oscar Erlandsen Kari Lohne Signe Margrethe Stensholt Jørgensen Kari Lohne Jarle Klungrehaug (diakon) 2.4. Menighetens årsmøte Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 16. mars i etterkant av gudstjenesten. Det var 33 personer til stede under møtet. Møtet vedtok å redusere antall valgte medlemmer i menighetsrådet fra 10 til 8. Protokollen ligger på menighetens hjemmeside. 3. INFORMASJONSARBEID Ansvarlige leder: Astrid Sætrang Morvik Menighetsbladet Godt nytt fra Østenstad menighet har kommet ut med fem nummer i Staben utgjør redaksjonen. Layout- medarbeider er Karen Marie Lillesund som gjør jobben raskt og rimelig. Asker Print trykker bladet og Norpost distribuerer det. Budsjettet per år er på ca kr. Det lyktes å samle inn 91 % av inntektene gjennom annonsesalg til lokalt næringsliv. Resten dekkes av menighetens innsamlede midler. Menighetens hjemmeside redigeres og oppdateres jevnlig av noen av de ansatte. Menighetens facebookgruppe har 177 medlemmer så langt. Alle menighetens facebookbrukere oppfordres til å melde seg inn i gruppa og delta i den daglige flyten av informasjon og oppdateringer. Utfordring: Å få inn mer annonseinntekter til menighetsbladet.

6 6 4. BØNNETJENESTEN Ansvarlig leder: Elin Oveland Formål: Forbønn for menigheten, aktiviteter og medlemmer. Antall deltakere: 12 Arbeidsform: De som ber følger en fastlagt plan og bønn, hjemme eller i kirken. Tiltak: Bønnepermens tekster ble revidert høsten Særlige begivenheter: Vi har fått nye medarbeidere og teller nå 12 i bønnetjenesten. Vi har fått til 1 møte i høst hvor vi delte vitnesbyrd og bønneemner. Dette var en særdeles positiv samling, og vi ble enige om å møtes i starten av hvert semester. Vi får en del bønnebegjær via epost. Vi evaluerte endringen av bønnetjenesten og ble enige om å gå tilbake til at hver deltaker har en fast dag man er ansvarlig for bønnen på. Særlige utfordringer som man vil arbeide med fremover: Skaffe flere deltakere/ medarbeidere. Fremme større fokus på bønn og bønnetjeneste i menigheten. 5. GUDSTJENESTELIV Ansvarlige ledere: Sokneprest, kapellan og kantor. Østenstad menighet har et rikt gudstjenesteliv som i tillegg til den «vanlige» høymessen kl. 11 også i stor grad er tilpasset ulike målgrupper. Det gjelder barn (seks barnegudstjenester i 2014 i tillegg til julaften), gudstjenester for ungdom på konfirmantleir og i tilknytning til konfirmasjonstiden, og funksjonshemmede med gudstjenester i tilknytning til Lørdagsklubben. Det har også blitt holdt åtte kveldsmesser i løpet av sist år med et snitt på 48 deltakere. Anne Kristine Merkesvik har vært en viktig drivkraft i dette arbeidet, men har nå valgt å avslutte sitt engasjement. Takk til Anne Kristine for et stort og godt arbeid med kveldsmessen de siste 2 ½ årene! Samarbeidet med skolene om skolegudstjenestene resulterer i seks elevstyrte gudstjenester i siste uke før juleferien. Den store majoriteten av elevene velger å delta. En stor barnehagegudstjeneste ble også avholdt før jul. Dette er også et populært tilbud. Særlige begivenheter: Hver gudstjeneste i Østenstad er en begivenhet, og det er ikke mange helt «vanlige» gudstjenester. Spesielt i år kan nevnes: Konsertgudstjenester ved Østenstad sangeri på Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag, Husgruppegudstjeneste 27. april. Utegudstjeneste på Vardåsen Kristi Himmelfartsdag. (Det er nok riktigere å kalle dette en musikkandakt.) Antallet deltakere var nær fordoblet fra året før. Østenstaddagen 2014 avholdt for femte gang 25. mai. Et stort arbeid var nedlagt for å gjøre dette til en utegudstjeneste på Løkenes gård. Dessverre satte regnvær en stopper for planene, og gudstjenesten måtte i siste liten flyttes innendørs til Østenstad kirke. Vi er takknemlige for at vi har tak over hodet og en flott kirke å være i når det regner! Skolestartgudstjeneste hvor 6-åringene var spesielt invitert. For å signalisere at disse gudstjenestene passer godt også for voksne, er navnet endret til «Gudstjeneste for små og store.» Bots- og bønnedag. Vi gjorde et forsøk på å feire Skaperverkets dag på denne søndagen. Det ble ikke særlig vellykket, men bots- og bønnedagspreget ble ekstra understreket ved muligheten til å gå til skriftemål under bønnevandringen. Rundt 30 personer benyttet seg av tilbudet og vi vil definitivt ha dette som et tilbud også på neste Bots- og bønnedag. Julaften: På første gudstjeneste deltok et sammensatt barnekor for anledningen. Nils Georg Haugland Nilsen sang på den andre gudstjenesten, og på den siste gudstjenesten var det satt sammen et prosjektkor for anledningen.

7 7 Frivillige medarbeidere: Med korfølge, mange trofaste kirkeverter og klokkere, samt kirkekaffekokere, er det frivillige innslaget stort og godt. Det er likevel behov for flere kirkeverter og klokkere. Særlige utfordringer: Den nye gudstjenesteliturgien som ble vedtatt i 2012 viste seg på enkelte punkter å bli for ordrik. De ansvarlige for gudstjenesten har derfor gjort noen små forenklinger i dåps- og nattverdgudstjenesten. Menighetsrådet fikk anledning til å uttale seg om disse endringene etter en utprøvningstid på ca 9 måneder. Rådet hadde ingen innvendinger, men et par medlemmer av det gamle gudstjenesteutvalget skrev et notat hvor de argumenterte mot endringene. Prestene i prostiet har diskutert muligheten for en samordning av liturgien for de fem menighetene. Det viser seg imidlertid at dette blir vanskelig. Menigheten søker i 2015 om å videreføre den vedtatte liturgien med de tilpasninger som er gjort i Oppslutning om hovedgudstjenesten kl. 11: Det ble holdt 58 gudstjenester kl. 11 på søn- og helligdager, (Kveldsmessene ikke medregnet) med et snitt på 184 deltakere. Dette er en oppgang, og vi er dermed tilbake på snittet fra 2012 (185 deltakere per gudstjenesten). Trekker man ut konfirmasjons- og julaftensgudstjenester, ser vi at alminnelige gudstjenester i vårt sokn (48 stk søndag kl. 11) har en oppslutning på 130 i snitt, opp én fra året før og tilbake på 2012-snittet. Det er særlig julaften og konfirmasjons-gudstjenestene som har trukket opp snittet i fjor. Det var svært fulle hus til begge disse høytidene i Siden vi hadde noe færre dåp (se under) enn året før, er det reelle tallet på kirkegjengere faktisk litt høyere, siden hvert dåpsfølge i snitt består av 20 personer. Gudstjenester for små og store trekker i snitt 183 personer, en oppgang på 14 fra året før. Skolegudstjenestene en fortsatt like populære. Den desidert største gudstjenesten i 2014 var speidergudstjenesten for Norges KFUK-KFUMspeidere på Vettrejordet 3. august med over 5000 deltakere. En stor opplevelse for alle som var til stede. Denne gudstjenesten er ikke medregnet i statistikken, heller ikke de to nattverdgudstjenestene som Møre-biskop Ingeborg Midttømme forrettet for til sammen 1300 deltakere og 1160 nattverdgjester. Oppslutning om nattverden: Nattverd blir stadig mer populært. I 2014 ble det feiret nattverd på 39 gudstjenester kl. 11 (som i fjor), foruten på gudstjenester på leir og på kveldsmesser. På vanlige høymesser har det vært et snitt på 83 nattverdsgjester, mot 74 året før. Kirkevertene hjelper ofte til med utdelingen av nattverden, slik at det ofte er to par som deler ut. Oppslutning om dåpen: Det ble feiret dåp i 35 gudstjenester (det samme som i fjor), og 58 barn ble døpt i Østenstad kirke, mot 72 året før. Ytterligere 23 barn ble døpt i andre kirker, mot 31 året før. Nedgangen i antall dåp skyldes blant annet at kullet var mindre i år enn i fjor. Oppslutningen om dåp var på 75 % av kullet mot 82,7 % året før. 6. DIAKONI 6.1 Målsetting og rammevilkår Arbeidet innen diakoni favner bredt både i forhold til fellesskapsbyggende aktiviteter og omsorgsarbeid rettet mot mennesker i ulike livssituasjoner. Noe av det diakonale arbeidet i menigheten skjer i regi av menighetspleien / seniorarbeidet som har hovedansvaret for arbeid rettet mot eldre. Ellers foregår mye av arbeidet på det frivillige plan, og diakoniutvalgets oppgave blir å koordinere arbeidet og å stake ut satsingsområder hvor det er mangelfull dekning av behov. Rundt

8 8 95 personer (som er aktive i flere funksjoner) er med som medarbeidere innen det organiserte diakonale arbeidet i Østenstad. I år ble det delt ut 135 blomster til jul til medarbeidere innen diakoni og gudstjenesteliv i Heggedal og Østenstad. De siste årene har diakonen vært ansatt i 46 % stilling kombinert med rådgiverstilling i Diakonforbundet. Diakonen var i permisjon fra 1. mars 30. juni som diakonirådgiver på bispedømmekontoret, og i denne perioden var Hallvard Svae deltidsvikar. Fra 1. september 2014 var Jarle Klungrehaug tilbake som diakon i 50 % stilling i Østenstad menighet, kombinert med 50 % stilling som prostidiakon med ansvar mennesker med utviklingshemming i hele Asker. Denne endringen innebærer at det frigjøres ca 10 % av stillingen i Østenstad til nye satsingsområder i menigheten se punkt 6.4. Diakoniutvalgets sammensetning og arbeid: Utvalget bestod i 2014 av Marianne Rønneberg - leder, Sidsel G. Baardsen, samt menighetsrådets representanter Solveig Bruun og Signe Jørgensen. Solveig Bruun representerer også seniorarbeidet i utvalget. Diakon Jarle Klungrehaug er sekretær og stabsrepresentant i utvalget. Utvalget har pga vikarsituasjonen kun hatt ett møte, og hovedfokus har vært å holde hjulene i gang innen diakonifeltet. Diakoniplanen er også ferdig revidert. 6.2 Seniorarbeidet Seniorarbeidets styre består av Solveig Bruun leder, Anne Eimhjellen, Eva Jensen, Randi Fink, Kristine Florentz, Åse Mikkelsen og Jarle Klungrehaug - diakon. De ulike komiteene driver de ulike aktivitetene, og seniorarbeidet har en årlig omsetning på rundt kr Østenstad menighet har et tett samarbeid med Heggedal menighet i dette arbeidet. En besøksgruppe sørger for servering av kirkekaffe i forkant av andaktene som prest og organist holder annenhver torsdag på Risenga bo- og omsorgssenter. Solveig Bruun har organisert ni frivillige som stiller opp tre ganger hvert semester i team på to og to. I samarbeid med ansatte på Risenga, tar disse ansvar for kirkekaffen. Dette har resultert i at frammøtet på disse andaktene har blitt mer enn fordoblet etter at «kirkekaffegruppa» begynte! Oppmøtet på kirkefrokosten varierer fra 8 til 20 personer. Fire ganger er vi på Gullhella sykehjem og to ganger på Bondi boligsenter. Det har resultert i litt økning i deltakelsen fra Bondi, og samlingene der er kommet for å bli. Kirkens Feltarbeid deltar på siste samling før jul, og årets gave ble på kr Kirkefrokosten er også venneforening for Gullhella sykehjem. Siste samling før jul hadde vi også et lite allmøte blant deltakerne som resulterte i at vi flytter frokosten fram til kl 11 fra nyttår. I tillegg starter vi med servering en mandag i måneden. 10 medarbeidere bidrar som sjåfører, ledere, kasserer og kjøkkenhjelp. Årets nyttårsfest hadde besøk av Per Anders Nordengen som kåserte over temaet «Å bli berørt av ord». Etter pausen var det sangavdeling ved Ellen Kirkaas. Som vanlig var det servering, åresalg og andakt. Rundt 80 personer opplevde en hyggelig kveld. Sommerturen gikk til Frogner kirke og Ålgård gård i Sørum, hvor vi begge steder fikk orientering om stede. Rundt 90 deltakere fikk oppleve en kreativ festsal der bjørkestammer og naturmaterialer prydet den gamle fjøsen slik at det ble en flott festlokale. Ved fredagstreffet i april på Heggetun fikk vi besøk av tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen Nils Tore Andersen, som holdt et misjonskåseri over temaet «Det sitter på netthinnen». Høstens treff i oktober ble et gjensyn med Toralf Dehli, som delte historier om «Gud og hvermann». På

9 9 treffene er det også servering, allsang, sanginnslag, åresalg og andakt. Ca 45 kom på vårtreffet og 35 i høst. Også noen fra Østenstad kommer på treffene. På årsmøtet i april ble det foreslått å legge neste årsmøte til en søndag i tilknytning til en gudstjeneste. Jubilanter får nå tilsendt kort på runde dager. Sigrun Linnerud bidrar med å skrive kort. Vi lager egenproduserte kort med bilder av kirken. 6.3 Andre diakonale tiltak i Østenstad Smågrupper er fortsatt en viktig del av menighetens arbeid. Smågruppene organiserer seg selv og velger selv hva de vil arbeide med. Det er en kirkering, bibelgrupper, en vennegruppe og husfellesskapsgrupper. Ved årsskiftet var det 12 grupper i sving, som samler rundt 105 deltakere som møtes i hjemmene regelmessig. Vi har også begynt å få en tradisjon med at en av gruppene tar ansvaret for en gudstjeneste i april. Kontaktperson for grupper er Ketil Hagen. Det er kirkekaffe nesten hver søndag i skoleåret og privat kirkeskyssordning for de som trenger det. Sju brukere er foreløpig koblet til kirkeskyss-ordningen fordelt på 15 sjåfører. Rundt 20 medarbeidere i tillegg til noen utvalg/grupper, bidrar til en fellesskapssamling med servering etter hver gudstjeneste. I snitt deltar 55 mennesker på kirkekaffen hver søndag. Ansvarlig er diakonen. Årets diakonisøndag (avholdes i fastetiden) hadde fokus på arbeid rettet mot mennesker med utviklingshemming. Lørdagsklubben deltok i gudstjenesten. Diakonen deltar ellers på noen fagsamlinger i bispedømmet og har regelmessige samarbeidsmøter med øvrige diakoner i Asker og Bærum. 6.4 Utfordringer for 2015 i Østenstad menighet Aktuelle nye satsingsområder: Arbeid rettet inn mot beboerne ved trygdeboligene i Gudolf Blakstads vei (noe usikkert, rom som ble brukt til samlinger våren 2014 i regi av Feltarbeidet, er nå leid ut), vurdere tilbud om «åpen kirke» overfor brukere av kirkegården. Det er videre behov for styrking av besøkstjenesten, videre oppfølging av handlingsplan for grønn kirke og fokus på frivillighet i menigheten. Det arbeides også med å få til felles Alpha-kurs innen prostiet. Oslo biskop har utfordret menighetene å ha fokus på fattigdomsbekjempelse, og utvalget vil se på hvordan vi kan øke bevisstheten rundt disse utfordringene i vårt diakoniarbeid. For øvrig er det en målsetting å opprettholde alt det eksisterende arbeidet. 6.5 Fellestiltak for Asker og Bærum prosti Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt menighet. Disse er derfor tatt med i menighetens årsmelding/nevnt i virksomhetsplan. Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et flaggskip for kirkens diakoni i Asker. Har varmestue, overnattingstilbud, bruktbutikk og jobbtiltak, gatekapell, arrangerer gudstjenester annenhver torsdag. Nytt av året er Lysfabrikken i Heggedal, samt at Elveplassen har overtatt etter Kraglund som overnattingssted. Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester pr år og julebordet. Gateprestene har en gudstjeneste i Østenstad kirke hvert år. For øvrig vises til feltarbeidets egen rapport. Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % stilling knyttet til Asker med kontor ved Lenken.

10 10 Brudeparsamling: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle brudepar som har planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag formiddag (kl ), og etter innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i samlivskunst ved samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter. Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Diakonen i Holmen driver en sorggruppe som er åpen slik at det har kommet til nye deltakere underveis. Ellers starter det grupper hver vår og høst. Våren 2014 ble det ikke startet noen ny gruppe, mens gruppa som begynte høsten 2013 fortsatte fram til sommeren -14. I høst startet diakonen i Østenstad opp sammen med Eva Lise Kjønigsen fra Heggedal. Fire aktive grupper har vært i sving i tillegg til at fire tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd. Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i Asker. Diakonen i Østenstad har hatt spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Fra 1. september fikk Klungrehaug utvidet stilling til 100 % hvorav halvparten er øremerket mennesker med utviklingshemming. Det er månedlige lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra deltakere), samt egen juletrefest (45 deltakere) og sommertur (25 deltakere). I juni deltar noen på Dissimilis-festivalen i Oslo, og i september deltok fire fra LK på Hel-konferansen i Trondheim. Hvert semester deltar klubben ved en gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidrar med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, nattverdutdeling bønn og pianospill under lystenning. I år var vi innom i Østenstad og Holmen. I år var det ingen konfirmanter med utviklingshemming som fulgte Lørdagsklubben Besøkstjeneste: Det er laget felles brosjyre om besøkstjeneste og hjelpetjeneste innen kommunen. Alle menighetene i Asker, Røde Kors, Frelsesarmeen og Frivillighetssentralen står bak. Denne er lagt ut ved eldresentre, institusjoner og distribueres av ansatte til brukere av hjemmetjenesten i kommunen. Nye frivillige medarbeidere får kursing gjennom opplegget de har i Røde kors. I Østenstad ble det utført rundt 260 hjemmebesøk fordelt på ca 60 personer. Noen ganger ble besøket kombinert med utdeling av nattverd ved diakonen. Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum deltar på en søndag i måneden på kveldstid. I tillegg besøker de enkeltinnsatte og har noe oppfølging av noen personer i etterkant av løslatelse. Det har ikke vært bibelgruppeaktivitet siste året. Grunnet ombygginger i fengslet og et pågående presteskifte har en avventet dette. Gruppa har også tilknytning til Prison Fellowship Norge. Kontaktperson er Arne Synnes Høvik. Det er fem medlemmer i gruppa. For tiden er ingen i Østenstad med i dette arbeidet. Grønn kirke : I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om Grønn kirke i regi av en egen Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft. I Asker har vi hatt en egen prostigruppe hvor Sidsel Baardsen er Østenstads representant. Det planlagte fellesarrangementet i forbindelse med markeringen av Grønn uke i oktober, ble dessverre avlyst. Arbeidsgruppa har nå en pause i påvente av nytt mandat. Jens Måge fra Asker menighet er for tiden prostikontakt. I tre av fellestiltakene har det ikke vært aktivitet i Det gjelder Samtalegrupper for pårørende til kronisk syke og Psykodramakurs, drevet ut fra Holmen, og Samlivskurs drevet fra Østenstad. 6.6 Andre typer fellestilbud i regionen Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor også Østenstads konfirmanter er bøssebærere. Siden alle konfirmantene nå tas opp på våren, ble innsamlingsresultatet i Østenstad nesten doblet siden flere roder nå ble dekket. TV-aksjonen i høst gikk også til Kirkens Nødhjelp, og kirken var base for bøssebærere i vår region. Det vanket vafler til bøssebærerne da jobben var gjort.

11 11 Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. To av medarbeiderne ved Oslokontoret er frivillige telefonvakter fra Østenstad menighet. Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever stadig økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM er et nytt tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep. HjerteRom er en ressursgruppe på bispedømmeplan som bistår med arbeid overfor fattige tilreisende. De menigheter som ikke har eget arbeid, oppfordres til å støtte Kirkens Bymisjons arbeid Rom for fattige, som har flere typer tilbud. En søndag i måneden holdes kveldsbønn i Gamlebyen kirke for overnattingsgjestene der. Diakonen i Østenstad har medvirket på tre av disse i Sorgen det ikke sendes blomster til er nå gått over til å bli et tilbud for hele bispedømmet og er et tilbud for mennesker som opplever samlivsbrudd. Kursene holdes på Diakonhjemmet 7. KIRKEMUSIKK OG KULTUR Ansvarlig leder: Kantor Kristin Hesselberg Meland Kantors oppgaver består av: - spilling og planlegging av gudstjenester i Østenstad kirke - spilling ved begravelser i Asker kapell en fast dag i uken. Også i 2014 var kantor fritatt fra begravelsesspilling siden hun startet opp barnekor i kirken - spilling ved sykehjemsandakter én dag annenhver uke. - spilling ved vigsler i Østenstad kirke - ledelse av Østenstad sangeri og Østenstad kirkes barnekor - kulturutvalg Kantor var i februar 100 % tilbake etter ett års sykefravær. 7.1 Østenstad sangeri 43 medlemmer har øvelse i kirken hver mandag kveld. I tillegg til de faste korøvelsene, har vi øvingshelger og ekstraøvelser i forbindelse med konserter. Vår hovedoppgave er å delta i den vanlige høymessen. To søndager i året har blitt faste Østenstad-sangeri-gudstjenester : Maria Budskapsdag i mars og Allehelgenssøndag i november. Allehelgenssøndag har vi en tradisjon med klassisk messe. I år gjentok vi messe av Widor, som vi også hadde hatt i 2013 Hva gjorde Sangeriet i 2014? - sang Messe av Widor ved gudstjenesten i Uranienborg kirke 12. januar mars: Maria budskapsdag hvor vi bl.a. sang Magnificat av Harwood - øvingshelg 22./23. mars - grupper fra koret sang ved gudstjenestene 9/2, 2/5, 31/8 og 25/12 (1. juledag) juni: Jubileumskonsert/sommerkonsert i Østenstad kirke hvor vi framføret Saligprisningene et nyskrevet verk av Askjell Molvær - deltok på salmekveld 22. oktober sammen med Y`s men. Dette var en åpen salmebokkveld for alle, - for å bli kjent med vår nye salmebok - kortur/øvingshelg september på Ranten hotell i Hallingdal oktober hadde vi konsert i Gamle Aker kirke hvor vi bl.a. sang Messe av Widor - Messe av Widor Allehelgenssøndag - sang ved salgsmessen - julekonsert sammen med barnekoret. Organist/pianist Maria Hansli

12 Kulturvår og kulturhøst 2014 Kulturutvalget tok pause i 2013 p.g.a. kantors sykdom. Arbeidet ble heller ikke startet opp i Det var viktig å få en litt forsiktig tilbakekomst til jobben etter langvarig sykdom. Vi planlegger å starte opp igjen i TROSOPPLÆRING 8.1. Barneutvalg Medlemmer: Anne Kristi Jønland, Elisabeth Bjørgo, kateket Karianne Pettersen, Eli Grønås Formål: Barneutvalget skal være et koordinerende organ for menighetens arbeid for barn og familier. Vi vil opprettholde og styrke det eksisterende arbeidet og nå ut til nye grupper av barn og familier. Arrangement / enkelttiltak i 2014: - Hellig Tre Kongers fest - Østenstaddagen aktiviteter for barn - Oppfølging av menighetens arbeid for barn i de ulike arbeidsgrenene Særskilte utfordringer: Det er vanskelig å engasjere voksne, frivillige medarbeidere til en del av arbeidet for barn, blant annet juletrefest, kirkekaffe ved barnegudstjenester og tirsdagsgrupper. Det er også en utfordring å finne nye medlemmer i arbeidende utvalg på barnesiden. Vi trenger å styrke rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere Barnegudstjenesteutvalg Medlemmer: Anne Kristi Jønland, kateket Karianne Pettersen, Anne Kristine Merkesvik. Ansvarlig prest (for den enkelte gudstjeneste) deltar. Formål: Å skape gudstjenester som setter barn i fokus, tilpasset barns behov og forståelsesrammer. Tenke nytt og kreativt om gudstjenesten og finne språk, musikk og form som kommuniserer med barn og barnefamilier. Arbeidsform: Gruppen planlegger og gjennomfører barnegudstjenester / gudstjenester for små og store i samarbeid med prest og kantor Søndagsskole Ansvarlig leder: Elin Oveland Deltakere: ca. 75 besøkende (unike brukere) på årsbasis. Kjerne på 5-10 barn. Målgruppe: Barn som deltar i gudstjenester. Særlig fokus på aldersgruppen 3-8 år. Formål: Gi barna en møteplass i kirken på søndager. Kjennskap til og erfaring med Jesus, bibelen og kristen tro. Møte med trygge voksne ledere. Arbeidsform: Samlinger i eget rom under gudstjenesten. Fortelling, sang, samtale, aktiviteter. Søndagsskolen har i 2014 for det meste laget opplegg rundt temaene i søndagsskolebladet/ Sprell levende opplegget til søndagsskolen sentralt. Gleder: vi har fått 2 nye søndagsskolelærere! Det betyr at vi fikk dekket nesten alle søndagene på høsten. Søndagsskolerommet har også blitt pusset opp, og vi er veldig fornøyd med hvordan det nå ligger til rette for undervisning og lek.

13 Dåpssamtaler og tro i hjemmet Ansvarlige ledere: Sokneprest og kapellan Det første møtet med menigheten skjer gjennom dåpssamtalen. Prestene møter foreldre/barn i hjemmene eller i kirken til en samtale om barn, familie og tro. Dette er et viktig møte hvor menighetens tilbud til barn og familier presenteres for første gang. Eget profileringsmateriell er i bruk for å invitere til dåp, informere faddere og gi innspill til trosopplæring i hjemmet i forbindelse med 1, 2 og 3 årsdag for dåp Babysang Ansvarlig leder: Elin Oveland (for barnesekretær). Deltakere: Det har vært til sammen 23 barn på babysang, av disse var 5 deltakene fra andre menigheter. Målgruppe: Babyer og foreldre. Alle døpte barn innen et visst tidsrom ble invitert gjennom brev og informasjon i dåpssamtalen. Formål: Skape en sosial møteplass for foreldre som er hjemme i fødselspermisjon. Lære kristne sanger som også kan brukes hjemme. Arbeidsform: Sang og bevegelse på matter. Matpakkelunsj i peisestuen etterpå. Vi har ikke deltatt på gudstjenester i Vi har prøvd ut babyteaterforestilling, da kom det 20 deltakere i tillegg til menighetens barnehage. Utfordringer: Deltakerantallet på babysang har gått ned i Dette melder Heggedal menighet også om. Vi vet ikke helt grunnen. Vi prøvde med 4 kurs i løpet av året, men det største antall deltakende var 8 babyer på et kurs Småbarnssang Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Leder: Linda Moen, Jon Kippenes og Eva Alice Line. Deltakere: Våren var 14 barn innmeldt og høsten var 15 barn innmeldt. Foreldre er med inn. Målgruppe: Alder 1-3 år Formål: Gi barn og foreldre en god og trygg opplevelse av fellesskap i kirken. Lære bort enkle barnesanger. Tradisjonelle sanger og sanger med kristent innhold. Arbeidsform: Sang og bevegelse, rim og regler. Rytmeinstrumenter, CD spiller og såpebobler. Avslutte med saft og kjeks. Vi ser ikke behov for noen endringer her. Vi har ei stabil barnegruppe. Eva Alice Line blir ikke med oss våren 2015 pga. reise til Brasil. Vi håper å få med en stedfortreder for henne Minigospel Ansvarlig leder: Barnesekretær Kari Bergan. Leder: Maren Røed Larsen. Deltakere: Våren var 17 stk. påmeldt og høsten var 20 stk. påmeldt. Målgruppe: Alder 3-6 år. Formål: Sangglede og kjennskap til kristne sanger. Arbeidsform: Sang og lek. Avslutter med saft og kjeks. Opptreden med Minigospel på barnegudstjenestene 9.februar og 19. oktober, og Østenstaddagen 25. mai Østenstad kirkes barnekor Ansvarlig leder: Kristin Hesselberg Meland Målgruppe: Alder: trinn på skolen Deltakere: Det er ca 12 deltakere i koret

14 14 Mål: Å gi barna sangglede og mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk og bibelspill. Gi kjennskap til kristen tro gjennom sangtekster, bibelfortelling og arbeid med gudstjenester. Østenstad kirkes barnekor ble startet opp igjen i januar 2014 etter et års pause pga kantors sykdom. Vi startet opp i kirken slik at alle skolene skulle få tilbudet om barnekor. Tidligere har koret vært på Vettre skole. Øvelsene er på tirsdag, familiedagen og tilbudet er til barn fra trinn på skolen. Våren 2014 sang koret på gudstjenestene 2. mars og 25. mai. 18. mai framførte de bibelspillet «Amademus» ved gudstjenesten Høsten 2014 framførte de bibelspillet «Den barmhjertige samaritan» ved gudstjeneste 19. oktober. Elles sang de på julemessen, Østenstad sangeri sin julekonsert og første gudstjenesten julaften Tirsdagsmiddag Ansvarlig leder: Ingrid Tellsgård. Deltakere: Mellom 50 og 60 deltakere, barn og voksne frivillige lager middag på omgang, 3 hver gang. Formål: Fellesskap og miljø i kirken, knyttet til barnegruppene på tirsdager. Arbeidsform: Servering og salg av rimelig, sunn og variert middagsmat og frukt til dessert. Felles måltid, mulighet til lek og samtale. Økonomi: Middagen går med noe overskudd. Utfordring: Finne gode, sunne og enkle oppskrifter! Inspirasjonssamling der vi kunne få noe veiledning er et ønske. Det er også en utfordring med beregning slik at det ikke blir mye rester, eller for lite. Målet er å lage og servere miljøvennlig og ikke kaste rester Fortellerstund, Skattekiste samling. Ansvarlig leder: Elin Oveland, Astrid Sætrang Morvik, Karianne Pettersen, Kari Bergan. Målgruppe: Barn og familier som kommer på tirsdagsarrangementene. Formål: å gi deltakerne kjennskap til og kunnskap om bibelens fortellinger, velsignelsen og kirkerommet. Arbeidsform: Vi samles inne i kirkerommet etter middagen, 17.55, starter med sangen «Vi tar hverandres hender». Så finner fortelleren en gjenstand eller flere oppi skattekisten og forteller en fortelling fra Bibelen med denne. Fortellingen tolkes ikke, men får leve i hver tilhørers hjerte og tanke. Utfordring: Det er litt lite tid med 10 minutter, men det er vanskelig å ta tiden fra sangoppleggene eller middagen også! årsfase med Kirkebok Ansvarlig leder: kateket Karianne Pettersen Deltakere: 36 barn deltok i gudstjeneste med utdeling av kirkebok og 25 barn deltok i samling på forhånd. Målgruppe: 4-åringer Formål: Gi foreldre og barn en opplevelse av tilhørighet til kirken og trygghet hos Gud. Kjennskap til bibelfortelling med fokus på Guds omsorg for oss. En gudstjeneste-opplevelse med opplevelse av aktiv deltakelse og positiv oppmerksomhet. Kirkebok som oppfordring og hjelp til trosopplæring i hjemmet. Arbeidsform: Felles middag på samling. Bibelfortelling. Skuespill. Sang og lek. Gudstjeneste der 4-åringene blir presentert og får kirkebok. Utfordring: 4-årsbok er en innarbeidet tradisjon, men får i dag selskap av kirkebokutdelinger ved andre alderstrinn. Det er vanskelig å nå alle med invitasjon, bla på grunn av flytting hos småbarnsfamilier. Vi har positiv erfaring med felles middag og med samling på forhånd, barna blir

15 15 tryggere i kirken og det skaper forventning til gudstjeneste og utdeling når vi samles noen dager på forkant årsfase med Kirkebok Tiltaket med å invitere skolestarterne til «skolestartgudstjeneste» har eksistert siden 2012 i Østenstad menighet. I 2014 hadde vi for første gang en samling knyttet til utdelingen. Den skjedde etter gudstjenesten. Ansvarlig leder: Elin Oveland Deltakere: 23 barn deltok i gudstjeneste med utdeling av kirkebok og 18 barn deltok i samling etterpå.15 % oppmøte av totalt åringer. Målgruppe: 6-åringer/skolestartere Formål: Gi barna kjennskap til og tilhørighet til kirkehuset. Kontaktskapende. Markere skolestart som begivenhet i barnets liv. Kirkebok som oppfordring og hjelp til trosopplæring i hjemmet. Arbeidsform: invitasjon til gudstjeneste og samling under kirkekaffen. Astrid samlet de foresatte og samtalte med dem om det å ha barn, og det å være kristen familie. Elin hadde med seg 6- åringene og introduserte dem for arbeidsboken de fikk sammen med kirkeboken. Utfordring: å stadig nå flere med tiltaket, og at vi skaper relasjoner og kontaktflate for videre møter med menigheten og med Gud! Kirkerottene Ansvarlig leder: Elin Oveland Deltakere: 3 barn fra Østenstad med følge. I tillegg hadde vi 4 andre barn i alderen 4-7 år fra vår menighet. 1 ansatt deltok. Målgruppe: 5-åringer Formål: Breddetiltak for 5-åringer med teaterforestillingen Kirkerottene i Asker kirke sammen med alle menighetene i Asker. Vi hadde en samling med barn og foresatte i forkant av forestillingen. Utfordring: Rekruttere til og bekjentgjøre arrangementet Lys våken (samarbeid med Heggedal menighet) Ansvarlig leder: Elin Oveland (trosopplæring) Antall deltakere: 21 jenter og 20 gutter (hvorav tilsammen 21 fra Østenstad) Antall ledere: 5 ansatte, 16 frivillige ungdommer/ voksne. (til sammen for menighetene) Formål for tiltaket: - Samle menighetenes 11- og 12-åringer - Trosopplæring; frelseshistorien, kirkekunnskap Arbeidsform: Overnattingstur i kirken. Felles måltider, seminarer, gudstjenesteforberedelse og deltakelse, vandring i kirkerommet. Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap, og deles mellom Østenstad og Heggedal. Vi fikk tilskudd til utdeling av salmebok fra kirkerådet, stor suksess! Dig Deeper - Klubb for åringer Ansvarlig leder: Elin Oveland Antall deltakere: 56 barn har vært innom klubben i løpet av året. 7 voksne ledere (foreldre) og 4 miniledere ( åringer). Formål: Barneklubb for åringer. Barna skal få kunnskap om treenigheten, om det å tro og tvile, om det å være en kristen. Barna skal få ferdigheter i å diskutere tema som har med tro og tvil og kristendom å gjøre, samt gjøre seg opp egne meninger. Barna skal få ferdigheter i kristen praksis og tradisjon: Lystenning, bønn, sanger,

16 16 gudstjeneste, advent, jul. Barna skal bli kjent med ulike menneskers tro. Barna skal få praktiske kunnskaper og ferdigheter gjennom aktivitetene vi holder på med. Arbeidsform: Aktivitetsklubb med andakt og kafé. Aktiviteter har vi drevet med er klatring, lek, små filmer, andakt, samtalegrupper. Under andakten har vi holdt på med temaene tro og tvil, og trosbekjennelsens første og andre artikkel, samt Guds kjærlighet. Gleder: vi har fått 5 deltakende foreldre med i opplegget! Økonomisk tilstand: Se trosopplæringens budsjett og regnskap. Særlige utfordringer/ mål fremover: Fortsette minilederarbeidet og gjøre det attraktivt å være med for de eldste barna Cafédralen Ansvarlig leder: Elin Oveland Cafédralvakter: 4 voksne, 7 ungdommer Antall deltakere: Godt og vel 100 innom på årsbasis. Kjerne på stk. Formål for tiltaket: - Salg av pizzaboller og annet etter skoletid og før Ten Sing begynner. - Et tiltak i tillegg til Ten Sing på torsdagene. - Ledertrening for de som driver kafeen. - Trosopplæring i diakonal form. Arbeidsform: Salg og kundebehandling, middagslaging, musikk, mulighet for aktiviteter som spill og Quiz (lite brukt) Bevisst bruk av samtaler som arbeidsform for trosopplæring og diakoni. Mange innom før konfirmasjon. Kunne være i Ten Sing-pausene. Særskilte utfordringer i året som gikk/ tanker om fremtiden: Rekruttere flere vakter særlig jenter. Vi har planer om å legge drift av cafedralen inn under tensingstyret i 2015, samt trekke inn introdeltakere i vaktordningen. Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap KRIK (Kristen idrettskontakt) Ansvarlig leder: Elin Oveland Tiltaket har vært sovende i Vi håper å starte opp en gruppe rundt og i etterkant av konfirmantopplegget KRIK, men vi mangler leder Konfirmasjon Antall: 110 konfirmanter i 2014, 35 på undervisningsgruppe, 75 på musikalprosjekt. Mål: Vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, for at de unge kan leve i menighetens fellesskap og vokse som Jesu Kristi disipler (PKT -98) Vi har alle våre konfirmanter i undervisning fra januar til september, med konfirmasjon i september. Tensing-konfirmantene har forestillinger i forkant av konfirmasjonen. Vi har fortsatt et todelt linjedelt opplegg, men i år er begge for første gang basert på sommerleir. 1) Tensing-konfirmanter 2) KRIK-konfirmanter Arbeidsform: Undervisning og gruppesamtaler. Gudstjenester. Konfirmasjonsleir på sommeren. Deltakelse i KNs Fasteaksjon Andaktsliv / kveldsgudstjeneste med forkynnelse ved unge medarbeidere. Temasamlinger. Samarbeid med Østenstad tensing og med KRIK Norge. 40 voksne er engasjert i en egen bønnetjeneste for konfirmantene.

17 17 Særskilte begivenheter: Vi hadde for første gang to helt parallelle, linjedelte tilbud med hver sin sommerleir. 1) Tensing-konfirmanter: Denne gruppen er en videreføring av det tradisjonelle musikalprosjektet, der konfirmantene er sammen med tensing på alle samlinger, forbereder og setter opp en forestilling, og reiser på sommerleir sammen med menighetens ungdomsledere til Gulsrud leirsted en uke i august. Denne leiren er blitt en kombinasjon av konfirmantleir og øvelsesleir til forestilling. Årets forestilling het: «Vil du bli misjonær» og handlet om Paulus liv og tro. Forestillingen var helt egenprodusert, alt drama var skrevet av våre egne ungdomsledere. 2) KRIK-konfirmanter: Denne gruppen har temasamlinger med kateket og prest, + litt sportsaktiviteter med ungdomsledere. De reiser på sommerleir i regi av KRIK Norge: Action! Dette er en landsleir som KRIK Norge arrangerer i Bø i Telemark, med 1000 deltakere i alderen år. Utfordringer framover: Arbeidet er helt avhengig av frivillige medarbeidere! Musikalprosjektet har fått nye utfordringer med omleggingen, blant annet har vi fått betraktelig større konfirmantgrupper inn i TenSing. Dette er særdeles hyggelig, men krevende. Vi har unge og engasjerte ledere som må tas vare på. Et stabilt og svært aktivt voksenlederteam har vært bærende i arbeidet også i 2014, men dette trenger nå fornying. KRIK-tilbud har vist seg å være svært populært blant konfirmanter, men vi mangler en lokal KRIK-gruppe. Vår målsetting ved omlegging var å bygge opp en liten lokal KRIK gruppe i menigheten som konfirmantene kunne ha fellesskap med i konfirmasjonstiden og rekrutteres over i etterpå, på samme måten som med tensing. Vi mangler imidlertid ledelse til en slik gruppe, og har ikke klart å få det til. Derfor er det foreløpig lite idrettspreg på dette opplegget, og vi har ikke klart å rekruttere 2014-konfirmanter videre etter konfirmasjonen, til tross for at dette var positive og engasjerte ungdommer Lederkurs InTro Ansvarlig leder: Karianne Pettersen, i samarbeid med Øyvind Kvamme Deltakere: 28 deltakere i Formål: Rekruttere fjorårskonfirmanter til aktive deltakere og medarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. Styrke kristen tro og kunnskap, legge til rette for personlig og åndelig / trosmessig utvikling. Utfordring til ansvar, teamarbeid og ledelse. Arbeidsform: Kurskvelder. Weekendtur på fjellet. Undervisning, samtale og øvelser / aktiviteter. Praksisoppgave på konfirmantleir og i ungdomsarbeidet eller barnearbeidet, med veiledning. Utfordringer: Kurset er en bro fra konfirmantarbeidet over i menighetens ungdomsarbeid. Vi jobber med utvikling, både personlig og åndelig, samtidig vil det være slik at noen ønsker å fortsette i et miljø de har trivdes i gjennom sin konfirmasjonstid, men er kanskje ikke klare for lederrolle ennå. Siste år var det en stor gruppe deltakere, noe som var svært hyggelig! Minilederkurs Ansvarlig leder: Elin Oveland Antall deltakere: 0 Formål for tiltaket: Enkel lederopplæring med tema: Jeg- en leder, å ta ansvar, jeg og de andre. Arbeidsform: Undervisning, refleksjonssamtaler og praksis med tilbakemelding. Særskilte utfordringer i året som gikk: Ingen deltakere. Økonomiske tilstand: Ingen utgifter denne gangen. Særlige utfordringer/ mål fremover: Minilederkurs (MILK) starter opp i februar 2015 hvis det er deltakere.

18 8.21. Lederkurs LIV Ansvarlig leder: Siv Mari Gabrielsson og Øyvind Kvamme. Liv-kurs hører inn under ungdomsarbeiderens arbeidsområde, men var våren 2014 delegert til Siv Mari, som er en del av Ten Sings voksenlederteam. Øyvind Kvamme hadde ansvaret høsten 2014, for nytt kurs (disse kursene følger skoleår, ikke kalenderår, det er derfor to ulike kurs i løpet av hvert kalenderår) 18 Arbeidsform: LIV er et toårig lederkurs for ungdommer i regi av Asker og Bærum krets av KFUK-M. Kurset består av fire kurshelger felles med ungdom fra kretsen, pluss temasamlinger med lokal gruppe for hver menighet. Kretsen har ansvar for helgene, mens lokal ansvarlig leder har ansvar for temasamlingene med sin gruppe, samt individuell veiledning og oppfølging. Andre kursår har deltakerne praksisoppgave med veiledning i sin lokalmenighet, pluss en (frivillig) utenlandstur / seminar, i kretsregi. Formål: Kurset fokuserer på kristen tro, personlighetsutvikling og lederfag. Målet er å gi ballast, kunnskap og erfaring med lederoppgaver i barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Kurset skal være til vekst for deltakerne selv, og sette dem i stand til å bidra positivt med sine egenskaper og gaver som leder i et miljø. Kurset er basert på Norges KFUK/KFUMs ideologi og helhetstenkning. Antall deltakere fra Østenstad menighet: 7 deltakere våren 2014, 8 deltakere høsten Utfordringer: LIV er et godt kurskonsept med lange tradisjoner og godt omdømme i ungdomsmiljøet! Vi har gjennom mange år sett gode resultater fra LIV, både individuelt for deltakerne og i miljøet. Det er imidlertid et ressurskrevende kurs, både økonomisk og med tanke på anvendt tid. Det kan være vanskelig for noen å delta av den grunn. Det er også en plassbegrensning for hver menighet, og utvelgelse av deltakere kan være en krevende prosess som kan oppleves svært urettferdig for ungdommer som ikke får plass. Dette ble en ekstra utfordring for Østenstad i år, da vi fikk svært mange fjorårskonfirmanter på minilederkurs (INTRO), og bare et fåtall av dem vil kunne få plass videre på LIV Medarbeiderweekend Vi gjennomførte en ny medarbeiderhelg i Karlskoga, Sverige 26 ungdommer var en helg på BodaBorg senteret i Karlskoga, til fellesskap, aktiviteter og øvelser og bibelgrupper. Tema for turen var teambygging og: «Jesus hvem var han». Turer og samlinger der ungdommene får tid til eget fellesskap og kan være deltakere, ikke ansvarlige ledere, er svært verdifullt og viktig i ungdomsarbeidet! Disse turene til BodaBorg har vært spesielt verdifulle for å jobbe med både sosialt og åndelig fellesskap, vi har hatt et helt spesielt kristent fellesskap og åpenhet på disse turene over svenskegrensen! Vi har som mål å kunne gjennomføre medarbeiderweekend årlig / jevnlig framover Østenstad Ten Sing Pappas Barn Styresammensetning Styreleder: Oscar Østvold 17 år Nestleder: Thomas Ax Gulbransrød 16 år Styremedlem: Cajsa Ryrfors Wien 16 år Styremedlem: Johannes Kvamme 18 år Styremedlem: Andreas Falch Pettersen 18 år Styremedlem: Lars Aurud 16 år Ungdomsarbeider: Øyvind Kvamme 23 år

19 19 Antall deltakere: 71 (inkludert 5 voksenledere). Ten Sings medlemstall øker for hvert år, noe vi er veldig fornøyde med. Formål: Styrets formål er å utarbeide semesterplaner, styre økonomi og styrke miljøet i Ten Sing. Pappas Barns visjon er: «Vi ønsker at alle som kommer til Pappas Barn skal oppleve trygghet, et inkluderende fellesskap og at man kan utvikle troen sin.» Arbeidsform: Kor, drama, dans, band, teknikk, foto og andaktsgruppe. Særskilte begivenheter/ satsingsområder: Av særskilte begivenheter fra 2014 er det flere arrangementer som bør trekkes fram. Konfirmantopplegget begynte i februar og resulterte i forestillingen «Vil du bli Misjonær? Saulus tar utfordringen» i september. Vi hadde også Ten Sings årlige påskeleir, en tur til Nordmarkskapellet der det sosiale står i fokus. I april var det Gospelnight i kirken sammen med andre Ten Sing- kor fra Asker. I desember satt vi opp en julekonsert med både sang, dans og drama. Halvparten av inntektene gikk til Kirkens Bymisjon. Økonomisk tilstand: I år har økonomien gått bra, på grunn av mer utleie av teknisk utstyr enn forventet. Totalt kr i overskudd i Musikalen isolert sett gikk kr i overskudd. Mål for tiden fremover: Årets konfirmanter kommer i midten av februar 2015 og vi skal ha kickoff med dem en helg etter vinterferien. Sammen vil vi sette opp en forestilling i september. Det er i år også planer om påskeleir og Gospelnight med andre kirker i Asker. Vi planlegger også å arrangere ulike kvelder og turer som vil øke trivselen i gruppen. Vi ønsker fortsatt å være et sted med et godt felleskap hvor alle er velkommen og hvor alle skal trives. Særskilte utfordringer: Vi har fått en veldig stor ledergruppe noe som medfører at ikke alle får like mange arbeidsoppgaver. Det fører også til at vi må bruke mer penger på å sende ledere ut på kurs (f.eks. direksjon til koret) dette fører til at det går litt dårligere økonomisk. Vi vil at alle skal få den samme oppfølgingen og at alle lederne skal føle at de gjør en viktig jobb Hybelkurs Ansvarlig leder: Undervisningsforum i Asker prosti/ Elin Oveland Sted: Holmen kirke Antall deltakere: ca15 stk til sammen fra hele prostiet og 4 fra Østenstad. Formål for tiltaket: - Samle dem som snart skal «ut i verden» - Kurs i økonomiforvaltning, matlaging og «hvordan ta med seg troen videre i livet som student» - Gudstjeneste med fokus på tiden fremover og velsignelse av deltakerne. Arbeidsform: felles måltid, 3 seminarer og en kveldsgudstjeneste. Særskilte utfordringer i året som gikk/ tanker om fremtiden: få opp deltakelsen på arrangementet. Økonomisk tilstand: Tiltaket går inn under trosopplæringens budsjett og regnskap og deles på av prostiets 5 menigheter Blakstadspeiderne Medlemmer: Speiderne har arbeid for tre aldersklasser Stifinnere (4.-5.-klasse) Vandrere (6.-9. klasse) Rovere (10. klasse->)

20 20 Ved utgangen av 2014 var vi totalt 23 medlemmer, en økning på 2 fra i fjor. Av disse er 8 Rovere og ledere og 10 Vandrere, og 5 er stifinnere. Særlig gledelig er det at antallet vandrere og stifinnere har økt. Aktiviteter Speideråret består av ukentlige møter og jevnlige turer. Ukemøtene holdes vekselvis i Østenstad kirke og ute i felten. Til innemøtene bruker vi speiderrommet i kirkekjelleren. Dette fungerer stort sett bra, men som tidligere er det viktig at dette rommet ikke plutselig er brukt til andre ting som f.eks. lager. På tursiden nevner vi hyttetur til speiderhytta ved Fløyta og Holmenspeidernes hytte på Furuåsen, rafting i Dagali. Årets høydepunk var uten til sommerleiren på Vettre. Denne var meget vellykket totalt sett og for Blakstadspeiderne spesielt. Litt ny rekrutering har det også ført med seg. Turer er en viktig del av speiderarbeidet ungdommene lærer å ta ansvar, blir godt kjent og får mange praktiske utfordringer. Speiderhytta Vår drøyt 50-årgamle speiderhytte ved Fløyta i Vestmarka brukes jevnlig, men kunne gjerne bli brukt mer. Dessverre er selve tømmeret (hytta er laftet) feilbehandlet med alt for tett maling tidligere slik at det er en del råte i veggene. Det medfører at i løpet av en 5-10 års periode må det gjøres et omfattende arbeid om ikke hytta skal ødelegges. Ledere Speideren er en foreldre- og ungdomsdrevet aktivitet, kun basert på frivillige medarbeidere. I 2014 har Terje Berntsen med Marte Walmsness, Ole Marius Bay og Linnea Bostad som troppsassistenter. Trude Mørk har vært kasserer. Anders Østeby fra Blakstadspeiderne er fortsatt landssjef i Norges KFUK-KFUM speidere. 9. ØSTENSTAD MENIGHETS BARNEHAGE Barnehagens styrer: Anne Davidsen Barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling: May Lill Tørnblom Assistenter: Helén Kramer, Jeanne Wickstrøm, Jessica Gomez Rios (Ekstraressurs fra Asker kommune) Renholder: Jessica Gomez Rios Barnehagen hadde fra januar til juni 15 barn, 4 av disse var under 3 år. Fra august har vi hatt 13 barn og 5 av dem var under 3 år. Førskolegruppen teller i år 3 barn. Disse har et eget skoleforberedende opplegg og det er fint å ha en såpass stor gruppe. Målet for Østenstad menighets barnehage er i det store og hele å gi barn et godt pedagogisk tilbud innenfor en kristen ramme, være en del av menighetens trosopplæring, og gi foreldrene en visshet om at barnehagen er et godt og trygt sted å være.. Barnehagens satsningsområde er FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET. Vi er ute hver dag og har en turdag i uka vår og høst. Gjennomgangstemaet var for våren Snakkepakken et opplegg for å fremme språkutviklingen, og for høsten har det vært Nyere norsk barnelitteratur. Vi har også fortsatt hatt fokus på «Drømmen om det gode», et opplegg som hjelper barna til å «roe ned» i en stressende hverdag. Barnehagens økonomi har endret seg etter at statstilskuddet ble borte og kommunen har overtatt fordeling av midlene. Samarbeidsutvalget har vedtatt at foreldrebetalingen må heves fra august Barnehagens utfordring har vært/er å fylle opp plassene.

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2012 Alterkorset i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Østenstad menighetsråd

Østenstad menighetsråd MØTEREFERAT TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no ARKIVKODE Møtedato: 9.desember 2009 012.1 Åpen GRADERING

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2010 Lysskulpur på Østenstad kirkegård, avduket Allehelgensdagen VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE. Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være.

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE. Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være. ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2009 VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad menighet skal være både et sted å lære og et sted å være. Vår kirke et møtested for alle i kjærlighet og tro som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD P R O T O K O L L GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD P R O T O K O L L GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato:

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD P R O T O K O L L GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet.asker@kirken.no Møtedato:

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø.

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø. Årsrapport for DIAKONI I BODØ 2009 Innledning. Diakoni i Bodø har en egen diakoniplan som er planleggings og styringsverktøyet for virksomheten/prosjektet. Planen vektlegger felles diakonale utfordringer

Detaljer

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Hvorfor konfirmere seg? Tradisjon Lurer på ting, ønsker å finne ut mer Tro Har lyst på konfirmasjonsfest Innhold Kjennskap til kristen tro og tenkning Variert

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD D E N N O R S K E K I R K E Ø s t e n s t a d m e n i g h e t G u d o l f B l a k s t a d s v e i 4 0, 1 3 9 2 V e t t r e O s t e n s t a d. m e n i g h e t @ a s k e r. k i r k e n. n o Protokoll fra

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆRENDE ORIENTERING ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL P R O T O K O L L Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer