Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 08. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 15. januar Tlf e-post: Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Neste utgaver:

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon TIL ALLE LESERE AV LEKAPOSTEN Når julenummeret truer med å gå i trykken er dette påminnelsen om at et nytt årsskifte er like om hjørnet. Det kan saktens være tid både til ettertanke og takknemlighet. Så selvfølgelig har de fleste av oss fått lov til å bruke årets dager til noe selvvalgt og meningsfylt. Mest i egen hensikt, kanskje også til glede og nytte for andre. Vi kommer neppe utenom at god helse og positive omgivelser er noe av det beste vi som mennesker kan være forunt. Derfor blir dramatiske ord og vendinger brukt i andre og nesten alle sammenhenger perspektivløst til sammenligning. Vi blir støtt og stadig grepet av alle forandringene rundt oss. Dessverre gjør vi dette til et nåtidsfenomen. De som har levd lenge nok vet at det alltid har vært slik. Ny tid avløser gammel tid. Nye trender avløser tidligere. Utfordringen blir mer og mer å møte forandringens tid på en positiv måte. Samtidig blir vi stadig påminnet betydningen av det enkeltpersoner, ildsjeler og entusiaster i frivillige lag og foreninger utenfor kommunehuset gjør. Disse formidler at det ennå finnes grunnleggende gjøremål og verdier med holdbarhetsdato. Vi skal vokte oss vel for å undervurdere den betydning dette har. Leka blandakor er et av våre viktigste kulturbærere. I jubileumsåret har koret vært svært aktivt, i og utenfor kommunen. Gjennom samarbeid med andre i samme miljø har de videreført og fornyet sang- og musikktradisjonen, skapt viktige mellommenneskelige og kulturelle verdier. De mange av oss som fikk være tilstede under julekonserten i Leka kirke 2. søndag i advent har friskt i minne hvilken betydning dette har for tradisjon, stolthet og ikke minst samhold. I vår kommune har vi ennå knagger å henge både forventninger og deltakelse på. Ikke alle vi hører, ser og leser om har denne muligheten. GOD JUL! Arve Haug, ordfører 2

3 Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn På vegne av Tor Audun Kvaløy kunngjøres med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for etablering av småbåthavn for båter samt molo mellom Leka og Kvaløya på eiendommen gnr 14/bnr 4. Spørsmål eller opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet bes rettet til siv.ing. Jan Lian AS, 7863 Overhalla eller Innen Offentlig høring: Planutvalget behandlet i møte 1. desember sak 34/09, Kommuneplanens samfunnsdel godkjenning før utlegg til høring. I hht plan- og bygningslovens legges kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig høring. Plandokumentet finner du som vedlegg i denne utgaven av Lekaposten, fra side 21. Høringsfrist: 31. januar Innspill sendes Leka kommune, 7994 Leka, merket kommuneplanens samfunnsdel Informasjonsbrev fra HUNT Alle som har deltatt i HUNT har gitt et skriftlig samtykke til at opplysninger de har avgitt kan benyttes til forskning. HUNT har forpliktet seg til å gi ut skriftlig informasjon til befolkningen om bruken av opplysningene en gang i året. Nordtrønderne har bidratt til HUNT gjennom deltakelse i de tre hovedundersøkelsene (HUNT1), (HUNT 2) og (HUNT 3). Fortsatt pågår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3. Omtrent 10 % av alle som deltok på HUNT 3 fikk råd om å oppsøke sin fastlege fordi det ble funnet målinger som kunne tyd e på sykdom eller utvikling av sykdom. Omtrent 35 % av den voksne befolkningen og 85 % av ungdommene stilte opp i landets største dugnad. Basert på HUNT foregår det mye forskning som både kan føre til ny kunnskap om årsaker til sykdom og plager, og om forebygging og behandling. Over 200 forskningsgrupper er i aktivitet. Nord-Trøndelag fylkeskommune og HUNT forskningssenter har et felles mål om å drive folkehelsearbeid i fylket. I samarbeidsprosjektet lages det helseoversikter for alle de 24 kommunene. En egen forsker på HUNT forskningssenter arbeider nå med dette. Disse opplysingene kan kommunene bruke som grunnlag for folkehelsetiltak i lokalsamfunnene i årene som kommer. HUNT data brukes til forskning innen mange typer fagfelt som årsaker til sykdommer, behandling av sykdommer, arv og miljø, trygdeytelser, kultur og helse og helsetjenester for å nevne noe. Er du interessert i å vite mer om hvilken forskning som foregår eller hva som publiseres, kan du følge med i avisene, biblioteker kan skaffe oversikt over forskningsresultater og de som bruker internett kan finne stoff her; og Internettsidene til HUNT er Her kan du finne informasjon om forskingen: Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Du kan ringe gratis på Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge er en landsdekkende telefon som ble åpnet 2.juni Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Telefon: (gratis) SMS: Telefon fra utlandet:

4 KUNNGJØRINGER: Herved kunngjøres satser for kommunale avgifter for 2010, vedtatt av Leka kommunestyre i møte : 73/09 Kommunale avgifter pleie- og omsorg 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = pr 1/5 09 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: 2. Institusjonsopphold Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 121,- Dagopphold på sykestua, inkludert middag kr 61,- 3. Bruk av hjemmesykepleie For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift kr 60,- I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder. 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon kr 65,- Månedsabonnement kr 1 700,- 5. Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat kr 30,- Middag med dessert kr 80,- 6. Kjøp av kaffe og tørrmat ansatte pr mnd ½ stilling kr 250,- hel stilling kr 500,- Vikarer pr vakt kr 30,- Middag, må bestilles på kjøkkenet kr 80,- 7. Andre bestillinger Kaffekanne kr 50.- Tekanne kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 8. Leie trygghetsalarm pr måned kr 105,- 74/09 Kommunale avgifter skole Gjesteelever Betaling gjesteelev endres fra kr pr år til kr Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr Kr G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. Utleie av lokaler og utstyr - skolebygninger Satser for utleie av lokaler og utstyr skolebygninger: o Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie. o For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie. o Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold. 4

5 Utleiesatser rom: Klasserom kr. 112,- pr. utleie Flerbrukshall m/ garderober kr pr. utleiekveld, kr. 280,- pr utleie heldag Gjelder bare utleie til idrettsformål Garderober (bare garder.) kr. 112,- pr utleie Kjøkken + liten sal v/ kjøkken kr. 560,- pr utleie Flerbrukshall og kjøkken kr ,- pr utleie inntil 1 dag (ikke idrett og trening) Svømmehall kr. 170,- pr påbegynt klokketime eller kr. 340 pr utleie (leies kun ut når bassenget er oppvarmet) Utleie/leiesatser utstyr: Musikkutstyr som sanganlegg, forsterker, høgtalere, mikrofoner, lys og lydutstyr med mer kr. 340 pr leie Leie av datautstyr på datarom kr. 170,- pr. time Leie av kroppsøvingsutstyr i gym.sal kr. 30,- pr. time Leie/utleie av AV-utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar pris avtales i hvert enkelt tilfelle mellom leier og utleieansvarlige. Utleieansvarlig i skoleåret er rektor/ass. rektor. Utleieansvarlig utenom skoleåret er rådmann. Alle leieinntekter kreves inn av kommunekassen etter oversikt fra utleieansvarlig. De foreslåtte leie/utleiesatsene gjøres gjeldende fra /09 Kommunale avgifter barnehage og SFO Leka barnehage: Satsene økes med 5 % for 2010, prisene blir som følger: Plass størrelse: % Kr Kr % Kr Kr % Kr Kr % Kr Kr Leka SFO: Satsene økes med 5 % for 2010, prisene blir som følger: Plass størrelse: Hver morgen Hel onsdag Morgener og onsdag Ettermiddager og onsdag Hele tilbudet Kjøp av ekstra time Kjøp av hel onsdag inntil 6,75 time /09 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger Husleie kommunale utleieboliger 2010: Tekst: Skolen 1 vest 3 % økning Kr Kr Skolen 2 øst 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Leka nord 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Leka Sør 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Gutvik Øst 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Gutvik Vest 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 Nord 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 Nord 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 Nord 3 % økning Kr Kr Ny kommunal bolig hovedleilighet Kr Ny kommunal bolig sokkelleilighet Kr Utleie av alders og gjenomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på leie økning på 10 %. 5

6 77/09 Kommunale avgifter bygg/anlegg Utleie av maskiner og utstyr økes med 5 %. LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - 5 % økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Spyling tankbil m /mann Kr. 600/t.- Kr. 630/t Traktor m /mann Kr. 400/t.- Kr. 420/t Traktor m /mann og redskaper Kr. 450/t Kr. 473/t Kantklipping Kr. 500/t Kr. 525/t Tilhenger Kr. 90/t Kr. 95/t Kompressor Kr. 200/t Kr. 210/t El. aggregat Kr. 75/t Kr. 79/t Gebyrer for for byggesaker, kart og oppmåling behandles i første kommunestyremøte i januar. 78/09 Kommunale avgifter feiing, kloakk og renovasjon LEKA KOMMUNE 2010 Feiing ingen økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Feiing inkl branntilsyn Pr. bolig Kr. 347 Kr 347 LEKA KOMMUNE 2010 Renovasjon 5 % økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Renovasjon Pr. bolig Kr Kr Boliger med redusert renovasjon Kr Kr Renovasjon fritidsboliger Kr.450 LEKA KOMMUNE 2010 Slamtømming 3 % økning Tekst: 2009 Eks. mva Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg Eks mva Kumme under 4 m3 (tømmes hvert år) Kr Kr Kumme 4 5 m3 (tømmes annet hvert år) Kr Kr Kumme over 5 m3 (tømmes annet hver år) Kr Kr Kumme over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3 Kr 234 Kr 241 6

7 Åpningstider Lekatun i julen 2009: Torsdag julaften stengt Fredag 1. juledag stengt Mandag 28. desember åpent kl Tirsdag 29. desember åpent kl Onsdag 30. desember åpent kl Torsdag nyttårsaften stengt Fredag 1. nyttårsdag stengt Telefon legevakt: Leka kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Skattekontoret Leka Skattekontoret Leka er stengt i perioden 23. desember til 5. januar Henvendelser rettes til Skatt Midt-Norge tlf Post sendes Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde Skattekort kan endres på internett: eller på sms til Pin-koder kan også bestilles her. Skattekontoret Leka ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstider NAV Leka julen 2009 Julaften: stengt 28. des: åpent des: stengt 30. des: stengt Nyttårsaften: stengt Vi ønsker alle innbyggere i Leka en riktig God Jul og et Godt Nytt År!! Åpningstider julen 2009 Coop Leka MANDAG 21 DES TIRSDAG 22 DES ONSDAG 23. DES JULAFTEN ROMJULA NYTTÅRSAFTEN MANDAG 4. JANUAR 2010 ER BUTIKKEN STENGT FRA KL P.G.A. VARETELLING. Coop Leka ønsker alle sine medlemmer og kunder en riktig god jul og godt nytt år. Åpningstider Husby Handel julen 2009 Onsdag lille julaften åpent kl Torsdag julaften åpent kl Fredag 1. juledag stengt Lørdag 2. juledag stengt Mandag 4. juledag åpent kl Tirsdag 5. juledag åpent kl Onsdag 6. juledag åpent kl Torsdag nyttårsaften åpent kl Fredag 1. nyttårsdag stengt Lørdag 2. januar åpent kl De beste ønsker om en god jul og et godt nytt år. 7

8 Åpningstider Leka legekontor julen 2009: Legekontoret er åpent mellom kl i romjula. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Hilsen oss på legekontoret Åpnignstider NTE EXPERT Leka julen 2009 Fredag åpent Lørdag åpent Søndag stengt Mandag åpent Tirsdag åpent Lille julaften åpent Julaften stengt 1. juledag stengt 2. juledag stengt 3. juledag stengt 4. juledag åpent juledag stengt 6. juledag åpent Nyttårsaften åpent God jul og godt nytt år. Den store ønskelisten Expert trekker ut tre heldige hver uke frem til jul som får ønskene sine oppfylt til en verdi opptil kr hver. Fyll ut ønskelisten som ligger i butikken og på expert.no og lever den i en Expert-butikk. Les mer om den store ønskelisten på expert.no Julerute Skei (Leka) Gutvik Gjelder fra og med 24. desember 2009 til og med 1. januar 2010 Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl og fra Gutvik kl juledag utføres rute fra Skei kl og 1240, og fra Gutvik kl og juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl og fra Gutvik kl Øvrige dager utføres ordinær rute. Vi ønsker våre passasjerer God Jul og Godt Nyttår Hilsen Torghatten Trafikkselskap ASA Julerute M/S Namdalingen Onsdag Vanlig rutekjøring Torsdag Ingen rutekjøring Fredag Ingen rutekjøring Lørdag Ingen rutekjøring Søndag Søndagsrute Mandag Lørdagsrute, men med x-anløp nord for Rørvik * Tirsdag Lørdagsrute, men med x-anløp nord for Rørvik * Onsdag Vanlig rute, men med x-anløp nord for Rørvik * Torsdag Vanlig rute, men med x-anløp nord for Rørvik * Fredag Ingen rutekjøring * Reisende som skal reise med M/S Namdalingen på strekningen Rørvik Eidshaug Leka Gutvik eller Gutvik Leka Eidshaug Rørvik i perioden f.o.m. 28/12-09 t.o.m. 31/12-09 må varsle båten på telefon innen kl kvelden før. Vi takker for et godt samarbeid i året som har gått, og vi ønsker alle reisende en god jul og et godt nytt år. 8

9 Nye rutetider MS Namdalingen og vinterrute Mandag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gutvik 06:30 06: :30 15:30 Skei 06:35 06: Fjølvika X X X X X Eidshaug 07:15 07:15 X 07:15 16:20 Rørvik 07:40 13:40 07:40 13:40 19:10 07:40 16:40 Abelvær 08:10 14:10 08:10 14:10 X 08:10 17:10 Jøa 08:35 14:35 08:35 14:35 X 08:35 17:35 Namsos 09:15 15:15 09:15 15:15 20:30 09:15 18:15 Namsos 11:45 16:00 11:45 16:00 20:45 14:00 14:00 18:30 Jøa 12:25 16:40 12:25 16:40 X 14:40 14:40 19:10 Abelvær 12:50 17:05 12:50 17:05 X 15:05 15:05 X Rørvik 13:20 17:35 13:20 17:35 22:00 15:35 15:35 20:05 Eidshaug X X X X X X Fjølvika X X X X X X Skei 18:35 18:35 22:55 X X 21:40 Gutvik 18:45 18:45 23:05 X X 21:50 Lørdag ettermiddag må anløp mellom Rørvik og Leka bestilles innen Har du behov for takstige? Vi leverer og monterer godkjente takstiger og øvrig taksikring for alle typer tak til gunstige priser! Ta kontakt for tilbud! Gratis måltaking! Leverer og monterer også pipebeslag og øvrige beslag! Kontaktinfo. Kåre, mob Vi har åpent på Steinsenteret: Lørdag kl Vi har fått inn mye nytt. Mange fine julegaver. Velkommen! GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre: Massasje: tlf mobil: Hudpleie: tlf mobil:

10 Hva er Pasientreiser? Pasientreiser er reiser til og fra behandling. Helseforetakene har overtatt hele ansvaret for pasientreiser Du skal ikke lenger oppsøke NAV for å få refundert Reiseutgifter MÅL: Mindre transport mer pasientbehandling Reiseregning - enkeltoppgjør Du gjennomfører reise til behandling Rimeligste reisemåte blir dekket Hos behandleren din skal du få: skjema for reiseregning ferdig adressert konvolutt bekreftelse på frammøte Fyll ut reiseregningsskjema. Legg ved eventuelle kvitteringer. Send til Pasientreiser ANS i ferdig adressert konvolutt Reise med rekvisisjon For bestilling av reise: Telefon Behandleren din vurderer ditt behov for transport og skriver rekvisisjon Manglende rutegående tilbud kan også gi rett til annen transport Reiseregning skal ikke fylles ut ved reiser med rekvisisjon PASIENTREISER eksempel på innsparing av utgifter Nærøy / Vikna: En drosjetur t/r sykehuset Namsos koster ca kr 3 800,- Til samme kostnad kan man få: 48 personer med buss 15 personer kan kjøre egen bil 33 personer kan ta båt i 2008 ble det frigjort 13 millioner kroner i Nord-Trøndelag fra transport til behandling 10

11 Kosetur i skogen - kom til Høgbakken - plukk ditt eget juletre! Ta kontakt på forhånd Hilsen Alfred O Hei. Jeg har flyttet til Leka og søker arbeid. Tar det meste vasking, kjøring, handling, barnevakt jeg er veldig interessert i å få noe å gjøre. Ta kontakt: Agnete Sofie Nilsen, tlf Trekking på Eggsalgboka på Høgbakken Selvbetjent eggsalg direkte fra hønsehuset på Høgbakkan er basert på tillit, ved at den enkelte skriver navn og beløp i en nummerert bok. Vi på Høgbakkan vil kvittere for tilliten ved å trekke ut vinnere som får en liten påskjønnelse. Trekning foretatt ved lunsjbordet på Lekatun Vinnerne i 2009 er: 1 brett egg Ann Karin Westgård Kvaløy 1 brett egg Rainer Lüder 1 brett egg Bjørg Bondø 1 brett egg Willy Klungvik Gevinsten kan hentes på Høgbakkan ved neste handel. Hønseriet er åpent alle dager 356 dager i året. God jul og godt nytt år Vi takker for tilliten og ønsker alle sammen en God Jul og et Godt Nytt År!! Med hilsen fra Randi og Alfred. Ønsker alle hjertelig velkommen til Juletrefest på Bedehuset i Gutvik 2. juledag kl Som tidligere håper vi dere bidrar med litt å bite i, så koker vi kaffe og sjokolade. Kanskje kommer nissen ogå?? 11

12 3. Juledag er det juletrefest på Skei. Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700 Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker. Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat! Vi skal synge og gå rundt juletreet. Kanskje kommer nissen????? Alle er hjertelig velkommen Hilsen Ul-Lekamøy Fest på Skei 3. juledag Se etter oppslag Fest på Solsem 5. juledag Kennet Vilstrand Trio spiller til dans Dørene åpnes kl Bar med alle rettigheter Velkommen til julefest Dansefest i Gutvik grendahus 6. juledag (30.12.) kl Musikk: Hellesø/Pettersen Restaurant Velkommen til julefest Arr. Gutvik Skytterlag Puben åpen 2. juledag og nyttårsaften samt mulighet for en jule quiz en dag i romjula Mvh Bente M / Bjørn H.. & Vidar 12

13 Kjære brukere av hyblene på sykestua: Kan dere være så snille å rydde etter bruk vask koppene og få de opp i skapet igjen. Da blir det så mye triveligere for nestemann som skal bruke lokalene. Hjertelig takk! GUDSTJENESTER Leka kirke julegudstjeneste kl ved Odd Arne Saltbones Leka sykestue kl ved Odd Arne Saltbones Leka kirke høytidsgudstjeneste kl ved Britt Karin Theimann Leka kirke kl gudstj v/brit Karin Theimann. Dåp Leka kirke kl Meditasjonsgudstjeneste v/odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudsjteneste v/ Brit Karin Theimann Leka kirke kl nattverdsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl samtalegudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudstjeneste ved Brit Karin Theimann Leka kirke kl konfirmasjonsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones ADVENTSLYSENE av Inger Hagerup 4. søndag i advent 20. desember Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der menneskene bor Katter trenger et nytt hjem. Vi har to nydelige katter som trenger nye hjem. Har du lyst på en eller to som kan holde musene unna, og som er hyggelig selskap? Leken og tillitsfull? Kattene er søsken, født 15.mai og er helt sorte, med litt hvitt på magen. Disse to har fått en tøff start i et nabolag der det bor mange "sterke" katter som har sine områder, og som har sine måter å vise det på. Masse trafikk rundt veggene, og mange farer for to små. Skulle så gjerne hatt et hjem hvor det er fri natur utenfor, hvor det er spennende og trygt å være ute. Og på Leka er det jo flott å være katt. Ta kontakt med meg, så tar jeg med kattene utover når jeg kommer i desember. Lill Karin Leknes,

14 Husk julecup en 2009! For SJUENDE år på rad er det klart for julecup. I år som tidligere år vil den spilles i Herlaughallen. Tidspunkt vil være 3. juledag fra klokken ca NB! Årets cup er flyttet til 3. juledag pga annet arrangement i Herlaughallen 2. juledag. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame- klasse. Det er vandrepokal i begge klassene. Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 09. klasse og oppover. For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover. Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller. Maksimum på hvert lag er 6 spillere. Julecup en har vært en suksess i de seks årene den har vært arrangert, og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen. Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat. Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe julefett Turneringen er åpen for publikum. Påmelding: Kjell-Arve eller Hjørn Strand Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.) Hjertelig velkommen til en aktiv3. juledag! Arr. Fotballgruppa Vi er der vi, kommer du en tur? Kom å tren i lag med oss!!! Timeplan 2T Leka IL Jula 2009 Kl Mandag 21 og 28 des Tirsdag 22/29 des 18:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve 19:00 19:30 20:00 Step Annette Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i åpningstiden. Hvis du vil spinne når det er step, så er det bare å gjøre det! Åpningstider: Priser: Mandag: kl Enkelttime kr. 50,- Tirsdag: kl Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! Vi er i kjelleren på helsesenteret! 14

15 Svøm deg til Kypros! Den 1. januar går startskuddet for Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje. I år heter den Svøm deg til Kypros. Synes du det høres langt ut å svømme til Kypros? Da kan vi berolige deg med at du ikke må svømme så langt, men kan komme dit likevel! Alle voksne som svømmer meter (5.000 meter for funksjonshemmede) innen 31. mars blir med i trekningen om en ukesreise for to personer til den fantastiske øya Kypros, sponset av Love Cyprus og Coral Beach Hotel and Resort. De andre premiene er blant annet gavekortpå weekendopphold på et Scandic Hotel i Norge, Danmark eller Sverige. Alle barn, under 13 år, som i perioden svømmer meter (1.500 meter for funksjonshemmede) kan også vinne en ukestur til Kypros, og får til og med ta med seg hele familien sin!! Alle som klarer kravet får også et diplom fra svømmehallen og blir med i trekningen om en weekend for to barn og to voksne på Scandic Hotel i Skandinavia. Hvordan delta? For å delta i kampanjen tar man kontakt med svømmehallen og ber om et registreringskort. Det er over 200 svømmehaller over hele landet som har meldt seg på som arrangører. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Man bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når man ønsker å svømme. Man kan også registrere sine svømte meter via internett. Det er 14. gang Norges Svømmeforbund arrangerer denne mosjonskampanjen. I fjor var det med mosjonister, som svømte i 195 svømmehaller i hele landet. Dette gjør SvømLangt-kampanjen til den største mosjonskampanjen i Norge. I 2010 er Norges Svømmeforbund 100 år og vi håper vår jubileumskampanje skal få med enda flere deltakere! For mer informasjon om kampanjen se INNENDØRSSKYTING Gutvik Skytterlag starter opp med miniatyrskyting innendørs på følgende tirsdager: Jan Tiller Viggo Bjørknes Karl Øvergård Tor Aune Vidar Mikalsen Morten Ulriksen Jan Tiller Børge Lysfjord Jens K. Kjærstad Paul Guttvik Morten Ulriksen Børge Lysfjord Karl Øvergård Tor Aune Jan Tiller Viggo Bjørknes Viggo Bjørknes Jan Tiller Morten Ulriksen Børge Lysfjord Karl Øvergård Jens K. Kjærstad Paul Guttvik Egil Reppen Tor Aune Vidar Mikalsen Viggo Bjørknes Jan Tiller Skytingene starter kl , og kalde dager kan det være kjekt å tenne opp litt før! Det går an å bytte men må avtales med den du bytter med. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Tor Aune Leder Svømmetrening I uke starter vi opp igjen!

16 Timeplan 2T Leka IL 2010 Kl Mandag Tirsdag Torsdag 18:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve Spinn 45 Willy/Kjell Arve 19:00 19:30 Step Annette Bodypump Marianne/Siv Bodypump Marianne/Siv NY TID for STEP. Vi starter kl 1930!!!!! Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i åpningstiden. Åpningstider: Mandag: kl Tirsdag: kl Torsdag: kl Priser: Siden 2T nå er en del av idrettslaget er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer. Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T. Voksne: Medlem Ikke-medlem Ungdommer Medlem Ikke-medlem Enkelttime kr. 50,- kr. 70,- Enkelttime kr. 20,- kr. 40,- Dobbeltime kr. 70,- kr. 100,- Dobbeltime kr. 40,- kr. 80,- 1. mnd kr. 250,- kr. 300,- 1 mnd kr. 50,- kr. 100,- Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! Ta utfordringa å utfordre dine venner til en innendørs sykkeltur. Som før - satser alle i sitt eget tempo - sykler etter musikk - og har det sosialt og trivelig Er du nybegynner - vi hjelper deg å komme i gang - gir deg trygghet - gir deg masse god mosjon LEKA IDRETTSLAG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2010 Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingent i Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og allidrettsgruppa.) Nytt av året: Den som er aktiv medlem i Leka IL får rabattert månedspris på 2T som nå er en gren under Leka IL. Kontingenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontingenter og strømutgifter (lysløype, grusbane og klubbhus). Kontingenten for 2010 er: Familie kr. 400,- Voksne, aktive kr. 250,- Barn, aktive kr. 200,- Støttemedlem kr. 100,- Kontonr. Leka I.L HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER! 16

17 JULENEK 8. KLASSE HAR NOEN FÅ JULENEK IGJEN TA KONTAKT MED LINDA HANSEN, mobil

18 Eit halvt hundradårs frontteneste Leka Ungdomslag gjennom 50 år Av lærar K. Leknes (Artikkel hentet fra Namdals Helg fra 1040.) Bygdene her ute i Ytre Namdalen ligg midt i den store ferdslevegen langs med havstranda. Folket her har difor tidleg komme med i dei religiøse folkerørslone. Det har alt frå Hauge si tid vore kristeleg vekkjing her ute. Tilhøva folket arbeider under har sikkert lagt alvor og djupleik i menneskesinnet, skapt trong til religiøst liv. Her på Leka kom ein tidleg med i misjonsarbeidet, både heidnign og indremisjonen. Kyrkjesøknaden var god. Presten Nyhagen mener såleis som eit sersyn at det ein uversdag om vinteren var berre 50 menneskjer i kyrkja. Ved eit misjonsstemne i 90-åra var 1100 menneskja tilstades. Når Leka Ungdomslag no kan høgtida 50-årsminne, så syner dette at det kristelige arbeidet millom ungdomen tok til nok så tidleg her ute. Den mannen i framom nokon annan minnest ved dette høvet er lærer og klokkar G. O. Horsberg. Det var han som den 18. januar 1891 skipa Leka Ungdomslag på eit møte på Leknes skule. Horsberg kom ti Lke i Ung og eldhuga og ein varm kristen var han. Songargava hadde han, og songarar var her før. Kokkar Andersen hadde havt songlag før Horsberg kom hit, så det var gunnlag å byggja på. Etter songøvingane om kveldane heldt han andakt, og så kunne skulestova vere fullsett. Ungsomlaget han skipa var frå første tid tufta på kristeleg grunn. Møta vart alltid opna og slutta med andakt. Den første tida var medlemene berre fra Nord-Leka, men det gjekk ikkeje lang tid før der kom medlemmer også frå Sør-Leka. Dei første visst Anna Gjertsen, Hovden og Mekal Solsem. Møta var berre for lagsfolk, og ei stek dørvakt såg etter at ingen andre slapp inn. Det var halde 9-10 møter for året. 17. mai var det visst alltid halde fest i laget. Lagsarbeidet vart drive pålag som no. På møta var foredrag, ordskifte, opplesnad. Dei som var med den første tida fortel at ordskiftet gjekk kvikt mange gonger. Josefine Leknes, Johan Markussen og Lars Murrar skulle væra det skarpaste *1) Laget hadde frå første tid handskrive blad Askeladden. Og utanom stykke med religiøst innhald, var der forehavt emner av ymse slag. Her er nokre: Veien til Velstand, Slader, Republikk og Monarki, godt Humør, Urolighed i Kirken, Unionsdagen, Skatter og Skatteopålegg, Avhold go Mådehold, Fedrelandskjærlighed, Jobberi, Flerkoneri. Om innføringa av Blixsalmane heter det: Blixsalmar i Leka at føre ind, det giver slig heimklang i tanker og sind. Så hadde laget ei tid eige ljosbiletemaskine. Ho vart seld så laget i 1897 skulle kjøpe seg fane. I 1905 fekk kvinnene sit eige blad Lekamøya, og ut gjennom tida gjekk ofte ordskiftet kvikt i dei to blada. Horberg elska ungdomen, forstod han og let han få ein høveleg fridom innen råma av laget. Difor var også ungdomen glad i Horsber, og han stod som formann til han reiste frå Leka i I Askeladden for rosar ein innsendar formannen for overbærenhed lige overfor ungdommen, likeså for sin kjærlighed og imødekommenhed. Ein god hjelpar, både i ungdomslaget og ellers hadde Horsberg i Jens Leknæs. Han var med å skipa laget, og det var Jens Leknæs som gong etter gong ut gjennom tida for formann, og det er mykje han å takka at laget har vore i arbeid heile tida. Han var første gong formann då Horsbergflytte til Vega. Seinare var lærar Andreas Øgåd formann ei tid. Den 1. mai 1907 kom sokneprest Eikrem til Leka. Han kom med i ungdomsarbeidet frå første tid, var ein ihuga og dugande formann, så laget gjekk sers godt medan han var her. Han heldt ofte møte på Bispesalen i Prestegården. Det var i Eikrem si formannstid at laget var innmeldt i N.K.U.F. Han var også den første som tok opp arbeidet for eige hus, og gjorde opptaket til eit byggefond. Den var fondet 27,46 kr. L. D. Swilgmeyer, som var sokneprest etter Eikrem, var også formann i ungdomslaget den lengste tida han var her, og gjordet eit godt arbeid. Frå var Jens Leknæs formann att. I 1919 var G. Falck-Hansen sokneprest i Leka, og i han fekk ungsomlaget ein god leidar. 18

19 Det var ei vanskeleg tid på mange måtar, etterkrigstida, men Falck-Hansen vann ved sin ihuge over vanskane. Etter Falck-Hansen var Lockert Leknæs formann I 1928 fekk vi ein stor prest i Leka. Han hadde som unggut no og då sigla på sunnmørsfæring og forstod seg såleis på styring. Han tok styring i ungdomslaget og styrde godt. Han heitte Jørgen Overå. I pålag 9 år var han formann. Det er mykje han å takka at draumen om eige hus vart til røyndom. Den 29 november 1931 kunne laget høgtida 40 årsfesten i eige hus. Innsamlinga til byggefond hadde halde fram frå Eikrem tok til. Ved basarar, festar og innsamlingar ut gjennom åra, hadde laget i kr. På årsmøtet i januar 1931 var det gjort vedtak om bygging. Kostnadsoverslaget var 5500 rk. Det vart difor oppteke eit lån på 1500 kr. Da huset var ferdig kosta det 5585,98 kr. Det fekk namnet Vonheim. I årsmeldinga for 1931 heiter det: Ein merkedag ilagets historie var innvielsesfesten over det nyreiste ungdomslokalet i Frøvik. Den blev kombinert med lagets 40 årsjubileumsfest. I den anledning hadde kretsen sendt skolestyrer Grevskott som sin utsending til jubileet. Loaklet ar vakkert dekorert for anledningen. Efter musikk av det nydannede musikklag holdt H. Henriksen en manende åpningsandakt. Formannen holdt innvielsestalen. Etter bevertnings-pause talte Grevskott om Ærens og vannærens hær. Lærer Leknes fortalte trekk av lagets historie i 40 år. Skriftlige og telegrafiske hilsner fra kretsformannen og tild. Sogneprester i Leka Eikrem og Falck- Hansen blev opplest. Festen var besøkt av mennesker. Overå fekk også skipa musikklag. Med i dette var: Sylva Nordset, Adolf Antonsen, Ivar Hiller og Jon Jægersen. Formannen no er sokneprest Bakke. Ihuga og målmedvete har han gått innfor arbeidet i ungdomslaget frå han kom hit våren No har laget eige bibliotek på 30 band, og fleire guteog jentelag er tilskuttta. Det er ut gjennom åra mange som har halde foredrag i laget. Her kan nemnast lærar Kr. Audne. Han var med då laget vart skipa, og har halde ei mengd med foredrag. Frå seinare år kan nemnast: lærarane Ingv. Hiller, A. Tveråmo, Arnfinn Krogset og Klara Krogset, vidare Ane Nymo, student Anders J. Lund o.fl. *2) Mange av ungdomsforbundet sine folk har vitja laget. Landssekretær Gerd Hemmingsen har i mange år på rad vore talar på jolefestane. Bernt Fauske har fleire gongar vitja oss med dei gjæve Brand -båtane. Medlemstalet har dei seinare pra vore mellom I denne vesle soga åt Leka ungdomslag er det mest berre formennene som er nemde. Men det ahr frå første dag til no vore mange ihuga medlemmer i laget. Dei har med tilliks med leidarane bori laget både i god og mindre gode dagar. Vi takkar i dag alle som har vore med. Målet har alltid vore: Ungdommen for Kristus. Fruktene av 50 års arbeid er det ingen av oss som ser. Dei er sikkert større enn nokon av oss veit om. På mange måtar har laget vore med å prega ungdommen sitt syn her på Leka. For alt dette takkar vi og gled vi oss no ved 50 års høgtida. Må det framleis verta soleis! Vi takkar og ærar dei som sette arbeidet igang og alle dei som var med i kameratflokken i desse 50 åra, både dei som er døde go dei som enno lever. Og vi gjev den lovnad at vi framleis vil tena kvarandre med bodskapen om ljoset. Så går vi til arbeid i ein ny tidebolk i tru til Han som har lova å vera med oss alle dagar. K. LEKNES *1) Det hende nok også den gongen som no at diskusjonen vill gå i stå. Fra eit ungdomsmøte på Leknes i Horsberg si tid vert det fortalt: Det gjekk trått med ordskiftet, ingen ville uttale seg. Då reiste en velvoksen kar seg opp og sa: Æ kain skriv, mæn æ kain kje snakk. Og dermed satte han seg. Dei andre lo så dei låg flate bortetter benkene. *2) Lærar Konrad Leknes har sjølv vore ei av styttene i laget i seinare år, næstformann fleire gonger og ofte tala i laget (Red.anm.) 19

20 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Etter en grå november, den varmeste på flere mannsaldre, kom det kjølige grader og et tynt lag med nysnø sammen med julemåneden. Dette varte ikke lenge. Nå har vi hatt kakelinne, som det heter seg her øst i landet om det årvisse mildværet som dukker opp rundt midten av julemåneden. Det er travle tider i denne avsidesliggende litt større småbyen som er landets hovedstad. Det har vært storveies besøk fra stormakten vest om havet hvor selveste presidenten kom innom for å få med seg Nobels fredspris. Han hadde heldigvis så pass tid at han kunne være tilstede, både under prisutdelingen og den storveies middagen som ble holdt på Grand Hotell etterpå. Vi var i utgangspunktet litt lei for ikke å bli invitert, verken til det ene eller det andre av disse evenementene, men det fortok seg fort da vi skjønte at selv lederne i regjeringens småjentepartier heller ikke var bedt, i alle fall ikke til middagen. Det er ingen grunn til å syns synd på dem, de har nok mulighet til å skaffe seg kokamat annet steds, for eksempel på Bagatelle, hvor sjefskokken tar med seg sine suppeøser og drar så snart jula er avsegstyrt. Vi hadde egentlig en billett med båten til København i disse dager, men vi er ikke så raske til beins lenger slik at vi nok hadde blitt både oppbanket og arrestert om vi uforskylt hadde beveget oss i nærheten av Bellasenteret hvor en rekke av verdens forståsegpåere, samt minst like mange politikere som ikke skjønner en dust, har satt hverandre stevne i en travel førjulsuke. En rekke demonstranter, med ringe tro på at det er mulig å stanse kullkraftverk i Kina, bilkjøring i USA eller avskoging i Brasil og Indonesia vil også gi sitt besyv med. Etter som vi skjønner så er vår barndoms øy allerede representert der nede, ikke i salen, men blant protestantene. Vi tror vel ikke at dette vil ha noen stor betydning på utfallet av møtet, men det kan vanskelig gjøre noen vanmon som vår for lengst henfarne farmor brukte å si. Vi som ikke mener oss beføyet til å være verken i møtesalen eller gatelangs utenfor får trøste oss med litt julebordfestivitas i stedet. Vår innsats vil være ikke å forurense noe på hjemveien. Med dette ønskes spaltens trofaste lesere en riktig trivelig jul, samt et godt nytt år i 2010! Vår og allmuen forøvrig stedse trofaste rådgiver og støtte har dette å si i desember: Da juletiden nu er forhaanden, saa besørg dit Huses Forfatning saaledes, at du forskaffer dine Tjenere og Børn sømmelig Fornøielse, under din retskafne Opsigt, at de maae trives hjemme og der glæde og fornøie sig. Lad din Ungdom alle Prækendage komme til Kirken, øv dem til, ved Hjemkomsten derfra, at ydtyde for dig Hovedtanken af Predikenen, som de hørte paa, giv dem Berømmelse, som bedst giver dig denne Udtydning. (Verset fra forrige utgave av spalten var fra Ivar Aasens Millom bakkar og berg utmed havet ) Uttrykk og ord mer vanlig for 100 år siden: Ord Kråppa (klø, pirke), oppskålla (tjukk l oppskaket), i jaftes (i går kveld), makji (sakte) Uttrykk Du må bærre ta de i deg (du må innrømme fakta) 20

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-7 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/15 10.11.2015 Kommunestyret 76/15 10.12.2015 Kommunal

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara:

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara: LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 18.12.12 0900-1415 Til stede: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka

MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka Hei, hå nå er det jul igjen Der var det jammen desember, og vi skal i gang å planlegge julegaver, pepperkakebaking, nissefest og masse annen desember-moro. Men desember

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800. LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år

INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800. LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år Utgiver: Leka kommune Dato: 10.12.2010 Nr: 23/10 INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800 LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år DET BLIR JULEKONSERT

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 23. november

Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 23. november TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 16/11-2007 Nr: 21/07 Julemesser og adventslotteri arrangeres både i Gutvik og på Leka de nærmeste dagene. Julemesse på Skei søndag 18.11 Julemesse i Gutvik lørdag

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Stråholmen er ca 600daa. Losstasjon frem til 1916. Moloen stod ferdig i 1892. Bosetting fra ca. 1634 til 1954.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE desember 2015 ***************************************************************** Tema i desember: Kreativ leik - julemagi Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon: «En lillebror

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) 2012 2015 Herøy kommune et hav av muligheter Side 2 av 9 HERØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2015 1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt mål for kommunens

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer