Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?"

Transkript

1 Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi)

2 Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står ovenfor store og tverrgående utfordringar. Derfor er digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser sentrale område i åra som kjem. Avdelinger i Difi:! ANS- jobber med å forbedre offentlige anskaffelser (prosessuelt og elektronisk).! DIG- jobber med felles arkitektur for å forbedre offentlige tjenester gjennom digitalisering! IDU- IT drift og utvikling! LEO- ledelse og organisering

3 Hva er elektronisk handel i offentlig sektor?! En elektronisk støttet prosess mellom to parter (kjøper og selger) fra kunngjøring til betaling Kunngjøring Konkurranse- gjennomføring Ordre-/ ordrebekreftelse Fakturering/ betaling Doffin KGV Katalog/ Ordre Faktura

4 Status digitalisering og standardisering Dagens situasjon:! Markedet er fragmentert. Offentlige og privatmarkedet benytter forskjellige prosesser og formater i handelsprosessen.! Liten grad av koordinering mellom de forskjellige aktørene.! Usikkerhet for veien videre derfor lav investeringsvilje (tid og penger).! Kostnadskrevende grensesnitt mellom aktørene.! Lite fokus på gode prosesser.

5 Status digitalisering og standardisering Hva medfører dette:! Leverandører opplever at de bruker mye tid på besvarelser av offentlige anbud.! Usikker på lojalitet på inngåtte avtaler.! Leverandører får ikke vist frem sine varer og tjenester på en god måte.! Kostnadskrevende implementering av avtaler! Offentlige virksomheter og deres leverandører drar ikke nytte av de rasjonaliseringsgevinster som potensielt er tilstede.! Mindre kontroll på handelsprosessene.

6 OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING

7 Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene?! Påstand 1: Digitalisering og standardisering av anskaffelsesprosessen er en av forutsetningene for forenkling både for kjøpere og leverandører! Påstand 2: Kravet til digitalisering og standardisering er den mest gjennom-gripende endringen i det nye innkjøpsdirektivet og dermed i norske regler

8 Digitalisering av anskaffelsesprosesser! Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen vil innebære at alle aktiviteter i gjennomføringen av innkjøp understøttes av elektroniske løsninger og at digitalt innhold gjenbrukes i prosesstegene og på tvers av organisasjonene som er involvert.! Gjenbruk av digitalt innhold! internt i oppdragsgiverens organisasjon,! i samhandling med leverandørene! internt i leverandørs organisasjon,! som del av dokumentasjonsinnhentingen for kontinuerlig forbedring av prosesser.

9 Hvorfor skal vi gjøre dette? Implementering av avtale! Mindre behov for stort salgskorps ved implementering av ny avtale! Bedre synlighet og fleksibilitet gjennom elektronisk EHF katalog I avtaleperioden! Presise bestillinger basert på gode kjøpsbeslutninger! Effektiv kommunikasjon med dine kunder via elektroniske kanaler Oppgjør og oppfølging! Redusere feil eller avvik! Kjøper har tilgang til egen statistikk! Økt avtalelojalitet! Mulighet for raskere oppgjør

10 Viktige erfaringer Ehandel 1. Endring 3. Interessenter Gevinstrealisering krever et prosessperspektiv Planlegging 2. Gevinster Konkurranse Bes9lling Varemo;ak Betaling Opp- følging Koordinerte og riktigere bestillinger Færre leveranser Færre fakturaer Riktig data gir høy match % God måling 4. Mål Kost.red. 1.9 mill. Økt avtalelojalitet Bedre betingelser Færre leveranser Mindre vedlikehold av leverandør register Redusert behov for returtransport Red. antall Kreditnota Gevinstrealisering er en del av endringsarbeidet OBS! Fokuser på endring måle gevinster.

11 Uttalelser fra leverandører som gjør dette E-handel er kommet for å bli og vi kunne ikke klart oss uten! ISS: E-handel bidrar til å ivareta vårt omdømme som profesjonell leverandør! Wittusen&Jensen: E-handel bidrar til å senke våre prosesskostnader slik at vi får mer igjen på bunnlinja!

12 STATUS PÅ STANDARDISERINGSARBEIDET

13 Modenhet- på vei mot en digital hverdag Full utnyttelse av nytt regelverk Effek9visering Dagens hovedregel Manuell håndtering Papir Trykket informasjon Fysisk håndtering Manuell arkivering (scanning) Minimumsløsning med nytt regelverk Manuell eller enkel elektronisk håndtering av digitale dokumenter Digitale dokumenter (f.eks pdf (også scannede dokumenter), word, excel) Elektronisk 9lgjengelige konkurransegrunnlag Elektronisk stø;et dialog med 9lbydere Elektronisk 9lbudsinnlevering og håndtering av 9lbud «Papirbaserte ru9ner gjennomført elektronisk» Elektronisk prosess fra start 9l slu; Elektronisk prosesserbar informasjon Informasjon i standardformat som kan overføres fra maskin 9l maskin og prosesseres. Digital informasjonsflyt gjennom 9lbudsforberedelse, - innlevering, - evaluering og - arkivering. Elektronisk iden9fikasjon av 9lbydere, innhen9ng av informasjon om 9lbydere direkte fra kilde. Automa9ske 9lbakemeldinger 9l 9lbydere under 9lbudsetablering. Automa9sering av 9lbudsevaluering Effek9v gjenbruk av informasjon Integrasjon med fagsystemer og arkiv Gjenbruk av elektroniske produktkataloger i bes9llingsprosessen Håndskrevet signatur Digital signatur Digital signatur Digitalisering av anskaffelsesprosessen

14 Behov for en digital strategi Standardisering av formater

15 «Det gode innkjøp» - handelsprosessen Før avtaleinngåelse E;er avtaleinngåelse Kjøper Iden9fiser behovet Forberede konkurranse grunnlag Utlysing Evaluering Kontrakts inngåelse Ordre plassering Mo;ak Kontrakts styring/ betaling Kontroll Laste inn dokumenter Doffin Anbuds- katalog Katalog Bes9lling og ordre bekre^else Pakk seddel Faktura og kreditnota Purring Hente konkurransegrunnlag Leverandør Salg og markedsføring Tilbud Kontrakts inngåelse Ordre mo;ak Vare og tjeneste håndtering Faktura kontroll Oppfølging

16 Standardisering i Europa EHF Anbuds- katalog CEN BII Workshop

17 Aksesspunkt infrastruktur

18 EHF Formater- veiledere EHF Katalog EHF Ordre og ordrebekreftelse EHF Pakkseddel EHF Faktura og kredinota

19 Eksempel på støtteverktøy for leverandører

20 Pågående standardiseringsarbeid Offentlig virksomhet - Fagsystem Kunngjøring Konkurransegrunnlag Cen BII Catalogue Template (EHF) Evaluering tildeling Katalogverktøy Leverandør- Fagsystem Vise interesse Tilbudsdokumenter CEN BII Pre-award Catalogue (EHF) EHF Katalog

21 Koordinering Standardisering Gjenbruk

22 HVA ER MÅLET?

23 Kontroll: Rammeavtaler - bestilling - faktura Rammeavtaler med korrekt sor9ment og be9ngelser Automa9sk kontroll Ordreprosess: Bes9lling og kontering Ordre anvises før den sendes leverandøren Registrering av varemo;ak / a;estasjon Automa9sk kontroll Fakturaprosess: Elektronisk faktura med ordrenummer mo;as fra leverandør Faktura matches automa9sk mot ordre/varemo;ak Faktura uten avvik oversendes økonomisystemet Økonomisystem

24 HVA ER EN AV KONSEKVENSENE?

25 Aksesspunktinfrastruktur Avtale- forvalter Kommersiell avtale Fra xcbl til EHF Ehandelsplattformen Fra xcbl til EHF Leverandør Kjøper EHF EHF EHF Aksesspunkt EHF PEPPOL SML Aksesspunkt SMP ELMA

26 HVA SKAL TIL FOR Å NÅ MÅLET?

27 Elektronisk samhandling Ledelse Målinger Informasjon Teknologi Endre adferd Gevinstrealisering Målesystem Hva skal måles for å gi bedre prosesser? Kjøpere Leverandør Systemleverandører Konferanser Aksesspunkt ELMA Portaler ERP systemer Standardisering (EHF) Leverandør Elektronisk handelsprosess EHF Rundskriv Standard forskrift Opplæring Guider Veiledere Verktøy Support Prosessmodeller Oppfølging av gevinstrealisering Regulering Kompetanse Stø;e Metode

28 VI ER I GANG

29 Status ELMA aug..13 sep..13 okt..13 nov..13 des..13 jan..14 feb..14 mars.14 apr..14 mai.14 juni.14 juli.14

30 ELMA- mottakere EHF Katalog EHF Ordre EHF Ordrebekre<else

31 EHF Faktura Number of invoices aug..13 sep..13 okt..13 nov..13 des..13 jan..14 feb..14 mars.14 apr..14 mai.14 juni.14 juli.14

32 EHF Ordre og ordrebekreftelse

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN SPØRSMÅL?

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no André Hoddevik prosjektleder Program for elektronisk handel i det offentlige Agenda Modernisering av offentlig sektor Hvorfor

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Skal staten tilby elektronisk faktura?

Skal staten tilby elektronisk faktura? Skal staten tilby elektronisk faktura? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Mål: Digitalisering

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer