Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences"

Transkript

1 Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

2 Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at du har valgt å tilbringe noen av de beste årene i ditt liv hos oss. Vi vil gjøre vårt ytterste for at de skal bli akkurat det. Hos oss vil du bli kjent med spennende fagmiljøer, et unikt studentmiljø og få nye venner fra hele verden. Vi er kjent for god kontakt mellom lærer og student, og her vil du møte dedikerte lærere som ønsker at du skal lære mest mulig og som både vil støtte deg og stille krav til din innsats. Du vil få ta del i internasjonale forskningsmiljøer og det siste innen ny kunnskap på våre fagområder vil UMB sammen med Norges Veterinærhøgskole (NVH) bli til NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det er en spennende tid med store muligheter og satsing på våre fagmiljøer. Dette vil du nyte godt av som student. NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Våre fagområder er som skreddersydd inn mot mange av de store utfordringene samfunnet står overfor, slik som miljø, klima og fornybar energi, mat til en økende verdensbefolkning, folkeog dyrehelse, bruk og vern av natur. Vår forskning og utdanning bidrar til løsninger som sikrer livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Du har altså begynt på en av fremtidens mest etterspurte utdanninger. Vi har et fantastisk studentmiljø, og jeg vil oppfordre deg til å delta i studentsamfunnet, studentdemokratiet og andre lag og foreninger. Dette er også en viktig del av helheten i utdannelsen din, så bli med og finn den gode balansen mellom moro og alvor fra første stund. Vi er opptatt av å ta godt hånd om deg som ny student. Gjennom fadderordningen får du en fadder som guider deg gjennom den første tiden. Du vil bli dratt med på mange arrangementer og få en innføring i alt du bør vite som ny student. Er det noe du lurer på? Spør, vi er her for å hjelpe deg. Vær nysgjerrig. Jobb hardt. Ha det moro. Lykke til! Vennlig hilsen Mari Sundli Tveit Prorektor for utdanning Studentlivet er krevende og morsomt. Du må arbeide systematisk og målrettet med fagene, og din egen innsats vil være avgjørende for utbyttet av studietiden. 2

3 Welcome to UMB! We are very proud and delighted that you have chosen to spend some of the best years of your life with us. We will do our utmost to ensure that these years will be just that. While here, you will experience an exciting academic environment, be part of a unique student community and make many friends from across the world. We are known for our high level of interaction between professors and students. Here you will meet dedicated professors who want you to learn as much as possible by being supportive and challenging. You will receive access to an international research environment and the latest innovations in our areas of expertise. On January 1st, 2014 UMB will merge with the Norwegian School of Veterinary Science (NVH) to become the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). It is an exciting time with great possibilities and promise for our academic environment. This will also benefit you as a student. NMBU has adopted the vision statement Knowledge for life. Our academic fields address many of the major challenges facing society, such as the environment, climate change and renewable energy, food for a growing world population, human and animal health, use and protection of nature. Our research and education contribute to solutions that ensure the livelihoods of future generations. You have therefore begun on one of tomorrow's most sought-after educations. We have a fantastic student life, and I would encourage you to actively participate in the student community, student democracy and other local organizations. This is also an important part of the comprehensiveness of your education, so join and find a good balance between fun and studies right from the start. We are committed to taking good care of you as a new student. Through the buddy scheme you will receive a mentor who will guide you through the beginning stages. You will benefit by attending many events and learn the basics of everything you should know as a new student. Do you have any questions? Please ask, we are here to help you. Be curious. Work hard. Have fun. Good luck! Best regards Mari Sundli Tveit Prorector for Education Student Life is challenging and fun. You must work systematically and purposefully in your subjects and your own efforts will be crucial to get the most out of your studies. 3

4 Studentenes Informasjonstorg(SiT) Studentenes Informasjonstorg er UMBs Orakeltjeneste. Du spør, vi svarer. Vet vi ikke svaret selv, vet vi hvem som kan. Du finner Studentenes Informasjonstorg (SiT) i 1. etasje i Økonomibygningen. På våre nettsider finner du det meste du trenger av informasjon om våre tjenester. SiT tilbyr blant annet følgende tjenester: Svar på spørsmål om betaling av semesteravgift, studentweb, timeplan, studiehåndboka, eksamenspåmelding, endring av eksamensmelding, semesterkort, karakterutskrifter og ulike administrative skjema. Videre gir SiT generell studieveiledning. Trenger du spesiell tilrettelegging i studiene kan vi henvise deg videre, men merk at søknadsfristen for å søke om tilrettelegging er 1. oktober og 1. mars. I tillegg til administrativ og praktisk informasjon, vil du finne veileder til delstudier i utlandet på SiT. SiT er også behjelpelig med kart over Campus, praktisk informasjon, generell informasjon om studielån og stipend. Hos oss finner du også informasjon om sosiale helsetilbud. De fleste spørsmål er stilt før. Svar på de mest stilte spørsmålene finner du på våre nettsider Finner du ikke svar der, er du selvfølgelig velkommen til å besøke oss. Du kan kontakte SiT på eller ringe på Fadderuka I august arrangerer studentene ved UMB fadderuka. Mer informasjon om kontaktinfo til fadderuka finner du her: E-post: Facebook: Fadderuka ved UMB

5 Student Information Centre (SiT) The Student Information Centre (SiT) is UMB s in-house oracle. You ask We will answer. Perhaps we do not know the answer ourselves, but we always know who does. The Student Information Centre (SiT) is located on the ground floor of the Economy Building, right in the centre of the UMB campus. If you cannot visit us in person, you ll find much of our information on our website: A wide variety of service SiT can help you with information about: Semester fees, studentweb, schedules, course catalogue, exam registrations and class reregistration, student ID, grade transcripts, counselling and student administrative forms. If you need special accomodations during exams due to a disability, we can refer you to the appropriate office. The deadline for applying for special accomodations is 1 October and 1 March. We can also provide you with maps of the campus, general information about student grants and loans, as well as other practical information, including student social services. In addition, you will find the study abroad adviser at the Student Information Centre. You can find the answers to most questions on our website - However, if you can t find what you are looking for, you are more than welcome to visit us personally! Contact the Student Information Centre by at or call us at Buddy-week In August UMB students arrange a Buddy-week. For more information please see: Facebook: Fadderuka ved UMB

6 Oversiktskart over UMB/ Map UMB 6 Vollebekk forsøksgård Vollebekk Experimental Farm 1 Nofima Norwegian Food Research Institute 2 Husdyrfagbygningen Animal Science Building 3 Stoffskiftebygningen Breeding Barn 4 Driftsbygningen Farm Building 5 SHF - verkstedet Engineering Workshop 6 Sauefjøset Sheep Barn 7 Tallefjøset Deep Litter Barn 8 Grisehuset Piggery Building 9 Geitefjøset Goat House 10 Husdyrmiljøbygningen Experimental Barn 11 Kyllinghuset Controlled Climate Chickenhouse 12 Nordskogen - arboret Nordskog Arboretum 15 Fjernvarmeanlegget Heating plant 16 Åkebakke barnehage Åkebakke Kindergarten 18 Låven Barn 19 Parkgården Parkgården Building 26 Økonomibygningen Economy Building 27 Tivoli Tivoli Building 28 Cirkus - sentraladministrasjon Cirkus (Main Administration) 29 Resepsjon Reception UMB 29 Urbygningen Clock Building 30 Tårnbygningen Tower Building 31 Skoggården Skoggården Building 32 Verkstedbygningen Workshop Building 33 Jordfagbygningen Soil Science Building 35 KA-bygningen KA - Building 36 Boksmia, Rotator Smithy (bookshop, copying services) 37 SiÅs Bolig SiÅs Housing 37 Studentsamskipnaden University Foundation for Student Life 38 Norsk Landbruksmuseum Norwegian Museum of Agriculture 39 Svanedammen Swan Pond 40 Damgården Damgården Building 43 Bioteknologibygningen Biotechnology Building 44 Meieribygningen Dairy Building 45 Meierimuseet Dairy Museum 46 Pentagon og Pomona studentby Pentagon, Pomona Student Village 47 GG-hallen Athletics Hall 48 Studentsamfunnet Student Union Building 49 Aud Max Auditorium Maximum 50 TF-bygningen TF Building 51 Rosariet Rosarium 52 Bioforsk Plant Protection Building 53 Skog og landskap Norwegian Forest Research Institute 54 Sørhellinga Sørhellinga Building 55 Gjesteboliger Guest residences 56 Studentboliger Student residences 57 Kommandanten Kommandanten Building 57 Lusitania Lusitania Building 59 SKP (Veksthusa) Centre for Plant Research 61 Fruktlageret Fruit Store Building 62 Fruktkonserveringa Fruit Preserving Building 63 Planteskolen Plant Nursery School Building 64 Botanisk klimalaboratorium Botanical Climate Laboratorium 65 Kirkejordet Greenhouses 66 Ormen Lange Ormen Lange Building 67 Akropolis Akropolis 67b Kirkejordet Nord Greenhouses 68 Ås kirke Ås Church 69 Norderås Norderås 70 Ås Gård Ås Farm 71 Informasjonstavle Information Board i Parkering Parking P Stengt for biltrafikk Closed to all traffic I

7 I 59 I I I I I I I I I I 1 Pomona under oppføring/under construction 7

8 Finn fram på Campus / Find your way around 3 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 3. Husdyrfag-bygningen / Animal Science Building (H) Ekspedisjon for Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap IHA Reception: Dept. of Animal and Aquacultural Sciences IHA Dataarbeidssal / HU141 Common Computer room Forelesning / lecture rooms H109, H115, H248 Bibliotek for / Library for IHA 26 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 26. Parkgården / Parkgården Building (P) Dataarbeidssal / Common Computer room Forelesning / lecture rooms P108 P107, P Økonomibygningen / Economy Building Studentenes Informasjonstorg / Student Information Centre (SiT) Åpningstider/Opening hours: man. - fre. kl Telefontid/Telephone hours: kl (15 mai/may 15 sept/sept kl ) Eksamenspåmelding Generell studieveiledning Karriereveiledning Semesterregistrering Spørsmål og svar Studentpresten Veiledning utenlandsstudie Kantine Exam registration General student counselling Career Services Semester registration Other student information University chaplain Study abroad advisers Cafeteria 8

9 Tivoli Ekspedisjon forinstitutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Reception: Dept. of International Environment and Development Studies Noragric Bibliotek for / Library for Noragric Cirkus Sentraladministrasjonen / main administration building (CIRCUS) Urbygningen / Clock Building (U) Ute av drift. Rehabiliteres Reconstruction of the building

10 31 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 31. Tårnbygningen / Tower Building (T) Ekspedisjon for Institutt for økonomi og ressursforvaltning IØR Reception: Dept. of Economics and Resource Management IØR Datalæresal / Common Computer room Biblioteket, T301, T330 Lesesal / Reading room T132, TU102, TU103 Forelesning /lecture rooms T130, T131, T201, T230, T331, T333, T401, T434, TU101 Bibliotek for / Library for Hovedbiblioteket UMB / Main UMB Library 35 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 35. Jordfagbygningen / Soil Science Building (J) Ekspedisjon for Institutt for plante- og miljøvitenskap IPM Reception: Dept. of Plant and Environmental Sciences IPM Forelesning / lecture rooms J105, J106, JU18 Laboratorier / Laboratories JU22, JU KA-bygningen / KA-Building (KA) Ekspedisjon for Institutt for landskapsplanlegging ILP Reception: Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning ILP SiÅs Boksmia / SiÅs Housing office in Boksmia SiÅs Boksmia, Rotator, SiÅs Bolig (hvor studenter kan hente nøkkelen til hybel) SiÅs Housing office, SiÅs Book shop, SiÅs printing and binding services (Rotator) 10

11 38. Posten/ SiÅs Building (Posten) Internasjonal student union (ISU) SiÅs administrasjon Studentdemokratiet NSO Studentstyret Studentpostbokser International Student Union (ISU) SiÅs administration Student democracy NSO Student Board Student PO boxes 38 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 44. Bioteknologi-bygningen / Biotechnology Building (BT) Ekspedisjon for Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap IKBM Reception: Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science IKBM Datalæresal / Common Computer room BT.3A.10 Lesesal / Reading room BT.3A.15 Forelesning / lecture rooms BT.1A.07, BT.3A.11, BT.3A.13, BT.3A.16 Grupperom / Group study rooms BT.3A.12, BT.3A.14, BT.3A.17 Laboratorier / Laboratories BT.2A.05, BT.2A.08, BT.2A Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 45. Meieribygningen / Dairy Building (M) Lesesal / Reading room M161 Lesesal / Reading room MU36 Forelesning / lecture rooms MU67, MU68 Laboratorier / Laboratories MLAB Pentagon og Pomona/ Student dormitories (Pentagon and Pomona) Studenthybler Dubletter (parleiligheter) Vaskeri SiÅs drift og vedlikehold Laundry Student housing (single and double rooms) SiÅs Maintenance Office 11

12 GG-hallen/ Gym (GG-Hallen) SiÅs idrett som tilbyr - varierte gruppetreningstimer - styrke- og kondisjonsavdeling - idrettshall, gymsal og klatrevegg A wide variety of sports, registration for the gym 49 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 49. Samfunnet /SiÅs Building SiÅs cantiner, Hovedkjøkken, Cafe Klubben og Bodegaen Lag og foreninger Studentlivet Studentsamskipnaden i Ås Tuntreet-redaksjonen UKA i Ås Festsalen- Forelesning dagtid Café, bar, restaurant (cafeteria) and lots of students! Student newspaper Tuntreet Student organisations UKA (biannual student event) University Foundation for Student Life (SiÅs) Festsalen - Lecture room daytime 50 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 50. AUD MAX Festsalen- Forelesning dagtid Festsalen - Lecture room daytime 51 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 51. TF-bygningen / TF Building (TF) Ekspedisjon for Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Reception: Dept. of Mathematical Sciences and Technology IMT Datalæresal / Common Computer room TF01, TF02, TF102-Fløy IV Forelesning / lecture rooms TF145, TF102-Fløy III, TF203, TF204, TF205, TF210 Laboratorier / Laboratories TF158, TF159, TF103- Fløy III, TF201, TF212 Lesesal / Reading room TF013, (TF009)* * Kombinert læresal/lesesal / * Combined lecture room/reading room 12

13 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 55.Sørhellinga / Sørhellinga Building (S) Ekspedisjon for Institutt for naturforvaltning INA Reception: Dept. of Ecology and Natural Resource Management INA Datalæresal / Common S120 Computer room: Lesesal / Reading room SU120 Forelesning / lecture rooms SU105, S119, S121, S122, S123, S124 Bibliotek for / Library for INA / IMT Laboratorier / Laboratories SU113, SU115 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 64. Planteskolen / Plant Nursery School Building (PL) Forelesning / lecture rooms PL202, PL203 Laboratorier / Laboratories VR-lab Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 67. Ormen Lange Institutt for landskapsplanlegging ILP Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning ILP 67 Bygninger med undervisning/buildings with teaching facilities 67b. Paviljongen Akropolis Datatarbeidssaler, arbeidssaler og tegnesaler for ILP Computer rooms, drawing rooms for ILP students 67b 13

14 Betaling av Semesteravgift UMB - Student registrering Nei Nei Betal semesteravgift så fort som mulig senest 1 sept./1 febr. Betalt? Semesterregistrer deg. Bekrefte utdanningsplanen din og meld deg opp til eksamen(minst en). *) Frist 1 sept./1 febr. Ferdig registrert Ja Ja Senest etter 4 dager får du semesterkort tilsendt. Hvert semester du er student ved UMB, må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller til en annen studentsamskipnad. Semesteravgift til SiÅs Semesteravgiften kr. 340 til SiÅs må betales på en spesiell giroblankett. Nye studenter som får tilbud om studieplass ved UMB får automatisk tilsendt giroblanketten. På giroblanketten finner du din pinkode. Ta vare på den! Du bruker pinkoden til å semesterregistrere deg. Beløpet kr. 340 på giroblanketten hvert semester omfatter semesteravgiften og kr 20,- til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Mer informasjon om dette følger med giroblanketten. Alle som har betalt semesteravgiften til SiÅs og semesterregistrert seg ved UMB, kan i slutten av semesteret logge seg inn på og hente frem den nødvendige betalingsinformasjonen for neste semester. OBS! Det er nytt KID-nr hvert semester. Hvis du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad Hvis du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiÅs, vennligst henvend deg til Studentenes Informasjonstorg, med dokumentasjon for betalt avgift. Kontakt SiT Nei Mottatt semsterkort Ja Fristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. MERK: Studielånet blir ikke utbetalt før du har betalt semesteravgiften. Det lønner seg å betale og semesterregistrere deg så fort som mulig for å få lån og stipend. Du er registrert som student ved UMB *) Du kan endre din utdanningsplan senere. 14

15 Semester fees UMB - Student Registration No No Pay semester fee ASAP Deadlines: 1 Sept./1 Feb. Paid? Register. Have your educational plan approved*, and register for exams (minimum one). Deadlines: 1 Sept./1 Feb. Registration complete? Yes Yes Semester card is sent to you after maximum 4 days For each semester you study at UMB, you have to pay a semester fee to the University Foundation for Student Life at UMB (SiÅs) or another Norwegian student association. Paying the fee to SiÅs The SiÅs semester fee of NOK 340 must be paid with a special bank invoice slip. On the bank invoice slip you will find your pincode needed for registration. Take care of the pincode. Please be aware that you will need a new KID-code for each semester. Newly admitted students (registering for the first time) will receive a bank giro credit slip in the mail. The semester fee NOK 340 includes NOK 20 for the Norwegian Students and Academics International Assistance Fund (SAIH). Additional information about SAIH is included on the bank giro credit slip. Students who have previously paid the fee to SiÅs, and have registered at UMB, can go to at the end of the semester to find the necessary payment instructions for the following semester. Semester fee paid to another student association If you have already paid the semester fee to a student association (Foundation for Student Life) than SiÅs, please contact the Student Information Centre. Contact the SiT No Have you received the semester card? Yes Deadlines for payment of semester fees are 1 September (autumn semester) and 1 February (spring semester). For students entitled to student loans: loans are not issued until you have registered and the semester fee has been paid. You are registered as a student at UMB. * You can change your education plan afterwards 15

16 Semesterregistrering Alle som skal studere og/eller ta eksamener ved Universitetet for miljø- og biovitenskap må semesterregistrere seg. Å semesterregistrere seg gjøres via Internett og linken StudentWeb. Husk at semesteravgiften må være betalt før du blir semesterregistrert. Det kan ta opp til en uke fra du har betalt til betalingen er registrert hos oss. Når du semesterregistrerer deg må du via utdanningsplanen din: legge inn eksamensmeldinger, godkjenne utdanningsplanen, legge inn semesteradressen din, velge målform og stemmerettsted. Alle stegene må fullføres før du er semesterregistrert. Oppmelding til eksamener Du melder deg opp til eksamener via Internett: og linken StudentWeb semesteravgiften må være betalt, og du må være semesterregistrert før eksamensoppmeldingene dine er gyldige. PIN-kode På internettsiden blir du bedt om å oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) og en egen PIN-kode (4 siffer). PIN-koden finner du på giroblanketten for semesteravgift. Du kan henvende deg til Studentenes Informasjonstorg hvis du har spørsmål i forbindelse med PIN-koden. Husk at du må være både undervisningsmeldt og vurderingsmeldt for å være oppmeldt til eksamen. Frist Siste frist for registrering: Høstsemesteret 1. september Vårsemesteret 1. februar Merk Semesterregistreringen er først fullført når du har betalt semesteravgift og gjennomgått registrering på Studweb. Frist Siste frist for oppmelding er: Augustblokk 14. august Høstparallel 1. september Januarblokk 1. desember Vårparallell 1. februar Juniblokk 1. april Bekreftelse Etter oppmeldingsfristen får du tilsendt en bekreftelse i form av en Semesterkvittering. På SiT sine sider finner du time- og eksamensplan. Informasjon om emner finner du på: 16

17 Semester Registration Anyone studying and/or taking exams at UMB must register for the semester. This is done online at andhttps:// studentweb2?inst=umb. Remember that your semester fee must be paid before you can be registered. It can take up to one week before your payment is registered. When registering for the semester, you must also register for exams, approve your education plan and update your semester address. All the steps have to be completed before you are semester registered. Deadlines Deadlines for semester registration are: Autumn Semester 1 September Spring Semester 1 February Registering For Exams Register for exams online at: and click StudentWeb Exam registrations are not valid until you have paid semester fees and registered for the semester. PIN code When registering online, you are asked to enter your (Norwegian) personal identification number (11 digits) and a separate 4-digit PIN code. This PIN code can be found on the bank giro credit slip for the semester fee. If you have any questions with regard to the PIN code, please ask the Student Information Centre for help. Remember to register for both the class and the exam to be registered for the exam. Deadlines Deadlines for exam registration are: August Block 14 August Autumn Parallel 1 September January Block 1 December Spring Parallel 1 February June Block 1 April Confirmation After you have registered for exams, we will confirm your registration in the form of a Semester receipt. Information about time and exams schedule is shown on the SiT page. Information about courses is shown at : -Course Catalogue 17

18 Lånekassen Studentkort Du kan søke stipend og lån straks du er tatt opp ved UMB. Bruk nettsøknad Her kan du også sjekke hva resultatet har blitt eller hvor lenge du må vente. Dette finner du på Dine sider. Studentkortet har flere funksjoner. Kortet fungerer som legitimasjon på UMB, som elektronisk nøkkel til flere bygninger og spesialrom og som lånekort til biblioteket. Studentkortet kan lades med maksimalt kr 500 og brukes på kopieringsmaskiner og printere. Semesterkort Cirka fem virkedager etter at du har gjennomført semesterregistreringen får du tilsendt en utskrift med informasjon og semesterkortet ditt i posten. Ta godt vare på dette! Semesterkortet er ditt bevis overfor reisebyråer, museer osv. på at du er student dette semesteret! Studentkortet fås hos datatjenesten i 1.etg i TF-bygningen. Alle studenter ved UMB må gjennomføre et obligatorisk brannvernskurs i løpet av første semester for å kunne ha tilgang til bygninger ved UMB. Det vil bli tatt bilde av deg ved utstedelse av studentkortet. Gyldig legitimasjon må vises for å få kort. norwegian student identity card Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret er registrert som student det aktuelle semesteret har studierett ved UMB Ta kontakt med Studentenes Informasjons-torg hvis du har mistet semesterkortet ditt. carte d étudiant norvégienne Student Testine Testesen fødselsnummer studentnummerr signatur/signature ugyldig som studentbevis uten semesterkort Forsikring Studenter er ikke forsikret gjennom universitetet, og alle studenter oppfordres å tegne egen ulykkesforsikring. Mange fagorganisasjoner har gode forsikringsavtaler. Norsk studentorganisasjon har også et gunstig forsikringstilbud for studenter. 18

19 State Educational Loan Fund Students entitled to loans and grants from the State Educational Loan Fund (Lånekassen) can apply as soon as one has been accepted at UMB. Use the web application form at Semester Card About five working days after you have completed your semester registration, we will send you a printout with information along with your semester card. Be sure to keep the card in a safe place it is your proof that you are actually a student this semester, and your student ID is not valid without it! A valid semester card confirms that you: have paid the current semester fee are registered as a student in the current semester have the right to study at UMB If you should lose your semester card, kindly contact the Student Information Centre. Student ID The student ID has several functions. It is your on-campus ID and key-card, and functions as your library card at UMB. The student ID card can be charged with up to NOK 500, - for printers and photocopying machines. Your student ID card can be obtained from the Computer Service on the ground floor in the TF-building. All students must take an obligatory fire safety course in the first semester to get access to UMBs buildings. A photo for your student ID card will be taken when your card is issued. norwegian student identity card carte d étudiant norvégienne Student Testine Testesen fødselsnummer studentnummerr signatur/signature 2013 ugyldig som studentbevis uten semesterkort Photo identification must be presented to obtain student card. Insurance Students are not insured through the university and all students are encouraged to obtain their own accident insurance. Many union organisation have good insurance policies. The Norwegian Student Organization also has an affordable insurance deal for students. 19

20 Utdanningsplan Alle studenter som tar studium av 60 studiepoengs omfang (ett år) eller mer, skal i samarbeid med UMB utarbeide en utdanningsplan. Dette er en avtale som inngås mellom deg og UMB om hvilke plikter og rettigheter du og UMB har overfor hverandre. Utdanningsplanen vil bidra til en tett oppfølging av deg som student. Utdanningsplanen skal være et verktøy for begge parter ved planlegging og gjennomføring av et studium, og den skal vise hvordan UMB legger til rette for at du skal komme gjennom et definert læringsmål på normert tid. Utdanningsplanen synliggjør også ditt ansvar for å oppfylle de studiekrav UMB stiller, i form av krav til deltakelse, obligatoriske arbeider og studieprogresjon. Det henvises til UMB sine forskrifter (se sit/artikkel/forskrifter-ved-umb) I registreringshelgen vil du få hjelp og veiledning om hvordan en utdanningsplan skal inngås. Dette er også beskrevet på Studentenes Informasjonstorg sine internettsider: Alle studenter må bekrefte utdannings-planen sin når de semesterregistrerer seg. 20

21 Education Plan All students admitted to studies of 60 study points (one full year) or more shall prepare individual education plans in cooperation with UMB. This agreement between you and UMB regulates mutual responsibilities and obligations. The plan ensures close contact between you as a student and UMB. The education plan is a tool that both parties can use to plan and ensure the successful completion of your studies at UMB. It must show how UMB helps you to achieve a defined learning objective within a normal study period. Furthermore, the plan also clarifies your obligations as a student, such as requirements to participation, compulsory study assignments and educational progress. More information can be found in the rules and regulations for UMB, or at umb.no/sit_english/article/rules-and-regulations In the weekend of registration at UMB, you will receive help and counselling on how to formulate an education plan. This is also described on the Student Information Centre s website: All students must confirm their educational plans when registering for each semester. 21

22 Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap Hvor finner du oss? Hovedbiblioteket ligger i Tårnbygningen. I tillegg har noen institutter egne bibliotek. Nofima, Bioforsk og Skog og landskap har også bibliotek på campus. Hva kan vi tilby? Det elektroniske universitetsbiblioteket er åpent 24 timer i døgnet, og gir tilgang til ca 7400 tidsskrifter i fulltekst, kvalitetssikrede nasjonale og internasjonale faglige databaser, viktige oppslagsverk og ordbøker. Utlån av bøker, tidsskrifter, master- og hovedoppgaver m.m. Det som ikke finnes ved UMB kan som regel skaffes som lån eller kopi fra andre bibliotek. Alle studenter blir automatisk registrert som lånere ved biblioteket, og studentkortet fungerer som lånekort, med bestillingsmulighet i BIBSYS. Vi hjelper deg med litteratur- og informasjonssøking i form av kurs og veiledning. Kursene vil være svært nyttige for deg når du skal begynne å skrive oppgaver. De annonseres på universitetsbibliotekets nettsider. Kontakt oss: Tårnbygningen, 1. etasje. Åpningstid: mandag til fredag kl (15.00). Telefon: Epost: Fax: Universitetsbibliotekets nettside Velkommen til Universitetsbiblioteket! 22

23 University Library Where are the libraries? The main library is located on the ground floor of the Tower Building. In addition, some departments have their own libraries. Other on-campus libraries can be found at Nofima Food, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research and The Norwegian Forest and Landscape What can we do for you? UMB libraries provide access to about 7400 full-text journals, quality-assured national and international scientific databases, important works of reference and dictionaries 24 hours a day! Of course, you can borrow books, theses and other documents. Whatever we don t have in our own collection, we usually can borrow or copy from other libraries. All students are automatically registered as library users and your student ID acts as your library card. You are also able to order material via BIBSYS. We can help you to search for literature and information by giving advice and offering courses. Our courses are especially useful when you start working on term papers, theses, etc. All courses are announced on the University Library website. Please contact us: Tower Building ( Tårnbygningen ), ground floor. Opening hours: Monday - Friday 09:00 15:45 (15:00). Phone: Fax: Please visit the University Library homepage at: Welcome to the University Library! 23

24 UMBs IT-tjenester Som student på UMB får du tilgang til en rekke forskjellige IT-tjenester, som du vil få bruk for under studietiden her på UMB. På UMB finnes det en datatjeneste, der du kan få hjelp til å koble deg til trådløst internett på campus (Eduroam), internett på SiÅs hybler, tilkobling til hjemmeområder, bruk av student epost osv. Datatjenesten kan også ellers hjelpe deg med generelle PC problemer som måtte oppstå under studietiden på UMB. Kontaktinformasjon Datatjenesten Kontor: 1.etg i TF-bygningen(IMT), ved siden av Datasalene TF01 og TF02. E-post: Telefon: Web: dt.umb.no Facebook: Datatjenesten Datatjenesten holder stengt i sommer, jul og påskeferien. Brukerkonto Alle studenter har en brukerkonto, med to tilhørende passord. På start.umb.no kan du aktivere brukerkontoen din ved å sette disse. Husk å legge merke til hva brukernavnet ditt er i det du lager passord. Når du aktiverer brukerkontoen, godkjenner du også UMBs IKT-reglementet. Sammen med brukernavnet benyttes: Sone 1 passordet på datasaler, oppkobling til hjemmeområdet og til studentprint løsningen. Sone 2 passordet til trådløse nettet, E-post, VPN og Fronter. E-post Alle studenter får en e-postadresse. UMB forutsetter at du leser e-posten din regelmessig(også i ferier). UMB sender offisielle og bindende beskjeder bare til din UMB e-postadresse. E-posten vil være: Du trenger kun nettilgang for å lese din epost, link: Hjemmeområde Alle studenter får sitt eget hjemmeområde(hområdet) på 500 MB. Dette er ditt personlige hjemmeområde og ingen andre vil ha tilgang til dette område. Når du logger inn på en datasal pc så vil område hete (H:) under Min Datamaskin. Trådløst internett På campus benyttes Eduroam for trådløs tilkobling. Dette er den samme som benyttes på de fleste høyskoler og universiteter i Norge. Denne må settes opp manuelt ved første tilkobling. Nettverket er tilgjengelig i de fleste bygg på campus Datasaler Datasaler finnes ved de fleste institutter. Dersom det viser seg at du ikke automatisk har fått adgang til instituttets datasal, må du henvende deg til resepsjonen ved ditt institutt. Maskiner på datasaler er tiltenkt faglig aktivitet, og man har derfor begrensede rettigheter på maskinen. Print Spredt rundt på campus er det 17 printere som studenter kan benytte seg av. For å printe benyttes studentkortet. Besøk dt.umb.no for mer informasjon om hvordan printsystemet fungerer. 24

25 UMBs IT services As a student at the University of Life Sciences (UMB), a number of IT-services will be available to you. UMB provides computer services, where you as a student can get help with connecting to the wireless internet on campus (Eduroam), internet in SiÅs apartments, connecting to your home area, the use of the student service etc. The Computer Service will also be able to help you with other computer problems that may occur, while you are a student at the UMB. Contact Information Office: Ground floor in TF-building (IMT), next to the computer hall TF01 and TF02. Phone: Web: dt.umb.no Facebook: Datatjenesten Computer service is closed during summer, Christmas and Easter holidays. User account All students have a user account, with two passwords. On start.umb.no, you can activate you user account, by setting these passwords. Take note of your username, as you set your passwords. When you activate your user account, you automatically accept the IT-rules and regulations for UMB. Use your username along with: Zone 1 password: For computer lab login, connecting to the home area, and the student printer system. Zone 2 password: For the wireless network, , VPN and for Fronter. All students are given an address. You are obligated to check this account on a regular basis, as all important information will be sent to this address only. Your address will be: To read your , go to Home Area All students are given a home area of 500MB. This is your personal area on the server. It cannot be accessed by anyone but you. When logging in to UMB computers, this area will be labeled H: under My Computer Wireless internet On campus you can use Eduroam for wireless access. This network is also used on most colleges and universities in Norway. You will have to set up this connection manually, on first use. The network is accessible in most university buildings. Computer labs Computer labs are located in most departments. If you are not automatically granted access to the department computer lab, please contact the reception at your institute. The computers in these labs are for educational use only. Your user rights are therefore limited. Print There are 17 printers available for student use. You can buy printer credits online on studprint.umb.no. Use your Visa or Master- Card. Note that you will have to activate your student card first. 25

26 Hva kan Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) hjelpe deg med de første ukene? Studentsamskipnaden i Ås er studentenes velferdsorganisasjon. SiÅs tilbyr hybler til førsteårsstudentene. Hvis du trenger bolig ved studiestart, må du søke som beskrevet i informasjonsmateriell utsendt fra UMB. Husk tidsfristen! Nøkkelen til din hybel hos SiÅs bolig kan du hente i Boksmia på Campus. Behov for mat? SiÅs driver: Kantiner på Campus (på UMB-område) som serverer lunsj Kantine på Studentsamfunnet som serverer dagens middag Café Klubben en kaffebar og et samlingssted på Studentsamfunnet Boksmia Studiemateriell I Boksmia får du kjøpt alt du trenger av bøker og studiemateriell. Samt trykking og innbinding. Trene? SiÅs driver idrettshallen GG-hallen se egen informasjon under UMB-Idrett. SiÅS Helsesamarbeid. SiÅs tilbyr helsetjenester i samarbeid med Ås helsestasjon. Der er det tilgjengelig lege, psykolog, jordmor og helsesøster. Tjenesten er gratis for UMB-studenter. Åpningstider som gjelder SiÅs bolig: Mandag - fredag: kl Husmann er tilgjengelig fra Husmann bor på Samfunnet og kan kontaktes på telefon: Ikke tilgjengelig i juli. Studentsamfunnet Utvidet åpningstid ved semesterstart: Se for nærmere informasjon Hva blir postadressen din når du bor i studentbolig Alle studenter som bor i SiÅs bolig får tildelt postboks ved innflytting. Andre studenter kan også få tildelt postkasse ved henvendelse til SiÅs Bolig i Boksmia. Postadressen din blir: Navn, PB xxx - UMB, 1432 Ås Du kan beholde postboksen gjennom hele studietiden på Ås Mer informasjon: Studentsamskipnaden i Ås, 1432 Ås Telefon: SiÅs Bolig tlf: /63 13 Mail: Web: 26

27 The University Foundation for Student Life - SiÅs. Helping you to get started The first thing you ll need is a place to live. We have sent you information about student housing at UMB, describing in detail how to apply for accommodation via the University Foundation for Student Life in Ås (SiÅs). All students have to follow the described application procedures. Please observe the application deadline! In order to receive the key to your assigned student accommodation please contact the SiÅs Housing office in Boksmia. Hungry? SiÅs operates the following: Several cafeterias on the UMB campus serve lunch, usually open for a few hours around noon Student Union restaurant serves both lunch and afternoon dinners The Café Klubben coffee bar and a great place to meet other students at the Student Union Syllabus literature? SiÅs also runs the University bookstore in the old Smithy next to the swan pond. Here you can buy textbooks, paper and other stationery. Print and binding services also available. SiÅs counselling SiÅs offers social consultant, psycologist, university chaplain and has a collaboration with the Health Centre in Aas. Feeling sporty? SiÅs is in charge of the university gym (the GG-hallen ). For more information, see UMB - Athletics. SiÅs Housing Office - opening hours: Monday - Friday: 10:00 15:00 Housing Attendant at Samfunnet Phone: (not available in July) Extended opening hours at the start of the autumn semester: See for information What will your address be while living in student housing? All students who live in SiÅs housing will be assigned a postbox after arrival. Other students can also be assigned a postbox by contacting the housing office in Boksmia. Your mailing address will be: Name, UMB, Postbox xxx, 1432 Aas, Norway. You can keep your postbox address for the duration of your studies at UMB. For more information: University Foundation for Student Life (SiÅs) 1432 Ås Phone: Accommodation tel: /63 13 Accommodation Web: 27

28 Studentlivet på Ås Lag og Foreninger Tror du studentlivet på UMB bare er pugging og lesing? Da må du tro om igjen! På UMB er det ca. 70 lag og foreninger. Her kan du dyrke dine interesser; alt fra sang, musikk, dans, politikk, radio, idrett eller foto, - og masse, masse mer. Tuntreet Tuntreet er studentavisen på UMB Avisen følger med i det som skjer på UMB. Enhver opplyst student leser Tuntreet. Er du interessert i layout, journalistikk, fotografering eller tegning, er det gode muligheter for å være med og lage en super studentavis. e-post: Augustprogram for studentsamfunnet i Ås: Lør 10. aug: Registrering semesterregistrering, data og studentkort kl 18.00: Grillfest på Pentagon Søn 11. aug: Registrering semesterregistrering, data og studentkort Man 12. aug: Kl 20.00: Stand-up i Aud Max, Samfunnet Ons 14. aug: Kl : Graskurs del 1 på Samfunnet Kl 21.00: Temafest og konsert på Samfunnet Tors 15. aug: Kl 20.00: Gratis fysikkshow på Samfunnet Fre 16. aug: Kl 13.00: Immatrikulering for nye studenter i Aud Max, Kl 21.00: Graskurs del 2 på Samfunnet *med forbehold om endringer Studentsamfunnet Samfunnet for og av studentene og der det skjer! Samfunnet er studentenes egen organisasjon, og er rammen rundt det meste av det sosiale som skjer blant studentene på Ås. Samfunnet i aas.no Samfunnet drives for og av studentene selv. Alt fra styret på toppen til lyd og lyskomité, vakter på fester, barkomité, og discokomité er studenter. Som medlem av Samfunnet er man med på å jobbe et par ganger i semesteret, såkalt Samfunnstjeneste. Epost: i aas.no Bodega og Konserter Onsdag og fredag er utedagene da man samles til fest i Bodega n, puben på Samfunnet. Studentsamfunnet i Ås har etter hvert fått et meget bra rykte i musikkbransjen, og er et populært spillested blant både norske og utenlandske band. I løpet av et semester arrangeres det mange og varierte konserter av høy kvalitet. Med hele tre konsertscener av forskjellig størrelse, kan Samfunnet ta imot både små og store band og skape topp musikkopplevelser! Café klubben Café Klubben er et populært samlingssted der man treffer kjentfolk, leser aviser, drikker en kopp kaffe og kanskje nyter et stykke av den gode ostekaka. Andre arrangementer Hvert semester er det 3-6 smårevyer som lages av forskjellige lag og foreninger som alltid skaper høy stemning. Debatter og foredrag arrangeres for å engasjere og opplyse. Premier League og Champions League på storskjerm er populært blandt fotballentusiastene på skolen. Temakvelder, kurs, Samfunnets Grand Prix, etc. Her må man følge med skal man få med seg alt. E-post: 28

29 Student Activities at UMB Student organisations Did you think that studying at UMB only meant reading and cramming? Sorry, but that s only part of it! There are about 70 different student associations and clubs at UMB. No matter what your interests are, you ll be able to cultivate them: song, music, dance, politics, radio, sports, photography and lots more. Student newspaper Tuntreet The newspaper presents all important news and events at UMB, so read Tuntreet if you want to stay informed. And if you are interested in journalism, graphic design, photography or drawing, you can join the staff and further develop the student newspaper. Student Union A union of students - for students The student union is the place to be! The student union is the students own organisation, forming the framework for most of the students social activities in Ås. The union is managed by the student union board, the sound committee, the bar committee, disco committee, etc: all are students! As a member of the student union, you are committed to working two shifts at various events each semester. Café Klubben At the café Klubben, you can meet other students, read newspapers, enjoy a cup of coffee and perhaps a piece of the wonderful cheese cake. Other events Each semester, about 3 to 6 small revues are held by various student associations. These are always a success! Debates and lectures are regularly held. Soccer fans enjoy Premier League and Champions League games on the large TV screen. Other events include special evenings, courses, inhouse concerts, etc. August activities at Studentsammfunnet: Sat. 10 Aug. Registration weekend 18.00: BBQ at Pentagon Sun. 11 Aug. Registration weekend Mon. 12 Aug : Standup Aud Max, Samfunnet Wed. 14 Aug : Graskurs part 1,Samfunnet 21.00: Theme party and Concert at Samfunnet Thurs. 15 Aug : Free physics show at Samfunnet Fri. 16 Aug Matriculation for new students, Aud Max 21.00:Graskurs part 2, Samfunnet *Subject to change Bodega and concerts Wednesdays and Fridays are pub evenings in the union s own Bodega. The UMB student union has a great reputation in the music scene, and Ås has become a popular venue for Norwegian and foreign bands. Each semester, many excellent concerts are arranged for many different styles of music. The student union has three different stages, and can thus house all kinds of bands from the small, and intimate to the really big concerts. You are guaranteed to experience great concerts as a UMB student! 29

30 Studentdemokratiet NSO Ås. Studentdemokratiet NSO Ås. Miljøet og engasjementet blant studentene på Ås er kjent for å være veldig bra, men har du tenkt over hvordan det er blitt sånn? For å opprettholde det glødende engasjementet og sikre fortsatt innflytelse trengs det innsats fra studentene. Vi i Studentdemokratiet jobber for å gjøre studiehverdagen for alle UMB studenter bedre, og vil gjerne ha deg med på laget! Gjennom Studentdemokratiet NSO Ås og Universitets- og høyskoleloven er studentene ved UMB representert i alle universitetets utvalg, råd og styrer, og er med og påvirker. Virksomheten til Studentdemokratiet NSO Ås foregår både på instituttnivå og sentralt på universitetet. Klassetillitsvalgte, studenter i diverse utvalg på instituttet og sentralt på universitetet gjør en viktig jobb for studentene. Har du lyst til å se hvordan universitetet fungerer bak fasaden? Har du lyst til å jobbe for at de internasjo nale studentene ved UMB får et bra opp hold, og at norske studenter får mulighet for å reise ut? Har du lyst til å være med på å gjøre studie hverdagen bedre for dine medstudenter? Har du lyst til å få erfaringer du garantert får bruk for i arbeidslivet? Har du lyst til å bidra til at oppstartsperio den for nye studenter ved UMB blir så bra som mulig? Har du lyst til å være den som representerer UMB-studentene nasjonalt? Har du lyst til å være blant dem som har en stemme ledelsen lytter til? Da bør du bli med i Studentdemokratiet NSO Ås! Gjennom å engasjere deg i Studentdemokratiet får du innsikt i det som skjer ved institusjonen, og du får erfaring du virkelig vil ha glede av resten av livet. Hvor finner du oss? Studentstyret er ansvarlig for den daglige driften av Studentdemokratiet NSO Ås og består av 6 studenter, hvorav to jobber på heltid for studentene ved UMB. Kontoret til Studentstyret finner du i første etasje på Studentposten. Der er døren alltid åpen, og det venter en kopp rykende varm kaffe hvis du stikker innom! Studentstyret kan svare på de fleste spørsmål du måtte ha. Hvis de ikke har svaret selv, så vet de hvem som kan hjelpe deg! Studentstyret kan også kontaktes på følgende måte: studentstyret.umb.no 30

31 The Student Democracy NSO Ås Student life at Ås is known to be very good, but does this happen by itself? Through the Student Democracy NSO-Ås, students at UMB are represented in all of the university s committees, advisory boards and in the University Board, and can therefore influence most decisions. We would like to have you on our team! Activities of the Student Democracy NSO-Ås are carried out both at the department level and centrally at the university. Class representatives, student representatives in various committees at the departments and centrally at the university carry out an important task on behalf of all students. Would you like to find out how the univer sity works behind the scenes? Would you like to be involved in assuring that the international students enjoy their stay at UMB, and that Norwegian students get the opportunity to travel? Would you like to be part of making stu dent life better for your fellow students? Would you like to obtain experiences that you are guaranteed to use in your future career? Would you like to contribute to making the initial period for new students as good as possible? Would you like to be able to influence your own everyday studies? Would you like to be part of EVERYTHING that is going on at the university? Then you should become involved in the Student Democracy NSO-Ås! By participating in the Student Democracy you will get insight into how the institution functions and you will get experience that will be to your advantage the rest of your life. Still wondering about something? The Student board is responsible for the daily running of the Student Democracy NSO-Ås and consists of 6 students, of which two work fulltime on behalf of the students at UMB. The Student Democracy s office is located on the first floor of Studentposten. The door is always open and a fresh cup of coffee awaits those who stop by! The Student Democracy can answer most of your questions or refer you to someone who is able to help you! web: studentstyret.umb.no Foto: Maria Henden Kjetså 31

32 Idrettstilbud ved UMB SiÅs Idrett er en del av velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), og vårt formål er å gi studentene best mulige forhold til å drive med idrettslig aktivitet. SiÅs Idrett er ansvarlig for drift og adminstrasjon av GG-hallen. GG-hallen består av flerbrukshall (håndball, fotball, rugby, volleyball med mer), sal med speilvegg for bl.a. styrke, 4 x 4, step, stram opp, pilates, catslide, zumba, step, crosstraining og mage/rygg, en 9 m. høy klatrevegg, sykkelsal med ulike sykkeltimer, styrkerom, uttøyingsrom, kondisjonsavdeling, badstuer og solarium. I tillegg disponerer SiÅs Idrett fotballbanen Storebrand og grusbanen Lillebrand. SiÅs Idrett tilbyr personlig trening, helseprofilvurdering, måling av kropssammensetning og kostholdsveiledning. Vi har ansvaret for mosjonsaktivitetene og samarbeider nært med studentidrettslagene (UMBI). UMBI har ansvar for aktiviteter innen de enkelte forbund og friluftsliv. Hos idrettslagene finner du sikkert noe som passer for deg; badminton, basketball, klatring, forball, håndball, innebandy, volleyball, australsk fotball, dansing, MMA, orientering, roing, rugby, tennis, ski og utendørs sykling. Til sammen tilbyr vi over 40 ulike aktiviteter. Adgangskort til GG-hallen kjøpes i resepsjonen i GG-hallen. Ønsker du å gjøre noe positivt for din egen helse, trivsel og skape sosiale kontakter kom til oss! UMBI og SiÅs Idrett har kontor i GG-hallen. tlf

33 Athletics at UMB SiÅs Sport is a part of the University Foundation for Student Life in Ås (SiÅs). Our purpose is to give students the best opportunities for practicing sports. The UMB gym ( GG-hallen ) is operated and managed by SiÅs. The gym contains a multipurpose hall (European handball, volleyball, badminton, rugby, soccer, indoorhockey and basket), an aerobics- and step hall, a 9m indoor climbing wall, spinning room, weight- and fitness rooms, cardio division and solarium. In addition we manage the fotball ground Storebrand and the gravel pitch Lillebrand. These facilities help to promote a wide range of sports activities for students and staff alike. SiÅs Sport is in charge of numerous fitness activities, such as shape, zumba, catslide, pulse, spinning, crosstraining, step, back/ stomach, pilates, strength training and strength training supervision. The UMB Sports Club (UMBI) is The university s own sports club. UMBI are responsible for team sports and other traditional athletics clubs. UMBI has groups and teams within most sports and at many levels. You will easily find something that suits you: badminton, basketball, climbing, soccer, track & field, handball, indoor bandy (floorball), orienteering,rowing, kayaking, rugby, skiing, shooting sports, volleyball, cycling or horseback riding. Together we offer a total of more than 40 different kinds of activities per week. You can buy your access card in the reception in GG-hallen. The UMBI office and the SiÅs Sports offices are in GG-hallen Phone:

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer