VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016"

Transkript

1 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN

2 INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET I KONFIRMANTTIDA...4 Undervisning...4 Gudstenester...5 Aktivitetar...5 Grupper...6 PRESENTASJON AV GRUPPENE KONFIRMANTAR MED SÆRSKILDE BEHOV...9 ØKONOMI...10 FORELDREMØTER OG -ENGASJEMENT...10 AVTALE...16 KONTAKTINFORMASJON KYRKJELYDSKONTORET Tlf: Sandane kyrkje Åsavegen SANDANE og kyrkja i gloppen (face) SOKNEPREST I BREIM OG HYEN SOKN: Tore Myklebust Tlf: e-post: SOKNEPREST I GLOPPEN SOKN: Vidar Bjotveit Tlf: e-post: Face: vidarprest HEIMESIDA TIL KYRKJA:

3

4 INTRODUKSJON Vi som er ansvarlege for konfirmasjonstida i Breim, Hyen, Vereide og Gimmestad (frå Gloppen og heretter brukt) kyrkjelydar vil gjerne gje deg som ynskjer å vera konfirmant, og dykk som konfirmantføresette, informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon heng saman med dåpen. Dei aller fleste konfirmantar vart døypte som born. Då lova foreldre og fadrar at dei skulle få opplæring i den kristne trua. Konfirmasjonstida er ein del av denne opplæringa. Tema vi er innom er til dømes: Kven er eg?, Gud som Far, dåp og nattverd, bod og tilgjeving, misjon og teneste Alle tema hentar innhaldet frå Bibelen og frå livet vårt. Konfirmantlærarane er sokneprestane våre: Tore Myklebust og Vidar Bjotveit. Konfirmasjonstida er for alle som ynskjer å vera med. Det einaste kriteriet for å verte konfirmert er at ein er døypt. Vi har ofte nokre konfirmantar som ikkje er døypte som born. Dei fleste av dei vel å la seg døype før konfirmasjonen. Nokre ungdomar vel å vera med i konfirmanttida, men står over sjølve konfirmasjonsdagen. Etter at de har lest gjennom dette heftet veit de litt meir om kva konfirmantopplegget vårt går ut på. Skulle noko vere uklart eller det er noko du ynskjer å snakka med oss om, er du velkomen til å ta kontakt. PÅMELDING NETTBASERT PÅMELDING Påmelding til konfirmanttida skjer via nettsida vår: I menyen til venstre klikkar de på Konfirmasjon. Her ligg link til innmeldingsskjemaet. Skriv inn opplysningane vi treng og kom med skjemaet til Innskrivingsdag 15.juni 2015 i Sandane kyrkje. Om ein ikkje kan møte, send inn skjemaet seinast 22.juni UNDERSKRIFT I tillegg til informasjonen i innmeldingsskjemaet må alle som vil være konfirmantar skrive under på ei avtale. De finn avtalen bak i dette heftet. Både konfirmant og føresette må skrive under. Klipp den ut og ta den med på innskrivingsdagen eller seinast første konfirmanttime onsdag 19. august på GU/onsdag 19. august i Hyen, eller send den i posten til kyrkjelydskontoret. INNHALDET I KONFIRMANTTIDA UNDERVISNING Konfirmantåret er den største og mest omfattande delen av trusopplæringa i kyrkja vår. Dette året skal ungdomane få ei grundigare innføring i kva det tyder å vera døypt og å vera medlem i Den norske Kyrkja. Mesteparten av dette skjer gjennom undervisningstimar på ungdomsskulane og i Sandane kyrkje.

5 Det blir undervisningstimar på skulane onsdagar omtrent annankvar veke, stort sett partalsveker. To gongar i halvåret har vi lengre samlingar i Sandane kyrkje. Nokre av dei startar rett etter skuletid, nokre startar kl Konfirmantane i Hyen er ikkje med på alle samlingane i Sandane kyrkje. Sjå kalenderen bak i heftet for fullstendig oversikt over undervisningstimane. GUDSTENESTER Alle konfirmantane skal vere med på minst 8 gudstenester i løpet av konfirmantåret, i tillegg til samtalegudstenesta og konfirmasjonsgudstenesta. TIL SAMAN 10. Men gjerne 12, ein for kvar av læresveinane til Jesus. Nokre av desse er obligatoriske, medan andre vel de sjølve. DEI OBLIGATORISKE ER: - Presentasjonsgudstenesta - Lysmesse i desember - Samtalegudstenesta på våren - Ei eller fleire gudstenester der konfirmanten hjelper til med oppgåver Aktuelle oppgåver for konfirmantane i gudstenester kan vere å ynskje folk velkommen og dele ut salmebøker, hjelpe til i barnekroken, bere prosesjonskorset, spele instrument eller synge, lese bøner eller bibeltekstar etc. På kvar gudsteneste fyller de ut ei side i heftet, og leverer til konfirmantpresten dykkar til slutt i konfirmantåret. Dei 8 gudstenestene skal vere gjennomførte før 1.mai. Resten av året vel de fritt kva gudstenester de ynskjer å gå på. Det er lurt å velje ei i jula og ei i påska! (påskeplask blir det om konfirmantane tør og vil!) Gudstenesta i samband med konfirmantleiren tel med som ei av dei 8 gudstenestene, saman med presentasjonsgudstenesta, lysmessa og samtalegudstenesta. AKTIVITETAR KONFIRMANTLEIR september reiser vi på leir til Nesholmen. Leiren varer frå laurdag morgon til søndag ettermiddag, og blir ei intens oppleving. Aktivitetar, seminar, leik, bading(for dei som vil), god mat og gudsteneste er nokre stikkord. Det blir mykje moro, og heile tida set vi fokus på å lære meir om kven Gud er og kva han vil med oss. Leiren blir avslutta med hentegudsteneste i Hyen kyrkje 27.september klokka 15. NATTCUP Nattcup i Nordfjordhallen, Måløy, er ei av de største sosiale hendingane for mange konfirmantar. Her samlast konfirmantar frå heile Nordfjord til ei natt med fotballcup, aktivitetar, gudsteneste, konsert, konkurransar og rangling! Dato: nov. Vi reiser frå Sandane fredag kveld, og kjem tilbake tidleg laurdag morgon. Påmelding: Til konfirmantprest innan undervisningstimen 30. september.

6 FASTEAKSJON Alle konfirmantane tek del i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Konfirmantane går frå dør til dør med innsamlingsbøssene ettermiddagen tysdag 15. mars. Denne dagen vil vi trenge foreldre som kan stille opp og køyre konfirmantane. De får vite meir om dette når det nærmar seg. GRUPPER Konfirmantgruppene er ein viktig del av konfirmantopplegget. Dei ulike gruppene ser ganske forskjellige ut, og held på med heilt ulike aktivitetar. Felles for alle er at ein har eit element av andakt/samtale i samlinga. Gruppa skal vere eit fellesskap der ein kan ha det kjekt saman, stille spørsmål om tru og liv, og diskutere og leite etter svar saman. Gruppene skal ha eit omfang på ca timar, fordelt på 6-10 samlingar gjennom konfirmantåret. Vi har som nemnt mange ulike grupper, og dei er leia av frivillege. I innmeldingsskjemaet får konfirmantane lov til å ynskje kva gruppe dei helst vil vere med på, i prioritert rekkefølgje. Så langt det er mogeleg prøver vi å plassere konfirmantane i den gruppa dei har mest lyst til å vere med i. PRESENTASJON AV GRUPPENE 1. MAT Leiar: Per Arne Bakke Max deltakarar: 7 Om gruppa: Dette er gruppa for deg som likar mat og sosiale kveldar. De lagar mat saman, og etterpå har de ei sosial stund der de et det de har laga. Her er det òg rom for ei lita andakt eller ein god samtale. Per Arne Bakke jobbar som kokk på Gloppen Omsorgssenter, og er aktiv i Krav til m.a. speidararbeidet til Gloppen KFUK/M. Konfirmantane møter på alle samlingane, ca. 8 til saman gjennom året. Alle er positive og gjer sitt for at samlingane skal bli kjekke. 2. AKTIVITETSGRUPPE Leiar Audhild Bogstad Max deltakarar: 8 I Om gruppa: I denne gruppa vil vi arbeide med ulike teknikkar for å lage t.d.kort. Konfirmasjonskort,dåpskort, bursdagskort. Eller kanskje eit spanande Krav til Valentines-kort? Det vil bli 6-8 samlingar, hovedsakleg i Sandane kyrkje. At du møter opp på dei samlingane vi planlegg(ca 4-5 til saman), og at du seier i frå dersom du ikkje har høve til å møte. Gjerne ha litt skrapesjuke 3. OMSORGSGRUPPE: GLOPPEN OMSORGSSENTER Leiar: Asbjørn Gjengedal Max antal: 10 Om gruppa: Annankvar torsdag held Eide og Evebø misjonsforeining hyggestund på Gloppen Omsorgssenter. Programmet omfattar song og musikk, andakt,

7 Krav til misjonsinformasjon og kollekt, samt servering av vaflar, kaffi og saft. Konfirmantgruppa møter kl og hjelper til med å hente dei eldre til kantina og bringe dei tilbake til romma sine etterpå. Dei sit saman med dei eldre og pratar med dei. Servering, rydding og oppvask høyrer òg med. Dersom nokon kan spele eller synge for dei, blir det sett stor pris på. Konfirmantane skal vere med på minst 7 av samlingane gjennom året, og gjere sitt for at desse samlingane blir gode for alle. Før oppstart blir det ei felles samling for begge omsorgsgruppene. 4. AKTIVITETSGRUPPE: KRIK Leiar: Steinar Saltbones med elevar frå NFHS Max deltakarar:? Om gruppa: Krik-gruppa har samlingar søndag kveld. Etter avtale er konfirmantane med Krav til på 6-8 samlinger på Sandane skule. Alminneleg interessert i å vere aktiv. 5. TENSING-KONFIRMANT Leiar: Eli Myrhol Devik Max deltakarar: 8 Om gruppa: TenSing er eit kor-konsept med mykje leik, moro og artige songar. Miljøet er kjempegodt ein stad der alle kan ha det kjekt! TenSing-koret på Sandane heiter JoySing, og ei øving består normalt av leik, øving på songar, andakt og ei lita matøkt. Koret øver ca. annankvar måndag. Eli Myrhol Devik er vaksenleiar og kontaktperson for konfirmantgruppa. Dei som leier TenSing i praksis er Ingrid Storehaug og Elise Myrhol Devik. Krav til Dei som allereide er medlemmar av TenSing vil bli prioritert. Som TenSing-konfirmant skal du vere med på minst 7 TenSing-øvingar, og du må prioritere koret dersom det skal opptre eller liknande. Og så må du ha det kjekt! 6. TERRENGSYKKEL Leiar: Arne Nesgård Max deltakarar: 5 Om gruppa: Terrengsykkel om du tør! Dette er gruppa for deg som likar fart og spenning, og som tåler å vere ute og bli våt og sliten. Vi skal ut og sykle på stigar i skogen, ha sportsandakter, og kanskje arrangere eit sykkelritt? Gruppa har base på Vereide. Det blir ca. 8 samlingar til saman, mest på Krav til hausten og våren og ikkje noko særleg om vinteren. Du treng ikkje forkunnskapar om terrengsykling, men du må disponere ein eigen sykkel som har dempegaffel framme. Du bør ha litt kondisjon.

8 7. MEDIA Leiar:? Max deltakarar: 8 Om gruppa Dette er gruppa for deg som er interessert i foto og media. Vi startar med nokre samlingar der vi blir kjende med kvarandre og lærer grunnleggjande foto- og skriveteknikk. Deretter blir to og to konfirmantar sende ut på oppdrag for å dokumentere aktiviteten i dei andre konfirmantgruppene. Resultatet skal vi få ut i media, anten Kyrkjebladet, Firda Tidend e.a. Alternativt opplegg kan bli, multimedia bruk tilknytta gudsteneste. Krav til Reklame,prosjektoppgåve og media-handtering av gudsteneste Du må møte på fellessamlingane og gjennomføre oppdraget du får. Du treng ikkje forkunnskapar, men du bør vere interessert i å lære noko nytt. 8. KUNSTGRUPPE Leiar: Aud Marit Skarrebo Holmen Max. deltakarar: 8 Om gruppa: Aud Marit er utdanna biletkunstnar og har blant anna undervist i fleire kulturskular i visuelle kunstfag. Ho vil lage eit lite opplegg som passar for dei som likar å teikne, måle og skape bilete. Inga forkunnskapar trengst. Det vil bli gruppeundervisning og individuell rettleiing. Materialar deltakarane vil få bruke er blant anna blyant, kolstift, akrylmåling og forskjellige typar papir. Det blir 8 samlingar i løpet av konfirmantåret, og Krav til dei vil stort sett vere i Sandane kyrkje. Denne gruppa vil bli lagt opp som eit lite teikne- og malekurs. Ingen forkunnskapar trengst. Du må møte på samlingane, gjere ditt for at det skal bli kjekt for alle, og gi beskjed til leiar dersom du ikkje har høve til å møte. 9. FRILUFTSLIV Leiarar: Leidulf R. Bogstad m fl Max deltakarar: 10 Om gruppa: Krav til Fjellturar, skiturar, overnatting ute, klatring, kajakk, bålkos og sportsandakt er gode stikkord for denne gruppa. Vêr og vind er med på å bestemme planen og kva aktivitetar som faktisk vert gjennomførte, men friluftsliv og aktivitet skal det bli uansett. NB: Her kan bli litt ekstra utgifter i samband med mat og transport til turar. Du treng ikkje ha erfaring med alle aktivitetane vi skal gjennomføre, men du må like å vere ute og å vere aktiv. Du må møte opp på aktivitetane leiarane planlegg, og gjere ditt for at det skal bli kjekt for alle! 10. OPE HUS Leiar: Asbjørn Gjengedal Max deltakarar: 10

9 Om gruppa: Ope Hus er eit fritidstilbod som Gloppen KFUK-M held for ungdom frå 8. klasse og oppover, kvar måndag kl (utanom feriar) i Sandane kyrkje. Her er aktivitetar som bordtennis, biljard, air hockey og luftgever. Kiosk og felles andakt. Dei som allereie er aktive i Ope Hus vil bli prioritert. Krav til Konfirmantgruppa møter 7 gonger: Fyrste måndagen i kvar månad kl Dei hjelper til med sal i kiosken og er til stades på andakten kl.21. Elles tar dei del i fritidstilboda som er nemnde ovanfor. KONFIRMANTAR MED SÆRSKILDE BEHOV Vi ynskjer at konfirmasjonstida skal vera for alle. Difor treng vi å vite om nokon av konfirmantane har behov for tilrettelegging på eit aller anna vis. Då kan me unngå situasjonar som kan øydeleggja opplevinga for ungdomane. Vi har ikkje tilgang til den informasjonen skulen har. Bruk feltet på innskrivingsskjemaet de finn på til å fortelje oss dette, eller ta kontakt med din konfirmantprest: Tore eller Vidar. Sjølvsagt er all slik informasjon omfatta av teieplikta til oss som er tilsett i kyrkja. ØKONOMI Konfirmantane skal betale ein eigenandelen for konfirmantåret på kr 1500,- Denne skal betalast til kontonummer: Merk betalinga «Konfirmant 2015» Denne eigenandelen inneber at alle utgifter til undervisningsmateriell, leir, transport til leir, nattcup, transport til nattcup og konfirmantgrupper er betalte. All deltaking i konfirmantopplegget er obligatorisk, men dersom nokon ikkje har høve til å vere med på leir eller nattcup vil det bli refundert seinare. Konfirmantleir blir refundert med kr 500,- Nattcup blir refundert med kr 300,- Pengar skal IKKJE hindre nokon i å vere konfirmant. Dersom pengar er eit problem, ta kontakt med kyrkjelydskontoret så vi kan finne ei løysing. FORELDREMØTER OG -ENGASJEMENT Det er kjekt å bli kjend med konfirmantane, men det er òg kjekt å bli kjend med foreldra deira. Dessutan er det alltid nokre beskjedar som foreldra bør få direkte. Vi har foreldremøte ein gong i halvåret. Her vil de få ein del praktiske opplysningar om det som skal skje i konfirmanttida, og de vil få høve til å spørja om alt de vil. Siste møtet er for både konfirmantar og foreldre, dette gjeld Gloppen sokn. I Breim og Hyen er konfirmantane med på begge møta. Tid og dato for foreldremøta på Breim skule og i Sandane kyrkje finn de i kalenderen bak i heftet. Tid og dato for foreldremøte i Hyen vil bli avtala seinare. Av og til treng vi litt hjelp av foreldre, til oppgåver som: Vaksenleiarar/nattevakter på konfirmantleir Vaksenleiarar på nattcup Køyring fasteaksjon

10 Koke kaffi til kyrkjekaffi i samband med temagudsteneste/samtalegudsteneste Prøving av kapper før konfirmasjon De kan melde dykk som medhjelparar i det elektroniske påmeldingsskjemaet. De finn kalender for konfirmantåret og avtale som må leverast med underskrifter i denne brosjyra. Alt kan òg finnast på Sjekk gjerne ut Her finn de svar på ein del vanlege spørsmål og mange generelle ting. Dato-oversikt

11

12

13

14

15

16

17

18 NB: Kalenderen finn de òg på Det kan bli endringar i programmet, så de bør hente ut kalenderen frå heimesida på nytt i haust. AVTALE AVTALE OM DELTAKING I KONFIRMASJONSTIDA Det er frivilleg å vere konfirmant, men har du meldt deg på, er undervisinga obligatorisk. For at konfirmasjonstida skal verta ei fin tid for alle, er det viktig at alle gjer sitt for at det skal verte slik. Difor skriv vi under på ein avtale for å markera at vi vil gjera vårt beste. KONFIRMANTLÆRAREN SKAL SYTA FOR - godt førebudde samvær - å gje viktig informasjon skriftleg - at programmet ikkje blir endra utan gode grunnar KONFIRMANTEN SKAL - møta i tide til alle samvera som høyrer til i konfirmasjonsførebuinga - ha med seg konfirmantboka og skrivesaker på alle undervisningstimane - fylgja dei reglane som gjeld og gjera sitt for at alle skal trivast i konfirmanttida - gje melding dersom det er noko ein vil endra på, eller om ein er sjuk og ikkje kan møta Foreldre/føresette hjelper konfirmanten til å gjennomføra konfirmasjonstida. Vi tek kontakt med foreldre/føresette om nokon ikkje greier å fylgja opplegget. Stad og dato: Underskrifta til konfirmant: Klasse: Underskrifta til ein eller begge foreldre/føresette: KOPIER denne sida eller SKRIV DEN UT FRÅ NETTSIDA, SKRIV UNDER avtalen og enten TA MED arket på 3.juni innskrivingsdag Sandane kyrkje, 19.aug på GU og i Hyen. Eller send den i posten til: KYRKJELYDSKONTORET ÅSAVEGEN SANDANE

19 Eller legg den i postkassa ved Sandane kyrkje.

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Kyrkjeblad. for Lom. Bøverdal Lom Garmo Nr. 2-2014 - 73. årgang

Kyrkjeblad. for Lom. Bøverdal Lom Garmo Nr. 2-2014 - 73. årgang Kyrkjeblad for Lom Bøverdal Lom Garmo Nr. 2-2014 - 73. årgang Takk for lang og tru teneste, Sigurd! Frå v.: Tidlegare organist Anne Louise Mundal, organist T erje Blakarstugun, tidlegare sokneprest Åge

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer