Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang"

Transkript

1 Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k

2 Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld Distribueres alle hstaer i REDAKSJON: Aase Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morla, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Bankgo: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl rådh, 7224 Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Kantor i Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest a Sokneprest KIRKER: Flå e Horg e a e e servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morla Katet Sonja Bruholt Diakon Tone Njøs Kieverge Kurt Rylasholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars iseth Organist Margot Bjørseth Organist Rai Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylla a:harold Pedersen PRESTEVAKT: I skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i u 35, Layout: Magnhild Nordbø Trykk: PK Trykk HELG I BYGDA Sommerfugl og kristenliv Av Tone Njøs, diakon Eelig har vinteren sluppet tat, og våren får slippe til med sine lyder, lukter og farger. Jeg har forventninger til våren. Håpet er at våren skal være varm og smelte bort siste rest av vinteren. Lyset skal jage de møe vintertanne bort og slippe frem glade sommertanr. Tanr fylt med håp og forventning. Konfmantene våre går i disse dager rut med store forventninger om sin konfmasjonsdag. Hviln forvaling ligger i det å konfmeres? Ungdommene selv har nok forhåpninger om å bli behalet litt mer voksent, få litt mer frihet til å bestemme over seg selv og sitt liv. Alle livets små og store overganger har et element av forventning i seg et håp om hvordan det bl etter forvalingen. Bibelverset jeg vil dele med dere, står skrevet i 2.korinterbrev 5,17: Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er nytt. En januardag for noen år siden, var jeg i Eebispegårdens kapell. Kapellet var møt, og den eneste lyslden kom gjennom det lille viuet oppe på veggen. Akkurat i det biskopen startet gudstjenesten, så snte sola gjennom viuet og en tynn lyskjegle traff steingulvet foran alteret. Plutselig dukt en vakr sommerfugl frem på skulderen til biskopen. Den satt der stille en stu, før den gikk ned stolaen. Deretter fløy den inn i lysstrålen og satte seg midt i lyskjeglen på steingulvet. Den flakset litt med vingene sine og varmet seg i lyset. Sommerfuglen er et gammelt åelig symbol på gjenfødelse og frihet. En sommerfugl i en kald januar det ble for meg et besøk av Gud. Hans tilstedeværelse fylte rommet med aektighet og fylte hjertet mitt med forventning. En ste forventning til den treenige Gud. Før mennest velger å ikle seg Krist, så er han som en forpuppet sommerfugl larve. Sommerfugl larven har ingen formening om at den er stet begrenset, for den oppfatter det nok slik at den har nådd sitt ytterste potensial. Den fyller jo tross alt puppen både på langs og på tvers. Lite vet larven om det potensialet som ligger utenfor puppens vegger. Det er først når forvalingen har skjedd, og den har blitt en fargerik sommerfugl som kan fly dit den vil, at kontrasten melm livet i puppen og livet i frihet bl synlig. Slik er det også for mennesr som velger å ta i mot Jes som sin frelser. nnesr som velger å ikle seg Krist. Før de tar dette valget, har de ingen erfaring med den friheten som ligger der og venter på dem. De har hørt are fortelle om den friheten, men selv kan de ik oppleve friheten før forvalingen har skjedd. I det øyeblikt vi sier ja til Krist, så er vi en ny skapning. Født på ny i vår å. Det gamle er forbi og alt har blitt nytt. En ny frihet. En oppdagelsesreise inn i Guds plan for oss. Vi bl kjent med det potensialet som Gud har lagt ned i hver eneste en av oss. Det som før var skjult, er nå blitt synlig. Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Jeg har en ste forventning til den treenige Gud. Jeg forventer at de som velger å ikle seg Krist, skal få kjenne Guds kraft strømme gjennom dem, slik at de selv kan se og oppleve at alt er blitt nytt. 2

3 HELG I BYGDA Nå bl det mer enn 4-årsbok og konfmasjon! Av Kjell Arne Morla Dere leste gladnyheten i forrige menighetsblad: Vi har fått midler til å ø innsatsen med trosopplæring i kraftig! Nå skal det ansettes folk i nesten en og en halv stilling i kommunen som skal ha denne oppgaven som spesialfelt. Når dette leses er søknadsfristen nettopp gått ut. Det er på tide at vi i en bl mer aktive blant barn og unge. For 40 år siden hadde vi alle kristeomslærerne i skolen som trosopplærere. Jeg gikk i en skole der vi sang salmevers og ba Fader vår hver dag mens vi stod ved pultene. Bibeistorien ble innlært over mange timer. Vi ble påviet til tro, og det skjedde jevnlig over mange år. Slik kan ik skolen fungere i dag. Hvem skal da gjøre den jobben som lærerne gjorde? Det er ftt at elig konfi rmasjon fortsatt er populær: Over 75% av ungdommen vil fortsatt konfmeres i en, og vi prøver å lage et godt opplegg for dem. Denne tiden betyr mye for mange. n dessverre er det slik at dersom man ik har fått særlig kristen påvining tidligere i livet, så er det ofte i seneste laget å nå inn til den som er blitt selvsteig ungdom. Det er ftt at utdelingen av 4-årsboka er blitt så populær i menighetene våre: I løpet av 30 år har den skn vokst seg til å bli et selvsagt innslag i over halvparten av familiene i bygda. På den dagen møter de fram med forventningsfulle 4-åringer, og får med seg ei bok som ofte bl lest mange ganger. n det er mange år fram til 4-åringen bl konfmant Nå får vi muligheten til å legge til rette for nye treffpunkt. Idealet er at vi skal nå hvert eneste årskull med minst ett populært tiltak som ungene kan glede seg til å møte fram på. Hva om alle 6-åringene får ansvar for å være med på å arrangere høsttakfest, og delta på en samling der man øver seg på å bære inn frukt og grønt i prosesjon, og kanskje tegne til prenen? Hva om alle 8-åringene får bli tårnagenter som får hemmelige oppdrag i ehet? Hva om alle 11-åringene får overnatte i en eller på bedehet Foto: Tone Helgemo Bjørnli uer mottoet: Lys vån, slik som man har gjort i de siste tre årene? Det bl spennee å se hva det nye opplegget kan tilby. Det må utarbeides en ftt brosjyreserie til opplegget. Kanskje bl Barnas side i menighetsbladet en fast ordning framover? Dette er en stor utfordring også til vanlige folk i bygdene våre. De som tilsettes kan ik gjøre alt alene. De kan ha ansvar for innholdet. n de trenger mange å samarbeide med som kan ta ansvar for praktis forhold. Pensjonister har tid, barneforeldre er vant til å ta et tak i uli sammenhenger. Foreldre må avsette tid til å kjøre ungene til den ene eller de to samlingene som tilbys deres barn det året. Det klarer nok alle foreldre å få til, dersom de er trygge på at det som skjer vil gi barna gode og viktige opplevelser. For de barna som får gode opplevelser med en jevnlig i hele oppveksten, de vil ha lettere for å kjenne seg hjemme i en, og de vil lettere kunne tro at det finnes en Gud som er glad i akkurat dem. 3

4 Nytt fra daglig leder: Kurt Rylasholm Kievalget og 12. september 2011 skal det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd i Den nors e for perioden Det vil være mulighet for å forhåsstemme på ekontoret på rådhet fra 10. augt. Alle stemmeberettigede skal få tilset valgkort der en bl informert om tid og sted for valget. Valgkortet skal være utset før forhåsstemmingen starter 10. augt. Stemmerett har hvert medlem av Den nors e som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ik stemme i mer enn ett sogn. Ved å stille til valg og stemme ved valget kan du påvie din kale menighet og ens videre arbeid. r informasjon om valget finner du på www. evalget.no. Her vil du også fra 1. juni finne alle kaidatene som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Sortering av avfall Prøveprosjektet med avfallssortering ved egårdene i kommunen har nå pågått i over ett år. Envina IKS og de ansatte ved egårdene opplever at sorteringen ik fungerer slik det var tiltenkt. Besøe er ik flin nok til å sortere, noe som igjen medfører at man i de fleste tilfeller ik kan behale avfallet som assortert. Dersom mangelen på sortering vedvarer vil prøveordningen bli avsluttet, og en vil gå tilba til å kaste alt avfall i en konteiner. Dugnad på egårdene elige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på egårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en sosial og meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Ten takk. Personalsituasjonen Margot Bjørseth har sagt opp sin stilling som organist i Flå e. Hun vil tjenestegjøre ut oktober d.å. Fellesrådet holder i disse dager på med tilsetting av personer til stillingene innefor trosopplæring. En tar sikte på å få gjennomført dette i løpet av mai. Personene vil bli nærmere presentert i kommee nummer av Helg i bygda. Støren ekontor, Rådhet Støren Tsdag Onsdag Avtale om samtale og sjelesorg: Tlf eller epost: kr. 300 pr. time mere info: Nytt orgel i e Bli med på Giveraksjon: kto: Innsamlingsmål:1,5 mill 4

5 Bli bedre kjent med menighetsrådslederen d i Horg: Britt Inger Granmo Aune Hun nærmer seg 60, men trives aller best sammen med ungdom. Ekte luamobygg er hun også, selv om hun er født på Støren, og trådde sine barnesko i Troheim. n hun stiftet familie på Luamo, og har bodd der i 40 år. Mange av oss kjenner henne fra det kale kulturlivet; historielaget, Gauldal teaterlag, Luarljom, ett eller annet spel, en oppsetning, prog eller lignee. Det har vært både prosa, sangtekster og medier. Og hun har vært både forfatter, skuespiller og regissør. Ik så rart kanskje, oppvokst med ei mor som ba Fadervår, og en far som leste Snorre, i en familie hvor det var nye sang og glede. nighetsrådet n nå har denne delen av kreativiteten vært litt laber, i følge henne selv. Det har gått mye tid til menighetsrådsarbeid. Britt Inger har sittet i rådet i flere perioder, - hun hr ik hvor mange akkurat. - Det er veldig spennee I Horg menighetsråd sitter det en utrolig positiv gjeng. Folt er glade i a si, de møter opp på dugnader, og på Vega sommers tid. Derfor er det så insperee og artg å være med i menighetsarbeidet Interessen for a og menighetsrådsarbeid kom i kjølvannet etter 1000 års jubileet for innføring av kristeommen i Norge. Da skrev Britt Inger «Grinnispelet», inspert av teksten på grinisteinen, en stein fra middelaldea på Grie i Horg. - Teksten var både med runeskrift og latins bokstaver, derfor gikk det an å oversette. Innholdet ble tolt, og spelet ble ferdig. n Britt Inger har ik klart å slippe temaet helt. - Det svrer i hodet ja, tann om å skrive ei bok. Britt Inger savner teaterlivet, hun syns det har blitt for lite galskap i det siste! Hun skulle gjerne hatt lit mer uro i a også, mer latter og glad mikk... - Hvem hr ik sokneprest Hodne sin gtjeneste julaftten for to år siden. Det var annerledes. Folk og sa etterpå at de hadde hatt ei koselig opplevelse i a nettopp denne gangen. - Kia fremstår gammeldags slik den er nå. Kia og menighetsarbeidet burde vært med samfunns-engasjert, ik bare tol bibeltekstene ut i fra den gangen de ble skrevet. Alle are ting tols ut i fra det samfunnet vi lever i, bare ik bibelen, sier hun engasjert, og legger til at vi må ha ei e som er åpen for alle! Ungdomsklubben nighetsrådslederen stortrives på ungdomsklubben. - Å være sammen med ungdom g så mye! Da lever vi! Det å møte dem der de er. Det er så spennee! HELG I BYGDA 5 Det er viktig for ungdom å ha et sted å gå til, et sted de er trygge. Vi prater mye. De unge med hverare, og med oss ledere. Det er mange som vil ha en voksenperson, som ik nødveigvis er familie. Vi misjonerer ik, men diskuterer etis spørsmål, og problemstillinger de er opptatt av. Britt Inger skryter av menighetsrådet i Horg som har valgt å satse så mye på ungdomsarbeid. Hun tror de er gans spesielle i så måte. De betaler blant annet hleia for klubben i misjonshet. Nå skal det kjøpes inn miknstrumenter. nighetsrådet samarbeider også med barnekorene på Hovin og på Luamo. G seg Britt Inger g seg med menighetsrådet til høsten, men fortsetter i ungdomsklubben. Nå skal ressursene br på den kreative siden: årsskriftet Horgbyggen, skrive om Ragna Rytter, gjøre ferdig tekster og mikk til et spel i Budalen, og så var det den boka om grinnisteinen da, om den katols presten som gravla dattera si... Dessuten savner hun både teaterlaget og sankoret. n stemmebåene har sviktet. En operasjon ga ingen bedring. Britt Inger er glad i å snak og bl sliten av å snak det er en dårlig kombinasjon. n kanskje en operasjon til? Enn så lenge brur hun heller kreativiteten på å skape framfor å opptre. Hun påstår hun baler med dataen og et nytt mikkprogram... men hun klarer nok det også, læreren på videregåee, som også der omg seg mest med ungdommer. Sin første arbeidserfaring hadde Britt Inger imidlertid på møbelbutikk. Hun solgte møbler i 11 år, helt til hun begynte å lure på hva folk skulle med alle de møblene?... Da satte hun seg i stedet på skolebenn; videregåee først og universitetet etterpå, og uerviser i dag i norsk, historie og samf.fag. Hun stortrives på skolen, og nevner spesielt turer til sin venneskapskomune i Rsla, Volkov. Hun kunne gjerne reist dit igjen, - jeg savner Rsla, der er det mye varme. n dessvere også mye vodka. Mange hadde det ik bra der. Både jeg og ungdommene fikk mye å ten på etter de turene.

6 Nytt fra misjonsprosjektet i Etiopia: Mlimer og kristne ik bare konfliktfullt Det er svært spent melm kristne og mlimer mange steder i verden i dag. Vi meer det også her i laet. Det misjonsprosjektet som menighetene i Flå, a og støtter, forsør å gjøre noe med det. Sonja Küspert skrev i slutten av mars i år: Som de aller fleste har hørt, så var det veldig urolig i Etiopia for ei kort stu siden. Mlimer ble visst provosert og så eskalerte den uer overflaten liggee konflikten. Kier ble brent og kristne ble drevet på flykt. For bare en kort stu siden var jeg på turné i Wollega. Siste stoppested var Begi, som ligger ved grensen til Sudan og hvor de fleste er mlimer. Der fantes det også for ik altfor mange år siden store konflikter er ble brent, mennesr drept men nå lever kristne og mlimer fredelig sammen. Prosjekt med vanrevne møller Et prosjekt som bl drevet med støtte av Det Nors Misjonsselskap (NMS) er et utviklingsprosjekt, hvor bl.a. vanrevne møller bl bygget. I disse møllene bl kornet malt for en tredjedel av summen det ville kostet ved en dieseldreven mølle. Den nyeste møllen ble bygd i et rent mlimsk område. Uer byggingen i fjor høst kom befolkningen med mat til mennene som bygde opp møllen. De var glade for dette initiativet. Ved denne møllen koster det bare 2 Br for å male 10 kg mel det er litt me enn 70 øre. De ansatte ved møllen er også mlimer. I dette prosjektet respekterer vi hverares religion, hjelper hverare og lever i fredelig koeksistens. Bsturer 2011 Arrangeres av diakoniutvalgene a og menigheter til Røros tsdag 9. augt kl : a helseh kl : skysstasjon kl : Formiddagsmat på kaffekråa i Ålen kl : Ratvollen. Omvisning på Falkbergets heimsted kl : Omvisning og aakt i Røros e. kl : Middag på Røros hotell kl : Starte på heimtur kl : skysstasjon kl : a helseh Pris: kr 450 for hele turen Påmelding innen tsdag 2. augt til ekontor eller a helseh Flå og Horg menigheter til Hemne torsdag 18. augt kl : Start fra Flå eldresenter og Prix-en kl : Bruatunet kl : Luamo Vegkro kl : Hovin S-lag, om Tømmesdalen og Svomo kl : Formiddagsmat på Ellingsgården, Søvasslia. kl : Hemne e. Omvisning og aakt.. kl : Rutur med guide til Tjeldbergodden via Årvåg kl : Middag kl : Retur over Snillfjord kl : Framme på Hovin Pris: kr 400 Påmelding innen torsdag 11. augt Flå menighet: Hans Ler eller Edel Langla Horg menighet: Åshild Buklev eller Ingeborg Børseth På hytta til Aud Irene Aunan ved Heimsjøen for a og menigheter 6 Fra tur til ldal for Flå. Her vi er framme i.

7 a Barnegospel HELG I BYGDA a Barnegospel består av til sammen over 40 sangglade og entiastis barn fra fe år og oppover. Koret samles annenhver onsdag på Gåsbakn Misjonsh. Det synges av full hals og barna får med seg et ord for dagen før de spiser kveldsmat sammen. Brødsvene gl ned på høykant og praten går livlig. Det er en fryd å være sammen med denne ftte gjengen. Opptredenene er et høydepunkt for både store og små. Siste gang koret var i aksjon var i a e 9. april, der konserten avslutta en meget vellykt og givee dag sammen med Pre Soul Children. Neste opptreden er i a e 17. mai. Berit Gåsbakk og Beate Finanger er korets mikals ledere. Tekst: Beate Finanger Foto: Krister Wehn Luamo ungdomsklubb nigheten i Horg har drevet ungdomsklubb på Misjonshet på Luamo i 4 år. Annenhver torsdag melm kl og samles ungdommer fra 5.klasse og ut ungdomsskolen. Klubben har vært jevnt godt besøkt, med rut 30 ungdommer de fleste kveldene. Det er to ledere hver kveld i tillegg har en forelder være med når det har vært så mange. Vi driver med uli aktiviteter, spill og osksalg. Hver kveld er det en samlingsstu, hvor leder leser en tekst som vi kan prate om etterpå, eller vi synger. Denne avsluttes alltid med fadervår og noen ganger lystenning. Nå er situasjonen den at flere av lederne slutter fra høsten, derfor er klubben litt i faresonen med tan på fortsatt drift. Så hvis noen føler at dette er noe de vil gjøre for de ftte ungdommene våre, er det bare å kontakte leder av Luamo ungdomsklubb Elsa Stølan (tlf ). Tekst: Rut Perly Støla Bildene er fra ungdomsklubben i Foto: Tor Arne Granmo 7

8 Ny innsamlingsrekord! Det ble satt ny innsamlingsrekord uer aksjonen til Kiens Nødhjelp i i år. Den forrige fra 2008 var på I år manglet vi bare 800 kroner på å nå ! Det kommer godt med til de som kjemper mot økonomisk urettferdighet i fattige la! Takk til alle som deltok, og til alle som gav. Beløpet fra kommer nok til å ø, for det ble lagt igjen kort til de som ik var hjemme, slik at de kan få anledning til å betale dekte til aksjonen. På selve innsamlingsdagen økte alle menighetene fra i fjor: Flå økte med 2000,- slik at det kom inn ,-, Horg økte med 2300,- slik at det kom inn ,-, a økte med 4000,- slik at det kom inn kr ,- og i var økningen på kr 7 500,- slik at man nådde kr ,-. I begge Trøelagsfylne til sammen ser det ut til at vi i år setter nye rekord, nemlig over 2,5 millioner kroner! r enn en dråpe i havet Herborg Hongset og Lydbokforlaget ville gjerne støtte nyorgelet I e, men i tillegg til å gi rene penger ga de også bort en fantastisk konsertopplevelse Mange fikk med seg konserten med Stephen Brat Hanssen i april. - Lydbokforlaget, ved Hongset, har lagt ned uttallige arbeidstimer i san, samt betalt utgiftene til annonsering, lydkjøring, samt reise og opphold for Brat Hanssen og pianisten, forteller kantor Bjørn Vevang, som er utrolig imponert over Herborg Hongset sitt engasjement. - Helt utrolig! sier han. Herborg opplyser at det ble solgt 200 billetter à kr. 300, til sammen kr Så har vi bestemt oss for å legge på fra Lydbokforlaget, så det bl i samlet bidrag til formålet. Foto: Åsmu Snøfugl, Gaula Føles litt som en dråpe i havet, men det monner da litt, sier Herborg. Mozarts Requiem i e Søag 22. mai kl fremføres Mozarts Requiem i e. Koret, som teller personer, består av sangere fra Nidarosdomens Guttekor, Luarljom, «Prosjektkor 2011» og Mikkonservatoriet. Oesteret stammer fra symfonioesteret og konservatorieutdanningen. Solister: Beate Mordal, Maria Nor, Knut Kristian Mohn og Håvard Stensvold. 8 Digent: Kantor Bjørn Vevang. Gå ik glipp av en sjelden mulighet til å høre et av den klassis mikklitteraturens vielige kjerneve. Veet fremføres også i Vår Frue e maag 23. kl. 19:30. Billetter kjøpes ved inngangen. Dørene åpner en halv time før konserten.

9 HELG I BYGDA e Konfmanter 21. mai kl 11.00: Vegard Larsen Rimolsrønning 22. mai kl Esten Bruheim Håkon Brunsvik Dahl Torj Rofstad Døhl Thomas Jo Evensen Ksti Forsetløkn Magn Ler Grøseth Jan-Robert Kvernstad Malin Malum Esten u Ragnhild Hasselgård Morla Thea Nordaune Simen Aersen Nordbostad Helene Åmot Olsen Main Gran Olsen Magn Svoås Pedersen Karoline OlsvikRangø Per Olav Rimolsrønning Ellen Ekseth Stav Marina Fer Thomassen 22. mai kl Maria Asmdal Mikael Krogstad Aune Hege Bak Tonje Larsen Berg Kristoffer Bjøamo Ørjan Dypdahl Maria Havdal Jonas Bagøien Hjulstad Area Holthe Rebecka Wanvik Holum Elisabeth Humlen Nora Kregnes Area Jakobsen Lue Kristian Moe Hanne Pedersen Caroline Aune Skarbø Joam Aune Skarbø Håkon Levi Skarsem Lars Kristian Staurseth Oddne Albrigtsen Tokstad Nina Øyaas Jørgen Suin Aasen 29. mai kl Katrine Arntsen Runar Bergsmyr Helene Breivik Daniel Myhren Hovi Mathias Levik Johansen Sigrid Kvernberg Martin Lilleberg Heidi Ludvigsen Gabriel René Moheim Petra-Karine Raphaug Julie Resell Joachim Berg Rønning Gabriel Saberg Johanne Schive Kristian Reklev Sivertsen Sara Reitan Skogstad rethe Aalton Sjøma Astrid Berg Vårvik Tor-Helge Vold 29. mai kl Daniel Anthonsen Kevin Dimitri Rosanoff Bjorå Elias Bruholt Julie Gorseth Brujordet Simen Domaas Olav Foss Ida Grøthe Martine Kuldvere Hanna Eileen Howell Logan Kla Guersen Lue Renate Gatad Lønvik Kelvin Aleksaer Løvås Jørgen Lervik Ofstad Maria Wenn Rønninghaug Ida Vinje Savik Mia Therese Moe Simonsen Marc Aanonli Sjølie Even Slungård Julie Steahl Spets Asbjørn William Stav Torstein Sue Magn Graabræk Sæheim a e 5. juni 2011 kl : Silje Bakn Emma Ågedotter Berg Aksel Eid Trym Eid Cathrine Grae Fuglås Petter Gatad Si Hoel Gatad Ann Kristin Hell Mads Hoel Daniel Skogra Johansen Petter Nordby Kjelsberg Pernille Hokseggen Lomheim Ramona Akseth Malmo Christine Larø Olsson Nina Gjevik Samdahl Aré Steinsvoll Håkon Stenset Arn Kristian Stubsjøen Anna Syrstad Flå e 22.mai kl : Malin Asklu Berdal Ksten Svartsrød Grue Ingrid Hafsfjord Julie Hienes Hilde Holm Liv Malin Strøm Kvam Anne Loe Kvernrød Ingrid Loe Kvernrød Erika Gråbak Langla Synne Nøstdal Lisetmo Marit Sørensen Sara For Øian Sore Bjøøy Børma Håvard Eggen Sore Næss Hopstad Håkon Ofstad Jakobsen Ingve Engen Kvannli Simen Løvseth Martin Engan Sagmo Jørgen Samdal Westrum Erik Jnes Aasen Horg e 29.mai kl : Kristina Vinsnesbakk Bye Elisabeth Eide Aimee Lilliane Følstad Mari Hage Marthe Walsøe Groven Martine Grønning Helene Hammer Sunniva Kvamme Nora Krogstad Maren Martinsen Krogstad Marte Eggen Løvseth Rai Wolden Midtlyng Ein Nordtømme Rognhaug Anne Marit Selbekk Marte Storrø Vegard Skjetne Almås Kenneth Benjamin Areasen Kristian Areassen Lars Petter Moberget Borseth Sivert Hage Byfuglien Odd Engan Vegard Hovin Martin Dragset Jegtvik Jørgen Kvåle Fredrik Lien Magn Krokstad Nordang Arne Kristian Solberg Joam Rognhaug Sunnset Tommy Sunnset Jan-Magne Thue Tor Ivar Breisnes Wærdahl Thomas Halseth Wærum Ole Magn Aarhaug 9

10 sokn Døpte: 13. mars: Thomas Grae Jacobsen Gard Fjorden-Fossum Vemu Hårstad Frida Stenvold Båtvik Dina Klæboe Langti Renate Gatad Lønvik 27. mars: Sigurd Kvel-Alme, døpt i Langevåg e 3. april: Ida Espås Loe Mali Eline Kregnes 10. april: Emma Helmine Krogstad Åldstedt Annin Angvik Johanne Antonsen Hans Kvitla Onsøien 17. april: Gabriel René Moheim Mikael Aré Moheim Areas Sannesmoen David Sannesmoen Sara Trøan Finserås Esld Ierberg Dennis Ler Sivert Johansen Solum Sean Pathrick Vollan 24. april: Jakob Olden Jakobsen Julie Rolasen Slekters gang Vigde: 26. mars: Maria Eugenia Perdomo Enis og Arne Asbølmo Døde: 9. mars: Nelly Marie Nordhaug f mars: Edvin Jomar Moan f. 1942, begravet på Flå egård 23. mars: Ole Nathanael Einem f april: Kla Helge Haugnæss f april: Mina Solberg f. 1967, begravet på Hommelvik egård 13. april: Berit lkstadvik f april: Odd Sivertsen, f april: Gudrun Konstad f Horg sokn Døpte: 13. mars: Kristin Nilsen 27. mars: Saer Rønning, døpt i Flå e 27. mars: Bjørnar Woldmo Antonsen 10. april: Erle Esphaug Vigde: 10. april: Eli Therese Loe og Ere Esphaug Døde: 9. mars: Karen Marie Løkås f april: Gudrun Enlid f april: Torvald Fremo f a sokn Døpte 13. mars:daniel Skogra Johansen 27. mars: Matilde Lillebudal 25. april: David Ødegaard Døde: 24. mars: Sigrid Klara Kjøsen f april: Oddbjørg Sjømo f Flå sokn: Døpte: 27. mars: Ludvik Midtlyng 10. april: Aré Stensås Øyvi Holte Margrete Lunga Fagerbekk Charlie Ere Ferraren Flå 25. april: Frida Sunes Grønli Døde: 22. april: Asbjørg Horg f. 1934, begravet på Horg egård Takk! a helse og omsorg takr givere og pårøree for pengegave etter begravelsen til Borghild Bjeenås. Nedre helse og omsorg, Hjemmetjenesten, takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Arnt N. Eidsmo`s begravelse. Nedre helse og omsorg, Buen dag- og aktivitetsavdeling takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Nelly Nordhaug`s begravelse. 10

11 17. mai - Grunnvsdag Luk 1, Flå e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: nighetsarbeidet Horg e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: Diakoniarbeidet a e kl Festgudstj. v/morla Barnegospelkoret deltar Ofring: Barnegospelkoret e kl Festgudstj. v/ prost Flø Ofring: Sjømannsen 22. mai 4. søag etter pås Flå e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne 29. mai 5. søag etter pås Horg e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla 2. juni Kristi himmelfartsdag Luk 24, e kl Dåp. Ofring: Den nors Israelsmisjon. Enl ekaffe 5. juni 6. søag etter pås Joh 15, Flå e kl Ofring: nighetsarbeidet a e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla Arve Gatad, kornett Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet 8. juni Onsdag e kl Treff i a v/morla og Njøs Samarbeid med Buen og Kroa Nattverd. Kiekaffe pensjonistkor deltar HELG I BYGDA Gudstjenester 12. juni. Pinsedag Apg 2, 1-11 Horg e kl ytidsgudstjeneste v/hodne Nattverd. Ofring: Frelsesarmeen e kl ytidsgudstj. v/aresen. Nattverd. Ofring: nighetens misjonsprosjekt 13. juni. Are pinsedag Joh 3, Flå e kl ytidsgudstj. v/prost Flø Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet a e kl ytidsgudstj. v/hodne Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet Kieskyss: Per Estenstad tlf juni. Torsdag a e kl Eldres edag v/hodne Samarbeid med a helseh Nattverd. Kiekaffe 19. juni Treenighetssøag Joh 3, 1-15 e kl Gudstjeneste v/morla Dåp. Ofring: Normisjon 26. juni. 2. søag etter pinse Luk 16, Kolbrastad stavkyje kl 1800 Ofring: Stavkyjelaget e kl Nattverd. Ofring: Norsk Luthers Misj.samba 3. juni. 3. søag etter pinse Luk 14, Flå e kl Horg e kl årskonfmanter søag etter pinse Luk 15, 1-10 e kl Dåp. Ofring: nighetsarbeidet juli. 5. søag etter pinse Matt 7, 1-5 a e kl Nattverd Ofring: Gåsbakk misjonsh 24. juli. 6. søag etter pinse Aposteldagen Luk 5, 1-11 Flå e kl Nattverd e kl Gudstjeneneste v/hodne Nattverd Ofring: nighetsarbeidet 31. juli. 7. søag etter pinse 5 Mos 30, Horg e kl Gudstjeneste v/morla Nattverd 7. augt 8. søag etter pinse Ma 8, 1-9 a e kl Gudstjeneste v/prost Flø Ofring: nighetsarbeidet e kl 1100 Gudstj. v/prost Flø Dåp. Ofring: nighetsarbeidet 14. augt 9. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl augt 10. søag etter pinse e kl augt 11. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl bedeh kl sept. 12. søag etter pinse a e kl årskonfmanter e kl Konfmantpresentasjon Det taes forbehold om eringer p.g.a nytilsetting av prest i Horg/Flå.

12 Full distribjon Luamo Tlf Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: , tlf / Midttømme A/S 7236 Hovin - Tlf Tlf Tlf Kvål, tlf Åpent 8-23 (8-21) Tepps tar det! Renhold Byggforberedelser Tjenester Tlf Hovin 9-20 (18) Luamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20)

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 8.6.2017 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus kirkekontor den 8.6.2017 kl. 1700 Møte ble ledet av: Leder Jan Tore Wilhelmsen Fremmøtte:

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Midt-Norsk rulleskicup

Midt-Norsk rulleskicup G 12 år 1 km 1 Sondre Weiseth Tiller IL 5 02:04,5 00:00,0 2 Morten Skaanes Strindheim IL 4 02:15,9 00:11,4 3 Thomas Venn Fagerli 3 02:22,1 00:17,6 4 Ørjan Nergaard 6 02:35,1 00:30,6 G 11 år 1 km 1 Ole

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen * Gylt medalje 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen * Gylt medalje 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen 49 49 50 98 97 343 7* 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og 49 48 49 97 96 339 1 3 Einar Grue Tynset 47 49 49 96 93 334 7* 4 Adrian Aasegaard Tynset

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Svarhopen Rundt Lysløypeløp

Svarhopen Rundt Lysløypeløp 28..25 - år MIX runde 2,3 km Thea Anderson 53 :4 Emmeli Brønmo Elden 8:55 Alvilde Bønå 537 3:25 Jonas Dahle 53 2:22 Jonette Evensen 538 3:26 Johannes Hamre 55 :52 Marthe Ulrikke Knoph 52 3:7 Bertine Lund

Detaljer

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august Plassering Vind Gutter 11år 200m (-97) (-2.6) 1 Henning Bentzen Brunes, BUL 31.64 2 Nikolai Skaue, BUL 32.61 - Sigbjørn Edøy u/konk. 35.83 Jenter 11år 200m

Detaljer

Søndag 24. oktober kl 12.30

Søndag 24. oktober kl 12.30 Søndag 24. oktober kl 12.30 Øvelse 13. 200m individuell medley, damer Klasse født 1p Silje I Øyen Elverum Svømming 3.09,66 303 45,61(45,61) 1.34,69(49,08) 2.26,60(51,91) 3.09,66(43,06) Klasse født 1p Elise

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Stnr Navn Klubb Klasse Født år Sluttid Plass 39 Martin Sletta Gauldal SK M.13-14 1994 1:16:21 1 37 Jacob Storli TVK M.13-14 1994

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011 G8 60m Halvor Sæther Byåsen IL 12,6 Johannes Fosshaug Antonsen IL Yrjar 11,8 Håkon Rønne Leksvik IL 12,4 Oskar Fenstad Kvithyll Stadsbygd IL 12,0 Simon Hermstad Simonsen Stadsbygd IL 13,8 Erik Dybvik Stadsbygd

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800 Resultater lagmesterskap i friidrett Agder 26.mai Søgne Sted:Søgne Stadion Arrangør: Vest Agder FIK/Søgne IL Stevneleder:Tor Ingvar Njerve Starter:Jon Fjeld Tidtaker: Rune Bergem Ansvarlig kast: Gunn Storsveen

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

Kretscup Resultatliste

Kretscup Resultatliste G0 Heat: Heat: Heat: 00m Vind: +0. Kretscup 0.09.0 Fredrik Damman (0) IL Giv Akt Friidrett, 0 Adrian X Domansky (0) Kristiansand IF Friidrett 7, Mats T Flottorp (0) Kristiansand IF Friidrett 6, Vind: +,

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Midsundleikane 2014 Resultatliste

Midsundleikane 2014 Resultatliste G-0 00 m Midsundleikane 0 Resultatliste 0.06.0 Vind: +, 6 Edvard Roppen (0) Dimna IL, 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 5, G-0 60 m Vind: -0,5 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 0,5 G-0

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Poengrenn Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Røsten, Fredrik Oppdal IL 6

Poengrenn Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Røsten, Fredrik Oppdal IL 6 Gutter 2008 og yngre, 0,5 km Røsten, Fredrik 6 e: 1 Påmeldte: 5 Startende: 5 Gutter 5 år 2007, 0,5 km Hindseth, Elias 22 en, Markus 16 Sundseth, Magnus Moen 24 e: 3 Jenter 5 år 2007, 0,5 km Lie, Sigrid

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting Ramsjøen Arena 06.02.206 G-2 Nybeg Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 02 :2 Fullførte: Påmeldte: Startende: G0 Nybeg og yngre Christoffer F Johansen Skaun IL 07 5:38 Felix Stormyr Jonassen Skaun

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65 Klasse ASP 25 Skudd Aksel Olav Otnes Surnadal 243 Jorun Snekvik Surnadal 243 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 221 Karoline Grønning Fosna 216 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 215 Oskar Eikrem Kvernes 200 Steffen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Karusellrenn 3 - duathlon

Karusellrenn 3 - duathlon Gutter 7 år - 600 M Brændmo, Jakob Moslet Selbu IL 14 Eidem, Henrik Selbu IL 8 Hårstad, Nikolai Marstad Selbu IL 4 Kjøsnes, Ole Ingebrigt Selbustrand IL 11 Kulseth, Erik Øverbygda IL 10 Kulseth, Sindre

Detaljer

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, :

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, : Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, 30.03.2008: Hovedskyting: Klasse 1: 1. Jens Kristian Eikrem, Aspøy og Straumsnes 24/8 Klasse 2: 1. Frode Foss, Bæverdalen 27/6, 2. Even Langli, Rindal 24/10, 3. Ulf Hendset,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 24.11.2015 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Herborg Hongseth, Gjertrud Løkken Knapstad,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM Gutter 10 år - 1 KM Aune, Even Nikolai Martinsen Øverbygda IL 5 Hoem, Peder Øverbygda IL 3 Kjelmo, Håvard Øverbygda IL 7 Kulseth, Martin Øverbygda IL 9 Rønsberg, Brage Selbu IL 2 Slind, Martin Selbu IL

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer