Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang"

Transkript

1 Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k

2 Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld Distribueres alle hstaer i REDAKSJON: Aase Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morla, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Bankgo: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl rådh, 7224 Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Kantor i Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest a Sokneprest KIRKER: Flå e Horg e a e e servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morla Katet Sonja Bruholt Diakon Tone Njøs Kieverge Kurt Rylasholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars iseth Organist Margot Bjørseth Organist Rai Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylla a:harold Pedersen PRESTEVAKT: I skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i u 35, Layout: Magnhild Nordbø Trykk: PK Trykk HELG I BYGDA Sommerfugl og kristenliv Av Tone Njøs, diakon Eelig har vinteren sluppet tat, og våren får slippe til med sine lyder, lukter og farger. Jeg har forventninger til våren. Håpet er at våren skal være varm og smelte bort siste rest av vinteren. Lyset skal jage de møe vintertanne bort og slippe frem glade sommertanr. Tanr fylt med håp og forventning. Konfmantene våre går i disse dager rut med store forventninger om sin konfmasjonsdag. Hviln forvaling ligger i det å konfmeres? Ungdommene selv har nok forhåpninger om å bli behalet litt mer voksent, få litt mer frihet til å bestemme over seg selv og sitt liv. Alle livets små og store overganger har et element av forventning i seg et håp om hvordan det bl etter forvalingen. Bibelverset jeg vil dele med dere, står skrevet i 2.korinterbrev 5,17: Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er nytt. En januardag for noen år siden, var jeg i Eebispegårdens kapell. Kapellet var møt, og den eneste lyslden kom gjennom det lille viuet oppe på veggen. Akkurat i det biskopen startet gudstjenesten, så snte sola gjennom viuet og en tynn lyskjegle traff steingulvet foran alteret. Plutselig dukt en vakr sommerfugl frem på skulderen til biskopen. Den satt der stille en stu, før den gikk ned stolaen. Deretter fløy den inn i lysstrålen og satte seg midt i lyskjeglen på steingulvet. Den flakset litt med vingene sine og varmet seg i lyset. Sommerfuglen er et gammelt åelig symbol på gjenfødelse og frihet. En sommerfugl i en kald januar det ble for meg et besøk av Gud. Hans tilstedeværelse fylte rommet med aektighet og fylte hjertet mitt med forventning. En ste forventning til den treenige Gud. Før mennest velger å ikle seg Krist, så er han som en forpuppet sommerfugl larve. Sommerfugl larven har ingen formening om at den er stet begrenset, for den oppfatter det nok slik at den har nådd sitt ytterste potensial. Den fyller jo tross alt puppen både på langs og på tvers. Lite vet larven om det potensialet som ligger utenfor puppens vegger. Det er først når forvalingen har skjedd, og den har blitt en fargerik sommerfugl som kan fly dit den vil, at kontrasten melm livet i puppen og livet i frihet bl synlig. Slik er det også for mennesr som velger å ta i mot Jes som sin frelser. nnesr som velger å ikle seg Krist. Før de tar dette valget, har de ingen erfaring med den friheten som ligger der og venter på dem. De har hørt are fortelle om den friheten, men selv kan de ik oppleve friheten før forvalingen har skjedd. I det øyeblikt vi sier ja til Krist, så er vi en ny skapning. Født på ny i vår å. Det gamle er forbi og alt har blitt nytt. En ny frihet. En oppdagelsesreise inn i Guds plan for oss. Vi bl kjent med det potensialet som Gud har lagt ned i hver eneste en av oss. Det som før var skjult, er nå blitt synlig. Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Jeg har en ste forventning til den treenige Gud. Jeg forventer at de som velger å ikle seg Krist, skal få kjenne Guds kraft strømme gjennom dem, slik at de selv kan se og oppleve at alt er blitt nytt. 2

3 HELG I BYGDA Nå bl det mer enn 4-årsbok og konfmasjon! Av Kjell Arne Morla Dere leste gladnyheten i forrige menighetsblad: Vi har fått midler til å ø innsatsen med trosopplæring i kraftig! Nå skal det ansettes folk i nesten en og en halv stilling i kommunen som skal ha denne oppgaven som spesialfelt. Når dette leses er søknadsfristen nettopp gått ut. Det er på tide at vi i en bl mer aktive blant barn og unge. For 40 år siden hadde vi alle kristeomslærerne i skolen som trosopplærere. Jeg gikk i en skole der vi sang salmevers og ba Fader vår hver dag mens vi stod ved pultene. Bibeistorien ble innlært over mange timer. Vi ble påviet til tro, og det skjedde jevnlig over mange år. Slik kan ik skolen fungere i dag. Hvem skal da gjøre den jobben som lærerne gjorde? Det er ftt at elig konfi rmasjon fortsatt er populær: Over 75% av ungdommen vil fortsatt konfmeres i en, og vi prøver å lage et godt opplegg for dem. Denne tiden betyr mye for mange. n dessverre er det slik at dersom man ik har fått særlig kristen påvining tidligere i livet, så er det ofte i seneste laget å nå inn til den som er blitt selvsteig ungdom. Det er ftt at utdelingen av 4-årsboka er blitt så populær i menighetene våre: I løpet av 30 år har den skn vokst seg til å bli et selvsagt innslag i over halvparten av familiene i bygda. På den dagen møter de fram med forventningsfulle 4-åringer, og får med seg ei bok som ofte bl lest mange ganger. n det er mange år fram til 4-åringen bl konfmant Nå får vi muligheten til å legge til rette for nye treffpunkt. Idealet er at vi skal nå hvert eneste årskull med minst ett populært tiltak som ungene kan glede seg til å møte fram på. Hva om alle 6-åringene får ansvar for å være med på å arrangere høsttakfest, og delta på en samling der man øver seg på å bære inn frukt og grønt i prosesjon, og kanskje tegne til prenen? Hva om alle 8-åringene får bli tårnagenter som får hemmelige oppdrag i ehet? Hva om alle 11-åringene får overnatte i en eller på bedehet Foto: Tone Helgemo Bjørnli uer mottoet: Lys vån, slik som man har gjort i de siste tre årene? Det bl spennee å se hva det nye opplegget kan tilby. Det må utarbeides en ftt brosjyreserie til opplegget. Kanskje bl Barnas side i menighetsbladet en fast ordning framover? Dette er en stor utfordring også til vanlige folk i bygdene våre. De som tilsettes kan ik gjøre alt alene. De kan ha ansvar for innholdet. n de trenger mange å samarbeide med som kan ta ansvar for praktis forhold. Pensjonister har tid, barneforeldre er vant til å ta et tak i uli sammenhenger. Foreldre må avsette tid til å kjøre ungene til den ene eller de to samlingene som tilbys deres barn det året. Det klarer nok alle foreldre å få til, dersom de er trygge på at det som skjer vil gi barna gode og viktige opplevelser. For de barna som får gode opplevelser med en jevnlig i hele oppveksten, de vil ha lettere for å kjenne seg hjemme i en, og de vil lettere kunne tro at det finnes en Gud som er glad i akkurat dem. 3

4 Nytt fra daglig leder: Kurt Rylasholm Kievalget og 12. september 2011 skal det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd i Den nors e for perioden Det vil være mulighet for å forhåsstemme på ekontoret på rådhet fra 10. augt. Alle stemmeberettigede skal få tilset valgkort der en bl informert om tid og sted for valget. Valgkortet skal være utset før forhåsstemmingen starter 10. augt. Stemmerett har hvert medlem av Den nors e som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ik stemme i mer enn ett sogn. Ved å stille til valg og stemme ved valget kan du påvie din kale menighet og ens videre arbeid. r informasjon om valget finner du på www. evalget.no. Her vil du også fra 1. juni finne alle kaidatene som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Sortering av avfall Prøveprosjektet med avfallssortering ved egårdene i kommunen har nå pågått i over ett år. Envina IKS og de ansatte ved egårdene opplever at sorteringen ik fungerer slik det var tiltenkt. Besøe er ik flin nok til å sortere, noe som igjen medfører at man i de fleste tilfeller ik kan behale avfallet som assortert. Dersom mangelen på sortering vedvarer vil prøveordningen bli avsluttet, og en vil gå tilba til å kaste alt avfall i en konteiner. Dugnad på egårdene elige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på egårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en sosial og meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Ten takk. Personalsituasjonen Margot Bjørseth har sagt opp sin stilling som organist i Flå e. Hun vil tjenestegjøre ut oktober d.å. Fellesrådet holder i disse dager på med tilsetting av personer til stillingene innefor trosopplæring. En tar sikte på å få gjennomført dette i løpet av mai. Personene vil bli nærmere presentert i kommee nummer av Helg i bygda. Støren ekontor, Rådhet Støren Tsdag Onsdag Avtale om samtale og sjelesorg: Tlf eller epost: kr. 300 pr. time mere info: Nytt orgel i e Bli med på Giveraksjon: kto: Innsamlingsmål:1,5 mill 4

5 Bli bedre kjent med menighetsrådslederen d i Horg: Britt Inger Granmo Aune Hun nærmer seg 60, men trives aller best sammen med ungdom. Ekte luamobygg er hun også, selv om hun er født på Støren, og trådde sine barnesko i Troheim. n hun stiftet familie på Luamo, og har bodd der i 40 år. Mange av oss kjenner henne fra det kale kulturlivet; historielaget, Gauldal teaterlag, Luarljom, ett eller annet spel, en oppsetning, prog eller lignee. Det har vært både prosa, sangtekster og medier. Og hun har vært både forfatter, skuespiller og regissør. Ik så rart kanskje, oppvokst med ei mor som ba Fadervår, og en far som leste Snorre, i en familie hvor det var nye sang og glede. nighetsrådet n nå har denne delen av kreativiteten vært litt laber, i følge henne selv. Det har gått mye tid til menighetsrådsarbeid. Britt Inger har sittet i rådet i flere perioder, - hun hr ik hvor mange akkurat. - Det er veldig spennee I Horg menighetsråd sitter det en utrolig positiv gjeng. Folt er glade i a si, de møter opp på dugnader, og på Vega sommers tid. Derfor er det så insperee og artg å være med i menighetsarbeidet Interessen for a og menighetsrådsarbeid kom i kjølvannet etter 1000 års jubileet for innføring av kristeommen i Norge. Da skrev Britt Inger «Grinnispelet», inspert av teksten på grinisteinen, en stein fra middelaldea på Grie i Horg. - Teksten var både med runeskrift og latins bokstaver, derfor gikk det an å oversette. Innholdet ble tolt, og spelet ble ferdig. n Britt Inger har ik klart å slippe temaet helt. - Det svrer i hodet ja, tann om å skrive ei bok. Britt Inger savner teaterlivet, hun syns det har blitt for lite galskap i det siste! Hun skulle gjerne hatt lit mer uro i a også, mer latter og glad mikk... - Hvem hr ik sokneprest Hodne sin gtjeneste julaftten for to år siden. Det var annerledes. Folk og sa etterpå at de hadde hatt ei koselig opplevelse i a nettopp denne gangen. - Kia fremstår gammeldags slik den er nå. Kia og menighetsarbeidet burde vært med samfunns-engasjert, ik bare tol bibeltekstene ut i fra den gangen de ble skrevet. Alle are ting tols ut i fra det samfunnet vi lever i, bare ik bibelen, sier hun engasjert, og legger til at vi må ha ei e som er åpen for alle! Ungdomsklubben nighetsrådslederen stortrives på ungdomsklubben. - Å være sammen med ungdom g så mye! Da lever vi! Det å møte dem der de er. Det er så spennee! HELG I BYGDA 5 Det er viktig for ungdom å ha et sted å gå til, et sted de er trygge. Vi prater mye. De unge med hverare, og med oss ledere. Det er mange som vil ha en voksenperson, som ik nødveigvis er familie. Vi misjonerer ik, men diskuterer etis spørsmål, og problemstillinger de er opptatt av. Britt Inger skryter av menighetsrådet i Horg som har valgt å satse så mye på ungdomsarbeid. Hun tror de er gans spesielle i så måte. De betaler blant annet hleia for klubben i misjonshet. Nå skal det kjøpes inn miknstrumenter. nighetsrådet samarbeider også med barnekorene på Hovin og på Luamo. G seg Britt Inger g seg med menighetsrådet til høsten, men fortsetter i ungdomsklubben. Nå skal ressursene br på den kreative siden: årsskriftet Horgbyggen, skrive om Ragna Rytter, gjøre ferdig tekster og mikk til et spel i Budalen, og så var det den boka om grinnisteinen da, om den katols presten som gravla dattera si... Dessuten savner hun både teaterlaget og sankoret. n stemmebåene har sviktet. En operasjon ga ingen bedring. Britt Inger er glad i å snak og bl sliten av å snak det er en dårlig kombinasjon. n kanskje en operasjon til? Enn så lenge brur hun heller kreativiteten på å skape framfor å opptre. Hun påstår hun baler med dataen og et nytt mikkprogram... men hun klarer nok det også, læreren på videregåee, som også der omg seg mest med ungdommer. Sin første arbeidserfaring hadde Britt Inger imidlertid på møbelbutikk. Hun solgte møbler i 11 år, helt til hun begynte å lure på hva folk skulle med alle de møblene?... Da satte hun seg i stedet på skolebenn; videregåee først og universitetet etterpå, og uerviser i dag i norsk, historie og samf.fag. Hun stortrives på skolen, og nevner spesielt turer til sin venneskapskomune i Rsla, Volkov. Hun kunne gjerne reist dit igjen, - jeg savner Rsla, der er det mye varme. n dessvere også mye vodka. Mange hadde det ik bra der. Både jeg og ungdommene fikk mye å ten på etter de turene.

6 Nytt fra misjonsprosjektet i Etiopia: Mlimer og kristne ik bare konfliktfullt Det er svært spent melm kristne og mlimer mange steder i verden i dag. Vi meer det også her i laet. Det misjonsprosjektet som menighetene i Flå, a og støtter, forsør å gjøre noe med det. Sonja Küspert skrev i slutten av mars i år: Som de aller fleste har hørt, så var det veldig urolig i Etiopia for ei kort stu siden. Mlimer ble visst provosert og så eskalerte den uer overflaten liggee konflikten. Kier ble brent og kristne ble drevet på flykt. For bare en kort stu siden var jeg på turné i Wollega. Siste stoppested var Begi, som ligger ved grensen til Sudan og hvor de fleste er mlimer. Der fantes det også for ik altfor mange år siden store konflikter er ble brent, mennesr drept men nå lever kristne og mlimer fredelig sammen. Prosjekt med vanrevne møller Et prosjekt som bl drevet med støtte av Det Nors Misjonsselskap (NMS) er et utviklingsprosjekt, hvor bl.a. vanrevne møller bl bygget. I disse møllene bl kornet malt for en tredjedel av summen det ville kostet ved en dieseldreven mølle. Den nyeste møllen ble bygd i et rent mlimsk område. Uer byggingen i fjor høst kom befolkningen med mat til mennene som bygde opp møllen. De var glade for dette initiativet. Ved denne møllen koster det bare 2 Br for å male 10 kg mel det er litt me enn 70 øre. De ansatte ved møllen er også mlimer. I dette prosjektet respekterer vi hverares religion, hjelper hverare og lever i fredelig koeksistens. Bsturer 2011 Arrangeres av diakoniutvalgene a og menigheter til Røros tsdag 9. augt kl : a helseh kl : skysstasjon kl : Formiddagsmat på kaffekråa i Ålen kl : Ratvollen. Omvisning på Falkbergets heimsted kl : Omvisning og aakt i Røros e. kl : Middag på Røros hotell kl : Starte på heimtur kl : skysstasjon kl : a helseh Pris: kr 450 for hele turen Påmelding innen tsdag 2. augt til ekontor eller a helseh Flå og Horg menigheter til Hemne torsdag 18. augt kl : Start fra Flå eldresenter og Prix-en kl : Bruatunet kl : Luamo Vegkro kl : Hovin S-lag, om Tømmesdalen og Svomo kl : Formiddagsmat på Ellingsgården, Søvasslia. kl : Hemne e. Omvisning og aakt.. kl : Rutur med guide til Tjeldbergodden via Årvåg kl : Middag kl : Retur over Snillfjord kl : Framme på Hovin Pris: kr 400 Påmelding innen torsdag 11. augt Flå menighet: Hans Ler eller Edel Langla Horg menighet: Åshild Buklev eller Ingeborg Børseth På hytta til Aud Irene Aunan ved Heimsjøen for a og menigheter 6 Fra tur til ldal for Flå. Her vi er framme i.

7 a Barnegospel HELG I BYGDA a Barnegospel består av til sammen over 40 sangglade og entiastis barn fra fe år og oppover. Koret samles annenhver onsdag på Gåsbakn Misjonsh. Det synges av full hals og barna får med seg et ord for dagen før de spiser kveldsmat sammen. Brødsvene gl ned på høykant og praten går livlig. Det er en fryd å være sammen med denne ftte gjengen. Opptredenene er et høydepunkt for både store og små. Siste gang koret var i aksjon var i a e 9. april, der konserten avslutta en meget vellykt og givee dag sammen med Pre Soul Children. Neste opptreden er i a e 17. mai. Berit Gåsbakk og Beate Finanger er korets mikals ledere. Tekst: Beate Finanger Foto: Krister Wehn Luamo ungdomsklubb nigheten i Horg har drevet ungdomsklubb på Misjonshet på Luamo i 4 år. Annenhver torsdag melm kl og samles ungdommer fra 5.klasse og ut ungdomsskolen. Klubben har vært jevnt godt besøkt, med rut 30 ungdommer de fleste kveldene. Det er to ledere hver kveld i tillegg har en forelder være med når det har vært så mange. Vi driver med uli aktiviteter, spill og osksalg. Hver kveld er det en samlingsstu, hvor leder leser en tekst som vi kan prate om etterpå, eller vi synger. Denne avsluttes alltid med fadervår og noen ganger lystenning. Nå er situasjonen den at flere av lederne slutter fra høsten, derfor er klubben litt i faresonen med tan på fortsatt drift. Så hvis noen føler at dette er noe de vil gjøre for de ftte ungdommene våre, er det bare å kontakte leder av Luamo ungdomsklubb Elsa Stølan (tlf ). Tekst: Rut Perly Støla Bildene er fra ungdomsklubben i Foto: Tor Arne Granmo 7

8 Ny innsamlingsrekord! Det ble satt ny innsamlingsrekord uer aksjonen til Kiens Nødhjelp i i år. Den forrige fra 2008 var på I år manglet vi bare 800 kroner på å nå ! Det kommer godt med til de som kjemper mot økonomisk urettferdighet i fattige la! Takk til alle som deltok, og til alle som gav. Beløpet fra kommer nok til å ø, for det ble lagt igjen kort til de som ik var hjemme, slik at de kan få anledning til å betale dekte til aksjonen. På selve innsamlingsdagen økte alle menighetene fra i fjor: Flå økte med 2000,- slik at det kom inn ,-, Horg økte med 2300,- slik at det kom inn ,-, a økte med 4000,- slik at det kom inn kr ,- og i var økningen på kr 7 500,- slik at man nådde kr ,-. I begge Trøelagsfylne til sammen ser det ut til at vi i år setter nye rekord, nemlig over 2,5 millioner kroner! r enn en dråpe i havet Herborg Hongset og Lydbokforlaget ville gjerne støtte nyorgelet I e, men i tillegg til å gi rene penger ga de også bort en fantastisk konsertopplevelse Mange fikk med seg konserten med Stephen Brat Hanssen i april. - Lydbokforlaget, ved Hongset, har lagt ned uttallige arbeidstimer i san, samt betalt utgiftene til annonsering, lydkjøring, samt reise og opphold for Brat Hanssen og pianisten, forteller kantor Bjørn Vevang, som er utrolig imponert over Herborg Hongset sitt engasjement. - Helt utrolig! sier han. Herborg opplyser at det ble solgt 200 billetter à kr. 300, til sammen kr Så har vi bestemt oss for å legge på fra Lydbokforlaget, så det bl i samlet bidrag til formålet. Foto: Åsmu Snøfugl, Gaula Føles litt som en dråpe i havet, men det monner da litt, sier Herborg. Mozarts Requiem i e Søag 22. mai kl fremføres Mozarts Requiem i e. Koret, som teller personer, består av sangere fra Nidarosdomens Guttekor, Luarljom, «Prosjektkor 2011» og Mikkonservatoriet. Oesteret stammer fra symfonioesteret og konservatorieutdanningen. Solister: Beate Mordal, Maria Nor, Knut Kristian Mohn og Håvard Stensvold. 8 Digent: Kantor Bjørn Vevang. Gå ik glipp av en sjelden mulighet til å høre et av den klassis mikklitteraturens vielige kjerneve. Veet fremføres også i Vår Frue e maag 23. kl. 19:30. Billetter kjøpes ved inngangen. Dørene åpner en halv time før konserten.

9 HELG I BYGDA e Konfmanter 21. mai kl 11.00: Vegard Larsen Rimolsrønning 22. mai kl Esten Bruheim Håkon Brunsvik Dahl Torj Rofstad Døhl Thomas Jo Evensen Ksti Forsetløkn Magn Ler Grøseth Jan-Robert Kvernstad Malin Malum Esten u Ragnhild Hasselgård Morla Thea Nordaune Simen Aersen Nordbostad Helene Åmot Olsen Main Gran Olsen Magn Svoås Pedersen Karoline OlsvikRangø Per Olav Rimolsrønning Ellen Ekseth Stav Marina Fer Thomassen 22. mai kl Maria Asmdal Mikael Krogstad Aune Hege Bak Tonje Larsen Berg Kristoffer Bjøamo Ørjan Dypdahl Maria Havdal Jonas Bagøien Hjulstad Area Holthe Rebecka Wanvik Holum Elisabeth Humlen Nora Kregnes Area Jakobsen Lue Kristian Moe Hanne Pedersen Caroline Aune Skarbø Joam Aune Skarbø Håkon Levi Skarsem Lars Kristian Staurseth Oddne Albrigtsen Tokstad Nina Øyaas Jørgen Suin Aasen 29. mai kl Katrine Arntsen Runar Bergsmyr Helene Breivik Daniel Myhren Hovi Mathias Levik Johansen Sigrid Kvernberg Martin Lilleberg Heidi Ludvigsen Gabriel René Moheim Petra-Karine Raphaug Julie Resell Joachim Berg Rønning Gabriel Saberg Johanne Schive Kristian Reklev Sivertsen Sara Reitan Skogstad rethe Aalton Sjøma Astrid Berg Vårvik Tor-Helge Vold 29. mai kl Daniel Anthonsen Kevin Dimitri Rosanoff Bjorå Elias Bruholt Julie Gorseth Brujordet Simen Domaas Olav Foss Ida Grøthe Martine Kuldvere Hanna Eileen Howell Logan Kla Guersen Lue Renate Gatad Lønvik Kelvin Aleksaer Løvås Jørgen Lervik Ofstad Maria Wenn Rønninghaug Ida Vinje Savik Mia Therese Moe Simonsen Marc Aanonli Sjølie Even Slungård Julie Steahl Spets Asbjørn William Stav Torstein Sue Magn Graabræk Sæheim a e 5. juni 2011 kl : Silje Bakn Emma Ågedotter Berg Aksel Eid Trym Eid Cathrine Grae Fuglås Petter Gatad Si Hoel Gatad Ann Kristin Hell Mads Hoel Daniel Skogra Johansen Petter Nordby Kjelsberg Pernille Hokseggen Lomheim Ramona Akseth Malmo Christine Larø Olsson Nina Gjevik Samdahl Aré Steinsvoll Håkon Stenset Arn Kristian Stubsjøen Anna Syrstad Flå e 22.mai kl : Malin Asklu Berdal Ksten Svartsrød Grue Ingrid Hafsfjord Julie Hienes Hilde Holm Liv Malin Strøm Kvam Anne Loe Kvernrød Ingrid Loe Kvernrød Erika Gråbak Langla Synne Nøstdal Lisetmo Marit Sørensen Sara For Øian Sore Bjøøy Børma Håvard Eggen Sore Næss Hopstad Håkon Ofstad Jakobsen Ingve Engen Kvannli Simen Løvseth Martin Engan Sagmo Jørgen Samdal Westrum Erik Jnes Aasen Horg e 29.mai kl : Kristina Vinsnesbakk Bye Elisabeth Eide Aimee Lilliane Følstad Mari Hage Marthe Walsøe Groven Martine Grønning Helene Hammer Sunniva Kvamme Nora Krogstad Maren Martinsen Krogstad Marte Eggen Løvseth Rai Wolden Midtlyng Ein Nordtømme Rognhaug Anne Marit Selbekk Marte Storrø Vegard Skjetne Almås Kenneth Benjamin Areasen Kristian Areassen Lars Petter Moberget Borseth Sivert Hage Byfuglien Odd Engan Vegard Hovin Martin Dragset Jegtvik Jørgen Kvåle Fredrik Lien Magn Krokstad Nordang Arne Kristian Solberg Joam Rognhaug Sunnset Tommy Sunnset Jan-Magne Thue Tor Ivar Breisnes Wærdahl Thomas Halseth Wærum Ole Magn Aarhaug 9

10 sokn Døpte: 13. mars: Thomas Grae Jacobsen Gard Fjorden-Fossum Vemu Hårstad Frida Stenvold Båtvik Dina Klæboe Langti Renate Gatad Lønvik 27. mars: Sigurd Kvel-Alme, døpt i Langevåg e 3. april: Ida Espås Loe Mali Eline Kregnes 10. april: Emma Helmine Krogstad Åldstedt Annin Angvik Johanne Antonsen Hans Kvitla Onsøien 17. april: Gabriel René Moheim Mikael Aré Moheim Areas Sannesmoen David Sannesmoen Sara Trøan Finserås Esld Ierberg Dennis Ler Sivert Johansen Solum Sean Pathrick Vollan 24. april: Jakob Olden Jakobsen Julie Rolasen Slekters gang Vigde: 26. mars: Maria Eugenia Perdomo Enis og Arne Asbølmo Døde: 9. mars: Nelly Marie Nordhaug f mars: Edvin Jomar Moan f. 1942, begravet på Flå egård 23. mars: Ole Nathanael Einem f april: Kla Helge Haugnæss f april: Mina Solberg f. 1967, begravet på Hommelvik egård 13. april: Berit lkstadvik f april: Odd Sivertsen, f april: Gudrun Konstad f Horg sokn Døpte: 13. mars: Kristin Nilsen 27. mars: Saer Rønning, døpt i Flå e 27. mars: Bjørnar Woldmo Antonsen 10. april: Erle Esphaug Vigde: 10. april: Eli Therese Loe og Ere Esphaug Døde: 9. mars: Karen Marie Løkås f april: Gudrun Enlid f april: Torvald Fremo f a sokn Døpte 13. mars:daniel Skogra Johansen 27. mars: Matilde Lillebudal 25. april: David Ødegaard Døde: 24. mars: Sigrid Klara Kjøsen f april: Oddbjørg Sjømo f Flå sokn: Døpte: 27. mars: Ludvik Midtlyng 10. april: Aré Stensås Øyvi Holte Margrete Lunga Fagerbekk Charlie Ere Ferraren Flå 25. april: Frida Sunes Grønli Døde: 22. april: Asbjørg Horg f. 1934, begravet på Horg egård Takk! a helse og omsorg takr givere og pårøree for pengegave etter begravelsen til Borghild Bjeenås. Nedre helse og omsorg, Hjemmetjenesten, takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Arnt N. Eidsmo`s begravelse. Nedre helse og omsorg, Buen dag- og aktivitetsavdeling takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Nelly Nordhaug`s begravelse. 10

11 17. mai - Grunnvsdag Luk 1, Flå e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: nighetsarbeidet Horg e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: Diakoniarbeidet a e kl Festgudstj. v/morla Barnegospelkoret deltar Ofring: Barnegospelkoret e kl Festgudstj. v/ prost Flø Ofring: Sjømannsen 22. mai 4. søag etter pås Flå e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne 29. mai 5. søag etter pås Horg e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla 2. juni Kristi himmelfartsdag Luk 24, e kl Dåp. Ofring: Den nors Israelsmisjon. Enl ekaffe 5. juni 6. søag etter pås Joh 15, Flå e kl Ofring: nighetsarbeidet a e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla Arve Gatad, kornett Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet 8. juni Onsdag e kl Treff i a v/morla og Njøs Samarbeid med Buen og Kroa Nattverd. Kiekaffe pensjonistkor deltar HELG I BYGDA Gudstjenester 12. juni. Pinsedag Apg 2, 1-11 Horg e kl ytidsgudstjeneste v/hodne Nattverd. Ofring: Frelsesarmeen e kl ytidsgudstj. v/aresen. Nattverd. Ofring: nighetens misjonsprosjekt 13. juni. Are pinsedag Joh 3, Flå e kl ytidsgudstj. v/prost Flø Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet a e kl ytidsgudstj. v/hodne Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet Kieskyss: Per Estenstad tlf juni. Torsdag a e kl Eldres edag v/hodne Samarbeid med a helseh Nattverd. Kiekaffe 19. juni Treenighetssøag Joh 3, 1-15 e kl Gudstjeneste v/morla Dåp. Ofring: Normisjon 26. juni. 2. søag etter pinse Luk 16, Kolbrastad stavkyje kl 1800 Ofring: Stavkyjelaget e kl Nattverd. Ofring: Norsk Luthers Misj.samba 3. juni. 3. søag etter pinse Luk 14, Flå e kl Horg e kl årskonfmanter søag etter pinse Luk 15, 1-10 e kl Dåp. Ofring: nighetsarbeidet juli. 5. søag etter pinse Matt 7, 1-5 a e kl Nattverd Ofring: Gåsbakk misjonsh 24. juli. 6. søag etter pinse Aposteldagen Luk 5, 1-11 Flå e kl Nattverd e kl Gudstjeneneste v/hodne Nattverd Ofring: nighetsarbeidet 31. juli. 7. søag etter pinse 5 Mos 30, Horg e kl Gudstjeneste v/morla Nattverd 7. augt 8. søag etter pinse Ma 8, 1-9 a e kl Gudstjeneste v/prost Flø Ofring: nighetsarbeidet e kl 1100 Gudstj. v/prost Flø Dåp. Ofring: nighetsarbeidet 14. augt 9. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl augt 10. søag etter pinse e kl augt 11. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl bedeh kl sept. 12. søag etter pinse a e kl årskonfmanter e kl Konfmantpresentasjon Det taes forbehold om eringer p.g.a nytilsetting av prest i Horg/Flå.

12 Full distribjon Luamo Tlf Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: , tlf / Midttømme A/S 7236 Hovin - Tlf Tlf Tlf Kvål, tlf Åpent 8-23 (8-21) Tepps tar det! Renhold Byggforberedelser Tjenester Tlf Hovin 9-20 (18) Luamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20)

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Stnr Navn Klubb Klasse Født år Sluttid Plass 39 Martin Sletta Gauldal SK M.13-14 1994 1:16:21 1 37 Jacob Storli TVK M.13-14 1994

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Karusellrenn 3 - duathlon

Karusellrenn 3 - duathlon Gutter 7 år - 600 M Brændmo, Jakob Moslet Selbu IL 14 Eidem, Henrik Selbu IL 8 Hårstad, Nikolai Marstad Selbu IL 4 Kjøsnes, Ole Ingebrigt Selbustrand IL 11 Kulseth, Erik Øverbygda IL 10 Kulseth, Sindre

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM Gutter 10 år - 1 KM Aune, Even Nikolai Martinsen Øverbygda IL 5 Hoem, Peder Øverbygda IL 3 Kjelmo, Håvard Øverbygda IL 7 Kulseth, Martin Øverbygda IL 9 Rønsberg, Brage Selbu IL 2 Slind, Martin Selbu IL

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015 Jenter 13-16 år combined 2,5 km pulk + 2,5 km snørekjøring 1 5 Julie Boysen Hillestad Holmenkollen SK 12:04:00 00:06:04 00:12:29 2 2 Synne Knag Nittedal HK 12:01:00 00:06:44 00:13:36 00:01:07 3 Emilie

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Poengrenn februar 2016

Poengrenn februar 2016 Poengrenn 4 -. februar 206.02.206 K - 2 km Kristine Ringen Melhus 45 0:08 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 0 - km Ingebjørg Duesten 04:40 Aurora Jøraandstad Melhus 0 03:45 Påmeldte: 2 Startende: 2 K 7

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

Terrengkarusell 2016 nr 3

Terrengkarusell 2016 nr 3 Gutter født 2014 liten runde Vekve, Ola IL Snøhetta 1 Jenter født 2013 liten runde Heggvold Skotte, Agnes Drivdalen IL 2 Gutter født 2013 liten runde Dale, Even NOTEAM 19 Dale, Sander IL Snøhetta 5 Viken,

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. R 1. May-Helene Bengtson Nittedal 6/5 6/1 6/2 6/3 6/2 30/13 2. Hanna Synnøve Huser Raumnes 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 29/15 3. Martin Enger Setskog 6/0 6/3 6/4 5/1 6/3 29/11 Amadeus Gaardsø Nittedal

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Poengrenn 5-2012. Resultatliste 16.02.2012. Klubb Start nr. Tid Etter Røsten, Fredrik Oppdal IL 4. Aursand, Ylva Oppdal IL 31

Poengrenn 5-2012. Resultatliste 16.02.2012. Klubb Start nr. Tid Etter Røsten, Fredrik Oppdal IL 4. Aursand, Ylva Oppdal IL 31 Gutter 2008 og yngre, 0,5 km Røsten, Fredrik Oppdal IL 4 e: 1 Jenter 2008 og yngre, 0,5 km Aursand, Ida Oppdal IL 14 Kleven, Ida Oppdal IL 13 e: 2 Gutter 5 år 2007, 0,5 km Hindseth, Elias IL Snøhetta 21

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

HOVIN KULTURFESTIVAL 2015. 21.-23. august

HOVIN KULTURFESTIVAL 2015. 21.-23. august HOVIN KULTURFESTIVAL 2015 Hovin kulturfestival har blitt en årlig tradisjon her på Hovin så sett av helga allerede: 21.-23. august Også i år vil arrangementet stort sett foregå på Hovin stadion. Årets

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram 5 runde miniatyrkarusell 2012 25-skudd kl. 2 25 skudd 1. Ingrid Øyan Singsås X9XX* 49 XX9 *9 48 *9 *XX 49 146 XX9X9X*9XX 97 243 (5*) 2. Rolf Arne Motrøen Øvre Rendal 9XXX9 48 X99X9 47 X*XXX 50 145 *99

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion 17.8.2010 600m kappgang G10 Res Emrik Hansen FIF 4.32.10 Eskil Pedersen FIF 4.47.39 Kristoffer Persen FIF 4.37.84 Sofus Lund Varteig IL 3.53.56 Herman

Detaljer

Treningsstevne Straumsnes stadion 30. mai 2013

Treningsstevne Straumsnes stadion 30. mai 2013 100 meter 1 G15 Adrian Lundin Pettersen IL Norodd 12,74 Vind +0,7 2 G15 Sindre G. Dahl IL Norodd 14,23 Vind +0,7 1 G13 Daniel Hansen Straumsnes IL 15,39 Vind +1,2 1 G14 Jonas Klepp IL Norodd 14,47 Vind

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Møteoversikt. Bogafjell 15.11.2015 11:00 G1

Møteoversikt. Bogafjell 15.11.2015 11:00 G1 Barnesanggruppe BOG oransje gruppe 15.11.2015 11:00 G1 Apg 16, 6-10; Filipperbrevet De forfulgte kristne Apg 16, 6-16 og utdrag fra Filipperbrevet Paulus og Filipperne Nattverd, Sandnes Soul Children,

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer