Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang"

Transkript

1 Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k

2 Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld Distribueres alle hstaer i REDAKSJON: Aase Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morla, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Bankgo: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl rådh, 7224 Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Kantor i Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest a Sokneprest KIRKER: Flå e Horg e a e e servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morla Katet Sonja Bruholt Diakon Tone Njøs Kieverge Kurt Rylasholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars iseth Organist Margot Bjørseth Organist Rai Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylla a:harold Pedersen PRESTEVAKT: I skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i u 35, Layout: Magnhild Nordbø Trykk: PK Trykk HELG I BYGDA Sommerfugl og kristenliv Av Tone Njøs, diakon Eelig har vinteren sluppet tat, og våren får slippe til med sine lyder, lukter og farger. Jeg har forventninger til våren. Håpet er at våren skal være varm og smelte bort siste rest av vinteren. Lyset skal jage de møe vintertanne bort og slippe frem glade sommertanr. Tanr fylt med håp og forventning. Konfmantene våre går i disse dager rut med store forventninger om sin konfmasjonsdag. Hviln forvaling ligger i det å konfmeres? Ungdommene selv har nok forhåpninger om å bli behalet litt mer voksent, få litt mer frihet til å bestemme over seg selv og sitt liv. Alle livets små og store overganger har et element av forventning i seg et håp om hvordan det bl etter forvalingen. Bibelverset jeg vil dele med dere, står skrevet i 2.korinterbrev 5,17: Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er nytt. En januardag for noen år siden, var jeg i Eebispegårdens kapell. Kapellet var møt, og den eneste lyslden kom gjennom det lille viuet oppe på veggen. Akkurat i det biskopen startet gudstjenesten, så snte sola gjennom viuet og en tynn lyskjegle traff steingulvet foran alteret. Plutselig dukt en vakr sommerfugl frem på skulderen til biskopen. Den satt der stille en stu, før den gikk ned stolaen. Deretter fløy den inn i lysstrålen og satte seg midt i lyskjeglen på steingulvet. Den flakset litt med vingene sine og varmet seg i lyset. Sommerfuglen er et gammelt åelig symbol på gjenfødelse og frihet. En sommerfugl i en kald januar det ble for meg et besøk av Gud. Hans tilstedeværelse fylte rommet med aektighet og fylte hjertet mitt med forventning. En ste forventning til den treenige Gud. Før mennest velger å ikle seg Krist, så er han som en forpuppet sommerfugl larve. Sommerfugl larven har ingen formening om at den er stet begrenset, for den oppfatter det nok slik at den har nådd sitt ytterste potensial. Den fyller jo tross alt puppen både på langs og på tvers. Lite vet larven om det potensialet som ligger utenfor puppens vegger. Det er først når forvalingen har skjedd, og den har blitt en fargerik sommerfugl som kan fly dit den vil, at kontrasten melm livet i puppen og livet i frihet bl synlig. Slik er det også for mennesr som velger å ta i mot Jes som sin frelser. nnesr som velger å ikle seg Krist. Før de tar dette valget, har de ingen erfaring med den friheten som ligger der og venter på dem. De har hørt are fortelle om den friheten, men selv kan de ik oppleve friheten før forvalingen har skjedd. I det øyeblikt vi sier ja til Krist, så er vi en ny skapning. Født på ny i vår å. Det gamle er forbi og alt har blitt nytt. En ny frihet. En oppdagelsesreise inn i Guds plan for oss. Vi bl kjent med det potensialet som Gud har lagt ned i hver eneste en av oss. Det som før var skjult, er nå blitt synlig. Derfor, om noen er i Krist, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Jeg har en ste forventning til den treenige Gud. Jeg forventer at de som velger å ikle seg Krist, skal få kjenne Guds kraft strømme gjennom dem, slik at de selv kan se og oppleve at alt er blitt nytt. 2

3 HELG I BYGDA Nå bl det mer enn 4-årsbok og konfmasjon! Av Kjell Arne Morla Dere leste gladnyheten i forrige menighetsblad: Vi har fått midler til å ø innsatsen med trosopplæring i kraftig! Nå skal det ansettes folk i nesten en og en halv stilling i kommunen som skal ha denne oppgaven som spesialfelt. Når dette leses er søknadsfristen nettopp gått ut. Det er på tide at vi i en bl mer aktive blant barn og unge. For 40 år siden hadde vi alle kristeomslærerne i skolen som trosopplærere. Jeg gikk i en skole der vi sang salmevers og ba Fader vår hver dag mens vi stod ved pultene. Bibeistorien ble innlært over mange timer. Vi ble påviet til tro, og det skjedde jevnlig over mange år. Slik kan ik skolen fungere i dag. Hvem skal da gjøre den jobben som lærerne gjorde? Det er ftt at elig konfi rmasjon fortsatt er populær: Over 75% av ungdommen vil fortsatt konfmeres i en, og vi prøver å lage et godt opplegg for dem. Denne tiden betyr mye for mange. n dessverre er det slik at dersom man ik har fått særlig kristen påvining tidligere i livet, så er det ofte i seneste laget å nå inn til den som er blitt selvsteig ungdom. Det er ftt at utdelingen av 4-årsboka er blitt så populær i menighetene våre: I løpet av 30 år har den skn vokst seg til å bli et selvsagt innslag i over halvparten av familiene i bygda. På den dagen møter de fram med forventningsfulle 4-åringer, og får med seg ei bok som ofte bl lest mange ganger. n det er mange år fram til 4-åringen bl konfmant Nå får vi muligheten til å legge til rette for nye treffpunkt. Idealet er at vi skal nå hvert eneste årskull med minst ett populært tiltak som ungene kan glede seg til å møte fram på. Hva om alle 6-åringene får ansvar for å være med på å arrangere høsttakfest, og delta på en samling der man øver seg på å bære inn frukt og grønt i prosesjon, og kanskje tegne til prenen? Hva om alle 8-åringene får bli tårnagenter som får hemmelige oppdrag i ehet? Hva om alle 11-åringene får overnatte i en eller på bedehet Foto: Tone Helgemo Bjørnli uer mottoet: Lys vån, slik som man har gjort i de siste tre årene? Det bl spennee å se hva det nye opplegget kan tilby. Det må utarbeides en ftt brosjyreserie til opplegget. Kanskje bl Barnas side i menighetsbladet en fast ordning framover? Dette er en stor utfordring også til vanlige folk i bygdene våre. De som tilsettes kan ik gjøre alt alene. De kan ha ansvar for innholdet. n de trenger mange å samarbeide med som kan ta ansvar for praktis forhold. Pensjonister har tid, barneforeldre er vant til å ta et tak i uli sammenhenger. Foreldre må avsette tid til å kjøre ungene til den ene eller de to samlingene som tilbys deres barn det året. Det klarer nok alle foreldre å få til, dersom de er trygge på at det som skjer vil gi barna gode og viktige opplevelser. For de barna som får gode opplevelser med en jevnlig i hele oppveksten, de vil ha lettere for å kjenne seg hjemme i en, og de vil lettere kunne tro at det finnes en Gud som er glad i akkurat dem. 3

4 Nytt fra daglig leder: Kurt Rylasholm Kievalget og 12. september 2011 skal det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd i Den nors e for perioden Det vil være mulighet for å forhåsstemme på ekontoret på rådhet fra 10. augt. Alle stemmeberettigede skal få tilset valgkort der en bl informert om tid og sted for valget. Valgkortet skal være utset før forhåsstemmingen starter 10. augt. Stemmerett har hvert medlem av Den nors e som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ik stemme i mer enn ett sogn. Ved å stille til valg og stemme ved valget kan du påvie din kale menighet og ens videre arbeid. r informasjon om valget finner du på www. evalget.no. Her vil du også fra 1. juni finne alle kaidatene som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Sortering av avfall Prøveprosjektet med avfallssortering ved egårdene i kommunen har nå pågått i over ett år. Envina IKS og de ansatte ved egårdene opplever at sorteringen ik fungerer slik det var tiltenkt. Besøe er ik flin nok til å sortere, noe som igjen medfører at man i de fleste tilfeller ik kan behale avfallet som assortert. Dersom mangelen på sortering vedvarer vil prøveordningen bli avsluttet, og en vil gå tilba til å kaste alt avfall i en konteiner. Dugnad på egårdene elige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på egårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en sosial og meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Ten takk. Personalsituasjonen Margot Bjørseth har sagt opp sin stilling som organist i Flå e. Hun vil tjenestegjøre ut oktober d.å. Fellesrådet holder i disse dager på med tilsetting av personer til stillingene innefor trosopplæring. En tar sikte på å få gjennomført dette i løpet av mai. Personene vil bli nærmere presentert i kommee nummer av Helg i bygda. Støren ekontor, Rådhet Støren Tsdag Onsdag Avtale om samtale og sjelesorg: Tlf eller epost: kr. 300 pr. time mere info: Nytt orgel i e Bli med på Giveraksjon: kto: Innsamlingsmål:1,5 mill 4

5 Bli bedre kjent med menighetsrådslederen d i Horg: Britt Inger Granmo Aune Hun nærmer seg 60, men trives aller best sammen med ungdom. Ekte luamobygg er hun også, selv om hun er født på Støren, og trådde sine barnesko i Troheim. n hun stiftet familie på Luamo, og har bodd der i 40 år. Mange av oss kjenner henne fra det kale kulturlivet; historielaget, Gauldal teaterlag, Luarljom, ett eller annet spel, en oppsetning, prog eller lignee. Det har vært både prosa, sangtekster og medier. Og hun har vært både forfatter, skuespiller og regissør. Ik så rart kanskje, oppvokst med ei mor som ba Fadervår, og en far som leste Snorre, i en familie hvor det var nye sang og glede. nighetsrådet n nå har denne delen av kreativiteten vært litt laber, i følge henne selv. Det har gått mye tid til menighetsrådsarbeid. Britt Inger har sittet i rådet i flere perioder, - hun hr ik hvor mange akkurat. - Det er veldig spennee I Horg menighetsråd sitter det en utrolig positiv gjeng. Folt er glade i a si, de møter opp på dugnader, og på Vega sommers tid. Derfor er det så insperee og artg å være med i menighetsarbeidet Interessen for a og menighetsrådsarbeid kom i kjølvannet etter 1000 års jubileet for innføring av kristeommen i Norge. Da skrev Britt Inger «Grinnispelet», inspert av teksten på grinisteinen, en stein fra middelaldea på Grie i Horg. - Teksten var både med runeskrift og latins bokstaver, derfor gikk det an å oversette. Innholdet ble tolt, og spelet ble ferdig. n Britt Inger har ik klart å slippe temaet helt. - Det svrer i hodet ja, tann om å skrive ei bok. Britt Inger savner teaterlivet, hun syns det har blitt for lite galskap i det siste! Hun skulle gjerne hatt lit mer uro i a også, mer latter og glad mikk... - Hvem hr ik sokneprest Hodne sin gtjeneste julaftten for to år siden. Det var annerledes. Folk og sa etterpå at de hadde hatt ei koselig opplevelse i a nettopp denne gangen. - Kia fremstår gammeldags slik den er nå. Kia og menighetsarbeidet burde vært med samfunns-engasjert, ik bare tol bibeltekstene ut i fra den gangen de ble skrevet. Alle are ting tols ut i fra det samfunnet vi lever i, bare ik bibelen, sier hun engasjert, og legger til at vi må ha ei e som er åpen for alle! Ungdomsklubben nighetsrådslederen stortrives på ungdomsklubben. - Å være sammen med ungdom g så mye! Da lever vi! Det å møte dem der de er. Det er så spennee! HELG I BYGDA 5 Det er viktig for ungdom å ha et sted å gå til, et sted de er trygge. Vi prater mye. De unge med hverare, og med oss ledere. Det er mange som vil ha en voksenperson, som ik nødveigvis er familie. Vi misjonerer ik, men diskuterer etis spørsmål, og problemstillinger de er opptatt av. Britt Inger skryter av menighetsrådet i Horg som har valgt å satse så mye på ungdomsarbeid. Hun tror de er gans spesielle i så måte. De betaler blant annet hleia for klubben i misjonshet. Nå skal det kjøpes inn miknstrumenter. nighetsrådet samarbeider også med barnekorene på Hovin og på Luamo. G seg Britt Inger g seg med menighetsrådet til høsten, men fortsetter i ungdomsklubben. Nå skal ressursene br på den kreative siden: årsskriftet Horgbyggen, skrive om Ragna Rytter, gjøre ferdig tekster og mikk til et spel i Budalen, og så var det den boka om grinnisteinen da, om den katols presten som gravla dattera si... Dessuten savner hun både teaterlaget og sankoret. n stemmebåene har sviktet. En operasjon ga ingen bedring. Britt Inger er glad i å snak og bl sliten av å snak det er en dårlig kombinasjon. n kanskje en operasjon til? Enn så lenge brur hun heller kreativiteten på å skape framfor å opptre. Hun påstår hun baler med dataen og et nytt mikkprogram... men hun klarer nok det også, læreren på videregåee, som også der omg seg mest med ungdommer. Sin første arbeidserfaring hadde Britt Inger imidlertid på møbelbutikk. Hun solgte møbler i 11 år, helt til hun begynte å lure på hva folk skulle med alle de møblene?... Da satte hun seg i stedet på skolebenn; videregåee først og universitetet etterpå, og uerviser i dag i norsk, historie og samf.fag. Hun stortrives på skolen, og nevner spesielt turer til sin venneskapskomune i Rsla, Volkov. Hun kunne gjerne reist dit igjen, - jeg savner Rsla, der er det mye varme. n dessvere også mye vodka. Mange hadde det ik bra der. Både jeg og ungdommene fikk mye å ten på etter de turene.

6 Nytt fra misjonsprosjektet i Etiopia: Mlimer og kristne ik bare konfliktfullt Det er svært spent melm kristne og mlimer mange steder i verden i dag. Vi meer det også her i laet. Det misjonsprosjektet som menighetene i Flå, a og støtter, forsør å gjøre noe med det. Sonja Küspert skrev i slutten av mars i år: Som de aller fleste har hørt, så var det veldig urolig i Etiopia for ei kort stu siden. Mlimer ble visst provosert og så eskalerte den uer overflaten liggee konflikten. Kier ble brent og kristne ble drevet på flykt. For bare en kort stu siden var jeg på turné i Wollega. Siste stoppested var Begi, som ligger ved grensen til Sudan og hvor de fleste er mlimer. Der fantes det også for ik altfor mange år siden store konflikter er ble brent, mennesr drept men nå lever kristne og mlimer fredelig sammen. Prosjekt med vanrevne møller Et prosjekt som bl drevet med støtte av Det Nors Misjonsselskap (NMS) er et utviklingsprosjekt, hvor bl.a. vanrevne møller bl bygget. I disse møllene bl kornet malt for en tredjedel av summen det ville kostet ved en dieseldreven mølle. Den nyeste møllen ble bygd i et rent mlimsk område. Uer byggingen i fjor høst kom befolkningen med mat til mennene som bygde opp møllen. De var glade for dette initiativet. Ved denne møllen koster det bare 2 Br for å male 10 kg mel det er litt me enn 70 øre. De ansatte ved møllen er også mlimer. I dette prosjektet respekterer vi hverares religion, hjelper hverare og lever i fredelig koeksistens. Bsturer 2011 Arrangeres av diakoniutvalgene a og menigheter til Røros tsdag 9. augt kl : a helseh kl : skysstasjon kl : Formiddagsmat på kaffekråa i Ålen kl : Ratvollen. Omvisning på Falkbergets heimsted kl : Omvisning og aakt i Røros e. kl : Middag på Røros hotell kl : Starte på heimtur kl : skysstasjon kl : a helseh Pris: kr 450 for hele turen Påmelding innen tsdag 2. augt til ekontor eller a helseh Flå og Horg menigheter til Hemne torsdag 18. augt kl : Start fra Flå eldresenter og Prix-en kl : Bruatunet kl : Luamo Vegkro kl : Hovin S-lag, om Tømmesdalen og Svomo kl : Formiddagsmat på Ellingsgården, Søvasslia. kl : Hemne e. Omvisning og aakt.. kl : Rutur med guide til Tjeldbergodden via Årvåg kl : Middag kl : Retur over Snillfjord kl : Framme på Hovin Pris: kr 400 Påmelding innen torsdag 11. augt Flå menighet: Hans Ler eller Edel Langla Horg menighet: Åshild Buklev eller Ingeborg Børseth På hytta til Aud Irene Aunan ved Heimsjøen for a og menigheter 6 Fra tur til ldal for Flå. Her vi er framme i.

7 a Barnegospel HELG I BYGDA a Barnegospel består av til sammen over 40 sangglade og entiastis barn fra fe år og oppover. Koret samles annenhver onsdag på Gåsbakn Misjonsh. Det synges av full hals og barna får med seg et ord for dagen før de spiser kveldsmat sammen. Brødsvene gl ned på høykant og praten går livlig. Det er en fryd å være sammen med denne ftte gjengen. Opptredenene er et høydepunkt for både store og små. Siste gang koret var i aksjon var i a e 9. april, der konserten avslutta en meget vellykt og givee dag sammen med Pre Soul Children. Neste opptreden er i a e 17. mai. Berit Gåsbakk og Beate Finanger er korets mikals ledere. Tekst: Beate Finanger Foto: Krister Wehn Luamo ungdomsklubb nigheten i Horg har drevet ungdomsklubb på Misjonshet på Luamo i 4 år. Annenhver torsdag melm kl og samles ungdommer fra 5.klasse og ut ungdomsskolen. Klubben har vært jevnt godt besøkt, med rut 30 ungdommer de fleste kveldene. Det er to ledere hver kveld i tillegg har en forelder være med når det har vært så mange. Vi driver med uli aktiviteter, spill og osksalg. Hver kveld er det en samlingsstu, hvor leder leser en tekst som vi kan prate om etterpå, eller vi synger. Denne avsluttes alltid med fadervår og noen ganger lystenning. Nå er situasjonen den at flere av lederne slutter fra høsten, derfor er klubben litt i faresonen med tan på fortsatt drift. Så hvis noen føler at dette er noe de vil gjøre for de ftte ungdommene våre, er det bare å kontakte leder av Luamo ungdomsklubb Elsa Stølan (tlf ). Tekst: Rut Perly Støla Bildene er fra ungdomsklubben i Foto: Tor Arne Granmo 7

8 Ny innsamlingsrekord! Det ble satt ny innsamlingsrekord uer aksjonen til Kiens Nødhjelp i i år. Den forrige fra 2008 var på I år manglet vi bare 800 kroner på å nå ! Det kommer godt med til de som kjemper mot økonomisk urettferdighet i fattige la! Takk til alle som deltok, og til alle som gav. Beløpet fra kommer nok til å ø, for det ble lagt igjen kort til de som ik var hjemme, slik at de kan få anledning til å betale dekte til aksjonen. På selve innsamlingsdagen økte alle menighetene fra i fjor: Flå økte med 2000,- slik at det kom inn ,-, Horg økte med 2300,- slik at det kom inn ,-, a økte med 4000,- slik at det kom inn kr ,- og i var økningen på kr 7 500,- slik at man nådde kr ,-. I begge Trøelagsfylne til sammen ser det ut til at vi i år setter nye rekord, nemlig over 2,5 millioner kroner! r enn en dråpe i havet Herborg Hongset og Lydbokforlaget ville gjerne støtte nyorgelet I e, men i tillegg til å gi rene penger ga de også bort en fantastisk konsertopplevelse Mange fikk med seg konserten med Stephen Brat Hanssen i april. - Lydbokforlaget, ved Hongset, har lagt ned uttallige arbeidstimer i san, samt betalt utgiftene til annonsering, lydkjøring, samt reise og opphold for Brat Hanssen og pianisten, forteller kantor Bjørn Vevang, som er utrolig imponert over Herborg Hongset sitt engasjement. - Helt utrolig! sier han. Herborg opplyser at det ble solgt 200 billetter à kr. 300, til sammen kr Så har vi bestemt oss for å legge på fra Lydbokforlaget, så det bl i samlet bidrag til formålet. Foto: Åsmu Snøfugl, Gaula Føles litt som en dråpe i havet, men det monner da litt, sier Herborg. Mozarts Requiem i e Søag 22. mai kl fremføres Mozarts Requiem i e. Koret, som teller personer, består av sangere fra Nidarosdomens Guttekor, Luarljom, «Prosjektkor 2011» og Mikkonservatoriet. Oesteret stammer fra symfonioesteret og konservatorieutdanningen. Solister: Beate Mordal, Maria Nor, Knut Kristian Mohn og Håvard Stensvold. 8 Digent: Kantor Bjørn Vevang. Gå ik glipp av en sjelden mulighet til å høre et av den klassis mikklitteraturens vielige kjerneve. Veet fremføres også i Vår Frue e maag 23. kl. 19:30. Billetter kjøpes ved inngangen. Dørene åpner en halv time før konserten.

9 HELG I BYGDA e Konfmanter 21. mai kl 11.00: Vegard Larsen Rimolsrønning 22. mai kl Esten Bruheim Håkon Brunsvik Dahl Torj Rofstad Døhl Thomas Jo Evensen Ksti Forsetløkn Magn Ler Grøseth Jan-Robert Kvernstad Malin Malum Esten u Ragnhild Hasselgård Morla Thea Nordaune Simen Aersen Nordbostad Helene Åmot Olsen Main Gran Olsen Magn Svoås Pedersen Karoline OlsvikRangø Per Olav Rimolsrønning Ellen Ekseth Stav Marina Fer Thomassen 22. mai kl Maria Asmdal Mikael Krogstad Aune Hege Bak Tonje Larsen Berg Kristoffer Bjøamo Ørjan Dypdahl Maria Havdal Jonas Bagøien Hjulstad Area Holthe Rebecka Wanvik Holum Elisabeth Humlen Nora Kregnes Area Jakobsen Lue Kristian Moe Hanne Pedersen Caroline Aune Skarbø Joam Aune Skarbø Håkon Levi Skarsem Lars Kristian Staurseth Oddne Albrigtsen Tokstad Nina Øyaas Jørgen Suin Aasen 29. mai kl Katrine Arntsen Runar Bergsmyr Helene Breivik Daniel Myhren Hovi Mathias Levik Johansen Sigrid Kvernberg Martin Lilleberg Heidi Ludvigsen Gabriel René Moheim Petra-Karine Raphaug Julie Resell Joachim Berg Rønning Gabriel Saberg Johanne Schive Kristian Reklev Sivertsen Sara Reitan Skogstad rethe Aalton Sjøma Astrid Berg Vårvik Tor-Helge Vold 29. mai kl Daniel Anthonsen Kevin Dimitri Rosanoff Bjorå Elias Bruholt Julie Gorseth Brujordet Simen Domaas Olav Foss Ida Grøthe Martine Kuldvere Hanna Eileen Howell Logan Kla Guersen Lue Renate Gatad Lønvik Kelvin Aleksaer Løvås Jørgen Lervik Ofstad Maria Wenn Rønninghaug Ida Vinje Savik Mia Therese Moe Simonsen Marc Aanonli Sjølie Even Slungård Julie Steahl Spets Asbjørn William Stav Torstein Sue Magn Graabræk Sæheim a e 5. juni 2011 kl : Silje Bakn Emma Ågedotter Berg Aksel Eid Trym Eid Cathrine Grae Fuglås Petter Gatad Si Hoel Gatad Ann Kristin Hell Mads Hoel Daniel Skogra Johansen Petter Nordby Kjelsberg Pernille Hokseggen Lomheim Ramona Akseth Malmo Christine Larø Olsson Nina Gjevik Samdahl Aré Steinsvoll Håkon Stenset Arn Kristian Stubsjøen Anna Syrstad Flå e 22.mai kl : Malin Asklu Berdal Ksten Svartsrød Grue Ingrid Hafsfjord Julie Hienes Hilde Holm Liv Malin Strøm Kvam Anne Loe Kvernrød Ingrid Loe Kvernrød Erika Gråbak Langla Synne Nøstdal Lisetmo Marit Sørensen Sara For Øian Sore Bjøøy Børma Håvard Eggen Sore Næss Hopstad Håkon Ofstad Jakobsen Ingve Engen Kvannli Simen Løvseth Martin Engan Sagmo Jørgen Samdal Westrum Erik Jnes Aasen Horg e 29.mai kl : Kristina Vinsnesbakk Bye Elisabeth Eide Aimee Lilliane Følstad Mari Hage Marthe Walsøe Groven Martine Grønning Helene Hammer Sunniva Kvamme Nora Krogstad Maren Martinsen Krogstad Marte Eggen Løvseth Rai Wolden Midtlyng Ein Nordtømme Rognhaug Anne Marit Selbekk Marte Storrø Vegard Skjetne Almås Kenneth Benjamin Areasen Kristian Areassen Lars Petter Moberget Borseth Sivert Hage Byfuglien Odd Engan Vegard Hovin Martin Dragset Jegtvik Jørgen Kvåle Fredrik Lien Magn Krokstad Nordang Arne Kristian Solberg Joam Rognhaug Sunnset Tommy Sunnset Jan-Magne Thue Tor Ivar Breisnes Wærdahl Thomas Halseth Wærum Ole Magn Aarhaug 9

10 sokn Døpte: 13. mars: Thomas Grae Jacobsen Gard Fjorden-Fossum Vemu Hårstad Frida Stenvold Båtvik Dina Klæboe Langti Renate Gatad Lønvik 27. mars: Sigurd Kvel-Alme, døpt i Langevåg e 3. april: Ida Espås Loe Mali Eline Kregnes 10. april: Emma Helmine Krogstad Åldstedt Annin Angvik Johanne Antonsen Hans Kvitla Onsøien 17. april: Gabriel René Moheim Mikael Aré Moheim Areas Sannesmoen David Sannesmoen Sara Trøan Finserås Esld Ierberg Dennis Ler Sivert Johansen Solum Sean Pathrick Vollan 24. april: Jakob Olden Jakobsen Julie Rolasen Slekters gang Vigde: 26. mars: Maria Eugenia Perdomo Enis og Arne Asbølmo Døde: 9. mars: Nelly Marie Nordhaug f mars: Edvin Jomar Moan f. 1942, begravet på Flå egård 23. mars: Ole Nathanael Einem f april: Kla Helge Haugnæss f april: Mina Solberg f. 1967, begravet på Hommelvik egård 13. april: Berit lkstadvik f april: Odd Sivertsen, f april: Gudrun Konstad f Horg sokn Døpte: 13. mars: Kristin Nilsen 27. mars: Saer Rønning, døpt i Flå e 27. mars: Bjørnar Woldmo Antonsen 10. april: Erle Esphaug Vigde: 10. april: Eli Therese Loe og Ere Esphaug Døde: 9. mars: Karen Marie Løkås f april: Gudrun Enlid f april: Torvald Fremo f a sokn Døpte 13. mars:daniel Skogra Johansen 27. mars: Matilde Lillebudal 25. april: David Ødegaard Døde: 24. mars: Sigrid Klara Kjøsen f april: Oddbjørg Sjømo f Flå sokn: Døpte: 27. mars: Ludvik Midtlyng 10. april: Aré Stensås Øyvi Holte Margrete Lunga Fagerbekk Charlie Ere Ferraren Flå 25. april: Frida Sunes Grønli Døde: 22. april: Asbjørg Horg f. 1934, begravet på Horg egård Takk! a helse og omsorg takr givere og pårøree for pengegave etter begravelsen til Borghild Bjeenås. Nedre helse og omsorg, Hjemmetjenesten, takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Arnt N. Eidsmo`s begravelse. Nedre helse og omsorg, Buen dag- og aktivitetsavdeling takr pårøree og givere for pengegaven vi har mottatt i forbielse med Nelly Nordhaug`s begravelse. 10

11 17. mai - Grunnvsdag Luk 1, Flå e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: nighetsarbeidet Horg e kl Festgudstj. v/aresen Ofring: Diakoniarbeidet a e kl Festgudstj. v/morla Barnegospelkoret deltar Ofring: Barnegospelkoret e kl Festgudstj. v/ prost Flø Ofring: Sjømannsen 22. mai 4. søag etter pås Flå e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne e kl Konfmasjonsgudstj. v/bruholt og Hodne 29. mai 5. søag etter pås Horg e kl Konfmasjonsgudstj. v/aresen e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla 2. juni Kristi himmelfartsdag Luk 24, e kl Dåp. Ofring: Den nors Israelsmisjon. Enl ekaffe 5. juni 6. søag etter pås Joh 15, Flå e kl Ofring: nighetsarbeidet a e kl Konfmasjonsgudstj. v/morla Arve Gatad, kornett Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet 8. juni Onsdag e kl Treff i a v/morla og Njøs Samarbeid med Buen og Kroa Nattverd. Kiekaffe pensjonistkor deltar HELG I BYGDA Gudstjenester 12. juni. Pinsedag Apg 2, 1-11 Horg e kl ytidsgudstjeneste v/hodne Nattverd. Ofring: Frelsesarmeen e kl ytidsgudstj. v/aresen. Nattverd. Ofring: nighetens misjonsprosjekt 13. juni. Are pinsedag Joh 3, Flå e kl ytidsgudstj. v/prost Flø Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet a e kl ytidsgudstj. v/hodne Nattverd. Ofring: nighetsarbeidet Kieskyss: Per Estenstad tlf juni. Torsdag a e kl Eldres edag v/hodne Samarbeid med a helseh Nattverd. Kiekaffe 19. juni Treenighetssøag Joh 3, 1-15 e kl Gudstjeneste v/morla Dåp. Ofring: Normisjon 26. juni. 2. søag etter pinse Luk 16, Kolbrastad stavkyje kl 1800 Ofring: Stavkyjelaget e kl Nattverd. Ofring: Norsk Luthers Misj.samba 3. juni. 3. søag etter pinse Luk 14, Flå e kl Horg e kl årskonfmanter søag etter pinse Luk 15, 1-10 e kl Dåp. Ofring: nighetsarbeidet juli. 5. søag etter pinse Matt 7, 1-5 a e kl Nattverd Ofring: Gåsbakk misjonsh 24. juli. 6. søag etter pinse Aposteldagen Luk 5, 1-11 Flå e kl Nattverd e kl Gudstjeneneste v/hodne Nattverd Ofring: nighetsarbeidet 31. juli. 7. søag etter pinse 5 Mos 30, Horg e kl Gudstjeneste v/morla Nattverd 7. augt 8. søag etter pinse Ma 8, 1-9 a e kl Gudstjeneste v/prost Flø Ofring: nighetsarbeidet e kl 1100 Gudstj. v/prost Flø Dåp. Ofring: nighetsarbeidet 14. augt 9. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl augt 10. søag etter pinse e kl augt 11. søag etter pinse Flå e kl Horg e kl bedeh kl sept. 12. søag etter pinse a e kl årskonfmanter e kl Konfmantpresentasjon Det taes forbehold om eringer p.g.a nytilsetting av prest i Horg/Flå.

12 Full distribjon Luamo Tlf Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: , tlf / Midttømme A/S 7236 Hovin - Tlf Tlf Tlf Kvål, tlf Åpent 8-23 (8-21) Tepps tar det! Renhold Byggforberedelser Tjenester Tlf Hovin 9-20 (18) Luamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20)

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer