i Fredrikstad Menighetsbladet nr årgang Aerobirds Konfirmasjon Friluftsgudstjeneste Vårtegn, lys og liv Foto: Tom Hasselgård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 2-2005 46. årgang Aerobirds Konfirmasjon Friluftsgudstjeneste Vårtegn, lys og liv Foto: Tom Hasselgård"

Transkript

1 i Fredrikstad Menighetsbladet nr årgang Aerobirds Konfirmasjon Friluftsgudstjeneste Foto: Tom Hasselgård Vårtegn, lys og liv

2 2 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Fredrikstad menighet Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad Kirkens kontor : Telefon i vestibyle : Telefaks : Menighetsarbeider Eva Kinn He : Ungdomsarbeider Mona Hjelseng : Mobil : Eldsteråd Kaare Breda (leder) : Diakoner: Knut-Erik Kinn (leder) : Omsorgsdiakoner Bente Johansen (leder) : Menighetens kasserer: Elsa Simonsen : Menighetens konto: Menighetsbladets konto: Søndagsskolen Tove Rygh deflon : Barneforeningen : Bente Johansen : Fredagsklubben : Jens Espeland : Monas klubb Mona Hjelseng : Speider n Bjørn Gabrielsen : Unity Margrethe B. Begby : Mannsmusikken Øivind Eriksen : PLUSS Bjørg Larsen : Dorkas Karin Hansen Formiddagstreff Gerd og Øivind Eriksen : Menighetsbladets redaksjon Eva Kinn He, Per Eriksen, Halvor de Flon og Tom Hasselgård. En situasjonsrapport for de siste tre uker De siste tre uker har jeg vært med på ganske mange arrangementer i Frikirken. Flere enn jeg pleier over et så kort tidsrom. Kanskje flere enn jeg til sammen har vært med på det siste halvår. La meg si det med en gang; det har vært en god opplevelse! Det har vært meningsfullt. Jeg har fått noe, det har berørt meg. Det meste er det vanskelig å stille seg likegyldig til. Hvorfor vet jeg egentlig ikke. Men det kan ha noe å gjøre med at det har vært viktige ting for mitt liv og det jeg regner som mine verdier. Det første jeg tenker på er konfirmasjonsgudstjenesten 24. april. Flotte ungdommer presenter sine tanker og refleksjoner over sentrale tema med engasjement og på sin måte. Rammene var også de beste med kjempefin sang av noen av menighetens gode sangere, og det hele ledet av eldste Per og ungdomsarbeider Mona. Jeg tenkte at dette gir håp for en menighet; Engasjert ungdom og stødige voksne. Kreativitet og stabilt engasjement hånd i hånd. Søndagen etter ble det for første gang i menighetens historie arrangert solidaritetsgudstjeneste 1. mai. Solidaritet har sikkert vært tema tidligere også på forskjellige måter, men det var visstnok første gang det ble arrangert en slik gudstjeneste denne datoen. Med innlagt fredsmarsj etterfulgt av en samtale om fred og om fredsengasjement. Med en preken som oppfordret oss sterkt til solidaritet og engasjement i samfunnsspørsmål som fattigdomsbekjempelse og urettferdighet. Den som forlot møtet uberørt har enten sovet eller vært utstyrt med et hjerte av stein. Senere samme kveld var jeg til stede på menighetsmøte hvor menigheten valgte ny pastor. Et dristig, men godt gjennomarbeidet forslag om å kalle Yngvar Nilsen, 24 år og nyutdannet teolog fra Flekkerøya ved Kristiansand. Dristig fordi dette er en ung mann som er ukjent for menigheten og kirkesamfunnet for øvrig. Godt gjennomarbeidet fordi eldsterådet la frem gode, men også balanserte argumenter. Slikt vekker tillit. Nå er det opp til menigheten og den nye pastoren sammen å skape et samarbeidsklima som kan være til menighetens beste. Av en tidligere veileder i min utdanning til familieterapeut lærte jeg at det ikke finnes noe slikt som en umulig familie, klient, eller et håpløst par. Møter jeg folk med et kritisk blikk eller en negativ holdning mettet av egne fordommer blir jeg aldri kjent med de gode sidene. Leter jeg på vrangsiden så finner jeg som regel det vrange. Leter jeg heller etter det gode vil jeg alltid finne noe å glede meg over. Jeg har også opplevd gudstjeneste i det fri med haglevær og styrtregn. Speidere, ledere og foreldre så ganske trøtte ut etter en altfor kort natt, men allikevel fornøyde og glade fordi det er fint å være sammen. Det siste jeg har opplevd i kirken var en Taize-gudstjeneste søndag 8 mai. En gudstjeneste med sang, meditasjon og stillhet som virksomme elementer. Kan stillhet bidra med noe? Ja det kan det! Denne opplevelsen er vanskelig å beskrive fordi ord dårlig kan gjeng de opplevelser som stillhet kan gi. Den bør oppleves og den anbefales. Vel dette var en situasjonsrapport fra meg. Ble du forvirret? Jeg håper du ble mest nysgjerrig! - Halvor de Flon -

3 Andakt Lyset er kommet 1. Joh. 1,5 : Gud er lys. Våren er kommet, og lyset med den. Eller var det kanskje lyset som kom med våren? Lyset som vekker til liv i oss og rundt oss. Jeg har det med å fundere over slike naturfenomener, og de fantastiske gaver Gud gir oss. Et bilde kan aldri dekke, og vanligvis bare gi vage antydninger om den virkelighet som ligger bak. Jeg synes likevel mange trekk ved lyset er svært illustrerende, og kanskje kan de åpne nye perspektiver på Guds storhet for oss. Bare hør her: 1. Lyset er kilde til all næring, og dermed opprettholdelse og videreføring av alt liv på landjorden og de øvre vannmasser. Ved sollysets hjelp skjer fotosyntesen i plantene, som gir næringsgrunnlag for dem selv, for dyr og mennesker. 2. Det er også kilde til våre energiressurser; olje, kull, vannkraft og elektrisitet. Det representerer derfor grunnlaget for all virksomhet på vår klode. 3. Lyset er en betingelse for synsopplevelser, gir mulighet for orientering. Det viser vei. 4. Det åpenbarer skavanker og feil, avslører støv, skitt og urenhet. 5. Det dreper bakterier, desinfiserer og renser. 6. Lyset virker mentalt oppfriskende. 7. Lyset har karakter av noe absolutt over seg. Dets hastighet i det tomme rom er konstant og optimal. Fysiske legemer kan ikke oppnå denne farten. (E = mc 2 ) 8. Lyset som fenomen kan vi ikke fullt ut forstå eller forestille oss. Det har brakt oss til å godta det uanskuelige som virkelig. 9. Lyset er tid- og romløst. Det eksisterer i et nu og er til stede over alt og samtidig. 10. Når lys treffer materie og avleverer energi, skjer det aldri en masse. Den meddeles i energiporsjoner (fotoner) til hver enkelt smådel, hvert atom i stoffet,- porsjoner hvis størrelse er avpasset det individuelle atom. Og lyset har rikholdige fotoner å ta av, svarende til alle regnbuens farger, og kan møte ethvert atoms behov. Foto: Tom Hasselgård Åpb. 22,5 : Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys og lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Tom Hasselgård 3

4 Friluftsgudstjeneste Sol, regn og hagl over friluftsgudstjenes Fra en solfylt start, via en bløt og hutrende gud For andre år på rad var gudstjenesten den andre søndagen i mai flyttet ut til speidernes eget område på Ørmen. Småspeider n hadde overnattet fra lørdag til søndag. Været var fint helt til de første regndråpene begynte å dale omtrent klokka på søndagen stykker hadde samlet seg til en gudstjeneste med frihet som tema på selve frigjøringsdagen 8. mai. 4 Og det ble en kjempefin gudstjeneste. Hilde Elin Aartun Hasselgård holdt dagens andakt. Under åpningen var det oppholdsvær, under prekenen striregnet det og under opplysningene haglet det. Men stemningen var god, og folk tok seg tid til kirkekaffe og boller i det fri. - Per Eriksen -

5 Familiegudstjeneste te stjeneste, og til deilig varm kaffe og bålkos. Vår egen norgesmester! På familiegudstjenesten i april kunne menigheten klappe for Filfa Bullen, menighetens første norgesmester i bryting. Gratulerer, Filfa! Filfa kunne fortelle at det kreves mye trening for å bli best i sin aldersklasse på brytematta, selv om det ikke er så veldig mange jenter som er brytere. På familiegudstjenesten deltok også mange andre av barna i menigheten som driver med ulike former for sport. Her var både fotballspillere, håndballspillere og ishockeyspillere. En flott feiring av livet og kroppen Gud har gitt oss. - Per Eriksen - 5 5

6 Synodemøtet Spennende synodemøte juli samles utsendinger fra alle Frikirkens menigheter til synodemøte i Stavanger. Et synodemøte er det samme som en generalforsamling. I år er det knyttet stor spenning spesielt til en av sakene. Mange håper at Frikirken fra og med i sommer vil åpne opp for å ordinere kvinner. Spørsmålet om kvinner kan bli eldste og pastorer i Frikirken, har vært særdeles mye diskutert de siste årene. Tradisjonelt sett har Frikirken bare brukt menn som eldste og pastorer. På siste synodemøte støttet imidlertid et flertall av utsendingene et forslag om å åpne opp for kvinner i disse posisjonene. Ettersom dette innebærer en forfatningsendring må forslaget på sommerens synodemøte oppnå to tredjedels flertall. nerte kan velges inn i synoderådet. Synoderådets ble opprettet i 1999, samtidig som synodemøtet ble åpnet for representanter som ikke er ordinert. Tidligere var det bare eldste og pastorer som var representert i kirkens generalforsamling. For at synodemøtet skulle åpnes, ble synoderådet opprettet som et kompromiss. Men allerede i 2002 ble synoderådet foreslått nedlagt. Det er dette som i sommer skal opp til andre gangs behandling. Noen ønsker imidlertid å beholde synoderådet, men endre dets mandat. Slik det er i dag er det synoderådet som avgjør læresaker. Et forslag går ut på at de fullt fødselsnummer. For å få tilskudd både fra stat og kommune skal det nå sendes felles krav fra alle menighetene fra kirkesamfunnet sentralt. For at dette skal fungere enklest mulig er det foreslått at Frikirken oppretter et sentralt medlemsregister. Slik det er i dag er det bare den enkelte menighet som har medlemsregister. Da saken ble behandlet i Fredrikstad mente imidlertid flertallet at det er unødvendig å opprette et sentralt register. En av begrunnelsene var at det er vanskelig å vite hva et 6 Fredrikstad Frikirke avholdt sitt menighetsmøte 1. mai. Her var det flertall for å endre forfatningen slik at kvinner kan inneha alle posisjoner i kirkesamfunnet. Menigheten valgte også tre utsendinger som vil stemme for ja til ordinasjon av kvinner. Disse tre ble valgt: Mona Hjelseng, Tommy Johansen og Svein Femtehjell. (Bilder fr.v.) På menighetsmøtet ble også andre saker som skal opp på sommerens synodemøte behandlet. Her er noen av sakene som skal avgjøres i sommer. Synoderådets framtid I Frikirken er det et synoderåd som har ansvaret for å behandle læresaker. Synodemøtet, med utsendinger fra alle menighetene, er kirkesamfunnets øverste besluttende organ. Men noen saker er av en slik karakter at de ikke avgjøres i synodemøtet, men i synoderådet. Synoderådet består av Frikirkens tilsynsmenn, til sammen ti stykker, og av valgte representanter fra hvert tilsynsdistrikt. Bare ordi- bare skal ha en rådgivende funksjon i slike saker, men at selve avgjørelsen ligger i synodemøtet. Det er knyttet nesten like stor spenning til denne saken som til spørsmålet om ordinasjon av kvinner. På menighetsmøtet ønsket flertallet i Fredrikstad å beholde synoderådet, men å endre dets mandat. Opprettelsen av sentralt medlemsregister Det er foretatt endringer i forskrift om trossamfunn som innebærer at alle krav om offentlig tilskudd fra og med 2005 skal følges av elektroniske lister over medlemmer med slikt sentralt register kan brukes til i framtiden. På synodemøtet behandles ellers årsmeldinger fra de ulike virkegrenene i Frikirken, det velges ulike styrer til fellesarbeidet og det tas avgjørelser i en rekke saker av større eller mindre betydning. Arnfinn Løyning, Oslo, og Leif Gunnar Sandvand, Moss, har de siste seks årene utgjort lederduoen i Frikirken. Begge stiller i utgangspunktet til gjenvalg på sommerens møte. Synodemøtet er åpent for alle som vil følge med på forhandlinger og avstemninger, og det er også åpne møter og bibeltimer. Det hele starter med gudstjeneste søndag 3. juli. - Per Eriksen -

7 Solidaritesgudstjeneste Gudstjeneste i solidaritetens og fredens tegn Første mai ble det for første gang i Fredrikstad frikirkes historie feiret solidaritetsgudstjeneste. Gudstjenesten inngikk i serien av Gudstjenester underveis. En samtale om fred på avholdt på podiet mellom Jan kåre Fjeld og Svein Femtehjell. Jan Kåre Fjell er førskolelærer, ansatt på Borge ungdomsskole og kjent i bybildet som initiativtaker til en ukentlig fredsmarsj i Nygaardsgata. I de årene marsjen har ca 2000 deltatt. Oppmøtet hver gang har variert fra 1 til 80. Jan Kåre Fjeld sa blant annet at dette var et lite bidrag for et fred i den store sammenhengen, men at det er et viktig bidrag fordi det er med på øke bevisstheten om fred og hva fred er. Det er en utfordring for alle å bidra til fred den sammenhengen man befinner seg i. Det kan være hjemme, på jobb eller andre steder hvor mennesker er sammen. Forsamlingen ble oppfordret til å delta i fredsmarsjen som går av stablene hver onsdag kl Per Kristian Skauen var dagens taler. Han stilte spørsmålet vår verden er preget av fred, rettferdighet og solidaritet. Videre om det er slik at Kirken skal uttale seg om samfunnsspørsmål. Til det første spørsmålet viste Skauen til mange nedslående beskrivelser og tall om fattigdom og nød. Til det andre ble det pekt på at de som mener at Kirken ikke bør ha fokus på slike spørsmål så kan de ikke ha lest budene, profetene og Bergprekenen særlig godt. Rettferdighet og fred er sentralt alle disse stedene, det samme er oppfordringen til oss om å hevde og leve etter disse prinsippene. Kampen for solidaritet i verden er ikke vunnet! Fredriksstad Mandssangerforening bidro med sang og skramleorkesteret fra samme kor bisto i allsangen. Korsang, preken og samtalen om fred bidro til å peke på dagens sentrale tema: Fred og solidaritet. Vi er alle kalt til å gjøre vårt. - Halvor de Flon - 7

8 Liv og virke Ny pastor Yngvar Nilsen har sagt ja til forespørsel om å bli pastor i Fredrikstad Frikirke. Yngvar er 25 år gammel og nyutdannet teolog fra Menighetsfakultetet. Han er gift med Marianne, og de venter sitt første barn denne sommeren. Den nye pastoren kommer opprinnelig fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, men han har bodd i Oslo de siste årene. Fra august regner Yngvar Nilsen med å være i full aksjon som pastor i Fredrikstad. Menighetsbladet kommer tilbake med intervju med den nye pastoren etter sommeren. Dåp 20. februar ble Julia Bjørke døpt. Foreldre er Kari og Amund Bjørke. Medlemsopptagelse ble Elisabeth Fosseng opptatt i menigheten i fullt medlemskap. Vi ønsker Julia og Elisabeth velkommen i menigheten! Tur til Lisundet små og store har hatt en strålende dag i det fri. Det vil bli båttransport fra Skipstadsand brygge på Asmaløy kl Vi har en enkel familiegudstjeneste kl Etter gudstjenesten tenner vi opp grillene så ta med grillmat. Det er værforbehold og ved regn avlyses turen. Sommerens gudstjenester Også i sommer vil vi ha gudstjenester sammen med Greåker og Sarpsborg menigheter. Dette er en flott mulighet til å feire gudstjeneste sammen med andre Frikirkemenigheter. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om disse gudstjenestene i sommer, og har du plass i bilen ta gjerne noen med deg til Sarpsborg og Greåker! 26. juni og 24. juli blir det gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 3. og 31. juli blir det gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. 10. juli og 7. august blir det gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. 17. juli har vi ingen gudstjeneste, men oppfordrer alle til å delta på gudstjenesten på Oasestevnet i Kongstenhallen. Garderoben I det siste har vi hatt flere besøk i garderoben under gudstjenester og andre arrangement. Bl.a har flere jakker blitt stjålet. Vi oppfordrer igjen til ikke å la verdisaker ligge i garderoben juni tar vi igjen turen til familien Aaleskjærs hytte i Lisundet og har friluftsgudstjeneste der. De siste årene har det vært stor oppslutning om denne turen og både Fra en tidligere tur til Lisundet

9 Økonomi Minneord Gunnar Andreassen døde 12. mai på sykehuset i Fredrikstad, 82 år gammel. Han ble begravet fra Krematoriet 20. mai. Gunnar Andreassen har tilhørt menigheten i fullt medlemskap siden I perioden var han diakon. Sang og musikk betydde mye for han og han var i mange år aktivt med i Vårbud og senere i Mannskoret. Helt til det siste var han trofast med på gudstjenester i kirken. Vi lyser fred over Gunnar Andreassens minne! Litt av hvert fra diakonformannen: Fast givertjeneste Den faste givertjenesten (inkl. gaver til ungdomsarbeider og skattefordel) har vært: Januar , februar , mars , april og hittil Budsjettet for den faste givertjenesten inkl. skattefordel er pr mnd i denne perioden. Hittil ligger vi altså under budsjett. Dette er ikke bra, og utviklingen skremmer. Ettersom det har tatt lengre tid å få ansatt ny pastor enn det vi har lagt til grunn i budsjettet er det ikke noe problem for likviditeten, men det er viktig for resten av året og tiden som ligger foran at vi arbeider oss opp på et høyere nivå. Det er viktig for menigheten og den enkelte at flest mulig er med og at alle gir det han eller hun bør. Til høsten vil aktiviteten bli større og planlagte utgifter kommer. Fom. august skal vi etter planen lønne 4 personer (Yngvar Nilsen 100%, Mona Hjelseng 50%, Eva Kinn He 50% og Eivind Bergem 10%). Etter en gjennomgang av kirken sammen med eksperter innen brannteknikk/regler så er jeg ganske sikker på at vi ikke har budsjettert for høyt når det gjelder brannvarslingsanlegg og omgjøringer ift. trapperom. Vi får nå meget god hjelp til å sette opp dokumnetasjon for å innhente nødvendige anbud. Skattefradrag Husk at for 2005 er satsen for fradrag øket til kr pr skatteyter. Alle som har vært med på ordningen i 2004 er fortsatt automatisk med videre. Dersom du ikke har utnyttet denne muligheten til å få, evt. gi til menigheten, intill 3360 kr uten at det koster deg 1 krone, så ta kontakt. Dugnad Menighetens vårdugnad ble tonet noe ned iår, da vi har noen større arbeider som kommer litt senere. Men...torsdag den 21. april var en fin gjeng i stor aktivitet. Det ble vasket, pusset, fuget, skrudd, justert, kontrollert, skiftet, spist (deilig kveldsmat) og mere til. TAKK for kjempeinnsats. Har du spørsmål om, eller ønsker du hjelp til å komme igang med fast givertjeneste, så ta gjerne kontakt i kirken, på tlf , på mobilnr , på mail eller på min hjemmeadresse Haugerudveien 11, 1619 Fredrikstad. - Knut-Erik Kinn - Menighetsbladet trykkes hos Din Advokatpartner as Advokat Audun Lillestølen ADV.FLM. Line Langnes Adv.flm. Torjus Torjusen Frikirkens medlemmer får 15% på ordinære timepriser. Telefon: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad (Hanco-bygget 1. etg.) 9

10 Annonser Ringtunvn. 9 Postboks Grålum Tlf Tlf. lager/verksted Mobiltlf Borg Technology a.s. Tlf Faks Kristent Arbeid Blant Døve Døve barn på Filippinene søker adoptivforeldre /faddere! Hjelp døve barn til skolegang, bedre liv og møte med Jesus Kristus. Kontakt KABD v/marit Aares Aamodt Herreperveien 30, 1709 Sarpsborg Tlf : Fax : E-post : Brosjyre får du i kirken! Rådgivende Ingeniører Maskinteknikk Bygningsteknikk og Prosjektadministrasjon Glemmengt. 55, Postboks 127, 1601 Fredrikstad KIRKENS SOS I ØSTFOLD Døgnåpen krisetelefon : E-post : Johan Mathisen UR - OPTIKK Nygaardsgt Telefon Arne Stangebysgt Fredrikstad Tlf Fax e-post: Fredrikstad - Tlf Barnetøy 0-8 år Sykepleierartikler Tlf Postboks Fredrikstad Tlf Fax Tlf Fax

11 Program JUNI: Onsdag 01. kl Bønn Fredag 03.-søndag 05. Småspeiderleir Søndag 05. kl Gudstjeneste. Svein Femtehjell taler. Nattverd. Mannsmusikken synger. Barnas åpent hus Mandag 06. kl Formiddagstreff Tirsdag 07. kl Sommeravslutning for barneforeningen kl Sommeravslutning for storspeiderne Onsdag 08. kl Bønn Fredag 10.-søndag 12. Monas klubb. Gøteborgweekend Søndag 12. kl Friluftsgudstjeneste for alle aldre ved Lisundet. Hvis regn gudstjeneste i kirken Onsdag 15. kl Bønn Søndag 19. kl Gudstjeneste. Lars Gøran Moen synger Onsdag 22. kl Bønn Søndag 26. kl Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke Onsdag 29. kl Bønn JULI: Søndag 03. kl Onsdag 06. kl Søndag 10. kl Søndag 17. kl Søndag 24. kl Søndag 31. kl Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke Bønn Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke Vi deltar på gudstjeneste på Oase-stevne i Kongstenhallen Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke AUGUST: Søndag 07. kl Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke Søndag 14. kl Gudstjeneste. Ordinasjon og innsettelse av Yngvar Nilsen. Alf Petter Hammersmark taler Søndag 21. kl Gudstjeneste. Yngvar Nilsen taler. Presentasjon av konfirmantene. Onsdag 24. kl Bønn Fredag 26.-søndag 28. Monas klubb. L og XL. Weekend på Ytterbøl Søndag 28. kl Gudstjeneste Tirsdag 30. kl Dorkas Onsdag 31. kl Bønn 11

12 Konfirmasjon B - blad Returadresse: Apenesgate Fredrikstad org. nr.: Festkonfirmasjon 12 M ed tretten konfirmanter var det ikke rart at kirken var fullsatt og vel så det siste søndag i april. Som vanlig var det konfirmantene selv som hadde ansvaret for mye av det som skjedde under gudstjenesten. Aleksander Åleskjær ledet det hele, mens de andre konfirmantene var delt i tre grupper som presenterte sine svar på spørsmålene om skapelsen, om hva synd er og om hvem Jesus er. De kreative konfirmantene hadde tatt i bruk både film, drama og dialoger for å få fram svarene sine. Ungdomsarbeider Mona Hjelseng har sammen med Eivind Bergem hatt mesteparten av konfirmantundervisningen, og de to sto også for forbønnen for de enkelte konfirmantene. Gudstjenesten var ellers preget av flott sang og musikk, hvor menighetens solister Margrethe Begby, Birgitte Karterud og Kari Bjørke alle imponerte.

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2003 44. årgang Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte som brenner for ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis Konfirmantene

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Misjonsmessa. - den gøyeste kirkedagen. Desember 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet.

Misjonsmessa. - den gøyeste kirkedagen. Desember 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Desember 2014 Nr 10 Årgang 88 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Misjonsmessa - den gøyeste kirkedagen Harv på Hawaii (s 8) På tur til London (14) Speidere i 40

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret:

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret: Menighetsblad Menighetsblad Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40 I dette nummeret: Menighetsnytt Pastorhjørnet Barneleir på Fredtun I tro Kr.Himmelfartsstevne Kirketrim

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Ungdomskor på Oslotur De sang i Oslo Østre Frikirke, og koste seg på Mamma Mia Side 8. November 2009 Nr 9 Årgang 83

Ungdomskor på Oslotur De sang i Oslo Østre Frikirke, og koste seg på Mamma Mia Side 8. November 2009 Nr 9 Årgang 83 November 2009 Nr 9 Årgang 83 Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Side 2 Edith i 100 Side 4 Seniorforum Side 9 Alle Helgens dag Foto: Kjetil Ringøen Ungdomskor på

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Møt foreldrene Se side 4 Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Påskespill s 6 Misjonskirkene: Arendal misjonskirke Stiftet

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer