Folkevalgtopplæring Ansvarsområder og organisering - Politikk og administrasjon - Styring, ledelse og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkevalgtopplæring 19.10.2011 - Ansvarsområder og organisering - Politikk og administrasjon - Styring, ledelse og utvikling"

Transkript

1 Folkevalgtopplæring Ansvarsområder og organisering - Politikk og administrasjon - Styring, ledelse og utvikling Runar Hannevold, fylkesrådmann, Buskerud fylkeskommune

2 1. Ansvarsområder og organisering

3 Om fylkeskommunens ansvarsområder Fylkeskommunen har ansvar for å finne gode løsninger innenfor: videregående opplæring og voksenopplæring kulturminnevern kulturliv folkehelse offentlig kommunikasjon/kollektivtrafikk fylkesveiene regional planlegging og utvikling tannhelsetjenesten i Buskerud

4

5 2. Politikk og administrasjon

6 Professor Harald Baldersheim Nye krav i samspillet mellom politikk og administrasjon. Hvor godt fungerer styring og ledelse sett fra folkevalgt synsvinkel? Hvilken rolle har administrasjonen som støtte for å realisere sentrale demokratiideal?

7 Hva er godt samspill politikk og administrasjon? Samspillet er som (Forholdet P-A) Landsbyen - integrert Høvdingsetet - politisert Klansamfunnet - sektorisert Fabrikken - teknifisert Danseparet - balansert

8 Tilbakemelding om samspillet - Enkeltområder Kommunepolitikk er sektororientert: 57 % Beslutninger fattes av andre: 50 % Går for tregt: 56 % Styring med adm. iverksetting av vedtak: 66 % Klare ansvarslinjer mellom pol/adm: 71% Lett å skaffe innsyn innover i kommunen: 50 % Adm. prøver å dytte sine meninger på folkevalgte: 47 % Adm. for passiv, venter på politikerne: 22 % Adm. er flink til å fange opp politiske signaler 71%

9 Tilbakemelding videre Opprettelse av kom. selskaper gjør det lettere å styre: 38% (I en kommune omvendt: 70% ok, men de hadde arbeidet mye med eierskapsspørsmål, både fokus og struktur). Hovedtilbakemelding: Forholdt mellom politikk og administrasjon er best når det er som Aktiv Dansepartnerne!

10 Aktive dansepartnere! Det norske mønsteret ligger rimelig nær opp til balansert samspill Har islett av sektorisering Og noe islag av teknokrati.

11 Aktiv Dansepartner Avhengig av hverandre (Sette krav til hverandre) God opptreden krever godt samspill Balanse, gå i takt. En tydelig partner som fører dansen (Politisk styrt organisasjon!) Musikalitet og samarbeid nødvendig for å finne takten

12 Administrasjonens jobb å tilrettelegge for at det kan utøves politikk Forenkle saker (600 sider til FU!!!!!!!!!) Prøve å finne og fokusere på politikken i sakene. Tilrettelegge for politisk diskusjon => Politikerne skal kunne jobbe med politikk ikke måtte arbeide med administrasjon Administrasjonsutvalget er politisk: Der legges føringene Kommunisere i en helt annen grad hva vi har gjort til nå

13 Kommunikasjon «Alt som skjer i verden» - TV-bildet Systematisk utvelgelse av noe og bortvelgelsen av noe annet Langt borte => «Katastrofer» Langsiktige trender blir vanskelig oppfattet Vi ser ikke «Hele bildet» Tidligere forsøkte media å skape hele, ideologiske bilder Nå skapes «historier» Ikke Historien Vi må tegne vårt eget bilde => Kommunisere!

14 3. Styring, ledelse og utvikling

15 Hvordan styre og lede en stor organisasjon som Buskerud fylkeskommune? 1. Strukturer a) Overordnet strategi b) Målhierarki/Delstrategier Systematikk i mål og tiltak Oppfølging 2. Prosesser a) Organisasjonsutvikling i sentraladministrasjonen.

16 Navigasjonshjelpemidler -Driftsregnskap -Årsrapporter -Trafikktellinger - Nøkkeltall -Strategiske studier -Analyser/samarbeidsfora -Kundeundersøkelser -Utredninger/planer Kjølvann/kompass Radar Taktisk ledelsesinformasjon Ekkolodd -Aktivitetsnivå (produksjon) -Oppfølging handlingsplan -Budsjett/reskontroført inntekt -Kommersielle nøkkeltall -Kvalitetsrapporter

17 Bfk: En spesiell organisasjon? (Ja, i likhet med alle andre organisasjoner!) Det spesielle med Bfk er kan hende Politisk Styring, men det er vel heller ikke så spesielt med 430 kommuner, 19 fylkeskommuner og det statlige styringsapparatet. Konklusjon: Vi er en vanlig organisasjon som må arbeide med styring og ledelse for å gi kundene våre/innbyggerne best mulig produkter og tjenester.

18 Overordnet strategi Hensikt Visjon Verdier Spilleregler knyttet til verdiene Strategiske mål/hovedmål med struktur på delstrategier/mål og aktiviteter

19 Hvorfor er vi her? Hva er hensikten med Buskerud fylkeskommune? Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er ingen "overkommune" med myndighet over kommunene.

20 Hvorfor har vi fylkeskommuner? Hva er hensikten med Buskerud fylkeskommune? Demokratisere Desentralisere Effektivisere Hensikt: Desentralisering av viktige regionale oppgaver for å oppnå verdiskapning gjennom utvikling og effektiv forvaltning i Buskerud.

21 Visjon Livskraftig og initiativrik utviklingspartner (Kople mot verdi Knytt mer til utdanning/kompetanse)

22

23 Verdier Respekt Omsorg Medmenneskelighet Kontroll/fleksibilitet og internt/eksternt fokus Omsorg Nyskaping Resultatskaping (Trøkk og tæl!)

24 Mål Skal medvirke til.. Skal bidra til Skal legge til rette for.. Skal arbeide for Skal jobbe for å realisere mål og tiltak..

25 Målhierarki - Prinsippskisse Strategisk mål: Styrke konkurransekraft i næringslivet Overordnet mål: Samferdsel: Bedre framkommelighet Overordndet mål Utvikling: Tiltrekke bedre kvalifisert arbeidskraft Overordnet mål Utdanning: Få flere elever gjennom v.sk. På normert tid Operativt mål samferdsel Bygge nye veier Op. Mål Samferdsel Vedlikeholde veiene bedre Tiltak: Tiltaksliste Tiltak: Tiltaksliste

26 Oppfølgingssystem

27 Ledelse: Tenk nytt! Vi må selge arbeidsplassen til arbeidstakeren! 1. Det blir i økende grad nødvendig å selge arbeidsplassen til arbeidstakerne 2. I mindre grad vil arbeidstakerne selge seg til arbeidsplassen 3. Vi må utvikle medskapere ikke abeidstakere: Dvs mennesker som skaper resultater fordi de selv vil!

28 Prosesser Organisasjonsutvikling Arbeider med AFF i et prosjekt hvor lederteamet og alle mellomledere i fylkeshuset deltar. Effektive ledergrupper Endringsledelse Ledelse i kompetanseorganisasjoner Motstand mot forandring Rolleanalyse + +

29 observasjon følelse behov anmodning metafor demo erfaring teori refleksjon verdier 3.orden intensjoner 2.orden fakta/data 1.orden Prosjektledelse coaching 1=1 sortert tilbakemelding tilbakemelding 2+1 planlegge undervisning personlig plan/mål læringspreferanse verdibasert salg kreativitet 6 hatter Lemniskaten Visjon Mål aktivitet Hensikt Spille regler 9 steg strategisk plan Beslutningstreet 9 steg teambygging coaching i team resultatrapportering erfaringslæring team samlivet vårt Kundefokus Medarbeiderdrivkraft Gode beslutninger Rådslagning i 9 steg Sortering og forenkling LØFT, AI, NVC. Sortert Kommunikasjon Coaching 9 trinns forvandling Snu program EFT+++ Oversikt over verktøy og metoder Verdier H.O.Håkonsen Prosjekter i 6 faser 6 trinn fremragende organisasjon 5 steg å forbedre en prosess + 9 kreative løsninger 6 spørsmål kjennetegn god org.

30 «AI Metoden» - Appreciative Inquiry Ingen metode Et tenkesett Styrkebasert tilnærming Vi vil bruke AI som en strategi for verdibasert, lærende organisasjon

31 KAN STORE ORGANISASJONER STYRES PÅ ANDRE MÅTER ENN VIA VERDIER? Hans Dalborg, Nordea: Verdens største religion: Fotball! Har få regler! Få regler blir etterlevd og blir til verdier som store organisasjoner må styres etter. 31

32 Verdibasert ledelse med Compass Ledelse er å skape en verden som mennesker ønsker å tilhøre - 32

33 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 1. Lederskap preget av karakteregenskapene: Ydmykhet, sterk vilje, tjenestevillghet og evne til å skape enhet for de en er satt til å lede. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 33

34 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 2. Lederskap preget av utvikling og endring av individer og team, og organisasjon, og sammen nå reultater. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 34

35 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 3. Lederskap preget av gode og rettferdige beslutninger i enhet gjennom rådslagning. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 35

36 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 4. Lederskap preget av å hjelpe mennesker til å utvikle sine evner og ferdigheter, gjennom å trene og coache sine medskapere. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 36

37 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 5. Lederskap preget av evne og vilje til å trene seg selv, sitt team og sin organisasjon gjennom visjon, mål, resultatfokus og handling. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 37

38 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 6. Lederskap preget av god relasjonskompetanse og gode ferdigheter i dialog og åpne spørsmål. Kilde: Hans-Olav Håkonsen 38

39 Verdibasert lærende ledelse Viktige elementer i Verdibasert Lærende Ledelse 7. Lederskap preget av evne og vilje til å utvikle egne lederskapskarakter, innsikt og ferdigheter slik at en selv blir en modell for eget team og organisasjon Kilde: Hans-Olav Håkonsen 39

40 Tenke sammen Vi Tenke alene Du Rådslagning Dialog Diskusjon Debatt Monolog Jeg Hans-Olav Håkonsen

41 ØRNELEDER-KOMMUNIASJON med Compass Vi Individuell hensikt Du Felles Gjøre tjeneste hensikt Lære Rådslagning Forstå Dialog Diskusjon Debatt Monolog Delta Forelese Overbevise Vinne over Jeg Hensikts - hierarki Hans-Olav Håkonsen

42 Konsensus Samstemmighet Alle kan si: Dette er et godt vedtak! Det beste vedtaket vi kunne gjøre tatt i betraktning tiden, rammefaktorene, de enkeltes personligheter og ressursene for øvrig. Det er kanskje ikke slik jeg hadde tenkt meg det i utgangspunktet, men etter at alle fakta er kommet på bordet, så er jeg overbevist om at dette er det beste vedtaket for organisasjonen som helhet. Kilde: Knut Kjeldsås

43 Verdibaserte TEAM med Compass Hva kan du og jeg lære av naturen med hensyn til samvirke???? Gåseteorien K.Normann

44 Verdibaserte TEAM med Compass Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr bak. Ved å fly i V-formasjon legger flokken til 71 % større flygeavstand enn hvis de hadde fløyet alene. Læring: Å fly i samme retning og å skape et fellesskap gjør at du kommer lenger, raskere og lettere enn hvis du flyr alene. K.Normann

45 Verdibaserte TEAM med Compass Når en fugl faller ut av formasjonen vil den umiddelbart føle større motstand enn inne i flokken. Dette gjør at de raskt søker tilbake til den reduserte motstanden fra fuglen foran. Læring: Hvis vi er like kloke som ei gås, vil vi gå inngå i formasjoner med de som vil I samme retning som oss selv. H.O.Håkonsen

46 Verdibaserte TEAM med Compass Fugler i formasjon roper og kvekker til hverandre under flygningen. Hensikten er å oppmuntre fuglene i fronten til å holde farten oppe. Honk Honk Honk Honk Læring: Husk alltid å støtte opp om de andre og pass på at dine handlinger virker støttende! H.O.Håkonsen

47 Verdibaserte TEAM med Compass Når fuglen i ledelsen bli trett trekker den bakover i formasjonen og gir plass til en ny fugl. K.Normann Læring: Alle harde og krevende jobber må skiftes på i perioder også lederskap. Da må du først ha etablert tillit og gjensidig avhengighet.

48 Verdibaserte TEAM med Compass Dersom en gås i flokken blir syk eller skadet, vil to andre gjess gå ut av flokken for å hjelpe og beskytte den skadede fuglen. De vil holde sammen inntil fuglen dør eller er frisk. De vil deretter fly på egen hånd inntil de finner en annen flokk å fly sammen med. Læring: Vi har alltid ansvar for flere enn oss selv. K.Normann

49 Verdibaserte TEAM med Compass Gode TEAM realiserer sine MÅL ved å utnytte teamets og organisasjonens samlede ressurser og krefter. H.O.Håkonsen Medskaperne i TEAMET er effektive, jobber godt sammen, har det moro sammen samtidig som de produserer resultater av høy KVALITET.

50 Verdibasert ledelse med Compass Visjon Sammenhengen mellom verdier og visjon Kilde: Knut Kjelsås Verdier 50

51 Takk for oppmerksomheten! 51

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett.

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. En lærende skole Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. Artikkel 2 Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kapittel 10 Lederskap og styring

Kapittel 10 Lederskap og styring Lederskap og styring Innledning I de siste tiårene har flere «guruer» tjent store penger på å skrive og holde kurs om den effektive leder. De hevder gjerne at du må gjennomføre store studier, være med

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer