Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 08. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 15. januar Tlf e-post: Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Neste utgaver:

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon TIL ALLE LESERE AV LEKAPOSTEN Når julenummeret truer med å gå i trykken er dette påminnelsen om at et nytt årsskifte er like om hjørnet. Det kan saktens være tid både til ettertanke og takknemlighet. Så selvfølgelig har de fleste av oss fått lov til å bruke årets dager til noe selvvalgt og meningsfylt. Mest i egen hensikt, kanskje også til glede og nytte for andre. Vi kommer neppe utenom at god helse og positive omgivelser er noe av det beste vi som mennesker kan være forunt. Derfor blir dramatiske ord og vendinger brukt i andre og nesten alle sammenhenger perspektivløst til sammenligning. Vi blir støtt og stadig grepet av alle forandringene rundt oss. Dessverre gjør vi dette til et nåtidsfenomen. De som har levd lenge nok vet at det alltid har vært slik. Ny tid avløser gammel tid. Nye trender avløser tidligere. Utfordringen blir mer og mer å møte forandringens tid på en positiv måte. Samtidig blir vi stadig påminnet betydningen av det enkeltpersoner, ildsjeler og entusiaster i frivillige lag og foreninger utenfor kommunehuset gjør. Disse formidler at det ennå finnes grunnleggende gjøremål og verdier med holdbarhetsdato. Vi skal vokte oss vel for å undervurdere den betydning dette har. Leka blandakor er et av våre viktigste kulturbærere. I jubileumsåret har koret vært svært aktivt, i og utenfor kommunen. Gjennom samarbeid med andre i samme miljø har de videreført og fornyet sang- og musikktradisjonen, skapt viktige mellommenneskelige og kulturelle verdier. De mange av oss som fikk være tilstede under julekonserten i Leka kirke 2. søndag i advent har friskt i minne hvilken betydning dette har for tradisjon, stolthet og ikke minst samhold. I vår kommune har vi ennå knagger å henge både forventninger og deltakelse på. Ikke alle vi hører, ser og leser om har denne muligheten. GOD JUL! Arve Haug, ordfører 2

3 Reguleringsplan Kvaløya småbåthavn På vegne av Tor Audun Kvaløy kunngjøres med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for etablering av småbåthavn for båter samt molo mellom Leka og Kvaløya på eiendommen gnr 14/bnr 4. Spørsmål eller opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet bes rettet til siv.ing. Jan Lian AS, 7863 Overhalla eller Innen Offentlig høring: Planutvalget behandlet i møte 1. desember sak 34/09, Kommuneplanens samfunnsdel godkjenning før utlegg til høring. I hht plan- og bygningslovens legges kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig høring. Plandokumentet finner du som vedlegg i denne utgaven av Lekaposten, fra side 21. Høringsfrist: 31. januar Innspill sendes Leka kommune, 7994 Leka, merket kommuneplanens samfunnsdel Informasjonsbrev fra HUNT Alle som har deltatt i HUNT har gitt et skriftlig samtykke til at opplysninger de har avgitt kan benyttes til forskning. HUNT har forpliktet seg til å gi ut skriftlig informasjon til befolkningen om bruken av opplysningene en gang i året. Nordtrønderne har bidratt til HUNT gjennom deltakelse i de tre hovedundersøkelsene (HUNT1), (HUNT 2) og (HUNT 3). Fortsatt pågår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3. Omtrent 10 % av alle som deltok på HUNT 3 fikk råd om å oppsøke sin fastlege fordi det ble funnet målinger som kunne tyd e på sykdom eller utvikling av sykdom. Omtrent 35 % av den voksne befolkningen og 85 % av ungdommene stilte opp i landets største dugnad. Basert på HUNT foregår det mye forskning som både kan føre til ny kunnskap om årsaker til sykdom og plager, og om forebygging og behandling. Over 200 forskningsgrupper er i aktivitet. Nord-Trøndelag fylkeskommune og HUNT forskningssenter har et felles mål om å drive folkehelsearbeid i fylket. I samarbeidsprosjektet lages det helseoversikter for alle de 24 kommunene. En egen forsker på HUNT forskningssenter arbeider nå med dette. Disse opplysingene kan kommunene bruke som grunnlag for folkehelsetiltak i lokalsamfunnene i årene som kommer. HUNT data brukes til forskning innen mange typer fagfelt som årsaker til sykdommer, behandling av sykdommer, arv og miljø, trygdeytelser, kultur og helse og helsetjenester for å nevne noe. Er du interessert i å vite mer om hvilken forskning som foregår eller hva som publiseres, kan du følge med i avisene, biblioteker kan skaffe oversikt over forskningsresultater og de som bruker internett kan finne stoff her; og Internettsidene til HUNT er Her kan du finne informasjon om forskingen: Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Du kan ringe gratis på Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge er en landsdekkende telefon som ble åpnet 2.juni Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Telefon: (gratis) SMS: Telefon fra utlandet:

4 KUNNGJØRINGER: Herved kunngjøres satser for kommunale avgifter for 2010, vedtatt av Leka kommunestyre i møte : 73/09 Kommunale avgifter pleie- og omsorg 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = pr 1/5 09 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: 2. Institusjonsopphold Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 121,- Dagopphold på sykestua, inkludert middag kr 61,- 3. Bruk av hjemmesykepleie For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift kr 60,- I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder. 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon kr 65,- Månedsabonnement kr 1 700,- 5. Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat kr 30,- Middag med dessert kr 80,- 6. Kjøp av kaffe og tørrmat ansatte pr mnd ½ stilling kr 250,- hel stilling kr 500,- Vikarer pr vakt kr 30,- Middag, må bestilles på kjøkkenet kr 80,- 7. Andre bestillinger Kaffekanne kr 50.- Tekanne kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 8. Leie trygghetsalarm pr måned kr 105,- 74/09 Kommunale avgifter skole Gjesteelever Betaling gjesteelev endres fra kr pr år til kr Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr Kr G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. Utleie av lokaler og utstyr - skolebygninger Satser for utleie av lokaler og utstyr skolebygninger: o Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie. o For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie. o Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold. 4

5 Utleiesatser rom: Klasserom kr. 112,- pr. utleie Flerbrukshall m/ garderober kr pr. utleiekveld, kr. 280,- pr utleie heldag Gjelder bare utleie til idrettsformål Garderober (bare garder.) kr. 112,- pr utleie Kjøkken + liten sal v/ kjøkken kr. 560,- pr utleie Flerbrukshall og kjøkken kr ,- pr utleie inntil 1 dag (ikke idrett og trening) Svømmehall kr. 170,- pr påbegynt klokketime eller kr. 340 pr utleie (leies kun ut når bassenget er oppvarmet) Utleie/leiesatser utstyr: Musikkutstyr som sanganlegg, forsterker, høgtalere, mikrofoner, lys og lydutstyr med mer kr. 340 pr leie Leie av datautstyr på datarom kr. 170,- pr. time Leie av kroppsøvingsutstyr i gym.sal kr. 30,- pr. time Leie/utleie av AV-utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar pris avtales i hvert enkelt tilfelle mellom leier og utleieansvarlige. Utleieansvarlig i skoleåret er rektor/ass. rektor. Utleieansvarlig utenom skoleåret er rådmann. Alle leieinntekter kreves inn av kommunekassen etter oversikt fra utleieansvarlig. De foreslåtte leie/utleiesatsene gjøres gjeldende fra /09 Kommunale avgifter barnehage og SFO Leka barnehage: Satsene økes med 5 % for 2010, prisene blir som følger: Plass størrelse: % Kr Kr % Kr Kr % Kr Kr % Kr Kr Leka SFO: Satsene økes med 5 % for 2010, prisene blir som følger: Plass størrelse: Hver morgen Hel onsdag Morgener og onsdag Ettermiddager og onsdag Hele tilbudet Kjøp av ekstra time Kjøp av hel onsdag inntil 6,75 time /09 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger Husleie kommunale utleieboliger 2010: Tekst: Skolen 1 vest 3 % økning Kr Kr Skolen 2 øst 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Leka nord 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Leka Sør 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Gutvik Øst 3 % økning Kr Kr Aldersleilighet Gutvik Vest 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 Nord 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 Nord 3 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 Nord 3 % økning Kr Kr Ny kommunal bolig hovedleilighet Kr Ny kommunal bolig sokkelleilighet Kr Utleie av alders og gjenomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på leie økning på 10 %. 5

6 77/09 Kommunale avgifter bygg/anlegg Utleie av maskiner og utstyr økes med 5 %. LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - 5 % økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Spyling tankbil m /mann Kr. 600/t.- Kr. 630/t Traktor m /mann Kr. 400/t.- Kr. 420/t Traktor m /mann og redskaper Kr. 450/t Kr. 473/t Kantklipping Kr. 500/t Kr. 525/t Tilhenger Kr. 90/t Kr. 95/t Kompressor Kr. 200/t Kr. 210/t El. aggregat Kr. 75/t Kr. 79/t Gebyrer for for byggesaker, kart og oppmåling behandles i første kommunestyremøte i januar. 78/09 Kommunale avgifter feiing, kloakk og renovasjon LEKA KOMMUNE 2010 Feiing ingen økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Feiing inkl branntilsyn Pr. bolig Kr. 347 Kr 347 LEKA KOMMUNE 2010 Renovasjon 5 % økning Tekst: 2009 Eks. mva 2010 Eks mva Renovasjon Pr. bolig Kr Kr Boliger med redusert renovasjon Kr Kr Renovasjon fritidsboliger Kr.450 LEKA KOMMUNE 2010 Slamtømming 3 % økning Tekst: 2009 Eks. mva Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg Eks mva Kumme under 4 m3 (tømmes hvert år) Kr Kr Kumme 4 5 m3 (tømmes annet hvert år) Kr Kr Kumme over 5 m3 (tømmes annet hver år) Kr Kr Kumme over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3 Kr 234 Kr 241 6

7 Åpningstider Lekatun i julen 2009: Torsdag julaften stengt Fredag 1. juledag stengt Mandag 28. desember åpent kl Tirsdag 29. desember åpent kl Onsdag 30. desember åpent kl Torsdag nyttårsaften stengt Fredag 1. nyttårsdag stengt Telefon legevakt: Leka kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Skattekontoret Leka Skattekontoret Leka er stengt i perioden 23. desember til 5. januar Henvendelser rettes til Skatt Midt-Norge tlf Post sendes Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde Skattekort kan endres på internett: eller på sms til Pin-koder kan også bestilles her. Skattekontoret Leka ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstider NAV Leka julen 2009 Julaften: stengt 28. des: åpent des: stengt 30. des: stengt Nyttårsaften: stengt Vi ønsker alle innbyggere i Leka en riktig God Jul og et Godt Nytt År!! Åpningstider julen 2009 Coop Leka MANDAG 21 DES TIRSDAG 22 DES ONSDAG 23. DES JULAFTEN ROMJULA NYTTÅRSAFTEN MANDAG 4. JANUAR 2010 ER BUTIKKEN STENGT FRA KL P.G.A. VARETELLING. Coop Leka ønsker alle sine medlemmer og kunder en riktig god jul og godt nytt år. Åpningstider Husby Handel julen 2009 Onsdag lille julaften åpent kl Torsdag julaften åpent kl Fredag 1. juledag stengt Lørdag 2. juledag stengt Mandag 4. juledag åpent kl Tirsdag 5. juledag åpent kl Onsdag 6. juledag åpent kl Torsdag nyttårsaften åpent kl Fredag 1. nyttårsdag stengt Lørdag 2. januar åpent kl De beste ønsker om en god jul og et godt nytt år. 7

8 Åpningstider Leka legekontor julen 2009: Legekontoret er åpent mellom kl i romjula. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Hilsen oss på legekontoret Åpnignstider NTE EXPERT Leka julen 2009 Fredag åpent Lørdag åpent Søndag stengt Mandag åpent Tirsdag åpent Lille julaften åpent Julaften stengt 1. juledag stengt 2. juledag stengt 3. juledag stengt 4. juledag åpent juledag stengt 6. juledag åpent Nyttårsaften åpent God jul og godt nytt år. Den store ønskelisten Expert trekker ut tre heldige hver uke frem til jul som får ønskene sine oppfylt til en verdi opptil kr hver. Fyll ut ønskelisten som ligger i butikken og på expert.no og lever den i en Expert-butikk. Les mer om den store ønskelisten på expert.no Julerute Skei (Leka) Gutvik Gjelder fra og med 24. desember 2009 til og med 1. januar 2010 Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl og fra Gutvik kl juledag utføres rute fra Skei kl og 1240, og fra Gutvik kl og juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl og fra Gutvik kl Øvrige dager utføres ordinær rute. Vi ønsker våre passasjerer God Jul og Godt Nyttår Hilsen Torghatten Trafikkselskap ASA Julerute M/S Namdalingen Onsdag Vanlig rutekjøring Torsdag Ingen rutekjøring Fredag Ingen rutekjøring Lørdag Ingen rutekjøring Søndag Søndagsrute Mandag Lørdagsrute, men med x-anløp nord for Rørvik * Tirsdag Lørdagsrute, men med x-anløp nord for Rørvik * Onsdag Vanlig rute, men med x-anløp nord for Rørvik * Torsdag Vanlig rute, men med x-anløp nord for Rørvik * Fredag Ingen rutekjøring * Reisende som skal reise med M/S Namdalingen på strekningen Rørvik Eidshaug Leka Gutvik eller Gutvik Leka Eidshaug Rørvik i perioden f.o.m. 28/12-09 t.o.m. 31/12-09 må varsle båten på telefon innen kl kvelden før. Vi takker for et godt samarbeid i året som har gått, og vi ønsker alle reisende en god jul og et godt nytt år. 8

9 Nye rutetider MS Namdalingen og vinterrute Mandag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gutvik 06:30 06: :30 15:30 Skei 06:35 06: Fjølvika X X X X X Eidshaug 07:15 07:15 X 07:15 16:20 Rørvik 07:40 13:40 07:40 13:40 19:10 07:40 16:40 Abelvær 08:10 14:10 08:10 14:10 X 08:10 17:10 Jøa 08:35 14:35 08:35 14:35 X 08:35 17:35 Namsos 09:15 15:15 09:15 15:15 20:30 09:15 18:15 Namsos 11:45 16:00 11:45 16:00 20:45 14:00 14:00 18:30 Jøa 12:25 16:40 12:25 16:40 X 14:40 14:40 19:10 Abelvær 12:50 17:05 12:50 17:05 X 15:05 15:05 X Rørvik 13:20 17:35 13:20 17:35 22:00 15:35 15:35 20:05 Eidshaug X X X X X X Fjølvika X X X X X X Skei 18:35 18:35 22:55 X X 21:40 Gutvik 18:45 18:45 23:05 X X 21:50 Lørdag ettermiddag må anløp mellom Rørvik og Leka bestilles innen Har du behov for takstige? Vi leverer og monterer godkjente takstiger og øvrig taksikring for alle typer tak til gunstige priser! Ta kontakt for tilbud! Gratis måltaking! Leverer og monterer også pipebeslag og øvrige beslag! Kontaktinfo. Kåre, mob Vi har åpent på Steinsenteret: Lørdag kl Vi har fått inn mye nytt. Mange fine julegaver. Velkommen! GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre: Massasje: tlf mobil: Hudpleie: tlf mobil:

10 Hva er Pasientreiser? Pasientreiser er reiser til og fra behandling. Helseforetakene har overtatt hele ansvaret for pasientreiser Du skal ikke lenger oppsøke NAV for å få refundert Reiseutgifter MÅL: Mindre transport mer pasientbehandling Reiseregning - enkeltoppgjør Du gjennomfører reise til behandling Rimeligste reisemåte blir dekket Hos behandleren din skal du få: skjema for reiseregning ferdig adressert konvolutt bekreftelse på frammøte Fyll ut reiseregningsskjema. Legg ved eventuelle kvitteringer. Send til Pasientreiser ANS i ferdig adressert konvolutt Reise med rekvisisjon For bestilling av reise: Telefon Behandleren din vurderer ditt behov for transport og skriver rekvisisjon Manglende rutegående tilbud kan også gi rett til annen transport Reiseregning skal ikke fylles ut ved reiser med rekvisisjon PASIENTREISER eksempel på innsparing av utgifter Nærøy / Vikna: En drosjetur t/r sykehuset Namsos koster ca kr 3 800,- Til samme kostnad kan man få: 48 personer med buss 15 personer kan kjøre egen bil 33 personer kan ta båt i 2008 ble det frigjort 13 millioner kroner i Nord-Trøndelag fra transport til behandling 10

11 Kosetur i skogen - kom til Høgbakken - plukk ditt eget juletre! Ta kontakt på forhånd Hilsen Alfred O Hei. Jeg har flyttet til Leka og søker arbeid. Tar det meste vasking, kjøring, handling, barnevakt jeg er veldig interessert i å få noe å gjøre. Ta kontakt: Agnete Sofie Nilsen, tlf Trekking på Eggsalgboka på Høgbakken Selvbetjent eggsalg direkte fra hønsehuset på Høgbakkan er basert på tillit, ved at den enkelte skriver navn og beløp i en nummerert bok. Vi på Høgbakkan vil kvittere for tilliten ved å trekke ut vinnere som får en liten påskjønnelse. Trekning foretatt ved lunsjbordet på Lekatun Vinnerne i 2009 er: 1 brett egg Ann Karin Westgård Kvaløy 1 brett egg Rainer Lüder 1 brett egg Bjørg Bondø 1 brett egg Willy Klungvik Gevinsten kan hentes på Høgbakkan ved neste handel. Hønseriet er åpent alle dager 356 dager i året. God jul og godt nytt år Vi takker for tilliten og ønsker alle sammen en God Jul og et Godt Nytt År!! Med hilsen fra Randi og Alfred. Ønsker alle hjertelig velkommen til Juletrefest på Bedehuset i Gutvik 2. juledag kl Som tidligere håper vi dere bidrar med litt å bite i, så koker vi kaffe og sjokolade. Kanskje kommer nissen ogå?? 11

12 3. Juledag er det juletrefest på Skei. Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700 Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker. Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat! Vi skal synge og gå rundt juletreet. Kanskje kommer nissen????? Alle er hjertelig velkommen Hilsen Ul-Lekamøy Fest på Skei 3. juledag Se etter oppslag Fest på Solsem 5. juledag Kennet Vilstrand Trio spiller til dans Dørene åpnes kl Bar med alle rettigheter Velkommen til julefest Dansefest i Gutvik grendahus 6. juledag (30.12.) kl Musikk: Hellesø/Pettersen Restaurant Velkommen til julefest Arr. Gutvik Skytterlag Puben åpen 2. juledag og nyttårsaften samt mulighet for en jule quiz en dag i romjula Mvh Bente M / Bjørn H.. & Vidar 12

13 Kjære brukere av hyblene på sykestua: Kan dere være så snille å rydde etter bruk vask koppene og få de opp i skapet igjen. Da blir det så mye triveligere for nestemann som skal bruke lokalene. Hjertelig takk! GUDSTJENESTER Leka kirke julegudstjeneste kl ved Odd Arne Saltbones Leka sykestue kl ved Odd Arne Saltbones Leka kirke høytidsgudstjeneste kl ved Britt Karin Theimann Leka kirke kl gudstj v/brit Karin Theimann. Dåp Leka kirke kl Meditasjonsgudstjeneste v/odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudsjteneste v/ Brit Karin Theimann Leka kirke kl nattverdsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl samtalegudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudstjeneste ved Brit Karin Theimann Leka kirke kl konfirmasjonsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones ADVENTSLYSENE av Inger Hagerup 4. søndag i advent 20. desember Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der menneskene bor Katter trenger et nytt hjem. Vi har to nydelige katter som trenger nye hjem. Har du lyst på en eller to som kan holde musene unna, og som er hyggelig selskap? Leken og tillitsfull? Kattene er søsken, født 15.mai og er helt sorte, med litt hvitt på magen. Disse to har fått en tøff start i et nabolag der det bor mange "sterke" katter som har sine områder, og som har sine måter å vise det på. Masse trafikk rundt veggene, og mange farer for to små. Skulle så gjerne hatt et hjem hvor det er fri natur utenfor, hvor det er spennende og trygt å være ute. Og på Leka er det jo flott å være katt. Ta kontakt med meg, så tar jeg med kattene utover når jeg kommer i desember. Lill Karin Leknes,

14 Husk julecup en 2009! For SJUENDE år på rad er det klart for julecup. I år som tidligere år vil den spilles i Herlaughallen. Tidspunkt vil være 3. juledag fra klokken ca NB! Årets cup er flyttet til 3. juledag pga annet arrangement i Herlaughallen 2. juledag. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame- klasse. Det er vandrepokal i begge klassene. Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 09. klasse og oppover. For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover. Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller. Maksimum på hvert lag er 6 spillere. Julecup en har vært en suksess i de seks årene den har vært arrangert, og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen. Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat. Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe julefett Turneringen er åpen for publikum. Påmelding: Kjell-Arve eller Hjørn Strand Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.) Hjertelig velkommen til en aktiv3. juledag! Arr. Fotballgruppa Vi er der vi, kommer du en tur? Kom å tren i lag med oss!!! Timeplan 2T Leka IL Jula 2009 Kl Mandag 21 og 28 des Tirsdag 22/29 des 18:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve 19:00 19:30 20:00 Step Annette Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i åpningstiden. Hvis du vil spinne når det er step, så er det bare å gjøre det! Åpningstider: Priser: Mandag: kl Enkelttime kr. 50,- Tirsdag: kl Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! Vi er i kjelleren på helsesenteret! 14

15 Svøm deg til Kypros! Den 1. januar går startskuddet for Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje. I år heter den Svøm deg til Kypros. Synes du det høres langt ut å svømme til Kypros? Da kan vi berolige deg med at du ikke må svømme så langt, men kan komme dit likevel! Alle voksne som svømmer meter (5.000 meter for funksjonshemmede) innen 31. mars blir med i trekningen om en ukesreise for to personer til den fantastiske øya Kypros, sponset av Love Cyprus og Coral Beach Hotel and Resort. De andre premiene er blant annet gavekortpå weekendopphold på et Scandic Hotel i Norge, Danmark eller Sverige. Alle barn, under 13 år, som i perioden svømmer meter (1.500 meter for funksjonshemmede) kan også vinne en ukestur til Kypros, og får til og med ta med seg hele familien sin!! Alle som klarer kravet får også et diplom fra svømmehallen og blir med i trekningen om en weekend for to barn og to voksne på Scandic Hotel i Skandinavia. Hvordan delta? For å delta i kampanjen tar man kontakt med svømmehallen og ber om et registreringskort. Det er over 200 svømmehaller over hele landet som har meldt seg på som arrangører. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Man bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når man ønsker å svømme. Man kan også registrere sine svømte meter via internett. Det er 14. gang Norges Svømmeforbund arrangerer denne mosjonskampanjen. I fjor var det med mosjonister, som svømte i 195 svømmehaller i hele landet. Dette gjør SvømLangt-kampanjen til den største mosjonskampanjen i Norge. I 2010 er Norges Svømmeforbund 100 år og vi håper vår jubileumskampanje skal få med enda flere deltakere! For mer informasjon om kampanjen se INNENDØRSSKYTING Gutvik Skytterlag starter opp med miniatyrskyting innendørs på følgende tirsdager: Jan Tiller Viggo Bjørknes Karl Øvergård Tor Aune Vidar Mikalsen Morten Ulriksen Jan Tiller Børge Lysfjord Jens K. Kjærstad Paul Guttvik Morten Ulriksen Børge Lysfjord Karl Øvergård Tor Aune Jan Tiller Viggo Bjørknes Viggo Bjørknes Jan Tiller Morten Ulriksen Børge Lysfjord Karl Øvergård Jens K. Kjærstad Paul Guttvik Egil Reppen Tor Aune Vidar Mikalsen Viggo Bjørknes Jan Tiller Skytingene starter kl , og kalde dager kan det være kjekt å tenne opp litt før! Det går an å bytte men må avtales med den du bytter med. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Tor Aune Leder Svømmetrening I uke starter vi opp igjen!

16 Timeplan 2T Leka IL 2010 Kl Mandag Tirsdag Torsdag 18:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve Spinn 45 Willy/Kjell Arve 19:00 19:30 Step Annette Bodypump Marianne/Siv Bodypump Marianne/Siv NY TID for STEP. Vi starter kl 1930!!!!! Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i åpningstiden. Åpningstider: Mandag: kl Tirsdag: kl Torsdag: kl Priser: Siden 2T nå er en del av idrettslaget er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer. Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T. Voksne: Medlem Ikke-medlem Ungdommer Medlem Ikke-medlem Enkelttime kr. 50,- kr. 70,- Enkelttime kr. 20,- kr. 40,- Dobbeltime kr. 70,- kr. 100,- Dobbeltime kr. 40,- kr. 80,- 1. mnd kr. 250,- kr. 300,- 1 mnd kr. 50,- kr. 100,- Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! Ta utfordringa å utfordre dine venner til en innendørs sykkeltur. Som før - satser alle i sitt eget tempo - sykler etter musikk - og har det sosialt og trivelig Er du nybegynner - vi hjelper deg å komme i gang - gir deg trygghet - gir deg masse god mosjon LEKA IDRETTSLAG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2010 Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingent i Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og allidrettsgruppa.) Nytt av året: Den som er aktiv medlem i Leka IL får rabattert månedspris på 2T som nå er en gren under Leka IL. Kontingenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontingenter og strømutgifter (lysløype, grusbane og klubbhus). Kontingenten for 2010 er: Familie kr. 400,- Voksne, aktive kr. 250,- Barn, aktive kr. 200,- Støttemedlem kr. 100,- Kontonr. Leka I.L HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER! 16

17 JULENEK 8. KLASSE HAR NOEN FÅ JULENEK IGJEN TA KONTAKT MED LINDA HANSEN, mobil

18 Eit halvt hundradårs frontteneste Leka Ungdomslag gjennom 50 år Av lærar K. Leknes (Artikkel hentet fra Namdals Helg fra 1040.) Bygdene her ute i Ytre Namdalen ligg midt i den store ferdslevegen langs med havstranda. Folket her har difor tidleg komme med i dei religiøse folkerørslone. Det har alt frå Hauge si tid vore kristeleg vekkjing her ute. Tilhøva folket arbeider under har sikkert lagt alvor og djupleik i menneskesinnet, skapt trong til religiøst liv. Her på Leka kom ein tidleg med i misjonsarbeidet, både heidnign og indremisjonen. Kyrkjesøknaden var god. Presten Nyhagen mener såleis som eit sersyn at det ein uversdag om vinteren var berre 50 menneskjer i kyrkja. Ved eit misjonsstemne i 90-åra var 1100 menneskja tilstades. Når Leka Ungdomslag no kan høgtida 50-årsminne, så syner dette at det kristelige arbeidet millom ungdomen tok til nok så tidleg her ute. Den mannen i framom nokon annan minnest ved dette høvet er lærer og klokkar G. O. Horsberg. Det var han som den 18. januar 1891 skipa Leka Ungdomslag på eit møte på Leknes skule. Horsberg kom ti Lke i Ung og eldhuga og ein varm kristen var han. Songargava hadde han, og songarar var her før. Kokkar Andersen hadde havt songlag før Horsberg kom hit, så det var gunnlag å byggja på. Etter songøvingane om kveldane heldt han andakt, og så kunne skulestova vere fullsett. Ungsomlaget han skipa var frå første tid tufta på kristeleg grunn. Møta vart alltid opna og slutta med andakt. Den første tida var medlemene berre fra Nord-Leka, men det gjekk ikkeje lang tid før der kom medlemmer også frå Sør-Leka. Dei første visst Anna Gjertsen, Hovden og Mekal Solsem. Møta var berre for lagsfolk, og ei stek dørvakt såg etter at ingen andre slapp inn. Det var halde 9-10 møter for året. 17. mai var det visst alltid halde fest i laget. Lagsarbeidet vart drive pålag som no. På møta var foredrag, ordskifte, opplesnad. Dei som var med den første tida fortel at ordskiftet gjekk kvikt mange gonger. Josefine Leknes, Johan Markussen og Lars Murrar skulle væra det skarpaste *1) Laget hadde frå første tid handskrive blad Askeladden. Og utanom stykke med religiøst innhald, var der forehavt emner av ymse slag. Her er nokre: Veien til Velstand, Slader, Republikk og Monarki, godt Humør, Urolighed i Kirken, Unionsdagen, Skatter og Skatteopålegg, Avhold go Mådehold, Fedrelandskjærlighed, Jobberi, Flerkoneri. Om innføringa av Blixsalmane heter det: Blixsalmar i Leka at føre ind, det giver slig heimklang i tanker og sind. Så hadde laget ei tid eige ljosbiletemaskine. Ho vart seld så laget i 1897 skulle kjøpe seg fane. I 1905 fekk kvinnene sit eige blad Lekamøya, og ut gjennom tida gjekk ofte ordskiftet kvikt i dei to blada. Horberg elska ungdomen, forstod han og let han få ein høveleg fridom innen råma av laget. Difor var også ungdomen glad i Horsber, og han stod som formann til han reiste frå Leka i I Askeladden for rosar ein innsendar formannen for overbærenhed lige overfor ungdommen, likeså for sin kjærlighed og imødekommenhed. Ein god hjelpar, både i ungdomslaget og ellers hadde Horsberg i Jens Leknæs. Han var med å skipa laget, og det var Jens Leknæs som gong etter gong ut gjennom tida for formann, og det er mykje han å takka at laget har vore i arbeid heile tida. Han var første gong formann då Horsbergflytte til Vega. Seinare var lærar Andreas Øgåd formann ei tid. Den 1. mai 1907 kom sokneprest Eikrem til Leka. Han kom med i ungdomsarbeidet frå første tid, var ein ihuga og dugande formann, så laget gjekk sers godt medan han var her. Han heldt ofte møte på Bispesalen i Prestegården. Det var i Eikrem si formannstid at laget var innmeldt i N.K.U.F. Han var også den første som tok opp arbeidet for eige hus, og gjorde opptaket til eit byggefond. Den var fondet 27,46 kr. L. D. Swilgmeyer, som var sokneprest etter Eikrem, var også formann i ungdomslaget den lengste tida han var her, og gjordet eit godt arbeid. Frå var Jens Leknæs formann att. I 1919 var G. Falck-Hansen sokneprest i Leka, og i han fekk ungsomlaget ein god leidar. 18

19 Det var ei vanskeleg tid på mange måtar, etterkrigstida, men Falck-Hansen vann ved sin ihuge over vanskane. Etter Falck-Hansen var Lockert Leknæs formann I 1928 fekk vi ein stor prest i Leka. Han hadde som unggut no og då sigla på sunnmørsfæring og forstod seg såleis på styring. Han tok styring i ungdomslaget og styrde godt. Han heitte Jørgen Overå. I pålag 9 år var han formann. Det er mykje han å takka at draumen om eige hus vart til røyndom. Den 29 november 1931 kunne laget høgtida 40 årsfesten i eige hus. Innsamlinga til byggefond hadde halde fram frå Eikrem tok til. Ved basarar, festar og innsamlingar ut gjennom åra, hadde laget i kr. På årsmøtet i januar 1931 var det gjort vedtak om bygging. Kostnadsoverslaget var 5500 rk. Det vart difor oppteke eit lån på 1500 kr. Da huset var ferdig kosta det 5585,98 kr. Det fekk namnet Vonheim. I årsmeldinga for 1931 heiter det: Ein merkedag ilagets historie var innvielsesfesten over det nyreiste ungdomslokalet i Frøvik. Den blev kombinert med lagets 40 årsjubileumsfest. I den anledning hadde kretsen sendt skolestyrer Grevskott som sin utsending til jubileet. Loaklet ar vakkert dekorert for anledningen. Efter musikk av det nydannede musikklag holdt H. Henriksen en manende åpningsandakt. Formannen holdt innvielsestalen. Etter bevertnings-pause talte Grevskott om Ærens og vannærens hær. Lærer Leknes fortalte trekk av lagets historie i 40 år. Skriftlige og telegrafiske hilsner fra kretsformannen og tild. Sogneprester i Leka Eikrem og Falck- Hansen blev opplest. Festen var besøkt av mennesker. Overå fekk også skipa musikklag. Med i dette var: Sylva Nordset, Adolf Antonsen, Ivar Hiller og Jon Jægersen. Formannen no er sokneprest Bakke. Ihuga og målmedvete har han gått innfor arbeidet i ungdomslaget frå han kom hit våren No har laget eige bibliotek på 30 band, og fleire guteog jentelag er tilskuttta. Det er ut gjennom åra mange som har halde foredrag i laget. Her kan nemnast lærar Kr. Audne. Han var med då laget vart skipa, og har halde ei mengd med foredrag. Frå seinare år kan nemnast: lærarane Ingv. Hiller, A. Tveråmo, Arnfinn Krogset og Klara Krogset, vidare Ane Nymo, student Anders J. Lund o.fl. *2) Mange av ungdomsforbundet sine folk har vitja laget. Landssekretær Gerd Hemmingsen har i mange år på rad vore talar på jolefestane. Bernt Fauske har fleire gongar vitja oss med dei gjæve Brand -båtane. Medlemstalet har dei seinare pra vore mellom I denne vesle soga åt Leka ungdomslag er det mest berre formennene som er nemde. Men det ahr frå første dag til no vore mange ihuga medlemmer i laget. Dei har med tilliks med leidarane bori laget både i god og mindre gode dagar. Vi takkar i dag alle som har vore med. Målet har alltid vore: Ungdommen for Kristus. Fruktene av 50 års arbeid er det ingen av oss som ser. Dei er sikkert større enn nokon av oss veit om. På mange måtar har laget vore med å prega ungdommen sitt syn her på Leka. For alt dette takkar vi og gled vi oss no ved 50 års høgtida. Må det framleis verta soleis! Vi takkar og ærar dei som sette arbeidet igang og alle dei som var med i kameratflokken i desse 50 åra, både dei som er døde go dei som enno lever. Og vi gjev den lovnad at vi framleis vil tena kvarandre med bodskapen om ljoset. Så går vi til arbeid i ein ny tidebolk i tru til Han som har lova å vera med oss alle dagar. K. LEKNES *1) Det hende nok også den gongen som no at diskusjonen vill gå i stå. Fra eit ungdomsmøte på Leknes i Horsberg si tid vert det fortalt: Det gjekk trått med ordskiftet, ingen ville uttale seg. Då reiste en velvoksen kar seg opp og sa: Æ kain skriv, mæn æ kain kje snakk. Og dermed satte han seg. Dei andre lo så dei låg flate bortetter benkene. *2) Lærar Konrad Leknes har sjølv vore ei av styttene i laget i seinare år, næstformann fleire gonger og ofte tala i laget (Red.anm.) 19

20 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Etter en grå november, den varmeste på flere mannsaldre, kom det kjølige grader og et tynt lag med nysnø sammen med julemåneden. Dette varte ikke lenge. Nå har vi hatt kakelinne, som det heter seg her øst i landet om det årvisse mildværet som dukker opp rundt midten av julemåneden. Det er travle tider i denne avsidesliggende litt større småbyen som er landets hovedstad. Det har vært storveies besøk fra stormakten vest om havet hvor selveste presidenten kom innom for å få med seg Nobels fredspris. Han hadde heldigvis så pass tid at han kunne være tilstede, både under prisutdelingen og den storveies middagen som ble holdt på Grand Hotell etterpå. Vi var i utgangspunktet litt lei for ikke å bli invitert, verken til det ene eller det andre av disse evenementene, men det fortok seg fort da vi skjønte at selv lederne i regjeringens småjentepartier heller ikke var bedt, i alle fall ikke til middagen. Det er ingen grunn til å syns synd på dem, de har nok mulighet til å skaffe seg kokamat annet steds, for eksempel på Bagatelle, hvor sjefskokken tar med seg sine suppeøser og drar så snart jula er avsegstyrt. Vi hadde egentlig en billett med båten til København i disse dager, men vi er ikke så raske til beins lenger slik at vi nok hadde blitt både oppbanket og arrestert om vi uforskylt hadde beveget oss i nærheten av Bellasenteret hvor en rekke av verdens forståsegpåere, samt minst like mange politikere som ikke skjønner en dust, har satt hverandre stevne i en travel førjulsuke. En rekke demonstranter, med ringe tro på at det er mulig å stanse kullkraftverk i Kina, bilkjøring i USA eller avskoging i Brasil og Indonesia vil også gi sitt besyv med. Etter som vi skjønner så er vår barndoms øy allerede representert der nede, ikke i salen, men blant protestantene. Vi tror vel ikke at dette vil ha noen stor betydning på utfallet av møtet, men det kan vanskelig gjøre noen vanmon som vår for lengst henfarne farmor brukte å si. Vi som ikke mener oss beføyet til å være verken i møtesalen eller gatelangs utenfor får trøste oss med litt julebordfestivitas i stedet. Vår innsats vil være ikke å forurense noe på hjemveien. Med dette ønskes spaltens trofaste lesere en riktig trivelig jul, samt et godt nytt år i 2010! Vår og allmuen forøvrig stedse trofaste rådgiver og støtte har dette å si i desember: Da juletiden nu er forhaanden, saa besørg dit Huses Forfatning saaledes, at du forskaffer dine Tjenere og Børn sømmelig Fornøielse, under din retskafne Opsigt, at de maae trives hjemme og der glæde og fornøie sig. Lad din Ungdom alle Prækendage komme til Kirken, øv dem til, ved Hjemkomsten derfra, at ydtyde for dig Hovedtanken af Predikenen, som de hørte paa, giv dem Berømmelse, som bedst giver dig denne Udtydning. (Verset fra forrige utgave av spalten var fra Ivar Aasens Millom bakkar og berg utmed havet ) Uttrykk og ord mer vanlig for 100 år siden: Ord Kråppa (klø, pirke), oppskålla (tjukk l oppskaket), i jaftes (i går kveld), makji (sakte) Uttrykk Du må bærre ta de i deg (du må innrømme fakta) 20

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Utgiver: Leka kommune Dato: 02. oktober - 2009 Nr: 19/09 Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Hjertelig velkommen til Fjellvang (Solsem) lørdag 3.oktober. Konsert med koret kl 20.00 Inngang

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer