VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016"

Transkript

1 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN

2 INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET I KONFIRMANTTIDA...4 Undervisning...4 Gudstenester...5 Aktivitetar...5 Grupper...6 PRESENTASJON AV GRUPPENE KONFIRMANTAR MED SÆRSKILDE BEHOV...9 ØKONOMI...10 FORELDREMØTER OG -ENGASJEMENT...10 AVTALE...16 KONTAKTINFORMASJON KYRKJELYDSKONTORET Tlf: Sandane kyrkje Åsavegen SANDANE og kyrkja i gloppen (face) SOKNEPREST I BREIM OG HYEN SOKN: Tore Myklebust Tlf: e-post: SOKNEPREST I GLOPPEN SOKN: Vidar Bjotveit Tlf: e-post: Face: vidarprest HEIMESIDA TIL KYRKJA:

3

4 INTRODUKSJON Vi som er ansvarlege for konfirmasjonstida i Breim, Hyen, Vereide og Gimmestad (frå Gloppen og heretter brukt) kyrkjelydar vil gjerne gje deg som ynskjer å vera konfirmant, og dykk som konfirmantføresette, informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon heng saman med dåpen. Dei aller fleste konfirmantar vart døypte som born. Då lova foreldre og fadrar at dei skulle få opplæring i den kristne trua. Konfirmasjonstida er ein del av denne opplæringa. Tema vi er innom er til dømes: Kven er eg?, Gud som Far, dåp og nattverd, bod og tilgjeving, misjon og teneste Alle tema hentar innhaldet frå Bibelen og frå livet vårt. Konfirmantlærarane er sokneprestane våre: Tore Myklebust og Vidar Bjotveit. Konfirmasjonstida er for alle som ynskjer å vera med. Det einaste kriteriet for å verte konfirmert er at ein er døypt. Vi har ofte nokre konfirmantar som ikkje er døypte som born. Dei fleste av dei vel å la seg døype før konfirmasjonen. Nokre ungdomar vel å vera med i konfirmanttida, men står over sjølve konfirmasjonsdagen. Etter at de har lest gjennom dette heftet veit de litt meir om kva konfirmantopplegget vårt går ut på. Skulle noko vere uklart eller det er noko du ynskjer å snakka med oss om, er du velkomen til å ta kontakt. PÅMELDING NETTBASERT PÅMELDING Påmelding til konfirmanttida skjer via nettsida vår: I menyen til venstre klikkar de på Konfirmasjon. Her ligg link til innmeldingsskjemaet. Skriv inn opplysningane vi treng og kom med skjemaet til Innskrivingsdag 15.juni 2015 i Sandane kyrkje. Om ein ikkje kan møte, send inn skjemaet seinast 22.juni UNDERSKRIFT I tillegg til informasjonen i innmeldingsskjemaet må alle som vil være konfirmantar skrive under på ei avtale. De finn avtalen bak i dette heftet. Både konfirmant og føresette må skrive under. Klipp den ut og ta den med på innskrivingsdagen eller seinast første konfirmanttime onsdag 19. august på GU/onsdag 19. august i Hyen, eller send den i posten til kyrkjelydskontoret. INNHALDET I KONFIRMANTTIDA UNDERVISNING Konfirmantåret er den største og mest omfattande delen av trusopplæringa i kyrkja vår. Dette året skal ungdomane få ei grundigare innføring i kva det tyder å vera døypt og å vera medlem i Den norske Kyrkja. Mesteparten av dette skjer gjennom undervisningstimar på ungdomsskulane og i Sandane kyrkje.

5 Det blir undervisningstimar på skulane onsdagar omtrent annankvar veke, stort sett partalsveker. To gongar i halvåret har vi lengre samlingar i Sandane kyrkje. Nokre av dei startar rett etter skuletid, nokre startar kl Konfirmantane i Hyen er ikkje med på alle samlingane i Sandane kyrkje. Sjå kalenderen bak i heftet for fullstendig oversikt over undervisningstimane. GUDSTENESTER Alle konfirmantane skal vere med på minst 8 gudstenester i løpet av konfirmantåret, i tillegg til samtalegudstenesta og konfirmasjonsgudstenesta. TIL SAMAN 10. Men gjerne 12, ein for kvar av læresveinane til Jesus. Nokre av desse er obligatoriske, medan andre vel de sjølve. DEI OBLIGATORISKE ER: - Presentasjonsgudstenesta - Lysmesse i desember - Samtalegudstenesta på våren - Ei eller fleire gudstenester der konfirmanten hjelper til med oppgåver Aktuelle oppgåver for konfirmantane i gudstenester kan vere å ynskje folk velkommen og dele ut salmebøker, hjelpe til i barnekroken, bere prosesjonskorset, spele instrument eller synge, lese bøner eller bibeltekstar etc. På kvar gudsteneste fyller de ut ei side i heftet, og leverer til konfirmantpresten dykkar til slutt i konfirmantåret. Dei 8 gudstenestene skal vere gjennomførte før 1.mai. Resten av året vel de fritt kva gudstenester de ynskjer å gå på. Det er lurt å velje ei i jula og ei i påska! (påskeplask blir det om konfirmantane tør og vil!) Gudstenesta i samband med konfirmantleiren tel med som ei av dei 8 gudstenestene, saman med presentasjonsgudstenesta, lysmessa og samtalegudstenesta. AKTIVITETAR KONFIRMANTLEIR september reiser vi på leir til Nesholmen. Leiren varer frå laurdag morgon til søndag ettermiddag, og blir ei intens oppleving. Aktivitetar, seminar, leik, bading(for dei som vil), god mat og gudsteneste er nokre stikkord. Det blir mykje moro, og heile tida set vi fokus på å lære meir om kven Gud er og kva han vil med oss. Leiren blir avslutta med hentegudsteneste i Hyen kyrkje 27.september klokka 15. NATTCUP Nattcup i Nordfjordhallen, Måløy, er ei av de største sosiale hendingane for mange konfirmantar. Her samlast konfirmantar frå heile Nordfjord til ei natt med fotballcup, aktivitetar, gudsteneste, konsert, konkurransar og rangling! Dato: nov. Vi reiser frå Sandane fredag kveld, og kjem tilbake tidleg laurdag morgon. Påmelding: Til konfirmantprest innan undervisningstimen 30. september.

6 FASTEAKSJON Alle konfirmantane tek del i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Konfirmantane går frå dør til dør med innsamlingsbøssene ettermiddagen tysdag 15. mars. Denne dagen vil vi trenge foreldre som kan stille opp og køyre konfirmantane. De får vite meir om dette når det nærmar seg. GRUPPER Konfirmantgruppene er ein viktig del av konfirmantopplegget. Dei ulike gruppene ser ganske forskjellige ut, og held på med heilt ulike aktivitetar. Felles for alle er at ein har eit element av andakt/samtale i samlinga. Gruppa skal vere eit fellesskap der ein kan ha det kjekt saman, stille spørsmål om tru og liv, og diskutere og leite etter svar saman. Gruppene skal ha eit omfang på ca timar, fordelt på 6-10 samlingar gjennom konfirmantåret. Vi har som nemnt mange ulike grupper, og dei er leia av frivillege. I innmeldingsskjemaet får konfirmantane lov til å ynskje kva gruppe dei helst vil vere med på, i prioritert rekkefølgje. Så langt det er mogeleg prøver vi å plassere konfirmantane i den gruppa dei har mest lyst til å vere med i. PRESENTASJON AV GRUPPENE 1. MAT Leiar: Per Arne Bakke Max deltakarar: 7 Om gruppa: Dette er gruppa for deg som likar mat og sosiale kveldar. De lagar mat saman, og etterpå har de ei sosial stund der de et det de har laga. Her er det òg rom for ei lita andakt eller ein god samtale. Per Arne Bakke jobbar som kokk på Gloppen Omsorgssenter, og er aktiv i Krav til m.a. speidararbeidet til Gloppen KFUK/M. Konfirmantane møter på alle samlingane, ca. 8 til saman gjennom året. Alle er positive og gjer sitt for at samlingane skal bli kjekke. 2. AKTIVITETSGRUPPE Leiar Audhild Bogstad Max deltakarar: 8 I Om gruppa: I denne gruppa vil vi arbeide med ulike teknikkar for å lage t.d.kort. Konfirmasjonskort,dåpskort, bursdagskort. Eller kanskje eit spanande Krav til Valentines-kort? Det vil bli 6-8 samlingar, hovedsakleg i Sandane kyrkje. At du møter opp på dei samlingane vi planlegg(ca 4-5 til saman), og at du seier i frå dersom du ikkje har høve til å møte. Gjerne ha litt skrapesjuke 3. OMSORGSGRUPPE: GLOPPEN OMSORGSSENTER Leiar: Asbjørn Gjengedal Max antal: 10 Om gruppa: Annankvar torsdag held Eide og Evebø misjonsforeining hyggestund på Gloppen Omsorgssenter. Programmet omfattar song og musikk, andakt,

7 Krav til misjonsinformasjon og kollekt, samt servering av vaflar, kaffi og saft. Konfirmantgruppa møter kl og hjelper til med å hente dei eldre til kantina og bringe dei tilbake til romma sine etterpå. Dei sit saman med dei eldre og pratar med dei. Servering, rydding og oppvask høyrer òg med. Dersom nokon kan spele eller synge for dei, blir det sett stor pris på. Konfirmantane skal vere med på minst 7 av samlingane gjennom året, og gjere sitt for at desse samlingane blir gode for alle. Før oppstart blir det ei felles samling for begge omsorgsgruppene. 4. AKTIVITETSGRUPPE: KRIK Leiar: Steinar Saltbones med elevar frå NFHS Max deltakarar:? Om gruppa: Krik-gruppa har samlingar søndag kveld. Etter avtale er konfirmantane med Krav til på 6-8 samlinger på Sandane skule. Alminneleg interessert i å vere aktiv. 5. TENSING-KONFIRMANT Leiar: Eli Myrhol Devik Max deltakarar: 8 Om gruppa: TenSing er eit kor-konsept med mykje leik, moro og artige songar. Miljøet er kjempegodt ein stad der alle kan ha det kjekt! TenSing-koret på Sandane heiter JoySing, og ei øving består normalt av leik, øving på songar, andakt og ei lita matøkt. Koret øver ca. annankvar måndag. Eli Myrhol Devik er vaksenleiar og kontaktperson for konfirmantgruppa. Dei som leier TenSing i praksis er Ingrid Storehaug og Elise Myrhol Devik. Krav til Dei som allereide er medlemmar av TenSing vil bli prioritert. Som TenSing-konfirmant skal du vere med på minst 7 TenSing-øvingar, og du må prioritere koret dersom det skal opptre eller liknande. Og så må du ha det kjekt! 6. TERRENGSYKKEL Leiar: Arne Nesgård Max deltakarar: 5 Om gruppa: Terrengsykkel om du tør! Dette er gruppa for deg som likar fart og spenning, og som tåler å vere ute og bli våt og sliten. Vi skal ut og sykle på stigar i skogen, ha sportsandakter, og kanskje arrangere eit sykkelritt? Gruppa har base på Vereide. Det blir ca. 8 samlingar til saman, mest på Krav til hausten og våren og ikkje noko særleg om vinteren. Du treng ikkje forkunnskapar om terrengsykling, men du må disponere ein eigen sykkel som har dempegaffel framme. Du bør ha litt kondisjon.

8 7. MEDIA Leiar:? Max deltakarar: 8 Om gruppa Dette er gruppa for deg som er interessert i foto og media. Vi startar med nokre samlingar der vi blir kjende med kvarandre og lærer grunnleggjande foto- og skriveteknikk. Deretter blir to og to konfirmantar sende ut på oppdrag for å dokumentere aktiviteten i dei andre konfirmantgruppene. Resultatet skal vi få ut i media, anten Kyrkjebladet, Firda Tidend e.a. Alternativt opplegg kan bli, multimedia bruk tilknytta gudsteneste. Krav til Reklame,prosjektoppgåve og media-handtering av gudsteneste Du må møte på fellessamlingane og gjennomføre oppdraget du får. Du treng ikkje forkunnskapar, men du bør vere interessert i å lære noko nytt. 8. KUNSTGRUPPE Leiar: Aud Marit Skarrebo Holmen Max. deltakarar: 8 Om gruppa: Aud Marit er utdanna biletkunstnar og har blant anna undervist i fleire kulturskular i visuelle kunstfag. Ho vil lage eit lite opplegg som passar for dei som likar å teikne, måle og skape bilete. Inga forkunnskapar trengst. Det vil bli gruppeundervisning og individuell rettleiing. Materialar deltakarane vil få bruke er blant anna blyant, kolstift, akrylmåling og forskjellige typar papir. Det blir 8 samlingar i løpet av konfirmantåret, og Krav til dei vil stort sett vere i Sandane kyrkje. Denne gruppa vil bli lagt opp som eit lite teikne- og malekurs. Ingen forkunnskapar trengst. Du må møte på samlingane, gjere ditt for at det skal bli kjekt for alle, og gi beskjed til leiar dersom du ikkje har høve til å møte. 9. FRILUFTSLIV Leiarar: Leidulf R. Bogstad m fl Max deltakarar: 10 Om gruppa: Krav til Fjellturar, skiturar, overnatting ute, klatring, kajakk, bålkos og sportsandakt er gode stikkord for denne gruppa. Vêr og vind er med på å bestemme planen og kva aktivitetar som faktisk vert gjennomførte, men friluftsliv og aktivitet skal det bli uansett. NB: Her kan bli litt ekstra utgifter i samband med mat og transport til turar. Du treng ikkje ha erfaring med alle aktivitetane vi skal gjennomføre, men du må like å vere ute og å vere aktiv. Du må møte opp på aktivitetane leiarane planlegg, og gjere ditt for at det skal bli kjekt for alle! 10. OPE HUS Leiar: Asbjørn Gjengedal Max deltakarar: 10

9 Om gruppa: Ope Hus er eit fritidstilbod som Gloppen KFUK-M held for ungdom frå 8. klasse og oppover, kvar måndag kl (utanom feriar) i Sandane kyrkje. Her er aktivitetar som bordtennis, biljard, air hockey og luftgever. Kiosk og felles andakt. Dei som allereie er aktive i Ope Hus vil bli prioritert. Krav til Konfirmantgruppa møter 7 gonger: Fyrste måndagen i kvar månad kl Dei hjelper til med sal i kiosken og er til stades på andakten kl.21. Elles tar dei del i fritidstilboda som er nemnde ovanfor. KONFIRMANTAR MED SÆRSKILDE BEHOV Vi ynskjer at konfirmasjonstida skal vera for alle. Difor treng vi å vite om nokon av konfirmantane har behov for tilrettelegging på eit aller anna vis. Då kan me unngå situasjonar som kan øydeleggja opplevinga for ungdomane. Vi har ikkje tilgang til den informasjonen skulen har. Bruk feltet på innskrivingsskjemaet de finn på til å fortelje oss dette, eller ta kontakt med din konfirmantprest: Tore eller Vidar. Sjølvsagt er all slik informasjon omfatta av teieplikta til oss som er tilsett i kyrkja. ØKONOMI Konfirmantane skal betale ein eigenandelen for konfirmantåret på kr 1500,- Denne skal betalast til kontonummer: Merk betalinga «Konfirmant 2015» Denne eigenandelen inneber at alle utgifter til undervisningsmateriell, leir, transport til leir, nattcup, transport til nattcup og konfirmantgrupper er betalte. All deltaking i konfirmantopplegget er obligatorisk, men dersom nokon ikkje har høve til å vere med på leir eller nattcup vil det bli refundert seinare. Konfirmantleir blir refundert med kr 500,- Nattcup blir refundert med kr 300,- Pengar skal IKKJE hindre nokon i å vere konfirmant. Dersom pengar er eit problem, ta kontakt med kyrkjelydskontoret så vi kan finne ei løysing. FORELDREMØTER OG -ENGASJEMENT Det er kjekt å bli kjend med konfirmantane, men det er òg kjekt å bli kjend med foreldra deira. Dessutan er det alltid nokre beskjedar som foreldra bør få direkte. Vi har foreldremøte ein gong i halvåret. Her vil de få ein del praktiske opplysningar om det som skal skje i konfirmanttida, og de vil få høve til å spørja om alt de vil. Siste møtet er for både konfirmantar og foreldre, dette gjeld Gloppen sokn. I Breim og Hyen er konfirmantane med på begge møta. Tid og dato for foreldremøta på Breim skule og i Sandane kyrkje finn de i kalenderen bak i heftet. Tid og dato for foreldremøte i Hyen vil bli avtala seinare. Av og til treng vi litt hjelp av foreldre, til oppgåver som: Vaksenleiarar/nattevakter på konfirmantleir Vaksenleiarar på nattcup Køyring fasteaksjon

10 Koke kaffi til kyrkjekaffi i samband med temagudsteneste/samtalegudsteneste Prøving av kapper før konfirmasjon De kan melde dykk som medhjelparar i det elektroniske påmeldingsskjemaet. De finn kalender for konfirmantåret og avtale som må leverast med underskrifter i denne brosjyra. Alt kan òg finnast på Sjekk gjerne ut Her finn de svar på ein del vanlege spørsmål og mange generelle ting. Dato-oversikt

11

12

13

14

15

16

17

18 NB: Kalenderen finn de òg på Det kan bli endringar i programmet, så de bør hente ut kalenderen frå heimesida på nytt i haust. AVTALE AVTALE OM DELTAKING I KONFIRMASJONSTIDA Det er frivilleg å vere konfirmant, men har du meldt deg på, er undervisinga obligatorisk. For at konfirmasjonstida skal verta ei fin tid for alle, er det viktig at alle gjer sitt for at det skal verte slik. Difor skriv vi under på ein avtale for å markera at vi vil gjera vårt beste. KONFIRMANTLÆRAREN SKAL SYTA FOR - godt førebudde samvær - å gje viktig informasjon skriftleg - at programmet ikkje blir endra utan gode grunnar KONFIRMANTEN SKAL - møta i tide til alle samvera som høyrer til i konfirmasjonsførebuinga - ha med seg konfirmantboka og skrivesaker på alle undervisningstimane - fylgja dei reglane som gjeld og gjera sitt for at alle skal trivast i konfirmanttida - gje melding dersom det er noko ein vil endra på, eller om ein er sjuk og ikkje kan møta Foreldre/føresette hjelper konfirmanten til å gjennomføra konfirmasjonstida. Vi tek kontakt med foreldre/føresette om nokon ikkje greier å fylgja opplegget. Stad og dato: Underskrifta til konfirmant: Klasse: Underskrifta til ein eller begge foreldre/føresette: KOPIER denne sida eller SKRIV DEN UT FRÅ NETTSIDA, SKRIV UNDER avtalen og enten TA MED arket på 3.juni innskrivingsdag Sandane kyrkje, 19.aug på GU og i Hyen. Eller send den i posten til: KYRKJELYDSKONTORET ÅSAVEGEN SANDANE

19 Eller legg den i postkassa ved Sandane kyrkje.

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2015

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2015 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2015 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN INNHALD INNHALD... 1 KONTAKTINFORMASJON... 1 INTRODUKSJON... 2 PÅMELDING... 2 Nettbasert påmelding... 2 Underskrift... 2 INNHALDET I

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune.

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune. Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: "Loved"

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: Loved Konfirmant 2016 Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje Tema for året: "Loved" Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2016! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er

Detaljer

Vi inviterer. Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar

Vi inviterer. Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar Vi inviterer Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar Kvifor konfirmant? Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! Tema vi skal utforske saman, er: Kvar

Detaljer

Semesterplan hausten 2016

Semesterplan hausten 2016 Semesterplan hausten 2016 Tysdag 23,08 Oppstart Søndag 28.08 10.45 Foreldremøte etter gudstenesta Presentasjonsgudsteneste kl 11.00 Tysdag 13.09 Nattverd Tysdag 04.10 Bøn Tysdag 25.10 Dåp Tysdag 08.11

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT i Herøy, Indre Herøy og Leikanger kyrkje !

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT i Herøy, Indre Herøy og Leikanger kyrkje ! VELKOMMEN SOM KONFIRMANT i Herøy, Indre Herøy og Leikanger kyrkje 2017-2018! Det er snart sommar og om ikkje lenge er du 9. klassing, då kan du velje å vere konfirmant eit år!! Vi her i kyrkja håpar du

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjon om konfirmasjonstida i Fjell sokn 2008 VEDLEGG 1 AVTALE OM DELTAKING I KONFIRMASJONSTIDA...11, 12 VEDLEGG 2 INNSKRIVINGSSKJEMA...

Informasjon om konfirmasjonstida i Fjell sokn 2008 VEDLEGG 1 AVTALE OM DELTAKING I KONFIRMASJONSTIDA...11, 12 VEDLEGG 2 INNSKRIVINGSSKJEMA... Innhald Informasjon om konfirmasjonstida i Fjell sokn 2008 INTRODUKSJON... 2 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSOPPLEGGA... 3 K-KONFIRMANTAR... 3 KM CROSS... 3 KRIK KON-KURS... 4 SOMMARLEIR... 5 INNHALD I KONFIRMASJONSTIDA...

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Konf irmant Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer.

Konf irmant Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer. Konf irmant 2018 Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer. Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2017-2018! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er fødde i 2003.

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vi inviterer. Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar

Vi inviterer. Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar Vi inviterer Voss, Evanger og Raundalen kyrkjelydar Kvifor konfirmant? Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! Tema vi skal utforske saman, er: Kvar

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2017 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

KONFIRMANT Vågsøy sokn

KONFIRMANT Vågsøy sokn KONFIRMANT 2017-2018 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

K O NFIRMANT

K O NFIRMANT K O N F I R M A N T I L O D D E F J O R D M E N I G H E T K O NFIRMANT 2017-2 0 1 8 HVILKEN GRUPPE VELGER DU? Kan du tenke deg å være konfirmant i Loddefjord menighet? Vi kan tilby et spennende opplegg

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkomen til konfirmanttida

Velkomen til konfirmanttida Lysbilde 1 Velkomen til konfirmanttida Velkommen. Info om kva som skal skje i kveld. Materiell: PP med all info Liste over konfirmasjonsdagane. Skal ligga bak i kyrkja Lysbilde 2 Påmelding Me reknar med

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Konfirmant 2009 - eit år du seint vil gløyma Informasjonshefte Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell

Konfirmant 2009 - eit år du seint vil gløyma Informasjonshefte Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell Konfirmant 2009 - eit år du seint vil gløyma Informasjonshefte Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell Fjell kyrkjelyd Innhald INTRODUKSJON... 2 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSOPPLEGGA... 3 K-KONFIRMANTAR...

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2014/2015 Nore Neset kyrkje Konfirmant? Kvifor konfirmant? Det er mange gode grunnar for å velje konfirmasjon. Ein kan tenkje på festen og gåvene, ein vil læra

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende. VOSS, EVANGER og RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende. VOSS, EVANGER og RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2016 VOSS, EVANGER og RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Foto: Knut Inge Johnsen. Os kyrkjelyd inviterer til

Foto: Knut Inge Johnsen. Os kyrkjelyd inviterer til Foto: Knut Inge Johnsen Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2009/2010 Kan du tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit ekstra spanande opplegg i år som me trur

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn.

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Dei tre sokna har konfirmantarbeid kvar for seg, men sidan dei har felles kateket og er saman om fleire av tiltaka vert det laga ein felles plan. Denne

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn

KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn KONFIRMANT 2016/2017 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer