Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar Olav Larsen fra Verdal og bluespianisten Daniel Trustrup Røssing fra Levanger. Deres samspill kjennetegnes av elegant felespill og raffinert og originalt pianoakkompagnement, som er utviklet gjennom mer enn 20 års samspill. Einar Olavs yngste bror, Audun, på kontrabass, er sistemann i denne trioen. De har også med seg Jeanette Hoseth på sang. Hun KOMMUNALE MØTER: har spilt i mange musikaler i NordTrøndelag, nå sist hovedrollen Kommunestyret 7. mai Ronja i «Vinsjan på kaia», som har gått for fulle hus i Verdal. Arrangementet er et samarbeid mellom Den kulturelle spaserstokken og Frivilligsentralen. Frivilligkafeen flyttes opp til kafeen på samfunnshuset tirsdag 19. mai, der kaffesalget starter kl Konserten starter kl Gratis inngang for alle. Velkommen! Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Møtene er åpne for publikum. Møtepapirer blir til hver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommunens nettside: Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Kommunereform og bomvei Med både fylkesmønstringen i UKM, revy og sangopplevelser unnagjort i april, vet vi at mai måned står for døra og den gjør skogen atter grønn, slik det står i sangen. En ny snøfattig vinter har likevel gitt oss tilsvarende mye nedbør, men da i form av regn. Så nå trenger vi noen fine og varme maidager som en forsmak på sommeren. I april har kommunen gjennomført informasjonsmøter rundt om i kommunen hvor kommunereformen har vært tema. I skrivende stund er ikke resultatet av disse møtene kjent, så det må en komme tilbake til, men at det er interessante og nyttige innspill i den videre prosessen er jeg ikke i tvil om. Når det gjelder alternativene i ny kommunestruktur kommunestyret så langt har hatt på blokka, er det allerede kjent at det såkalte stor-alternativet med 11 Namdalskommuner, er lagt på is og anses som uaktuelt. Vi har ellers ventet lenge på Oppgavemeldingen statsråden hadde bebudet skulle komme, og som skulle vise hvilke oppgaver de såkalte nye robuste kommunene skulle få. Med unntak av overtakelse av videregående skoler og kollektivtransport, var det oppgaver også Namdalseid kommune kunne ta ansvar for, fordi det i stor grad handler om nye forvaltningsoppgaver. Litt artig var det også å registrere at en ny oppgave kommunene skulle få var at ordfører kunne foreta borgerlige vigsler hvor par som skal gifte seg borgerlig kan velge om det skal forgå i en båt på sjøen, på en fjelltopp eller hvor de måtte ønske. I spørreundersøkelsen som ble foretatt i kommunene i Nord- Trøndelag i mars, svarte 55% av de som ble spurt i Namdalseid nei på spørsmålet om deling av kommunen i en ny kommunestruktur. Det er også verdt å merke seg at signalene fra Steinkjer ikke er et rungende ja til at Namdalseid kan bli en del av Steinkjer kommune, men at de kan tenke seg deler av vår kommune. Samtidig er signalene om muligheten for at kommunene Flatanger og Osen kan bli slått sammen med Steinkjer, svært tydelig på at det ikke er ønskelig. Kommunestyret vil i sitt møte i juni bli presentert en oppsummering av folkemøtene, utredningsarbeidet i alternativet Osen, Flatanger og Namdalseid, og status når det gjelder muligheten for å se sørover og nordover. Vi har fremdeles, i likhet med de fleste andre kommuner, med oss alternativet med å bestå som egen kommune. Så har jo Bompengeprosjektet FV17 Steinkjer Namsos samt ny FV720 til Malm blomstret opp igjen, hvor kommunene Steinkjer og Verran har behandlet forslaget fra Statens vegvesen og gitt sin tilslutning til det. Fylkestinget behandler saken 29. april. Jeg får ikke med meg vedtaket før Melkrampa går i trykken, men innstillingen fra Fylkesrådet er at bomstasjonen i Sprova plasseres slik at innbyggerne i Namdalseid kommune, og spesielt de som bor i Almlia, ikke skal betale bompenger ved kjøring innen kommunens grenser. Vi har lenge følt at dette har vært et Steinkjer Verranprosjekt. Bekreftelsen på det ser en jo i forslaget, som viser at hvis kostnadsrammen for prosjektet sprekker og noe må kuttes, skal kuttene skje på FV17. Dette er med på å redusere fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. Det betyr at ny FV720 til Malm prioriteres fremfor Rett, Slett og Sikker vei Steinkjer Namsos. Vi har sendt en uttalelse til Fylkeskommunen hvor vi har krevd endret plassering av bomstasjon i Sprova, at FV720 til Malm må stå øverst på kuttlista, og at betalingssatsene må endres slik at de med størst nytte/ fordel betaler mest, dvs trafikken mellom Steinkjer og Verran. Det gjenstår å se hva som blir utfallet, men vi har en plan B når det gjelder skjebnen til resten av prosjektet. I neste utgave av Melkrampa vil jeg bl.a komme med informasjon om status opprydding og sikringstiltak på Statland som følge av raset. Ønsker alle en fin 17- mai! Ord på veien: Livet har to regler: Nr 1 Gi aldri opp, Nr 2- Husk alltid regel nr 1. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Side 2 Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Lisbeth Lein, telefon: Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og psykisk helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Hjelpemidler Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent hver onsdag i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Aktiviteter på Dagsenteret i mai Torsdag 5.5. Strikkekaffe kl Onsdag 13.5.: Kunnskapstevling v/sissel kl Tirsdag 19.5: Bibliotekdag kl Velkommen på Dagsenteret! Drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur Namdalseid kulturskole Påmeldingsfrist i kulturskolen for skoleåret 2015/2016 er 15. mai. Skjema deles ut på skolene og legges også ut på kommunens hjemmesider. Mer informasjon finner du på påmeldingsskjemaet. Kulturskolerektor I løpet av kort tid vil Namdalseid kommune lyse ut åpen anbudskonkurranse for kjøp av varer og tjenester for drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur. Følg med på Doffin, NA og TA for mer informasjon. Teknisk, kultur og service Oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av Statland I hht i plan og bygningsloven varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av Nord- Statland. På grunn av omstendighetene, hvor det undersjøiske raset endret forutsetningene for eksisterende planer betraktelig, er det behov for å tilpasse eksisterende situasjon til de gjeldende og påbegynte planene som foreligger for området. Planområdet er begrenset av veien til Sjøtrøa mot vest hvor den følger tidligere regulert vei mot sør. Området er på ca. 93 dekar. Den endelige planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Nord-Statland sentrum, vedtatt , for det varslede området. Planen vil også ta opp i seg endringer knyttet til planforslaget for Langvika 2. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse, småbåthavn/-er, parkering, naust og kombinert bolig/ fritidsbebyggelse. Innspill til planarbeidet ønskes, senest innen 30. mai For bedre kartutsnitt, se kommunens hjemmeside: Rådmannen Side 4

5 Mobildekning bygdefiber i Namdalseid kommune Namdalseid kommune i samarbeid med Utviklingskontoret i Midtre Namdal samkommune ønsker å foreta en ny kartlegging over områder i Namdalseid kommune hvor mobildekningen er dårlig og/eller mangler dekning. Dette for å kunne utfordre mobiloperatører til å bygge ut både kapasitet og dekningsgrad. Ta kontakt med Håvard Vannebo, (se kontaktinfo nedenfor.) I tillegg ønsker vi å kartlegge behovet og interessen for breibåndsutbygging i områder som ikke har dette i dag. Et stort prosjekt er gjennomført i Namdalseid kommune, Bygdefiber på Søreidet og andre prosjekter vil, hvis stor nok interesse, bli utbygd etter samme mal. Vi ønsker kontakt med personer som kan ta en oppmannsrolle i si grend, for sammen med kommunen og Utviklingskontoret registrere interessen for utbygging av bygdefiber. Ønsker du å ta en oppmannsrolle i din grend ta kontakt med MNS Utvikling v/håvard Vannebo, mobil eller e.post Namdalseid kommune MNS Utvikling Frivilligsentralen Frivilligsentralens styre Vi har nå fått et styre for frivilligsentralen. Styret består av to politiske representanter, en fra kommunens administrasjon og to fra frivilligheten. Politiske representanter: Arne Bratberg (styreleder) Tone Beate Fossli Vara: Nina Edel Damås Administrativ representant Brit Randi Sæther Pedersen Vara: Lisbeth Lein Representanter fra frivillige: Kari Anne Elden Iver Martin Berre Vara: May Lillian Stakset Dahl Styret skal være med på å utvikle frivilligsentralen til alles beste sammen med daglig leder Monica Sotberg. Vi er her for dere, så ta kontakt for ris og ros, forslag til aktiviteter og andre idéer du sitter inne med! Husk åpen kafé hver tirsdag! Hver tirsdag har kaféen vår åpen mellom kl og Alle er hjertelig velkomne innom for kaffe med noe godt attåt! Seniorsurf Vil du delta eller hjelpe til? Velkommen på seniorsurf annenhver torsdag kl Tirsdag 19. mai blir det også konsert på frivilligsentralen! Se mer info på forsiden av Melkrampa! Tema i mai og juni: Overføring av bilder fra kamera til pc (ta med kamera og kabel) Bildebehandling med Picasa Backup av filer og bilder Side 5

6 Lag og foreninger 17. mai på Namdalseid Kl : Namdalseid Musikklag spiller ved Helsetunet. Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Åpning av kaffesalg i Samfunnshuset. Oppstilling av 17.mai-toget ved Samfunnshuset 17. mai-toget går til kirka. Stopp ved Helsetunet. Familiegudstjeneste i Namdalseid kirke. Åpning for middagssalg i Samfunnshuset. Barnehagen synger. Tale for dagen. Bevertning til barna. Natursti og leker Fotballkamp i Kariskogen mellom elever i 7. klasse og foreldrene. Familiekveld med underholdning i Samfunnshuset. Side 6 Diskotek på Nåva etter underholdningen. Salg av billetter fra kl , Voksne kr 70,-, barn kr. 30,- og familie kr. 200,- Gratis for barn under skolealder. Små og store ønskes velkommen til en flott 17. maifeiring! Hilsen 17. maikomitéen, 7. klasse ved Namdalseid skole Side 6

7 Lag og foreninger Takk! Håndball gruppa vil rette en spesiell takk til de som har sponsa håndballgruppa sist sesong: Namdalseid idrettslag, Namdalseid kommune, Namdalseid skogservice, Namdalseid bygdekvinnelag, Bondelaget, Tore Kaldahl, Ottar Anton Kaldahl. Takk til foreldre som har støtta opp under cuper og bidratt til at barna har trivdes. Søndagsskole Søndagsskole 31. mai og 21. juni. Samlingene blir hjemme hos Margrethe og Helge Tore Høyland, kl Søndagsskolen på Sjøåsen, NLM Konsert i Namdalseid kirke Søndag 10. mai kl kommer det nyetablerte koret NAMDAL VOKALENSEMBLE til Namdalseid kirke for å holde konsert. Koret består av 17 sangere fra hele Namdalen, og 4 av sangerne kommer fra Namdalseid! Initiativtaker til koret er anerkjente Tor Halvard Nilsen, og det er han som dirigerer og inspirerer koret. Vi har siden august i fjor øvd på et bredt repertoar, så her vil du få høre folkemusikk, kirkemusikk og popmusikk! Vi synger kun A cappella (bare vokalstemmer), så dette blir en konsert som Namdalseid aldri tidligere har hørt maken til! Hjertelig velkommen til vår ilddåp, vi gleder oss til å presentere oss for publikum! Senk skuldrene, og la tonene massere sjelen! Inngang 200,Velkommen!

8 Lag og foreninger Lørdagskafè Mental Helse Namdalseid inviterer alle Eidbygg til lørdagskafé 2. mai. Kaféen er åpen mellom klokka og i Ungdoms- og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. Langøren gartneri selger blomster, og det blir også loddsalg, musikk, info m.m. Til barna har vi tegnesaker, og så vil det være mulig å få prøve enkel yoga. Vi starter kl Ta på behagelige klær og ha med noe å ligge på (matte, håndkle e.l.). Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid! Husk kontanter! Sommeraktiviteter i Hageselskapets regi Gla dag 6. juni I år gjør vi en vri på vår aktivitet på Gla dan. Vi prøver oss med en plantetombola. Vi selger lodd fra tønne med planter som gevinst. Vi tar imot planter som før; De må være potta, og merka med navn slik at vinnerne kan overta dem etter hvert. Plantene må leveres ved Hageselskapets paviljong kvelden før Gla dan mellom kl Handledag på Langøren Gartneri. Ved framvisning av medlemskort får Hageselskapets medlemmer 20 % rabatt på sommerblomster og 10 % rabatt på utepotter. Dette gjelder 2 kjøp i mai/juni. Årets dugnad blir på Kløvertunet. Dagen kunngjøres senere. Sommertur til Verdal 4. juli. Vi besøker «Nordens fineste hage» hos Perly og Øyvind Olsen, samt besøk hos «Betongdamene». Nærmere kunngjøring senere. Studiearbeidet er i startgropa: Kurs i pilfletting er fulltegna Kjøkkenhage med urter og smågrønnsaker starter vi opp med snarest. Misjonsfest og Pinsestevne Misjonsfest på Solberg bedehus lørdag 2 mai kl ved misjonær Arnfinn Røyland. Velkommen! Pinsestevne på Solberg 1 pinsedag kl Tale av Oddmund Sørli, sang av Oddmund og Lise Taraldsen. Velkommen! Kontaktinformasjon Solhaug grendehus Utleie Solveig og Oddvar Opdahl, tlf / Leder: Geir Kristiansen, tlf arr Tøtdal misjonsforening Side 8

9 Vinnere på bok på basar i Tøtdal Forsamlingshus Dukke m/utstyr Mona Aleksandersen og Tor- Magnus Økvik Gavekort YX Statland kr. 500,- Gjertrud og Yngve Bøndø Drill Hugo Aglen Gassfat av Ø. Sand Randi og Jørgen Ekker Dale-genser Ole Berner Bondø Stakk og skjorte hvit Anna Thorvaldsen Bodum kaffekanne Mathias og Mario Moe Koppnøkkelsett Agnes og Torstein Aune 2 malerier av Emil Flore Tøfler str 30 Tove og Odd Ivar Mork Stormberg-genser Margun og Brynjar Eggen Porselensdokke Torunn og Arild Engen DAB-radio Elvine Langstrand Eva Solo vannkaraffel Kristin og Agnar Forbord Tovet babypledd Idar Andrè Gladsø Guttevest str 2 år Marthe Flore Tunika Aagot og Jon Arne Thorvaldsen Bodum Kaffekanne Tora Adeline Duk 75x75 beige Borgar Jønvik Koppnøkkelsett Gjertrud og Yngve Bondø 5 t. arb.kraft av Hugo A Bård Fjell 10 kg sukker Astrid Kjølstad Bilde av hjort 80x80 cm Sissel Reinert 2 stk hodeputer Ragnhild og Bjørn Engen Villsau-skinn Randi og Henry Hatland Vannkoker Marit Hatland Egg-koker Ida Alte Kakefat i glass Knut Arve Aune Knyttet veggteppe Ole Flore Digital kjøkkenvekt Bjørn Flore Arbeidslampe m/lys Audhild Laukøy Fruktkurv Hugo Aglen Fruktkurv Astrid Kjølstad Nikko radiostyrt bil Randi og Henry Hatland Genser str 4 år Judith og Bjarne Mork Superundertøy Tora Adeline Eggen Postkasse Aud Laugsand og Geir Monsen Jeans str 122 Annfrid Oksdøl Tøtdal Velforening vil takke alle som har bidratt enten med gevinster eller tatt lodd! Totalt fikk vi inn 33500,- og dette er kjærkomne penger ettersom vi blant annet drifter gatelys for en tryggere veg i bygda! Fotballkamper Namdalseid stadion vår 2015 Senior: 19. april kl Namdalseid Inderøy 03. mai kl Namdalseid Leksdal 24. mai kl Namdalseid Flatanger 07. juni kl Namdalseid Sverre 14. juni kl Namdalseid Kolvereid Damer: For tiden uklart. Nærmere info kommer! 12. mai kl Namdalseid Flatanger 28. mai kl Namdalseid Snåsa 13. juni kl Namdalseid Hållingen Jenter 13: 28. april kl Namdalseid Gullvikmoen 10. mai kl Namdalseid Kolvereid 03. juni kl Namdalseid Rørvik juni kl Namdalseid - Bangsund Jenter 16: 22. april kl Namdalseid Skogn 13. mai kl Namdalseid Vuku2 28. mai kl Namdalseid Verdal2 11. juni kl Namdalseid Malm Gutter 14: 28. april kl Namdalseid Leka Gutter 12: 05. mai kl Namdalseid Malm 10. mai kl Namdalseid Egge mai kl Namdalseid Steinkjer 09. juni kl Namdalseid Beitstad 23. juni kl Namdalseid Follafoss Med forbehold om endringer. Vel møtt på kamp!! Bli medlem i Folkeakademiet Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter. Namdalseid folkeakademi har både lag og foreninger og privatpersoner som medlemmer. Gjennom folkeakademiet kan lag og foreninger søke om økonomisk støtte til arrangementer. Det kan søkes bl.a. om støtte til honorar og skyss for foredragsholder/artist. Vi oppfordrer andre lag og foreninger til å bli med for å kunne få støtte til sine arrangementer, og privatpersoner for å støtte opp om Folkeakademiets grunnide. Ta kontakt med leder i styret Brit Randi Sæther Pedersen, om dere er interessert. Velkommen som medlem! Side 9

10 Lag og foreninger Namdalseid idrettslag rydder langs FV 17 før 17. mai! NIL har inngått en 5-års avtale med Mesta omå plukke søppel langs RV17 fra Hjellbotn - Spillumshøgda, og dette er vårt tredje år. I fjor var vi ca. 40 plukkere, hvor alle som er med må være over 16 år og ha gjennomført et "kurs" for jobbing ved trafikkert vei. Ryddingen vil skje søndag 3. mai og vi starter kl med felles frokost og info/kurs, i gymsalen. Har du ikke blitt forespurt om å bli med denne dagen, men kunne tenke deg det? Ta kontakt med sekretær i NIL, Elin Måøy, tlf Vi har i år igjen den store glede av å invitere til Molomarked på Statland, lørdag 22. august kl ! Vi beholder mye av den gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samtidig videre med nye ideer for at Molomarkedet 2015 skal bli enda bedre! Leie av bod for salg av produkter, eller stand for reklame av produkter, politiske partier m.m., herunder også bryggestand og plass for salgshengere, koster 400 kr. Ved ønske om informasjon, eller interesse for leie, kontakt Svein eller Dagrun: Svein Lervik ( ) / (info). Dagrun Claassen ( )/ (bod/standleie). Hjertelig velkommen til et flott Molomarked! Arr. Statland Vekst Vårrydding? Bygdekvinnelaget arrangerer loppemarked igjen 22. og 23. august på Solhaug, men da trenger vi lopper! Gudny Sverkmo, May Kristin Brørs og Anette Liseter tar imot lopper. Hvis du ikke har bil eller førerkort kan vi hente det, ta i tilfelle kontakt med Gudny på tlf Bygdekvinnelaget Distriktsleir 2015 på Namdalseid Sisu 4H skal arrangere leir for ca H ere i alderen 9-12 år. Det skjer helga mai, og leirplassen blir ved Namdalseid skole. Lag/ foreninger og privatpersoner hjelper oss med aktiviteter der vi får vist fram litt av det bygda har å by på. Det blir fisking, padling, snekring, samisk mat, dans, drama/underholdning, geocaching, skyting og fjelltur. Sisu 4H har 55 medlemmer og de som ikke deltar på leiren er med som arrangører og hjelper til både før og under leiren. Vi gleder oss til ei spennende og lærerik helg. Mvh Sisu 4H v/leder Sigrid Sæther Foto: Svein Tore Kolstad Side 10

11 Annonser 2Mrom i lensmannsgården Innehaverne av 2Mrom.no har bestemt seg for å flytte butikken til Lensmannsgården på Korsen. Dette gjør vi fordi vi har mer på hjertet. I tillegg til butikk og verksted for oss tre håndverkerne, vil det bli kafè, pub, galleri og kursvirksomhet. Vi ser for oss at der er det muligheter for å boltre seg både ute og inne. Og vi ønsker å skape en trivelig og kreativ oase for bygda. I den forbindelse ønsker vi din mening. Vi er åpen for både ris og ros. Og gode ideer selvfølgelig. Send din hjertens mening til: eller 2Mrom på facebook Hva syns du om at butikken flyttes til Korsen? Ser du for deg at du kunne benytte deg av en kafè og pub i Lensmannsgården? Har det noen betydning for deg at vi tar opp tråden og kjører utstillinger igjen? Har du interesse av kurs/aktiviteter innen søm, design, samisk handverk, glass eller annet handverksrelatert? Hilsen Damene på 2Mrommet Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere. Vakttelefon: Minibussen har karaoke-anlegg. Side 11

12 Arrangørkalender for mai 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Lørdagskafè u/esenteret fra Ryddeaksjon langs FV i gymsalen Misjonsfest Solberg bedehus kl Gudstjeneste N.eid kirke kl Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Samtalegudstjeneste kl i Statland kirke 8. Søknadsfrist sommerjobb på teknisk 9. Konfirmasjonsgudstjeneste Statland kirke kl Konsert med Namdal vokalensemble i Namdalseid kirke kl Distriktsleir 4H v/namdalseid skole - hele helga 11. Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Påmeldingsfrist kulturskolen Gudstjeneste Statland krk. kl Vårkonsert m/ Musikklaget og juniorkorpset kl v/helsetunet Gudstjeneste Namdalseid krk kl Mandagskafé på Alderspensjonatet kl Kafé på Frivilligsentralen kl Konsert Einar Olav Larsens Trio kl i samfunnshuset. 20. Medlemsmøte i Pensjonistlaget på Solhaug kl Frivilligsentralen: Seniorsurf kl Pinsestevne på Solberg bedehus kl Seniordans i u/esenteret kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Kafé på Frivilligsentralen kl Seniordans i u/esenteret kl Onsdagsklubben kl på Rødstu på Helsetunet Frist innspill reguleringsplan Statland 31. Konfirmasjonsgudstjeneste Namdalseid krk. Kl Søndagsskole fra t Namdalseid musikklag inviterer til vårkonsert ved Helsetunet tirsdag 12. mai kl 19.00, med Musikklaget og juniorkorpset. Kaffe, kakelotteri. Ta med stol. Hjertelig velkommen! Arr. Namdalseid Musikklag

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2011 15. des Årg. 34

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2011 15. des Årg. 34 INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2011 15. des Årg. 34 God Jul Foto: Dagfinn Vold Det er tid for julekonserter. Helene Bøksle besøkte Rennebu kirke med en nydelig konsert, mens Kulturskolens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Hvem sitter med esset?

Hvem sitter med esset? INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2011 8. sept Årg. 34 Hvem sitter med esset? Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da avgjøres sammensetningen av vårt kommunestyre

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as.

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 17/2011 20. okt Årg. 34 Foto: Dagfinn Vold Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg

Detaljer

Sissel kommer. GOD kaffe GOD mat GOD stemning. Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! FULLDISTRIBUSJON

Sissel kommer. GOD kaffe GOD mat GOD stemning. Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2007, 10. mai Årg. 30 Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! Den 3. juni 2007 gjentar vi suksessen fra i fjor med felles vandring

Detaljer

En lokalavis for Ytterøy

En lokalavis for Ytterøy BLAD- Mars 2014 Utgave 1 - Årgang 28 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Leder ved fylkesordfører Gunnar Viken...2 Bygdekvinnelaget 80 år...3 Julemarkedet...4 Nasjonalforeningen / Ytterøy Helselag...5 Påskenøtter...7

Detaljer