FS Arbeidsoppgaver 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014"

Transkript

1

2

3 Generelt Dette er årsrapport for FS for Punktene i rapporten refererer til dokument FS Arbeidsoppgaver Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb 2. Utvikling av støtte for digitalisering av eksamensprosessen 3. Ferdigstille utvikling og tilgjengeliggjøre rapporter i nytt verktøy for datavarehuset STAR 4. Utvikling av støtte for digitalisering av vitnemål og karakterutskrifter 5. Økt digital støtte for studentmobilitet og internasjonalisering 6. Utredning og planlegging av videre prosess med anskaffelse/utvikling av et saksflytsystem Oppsummert Studentweb3 levert, i produksjon ved tre institusjoner Mye timer brukt på Studentweb3 for å få denne produksjonssatt Digital eksamen: Alle grensesnitt levert eksport til digitale eksamenssystemer Digital eksamen: Deltatt i digital eksamensprosjektet som ledes av Uninett (i gruppene for arkitektur, integrasjon, prosess) STAR: Rapportverktøy er anskaffet, utvikling er i gang Vitnemål og karakterutskrifter: Nasjonal vitnemålsmal satt i produksjon for bachelor og master. Første versjon levert for PhD. Digitalisering av karakterutskrifter: En første testversjon av digital karakterutskrift er utviklet og leveres februar 2015 for test. Dette er en pdf-versjon, som er digitalt signert (virksomhetssertifikat). Målet er å implementere denne i ny Studentweb i 2015 der studenten selv kan foreta bestilling og nedlasting, uten av administrasjonen inngår i prosessen. Vil med dette spare årsverk totalt for sektoren, og mottaker av dokumentet får en karakterutskrift som er svært vanskelig å forfalske. Underforbruk på brukerstøtte. Skyldes utleie av ressurser til fusjonsarbeid, oppfølging av omlegging til VPD og prosjektledelse for ny Studentweb. Mer tid på Søknadsweb enn budsjettert. Den er lagt om til FUN, og en del ny funksjonalitet er utvikler. Ny versjon leveres tidlig i 2015 til test. Det er brukt mindre tid enn budsjettert i fs-sekretariatet. Dette skyldes i all hovedsak en ubesatt stilling frem til medio mars, og at det fra sommeren kun har vært tre tilsatte på heltid i sekretariatet. Årsberetning 2014 Felles studentsystem 1

4 Aktiviteter 1. Forvaltning og vedlikehold Systemvedlikehold Systemvedlikehold i FS omfatter alle delsystemene som består av, FS-base, saksbehandlerklient, Studentweb, Søknadsweb, Nomination, Fagpersonweb, EVU-web, EpN, STAR og FS- WebService. Feilretting, systemdokumentasjon, mindre tilpasninger, ekstern rapportering og standardisering: Løpende oppgaver. Feilretting Det er brukt noen timer på feilrettinger etter oppgradering av database og klient. Oppgraderinger FS7.5 og FS7.6, database og klient, ble distribuert hhv 27. mars og 2. oktober. Disse inneholdt - ny løsning for vitnemål, som følger den nye vitnemålsmalen fra UHR. - bedre funksjonalitet for administrativ behandling av utdanningsplaner - visning av utestengning i bilder og rapporter det er aktuelt - ny godkjenningsmodul er fullført i denne omgang, før arbeidet kan fullføres ved innføring av ny Studentweb og saksflytsystem. - lagt til rette for mer bruk av studentnr i stedet for fødselsnummer - testversjon av ny vitnemålsmal for PhD - klargjøring av databasene for ny Studentweb - mange endringer i rapporter for PhD - justeringer etter innføring av RUST Mindre tilpasninger Det er utført en del mindre tilpasninger i løpet av året, på grunnlag av prioriteringer gjort av planleggingsgruppa og andre ekspertgrupper, og ønsker som er kommet fra institusjonene Ekstern rapportering Kun mindre endringer ble utført til DBH-rapporteringen i Ny Lånekasse-rapportering er produksjonssatt for forhåndsgodkjenninger - se WebServices. Standardisering Det har vært arbeidet med standardisering innenfor området mobilitet - se punkt om digitalisering av prosesser for studentmobilitet. Årsberetning 2014 Felles studentsystem 2

5 Oppgradering og testing i forbindelse med nye versjoner av verktøy (høsten ): - VPD Virtual Private Database: Arbeidet med innføring av VPD ble gjennomført i henhold til plan. Alle databaser ble ferdigstillet i løpet av mai Med dette ble et mangeårig prosjekt avsluttet, og vi har på databasesiden fått et miljø som er mye enklere å drifte. Institusjonsfusjoner: Fusjonene til NMBU, HBV og UiT Norges arktiske universitet er fullført, og sluttrapport er levert. FS har bidratt i denne prosessen med utleie av prosjektleder til sammenslåingene for NMBU og HBV, og teknisk gjennomføring av sammenslåing av FS-basen for disse to. Det har også vært gitt noe hjelp til UiT-fusjonen. NITH, Westerdals og NISS fusjonerte våren Også for denne er det leid ut prosjektleder, og FS bidro også her med teknisk gjennomføring av sammenslåingen av FS-basene. Arbeidet ble fullført høsten Rutiner ved innføring av nye systemer og oppgradering av eksisterende: Det er laget nye rutiner for innføring og oppgradering av FS-systemet. Rutinene er dokumentert, og vedtatt, og ble satt i drift fra 1. august Arbeidet ble gjort i henhold til planen. Det er brukt noe færre timer (15 %) enn estimert. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 Systemvedlikehold Årsberetning 2014 Felles studentsystem 3

6 Brukerstøtte og dokumentasjon Gruppen har følgende løpende oppgaver: Brukerstøtte bestillingskurs og workshops hos institusjoner FS-opplæring på nett testing oppdatering av dokumentasjon og rutinebeskrivelser produkteier/prosjektleder for web-applikasjonene deltakelse/ledelse av ekspertgrupper Kurs: I 2014 ble det holdt kurs i Godkjenningsmodulen, eksamensplanlegging, lokal opptak, NOM-opptak, Rapportering og Nomination, Doktorgradsmodulen, Kvalifikasjon og vitnemål, utdanningsplaner, Opptak til utveksling, Nominasjon og Søknadsweb. Det ble holdt til sammen 23 kursdager. Ny brukerdokumentasjon: Prosjekt Brukerdokumentasjon, med gjennomgang av all kurs og brukerdokumentasjon. Målet har vært å få en mal for hvordan kurs- og brukerdokumentasjon skal være, og å få oppdatert all dokumentasjon. Nytt system og mal for dokumentasjonen ble utviklet i 2014, og all dokumentasjon er overført til dette. Det er også lagt til direkte oppslag i dokumentasjonen fra FS-klienten. Deler av dokumentasjonen er gjennomgått, og dette arbeidet vil fullføres i Deltakelse på FS-kontaktforum (april 2014 og oktober 2014): De fleste i gruppen deltok på fs-kontaktforum på Sola Strandhotell i 1. tertial og på fs-kontaktforum i Trondheim i 3. tertial. Det ble i perioden opprettet 2191 saker, tilsvarende tall for 2013 var 2216 saker. Det er et større underforbruk i timer på brukerstøtte. Dette skyldes utleie av ressurser til fusjonsarbeid, oppfølging av omlegging til VPD og prosjektledelse for ny Studentweb. Arbeidet foregår i hovedsak i henhold til plan. Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 Brukerstøtte og dokumentasjon Drift av FS Årsberetning 2014 Felles studentsystem 4

7 Ny høgskole På grunn av manglende interne ressurser hos Atlantis Medisinske Høgskole er overgangen utsatt til våren Prosjektledelse (mars-oktober 2014): Utsatt. Konvertering (mars-oktober 2014): Utsatt. Opplæring(høsten 2014): Utsatt. Igangsetting (oktober 2014): Utsatt. Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 Prosjektledelse, brukerstøtte og konvertering FS-sekretariatet Sekretariatet skal sørge for drift av Samarbeidstiltaket FS. FS-Kontaktforum Vårens kontaktforum ble arrangert av FS-sekretariatet i Stavanger, Teamer for presentasjoner og diskusjoner på Kontaktforumet var bl.a.: Arbeidsoppgaver 2014, Digital omveltning i UH-sektor, Kontaktpersonens rolle, Erfaringer fra bruk av EpN, Søketjenesten GAUS, Nye rutiner for drift av FS. Det ble i tillegg gjennomført gruppearbeid for å utarbeide felles rutinebeskrivelser for følgende prosesser: administrasjon av kommisjon og sensur, klagebehandling, tilpasset eksamen, registrering av forhåndsgodkjenning, semesterregistrering og registrering av godkjenning FS-Kontaktforum Høstens kontaktforum ble arrangert av FS-sekretariatet i Trondheim. Temaer for presentasjoner og diskusjoner på Kontaktforumet var: Presentasjon av ny organisasjon, nytt fra FS, presentasjoner av RUST og webapplikasjonene, integrasjoner mot bl.a. public360 og digital eksamen. Lånekassen holdt et innlegg om sine tjenester. Det ble i tillegg gjennomført et gruppearbeid for å vedta sjekklister for følgende prosesser: Semesterregistrering, Godkjenningssaker mot GAUS, Begrunnelse og klage på eksamen, samt Tilpasset eksamen. Planleggingsgruppen for FS: Det er avholdt to nettmøter, to dagsmøter og to to-dagers møter i Planleggingsgruppen. Planleggingsgruppen har arbeidet med det faglige programmet til FS Kontaktforum, ønskelisten og prioritering av saker som ikke håndteres i noen av ekspertgruppene. Avklaring og utredning av endringer til betalingsmodulen (oktober ): FSAT gjennomgikk EHF-standarden i 2014, og FS inneholder i dag de aller fleste påkrevde felt for å oppfylle standarden. Utfordringen med implementering av EHFstandarden ligger utenfor selve FS, i skjæringsfeltet mot økonomisystemene. FSAT hadde i 2014 møter med UiO, Uninett og Cap Gemini for å utrede saken. Et vesentlig Årsberetning 2014 Felles studentsystem 5

8 element med EHF-fakturering er behovet for et aksesspunkt. Det trengs en avklaring om det skal være et felles område for alle institusjonene som benytter Uninett sin rammeavtale, og et for Basware, eller om hver institusjon skal ha bruke sitt eget aksesspunkt i tilknytning til økonomisystemet. I dag kan økonomiavdelingene lage grunnlag for EHF-fakturaer for eksempel for EVUkurs, men det forutsettes at kundene (dvs alle studentene) opprettes i økonomisystemet først et moment som krever en bred diskusjon. Styret for FSAT har foreslått at Betalingsmodulen skal gjennomgås i 2016, etter en innledende workshop høsten Saken avventes inntil møtet høsten 2015 er avholdt og saken blir en del av gjennomgangen av Betalingsmodulen i Saksflytsystem (februar ): Utredning og planlegging av videre prosess med anskaffelse /utvikling av et saksflytsystem er en av hovedprioriteringene for FSsekretariatet har ferdigstilt et dokument som utreder de funksjonelle kravene til et saksflytsystem. Det ble i tillegg foretatt følgende avklaringer og overordnete vurderinger: avklaring av grenseoppganger mot lignende prosjekter i sektoren, vurdering av mulighet ved kjøp av et ferdig system, vurdering av mulighet og kostnader ved utvikling hos USIT, forankring hos ekspertgruppe for godkjenningsmodulen og ekspertgruppe for sak- og arkiv. Høsten 2014 ble det jobbet videre med å lage skisse for funksjonelle krav til saksflytsystemet. Drift av FS: Fra 01. januar 2014 overtok Samarbeidstiltaket FS det formelle driftsansvaret for FS med den tekniske driften hos UiO ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Arbeidet med overtakelsen av Drift av FS har vært preget av behov for opprydning og gjennomgang av rutiner på mange områder. Sekretariatet gjennomførte en høring blant brukerinstitusjonene for å forankre driftsrutinene overfor institusjonene i første kvartal. Videre har hjemmesidene til FS blitt oppdatert med nye vedtatte rutiner. Overtakelsen av ansvaret for Drift av FS har videre vist behov for opprydning og forbedring av rutiner overfor USIT. Eksempler er rutiner for passordendringer av systembrukere, lisensiering, tilgangskontroll, samt inngåelse av driftsavtale med USIT-drift. Målet er å kunne undertegne en felles driftsavtale for alle FSAT-systemer driftet av USIT, i løpet av februar FS-sekretariatet har jobbet opp mot USITs prosjekt for ny innloggingsløsning for FS. Prosjektet ledes av USIT, men har implikasjoner for FS-institusjonene. Prosjektet har blitt forsinket og vil trolig fortsette i hele Forsinkelsen skyldes blant annet pga. formelle utfordringer i utarbeidelse av felles nasjonalt avtaleverk for innloggingsløsningen, samt diskusjon rundt hva som er forsvarlig IT-sikkerhetsnivå for løsningen. FS-sekretariat har brukt flere timer enn budsjettert for drift av FS i Tilbakemeldinger fra USIT-drift er at utøvelsen av driftsansvaret er vesentlig profesjonalisert som følge av overføring av driftsansvaret. Større forutsigbarhet for institusjonene rundt planlagt nedetid, årlige kloninger Årsberetning 2014 Felles studentsystem 6

9 og innlegging av nye FS-versjoner, samt større fokus på IT-sikkerhet og tilgangskontroll, er alle positive effekter av arbeidet. FS-sekretariat mener at profesjonell utøvelse av driftsansvaret i 2015 tilsier bruk av timer på Drift av FS på nivå med GAUS: Søketjenesten GAUS (Godkjenning av utenlandske studier) er testet av prosjektgruppen og produksjonssatt Sluttrapport for utviklingsprosjektet ble sendt til KD Rapporten inneholdt også vurderinger rundt kost-nytte av import av NOKUTs vedtak fra NOKUTs nåværende base til GAUS. GAUS ble presentert på vårens FS-Kontaktforum, der institusjonene fikk informasjon om hvordan igangsette import fra FS til GAUS og hvordan få tilgang til GAUS-tjenesten. 28 institusjoner hadde levert data til GAUS ved utgangen av Det er avlevert ca enkeltvedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning. Det er i tillegg startet en prosess for implementering av GAUS ved BI. Tilbakemeldingene på funksjonalitet i GAUS er positive. Institusjonene trekker frem både brukervennlig grensesnitt og meget god kvalitet på søk-funksjonalitet, som gjør det enkelt å raskt finne frem til relevante vedtak i GAUS. Institusjonene har påpekt varierende datakvalitet på vedtakene som er eksportert fra FS til GAUS. FSAT har derfor startet en prosess for heving av datakvalitet i GAUS. Det er bl.a. utarbeidet en sjekkliste for innlegging av GAUS-data i FS. Det er nedsatt en ekspertgruppe for GAUS med medlemmer fra brukerinstitusjonene inkl. NOKUT, BI og SO. Gruppen skal arbeide videre med rutinebeskrivelser for behandling av personopplysninger i GAUS. Det er utarbeidet en nettside om GAUS med informasjon om hvordan igangsette tjenesten ved en FS-institusjon samt brukerveiledning for GAUS. FS-sekretariatet har i 2014 deltatt i arbeidet med å oppdatere hjemmelsgrunnlaget for institusjonenes avlevering av godkjenningssaker til GAUS. Register for utestengte studenter RUST: Register for utestengte studenter (RUST) er et felles register for institusjoner under universitets- og høyskoleloven som muliggjør utveksling av informasjon om vedtak om utestenging mellom institusjonene. Registerets formål er å hindre at en søker eller en student som har mistet rettigheter pga utestengingsvedtak, likevel erverver seg slike rettigheter. Registeret ble kravspesifisert og utviklet i FS-sekretariatet har arbeidet med en konsesjonssøknad våren 2014 og konsesjonen ble gitt av Datatilsynet i august Etter at de nødvendige endringene i UH-loven ble vedtatt, ble RUST produksjonssatt i UH-sektoren i september Rapportverkøy for FS - STAR (Statistikk, analyse og rapporter): Anskaffelsesprosessen for nytt rapport- og presentasjonsverktøy for FS-data ble avsluttet våren 2014, og det ble inngått en kontrakt mellom RAV Norge AS og Universitetet i Oslo for kjøp av verktøyet Tableau. Det ble laget en detaljert plan for etablering av driftsplattformen for Tableau og tidplan for implementering av Tableau ved institusjonene i UH-sektor. FS-sekretariatet har koordinert Årsberetning 2014 Felles studentsystem 7

10 samarbeidet mellom RAV Norge AS, Gruppe for datavarehus ved FSAT og Gruppe for applikasjonsdrift ved USIT for å forberede implementering av Tableau. Prosjektgruppen for STAR (Statistikk, analyse og rapporter) ble reetablert fra august Prosjektgruppen har høsten 2014 arbeidet med testing av rapporter i rapportverktøyet før rapportmalene tilbys UH-sektoren våren Internasjonalt samarbeid: FS-sekretariatet har deltatt i Nordforum-samarbeidet samt FSATs arbeid med prosjektsøknaden i forbindelse med utlysning av EU-midler under «EACEA/10/2014» for det europeiske prosjektet for resultatutveksling «EMREX». Det er noe underforbruk i antall timer utført i 2014 enn budsjettert. Dette skyldes en ubesatt stilling frem til medio mars. Prognosen ble satt ned for andre og tredje tertial da sekretariatet etter sommeren ikke har daglig leder på full tid. Arbeidet foregår i henhold til planen. Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 FS-sekretariat Drift av FS Forvaltning og vedlikehold Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 Systemvedlikehold Brukerstøtte og dokumentasjon Betalingskurs (ikke med I sum) (150) (159) Ny høgskole FS-sekretariat Drift av FS FS-sekretariat Drift av FS brukerstøtte SUM Årsberetning 2014 Felles studentsystem 8

11 2. Videreutvikling av eksisterende funksjonalitet Søknadsweb Integrasjon med RUST : Ikke fullført i Denne vil tas i 2015 etter innføring av ny Søknadsweb. Teknisk oppgradering: I perioden har det blitt arbeidet med å oppgradere Søknadsweb fra EAP5 til EAP6. Oppgraderingen ble fullført før sommeren FUN : Søknadsweb er gitt et moderne grensesnitt med FUN. Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Oppgradering av Søknadsweb har tatt mer timer enn planlagt. Dette er den første applikasjonen som er oppgradert til ny teknisk plattform og fått nytt grafisk uttrykk. Det er innført mye ny funksjonalitet som er etterspurt for lokalopptak. Endringene er gjennomført, og testet internt. Leveres til test hos institusjonene tidlig i Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 SøknadsWeb Nomination Design: Ikke påbegynt i Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Kun mindre endringer i 2014: Det er innført logging av hvem som nominerer (vises i fs-klienten). Arbeidet totalt sett følger planen. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 Nomination Årsberetning 2014 Felles studentsystem 9

12 Fagpersonweb Det har vært lav aktivitet på Fagpersonweb i Sensurregistrering: Arbeidet ikke startet Teknisk oppgradering: Arbeidet er startet, og kommet så langt at applikasjonen kunne legges ut for UiO for oppmøteregistrering (ny funksjonalitet i Fagpersonweb). FUN: Arbeidet er startet, og kommet så langt at applikasjonen kunne legges ut for UiO for oppmøteregistrering (ny funksjonalitet i Fagpersonweb). Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Det er brukt lite ressurser på Fagpersonweb i Arbeidet med teknisk oppgradering og FUN er påbegynt, og ferdigstilles i Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 FagpersonWeb EVUweb Ny versjon av EVUweb ble lagt ut i januar 2014 og inneholdt kun feilrettinger. Det har ikke vært utført andre endringer i Det er nedsatt en arbeidsgruppe for ny EVUweb, og denne skal komme med kravspesifikasjon for ny EVUweb før utvikling av denne startes i løpet av Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 EVUweb EpN EpN er tatt i bruk i produksjon ved om lag 10 institusjoner. Det er i etterkant av dette foretatt feilrettinger og mindre utbedringer. Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Arbeidet har fulgt planen. Det er brukt mindre timer enn budsjettert. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 EpN Årsberetning 2014 Felles studentsystem 10

13 RUST Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. RUST ble produksjonssatt i august Arbeidet har fulgt planen. Det er brukt mindre timer enn budsjettert. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 RUST Datavarehuset STAR Anskaffe nytt rapport og presentasjonsverktøy (våren 2014): Datavarehus har hatt en deltager i ressursgruppen for anskaffelse av rapport- og analyseverktøy. STAR kravspesifikasjon for rapporter: Løpende oppgave. Brukerstøtte: Datavarehus bistår LIST-brukere og prosjektgruppen for STAR med support og oppfølging. Det gis også support til forskere og andre som ikke bruker LIST selv men som ønsker data fra eget lærested. Arbeidet følger planen. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 Datavarehuset STAR Videreutvikling av eksisterende funksjonalitet Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 SøknadsWeb Nomination FagpersonWeb EVUweb Emneplanlegging på net - EpN RUST Datavarehuset STAR SUM Årsberetning 2014 Felles studentsystem 11

14 Årsberetning 2014 Felles studentsystem 12

15 3. Utvikling av ny funksjonalitet WebService Feide Connect, samarbeid med institusjonene om utvikling, tekniske oppgraderinger og feilretting: Løpende oppgaver. Feide Connect Tjenester som er etterspurt er lagt ut i test, og FS er i stadig dialog med Uninett om endringer / forbedringer på disse. Foreløpig er ikke ferdigstilling av disse tjenestene tidsfestet fra Uninett. Uninett har bestemt å gå videre med prosjektet, med pilotproduksjon i 2015, og full produksjonssetting i Samarbeid om utvikling Det ble gjennomført en praktisk workshop på Uninetts SUHS-konferanse i oktober, med integrasjon og WebService som tema. Tekniske oppgraderinger FS har vært i kontakt med institusjoner som har behov for å oppgradere sine tjenester i forbindelse med. oppgraderingen av FS Webservice. Gammel løsning ble skrudd av i desember Feilretting FS Webservice har RT-vakter og løser innkomne feilsituasjoner. Endringer / oppgraderinger legges inn i Jira og prioriteres ved sprintmøter. Utveksling med digitale eksamenssystemer: De første tjenestene for overføring av informasjon fra FS til digitale eksamenssystemer er utviklet i første tertial. Uninett har satt opp en tjenestebuss som benytter disse tjenestene. Tjenesten har vært testet ved flere institusjoner, med flere systemer. Første pilot var i gang i mai, og flere institusjoner har benyttet løsningen i produksjon høsten Resultatutveksling: Tjeneste for eksport av resultater, med tilhørende informasjon: Funksjoner for resultatutveksling er utviklet, og ble testet høsten 2013 mellom NTNU og HiST. Tjenesten er videreutviklet på grunnlag av erfaringene fra den testen, og flere tester er kjørt våren Tjenesten ble produksjonssatt i oktober 2014 hos alle institusjoner, og vil spare institusjonene for mye ressurser med manuell innsamling av denne informasjonen. Its learning: Tjenesten for eksport til Fronter er i ordinær produksjon, men med fortsatt oppfølging og justeringer. Tjenesten for eksport til its learning har blitt testet, og ble satt i produksjon av HiST 2. mai. Tjenesten er klar for bruk også ved andre institusjoner. Endringssendinger: Både for Fronter og its learning integrasjonen er det lagt til rette for adskillig hyppigere overføringer, i form av endringssendinger. Er i første omgang tatt i bruk i ny løsning mot its learning. Årsberetning 2014 Felles studentsystem 13

16 FS Eksport av studieinformasjon: Modernisering av tjenesten for eksport av studieinformasjon fra FS for publisering på interne websider ble fullført i første tertial. Tjenesten ble testet og ferdigstillet for produksjon i løpet av 2. tertial. Flere institusjoner har tatt den i bruk. Forhåndsgodkjenninger til Lånekassen: Ny tjeneste for leveranse av informasjon om forhåndsgodkjenning ble levert Lånekassen i januar, og er satt i produksjon ved alle institusjoner. Tjenesten brukes direkte av Lånekassen når studenten søker om lån for delstudier i utlandet. Tjenesten erstatter D-skjemaet som institusjonene hittil har måttet fylle og levere til studenten. Ved noen institusjoner kreves det rutineendringer for at tjenesten skal fungere. GAUS-klient: Klient for leveranse av godkjenningsinformasjon til GAUS ble utviklet og produksjonssatt i første tertial. TimeEdit: Denne er ikke påbegynt. FS-utvikler har vært på kurs slik at FS nå er sertifisert til å gjennomføre en slik integrasjon. Første møte i gruppen som skal spesifisere datautvekslingen holdes februar Elektronisk semesterkort: HiOA fikk før påske på plass avtale med Computas om utvikling av app for semesterkvittering. FS har deltatt i spesifikasjonen av tjenesten, og har utviklet en integrasjon for leveranse av nødvendig informasjon til tjenesten. Tjensten er kjørt i pilot høsten 2014 ved HiOA, der alle studenter fikk tilbud om å kunne benytte denne. Tjenesten ble i november 2014 utvidet også til UiB. Arbeidet følger i hovedsak planen. Integrasjon med TimeEdit ble ikke spesifisert i 2014, dette gjøres tidlig i Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 WebService Ny StudentWeb Utvikling av ny StudentWeb: Det har i denne perioden blitt arbeidet mye med utvikling av ny Studentweb. Tjenesten ble satt i produksjon ved tre institusjoner i desember Det er brukt 50 % mer tid enn budsjettert. Arbeidet ble gjennomført i henhold til tidsplan. Budsjetterte Utførte timer timer i 2014 i 2014 Ny StudentWeb Årsberetning 2014 Felles studentsystem 14

17 Digitalisering og videreutvikling på prioriterte områder Digital eksamen ( ): FS er klargjort for å utveksle informasjon med digitale eksamenssystemer, og de første tjenestene for overføring er utviklet i første tertial. Uninett har satt opp en tjenestebuss for å videreformidle data fra FS til systemleverandørene. Tjenesten har vært testet ved UiA, med systemet WISEflow, og første pilot ble gjennomført i mai. Senere ble også integrasjonen tatt i bruk av Inspera og UiO. Digitale vitnemål og karakterutskrift ( ): Det er opprettet en ny vitnemålsgruppe i regi av UHR som følger opp innfasing av ny vitnemålsløsning. På grunnlag av arbeid gjort i FS ekspertgruppe for PhD, har denne gruppen også foreslått ny mal for PhD-vitnemål. Denne ble implementert i FS i oktober-versjonen for testing, og er klar for full bruk våren Deler at funksjonaliteten for nytt vitnemål og DS er flyttet fra fs-klient til web-service, som en forberedelse på å automatisere denne prosessen med å lage digitale vitnemål og karakterutskrifter og å få frem selvbetjente løsninger for karakterutskrift. For vitnemål og DS gjelder dette PDFgenerering, og denne løsningen er satt i produksjon i For karakterutskrift har vi gått et skritt lengre, med å utvikle en digital karakterutskrift som er signert av virksomhetssertifikat. Løsningen leveres institusjonene for test i februar 2015, og målet er å få på plass en løsning der studenten selv kan bestille og få lastet ned digitalt signert karakterutskrift. Dette vil medføre at manuell produksjon/signering av karakterutskrifter i hovedsak vil bortfalle. Digital støtte for studentmobilitet og internasjonalisering (oktober ): Resultatutveksling: Funksjoner for resultatutveksling av utviklet, og er planlagt produksjonsstart september Løsningen ble testet av HiST og NTNU, og er etter dette videreutviklet. Stresstest er utført i 1. tertial, og før sommeren vil det bli gjennomført test ved institusjonene i deres testmiljøer. I forbindelse med semesterregistrering for høsten 2014 er institusjonene bedt om å starte opp med å hente inn akseptanse fra den enkelte student for å kunne hente denne informasjonen fra andre utdanningsinstitusjoner. Akseptanse kan i dag gjøres av studenter via Studentweb, og dette vil også kunne gjøres i neste versjon av Søknadsweb. Nordforum-prosjekt EMREX - "Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies" Arkitektur for resultatutveksling mellom nordisk høyere utdanning er spesifisert, og en demonstrasjonstjeneste ble utviklet våren Denne tjenesten utveksler data mellom Finland og Norge. Tjenesten ble vist frem på EUNIS i juni På grunnlag av denne tjenesten ble det søkt om Erasmus+ - midler for et policy-prosjekt, og denne ble innvilget høsten Prosjektet starter , og skal vare i tre år. FSAT deltar i prosjektet med ledelse for to Work Packages for hhv utvikling og standardisering, og deltar forøvrig i arbeidet med gjennomføring av pilot og formidling. Øvrige deltakere er Finland, Sverige, Danmark, Italia og Polen. Årsberetning 2014 Felles studentsystem 15

18 Prosjekt EWP - "Erasmus Without Paper" Søknad om støtte fra Erasmus+ ble sendt april Dette er et prosjekt som har partnere fra Italia (ledes av Universitetet i Roma), Belgia, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike, Irland, Sverige og Norge. FS deltar med ledelse av WorkPackage for standardisering, datamodellering og dataformater, og vil også delta i utvikling av pilot. Prosjektet fikk ikke tildelt midler i 2014, men fikk gode tilbakemeldinger, med anbefaling om å søke på nytt innenfor et annet program. Ny søknad vil sendes våren 2015, nå med Universitetet i Gent som leder, og noe færre partnere. FSAT vil i denne søknaden ha tilsvarende rolle som i opprinnelig søknad. Prosjekt EDGRA - "European Digital Graduate Recruitment Alliance" Det forsøkes å settes i gang et nytt prosjekt "European Digital Graduate Recruitment Alliance". Også for dette planlegges søknad til Erasmus+, men denne vil ikke sendes før vårem FS vil da delta som leder for WorkPackage "Needs Analysis, State-of-the-Art, Best Practices". Dette er et arbeid som er tett knyttet opp mot ideene rundt vitnemålsbanken, og gir mulighet for et større internasjonalt nettverk for denne typen systemer. Arbeidet ledes av University of Bolton. Opptak (mars 2014): Klargjøring for opptaket ble levert med FS7.5 (slutten av mars) Godkjenningsmodulen ( ): Godkjenningsmodulen ble i første tertial oppgradert med de siste endringene som kan utføres før ny Studentweb er på plass. Videre digitalisering av modulen forutsetter ny Studentweb, og i neste omgang også et saksflytsystem. Undervisningsmodulen (2014-oktober2015): Første møte i ekspertgruppe for ny undervisningsmodul ble avholdt første tertial, og aktivitetsdekomponering er ferdigstilt. I andre tertial ble det arbeides med ny datamodell, og denne er ferdigstillet høsten Videre arbeid i 2015 er testing av datamodellen, fullføring av spesifikasjonen og oppstart av utvikling. Integrasjon mot folkeregisteret (mai ): Ikke startet efaktura (oktober 2014-mars 2015): Løsning for efaktura er kartlagt. Dette har gitt en del nye spørsmål rundt behandling av denne type fakturaer, og det vurderes å avvente implementasjon av efaktura til det er foretatt en gjennomgang av reskontroløsningen i FS. Dette skal gjøres høsten Det har vært noe underforbruk av timer i 2014, men arbeidet i hovedsak fulgt planen. Klargjøring av opptaket 2014 inneholdt få endringer fra SO, det ble derfor brukt lite timer på dette. Store utviklingsoppgaver som endringer i undervisningsmodulen vil ikke startes før kravspesifikasjon er klar over sommeren. Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 Digitalisering og videreutvikling på prioriterte områder Årsberetning 2014 Felles studentsystem 16

19 Utvikling av ny funksjonalitet Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 WebService Ny StudentWeb SUM Eksamensprosessen Vitnemål og karakterutskrift Studentmobilitet og internasjonalisering Godkjenningsmodulen Undervisningsmodulen efaktura Integrasjon mot folkeregisteret SUM SUM Årsberetning 2014 Felles studentsystem 17

20 Oversikt over timeregnskap pr Aktivitet Budsjetterte timer i 2014 Utførte timer i 2014 Forvaltning og vedlikehold Systemvedlikehold Brukerstøtte og dokumentasjon Ny høgskole FS-sekretariat Drift av FS FS-sekretariat Drift av FS - brukerstøtte Sum forvaltning og vedlikehold Videreutvikling av eksisterende funksjonalitet SøknadsWeb Nomination Fagpersonweb EVUweb Emneplanlegging på Nett EpN RUST Datavarehuset STAR Sum videreutvikling Utvikling av ny funksjonalitet WebService Ny StudentWeb Sum Eksamensprosessen Vitnemål og karakterutskrift Studentmobilitet og internasjonalisering Godkjenningsmodulen Undervisningsmodulen efaktura Integrasjon mot Folkeregisteret Sum Sum utvikling av ny funksjonalitet Totalt Årsberetning 2014 Felles studentsystem 18

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2016 og 2017 Innledning I 2016 disponerer organisasjonen 82,43

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak BUDSJETT 2014 Felles Studentsystem og Samordna opptak Dette notatet gir en samlet oversikt over de vedtatte budsjetter, arbeidsoppgaver og prioriteringer for 2014, som styrene til Felles studentsystem

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen.

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen. Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern Email: fssekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS15001 AMH Til: EVUgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970 FS-15-072

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover.

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover. Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for andre tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016. Styret for FSAT har valgt

Detaljer

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 10.-11. november 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 10.-11. november 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-048 Til styret Sak 14 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner Kostnader som institusjonene skal dekke består av to elementer. Det er utgifter

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH

Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sluttrapport for sammenslåingen av FS-databasene for HiVe/HiBu og UMB/NVH Sammendrag Fra 1.1 2014 ble Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) slått sammen til Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-132 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem FSAT Felles studentsystem Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009 Felles Studentsystem Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna Versjon 9. september INNHOLD 1... Prosjektet 3 1.1 Prosjektansvarlig 3 1.2 Prosjektleder 3 1.3 3 1.4 Prosjektperiode 3 1.5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 17.-18. juni 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 17.-18. juni 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970 FS-15-068

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb «Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb Utformet i møte 16.6.15 Deltakere: Pål Erik Megaard, Michael Schøyen Grude, Kine Veronica Lund, Adelheid Mortensen Huuse Sist

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Hvordan innføre studentbevisappen

Hvordan innføre studentbevisappen Hvordan innføre studentbevisappen HiOA tok i bruk appen høsten 2014 og UiB våren 2015 Hva skal til skal til for å ta i bruk Studentbevisappen? Gro Christensen, HiOA Geir M. Vangen, FSAT Øystein Ørnegård,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Praktisk gjennomføring av møtet. Veiledning. Tid: Mandag 19. mai 2014 kl 10:00

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Praktisk gjennomføring av møtet. Veiledning. Tid: Mandag 19. mai 2014 kl 10:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-051 Innkalling

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn Systemverdier Systemverdier settes i FSSystem Institusjon Institusjonsnr Organisasjonsnr NSD-nr Bibsyskode Default bestillingssted SIU-kode Akronym/forkortelse Norsk navn Engelsk navn Stedsnavn adresse

Detaljer

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-004 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer