NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE se side 16 og side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3"

Transkript

1 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE se side 16 og side 3

2 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf , e-post: tirsdag og torsdag kl Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester Anne Kristin Fegth, Leira, Lergrovik, 6422 Molde Tlf Mob: e-post: Landsgildekasserer og Internasjonal sekretær Bjørn Haraldsen. Sondreveien Oslo Tlf e-post: Styremedlemmer Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , Mob e-post: Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59, 3408 Tranby Tlf e-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf e-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Johan A. Bye, Plogsvingen 5 B, 1410 Kolbotn Tlf , e-post: NSF: Karin R. Thompson, Kruttmøllevn. 14, 1414 Trollåsen Tlf e-post: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf , e-post: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Send inn stoff til neste nummer nå! Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen Nåtid og fremtid Som førstereisgutt i Landsgildeledelsen har jeg fått det ærefulle oppdrag å skrive lederen i siste nummer av St. Georg i Dette er for meg en ny utfordring og mitt første spørsmål var. Hva skal jeg skrive om? Det heter så fint i en sang «En sommer er over og minnene om den består.» Jeg ville sagt det slik. «Et gilde år er over og minnene om det består.» Ja minner har vi vel alle fått i Det kan være alt fra møter, turer eller andre arrangementer vi har deltatt i og minner kan vi leve lenge på, men det er også viktig å se fremover. Per Johannessen hadde i sitt lederinnlegg i nr. 1 av St. Georg 2006 overskriften «Hvem skal gjøre det?» Per tenkte selvfølgelig på rekruttering som er en viktig del av fremtiden. Det er nå gått ¾ år siden den gang og hva har det enkelte medlem og Gilde gjort med dette? På landsgildetinget i 2005 gikk jeg hardt ut mot det daværende styre i landsgildeledelsen vedrørende den fremlagte langtidsplan og tok dermed en stor risiko ved at jeg senere på tinget ble valgt inn i ledelsen. Det kom vel heller ikke som noen stor overraskelse på meg at det var jeg som fikk i oppdrag å legge frem noen tanker om fremtiden for St. Georgs Gildene i Norge på Gildemestermøtet i september. Mine tanker skulle være et utgangspunkt for en diskusjon blant deltagerne som igjen skulle være grunnlaget for det forslag som landsgildeledelsen legger frem på tinget i Med den visjon og de mål jeg presenterte hadde jeg et håp om å provosere dere alle slik at de tilbakemeldinger jeg ville få kunne brukes i det videre arbeidet med langtidsplanen. Det var også viktig for meg om hvilke tanker dere hadde for fremtiden. Det er tross alt det enkelte gilde og gildemedlem som har ansvaret for dette sammen med Gildeledelsen. På veien hjem fra Gildemestermøtet tenkte jeg veldig mye på hva som kom ut av mitt innlegg og et spørsmål kom stadig frem. Hvem ble provosert? Etter 2 3 uker i tenkeboksen har jeg kommet frem til at det var nok jeg som ble mest provosert. Mine neste spørsmål er. Var ikke mitt innlegg provoserende nok? Hadde jeg ikke satt høye nok mål? Eller er dette bare et luftslott? Da generalsekretærene i NSF og KFUK/M hadde hatt sine innlegg på lørdagen følte jeg at det rådet stor optimisme blant oss alle med tanke på samarbeidet og fremtiden. Det passet også veldig godt inn i det jeg skulle ha i mitt innlegg vedrørende langtidsplanen. Var det dette sammentreffet som var utslaget for den påfølgende debatt og at mitt innspill ikke klarte å provosere deltagerne? Kjære gildevenner. Det virker på meg som at vi alle ønsker en ny giv i Gildebevegelsen, men er redde for å stikke nesa frem i fare for å bli sittende igjen med mange arbeidsoppgaver som jeg ikke har tid eller lyst til å ta fatt på. For meg virker det også som at de enkelte gilder ikke har noen visjon og mål for sitt arbeide. Jeg håper at jeg her tar feil. I denne sammenheng har jeg 5 spørsmål som det enkelte gilde selv må svare på. Hvor står vårt gilde i dag? Er vi tilfreds med dette? Hvor står vi i 2013? Har vi laget en visjon og mål for vårt gilde? Hva må vi eventuelt gjøre for å oppnå vår visjon og våre mål? Jeg håper at disse spørsmålene kan starte en debatt i det enkelte Gilde og kan være til hjelp for det fremtidige arbeid. Til slutt vil jeg på egne og landsgildeledelsens vegne takke dere alle for det året som vi snart har lagt bak oss og ønske dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år i Egil Hultin 2 ST. GEORG NR

3 EN GANG SPEIDER, ALLTID SPEIDER! Noen tanker etter gildemestermøtet Jeg var speidergutt i England fra ca 1953 til Deretter hadde jeg nesten ingen kontakt med speiderbevegelsen i over 25 år. Etter jeg flyttet til Norge i 1982 ble jeg engasjert med forskjellige oppdrag på krets-, korps- og forbundsplan frem til Deretter fulgte en kortere pause, inn til MS St Georgs gilde ble stiftet i 2004 og jeg havnet som visegildemester på gildemestersamlingen på Gran. peideridealene har nok alltid S vært idealer som jeg har forsøkt å følge selv om jeg ikke kan si bestemt at det var erfaringene fra guttespeidertiden som satte meg på sporet. På Gran ble det klart for meg at St Georgs gilde, i samarbeid med speiderforbundene, skal nettopp hjelpe mennesker å leve etter speideridealene hele livet. Speiding er ikke bare en barne- og ungdomsbevegelse som forbundene organiserer, den er en livslang bevegelse i retning av en bedre verden. Hva er speideridealene? For meg er de fire.. Selvstendighet og selvutvikling. Speiderbevegel- 1 sen hjelper mennesker til selvstendighet, til å ta ansvar for sitt eget liv, til å tørre være seg selv. Det omfatter de praktiske ferdigheter som å knyte knuter, lage mat på bål med mer, som aldri har vært min greie. Men det overordnede mål er å gi selvtillit og mot på livet. Og en ydmykhet som innrømmer at man alltid har noe å lære, at man utvikler seg hele livet. Når man når gildealderen er det kanskje også et viktig moment i dette som heter: Å ta vare på barnet i seg selv!. En åndelig dimensjon. 2 Det enkelte menneskes selvutvikling skjer i sammenheng med en åndelig virkelighet som vi kan kalle Gud. I sovjettiden ble det forsøk på å fravike speiderbevegelsens religiøse forankring og tillate speiding på ateistisk eller marxistisk grunn. Verdensorganisasjonene motsatte seg dette. I dag er verdenssituasjonen en annen. Frontene står ofte (tilsynelatende) mellom religioner, særlig mellom kristendom og islam. Innvandring har gjort religiøse forskjeller synlige i våre pluralistiske samfunn. Speiderbevegelsen må være den eneste internasjonale organisasjon med et overordnet idealistisk grunnlag som kristne, muslimer, buddhister og andre slutter seg til. Dette gir speiderbevegelsen et enorm potensial som en fredsskapende kraft i dagens verden. Vi skulle kanskje være mer bevisst speidingens åndelige dimensjon, som bygger på ens egen religiøse tro, men samtidig er åpen, ydmyk og lærevillig over for andre religioner og livssyn.. Respekt for naturen. Friluftslivet har alltid vært et 3 kjennetegn for speidere, ikke minst her i Norden. Speiderbevegelsen lærer barn og ungdom å nyte og ferdes i naturen. Dette er også et dagsaktuelt tema som aldri før. I dag må menneskets grunnholdning til naturen endre seg, fra å forsyne seg av naturen til å verne om den. Forurensing og rovdrift på naturressurser er blitt ikke mindre enn en trusel mot menneskehetens overlevelse på vår lille planet. Da er det viktig at speiderbevegelsen fortsetter sitt arbeid med å oppfordre til glede, undring og ærefrykt over for naturens prakt og mangfold, samt å være nøye på hvordan dens ressurser brukes og fordeles.. Fellesskap og fred. Noe 4 av det første som skjedde for meg på møtet på Gran var gjensyn med underleirsjefen jeg hadde jobbet sammen med på landsleiren på Notodden for 21 år siden. Et trivielt eksempel sammenlignet med det som de fleste gildemedlemmer kan berette om: Livslangt vennskap med speidere i inn- og utlandet som de møtte på en eller annen leir for flere tiår siden. Ikke få vil også kunne fortelle at de møtte sin ektefelle på en speiderleir. Vennskapsbånd blir også synliggjort i mengden av merker og effekter som også er et kjennetegn på speiderbevegelsen. Utenforstående kan riste på hodet av speidernes hang til små, fargede stoffbiter men disse er en viktig form for olje i vennskapsmaskineriet. Uniformen i speiderbevegelsen er ikke et tegn på en militaristisk og hierarkisk struktur, men det stikk motsatte. I speiderbevegelsen er (i hvert fall i prinsippet!) mennesker av alle aldrer, raser, samfunnsklasser, kjønn og seksuelle legninger like verdifulle, samtidig som man setter pris på at hver enkelt er unik. Derfor har alle uniform, men merkene gjør at man sjelden finner to uniformer som er like. Ved sine vennskapsbånd har også speiderbevegelsen et enormt potensial som en fredsbevegelse, en som kan virke i det stille slik den allerede har gjort i 100 år. MS-gildet har vi tatt oss den I frihet å tilpasse åpningsseremonien til våre egne forhold, blant annet slik at den tar opp deler av korpsets ritual for opptak av ledere. Vi tenner tre lys, som kan tolkes i tråd med idealene slik jeg har skildret dem her: Et hvitt lys for tro for den sannheten som alle søker. Et grønt lys for håp håpet om rettferdighet på jorden. Dette gjelder en rettferdig fordeling av naturens ressurser i dag, men også kommende generasjoners rett til å kunne nyte naturen, og andre dyre- og plantearters rett til å eksistere. Et rødt lys for kjærlighet for fellesskapet som knytter oss til hverandre, men også for kjærlighet til våre medmennesker ut over jorden, for skaperverket og for livets Mysterium, Gud. Ivan Chetwynd, Metodistkirkens speiderkorps St Georgs gilde. ST GEORG NR

4 BUDSKAPET TIL FELLOWSHIPDAGEN 2006 I løpet av dette året har jeg deltatt på møter i Forum of Grossarl i Østerrike, regionalt møte for Vest- Europa i Clervaux i Luxembourg og i den internasjonale jamboree for katolske speidere i Sao Jacinto i Portugal. I speiderloven vår heter det: En speider er en god venn. På disse forskjellige møtene har jeg fått erfare akkurat dette. Vennskap er ikke et ord, det er handling, som avdøde president Houphouet- Boigny uttrykte det i sin tale om fred. For en glede det har vært å få erfare slikt ekte fellesskap! Alt dette skylder vi vår grunnlegger, Lord Baden-Powell og hans kone Lady Olave. Det er derfor med stor glede vi det kommende år skal feire 100-årsjubileum for den aller første speiderleir som BP fikk i stand. Kunne Lord Baden-Powell den gang ha tenkt seg at unge mennesker 100 år senere fremdeles driver med speiding, et speiderarbeid som er tilpasset det 21. århundre? Kunne han ha tenkt seg at de som drev med speiding i unge år, år etter år ville møtes og siden danne St Georgs Gildene, en internasjonal gildebevegelse? Ilden som Lord Baden-Powell tente for 100 år siden lever. For å feire denne speiderflammen har The International Scout and Guide Fellowship (ISGF) inngått en avtale med de to verdensbevegelsene, World Association of Scouts Movement (WOSM) og World Assocication of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS ), om et symbolsk prosjekt: Å tenne en flamme på grunnleggerens grav og bringe den til jubileumsjamboreen i Storbritannia i Måtte speiderbevegelsens100- årsjubileum bli et vennskapens år for alle generasjoner og en start på et nytt århundre med fred for verden. La oss derfor ha speiderloven i minne og skape fred og vennskap med hverandre. Martine Levy ISGF World Committee Chairman Vis at du er GILDEMEDLEM! Send en bestilling eller ring inn til gildekontoret og få varene sendt hjem til deg. Anheng for kjede, merke på porselen ,- Anheng for kjede, merke på krystall ,- Biloblat... 15,- Bordfaner med sokkel ,- Collegegenser ,- Collegejakke* ,- Flaskeåpner... 50,- Gildebrev for opptagelse... 0,- Gildehåndboken... 25,- Gildemerke, tai tec... 50,- Gildemerke, med sikkerhetsnål... 50,- Gildemerke, anheng... 50,- Gildemerke for montering, sølv/emalje... 85,- Gildemerke, ørepynt (2 stk) ,- Gildemerke, slipsnål blå bunn (DK)... 25,- Gildemerker, brodert, 3 cm... 40,- Gildemerke, rundt brodert 7,5 cm... 20,- ISGF flagg for stang ,- Jubileumsboken...100,- Klistremerker, små runde a 24 stk/ark...15,-, blå rektangulære a 36 stk/ark...12,- Kort, doble m/konvolutt, 12 x 17 cm...15,- Kort, doble m/konvolutt, 10 x 15 cm...12,- Kvernmoenmerke, brodert rektangulært... 20,- Nett... 25,- Nordisk Sangbok... 10,- Paraply... 90,- Sangbok... 90,- Slips ,- Silketørkle ,- Teskje...50,- Tennisskjorte...190,- Tinnplatte, 100 m.m ,- Tinnplatte, 175 m.m ,- Tinnplatte, 260 m.m ,- * Collegejakke er ikke fast salgsvare. Kan bestilles, men vi kan ikke love rask levering. Vi beklager at noen varer kan være utsolgt. Nye varer tas ikke inn før på nyåret, da kontoret flytter i desember. 4 ST. GEORG NR

5 ST. GEORGS KAPELL TRENGER DIN STØTTE «St. Georgs kapellet på Ingelsrud Speidersenter, ble bygget til landsleiren FRI 05. Vi hadde bare to uker på oss, og ikke midler til å fullføre prosjektet 100%. Vi mangler fremdeles å få panel på innsiden i kapellet, et gulv, et vindu og ikke minst en dør(port). Det vi trenger mest er selvsagt et vindu og en dør så det ikke snør inn om vinteren. Men et gulv og kledningen inne i kapellet setter prikken over i'en og vil representere det godt. Vi er veldig stolte over å ha et så fint kapell på Ingelsrud. Det er til og med inntegnet på kartet over Eidskog kommune. Nettopp derfor søker vi penger til å gjøre kapellet ferdig, slik at vi ikke viser et halvferdig kapell frem til dem som legger veien forbi Ingelsrud speidersenter. Utgiftene for de nevnte ting har vi beregnet til ca kr. Vi håper på å kunne finne midler til dette men er selvsagt glade for alle bidrag. Pengene vil kun bli brukt til materialene. Arbeidet vil bli utført av Skogvokterne gratis. Vi håper at dere har tid og lyst til å ta dette opp til overveielse, og hjelpe oss, så vi kan bli ferdige med St. Georgs Kapellet. Håper på et positivt svar. Speiderhilsener, Martin Thomsen, på vegne av Skogvokterne og Ingelsrud speidersenter.» Alf Stefferud, Gildemester i 1. Romerike fikk denne e-post tilsendt. Saken ble tatt opp på Gildemestermøtet på Sanner. Et så fint kapell, som også heter St. Georg, bør få hjelp snarest. Hit kommer speidere og ledere fra hele landet på leirer og møter, og mange fra utlandet også. Et lite overslag fortalte oss at hvis hvert gilde kunne betale kr.155,- så var summen der. Hele landsgildeledelsen stiller seg også bak forslaget. Men ingen er nødt til å betale hvis de ikke har lyst, eller har midler til det. Kanskje noen har råd til å betale litt mer. Konklusjonen på Gildemestermøtet ble at vi tar opp et «lån» fra St. Georgsfondet, slik at kapellet på Norges speiderforbunds leirsted, får en dør m.m. satt inn før vinteren. De gilder eller enkeltpersoner som føler for det, kan sende inn det beløpet de ønsker til St. Georgsfondet: Bankgironr: Olav Balle Hilsen fra Tromsø Fra høyre sitter Annikken Hay, (DGM), Gry Haugland (GM), Randi Ingebrigtsen (sekr.) Randi H.O. Henriksen (kasserer), brødrene Arne og Hans Eriksen, sistnevnte med kone Ruth, Kirsten Gregersen og Ingeborg Wiesener. Her kommer en hilsen fra St. Georgs Gildet i Tromsø. Fotografen Reidun Tøllefsen gav meg et og ville jeg skulle sende det til dere, slik at det kanskje kunne bli tatt inn i St. Georg, som en hilsen til alle gildemedlemmer. Synd er det at bare to av mennene var tilstede den kvelden. Eldre folk reiser jo en del, og er syke av og til, dessverre. Men, som dere ser, vi flere på papiret (17 på medlemslisten) enn dette. Og det er sjelden vi er særlig flere på møtene enn dette. Vi gleder oss til hvert møte og hygger oss sammen. Vi ønsker alle en fin vinter med frisk aktivitet! ST GEORG NR

6 Hyttetur med historisk tilbakeblikk Med 6. Bergen St. Georgs Gilde til Ankerhytten. Den ligger på Sandviksfjellet, et av Bergens 7 fjell 400 meter over havet. På terminlisten til 6. Bergen St. Georgs Gilde finner vi på tirsdag 30.mai: Gildemøte / tur til Ankerhytten. Gildemedlem Jan Alfred Skulstad var turansvarlig og kunne fastslå et deltakerantall på rundt 20 stykker på frammøtestedet, ved Fløibanens øvre stasjon. Ankerhytten ligger på Sandviksfjellet, et av Bergens 7 fjell, 400m.o.h. og ca. 3 km NNØ for Bergen sentrum. Fra Fløyen går turen på vei og sti ca. en times gange til vi når Ankerhytten. Her møter vi vertskapet, Nils-Agnar Eldholm, aktiv speiderleder gjennom mange år i Biskopshavnspeiderne. Hytten ligger vestvendt på et platå med god utsikt over seilingsleden inn mot Bergen og helt i vest mot horisonten skimter vi havet. Historien bak hytten, navnet og tilblivelsen, er spesiell og gildemester Erik B. Hjorth starter opp og tar oss med tilbake til krigsårene og en av de verste ulykker i byens historie når han gir oss innsyn i dette. 20. april 1944, på Hitlers fødselsdag, kl. 0839, en grå vårmorgen går den hollandske båten «Voorbode», som ligger ved Festningskaien nær Bergen sentrum, i luften. Båten, som var rekvirert av tyskerne, var lastet med 124 tonn sprengstoff pluss fenghetter. Mest sannsynlig utløstes eksplosjonen av en brann som oppsto i forbindelse med vedlikeholdsarbeid om bord. En stikkflamme som går flere hundre meter til værs og en trykkbølge fra eksplosjonen sprer rester av båtens stålkonstruksjoner over et stort område. Like bak hytten finner vi deler av ankeret fra «Voorbode» (se bildet), etter en luftseilas på 2,5 km og opp rundt 400 høydemeter. Dette har siden gitt hytten navnet «Ankerhytten». Erik gir oss flere detaljer knyttet til eksplosjonsulykken. Ulykken krevde 102 norske menneskeliv og det antas at tyske borgere også mistet livet mennesker fikk medisinsk førstehjelp, mange med øyeskader fra tusenvis av vinduer som trykkbølgen fra eksplosjonen knuste. Store områder av byen ble lagt i ruiner av branner som oppsto pga eksplosjonen og fra 4536 bygninger ble det i etterkant rapportert skader, Verst gikk det ut over bygningene i nærheten av Vågen og Festningskaien. Gamle middelalderbygninger som Håkonshallen og Rosenkrantztårnet fra slutten av 1200-tallet, oppført i massiv stein, fikk store skader. Etter en studie av ankeret og minneplaten festet til dette ga Jan A, Skulstad oss et tilbakeblikk til hyttens opprinnelse, til årene Jans bestefar, Alfred Skulstad, og noen venner fikk da ideen om å bygge en hytte på Sandviksfjellet. Sted ble funnet, med tilgang på vann, og god utsikt Jan Alfred Skulstad (tv) i prat med Nils-Agnar Eldholm (stående 6 ST. GEORG NR

7 mot vest. Etter en konsentrert innsats var hytten etter noen år ferdig. Flere andre hytter på byfjellene ble oppført i samme tidsperiode, så vi kan nesten snakke om en «hytteboom». Etter å ha vært i flittig bruk gjennom mange år dabbet imidlertid interessen for bruk av. På 1980-tallet kom speiderne i Biskopshavn med, og fikk først en leieavtale på 20 år for bruk av hytten og har nå overtatt hytten helt. Primus motor for det restaurerings- og dugnadsarbeidet som måtte til for å få hytten i tjenlig stand var Nils-Agnar Eldholm. Han ga oss en titt inn og sa litt om bruken av hytten og kunne også supplere med detaljer fra eksplosjonsulykken i Han hadde også hatt besøk av skipperen på «Voorbode»s barnebarn som ville komplettere bildet av bestefar og hans skjebne. Etter en matpause i kveldssol med medbrakt mat og nybakte «lapper» fra Nils-Agnar, startet vi på hjemturen, tilbake til Bergen. Turen hadde gitt oss anledning til utsikt over terreng og landskap, men også til å se bakover i tid for å få innsyn i historien knyttet til hyttens navn og tilblivelse. Tilslutt en takk fra turdeltakerne til dem som ga oss innsyn: Erik, Jan Alfred og Nils-Agnar. Turdeltakere fra 6. Bergen St. Georgs Gilde samlet foran Ankerhytten. Har du hørt at... St. Georgs Kapellet Skogvokterne på Ingelsrud har nå fullført kapellet og bl.a satt inn manglende dør og vindu etter at St. Georgs Gildene har bidratt med kr ,- til manglende materialer. (Se side 5) Gaver Ved avslutningen av Nordisk Baltisk treff i Bodø i sommer mottok vi i gave fra Island, en lavasten og deres medbrakte flagg. Danmark har sendt oss og 1. Salten et nydelig lite ikon som takk.. Ny distriktsgildemester Roar Moe har overtatt som distriktsgildemester i distrikt 10. Follo. Roar har vært landsgildesektretær fra Scout and Guide Spirit Flame Den 22. februar 2007 tennes en ild på gravstedet til Lord og Lady Baden Powell i Kenya. Ilden, Scout and Guide Spirit Flame skal bringes av speidere gjennom Afrika og deler av Europa til Brownsea Island. Underveis vil hvert av de landene flammen passerer ha en markering hvor speidere og gildemedlemmer deltar. Ilden vil 1. august bli brukt under en seremoni på Brownsea Island. Asken fra dette spesielle bålet vil bli spredt til alle bevegelsens medlemsland som et symbol på grunnleggelsen av speiderbevegelsen. Vi kan være med på å realisere dette prosjektet ved å delta i en vandring i Baden Powells tankeverden. Dette ble gjort under det Nordisk Baltiske treffet i Bodø i sommer og under Distrikt- og Gildemestermøte på Sanner i høst. På Internett siden vår har vi lagt ut plakatene med Baden Powells ord og diplom for å lage en slik marsj. Det hele er laget for å få inn midler til hjelp for å bringe flammen fra Afrika til England. Alle som bruker arkene til en lysløype, marsj osv. må betale for seg. For voksne som går bør prisen være over kr 50,- minst! Er det snakk om speidere, kan minimum være kr 25,- Pengene kan betales inn på St. Georgs Gildenes konto. Internett siden vår prøver vi å holde oppdatert med navn på distrikt- og gildemestere. Er noe feil her er det fint om dere tipser oss om det. Siden har også en fin link til frimerkebanken. Det finnes mer en 200 gilder i Danmark samt at de har to gilder på Grønland! ST GEORG NR

8 FRIMERKEBANKEN Vær hilset mine venner. Det har vært en begivenhetsrik sommer for frimerkebanken. Vi var med på Nordisk-Baltisk gildetreff i Bodø og KFUK/KFUM sin landsleir på Røros. Det ble laget en spesialkonvolutt med et eget postalt stempel til hvert av arrangementene. Salget gikk bra og spesielt på landsleiren ble det solgt mye av litt av hvert. Også denne gangen har mange sendt godt og mye materiale til frimerkebanken. Fra MS-Gilde har Wenche Åsland i Drammen sendt med kurer en stor plastpose med brev, fine klipp og mange postkort. Flott 3. Nesodden S.S.G. har 2 ganger sendt en konvolutt med bløytede norske merker, sortert. Det passer godt å få slike sendinger slik at vi kan lage pakker med frimerker. På Nordisk-Baltisk gildetreff i Bodø fikk jeg fra Tuna Scoutgille i Borlänge noen fine førstedagsbrev med speiderfrimerker fra Sri Lanka og Sverige. På treffet i Bodø var det under festmiddagen en konkurranse hvor man skulle klippe frimerker av postkort. Jeg vil si det slik at oftest er kortene, hele, mye mer verdt enn frimerkene. Er det mulig, så behold kortene hele. Ellers har jeg fått et hyggelig brev fra Hasse Aigeltinger hvor han la med noen gode speiderkort. Stadig er han i full aktivitet for frimerkebanken og sender nye bidrag til kontoen. Han har fått en god del klipp fra gilder i sitt nærområde og han nevner Asker og Bærum, Snarøya, 1. og 2. Høvik. 1. Nidaros St. Georgs Gilde v/ Knut og Sàde Rotås sendte en stor norgespakke med klipp fra Norge og utland pluss kort og brev. Fra Tormod Nordeng i Risøyhavn har vi fått noen fine brev og kort, pluss en konvolutt med merker og klipp fra inn og utland. Har sett noen gamle norske klipp, spennende. Harald Pettersen er fremdeles på hugget og har sendt en bunke med kort og brev. 2. St. Georgs Gilde på Kolbotn har kommet med en stor pose med fine klipp både fra Norge og utlandet. Herborg Lynghjem i Ålesund har levert en stor pos med klipp. 2. Lier St. Georgs Gilde leverte på Gildemestermøte på Sanner en stor pose med klipp, norske og utenlandske, en stor bunke flotte kort og brev pluss en innstikksbok med både norske og utenlandske frimerker. Fra Kirsten Bille fikk vi en kartong med fine kort fra Norge og utlandet. Flotte saker. Fra 1. Bergen St. Georgs Gilde har vi fått en stor plastpose med kort. Meget bra at vi nå får inn en del kort. Fra Britt Roll Elgsaas i Rensvik, Frei, kom en kjempe norgespakke med et utrolig innhold. Flotte klipp fra Norge og utland, flotte merker sortert, album med flott innhold og en del rekvisita som passet flott. Jeg vil spesielt nevne mye flotte merker og klipp fra Danmark. Til slutt må jeg nevne noen praktalbum med et utrolig innhold av postfrisk Norge. Fra Bjørg W. Nilsen i Larvik 1. Gilde har vi fått en del spennende kort, brev, klipp og frimerker. Fra 5. St. Georgs Gilde har vi fått en konvolutt med klipp, norske og utenlandske + kort. Fra Ivar Strøm i Bodø har jeg fått en enorm kartong sendt i posten. Det var så vidt jeg klarte å bære den. Innholdet var store mengder med klipp fra mange land, sortert, pluss en mengde merker sortert i konvolutter. Jeg har ennå ikke fått oversikten. Vi sender på oppfordring en del postkort til Ivar Strøm. Han er ikke gildemedlem, men han har fått tips fra Knut Jorheim i Notodden. Kanskje Ivar vil bli medlem hos oss? Jeg vil avslutte med å takke alle for store og små bidrag til frimerkebanken. Per Johannessen «Banksjef» 8 ST. GEORG NR

9 Som det så ofte er sagt: Speidermuseet er ikke bare gjenstander det er historie! Under min «vakt» på Speidermuseet en torsdag i august ringte en mann, som sa: Mitt navn er Johannes Dons, min far var Christian Dons. Jeg er 86 år gammel nu, bor stadig i min fars hus her på Holmen, og her har jeg en «adresse» med en meget pen akvarell. Den ble overlevert min far da 1. Kristiania speidertropp feiret sitt 10 års jubileum, 23. mai Er Speidermuseet interessert i den? Mitt svar var, at selvfølgelig ville museet veldig gjerne ha et slikt klenodium og jeg avtalte å hente adressen i hans hjem. Møtet med ham var i seg selv en stor opplevelse, han var meget interessant å snakke med, og husket en mengde interessante detaljer fra tidlig speidertid. Saken viste seg å være en side i en praktfull adresse, kunstferdig innbundet i et blått skinnbind. Selve adressen var skrevet på pergamentliknende papir dekorert med tallrike grønne speiderliljer; og med en praktfull akvarell fra 1. Kristiania speidertropps leir på Øiungen, ved troppens 5 års jubileum i En kopi viser noe av adressen, som var signert Spange. Neste side har en liste med navnene på medlemmene i de 4 patruljene, troppsfører og troppsassistenter. På listen finnes en rekke kjente speidernavn, Spange var ikke med på listen. Christian Dons var Norges første speidersjef, Han var født i Johannes Dons fortalte at han selv ble æresmedlem av 1. Kristiania speidertropp den dagen han ble født, i Dons hadde et innrammet fotografi av et maleri av sin far. Han kunne huske at maleriet ble malt av Gunnar Wefring, som kom til middag en gang i uken, og malte på bildet. Dons lurte på om jeg visste hvor originalen var. I NSFs lokaler i Øvre Vollgate henger et fotografi av det samme maleriet, sammen med bilder av de senere speidersjefer. Man visste ikke der hvor originalen var. I samtalens løp fortalte også Dons at hans far, som kontorsjef i Norges Bank (økonomi-avdelingen) hadde hatt ansvaret for flyttingen med lastebiler av landets gullbeholdning fra Oslo til Lillehammer på invasjonsdagen. i Dette ble gjort allerede klokken 8 om morgenen den 9. april. Flyttingen var forhåndsbestilt til noen dager senere, men Dons syntes der burde skje straks og kjørte ned til Banken tidlig på natten. Derfra ringte han hjem noe senere og ba om at Johannes og broren Fredrik skulle pakke koffert og komme ned i banken, de skulle være sjåfører for noen direktører i fars bil under transporten. De passerte Kjeller, da flyplassen der ble bombet av tyskerne. Gullet kom vel frem til Norges Banks avdeling i Lillehammer. Det er skrevet bøker om den videre transport av gullet. Akvarellen er signert Spange, opplysninger om Norges første speidersjef ( ) Hvis noen vet hvor originalen til maleriet er vil Johannes Dons være meget glad for å få vite det. John Egenæs ST GEORG NR

10 n oppfordring om å dele et E speiderminne med St. Georgs lesere satte meg på tanken om å skrive noen ord om en av Norsk speiderpikeforbunds landsleirer. Det å delta på landsleir ble store opplevelser og milepæler når vi siden snakket om det. Alle de som var «blåspeidere» på den tiden husker kanskje Bømoen på Voss i 1957 med feiring av Baden-Powells 100 års jubileum, og Hole på Ringerike i 1961 med feiring av forbundets 40 års jubileum. Den landsleiren jeg kanskje husker aller best er Følling i Steinkjer i ammen rundt leiren var R «Vennskapsbyen» med bl.a. borgermester, bystyre, velhus og festplass. Det var stapping av halm i madrasstrekk for dem som ennå ikke hadde skaffet seg en moderne luftmadrass. Det var regn og søle som seg hør og bør. Troppens gamle flotte hvite hustelt, som jeg, som troppsleder, hadde ansvar for, ble aldri helt rent igjen. Det var en times middagshvil midt på dagen, avløst av lederkaffe i velhuset. Det var fantastiske leirbål i Følling amfi, og vektere som gikk fra bydel til bydel og sang når det var sengetid. 10 ST. GEORG NR Møte med Lady Olave Baden-Powell - Et leirminne en store opplevelsen var likevel den første leirdagen med D besøk av lady Baden-Powell, som da var 76 år og på reise rundt i verden for å besøke speidere sammen med sin datter. å ankomstdagen, etter at leirbyen var reist, møttes vi på P Følling amfi for å synge oss sammen og for å øve på den sangen vi skulle synge for gjesten vår under leiråpningen dagen etter : Hurrah for the chief girl guide With banners, flags we re greeting you, and with a loud hurrah. With music, songs we re meeting you, to welcome you to us today. Your presence is a great appeal to do our guiding real, in friendship s spirit always stand together hand in hand. Hurrah for the chief girl guide, Hurrah for the chief girl guide, we wish you welcome to our camp. Hurrah for the chief girl guide Hurrah for the chief girl guide we wish you welcomw to the camp. Tekst og melodi: TH. Normann angen ble fremført av ca S 3000 speiderrøster og det hørtes flott ut slik jeg husker det. om en del av seremonien S dannet speidere fra Nord Trøndelag verdenskløveret. For å få den rette fargen ble gult regntøy lånt og samlet inn fra leirdeltakerne. Det var helt vanlig med gul regnfrakk på 60 tallet ellers hadde det vel ikke blitt nok til hele kløveret. Bildet gir et lite inntrykk. Synd det ikke er flyfoto og fargebilde. a åpningsseremonien var D vel overstått, var det mottakelse for alle gjestene og forbundsråd. På ettermiddagen, ved lederkaffen i velhuset var det vår tur. Vi fikk hilse på Lady Baden-Powell. Slik jeg husker det var det noen som hjalp henne opp på et bord, slik at hun ble sett av alle. Hun holdt en tale som alle forsto. I Lederbladet om høsten sto en oversettelse av deler av talen : «Jeg beundrer dere og ville gjerne trykket dere alle i hendene. Atmosfæren og ånden her på leiren imponerer meg. Her er bare vennskap, og det sprer seg som ringer i vannet når en kaster en stein i det.

11 Våre anstrengelser vil aldri bli bortkastet. Vår lønn for arbeidet er at speiderbevegelsen vokser. Jeg ber dere ledere være et godt eksempel, det er så viktig for jentene. Dere blir lagt merke til. Jeg vet at dere er gode ledere og jeg er stolt og glad over å være blant dere. Alle dere har gjort noe for bevegelsen vår. Det arbeidet dere utfører sammen med det som andre utretter, blir et fint resultat. Dere bygger landet. Vi speidere holder mennesker sammen. Jeg er glad for at utenlandske speidere er invitert hit. De vil sikkert bli inspirert over å møte dere. Dere vil bli oppmuntret og besluttsomme. Alle gode ønsker gir jeg dere for resten av leiren.» a samlingen var over og vi D skulle gå hver til vårt, sto hun ved utgangen og tok oss alle i hånden med noen ord til hver. Hva hun sa til meg husker jeg ikke, dessverre. Kanskje hun sa «lykke til videre som speiderleder». Jeg velger å tro at det i allefall var det hun mente, og at møtet med henne ga meg inspirasjon og mot til å fortsette som speiderleder i nesten 40 år. eg vil avslutte dette speiderminnet med et leirbålsrop som Lady J Baden-Powell har laget, og som ofte lød over leirplassen på Følling i 1965: GOOD BETTER BEST NEVER LET IT REST, UNTILL GOOD IS BETTER, AND BETTER BEST. anskje er det flere lesere av St. K Georg som har gode og spesielle minner fra sin speider- og gildetid som det hadde vært hyggelig å fortelle om?? Elin i 1. Molde St. Georgs gilde. Kilder: * Leirhefte for Norsk Speiderpikeforbunds 10. landsleir Følling august 1965 * LEDERBLADET nr (Norsk Speiderpikeforbund) DISTRIKTSGILDE SAMLING I MJØSREGIONEN 2. HAMAR St.Georgsgilde var arrangør av Mjøsdistriktenes samling søndag 23.april Det ble holdt i Stange, nærmere bestemt på Norsk Utvandrermuseum på Åkershagan. Knut Djupedal, som er leder på museet, holdt et meget interessant foredrag om utvandring fra Norge fra 1850 og fram til i dag. Tror mange av oss fikk en del aha-opplevelser og ny informasjon, spesielt om utvandringen til Amerika. Etterpå var det omvisning i noen av nybyggerhusene,som er fraktet «hjem» fra Nord Amerika. I den norske utvandringens minnekirke, Oak Ridge kirken, bygd i Minnesota 1896, fikk vi høre om de norske utvandrernes forhold til kirken. Hogne Midgård, sogneprest og tidligere speider i Brumunddal fortalte, og sammen sang vi noen salmer som nybyggerne der borte var spesielt glade i. Dette museet er vel verdt et besøk. 36 gilde-medlemmer gikk så over til Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter. Det er et dagsenter for Stange kommune, hvor Åkershagan 1. speidergruppe hadde sin start tidlig på 70-tallet. Stedet var da en sentralinstitusjon innen HVPU. I kantina her var det nå Gilde møte, som åpnet med lesing av årets St.Georgsbudskapet. Vi fikk også høre litt om stedets historie og om dagens aktiviteter, samt Åkershagan 1 speiderhistorie fram til opptak som gilde gruppe i år 2000.(pluss litt om hvordan gruppa drives nå). Mat og drikke hører med, det ble servert deilig middag, kaffe og kaker. Det ble en innholdsrik og fin dag, regn og småkaldt ute, varmt og trivelig inne. Berit Røste Olsen ST GEORG NR

12 Det har blitt en god tradisjon at gildene i Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene møtes til et treff hvert år. Det går på omgang blant alle gildene å arrangere. Vi blir invitert til å møtes på de lokale steder fra Ålesund i sør til Namsos i nord. Treffet arrangeres nå i en helg på forsommeren. Dette året var det 1. Nidaros St. Georgs Gilde som sto for arrangementet som ble holdt på Scandic Prinsen hotell like ved torget i Trondheim juni. Det var en fin gruppe på 65 personer som møttes til treffet. På oppfordring har vi lyst til å fortelle litt om treffet vårt. Foruten at vi synes det å møtes til stort fellesskap har betydning for oss, legger vi også inn lokale innslag og kulturprogram. Ikke minst er det gunstig at vi starter med at distriktsgildemestrene har et møte for gildemestrene i våre distrikter. Her foretas de nødvendige valg, og vi drøfter felles saker. Så har vi i formen et ordinært gildemøte for alle på lørdag ettermiddag. I år var første post et musikkinnslag av 13-årige Åsbjørg Ryeng, som er elev ved Musikk- og kulturskolen i Trondheim. Hun spiller det relativt sjeldne instrumentet bandoneon, og ga oss fine innslag med lidenskapelig argentinsk tangomusikk. Vi hadde invitert en representant fra MOT, Beate Støkkan, for å gi oss innblikk i hva denne organisasjonen gjør. Hun fortalte hvordan de legger stor vekt på å få kontakt med ungdommene, spesielt på skolene. Det er viktig å oppfordre dem til å ha mot til å stå for egne meninger og holdninger i møtet med mange vanskelige forhold i tenårene. For oss var det veldig lærerikt og informativt å få vite hva MOT er, og å få del i hennes engasjement! Hovedposten i resten av møtet ble et fremtidsverksted som vårt medlem Magnhild Sandvei hadde ansvaret for. Dette er en metode til å vurdere egen praksis, foreta prioriteringer og komme med forslag om mulige endringer for forbedringer. Temaene våre dreide seg om innholdet i gildearbeidet vårt. Vi ble delt i grupper, og alle måtte delta aktivt slik at hver gruppe skrev på store blokkark alt som falt oss inn omkring temaet. Så skulle vi hver enkelt velge ut de 8 påstandene på vår gruppes blokk vi var mest enig i. Dermed var prioriteringen gjort ut fra hva som fikk størst oppslutning, og vi tok en ny runde på samme måte for å komme med forslag til endringer og med valg av 8 punkter hver. Til slutt kom en tredje runde med tiltak som hver enkelt skrev opp, og hvor vi også etterpå valgte hva vi ville stemme på. Det var interessant å registrere hvordan deltakerne med liv og lyst deltok i verkstedet, og satte pris på en slik post på programmet. Magnhild lager etterpå et oppsett av konklusjonene på arkene, og så får vi se om gildene kan sette resultatet ut i livet. Lørdag kveld samlet vi oss i den gode tradisjon til festmiddag med taler, sang og trivelig samvær rundt bordene. Randi Larsen ledet oss gjennom kvelden på en spirituell måte. Hun hadde valgt som tema «Mitt speiderliv», som ble belyst med sanger og kommentarer. Knut Rotås kåserte interessant om utviklingen i det byområdet vi befant oss i, og 12 ST. GEORG NR

13 det nydelige været på et vakkert område. Etter lunsj og avrunding på hotellet, skiltes gildevennene etter en god helg. Samtidig ble vi allerede invitert til neste treff i Ålesund i juni Av prinsipp kopierer vi ingen sanger når vi møtes, men ber om at alle tar med Gildesang. Det fungerte også denne gang. Arnt Ove Sandvei, g.m. i 1.Nidaros. Styret i 1. Nidaros St. Georgs Gilde, fra venstre Arnt Ove, Borghild, Randi og Elin Tore Husby takket for maten på vegne av gjestene. Starten på søndagen var besøk på museumsområdet på Sverresborg; først med morgengudstjeneste i den vakre stavkirken Lo kirke hvor prost Tor Singsås var med oss. Deretter fikk vi omvisning på folkemuseet, og kunne vandre rundt blant gamle bygninger og ta oss god tid i Bandoneon Speiderhuset og 3. Nesodden St. Georgs Gilde er 30 år og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen I oktober feiret 3. Nesodden St. Georgs Gilde sitt 30 års jubileum og i november skal gildet også feire at det er 30 år siden speiderhuset på Nesodden ble åpnet. Speiderhuset ble «broen» til etablering av gildearbeidet og vi føler at vårt gilde har hatt sin betydning for unge i vårt nærområde. Helt fra starten av hadde vi våre egne skjerf med gildemerke, brodert navn vi var stolte over vårt særpreg. Selv om gjennomsnittsalderen er høy mangler det ikke på deltakelse på møter og turer. I godt høstvær med glade gildemedlemmer, reiste vi den 30. september på vår årlige tur til Sandvik i Nord Odal. Det er femte år på rad vi besøker dette fantastisk flotte stedet. Det ble en fin helg med innholdsrikt og variert program. Blant annet en nyttig oppdatering i bruk av kart og kompass ute i terreng og diverse konkurranser. Lørdag kveld var det opptak av to nye gildemedlemmer, Karin og Magne Iverslien. Begge har tidligere speider ferdigheter. Hjertelig velkommen skal de være. Gildemester Steinar Gullerud sto for den offisielle opptagelsen, godt assistert av Ida Johanson og Karin Myklebust. En tradisjonsrik seremoni ble avrundet med god mat og hyggelig samvær. Med siste opptak teller gildet nå 16 medlemmer. Sandvik i Nord Odal ST GEORG NR

14 FJELLTUR TIL SJUSJØEN MED 1. VÅLER et er litt spesielt for 1. Våler SGG å D dra på den årlige fjellturen til Sjusjøen. Hytta ble satt opp av Gunnar Hannestad, som var en av stifterne til gildebevegelsen i Norge. Gunnar stiftet 2. Fredrikstad Gilde som igjen var faddere til 2. Moss gilde, som igjen var våre faddere. Vi har faktisk den gode «Roots» følelsen når vi trår over dørstokken på hytta. I løpet av fredag ettermiddag og kveld ble stua på den store hytta fylt opp av glade og forventningsfulle gildemedlemmer. Tradisjonen tro sto erter kjøtt og flesk på menyen, og alle påstår at det smaker godt. Våre to kjentmenn, Åse og Tor Erling la fram forslag til årets fjelltur som ble lagt til Maihaugens nyere avdeling. atpakker ble smurt og kaffe ble kokt M ved frokosten på lørdag, og ikke lenge etter var vi på Maihaugen. Mange av gildemedlemmene hadde ikke vært her siden skoleturen i 7. klasse, og fikk en hyggelig prat med gildevenner fra Lillomarka som også var på tur denne dagen. Vi fikk tilbud om guiding, og var inne i hus fra 1930, 1950 og framtidshuset. Mange av oss nikket gjenkjennende til det som ble presentert av arkitektur, interiør og nødvendige småting i de eldste husene. Vi fulgte senere på dagen en bratt men fin sti langs elva Mesna til Svarga, huset til Marcello Haugen. Her skilte vi lag, da jentene hadde fått nok klatring, mens gutta fulgte stia videre oppover. ed 17 tiden var vi tilbake på Sjusjøen, V og tradisjonen tro var det kaffe på Veslestua, den minste av hyttene våre på Sjusjøen. Resten av kvelden gikk med til spekemat med tilbehør, konkurransen «Den store elgjakten» og Rappkjeft. Det var stjerneklart og god temperatur, så det ble også tid til en stjernekikkertur til Vardetoppen før vi entret køya. este dag var det en laaaaang frokost, N rengjøring og kursen ble igjen satt mot Våler. 14 ST. GEORG NR

15 Kjært barn har mange navn, sies det. Om reinlaven er så kjær lenger, kan diskuteres, men opp gjennom tidene har den vært brukt til så mangt. Vi kjenner den i dag som en viktig del av utsmykningen på gravlundene når det nærmer seg jul, og selvsagt spiser reinsdyrene den fremdeles, ikke sant? Reinlav eller reinmose eller bare måsså, tilhører en merkelig gruppe organismer. Disse er egentlig sammensatt av to organismegrupper som faktisk ikke tilhører samme organismerike engang, nemlig planteriket (alger) og soppriket. Algedelen inneholder klorofyll og gjør at laven kan fotosyntetisere (altså binde CO2 til karbohydrater (stivelse/sukker), soppdelen gir laven et «skjelett» og dermed form. Reinlavene vokser som oftest på tørre steder med skrint jordsmonn og noen ganger nesten uten jord i det hele tatt. De tørre, store furumoene på det indre av Østlandet er typiske voksesteder. Men vi finner dem også på rabber i fjellet. Her er de viktige vinterfôrplanter for reinsdyr. Og for tamreindrift i Trøndelagen og Troms/Finnmark er mengden reinlav bestemmende for antall dyr pr. km2. For det er vinterbeitet som er minimumsfaktoren i denne næringen. I tidligere tider var reinlav et viktig fôrtilskudd også for storfeet. I områder med godt med «måsså», var det vanlig å fortsette høyonna med å sanke reinlav. Da var det viktig at det var god fuktighet i luften, helst litt småregn. Da er laven myk og seig og kan rives av i store flak. Laven ble trakket sammen i store hauger til nesten mannshøyde. Haugene ble kjørt hjem om vinteren på slede. Nå var lavhaugen stivfrossen om enklere å håndtere, selv om den kunne veie over 100 kilo. Av reinlav er det egentlig flere arter. For dyrefôr spiller det mindre rolle hvilken art det er, men til dekorasjoner er det bare en art, kvitkrull, som brukes. De andre artene er grå reinlav, lys(kvit) reinlav og fjellreinlav. Vi kan ta med en art til, kystreinlav, men denne har liten utbredelse, og betyr lite i økonomisk sammenheng. Felles for dem alle er at de er store, over 10 cm høye og har mange greiner. Kvitkrull (se bildet) har pene, runde greiner og topper. Grå - og Lys reinlav har glisnere forgreining og virker grovere. Det er en Grå reinlav midt på bildet. De skilles på fargen; den grå er grå og den lyse gulhvit. Fjellreinlav minner mest om Lys reinlav, men har vanligvis 3 greiner fra hvert delingspunkt, mens Grå - og Lys reinlav gjerne har 4. For dem som driver med plantefarging er det helst den Lyse reinlaven som er interessant. Ull farget med denne laven får en farge som blek ansiktsfarge. Oppover Østerdalen mot Røros drives det også i dag mosesanking. På dager med fuktig vær samles det store mengder med kvitkrull i lette kasser som settes til tørking opp langs furuleggene. Kassene fraktes så til kransbinderier og vi får etterhvert kjøpt dem i foredlet tilstand som dør-, bord- eller gravpynt til jul. For noen år siden var det reportasjer på TV om at du nå kunne få reinlav i alle regnbuens farger. Jeg foretrekker nå helst de naturlige fargene. GOD JUL! Olav B ST GEORG NR

16 Lørdag 16. september kunne Hadeland by på strålende solskinn for de som samlet seg til årets møte på Sanner hotell. Der var 38 gilder, 7 distrikter og hele landsgildeledelsen representert. LGM Olav åpnet møtet og ledet oss trygt gjennom alle sakene med godt beregnet tidsskjema. På lørdag holdt Knut W.Hansson fra NSF et innlegg og inspirerte oss i forhold til vekst og medlemsrekruttering. Begge speiderforbundene hadde en representant tilstede, Tore Torstad fra Norsk Speiderforbund og Ole Inge Bekkelund fra Norges KFUK-KFUM-speidere. De holdt hvert sitt innlegg om sitt forbund: status i forhold til medlemstall, prosjekter gjennomført og utfordringer framover. Til glede for oss i St Georgs gildene er begge forbundene «på god gli» med hensyn til samarbeidet med oss. Fordelt på åtte grupper hadde vi diskusjon rundt spørsmålene: 1. Hva sier våre vedtekter om rekruttering? Er det noe som bør forandres i vedtektene? 2. Bør det opprettes egne rekrutteringsutvalg (grupper) på landsplan, distriktsplan og /eller gruppeplan? 3. Kan en klarere plan og målsetting for det enkelte medlem og/ eller det enkelte gilde gi en økt rekruttering? 4. Har gildebevegelsen og de to speiderforbundene et felles ansvar for nåværende og tidligere medlemmer? På hvilke måter kan et eventuelt ansvar bevisstgjøres? 16 ST. GEORG NR Gruppenes diskusjoner ble presentert i plenum, og forslag overrakt til landsgildeledelsen som innspill til deres videre arbeid. En rekke orienteringer ble gitt: om gjennomført Nordisk Baltisk Treff i Bodø, om internasjonalt arbeid, om status for Speidermuseet og Frimerkebanken, om Fredslyset, m.m. Om kvelden kunne Sanner hotell som vanlig varte opp med en bedre middag til oss alle. I løpet av middagen holdt Anne Kristin Fegth en varm og tankevekkende tale. Hun belyste bokstavelig talt mangfoldet i medlemsmassen: ved hjelp av stearinlys viste hun at noen er nye og ranke, noen er gamle og nesten utbrente, og imellom dem finner vi alle andre varianter. Søndag møttes vi på parkeringsplassen etter frokost, og skulle reise til en «ikke så kjent» kirke for ottesang. Etter en kort biltur kom vi til Tingelstad gamle kirke som ligger like ved Hadeland Folkemuseum. Tingelstad gamle kirke er en steinkirke som trolig ble oppført på 1220-tallet. De middelalderske takstolene over skipet er bevart, men av interiøret er det er kun krusifikset og steinalteret som er igjen fra middelalderen. Det nåværende interiøret er fra og 1600-tallet. Prekestolen er datert 1579 og skal være vår eldste bevarte prekestol, mens altertavlen er malt i Et unikt våpenskjold er malt på nordveggen i stort format. Det er datert 1632 og motivet viser det dansk-norske riksvåpen fra På kirkens tårn er en kopi av den originale Tingelstadfløyen fra 1100-tallet. Denne ble overført til Historisk museum i Oslo i 1985 og er utstilt der. Fløyen er en gjennombrutt plate med romansk bladverk. Den er laget av kobberlegering med forgylling og viser David som befrir et lam fra løvens gap. På toppen av fløyen er festet en støpt drage. Det er kun bevart to slike vindfløyer i Norge. Per Johannessen ledet oss gjennom ottesangen før vi reiste tilbake til Sanner. Etter et innlegg fra landsgildeledelsen ved Egil Hultin om langtidsplanen, var det tid for den offisielle avslutningen. Vi gikk deretter ut på plenen foran hotellet og gikk en løype med tankevekkende sitater fra Baden-Powell. Det var deltakeravgift på løypa, der inntekten går til «The Scout and Guide Spirit Flame project 2007». Løypa ble en god avslutning på en inspirerende helg. Grethe Baustad

17 1ste Kristiansand St.Georgs gilde ønsker gildesøsken fra hele landet velkommentil Sørlandet og landsgildeting juni Tinget åpner fredag 15. juni, slik det fremgår av rammeprogrammet. (dette p.g.a. «innkvarteringspakken» på kr 1950/2100 fredagsøndag m/alle måltider.) Selve tingdagene er lørdag 16. og søndag 17.juni. Planlagt tidsplan (m/forbehold om endringer) Fredag 15. juni Registrering fra kl Kveldsmåltid kl Sørlandet i ord og toner kl Tingstedet er Agder folkehøgskole i Søgne, hvoragder kurssenter ligger i tilknytning til skolen. Skolen og kurssenteret har innkvarteringsmuligheter for ca 170 personer, fordelt på doble- og enkle rom og nødvendige faciliteter for øvrig. Her er det særpreget, vakker sørlandsnatur, med utsikt til Ny-Hellesund og skjærgården. Lørdag 16. juni Frokost kl Åpning kl Lunsj kl Forhandlinger fortsetter kl Festmiddag kl Ledsagerprogrammet 16. juni starter like etter åpningen og byr på tur til Kristiansand og omegn (kjente steder). Søndag 17.juni Frokost kl 0730 Gudstjeneste i Søgne gml. Kirke Tur til Ny-Hellesund kl Forhandlinger m/avslutning kl Lunsj ca kl ST GEORG NR

18 18 ST. GEORG NR

19 Tenn lys i verdens dype natt! Trøst hver skjel som kjenner seg forlatt! Å, gi dem lyset ditt, du lysets Gud, så de får del i julens glade bud! Med disse ord ønsker Landsgildeledelsen alle gildevenner RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Tusen takk for gaven til St. Georgsfondet! 1. Notodden og 1. Eiker, kr 500,-. 1. Romerike, kr 500,-. 1. Toten, kr 1000,-. 2. Steinkjer, kr 500,-. 1. Hamar, kr 1000,-. Takk for gaven til St. Georg kapell 1. Romerike, kr 1000, Oslo-Nordberg, kr 500,-. B. Gundersen, kr 250,-. 1. Bergen, kr 500,-. 4. Horten, kr 200,-. 1. Asker, kr 1000,-. 1. Kolbotn, kr 160,-. 1. Jarlsberg, kr 500,-. 2. Lier, kr 1000,-. 1. Rælingen, kr 200,-. Astrid Thorslund; 5. Fredrikstad, febr.06 Arna Hårsaker; 1. Trondheim, juni 06. Bernt Hedemark; 1. Høvik, juli 06. Gerd Holm; 1. Kristiansund, juli 06. Dagfinn Winsnes; 1. Porsgrunn, juli 06 Margaret I. Axelsen; 8. Oslo-K., aug. 06 Magna Aarset; 2. Kolbotn, sept. 06 Erik Martin Johanssen; 6. Oslo, sept. 06 Nye medlemmer: 1. Kristiansand: Inger Sofie Edvardsen, Kitty Kjærnet 1. Porsgrunn: Eli-Brit Kongelbæk, Kaare Thorsen, Agnar Nornes, Inger-Lise Myhre, Aadne Myhre Notodden og omegn: Berit Rønningen 3. Nesodden: Magne Iverslien, Karin Iverslien 1. Hamar: Tordis Strand Hansen, John Helge Tangnes Landsgildetiget 2007 Speidermuseets rapport for 3. kvartal 2006 Valg Ved landsgildetinget neste år står alle medlemmer av Landsgildeledelsen på valg. To av dagens medlemmer, Anne Kristin Feght og Per Johannessen, kan ikke gjenvelges da de har sittet i sine perioder ut, 6 år. De andre medlemmene kan gjenvelges. Valgkomiteen, som består av Bjørg Walstad, Per Harald Bratvold og Harald B. Pettersen, ønsker et stort engasjement fra medlemmene i denne viktige sak. Har du et forslag på et medlem du tror kan og vil gjøre en innsats for vår bevegelse, så send navnet til oss. Vi skal ta den videre kontakt. Dagens medlemmer av Landsgildeledelsen vil etter hvert bli spurt om de tar gjenvalg eller ikke, men det er heller ikke forbudt å komme med forslag på gjenvalg av disse. Det kan være en god støtte. I neste rundskriv vil det komme en nærmere redegjørelse til hvert enkelt St. Georgs Gilde. Forslag sendes til valgkomiteen, St. Georgs Gildene i Norge, Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Fra valgkomiteen Besøk i perioden: 1 gruppe med 2 voksne og 2 barn 1 gruppe med 2 voksne og 2 barn fra Italia. 1 voksne (enkeltbesøk) Fra Speidermuseets Venner har vi mottatt kr 850,- og i gaver kr 2.100,- Vidar Nicolaisen, kr 500. Synnøve Løchen, kr Konnerud speidergruppe, kr 600. Kontoret flytter desember 2006 Ny besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Postadresse: Boks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Nytt telefon nummer: ST GEORG NR

20 Returadresse: St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt OSLO B-blad Kjære Gildevenn. Adventstiden er over oss. Sannsynligvis er også første søndag i advent akkurat over da dette bladet når deg. Forhåpentligvis har du Fredslyset i tankene, og kanskje har du også vært med på en Gudstjeneste eller Lysmesse hvor Fredslyset har hatt en sentral plass. Fredsprisen deles ut 10. desember, og vi kan glede oss over at den går til Mohammad Yunus og Grameen Bank, som har arbeidet for å hjelpe fattige og arbeidsløse til å kunne få seg et arbeid for å forsørge seg og sin familie. Fredslysets start var jo akkurat for å tenne «lys i mørket», den gang til fordel for nødlidende og handikappede i det lukkede Øst Europa. Bruk Fredslyset til å tenne lys for alle rundt deg i denne mørketiden. Gildekontoret ønsker deg og dine en fin adventstid, og en RIKTIG GLEDELIG JUL med adventsversene til Eyvind Skeie. Tenn et lys! Et lys skal brenne på denne lille jord, den blanke himmelstjerne, der hvor vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes et lys er tent for det. Tenn lys! To lys som skal skinne for kjærlighet og tro, For dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss. Må ingen miste motet før alle folk er ett. Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett. Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så! Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 TEMA: JUL Fokusord: Adventskalender Adventslys Lussekatter Julekort Julestjerne Julegave Juletre Hjerte Julekaker Nisse Engel Pepperkaker Julegrøt Julekule Kirke

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månedsbrev: Oktober. Mål og innhold for neste måned:

Månedsbrev: Oktober. Mål og innhold for neste måned: Månedsbrev: Oktober Evaluering av forrige måned: Oktober var en fin måned med mange flotte høstdager. På avdelingen sang vi høstsangen «høsten kommer, adjø da sommer» og sangen «tommelfinger» som ble en

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006

Landspatruljekonkurransen (LPK) 2006 RØROS 06 Norges KFUK-KFUM speidere mari@kfuk-kfum-speiderne.no Pb: 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo Bankkonto: 3000 18 29382 Tlf: 22 99 15 65/ 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 www.landsleir.org Kjære troppsleder.

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer