Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar Olav Larsen fra Verdal og bluespianisten Daniel Trustrup Røssing fra Levanger. Deres samspill kjennetegnes av elegant felespill og raffinert og originalt pianoakkompagnement, som er utviklet gjennom mer enn 20 års samspill. Einar Olavs yngste bror, Audun, på kontrabass, er sistemann i denne trioen. De har også med seg Jeanette Hoseth på sang. Hun KOMMUNALE MØTER: har spilt i mange musikaler i NordTrøndelag, nå sist hovedrollen Kommunestyret 7. mai Ronja i «Vinsjan på kaia», som har gått for fulle hus i Verdal. Arrangementet er et samarbeid mellom Den kulturelle spaserstokken og Frivilligsentralen. Frivilligkafeen flyttes opp til kafeen på samfunnshuset tirsdag 19. mai, der kaffesalget starter kl Konserten starter kl Gratis inngang for alle. Velkommen! Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Møtene er åpne for publikum. Møtepapirer blir til hver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommunens nettside: Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Kommunereform og bomvei Med både fylkesmønstringen i UKM, revy og sangopplevelser unnagjort i april, vet vi at mai måned står for døra og den gjør skogen atter grønn, slik det står i sangen. En ny snøfattig vinter har likevel gitt oss tilsvarende mye nedbør, men da i form av regn. Så nå trenger vi noen fine og varme maidager som en forsmak på sommeren. I april har kommunen gjennomført informasjonsmøter rundt om i kommunen hvor kommunereformen har vært tema. I skrivende stund er ikke resultatet av disse møtene kjent, så det må en komme tilbake til, men at det er interessante og nyttige innspill i den videre prosessen er jeg ikke i tvil om. Når det gjelder alternativene i ny kommunestruktur kommunestyret så langt har hatt på blokka, er det allerede kjent at det såkalte stor-alternativet med 11 Namdalskommuner, er lagt på is og anses som uaktuelt. Vi har ellers ventet lenge på Oppgavemeldingen statsråden hadde bebudet skulle komme, og som skulle vise hvilke oppgaver de såkalte nye robuste kommunene skulle få. Med unntak av overtakelse av videregående skoler og kollektivtransport, var det oppgaver også Namdalseid kommune kunne ta ansvar for, fordi det i stor grad handler om nye forvaltningsoppgaver. Litt artig var det også å registrere at en ny oppgave kommunene skulle få var at ordfører kunne foreta borgerlige vigsler hvor par som skal gifte seg borgerlig kan velge om det skal forgå i en båt på sjøen, på en fjelltopp eller hvor de måtte ønske. I spørreundersøkelsen som ble foretatt i kommunene i Nord- Trøndelag i mars, svarte 55% av de som ble spurt i Namdalseid nei på spørsmålet om deling av kommunen i en ny kommunestruktur. Det er også verdt å merke seg at signalene fra Steinkjer ikke er et rungende ja til at Namdalseid kan bli en del av Steinkjer kommune, men at de kan tenke seg deler av vår kommune. Samtidig er signalene om muligheten for at kommunene Flatanger og Osen kan bli slått sammen med Steinkjer, svært tydelig på at det ikke er ønskelig. Kommunestyret vil i sitt møte i juni bli presentert en oppsummering av folkemøtene, utredningsarbeidet i alternativet Osen, Flatanger og Namdalseid, og status når det gjelder muligheten for å se sørover og nordover. Vi har fremdeles, i likhet med de fleste andre kommuner, med oss alternativet med å bestå som egen kommune. Så har jo Bompengeprosjektet FV17 Steinkjer Namsos samt ny FV720 til Malm blomstret opp igjen, hvor kommunene Steinkjer og Verran har behandlet forslaget fra Statens vegvesen og gitt sin tilslutning til det. Fylkestinget behandler saken 29. april. Jeg får ikke med meg vedtaket før Melkrampa går i trykken, men innstillingen fra Fylkesrådet er at bomstasjonen i Sprova plasseres slik at innbyggerne i Namdalseid kommune, og spesielt de som bor i Almlia, ikke skal betale bompenger ved kjøring innen kommunens grenser. Vi har lenge følt at dette har vært et Steinkjer Verranprosjekt. Bekreftelsen på det ser en jo i forslaget, som viser at hvis kostnadsrammen for prosjektet sprekker og noe må kuttes, skal kuttene skje på FV17. Dette er med på å redusere fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. Det betyr at ny FV720 til Malm prioriteres fremfor Rett, Slett og Sikker vei Steinkjer Namsos. Vi har sendt en uttalelse til Fylkeskommunen hvor vi har krevd endret plassering av bomstasjon i Sprova, at FV720 til Malm må stå øverst på kuttlista, og at betalingssatsene må endres slik at de med størst nytte/ fordel betaler mest, dvs trafikken mellom Steinkjer og Verran. Det gjenstår å se hva som blir utfallet, men vi har en plan B når det gjelder skjebnen til resten av prosjektet. I neste utgave av Melkrampa vil jeg bl.a komme med informasjon om status opprydding og sikringstiltak på Statland som følge av raset. Ønsker alle en fin 17- mai! Ord på veien: Livet har to regler: Nr 1 Gi aldri opp, Nr 2- Husk alltid regel nr 1. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Lisbeth Lein, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og psykisk helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent hver onsdag i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Aktiviteter på Dagsenteret i mai Torsdag 5.5. Strikkekaffe kl Onsdag 13.5.: Kunnskapstevling v/sissel kl Tirsdag 19.5: Bibliotekdag kl Velkommen på Dagsenteret! Drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur Namdalseid kulturskole Påmeldingsfrist i kulturskolen for skoleåret 2015/2016 er 15. mai. Skjema deles ut på skolene og legges også ut på kommunens hjemmesider. Mer informasjon finner du på påmeldingsskjemaet. Kulturskolerektor I løpet av kort tid vil Namdalseid kommune lyse ut åpen anbudskonkurranse for kjøp av varer og tjenester for drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur. Følg med på Doffin, NA og TA for mer informasjon. Teknisk, kultur og service Oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av Statland I hht i plan og bygningsloven varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av Nord- Statland. På grunn av omstendighetene, hvor det undersjøiske raset endret forutsetningene for eksisterende planer betraktelig, er det behov for å tilpasse eksisterende situasjon til de gjeldende og påbegynte planene som foreligger for området. Planområdet er begrenset av veien til Sjøtrøa mot vest hvor den følger tidligere regulert vei mot sør. Området er på ca. 93 dekar. Den endelige planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Nord-Statland sentrum, vedtatt , for det varslede området. Planen vil også ta opp i seg endringer knyttet til planforslaget for Langvika 2. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse, småbåthavn/-er, parkering, naust og kombinert bolig/ fritidsbebyggelse. Innspill til planarbeidet ønskes, senest innen 30. mai For bedre kartutsnitt, se kommunens hjemmeside: Rådmannen Side 4

5 Mobildekning bygdefiber i Namdalseid kommune Namdalseid kommune i samarbeid med Utviklingskontoret i Midtre Namdal samkommune ønsker å foreta en ny kartlegging over områder i Namdalseid kommune hvor mobildekningen er dårlig og/eller mangler dekning. Dette for å kunne utfordre mobiloperatører til å bygge ut både kapasitet og dekningsgrad. Ta kontakt med Håvard Vannebo, (se kontaktinfo nedenfor.) I tillegg ønsker vi å kartlegge behovet og interessen for breibåndsutbygging i områder som ikke har dette i dag. Et stort prosjekt er gjennomført i Namdalseid kommune, Bygdefiber på Søreidet og andre prosjekter vil, hvis stor nok interesse, bli utbygd etter samme mal. Vi ønsker kontakt med personer som kan ta en oppmannsrolle i si grend, for sammen med kommunen og Utviklingskontoret registrere interessen for utbygging av bygdefiber. Ønsker du å ta en oppmannsrolle i din grend ta kontakt med MNS Utvikling v/håvard Vannebo, mobil eller e.post Namdalseid kommune MNS Utvikling Frivilligsentralen Frivilligsentralens styre Vi har nå fått et styre for frivilligsentralen. Styret består av to politiske representanter, en fra kommunens administrasjon og to fra frivilligheten. Politiske representanter: Arne Bratberg (styreleder) Tone Beate Fossli Vara: Nina Edel Damås Administrativ representant Brit Randi Sæther Pedersen Vara: Lisbeth Lein Representanter fra frivillige: Kari Anne Elden Iver Martin Berre Vara: May Lillian Stakset Dahl Styret skal være med på å utvikle frivilligsentralen til alles beste sammen med daglig leder Monica Sotberg. Vi er her for dere, så ta kontakt for ris og ros, forslag til aktiviteter og andre idéer du sitter inne med! Husk åpen kafé hver tirsdag! Hver tirsdag har kaféen vår åpen mellom kl og Alle er hjertelig velkomne innom for kaffe med noe godt attåt! Seniorsurf Vil du delta eller hjelpe til? Velkommen på seniorsurf annenhver torsdag kl Tirsdag 19. mai blir det også konsert på frivilligsentralen! Se mer info på forsiden av Melkrampa! Tema i mai og juni: Overføring av bilder fra kamera til pc (ta med kamera og kabel) Bildebehandling med Picasa Backup av filer og bilder Side 5

6 Lag og foreninger 17. mai på Namdalseid Kl : Namdalseid Musikklag spiller ved Helsetunet. Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Åpning av kaffesalg i Samfunnshuset. Oppstilling av 17.mai-toget ved Samfunnshuset 17. mai-toget går til kirka. Stopp ved Helsetunet. Familiegudstjeneste i Namdalseid kirke. Åpning for middagssalg i Samfunnshuset. Barnehagen synger. Tale for dagen. Bevertning til barna. Natursti og leker Fotballkamp i Kariskogen mellom elever i 7. klasse og foreldrene. Familiekveld med underholdning i Samfunnshuset. Side 6 Diskotek på Nåva etter underholdningen. Salg av billetter fra kl , Voksne kr 70,-, barn kr. 30,- og familie kr. 200,- Gratis for barn under skolealder. Små og store ønskes velkommen til en flott 17. maifeiring! Hilsen 17. maikomitéen, 7. klasse ved Namdalseid skole Side 6

7 Lag og foreninger Takk! Håndball gruppa vil rette en spesiell takk til de som har sponsa håndballgruppa sist sesong: Namdalseid idrettslag, Namdalseid kommune, Namdalseid skogservice, Namdalseid bygdekvinnelag, Bondelaget, Tore Kaldahl, Ottar Anton Kaldahl. Takk til foreldre som har støtta opp under cuper og bidratt til at barna har trivdes. Søndagsskole Søndagsskole 31. mai og 21. juni. Samlingene blir hjemme hos Margrethe og Helge Tore Høyland, kl Søndagsskolen på Sjøåsen, NLM Konsert i Namdalseid kirke Søndag 10. mai kl kommer det nyetablerte koret NAMDAL VOKALENSEMBLE til Namdalseid kirke for å holde konsert. Koret består av 17 sangere fra hele Namdalen, og 4 av sangerne kommer fra Namdalseid! Initiativtaker til koret er anerkjente Tor Halvard Nilsen, og det er han som dirigerer og inspirerer koret. Vi har siden august i fjor øvd på et bredt repertoar, så her vil du få høre folkemusikk, kirkemusikk og popmusikk! Vi synger kun A cappella (bare vokalstemmer), så dette blir en konsert som Namdalseid aldri tidligere har hørt maken til! Hjertelig velkommen til vår ilddåp, vi gleder oss til å presentere oss for publikum! Senk skuldrene, og la tonene massere sjelen! Inngang 200,Velkommen!

8 Lag og foreninger Lørdagskafè Mental Helse Namdalseid inviterer alle Eidbygg til lørdagskafé 2. mai. Kaféen er åpen mellom klokka og i Ungdoms- og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. Langøren gartneri selger blomster, og det blir også loddsalg, musikk, info m.m. Til barna har vi tegnesaker, og så vil det være mulig å få prøve enkel yoga. Vi starter kl Ta på behagelige klær og ha med noe å ligge på (matte, håndkle e.l.). Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid! Husk kontanter! Sommeraktiviteter i Hageselskapets regi Gla dag 6. juni I år gjør vi en vri på vår aktivitet på Gla dan. Vi prøver oss med en plantetombola. Vi selger lodd fra tønne med planter som gevinst. Vi tar imot planter som før; De må være potta, og merka med navn slik at vinnerne kan overta dem etter hvert. Plantene må leveres ved Hageselskapets paviljong kvelden før Gla dan mellom kl Handledag på Langøren Gartneri. Ved framvisning av medlemskort får Hageselskapets medlemmer 20 % rabatt på sommerblomster og 10 % rabatt på utepotter. Dette gjelder 2 kjøp i mai/juni. Årets dugnad blir på Kløvertunet. Dagen kunngjøres senere. Sommertur til Verdal 4. juli. Vi besøker «Nordens fineste hage» hos Perly og Øyvind Olsen, samt besøk hos «Betongdamene». Nærmere kunngjøring senere. Studiearbeidet er i startgropa: Kurs i pilfletting er fulltegna Kjøkkenhage med urter og smågrønnsaker starter vi opp med snarest. Misjonsfest og Pinsestevne Misjonsfest på Solberg bedehus lørdag 2 mai kl ved misjonær Arnfinn Røyland. Velkommen! Pinsestevne på Solberg 1 pinsedag kl Tale av Oddmund Sørli, sang av Oddmund og Lise Taraldsen. Velkommen! Kontaktinformasjon Solhaug grendehus Utleie Solveig og Oddvar Opdahl, tlf / Leder: Geir Kristiansen, tlf arr Tøtdal misjonsforening Side 8

9 Vinnere på bok på basar i Tøtdal Forsamlingshus Dukke m/utstyr Mona Aleksandersen og Tor- Magnus Økvik Gavekort YX Statland kr. 500,- Gjertrud og Yngve Bøndø Drill Hugo Aglen Gassfat av Ø. Sand Randi og Jørgen Ekker Dale-genser Ole Berner Bondø Stakk og skjorte hvit Anna Thorvaldsen Bodum kaffekanne Mathias og Mario Moe Koppnøkkelsett Agnes og Torstein Aune 2 malerier av Emil Flore Tøfler str 30 Tove og Odd Ivar Mork Stormberg-genser Margun og Brynjar Eggen Porselensdokke Torunn og Arild Engen DAB-radio Elvine Langstrand Eva Solo vannkaraffel Kristin og Agnar Forbord Tovet babypledd Idar Andrè Gladsø Guttevest str 2 år Marthe Flore Tunika Aagot og Jon Arne Thorvaldsen Bodum Kaffekanne Tora Adeline Duk 75x75 beige Borgar Jønvik Koppnøkkelsett Gjertrud og Yngve Bondø 5 t. arb.kraft av Hugo A Bård Fjell 10 kg sukker Astrid Kjølstad Bilde av hjort 80x80 cm Sissel Reinert 2 stk hodeputer Ragnhild og Bjørn Engen Villsau-skinn Randi og Henry Hatland Vannkoker Marit Hatland Egg-koker Ida Alte Kakefat i glass Knut Arve Aune Knyttet veggteppe Ole Flore Digital kjøkkenvekt Bjørn Flore Arbeidslampe m/lys Audhild Laukøy Fruktkurv Hugo Aglen Fruktkurv Astrid Kjølstad Nikko radiostyrt bil Randi og Henry Hatland Genser str 4 år Judith og Bjarne Mork Superundertøy Tora Adeline Eggen Postkasse Aud Laugsand og Geir Monsen Jeans str 122 Annfrid Oksdøl Tøtdal Velforening vil takke alle som har bidratt enten med gevinster eller tatt lodd! Totalt fikk vi inn 33500,- og dette er kjærkomne penger ettersom vi blant annet drifter gatelys for en tryggere veg i bygda! Fotballkamper Namdalseid stadion vår 2015 Senior: 19. april kl Namdalseid Inderøy 03. mai kl Namdalseid Leksdal 24. mai kl Namdalseid Flatanger 07. juni kl Namdalseid Sverre 14. juni kl Namdalseid Kolvereid Damer: For tiden uklart. Nærmere info kommer! 12. mai kl Namdalseid Flatanger 28. mai kl Namdalseid Snåsa 13. juni kl Namdalseid Hållingen Jenter 13: 28. april kl Namdalseid Gullvikmoen 10. mai kl Namdalseid Kolvereid 03. juni kl Namdalseid Rørvik juni kl Namdalseid - Bangsund Jenter 16: 22. april kl Namdalseid Skogn 13. mai kl Namdalseid Vuku2 28. mai kl Namdalseid Verdal2 11. juni kl Namdalseid Malm Gutter 14: 28. april kl Namdalseid Leka Gutter 12: 05. mai kl Namdalseid Malm 10. mai kl Namdalseid Egge mai kl Namdalseid Steinkjer 09. juni kl Namdalseid Beitstad 23. juni kl Namdalseid Follafoss Med forbehold om endringer. Vel møtt på kamp!! Bli medlem i Folkeakademiet Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter. Namdalseid folkeakademi har både lag og foreninger og privatpersoner som medlemmer. Gjennom folkeakademiet kan lag og foreninger søke om økonomisk støtte til arrangementer. Det kan søkes bl.a. om støtte til honorar og skyss for foredragsholder/artist. Vi oppfordrer andre lag og foreninger til å bli med for å kunne få støtte til sine arrangementer, og privatpersoner for å støtte opp om Folkeakademiets grunnide. Ta kontakt med leder i styret Brit Randi Sæther Pedersen, om dere er interessert. Velkommen som medlem! Side 9

10 Lag og foreninger Namdalseid idrettslag rydder langs FV 17 før 17. mai! NIL har inngått en 5-års avtale med Mesta omå plukke søppel langs RV17 fra Hjellbotn - Spillumshøgda, og dette er vårt tredje år. I fjor var vi ca. 40 plukkere, hvor alle som er med må være over 16 år og ha gjennomført et "kurs" for jobbing ved trafikkert vei. Ryddingen vil skje søndag 3. mai og vi starter kl med felles frokost og info/kurs, i gymsalen. Har du ikke blitt forespurt om å bli med denne dagen, men kunne tenke deg det? Ta kontakt med sekretær i NIL, Elin Måøy, tlf Vi har i år igjen den store glede av å invitere til Molomarked på Statland, lørdag 22. august kl ! Vi beholder mye av den gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samtidig videre med nye ideer for at Molomarkedet 2015 skal bli enda bedre! Leie av bod for salg av produkter, eller stand for reklame av produkter, politiske partier m.m., herunder også bryggestand og plass for salgshengere, koster 400 kr. Ved ønske om informasjon, eller interesse for leie, kontakt Svein eller Dagrun: Svein Lervik ( ) / (info). Dagrun Claassen ( )/ (bod/standleie). Hjertelig velkommen til et flott Molomarked! Arr. Statland Vekst Vårrydding? Bygdekvinnelaget arrangerer loppemarked igjen 22. og 23. august på Solhaug, men da trenger vi lopper! Gudny Sverkmo, May Kristin Brørs og Anette Liseter tar imot lopper. Hvis du ikke har bil eller førerkort kan vi hente det, ta i tilfelle kontakt med Gudny på tlf Bygdekvinnelaget Distriktsleir 2015 på Namdalseid Sisu 4H skal arrangere leir for ca H ere i alderen 9-12 år. Det skjer helga mai, og leirplassen blir ved Namdalseid skole. Lag/ foreninger og privatpersoner hjelper oss med aktiviteter der vi får vist fram litt av det bygda har å by på. Det blir fisking, padling, snekring, samisk mat, dans, drama/underholdning, geocaching, skyting og fjelltur. Sisu 4H har 55 medlemmer og de som ikke deltar på leiren er med som arrangører og hjelper til både før og under leiren. Vi gleder oss til ei spennende og lærerik helg. Mvh Sisu 4H v/leder Sigrid Sæther Foto: Svein Tore Kolstad Side 10

11 Annonser 2Mrom i lensmannsgården Innehaverne av 2Mrom.no har bestemt seg for å flytte butikken til Lensmannsgården på Korsen. Dette gjør vi fordi vi har mer på hjertet. I tillegg til butikk og verksted for oss tre håndverkerne, vil det bli kafè, pub, galleri og kursvirksomhet. Vi ser for oss at der er det muligheter for å boltre seg både ute og inne. Og vi ønsker å skape en trivelig og kreativ oase for bygda. I den forbindelse ønsker vi din mening. Vi er åpen for både ris og ros. Og gode ideer selvfølgelig. Send din hjertens mening til: eller 2Mrom på facebook Hva syns du om at butikken flyttes til Korsen? Ser du for deg at du kunne benytte deg av en kafè og pub i Lensmannsgården? Har det noen betydning for deg at vi tar opp tråden og kjører utstillinger igjen? Har du interesse av kurs/aktiviteter innen søm, design, samisk handverk, glass eller annet handverksrelatert? Hilsen Damene på 2Mrommet Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Vakttelefon: Minibussen har karaoke-anlegg. Side 11

12 Arrangørkalender for mai 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Lørdagskafè u/esenteret fra Ryddeaksjon langs FV i gymsalen Misjonsfest Solberg bedehus kl Gudstjeneste N.eid kirke kl Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Samtalegudstjeneste kl i Statland kirke 8. Søknadsfrist sommerjobb på teknisk 9. Konfirmasjonsgudstjeneste Statland kirke kl Konsert med Namdal vokalensemble i Namdalseid kirke kl Distriktsleir 4H v/namdalseid skole - hele helga 11. Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Påmeldingsfrist kulturskolen Gudstjeneste Statland krk. kl Vårkonsert m/ Musikklaget og juniorkorpset kl v/helsetunet Gudstjeneste Namdalseid krk kl Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Konsert Einar Olav Larsens Trio kl i samfunnshuset. 20. Medlemsmøte i Pensjonistlaget på Solhaug kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Pinsestevne på Solberg bedehus kl Seniordans i u/esenteret kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Frist innspill reguleringsplan Statland 31. Konfirmasjonsgudstjeneste Namdalseid krk. Kl Søndagsskole fra t Namdalseid musikklag inviterer til vårkonsert ved Helsetunet tirsdag 12. mai kl 19.00, med Musikklaget og juniorkorpset. Kaffe, kakelotteri. Ta med stol. Hjertelig velkommen! Arr. Namdalseid Musikklag

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 16 Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums.

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

17. mai på Namdalseid

17. mai på Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kl. 09.30 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 13.50 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 19.00 17. mai på Namdalseid

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur

Forhandlinger om framtidig kommunestruktur I N F O R M A S J O N F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 6 Forhandlinger om framtidig kommunestruktur Forhandlingsutvalget for kommune er fornøyd med prosessen fram til signert intensjonsavtale

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår.

Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 15 Har du gamle bilder fra bygda? Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Siv Randi Kolstad, historiefaglig

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 4 Velkommen til utstilling KOMMUNALE MØTER: 21. august: Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

Kommunereformen - Informasjonsmøter for næringsliv og frivilligheten

Kommunereformen - Informasjonsmøter for næringsliv og frivilligheten Kulturskoleavslutning Det inviteres til kulturskoleavslutning på Namdalseid og Statland. Namdalseid 15. juni kl. 18.00 i samfunnshuset. Kaffesalg v/musikklaget. Statland skole 16. juni kl 18.00. N Y T

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

RØMSJINGEN Februar 2015

RØMSJINGEN Februar 2015 RØMSJINGEN Februar 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag + torsdag kl 12.00-18.00 Onsdag 8.00-15.30 selvbetjent Fysioterapien 97 51 92

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Alle i Namdalseid kommune får vegadresse

Alle i Namdalseid kommune får vegadresse N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2012 Alle i Namdalseid kommune får vegadresse KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. juni Eldreråd 12. juni Komm. råd mennesker m/neds. funksj.evne 12.

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 4 Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst KOMMUNALE MØTER: 4. november Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5. Bosetting og integrering av flyktninger

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5. Bosetting og integrering av flyktninger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 5 Bosetting og integrering av flyktninger Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Flyktningesituasjonen

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

Vintervukku 14.-18. mars 2012

Vintervukku 14.-18. mars 2012 Vintervukku 14.-18. mars 2012 Tirsdag 13. mars Onsdag 14. mars Kl. 12.00-18.00 Tradisjonsmat Os bygdekvinnelag serverer tradisjonkost i Fensal, Os Samfunnshus. Buffet. Kl. 19.30 Os kirke 150 år Offsiell

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Nye jakttider for hjortevilt!

Nye jakttider for hjortevilt! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2012 Nye jakttider for hjortevilt! KOMMUNALE MØTER: Kommunestyre 3. mai Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Alle møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 7. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 6. DESEMBER ELDRERÅDET 6. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune Velkommen til feiringen av grunnlovsjubileet i Nannestad! Grunnlovsjubileet 1814- er en stor begivenhet vi markerer på en verdig måte i Nannestad. Vi har avholdt

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer