Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/ / Kartverket Prosjekt søknad A Biomimetic Pre-Treatment Process for Lignocellulosics (BOTREAT) 2014/ / Horizon 2020 programmet i E Prosjektrapportering - artikkelutkastene Prosjekt - Kartlegging av historisk forflytning og bruk av skoggenetiske ressurser i Nord-Europa 2015/ / Genressurssenteret m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ / Statens kartverk m.fl. Side: 1 av 21

2 Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Østre Toten kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Østre Toten kommune 2014/ / Statens kartverk m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Vestre Toten kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Vestre Toten kommune 2014/ / Statens kartverk m.fl. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Time kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Time kommune 2014/ / Fylkesmannen i Rogaland m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Roan kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Roan kommune 2014/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Side: 2 av 21

3 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Hamar kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Hamar kommune 2013/ / Statens kartverk m.fl. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Løten kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Løten kommune 2013/ / Statens kartverk m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Bjugn kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Bjugn kommune 2014/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av AR5 for Åfjord kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Åfjord kommune 2014/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Side: 3 av 21

4 nnspill til revisjon av Forskrift om skogfrø og planter Høring - Revisjon av Forskrift om skogfrø og planter 2014/ / Landbruks- og matdepartementet m.fl. nnspill til revisjon av "Forskrift om skogfrø og skogplanter" Kontrollutvalget for frøforsyning / import av skogfrø / Skogfrøverket 2013/ / Landbruks- og matdepartementet Genressursreservater for skogtrær i Vestfold Genressurser - Skogverndata / / Fylkesmannen i Vestfold nntak av seminværer av dalasau Husdyr - Semininntak 2013/ / Landslaget for reinrasa norsk sau Side: 4 av 21

5 nntak av seminværer av gammelnorsk spælsau Husdyr - Semininntak 2013/ / Landslaget for gammelnorsk spæl nntak av seminværer av steigarsau Husdyr - Semininntak 2013/ / Raselaget for steigarsau nntak av seminværer av gammelnorsk sau Husdyr - Semininntak 2013/ / Norsk Villsaulag BA nntak av seminværer av grå trøndersau Husdyr - Semininntak 2013/ / Raselaget for grå trøndersau Side: 5 av 21

6 nntak av seminværer av rygjasau Husdyr - Semininntak 2013/ / Raselaget for rygjasau nntak av seminværer av både fuglestadbrogete sau og blæset sau Husdyr - Semininntak 2013/ / Fuglestad-brogete og Blæselaget Prøver av Vestlandsk Fjordfe og Vestlandsk Raudkolle - svar på henvendelse Offentlig husdyrsædbank 2014/ / Geno Nettsider med genressursindikatorer LMD og Genressurssenteret 2013/ / Landbruks- og matdepartementet m.fl. Side: 6 av 21

7 Rapport fra befaring av jordbruksareala på 271/3 i Gran Gårdskarthenvendelser - kommune 2013/ / Advokatene Buttingsrud & Co TOV Granskog Statusrapport 2014 pr. 15 desember Prosjekt TOV granskog - Vegetasjonsundersøkelser i Bringen 2014/ / Miljødirektoratet m.fl. nvoice from Norwegian partner P.nr Ondava for life Prosjekt - Ondava for Life 2014/ / Ondava pre zivot - projekt Årlig telling ESR lisenser 2014 Anskaffelse - Arcnfo-lisenser 2013/ / Øyvind Røe Side: 7 av 21

8 Prosjektsøknad - mpacts of climate change on fire regimes in Norway - KLMAFORSK Prosjekt - mpacts of climate change on fire regimes in Norway - a retrospective multi-spatiotemporal approach 2014/ / Norges forskningsråd Tilleggsinformasjon til Hvams søknad om dispensasjon Genbanken på Hvam 2013/ / Mattilsynet Kort rapport om Hvam Genbanken på Hvam 2013/ / Landbruks- og matdepartementet m.fl. Referat fra ledermøte 25. november Referater fra ledermøter ved Skog og landskap X 2014/ / Side: 8 av 21

9 Referat ledermøte 15. desember Referater fra ledermøter ved Skog og landskap X 2014/ / Prosjektrapportering - Kartlegging av historisk forflytning og bruk av skoggenetiske ressurser i Nord-Europa Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skog og landskap Søknadsskjema - Villeple i Norge - støtte til vitenskapelig publisering Prosjekt Villeple i Norge 2013/ / Genressurssenteret Referat fra møte i Statistikkrådet Statistikkrådet 2015/ / Statistisk sentralbyrå Side: 9 av 21

10 Tilsagnsbrev og signert avtale - Villeple i Norge - støtte til vitenskapelig publisering Prosjekt Villeple i Norge 2013/ / Genressurssenteret Årsrapport til Statistikkrådet 2014 Statistikkrådet 2015/ /2015 Statistisk sentralbyrå Foreløpig prosjektrapport - Granas utbredelse i Norge Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skog og landskap Prosjektrapporter for prosjektene - Bærekraftig skogplanteforedling og Sustainable tree breeding part Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skog og landskap Side: 10 av 21

11 nnvilget søknad om overføring av midler - Sustainable tree breeding part - Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skog og landskap Foreløpig prosjektrapport - Bærekraftig skogplanteforedling Prosjekt - Bærekraftig skogplanteforedling 2015/ / Genressurssenteret Referat fra ledermøte 5. januar 2015 Referater fra ledermøter ved Skog og landskap X 2015/ / Foreløpig prosjektrapport og innvilgelse av overføring av midler Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skog og landskap Side: 11 av 21

12 Anmodning og utbetaling - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand Prosjekt Stammekvalitet i ung bestand - Skogbrukets utviklingsfond / / Norsk Skogeierforbund Overføring av prosjektansvar og tilsagn til Skogfrøverket Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skogfrøverket Overføring av midler og tilsagn til Skogfrøverket Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skrogfrøverket Vedrørende stillingsforhold Personalmappe - Gro Wollebæk 2007/ / Tilg.kode P2 Hjemmel: Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Landbruks- og matdepartementet Side: 12 av 21

13 Rapport og ny søknad om fangst av hønsehauk Varaldskogen: Hønsehauk, skogsdrift og skogshøns 2013/ / Miljødirektoratet, Arts- og vannavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad Varaldskogen: Hønsehauk, skogsdrift og skogshøns 2013/ / Miljødirektoratet Oppdatert vernskog i Nissedal kommune (kommune 0830) Verneskog 2015/ / Fylkesmannen i Telemark nvitasjon til innspill - forskningsprioriteringer FFL/JA 2016 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter 2015/ / Landbruksdirektoratet Side: 13 av 21

14 Foreløpig prosjektrapport - Tilskudd til utplanting av forsøk for sammenligning av genetisk diversitet mellom naturbestand og frøplantasjer med gran Prosjekt tplanting av forsøk for sammenligning av genetisk diversitet mellom naturbestand og frøplantasjer med gran 2015/ / Genressurssenteret Foreløpig prosjektrapportering - Tilskudd til utplanting av forsøk for sammenligning av genetisk diversitet mellom naturbestand og frøplantasjer med gran. Skogtrær - Prosjektstøtte / /2015 Skog og landskap Fornyelse av varemerke, registreringsnr Plantearven 2013/ / Patenstyret Overføring av prosjektansvar og tilsagn til Skogfrøverket Skogtrær - Prosjektstøtte / / Skogfrøverket Side: 14 av 21

15 Overføring av midler til Vokser storlind opprinnelig i Østfold Skogtrær - Prosjektstøtte / / Hanne Hegre Grundt Tildeling til flerårige prosjekt tilsagn for 2015 Skogtrær - Prosjektstøtte / / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet m.fl. Vedrørende utbetaling av midler til skogbruksplan Skogbruksplanlegging med miljøregistrering / / Landbruksdirektoratet Eagle offer - Annex 2 documents for contract 5 and 6 from NFL EEA Call for Expression of interest - Eagle 2014/ / GeoVille Group v/mirko Gregor Side: 15 av 21

16 Vedrørende invitasjon til medlemskap EVOLTREE EVOLTREE network 2015/ / Efiatlantic Elektronisk faktura EHF-format Coop Bedriftskort 2014/ / Coop Avslag på søknad til FFL og JA Prosjekt - ncreased sustainable Food Production using New map solutions 2014/ / Landbruksdirektoratet Tilbud på feltpc-er (Rugged tablet pc) Anskaffelser av felt-pc er / / Bedriftssystemer AS Side: 16 av 21

17 Tilbud på feltpc-er (Rugged tablet pc) Anskaffelser av felt-pc er / / Forest t Design Tilbud på Rugged Tablet Pc-er fra Blinken efront Anskaffelser av felt-pc er / / Blinken efront As Renhold R9 - Manpower AS - Oppdragsbekreftelse Hakimi, Mowluddin Vikar Manpower 2014/ / Manpower AS Rapport fra Jordregisteret - Kommune 1543 Nesset Gårdskarthenvendelser - kommune 2013/ / Nesset kommune Side: 17 av 21

18 Kantine R9 - Manpower AS - Oppdragsbekreftelse Skari, Tone Vikar Manpower 2014/ / Manpower AS Rapport fra Jordregisteret - Kommune 0221 Aurskog Høland Gårdskarthenvendelser - kommune 2013/ / Aurskog Høland kommune Bestilling av 7 stk Fids Yona m/tilbehør - Faktura Anskaffelser av felt-pc er / / Forest T Rapport fra Jordregisteret - Kommune 0528 Østre Toten Gårdskarthenvendelser - kommune 2013/ / Østre Toten kommune Side: 18 av 21

19 Samarbeidsavtale til signering - Kontrakt 3436/B2014/R0-GO/EEA og EEA Call for Expression of interest - Eagle 2014/ /2015 GeoVille Group Sluttutbetaling av midler til Taubaneprosjektet 2013 Kystskogbruket - taubaner og vanskelig terreng (Taubaneprosjektet) - Prosjektnr / / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oversendelse av signert kontrakt B2014-R0-GO-EEA EEA Call for Expression of interest - Eagle 2014/ /2015 GeoVille Group Oversendelse av signert kontrakt B2014-R0-GO-EEA EEA Call for Expression of interest - Eagle 2014/ /2015 GeoVille Group Side: 19 av 21

20 Avslag søknad til NFR Prosjekt - nravelling carbon transformation in boreal forest soils in relation to temperature 2014/ / Norges forskningsråd Tidsbegrenset arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / /2015 Teis Karlsen Tidsbegrenset arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / /2015 Linda Lien Tidsbegrenset arbeidsavtale NordGen - Husleie 2012/ /2015 Arild Sørlien Side: 20 av 21

21 Vedr. Follo Lås og glass-sikring AS Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/ /2015 Advokatfellesskapet Wessel m.fl. Rapport fra pågående felttester for MøreTyri Prosjekt Testing av tjærelåg 2009/ / MøreTyri Tertialrapport 3 for 2014 NordGen Skog 2013/ / NordGen Prosjektregnskapsrapport sendt NFR Prosjekt: Approaching advanced-generation breeding in Norway spruce: balancing genetic gain and genetic diversity NFR-prosjekt /O / /2015 Norges forskningsråd Side: 21 av 21

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JN - Journalenhet Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 02.03.2015 Feltrapport 2012 - Timing geochemical signature

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-20.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Varsel om revisjon av flysikrings- og flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn, Longyear Revisjon av

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer